KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az 1911 számú Magyar Rotary District Clubjainak Szövetsége Rövidített neve: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Székhely: 2001 Szentendre, Sztaravodai út Pf 63. Adószám: Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7.PK.61046/2003 Szentendre, 2010 május 28. dr Cseri Miklós kormányzó A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége egyéb szervezet megnevezése 2001 Szentendre, Sztaravodai út pf 63 címe Szentendre, 2010.május 28. az egyéb szervezet vezetője, képviselője P.H. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

3 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Az egyéb szervezet címe: 2001 Szentendre, Sztaravodai út pf 63 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Sor szám ÉV A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) a b 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) 7 I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 13 D. Saját tőke ( sorok ) 14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH.TEV-BŐL) 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek ( sorok) 22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) Adatok Eft-ban Tárgyév helyesbítése c d e Szentendre, 2010.május 28. az egyéb szervezet vezetője, képviselője 0

4 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Az egyéb szervezet címe: 2001 Szentendre, Sztaravodai út pf 63 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Sor szám ÉV A tétel megnevzése Előző év Előző évek(ek) a b 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sorok) 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, ebből 1% 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 9 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek 13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 14 C. Összes bevétel (A + B) 15 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 22 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Adatok Eft-ban Tárgyév helyesbítése c d e Szentendre, 2010.május 28. az egyéb szervezet vezetője, képviselője P.H.

5 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Az egyéb szervezet címe: 2001 Szentendre, Sztaravodai út pf 63 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Sor szám ÉV a b 29 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 30 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) 31 H. Adófizetési kötelezettség 32 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) 33 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) 34 Tárgyévi eredmény (I. + J.) A tétel megnevzése Előző év Előző évek(ek) Adatok Eft-ban Tárgyév helyesbítése c d e Tájékoztató adatok 35 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 37 ebből: - megbízási díjak 38 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 41 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: A Korm.Rend. 16. (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatások Szentendre, 2010.május 28. az egyéb szervezet vezetője, képviselője P.H.

6 Válllakozási költséghányad számítás Munkaszám 103/104/1060 Rotary Ujság teljes bevétel ebből reklám bev Vállalkozási bev % 20,31% 103/2090 teljes költség vállakozás kts Vállalkozási Eredmény

7 2/. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége évben nem részesült költségvetési támogatásban. 3/. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Bevételek - kiadások pénzügyi év Nyitó 2008 év 2009 év Bank HUF Bank EUR Pénztár HUF Pénztár EUR Tárgyi eszközök Vevő követelés Készl-re adott előlegek Elsz.kiadott előleg Szállító tartozás Késedelmi pótlék követelés Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás Nyitó összesen Szövetségi bevételek GSE támogatás egyéb befizetés Cserediákok befizetései District konferencia PETS/SETS ) Egyéb továbbszámlázott bevételek Tagdíjak Rotary ujság bevétele Rotary tagnévsor bevétele Bankkamatok Árfolyamnyereség Alapítványi bevételek összesen Vállalkozási bevételek (Rotary ujság) Bevételek összesen Szövetségi kiadások Vásárolt anyagok költségei Nyomtatvány, irodaszerek Szakkönyv,Rotary évkönyv Egyéb anyag Szállítási költségek Iroda bérleti díjak Egyéb bérleti díjak Számítástechnikai szolgáltatások Szoftver karbantartások Számviteli szolgáltatások Nyomtatás, fénymásolás Fordítás, tolmácsolás Postaköltség Egyéb vállalkozási díjak Rotary ujs szerkesztés

8 Nyitó 2008 év 2009 év Anyagjellegű ráfordítások Hatósági díjak Jogi költségek Bankköltség Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Utazási költségek Rendezvényhez kapcsolódó egyéb költségek Szállás költségek Étkeztetés költsége Diákok dologi kts Rendezvények támogatása Értekezlet költségei Utazási költségtérítés Személyi jellegű költségek Ráfordítások(RF tám.polio,clubok tám ) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai árfolyamveszteség Kiadások összesen Befektetett eszközök Aktiválás , Követelések Belföldi vevő követelés Külföldi vevő követelés Vevő átsorolás szállítóba Száll.átsorolás vevőbe Követelések összesen Egyéb követelések Fizetett előleg Egyéb követelés Egyéb követelések összesen Kötelezettségek Szállítók Szállító átsorolás vevőkövetelésbe Kötelezettség összesen Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Mulasztási bírság Egyéb kötelezettségek összesen Aktív időbeli elhatárolás Költségek passzív elhatárolása

9 Nyitó 2008 év 2009 év Nyitó Bevételek Kiadások Követelések Kötelezettségek Járulékok Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás Tárgyi eszközök Záró Záró Bank Pénztár Záró összesen /. A cél szerinti juttatások kimutatása Pályázati díjak: 0 Ft A Szövetség nem vett részt országos vagy nemzetközi pályázaton. 5/. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége évben nem részesült költségvetési támogatásban. 6/. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve mértékének kimutatása A Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

10 2009 pénzügyi év eredményelszámolása Projektek szerint Bevételek munkaszám cél/jogcím 2009 január-június július.-december Összesen /1010 District tagdíj /1060 Rotary Hungary Magazin GSE befizetés Polio Plus (Clubok befiz.) /1050 Tagnyilvántartó könyv /1080/543 Kamatbevétel Egyéb bevétel Pets Sets Konferencia District Konferencia /3020 Rövid utas kiutazók Hosszú utas kiutazók District bevétel összesen Költségek District általános költségek munkaszám cél/jogcím 2009 január-június július.-december Összesen 1 52/2102 Könyvvezetési kts /5422 Alkormányzók dologi kts RF GSE csoport Rotary Szent Gy. Albert d DDF hozzájárulás (RF) nem fiz.clubok Vegyes utalás RI felé PETS/SETS konf év District konferencia 2009 év Paul Harris díj /2090 Rotary Hungary Magazin Polio Plus District team Kts Tagnyilvántartó könyv kts Iroda kts District team kts District Nemzetközi kapcs District támogatások Szövetségi közgyűlések /2108 Bank kts Árfolyamváltozás Értékcsökkenés Tartalék felhasználás EEMA részv.díj Dologi kts Projekt támogatás Cub alapítási kts District általános összesen

11 Ifjusági Szolgálat költségek munkaszám cél/jogcím 2009 január-június július.-december Összesen Ethno Horror program Farsang Régios pr. Kelet mo Inditó tábor Bucsu tábor Egység csomag Blézer Egyéb dologi Karácsonyi Parti /4051 Hungarian Bridge Régiós program III Régiós program III Clubok rendezvényei Posta kts Ifjusági szolgálat összesen Total költség és ráfordítás pénzügyi év eredménye

12 7. MRCSZ által adott támogatások munkasz. dátum hiv.sz adományozott összeg máj B65 Rotaract jún B74 Ukrajnai magyar gyerekek júniusig POLIO plus program jan B5/P8 RC Kisvárdai Club alapítás márc P18 RC Göd Club alapítás márc B35 Rotary Foundation tám Összesen

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben