diákok száma 270, a következő évben 570- re nő, majd ben számukat 850-re tervezik. NYILVÁNOS VITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "diákok száma 270, a következő évben 570- re nő, majd 2009 2010-ben számukat 850-re tervezik. NYILVÁNOS VITA"

Átírás

1 BEVEZETŐ A Diószegi Főiskola (DFI) a 430. sz. kormányhatározat alapján én jött létre. Az oktatás a os tanévben kezdődött meg. A Diószegi Főiskola két épületben működik: a Szakszervezeti Továbbképző Központban (Inštitút vzdelávania odborov SR) a Fučík u. 269 sz. alatt (kastély) valamint a Diószegi Főiskola épületében, a Richter utcán. Ezideig a következő karok nyíltak: a szociális munka fakultása, a közpolitikai és közigazgatási kar, valamint a Janko Jesenký Jogi Kar. A as akadémiai évben a főiskolát 1740 diák látogatja. A es akadémiai évben a diákok száma várhatóan re emelkedik, a es akadémiai évben a diákok száma elérheti a 3000 is. A as akadémiai évben a nappali tagozatos diákok száma 270, a következő évben 570- re nő, majd ben számukat 850-re tervezik. NYILVÁNOS VITA Az, hogy városunkban főiskola működik, az egyik oldalon sok pozitívumot hoz, a másikon viszont a városnak nincs megfelelően kiépített infrastruktúrája ahhoz, hogy biztosítani tudja a főiskola működéséhez szükséges hátteret is. Hiányoznak a parkolóhelyek, az étkeztetési és elszállásolási lehetőségek, valamint az olyan, a főiskola működéséhez elengedhetetlenül szükséges létesítmények, mint az előadóterem, a sportpályák és a tornaterem. Mielőtt a helyi önkormányzat döntene a főiskola számára szükséges létesítmények építéséről, a városi képviselőtestület i ülésén nyilvános vita megnyitásáról döntött, elsősorban az elszállásolási létesítmények elhelyezésével kapcsolatban. Hogy polgáraink tájékoztatást kapjanak a Diószegi Főiskola működéséhez elengedhetetlenül szükséges létesítmények létrehozásával kapcsolatban, úgy döntöttünk, hogy közzétesszük azokat az információkat, amelyek a Diószegi Főiskola jövőjével kapcsolatosak. A város és a főiskola vezetői közt lezajlott eddigi tárgyalások alapján, az együttműködés következő formájáról döntöttünk: 1. Parkolóhelyek és bekötőutak építése Diószeg Város kialakítja a megfelelő feltételeket, a Diószegi Főiskola Kft. (Vysoká škola Sládkovičovo spol. s r.o.) pedig saját pénzügyi forrásaiból: parkolóhelyet épít a Fučík utcán a kastélytól a római katolikus templomig terjedő szakaszon (420 m-en 60 parkolóhely) 200 férőhelyes parkolóhelyet épít a Richter utcán a DFI területén, azzal a feltétellel, hogy a telkek felvásárlását Diószeg Városa végzi el. 2. Elszállásolási létesítmények építése Jelenleg a Diószegi Főiskolának több szálláslehetőségre van szüksége, mint amennyit ma diákjai számára a város lakói nyújtanak saját lakó helyiségeikben. Ezek felépítésére fokozatosan kerülne sor, és befogadóképességük 2010-re elérné a 600 főt. A szálláshelyek építésére magánforrásokból kerülne sor olyan területen, amelynek kiválasztása nyilvános vita tárgyát képezné. A beruházókat a helyi önkormányzat a DFI képviselőivel együtt választaná ki. A tervezett építkezésre két területen kerülhetne sor: A Diószegi Főiskola területén 200 diákot befogadó diákotthon. Ezen a területen a város 1,0 hektárnyi telek tulajdonosa. A diákok elszállásolására a főiskola egy 4 x 12 lakóegységet, a főiskola alkalmazottainak (pedagógusok és egyéb alkalmazottak) elszállásolására pedig egy 1 x 12 lakóegységet kíván felépíteni.

2 Diószeg város területrendezési terve alapján a XIVa területen 200 diákot befogadó diákotthon. Ez a 2,0 hektárnyi, a Fučík-Budovateľská-SNP utcák által behatárolt terület az ún. nagy háromszög a vasútállomás közelében található. Ezen a területen egy négyemeletes, m 2 alapterületű, parkolóval ellátott épület építésére kerülne sor, azzal a feltétellel, hogy sor kerülne a környezet rendezésére, és a zöldterületet és a sportpályákat a nyilvánosság számára is megnyitnák, tehát a város lakói is használhatnák. 3. Étkeztetési létesítmények A DFI Richter utcai épületében 500 személy étkeztetését biztosító konyha működik, a további étkeztetési létesítményeket a város vállalkozói biztosítanák be. 4. A főiskola működéséhez elengedhetetlenül szükséges létesítmények építése Az előadótermekről, tornateremről és sportpályák építéséről van szó. Ezek a létesítmények a főiskola Richter utcai területén lesznek, elképzelésünk szerint az EU által nyújtott anyagi eszközökből. Jelenleg a projekt kidolgozása van folyamatban, az EU által nyújtott pénzeszközökre Diószeg Városa és a Diószegi Főiskola együtt pályázna. Ehhez az anyaghoz mellékletként szolgál: A főiskola Richter utcai területének beépítése az urbanisztikai tanulmány alapján. A rajzon ki van jelölve a főiskola létező épülete a bekötő utakkal együtt. A javaslati részben be van jelölve az 5 x 12 lakóegység a bekötőúttal, valamint a létesítendő parkoló és a tervezett sportpályák területe. A PDF formátumban lévő rajzon jól látható a tervezett tornaterem és az előadótermek. A tornaterem javasolt játéktere 40 x 20 m, a lelátó 480 néző befogadására alkalmas. A XIVa terület beépítése Diószeg város területrendezési terve alapján, ahol 200 férőhelyes diákotthon felépítésére kerül sor. Ehhez az anyaghoz mellékeljük az egyes emeletek alaprajzát, metszetét és a tervezett épület vizualizációját. BEFEJEZÉS Kérjük városunk polgárait, hogy a nyilvános vita keretén belül fejtsék ki véleményüket az adott problémával kapcsolatban, esetleg terjesszék elő javaslataikat a 2 pontban megjelölt létesítmények elhelyezésével kapcsolatban (diákok elszállásolása). További információk a főiskola működéséhez elengedhetetlenül szükséges létesítményekről a városi hivatal munkatársaitól, vagy a város polgármesterétől kaphatók. Ing. Szabó Antal, polgármester Ěszrevételeiket, megjegyzéseiket küldjék a Diószegi Városi Hivatal címére, vagy pedig a címre. A nyilvános vita lezárására március 5-én a VÖ képviselői, a DFI vezetése és a város lakosai számára rendezett nyilvános találkozón kerül sor. Richter u. - a DFI területe Fučík - Budovateľská u. - az ún. nagy háromszög

3 TÁJÉKOZTATÓ A DIÓSZEGI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 11. ÜLÉSÉRŐL, A városi önkormányzat (VÖ) rendkívüli ülését Szabó Antal polgármester nyitotta meg, és vezette le a jóváhagyott programpontok szerint. A képviselők a következő határozatokat tárgyalták meg és hagyták jóvá: a diószegi szennyvíz-tisztítóállomás javításának többletköltségeit ,- Sk (ÁFA) öszszegben a Zonex s.r.o., Okružná č. 25, Levice cég részére a város főellenőrének, JUDr. Zoltán Ružičnak, a jutalmát 1 havi bérének összegében. Az önkormányzat rendkívüli ülését a polgármester zárta le. Ing. Milena Poláková, a VH elöljárója TÁJÉKOZTATÓ A DIÓSZEGI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 12. ÜLÉSÉRŐL, A városi önkormányzat (VÖ) ülését Szabó Antal polgármester nyitotta meg, és vezette le a jóváhagyott programpontok szerint. Képviselői interpellációk: Mgr. Halás Mária rámutatott a Dalloš lakótelepen hiányzó parkolóhelyek problémájára, további parkoló kiépítésének feltérképezését kérte; a polgármester elmondta, hogy feltérképezik az új parkolóhelyek kialakításának lehetőségét a város egész területén, Ing. Karsay Sándor felhívta a figyelmet a Dános felé vezető járda rossz állapotára, valamint az úttest rossz állapotára a városnak ebben a részében. Továbbá rámutatott a Nagyfödémesi út egy megvilágítatlan szakaszára, amely a várost jelző táblától a lakóterületig terjed, ez a járókelők számára életveszélyes szakaszt jelent. Végül kérte a kukák ellenőrzését, mivel sok háztartásban nincs is kukaedény, a lakosok a hulladéktól csak úgy tudnak megszabadulni, ha újabb és újabb illegális szemétlerakatokat hoznak létre, a polgármester elmondta, hogy készül egy projekt, amely a járdák problémáját komplex módon oldja meg. A kukák és a szeparáció ellenőrzés alatt van, de még mindig vannak olyan felelőtlen polgárok, akik elmulasztják kötelességeiket, Franta Edit a kukaedények számával kapcsolatban tett fel kérdést, a polgármester elmondta, hogy az érvényes ÁÉR értelmében egy kukaedény 5 személy részére elegendő, Mgr. Halás Mária kérte a Petőfi S. MTNy Alapiskola osztályában lévő CO raktár áthelyezését, a polgármester elmondta, hogy a VH felelős alkalmazottja felméri a helyiséget, és sor kerül a raktár áthelyezésére. A határozatok teljesítésének ellenőrzése nem történt meg, mivel a város főellenőre megszüntette munkaviszonyát a várossal, és sor került a főellenőri posztra kiírt pályázat meghirdetésére. A képviselők a 12. ülésen a következő határozatokat tárgyalták meg és hagyták jóvá: Diószeg Város gazdasági és szociális fejlesztési tervét, A Galántai Járásbíróság ülnökeinek jóváhagyását a es időszakra, Diószeg Város főellenőrének választását ára (100%-os foglakoztatás), Az 1705-ös sz tulajdonlapon található telek és beépített terület eladását Anna Bôrikovának, Hlavná 963, Diakovce, ,- Skért, lakások kiutalását a Cukorgyári utcában a következőknek: 248/6 sz. lakás, Ladislav Farkaš, Cukrovarská 244, Sládkovičovo, 248/5 sz. lakás, Ladislav Kuki, Fučíkova 266 Sládkovičovo, 249/3 sz. lakás, František Lukovič és neje, Fučíkova 340, Sládkovičovo, 340/1 sz. lakás öreg posta, Oľga Čermáková, Fučíkova 340, Sládkovičovo, 340/2 sz. lakás öreg posta, Mária Pavlovičová, Záhradnícka 828, Sládkovičovo, a bérlakások iránt érdeklődök ábécé szerinti jegyzékét a 2008-as évre a szobák száma szerint, hogy a Diószegi Városi Kultúrközpont, Fučíkova 973, épületének kezelését a Diószegi Szolgáltató Vállalat biztosítja be, térítésmentés pénzügyi támogatási kérvény benyújtását az 1.1 ROP (Regionálny operačný projekt regionális operációs program) keretén belül a Diószegi Összevont Iskola épületének felújítására, a projekt bebiztosítását a térítésmentes pénzügyi támogatási kérvény jóváhagyása után, a projekt finanszírozását a projekt teljes költségeinek 5 %-val, vagyis 1 millió Sk AZ ÖNÖK, A MI HULLADÉKUNK Diószeg városának két, hulladékot érintő általános érvényű (ÁÉR) rendelete van. Az 54. sz, a helyi adókról és a kommunális- és apró építkezési hulladékért kirótt illetékekről szóló ÁÉR-ből megtudhatjuk ki az adófizető, mely a meghatározott időszak, milyen a díjszabás, meddig kell befizetni az illetéket, kit érint a bejelentési kötelezettség, az illeték csökkentése vagy elengedése. Az 50. sz ÁÉR a kommunális és apró építkezési hulladék kezelésével kapcsolatos. Ez az ÁÉR tárgyalja az alapfogalmakat, a hulladékgazdálkodás célját, a kommunális- és apró építkezési hulladék kezelését. Az ÁÉR azt is meghatározza, hogy minden hulladékot termelő, köteles a kommunális hulladék szállítási rendszerének megfelelő hulladéktároló edényeket használni. Azon hulladéktermelők (családi házak, kisvállalkozások) esetében, akik a KUKA 110l megnevezésű hulladéktároló edényeket használják a minimális mennyiség 1 darab - a javasolt darabszám 4-5 személy esetében 1, 6-10 személy esetében 2 db. Az elszállítás az időközi elszállítási rendszer szerint 1x kéthetente biztosított. A szeparált hulladékgyűjtés a kommunális hulladéktól elválasztható hulladék összeggel, Diószeg Város Krónikájának statútumát, valamint jóváhagyták a város krónikásának személyét. Szabó Mária a város krónikáját mindkét nyelvi mutációban vezeti majd, a Vince-erdei TF Kongresszusi-információs központ medencéinek technológiáját biztosító alacsony feszültségű vezeték átkötésére szolgáló többletkiadásokat ,- Sk összegben (ÁFA nélkül), és a strukturált kábelezési rendszer kialakítására ,- Sk összeget (ÁFA nélkül). Egyéb: a polgármester a Diószegi Főiskola működtetéséhez szükséges létesítmények kiépítésével kapcsolatos nyilvános vitáról tájékoztatott. Felkérte a polgárokat arra, hogy nyilvánítsák ki nézeteiket ezzel a problémával kapcsolatban (információk honlapon olvashatók) Brunner képviselő rámutatott a főiskola létezésének pozitívumaira, és kinyilvánította a polgármester és a VÖ képviselőinek hajlandóságát arra, hogy felépüljenek a főiskola egyéb létesítményei. Rámutatott a megfelelő terület felmérésének fontosságára, az olyan létesítmények felépítésére, amelyek a városnak és a főiskolának is hasznára válnak. A kompromisszum megtalálására javasolta egy közös találkozó megszervezését a VÖ és a főiskola vezetése között. Vita: A polgármester tolmácsolta Csorvás község meghívását a jén sorra kerülő disznóölésre. A polgármester megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és berekesztette az ülést. Ing. Milena Poláková, a VH elöljárója gyűjtése. Egy átlagos 5 fős családnak, amely osztályozza a papírt, műanyagot, üveget, fémet és a biológiai hulladékot, elegendő egy 110 l KUKA edény, ezt az információt saját statisztikai forrásunk támasztja alá. A 110l KUKA edények mellé kihelyezett hulladék csak akkor kerül elszállításra, ha az, az erre a szándékra külön a Diószegi Szolgáltató Vállaltnál megvásárolt speciális műanyag zsákban lesz kihelyezve. Azok számára (lakóházak, nagyobb vállalkozások, intézmények), akik l konténereket használnak, a minimális darabszám 25 lakóegység esetében 1, az elszállítás az időközi elszállítási rendszer szerint ebben az esetben is legalább 1x kéthetente biztosított (esetleg megegyezés szerint). Javasoljuk az 54. sz. a helyi adókról, és a kommunális és apró építkezési hulladékért kirótt illetékekről szóló ÁÉR, valamint az 50. sz, a kommunális- és apró építkezési hulladék kezelésével kapcsolatos ÁÉR elolvasását, ezek hozzáférhetőek a városi hivatalban vagy Diószeg Város internetes honlapján. Környezetvédelmi és beruházási főosztály

4 IV. FARSANGI DISZNÓÖLÉS ÉS I. KOLBÁSZFESZTIVÁL Az önkéntes tűzoltó testület és a diószegi közös koalíció (Spoločná koalícia) szervezésében január 29-én került sor a IV. farsangi disznóölésre és az I. diószegi kolbászfesztiválra. A rendezvény helyszíne már hagyományosan a tűzoltószertár és a kultúrház közötti tér volt. A hihetetlenül szép idő, a csodálatos hangulat, a rengeteg ember, és a kiváló szervezés egyértelműen előrevetítette, hogy az immáron negyedik évfolyam sikeres lesz, és a jelenlévő emberek jól szórakoznak. Ez a jelentéktelennek tűnő esemény lassan a farsangi időszak fő rendezvényévé nőtte ki magát. Szerény körülmények között, elsősorban a szervezők áldozatkész munkájának, a támogatók bőkezűségének köszönhetőn sikerült valamit tenni városunk lakóiért, és így gazdagabbá tenni városunk életét. A hagyományos farsangi disznóölés a finom gulyás jegyében zajlott, melyet Zvolenský úr és cége készített, a kolbász, hurka és a kolduskása készítése Ján Németh, František Ruman, és a Paulo fivérek kezében volt, a káposztalevest Pavol Doval főzte. Elismerést érdemelnek fantasztikus nyugdíjasaink, akik hatalmas mennyiségű fánkot sütöttek. Őszintén örülünk annak, hogy a tavalyi félreértések után az idén a diószegi horgászszövetség is készségesen rendelkezésünkre bocsátotta a sátrakat és katlanokat, köszönjük nekik. Amint említettem, mindezt nem magunkért tesszük, hanem városunk lakóiért. Ha nem volnának olyan támogatóink, mint a SEMA HŠ, Bende Sándor, Agáta Zelinková, Pavol Doval, Štefan Mikuš, František Ruman, Viliam Kurinec, a Paulo család, B. Zvolenský és számos áldozatkész, lelkes ember a Roman Sabler vezette tűzoltó testületben, nem lehetett volna ezt a sok pozitív visszajelzést kapó rendezvényt ilyen sikeresen megrendezni. Köszönet illeti a várost, amely a technikai szol- gáltató révén segített néhány fontos feladat megoldásában. Elismerés illeti a magyar tanítási nyelvű alapiskolát is, amely kultúrműsort mutatott be. Sajnos, betegség miatt a szlovák alapiskola tanulói nem tudtak fellépni. Az idei farsangi disznóölés keretén került sor, a magyarországi és a dél-szlovákiai kolbászfesztiválok mintájára, az első diószegi kolbászfesztiválra. Egyelőre csak szerény keretek közt, félénken, de azzal a céllal, hogy színesebbé tegyük a hagyományos disznóölést, szerveztük meg a kéttagú csapatok versenyét. Összesen hét csapat vett részt a versenyben, minden csapat 8 kiló húst és disznóbelet kapott. 90 perc alatt kellett feldolgozniuk leőrölni, bekeverni és betölteni a kolbászt, amelyet aztán a szakértőkből - Ing. Marián Halmeš, Bende Sándor, Ing. Vodička, Ing. Viliam Kurinec és Márton Igor, a meghatározott feltételek szerint értékelt. Elismerés és köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek ebben a versenyben, külön a TEVEL Hotel tulajdonosának, Márton Igornak. Reméljük, hogy a következő évfolyamot még jobban és sikeresebben sikerül megszerveznünk. Štefan Lauko A kolbászfesztivál eredménye: 1. hely - SEMA HŠ 2. hely - Matica slovenská 3. hely - Vadászok 4. hely - Asztaliteniszezők 5. hely - Csemadok

5 III. VÁROSI BÁL Immáron harmadik alkalommal báloztunk a város rendezésében. Diószegen a báli szezont már hagyományosan a Városi bál nyitja meg. A Diószegi Főiskola épületében pénteken, január 11-én találkozhattak a tánc és a jó szórakozás kedvelői, hogy együtt eltöltsenek egy kellemes estét. A szép díszítés az iskolai étkezdét bálteremé varázsolta. A talpalávalót a Remix együttes szolgáltatta, amely a legkülönbözőbb műfajok melódiájával szórakoztatta a jelenlévőket, jó ételeket szolgáltak fel, finom borokat ihattak a jelenlévők, táncoltak és énekeltek, és a gazdag tombola sokakat megörvendeztetett. A városi bál szervezőinek célja egy olyan eseménnyé formálni ezt a bált, amelyről nem hiányozhat senki, akit érdekel városunk élete. Találkozóként kellene szolgálnia a képviselők, a városi hivatal munkatársai, a város intézményei, cégei, vállalkozói, lakói és azok vendégei számára. Ez a rendezvény egy azon kevés rendezvények közül, ahol mindannyian közösen szórakozhatnánk. Valamikor a báli szezon városunkban sokkal gazdagabb volt. Báloztak a halászok, focisták, iskolák, interligások, a sziszesek (fiatalok), üzemek, tűzoltók, vadászok Minden hétvégén a kendergyárban volt valamilyen bál vagy mulatság. Reméljük, hogy a városi bál hagyománya mindenkit újra a báli tánc forgatagába csalogat majd. ES

6 HIRDETÉSEK Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. a Vince-erdei Termálfürdő Kft. tartós munkaviszonyba felvesz: karbantartót Munkaköri leírás: a fürdő területén található (vízgazdálkodással kapcsolatos) gépek és berendezések, valamint épületek karbantartása. Jelentkezővel szembeni elvárások: érettségivel végződő szakmunkás végzettség, ill. gépészeti vagy elektrotechnikai szakirányú középiskolai végzettség. Elméleti és gyakorlati ismeretek a villamosság, mechanika, hegesztés és köszörülés területén. A gyakorlat és a rendeletek ismerete előny. vízgazdálkodással foglalkozó alkalmazottat Munkaköri leírás: a vízgazdálkodással kapcsolatos mindennemű munkálatok elvégzése. Vízellenőrzés és a víz állapotáról szóló napi jelentések kidolgozása. Jelentkezővel szembeni elvárások: érettségivel végződő szakmunkás végzettség, ill. vegyészeti vagy gépészeti szakirányú középiskolai végzettség. Elméleti és gyakorlati ismeretek a kémiai folyamatok, a mechanika, villamosság területén. A gyakorlat előny. Ha ajánlatunk felkeltette figyelmét, kérvényét és életrajzát küldje az alábbi címre: Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o., Fučíkova 340, Sládkovičovo. tel: alebo , FELHÍVÁS Tisztelt Lakosság, a 470/2005 számú, temetkezésekről szóló törvény értelmében felszólítjuk azokat a lakosokat, akik elhunyt hozzátartozójuk sírhelyét gondozzák, hogy jelentkezzenek a temetkezési hivatal irodájában az egyes sírhelyek bérleti szerződésének megkötése céljából, valamint a leendő bérlet befizetése miatt. A bérleti szerződést abban az esetben is szükséges megkötni, ha a temetői illeték már be van fizetve. A bérleti szerződés megkötéséhez szükséges a személyazonossági igazolvány, és az utolsó temetői illeték befizetését igazoló bizonylat felmutatása. Ján Kováč, temetőgondok DIÓSZEG VÁROSA a törvénytár önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvényének 18 -a, valamint a Diószegi Városi Önkormányzat február 6-án kelt 170/MZ sz. határozata alapján DIÓSZEG VÁROS FŐELLENŐRÉNEK VÁLASZTÁSÁT hirdeti meg. Szakmai feltételek: II. fokú jogi vagy közgazdasági főiskolai képzettség legalább 5 éves szakmai gyakorlat a önkormányzatot érintő jogszabályok ismerete Egyéb követelmények: vezetői és szervezőképesség számítógépes ismeretek legalább egy világnyelv ismerete előny A kérvényhez csatolandó mellékletek: a legmagasabb végzettséget igazoló okirat hitelesített másolata szakmai önéletrajz (az esetleges referenciákkal kibővítve) 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány (výpis z registra trestov) A jelentkező írásbeli jóváhagyása személyi adatainak feldolgozására, a személyi adatok védelméről szóló 428/2002 sz. törvény 7. -nak 1. és 2. bekezdése alapján. Az írásbeli jelentkezést a kért okiratokkal a jelöltek postán március 12-ig küldhetik a következő címre: Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad, Fučíkova č. 329, Sládkovičovo, vagy lezárt borítékban személyesen leadhatják a Diószegi Városi Hivatal iktatójában. A borítékon kérjük feltüntetni Voľba hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo. A hiányos jelentkezési anyag kiiktatásra kerül. A főellenőr választására a SzNT önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvényének 18 a) -a által előírt határidővel összhangban, március 26-án kerül sor. Ing. Szabó Antal, polgármester A 2007-ES ÉV STATISZTIKÁJA Születések 2007-ben összesen 54 gyermek született, ebből 22 volt a fiú és 32 a kislány, ami 2 gyermekkel kevesebb, mint az előző évben volt. Míg 2006-ban ugyanannyi fiú született, mint amennyi lány, a 2007-es évben 4 kislánnyal több, és 6 kisfiúval kevesebb született. A legtöbb gyermek júniusban és augusztuban, a legkevesebb januárban született ben a lánynevek közül a legtöbben a Natália, Alexandra, Laura, Sofia, Zoja neveket, míg a fiúnevek közül a legtöbben a Lukáš és Lukas, Adam, Jakub, Dávid és Sebastián neveket kapták. Talán kevesen tudják, hogy a Natália latin eredetű orosz név, jelentése: Jézus születésnapja (Christi natalia). A Laura név, latinul Laurentia (laurus), jelentése: babérfa, babérkoszorú átvitt értelemben győzelmet jelent. Az Alexandra görög eredetű, jelentése - harcra kész, az embereket oltalmazó. A Sofia a Zsófia orosz megfelelője a görögben a sophia bölcsességet jelent, a Zoja név pedig a Zoé, Zoa nevek orosz alakja, ami a görögben életet jelent. A Lukáš (magyarul Lukács) név latin eredetű; jelentése: Luciana tartományból való férfi; az Ádám ószövetségi héber eredetű név, jelentése a földbõl való ember, vörös, atyám; a Jakub (Jakab) szintén ószövetségi név, jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. A Dávid szintén ószövetségi héber eredetű név, jelentése kedvelt, szeretett, összekötő, egyesítő, főember. A Sebastián (Sebestyén), latinul Sebastianus, görögül sebastos, magasztost, felségeset jelent. Házasságkötések 2007-ben Diószegen 22 házasságot kötöttek, ebből 16 volt polgári esküvő és 6 volt egyházi szertartás keretén belül. Az utóbbi időben csökken az esküvők száma, évente kb. 3-mal ben az elmúlt évvel összehasonlítva csökkent elsősorban az egyházi házasságkötések száma, összesen 8-cal. A városban kötött házasságokon kívül polgáraink 15 esetben esküdtek Diószegen kívül. Ha a válások számát nézzük, elmondhatjuk, hogy számuk nő, ben 12 házasság felbontására került sor. Elhalálozás 2007-ben 50 lakosunk hunyt el, ebből 20 férfi és 30 nő. Sajnos, az elhalálozások száma 7-tel nőtt. Az elmúlt éveket összehasonlítva, amikor több férfi hunyt el, mint nő, a tavalyi évben több nő hunyt el. A legtöbben áprilisban, júniusban és szeptemberben haltak meg, a legkevesebben januárban, novemberben és decemberben ben: 150 polgár jelentkezett be állandó lakhelyre 54 gyermek született 91 polgár költözött el 50 polgár hunyt le Összesen 63 személlyel nőtt a város lakóinak száma. A város lakóinak száma én 5721 volt, ebből 2740 a férfi és 2981 a nő. Edita Kyselová

7 HALÁS MÁRIA - A VÖ KÉPVISELŐJE A városi parlament egyik új arca Mgr. Halás Mária, az MKP képviselője, férjezett, két felnőtt gyermek édesanyja, a Petőfi S. MTNy Alapiskola és Óvoda igazgatóhelyettese. Mindannyian az egyik legjobb és legközkedveltebb tanító néniként, kiváló németnyelv-tanárként, számos továbbképzés és kulturális rendezvény szervezőjeként, kitűnő énekesként ismerjük. A bevezetőben biztosan nem tudtuk felsorolni az összes közhasznú tevékenységet, amelyekkel Halás Marika foglalkozik. Városunk egyik legtevékenyebb polgárai közé tartozik, ezért a bevezetőben mindjárt felmerül a kérdés: Mi vezette Önt - akinek amúgy is annyi elfoglaltsága van - arra, hogy egy újabb nehéz feladatot vegyen a vállára, mégpedig a Diószegi VÖ képviselői munkáját? Hogy őszinte legyek, nem volt nagy kedvem hozzá. Az MKP, amelynek tagja sem vagyok, szólított meg, és elég sokáig tartott, amíg beleegyeztem a jelölésembe. Nem éreztem magam érdemesnek arra, hogy a város elöljáróságában dolgozzam, nem hittem magamban. Nagyon kellemesen meglepett a választások eredménye, hiszen sokan fejezték ki bizalmukat személyem iránt. Köszönöm nekik. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy ez a változás nem tükröződik vissza az életemben, úgy a megnövekedett stresszben, akár a saját, akár a családdal eltöltött szabadidő hiányában. Azonban ennek a munkának köszönhetően közelebb kerülök a város problémáihoz, és ismerem azok megoldását is. Az Ön tanítói hivatása és gazdag tapasztalatai ezen a területen előrevetítették, hogy a Diószegi VÖ mellett működő Oktatásügyi Bizottság alelnöke legyen. Miként értékeli a diószegi oktatásügy helyzetét az óvodáktól kezdve, a közép- illetve főiskoláig? Diószeg büszke lehet arra, hogy ilyen széleskörű lehetőségei adódtak az oktatásra. Véleményem szerint a város minden iskolája és oktatási intézménye a szlovákiai átlag szintjén mozog. A nevelési-oktatási tevékenységen kívül szabadidős tevékenységet folytatnak, részt vesznek a tantárgyi, az irodalmi és sportversenyeken, ahol jó eredményeket érnek el. Nemzetiségileg vegyes területen élünk, ezért mindenki a legalaposabb megfontolás alapján döntheti el, mely oktatási intézményt választja. A hibát az iskola és a család közti kommunikáció hiányában látom. A kellő információk hiánya félreértésekhez vezet. Sok szülő a megoldást gyermeke más iskolába való áthelyezésében látja. Ezt meg kellene előznünk. A város fő problémáját természetesen az alapiskolák és az óvodák okozzák, amelyeknek a város az alapítója. Az Ön szemszögéből nézve, ebben a választási időszakban mely feladatot tarja a VÖ a legfontosabbnak az oktatásügy területén? A VÖ-nak biztosítania kellene a megfelelő minőségű képzést, oktatást és nevelést az iskolákban és oktatási intézményekben, koordinálni kellene a város területén lévő iskolák együttműködését, biztosítani az iskolák modernizációját, támogatni a felújítását és a régi épületek átépítését. Mely, úgymond nem iskolai probléma érdemel az Ön véleménye szerint rendkívüli figyelmet? Minden probléma fontos, és megoldása elkerülhetetlen. Számomra a közutak és járdák rossz állapota, a város szennyezettsége, a folyamatosan növekvő vandalizmus és bűnözés, a Cukorgyári utcán található szociális lakások katasztrofális állapota, a hiányzó pihenőövezetek, sportpályák és parkolók jelentik a gondot. Milyen az együttműködés Ön és a választók, a többi képviselő, a városi hivatal, és a polgármester között? Úgy gondolom, megfelelő. A választók - barátok, ismerősök, volt diákok, szülők az őket bántó problémákkal fordulnak hozzám. Örülök, hogy kommunikálnak velem, akár az utcán, a boltban vagy valamilyen rendezvényen. A képviselők többségével megértjük egymást, kölcsönösen toleráljuk egymást, de véleményünket nyíltan kimondjuk, nem bújunk a mások véleménye mögé. A városi hivatal munkatársaival az egyes bizottságok és a polgári ügyek testületén keresztül működöm együtt. A polgármester úrral jó a kapcsolatom, mindig készségesen segít, ha szükségem van rá, és Ő is kihasználja szaktudásomat, ha neki van rá szüksége. Már egy éve részt vesz a város önkormányzat munkájában, ez már elegendő idő arra, hogy egy kis számvetést készítsen. Teljesültek elképzelései ezt a munkát illetően? Nem. Gyakran van olyan érzésem, hogy ez alatt az egy év alatt semmit sem sikerült elvégeznünk, mert nem mindent lehet láthatóvá tenni. Sok dolog maradt megoldatlanul. Az ok, mint mindig és mindenütt, a pénz hiánya. Befejezésül mindig ugyanazt a kérdést tesszük fel miként képzeli el városkánk fényes jövőjét. Nem vagyok nagyon optimista, de hiszem, hogy sikerül folytatnunk városunk felvirágoztatását, és olyan feltételeket kialakítanunk az itt lakók részére, hogy azok jól, elégedetten és biztonságban érezzék magukat. Köszönjük a beszélgetést, és sok erőt és kitartást kívánunk képviselői munkájához. iskoláink FONTOS HATÁRIDŐK A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK RÉSZÉRE Jelentkezési ívek leadása, azokra az iskolákra, ahol tehetségvizsga van (a középiskolák kötelesek a felvételi kritériumait ig megjelentetni az interneten) Jelentkezési ívek leadása, azokra az iskolákra, ahol nincs tehetségvizsga (a középiskolák kötelesek a felvételi kritériumait ig megjelentetni az interneten) az utolsó határidő arra, hogy a középiskolák határozatot hozzanak a felvételi vizsgák 2. fordulójáról Jelentkezés a 8 éves gimnáziumokba A felvételi vizsgák második fordulója szülők február 15. az utolsó határidő a jelentkezési ív leadására a területileg illetékes alapiskola igazgatójánál, aki köteles azt a középiskolába február 20-ig elküldeni április 1. az utolsó határidő a jelentkezési ív leadására a területileg illetékes alapiskola igazgatójánál, aki köteles azt a középiskolába április 6-ig elküldeni április - az utolsó határidő a jelentkezési ív leadására a területileg illetékes alapiskola igazgatójánál, aki köteles azt a középiskolába április 6-ig Ha a tanuló nem nyert felvételt egyik középiskolára sem, új jelentkezés ívet kérni az alapiskolán, és azonnal eljuttatni azt arra a középiskolára, ahol sor kerül a felvételik második fordulójára tanulók (a meghívón feltüntetett időpontban) március 20. és április 10-e közt részt venni a felvételi vizsgán Részt venni a felvételi vizsgán a következő időpontban: május 5. (hétfő) első középiskola május 7. (szerda) második középiskola Részt venni a felvételi vizsgán június 3-án (kedd) Részt venni a felvételi vizsgán június 10-én (kedd) Mgr. Annamária Mészárosová, a Diószegi Összevont Iskola igazgatóhelyettese

8 PILLANATKÉPEK A DIÓSZEGI PETŐFI S. ALAPISKOLA ÉLETÉBŐL Már csak az osztályok díszítése emlékeztet bennünket a Karácsonyra, de tanulóink emlékében még elevenen élnek a karácsonyi vásár, és az ezt követő színes műsor legizgalmasabb pillanatai. Munkájukat sok-sok tapssal és dicsérettel jutalmazták, és ezt a lelkes munkájukat tovább kell, hogy folytassák, hiszen vár rájuk egy újabb kihívás: bekapcsolódni az Utazó bábvilág kiválasztottjai közé. Iskolánk tanulóit a Diócska bábcsoportot a Galánta Régió nevű szövetség (Galantský región) vendégszereplésre kérte fel a járás iskoláiban és óvodáiban. Ez nagy megtiszteltetés intézményünk számára, hiszen a bábcsoport munkáját nemcsak a szülők értékelik, hanem megismerhetik bábos előadóművészeink munkáját tágabb régiónkban is. Fellépéskörútjuk első állomásai január 25-én a nagymácsédi, nagyfödémesi, jókai alapiskola és óvoda voltak. A tavaszi körút további állomáshelyei: Alsószeli, Felsőszeli, Vezekény, Hidaskürt, Galánta, Kajal, Feketenyék, Királyrév, Karácsony a legszebb ünnep, amely számára mindannyian örömmel készítünk talajt nemcsak otthonainkban, de szíveinkben is. A Karácsonyt megelőző napokban, talán egy kicsit jobban, mint máskor, azok az emberi vágyak és remények melegítenek bennünket is, mint nagyszüleinket, dédszüleinket. A karácsonyi szokásokat drágakőként őrizzük, és ha asztalainkat a bőség is jellemzi, a fenyők alatt pedig a sok-sok ajándék az, amit szívünkben érzünk változatlan, egyszerű, és mégis oly értékes. Ezekben a napokban mindannyian a szeretetre, nyugalomra, békességre és az egyszerű emberi boldogságra vágyunk. Hasonlóan éreznek azok az idős és magányos emberek is, akiknek nincsenek rokonaik, vagy akikről a legközelebbi hozzátartozók talán megfeledkeztek. Ezért igyekszünk ezeket a Karácsony előtti napokat kellemesebbé tenni a Kosúti Nyugdíjasotthon lakói számára. Iskoláink tanulói Mgr. Júlia Mináriková tanító nénivel én látogattak el hozzájuk. A bácsik és nénik a közösségi teremben izgalommal telve, türelmetlenül várták őket. A betlehemezés, a karácsonyi dalok sokak szemébe könnyeket csaltak, mások szívesen énekeltek a kislányokkal. Végül a gyerekek szétosztották a karácsonyi jókívánságokat és az ajándékcsomagocskákat, melyekben mézeskalács és szaloncukor volt. Búcsúzáskor a gyerekek és az otthon lakói megígérték, hogy jövőre ismét találkoznak, hogy újra néhány boldog pillanatot tölthessenek el együtt. Ezúton szeretnénk megköszönni Szkladányi úrnak, aki a szaloncukrot és a frissítőhöz szükséges alapanyagot biztosította, Brunner úrnak a tanulók elszállítását, Mináriková tanító néninek a műsor előkészítését és a finom sütemény elkészítését, Krčmárová tanító néninek pedig azt, hogy a gyerekekkel a képzőművészeti órákon elkészítette a karácsonyi üdvözlőlapokat án az Inovatech előtti téren került sor a második Karácsonyi vásárra. Erre a rendezvényre a gyerekek már szeptembertől készültek. A tanító nénik a képzőművészeti nevelésen, a gyakorlati órákon, a technikai nevelésen és a különböző szakkörökön különféle anyagokból készítették az eladásra szánt termékeket. Hat sátorban száraztésztából, papírból és tésztából készült karácsonyfadíszeket, Nádszeg, Nemcsak bábosaink lettek sikeresek, de a Sztárparádé kis popénekesei is további fellépési lehetőségeket kaptak nemcsak Diószegen, hanem járásunk falvaiban, sőt már eljutottak Magyarországra is. Egyet tudatosítanunk kell: tanulóink ezen tevékenységeiket, melyeket oly lelkesen művelnek, az iskolai kötelezettségeik mellett végzik, hiszen már részt vettünk januárban a német nyelvű járási olimpiászon is, melyen Sipos Richárd Halás Mária tanító néninek köszönhetően ismét megszerezte az első helyezést. A pedagóguskar nagyon örül annak is, hogy ismét 20 tanulónk kapcsolódott be a Matematikai kenguru, valamint a MAKS (Matematická korešpondenčná súťaž) össz-szlovákiai levelező versenyekbe is, és készülnek a tavaszi tantárgyversenysorozatokra is, melyeken reméljük további sikereket érnek el. Mgr. Kovács Zsuzsanna, igazgatónő MILYEN ISKOLÁT IS VÁLASSZAK GYERMEKEMNEK? Az ember életében akarva-akaratlanul történnek olyan változások, melyek meghatározzák az egész életét. A megfelelő oktatási-nevelési intézmény kiválasztása irányadóvá válik életünk során, igy nem csak a szülőknek kell fokozott figyelmet fordítaniuk a beíratkozásra, hanem nekünk, pedagógusoknak is. Felmerül bennem a kérdés: milyen szempontok alapján dönt a szülő ebben a nem egyszerű kérdésben, mikor az iskolák egymást felülmúlva versengenek a gyerekekért. Elég motiváció az anyanyelvhez való kötődés, a hagyományok, a kultúra ápolása, vagy figyelembe veszi a szülő a pedagógusok szakmai tudását, az intézmény fejlett infrastruktúráját, az idegen nyelvek oktatásának kínálatát és színvonalát, vagy a szabadidős tevékenység sokrétűségét? Befolyásolják-e a döntését az emberi kapcsolatok vagy a pénzbeli támogatás játssza a döntő szerepet? A sok kérdésre a szülő az elsős gyermek beíratásáig keresi a választ. Tanácsként szolgálhat az alábbi közmondás: Két dolgot adhatunk gyermekeinknek: gyökeret és szárnyakat. Talán nem a szülőkre kellene bízni az iskolaválasztást. Nem is tudatosítják, hogy a saját kudarcaikat, vágyaikat vetítve gyermekeikre, szegényeket milyen helyzetekbe hozzák, és a hovatartozás lehetőségétől fosztják meg rossz döntés esetén. Az lenne jó, ha mindenki elgondolkodna azon, mi az igazi érték, mi lesz jó a jövőben gyermekének, mérhető-e pénzzel, megvásárolható-e? Egyet minden szülőnek tudatosítania kell: egy szilárd alapokra épülő jövőt ajándékozzunk gyermekeinknek! Mert minden gyerek jó iskolába való! Mgr. Kovács Zsuzsanna, igazgatónő Diószegi Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az óvodába való beíratkozás a 2008/2009-es tanévre 2008 márciusában lesz, naponta az Ábrahám úti óvoda épületében. A DIÓSZEGI ÖSSZEVONT ISKOLA KARÁCSONY ELŐTTI TEVÉKENYSÉGÉRŐL karácsonyi képeslapokat és üdvözleteket, ajándékkártyákat, karácsonyi ikebanákat, virághoz illő pálcadíszeket, papírképeket, apró teamécsesekhez illő mécsestartókat, karácsonyi díszeket, karácsonyfára illő angyalkákat, kekszből készült meseházikókat, papír szívecskéket, amerikaimogyoróból készült karácsonyi bábocskákat, fahéjból készült karácsonyi díszeket, karácsonyi témájú festett és hímzett, valamint üvegre festett képeket, mézeskalácsot és még sok egyéb más díszt árultak. Nem feledkeztünk meg a frissítőről sem. Fokhagymás kiscipóval, hagymás zsíros kenyérrel, töpörtyűs pogácsával és teával, mini pizzával, mézeskaláccsal, mézborral, forralt borral, különféle süteménnyel, sült kolbásszal, cigánypecsenyével és káposztalevessel vártuk az idelátogatókat. A vásárt Erika Hrdlicová konferálta, a karácsonyi dalokat Pellerová tanító néni tanította be a gyerekekkel, a szórakozást a polgármester úr híressé vált karaoke-ja biztosította. Kellemesen meglepett minket a vásár iránti nagy érdeklődés nemcsak a város lakói, de a város vezetése részéről is. A vásár bevételét oktatási segédanyagok vásárlására, valamint tanulóink különböző aktivitásának támogatására fordítjuk. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik nélkül nem lett volna ilyen sikeres ez a rendezvényünk. Ők a következők Hotel Tevel a Márton fivérek, a Kurinec házaspár, a városi hivatal, Inovatech, Technikai Szolgáltató Vállalat, diószegi malom Maceková asszony, valamint Krátka, Kunová, Kivarottová, Šípošová, Kondéová, Kakvicová, Kováčiková, Petrovičová, Müllerová, Danielová, Rózsová, Víghová asszony, a Dovalovskí család és sokan mások. Mgr. Annamária Mészárosová, a Diószegi Összevont Iskola igazgatóhelyettese

9 VÁLTOZATLAN VÉR O RAT SO NAPARUĎOL Könyvet írni sok olyan cselekvő ember álma, aki szükségét érzi annak, hogy gondolatait, emlékeit és véleményét tolmácsolja a nyilvánosságnak. Ma, amikor a könyvesboltokban a kommersz uralkodik, ez az álom szinte valóra válthatatlan. A kiadókat elsősorban a pénz érdekli, hiszen a könyvkiadásból élnek, és nem támogathatnak minden érdekes projektet. Az egyik megoldást a SzK Kulturális Minisztériuma által kiírt pályázatok jelentik, amelyek már sok érdekes művet támogattak. Ladislav Tavali polgártársunk már sok éve foglalkozik írással, és hosszan és intenzíven menná krv (Változatlan vér) január 30-án a vállalkozói inkubátorházban került sor a könyv keresztelőjére: a sikeres szerzőnek eljöttek gratulálni barátai, rokonai, a város képviselői, de a jeles vendégek is, mint például a szlovák kormány roma ügyekért felelős biztosának helyettese PhDr. Viliam Zeman. A keresztanya tiszteletbeli feladatát közösen vállalta Mgr. Alica Dömötörová, aki a nyelvi korrektor volt, és Ing. Milena Poláková, aki a szerzőnek készségesen segített a könyv kiadásával kapcsolatos szervezési problémák megoldásában. A könyv keresztelőjén nem hiányzott semmi, ami az ilyen eseményekhez jár kultúrműsor, kellemes légkör, finom frissítő, virágok, gratulációk, és a sikeres munka öröme. A könyvből részletek hangzottak el szlovák nyelven Mgr. Alica Dömötörová, roma nyelven Róbert Botló tolmácsolásában. A jelenlévők jó hangulatáról a Kovács Lajos vezette roma Nentu zenekar gondoskodott. Végezetül szeretnénk a városi lap szerkesztőbizottságának nevében is Ladislav Tavali úrnak gratulálni, és további sok irodalmi sikert kívánni. A szerző ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki irodalmi munkáját támogatta, és azoknak is, akik készségesen segítettek a keresztelő szervezésében, és erre az alkalomra kultúrműsort és frissítőt készítettek a nyugdíjasklub tagjainak, a Diószegi Összevont Iskola pedagógusainak és diákjainak, a kultúrközpont és az Inovatech alkalmazottainak. ES VÁROSI LEVÉLTÁR Az elmúlt évben a kultúrközpont Mgr. Pokreis Hildával közösen egy nemzetközi konferenciát szervezett báró Kuffner Károly születésének és a diószegi cukorgyár megalapításának évfordulója kapcsán. A konferencia részét képezte a történelmi fényképek és dokumentumok kiállítása is. Sok érdekes dokumentumot mutattak be előadásaik folyamán a konferencia előadói is ban, a Reisinger Józsefnek köszönhetően szervezett fényképkiállítás, majd az áttelepülés 60. évfordulója kapcsán megrendezett pitvarosi fényképek kiállítása után, most ismét sok érdekes anyag került a kezünkbe. Már évekkel ezelőtt lelkesen nekifogtunk a digitális formában történő archiválásnak, de sajnos egy problémán fennakadtunk. Ma minden dolognak ára van. A kultúrközpont alkalmazottai az anyag gyűjtését és feldolgozását munkakörükből kifolyólag végezték, de a Kuffner Károlyról szóló konferencia előadói az egyes dokumentumokat saját anyagi ráfordítással szerezték, sokszor nem kis anyagi áldozattal, és így teljesen természetes, hogy nem egyeztek bele azok ingyenes továbbadásába. A Ponvágli keskenynyomtávú cukorgyári kisvasúttal kapcsolatos magánkutatások során különböző levéltárakban és magángyűjteményekben igazi történelmi kincsekre bukkantunk térképekre, fényképekre, dokumentumokra, tervekre, a cukorgyár tulajdonosainak vagyonjegyzékére Úgy gondoljuk, hogy a város ezeket a tárgyi leleteket, legalább digitális formában megszerezhetné, mert így szétszóródva különböző intézmények és gyűjtők között ezek nem adhatnak teljes képet városunk történelméről. Megfontolásra adjuk a következő javaslatot (a széles nyilvánosság és a város kompetens munkatársai számára is) alakítson városunk egy levéltárat, amely nemcsak a várossal összefüggő dokumentumokat, az itt született és alkotó személyiségekről szóló anyagot gyűjti össze, hanem forrásként szolgál tanulmányok, esetleg egy, Diószeg történelmét feldolgozó publikáció kiadásához. A levéltár kialakítása természetesen sok munkát igényelne, amelyet azonban közös erővel a VH, a kultúrközpont, iskoláink és a társadalmi szervezetek meg tudnának oldani. Szükségesek lennének az anyagi eszközök is a tárgyi leletek megszerzéséhez, kereste műveinek kiadására a lehetőségeket, forrásokat. Önéletrajzi formában mutatja be a városunkban élő romák életét, örömeit és gondjait, problémáikat a családon belül, az iskolában Munkája felkeltette a SzK Kulturális Minisztériuma elbíráló bizottságának - amely a hátrányos helyzetben lévő csoportok részére ítéli oda a támogatásokat - figyelmét, és 2007-ben a jeles roma irodalmár, Dr. Dezider Banga támogatásával odaítélte a Ladislav Tavali által írt könyv kiadásához szükséges támogatást. A könyv roma és szlovák nyelven íródott, címe O rat so naparuďol Nevalamint a feldolgozásukkal kapcsolatos költségek térítésére. Ha ezt a lépést mi nem tesszük meg, gyermekeink már nem fogják megtenni. Megbizonyosodhattunk erről akkor, amikor Reisinger Jószef személyében egy lelkes szervezőt vesztettünk el, aki a társaság lelke volt, aki előkészítette a Diószegi történelmi fényképek I. kiállítását. Talán ez az utolsó lehetőségünk történelmünk feltárására, és ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztanunk. ES

10 BARBARA HAŠČÁKOVÁ NEMSOKÁRA DIÓSZEGEN Háromszoros aranycsalogány (arany 1998-ban,ezüst 1999-ben, bronz 2000-ben), 1998 apolitikus személyisége, a Maduar együttes, később az Mc. Erik a Barbara duó tagja Barbara Haščáková. Néhány évvel ezelőtt slágereit minden szlovák és cseh rádióban naponta hallhattuk. Az első helyeken álltak. Nem volt olyan ember, aki ne ismerte volna Barbarát. Az ő erőteljes, csengő és tiszta hangja belevésődött az emberek emlékezetébe. Sőt, abban az időben, Marika Gombitová utódjaként tartották számon. Később, 1999 végén személyes okoknál fogva úgy döntött, hogy kievez a szlovák szórakoztatóipar vizeiről, és az USA-ba (Floridába) ment, ahol máig énekesként működik. Néha-néha hazalátogat családjához, ismerőseihez. Mivel régóta ismerjük egymást, mindig szívesen találkozom vele. Így volt ez a múlt év decemberében Pőstyénben is, ahol Barbarának éppen koncertje volt. Együtt énekelhettem vele, ami számomra nagyon kedves és kellemes tapasztalat volt. Éppen ott merült fel az a gondolat, hogy eljönne a diószegiekhez is, hogy felelevenítse feledhetetlen slágereit (Anjel, Keď príde láska, Sen), és bemutasson néhány érdekes műfajból származó dalt is. Természetesen sok új, a mai kor számára érdekes dala van, amelyeket az USA-ban komponált és adott ki. Amikor javasoltam neki, hogy látogasson el hozzánk, nagyon megörült. Elmeséltem milyen jól felszerelt és szép a mi új kultúrházunk, és többet már nem is kellett mondanom. KARÁCSONYI KONCERT Habár már elfeledkeztünk a karácsony előtti hajszáról, az ünnepnapok hangulatáról, és türelmetlenül várjuk a tavasz eljöttét, szeretnék visszatérni egy nagyon sikeres karácsonyi kulturális eseményhez. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, amikor mindenki egyedül szervezte a maga karácsonyi műsorát, most az egyszer egyesítettük erőinket, és közös Karácsonyi koncertet szerveztünk, ahol mindazok találkozhattak, akik együtt szerették volna köszönteni az év legszebb ünnepének eljövetelét. A műsorban felléptek a művészeti alapiskola diákjai és pedagógusai, a katolikus és az evangélikus templom énekkarai, népszerű énekesnőink, valamint a Hahota színjátszó csoport tagjai. Szlovák, magyar, angol, de latin dalokat is hallhattunk. A műsorban karácsonyi dalok, énekkari művek, de karácsonyi témájú modern zeneszámok is elhangzottak. A nyugdíjasklub nagymamái ízletes süteményt sütöttek, karácsonyi puncsot szolgáltak fel, és mindenütt örömmel eltöltő karácsonyi hangulat uralkodott. Nagyon lelkes volt, és már most örül a diószegi fellépésnek. Barbara Me and my music címen egy DVD-t is tartalmazó új albumot adott ki, amelyen megtalálhatóak legsikeresebb slágerei. Mindenkit üdvözöl, és örül az Önökkel való találkozásnak! Ing. Radovan Kadlečík Nincs szebb annál, mint amikor a különböző egyházak hívei találkoznak. Ennek a találkozónak örültünk, és együtt vallottuk meg hitünket január 23-án a római katolikus templomban. Immáron nyolc éve annak, hogy Diószegen a keresztények egységéért tartott imahét keretén belül együtt imádkozunk az Úrhoz. Mindegy, hogy valaki evangélikus vagy katolikus a legfontosabb az Isten, és az Ő szeretete, amely mindnyájunkat megerősít. Ő köt minket össze, Ő ébreszti fel bennünk az egység, az imádság és az Isten igéje utáni vágyat. Az idei találkozó témája is az imádság volt. Isten igéjének hirdetőitől arról hallhattunk, Fontos volt, hogy ezt a műsort mindannyian közösen készítettük. A színpadon és a nézőtéren együtt voltak a maticások és a csemadokosok, a katolikusok és az evangélikusok, a gyerekek, szülők, a nagymamák és nagypapák. Ez a műsor ígéret volt a jövőbeni közös kulturális és társadalmi rendezvényekre. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki ezt a gyönyörű karácsonyi koncertet előkészítette. ES AZ IMÁDSÁG KÖTÖTT MINKET ÖSSZE egyházi élet hogy az Istenhez való imádság sohasem hiábavaló, mert Ő mindig hallja a mi kiáltásunkat. Erőt meríthettünk a záró ökumenikus fogadalomból is, amelyet mindnyájunk nevében testvéreink - Andrea Lukačovská evangélikus lelkésznő, és Šálka László katolikus plébános mondtak el. Legyen Istennek tetsző továbbra is ez a közös istentisztelet, de elsősorban a mi őszintén hívő szívünk. Hadd ismerje és higgye el a világ, hogy Isten a szeretet. a szerző az evangélikus egyházközösség tagja

11 ASZTALITENISZ - TORNA december 29-én került sor az újévi asztalitenisz-torna 30. évfolymára, melyen a Nagyszombati, Nyitrai és Trencséni Kerület 60 játékosa vett részt. A torna igazán rangos volt, hiszen ligajátékosok is részt vettek rajta. Az egyes kategóriák győztesei: Férfi egyes: 1. Šicko Marian Trenčianská Teplá 2. Šomogyi Adrián Diószeg 3. Páleník Ivan Dubnica Férfi páros: 1. Horváth L. + Šomogyi A. Diószeg 2. Barinka K. + Škuril M. Diószeg + Trnovec n. V. 3. Oppenberger + Šicko Nové Mesto n.v. + Trenčianská Teplá Vigaszdíj: 1. Škuril M. Trnovec n. V. 2. Bíró L. Nagymácséd 3. Oppenberger Nové Mesto n. V. részeredmények az I. rész után - I. liga s.sz. csapat talál. Gy : R : V meccsek pontok 1. ŠK UFK Nitra B : 0 : : Domino Nitra A 12 9 : 1 : 2 96 : STK Nové Zámky A 12 8 : 0 : 4 96 : Gastro GAT A 12 6 : 3 : 3 91 : ŠK UFK Nitra C 12 5 : 4 : 3 83 : STK PC Tr. Teplá A 12 4 : 2 : 6 66 : PK Komárno Šahy A 12 3 : 3 : 6 81 : Sládkovičovo A 12 4 : 1 : 7 76 : Ivanka pri Dunaji A 12 4 : 1 : 7 73 : STK Senec A 12 3 : 2 : 7 75 : TJ Trnovec A 12 3 : 1 : 8 73 : OSTK Továrníky A 12 1 : 2 : 9 58 : Az amatőr játékosok kategóriájában Jaroslav Jasovský győzött. Végezetül szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónknak, aki tárgyi ajándékot adományozott az egyes versenyekbe. Köszönjük a 30. évfolyam szervezőinak a színvonalas szervezést. Emil Dovalovszkí, a szakosztály elnöke részeredmények az I. rész után - MO s.sz. csapat talál. Gy : R : V meccsek pontok 1. V. Mača B 7 7 : 0 : 0 94 : Šoporňa 7 6 : 0 : 1 90 : Gastro GAT D 7 4 : 0 : 3 59 : Sládkovičovo C 7 4 : 0 : 3 57 : Sereď 7 3 : 0 : 4 60 : V. Úľany B 7 2 : 0 : 5 42 : Trstice B 7 1 : 0 : 6 42 : Pata 7 1 : 0 : 6 32 : 87 9 szeniorjaink A NYUGDÍJASKLUB TAGJAI 2007 UTOLSÓ HÓNAPJAIBAN SEM TÉTLENKEDTEK Szeptember én széthordtuk a városi újságot. Igyekeztünk minden háztartásba eljuttatni, hogy polgáraink tájékoztatást kapjanak városunk életéről. Október 6-án, a Csemadok vezetőségének segítettünk a frissítő elkészítésében, melyet a folklórcsoportok járási seregszemléje résztvevőinek készítettek. Október 12-én részt vettünk azon a nemzetközi konferencián, melyet Kuffner Károly születésének 160., és a cukorgyár megalapításának 140. évfordulója alkalmából rendeztek. Hogy méltóképpen tisztelegjünk elhunyt klubtagjaink emléke előtt, fekete zászlót vásároltunk. Elhalálozás esetén a zászlót a kultúrház bejáratánál függesztjük ki. Részt vettünk azon a megemlékezésen, melyre a kitelepítés 60. évfordulója alkalmából került sor. A Magyarországra, Németországba, Csehországba telepítettekre emlékeztünk. Részt vettünk a Smer politikai párt által szervezett rendezvényen, melyre az idősek hónapja keretén került sor. Katalin-napi találkozót szerveztünk tagjaink számára. Klubtagjaink karácsonyi száraz süteményt sütöttek a városi hivatal által rendezett karácsonyi ünnepségre. Szilveszterkor ünnepséget szerveztünk, amelyen vidáman búcsúztattuk az óévet, és köszöntöttük az újat. A fenn említett rendezvényeken kívül részt vettünk a különböző kultúreseményeken, évfordulók ünnepségein, és a városi hivatal által szervezett eseményeken. Szeretnénk ezúton köszönetet mondani mindazoknak, akik nem feledkeznek meg rólunk, idősekről, és rendszeresen támogatnak bennünket akár tárgyi adományokkal, akár pénzbelileg. Ők a következők: a Jalec fivérek, Szkladányi László, Bende Sándor, Kováč János, Agáta Zelinková, Edita Belcáková, Lancz Mária, Nagy Ágota, valamint a Bigu hentesüzlet tulajdonosai. a nyugdíjasklub vezetősége

12 LÁTOGATÁS A NYUGDÍJASOTTHONOKBAN Ezekben a napokban, mikor lélekben már a közeli húsvéti ünnepekre készülődünk, nehéz felidézni a karácsony hangulatát, azonban elfelejteni sem lehet az átélt napokat, órákat, melyeket családi körben, vagy kedves ismerősökkel töltöttünk. A Galántai Pátria Nyugdíjasotthon kis társalgójában már vártak ránk mindazok az ismerőseink, akiknek nem okozott nehézséget a járás. A mozgásképteleneket szobáikban látogattuk meg. Sajnos, voltak olyanok is, akikkel már nem találkozhattunk. Városunk egykori lakosai, szám szerint 17-en, jó érzéssel fogadták, hogy ez alkalommal is ellátogatott hozzájuk városunk polgármestere, Szabó Antal. Elbeszélgettek a régi időkről, megvitatták az új dolgokat is. Az idős emberek, újságunk révén, tudnak az itthon történtekről, és érdeklődnek is minden új iránt. Beszéltek a saját gondjaikról, de örömeikről is. Köszönetüket fejezték ki azért, hogy városunk 2007-ben sem feledkezett meg róluk. A kosúti nyugdíjasotthon három diószegi lakosa is örömmel fogadta látogatásunkat. Gabika nagy megelégedéssel beszélt az őket körülvevő szeretetről és gondoskodásról. Látogatásunk csak rövid ideig tarthatott, mivel az otthon lakói már a közös karácsonyi műsorra készülődtek. Meggyőződhettünk arról, hogy a nyugdíjasotthonok vezetősége úgy Galántán, mint Kosúton mindent megtesz azért,, hogy lakói békességben tölthessék el életük alkonyát. A legközelebbe viszontlátás reményében, sok erőt, egészséget kívánva búcsúztunk el az idős emberektől. Piši Mária közösségi krónika EMLÉKEZÜNK Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik január 21-én elkísérték utolsó útján Juhászné szül. Nagy Annát. Éva családjával én volt egy éve annak, hogy örökre itthagyott minket a szeretett férj, édesapa és nagyapa Vladimír Kadlečík. Akik ismerték, kérjük, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Gyászoló felesége, gyermekei és unokája Lukáško Bánatos szívvel és szeretettel emlékezünk szeretett édesanyánkra Mária Sántaiovára, aki egy évvel ezelőtt örökre itthagyott bennünket. Akik ismerték, kérjük, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. A gyászoló család Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk édesanyánkra, nagymamánkra és dédmamánkra Hollósyné szül. Magyarics Máriára, aki február 20-án örökre itthagyott bennünket. Akik ismerték, kérjük, halálának első évfordulóján, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Lánya, veje és unokái családjaikkal Nagy tisztelettel, szeretettel és hálával emlékezünk halálának első évfordulóján édesanyánkra, nagymamánkra és dédmamánkra Víghné szül. Kovács Gizellára, aki február 21-én örökre eltávozott szeretett családja köréből. Fia Károly, lányai Rozália és Edit családjaikkal feburár 27-én lesz egy éve, hogy örökre itthagyott minket kedves rokonunk Mária Rohárová. Akik ismerték, kérjük, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. A gyászoló család Tisztelettel és szeretettel emlékezünk Ondrej Kakvicra, aki három évvel ezelőtt hagyott itt minket. Felesége és lánya családjával Mély szomorúsággal szívünkben gondolunk szeretett szüleinkre, nagyszüleinkre és dédszüleinkre Kapucza Vilmosra, aki 1969.december 8-án, és Kapuczáné szül. Szabó Etelkára, aki február 11-én hagyott itt bennünket örökre. Szívünkben örökre velünk maradnak. Tisztelet emléküknek. A gyászoló család Szívünkben mély fájdalommal gondolunk halálának 10. évfordulóján Katona Zoltánra, aki január 8-án örökre itthagyott minket. Tisztelettel emlékeznek felesége, fia és a legközelebbi hozzátartozók Mély fájdalommal szívünkben emlékezünk halálának 10. évfordulóján Leopold Frantára, aki február 17-én örökre itthagyott minket. Szeretettel emlékeznek felesége és gyermekei családjaikkal Mély szomorúsággal gondolunk halálának 10. évfordulóján Nagy Györgyre. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. A gyászoló család

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6. (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

tájékoztató lap Simeon a polgármester bevezető gondolatai MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XIX. évfolyam 1/2011

tájékoztató lap Simeon a polgármester bevezető gondolatai MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XIX. évfolyam 1/2011 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T Simeon a polgármester bevezető gondolatai kiadja Diószeg városa XIX. évfolyam 1/2011 MEGHÍVÓK Nem rég volt Gyertyaszentelő Boldogaszszony ünnepe. Ez az egyházi ünnep

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9.

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. 7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az alábbi határozatot. A.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

2007 február NEM PUBLIKUS

2007 február NEM PUBLIKUS NEM PUBLIKUS NEM PUBLIKUS 6 Mosonszolnoki Hírmondó Az utolsó farsangi bálunk Nálunk már hagyomány, hogy a jelmezes farsangi bált minden évben a nyolcadikosok rendezik, így idén nekünk jutott ez a szerep.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Város 2015/2 sz. (2015. február 10.) általános érvényű rendelete a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti iskolák, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 5 3 HÉTFŐ 3 34 3 KEDD

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 10/MZ/2011

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

6. Karácsony előtt dr. Sztakó József ellátogatott az óvodákba, ahol Minden évben a karácsonyi koncerten kerül kiosztásra a Tótkomlós ifjú tehetsége díj. A fiatalokat a helyi oktatási a Képviselő-testület

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására

324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására 324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására j ó v á h a g y j a a város 2016-os költségvetésének 9. számú módosítását programpontjaival 9 sz. költségvetési intézkedéssel

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Határozat a Gúta Város Képviselő-testületének 12. üléséről én

Határozat a Gúta Város Képviselő-testületének 12. üléséről én Határozat a Gúta Város Képviselő-testületének 12. üléséről 2011.12.12-én 226/2011 sz. az előző képviselő-testületi ülés ai végrehajtásának ellenőrzéséhez A./ tudomásul veszi 1. az előző képviselő-testületi

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre

A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre (OKJ azonosító szám: 51 211 03 Munkaügyi Központi nyilvántartási szám:

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015 A. SZAKOK Kar Szakterület Szak 1 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 2 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM (ROMÁN MINT IDEGENNYELV) 4 (3 év, nappali képzés, magyar tagozat) 5 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-i ülésére Iktató szám: Sz-497/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben