OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007"

Átírás

1 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

2

3 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008

4 Oltalom Karitatív Egyesület

5 TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi Gábor) 8. Közhasznúsági jelentés (Ónodi István, Borsányi Katalin) 9. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 16. Nappali Melegedő, Népkonyha és Éjjeli Menedékhely (Szűcs László) 16. Nappali Melegedő, Népkonyha és Éjjeli Menedékhely (Rákos András) 18. Szociális munka nka a Nappali Melegedőben Melegedő en (Kasim ( asi Seherezádé).. Fűtött Utca (Farkas Barnabás). Férfi Átmeneti Szálló (Kürthy Viktória) 6. Női Átmeneti Szálló (Kissné Erdélyi Erzsébet) 7. Utcai szociális gondozó szolgálat (Végh Árpád) 30. Menekültszálló (Rákos András) 37. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK 39. Kórház (Dr. Olasz József) 39. Pszichiátriai és rehabilitációs részleg (Albert Zoltán) 40. Pszichológiai munka (Kántor Árpád) 42. Fogászati ellátás (Dr. Holba Magdolna) 43. Kórházi szociális munka (Olasz Pap Krisztina) 45. Mozgásterápia (Török Enikő) 47. Kórházi esettanulmány (Angyalos Zita) 49. CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK 50. Családok Átmeneti Otthona (Ducsayné Süth Brigitta) 50. Családok Oltalom Szolgálata (Mályiné Rubé Katalin) 52. IDŐSKORÚAK GONDOZÁSA 56. MET - Idősek Otthona, Budaörs (Borsányi Katalin) 56. Oltalom Idősek Otthona, Békéscsaba (Komlósiné Schlett Anikó) 63. Idősek Otthona, Szolnok (Papp Zsolt) 66. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, KARITATÍV MUNKA 69. Külügyi és Kommunikációs Iroda (Iványi Margit) 69.

6 Hajléktalanok közötti lelkigondozás és istentisztelet (ifj. Iványi Gábor) 72. Kézműves foglalkozások (Granasztói Szilvia) 74. Ruharaktár és varroda (Csányi-Tóth Jánosné) 75. Oltalom Sportegyesület (Rákos András) 77. Csillagszálló - kulturális utcalap (Mezei Anna) 78. CSALÁDOK SEGÍTÉSE, TERÜLETI SZERVEZETEK 79. Békásmegyer (Szőke Lászlóné) 79. Kisvárda és környéke (Iklódy László, Iklódy Lászlóné) 80. Nyíregyháza, Mátészalka és a szatmári körzet (Jónás Miklós) 81. Szeged és környéke (Bakti Tibor) 82. PROGRAMOK, ÉPÜLETFENNTARTÁS, VAGYONVÉDELEM, EGYÉB 83. Karácsonyi vásár - Vörösmarty tér (Iványi Éva) 83. Műszaki beruházási és karbantartási munka (Melcherné Szerján Piroska) 84. Vagyonvédelem - gazdasági tanácsadás - kivitelezések (Iványi András) 86. Vagyonvédelmi vizsgálat (Szőke Lászlóné, Vadászi Ilona) 87. Halottaink akikről tudunk 89. Adományozóink 2007-ben 91. Elérhetőségek 98.

7 BESZÁMOLÓ 2007

8 Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. Példabeszédek könyve 19,17 Köszöntöm az Olvasót! Az Oltalom Karitatív Egyesület évről-évre aprólékosan beszámol munkájáról, egyrészt hogy számot adjon támogatóinak az elvégzett feladatokról, másrészt hogy az egész szervezet számára tanulságokat keressen, és újabb feladatokat határozzon meg. Az elmúlt évben is folyamatosan működtettük intézményeinket, s bár egyre inkább tapasztalható, hogy legfőbb támogatóink nyilván maguk is anyagi nehézségekkel számolva csökkentik hozzájárulásukat, mégsem kellett egyetlen szolgáltatásunkat sem szüneteltetnünk. Eredményes évet zártunk hajléktalan iskolánkban, valamint hajléktalan gyerekeket is fogadó óvodánkban és iskolánkban. A hajléktalanok száma nem csökken, a kilátástalanság felől a főváros felé húzódó hontalanok között egyre gyakrabban megjelennek a családok. Budapest lakáskoncepciója és ingatlanhelyzete ugyanakkor változatlan. Továbbra is megoldatlannak látjuk a legkiszolgáltatottabbak foglalkoztatását, a segély helyett munkát szlogeneket pedig átgondolatlannak tartjuk. Ha van rá lehetőség, akkor nekik is valódi és tisztességesen megfizetett bérű munkát kell kapniuk, ha nem, akkor gondoskodni kell mindenki számára az emberi méltóságot nem sértő ellátásról. Sokan élnek az utcán, százezrek laknak elfogadhatatlan körülmények között, s ez a helyzet azt kívánja, hogy a társadalom és a hatalom egyaránt részt vállaljon a munkából. Ezért mi magunk is önkéntes-képzést és -foglalkoztatást szervezünk. Változatlanul komoly szakmai hátteret jelent a Wesley János Lelkészképző Főiskolánk szociális munka szaka. Köszönjük mindazok figyelmét, akik bel- és külföldről érkezve személyesen meg akarták ismerni munkánkat, valamint hálásan köszönünk mindenfajta támogatást. Az, hogy munkánkat fontosnak tartják, komoly erkölcsi segítséget jelent számunkra. Végül, de nem utolsósorban köszönöm kollégáim nagyszerű munkáját is! Iványi Gábor elnök 8

9 Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló I. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE, ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám év helyesbítései Előző Előző év(ek) A tétel megnevezése Tárgyév a b c d E 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 12. D. Saját tőke ( sorok) 13. I. Induló tőke/jegyzett tőke 14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 15. III. Lekötött tartalék

10 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény 10 alaptevékenységből 188 (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA, ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a B c d E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól 4. b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyag jellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

11 22. Anyag jellegű ráfordítások 23. Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 26. Egyéb ráfordítások 27. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28. Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok (E Ft-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás Adatok E Ft-ban Támogatást A felhasználás Támogatás Felhasználás nyújtó összege Átvitel Elszámolás szervezet Előző Időpontja Összege célja Tárgyévi megnevezése évi összege határideje Pest megyei MÁK éves működésre január 31. OEP éves működésre folyamatos Helyi önkormányzattól éves működésre június 30. Tárgyévi felhasználás (és átvitel) összesen: III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Ft Változás % Megjegyzés Saját tőke Induló tőke állandó Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 11

12 - közhasznú tevékenységből vállalkozási tevékenységből 0 - IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Adatok E Ft-ban Eltérés Ftban Juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Eltérés %-ban Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes természetbeni juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes 0 Közhasznú működési költségei összesen Tovább utalt támogatás összege ebből pénzösszeg eszközérték Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen: V. Kimutatás a kapott támogatásokról Adatok E Ft-ban Eltérés Ftban Támogatás összege Támogatás megnevezése Eltérés %-ban Előző év Tárgyév Központi költségvetési szervtől Helyi önkormányzattól Magánszemélyektől Vállalatoktól, bankoktól SZJA 1% Térítési díjak Tagdíjak Támogatás összesen VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás Az egyesület 2007-ben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőinek. 12 Ónodi István gazdasági igazgató

13 VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben 40. sorszámmal 9. Pk /1989/1. szám alatt jegyezte be a Fővárosi Bíróság. Ugyanez a hatóság az évi CLVI. tv. 22. (3) bekezdése alapján január 1-jétől kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette egyesületünket a 7. Pk /3. szám alatt. Célunk a rászorulók megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának a felkeltése. Az ennek elérése érdekében végzett tevékenységeink: - felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység; - szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása; - karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés; - perifériára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése; - magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos tevékenység; - gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, valamint - az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése. A 2007-es évben végzett munkánk adatai: Hajléktalanok egészségügyi ellátása: - a járóbeteg-rendelés forgalma 5826 fő; - a fogászati ellátást 384-en vették igénybe; - a bőrgyógyászati szakrendelésen 1293 esetet regisztráltunk; - mentőszolgálatunk 2562 személyt szállított; - kórházi ellátásban 601 fő részesült; - a pszichiátriai részlegen 62 főt kezeltünk. Hajléktalanok szociális gondozása: - az Éjjeli Menedékhelyen, a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben alkalommal nyújtottunk szállást; - a nappali ellátásban, a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben főt regisztráltunk; - a Népkonyhán adag ebédet szolgáltunk fel; 13

14 - a hagyományos férfi átmeneti szálláson 37 fő lakott; - a szociális munkások segítségét a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 446 fő, a kórházban 3233 fő vette igénybe; - a Női Átmeneti Szállón 107 főt láttunk el; - az utcai szociális munkások 112 regisztrált hajléktalan személy részére nyújtottak segítséget. Gyermekvédelem: - a Családok Átmeneti Otthonában 26 anya és 43 gyermek vette igénybe a szolgáltatást; - a nevelőszülői hálózatban 7 fő ellátásáról gondoskodtunk. A Menekültszálló 3624 külföldi személynek nyújtott ellátást. Az Oltalom Karitatív Egyesülettel szorosan együttműködő Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a 2007-es év első felében, mint fenntartó, az egyesülettől átvette a Fűtött Utca elnevezésű integrált intézmény (1086 Budapest, Dankó u. 15.) működtetését. Az egyház az időskorúak gondozásában is új feladatokat vállalt fel. A 2007-es évben végzett munkánk további adatai: - Az intézmény átvételét követően a Fűtött Utca Éjjeli Menedékhelyén alkalommal nyújtottunk szállást, a nappali ellátásban főt regisztráltunk, a szociális munkások segítségét 2419 alkalommal vették igénybe. - A békéscsabai Oltalom Idősek Otthonában további 1 férőhelyet tudtunk engedélyeztetni, így augusztustól már 29 férőhelyen tudjuk fogadni az időseket. A 2007-es év során 38 idős személyt gondoztunk, ebből 16 fő súlyos demenst. - A budaörsi MET - Idősek Otthonában júliusban sikerült 2 plusz férőhelyet engedélyeztetni, így 42 tartós és 6 átmeneti helyen tudjuk fogadni az ellátottakat. Az otthon az elmúlt év során összesen 66 főt gondozott, ebből 26 demens személyt. Szolnokon, a Napsugár utca 19. szám alatti ingatlanban elkezdődtek a felújítási, átalakítási munkálatok, átadása után itt is idős ellátottakat fogadunk majd. Az egyház 2007 második felében ellátási szerződést kötött Hetefejércse Önkormányzatával egy addig kihasználatlanul álló épületegyüttes szociális célokra történő felhasználásáról. 14

15 Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot azon hajléktalanok számára, akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor fehér abrosz és gyertyafény mellett reggelivel egybekötött áhítatot tartanak munkatársaink. Családsegítői tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Kabán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Győrben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk. A húsvéti ünnepen 510, karácsonykor pedig 496 élelmiszercsomaggal támogattuk a rászoruló családokat. Az év folyamán 339 krízishelyzetben lévő család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhaneműt és élelmiszert. A hajléktalanok között heti két alkalommal tartott ruhaosztáson alkalmanként fő kapott ruhaneműt. 34 család részesült rendszeres pénzbeni támogatásban. 150 gyermek számára biztosítottunk üdülési lehetőséget Hejcén. 120 alkalommal szállítottunk el magánszemélyektől adományként kapott bútort és ruhaneműt. Köszönünk minden támogatást, valamint a továbbiakban is lehetőséget kívánunk adni azok számára, akik segíteni szeretnének bajbajutott embertársainak, és ezt az Oltalom Karitatív Egyesületen keresztül akarják megtenni. Borsányi Katalin egyesületi titkár Az egyesület - elnöke: Iványi Gábor - címe: 1086 Budapest, Dankó u levelezési címe: 1410 Budapest, Pf telefon- és fax-száma: (06-1) , illetve (06-1) /103-as, 104-es mellék - bankszámlaszáma: BBRt adószáma:

16 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Nappali Melegedő, Népkonyha és Éjjeli Menedékhely Az egyesület Dankó utca 9. szám alatt 1992 óta működő férfi hajléktalanszállóját, Népkonyháját, Nappali Melegedőjét vezettem május 1-jéig. Beszámolóm ezért erre az öt hónapra korlátozódik. Múlt év májusáig a hajléktalanszállónkon összesen regisztrált vendég vette igénybe a szolgáltatásainkat. A kihasználtság tekintetében a januári és márciusi hónap volt mozgalmasabb. Az átlagéletkor 48, a legfiatalabb vendégünk 20 éves, a legidősebbek 80. Jellemzően szolgáltatásainkat legtöbbször az éves korcsoportba tartozók vették igénybe. A Népkonyhánkon is az év elejei hónapok jelentették a csúcsot. Nappali Melegedőnk feladata a hajléktalanok napközbeni tartózkodási-, tisztálkodási lehetősége, postai cím és általában olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek a lakhatási lehetőség hiánya miatt a hajléktalan személy számára nem elérhetőek. Nappali Melegedőnk kihasználtsága kiegyensúlyozottnak mondható. Elkezdtük az utcai szociális munkás feladatok átszervezését. 2 kollégát utcai szociális munkás továbbképzésre, 1 kollégát pedig utcai szociális kordinátor képzésre jelentkeztettünk a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez. A kórház alatti pincei szakaszt felújítottuk és a nagypince helyiségünket 16 férőhellyel bővítettük. Az emeleti hálórész nyílászáróit kicseréltettük. Tapasztalatunk szerint a hajléktalanok száma nem stagnál, hanem folyamatosan, lassan növekszik. A közterületeken található hajléktalanok beteg emberek. Részben elhanyagolt, krónikus betegségben szenvednek, részben a kiéhezettség enyhébb vagy súlyosabb fokán, sokszor a végelgyengülés határán vannak. Életben maradásukat jelenti a Nappali melegedő, az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásainak rendszeres vagy alkalomszerű igénybevétele. A hajléktalan emberek magas száma, a városközpontra nehezedő szolgáltatási kényszer, továbbá az igénybevevők megnövekedett igényei, a hajléktalan emberek munkaerőpiaci helyzete szükségessé tették a nappali melegedők fejlesztését, új típusú szolgáltatásokkal való bővítését. Intézményünkben 2001 óta probléma az elhasználódott fűtés- és melegvízrendszer. A Férfi hajléktalanszálló további átalakítását tervezzük, ezekben a munkákban többek között szerepel a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer rekonstrukciója. Melegedőnkben forráshiány miatt eddig nem sikerült egy hatékonyan működő csomagmegőrzési szolgáltatást kiépítenünk. Fontosnak tartjuk, hogy vendégeink 16

17 értékeiket, személyes irataikat, csomagjaikat biztonságos körülmények között tárolhassák melegedőnkben. Tény, hogy a hajléktalan ellátó intézményekben magas a lopások száma. A hajléktalanokhoz szorosan hozzátartozik a csöves szatyor, amelyben személyes holmijukat tárolják, cipelik. Mozgó, privát csomagmegőrzők, garanciák nélkül. Tavasszal elkezdődött az Oltalom Szociális Információs Rendszer (OSZIR) tervezése, és a programkód írása. Azonban (szintén a forráshiány miatt) a fejlesztőkkel a kapcsolat megszakadt. Terveink szerint az OSZIR olyan ügyfélnyilvántartó program lesz, mely tartalmazza az ügyféllel kapcsolatos eddig történéseket (contact history), ez lehet egy projekt vagy munkafolyamat (workflow) menedzsment modul, aminek segítségével bármikor naprakész információkat tud az OSZIR nyújtani. Az OSZIR robosztus alaprendszer, mely a megbízható, perzisztens adatkezelésen túl a beépített automatizmusok segítségével biztosítja a teljes rendszer működtetését. Ezen keretrendszer kiemelkedően stabilan a modulok átlátható, gyors és mégis flexibilis üzemeltetését teszi lehetővé, maximálisan támogatva a moduláris, egymásra épülő alkalmazás-struktúrát. A Framework-nek és a moduláris felépítésnek köszönhetően az abban üzemeltetett alkalmazások teljes mértékben kompatibilisek egymással, ugyanazzal a kezelői felülettel rendelkeznek, és egy integrált rendszert alkotnak. Az OSZIR az alábbi fő komponenseket fogja tartalmazni: - nyilvántartások: - teljes ügyfélkör (központi adatbázis), - nappali melegedő, - népkonyhai szolgáltatást igénybevevők, - éjszakai szállóra jelentkezők, - érvényes okmányok kezelése (ÁNTSZ, tüdőszűrő igazolás), - szociális adminisztráció (ügykezelések), - egészségügyi ellátásban részesülők, - átmeneti szálló (női, férfi), - pszichiátria, - menekültszálló, - anyaotthon; - elemző: - statisztika különböző opciók alapján; - listázó generátor: - listák különböző opciók alapján; - archiváló: - automatikus mentés (full, növekményes, stb.) háttértárolókra vagy más adathordozókra; 17

18 - webes felület: - a külső intézmények munkatársai ezen a felületen keresztül kapcsolódhatnak az OSZIR adatbázisához. Szűcs László szakmai helyettes Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 11. Telefon: (06-1) Nappali Melegedő, Népkonyha és Éjjeli Menedékhely Az Oltalom Karitatív Egyesület szolgáltatásai közül a Nappali Melegedő és a Népkonyha, ami a legnépszerűbb és a legkönnyebben elérhető. Nők és férfiak is igénybe vehetik mind a Népkonyhát, mind pedig a Nappali Melegedőt és az ahhoz tartozó összes szolgáltatást. Minden tizennyolcadik életévét betöltő felnőtt, aki rendelkezik érvényes tüdőszűrő és ÁNTSZ igazolással, lehetőséget kap arra, hogy felkeresse az Oltalom Korház háziorvosi rendelését, fogászatát, bőrgyógyászatát, a Nappali Melegedőben ügyeletet adó szociális munkásokat, a hetente két alkalommal tartott istentiszteletet, a péntekenként megrendezett filmklubot, a keddenként megrendezésre kerülő dráma szakkört és az alkalmanként, főleg ünnepekhez köthető sportversenyeket. A szervezett programokon kívül lehetőség van mindkét nem számára a fürdésre, a mosásra és (szükség esetén) a szennyezett, elhasználódott ruháik pótlására. Az ehhez szükséges sampont és mosószert ingyenesen adjuk mindenkinek. Az egyesület szociális munkásaival nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rendszeresen visszajáró és napjaikat nálunk töltő ügyfeleinkkel személyes kapcsolat alakuljon ki, lehetősége legyen mindenkinek a saját érdeklődési körének megfelelő szabadidős tevékenységre. Az Oltalom Sportegyesületnek köszönhetően alkalom nyílt arra is, hogy vendégeink ping-pongozhassanak, csocsózhassanak és sakkozhassanak egymással. Szerény választékkal rendelkező könyvtárunkból ingyenesen kölcsönözhetik az érdeklődésüknek megfelelő könyveket. A szociális munkásnál lehetőség van személyre szabott segítséget kérni elveszett okirataik és egyéb hivatalos irataik pótlására, a számukra biztosított segélyek megszerzésére és egyéb problémáik megoldására. (Erről bővebben a Szociális munka a Nappali Melegedőben című fejezetben számolunk be.) A közös játékoknak köszönhetően remélhetőleg sokkal jobb és őszintébb viszony alakul ki a szociális munkások és a hajléktalanok között, ami segíti napi 18

19 munkánkat, és talán könnyebbség a hajléktalanoknak az otthon és család nélkül töltött idő elviselésében. Reméljük, hogy ezen kívül csökkenti a kirekesztettség érzését, növeli az önbizalmukat, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy ismét hasznos tagjaivá válhassanak a társadalomnak. A Nappali Melegedőt minden nap reggel kilenctől tizenegyig és délután kettőtől fél hatig lehet igénybe venni. Dél és egy óra között a Népkonyha látja vendégül a több mint 150 adag egytál meleg ételre a hajléktalanokat- és sajnos egyre gyakrabban a környéken élő szegényeket is ben több mint huszonkétezer adag ebéd került kiosztásra. A Nappali Melegedőt az év összes napján igénybe lehet venni, tavaly ezt összesen an tették meg. Az Éjszakai Menedékhelyet kizárólag felnőtt férfiak vehetik igénybe. A bekerülésnek nincsenek különösebb feltételei, kizárólag az érvényes ÁNTSZ és a tüdőszűrő papír szükséges, ami főként a lakók és a dolgozók egészségvédelme miatt fontos. Az egyesület 100, illetve a téli krízis-időszakban (november 1-jétől április 30-ig) az ebédlő és a foglalkoztató helyiség bevonásával további 30, azaz összesen 130 ember részére ad lehetőséget, hogy melegben és tető alatt tölthesse az éjszakáit. A szolgáltatásaink közül ez a legalacsonyabb szintű ellátás, ez az úgy nevezett fapad ahol valójában egy egyszerű ágyat matraccal, ágynemű és párna nélkül kínálunk a rászorulóknak teljesen ingyenesen. Esténként lehetőség van fürdésre, mosásra, tévénézésre és csocsózásra is. Az ébresztés lehetőségét is biztosítani tudjuk a kora reggeli órákban munkába induló gondozottjaink számára. Kollégáink az Éjszakai Menedékhely nyitva tartása alatt este hat és reggel nyolc között készségesen állnak rendelkezésre vendégeinknek. Reggel nyolcra a fapadot mindenkinek el kell hagynia, hogy a nagytakarítás megkezdődhessen. Keddenként egészen késő estig van lehetőség a szociális munkást ügyintézés céljából felkeresni. Tervezzük, hogy hamarosan megnyitjuk az úgy nevezett emelt szintű fapadot ahol tizenhat fő számára biztosítunk fix férőhelyet, ágyneműt és zárható szekrényeket, azoknak, akik munkával rendelkeznek és feltett szándékuk az Átmeneti Szállóra való bekerülés ben a 365 nap alatt több mint fő részére biztosítottunk éjszakára ágyat vagy matracot. Rákos András intézményvezető Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon: (06-1)

20 Szociális munka a Nappali Melegedőben A Szociális Iroda munkatársaiként 2007-ben is igyekeztünk segíteni, támogatni mindazokat, akik megtiszteltek bizalmukkal, felkeresték irodánkat. Egyre több olyan ügyfelünk van, akik még nem hajléktalanok, de hajszálon múlik, hogy azzá váljanak. Célunk, hogy erőnkhöz mérten mindenkinek segítsünk; hogy mindenki, aki hozzánk fordul, úgy érezze, nincs magára hagyva nehéz helyzetében. A szolgáltatás igénybevételének feltételei: - érvényes, ÁNTSZ által kiadott fertőtlenítési igazolás, - 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő papír. Az ellátottak köre: - hajléktalan férfiak, nők, anyák gyermek(ek)kel, családok. Az ellátást biztosítók létszáma: - 2 fő diplomás szociális munkás. Sikereink és nehézségeink Három családnak és egy gyermekeit egyedül nevelő anyukának sikerült megfelelő lakhatást biztosítani. Ugyanakkor minden olyan eset továbbra is komoly traumát okoz, ahol gyermekeket fenyeget a hajléktalanság veszélye. Családok, gyermekeiket egyedül nevelő anyukák gyakran keresnek minket kilátástalannak tűnő helyzetekben. A szolgáltatás tartalma 2007-ben 446 fő esetben kereste meg a Szociális Iroda munkatársait. Ügyfeleink elveszett okmányaik pótlása és hajléktalan igazolvány kiállítása mellett segítségünket kérték még hivatalos ügyeik intézésében, leszázalékolás megindításában, tartózkodási hely létesítésében, álláskeresésben, átmeneti szállón illetve idősek otthonába történő elhelyezésben, családtagokkal, barátokkal való kapcsolatfelvételben. Az intézmény a húsvéti, karácsonyi időszakban élelmiszercsomagokkal, ruhával és más adományokkal is támogatta az ügyfeleket. A Szociális Iroda munkatársainak munkáját lelkész, pszichiáter, pszichológus, jogász és háziorvos is támogatja. 20

21 Esetleírás B. E óta élt a Keleti pályaudvaron, hozzánk először 2003-ban jött azért, hogy elveszett iratainak pótlásában segítsünk. Ezután gyakran jött tisztálkodni, tiszta ruháért, majd később, amikor gyámjával felvettük a kapcsolatot, intézményünk címére érkezett havi járandósága is, így rendszeresen találkozhattunk vele. Bár E. keveset mesélt magáról, sok szörnyű dologra derült fény: többször megerőszakolták, megverték, fogságban tartották. Minden győzködésünk, próbálkozásunk ellenére sem akart otthonba menni, mert azt mondta, nem bírja a bezártságot, a szabályokat, nem akar másokkal élni. Gyámja is többször próbálta elhelyezni, sajnos sikertelenül, mert mindig megszökött. Mivel E. sokat beszélt az öngyilkosságról, kérésünkre kórházunk pszichiátere is megvizsgálta és megerősítette a gyámság alá helyezés okát, miszerint E. imbecillitásnak megfelelő értelmi fogyatékosságban szenved. Kapcsolatunk E-vel abból állt, hogy amikor eljött hozzánk, lehetőséget kapott a fürdésre, ruhaváltásra, ebédelésre, beszélgetésre illetve a gyámmal való telefonos kapcsolattartásra. Minden igyekezetünk ellenére sem sikerült azt elérni, hogy a gyámságot áthelyezzék Budapestre, pedig logikus lett volna, hogy egy Budapesten tartózkodó hajléktalannak Budapesten és ne vidéken, 200 kilométerre legyen a gyámja. E ben már nagyon rossz állapotban volt, időközben fél szemére megvakult. Havonta egyszer jött el, amikor a pénzét várta, olyan emberek kíséretében, akik csak addig csapódtak mellé, amíg a pénze tartott. Ha sikerült négyszemközt maradni vele, sokat sírt, és azt hajtogatta, hogy az lenne a legjobb, ha meghalna, mert csak szenvedés az élete. Bár szerettük volna őt biztonságban tudni egy otthonban, akarata ellenére nem tehettük vele a szerintünk legjobbat december 31-én halt meg az utcán. Hiányozni fog. Kasim Seherezádé szociális munkás Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon: (06-1) /201 21

22 Fűtött Utca (Nappali Melegedő, Éjjeli Menedékhely, Lábadozó, utcai szociális munka) Az Oltalom Karitatív Egyesület a VIII. kerület, Dankó utca 15. szám alatt nyitotta meg kapuit december 13-án Fűtött Utca néven azon hajléktalan emberek előtt, akik más intézményekből és a hajléktalan ellátásból kiszorulnak. Jelentős változás a Fűtött Utca életében, hogy február 21-től az Oltalom Karitatív Egyesület (továbbiakban: OKE) fenntartása alól átkerült a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (továbbiakban MET) fenntartása alá. A MET szociális intézményeinek szolgáltatásai közül a hajléktalan személyek által igénybe vehető ellátási formák között a Fűtött Utca képviseli az első szintet. Ez az intézmény van a legközelebb az utcai életformához, ezért az év minden napján, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásainkat - feltétel és szabályrendszerünket is - igyekeztünk ehhez igazítani. Az ellátottak körét olyan hajléktalan férfiak és nők képezik, akik önellátásra képesek, vagy önellátásra csak segítséggel képesek, illetve más lakhatással nem rendelkeznek. A fővárosban szinte egyedülállóan biztosítunk lehetőséget arra, hogy párkapcsolatban élők együtt vehessék igénybe intézményünk szolgáltatásait. Intézményünk négy szervezeti egységből áll. Ebből az első a Nappali Melegedő, ahol egy időben maximum 90 ember tartózkodhat, napi szinten pedig ennek a háromszorosa. A második egység az Éjjeli Menedékhely, amelynek elméleti befogadó képessége fő, de a hely specifikumából adódóan ezt a szolgáltatást igénybevevők száma megközelíti a főt. Harmadik rész, az OKE Dankó utca 9. szám alatt működő egészségügyi centrumának szakmai felügyelete alatt álló, intézményünkben található 15 ágyas Lábadozó. A negyedik terület az V. kerülettel kötött ellátási szerződés alapján végzett utcai szociális munka, amelynek keretében a 2005-ös évtől az utcai szociális munkások mellé bevont ügyeletes munkatársak által még hatékonyabbá vált a legveszélyeztetettebb célcsoport, az utcán élő hajléktalanok elérése, utcai illetve intézményen belüli segítése. Szolgáltatásaink: - fodrászat, mosási lehetőség; - tisztálkodási lehetőség; - ételmelegítési és főzési lehetőség (kenyeret, zsírt, meleg teát mi biztosítunk, illetve alkalmanként adomány formájában érkező péksüteménnyel, gyümölccsel egészítjük ki, tesszük változatosabbá vendégeink étkezését); - egészségügyi ellátás, lábadozó; - kulturális programok (filmvetítés, kézműves foglalkozások, sakk, könyvtár, múzeum); - sportlehetőségek (ping-pong); 22

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL Szerkesztette CZIKE KLÁRA TAUSZ KATALIN A kötet a Phare Szociálpolitikai Fejlesztési Program és a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Házunk tája Egyesületi hírek 3. Mindennapjaink 16 Bemutatjuk Egyesületünk Információs és Koordinációs Irodáját

Tartalomjegyzék. Házunk tája Egyesületi hírek 3. Mindennapjaink 16 Bemutatjuk Egyesületünk Információs és Koordinációs Irodáját Tartalomjegyzék Szerkesztői köszöntő 2 Házunk tája Egyesületi hírek 3 Mindennapjaink 16 Bemutatjuk Egyesületünk Információs és Koordinációs Irodáját Szabad - Szerda 22 Vitéz lovag Rithnovszky János beszámolója

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 ELTE Szociológiai Intézet, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Szegénységkutató Csoport 1 ESZCSM kutatási program

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái

Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái Messing Vera Molnár Emília MAGYAR VALÓSÁG Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái Az alábbi cikkünkben egy nemrégiben elkészült, az OTKA által támogatott

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

A NYUGDÍJASOK KÍSÉRLETI MUNKAKÖZVETÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. Nyugdijasok munkaközvetítése

A NYUGDÍJASOK KÍSÉRLETI MUNKAKÖZVETÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. Nyugdijasok munkaközvetítése GAYER GYULÁNÉ A NYUGDÍJASOK KÍSÉRLETI MUNKAKÖZVETÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Nyugdijasok munkaközvetítése E tanulmány keretében egy 198o-ban inditott nyugdijas munkaközvetítési kisérlet és ennek folytatásaként

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben