Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Balogh Eszter Az ingatlan-nyilvántartási eljárás, a tulajdoni-lap másolat, valamint az adatszolgáltatás díjainak változása Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért, a tulajdoni-lap másolatért, valamint az adatszolgáltatásért fi zetendő díj mértékét eddig az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény (Díjtörvény), az ingatlannyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 118/2005. (XII. 19.) FVM rendelet, valamint az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V.14.) FVM rendelet szabályozta. Az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatásokért fi zetendő díjak mértékét jelenleg a január 1-vel hatályba lépett módosított Díjtörvény, valamint a február 11-étől hatályba lépett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfi zetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet (176/2009. (XII.28.) FVM rendelet) szabályozza. Egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 118/2005. (XII.19.) FVM rendeletet és az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlannyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V.14.) FVM rendeletet február 11-ével hatályon kívül helyezték. A tulajdoni-lap másolatért fi zetendő díjak: A tulajdoni-lap másolatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Díjtörvény ai szabályozzák részletesen, mely a következők szerint alakul. A tulajdoni lapról az alábbi másolatokat lehet kiállítani: 1. Hiteles papír alapú tulajdonilap-másolat 2. Elektronikus dokumentumként kiállított hiteles tulajdonilap-másolat 3. Elektronikus dokumentumként kiállított nem hiteles tulajdonilap-másolat A földhivatal által szolgáltatott tulajdonilapmásolatok Hiteles díjköteles tulajdonilap-másolat A Díjtörvény január 1-e előtt hatályban lévő rendelkezései alapján a földhivatalok a tulajdoni lapról hiteles és nem hiteles tulajdoni lap másolatot állíthattak ki, melynek díja a hiteles másolat esetében 4.000,- Ft, míg a nem hiteles másolat esetén 2.000,- Ft volt. A Díjtörvény január 1-étől hatályba lépett változásainak megfelelően a föld-

2 10 RES IMMOBILES hivatal a tulajdoni lapról már csak hiteles tulajdoni-lap másolatot ad ki, melynek díja 6.250,- forint. 1 Hiteles díjmentes tulajdonilap-másolat A papír alapú hiteles tulajdonilap-másolatért járó díjfizetési kötelezettség alól egyetlen kivétel van, mégpedig a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt indított eljáráshoz igényelt hiteles tulajdonilap-másolat. Ebben az esetben a papír alapú hiteles tulajdonilap-másolatot az eljárás tárgyánál fogva díjmentes volta miatt, ingyenesen szolgáltathatja a földhivatal. 2 A fentiekre tekintettel tehát megszűnt a tulajdoni lapról kiállított nem hiteles tulajdoni-lap másolat szolgáltatása, és január 1-étől a földhivatal csak papír alapú hiteles tulajdonilap-másolatot szolgáltat. A Díjtörvény változása érintette a díjfizetési kötelezettség alól mentesülők körét is mind a személyes, mind a tárgyi díjmentesség kategóriájában. Nem hiteles tulajdonilap-másolat A Díjtörvény január 1-jétől hatályos módosításának következtében a tulajdoni lapról nem hiteles tulajdonilap-másolat már csak elektronikus dokumentumként szolgáltatható. Az elektronikus dokumentumként szolgáltatható nem hiteles tulajdonilap-másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 1.000,- forint. 3 Teljes személyes díjmentességben részesülők A Díjtörvény 30. (1) bekezdése szerint január 1-től teljes személyes díjmentességben már csak a Magyar Állam, illetve az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény részesül. Tekintettel arra, hogy a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény értelmében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) jár el, így a törvényben meghatározott feladatkörében a Magyar Állam részére biztosított díjmentesség [Díjtörvény 30. (1) bekezdés a) pontja] kiterjed az MNV Zrt-re. A január 1-je előtt hatályban lévő Díjtörvény 30. (1) bekezdés c) pontjában a költségvetési szervek részére biztosított teljes személyes díjmentesség helyett a tulajdonilap-másolat szolgáltatásért egyfelől az ügyfelet terheli a díjfizetési kötelezettség, másfelől a törvényben pontosan meghatározott esetekben az adott szervet továbbra is díjmentesség illeti meg az elektronikus formában lekérdezett nem hiteles tulajdonilapmásolat vonatkozásában. 4 A Díjtörvény 30. (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti társadalmi szervezetek, vízgazdálkodási társulatok esetében nem indokolt a földhivataloknak jelentős többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentő teljes személyi mentesség fenntartása. Fentiekre tekintettel a személyes díjmentesek körében a Magyar Állam képviseletében csak az MNV Zrt.-t kell érteni, az egyéb, közhatalmi funkciójú vagy közfeladatot ellátó szerv (pl. bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság) január 1-től kívül esik a személyes díjmentesek köréből (kivéve az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény). Elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat Új lehetőségként jelentkezett az elektronikus dokumentumként szolgáltatott a tulajdoni lapról kiállított hiteles és nem hiteles tulajdoni lap másolat, melyet az országos földhivatali rendszerhez (TAKARNET) kapcsolódó felhasználók vehetnek igénybe. 1 Díjtörvény 29. (1) bekezdés 2 Díjtörvény 31. (2) bekezdés 3 Díjtörvény 28. (2) bekezdés 4 Díjtörvény 31. (1) bekezdés

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 11 Az elektronikus dokumentumként lekérdezhető tulajdonilap-másolat szolgáltatásának módját a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet aiban foglalt rendelkezések szabályozzák. Az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó TAKARNET rendszert a Földmérési- és Távérzékelési Intézet (FÖMI) fejleszti, üzemelteti és tartja karban. A rendszerhez történő csatlakozás abban az esetben lehetséges, ha az ehhez szükséges technikai feltételekkel rendelkező felhasználó az igénybevétel feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződést köt a FÖMI-vel. A TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás igénybevétele névre szóló digitális belépési igazolvány birtokában lehetséges. 5 A TAKARNET országos rendszeren keresztül a következő adatszolgáltatások vehetők igénybe: a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat, b) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles és nem hiteles térképmásolat. 6 A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3.600,- forint elektronikus adatszolgáltatási díjat kell fizetni, míg az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolatért 1.000,- forint adatszolgáltatási díj fizetendő. 7 Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az a) hagyatéki eljáráshoz, b) gyámügyi, szociális vagy kisajátítási eljáráshoz, c) részarány-földtulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz, d) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez, e) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv hatósági feladatai ellátásához szükséges, illetve ha azt f) az eljáró szerv fa) közigazgatási eljáráshoz, fb) közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, fc) gondnokság alá helyezés iránti eljáráshoz, g) a közigazgatási perben eljáró bíróság eljárásához, h) a büntetőügyben eljáró bíróság eljárásához, i) az ügyészség eljárásához, j) a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása érdekében, k) a helyi önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítéséhez kéri /2009. (XII.28.) FVM rend. 5. (1)-(3) bekezdései 6 176/2009. (XII.28.) FVM rend. 7. (1) bekezdés 7 Díjtörvény 28. (2) bekezdés 8 Díjtörvény 31. (1) bekezdés

4 12 RES IMMOBILES Az elektronikus dokumentumként díjmentesen szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír alapú másolat kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, harmadik fél részére nem adható tovább. 9 Az elektronikus adatszolgáltatási díjat a FÖMI előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalással kell teljesíteni. 10 Amennyiben a tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem, megkeresés előterjesztésével egyidejűleg a díjat nem fizetik meg, illetve nem mellékelik a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát, továbbá ha az ügyfél a hiányt felszólítás ellenére 8 napon belül nem pótolja az ingatlanügyi hatóság a tulajdonilap-másolat iránti kérelmet, megkeresést elutasítja. 11 A tulajdonilap-másolat kiadását elutasító végzés elleni fellebbezés díja a tulajdonilap-másolatért fizetendő díj kétszerese, mely ,- forint. 12 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjai Az ingatlan-nyilvántartási eljárást az igazgatási szolgáltatási díj szempontjából 3 nagy csoportba oszthatjuk: 1. díjköteles eljárások 2. személyes díjmentességben részesülők csoportja, illetve 3. a tárgyi díjmentes eljárások 1. Eljárási díjak Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a Díjtörvény 32/A. (1) - (9) bekezdései szabályozzák részletesen, mely a következők szerint alakul. Az elsőfokú általános eljárás díja A Díjtörvény január 1-je előtt hatályban lévő rendelkezése alapján az elsőfokú ingatlan-nyilvántartási eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6.000,- forint igazgatási szolgáltatási díjat kellett fizetni. A jelenleg hatályos törvényszöveg általános szabálya szerint ha a Díjtörvény másként nem rendelkezik az ingatlan-nyilvántartási eljárásért változással érintett ingatlanonként 6.600,- forint összegű díjat kell fi zetni. A normaszöveg nem konkretizálja, hogy mely esetekben kell az általános mértékű díjat fizetni, így ide tartozik minden olyan jognak/ténynek a bejegyzése/törlése, amelyekre vonatkozóan a Díjtörvény speciális szabályt nem tartalmaz. Az eljárási díjat a változással érintett ingatlanonként kell megfizetni, így például ha egy eljárásban 2 ingatlanra kérnek tulajdonjog bejegyzést, akkor az eljárás díja 2 x 6.600,- forint. Összetettebb eljárások esetében (pl. társasház-alapítás, telekalakítási eljárás) azonban felmerül a kérdés, hogy a díj mértékének megállapításánál mit kell érteni a változással érintett ingatlan száma alatt. Erre a kérdésre a 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 9. -a adja meg a választ. A 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet kimondja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál érintett ingatlanként: 1. a társasház-alapítás bejegyzése, valamint a társasházi alapító okirat módosítása (ideértve a lakásszövetkezet alapítását, és alapító okiratának módosítását is) esetén a bejegyzéssel, illetve a változással érintett különlapok számát, 9 Díjtörvény 31. (5) bekezdés /2009. (XII.28.) FVM rend. 7. (2) bekezdés 11 Díjtörvény 28. (4) bekezdés 12 Díjtörvény 28. (3) bekezdés

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN a telekalakítással az ingatlan(ok) adataiban, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények vonatkozásában bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásokban: 2.1. telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát, 2.2. telekfelosztás, telekcsoport újraosztás esetén a kialakuló földrészletek számát 3. minden más esetben a kérelem benyújtásakor önálló földrészletként nyilvántartott ingatlanokat kell figyelembe venni. A jelzálogjoggal kapcsolatos díjak A jelzálogjog bejegyzése, illetve a bejegyzés módosítása iránti eljárásért január 1-jétől ingatlanonként a ,- forintról ,- forintra növekedett díjat, míg a jelzálogjog törléséért az elsőfokú eljárás általános díját, azaz a módosítást követően 6.000,- forint helyett 6.600,- forintot kell fizetni. A gyakorlatban problémaként merülhet fel, hogy a jelzálogjogot biztosító követelés engedményezéséért, s ebből következően a jelzálogjog jogosultja személyében bekövetkezett változás bejegyzéséért milyen mértékű díjat kell fizetni. Mivel ebben az esetben a bejegyzett jelzálogjog módosításáról van szó, ezért ennek a díja ,- forint. 13 A vagyoni értékű jogok törlésének díja A Díjtörvény január 1-jétől hatályos változása hatályon kívül helyezte a 32/A. (3) bekezdését, mely szerint a vagyoni értékű jogok törlése iránti eljárás díja 2.000,- forint. A hatályos Díjtörvény nem különbözteti meg a vagyoni értékű jogokat a többi jogtól és ténytől, így az azok bejegyzéséért és törléséért fizetendő eljárási díj egységesen 6.600,- forint. Társasházak esetében irányadó díjak A társasház-alapítás bejegyzésének díja társasházi tulajdoni különlaponként 6,600,- forint, de legfeljebb összesen ,- forint. Míg a társasházi alapító okirat módosítása esetén - ha a módosítás a társasház tulajdoni különlapjait érinti - a módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének díja társasházi különlaponként 6.600,- forint, de legfeljebb összesen ,- forint. A soron kívüli eljárás díja Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 46. -ban meghatározott soron kívüli eljárás díja ingatlanonként ,- forint. Soronkívüliség esetén a ,- forintot az elsőfokú eljárás díján felül kell megfizetni, így például tulajdonjog bejegyzése soron kívüli eljárás keretében 6.600,- forint ,- forint, összesen ,- forint, jelzálogjog bejegyzése ,- forint ,- forint, összesen ,- forint. A Díjtörvény 32/E. (6) bekezdése szerint a soron kívüli eljárásért fizetendő díjat a soron kívüli eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell az ingatlanügyi hatóság pénztárába befizetni, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával megfizetni, illetve a díj készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén mellékelni kell a kérelemhez a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. Fontos rögzíteni, 13 Díjtörvény. 32/A. (2) bekezdés

6 14 RES IMMOBILES hogy amennyiben a díj megfizetésének nem teljesítése esetén a soronkívüliség iránti kérelem nem teljesíthető. A soron kívüli eljárás esetében a földhivatal az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő felén belül hoz érdemi döntést. Így például az ügyintézési határidő ebben az esetben 22 munkanap helyett 11 munkanap lesz. A fellebbezési díj Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja ,- forint. Mivel a Díjtörvény nem nevesíti az eljárásban hozott döntés fajtáját, ezért az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott határozat és végzés ellen benyújtandó fellebbezés is díjköteles. Érdemes ebben a tárgykörben kihangsúlyozni, hogy fellebbezés esetében nem az ingatlanok számához igazodik az eljárási díj, hanem a megtámadott határozat számához. 2. Személyes díjmentesség A Díjtörvény változásai az ingatlannyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak esetében is érintették a teljes személyes díjmentességben részesülők körét, melyeket a Díjtörvény 32/B (1) bekezdése sorol fel. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül: a) a Magyar Állam, b) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Északiatlanti Szerződés tagállamainak és az évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői ideértve az említett fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek tekintetében. Az előzőekből látható, hogy a teljes személyes díjmentességet élvezők köréből kikerültek: - a helyi önkormányzatok és azok társulásai, - a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, - a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság, - az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, - a vízgazdálkodási társulat, - az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv abban az esetben, ha országos illetékességgel jár el, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, - a Magyar Nemzeti Bank, - a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, - a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács. A fentiekre tekintettel a január 1-je után indult eljárásokban a fentebb felsorolt szervek már nem élveznek teljes személyes díjmentességet, így az általuk kezdeményezett eljárásokban az igazgatási szolgáltatási díjat nekik is meg kell fizetniük.

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN Tárgyi díjmentes eljárások A tárgyi díjmentes eljárások körét a Díjtörvény 32/C. (1) bekezdés b)-k) pontja sorolja fel. A Díjtörvény változása a tárgyi díjmentes eljárások köréből kivonta a végrehajtói megkeresésre induló végrehajtási jog bejegyzése/törlése iránti eljárásokat. Ebből következően az erre irányuló eljárások január 1-jétől díjkötelesek. A tárgyi díjmentesség körében a Díjtörvény 32/C. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárásra érdemes kitekinteni. Eszerint kizárólag a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének) bejelentése díjmentes. A gyakorlatban ugyanis sokszor fordul elő, hogy cégek például társasági formaváltásnál hivatkoznak a díjmentességre, mint névváltozásra. Ez azonban tulajdonjog bejegyzése iránti eljárásnak minősül, s így díjköteles, hiszen itt nem egyszerűen névváltozásról van szó. 4. Az eljárás díj megfi zetésének módjai A Díjtörvény 32/E. (1) bekezdése szerint a díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. Ha az ingatlanon több személy szerez jogot, illetve válik jogosulttá, a feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli. A törvény szövege elhatárolja egymástól a díjfizetésre kötelezettek és a kérelmet előterjesztők körét, előtérbe helyezve azt a szabályt, hogy bárki terjeszti is elő a kérelmet, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a bejegyzés által jogot szerző személy kötelezettsége. A díj megfizetésének módjai: 1. az ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetés, 2. az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízás, 14 illetve 3. banki átutalási megbízás. A díjnak készpénz-átutalási megbízással, illetve banki átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát. 15 A törvényben előírt kötelezettségen túl ennek igen jelentős gyakorlati haszna van, hiszen ilyenkor a földhivatal megbizonyosodhat arról, hogy a befizetés megtörtént, ezért nincs szükség hiánypótlás kibocsátására, így az ügyintézési idő is jelentősen lecsökken. Amennyiben ugyanis a kérelem előterjesztésével egyidejűleg nem történik meg a díj befizetése, illetve a befizetés igazolása, a földhivatal közbenső intézkedésként hiánypótlási felhívást ad ki. A díjat ilyenkor a felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell megfizetni, illetve befizetését igazolni. Amennyiben a felhívás ellenére határidőn belül ezt elmulasztják, a földhivatal a kérelmet elutasítja. 16 A Díjtörvény 32/E (4) bekezdése szerint, ha jogerős hagyatékátadó végzés, bírósági és hatósági határozat, illetve bírósági, bírósági végrehajtói vagy hatósági megkeresés alapján induló eljárás esetén a megkereső szerv nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, az ingatlanügyi hatóság az eljárást lefolytatja, azonban a meg nem fizetett díj és annak járulékai adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A díjat a Díjtörvény 32/E (1) bekezdése sze- 14 Köznapi szóhasználattal sárga csekkes befizetés 15 Díjtörvény 32/E. (2) bekezdés 16 Díjtörvény 32/E. (3) bekezdés

8 16 RES IMMOBILES rinti jogszerzőtől, illetve jogosulttá válótól kell behajtani. 17 Átutalással történő fizetési mód esetén az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a külön jogszabályban meghatározott kincstári tranzakciós kódot, valamint az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát. Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén a készpénz-átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát. 18 Felmerül azonban a kérdés, hogy miután a végrehajtási jog bejegyzése/törlése iránt indított eljárás már nem tartozik a tárgyi díjmentes eljárások közé, akkor kinek kell az eljárási díjat viselnie. A Díjtörvény 32/E. (1) bekezdése alapján amennyiben a kérelmet előterjesztő és a jogot szerző személye nem azonos, akkor az eljárási díjat annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés által jogot szerez. 19 Ez a végrehajtási jog bejegyzése iránti eljárásra alkalmazva a végrehajtást kérőt jelenti. A végrehajtási jog törlése iránti eljárásban azonban tényleges jogszerzőről nem beszélhetünk, hiszen a bejegyzett jog törlésre kerül, ebben az esetben az eljárási díjat az adósnak kell megfizetnie, tekintettel arra, hogy az ő érdeke, hogy a teher törlésre kerüljön a tulajdoni lapról. Több körzeti földhivatalt érintő beadványok Több körzeti földhivatalt érintő beadványok esetében az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének helyét és módját a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 11. -a szabályozza. Több körzeti földhivatalt érintő beadvány benyújtása esetén az eljárásért fizetendő díjat annál a körzeti földhivatalnál kell megfizetni, illetve a befizetés tényét annál a körzeti földhivatalnál kell igazolni, amelyhez az okiratot, illetve mellékleteit is benyújtották, ezt nevezzük a továbbiakban a díjfizetés helye szerinti körzeti földhivatalnak. 20 Amennyiben a beadvány benyújtásával egyidejűleg az eljárási díjat nem rótták le, úgy a hiánypótlási felhívást a díjfizetés helye szerinti körzeti földhivatal adja ki. A díjfizetés helye szerinti körzeti földhivatal - amennyiben az eljárás több megye területén illetékes körzeti földhivatalt érint - az eljárás lefolytatását követően a többi körzeti földhivatalt érintő díjat átutalja az eljárásban részt vevő körzeti földhivatal fekvése szerint illetékes megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlájára. 21 A gyakorlatban azonban érvényesül és elfogadott, ha a díjat külön-külön fizetik meg az egyes érintett földhivatalokhoz. A csekken, illetve banki átutalási megbízással történő teljesítés esetén a közlemény rovatban meg kell jelölni az ingatlan helyrajzi számát, illetve amenynyiben ismert, az eljárás ügyszámát, hiszen ennek elmaradása esetén a földhivatal nem tudja beazonosítani, hogy a befizetés melyik üggyel kapcsolatos, ami a tényállás további tisztázását igényli, és ez jelentősen meghoszszabbítja az eljárást. A díjfizetés teljesítése annak a megyei földhivatalnak a számlaszámára kell, hogy történjen, amelynek illetékességi területén az ingatlan fekszik. 17 Díjtörvény 32/E. (4) bekezdés 18 Díjtörvény 32/E. (5) bekezdés 19 Díjtörvény 32/E. (1) bekezdés /2009. (XII. 28.) FVM rend. 11. (1) bekezdés /2009. (XII. 28.) FVM rend. 11. (3) bekezdés

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 17 Név Számlaszám Baranya Megyei Földhivatal Bács-Kiskun Megyei Földhivatal Békés Megyei Földhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal Csongrád Megyei Földhivatal Fejér Megyei Földhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal Heves Megyei Földhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal Nógrád Megyei Földhivatal Pest Megyei Földhivatal Somogy Megyei Földhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal Tolna Megyei Földhivatal Vas Megyei Földhivatal Veszprém Megyei Földhivatal Zala Megyei Földhivatal Fővárosi Földhivatal III. Adatszolgáltatás Az adatszolgáltatást február 11- éig hatályban lévő az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V.14.) FVM rendelet szabályozta. Ezen jogszabályt váltotta fel a február 11-étől hatályos a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlannyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet. Az ügyfél írásbeli kérelmére a körzeti földhivatal az illetékességi területén lévő ingatlanokról papír alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. pendrive, CD) szolgáltathat egyes ingatlan-nyilvántartási adatokat. 22 A 41/2002. (V.14.) FVM rendelet szerint február 11-éig az adatszolgáltatás az alábbi formákban és díjakért történhetett: 23 - földkönyv vagy földkönyv kivonat ingatlanonként 400 forintért, - földkönyv vagy földkönyv kivonat tulajdonosi adatokkal kiegészítve ingatlanonként 800 forintért, /2009. (XII.28) FVM rend. 2. (1) bekezdés 23 41/2009. (V.14.) FVM rend. 2. (1) bekezdés

10 18 RES IMMOBILES - területi összesítő településenként forintért, - csoportosított adatok ingatlanonként forintért, - tulajdoni lap másolat, hiteles forintért, nem hiteles forintért. A február 11-étől hatályos 176/2009. (XII.28) FVM rendelet 2. (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatás az alábbi formákban és díjakért történhet: 24 - földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintért ingatlanonként, - a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintért ingatlanonként, - a területi összesítő esetében településenként forintért. Továbbá a technikai lehetőségek függvényében, egyedi megállapodás alapján teljesíthető az ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatás, illetve az elektronikus formában lekérdezett adatok utólagos feldolgozása. 25 Amennyiben a kérelmező tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvi kivonat szolgáltatását, illetve a fentebb említett leválogatást, adatfeldolgozást természetes személyek vonatkozásában kérik, a kérelemben meg kell jelölni azt a törvényhelyet, amelyre figyelemmel az adatszolgáltatás teljesíthető. Ennek hiányában az adatok csak az érintett személyek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén szolgáltathatók. 26 Betekintés az ingatlan-nyilvántartás adataiba Az Inytv. 67. (1) bekezdése értelmében az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában kell megjeleníteni. A betekintést saját számítástechnikai eszközével az ingatlanügyi hatóság kérelemre biztosítja. A betekintés iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező természetes személyazonosító adatait. A kérelemben szereplő adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi. A betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetőségét is. A 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 3. -ában foglaltak szerint az ügyfél írásbeli kérelmére a körzeti földhivatal saját számítástechnikai eszközével az illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintést díjmentesen biztosítja. A betekintés nem teljesíthető a tulajdoni lap másolat kinyomtatásával vagy elektronikus formában történő átadásával. Összegzés A fentiekre tekintettel elmondható, hogy míg február 11-e előtt az eljárási díjak mértékét 3 jogszabály szabályozta, addig jelenleg már csak 2 jogszabály, a Díjtörvény és a 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet szabályozza. Megállapítható, hogy a Díjtörvény szűkebbre szabta mind a teljes személyes díjmentességben részesülők, mind a tárgyi díjmentes eljárások körét, valamint a 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet egyértelművé tette a változással érintett ingatlanok számának meghatározását az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál /2009. (XII.28) FVM rend. 2. (1) bekezdés /2009. (XII.28) FVM rend. 2. (2) bekezdés /2009. (XII.28) FVM rend. 2. (3) bekezdése

11 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 19 További változás a tulajdoni lapról kiállított nem hiteles tulajdoni-lap másolat megszűnése, valamint az elektronikus dokumentumként szolgáltatható hiteles és nem hiteles tulajdoni-lap másolat megjelenése is. Elmondható továbbá, hogy a díjakat szabályozó két hatályos jogszabálynak köszönhetően sok eddig nyitott kérdésre kaptunk választ, és az elektronikus adatszolgáltatással, valamint az elektronikus dokumentumként szolgáltatható hiteles és nem hiteles tulajdoni-lap másolat megjelenésével az ügyfelek igényei kiszolgálásának teljeskörűbb és magasabb szintjére léptünk. 1. számú melléklet: Eljárási, szolgáltatási díjak Földhivatali szolgáltatás/eljárás típusa Tulajdoni lap hiteles másolata (papír alapon) Tulajdoni lap nem hiteles másolata (papír alapon) Tulajdoni lap hiteles másolata (elektronikus dokumentumként)* Tulajdoni lap nem hiteles másolata (elektronikus dokumentumként)* A tulajdoni lap másolat kiállítását elutasító határozat elleni fellebbezés Első fokú ingatlan-nyilvántartási eljárás (főszabály) Jelzálogjog bejegyzése/módosítása Vagyoni értékű jog törlése Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére) Ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés (határozat, végzés) elleni fellebbezés Ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített másolatok/kivonatok Társasház alapítás bejegyzése, társasházi alapító okirat módosítása Kérelemre indult első fokú földvédelmi eljárás Földhasználati lap másolata (papír alapon vagy elektronikus dokumentumként) A földhasználati lap másolat kiállítását elutasító határozat elleni fellebbezés Első fokú földhasználati eljárás Ha a földhasználati bejelentés 20 vagy több földrészletre vonatkozik Földhasználati eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat Földhivatali szolgáltatás/eljárás díja január 1-től 6.250,- Ft megszűnt 3.600,- Ft 1.000,- Ft ,- Ft 6.600,- Ft/ingatlan ,- Ft/ingatlan 6.600,- Ft/ingatlan** Első fokú eljárás díja ,- Ft/ingatlan ,- Ft 100,- Ft/oldal 6.600,- Ft/különlap, de max. összesen ,- Ft ,- Ft 800,- Ft/oldal 5.000,- Ft 6.000,- Ft ,- Ft ,- Ft * * * * Takarnet rendszerhez csatlakozott személyek/szervezetek számára (már a betekintésnél is) ** A korábbi 2.000,- Ft/ingatlan igazgatási szolgáltatási díj megszűnik

12

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése Jelen írás az ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az eljárási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési

Részletesebben

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13139. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Jogszabályi háttér adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) a közigazgatási hatósági

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrõl Az Országgyûlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 27., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXII. törvény A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények

Részletesebben

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

T/4858. számú törvényjavaslat. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4858. számú törvényjavaslat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról Előadó Dr. Matolcsy György

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Page 1 of 55 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009.

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Készült a 2013. július hóban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár 2013. július 30. A polgári eljárásjogban

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Az illetékeket és díjakat ez a törvény tartalmazza: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban Ingatlan-nyilvántartási eljárás Az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben