Tisztelt Tápiószecsőiek! Jegyzői tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Tápiószecsőiek! Jegyzői tájékoztató"

Átírás

1 1

2 Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2012 január 26-án megtartott rendes testületi ülésén az alábbi témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit: 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntéssel módosította az önkormányzat évi költségvetését jóváhagyó 3/2011. ( ) számú rendeletét. A módosítás oka, hogy a gazdálkodás során az önkormányzatnak a központi költségvetés terhére és saját döntése alapján pótelőirányzatokat állapítottak meg, illetve vontak el. 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete, 7 igen 0 nem 1 tartózkodás Jegyzői tájékoztató 2 egyhangú szavazással alkotta meg Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének történelmi zászlóiról szóló 2/2012. (I./29.) önkormányzati rendeletét. Hivatkozott rendelet (1) bekezdése szerint A szabályozás célja, hogy a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező történelmi zászlók méltó megőrzéséről és kiállításáról gondoskodjon. A rendelet Tápiószecső Nagyközség honlapján teljes egészében elolvasható. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete e napirendi pont keretében egyhangú szavazással meghozott döntésével alkotta meg Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek eltérő használatáról szóló 3/2012. (I. 29.) önkormányzati rendeletét. A rendeletalkotás célja, hogy a jogszabályi változások, valamint a gyakorlati alkalmazás

3 3

4 Polgármesteri tájékoztató Hat önkormányzati intézményünk elektromos áram ellátását nagyrészt kiváltó beruházásba kezdhetünk idén. Az Új Széchenyi Terv Közép Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Napelemes megújuló energiahasznosító rendszer telepítése Tápiószecső Nagyközség közintézményeiben című KMOP jelű pályázatunkat a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság ,- Ft támogatásban részesítette. A hozzáadott 10 % önrészünkkel és a tervezés költségeivel együtt a beruházás összértéke eléri a százmillió forintot. A megvalósíthatósági tanulmány számításai szerint a befektetett mintegy tízmillió forint önrészünk a jelenlegi energia árakkal számolva három év alatt térülhet meg. Ezzel a pályázattal és beruházással újabb lépést tesz Tápiószecső Képviselő-testülete intézményrendszerünk gazdaságosabb működése érdekében. Bata József polgármester A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára,, Aki megélte a szovjetrendszer valóságát, tapasztalásból tudja, hogy a bolsevizmust csak egyféleképpen lehet megvalósítani, mindenütt a világban: úgy, ahogy a bolsevisták csinálják. A poklot csak az ördög tudja szakszerűen befűteni. Láttam a poklot, amikor szakszerűen befűtötték. Ezt a rövid vallomást azok számára jegyzem fel, akik nem látták, csak hallottak erről Lakossági tájékoztató Márai Sándor Az Országgyűlés június 13-án elfogadott határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban. Ezen a napon emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a politikai megrendelésre kivégzettekre, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, családtagjaikra és szeretteikre, akiket a kommunista rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. És ezen a napon emelt fővel emlékezhetünk minderre, mert egy letűnt rendszer bűneit emlegetjük, amelyet a nemzet kitartása és a szabadság iránti olthatatlan vágya örökre eltemetett.,,a termelési eszközök, tehát az emberiség létfeltételeinek köztulajdonba vételével a kommunizmusban megszűnik a tőkének a munka feletti uralma, a kapitalista munkamegosztás, eltűnik a bérmunka, vagyis az emberi alkotó tevékenységre külső kényszerként ható minden tényező. A kommunista ideológia kulcsszavai ugyanúgy a szabadság, egyenlőség, testvériség, mint a liberalizmusé. Az ehhez vezető út a fennálló burzsoá struktúrák, intézmények megszüntetése, lerombolása, melyek gátolják sokak szabadságát és védelmezik kevesek kiváltságait hirdették a Kommunizmus céljait és megvalósulásának módját. Egy évszázad óta tartó kísérleteit ismerve nem 4 csodálkozunk Márai szavain. Minden próbálkozás újra és újra, napnál világosabban bizonyította, hogy gyakorlatban ez az ideológia nem hozott mást, mint embertelen megaláztatást, egy százmilliókon elkövetett emberkísérletet, ami megpróbálta megszüntetni a nemzetek önállóságát, önrendelkezési jogát. Megpróbálta a múltat végképp eltörölni (a munkásmozgalmi Internacionálé ordítva énekelt szavai), megfosztani emlékeinktől, gyökereinktől. Az addig kialakult társadalmi rendszerek, hagyományok teljes szétverésével, felforgatásával, a magántulajdon kollektivizálásával, az Istentagadással, a történelmi egyházak ellehetetlenítésével, a kollektív bűntudat sulykolásával járt. A munkás-paraszt hatalmi törekvés, az erőszakos egypártrendszer fegyvere az egyéni fenyegetettség, az általános társadalmi és családi bizalmatlanság. Eredményeképpen értékelhetjük a napjainkra jellemző erkölcsi hanyatlást, az emberek önkizsákmányolását ennek következményeként egészségi állapotának romlását és a szinte állandósuló gazdasági válságot. Ahogy Márai és sok más azokban az években tudatosan elhallgatott magyar író fogalmazta: A társadalom söpredéke szovjetnyomásra elpusztította, elkergette a magyar társadalom vezető rétegét, felülkerekedett és irányítása alá vonta a nemzetet. Kirostálta a társadalmat. Az a szellemi kényszerzubbony amit nemcsak a gondolkodókra, művészekre, tudósokra, de a társadalmi egyenlőség jegyében a földet művelő, vagy az iparban dolgozó emberre kényszerítettek, szinte elviselhetetlen volt, volt aki elmenekült, volt aki szemlesütve hallgatott, volt aki megzavarodott, belehalt. A közbeszéd befolyásolására, az állandó, kérlelhetetlen politikailag korrekt,, sajtóbefolyásolásra a Párt komisszárjai, cenzorai felügyeltek. Ahogy a Tanácsköztársaság idején, úgy 1947 után a politikai terror tombolt és tisztogatásba kezdett. A kínzások, kínvallatások, koncepciós perek és kivégzések a mindennapok mérgező részévé váltak. A bosszúvágy és a hataloméhség nem ismert határokat. A

5 Kommunizmus mártírjainak és áldozatainak száma mai napig nehezen megbecsülhető. A titkosan tevékenykedő politikai államrendőrség (ÁVO, ÁVH) mindenható hatalma felügyelte a hétköznapokat. A zsarolás, a kitelepítés, az internáló táborokba zárás módszereit alkalmazták. Az ÁVH hírhedt volt kegyetlenségéről és különösen durva módszereiről, a kihallgatások során a legembertelenebb fizikai, lelki kényszert alkalmazták minden letartóztatottal szemben. Elévülhetetlenek a kommunizmus bűnei Elévülhetetlennek minősítette az Országgyűlés az emberiesség elleni bűncselekményeket, és határozott a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről. A január 1-jén hatályba lépő törvény szerint az 1945-ben létrehozott nürnbergi katonai törvényszék alapokmányában meghatározott, emberiesség elleni bűncselekményekre, valamint a genfi egyezményekben foglalt fegyveres összeütközés esetén elkövetett súlyos jogsértések nem évülnek el, akkor sem, ha a bűncselekmény elkövetésekor a cselekmény a belső jog szerint nem minősült el nem évülő bűncselekménynek. Bekerült a törvénybe a kommunista diktatúrában augusztus 20-a és május 1-e között elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló fejezet. Eszerint azok a kommunista bűncselekmények, amelyek az elkövetésükkor hatályos büntető törvény szerint - a most elfogadott jogszabályban meghatározott - bűncselekmény volt, így például a szándékos emberölés, a kényszervallatás, a jogellenes fogva tartás. Emellett azok a bűncselekmények minősülnek kommunista bűncselekménynek, amelyeket a pártállam nevében, érdekében vagy egyetértésével követtek el, továbbá azok, amelyek miatt a kommunista diktatúrában az elkövetővel szemben politikai okból nem indult büntetőeljárás.,,a kommunizmus nemcsak politikai párt, hanem legelsősorban világnézet; vallás ellen, Isten ellen, emberi lélek ellen, apostoli hitvallás ellen, CKÖ hírei Tízparancsolat és erkölcs ellen. Gyilkol, rabol, zsúfolja a börtönöket, a szibériai munkatáborokat. Lezülleszti az egyént, tönkreteszi a családot, csordává teszi a tömeget. Amely pillanatban valaki kommunista, abban a pillanatban megszűnt keresztény lenni. A keresztény Krisztushívő, a kommunista megtagadja az érte meghalt és föltámadt Jézus Krisztust, nem 30 ezüstért, csak egy csalásért. Hite az istentelenség, erkölcse az erkölcstelenség. Ismerem a világtörténelmet. A történelem legkegyetlenebb rendszere ez. Ezt megírtam már 1942-ben, a könyvet elkobozták, elégették, a szerzője sorsát ismeritek. Kétszer voltam kommunista börtönben, de ha kell, megyek harmadszor is. Mindszenty József (bíboros) Dombi Nándor Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kommunális hulladék elszállítására műanyag zsákok kaphatók az alábbi helyeken: CO-OP Star Zrt Dózsa Gy. út 49. (Erős Sándor) Bata Élelmiszerbolt Kossuth L. u (Bata József) Papp Istvánné Magdolna-telep, Aradi u 20. Tápiószecsői VIZIKÖZMŰ Kft. Árpád u. 43. Amennyiben nem a fent jelzett helyről vásárolt zsákban van kitéve a hulladék, dolgozóink a továbbiakban nem szállítják el a szemetet. Kérjük a t. Lakosságot, hogy az erős fagyra való tekintettel, a hulladékgyűjtő edényekben ne helyezzenek el vizes hulladékot. Tisztelettel: Mészáros Ferenc ügyvezető igazgató REMÉNYTELI TALÁLKOZÓ január 27-én a Damjanich Művelődési Ház Páva klubjában tartotta a Roma Önkormányzat idei első Közmeghallgatását. Farkas Tibor elnök köszöntötte a megjelenteket, s egyúttal ismertette a január 1-jén életbe lépett Alkotmány szerint a Kisebbségi Önkormányzat új nevét. Az új elnevezés: Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Külön köszöntötte a Közmeghallgatáson megjelent Bata József polgármester urat, Anka László alpolgármester urat, Dr. Baráth Krisztina jegyző asszonyt, Erdei Annamáriát a Szociális Bizottság elnökét, Czirják Attila igazgató urat, valamint Dr. Bugyi László jogász urat. A közmeghallgatáson a korábbiakhoz képest többen vettek részt, bár eredményesebb lenne, ha ennél is többeket érdekelne, s hozzászólásaikkal segítenék a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. Tudomásul kell vennünk, hogy a lakosság 10%-a roma, akiknek többsége tisztességes munkából akar megélni. Kérte a jelenlévőket, hogy segítsék egymást a megismerés és megértés érdekében, mert csak összefogással teremthető meg a felzárkóztatás és a békés egymás mellett élés. Ennek egyik jó példája volt a hagyományőrző bál, amely nem váltotta be azokat a félelmeket, amelyek a bál előtt jelentkeztek. A bál kulturált és békés rendben zajlott. Ezt későbbi hozzászólásában Bata József polgármester úr aki maga is részt vett a bálon megerősítette. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat terveinek ismertetése során említést tett, hogy 5

6 lehetőségeikhez mérten együttműködési szerződést kívánnak kötni a helyi és környékbeli vállalkozókkal, intézmények vezetőivel, hogy munkalehetőséget biztosítsanak az arra rászorulóknak. Ez a legfontosabb, mivel a munkanélküliség nagyon sok család életkörülményeit veszélyezteti. Az oktatásnevelés terén is lépéseket kell tenni, mert nem mindegy, hogy a felnövekvő generáció milyen esélyekkel indul. Így a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekeknek a Nemzetiségi Önkormányzat helyiségében alapszintű oktatást terveznek. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak. Az idei év költségvetése Ft, amely két részletben áll rendelkezésre, ezért elengedhetetlen, hogy a pályázatokon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is induljon. A Roma Színjátszó Egyesület bejegyzését a Bíróság által kifogásolt pontok kiigazítása után újra kérjük. Az egyesületen belül működő Színjátszó Társulat már egy összeszokott csapat, akik örömmel, szívvel-lélekkel játszanak, egymástól tanulnak, de jó lenne, ha többen lennének. Ezért elhatároztuk a Társulat bővítését, amelybe mindenkit várunk 10 éves kortól etnikai hovatartozás nélkül. Célunk, hogy adjunk az országnak tápiószecsői tehetségeket. Farkas Tibor nehezményezte, hogy az eddigi rendezvényeken illetve a mostani meghallgatáson sem jelentek meg az óvodák vezetői, a Polgárőrség illetékesei, valamint a gyermekjóléti szolgálat képviselői. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költői kérdése: MIÉRT? A beszámolót követő hozzászólásokból kiderült, hogy számtalan probléma vár megoldásra, de abban mindenki egyetértett, hogy a munkahelyteremtés a legfontosabb. Erdei Annamária a Szociális Bizottság elnöke hozzászólásában kifejtette, hogy: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elképzelései jó irányba mutatnak, s bíztatta a testületet hogy: folytassák ezt az utat. Ugyanakkor megjegyezte, hogy: a szociális helyzet etnikai hovatartozás nélkül romlik. A helyi bűnözésről szólva megemlítette, hogy csak közös erőfeszítéssel tudjuk felszámolni, s ebben nagy szerepe van azoknak a romáknak, akik becsületes, tisztességes életet élnek. A megoldást abban látja, ha a fent említett réteg nyíltan elhatárolódik és kiközösíti maguk közül azokat a személyeket és családokat, akik nem a társadalmi normáknak megfelelő életvitelt folytatnak. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az egyéni ötlete és javaslata alapján a képviselő testület döntése után a közeljövőben a szociálisan rászorulók részére munkavégzés céljából ingyenes hirdetési felületet biztosít a Szecsői Tükör szerkesztősége. Czirják Attila igazgató úr szerint: Közösen kell tennünk a negatívumok ellen, mert a felnövekvő generáció csak így terelhető jó irányba. Bata József polgármester úr hozzászólásában kifejtette: A problémák azért vannak, hogy megoldjuk. Munkahelyet teremteni mesterségesen nem lehet, viszont a kritikákból lehet tanulni, ugyanakkor szükség van a pozitív megerősítésre is. Továbbra is biztosította a segítséget a hivatal részéről a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felé. Gyermekkori élményeit felidézve megjegyezte, hogy bizalommal, összefogással talán visszahozhatók a boldog békeidők, amikor nem számított, hogy ki melyik etnikai csoporthoz tartozott, csak az, hogy együtt sportoltak, dolgoztak, szórakoztak, s néhányuk életre szóló barátokká váltak. A felszólalásokat Farkas Tibor megköszönve a Közmeghallgatást sikeresnek nevezte. Reményeit fejezte ki, hogy a következő meghallgatáson azok is részt vesznek majd, akik most távolmaradtak. Gyevi Gábor Pöttöm Óvoda Tájékoztató Óvodánk farsangi bált szervez gyermekek részére február 25- én, 15 órai kezdettel a Damjanich Művelődési Házban. Belépő díj: 200 Ft/ fő, óvodás gyermeknek ingyenes. Tombola vásárlására is lesz lehetőség: 100 Ft/ db. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hiszen a bál bevételéből a Pöttöm Óvodába járó gyermekek játékkészletét szeretnénk bővíteni. Kedves adózó Szülők! Kérjük, hogy személy jövedelemadójuk 1 %- ával támogassák alapítványunkat! Név: Pöttöm Ovi Alapítvány Adószám: Támogatásukat köszönjük! Óvodai hírek 6 Intézményünk a Kölyökidő Alapítvánnyal évek óta szoros kapcsolatot tart. Ebben az évben két alkalommal is ingyenes műsorral és arcfestéssel támogatják az intézményt. Február 13- án bűvészműsort tekinthetnek meg a gyerekek, május 29- én pedig ugráló várral lepik meg óvodánkat. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a Magyar Kultúra Napján gyermekeikkel részt vettek és jelenlétükkel megtisztelték a bensőséges ünnepélyt. Tóth Károlyné Óvodavezető

7 Iskolai hírek Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatom Önöket iskolánk februári programjairól: Az I. félév lezárása utáni szülői értekezletek lezajlottak. Ezúton kérem azokat a szülőket, akik a szülői értekezleten nem tudtak részt venni, hogy a szülői értekezleten elhangzottak megbeszélése végett keressék az osztályfőnököket. Felhívom a 8. osztályos gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a hiánytalanul kitöltött felvételi jelentkezési lapok végső leadási határideje február 10. (péntek). Kérem az időpont betartását, mert az iskola csak így tudja biztosítani a lapok határidőre történő beérkezését február 24-én (hétfőn) délután - nevelőtestületi értekezlet miatt - minden délutáni foglalkozás elmarad. Március 07-én (szerdán) - a pedagógusok egész napos szakmai továbbképzése miatt - minden tagozaton elmarad a tanítás. Az iskola tantestülete nevében is nagy szeretettel várok mindenkit a Szülői Munkaközösség által március 03-án megrendezésre kerülő jótékonysági bálra. További információkat kaphatnak a Szülői Munkaközösség hirdetményeiről, és az SZMK tagjaitól. Üdvözlettel: Czirják Attila igazgató Kedves Szülők, Fiatalok, és Mindenki! Immár ismételten elérkezett a BÁLI SZEZON! Ezért szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani és mindenkit szeretettel meghívni iskolánk SZMK báljára. Bálunk március 3-án 19 órai kezdettel lesz megtartva, - a Helyőrségi Klubban (HK) - hagyományainktól eltérő RETRÓ stílusban. A bál zenei fílingje, a régi idők discoit idézi majd, - természetesen mulatós zenével tarkítva hogy a hangulat a tetőfokára hágjon. Zenét szolgáltatja: Mészáros Márk A jegyek tekintetében is lesz változás. Az eddigi 3000 Ftos, vacsorás jegyen kívül, (amely a apperitívet, vacsorát és éjfél utáni fasírtot is biztosítja) most lesz egy 1500 Ftos, vacsora nélküli jegy is (mely az éjfél utáni fasírtot tartalmazza). Újításunkkal szeretnénk, ha többen lennénk és így talán a fiatalabb korosztály is szívesen bálozna velünk. Iskolánknak szüksége van a támogatásra, ezért mint az már több éve megszoktuk - a bál teljes bevétele az iskola javára lesz fordítva. (A vacsorás 3000 Ft-os jeggyel a belépés 19 órától, a vacsora nélküli 1500 Ft-os jeggyel viszont órától lenne.) Plakátjainkat megtalálják, az üzletekben, iskolák hirdetőtábláin. Jegyek csak elővételben lesznek kaphatóak, a következő személyeknél: Frauenhofferné Anita (06/29/448130), Mészárosné Tóth Csilla (06/ ), illetve Vass Izabella (06/ ). Kérjük Önöket, hogy legkésőbb február 25-ig jelezzék bálozási szándékukat a szervezők felé. Reméljük sokan eljönnek majd, és így összefogva gyermekeinknek tanulmányi körülményeit jobbá, szebbé tehetjük. Kólika, avagy hasfájás csecsemőkorban A csecsemők még csak sírással tudnak jelezni. A szülők rövid idő alatt megtanulják, hogy éppen miért sír gyermekük. Ennek oka lehet az éhség, a fájdalom, a teli pelus, félelem, a hirtelen zaj, az anya közelségének hiánya, stb.. A kólikás (hasfájás miatti) sírás 2-3 hetes kor körül kezdődik és eltarthat 3-, ritkább esetben 6 hónapos korig. A sírás ilyenkor éles, fájdalmas és ringatásra sem múlik. A csecsemők ilyenkor összeszorítják öklüket, lábukat felhúzzák, arcuk kipirul. Ezek a tünetek főleg a délutáni-, esti órákban jelentkeznek, általában azonos időpontban. A hasfájás oka az emésztőrendszer éretlensége. Az emésztésért felelős bélbaktériumok csak a megszületés után kezdenek termelődni és a megfelelő mennyiséget csak a baba 3 hónapos korára érik el. Addig több gáz képződik a tökéletlen emésztés következtében. Emiatt a puffadás miatt fáj a kicsik pocakja. A hasfájás elkerülése érdekében a szoptató kismamák sokat tehetnek, ha kerülik a puffasztó ételeket, mint a hüvelyeseket, a k-betűs ételeket (karfiol, kelkáposzta, karalábé, stb.). Ám van, amikor bármit tehetnek az anyukák, a hasfájás akkor is jelentkezik. Ilyenkor általában Védőnői tájékoztató 7 Köszönettel Szülői Munkaközösség a mohó evés a felelős. Ha a picik mohón esznek, sok levegőt nyelnek. Ez először a gyomrot feszíti, amíg büfivel nem távozik. Ha ez nem történik meg, a levegő a belek felé halad tovább, ott okozva kellemetlen érzést. A hasfájás további kellemetlen dolgokhoz vezet. Ha a babák sokat sírnak, elfáradnak, erőtlenek lehetnek. A fáradság miatt, a szopizás nehezebb, lassabb a súlygyarapodás. A fájdalom miatt kevesebbet alszanak. A sírás során is sok levegőt nyelhetnek, ami további hasfájást okoz. A szülők a tehetetlenség miatt egyre feszültebbek. Az anyák kudarcként élhetik azt meg, hogy nem tudnak segíteni. Ennek következtében csökkenhet az anyatej mennyisége. Elindulhat egy ördögi kör. A kevesebb anyatej további feszültséget okozhat, aminek hatására még kevesebb lesz a tej, mire végül elapad. Több módszer is létezik a hasfájás csillapítására, ám egyikre sem lehet mondani, hogy az a biztos. Minden gyermeknek más az, ami segít. Meg kell próbálni az evés közbeni gyakori büfiztetést, hogy könnyebben távozhasson a levegő. A has masszírozásával, tornáztatással a gázok könnyebben távoznak a belekből. Léteznek különféle teák, amik ugyancsak szélhajtó hatásúak. Végül, de nem utolsó sorba léteznek gyógyszertárban kapható készítmények, amik a hasfájást csillapítják.

8 Lehetőség szerint először próbálják meg a szülők a büfiztetést, és a tornáztatást. Ha ez nem segít, jöhetnek a teák, cseppek. Az első időszak amúgy sem könnyű. Meg kell szokni az új helyzetet. Ha ezt tetézi a kólika, az még jobban megnehezíti a dolgokat. Fontos, hogy ez csak rövid ideig áll fenn, bár ezt a családok ilyenkor nem így érzik. De szem előtt kell tartani, hogy ez egy átmeneti időszak. Hasfájásmentes hónapokat kívánok. Csucsiné Tordai Noémi védőnő Újszülöttek: Németh Emma, szülei: Frankó Ágnes és Németh Mihály Nemes Máté, szülei: Molnár Melinda és Reményi Róbert Bácsics József Márkó, szülei: László Dóra és Bácsics József Lesti Róbert, szülei: Lesti Annamária és Farkas Csaba Kulturális hírek Dátum Január 21. Szo Január 27. P Február 18. Szo Február 24. P Február 25. Szo Március 2. P Március 3. Szo Március 15. Cs Március 21. Sze Április 5. Cs Április 8. V Április 13. P Április 21. Szo Május 1. K Május 4. P Május 27. V Május 31. Cs Június 3. V A Damjanich Művelődési Ház programterve I. félév Magyar Kultúra Napja Művészeti iskola félévzáró koncertje Községi farsangi bál Program Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (filmvetítés du.) Óvodafarsang (du. este) Kiállítás megnyitó Művelődési közmeghallgatás (kerekasztal-beszélgetés - de.) Nemzeti ünnep Gyerekszínház a sülysápi óvónők előadásában Emléknap a Tavaszi Hadjárat huszárjainak részvételével Húsvéti tojásfestés, kézműves foglalkozás + Húsvéti táncházi mulatság Költészet Napja (iskolások kiállítása) Merlot Társulat (Monor) Egy csók és más semmi színielőadás Civil Majális Kiállítás megnyitó Gyermeknapi szabadtéri programok, közte Pünkösdi királyválasztás, délután gyerek-, este pedig felnőtt táncház Egyszer volt a kiskondás bábszínház gyerekeknek Trianoni megemlékezés Június H-P Napközis tábor I. Június 23. Szo Június H-P Napforduló ünnep, Szent Iván napi szokások felelevenítése, falunap Napközis tábor II. Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan, Tel: 06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991 Albérlet kiadó! 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, gázfűtés + cserépkályha. Magdolna-telepen, állomáshoz közel! Csak munkahellyel rendelkezők jelentkezzenek! Telefon: 36-20/

9 BESZÁMOLÓ Egyesületünk 2011 évi tevékenységéről Civil szervezetek, egyesületek hírei Szervezetünk a Nagycsaládosok Tápiószecsői Egyesülete év végén alakult. A NOE-hoz 2011 évben csatlakoztunk. Tevékenyen telt már az első évünk is: - pályázaton a tápiószecsői önkormányzattól ft összeget nyertünk gyermekek táboroztatására és fejlesztésére. Az összeget 2011 augusztusában fel is használtuk. Nem csak a nagycsaládos egyesülethez tartozó gyermekeknek szerveztünk napközis tábort, hanem a községben élő gyerkőcöknek is. Természetesen a tagjaink gyermekei 50%-os kedvezménnyel vették igénybe a tábor programjait és szolgáltatásait, mivel mi szülők aktívan kivettük a lebonyolításában részünket. Rengeteg program volt pl.: strand, vízi világ látogatása, a környék látványosságainak megismerése, az erdei világba való betekintés, kézműves foglalkozások - a civil szervezetek részvételével szervezett majálison képviseltettük magunkat. Részt vettünk a főzőversenyen és a gyermekek egész napos hatékony elfoglaltságának biztosítása a mi dolgunk volt. Jegyzem meg nem volt egyszerű feladat; gipszet öntöttünk, Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója Tisztelt lakosság, tagjaink és támogatóink! 9 gyöngyöt fűztünk, színeztünk, hajtogattunk, festettünk. - képviseltettük magunkat a parlamentben szervezett NOE-s konferencián - részt vettünk a Noe által szervezett adományosztásban, amely az élelmiszerbanktól érkezett pl.: kukorica és borsó konzervek, zacskós levesek, Kinder tojások, csecsemő tápszerek, öblítők - első alkalommal helyi adományozót is köszönthettünk Ipacs Balázs személyében, akinek a finom karácsonyi bejgliket köszönhettük Az első ülésünk ebben az évben február 24.-én lesz a Műv.ház Páva klubjában 18-órai kezdettel, ahol megtörténik az ez évi tagdíjak befizetésese és a rendkívül sok kedvezményt biztosító Nagycsaládos Egyesületi Tagkártya igénylése pl.: csak ezzel a kártyával lehet igénybe venni magánszemély számára az ingyenes bankszámlavezetést az egyik nagy országos pénzintézeti hálózatban,valamint az induló pályázatok és ez évi tervek megbeszélése. Szeretettel várunk minden régi és jövőbeni új tagjainkat. Erdei Annamária a Nagycsaládosok Tápiószecsői Egyesületének elnöke Egyesületünk életében a év sem volt könnyebb, mint az azt megelőzőek. Vonulásainkat az alábbi táblázat összegzi. Vonulás Beavatkozás Tűzeset Műszaki Vaklárma/téves Összes Halmozott mentés jelzés vonulás től önállóan segítséggel nem történt Összesen Sajnos tavaly lakástűzhöz is vonultunk, ahol szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi kár jelentős volt. Több esetben vettünk részt műszaki mentésben (autóbaleset), ahol a több könnyű személyi sérülés mellett súlyos sérülés is bekövetkezett. A szélsőséges időjárás következtében kialakult károk számos esetben igényeltek beavatkozást, volt rá példa, hogy a területi tűzoltók sem bírták kapacitással, így egyesületünk önállóan vett részt a felszámolásában. Lakossági felkérésre önálló munkát is végeztünk, kiszáradt fákat vágtunk ki, darázsfészkeket számoltunk fel. Az Önkormányzat kérésére fák kivágását, esővízcsatorna tisztítását, valamint az iskola udvarán veszélyes fa eltávolítását hajtottuk végre ben nagy erőfeszítések árán sikerült felszereléseinket, szerállományunkat bővíteni. Önkormányzati és pályázati segítséggel vásároltunk egy 1994-es Nissan Pick Up gyártmányú kisteherautót, melyhez a Tápiómente Tűzvédelméért Alapítvány támogatása is hozzájárult. Köszönjük. Az elmúlt év során a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) szakfelszerelést (MOTOROLA MTM800 stabil-, egy SEPURA SRG3500W mobil-, és 2 db SEPURA SRH3800W típusú kézi rádió eszközt és tartozékaikat) kaptunk határozatlan időtartamra térítésmentesen használatba. Továbbá a Budapesti Tűzoltó Szövetségtől egy IFEX 3001 impulzusoltó készüléket kaptunk. Tagságunk létszáma is bővült, mind felnőtt, mind az ifjúsági tagozatban. Terveink az idei évre: Legfontosabb feladatunk a működéshez szükséges anyagi feltételek megteremtése. Ez központi támogatás hiányában csak önkormányzati segítséggel, illetve különböző pályázati pénzek elnyerésével lehetséges. Tervezzük a vásárolt Nissan jármű felszerelését, beavatkozásra kész kialakítását, továbbá a biztonságos tárolását megoldani. Szeretnénk a hiányzó vagy tönkrement felszerelések, eszközök beszerzését, illetve cseréjét végrehajtani ben a hivatásos tűzoltóságok átalakulnak, így egyesületünk is átszerveződik, változásban lesz része. Alapszabályunknak megfelelően idén vezetőségválasztást is kell tartanunk. Felhívás! Kérjük Önöket, hogy támogassák Egyesületünket személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával. Adószámunk:

10 Továbbra is várjuk új, pártoló vagy vonulást is vállaló tagok jelentkezését! Az Egyesület életéről, munkájáról további információkat a weboldalon kaphatnak. Elérhetőségek: , Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magánszemélyek véleménye, hozzászólása Hadjárat a hatalomba visszakerülésért! Megdöbbentő érzés volt a magyar ember számára az Európai Unió január 18. parlamenti ülését végig nézni. Ami világosan egyértelművé vált a balliberális EU-i parlamenti képviselők, tudatosan előre kitervelt módon, gyűlöletkeltő magatartásukkal, saját maguk színpadi bohócaivá, önmaguk karikatúrájává váltak! Orbán Viktor miniszterelnök Urat, politikai elkötelezettségében, emberi méltóságában ért brutális szadista támadásért, annak leállításának hiányáért, José Manuel Barrosó és Martin Schulz elnök urakat, nagyfokú felelősség terheli. A TV közvetítésből világosan érthetővé vált, a támadásban résztvevő képviselők, politikai kultúrájuk hiányában gátlástalanul fogalmaztak meg olyan kritikai véleményeket, aminek igazságtartalmáról a megbízók nem tájékoztatták Őket. Nem is ez volt a fontos számukra mit mondanak, hanem az, hogy minél többet ártsanak! Örök igazság, a hazugságnak csak az igazság tud gátat szabni. A miniszterelnök Úr politikai tisztánlátása morális értelemben úgy tárta fel az igazságot, hogy senkit nem sértett meg, amikor leleplezte a valótlan igaztalan vádakat. Ez tette Őt naggyá, igaz magyar hazafivá! Minden emberben van olyan erkölcsi cselekvési és érték felfogás, amely hozzásegít, ahhoz az objektív forráshoz, amely látóvá tesz. Fel fogja ismerni azt az embert, Pártot, akinek a viselkedése nincs összhangban a tiszta erkölcsi értékek szabályaival. Emberi szabadságunk ebből eredő felelősségünk mindig meghatározó ereje legyen önvédelmi céljainknak. Én nem fogadok be olyan propaganda hazugságokat, amelyek engem csak tárgynak tekint. Megtéveszt, félretájékoztat. Saját önző céljára, politikai előnyre, anyagi kapzsiságának a gyarapodására akar felhasználni. Gyurcsány és Bajnai kormány nemcsak az országot, az MSZP-t is csődbe vitte. Három alkalommal voltak kormányon, egyszer sem sikerült bizonyítani alkalmasságát az ország vezetésére. Eljátszották az emberek bizalmát. Abban a pártban ahol az emberek felismerték az- az ideológiai irány, hazudni kötelező, önkritikát gyakorolni tilos! A gyűlölet szítása napi rendjükké kell, hogy váljon, ha van rá szükség, ha nincs, az a párt hiteltelen és nagyon- nagyon sok takargatni valójuk van! A kettészakadt párt ne tévesszen meg senkit. Az MSZP és Gyurcsány által vezetett Demokratikus Koalíció megtévesztés. A bűntársak egymástól való függősége a legnagyobb összetartó erő! **** Nagy öröm volt látni a Béke menetet, azt a több százezer embert, akik gyűlölettől mentesen, tiszta szívvel adták tudomására a világnak, hogy a szeretet ereje egy nemzetet hogyan foglalja magába, Az élő szeretet az, ami nem szétválaszt, hanem összetart bennünket. Minél többen vagyunk, akik képesek vagyunk így gondolkodni, egymással megosztani gondolatainkat, annál nagyobb tudás birtokában leszünk. A belső erkölcsi értékünk akkor tud igazán kidomborodni, ha gondolataink, cselekedeteink ésszerűen igazolni tudja a valóság tartalmát! Az emberekkel való kapcsolataink, legyen olyan morális 10 forrása, amely hosszú távon szeretetben tudunk ésszerűen érvelni, logikailag gondolkodni. A hit a szeretet a szívünk, lelkünk mélyén olyan szövetséget alkosson, ami gátat tud emelni az emberi gyarlóságnak, minden felénk áramló hazug befolyásolásnak. Hiszem, senki sem született gonosznak, ne is váljunk azzá! Szemerédi János TÜCSÖK & TÜCSÖK Pizzéria és falatozó Tápiószecső, Dózsa György u. 2. Februárban napi PIZZA AKCIÓ 500 Ft.!!!!!! Rendelés felvétel: ,30-ig Február 1-től Kedd Péntek Szombat Köszönetnyilvánítás LÁNGOS 6-10-ig 7-13-ig Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett édesanyánk Homoki Gergelyné (80) temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és sírjára virágaikat elhelyezték. Gyászoló család * Köszönetet szeretnénk mondani, akik KMETY ANDRÁS szerető Édesapánk temetésén részt vettek, és osztoztak mély fájdalmunkban. Gyászoló család Fájó szívvel búcsúzunk. Elfelejteni téged, soha nem lehet, Te voltál a jóság, és a szeretet, Elvitted a fényt, a meleget, Csak egy sugarat hagytál, Az EMLÉKEDET Kedves Olvasók! Történelmi események előtt áll templomunk, hiszen egy olyan horderejű munka, amit az idén meg

11 szeretnénk valósítani, generációnként egy, ha akad. Templomunk, - ami egy egészen gyönyörű, és tetőszerkezeti megoldásai révén a maga nemében egyedülálló barokk templom most segítségre szorul. Az elmúlt évek viharai sajnálatos módon rámutattak a tetőszerkezetének valós állapotára, valamint ennek mára már tarthatatlan helyzetére. Valójában három problémát kell megoldanunk, illetve kiküszöbölnünk. Az első, hogy a héjazat borítása, a lentről is jól látható fedése a felhasznált anyag miatt már nem nyújt kellő védelmet, hiszen nagyobb esőzések esetén gyakorlatilag a pala elöregedése, és anyagszerkezete miatt már átereszti a vizet, mérhetetlen károkat okozva a mennyezeten helyet foglaló és igen értékes barokk szeccok-ban, festményekben. Második, hogy a tető fa szerkezete igencsak koros, magán viselve annak jellemzőit. (Szuvasodás, szerkezetgyengeség, korrodáló folyamatok stb.) A harmadik probléma statikai, és legalább ilyen horderejű. Az évtizedek alatt több szerkezeti módosítást hajtottak végre magában a tetőszerkezetben is. Ezek a javítások vitathatatlanul jó szándékú, az akkor adódott problémára megoldást kereső beavatkozások voltak. De mivel a templom 3 független statikus szakember megállapítása alapján egy egészen egyedi tetőszerkezet-statikai megoldással büszkélkedik, ezek a beavatkozások megbillentették a készítésekor még meglévő egyensúlyt. Ez azt jelenti, hogy a tető a súlyt már nem függőlegesen adja le a falakra, hanem oldalirányú nyomást végez; gyakorlatilag szét szeretné feszíteni a falakat. Ha a templomba lépünk, és felnézünk, ezért látjuk a mennyezeten a különböző repedéseket. Tehát az előttünk álló tetőfelújítás mindhárom problémára sok-sok évtizedre megnyugtató megoldást szeretne adni. Mindnyájan tudjuk hogy ez a helyi egyház-, de egész Tápiószecső községnek ez egy nagyon fontos állomása. Valamilyen szinten ugyanis mindnyájan kötődünk ehhez a templomhoz. Egy keresztelés, egy házasságkötés, de akár csak egy ima által kissé közelebb tudtunk kerülni általa a Jóistenhez. Éppen ezért már most mindenkinek minden jó szándékú felajánlását; akár imában - akár anyagi értelemben adott segítségét a leghálásabban köszönök az Egyházközség nevében! Kedves Olvasók! Valóban mindnyájunk szívügye nemcsak a saját házunk, amiben élünk; hanem templomunk állapota is, hiszen ha Isten háza rendbe van, akkor saját igényességünk mértéke szerint szívünk is könnyebben belső nyugalmat és értéket lelhet benne! Dóbiás Zalán Plébános Kátai út 101. földszinten lévő 2 szobás lakás március 1-i beköltözéssel kiadó Telefon: 29/ Kérem, sokáig csengessen! * Tápiószecsőn a Kátai út 95. III. emeletén 3 szobás lakás kedvező áron kiadó. Telefon: 29/ Kérem, sokáig csengessen! konyhabútor, filagória, kocsi beálló, pergola, faház készítése, valamint egyéb épületasztalos munkák, laminált- és szalagparketta lerakása, kedvező áron, garanciával és rövid határidővel, ingyen felméréssel. Fakivágás, faaprítást, erdőtisztítást is vállalunk. Hívjon bizalommal! Tel: 06/30/ , Sass Ferenc Figyelem, figyelem, figyelem! Már nem kell otthon felfordulás csinálni!!! Bármilyen buli jöhet szóba, ha nem otthon szervezed: baráti összejövetel vagy szülinapi zsúr, ballagási vagy céges buli, esküvő vagy egyéb rendezvény, akár halotti tor is. Erre a célra szeretnék ajánlani Tápiószecső szívében tálalható helységet, mely minden igényeknek megfelel (Vadászbolt alatti kávézó). Saját kaja, stb hozható. Férőhelyek: kb. 35 fő További információ, egyeztetés: tel: 06/30/ , Dósa Anikó Ár: megegyezés szerint (de nagyon méltányos) Megnyitottuk Zöldség gyümölcs vegyes kereskedésünket. Polgármesteri Hivatallal szemben a Zöld házban. Nyitva tartás:keddtől - szombatig 07 órától 16 óráig. KÍNÁLATUNKBÓL: Gyümölcs: Zöldségek: Golden alma 210,- Ft Zöldség 255,- Ft/kg Jonagold 199,- Ft Répa 145,- Ft/kg Idared 185,- Ft Káposzta 75,- Ft/kg Alexander körte 325,- Ft Lila káposzta 155,- Ft/kg Narancs 240,- Ft Sütőtök 185,- Ft/kg Mandarin 250,- Ft Zeller 280,- Ft/kg Karalábé 50,- Ft/db Üdítők, vizek Kelkáposzta 195,- Ft/kg Sörök Fokhagyma 1900,- Ft/kg Borok 2 l. 460,- Ft Lila hagyma 185,- Ft/kg Kávék 405-től 485-ig Fekete retek 155,- Ft/kg Röviditalok Paprika 85,- Ft/db Fűszerek, ételízesítő 1 kg/550,- Ft Paradicsom 460,- Ft/kg Tészták, tojás 35/db Burgonya 90,- Ft/kg Konzervek, befőttek Hagyma 110,- Ft/kg Édességek, sütemények Hegyes erős 70,- Ft/db Tisztítószerek, WC papír Savanyúság: Uborka, almapaprika, vegyes vágott, cékla, cseresznyepaprika, fejes káposzta, aprókáposzta. És még sok más termékből választhat a kedves vevő. Mindenkit szeretettel várunk. Akár családi házban, akár lakásban lakik, szüksége van a szakember segítésére! Beépített-, szoba-, előszoba, gardrób, 11

12 12

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2015/2016. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra Kovács Csilla Endrefalva Pálmány Márta 2015. augusztus

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 25-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 25-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: A Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. január 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: 4 fő települési képviselő Kereszti Márta Ludányhalászi Község Önkormányzatának

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 16-án órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 16-án órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

2016/2017-es tanév programtervezete

2016/2017-es tanév programtervezete 2016/2017-es tanév programtervezete SZEPTEMBER 1. Csütörtök Első tanítási nap Tankönyvosztás 1-2. évf. 17:00 Szülői értekezlet az 1.a, 1.z, 2.z osztályokban SZMK tagok választása 2. Péntek Tankönyvosztás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

program terv.xls

program terv.xls Hónap/ nap ÁMK programterve 2006-2007. évre 2006.09.01 péntek tanévnyitó 2006.09.02 szombat 2006.09.03 vasárnap 2006.09.04 hétfő 5.a.-b. Erdei iskola 2006.09.05 kedd 5.a.-b. Erdei iskola 2006.09.06 szerda

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 22-ei ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 22-ei ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 22-ei ülésére Tárgy: A Művelődési Ház Kht. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 12. E L Ő T E R J E S Z T É S 2016. december 8-i rendes, nyílt ülésére Iktatószám:

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben