OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007"

Átírás

1 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

2

3 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008

4 Oltalom Karitatív Egyesület

5 TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi Gábor) 8. Közhasznúsági jelentés (Ónodi István, Borsányi Katalin) 9. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 16. Nappali Melegedő, Népkonyha és Éjjeli Menedékhely (Szűcs László) 16. Nappali Melegedő, Népkonyha és Éjjeli Menedékhely (Rákos András) 18. Szociális munka nka a Nappali Melegedőben Melegedő en (Kasim ( asi Seherezádé).. Fűtött Utca (Farkas Barnabás). Férfi Átmeneti Szálló (Kürthy Viktória) 6. Női Átmeneti Szálló (Kissné Erdélyi Erzsébet) 7. Utcai szociális gondozó szolgálat (Végh Árpád) 30. Menekültszálló (Rákos András) 37. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK 39. Kórház (Dr. Olasz József) 39. Pszichiátriai és rehabilitációs részleg (Albert Zoltán) 40. Pszichológiai munka (Kántor Árpád) 42. Fogászati ellátás (Dr. Holba Magdolna) 43. Kórházi szociális munka (Olasz Pap Krisztina) 45. Mozgásterápia (Török Enikő) 47. Kórházi esettanulmány (Angyalos Zita) 49. CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK 50. Családok Átmeneti Otthona (Ducsayné Süth Brigitta) 50. Családok Oltalom Szolgálata (Mályiné Rubé Katalin) 52. IDŐSKORÚAK GONDOZÁSA 56. MET - Idősek Otthona, Budaörs (Borsányi Katalin) 56. Oltalom Idősek Otthona, Békéscsaba (Komlósiné Schlett Anikó) 63. Idősek Otthona, Szolnok (Papp Zsolt) 66. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, KARITATÍV MUNKA 69. Külügyi és Kommunikációs Iroda (Iványi Margit) 69.

6 Hajléktalanok közötti lelkigondozás és istentisztelet (ifj. Iványi Gábor) 72. Kézműves foglalkozások (Granasztói Szilvia) 74. Ruharaktár és varroda (Csányi-Tóth Jánosné) 75. Oltalom Sportegyesület (Rákos András) 77. Csillagszálló - kulturális utcalap (Mezei Anna) 78. CSALÁDOK SEGÍTÉSE, TERÜLETI SZERVEZETEK 79. Békásmegyer (Szőke Lászlóné) 79. Kisvárda és környéke (Iklódy László, Iklódy Lászlóné) 80. Nyíregyháza, Mátészalka és a szatmári körzet (Jónás Miklós) 81. Szeged és környéke (Bakti Tibor) 82. PROGRAMOK, ÉPÜLETFENNTARTÁS, VAGYONVÉDELEM, EGYÉB 83. Karácsonyi vásár - Vörösmarty tér (Iványi Éva) 83. Műszaki beruházási és karbantartási munka (Melcherné Szerján Piroska) 84. Vagyonvédelem - gazdasági tanácsadás - kivitelezések (Iványi András) 86. Vagyonvédelmi vizsgálat (Szőke Lászlóné, Vadászi Ilona) 87. Halottaink akikről tudunk 89. Adományozóink 2007-ben 91. Elérhetőségek 98.

7 BESZÁMOLÓ 2007

8 Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. Példabeszédek könyve 19,17 Köszöntöm az Olvasót! Az Oltalom Karitatív Egyesület évről-évre aprólékosan beszámol munkájáról, egyrészt hogy számot adjon támogatóinak az elvégzett feladatokról, másrészt hogy az egész szervezet számára tanulságokat keressen, és újabb feladatokat határozzon meg. Az elmúlt évben is folyamatosan működtettük intézményeinket, s bár egyre inkább tapasztalható, hogy legfőbb támogatóink nyilván maguk is anyagi nehézségekkel számolva csökkentik hozzájárulásukat, mégsem kellett egyetlen szolgáltatásunkat sem szüneteltetnünk. Eredményes évet zártunk hajléktalan iskolánkban, valamint hajléktalan gyerekeket is fogadó óvodánkban és iskolánkban. A hajléktalanok száma nem csökken, a kilátástalanság felől a főváros felé húzódó hontalanok között egyre gyakrabban megjelennek a családok. Budapest lakáskoncepciója és ingatlanhelyzete ugyanakkor változatlan. Továbbra is megoldatlannak látjuk a legkiszolgáltatottabbak foglalkoztatását, a segély helyett munkát szlogeneket pedig átgondolatlannak tartjuk. Ha van rá lehetőség, akkor nekik is valódi és tisztességesen megfizetett bérű munkát kell kapniuk, ha nem, akkor gondoskodni kell mindenki számára az emberi méltóságot nem sértő ellátásról. Sokan élnek az utcán, százezrek laknak elfogadhatatlan körülmények között, s ez a helyzet azt kívánja, hogy a társadalom és a hatalom egyaránt részt vállaljon a munkából. Ezért mi magunk is önkéntes-képzést és -foglalkoztatást szervezünk. Változatlanul komoly szakmai hátteret jelent a Wesley János Lelkészképző Főiskolánk szociális munka szaka. Köszönjük mindazok figyelmét, akik bel- és külföldről érkezve személyesen meg akarták ismerni munkánkat, valamint hálásan köszönünk mindenfajta támogatást. Az, hogy munkánkat fontosnak tartják, komoly erkölcsi segítséget jelent számunkra. Végül, de nem utolsósorban köszönöm kollégáim nagyszerű munkáját is! Iványi Gábor elnök 8

9 Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló I. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE, ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám év helyesbítései Előző Előző év(ek) A tétel megnevezése Tárgyév a b c d E 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 12. D. Saját tőke ( sorok) 13. I. Induló tőke/jegyzett tőke 14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 15. III. Lekötött tartalék

10 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény 10 alaptevékenységből 188 (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA, ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a B c d E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól 4. b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyag jellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

11 22. Anyag jellegű ráfordítások 23. Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 26. Egyéb ráfordítások 27. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28. Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok (E Ft-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás Adatok E Ft-ban Támogatást A felhasználás Támogatás Felhasználás nyújtó összege Átvitel Elszámolás szervezet Előző Időpontja Összege célja Tárgyévi megnevezése évi összege határideje Pest megyei MÁK éves működésre január 31. OEP éves működésre folyamatos Helyi önkormányzattól éves működésre június 30. Tárgyévi felhasználás (és átvitel) összesen: III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Ft Változás % Megjegyzés Saját tőke Induló tőke állandó Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 11

12 - közhasznú tevékenységből vállalkozási tevékenységből 0 - IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Adatok E Ft-ban Eltérés Ftban Juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Eltérés %-ban Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes természetbeni juttatások összesen ebből: adóköteles adómentes 0 Közhasznú működési költségei összesen Tovább utalt támogatás összege ebből pénzösszeg eszközérték Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen: V. Kimutatás a kapott támogatásokról Adatok E Ft-ban Eltérés Ftban Támogatás összege Támogatás megnevezése Eltérés %-ban Előző év Tárgyév Központi költségvetési szervtől Helyi önkormányzattól Magánszemélyektől Vállalatoktól, bankoktól SZJA 1% Térítési díjak Tagdíjak Támogatás összesen VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás Az egyesület 2007-ben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőinek. 12 Ónodi István gazdasági igazgató

13 VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben 40. sorszámmal 9. Pk /1989/1. szám alatt jegyezte be a Fővárosi Bíróság. Ugyanez a hatóság az évi CLVI. tv. 22. (3) bekezdése alapján január 1-jétől kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette egyesületünket a 7. Pk /3. szám alatt. Célunk a rászorulók megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának a felkeltése. Az ennek elérése érdekében végzett tevékenységeink: - felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység; - szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása; - karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés; - perifériára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése; - magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos tevékenység; - gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, valamint - az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése. A 2007-es évben végzett munkánk adatai: Hajléktalanok egészségügyi ellátása: - a járóbeteg-rendelés forgalma 5826 fő; - a fogászati ellátást 384-en vették igénybe; - a bőrgyógyászati szakrendelésen 1293 esetet regisztráltunk; - mentőszolgálatunk 2562 személyt szállított; - kórházi ellátásban 601 fő részesült; - a pszichiátriai részlegen 62 főt kezeltünk. Hajléktalanok szociális gondozása: - az Éjjeli Menedékhelyen, a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben alkalommal nyújtottunk szállást; - a nappali ellátásban, a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben főt regisztráltunk; - a Népkonyhán adag ebédet szolgáltunk fel; 13

14 - a hagyományos férfi átmeneti szálláson 37 fő lakott; - a szociális munkások segítségét a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 446 fő, a kórházban 3233 fő vette igénybe; - a Női Átmeneti Szállón 107 főt láttunk el; - az utcai szociális munkások 112 regisztrált hajléktalan személy részére nyújtottak segítséget. Gyermekvédelem: - a Családok Átmeneti Otthonában 26 anya és 43 gyermek vette igénybe a szolgáltatást; - a nevelőszülői hálózatban 7 fő ellátásáról gondoskodtunk. A Menekültszálló 3624 külföldi személynek nyújtott ellátást. Az Oltalom Karitatív Egyesülettel szorosan együttműködő Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a 2007-es év első felében, mint fenntartó, az egyesülettől átvette a Fűtött Utca elnevezésű integrált intézmény (1086 Budapest, Dankó u. 15.) működtetését. Az egyház az időskorúak gondozásában is új feladatokat vállalt fel. A 2007-es évben végzett munkánk további adatai: - Az intézmény átvételét követően a Fűtött Utca Éjjeli Menedékhelyén alkalommal nyújtottunk szállást, a nappali ellátásban főt regisztráltunk, a szociális munkások segítségét 2419 alkalommal vették igénybe. - A békéscsabai Oltalom Idősek Otthonában további 1 férőhelyet tudtunk engedélyeztetni, így augusztustól már 29 férőhelyen tudjuk fogadni az időseket. A 2007-es év során 38 idős személyt gondoztunk, ebből 16 fő súlyos demenst. - A budaörsi MET - Idősek Otthonában júliusban sikerült 2 plusz férőhelyet engedélyeztetni, így 42 tartós és 6 átmeneti helyen tudjuk fogadni az ellátottakat. Az otthon az elmúlt év során összesen 66 főt gondozott, ebből 26 demens személyt. Szolnokon, a Napsugár utca 19. szám alatti ingatlanban elkezdődtek a felújítási, átalakítási munkálatok, átadása után itt is idős ellátottakat fogadunk majd. Az egyház 2007 második felében ellátási szerződést kötött Hetefejércse Önkormányzatával egy addig kihasználatlanul álló épületegyüttes szociális célokra történő felhasználásáról. 14

15 Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot azon hajléktalanok számára, akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor fehér abrosz és gyertyafény mellett reggelivel egybekötött áhítatot tartanak munkatársaink. Családsegítői tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Kabán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Győrben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk. A húsvéti ünnepen 510, karácsonykor pedig 496 élelmiszercsomaggal támogattuk a rászoruló családokat. Az év folyamán 339 krízishelyzetben lévő család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhaneműt és élelmiszert. A hajléktalanok között heti két alkalommal tartott ruhaosztáson alkalmanként fő kapott ruhaneműt. 34 család részesült rendszeres pénzbeni támogatásban. 150 gyermek számára biztosítottunk üdülési lehetőséget Hejcén. 120 alkalommal szállítottunk el magánszemélyektől adományként kapott bútort és ruhaneműt. Köszönünk minden támogatást, valamint a továbbiakban is lehetőséget kívánunk adni azok számára, akik segíteni szeretnének bajbajutott embertársainak, és ezt az Oltalom Karitatív Egyesületen keresztül akarják megtenni. Borsányi Katalin egyesületi titkár Az egyesület - elnöke: Iványi Gábor - címe: 1086 Budapest, Dankó u levelezési címe: 1410 Budapest, Pf telefon- és fax-száma: (06-1) , illetve (06-1) /103-as, 104-es mellék - bankszámlaszáma: BBRt adószáma:

16 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Nappali Melegedő, Népkonyha és Éjjeli Menedékhely Az egyesület Dankó utca 9. szám alatt 1992 óta működő férfi hajléktalanszállóját, Népkonyháját, Nappali Melegedőjét vezettem május 1-jéig. Beszámolóm ezért erre az öt hónapra korlátozódik. Múlt év májusáig a hajléktalanszállónkon összesen regisztrált vendég vette igénybe a szolgáltatásainkat. A kihasználtság tekintetében a januári és márciusi hónap volt mozgalmasabb. Az átlagéletkor 48, a legfiatalabb vendégünk 20 éves, a legidősebbek 80. Jellemzően szolgáltatásainkat legtöbbször az éves korcsoportba tartozók vették igénybe. A Népkonyhánkon is az év elejei hónapok jelentették a csúcsot. Nappali Melegedőnk feladata a hajléktalanok napközbeni tartózkodási-, tisztálkodási lehetősége, postai cím és általában olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek a lakhatási lehetőség hiánya miatt a hajléktalan személy számára nem elérhetőek. Nappali Melegedőnk kihasználtsága kiegyensúlyozottnak mondható. Elkezdtük az utcai szociális munkás feladatok átszervezését. 2 kollégát utcai szociális munkás továbbképzésre, 1 kollégát pedig utcai szociális kordinátor képzésre jelentkeztettünk a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez. A kórház alatti pincei szakaszt felújítottuk és a nagypince helyiségünket 16 férőhellyel bővítettük. Az emeleti hálórész nyílászáróit kicseréltettük. Tapasztalatunk szerint a hajléktalanok száma nem stagnál, hanem folyamatosan, lassan növekszik. A közterületeken található hajléktalanok beteg emberek. Részben elhanyagolt, krónikus betegségben szenvednek, részben a kiéhezettség enyhébb vagy súlyosabb fokán, sokszor a végelgyengülés határán vannak. Életben maradásukat jelenti a Nappali melegedő, az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásainak rendszeres vagy alkalomszerű igénybevétele. A hajléktalan emberek magas száma, a városközpontra nehezedő szolgáltatási kényszer, továbbá az igénybevevők megnövekedett igényei, a hajléktalan emberek munkaerőpiaci helyzete szükségessé tették a nappali melegedők fejlesztését, új típusú szolgáltatásokkal való bővítését. Intézményünkben 2001 óta probléma az elhasználódott fűtés- és melegvízrendszer. A Férfi hajléktalanszálló további átalakítását tervezzük, ezekben a munkákban többek között szerepel a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer rekonstrukciója. Melegedőnkben forráshiány miatt eddig nem sikerült egy hatékonyan működő csomagmegőrzési szolgáltatást kiépítenünk. Fontosnak tartjuk, hogy vendégeink 16

17 értékeiket, személyes irataikat, csomagjaikat biztonságos körülmények között tárolhassák melegedőnkben. Tény, hogy a hajléktalan ellátó intézményekben magas a lopások száma. A hajléktalanokhoz szorosan hozzátartozik a csöves szatyor, amelyben személyes holmijukat tárolják, cipelik. Mozgó, privát csomagmegőrzők, garanciák nélkül. Tavasszal elkezdődött az Oltalom Szociális Információs Rendszer (OSZIR) tervezése, és a programkód írása. Azonban (szintén a forráshiány miatt) a fejlesztőkkel a kapcsolat megszakadt. Terveink szerint az OSZIR olyan ügyfélnyilvántartó program lesz, mely tartalmazza az ügyféllel kapcsolatos eddig történéseket (contact history), ez lehet egy projekt vagy munkafolyamat (workflow) menedzsment modul, aminek segítségével bármikor naprakész információkat tud az OSZIR nyújtani. Az OSZIR robosztus alaprendszer, mely a megbízható, perzisztens adatkezelésen túl a beépített automatizmusok segítségével biztosítja a teljes rendszer működtetését. Ezen keretrendszer kiemelkedően stabilan a modulok átlátható, gyors és mégis flexibilis üzemeltetését teszi lehetővé, maximálisan támogatva a moduláris, egymásra épülő alkalmazás-struktúrát. A Framework-nek és a moduláris felépítésnek köszönhetően az abban üzemeltetett alkalmazások teljes mértékben kompatibilisek egymással, ugyanazzal a kezelői felülettel rendelkeznek, és egy integrált rendszert alkotnak. Az OSZIR az alábbi fő komponenseket fogja tartalmazni: - nyilvántartások: - teljes ügyfélkör (központi adatbázis), - nappali melegedő, - népkonyhai szolgáltatást igénybevevők, - éjszakai szállóra jelentkezők, - érvényes okmányok kezelése (ÁNTSZ, tüdőszűrő igazolás), - szociális adminisztráció (ügykezelések), - egészségügyi ellátásban részesülők, - átmeneti szálló (női, férfi), - pszichiátria, - menekültszálló, - anyaotthon; - elemző: - statisztika különböző opciók alapján; - listázó generátor: - listák különböző opciók alapján; - archiváló: - automatikus mentés (full, növekményes, stb.) háttértárolókra vagy más adathordozókra; 17

18 - webes felület: - a külső intézmények munkatársai ezen a felületen keresztül kapcsolódhatnak az OSZIR adatbázisához. Szűcs László szakmai helyettes Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 11. Telefon: (06-1) Nappali Melegedő, Népkonyha és Éjjeli Menedékhely Az Oltalom Karitatív Egyesület szolgáltatásai közül a Nappali Melegedő és a Népkonyha, ami a legnépszerűbb és a legkönnyebben elérhető. Nők és férfiak is igénybe vehetik mind a Népkonyhát, mind pedig a Nappali Melegedőt és az ahhoz tartozó összes szolgáltatást. Minden tizennyolcadik életévét betöltő felnőtt, aki rendelkezik érvényes tüdőszűrő és ÁNTSZ igazolással, lehetőséget kap arra, hogy felkeresse az Oltalom Korház háziorvosi rendelését, fogászatát, bőrgyógyászatát, a Nappali Melegedőben ügyeletet adó szociális munkásokat, a hetente két alkalommal tartott istentiszteletet, a péntekenként megrendezett filmklubot, a keddenként megrendezésre kerülő dráma szakkört és az alkalmanként, főleg ünnepekhez köthető sportversenyeket. A szervezett programokon kívül lehetőség van mindkét nem számára a fürdésre, a mosásra és (szükség esetén) a szennyezett, elhasználódott ruháik pótlására. Az ehhez szükséges sampont és mosószert ingyenesen adjuk mindenkinek. Az egyesület szociális munkásaival nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rendszeresen visszajáró és napjaikat nálunk töltő ügyfeleinkkel személyes kapcsolat alakuljon ki, lehetősége legyen mindenkinek a saját érdeklődési körének megfelelő szabadidős tevékenységre. Az Oltalom Sportegyesületnek köszönhetően alkalom nyílt arra is, hogy vendégeink ping-pongozhassanak, csocsózhassanak és sakkozhassanak egymással. Szerény választékkal rendelkező könyvtárunkból ingyenesen kölcsönözhetik az érdeklődésüknek megfelelő könyveket. A szociális munkásnál lehetőség van személyre szabott segítséget kérni elveszett okirataik és egyéb hivatalos irataik pótlására, a számukra biztosított segélyek megszerzésére és egyéb problémáik megoldására. (Erről bővebben a Szociális munka a Nappali Melegedőben című fejezetben számolunk be.) A közös játékoknak köszönhetően remélhetőleg sokkal jobb és őszintébb viszony alakul ki a szociális munkások és a hajléktalanok között, ami segíti napi 18

19 munkánkat, és talán könnyebbség a hajléktalanoknak az otthon és család nélkül töltött idő elviselésében. Reméljük, hogy ezen kívül csökkenti a kirekesztettség érzését, növeli az önbizalmukat, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy ismét hasznos tagjaivá válhassanak a társadalomnak. A Nappali Melegedőt minden nap reggel kilenctől tizenegyig és délután kettőtől fél hatig lehet igénybe venni. Dél és egy óra között a Népkonyha látja vendégül a több mint 150 adag egytál meleg ételre a hajléktalanokat- és sajnos egyre gyakrabban a környéken élő szegényeket is ben több mint huszonkétezer adag ebéd került kiosztásra. A Nappali Melegedőt az év összes napján igénybe lehet venni, tavaly ezt összesen an tették meg. Az Éjszakai Menedékhelyet kizárólag felnőtt férfiak vehetik igénybe. A bekerülésnek nincsenek különösebb feltételei, kizárólag az érvényes ÁNTSZ és a tüdőszűrő papír szükséges, ami főként a lakók és a dolgozók egészségvédelme miatt fontos. Az egyesület 100, illetve a téli krízis-időszakban (november 1-jétől április 30-ig) az ebédlő és a foglalkoztató helyiség bevonásával további 30, azaz összesen 130 ember részére ad lehetőséget, hogy melegben és tető alatt tölthesse az éjszakáit. A szolgáltatásaink közül ez a legalacsonyabb szintű ellátás, ez az úgy nevezett fapad ahol valójában egy egyszerű ágyat matraccal, ágynemű és párna nélkül kínálunk a rászorulóknak teljesen ingyenesen. Esténként lehetőség van fürdésre, mosásra, tévénézésre és csocsózásra is. Az ébresztés lehetőségét is biztosítani tudjuk a kora reggeli órákban munkába induló gondozottjaink számára. Kollégáink az Éjszakai Menedékhely nyitva tartása alatt este hat és reggel nyolc között készségesen állnak rendelkezésre vendégeinknek. Reggel nyolcra a fapadot mindenkinek el kell hagynia, hogy a nagytakarítás megkezdődhessen. Keddenként egészen késő estig van lehetőség a szociális munkást ügyintézés céljából felkeresni. Tervezzük, hogy hamarosan megnyitjuk az úgy nevezett emelt szintű fapadot ahol tizenhat fő számára biztosítunk fix férőhelyet, ágyneműt és zárható szekrényeket, azoknak, akik munkával rendelkeznek és feltett szándékuk az Átmeneti Szállóra való bekerülés ben a 365 nap alatt több mint fő részére biztosítottunk éjszakára ágyat vagy matracot. Rákos András intézményvezető Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon: (06-1)

20 Szociális munka a Nappali Melegedőben A Szociális Iroda munkatársaiként 2007-ben is igyekeztünk segíteni, támogatni mindazokat, akik megtiszteltek bizalmukkal, felkeresték irodánkat. Egyre több olyan ügyfelünk van, akik még nem hajléktalanok, de hajszálon múlik, hogy azzá váljanak. Célunk, hogy erőnkhöz mérten mindenkinek segítsünk; hogy mindenki, aki hozzánk fordul, úgy érezze, nincs magára hagyva nehéz helyzetében. A szolgáltatás igénybevételének feltételei: - érvényes, ÁNTSZ által kiadott fertőtlenítési igazolás, - 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő papír. Az ellátottak köre: - hajléktalan férfiak, nők, anyák gyermek(ek)kel, családok. Az ellátást biztosítók létszáma: - 2 fő diplomás szociális munkás. Sikereink és nehézségeink Három családnak és egy gyermekeit egyedül nevelő anyukának sikerült megfelelő lakhatást biztosítani. Ugyanakkor minden olyan eset továbbra is komoly traumát okoz, ahol gyermekeket fenyeget a hajléktalanság veszélye. Családok, gyermekeiket egyedül nevelő anyukák gyakran keresnek minket kilátástalannak tűnő helyzetekben. A szolgáltatás tartalma 2007-ben 446 fő esetben kereste meg a Szociális Iroda munkatársait. Ügyfeleink elveszett okmányaik pótlása és hajléktalan igazolvány kiállítása mellett segítségünket kérték még hivatalos ügyeik intézésében, leszázalékolás megindításában, tartózkodási hely létesítésében, álláskeresésben, átmeneti szállón illetve idősek otthonába történő elhelyezésben, családtagokkal, barátokkal való kapcsolatfelvételben. Az intézmény a húsvéti, karácsonyi időszakban élelmiszercsomagokkal, ruhával és más adományokkal is támogatta az ügyfeleket. A Szociális Iroda munkatársainak munkáját lelkész, pszichiáter, pszichológus, jogász és háziorvos is támogatja. 20

21 Esetleírás B. E óta élt a Keleti pályaudvaron, hozzánk először 2003-ban jött azért, hogy elveszett iratainak pótlásában segítsünk. Ezután gyakran jött tisztálkodni, tiszta ruháért, majd később, amikor gyámjával felvettük a kapcsolatot, intézményünk címére érkezett havi járandósága is, így rendszeresen találkozhattunk vele. Bár E. keveset mesélt magáról, sok szörnyű dologra derült fény: többször megerőszakolták, megverték, fogságban tartották. Minden győzködésünk, próbálkozásunk ellenére sem akart otthonba menni, mert azt mondta, nem bírja a bezártságot, a szabályokat, nem akar másokkal élni. Gyámja is többször próbálta elhelyezni, sajnos sikertelenül, mert mindig megszökött. Mivel E. sokat beszélt az öngyilkosságról, kérésünkre kórházunk pszichiátere is megvizsgálta és megerősítette a gyámság alá helyezés okát, miszerint E. imbecillitásnak megfelelő értelmi fogyatékosságban szenved. Kapcsolatunk E-vel abból állt, hogy amikor eljött hozzánk, lehetőséget kapott a fürdésre, ruhaváltásra, ebédelésre, beszélgetésre illetve a gyámmal való telefonos kapcsolattartásra. Minden igyekezetünk ellenére sem sikerült azt elérni, hogy a gyámságot áthelyezzék Budapestre, pedig logikus lett volna, hogy egy Budapesten tartózkodó hajléktalannak Budapesten és ne vidéken, 200 kilométerre legyen a gyámja. E ben már nagyon rossz állapotban volt, időközben fél szemére megvakult. Havonta egyszer jött el, amikor a pénzét várta, olyan emberek kíséretében, akik csak addig csapódtak mellé, amíg a pénze tartott. Ha sikerült négyszemközt maradni vele, sokat sírt, és azt hajtogatta, hogy az lenne a legjobb, ha meghalna, mert csak szenvedés az élete. Bár szerettük volna őt biztonságban tudni egy otthonban, akarata ellenére nem tehettük vele a szerintünk legjobbat december 31-én halt meg az utcán. Hiányozni fog. Kasim Seherezádé szociális munkás Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon: (06-1) /201 21

22 Fűtött Utca (Nappali Melegedő, Éjjeli Menedékhely, Lábadozó, utcai szociális munka) Az Oltalom Karitatív Egyesület a VIII. kerület, Dankó utca 15. szám alatt nyitotta meg kapuit december 13-án Fűtött Utca néven azon hajléktalan emberek előtt, akik más intézményekből és a hajléktalan ellátásból kiszorulnak. Jelentős változás a Fűtött Utca életében, hogy február 21-től az Oltalom Karitatív Egyesület (továbbiakban: OKE) fenntartása alól átkerült a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (továbbiakban MET) fenntartása alá. A MET szociális intézményeinek szolgáltatásai közül a hajléktalan személyek által igénybe vehető ellátási formák között a Fűtött Utca képviseli az első szintet. Ez az intézmény van a legközelebb az utcai életformához, ezért az év minden napján, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásainkat - feltétel és szabályrendszerünket is - igyekeztünk ehhez igazítani. Az ellátottak körét olyan hajléktalan férfiak és nők képezik, akik önellátásra képesek, vagy önellátásra csak segítséggel képesek, illetve más lakhatással nem rendelkeznek. A fővárosban szinte egyedülállóan biztosítunk lehetőséget arra, hogy párkapcsolatban élők együtt vehessék igénybe intézményünk szolgáltatásait. Intézményünk négy szervezeti egységből áll. Ebből az első a Nappali Melegedő, ahol egy időben maximum 90 ember tartózkodhat, napi szinten pedig ennek a háromszorosa. A második egység az Éjjeli Menedékhely, amelynek elméleti befogadó képessége fő, de a hely specifikumából adódóan ezt a szolgáltatást igénybevevők száma megközelíti a főt. Harmadik rész, az OKE Dankó utca 9. szám alatt működő egészségügyi centrumának szakmai felügyelete alatt álló, intézményünkben található 15 ágyas Lábadozó. A negyedik terület az V. kerülettel kötött ellátási szerződés alapján végzett utcai szociális munka, amelynek keretében a 2005-ös évtől az utcai szociális munkások mellé bevont ügyeletes munkatársak által még hatékonyabbá vált a legveszélyeztetettebb célcsoport, az utcán élő hajléktalanok elérése, utcai illetve intézményen belüli segítése. Szolgáltatásaink: - fodrászat, mosási lehetőség; - tisztálkodási lehetőség; - ételmelegítési és főzési lehetőség (kenyeret, zsírt, meleg teát mi biztosítunk, illetve alkalmanként adomány formájában érkező péksüteménnyel, gyümölccsel egészítjük ki, tesszük változatosabbá vendégeink étkezését); - egészségügyi ellátás, lábadozó; - kulturális programok (filmvetítés, kézműves foglalkozások, sakk, könyvtár, múzeum); - sportlehetőségek (ping-pong); 22

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1239 Budapest, Grassalkovich út 294. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1239 Budapest, Grassalkovich út 294. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1239 Budapest, Grassalkovich út 294. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 22. Csiszár Péter képviselő Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány. 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány. 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév:

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév: Jelentés A 2011. évi közhasznú tevékenységről Szervezet neve: Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete Szervezeti besorolás: közhasznú szervezet Nyilvántartási szám: 1977/2005 Tevékenységi

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete. 2011 évi Közhasznúsági jelentése

KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete. 2011 évi Közhasznúsági jelentése KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete 2011 évi Közhasznúsági jelentése Cím: Adószám: 18359000-1-03 Statisztikai azonosító: 18359000-9499-529-03 1. Szöveges beszámoló 2. Mérleg 3. Eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8 Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8 2009. március Békéscsab ai Keresztyén Ifjúsá gi Egyesület 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. Tel/fax: 66/638-375

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011.évi Közhasznúsági jelentés

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011.évi Közhasznúsági jelentés Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2005. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére Adószám: 19661414-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1171 Budapest, Borsfa u. 55. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről CÉDRUS Közhasznú Alapítvány Cím: 2083 Solymár, Templom tér 25. Adószám: 18684247-1-13 Banksz: 14700002-00500602-41129019 Banco Popolare Hungary Bank Zrt. Solymár 4.Pk.60.236/1999. közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

Követelés 563 e Ft. A saját tőke összege 14 941 e Ft, az előző évhez képest 23 956 e Ft növekedést mutat.

Követelés 563 e Ft. A saját tőke összege 14 941 e Ft, az előző évhez képest 23 956 e Ft növekedést mutat. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. A beszámoló tartalma: Számviteli beszámoló A költségvetési támogatás felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-51/2013. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztatás az Új Út Szociális

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. 2007. év

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. 2007. év Pest Megyei Bíróság 18662443-1-13 4.Pk.62.976/1993. adószám bírósági végzés száma A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: A Fóti Gyermekközpont Növendékeiért Alapítvány A társadalmi szervezet,

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére)

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Éjjeli Menedékhely Sörháztér 3. Kapcsolattartó: Fodor Mónika ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Felettes szerv Férőhely Feltétel

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben