Tisztelt Tápiószecsőiek! Jegyzői tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Tápiószecsőiek! Jegyzői tájékoztató"

Átírás

1 1

2 Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2012 január 26-án megtartott rendes testületi ülésén az alábbi témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit: 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntéssel módosította az önkormányzat évi költségvetését jóváhagyó 3/2011. ( ) számú rendeletét. A módosítás oka, hogy a gazdálkodás során az önkormányzatnak a központi költségvetés terhére és saját döntése alapján pótelőirányzatokat állapítottak meg, illetve vontak el. 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete, 7 igen 0 nem 1 tartózkodás Jegyzői tájékoztató 2 egyhangú szavazással alkotta meg Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének történelmi zászlóiról szóló 2/2012. (I./29.) önkormányzati rendeletét. Hivatkozott rendelet (1) bekezdése szerint A szabályozás célja, hogy a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező történelmi zászlók méltó megőrzéséről és kiállításáról gondoskodjon. A rendelet Tápiószecső Nagyközség honlapján teljes egészében elolvasható. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete e napirendi pont keretében egyhangú szavazással meghozott döntésével alkotta meg Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek eltérő használatáról szóló 3/2012. (I. 29.) önkormányzati rendeletét. A rendeletalkotás célja, hogy a jogszabályi változások, valamint a gyakorlati alkalmazás

3 3

4 Polgármesteri tájékoztató Hat önkormányzati intézményünk elektromos áram ellátását nagyrészt kiváltó beruházásba kezdhetünk idén. Az Új Széchenyi Terv Közép Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Napelemes megújuló energiahasznosító rendszer telepítése Tápiószecső Nagyközség közintézményeiben című KMOP jelű pályázatunkat a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság ,- Ft támogatásban részesítette. A hozzáadott 10 % önrészünkkel és a tervezés költségeivel együtt a beruházás összértéke eléri a százmillió forintot. A megvalósíthatósági tanulmány számításai szerint a befektetett mintegy tízmillió forint önrészünk a jelenlegi energia árakkal számolva három év alatt térülhet meg. Ezzel a pályázattal és beruházással újabb lépést tesz Tápiószecső Képviselő-testülete intézményrendszerünk gazdaságosabb működése érdekében. Bata József polgármester A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára,, Aki megélte a szovjetrendszer valóságát, tapasztalásból tudja, hogy a bolsevizmust csak egyféleképpen lehet megvalósítani, mindenütt a világban: úgy, ahogy a bolsevisták csinálják. A poklot csak az ördög tudja szakszerűen befűteni. Láttam a poklot, amikor szakszerűen befűtötték. Ezt a rövid vallomást azok számára jegyzem fel, akik nem látták, csak hallottak erről Lakossági tájékoztató Márai Sándor Az Országgyűlés június 13-án elfogadott határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban. Ezen a napon emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a politikai megrendelésre kivégzettekre, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, családtagjaikra és szeretteikre, akiket a kommunista rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. És ezen a napon emelt fővel emlékezhetünk minderre, mert egy letűnt rendszer bűneit emlegetjük, amelyet a nemzet kitartása és a szabadság iránti olthatatlan vágya örökre eltemetett.,,a termelési eszközök, tehát az emberiség létfeltételeinek köztulajdonba vételével a kommunizmusban megszűnik a tőkének a munka feletti uralma, a kapitalista munkamegosztás, eltűnik a bérmunka, vagyis az emberi alkotó tevékenységre külső kényszerként ható minden tényező. A kommunista ideológia kulcsszavai ugyanúgy a szabadság, egyenlőség, testvériség, mint a liberalizmusé. Az ehhez vezető út a fennálló burzsoá struktúrák, intézmények megszüntetése, lerombolása, melyek gátolják sokak szabadságát és védelmezik kevesek kiváltságait hirdették a Kommunizmus céljait és megvalósulásának módját. Egy évszázad óta tartó kísérleteit ismerve nem 4 csodálkozunk Márai szavain. Minden próbálkozás újra és újra, napnál világosabban bizonyította, hogy gyakorlatban ez az ideológia nem hozott mást, mint embertelen megaláztatást, egy százmilliókon elkövetett emberkísérletet, ami megpróbálta megszüntetni a nemzetek önállóságát, önrendelkezési jogát. Megpróbálta a múltat végképp eltörölni (a munkásmozgalmi Internacionálé ordítva énekelt szavai), megfosztani emlékeinktől, gyökereinktől. Az addig kialakult társadalmi rendszerek, hagyományok teljes szétverésével, felforgatásával, a magántulajdon kollektivizálásával, az Istentagadással, a történelmi egyházak ellehetetlenítésével, a kollektív bűntudat sulykolásával járt. A munkás-paraszt hatalmi törekvés, az erőszakos egypártrendszer fegyvere az egyéni fenyegetettség, az általános társadalmi és családi bizalmatlanság. Eredményeképpen értékelhetjük a napjainkra jellemző erkölcsi hanyatlást, az emberek önkizsákmányolását ennek következményeként egészségi állapotának romlását és a szinte állandósuló gazdasági válságot. Ahogy Márai és sok más azokban az években tudatosan elhallgatott magyar író fogalmazta: A társadalom söpredéke szovjetnyomásra elpusztította, elkergette a magyar társadalom vezető rétegét, felülkerekedett és irányítása alá vonta a nemzetet. Kirostálta a társadalmat. Az a szellemi kényszerzubbony amit nemcsak a gondolkodókra, művészekre, tudósokra, de a társadalmi egyenlőség jegyében a földet művelő, vagy az iparban dolgozó emberre kényszerítettek, szinte elviselhetetlen volt, volt aki elmenekült, volt aki szemlesütve hallgatott, volt aki megzavarodott, belehalt. A közbeszéd befolyásolására, az állandó, kérlelhetetlen politikailag korrekt,, sajtóbefolyásolásra a Párt komisszárjai, cenzorai felügyeltek. Ahogy a Tanácsköztársaság idején, úgy 1947 után a politikai terror tombolt és tisztogatásba kezdett. A kínzások, kínvallatások, koncepciós perek és kivégzések a mindennapok mérgező részévé váltak. A bosszúvágy és a hataloméhség nem ismert határokat. A

5 Kommunizmus mártírjainak és áldozatainak száma mai napig nehezen megbecsülhető. A titkosan tevékenykedő politikai államrendőrség (ÁVO, ÁVH) mindenható hatalma felügyelte a hétköznapokat. A zsarolás, a kitelepítés, az internáló táborokba zárás módszereit alkalmazták. Az ÁVH hírhedt volt kegyetlenségéről és különösen durva módszereiről, a kihallgatások során a legembertelenebb fizikai, lelki kényszert alkalmazták minden letartóztatottal szemben. Elévülhetetlenek a kommunizmus bűnei Elévülhetetlennek minősítette az Országgyűlés az emberiesség elleni bűncselekményeket, és határozott a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről. A január 1-jén hatályba lépő törvény szerint az 1945-ben létrehozott nürnbergi katonai törvényszék alapokmányában meghatározott, emberiesség elleni bűncselekményekre, valamint a genfi egyezményekben foglalt fegyveres összeütközés esetén elkövetett súlyos jogsértések nem évülnek el, akkor sem, ha a bűncselekmény elkövetésekor a cselekmény a belső jog szerint nem minősült el nem évülő bűncselekménynek. Bekerült a törvénybe a kommunista diktatúrában augusztus 20-a és május 1-e között elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló fejezet. Eszerint azok a kommunista bűncselekmények, amelyek az elkövetésükkor hatályos büntető törvény szerint - a most elfogadott jogszabályban meghatározott - bűncselekmény volt, így például a szándékos emberölés, a kényszervallatás, a jogellenes fogva tartás. Emellett azok a bűncselekmények minősülnek kommunista bűncselekménynek, amelyeket a pártállam nevében, érdekében vagy egyetértésével követtek el, továbbá azok, amelyek miatt a kommunista diktatúrában az elkövetővel szemben politikai okból nem indult büntetőeljárás.,,a kommunizmus nemcsak politikai párt, hanem legelsősorban világnézet; vallás ellen, Isten ellen, emberi lélek ellen, apostoli hitvallás ellen, CKÖ hírei Tízparancsolat és erkölcs ellen. Gyilkol, rabol, zsúfolja a börtönöket, a szibériai munkatáborokat. Lezülleszti az egyént, tönkreteszi a családot, csordává teszi a tömeget. Amely pillanatban valaki kommunista, abban a pillanatban megszűnt keresztény lenni. A keresztény Krisztushívő, a kommunista megtagadja az érte meghalt és föltámadt Jézus Krisztust, nem 30 ezüstért, csak egy csalásért. Hite az istentelenség, erkölcse az erkölcstelenség. Ismerem a világtörténelmet. A történelem legkegyetlenebb rendszere ez. Ezt megírtam már 1942-ben, a könyvet elkobozták, elégették, a szerzője sorsát ismeritek. Kétszer voltam kommunista börtönben, de ha kell, megyek harmadszor is. Mindszenty József (bíboros) Dombi Nándor Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kommunális hulladék elszállítására műanyag zsákok kaphatók az alábbi helyeken: CO-OP Star Zrt Dózsa Gy. út 49. (Erős Sándor) Bata Élelmiszerbolt Kossuth L. u (Bata József) Papp Istvánné Magdolna-telep, Aradi u 20. Tápiószecsői VIZIKÖZMŰ Kft. Árpád u. 43. Amennyiben nem a fent jelzett helyről vásárolt zsákban van kitéve a hulladék, dolgozóink a továbbiakban nem szállítják el a szemetet. Kérjük a t. Lakosságot, hogy az erős fagyra való tekintettel, a hulladékgyűjtő edényekben ne helyezzenek el vizes hulladékot. Tisztelettel: Mészáros Ferenc ügyvezető igazgató REMÉNYTELI TALÁLKOZÓ január 27-én a Damjanich Művelődési Ház Páva klubjában tartotta a Roma Önkormányzat idei első Közmeghallgatását. Farkas Tibor elnök köszöntötte a megjelenteket, s egyúttal ismertette a január 1-jén életbe lépett Alkotmány szerint a Kisebbségi Önkormányzat új nevét. Az új elnevezés: Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Külön köszöntötte a Közmeghallgatáson megjelent Bata József polgármester urat, Anka László alpolgármester urat, Dr. Baráth Krisztina jegyző asszonyt, Erdei Annamáriát a Szociális Bizottság elnökét, Czirják Attila igazgató urat, valamint Dr. Bugyi László jogász urat. A közmeghallgatáson a korábbiakhoz képest többen vettek részt, bár eredményesebb lenne, ha ennél is többeket érdekelne, s hozzászólásaikkal segítenék a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. Tudomásul kell vennünk, hogy a lakosság 10%-a roma, akiknek többsége tisztességes munkából akar megélni. Kérte a jelenlévőket, hogy segítsék egymást a megismerés és megértés érdekében, mert csak összefogással teremthető meg a felzárkóztatás és a békés egymás mellett élés. Ennek egyik jó példája volt a hagyományőrző bál, amely nem váltotta be azokat a félelmeket, amelyek a bál előtt jelentkeztek. A bál kulturált és békés rendben zajlott. Ezt későbbi hozzászólásában Bata József polgármester úr aki maga is részt vett a bálon megerősítette. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat terveinek ismertetése során említést tett, hogy 5

6 lehetőségeikhez mérten együttműködési szerződést kívánnak kötni a helyi és környékbeli vállalkozókkal, intézmények vezetőivel, hogy munkalehetőséget biztosítsanak az arra rászorulóknak. Ez a legfontosabb, mivel a munkanélküliség nagyon sok család életkörülményeit veszélyezteti. Az oktatásnevelés terén is lépéseket kell tenni, mert nem mindegy, hogy a felnövekvő generáció milyen esélyekkel indul. Így a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekeknek a Nemzetiségi Önkormányzat helyiségében alapszintű oktatást terveznek. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak. Az idei év költségvetése Ft, amely két részletben áll rendelkezésre, ezért elengedhetetlen, hogy a pályázatokon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is induljon. A Roma Színjátszó Egyesület bejegyzését a Bíróság által kifogásolt pontok kiigazítása után újra kérjük. Az egyesületen belül működő Színjátszó Társulat már egy összeszokott csapat, akik örömmel, szívvel-lélekkel játszanak, egymástól tanulnak, de jó lenne, ha többen lennének. Ezért elhatároztuk a Társulat bővítését, amelybe mindenkit várunk 10 éves kortól etnikai hovatartozás nélkül. Célunk, hogy adjunk az országnak tápiószecsői tehetségeket. Farkas Tibor nehezményezte, hogy az eddigi rendezvényeken illetve a mostani meghallgatáson sem jelentek meg az óvodák vezetői, a Polgárőrség illetékesei, valamint a gyermekjóléti szolgálat képviselői. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költői kérdése: MIÉRT? A beszámolót követő hozzászólásokból kiderült, hogy számtalan probléma vár megoldásra, de abban mindenki egyetértett, hogy a munkahelyteremtés a legfontosabb. Erdei Annamária a Szociális Bizottság elnöke hozzászólásában kifejtette, hogy: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elképzelései jó irányba mutatnak, s bíztatta a testületet hogy: folytassák ezt az utat. Ugyanakkor megjegyezte, hogy: a szociális helyzet etnikai hovatartozás nélkül romlik. A helyi bűnözésről szólva megemlítette, hogy csak közös erőfeszítéssel tudjuk felszámolni, s ebben nagy szerepe van azoknak a romáknak, akik becsületes, tisztességes életet élnek. A megoldást abban látja, ha a fent említett réteg nyíltan elhatárolódik és kiközösíti maguk közül azokat a személyeket és családokat, akik nem a társadalmi normáknak megfelelő életvitelt folytatnak. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az egyéni ötlete és javaslata alapján a képviselő testület döntése után a közeljövőben a szociálisan rászorulók részére munkavégzés céljából ingyenes hirdetési felületet biztosít a Szecsői Tükör szerkesztősége. Czirják Attila igazgató úr szerint: Közösen kell tennünk a negatívumok ellen, mert a felnövekvő generáció csak így terelhető jó irányba. Bata József polgármester úr hozzászólásában kifejtette: A problémák azért vannak, hogy megoldjuk. Munkahelyet teremteni mesterségesen nem lehet, viszont a kritikákból lehet tanulni, ugyanakkor szükség van a pozitív megerősítésre is. Továbbra is biztosította a segítséget a hivatal részéről a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felé. Gyermekkori élményeit felidézve megjegyezte, hogy bizalommal, összefogással talán visszahozhatók a boldog békeidők, amikor nem számított, hogy ki melyik etnikai csoporthoz tartozott, csak az, hogy együtt sportoltak, dolgoztak, szórakoztak, s néhányuk életre szóló barátokká váltak. A felszólalásokat Farkas Tibor megköszönve a Közmeghallgatást sikeresnek nevezte. Reményeit fejezte ki, hogy a következő meghallgatáson azok is részt vesznek majd, akik most távolmaradtak. Gyevi Gábor Pöttöm Óvoda Tájékoztató Óvodánk farsangi bált szervez gyermekek részére február 25- én, 15 órai kezdettel a Damjanich Művelődési Házban. Belépő díj: 200 Ft/ fő, óvodás gyermeknek ingyenes. Tombola vásárlására is lesz lehetőség: 100 Ft/ db. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hiszen a bál bevételéből a Pöttöm Óvodába járó gyermekek játékkészletét szeretnénk bővíteni. Kedves adózó Szülők! Kérjük, hogy személy jövedelemadójuk 1 %- ával támogassák alapítványunkat! Név: Pöttöm Ovi Alapítvány Adószám: Támogatásukat köszönjük! Óvodai hírek 6 Intézményünk a Kölyökidő Alapítvánnyal évek óta szoros kapcsolatot tart. Ebben az évben két alkalommal is ingyenes műsorral és arcfestéssel támogatják az intézményt. Február 13- án bűvészműsort tekinthetnek meg a gyerekek, május 29- én pedig ugráló várral lepik meg óvodánkat. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a Magyar Kultúra Napján gyermekeikkel részt vettek és jelenlétükkel megtisztelték a bensőséges ünnepélyt. Tóth Károlyné Óvodavezető

7 Iskolai hírek Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket iskolánk februári programjairól: Az I. félév lezárása utáni szülői értekezletek lezajlottak. Ezúton kérem azokat a szülőket, akik a szülői értekezleten nem tudtak részt venni, hogy a szülői értekezleten elhangzottak megbeszélése végett keressék az osztályfőnököket. Felhívom a 8. osztályos gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a hiánytalanul kitöltött felvételi jelentkezési lapok végső leadási határideje február 10. (péntek). Kérem az időpont betartását, mert az iskola csak így tudja biztosítani a lapok határidőre történő beérkezését február 24-én (hétfőn) délután - nevelőtestületi értekezlet miatt - minden délutáni foglalkozás elmarad. Március 07-én (szerdán) - a pedagógusok egész napos szakmai továbbképzése miatt - minden tagozaton elmarad a tanítás. Az iskola tantestülete nevében is nagy szeretettel várok mindenkit a Szülői Munkaközösség által március 03-án megrendezésre kerülő jótékonysági bálra. További információkat kaphatnak a Szülői Munkaközösség hirdetményeiről, és az SZMK tagjaitól. Üdvözlettel: Czirják Attila igazgató Kedves Szülők, Fiatalok, és Mindenki! Immár ismételten elérkezett a BÁLI SZEZON! Ezért szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani és mindenkit szeretettel meghívni iskolánk SZMK báljára. Bálunk március 3-án 19 órai kezdettel lesz megtartva, - a Helyőrségi Klubban (HK) - hagyományainktól eltérő RETRÓ stílusban. A bál zenei fílingje, a régi idők discoit idézi majd, - természetesen mulatós zenével tarkítva hogy a hangulat a tetőfokára hágjon. Zenét szolgáltatja: Mészáros Márk A jegyek tekintetében is lesz változás. Az eddigi 3000 Ftos, vacsorás jegyen kívül, (amely a apperitívet, vacsorát és éjfél utáni fasírtot is biztosítja) most lesz egy 1500 Ftos, vacsora nélküli jegy is (mely az éjfél utáni fasírtot tartalmazza). Újításunkkal szeretnénk, ha többen lennénk és így talán a fiatalabb korosztály is szívesen bálozna velünk. Iskolánknak szüksége van a támogatásra, ezért mint az már több éve megszoktuk - a bál teljes bevétele az iskola javára lesz fordítva. (A vacsorás 3000 Ft-os jeggyel a belépés 19 órától, a vacsora nélküli 1500 Ft-os jeggyel viszont órától lenne.) Plakátjainkat megtalálják, az üzletekben, iskolák hirdetőtábláin. Jegyek csak elővételben lesznek kaphatóak, a következő személyeknél: Frauenhofferné Anita (06/29/448130), Mészárosné Tóth Csilla (06/ ), illetve Vass Izabella (06/ ). Kérjük Önöket, hogy legkésőbb február 25-ig jelezzék bálozási szándékukat a szervezők felé. Reméljük sokan eljönnek majd, és így összefogva gyermekeinknek tanulmányi körülményeit jobbá, szebbé tehetjük. Kólika, avagy hasfájás csecsemőkorban A csecsemők még csak sírással tudnak jelezni. A szülők rövid idő alatt megtanulják, hogy éppen miért sír gyermekük. Ennek oka lehet az éhség, a fájdalom, a teli pelus, félelem, a hirtelen zaj, az anya közelségének hiánya, stb.. A kólikás (hasfájás miatti) sírás 2-3 hetes kor körül kezdődik és eltarthat 3-, ritkább esetben 6 hónapos korig. A sírás ilyenkor éles, fájdalmas és ringatásra sem múlik. A csecsemők ilyenkor összeszorítják öklüket, lábukat felhúzzák, arcuk kipirul. Ezek a tünetek főleg a délutáni-, esti órákban jelentkeznek, általában azonos időpontban. A hasfájás oka az emésztőrendszer éretlensége. Az emésztésért felelős bélbaktériumok csak a megszületés után kezdenek termelődni és a megfelelő mennyiséget csak a baba 3 hónapos korára érik el. Addig több gáz képződik a tökéletlen emésztés következtében. Emiatt a puffadás miatt fáj a kicsik pocakja. A hasfájás elkerülése érdekében a szoptató kismamák sokat tehetnek, ha kerülik a puffasztó ételeket, mint a hüvelyeseket, a k-betűs ételeket (karfiol, kelkáposzta, karalábé, stb.). Ám van, amikor bármit tehetnek az anyukák, a hasfájás akkor is jelentkezik. Ilyenkor általában Védőnői tájékoztató 7 Köszönettel Szülői Munkaközösség a mohó evés a felelős. Ha a picik mohón esznek, sok levegőt nyelnek. Ez először a gyomrot feszíti, amíg büfivel nem távozik. Ha ez nem történik meg, a levegő a belek felé halad tovább, ott okozva kellemetlen érzést. A hasfájás további kellemetlen dolgokhoz vezet. Ha a babák sokat sírnak, elfáradnak, erőtlenek lehetnek. A fáradság miatt, a szopizás nehezebb, lassabb a súlygyarapodás. A fájdalom miatt kevesebbet alszanak. A sírás során is sok levegőt nyelhetnek, ami további hasfájást okoz. A szülők a tehetetlenség miatt egyre feszültebbek. Az anyák kudarcként élhetik azt meg, hogy nem tudnak segíteni. Ennek következtében csökkenhet az anyatej mennyisége. Elindulhat egy ördögi kör. A kevesebb anyatej további feszültséget okozhat, aminek hatására még kevesebb lesz a tej, mire végül elapad. Több módszer is létezik a hasfájás csillapítására, ám egyikre sem lehet mondani, hogy az a biztos. Minden gyermeknek más az, ami segít. Meg kell próbálni az evés közbeni gyakori büfiztetést, hogy könnyebben távozhasson a levegő. A has masszírozásával, tornáztatással a gázok könnyebben távoznak a belekből. Léteznek különféle teák, amik ugyancsak szélhajtó hatásúak. Végül, de nem utolsó sorba léteznek gyógyszertárban kapható készítmények, amik a hasfájást csillapítják.

8 Lehetőség szerint először próbálják meg a szülők a büfiztetést, és a tornáztatást. Ha ez nem segít, jöhetnek a teák, cseppek. Az első időszak amúgy sem könnyű. Meg kell szokni az új helyzetet. Ha ezt tetézi a kólika, az még jobban megnehezíti a dolgokat. Fontos, hogy ez csak rövid ideig áll fenn, bár ezt a családok ilyenkor nem így érzik. De szem előtt kell tartani, hogy ez egy átmeneti időszak. Hasfájásmentes hónapokat kívánok. Csucsiné Tordai Noémi védőnő Újszülöttek: Németh Emma, szülei: Frankó Ágnes és Németh Mihály Nemes Máté, szülei: Molnár Melinda és Reményi Róbert Bácsics József Márkó, szülei: László Dóra és Bácsics József Lesti Róbert, szülei: Lesti Annamária és Farkas Csaba Kulturális hírek Dátum Január 21. Szo Január 27. P Február 18. Szo Február 24. P Február 25. Szo Március 2. P Március 3. Szo Március 15. Cs Március 21. Sze Április 5. Cs Április 8. V Április 13. P Április 21. Szo Május 1. K Május 4. P Május 27. V Május 31. Cs Június 3. V A Damjanich Művelődési Ház programterve I. félév Magyar Kultúra Napja Művészeti iskola félévzáró koncertje Községi farsangi bál Program Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (filmvetítés du.) Óvodafarsang (du. este) Kiállítás megnyitó Művelődési közmeghallgatás (kerekasztal-beszélgetés - de.) Nemzeti ünnep Gyerekszínház a sülysápi óvónők előadásában Emléknap a Tavaszi Hadjárat huszárjainak részvételével Húsvéti tojásfestés, kézműves foglalkozás + Húsvéti táncházi mulatság Költészet Napja (iskolások kiállítása) Merlot Társulat (Monor) Egy csók és más semmi színielőadás Civil Majális Kiállítás megnyitó Gyermeknapi szabadtéri programok, közte Pünkösdi királyválasztás, délután gyerek-, este pedig felnőtt táncház Egyszer volt a kiskondás bábszínház gyerekeknek Trianoni megemlékezés Június H-P Napközis tábor I. Június 23. Szo Június H-P Napforduló ünnep, Szent Iván napi szokások felelevenítése, falunap Napközis tábor II. Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan, Tel: 06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991 Albérlet kiadó! 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, gázfűtés + cserépkályha. Magdolna-telepen, állomáshoz közel! Csak munkahellyel rendelkezők jelentkezzenek! Telefon: 36-20/

9 BESZÁMOLÓ Egyesületünk 2011 évi tevékenységéről Civil szervezetek, egyesületek hírei Szervezetünk a Nagycsaládosok Tápiószecsői Egyesülete év végén alakult. A NOE-hoz 2011 évben csatlakoztunk. Tevékenyen telt már az első évünk is: - pályázaton a tápiószecsői önkormányzattól ft összeget nyertünk gyermekek táboroztatására és fejlesztésére. Az összeget 2011 augusztusában fel is használtuk. Nem csak a nagycsaládos egyesülethez tartozó gyermekeknek szerveztünk napközis tábort, hanem a községben élő gyerkőcöknek is. Természetesen a tagjaink gyermekei 50%-os kedvezménnyel vették igénybe a tábor programjait és szolgáltatásait, mivel mi szülők aktívan kivettük a lebonyolításában részünket. Rengeteg program volt pl.: strand, vízi világ látogatása, a környék látványosságainak megismerése, az erdei világba való betekintés, kézműves foglalkozások - a civil szervezetek részvételével szervezett majálison képviseltettük magunkat. Részt vettünk a főzőversenyen és a gyermekek egész napos hatékony elfoglaltságának biztosítása a mi dolgunk volt. Jegyzem meg nem volt egyszerű feladat; gipszet öntöttünk, Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója Tisztelt lakosság, tagjaink és támogatóink! 9 gyöngyöt fűztünk, színeztünk, hajtogattunk, festettünk. - képviseltettük magunkat a parlamentben szervezett NOE-s konferencián - részt vettünk a Noe által szervezett adományosztásban, amely az élelmiszerbanktól érkezett pl.: kukorica és borsó konzervek, zacskós levesek, Kinder tojások, csecsemő tápszerek, öblítők - első alkalommal helyi adományozót is köszönthettünk Ipacs Balázs személyében, akinek a finom karácsonyi bejgliket köszönhettük Az első ülésünk ebben az évben február 24.-én lesz a Műv.ház Páva klubjában 18-órai kezdettel, ahol megtörténik az ez évi tagdíjak befizetésese és a rendkívül sok kedvezményt biztosító Nagycsaládos Egyesületi Tagkártya igénylése pl.: csak ezzel a kártyával lehet igénybe venni magánszemély számára az ingyenes bankszámlavezetést az egyik nagy országos pénzintézeti hálózatban,valamint az induló pályázatok és ez évi tervek megbeszélése. Szeretettel várunk minden régi és jövőbeni új tagjainkat. Erdei Annamária a Nagycsaládosok Tápiószecsői Egyesületének elnöke Egyesületünk életében a év sem volt könnyebb, mint az azt megelőzőek. Vonulásainkat az alábbi táblázat összegzi. Vonulás Beavatkozás Tűzeset Műszaki Vaklárma/téves Összes Halmozott mentés jelzés vonulás től önállóan segítséggel nem történt Összesen Sajnos tavaly lakástűzhöz is vonultunk, ahol szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi kár jelentős volt. Több esetben vettünk részt műszaki mentésben (autóbaleset), ahol a több könnyű személyi sérülés mellett súlyos sérülés is bekövetkezett. A szélsőséges időjárás következtében kialakult károk számos esetben igényeltek beavatkozást, volt rá példa, hogy a területi tűzoltók sem bírták kapacitással, így egyesületünk önállóan vett részt a felszámolásában. Lakossági felkérésre önálló munkát is végeztünk, kiszáradt fákat vágtunk ki, darázsfészkeket számoltunk fel. Az Önkormányzat kérésére fák kivágását, esővízcsatorna tisztítását, valamint az iskola udvarán veszélyes fa eltávolítását hajtottuk végre ben nagy erőfeszítések árán sikerült felszereléseinket, szerállományunkat bővíteni. Önkormányzati és pályázati segítséggel vásároltunk egy 1994-es Nissan Pick Up gyártmányú kisteherautót, melyhez a Tápiómente Tűzvédelméért Alapítvány támogatása is hozzájárult. Köszönjük. Az elmúlt év során a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) szakfelszerelést (MOTOROLA MTM800 stabil-, egy SEPURA SRG3500W mobil-, és 2 db SEPURA SRH3800W típusú kézi rádió eszközt és tartozékaikat) kaptunk határozatlan időtartamra térítésmentesen használatba. Továbbá a Budapesti Tűzoltó Szövetségtől egy IFEX 3001 impulzusoltó készüléket kaptunk. Tagságunk létszáma is bővült, mind felnőtt, mind az ifjúsági tagozatban. Terveink az idei évre: Legfontosabb feladatunk a működéshez szükséges anyagi feltételek megteremtése. Ez központi támogatás hiányában csak önkormányzati segítséggel, illetve különböző pályázati pénzek elnyerésével lehetséges. Tervezzük a vásárolt Nissan jármű felszerelését, beavatkozásra kész kialakítását, továbbá a biztonságos tárolását megoldani. Szeretnénk a hiányzó vagy tönkrement felszerelések, eszközök beszerzését, illetve cseréjét végrehajtani ben a hivatásos tűzoltóságok átalakulnak, így egyesületünk is átszerveződik, változásban lesz része. Alapszabályunknak megfelelően idén vezetőségválasztást is kell tartanunk. Felhívás! Kérjük Önöket, hogy támogassák Egyesületünket személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával. Adószámunk:

10 Továbbra is várjuk új, pártoló vagy vonulást is vállaló tagok jelentkezését! Az Egyesület életéről, munkájáról további információkat a weboldalon kaphatnak. Elérhetőségek: , Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magánszemélyek véleménye, hozzászólása Hadjárat a hatalomba visszakerülésért! Megdöbbentő érzés volt a magyar ember számára az Európai Unió január 18. parlamenti ülését végig nézni. Ami világosan egyértelművé vált a balliberális EU-i parlamenti képviselők, tudatosan előre kitervelt módon, gyűlöletkeltő magatartásukkal, saját maguk színpadi bohócaivá, önmaguk karikatúrájává váltak! Orbán Viktor miniszterelnök Urat, politikai elkötelezettségében, emberi méltóságában ért brutális szadista támadásért, annak leállításának hiányáért, José Manuel Barrosó és Martin Schulz elnök urakat, nagyfokú felelősség terheli. A TV közvetítésből világosan érthetővé vált, a támadásban résztvevő képviselők, politikai kultúrájuk hiányában gátlástalanul fogalmaztak meg olyan kritikai véleményeket, aminek igazságtartalmáról a megbízók nem tájékoztatták Őket. Nem is ez volt a fontos számukra mit mondanak, hanem az, hogy minél többet ártsanak! Örök igazság, a hazugságnak csak az igazság tud gátat szabni. A miniszterelnök Úr politikai tisztánlátása morális értelemben úgy tárta fel az igazságot, hogy senkit nem sértett meg, amikor leleplezte a valótlan igaztalan vádakat. Ez tette Őt naggyá, igaz magyar hazafivá! Minden emberben van olyan erkölcsi cselekvési és érték felfogás, amely hozzásegít, ahhoz az objektív forráshoz, amely látóvá tesz. Fel fogja ismerni azt az embert, Pártot, akinek a viselkedése nincs összhangban a tiszta erkölcsi értékek szabályaival. Emberi szabadságunk ebből eredő felelősségünk mindig meghatározó ereje legyen önvédelmi céljainknak. Én nem fogadok be olyan propaganda hazugságokat, amelyek engem csak tárgynak tekint. Megtéveszt, félretájékoztat. Saját önző céljára, politikai előnyre, anyagi kapzsiságának a gyarapodására akar felhasználni. Gyurcsány és Bajnai kormány nemcsak az országot, az MSZP-t is csődbe vitte. Három alkalommal voltak kormányon, egyszer sem sikerült bizonyítani alkalmasságát az ország vezetésére. Eljátszották az emberek bizalmát. Abban a pártban ahol az emberek felismerték az- az ideológiai irány, hazudni kötelező, önkritikát gyakorolni tilos! A gyűlölet szítása napi rendjükké kell, hogy váljon, ha van rá szükség, ha nincs, az a párt hiteltelen és nagyon- nagyon sok takargatni valójuk van! A kettészakadt párt ne tévesszen meg senkit. Az MSZP és Gyurcsány által vezetett Demokratikus Koalíció megtévesztés. A bűntársak egymástól való függősége a legnagyobb összetartó erő! **** Nagy öröm volt látni a Béke menetet, azt a több százezer embert, akik gyűlölettől mentesen, tiszta szívvel adták tudomására a világnak, hogy a szeretet ereje egy nemzetet hogyan foglalja magába, Az élő szeretet az, ami nem szétválaszt, hanem összetart bennünket. Minél többen vagyunk, akik képesek vagyunk így gondolkodni, egymással megosztani gondolatainkat, annál nagyobb tudás birtokában leszünk. A belső erkölcsi értékünk akkor tud igazán kidomborodni, ha gondolataink, cselekedeteink ésszerűen igazolni tudja a valóság tartalmát! Az emberekkel való kapcsolataink, legyen olyan morális 10 forrása, amely hosszú távon szeretetben tudunk ésszerűen érvelni, logikailag gondolkodni. A hit a szeretet a szívünk, lelkünk mélyén olyan szövetséget alkosson, ami gátat tud emelni az emberi gyarlóságnak, minden felénk áramló hazug befolyásolásnak. Hiszem, senki sem született gonosznak, ne is váljunk azzá! Szemerédi János TÜCSÖK & TÜCSÖK Pizzéria és falatozó Tápiószecső, Dózsa György u. 2. Februárban napi PIZZA AKCIÓ 500 Ft.!!!!!! Rendelés felvétel: ,30-ig Február 1-től Kedd Péntek Szombat Köszönetnyilvánítás LÁNGOS 6-10-ig 7-13-ig Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett édesanyánk Homoki Gergelyné (80) temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és sírjára virágaikat elhelyezték. Gyászoló család * Köszönetet szeretnénk mondani, akik KMETY ANDRÁS szerető Édesapánk temetésén részt vettek, és osztoztak mély fájdalmunkban. Gyászoló család Fájó szívvel búcsúzunk. Elfelejteni téged, soha nem lehet, Te voltál a jóság, és a szeretet, Elvitted a fényt, a meleget, Csak egy sugarat hagytál, Az EMLÉKEDET Kedves Olvasók! Történelmi események előtt áll templomunk, hiszen egy olyan horderejű munka, amit az idén meg

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! 292 + ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi. 362 + ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! 292 + ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi. 362 + ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete 2012 februárjában valamint március elején a következő témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit:

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Békés, boldog Karácsonyt kívánunk! Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző Bata József polgármester 1 Tisztelt Lakosság! Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 1 2 Polgármesteri tájékoztató Újra eltelt egy év! Több mint egy éve, 2012.októberében beszélgettünk a település gazdasági, kulturális jelenéről-jövőjéről. Az aktuális folyamatokról,tervekről a település

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos

Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos XXV. évfolyam 2. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. február Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos Banyabált. Ezúttal jóval

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket mindenkinek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket mindenkinek! XXIII. évfolyam, 12. szám 2011. december Emlékezés 1956. november 4-re 6. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon 2012. MÁRCIUS 1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon Megemlékezés Tárnokon: 10 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat diákjainak műsora a Művelődési

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük,

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük, Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót A márciusi képviselõ-testületi ülésén a város önkormányzata elõször a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg tájékoztatót szó esett a belterületi belvízrendezési

Részletesebben

Than Mór vízfestménye

Than Mór vízfestménye XIX. ÉVFOLYAM, 2009. 3. SZÁM MÁRCIUS ÜNNEP ÉS EMLÉKEZÉS Valahányszor résztvevõje vagyok az utóbbi években a március 15-ei ünnepségnek, mindig olyan szemüvegen keresztül is figyelem a mûsort, hogy mit jelent

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben