nyzatok és s a lakosság g viszonya az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nyzatok és s a lakosság g viszonya az"

Átírás

1 Az önkormányzatok nyzatok és s a lakosság g viszonya az energiaellátáshoz Dely László alelnök Települési Energiagazdálkodási Szakosztály BMF KVK Budapest 2007 november 27

2 Paradigmaváltás az energetikában! 1973 előtt Olcsó a vezetékes energia Centralizált energiatermelés Fosszilis energiafelhasználás Nagy környezetszennyezés Energiaveszteséges termelés Veszteséges energiafelhasználás A jövő Drága a vezetékes energia! Decentralizált energiatermelés Megújuló energiafelhasználás Kis környezetszennyezés Energiahatékony termelés Energiahatékony felhasználás Lakosság + kommunális 56 %!!

3 Követelmények és s a fogadókészs szség? VGRID Az együttműködés alapjai: - Önkéntesség és nyitottság - Demokratikus kontroll - Gazdasági érdekek - Függetlenség és autonómia - Nevelés, képzés és információk - A felek közötti együttműködési szándék - Közösségi törődés és figyelem Az együttműködési stratégiák megvalósítási feltételei: - A partner fizikai/gazdasági/mentális képessége - A megbízhatóság - A fogékonyság - Az életminőséget javító eredmény - A fenntarthatóság? 3

4 A jelen: Az önkormányzatok nyzatok és s a lakosság g viszonya az energia kérdk rdésekhez Félelem az energiaárak emelkedése, a váratlan energiahiány, a globális felmelegedés miatt Kevés információ a jó döntésekhez Hiányzik az önkormányzatok jó példája, példamutatása Nem kötelező feladat az önkormányzati energia és környezetgazdálkodás, nincs elég motiváció Nincs szervezett gazdálkodás, elvétve alkalmaznak energetikusokat, környezetgazdászokat, nincs megfelelő szakmai előkészítés, vállalkozói ajánlkozásokra születnek döntések. Az energetikai fejlesztéseknek sok esetben nincs szakmai gazdája az önkormányzatoknál. A működtetés sokszor szakszerűtlen, veszteséges Kevés a támogatás, nincs elég önerő, nem éri meg pályázni Anyagi feltételek hiánya akadályozza a szükséges mértékű energetikai korszerűsítést Bizonyíthatóan nagy veszteségek!

5 Folyik az útkeresés Hogyan lehet az együttműködés alapjait és feltételeit biztosítani Milyen tényezők akadályozzák az együttműködést, a szükséges feltételek megteremtését? Kik közvetítik a szükséges információkat? Kik lesznek a helyi szakmai koordinátorok? Hogyan lehet gyorsítani és kiterjeszteni a fejlesztési folyamatot? Az ETE Települési Energiagazdálkodási Szakosztálya modellek keresését,modellek fejlesztésének szakmai támogatását határozta el Fenntartható energiahasználatra, a fenntartható tényleges energia és környezetgazdálkodásra, a partneri együttműködésre hajlandó városokat kistérségeket, térségeket és ökotérségeket kerestünk és keresünk! Következzenek modelljeink:

6 Tata: Kisvárosi, megújuló energiákkal komplex, fenntartható energia és környezetgazdálkodás. ESCO-s beruházás. UNDP esettanulmány Magyarország g első faapríték-tüzel zelésű fűtőműve 1.Adottságok

7 Tata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kísérleti Telepe Az energianövények termelésének a technológiái ki vannak dolgozva!

8 TATA város energia- és távfűtési koncepciója 2002-ben készült Forrás: CO-ENERGY Javasolt bővítések: Polgármesteri hivatal, Református Gimnázium, Zeneiskola, Kórház és rendelőintézet, Eszterházy Kastély, közép iskolák és kollégiumok, Új úti és Fényes Fasori, Talentum Iskola, Kapucinus Templom, Almási úti intézmények, iskolák, óvodák, panziók, hotelek, Pálma Rendezvényház, csatlakozni kívánó tömblakások, magánházak.

9 TATA Energiahatékonys konyság g Fejlesztési si Program Költségmegtakarítás- és s bevételi lehetőségei 3 forrásb sból Energiafigyeles 20 onkormanyzati intezmenyben: Az eves 16% novekedesi trend megtort Energia audit: 10% megtakaritas csak a szolgaltatasi szerzodesek felulvizsgalataval: raforditas nelkul ezer Ft Energiaköltség MFt Poly. (Energiaköltség MFt) Megtakarítások, bevételek 3 forrásból: 1. Energiafigyelés - átlagosan 16% megtakarítás 2001/02) 2. Energia Audit - 12% energia megtakarítás érhető el ráfordítás nélkül,és alacsony ráfordítással (3-5 eves megtérüléssel) 3. A távfűtési rendszer ESCO-s modernizációja évi MFt bevétel évente Ráfordítások: Pályázatokhoz szükséges önrész Az audit javasolt intézkedéseinek ráfordítása Működési költségek energetikus oglalkoztatása intezkedesek A tavfutes primer oldali ESCO-s modernizaciojabol es a kogeneraciobol szarmazo hasznok Évenként Összesen Σ: Az intézmények energiaköltsége 100%- ban megtakarítható, megtermelhető

10 Tatai Kistérs rség BIOMASSZA KLASZTER KONCEPCIÓJA Biomassza hulladék összegyűjtés, termelés és s felhasználás Biom assza (dendrom assza) - term elés és felhasználás B t. E gyüttm ű ködő i kör és kapcsolatrendszer a Tatai M edencében. Biomassza alapú kogeneráció N y u g a t M a g y a r o r s z á g i E g y e t e m B io m a s s z a, E n e r g e t ik a T u d á s b á z is S z a k m a i v e z e té s In form a tika, a d a t b á zi s K l a s z t e r M e n e d z s e r G a z d a s á g i m e n e d z s e r E n e r g i a n ö v é n y e k t e le p í t é s e, n ö v é n y v é d e lm e Regionális energianövény betakarító, gy ű jt ő -, aprító, feldolgozó-, tároló és értékesít ő, s z o l g á l t a t ó s z e r v e z e t C O - E N E R G Y b io m a ss z a fe lh a s z n á lá s i sz a k é r tő B i o c a l o r fa a p r í t é k k a l ü z e m e l ő t á v fű t ő m ű ( H a s z n o s ítá s i r e n d s z e r g a z d a ) Ú j tü z e lé s i t e c h n o ló g iá k k ís é rle ti h e l y e A megújuló energiákat helyben lehet hatékonyan felhasználni!

11 Hódmezővásárhely: Energiatudatos korszerűsítés, s, geotermikus közmk zműrendszer évek villamos energia költség megoszlása számlák összegének adatai alapján Egyéb Intézmények 13% Közvilágítás 54% 001 Hmvhely Önkormányzat 5% Óvodák összesen 3% Általános Iskolák összesen 11% Középiskolák összesen 13% Kollégium 1% Belső világításkorszerűsítés ban 3 ütemben, harmadik feles finanszírozással 1998: Közép Európában egyedülálló- Hódmezővásárhelyi Geotermikus Közműrendszer 4 lakótelep 3000 távfűtött lakás teljes használati melegvíz igényét biztosítja GJ/év hőmennyiséggel részt vállal a fűtési hőenergia szükségből. Évente 2 millió m3 földgáz kiváltása! 7 Óvoda 21 intézmény 10 Általános Iskola 19 intézmény 5 Középiskola és kollégium 1 Kórház és Rendelőintézet Megtakarítás 2004-ben: ,- Ft Közvilágítás korszerűsítés feszültség szabályozással, elszámolási fogyasztásmérés kialakításával február átadva, értékelés folyamatban További információk: Fazekasné Czakó Ilona okl. villamosmérnök, energetikus, EU rendszerű auditor, 62/

12 Sümegi Kistérs rség: vidékfejleszt kfejlesztési si célúc fenntartható komplex energia és s környezetgazdk rnyezetgazdálkodás

13 Sümegi megi Kistérs rség: g: biomassza termelési felhasználási si javaslatok Pylon Kft. Dr. Unk Jánosné és munkacsoportja (2007): A fenntartható vidéki térség gazdaságfejlesztési tényezőinek és feltételeinek vizsgálata, modellterve, különös tekintettel az agrárkörnyezetre és a megújuló energiahasznosításra a sümegi kistérségi mikrorégióban. Kutatási részprojekt tanulmány. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája MÜTF ROP pályázati projekt. Tatabánya, 2007.

14 rség: A kistérs rségi megújul juló energiapotenciálb lból és s energiahatékonys konyság g növeln velésből l nyerhető: Sümegi Kistérs 100 % hőenergia h energia 14 % villamos energia az önkormányzati nyzati intézm zmények és s a lakosság energiaellátásához + értékesíteni lehet 2x ennyi energiát célszerűen en biobrikettet, pelletet 5 település s kaphat településk sközponti fűtőművetf 2 nagy biogáz z telep létesl tesülhet Hasznosítani lehet a parlagföldeket ldeket megáll llítható az elvándorl ndorlás, helyi munkalehetőségek biztosíthat thatók. Az energiaveszteségek gek csökkent kkentése miatt további % energiát és s költsk ltségeit lehet megtakarítani tani

15 TATAI MEDENCE: 4-5 kist 5 kistérséget érintő ipari-agr agrár r tatai indítású bioenergetikai klaszter projektjavaslat. Fenntartható energia, víz v és s környezetgazdk rnyezetgazdálkodási modellként ajánlhat nlható Tatai Kistérség 15

16 A siker feltételei: telei: Partnerek a fejlesztésben sben Co-Energy Ltd. KÖDREVI Oroszlány Tatabánya Tata

17 Közép-Dunántúli RégiR gió energetikai koncepció és s stratégia: Megújul juló energiaforrások telepítési javaslatai PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné és munkacsoportja (2006): A közép-dunántúli régió energetikai koncepciója és stratégiája. MTESZ Fejér Megyei Szervezete Közép-Dunántúli Regionális Ügynökség KDRFÜ. Budapest, július.

18 Nyíregyh regyháza: za: fűtéskorszerűsítés, s, ablakcsere, homlokzati hőszigetelés. s. Fenntartható energiagazdálkod lkodás lakásból távfűtött NYÍTÁS program millió Ft/év távhőszolgáltatói ráfordítás Panel program 1/3 állami, 1/3 önkormányzati támogatás lakás fogyasztóoldali korszerűsítés 1752 millió Ft beruházás. (606 eft/lakás) 68%-os energiamegtakarítás fűtés korszerűsítés 46% ablakcsere 13% a homlokzat hőszigetelés 9% További infó: Nagy Péter főenergetikus

19 Nyíregyh regyháza nemzetközi zi jój példa az európai Energia - Városok (Energie Cités) Szövets vetségében

20 Az új magyar települési energiapolitika és stratégia kialakításához, a fenntartható energia és környezetgazdálkodás fejlesztéséhez, gyakorlati megvalósításához jó lehetőséget adnak tapasztalataikkal a partner önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások. Modelljeinket a magyar önkormányzati és lakossági fenntartható energia és környezetgazdálkodás kutatási és fejlesztési területeiként ajánljuk az érintett minisztériumok, egyetemek, főiskolák, kutatóbázisok számára 20

21 Milyen konkrét t feltételek telek szüks kségesek a városi és s térst rségi modellek működtetéséhez? 1. Városi, térségi energia-megtakarítási alap létrehozása 2. Kistérségi energiamenedzser + környezetgazdász alkalmazása Feladataik: Energiaveszteségek csökkentése, az energiahatékonyság és megújuló energiák részarányának emelése Kistérségi energiakoncepció és operatív programok (változataik) szakmai előkészítése Végrehajtás koordinálása, felügyelete. Heti energiafogyasztási adatbázis létrehozása, az energiahatékonyság elemzése, havi visszajelzések készítése Pályázati feladatok (Kistérségi kiírások, EU, ágazati, régiós pályázatok szervezése) Energialibelarizációs feladatok (Villany, gáz) Épületek energetikai tanusítványaival kapcsolatos feladatok A klímaváltozással kapcsolatos feladatok koordinálása

22 Milyen konkrét t feltételek telek szüks kségesek a városi, térst rségi modellek működtetm dtetéséhez? Előkészítés: 2. Kistérségi, térségi együttműködés szervezése civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, gazdasági és tanácsadó szervezetekkel. A siker titka a segítő, korrekt partnerség! Tapasztalatgyűjtés. Folyamatos működés: a döntéseket előkészítő anyagok elkészítésére. 3.Biomassza és megújuló energia potenciál felmérés valamint a helyi hasznosítási energiaigények felmérése, adatbázis létrehozása. 4. Stratégiai tanulmány a hasznosíthatóságra megvalósíthatósági tanulmányok készítése 5. Pályáztatás (Klaszter, ESCO ) A modellek eddigi tapasztalatai alapján n energetikusi, környezetgazdálkodási szervezet létrehozl trehozása szüks kséges minisztériumi koordinálással!

23 Güssing Az Az Újrahasznosítható Energiák k Európai Centrumával K+F kapcsolat szüks kséges! 23

24 A K+F legfontosanbb területei: Bio Bio-szolár településk sközponti fűtőműf hő és s megújul juló villanyáram termeléssel Mikró gázturbina vagy dugattyús gázmotor? 24

25 Tegyük jó partnerré az önkormányzatokat és a lakosságot! Csak közösen tehetünk a széndioxid csökkentéséért, földünkért, környezetünkért, gyermekeinkért! 25

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Fenntartható energiagazdálkod

Fenntartható energiagazdálkod Fenntartható energiagazdálkod lkodás jelents megtakarítás a kistérs rségekben Dely László alelnök ETE Települési Energiagazdálkodási Szakosztály Budapest 2008 04 02 Antarktiszi 3,6 km-es jégminta : 800

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE ... COVENANT OF MAYORS EUROPEAN UNION MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Debrecen 2011 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára 2014. március 1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

Követendő példák. Energiahatékonyság, megújulók, sikerek

Követendő példák. Energiahatékonyság, megújulók, sikerek Követendő példák Energiahatékonyság, megújulók, sikerek impresszum előszó Kiadja az Energia Klub 1056 Budapest, Szerb utca 17 19. Telefon:(06-1) 411-3526 E-mail: energiaklub@energiaklub.hu www.energiaklub.hu

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában MET IX. Energia Műhely TELEPÜLÉSENERGETIKAI KÖRKÉP CONSRUMA 32, 2013. 04. 10. dr. Fábián Zsolt főtitkár Magyar Önkormányzatok Szövetsége A települési

Részletesebben

MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési folyamatát?

MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési folyamatát? Paving the way for self sufficient regional Energy supply based on sustainable concepts and renewable energy sources MANERGY: Miként segítheti a projekt a települési önkormányzatok energetikai tervezési

Részletesebben

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Jó gyakorlatok a megújuló energia felhasználásának területéről Nagykanizsa, 2014. március 26. Előadó:

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Geotermikus Energia Szeged, 2007. november 22. A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Szántó Szilvia Tanácsos Környezetfejlesztési Főosztály KvVM

Részletesebben

EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) Bátor tettek a múltban, bátor tettek a jövőért! 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24

menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24 Tréning anyag létesítmény é vezetőknek, menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24 Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Budapest, 2007. december 1 E G Y E Z T E T É S I L A P A) Állami

Részletesebben

A megújuló energiák, különös tekintettel a biomassza felhasználására

A megújuló energiák, különös tekintettel a biomassza felhasználására A megújuló energiák, különös tekintettel a biomassza felhasználására Ekéné Zamárdi Ilona Tóth Tamás Bevezető A megújuló energiák között a szilárd biomassza felhasználása a legrégebbi eredetű. A fafűtéses

Részletesebben

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban AKCIÓTERV a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban Tartalomjegyzék 1. Háttér... 2 2. A GEO.POWER projekt keretében azonosított jó gyakorlatok... 3 2.1. Távfűtő rendszer,

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) 2012. november 26. társadalmi egyeztetésre bocsátott változat Készült: Széphő Zrt. gondozásában TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser Handa Orsolya Regionális fejlesztések sekért felelős s projekt menedzser Az ENEREA Észak-Alföldi ldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával

Részletesebben

AZ E-STAR ALTERNATÍV NYRT. FUNDAMENTÁLIS RÉSZVÉNYELEMZÉSE

AZ E-STAR ALTERNATÍV NYRT. FUNDAMENTÁLIS RÉSZVÉNYELEMZÉSE KOCHMEISTER-DÍJ 2010-2011. AZ E-STAR ALTERNATÍV NYRT. FUNDAMENTÁLIS RÉSZVÉNYELEMZÉSE KÉSZÍTETTE: SZENTIRMAI GÁBOR BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM PÉNZÜGY MSC 2011.05.05. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben