Számviteli beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számviteli beszámoló"

Átírás

1 Számviteli beszámoló

2

3

4 MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány évi beszámolójához

5 1. A Közalapítvány bemutatása: 1.1. Neve: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 1.2. Székhelye: 6500 Baja, Duna u Alapítói: Baja Város Önkormányzata 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. jogutódjaként a Magyar Állam nevében az alapítói jogokat gyakorolja a évi CLIV. törvény 2. (8) bekezdése, valamint a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján: a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1026 Budapest, Júlia u. 9. Bajai Német Önkormányzat 6500 Baja, Szentháromság tér Alapító okirat kelte: május Bírósági bejegyzés kelte: május Bírósági végzés száma: Pk/61023/ Nyilvántartási szám: Adószáma: Az alapítvány vagyona E Ft apport, E Ft pénzbeni betét Képviseletre jogosult személy: Csontos Attila, a kuratórium elnöke A közalapítvány által végzett közhasznú tevékenyég TEÁOR szerint Oktatást kiegészítő tevékenység (főtevékenység) ( Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása és fenntartása) A Közalapítvány által végzett további közhasznú tevékenység: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A közalapítvány vagyonának kezelője és a legfőbb döntést hozó és képviselő szerve a 15 fős kuratórium, mely 1 fő elnökből, 1 fő elnökhelyettesből és 13 fő tagból áll.

6 2. Számviteli politika A közalapítvány a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, a mérlegadatok zárásának időpontját a tárgyévet követő év január 31. napjában határozza meg. A mérleg fordulónapja: tárgyév december 31. A közalapítvány az Egyéb szervezetre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót készíti. A választott eredmény kimutatás típusa: kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetekre vonatkozó kimutatás. Az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél alkalmazott értékkövetési leírás módja: lineáris, az üzembe helyezés napjától időarányosan kell elszámolni. A kollégium B épület esetében csak a tűzjelző-rendszer után számolunk el amortizációt, a nyolclakásos szolgálati lakás esetén től nem számolunk el értékcsökkenést, maradványértékként a bruttó érték 77%-a lett meghatározva. A 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket, vagyonértékű jogokat, szellemi termékeket használatbavételkor egy összegben kell költségként elszámolni. A közalapítványnál lefolytatott ellenőrzés, vagy önellenőrzés végzése során megállapított hiba jelentős összegűnek minősül: a.) Ha az előző év(ek) éves beszámolójában meghaladja a hiba éve szerinti mérleg főösszegének 1%-át. b.) Összeghatártól függetlenül az induló tőke vonatkozásában elkövetett hiba. A mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált megállapítások miatti módosításokat a mérleg és az eredmény-kimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredmény-kimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredmény-kimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. Az előző kategóriákba nem tartózó eltérések, mivel azok nem jelentős összegűek, a tárgyévi eredményt módosítják. A valutakészlet és devizaszámla forint értékének meghatározása, évközi és év végi értékelése a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon történik. Az év végi értékelésből adódóan árfolyam-különbözeteket az alapítvány év végén elszámolja. A főkönyvi számokon belül elkülönítetten kerülnek rögzítésre az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások. A közvetett ráfordítások, költségek az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételének arányában kerülnek megosztásra a tevékenységek között. 3. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk Az összes bevétel E Ft, ennek részletezése a közhasznúsági, ill. vállalkozási tevékenység bontásában: E Ft E Ft A közalapítvány tárgyévi eredményei E Ft. A tárgyévi közhasznú eredmény E Ft, míg a tárgyévi vállalkozási eredmény E Ft.

7 3.1. Alaptevékenység eredményének alakulása Bevételek részletezése Közhasznú célú működésre kapott támogatás: E Ft. A Közalapítvány a évben ,- Ft normatív-, kötött felhasználású állami támogatást kapott a Magyar Államkincstártól, melyet tovább adott intézményfinanszírozásra. A 2011.évi normatíva elszámolás alapján a közalapítványt - mint intézményfenntartót ,- Ft többlettámogatás illette meg, míg a közoktatási feladatokra tekintettel igénybevett támogatások ellenőrzése során összességében ,- Ft visszafizetési kötelezettség megállapítására került sor, mely összegekkel az intézmények elszámoltak. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól a 2006-ban megkötött Közoktatási megállapodás alapján ,- Ft-ot kaptunk. Az alapítók az intézmény működtetése céljából az alábbi összegeket biztosították: Baja Város Önkormányzata: ,- Ft, azaz Harmincötmillió forint Baja Város ezen felül még átvállalta az intézmény távhő ellátásának költségét, mely a évben E Ft volt. Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ: ,- Ft, azaz Huszonhárommillió-négyszázezer forint. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: ,- Ft, azaz Tizenhatmillió forint. Bajai Német Önkormányzat: ,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft ,- Ft támogatást juttatott, míg az AUDI HUNGARIA Motor Kft ,- Ft-ot és EUR-t ( ,- Ft) utalt a Közalapítvány számlájára, továbbutalási céllal, iskoláik támogatására. A BOSCH Csoport a miskolci tagintézmény működtetéséhez a 2012/2013-as tanévre EUR ( E Ft) támogatást biztosított. Személyi jövedelemadó 1%-ának befizetéséből ,- Ft folyt be. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri tagintézmény működési költségeinek fedezésére összesen ,- Ft-ot biztosított.

8 Tárgyévi pályázati úton elnyert támogatások: - bérkompenzáció támogatása ,- Ft - nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához kiegészítő támogatás ,- Ft - a nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése _ ,- Ft Összesen: ,- Ft Pénzbeni adományok magánszemélyektől ,- Ft vállalkozásoktól ,- Ft Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. a győri intézménynek 1 db számítógépet adományozott (35 E Ft), valamint támogatta az iskola diákjainak és kísérőinek ingolstadti tanulmányúton való részvételét az utazási költségek átvállalásával, melynek összege 3.801,04 EUR ( Ft) volt. A Graph-Art Kft. a bajai intézménynek Ft értékben adományozott eszközöket. A közalapítvány pénzügyi műveletekből elért bevétele E Ft. Költségek,ráfordítások részletezése A szervezetnek alaptevékenységéhez kapcsolódóan E Ft költsége, ráfordítása keletkezett. Anyagjellegű ráfordítások - anyagköltség 9 E Ft - igénybevett szolgáltatások E Ft Könyvvizsgálat E Ft Ügyvédi díj E Ft Egyéb E Ft - egyéb szolgáltatások 582 E Ft Illetékktg 2 E Ft Biztosítási ktg 237 E Ft Bankktg 343 E Ft E Ft Személyi jellegű ráfordítás Munkabér és jár. Ösztöndíj Szem.j. e. ráf. 291 E Ft 100 E Ft 99 E Ft 490 E Ft A tárgyévben értékcsökkenési leírásként 78 E Ft került elszámolásra, míg a pénzügyi műveletek ráfordítása: E Ft A közalapítvány által fenntartott, működtetett intézmények részére átadott támogatás: E Ft. Kerekítési különbözetként elszámolt összeg: 1 E Ft.

9 3.2. Vállalkozási tevékenység eredményének alakulása A vállalkozási tevékenységből elért E Ft bevétel a következő tételekből tevődik össze: - szolgálati lakások bérbeadása E Ft - garázs-bérbeadás 324 E Ft - közüzemi díj térítés E Ft A szolgálati lakásban bekövetkezett káresemény miatt a biztosító által átutalt összeg: 42 E Ft A szervezet évben a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan E Ft költséget, ráfordítást számolt el, melyből az anyagköltség E Ft-ot tett ki /8 lakásos szolgálati lakás közüzemi költségei/. A szolgálati lakásokban keletkezett karbantartási munkákra, javításokra 48 E Ft lett ráfordítva, míg az ingatlan biztosítására 106 E Ft-ot fordított a közalapítvány. A közvetett költségek felosztásának következtében az igénybevett szolgáltatásokra 185 E Ft, az egyéb szolgáltatásokra 12 E Ft lett ráterhelve. A személyi jellegű ráfordításként kimutatott 14 E Ft a közvetett költségek felosztásának az eredménye. 4. Mérleghez kapcsolódó információk A saját tőke összetétele: - Induló tőke: E Ft - Tőkeváltozás: E Ft - Tárgyévi közhasznú eredmény: E Ft - Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: E Ft Saját tőke: E Ft A mérlegben E Ft nettó értékű tárgyi eszköz szerepel, melyből az ingatlanok (épületek) értéke E Ft. Az érmenyomó sablon értéke: 176 E Ft. Részesedésünk az Európai Képzés Zrt-ben: E Ft Készletek: A Közalapítvány készletekkel nem rendelkezik. Követelések: Követelésként 572 E Ft-ot tartunk nyilván, mely 124 E Ft vevőkkel szembeni követelésből, valamint 448 E Ft Áfa követelésből tevődik össze. Értékpapírok: A mérlegben szereplő érték 0 Ft Pénzeszközök: E Ft, melyből 662 E Ft az elszámolási betétszámlák, E Ft a deviza betétszámla év végi záró egyenlege, míg a lekötött betét: E Ft.

10 Aktív időbeli elhatárolások: E Ft-ot tartalmaz a mérleg, mely a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ IV. névi támogatása E Ft, valamint a lekötött betét kamatának tárgyévi része: 68 E Ft Kötelezettségek: A Közalapítvány mérlege 279 E Ft rövid lejáratú kötelezettséget tartalmaz, mely januárban esedékes 25 E Ft adó-, bér és járulékfizetési kötelezettség, valamint 254 E Ft szállítói kötelezettség. Passzív időbeli elhatárolás: A mérlegben e jogcímen E Ft szerepel, melyből 13 E Ft a évben befolyt, de az intézménynek át nem adott adomány; E Ft az intézmény részére még át nem utalt támogatás összege; E Ft pedig a miskolci tagintézmény évet érintő támogatása. A Magyar Államkincstárnál vezetett számla december havi számlavezetési díja 2 E Ft. A szolgálati lakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak évet érintő összege 11 E Ft. 5. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról: A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény részére finanszírozásként közvetlenül intézményi bankszámlára E Ft-ot utalt át az alábbiak szerint: - Magyarországi Németek ÁMK, Baja: E Ft - AUDI HUNGARIA Óvoda, Ált. Iskola és Gimnázium, Győr: E Ft. Ebből SZJA 1% ,- Ft. Adományként térítésmentesen kapott eszközök, szolgáltatások átadása az intézmény részére: E Ft. Ösztöndíj címen kifizetett összeg: 100 E Ft 6. Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása (mutatókkal) Tőkeerősség (saját tőke/összes forrás x 100) 94,64% 80,68% Kötelezettségek aránya (kötelezettség/összes forrás x 100) 0,12% 0,08% Befektetett eszk. fedezete (saját tőke/befektetett eszk. x 100) 100,79% 101,96% Likviditási mutató (forgóeszk./rövid lejáratú köt. x 100) 768,60% ,10% Befektetett eszközök állományának alakulása /E Ft/ Bruttó érték változás Értékcsökkenés változás Nettó eszközök megnev. Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Növ. Csökk. Záró záró Ingatlan Egyéb berend. felhasz Összesen A közalapítvány befektetett pénzügyi eszközeinek állománya a tárgyévben nem változott (5.400 E Ft).

11 7. Tájékoztató adatok: A közalapítványnak évben egy fő mellékfoglalkozású alkalmazottja volt. A részére kifizetett munkabér: Ft A Közalapítvány vezető tisztségviselői (kuratóriumi és felügyelő bizottsági elnökök és tagok) e tevékenységükért díjazást és egyéb juttatást nem kaptak. A könyvvizsgáló vállalkozás részére a tárgyévben Ft került kifizetésre. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálatot a Veronica Kft képviseletében Bartháné Kormos Gizella 6345 Nemesnádudvar, Rákóczi u. 29. készítette. MKVK tagszám: Az éves beszámolót készítő könyvviteli szolgáltatást végző adatai: Janity József, 6500 Baja, Zsák u. 1/a., nyilvántartási száma: Baja, január 31. Csontos Attila elnök

12 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Közhasznúsági melléklet Adatok E Ft-ban Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány székhely: 6500 Baja Duna u. 33. bejegyző határozat száma: Pk /1998/49 nyilvántartási szám: 1035 képviselő neve: Csontos Attila 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A közalapítvány cél szerinti tevékenysége: A Magyarországon élő német kisebbség oktatásával, kulturális életével kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása. A Közalapítvány által létrehozott általános művelődési központ az alábbi közoktatási feladatokat látja el: - Biztosítja a közoktatásban - elsősorban a magyarországi német kisebbség éves korosztálya számára - a nemzetiségi nevelést, oktatást (óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégiumi ellátás), továbbá érettségire épülő szakközépiskolai képzést - Közművelődési tevékenység ellátása. - Továbbképzéseket, átképzéseket, nyelvvizsgáztatásokat végez - A szakközépiskolai képzés gyakorlati oktatási feltételeit biztosítja, az idegenfogalmi- turisztikai szakképzés terén. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: évi LXXIX. törvény a közoktatásról ( napjától a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről), évi CLXXXVII törvény a szakképzésről, évi CXL törvény a közművelődésről, évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól Magyarországi német kisebbségelsősorban a 3-19 éves korosztály kb 3000 fő a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány Alapító Okiratának 4. pontjában foglaltak alapján létrehozta és működteti a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját, amely bajai székhelyén, valamint kecskeméti és győri telephelyein összesen 1135 gyermek és tanuló nemzetiségi, illetve német tanterv szerinti óvodai, általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai nevelését-oktatását látja el. A 2012/2013-es tanévtől kezdődően a fenntartó két intézményt működtet: 1.) Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja intézmény bajai székhelyén, valamint kecskeméti és miskolci telephelyein összesen 1022 gyermek és tanuló nemzetiségi, illetve német tanterv szerinti óvodai, általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai nevelését-oktatását látja el. 2.) AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézmény 41 gyermek óvodai, valamint 277 tanuló nemzetiségi, illetve német tanterv szerinti általános iskolai nevelését-oktatását látja el.

13 A Közalapítvány által fenntartott intézmény közművelődési tevékenységének (nemzetiségi kultúra, hagyományápolás) évi jelentősebb rendezvényei a következők voltak: Kiállítások: - Nemes István kiállítása - Gebauer Hanga fotókiállítása - Judit Uesseler kiállítása - Bahget Iszkander fotókiállítása - Fejes István emlékkiállítás - Kiállítás A Duna-menti németek kultúrája és története - Kiállítás iskolánk tanulóinak munkáiból Rendezvénye - Svábbál Farsangi táncház (görög és sváb táncok) Színház előadások német nyelven ált. iskolásoknak Németnyelvű szavalóverseny Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Német-magyar táncház Udo Pörschke zenés-irodalmi estje A német egység napja megemlékezés 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése A tárgyévben a saját tőke nem csökkent, így a 350/2011. Korm. r. 1. (5) bek. g. pontja szerinti vagyonfelhasználás nem történt Vagyonelem értéke Felhasználás célja 0 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Közoktatási, közművelődési feladatok ellátása Tanulmányi ösztöndíj Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 0 0 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás

14 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói 0 0 Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Nem Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Nem

15 JELENTÉS A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány, Baja, Duna u. 33. Alapítóinak a: 2012 évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról. A közalapítvány választott könyvvizsgálójaként a vagyoni állapotot tükröző mérlegről, a vállalkozási és működési bevételeket, ráfordításokat összegző eredmény-kimutatásról, jogszabály által szabályozott közhasznúsági jelentésről, valamint az ezekhez forrást biztosító számviteli rendről a következő jelentést teszem: A könyvvizsgálatot a számvitelről szóló évi C. törvényben, a számviteli tv. szerinti egyéb szervezetek éves beszámolási kötelezettségére, és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságaira vonatkozó 224/2000./XII.19./ Korm. rendelet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI törvényben, a Magyar Könyvvizsgálati Standardokban, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végeztem el. I. Általános adatok: A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ alapítója Baja Város Önkormányzata, szeptember 1-én. Fenntartója a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány. A közalapítványt alapították: augusztus 1-én, négy /4/ alapító szervezet részéről, úgymint: - Baja Város Önkormányzata - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Bajai Német Kisebbségi Önkormányzat Alapítói vagyon: 70 millió Ft apportból és 17 millió e Ft pénzbeli betétből áll. A Közalapítvány célja: A Magyarországon élő német kisebbség oktatása, kulturális életükkel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségként meghatározott fenntartói feladatok átvállalása. Az általános művelődési központ létrehozásával /1998/99-es tanév kezdeti időpontja/ biztosítja a közoktatás terén elsősorban a magyarországi német kisebbség részére a három éves kortól tizenkilenc éves korig a nemzetiségi nevelést, oktatást, óvoda, általános iskola, gimnáziumi oktatás, kollégiumi ellátás mellett. További feladata: az érettségire épülő szakközépiskolai képzés, a német nevelésben és oktatásban résztvevő magyarországi pedagógusok képzési, továbbképzési feladatainak ellátása, továbbképzések, átképzések, valamint a nyelvvizsgáztatás végzése. A közalapítvány jogi személy, adószáma:

16 II. Részletezések: Az egyszerűsített éves beszámoló készítése az ügyvezetés feladata. A könyvvizsgáló feladata a beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálati kötelezettségnek megfelelően, megvizsgáltam a közalapítvány számviteli rendjének kialakítását. Vizsgálat tárgya volt a hatályos szabályozással történő harmonizáció, a szabályzatok megléte, teljes körűsége, a benne foglaltak betartása. A szabályzatok betartásának ellenőrzése az év végi záráshoz használt főkönyvi kivonaton és az összeállított beszámolón keresztül történt. A leltározás, s annak elszámolása megtörtént. Vizsgálat tárgya volt a könyvvitel szabályozottsága, rendszere, zártsága, megbízhatósága. A könyveléshez használt szoftver zárt rendszerű, megbízható, a törvényi előírásoknak megfelel. A vizsgálat során a beszámoló részeit, egymással való összefüggéseit is vizsgáltam, s megállapítottam, hogy a közhasznúsági jelentés, eredmény-kimutatás, a mérleg egymásra épülő, teljes körű információt szolgáltat. A vizsgálat részét adóellenőrzés nem képezte, de az egyes adó és járulék jellegű elszámolások és pénzügyi teljesítések adófolyószámlával történő egyeztetését elvégeztem. Eltérést nem tapasztaltam. Az ellenőrzés eredményét a következőkben kívánom részletezni: A/ Számviteli rendszer, belső szabályzatok minősítése - A közalapítvány működéséről a kettős könyvvitel rendszerében számítógépes könyvelést folytat, s mint már írtam, országosan elismert könyvviteli program felhasználásával. - Gazdasági műveletek és események bizonylati rendje: teljes körű, megbízható. Az áttekinthetőséget biztosítja, hogy a vállalkozási és közhasznú feladatok bizonylatolása kettéválik, s így teljes képet biztosít a számvitel a tevékenység végzéséről. - Szakmai apparátus:változatlan személyi összetétel, kellő szakmai felkészültség, felelősség, pontos munka jellemzi. A feladatok folyamatos elvégzése ad a közalapítvány munkájáról pontos, naprakész betekintést. Főkönyvi kivonatok, zárlatok, stb. szolgálnak a kellő információ megszerzéséhez. 1/ Számviteli politika, számviteli szabályzat. A közalapítvány számviteli rendszere jól működő, tudatosan kialakított. Számviteli szabályzata amennyiben a számviteli törvény változása indokolja, követi az aktuális törvényi helyzetet. A költségelszámolás, a bevételek elszámolása, elemzések végzéséhez megfelelő, jól áttekinthető a rendszer. Biztosítja a vagyon változásában bekövetkező gazdasági események kimutatását, értékelés végzéséhez ad biztos támpontot. Számlarend: megfelelő, biztosítja a számviteli törvény szerinti tagolását, az átláthatóságot, a számon kérhetőséget. Biztosítja a közhasznú szervezetek részére a beszámoló elkészítésének törvényes voltát. 2/ A leltározás szabályozása és rendje

17 A közalapítvány rendelkezik leltározási szabályzattal, s ennek megfelelően történik a leltározás. A évi leltározás ennek megfelelően zajlott. 3/ Pénzkezelés Utalványozás: érvényesítést, kötelezettség vállalását jelent. Kifizetés, elszámolás, a pénz megőrzése, a szállítás rendje, minden a szabályzat előírásának megfelelően történt. Pénztárjelentés: szabályos, ennek megfelelő nyomtatványon készül. A pénzkezelés rendje megfelel a szabályzatban leírtaknak. 4/ Értékelési szabályzat Az értékelési szabályzat rögzíti az eszköz és források értékelési rendjét. A tárgyévi beszámoló a szabályzatban rögzített értékelési előírásoknak megfelel. 5/ Analitikus nyilvántartások vezetése A tagolt és részletezett főkönyvi könyveléshez tartozik egy analitikus nyilvántartási rendszer, amely megfelelő, áttekinthető, világos képet ad: - a befektetett eszközökről - a vevőkről - a szállítókról - a adókról, járulékokról A nyilvántartások a célnak megfelelnek, áttekinthetőek, s a zárlati munkához biztos alapot adnak. Az analitikus nyilvántartásokat a főkönyvi nyilvántartásokkal zárlatok során egyeztetik. Egyezőek. B/ Az ellenőrzés rendszere és rendje 1/ Vezetői ellenőrzés Megnyilvánulása: kötelezettségvállalás, és az alapbizonylatok kifizetés előtti utalványozása során valósul meg. Vevő-szállítók egyeztetése, adó, járulék megfizetése,a közalapítvány részére történt pénz átadások egyeztetésében valósul meg. 2/ Folyamatba épített ellenőrzés Az analitikák adatainak főkönyvi könyvelésben történő rögzítése, a bizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzésében, készletek felhasználása során tett tényleges elszámolásokkal, a bérek számfejtésének ellenőrzése során valósul meg. C/ Év végi zárlatokhoz kapcsolódó vizsgálatok 1/ A leltározás és a leltár elszámolás ellenőrzése 2012 évben is elkészültek az eszközökről a leltárak. Elvégezték az eszközök és források analitikus és főkönyvi egyeztetését, tehát a beszámoló leltározással alátámasztott, adataiban egyező sorokat tartalmaz. 2/ A főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyezőségének vizsgálata

18 Az év végi zárlat során történik az egyeztetés az analitikus nyilvántartással. Eltérést nem tapasztaltam. 3/ Adók, illetékek kötelezettségének teljesítése Adóvizsgálat nem képezi a könyvvizsgálat tárgyát, de a kötelezettségek ellenőrzése során megállapítottam, hogy a pénzügyi teljesítés teljes körű. 4/ A bevételek szabályszerűségének vizsgálata A számlarend képezte az ellenőrzés alapját. Biztosítja a bevételek és az árbevétel teljességének részletes vizsgálatát. Közhasznú tevékenység bevétele: központi és alapítói forrásból, pályázati pénz- eszközből származó bevételek, valamint az szja 1%-a kerül ilyen címen kimutatásra. Összege: eft. Vállalkozási célú bevétel a szolgálati lakások, garázsok után fizetett díjak, és egyéb bevételek képezik/ energia ktg. megtérítése/. Összege: eft A közalapítvány mérlegében el nem ismert követelés nincs. A közhasznú eredmény-kimutatás szabályos. 5/ Költségek, ráfordítások vizsgálata A közalapítvány a költségeket helyesen, a jellegüknek megfelelően számolta el, mutatta ki. Elkülönülnek a közhasznú és a vállalkozási tevékenység költségei. Tárgyévben elszámolt költségek és ráfordítások: eft - anyagjellegű ráfordítás eft - személyi jellegű ráfordítások eft - értékcsökkenési leírás 78.- eft - egyéb ráfordítások eft - pénzügyi műveletek ráfordítása eft Az anyagjellegű ráfordításokban bemutatott számok a közhasznú és a vállalkozási ráfordításokat együttesen tartalmazzák, úgymint közüzemi díjak, nyomtatványok, karbantartás, különböző díjak,bankköltségek. A személyi jellegű ráfordítások a béreket, a járulékaikat tartalmazzák. Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli szabályzatban foglaltak szerint történt. Az egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei az intézmény finanszírozására átadott, a központi alapokból, az alapítóktól kapott összegeket, az 1% -os támogatást, valamint a céltámogatás összegét tartalmazza. A vállalkozási tevékenységben a bérleti díjak összegei,valamint költségek megtérítése kerültek könyvelésre. 6/ Az eszközök mérlegtételeinek bemutatása - Befektetett eszközök értéke eft, amelyből az ingatlan vagyon nettó értéke: eft, egyéb berendezés értéke eft, tartós részesedésként eft került kimutatásra. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy az eszközök számbavétele teljeskörű. - Követelések ellenőrzése:vevő értéke eft, valamint ÁFA követelés /következő időszakra átvitt érték/ eft., s így a mérlegtétel eft, helyesen került kimutatásra. - Pénzeszközök kimutatása egyező a pénztárjelentés és a banki kivonatok zárlati összegével. / eft/

19 - Aktív időbeli elhatárolások soron szerepeltetett eft, amely a Bács KK Megyei Int. Fennt. IV.negyedévi támogatási összegének az elhatárolása, valamint 68.- eft lekötött betét kamat előírásából áll. - Eszközök összesen: eft, mérlegben és főkönyvvi kivonatban egyező összegű. 7/ Források ellenőrzése - Saját tőke értéke: eft, amely a következő sorokat tartalmazza: - jegyzett tőke eft, - eredménytartalék eft 2012 évi mérleg szerinti nyereséget: - vállalkozásból eft, - közhasznú tevékenységből eft. Az induló vagyon, tehát a jegyzett tőke értéke egyező az Alapító Okirat vonatkozó részével. - Rövidlejáratú kötelezettségek: szállítók eft, szja, járulékok,25.- eft értékben, az előírásoknak megfelelően kerültek számbavételre, eft összesen összegben. - Passzív időbeli elhatárolás eft támogatás, a BOSCH Iskola, valamint a Bács KK Megyei Önkormányzat áthúzódó támogatása, eft összegben, a különbözet 26.- eft egyéb, áthúzódó elszámolásokhoz kapcsolódik. Források összesen: eft, egyező eszköz és forrás oldal szerepel a mérlegben. ÖSSZEGZÉS A MÉRLEGBESZÁMOLÓ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL - a mérleg felülvizsgálata A közalapítvány a mérleg adatait a leltárral és az analitikus nyilvántartással egyező módon mutatta ki, az egyeztetett főkönyvi számlák záró értékei kerültek a mérlegben bemutatásra. A főkönyvi számlák megfelelnek a számviteli törvény előírásainak, a teljes körű gazdasági események rögzítésére alkalmasak. Az eszközök és források teljes körű bemutatása érvényesül, áttekinthető és szabályos. Az eszközök és források értékelése a számviteli törvény, valamint a közalapítvány értékelési szabályzatában leírtakat tükrözi. A követelések, kötelezettségek egyeztetett módon, szigorú számbavétel során kerültek a mérlegbe. A mérleg zárása a hatályos számviteli szabályzat szerint január 31-én megtörtént. Eszközök és források egyező összeggel: eft értékben szerepelnek a 2012 évi mérlegben. - a közhasznú eredmény-kimutatás felülvizsgálata Az eredmény-kimutatása a közhasznú szervezetekre vonatkozó eredmény-kimutatás szerint, és formában készült el. A közalapítvány számviteli szabályzata alapján valamint a jogszabályi előírásokat követve: bemutatja a közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményét. A bevételek és a ráfordítások az előírt formában és soron szerepelnek az eredmény kimunkálásában, jellegüknek megfelelően.

20 A közalapítvány 2012 évben összesen eft bevétellel gazdálkodott, ebből vállalkozási jellegű bevétel: eft, közhasznú tevékenységből eft bevételt számolt el, és mutatott ki. Költségei a következő módon oszlanak meg: vállalkozási jellegű ráfordítás eft, a közhasznú tevékenység ráfordítása eft., összesen : eft értékben kimutatott ráfordítások szerepelnek az eredmény-kimutatásban. Eredményesség: tárgyévi vállalkozási eredmény: eft, tárgyévi közhasznú eredmény : eft. - A közhasznúsági jelentés vizsgálata A jelentés tartalmazza mindazon gazdasági esemény bemutatását, amely a tárgyévi gazdálkodás során előfordult, és a jogszabályi előírások elrendelik azok bemutatását. A közalapítvány gazdálkodása és annak a számviteli előírások szerinti számbavétele megfelel a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény, valamint a működést részletesen szabályozó számviteli előírásoknak. A független könyvvizsgálói jelentést és a beszámoló vizsgálatáról szóló jelentést három /3/ példányban adtam ki. Baja, január 31. A Veronica Kft képviseletében: Bartháné Kormos Gizella kamarai tag könyvvizsgáló MKVK tagszám:

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2014.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Szederkényi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 5 1 6 1 6 0-1 - 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Babai Éva Babai Éva Márta Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 8 2 4 4 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. év Alapítvány neve, címe: Mohács és Vidéke Ipari és kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. Alapítvány adószáma: 18303913-1-02 Nyilvántartási

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 18:18:24 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 7 Település: Budapest Közterület neve: Wesselényi Közterület jellege: utca Házszám: 17.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.22 08:56:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 5 3 0 Település: Miskolc Közterület neve: Corvin Közterület jellege: utca Házszám: 15 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szécsényiné Nagy Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Czinege Családi név Első utónév További utónevek József Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 i Törvényszék 2 0 1 4 2015.08.17 18:36:37 Szervezet székhelye: 4 0 3 2 Település: Házszám: 5. Lépcsőház: Emelet: 3. Ajtó: 28. Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 2015.10.08 00:19:26 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 0 8 3 Település: Solymár Közterület neve: Sport Közterület jellege: utca Házszám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.04.26 16:23:25 Szervezet neve: i Baráti Kör és Egyesület Szervezet székhelye: 4 1 7 3 Település: Házszám: 2/A Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.31 13:08:43 Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 5 Település:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag TÓTH Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Montskó Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 12:29:29 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 2 Település: Budapest Közterület neve: Táncsics M. Közterület jellege: út Házszám: 27-29

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Csejteiné Pados Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 8 2 3 6 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csajági Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Gercsák Márta Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bálintné Takács Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 2 Pécsi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 4 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BARCSIK Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 08 Győri Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek CSERI ERIKA MÁRIA CSERI ERIKA MÁRIA Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 3 Kecskeméti Törvényszék 2 1 4 215.6.1 18:24:47 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 Település: Kecskemét Közterület neve: Irinyi Közterület jellege: utca Házszám: 62. Lépcsőház:

Részletesebben

Ecomore Nonprofit Kft.

Ecomore Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi mérlegbeszámolóhoz I. A társaság bemutatása 1.1. A társaság neve: 1.2. A társaság székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. A társaság telephelye: 8636 Balatonszemes,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 2016.01.30 11:31:50 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 1 1 9 Település: Pécel Közterület neve: Kálvin Közterület jellege: tér Házszám: 2

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 07:48:09 Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 4 3 1 Település: Nyíregyháza - Sóstófürdő Közterület neve: Berenát Közterület jellege:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sütőné Daragó Edina Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Attila Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szabóné Fülöp Dóra Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Balog László Születési név: Balog László Anyja neve: Csörsz Ilona Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZAMOSVÁRINÉ KUN BERNADETT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Magyar Családi név Első utónév További utónevek Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Galló Istvánné Születési név: Péter Piroska Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete ű É á í ö é ő á é ó ó é á ó é ü é é Á ü é á ü é ü é Á ü é Á í É ö ú í Á é á í ó á ü é Á ö ü ö ü á á é ő á ő á á á á á ó á é ő é ó áí á Öü Í é Á ö ő ó á ó Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Halmosi Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tóth István Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Lukács Angéla Irén Kévés Angéla Irén Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tóthné Szabó Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Laczkovics Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. KATONA GÁBOR Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.06.03 17:24:14 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 2 1 Település: Budapest Közterület neve: Farkasvölgyi Közterület jellege: út Házszám: 12

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Erdei Mária Születési név: Erdei Mária Anyja neve: Mag Margit Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Balatoni Családi név Első utónév További utónevek Ágnes Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Holczerné Guttmann Angéla Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Koválcsik Családi név Első utónév További utónevek Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.19 08:08:32 Szervezet székhelye: Irányítószám: 9 0 2 3 Település: Győr Közterület neve: Herman Ottó Közterület jellege: utca Házszám: 16 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pethes Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

NOHAB - GM Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámolója

NOHAB - GM Alapítvány. Egyszerűsített éves beszámolója 18686074-9102-569-01 NOHAB - GM Alapítvány 1125 Bpest, Béla király út 13/a Egyszerűsített éves beszámolója 2011 Keltezés: 2012. május 27. az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője) P.H. #REF!

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Belénessy Réka Mária Belénessy Réka Mária Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek NOVRECZKY LAJOS Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Nagyné Tenner Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek GÖNCZI MÁRIA ÉVA GÖNCZI MÁRIA ÉVA Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.30 08:30:38 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest Közterület neve: Váci Közterület jellege: utca Házszám: 16 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 2 0 1 5 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 2 Település: Budapest Közterület

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 13:44:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 7 2 Település: Budapest Közterület neve: XIII. Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gombás Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 5 2016.07.06 12:13:00 Szervezet neve: Boróka

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletepk-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletepk-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Horváth Családi név Első utónév További utónevek Zsolt

Részletesebben