HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL"

Átírás

1 1. ldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat június 17-vel az alábbiakban módsul: 1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általáns rendelkezések rész váltzásai: Bevezetésre kerül a Virtuális Vámkártya: A I. Meghatárzásk fejezetben a Lejárati dátum fgalm módsításra került: Lejárati dátum a) A Kártya előlapján, vagy b) WebKÁRTYA esetén az OTPdirekt internetes szlgáltatás Bankkártya, hitelkártyák / webkártya adatk menüpntjában, vagy c) Virtuális Vámkártya esetén a kártyabrítékban megtalálható dátum, amely hónap/év bntásban (az évszám utlsó két számjegye) kerül feltüntetésre. (pl. 02/20 = február utlsó napján lejáró Kártya). A Kártya a feltüntetett hónap utlsó napjának éjféléig érvényes. 2. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakssági betéti és Prepaid kártyák rész váltzásai: A lakssági betéti kártyák letiltási csatrnáinak köre kibővült a közpnti Infrmációs Vnallal, ennek kapcsán módsult az alábbi bekezdés: A III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése fejezet (112) bekezdése: (112) A letiltás bejelentése történhet: a) a Banknál aa) személyesen bármelyik fiókban a hivatali órákban, vagy ab) telefnn bármelyik fiókban a hivatali órákban, vagy ac) az OTPdirekt csatrnáin autmata telefns szlgáltatásn, vagy ad) az OTPdirekt telefns ügyintézői szlgáltatásn keresztül lakssági betéti kártyák esetén, vagy ae) az OTPdirekt internetes szlgáltatásn keresztül lakssági betéti kártyák esetén, vagy af) a Közpnti Infrmációs Vnaln lakssági betéti kártyák esetén, vagy ag) Bankkártya HelpDesk szlgáltatásán keresztül, amelyek telefnszámait az adtt kártyáhz tartzó mindenkr hatálys Hirdetmény tartalmazza, vagy b) a Nemzetközi Kártyaszervezetek tagbankjainál, az azk által meghatárztt szabályk szerint. Az OTPdirekt és a Bankkártya HelpDesk szlgáltatás telefnszámait az adtt kártyáhz tartzó mindenkr hatálys Hirdetmény tartalmazza. A Lakssági Mastercard Devizakártya limitei és egyéb beállításai módsíthatók az OTPdirekt telefns ügyintézői csatrnán keresztül, ennek kapcsán A III Limitek és egyéb beállításk módsítása fejezet (241) és (243) bekezdése módsult:

2 2. ldal (241) A lakssági betéti kártyákkal lehetőség van a kártyalimitek és egyéb beállításk módsítására, az alábbi csatrnákn: a) bankfiókban, b) az OTP Bank által üzemeltetett ATM-eken keresztül lakssági frint betéti kártyák vásárlási limite, kivéve: webkártyá-t, c) az OTPdirekt internetes szlgáltatás igénybevételével a lakssági frint betéti kártyák limitei és egyéb beállításai, kivéve: Junir Start kártya és Junir Start Sajátkártya, d) az OTPdirekt telefns ügyintézői szlgáltatás igénybevételével a lakssági frint betéti kártyák limitei és egyéb beállításai, kivéve: Junir Start kártya és Junir Start Sajátkártya. (243) A Lakssági Mastercard Devizakártya, a Junir Start kártya és Junir Start Sajátkártya limitei és egyéb beállításai kizárólag bankfiókban módsíthatóak. A III Limitek és egyéb beállításk módsítása fejezetbe beillesztésre került egy új bekezdés: (244) A Lakssági Mastercard Devizakártya limitei és egyéb beállításai kizárólag bankfiókban és az OTPdirekt telefns ügyintézői szlgáltatásain keresztül módsíthatóak. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkzáskról szóló törvényből kikerült az aznsíttt elektrnikus út fgalm, ennek kapcsán módsult az alábbi bekezdés A II.2. A kártya igénylése, a Szerződés megkötése fejezet (13) bekezdése: (13) Szerződéskötés lehetséges: a) személyes szerződéskötés: az ügyfél személyes megjelenése esetén a Banknál rendszeresített külön frmanymtatvány (Szerződés) kitöltésével a kártyáhz jutás feltételeinek történő megfelelés esetén, valamint b) elektrnikus szerződéskötés: a 18. életévét betöltött Számlatulajdns elektrnikus útn szerződési jgnyilatkzat tételére jgsult az OTPdirekt internetes szlgáltatás keretében, amennyiben a Számlatulajdns aznsíttt elektrnikus útra vnatkzó írásbeli OTPdirekt szerződéssel és azn belül Mbil Aláírással rendelkezik. A Szerződés létrejöttének módja, hgy a Számlatulajdns az OTP Bank elektrnikus útn tett ajánlatát aznsíttt elektrnikus útn az OTPdirekt internetes szlgáltatásn keresztül fgadja el. Az aznsíttt elektrnikus útn az OTPdirekt internetes szlgáltatásn keresztül elérhető lakssági betéti főkártyák körét a Hirdetmény a lakssági ügyfelek részére nyújttt OTPdirekt szlgáltatáskról tartalmazza. Az ilyen módn létrejövő szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Tvábbi módsításk: A II.2. A kártya igénylése, a Szerződés megkötése fejezetben a (38) bekezdésben a hivatkztt fejezet címe pntsításra került: (38) A Kártyáhz kapcslódó limit mértékét - a III.8. A kártyáhz kapcslódó limitek és egyéb beállításk fejezet figyelembevételével - a főkártya birtksa saját kártyájára vnatkzóan, társkártya esetében kizárólag a Számlatulajdns, gndnklt részére vezetett számláhz kapcslódó

3 3. ldal Társkártya esetén a Számlatulajdns nevében eljáró Gndnk, Junir Start kártya és Junir Start Sajátkártya esetén kizárólag a Törvényes képviselő határzhatja meg a) a szerződéskötés srán a Szerződésben, vagy b) a szerződéskötést követően kétldalú szerződésmódsítással. A III. 8. A kártyákhz kapcslódó limitek és egyéb beállításk fejezetben a (170) bekezdésben a hivatkztt fejezet címe és a (172) bekezdés pntsításra került: (170) A knstans és az időkrláts limitet az ügyfél különböző csatrnákn módsíthatja. A limitmódsítás csatrnáiról és hatálybalépéséről a III.9.9. Limitek és egyéb beállításk módsítása fejezet rendelkezik. (172) Limit és egyéb beállítás módsítást kezdeményezni a) Főkártya esetén a Kártyabirtks vagy a Szerződő Fél jgsult, vagy b) Társkártya esetén csak a Szerződő Fél, valamint gndnklt részére vezetett számla esetén a Számlatulajdns nevében eljáró Gndnk jgsult. 3. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész váltzásai: Bevezetésre kerül a Virtuális Vámkártya: A I. Meghatárzásk fejezetben a Külföldi használat krlátzása fgalm módsításra került: Külföldi használat krlátzása A kártyahasználat földrajzi krlátzása kizárólag Card present, azaz a kártya vagy a kártyaadatkat hrdzó eszköz fizikai jelenlétében végzett tranzakciókra vnatkzik. A Szerződő Fél a kártyáhz az alábbi krlátzáskat állíthatja be a) a kártya csak Magyarrszágn használható. b) a kártya Európában, azaz az Európai Unió tagrszágaiban, valamint az alábbi európai rszágkban használható: Albánia, Bsznia- Hercegvina, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Mntenegró, Nrvégia, Svájc, Szerbia, Törökrszág és Ukrajna, c) a kártya földrajzi krlátzás nélkül világszerte használható. A Vámkártya kizárólag Magyarrszágn használható, a beállítás nem módsítható. Virtuális Vámkártyáhz a Külföldi használat krlátzása nem állítható be. A I. Meghatárzásk fejezetbe beillesztésre került az új Vámfizetés limit fgalm: Vámfizetési limit Kizárólag a Virtuális Vámkártyáhz kapcslódó limit. Engedélyeztetéshez kötött, kizárólag az OTP Bank internetes vámfizetési felületén egy nap alatt elkölthető összeg mértéke. A II.1. A Szerződés megkötése fejezet (2) bekezdése: (2) A Kártyaszámláhz tartzó üzleti betéti kártya (tvábbiakban: Kártya) lehet pénzügyi és személyaznsító funkcióval bíró Kártya. A Vámkártya és a Virtuális Vámkártya kizárólag a vámeljárás srán megfizetendő vám és egyéb nem közösségi adók és díjak megfizetésére alkalmas, egyéb pénzügyi tranzakció elvégzésére nem. A III. 1. A Kártya rendelkezésre bcsátása fejezet (53), (54) és (55) bekezdése:

4 4. ldal (53) A Kártyabirtks köteles a Kártya bankfiókban történő, valamint a meghatalmazttól vagy a Szerződő Féltől való átvételekr a) a Kártyát az arra fenntarttt helyen, a Kártya előlapján feltüntetett névvel aznsan aláírni, kivéve a fizikailag legyártásra nem kerülő Virtuális Vámkártyát, tvábbá b) a Kártyán, valamint Virtuális Vámkártya esetén kártyabrítékban szereplő adatkat ellenőrizni. Ennek elmulasztása, vagy hibás teljesítése esetén a Kártyabirtks felelős bármely, a Kártyájával végrehajttt jgsulatlan tranzakcióért. (54) A Kártya inaktívan kerül legyártásra, az átvételt követően a Kártyabirtks az alábbi csatrnákn keresztül aktiválhatja: a) bankfiókban ügyintéző közreműködésével, vagy b) ATM-en keresztül a Kártya aktiválás menüpntban vagy az első PIN alapú tranzakcióval, vagy c) OTPdirekt autmata telefns szlgáltatás Kártya aktiválása menüpntjában: ba) Mastercard Unembssed Üzleti kártya esetén a Kártyabirtks Bankkártya HelpDesk-en keresztüli aznsításával, bb) egyéb kártya esetén a kártyaszám utlsó 10 számjegye és a TeleKód megadásával, vagy d) Kereskedőnél POS termináln az első sikeres PIN alapú vásárlási tranzakcióval. e) Virtuális Vámkártya kizárólag az alábbi csatrnákn keresztül aktiválható: ea) bankfiókban ügyintéző közreműködésével, vagy eb) OTPdirekt autmata telefns szlgáltatás Kártya aktiválása menüpntjában a kártyaszám utlsó 10 számjegye és a TeleKód megadásával. (55) Amennyiben a Kártya - beleértve a Virtuális Vámkártya adatait tartalmazó kártyabrítékt is - átvétele a Bank értesítését követő 15 banki munkanapn belül nem történik meg, a Bank: a) minden újnnan megkezdett hónap után letéti díjat számít fel, b) a legyárttt és át nem vett kártyát és a kártyáhz tartzó PIN kódt ba) Mastercard Széchenyi kártya és Mastercard Agrár Széchenyi kártya esetén a gyártástól számíttt 225 naptári nap múlva selejtezi, ezt követően új kártya igénylésére van lehetőség, bb) minden más üzleti betéti kártya esetén a gyártástól számíttt 3 hónap múlva selejtezi, ezt követően új kártya igénylésére van lehetőség, c) jgsult az adtt Kártyára vnatkzó Szerződést aznnali hatállyal felmndani ca) Mastercard Széchenyi kártya és Mastercard Agrár Széchenyi kártya esetén az igényléstől számíttt 225 naptári napt követően, cb) minden más üzleti betéti kártya esetén az igényléstől számíttt 3 hónapt követően. A III. 2. A Kártya érvényessége, Kártyamegújítás, a Kártya megsemmisítése fejezet (58) és (68) bekezdése:

5 5. ldal (58) A Kártya az előlapján, a Virtuális Vámkártya a kártyabrítékban feltüntetett érvényességi időszak utlsó napjának 24. órájáig érvényes. (68) A Kártyát érvényteleníteni a Kártya fizikailag történő megsemmisítésével kell úgy, hgy arról semmilyen adat ne legyen visszanyerhető: a mágnescsík, a chip és a kártyaadatk (kártyaszám, lejárati dátum, CVC2/CVV2) bevágásával vagy kilyukasztásával. Kivételt képez a fizikailag legyártásra nem kerülő Virtuális Vámkártya, amely érvénytelenítése a kártya letiltásával történik. A III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése fejezet (82) bekezdése: (82) Az üzleti betéti kártyák letiltása a június 17-től nem igényelhető Vámkártya kivételével nem ldható fel. A Vámkártya Szerződő Fél vagy Kártyabirtks által történő letiltása, a Szerződő Fél írásbeli kérésére a Hns fiókban visszavnható, ha Pótkártya igénylés nem történt. A Virtuális Vámkártya letiltása nem ldható fel. A III. 8. A kártyákhz kapcslódó limitek és egyéb beállításk fejezet (120) és (121) bekezdése: (120) Az üzleti betéti kártyák limitei és egyéb beállításai (kivéve Vámkártya és Virtuális Vámkártya): a) ATM készpénzfelvételi limit, b) POS készpénzfelvételi limit, c) összesített készpénzfelvételi limit, d) vásárlási limit, e) virtuális vásárlási limit, f) külföldi használat krlátzása és g) internetes biztnsági kód és az ehhez kapcslódó mbiltelefnszám. (121) A Vámkártyáhz kizárólag POS készpénzfelvételi limit állítható be, a Virtuális Vámkártya kizárólag vámfizetési limit állítható be. A III Készpénzfelvétel fejezet (144) bekezdése: (144) Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával készpénzfelvétel nem végezhető. A III Pénzbeli ellenszlgáltatás kiegyenlítése (vásárlás, szlgáltatás kifizetése) fejezet (150) bekezdése: (150) Vámkártyával kizárólag Vámpénztári fiókkban elhelyezett POS terminálkn és interneten keresztüli Vámfizetés esetén vehető igénybe, Virtuális Vámkártyával kizárólag interneten keresztüli vámfizetés vehető igénybe. A III Pénzbeli ellenszlgáltatás kiegyenlítése telefnn, levélben és interneten keresztüli megrendelés esetén fejezet (154) bekezdése (154) E Tranzakció virtuális jellegű, lebnylítása srán sem a Kártyabirtks, sem a Kártya nincs jelen. Ezen tranzakciók srán a PIN kódt és a TeleKódt egyetlen elfgadóhely sem jgsult kérni, kivéve: Vámkártya és Virtuális Vámkártya esetén, ahl a vámfizetésheznél a TeleKód megadása szükséges. A III Készpénz befizetése fejezet (165) bekezdése: (165) Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával készpénzbefizetés nem végezhető. A III Egyenleg lekérdezése fejezet (181) bekezdése: (181) Vámkártyával a Magyar Psta hivatalk és az OTP bankfiókk POS termináljain nnincs lehetőség egyenleg lekérdezésre

6 6. ldal a) Vámkártyával a Magyar Psta hivatalk és az OTP bankfiókk POS termináljain, és b) Virtuális Vámkártyával ATM-en keresztül, a Magyar Psta hivatalk és az OTP bankfiókk POS termináljain. A III ATM-en végezhető vásárlási tranzakció fejezet (189) bekezdése: (189) Vámkártyával és Virtuális Vámkártyával ATM-en keresztüli vásárlás nem végezhető. A III Kártyafedezet biztsítására végzett tranzakció fejezet (190) bekezdése: (190) Kártyafedezet biztsítására végzett tranzakció nem kezdeményezhető: a) Mastercard Üzleti Devizakártyával, b) Mastercard Széchenyi kártyával, c) Mastercard Agrár Széchenyi kártyával, és d) Vámkártyával és e) Virtuális Vámkártyával. A III A személyaznsítás alapja fejezetbe beillesztésre került az új bekezdés: (196) Virtuális Vámkártyával a személyaznsítás nem lehetséges. A IV. OTPdirekt szlgáltatásai fejezet (207) bekezdése: (207) Vámkártyával, Virtuális Vámkártyával és Mastercard Üzleti Devizakártyával kizárólag az OTPdirekt autmata telefns szlgáltatás Szűkített és Teljes funkciója vehető igénybe. Az Üzletszabályzat kiegészítésre került az új V. Virtuális Vámkártyára vnatkzó speciális rendelkezések fejezettel: (208) A Virtuális Vámkártya egy OTP lgós virtuális kártya, amely fizikailag nem kerül legyártásra. A Virtuális Vámkártya adatait a kártyabríték tartalmazza. A kártyaadatk a következők: a) Kártyabirtks neve, b) Szerződő Fél neve, c) Kártyaszám, d) Lejárati dátum: hónap/év. (209) A Virtuális Vámkártyáhz nem tartzik PIN kód. (210) A Virtuális Vámkártya kizárólag internetes vámfizetésre alkalmas az OTP Bank internetes vámfizetési felületén keresztül. A Virtuális Vámkártyával végzett internetes vámfizetés vásárlási tranzakciónak minősül. (211) A Szerződő Fél elfgadja az internetes vámfizetési felületet üzemeltető OTP Bankt megbízható kedvezményezettnek a) új Virtuális Vámkártya igénylésekr az Üzleti Kártya Szerződés részét képező Adatlap aláírásával, b) Vámkártya helyett kibcsáttt Virtuális Vámkártya esetén a Virtuális Vámkártya átvételével és az első vámfizetési tranzakció elvégzésével. (212) Vámfizetésre a kártyaszámla egyenlegének erejéig van lehetőség. (213) A Bank engedélyező közpntja felé tvábbíttt Virtuális Vámkártyával kezdeményezett tranzakciókat a közpnt abban az esetben tiltja meg, ha a) a Virtuális Vámkártya státusza nem aktív, b) a tranzakció összege meghaladja a kártyaszámla egyenlegét vagy a kártya vámfizetési limitét, vagy c) a tranzakciót a Kártyabirtks nem az OTP Bank internetes vámfizetési felületén indíttta.

7 7. ldal A VI. A kártyafrgalm számára elkülönített számlára vnatkzó speciális rendelkezések fejezet (229) bekezdése: (229) A Bank az Elkülönített számlát a Szerződés megszűnésének napjától számíttt: a) 1 napn belül zárja le az Elkülönített számláhz kapcslódó Vámkártya és Virtuális Vámkártya esetén, és b) 30 napn belül zárja le az Elkülönített számláhz kapcslódó egyéb üzleti betéti kártya esetén. A Bank az Elkülönített számla záró egyenlegét ezen számla zárásának napján a Pénzfrgalmi számlára vezeti át. 4. A Lakssági betéti kártyákra vnatkzó adatkezelési tájékztató váltzásai: Módsításra került az adatvédelmi tisztviselő személye az 1. Az adatkezelő és elérhetőségei részben: Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők: Neve: dr. Asztalán Csaba Gázmár Zárd Pstacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9. címe: 5. Az Üzleti betéti kártyákra vnatkzó adatkezelési tájékztató váltzásai: Módsításra került az adatvédelmi tisztviselő személye az 1. Az adatkezelő és elérhetőségei részben: Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők: Neve: dr. Asztalán Csaba Gázmár Zárd Pstacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9. címe: 6. A Prepaid kártyákra vnatkzó adatkezelési tájékztató váltzásai: Módsításra került az adatvédelmi tisztviselő személye az 1. Az adatkezelő és elérhetőségei részben: Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők: Neve: dr. Asztalán Csaba Gázmár Zárd Pstacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9. címe: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a április 1-től hatálys Betéti Kártya Üzletszabályzat módsításáról szóló Hirdetmény. OTP Bank Nyrt. Közzététel: május 17.

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. ldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2019. szeptember 1-vel az alábbiakban módsul: 1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általáns rendelkezések rész váltzásai:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. ldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2017. április 20-vel az alábbiakban módsul: Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általáns rendelkezések rész váltzásai: A

Részletesebben

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. ldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2017. május 15-vel az alábbiakban módsul: Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általáns rendelkezések rész váltzásai: A Simple

Részletesebben

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. ldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2018. december 17-vel az alábbiakban módsul: 1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általáns rendelkezések rész váltzásai:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A hatályba lépés napja: 2017. któber 1. 1. ldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2017. któber 1-vel az alábbiakban módsul: 1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. ldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2017. április 1-vel az alábbiakban módsul: Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általáns rendelkezések rész váltzásai: A MasterCard

Részletesebben

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. ldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2018. január 13-val az alábbiakban módsul: 1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általáns rendelkezések rész váltzásai:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. oldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2018. szeptember 17-vel az alábbiakban módosul: 1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. december 15. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. december 15. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági Mastercard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági Mastercard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. oldal A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2019. február 1-jével az alábbiakban módosul: 1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK

HIRDETMÉNY. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 1. oldal A Szerződő fél SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 1) a) devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személy, b) devizabelföldi vagy devizakülföldi jogi személyiség nélküli vállalkozás, c) devizabelföldi önkormányzat,

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. HIRDETMÉNY 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági Mastercard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT III. Üzleti betéti kártyák Hatályos: 2019. október 28. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Multipont bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT III. Üzleti betéti kártyák Hatályos: 2018. szeptember 17. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Multipont bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

Mobil Banking Használati Útmutató Gyakori kérdések és válaszok a Mobil Banking szolgáltatásról

Mobil Banking Használati Útmutató Gyakori kérdések és válaszok a Mobil Banking szolgáltatásról Mbil Banking Használati Útmutató Gyakri kérdések és válaszk a Mbil Banking szlgáltatásról 2018. Március Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mbil Banking felhasználók között. Szlgáltatásunkat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MASTERCARD ÜZLETI DEVIZAKÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: július 1. (A változások a szövegben dılten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MASTERCARD ÜZLETI DEVIZAKÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: július 1. (A változások a szövegben dılten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZİDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú MasterCard Üzleti Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetők:

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Lakossági betéti kártyára vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTP Bank Nyrt. Lakossági betéti kártyára vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTP Bank Nyrt. Lakossági betéti kártyára vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó 5. sz. mellékletének

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 2011. március 15-től a Bank nem fogad be Üzleti hitelkártyára vonatkozó új hiteligénylést. 2011. március 15-től a fennálló hitelszerződések az éves felülvizsgálatkor

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT III. Üzleti betéti kártyák Hatályos: 2015. október 19. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

HIRDETMÉNY FORINT ALAPÚ BETÉTI BANKKÁRTYÁK

HIRDETMÉNY FORINT ALAPÚ BETÉTI BANKKÁRTYÁK HIRDETMÉNY a 2013. któber 1. napján kifüggesztett, 2013. december 1. napjától hatálys BANKKÁRTYA Kndíciós lista Magánszemélyek részére szóló kndíciós lista módsításáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák Hatályos: 2019. július 1. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F.

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT III. Üzleti betéti kártyák Hatályos: 2016. július 1. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák Hatályos: 2018. szeptember 17. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F.

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Lakossági betéti kártyára vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTP Bank Nyrt. Lakossági betéti kártyára vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTP Bank Nyrt. Lakossági betéti kártyára vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó 5. sz. mellékletének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetők:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: december 12. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: december 12. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Multipont bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet SWIFT kódja: TAKBHUHB. A A Hpt bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet SWIFT kódja: TAKBHUHB. A A Hpt bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlákhoz tartozó termékek kondíciói SWIFT kódja: TAKBHUHB A A Hpt. 279.. 15. bekezdés

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT III. Üzleti betéti kártyák Hatályos: 2015. április 2. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2017. november 20. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák Hatályos: 2017. október 1. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet SWIFT kódja: TAKBHUHB

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet SWIFT kódja: TAKBHUHB H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlákhoz tartozó termékek kondíciói SWIFT kódja: TAKBHUHB A Hpt. 279.. 15. bekezdés

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: szeptember 24./2 (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: szeptember 24./2 (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A bankkártyák/ hitelkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása és az igénylőlap kitöltése mellett, a lentebb meghatározott feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VODAFONE HITELKÁRTYA ÉS HITELSZÁMLA TERMÉKRŐL

HIRDETMÉNY A VODAFONE HITELKÁRTYA ÉS HITELSZÁMLA TERMÉKRŐL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az OTP Bank hitelkártyái a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása /bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: január 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: január 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A bankkártyák/ hitelkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása és az igénylőlap kitöltése mellett, a lentebb meghatározott feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK

HIRDETMÉNY SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A MasterCard Privát Banki Limited Edition kártya a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása /bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása és az igénylőlap kitöltése mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére A Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosításának oka a MasterCard Electronic Business

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére A Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2019.01.08. napi hatályba lépéstől: 2019.01.08. napjától kezdődően

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a Klub kártyához, a Privát Banki Aranykártyához és a Privát Banki Limited Edition kártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére Közzétéve: 2018. április 27. Puskás Akadémia MasterCard Unembossed termék bevezetése TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. BANKKÁRTYA LAKOSSÁGI

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2018. október 1. Közzétéve: 2018. szeptember 28. Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 2 1.1. BANKKÁRTYA

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák Hatályos: 2015. szeptember 10. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F.

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére A Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket az alábbi változásokról: 1. A 2019. május 31. napján vagy azt követően

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C/1) Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető PayPass kártyára vonatkozóan Hatályos: 2018.04.01-től Ezúton tájékoztatjuk,

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C/1) Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető PayPass kártyára vonatkozóan Hatályos: 2019. február 28-tól Tájékozatjuk

Részletesebben

Puskás Akadémia MasterCard Unembossed. Bankkártya 4. 0 Ft Ft. 0,7% Ft január 31-ig 0 Ft. 60 Ft január 31-ig 0 Ft.

Puskás Akadémia MasterCard Unembossed. Bankkártya 4. 0 Ft Ft. 0,7% Ft január 31-ig 0 Ft. 60 Ft január 31-ig 0 Ft. Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: 2018.május 2-tól HUNGÁRIA TAKARÉK A hirdetmény módosítására a Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya termék bevezetése miatt

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

Puskás Akadémia. Puskás Akadémia

Puskás Akadémia. Puskás Akadémia Puskás Akadémia A hirdetmény módosítására a Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya termék bevezetése miatt került sor TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény 2015. november 01-től nem forgalmazható Bankkártya kondíciók a 2015. október 31-ig megkötött szerződések esetében Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard

Részletesebben

Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kártyatermékek:

Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2018. február 1-től HUNGÁRIA TAKARÉK A hirdetmény módosítására a Lakossági és vállalati bank- és hitelkártyához kapcsolódó

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2017. január 1-től Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke 1 5 % vetítve 2 vetítve, Ügyfél által fizetendő

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák Hatályos: 2016. július 1. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C/2) Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető PayPass kártyára vonatkozóan Hatályos: 2019. 02.28-tól Tájékoztatjuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

Maestro bankkártya 10. MasterCard Gold bankkártya. 100 Ft + 0,70% január 31-ig akciósan 0 Ft. 100 Ft + 0,70% január 31-ig akciósan 0 Ft

Maestro bankkártya 10. MasterCard Gold bankkártya. 100 Ft + 0,70% január 31-ig akciósan 0 Ft. 100 Ft + 0,70% január 31-ig akciósan 0 Ft Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2018. november 15-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

Puskás Akadémia. Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK

Puskás Akadémia. Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: 2019. február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK 2019. február 28. napjától kezdődően a Hitelintézet megszünteti a bankpénztári POS terminálon

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. BANKKÁRTYA LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGHOZ...3 2. BANKKÁRTYA VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOKHOZ, pénzforgalmi számlákhoz...4

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és a Smart számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Forgalmazott termékek A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2019. március 05. A hirdetmény közzététele: 2019. március 05. Havi számlavezetési

Részletesebben

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák Hatályos: 2015. június 22. (a változások a szövegben dőlten szedve olvashatóak) OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F.

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet - FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. szeptember 15. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. A jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és a Smart számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2019. január 9-től Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke 1 5 % vetítve 2 Kezességi díjtámogatás mértéke

Részletesebben