Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Balogh Eszter Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért, a tulajdoni-lap másolatért, valamint az adatszolgáltatásért fi zetendő díj mértékét eddig az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény (Díjtörvény), az ingatlannyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 118/2005. (XII. 19.) FVM rendelet, valamint az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V.14.) FVM rendelet szabályozta. Az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatásokért fi zetendő díjak mértékét jelenleg a január 1-vel hatályba lépett módosított Díjtörvény, valamint a február 11-étől hatályba lépett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfi zetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet (176/2009. (XII.28.) FVM rendelet) szabályozza. Egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 118/2005. (XII.19.) FVM rendeletet és az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlannyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V.14.) FVM rendeletet február 11-ével hatályon kívül helyezték. A tulajdoni-lap másolatért fi zetendő díjak: A tulajdoni-lap másolatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Díjtörvény ai szabályozzák részletesen, mely a következők szerint alakul. A tulajdoni lapról az alábbi másolatokat lehet kiállítani: 1. Hiteles papír alapú tulajdonilap-másolat 2. Elektronikus dokumentumként kiállított hiteles tulajdonilap-másolat 3. Elektronikus dokumentumként kiállított nem hiteles tulajdonilap-másolat A földhivatal által szolgáltatott tulajdonilapmásolatok Hiteles díjköteles tulajdonilap-másolat A Díjtörvény január 1-e előtt hatályban lévő rendelkezései alapján a földhivatalok a tulajdoni lapról hiteles és nem hiteles tulajdoni lap másolatot állíthattak ki, melynek díja a hiteles másolat esetében 4.000,- Ft, míg a nem hiteles másolat esetén 2.000,- Ft volt. A Díjtörvény január 1-étől hatályba lépett változásainak megfelelően a föld-

2 10 RES IMMOBILES hivatal a tulajdoni lapról már csak hiteles tulajdoni-lap másolatot ad ki, melynek díja 6.250,- forint. 1 Hiteles díjmentes tulajdonilap-másolat A papír alapú hiteles tulajdonilap-másolatért járó díjfizetési kötelezettség alól egyetlen kivétel van, mégpedig a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt indított eljáráshoz igényelt hiteles tulajdonilap-másolat. Ebben az esetben a papír alapú hiteles tulajdonilap-másolatot az eljárás tárgyánál fogva díjmentes volta miatt, ingyenesen szolgáltathatja a földhivatal. 2 A fentiekre tekintettel tehát megszűnt a tulajdoni lapról kiállított nem hiteles tulajdoni-lap másolat szolgáltatása, és január 1-étől a földhivatal csak papír alapú hiteles tulajdonilap-másolatot szolgáltat. A Díjtörvény változása érintette a díjfizetési kötelezettség alól mentesülők körét is mind a személyes, mind a tárgyi díjmentesség kategóriájában. Nem hiteles tulajdonilap-másolat A Díjtörvény január 1-jétől hatályos módosításának következtében a tulajdoni lapról nem hiteles tulajdonilap-másolat már csak elektronikus dokumentumként szolgáltatható. Az elektronikus dokumentumként szolgáltatható nem hiteles tulajdonilap-másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 1.000,- forint. 3 Teljes személyes díjmentességben részesülők A Díjtörvény 30. (1) bekezdése szerint január 1-től teljes személyes díjmentességben már csak a Magyar Állam, illetve az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény részesül. Tekintettel arra, hogy a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény értelmében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) jár el, így a törvényben meghatározott feladatkörében a Magyar Állam részére biztosított díjmentesség [Díjtörvény 30. (1) bekezdés a) pontja] kiterjed az MNV Zrt-re. A január 1-je előtt hatályban lévő Díjtörvény 30. (1) bekezdés c) pontjában a költségvetési szervek részére biztosított teljes személyes díjmentesség helyett a tulajdonilap-másolat szolgáltatásért egyfelől az ügyfelet terheli a díjfizetési kötelezettség, másfelől a törvényben pontosan meghatározott esetekben az adott szervet továbbra is díjmentesség illeti meg az elektronikus formában lekérdezett nem hiteles tulajdonilapmásolat vonatkozásában. 4 A Díjtörvény 30. (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti társadalmi szervezetek, vízgazdálkodási társulatok esetében nem indokolt a földhivataloknak jelentős többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentő teljes személyi mentesség fenntartása. Fentiekre tekintettel a személyes díjmentesek körében a Magyar Állam képviseletében csak az MNV Zrt.-t kell érteni, az egyéb, közhatalmi funkciójú vagy közfeladatot ellátó szerv (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság) január 1-től kívül esik a személyes díjmentesek köréből (kivéve az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény). Elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat Új lehetőségként jelentkezett az elektronikus dokumentumként szolgáltatott a tulajdoni lapról kiállított hiteles és nem hiteles tulajdoni lap másolat, melyet az országos földhivatali rendszerhez (TAKARNET) kapcsolódó felhasználók vehetnek igénybe. 1 Díjtörvény 29. (1) bekezdés 2 Díjtörvény 31. (2) bekezdés 3 Díjtörvény 28. (2) bekezdés 4 Díjtörvény 31. (1) bekezdés

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 11 Az elektronikus dokumentumként lekérdezhető tulajdonilap-másolat szolgáltatásának módját a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet aiban foglalt rendelkezések szabályozzák. Az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó TAKARNET rendszert a Földmérési- és Távérzékelési Intézet (FÖMI) fejleszti, üzemelteti és tartja karban. A rendszerhez történő csatlakozás abban az esetben lehetséges, ha az ehhez szükséges technikai feltételekkel rendelkező felhasználó az igénybevétel feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződést köt a FÖMI-vel. A TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás igénybevétele névre szóló digitális belépési igazolvány birtokában lehetséges. 5 A TAKARNET országos rendszeren keresztül a következő adatszolgáltatások vehetők igénybe: a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat, b) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles és nem hiteles térképmásolat. 6 A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3.600,- forint elektronikus adatszolgáltatási díjat kell fizetni, míg az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolatért 1.000,- forint adatszolgáltatási díj fizetendő. 7 Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az a) hagyatéki eljáráshoz, b) gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz, c) részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz, d) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez, e) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv hatósági feladatai ellátásához szükséges, illetve ha azt f) az eljáró szerv fa) közigazgatási eljáráshoz, fb) közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, fc) gondnokság alá helyezés iránti eljáráshoz, g) a közigazgatási perben eljáró bíróság eljárásához, h) a büntetőügyben eljáró bíróság eljárásához, i) az ügyészség eljárásához, j) a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása érdekében, k) a helyi önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítéséhez kéri /2009. (XII.28.) FVM rend. 5. (1)-(3) bekezdései 6 176/2009. (XII.28.) FVM rend. 7. (1) bekezdés 7 Díjtörvény 28. (2) bekezdés 8 Díjtörvény 31. (1) bekezdés

4 12 RES IMMOBILES Az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább. 9 Az elektronikus adatszolgáltatási díjat a FÖMI előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalással kell teljesíteni. 10 Amennyiben a tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem, megkeresés előterjesztésével egyidejűleg a díjat nem fizetik meg, illetve nem mellékelik a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát, továbbá ha az ügyfél a hiányt felszólítás ellenére 8 napon belül nem pótolja az ingatlanügyi hatóság a tulajdonilap-másolat iránti kérelmet, megkeresést elutasítja. 11 A tulajdonilap-másolat kiadását elutasító végzés elleni fellebbezés díja a tulajdonilap-másolatért fizetendő díj kétszerese, mely ,- forint. 12 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjai Az ingatlan-nyilvántartási eljárást az igazgatási szolgáltatási díj szempontjából 3 nagy csoportba oszthatjuk: 1. díjköteles eljárások 2. személyes díjmentességben részesülők csoportja, illetve 3. a tárgyi díjmentes eljárások 1. Eljárási díjak Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Díjtörvény 32/A. (1) - (9) bekezdései szabályozzák részletesen, mely a következők szerint alakul. Az elsőfokú általános eljárás díja A Díjtörvény január 1-je előtt hatályban lévő rendelkezése alapján az elsőfokú ingatlan-nyilvántartási eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6.000,- forint igazgatási szolgáltatási díjat kellett fizetni. A jelenleg hatályos törvényszöveg általános szabálya szerint ha a Díjtörvény másként nem rendelkezik az ingatlan-nyilvántartási eljárásért változással érintett ingatlanonként 6.600,- forint összegű díjat kell fi zetni. A normaszöveg nem konkretizálja, hogy mely esetekben kell az általános mértékű díjat fizetni, így ide tartozik minden olyan jognak/ténynek a bejegyzése/törlése, amelyekre vonatkozóan a Díjtörvény speciális szabályt nem tartalmaz. Az eljárási díjat a változással érintett ingatlanonként kell megfizetni, így például ha egy eljárásban 2 ingatlanra kérnek tulajdonjog bejegyzést, akkor az eljárás díja 2 x 6.600,- forint. Összetettebb eljárások esetében (pl. társasház-alapítás, telekalakítási eljárás) azonban felmerül a kérdés, hogy a díj mértékének megállapításánál mit kell érteni a változással érintett ingatlan száma alatt. Erre a kérdésre a 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 9. -a adja meg a választ. A 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet kimondja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál érintett ingatlanként: 1. a társasház-alapítás bejegyzése, valamint a társasházi alapító okirat módosítása (ideértve a lakásszövetkezet alapítását, és alapító okiratának módosítását is) esetén a bejegyzéssel, illetve a változással érintett különlapok számát, 9 Díjtörvény 31. (5) bekezdés /2009. (XII.28.) FVM rend. 7. (2) bekezdés 11 Díjtörvény 28. (4) bekezdés 12 Díjtörvény 28. (3) bekezdés

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN a telekalakítással az ingatlan(ok) adataiban, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények vonatkozásában bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásokban: 2.1. telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát, 2.2. telekfelosztás, telekcsoport újraosztás esetén a kialakuló földrészletek számát 3. minden más esetben a kérelem benyújtásakor önálló földrészletként nyilvántartott ingatlanokat kell figyelembe venni. A jelzálogjoggal kapcsolatos díjak A jelzálogjog bejegyzése, illetve a bejegyzés módosítása iránti eljárásért január 1-jétől ingatlanonként a ,- forintról ,- forintra növekedett díjat, míg a jelzálogjog törléséért az elsőfokú eljárás általános díját, azaz a módosítást követően 6.000,- forint helyett 6.600,- forintot kell fizetni. A gyakorlatban problémaként merülhet fel, hogy a jelzálogjogot biztosító követelés engedményezéséért, s ebből következően a jelzálogjog jogosultja személyében bekövetkezett változás bejegyzéséért milyen mértékű díjat kell fizetni. Mivel ebben az esetben a bejegyzett jelzálogjog módosításáról van szó, ezért ennek a díja ,- forint. 13 A vagyoni értékű jogok törlésének díja A Díjtörvény január 1-jétől hatályos változása hatályon kívül helyezte a 32/A. (3) bekezdését, mely szerint a vagyoni értékű jogok törlése iránti eljárás díja 2.000,- forint. A hatályos Díjtörvény nem különbözteti meg a vagyoni értékű jogokat a többi jogtól és ténytől, így az azok bejegyzéséért és törléséért fizetendő eljárási díj egységesen 6.600,- forint. Társasházak esetében irányadó díjak A társasház-alapítás bejegyzésének díja társasházi tulajdoni különlaponként 6,600,- forint, de legfeljebb összesen ,- forint. Míg a társasházi alapító okirat módosítása esetén - ha a módosítás a társasház tulajdoni különlapjait érinti - a módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének díja társasházi különlaponként 6.600,- forint, de legfeljebb összesen ,- forint. A soron kívüli eljárás díja Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 46. -ban meghatározott soron kívüli eljárás díja ingatlanonként ,- forint. Soronkívüliség esetén a ,- forintot az elsőfokú eljárás díján felül kell megfizetni, így például tulajdonjog bejegyzése soron kívüli eljárás keretében 6.600,- forint ,- forint, összesen ,- forint, jelzálogjog bejegyzése ,- forint ,- forint, összesen ,- forint. A Díjtörvény 32/E. (6) bekezdése szerint a soron kívüli eljárásért fizetendő díjat a soron kívüli eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell az ingatlanügyi hatóság pénztárába befizetni, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával megfizetni, illetve a díj készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén mellékelni kell a kérelemhez a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. Fontos rögzíteni, 13 Díjtörvény. 32/A. (2) bekezdés

6 14 RES IMMOBILES hogy amennyiben a díj megfizetésének nem teljesítése esetén a soronkívüliség iránti kérelem nem teljesíthető. A soron kívüli eljárás esetében a földhivatal az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő felén belül hoz érdemi döntést. Így például az ügyintézési határidő ebben az esetben 22 munkanap helyett 11 munkanap lesz. A fellebbezési díj Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja ,- forint. Mivel a Díjtörvény nem nevesíti az eljárásban hozott döntés fajtáját, ezért az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott határozat és végzés ellen benyújtandó fellebbezés is díjköteles. Érdemes ebben a tárgykörben kihangsúlyozni, hogy fellebbezés esetében nem az ingatlanok számához igazodik az eljárási díj, hanem a megtámadott határozat számához. 2. Személyes díjmentesség A Díjtörvény változásai az ingatlannyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak esetében is érintették a teljes személyes díjmentességben részesülők körét, melyeket a Díjtörvény 32/B (1) bekezdése sorol fel. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül: a) a Magyar Állam, b) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Északiatlanti Szerződés tagállamainak és az évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői ideértve az említett fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek tekintetében. Az előzőekből látható, hogy a teljes személyes díjmentességet élvezők köréből kikerültek: - a helyi önkormányzatok és azok társulásai, - a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, - a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság, - az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, - a vízgazdálkodási társulat, - az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv abban az esetben, ha országos illetékességgel jár el, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, - a Magyar Nemzeti Bank, - a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, - a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács. A fentiekre tekintettel a január 1-je után indult eljárásokban a fentebb felsorolt szervek már nem élveznek teljes személyes díjmentességet, így az általuk kezdeményezett eljárásokban az igazgatási szolgáltatási díjat nekik is meg kell fizetniük.

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN Tárgyi díjmentes eljárások A tárgyi díjmentes eljárások körét a Díjtörvény 32/C. (1) bekezdés b)-k) pontja sorolja fel. A Díjtörvény változása a tárgyi díjmentes eljárások köréből kivonta a végrehajtói megkeresésre induló végrehajtási jog bejegyzése/törlése iránti eljárásokat. Ebből következően az erre irányuló eljárások január 1-jétől díjkötelesek. A tárgyi díjmentesség körében a Díjtörvény 32/C. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárásra érdemes kitekinteni. Eszerint kizárólag a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének) bejelentése díjmentes. A gyakorlatban ugyanis sokszor fordul elő, hogy cégek például társasági formaváltásnál hivatkoznak a díjmentességre, mint névváltozásra. Ez azonban tulajdonjog bejegyzése iránti eljárásnak minősül, s így díjköteles, hiszen itt nem egyszerűen névváltozásról van szó. 4. Az eljárás díj megfi zetésének módjai A Díjtörvény 32/E. (1) bekezdése szerint a díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. Ha az ingatlanon több személy szerez jogot, illetve válik jogosulttá, a feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli. A törvény szövege elhatárolja egymástól a díjfizetésre kötelezettek és a kérelmet előterjesztők körét, előtérbe helyezve azt a szabályt, hogy bárki terjeszti is elő a kérelmet, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a bejegyzés által jogot szerző személy kötelezettsége. A díj megfizetésének módjai: 1. az ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetés, 2. az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízás, 14 illetve 3. banki átutalási megbízás. A díjnak készpénz-átutalási megbízással, illetve banki átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát. 15 A törvényben előírt kötelezettségen túl ennek igen jelentős gyakorlati haszna van, hiszen ilyenkor a földhivatal megbizonyosodhat arról, hogy a befizetés megtörtént, ezért nincs szükség hiánypótlás kibocsátására, így az ügyintézési idő is jelentősen lecsökken. Amennyiben ugyanis a kérelem előterjesztésével egyidejűleg nem történik meg a díj befizetése, illetve a befizetés igazolása, a földhivatal közbenső intézkedésként hiánypótlási felhívást ad ki. A díjat ilyenkor a felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell megfizetni, illetve befizetését igazolni. Amennyiben a felhívás ellenére határidőn belül ezt elmulasztják, a földhivatal a kérelmet elutasítja. 16 A Díjtörvény 32/E (4) bekezdése szerint, ha jogerős hagyatékátadó végzés, bírósági és hatósági határozat, illetve bírósági, bírósági végrehajtói vagy hatósági megkeresés alapján induló eljárás esetén a megkereső szerv nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, az ingatlanügyi hatóság az eljárást lefolytatja, azonban a meg nem fizetett díj és annak járulékai adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A díjat a Díjtörvény 32/E (1) bekezdése sze- 14 Köznapi szóhasználattal sárga csekkes befizetés 15 Díjtörvény 32/E. (2) bekezdés 16 Díjtörvény 32/E. (3) bekezdés

8 16 RES IMMOBILES rinti jogszerzőtől, illetve jogosulttá válótól kell behajtani. 17 Átutalással történő fizetési mód esetén az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a külön jogszabályban meghatározott kincstári tranzakciós kódot, valamint az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát. Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén a készpénz-átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát. 18 Felmerül azonban a kérdés, hogy miután a végrehajtási jog bejegyzése/törlése iránt indított eljárás már nem tartozik a tárgyi díjmentes eljárások közé, akkor kinek kell az eljárási díjat viselnie. A Díjtörvény 32/E. (1) bekezdése alapján amennyiben a kérelmet előterjesztő és a jogot szerző személye nem azonos, akkor az eljárási díjat annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés által jogot szerez. 19 Ez a végrehajtási jog bejegyzése iránti eljárásra alkalmazva a végrehajtást kérőt jelenti. A végrehajtási jog törlése iránti eljárásban azonban tényleges jogszerzőről nem beszélhetünk, hiszen a bejegyzett jog törlésre kerül, ebben az esetben az eljárási díjat az adósnak kell megfizetnie, tekintettel arra, hogy az ő érdeke, hogy a teher törlésre kerüljön a tulajdoni lapról. Több körzeti földhivatalt érintő beadványok Több körzeti földhivatalt érintő beadványok esetében az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének helyét és módját a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 11. -a szabályozza. Több körzeti földhivatalt érintő beadvány benyújtása esetén az eljárásért fizetendő díjat annál a körzeti földhivatalnál kell megfizetni, illetve a befizetés tényét annál a körzeti földhivatalnál kell igazolni, amelyhez az okiratot, illetve mellékleteit is benyújtották, ezt nevezzük a továbbiakban a díjfizetés helye szerinti körzeti földhivatalnak. 20 Amennyiben a beadvány benyújtásával egyidejűleg az eljárási díjat nem rótták le, úgy a hiánypótlási felhívást a díjfizetés helye szerinti körzeti földhivatal adja ki. A díjfizetés helye szerinti körzeti földhivatal - amennyiben az eljárás több megye területén illetékes körzeti földhivatalt érint - az eljárás lefolytatását követően a többi körzeti földhivatalt érintő díjat átutalja az eljárásban részt vevő körzeti földhivatal fekvése szerint illetékes megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlájára. 21 A gyakorlatban azonban érvényesül és elfogadott, ha a díjat külön-külön fizetik meg az egyes érintett földhivatalokhoz. A csekken, illetve banki átutalási megbízással történő teljesítés esetén a közlemény rovatban meg kell jelölni az ingatlan helyrajzi számát, illetve amenynyiben ismert, az eljárás ügyszámát, hiszen ennek elmaradása esetén a földhivatal nem tudja beazonosítani, hogy a befizetés melyik üggyel kapcsolatos, ami a tényállás további tisztázását igényli, és ez jelentősen meghoszszabbítja az eljárást. A díjfizetés teljesítése annak a megyei földhivatalnak a számlaszámára kell, hogy történjen, amelynek illetékességi területén az ingatlan fekszik. 17 Díjtörvény 32/E. (4) bekezdés 18 Díjtörvény 32/E. (5) bekezdés 19 Díjtörvény 32/E. (1) bekezdés /2009. (XII. 28.) FVM rend. 11. (1) bekezdés /2009. (XII. 28.) FVM rend. 11. (3) bekezdés

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 17 Név Számlaszám Baranya Megyei Földhivatal Bács-Kiskun Megyei Földhivatal Békés Megyei Földhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal Csongrád Megyei Földhivatal Fejér Megyei Földhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal Heves Megyei Földhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal Nógrád Megyei Földhivatal Pest Megyei Földhivatal Somogy Megyei Földhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal Tolna Megyei Földhivatal Vas Megyei Földhivatal Veszprém Megyei Földhivatal Zala Megyei Földhivatal Fővárosi Földhivatal III. Adatszolgáltatás Az adatszolgáltatást február 11- éig hatályban lévő az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V.14.) FVM rendelet szabályozta. Ezen jogszabályt váltotta fel a február 11-étől hatályos a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlannyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet. Az ügyfél írásbeli kérelmére a körzeti földhivatal az illetékességi területén lévő ingatlanokról papír alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. pendrive, CD) szolgáltathat egyes ingatlan-nyilvántartási adatokat. 22 A 41/2002. (V.14.) FVM rendelet szerint február 11-éig az adatszolgáltatás az alábbi formákban és díjakért történhetett: 23 - földkönyv vagy földkönyv kivonat ingatlanonként 400 forintért, - földkönyv vagy földkönyv kivonat tulajdonosi adatokkal kiegészítve ingatlanonként 800 forintért, /2009. (XII.28) FVM rend. 2. (1) bekezdés 23 41/2009. (V.14.) FVM rend. 2. (1) bekezdés

10 18 RES IMMOBILES - területi összesítő településenként forintért, - csoportosított adatok ingatlanonként forintért, - tulajdoni lap másolat, hiteles forintért, nem hiteles forintért. A február 11-étől hatályos 176/2009. (XII.28) FVM rendelet 2. (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatás az alábbi formákban és díjakért történhet: 24 - földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintért ingatlanonként, - a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintért ingatlanonként, - a területi összesítő esetében településenként forintért. Továbbá a technikai lehetőségek függvényében, egyedi megállapodás alapján teljesíthető az ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatás, illetve az elektronikus formában lekérdezett adatok utólagos feldolgozása. 25 Amennyiben a kérelmező tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvi kivonat szolgáltatását, illetve a fentebb említett leválogatást, adatfeldolgozást természetes személyek vonatkozásában kérik, a kérelemben meg kell jelölni azt a törvényhelyet, amelyre figyelemmel az adatszolgáltatás teljesíthető. Ennek hiányában az adatok csak az érintett személyek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén szolgáltathatók. 26 Betekintés az ingatlan-nyilvántartás adataiba Az Inytv. 67. (1) bekezdése értelmében az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában kell megjeleníteni. A betekintést saját számítástechnikai eszközével az ingatlanügyi hatóság kérelemre biztosítja. A betekintés iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező természetes személyazonosító adatait. A kérelemben szereplő adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi. A betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetőségét is. A 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 3. -ában foglaltak szerint az ügyfél írásbeli kérelmére a körzeti földhivatal saját számítástechnikai eszközével az illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintést díjmentesen biztosítja. A betekintés nem teljesíthető a tulajdoni lap másolat kinyomtatásával vagy elektronikus formában történő átadásával. Összegzés A fentiekre tekintettel elmondható, hogy míg február 11-e előtt az eljárási díjak mértékét 3 jogszabály szabályozta, addig jelenleg már csak 2 jogszabály, a Díjtörvény és a 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet szabályozza. Megállapítható, hogy a Díjtörvény szűkebbre szabta mind a teljes személyes díjmentességben részesülők, mind a tárgyi díjmentes eljárások körét, valamint a 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet egyértelművé tette a változással érintett ingatlanok számának meghatározását az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál /2009. (XII.28) FVM rend. 2. (1) bekezdés /2009. (XII.28) FVM rend. 2. (2) bekezdés /2009. (XII.28) FVM rend. 2. (3) bekezdése

11 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 19 További változás a tulajdoni lapról kiállított nem hiteles tulajdoni-lap másolat megszűnése, valamint az elektronikus dokumentumként szolgáltatható hiteles és nem hiteles tulajdoni-lap másolat megjelenése is. Elmondható továbbá, hogy a díjakat szabályozó két hatályos jogszabálynak köszönhetően sok eddig nyitott kérdésre kaptunk választ, és az elektronikus adatszolgáltatással, valamint az elektronikus dokumentumként szolgáltatható hiteles és nem hiteles tulajdoni-lap másolat megjelenésével az ügyfelek igényei kiszolgálásának teljeskörűbb és magasabb szintjére léptünk. 1. számú melléklet: Eljárási, szolgáltatási díjak Földhivatali szolgáltatás/eljárás típusa Tulajdoni lap hiteles másolata (papír alapon) Tulajdoni lap nem hiteles másolata (papír alapon) Tulajdoni lap hiteles másolata (elektronikus dokumentumként)* Tulajdoni lap nem hiteles másolata (elektronikus dokumentumként)* A tulajdoni lap másolat kiállítását elutasító határozat elleni fellebbezés Első fokú ingatlan-nyilvántartási eljárás (főszabály) Jelzálogjog bejegyzése/módosítása Vagyoni értékű jog törlése Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére) Ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés (határozat, végzés) elleni fellebbezés Ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített másolatok/kivonatok Társasház alapítás bejegyzése, társasházi alapító okirat módosítása Kérelemre indult első fokú földvédelmi eljárás Földhasználati lap másolata (papír alapon vagy elektronikus dokumentumként) A földhasználati lap másolat kiállítását elutasító határozat elleni fellebbezés Első fokú földhasználati eljárás Ha a földhasználati bejelentés 20 vagy több földrészletre vonatkozik Földhasználati eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat Földhivatali szolgáltatás/eljárás díja január 1-től 6.250,- Ft megszűnt 3.600,- Ft 1.000,- Ft ,- Ft 6.600,- Ft/ingatlan ,- Ft/ingatlan 6.600,- Ft/ingatlan** Első fokú eljárás díja ,- Ft/ingatlan ,- Ft 100,- Ft/oldal 6.600,- Ft/különlap, de max. összesen ,- Ft ,- Ft 800,- Ft/oldal 5.000,- Ft 6.000,- Ft ,- Ft ,- Ft * * * * Takarnet rendszerhez csatlakozott személyek/szervezetek számára (már a betekintésnél is) ** A korábbi 2.000,- Ft/ingatlan igazgatási szolgáltatási díj megszűnik

12

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

1996. évi LXXXV. törvény

1996. évi LXXXV. törvény 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap- másolat igazgatási szolgáltatási díjáról ELS Ő RÉSZ 1-26. MÁSODIK RÉSZ A TULAJDONILAP-MÁSOLAT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 160. szám 40073

MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 160. szám 40073 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 160. szám 40073 2009. évi CXII. törvény az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló

Részletesebben

1996. évi LXXXV. törvény Hatályos: 2011.11.15-2011.12.31

1996. évi LXXXV. törvény Hatályos: 2011.11.15-2011.12.31 1996. évi LXXXV. törvény Hatályos: 2011.11.15-2011.12.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról,

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok 1. Közszolgáltatás megnevezése: Ingatlanügyi hatósági ügyek intézése első fokon az ingatlan fekvése

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL E-mail: fejerfoldhiv@t-online.hu Telefon: 22/312-696, 22/513-205 Telefax: 22/329-381. Ikt.

FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL E-mail: fejerfoldhiv@t-online.hu Telefon: 22/312-696, 22/513-205 Telefax: 22/329-381. Ikt. FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL E-mail: fejerfoldhiv@t-online.hu Telefon: 22/312-696, 22/513-205 Telefax: 22/329-381 Ikt.szám: 20124-3/2010 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint

Részletesebben

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa.

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa. Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Tel.: 06-28-450 204, Fax: 06-28-450-204/116, jegyzo@nagytarcsa.hu Nagytarcsa Község Jegyzőjének 1/2010.számú Szabályzata

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Herpai Gábor Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért 2006. január 1-től az 1996. évi LXXXV. tör vény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

5/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A TAKARNET HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-5/2013/Sz.

5/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A TAKARNET HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-5/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-5/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A TAKARNET HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Érvényes: 2013. január 1-jétől. A Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Hatályos 2015. február 1-jétől 1. EGYÉB DÍJTÉTELEK. GIRinfO adatlekérdezés

Hatályos 2015. február 1-jétől 1. EGYÉB DÍJTÉTELEK. GIRinfO adatlekérdezés 1. EGYÉB DÍJTÉTELEK GIRinfO adatlekérdezés Járműtulajdonos adatai Járműazonosító adatai Műszaki adatok Jármű okmányok Okmányadatok lekérdezése Személyi adatok és lakcímnyilvántartás lekérdezése Arckép

Részletesebben

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról,valamint

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kovács Zoltán Dr. Veréb Viktória Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből Az ún. TakarNet rendszer biztosítja a földügyi szakág hivatalainak

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

1. Közjegyzői díjszabás

1. Közjegyzői díjszabás Tájékoztató a kölcsönszerződések, tartozáselismerő nyilatkozatnak közokiratba foglalásának közjegyzői díjszabásáról, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjszabásáról, a fizetési meghagyásos és peres eljárások

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Az erdőről,

Részletesebben

T / számú törvényjavaslat. a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről

T / számú törvényjavaslat. a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T /13091. számú törvényjavaslat a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

6. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás

6. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 6. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak felhasználása és az adatszolgáltatás Tartalom: 6. AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS...6-1

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

T/10871. számú. törvényjavaslat

T/10871. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10871. számú törvényjavaslat az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám 37699 A vidékfejlesztési miniszter 148/2012. (XII. 28.) VM rendelete az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerûsítésével összefüggõ miniszteri rendeletek

Részletesebben

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Az adatkezelés időtartama: folyamatos A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen konferencia Jogszabályi megújulás

Részletesebben

ILLETÉK, IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, ÉS AZ EZEK ALÓLI MENTESSÉG 160 ILLETÉKEK ÉS ILLETÉKMENTESSÉG AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN

ILLETÉK, IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, ÉS AZ EZEK ALÓLI MENTESSÉG 160 ILLETÉKEK ÉS ILLETÉKMENTESSÉG AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN Kézikönyv 2008. Illeték, igazgatási szolgáltatási díj, és az ezek alóli mentesség ILLETÉK, IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ, ÉS AZ EZEK ALÓLI MENTESSÉG 160 ILLETÉKEK ÉS ILLETÉKMENTESSÉG AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai

Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai FÖLDMÉRÉS Dr. Földesi Csaba Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai Az ingatlanforgalmat, valamint egyéb szakmai és gazdasági szempontokat is fi gyelembe véve az államnak, a helyi önkormányzatoknak

Részletesebben

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések

Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Országos adatszolgáltatás TAKARNET-en, eredmények és célkitűzések Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2007. Székesfehérvár március 12-14. Az előadás tartalma: A TAKARNET hálózaton

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő jogszabályok 2009. október 1. napjától hatályos főbb módosításai

Az ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő jogszabályok 2009. október 1. napjától hatályos főbb módosításai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra Az ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő jogszabályok 2009. október 1. napjától hatályos főbb módosításai Az országgyűlés által elfogadott 2008. évi CXI.

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon: 36/312-644 Telefax: 36/516-374 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Heves

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás 48/2001. (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2)

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei az I. fokú földhivatali eljárásban

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei az I. fokú földhivatali eljárásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei az I. fokú földhivatali eljárásban Amikor az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról.

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról. SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E az építményadóról. Sávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás támogatásának szabályairól /egységes szerkezetben a 35/2010.

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének /2011. ( ) NMHH rendelete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról A médiaszolgáltatásokról

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL - HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben