J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés november 15-i üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. november 15-i üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: a november 15-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska Miklós, Rózsa Lajos, Sebestyén Ferenc, Sebestyén László, Szórád Róbert Mihály, Balogh Béla Tibor, Rózsa Endre, Dr. Jernei Zoltán, Serfőző István, Szecsei Attila, Soós Antalné Molnár Erzsébet és Soós Antal a Közgyűlés tagjai. Bejelentéssel távol: Tokajiné Demecs Katalin, valamint Szathmári Norbert, a Közgyűlés tagjai. Továbbá jelen vannak: Boldog István országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos; Dr. Csoór György, a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke; Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző; Varga Béla, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség csoportvezetője; Kovács Károly igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága; Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; Lipcsey György Imre ügyvezető, Tisza-tó Fejlesztési Kft.; a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői, a sajtó képviselői, meghívottak. Kovács Sándor köszönti a Megyei Közgyűlés tagjait, a meghívott szervezetek képviselőit, a Közgyűlés valamennyi résztvevőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Megyei Közgyűlés tagjai határozatképes számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, a közgyűlés ülését megnyitja. Elmondja, hogy szeptember 10-én Cibakházán és október 21-én Kisújszálláson súlyos bűncselekmények történtek, amelyek megdöbbentették a megye polgárait. A kiemelten súlyos bűncselekmények elkövetőjének felderítésében és elfogásában részt vevők helytállásának elismerése kiemelten fontos. Az országos rendőrfőkapitány tárgyjutalomban részesítette a cibakházi bűncselekmény esetében Varga József r. őrnagyot, Pallaginé Dr. Borsányi Zsuzsanna r. alezredest, Varga Zsolt r. alezredest. Bejelenti, hogy ajándékkal és emléklappal köszöni meg az elkövető elfogásában közreműködő rendőrök kiemelkedő munkáját Czene Péter rendőr főtörzszászlósnak, valamint Varga Tamás közalkalmazottnak. Az országos rendőrfőkapitány elismerésben és jutalomban részesítette a kisújszállási bűncselekmény esetében Pallaginé Dr. Borsányi Zsuzsanna r. alezredest, Tóth Attila r. századost, valamint Balogh Sándor r. főtörzszászlóst. A Közgyűlés ajándékkal és emléklappal köszönetét fejezi ki Borók Tibor r. alezredesnek és Molnár Ferenc r. főtörzsőrmesternek. Ezt követően a közgyűlés a napirendi javaslatot 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. /Soós Antalné Molnár Erzsébet nem szavazott/

2 2 Az ülés napirendje a következő: 1. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos által elvégzett munkáról Előadó: Boldog István országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos 2. Tájékoztató a megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről Előadó: Kovács Károly igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 3. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a évi adatok alapján Előadó: Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4. Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárására Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 5. Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata Gépkocsi vásárlása a polgárőrség infrastruktúrájának fejlesztése érdekében tárgyú, K számú támogatási szerződésére Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 6. Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzata Nagyrévi óvoda tagintézményben játszótér felújítás tárgyú, L számú támogatási szerződésére Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 7. Előterjesztés Tiszagyenda Község Önkormányzata Tiszagyenda gondozási központ bővítése családsegítővel és gyermekjóléti szolgálattal tárgyú, K számú szerződés lezárására Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 8. Előterjesztés a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 9. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2013. (II.26.) ÖR sz. rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 10. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke

3 3 11. Előterjesztés a közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus előkészítése keretében a megyei programozási tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodások kezdeményezésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 12. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozásra Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 14. Tájékoztató A Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiája című dokumentumról Előadó: Lipcsey György Imre ügyvezető, Tisza-tó Fejlesztési Kft. 15. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 1./ NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos által elvégzett munkáról Előadó: Boldog István országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos Kovács Sándor köszönti Boldog István országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos urat, a napirendi pont előadóját. Boldog István Power Point előadás kivetítésével kiegészítést tesz írásos tájékoztatójához. Ábrákkal, képekkel szemléltetve számol be az általa elvégzett eddigi munkáról, az elért eredményekről, a középtávú tervekről. Járásonként ismerteti a problémás útszakaszokat. Megbízatásának kezdete óta eltelt időszakban öt hónapja a járási hivatalok vezetőivel, a megyei polgármesterekkel, a közútkezelővel folytatott rendszeres egyeztetés eredményeként 1,5 milliárd forint plusz forrást sikerül még ebben az évben Jász-Nagykun-Szolnok megye alsóbbrendű úthálózatának felújítási munkálataira fordítani. Tevékenységével célja az, hogy a jövőben kátyú miatt ne legyenek lassító táblák a megyében. Megköszönte a megye lakosainak támogatását és a több ezer beérkezett javaslatot. /Az előadás anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Dr. Juhász Enikő szerint a tájékoztatóból kitűnik, hogy Boldog István országgyűlési képviselő, megyei útügyi biztos felmérte, személyes bejárással megtapasztalta a megye útügyi helyzetét és arról valós képpel rendelkezik. A Tervezési és Monitoring Bizottság köszönetét fejezi ki a tájékoztatóért és azért a 1,5 milliárd forintért, melyet a megye úthálózatának felújítására sikerült megszereznie. A Bizottság a tájékoztatót a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

4 4 Serfőző István kérdése: a lakosság felé megküldött kérdőíveken jelzésre került-e az, hogy az e-útdíjat áttételesen nekik kell megfizetni, mert véleménye szerint a megvásárolt termékek árnövekedésével fog járni. Továbbá kérdezi, gondolkozott-e azon, hogy az e-útdíj törlésre kerüljön, mivel akkor a nehéz járművek nem kényszerülnének le a mellékutakon közlekedni. Kovács Sándor nem tudja, hogy képviselőtársa mennyi román, ukrán terméket vásárol, melyeken megjelenhet az e-útdíj ára. Leginkább a román és ukrán teherautók fizetik meg ezt a díjat, melyek a megyén keresztül haladnak, szerinte nem nagyon épül be a magyar árakba. Sebestyén Ferenc kérdezi, hogy a jelenlegi állapot szerint a megye összes útjának felújításához mennyi kormányzati forrásra lenne szükség. Szecsei Attila a beszámolóra hivatkozással kérdezi, hogy milyen szabálytalanságokat észlelt a közútkezelő dolgozóinál, illetve milyen intézkedések történtek ezek kezelésére. Balogh Béla Tibor érdeklődik, hogy az útügyi biztos folytatott-e egyeztetéseket a közútkezelővel, illetve ennek alapján volt-e valamilyen meglepetés a járásokban folytatott konzultációk során. A felújításra megjelölt utak hossza alapján készültek-e kalkulációk arra vonatkozóan, hogy mekkora forrásösszegre lenne szükség, továbbá az e-útdíjat megfontolt, megalapozott javaslatnak tartja-e? Sebestyén László szerint nagy szükség van az utak felújítására. Kérdezi, van-e kimutatás arról, hogy a Kormány az elmúlt 3 évben, illetve az azt megelőző kormányzati ciklusban mennyit fordított a megye útjainak felújítására. Boldog István véleménye szerint szükséges volt az e-útdíj bevezetése, mivel a környező országokban mindenhol alkalmazzák. A hazai fuvarozók külföldön fizetnek útdíjat, viszont a Magyarországon áthaladó külföldi kamionosok nem fizettek, csak rontották az utak minőségét. Jelenleg a magyarok kedvezményeket kapnak a kormánytól. Ebből a bevételi forrásból utakat tudnak javítani, melyre a lakosság által igazoltan szükség van, véleménye szerint nem terhelődik észrevehető mértékben az áruk szállításán keresztül a termékekre. Válaszában elmondja, hogy a megye legrosszabb útjainak megjavítására 50 milliárd forintra lenne szükség között 88 milliárd forintot költöttek a közúthálózatok felújítására az országban, 2010-től mostanáig 150 milliárd forintnál járnak. Véleménye szerint a számok magukért beszélnek. A közútkezelőnél észlelt szabálytalanságok kapcsán feltett kérdésre elmondja, hogy tanulmányozta a kátyúzási szabályokat, helyszíni bejárása, szemléje alkalmával a hidegaszfaltozásnál tapasztalta, hogy azonos eljárásnál az egyik helyszínen használtak emulziót, egy másik helyen pedig nem. Ezt az esetet jelezte igazgató úr felé, melynek kivizsgálása megtörtént. A polgármesterekkel történt egyeztetések során rangsorolták a legrosszabb állapotú utakat, a közútkezelővel történt egyeztetések során azonos álláspontra jutottak, véleménye szerint a közútkezelő teljes mértékben tisztában van az utak állapotával. Célja elérni, hogy a jövőben kátyú miatt ne legyenek lassító táblák a megyében. Serfőző István szerint az említett számadatok kizárólag mellékutakra, közutakra vonatkoztak. Vajon az autópályáknál is ez a helyzet? Azok a díjak, melyek abból származnak, azok nem segítik a közúthálózat forrásait? Kovács Sándor kérdezi képviselőtársát, hogy melyik megyei autópályára gondolt.

5 5 Serfőző István véleménye szerint a közúthálózatok felújítására fordított 88 és 150 milliárd forint sem megyei adat volt. Kovács Sándor javasolja, hogy maradjanak a megyét érintő közúthálózatnál. Balogh Béla Tibor érdeklődik, mi indokolja a határozati javaslatnak az ilyen típusú megfogalmazását? Kovács Sándor kérdezi, hogy pontosan a határozati javaslat melyik részére gondol képviselőtársa. Balogh Béla Tibor: amikor nem a közgyűlés hatáskörébe tartozó témákról van szó, a határozati javaslatoknak van egy általános formája. Hasonló jellegű határozati javaslatban a Közgyűlés a tájékoztató elkészítését köszöni meg, ez esetben pedig a megye alsóbbrendű úthálózatainak felújítása érdekében végzett munkát. Javasolja, hogy a határozati javaslatban a tájékoztató elkészítését köszönje meg a közgyűlés. Kovács Sándor: ritka az, amikor egy országgyűlési képviselő díjazás nélkül, önként vállal feladatot a megye érdekében és a Megyei Közgyűlés előtt be is mutatja azt, véleménye szerint meg kell köszönni. Balogh Béla Tibor véleménye szerint pontosan fogalmazta meg javaslatát, nem arra utalt, hogy ne köszönjék meg a tájékoztató elkészítését. Dr. Jernei Zoltán Boldog Istvánnak feltett kérdésében érdeklődik arról, hogy a 2010-után útfelújításra felhasznált összegeknek mekkora hányadát teszik ki azok a fejlesztések, amelyekről még 2010 előtt született döntés. Továbbá arról kérdezi, hogy történtek-e már egyeztetések a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a kormánnyal az útdíj kiterjesztését szorgalmazó javaslatáról, támogatják-e ezt az elgondolást. Soós Antal: a közútkezelő nagyon jól ismeri az utak állapotát, a problémákat. Boldog István országgyűlési képviselő részéről kampányfogásnak tartja az útügyi biztosi feladat ellátását, szerinte ezt a munkát nem egy olyan embernek kellene végeznie, aki nem ért hozzá, így megkérdőjelezhetővé válik a közútkezelő hozzáértése is. Kovács Sándor hozzászólásában elmondja, hogy a közgyűlés nagyon sok olyan témában foglal állást, alkot véleményt, ami nem éppen szakmába vág. Az iskolai végzettségeket figyelembe véve, a közgyűlés nagyon kevés dologgal foglalkozhatna érdemben. A politikában a választott képviselőknek ez a dolga. Boldog István: kilépve a nehéz gazdasági helyzetből a megyében most végre épülnek majd autópályák, említi a 4, 44 számú utakat. Az elmúlt 3 évben nem épültek olyan autópályák, mint az előző ciklusban, csak azért, hogy sok pénzt költhessenek. Az M6-ost említi példának, amelyen nagyon kevesen közlekednek. A kormányhoz eljuttatta az e-útdíj kiterjesztése kapcsán javaslatát, jelenleg vizsgálják megvalósíthatóságát, hatástanulmányokat készítenek rá és tárgyalni fogja az államtitkári értekezlet. Nem állítja, hogy ez a legjobb javaslat, de bizakodó és a lakosság jelentős része egyetért a javaslatával után nagyon sok előzőleg hozott döntést felülvizsgáltak, mivel volt, amelyre nem volt terv és fedezet sem. Nehéz gazdasági helyzetet örököltek, egy ilyen helyzetben pedig felelősségteljes döntéseket kell

6 6 hozni az ország érdekében. Véleménye szerint ma Magyarország jobban teljesít, mint a szocialisták kormányzása alatt. Soós Antal képviselő hozzászólására elmondja, hogy szakmailag nem szól bele a közútkezelő munkájába, tanulmányozta a kátyúzási szabályzatot, technológiákat, az abban leírtak alapján jelezte igazgató úr felé tapasztalatait. Biztos abban, hogy nem minősíti a közútkezelő munkáját az, hogy ő jelen megbízatásában politikusként van jelen. Hangsúlyozza a közútkezelővel történő egyeztetések fontosságát. Elmondja, hogy juttatások nélkül, önként, szívesen látja el feladatát, melyre felkérték. A lakosság érdekében mindenképp fontos feladatnak tartja a közutak minőségének javítását. Soós Antal: pontosan ezt a választ várta, a mártír megszólalt. Úgy gondolja az elmúlt években a közútkezelő nagyon jól tudta, hogy mik a hibák, tavaly azt mondta igazgató úr, hogy egy hiány van, az pedig a pénz. A pénz pedig most fog megérkezni. Balogh Béla Tibor: vannak szakmai és politikai vélemények. Kérdezi, hogy a politikus felülírhatja a szakmát és minden esetben az a jó? Boldog István reagálásában elmondja, hogy nem mártír. Azonban tett egy esküt először polgármesterként, aztán megyei közgyűlési képviselőként, majd 2010-ben országgyűlési képviselőként, ő ennek az esküjének tesz eleget. Úgy gondolja, mindenkinek lehetősége van eskü nélkül is dolgozni ezért a nemzetért, ezért a megyéért, vagy csak a saját környezetéért. Mindig is harcolt a közutak javításáért. Mindig oda kell figyelni, hogy a környezetünkben élők mivel elégedettek, mit követel az életminőségük. Nem azt mondta, hogy politikusként felülírja a szakma álláspontját, hanem azt, hogy a lakosság és a polgármesterek véleményét elmondja a szakmának. Dr. Csoór György véleménye szerint a mostani beszámolóval teljes képet kapott a Közgyűlés a megye útjairól és ezt rendszeresen aktualizálni kell. Úgy gondolja, ha van szándék, van jogkör a döntésre, és ha nem is teljes körűen, de lesz pénz is a megvalósításra, akkor arra kell nagyon odafigyelni, hogy a létesítésre, javításra kerülő utak jó minőségűek legyenek. Álláspontja szerint csak fejlett úthálózat eredményezhet fejlett vidéket. Szomorúnak tartja azt, hogy egy politikusnak kell szólnia a szakmának, hogy nem jól dolgoznak. Amennyiben szükséges a kátyúzások mellé is oda kell állítani egy műszaki ellenőrt. Megköszöni a beszámoló elkészítését, melyből érzékelhető volt a lelkesedés, a lendület, az az önzetlenség, ami a munkát kísérte. Sebestyén Ferenc: szomorú, mert kérdés az, hogy valakinek az elvégzett munkáját meg kelle köszönni vagy nem, ez a téma bizottsági ülésen is éles vitát váltott ki. A közgyűlés elé terjesztett tájékoztatókat, beszámolókat valamilyen formában mindig megköszönte a közgyűlés. Nem érti képviselőtársa álláspontját. Emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy között, az akkori szocialista vezetéssel alakult egy közlekedési fórum, ha annak tevékenységét összehasonlítjuk Boldog István útügyi biztos munkájával, akkor a tények önmagukért beszélnek. Borbás Zsolt nem érti, hogy az ellenzék képviselői miért nem örülnek az elért eredményeknek, közel 90 ezer embernek vált jobbá a közlekedése. Úgy véli, hogy Boldog István az ország egyik legaktívabb útügyi biztosa, aki végigment szinte az összes úton és feltárta, rangsorolta a legproblémásabb területeket, ezt a munkát nagy tisztelettel igen is meg kell köszönni.

7 7 Molnár Imre nem ért egyet szocialista és jobbikos képviselőtársai álláspontjával, pesszimizmusával. Miért kell kifogásolni azt, ha valaki tesz az előbbre lépésért, csak azért mert az ellenzékben vannak? Örülni kellene annak, hogy megindultak a források. Úgy véli, a Kormány részéről kis halogatás volt abban, hogy csak nemrégen került bevezetésre az e-útdíj. Amennyiben már legalább 10 éve jönnének az útdíj források, akkor 15 milliárddal lenne előrébb a megye és az úthálózat fele már felújításra került volna. Megköszöni Boldog István útügyi biztos munkáját, a közgyűlési anyagban szereplő határozati javaslat elfogadását támogatja. Kovács Sándor nem támogatja az ellenzék szó használatát, helyette javasolja a képviselő megnevezését. Sebestyén László: az ellenvéleménnyel rendelkezőknek az a dolguk, hogy rendszeresen kritizálják a Fidesz oldalt, azonban ha valami jó történik, akkor nem a negatívumokat kellene keresni, hanem esetleg meg is dicsérhetnék az elért eredményt. Úgy véli, hogy Boldog István nagyszerű képviselői, emberi teljesítményét nem szabad ilyen súlyos szavakkal illetni és mindenképp köszönet illeti. Elmondja, hogy mosolyra görbült a szája, amikor meglátta az útügyi biztost a kátyúban feküdni, ám tudja, hogy egy ilyen akcióra mindenki felfigyel. Dobos László fontosnak tartja, hogy az e-útdíj az utak felújítására, javítására lesz fordítva, hiszen emberek élete, testi épsége kerül ezáltal megóvásra. Véleménye szerint gazdasági kára nem fog származni a lakosságnak. Boldog István képviselőt lehet szeretni, nem szeretni, egy biztos, hogy ezt az ügyet faltörő kosként vitte át és egyértelműen köszönet illeti. Balogh Béla Tibor elmondja, hogy sem ő, sem képviselőtársai nem mondták azt, hogy nem örülnek az elért eredményeknek, valamint a jelzett utak elkészülésének. A félreértések tisztázása érdekében kéri a közgyűlés elnökét, hogy olvassa fel a határozati javaslatot az általa eszközölt módosításokkal, amelyet papírlapon nyújtott oda neki. Piroska Miklós kérdést tesz fel, melyre nem vár választ: mennyire volt fontos szakmailag az M6-os autópálya megépítése az előző ciklusban? Úgy gondolja a napirendnél nagyon sokan elbeszéltek az eredeti tájékoztatóhoz képest. Arról kellett volna a hozzászólásoknak szólnia, hogy 1,5 milliárd forintot sikerült politikai alapon kilobbizni Jász-Nagykun-Szolnok megye számára, amely szerinte nagyon nagy eredmény az elmúlt években zajlott ilyen jellegű tevékenységekhez képest. Amennyiben Boldog István útügyi biztosi megbízatása folytatódna a jövőben is, akkor nagyon sok sikert és hasonlóan aktív munkát kíván tevékenységéhez. Boldog István megköszöni a kérdéseket, véleményeket, továbbá megköszöni a megye lakosságának a több ezer visszaküldött véleményt, javaslatot. Közös érdekünk, hogy az utak minél előbb jobb állapotba kerüljenek, ehhez közös munkálkodásra van szükség, melyhez várja a közgyűlési tagok segítségét is. Kovács Sándor felolvassa Balogh Béla képviselőtársa által átfogalmazott határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel azt. A Közgyűlés a határozati javaslat módosítását 4 igen és 9 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett elutasítja.

8 8 A Közgyűlés 12 igen és 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 521/2013. (XI.15.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos által elvégzett munkáról 1) A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos tájékoztatóját az általa elvégzett munkáról megtárgyalta és elfogadja. 2) A Megyei Közgyűlés köszönetét fejezi ki Boldog Istvánnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztosnak a megye alsóbbrendű úthálózata felújítása érdekében elvégzett munkájáért. 1) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2) Megyei főjegyző 3) Irodavezetők 4) Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 5) Boldog István országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos Kovács Sándor megköszöni Boldog István országgyűlési képviselő, útügyi biztosnak a tájékoztatót, valamint az eddig elvégzett munkáját. 2./ NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről Előadó: Kovács Károly igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Kovács Sándor köszönti Kovács Károly igazgató urat, a napirendi pont előadóját. Kovács Károly a megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről szóló tájékoztatójához Power Point előadás kivetítésével kiegészítést tesz. Ábrákkal, képekkel szemlélteti a múlt és a jelen adatai alapján a forgalmi jellemzők változását, a teljes úthálózat átlagos napi forgalmáról a 2012-es év adatai figyelembevételével. Beszél a felújítási arányról, a ciklusidőről, 3 évre visszamenőleg bemutatja az országos közúthálózat finanszírozását. Elmondja, hogy az idei évben ROP-os forrásból néhány esedékes (Jászboldogháza-Jánoshida, Jászapáti-Jászszentandrás, Kunhegyes-Abádszalók, Karcag-Kunmadaras) útfelújítási munka kezdődött meg vagy fejeződött be. /Az előadás anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi/

9 9 Dr. Juhász Enikő ismerteti, hogy a Tervezési és Monitoring Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, és mint ahogy minden évben, arra a következtetésre jutott, hogy a megye útjai felújításra szorulnak. Azonban örül annak, hogy több felújított útszakasz átadása megtörtént a as ciklus végére, illetve 3 nagyobb volumenű beruházás is elkezdődött a megyében. A Bizottság a tájékoztató elfogadását támogatja. Kovács Sándor megköszöni Dr. Juhász Enikőnek, hogy a kihelyezett bizottsági ülésnek helyszínt biztosított a szépen felújított törökszentmiklósi városházán. Serfőző István régebbi időkből emlékszik vissza, hogy leginkább a permetezéses-szórásos útfelújítási módszer volt használatos, melynek hatékonyságáról jó tapasztalatai voltak. Kérdezi, hogy a 90-es évek óta miért nem használták? A jövőben a mellékutak javításába visszakerülhet ez a módszer? Szecsei Attila kiemeli a keréknyomvályúval kapcsolatos diagramot a tájékoztatóból, kérdezi, hogy az abban található százalékos értékek milyen mérések eredményeképpen születtek. Furcsának tartja, hogy a mellékutak 90,7%-a jónak van minősítve. Sebestyén Ferenc: a közgyűlés a határozati javaslat 3. pontjában egy új felosztásra tesz javaslatot, Kovács Károly igazgató úrtól érdeklődik, hogy mi a véleménye erről a felosztási módról. Balogh Béla Tibor a tájékoztató 17. oldalán található, a megyét érintő gyorsforgalmi utak tervezett fejlesztési programja című táblázatban található programciklusok összefüggései felől érdeklődik. Dobos László örömét fejezi ki a 3401-es út felújításával kapcsolatban, majd kérdezi, hogy ennek az útnak a 4-eshez csatlakozó aluljárója mikor kerül átadásra, illetve a karcagpusztai felüljáró miért így lett tervezve és kivitelezve, hogy éles kanyarral csatlakozik a 4-es számú főúthoz. Karcag felé haladva a felhajtó sáv esetleg lehet-e hosszabb? Véleménye szerint balesetveszélyes. Szemétgyűjtéssel kapcsolatosan úgy tapasztalja, hogy a megyéből kifelé haladva egyre koszosabbak, szemetesebbek a parkolóhelyek, kérdezi, hogy tervezik-e a sűrűbb és hatékonyabb szemétgyűjtést? Soós Antalné Molnár Erzsébet elmondja, hogy az e-útdíj bevezetését követően a Tiszaföldvár városon keresztülvezető út tehergépjármű forgalma jelentősen megnőtt. Az amúgy is romló állapotban lévő volt 442-es út martfűi bevezető szakaszának jelentős romlását hangsúlyozza, melyet kátyúzással véleménye szerint nem lehet kijavítani. A város polgármestere többször jelezte a közútkezelő felé a problémát. Kérdezi, hogy ezen az útszakaszon mikor közlekedhetnek újra balesetveszély nélkül, szerinte nem az utak állapota határozza meg a felújítások sorrendjét, amennyiben téved, kiigazítást kér. Piroska Miklós szintén a tájékoztató 17. oldalán található táblázat alapján teszi fel kérdéseit. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lebonyolításával 2015-ben várható a 31. számú főút kivitelezési munkáinak befejezése, kérdezi, hogy 2015 első vagy második felében várható? Érdeklődik a 32-es főközlekedési út hatvani körforgalomtól Jászfényszaru felé vezető szakasza felújítása kezdetének, valamint befejezésének várható időpontjáról.

10 10 Kovács Sándor szerint a kisújszállási elkerülő út keleti kihajtó részén található szalagkorlátnál valamilyen forgalom-technikai megoldást kellene kialakítani, ami lassítja a ráhajtást, mert nagyon gyakori a szalagkorlát-törés. Problémaként tapasztalja és tudja, hogy meghaladja a közútkezelő teherbírását az, hogy a törökszentmiklósi elkerülőnél zsákokban áll az odaszállított kommunális hulladék. Jelentős bírság kiszabása, vagy a terület bekamerázása talán javíthatna a helyzeten. Kovács Károly válaszában elmondja, hogy a permetezéses-szórásos felületi bevonat alkalmazása az utóbbi időben valóban visszaszorult. Ez az eljárás a teherbírást nem növeli, egy vékony bevonat, ami a felület vízzáróságát állítja vissza, tervezési élettartama 5 év, költsége millió Ft/km. Aszfaltos burkolat megerősítésnél a tervezési élettartam 10 év, de legtöbbször tovább kell, hogy teljesítsen, költsége 50 millió Ft/km, vastagságától függően. Ismerteti, hogy a diagramokhoz a Magyar Közút országos közúti adatbankjában található adatokat használták fel. A klasszikus keréknyomvályú a mellékúthálózatokon nem jellemző hibatípus, alapvetően a nagy forgalmú főutakon jelentkezik. Felosztással kapcsolatosan elmondja, hogy javaslatot tud megfogalmazni, de nincs döntési helyzetben. A forráselosztás jelenleg a hálózati hossz arányában történik. A javaslat arra vonatkozik, hogy 50%-ban legyen figyelembe véve a hálózati hossz, illetve 50%-ban a forgalom és az állapotjellemzők. Elmondja, hogy a fejlesztésekben a magyar közút útkezelőként jelenik meg a fejlesztési feladatokat a NIF Zrt. bonyolítja. A Jászberény elkerülő szakasz 3. ütemének tervezése folyamatban van, építési ütemezésről nincs információja. A 31-es út 11,5 tonnás programja megkezdődött, a szerződést megkötötték, megtörténtek a munkaterület-átadások. A magyar közút november 10-től téli üzemre állt át, ebben az időszakban nem engedélyeznek munkavégzést. A szerződés szerinti befejezési idő február. A 32-es út vonatkozásában elmondja, hogy a tervek rendelkezésre állnak, az építési engedély megvan, a közbeszerzési eljárás zajlik. Az e-útdíj rendeletben szabályozva van. A mellékutakat igénybevevő csellengő tehergépjárművek a gyorsforgalmi és főúthálózatról csak kivételes esetekben térhetne le. Ezeknek ellenőrzése rendőrségi hatáskörbe tartozik. Képviselő asszony kérdésére elmondja, hogy tudomásuk van a jelzett útszakasz rossz minőségéről, többször jelezték már feléjük, javítani fogják. 10 évre vonatkozó felújítási programot készítenek elő. Ha éves szinten tartható lenne a 6%-os éves felújítási arány, azzal már 4-5 éven belül komoly eredményeket lehetne elérni a hálózaton. A 3401 esetében megkezdődött a műszaki átvétel, néhány héten belül forgalomba helyezik az említett szakaszt is. A karcagpusztai felüljárót a NIF Zrt. terveztette, a hatályos tervezési szabványoknak megfelel. A parkolókba hordott szemétlerakatokat próbálják kezelni, heti rendszerességgel végzik a parkolók tisztását, a szemét elszállítását. Dobos László meggyőződése, hogy a kisújszállási kihajtónál is a rendszeres szalagkorlát törés a nagyon meredek, éles ívű kihajtó miatt van. Lehet, hogy a szabványoknak megfelel, azonban ha az tapasztalható, hogy a közlekedésre kevésbé alkalmas, akkor azt a kivitelezők jelezhetnék a tervezők felé. Megjegyzi, hogy a felhajtósáv rövidségére feltett kérdésére nem kapott választ és a szemétgyűjtéssel kapcsolatban kapott választ nem tudja elfogadni. Soós Antalné Molnár Erzsébet előző hozzászólásában megfogalmazott egy állítást, mivel nem kapott kiigazítást, így válaszként elfogadja. Kovács Károly szakmai hozzáértését nem vonja kétségbe, ezek nyilván nem szakmai, hanem politikai döntések. Kovács Károly igazat ad Dobos László képviselőnek abban, hogy bizonyára lehetett volna egy nagyobb sugarú ívet kialakítani, a jelzett szalagkorlátot sajnos rendszeresen cserélik és gondolkodnak alternatív megoldásokon is, a figyelem felhívó jelzések kinn vannak.

11 11 Kovács Sándor megköszöni Kovács Károly igazgató úr tájékoztatóját és további jó munkát kíván az igazgatóságnak. A Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 15 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 522/2013. (XI.15.) számú határozata Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről 1) A Megyei Közgyűlés a Magyar Közút Nonprofit Zrt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága által készített, a megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási lehetőségeiről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2) A Megyei Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának a tájékoztató elkészítéséért. 3) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei állami közúthálózat egyre romló helyzetének belátható időn belüli javítása érdekében tegyen kezdeményezést az üzemeltetési, fenntartási és felújítási források elosztásának új modelljére. Ennek keretében a források 50%-ának felhasználása történjen a hálózat hosszának arányában, míg 50%-a az utak forgalmi és műszaki állapota szerint kerüljön felosztásra. 1) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2) Megyei főjegyző 3) Irodavezetők 4) Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 5) Boldog István országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Biztos 6) Kovács Károly igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szünet /Rózsa Endre távozott az ülésről/ 3./ NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a évi adatok alapján Előadó: Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kovács Sándor köszönti Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos urat, a napirendi pont előadóját.

12 12 Dr. Juhász Enikő ismerteti, hogy a Tervezési és Monitoring Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A tájékoztatóból kiderül, hogy a megye lakosságának egészségügyi állapota rosszabb az országos átlaghoz képest, azonban dicséretesnek tartja, hogy a közgyűlés a kórházzal együttműködve szűrővizsgálatok támogatásával próbál javítani a helyzeten. A bizottsági ülésen javasolta, hogy a tájékoztatót kapják meg a megye települései is. Szecsei Attila a megyei hajléktalanok számáról érdeklődik. Kérdezi, hogy milyen jövőbeli szerepet szánnak az Egészségfejlesztési Irodáknak (EFI) és jelenleg hány helyen működik a megyében. Balogh Béla Tibor a megyei tiszti főorvos úrhoz intézett kérdésében a fekvőbeteg szakellátó intézmények személyi feltételei megítéléséről érdeklődik, megfelelőnek tartja-e azt, valamint az esetleges átfedésekről és a várakozási idő alakulásáról kérdezi. Dr. Sinkó-Káli Róbert válaszában elmondja, hogy körül van a szolnoki hajléktalanok száma, jelenleg Törökszentmiklóson és Szolnokon működik hajléktalan szálló. Az EFI irodák főleg uniós pályázati pénzből kerülnek felállításra, népegészségügyi és kifejezetten preventív szemléletű, nem a gyógyító iparághoz kapcsolódó hálózat fog felállni. Szolnokon az ÁNTSZ telephelyén került kialakításra. Szakmai felügyeletük, koordinációjuk van az iroda felett segítségképpen, azonban a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet működteti. Országosan 58 db EFI iroda felállítása van folyamatban. Feladatuk a népegészségügyi szempontból is nagyon fontos adatbázis kialakítása és egyéb egészségfejlesztési területen TÁMOP-os pályázatok támogatása, segítése. A jövőre vonatkozóan olyan adatbázis létrehozása a cél, amelyből később a döntéshozók hosszútávú programokat tudnak kialakítani. Balogh Béla Tibor kérdésére elmondja, hogy a szakigazgatási szervek átkerültek a kormányhivatalhoz, a jelzett adatokra az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak van rálátása, nem a megyei intézmény engedélyezi a kórházaknak a járóbeteg szakrendelő intézetek működését. A gyermekorvosi ellátottság is felkerült a hiányszakmák közé, a pénz motiválja a fiatalokat, külföldön két-háromszorosát megkapják az itthoni fizetéseknek. A várakozási időt a kapacitások és a személyi létszám befolyásolja. Több területen rövidültek a várakozási idők, különbséget tesz műtéti beavatkozás és a szakrendelőknél lévő előjegyzési idő között. Van egy finanszírozási korlát bizonyos szempontból, de a várakozási idők mindenképpen rövidülő tendenciát mutatnak. Piroska Miklós véleménye szerint ismét egy szakmailag kellően megalapozott tájékoztató készült a közgyűlés részére. Az egészségfejlesztést, az egészségmegőrzést nagyon fontosnak tartja, bár szerinte ez a terület az elmúlt időszakban nem kellően került támogatásra. Úgy véli, hogy az egészségfejlesztési irodák működésének hosszútávon mindenképp pozitív hatása várható. Információi szerint a kormányzatnak nem csak a 18 hónapos pályázati megvalósulási időszakokra, hanem azt követően is szándékában áll ezt az ellátási formát finanszírozni, működtetni. A hiányszakmák, elvándorlás, szakdolgozói kör kapcsán megemlíti, hogy a régóta bérfejlesztés nélküli ágazatban a kormány döntésének megfelelően az utóbbi időben kétszer történt bérfejlesztés, amely ugyan kis lépés, de az egészségügyben dolgozók számára nagy eredmény. Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy TIOP pályázat keretében a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet közel 2 milliárd forint, a jászberényi Szent Erzsébet Kórház közel 1 milliárd forintos támogatást nyert. Bízik abban, hogy ezen fejlesztések hatására az adatok javuló tendenciát fognak mutatni a jövőben.

13 13 Balogh Béla Tibor nagyon alaposnak tartja a beszámolót, amely rengeteg információt tartalmaz. Sajnálatosnak tartja, hogy a megyében a születések száma csökken, csökkennek a házasságkötések, azt hogy hosszú idő óta nem sikerül érdemi eredményt elérni az egészségtudatosságban. A lakosság szociális helyzete, a megye átlagos szociális helyzete, az elmaradott térségek, a foglalkoztatás problémája, a jövedelmi problémák mind összefüggő tényezők, melyeket nem egy ilyen beszámoló, vagy hatóság tud megoldani. A hatóság csak felméri és javaslatot tud tenni a kezelésére, de a társadalmi hátteret nem tudja megváltoztatni. Fontos az, hogy az emberek megértsék, hogy mennyire fontos a saját egészségük. Ebből a helyzetből, ebből a spirálból meg kell találni a kitörési pontot. Kovács Sándor egyetért képviselőtársával abban, hogy hiába vannak a szakemberek, a kórházak, műszerek, ha a társadalom nem abban a tudatban van, hogy az egészségük érték. Elszomorítónak tartja, hogy nem tudunk kilépni abból a spirálból, abból a körből, amely a romló egészségi állapotokat mutatja, ami nem a beszámoló milyenségén múlik, hiszen a beszámoló minden évben nagyon színvonalas. A Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 17 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: 523/2013. (XI.15.) számú határozata a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a évi adatok alapján 1) A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által készített, A megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a évi adatok alapján című tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2) A Megyei Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének a tájékoztató elkészítéséért. 1) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2) Megyei főjegyző 3) Irodavezetők 4) Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5) Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kovács Sándor megköszöni Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos úr tájékoztatóját és további jó munkát kíván.

14 14 4./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárására Előadó: Dr. Mező Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője Kovács Sándor köszönti Varga Béla csoportvezető urat, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjét. Ismerteti, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a november 13-i ülésén hozott határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Dobos László elmondja, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztés egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Kovács Sándor ügyrendi javaslatként indítványozza, hogy a hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról szóló 4 határozatról ne külön-külön, hanem egy szavazással döntsön a Közgyűlés. A Közgyűlés az ügyrendi indítványt 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, ennek megfelelően a határozatok elfogadásáról egy szavazással dönt. Ezt követően a Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozza: 524/2013. (XI.15.) számú határozata Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "A Tisza-tó belső vízterei víziközlekedési feltételeinek fejlesztése" tárgyú, TRFC/EA/t/ /2005 támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) évi keretéből támogatott "A Tisza-tó belső vízterei víziközlekedési feltételeinek fejlesztése" tárgyban a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal kötött TRFC/EA/t/ /2005 számú támogatási szerződés (a továbbiakban támogatási szerződés) lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V.26.) Kormányrendelet 39. (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a én megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 4. Magyar Államkincstár 5. Kedvezményezett

15 15 525/2013. (XI.15.) számú határozata Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata "Községi Művelődési Ház tetőtér beépítése" tárgyú, TRFC/EA/t/ /2006 támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) évi keretéből támogatott "Községi Művelődési Ház tetőtér beépítése" tárgyban Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/ /2006 számú támogatási szerződés (a továbbiakban támogatási szerződés) lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V.26.) Kormányrendelet 39. (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a án megtartásra került ellenőrzés záróellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 4. Magyar Államkincstár 5. Kedvezményezett 526/2013. (XI.15.) számú határozata Öcsöd Nagyközség Önkormányzata "Járda felújítási program II. ütem" tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés a évi Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása (TEKI) keretéből támogatott "Járda felújítási program II. ütem" tárgyban Öcsöd Nagyközség Önkormányzatával kötött K számú támogatási szerződés vonatkozásában a án megtartásra került kötelezettségvállalás-teljesítési ellenőrzés megállapítása alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatási szerződés szerint a beruházás egyik helyszínét képező Öcsöd Hrsz.: 36/13 ingatlan helyett ténylegesen - a pályázati anyaggal összhangban - Öcsöd, Hrsz.: 364/13 ingatlan a megvalósított beruházás helye, továbbá a Bem u. Hrsz.:1863. és Hrsz.: 1433., valamint Deák u. Hrsz.:953. törléséhez a Támogatási szerződésből. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 4. Magyar Államkincstár 5. Kedvezményezett

16 16 527/2013. (XI.15.) számú határozata Abádszalók Város Önkormányzata "Járdaépítések Abádszalók közterületein" tárgyú, D támogatási szerződésszámú pályázatáról A Közgyűlés a évi Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) keretéből támogatott "Járdaépítések Abádszalók közterületein" tárgyban Abádszalók Város Önkormányzatával kötött D számú támogatási szerződés vonatkozásában a én megtartásra került kötelezettségvállalás-teljesítési ellenőrzés megállapítása alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatási szerződés szerint a beruházás egyik helyszínét képező Abádszalók Szemere Bertalan utca Hrsz.41 ingatlan helyett ténylegesen - a pályázati anyaggal összhangban - Abádszalók Szemere Bertalan utca Hrsz.19. ingatlan a megvalósított beruházás helye, továbbá a Móra Ferenc utca Hrsz.:652., valamint Tópart u. Hrsz.:1335. ingatlanok beemeléséhez a Támogatási szerződésbe. 3. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 4. Magyar Államkincstár 5. Kedvezményezett 5./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata Gépkocsi vásárlása a polgárőrség infrastruktúrájának fejlesztése érdekében tárgyú, K számú támogatási szerződésére Előadó: Dr. Mező Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője Kovács Sándor tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a november 13-i ülésén hozott határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Dobos László ismerteti, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. Kérdés, észrevétel nem hangzik el. A Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 17 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

17 17 528/2013. (XI.15.) számú határozata Kisújszállás Város Önkormányzata "Gépkocsi vásárlása a polgárőrség infrastruktúrájának fejlesztése érdekében" tárgyú, K számú támogatási szerződésével kapcsolatosan benyújtott kérelméről A (a továbbiakban: Közgyűlés), mint az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 28. szerinti jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) előirányzat évi keretéből Kisújszállás Város Önkormányzata (a továbbiakban: Támogatott) részére, a "Gépkocsi vásárlása a polgárőrség infrastruktúrájának fejlesztése érdekében" tárgyú fejlesztés megvalósítására K számon megkötésre került támogatási szerződése ügyében a Támogatott kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztés tárgyát képező, 1 db Dacia Logan LGK ARCTIC 1.5 típusú személygépkocsit február 16-tól a Kisújszállás Város Önkormányzata és a Kisújszállás Városi Polgárőrség között megkötésre került üzemeltetési megállapodás szerint, a Támogatott a Kisújszállás Városi Polgárőrség használatába adja és azt a Kisújszállás Városi Polgárőrség üzemeltesse. Felelős: Dr. Mező Ferenc, az ÉARFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: november Kisújszállás Város Önkormányzata (ÉARFÜ Nonprofit Kft. útján) 4. Kisújszállás Városi Polgárőrség (ÉARFÜ Nonprofit Kft. útján) 5. ÉARFÜ Nonprofit Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.) 6./NAPIRENDI PONT: Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzata Nagyrévi óvoda tagintézményben játszótér felújítás tárgyú, L számú támogatási szerződésére Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kovács Sándor tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a november 13-i ülésén hozott határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Dobos László: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel nem hangzik el. A Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 17 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

18 18 529/2013. (XI.15.) számú határozata Nagyrév Község Önkormányzata "Nagyrévi óvoda tagintézményben játszótér felújítás" tárgyú, L számú támogatási szerződésével kapcsolatosan benyújtott kérelméről A (a továbbiakban: Közgyűlés), mint az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 28. szerinti jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási támogatása (LEKI) előirányzat évi keretéből Nagyrév Község Önkormányzata (a továbbiakban: Támogatott) részére, a "Nagyrévi óvoda tagintézményben játszótér felújítás" tárgyú fejlesztés megvalósítására L számon megkötésre került támogatási szerződése ügyében a Támogatott kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztés tárgya, az óvodai játszótér október 8-tól áthelyezésre kerüljön a korábban már átköltözött óvodai tagintézmény új telephelyére, a Nagyrév, Árpád út 36. szám (Hrsz. 208/1.) alá. Felelős: Dr. Mező Ferenc, az ÉARFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: november Nagyrév Község Önkormányzata (ÉARFÜ Nonprofit Kft. útján) 4. ÉARFÜ Nonprofit Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.) 7./NAPIRENDI PONT: Előterjesztés Tiszagyenda Község Önkormányzata Tiszagyenda gondozási központ bővítése családsegítővel és gyermekjóléti szolgálattal tárgyú, K számú szerződés lezárására Előadó: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kovács Sándor tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a november 13-i ülésén hozott határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Dobos László ismerteti, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Kérdés, észrevétel nem hangzik el. A Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 17 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

19 19 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése 530/2013. (XI.15.) számú határozata Tiszagyenda Község Önkormányzatának Tiszagyenda gondozási központ bővítése családsegítővel és gyermekjóléti szolgálattal tárgyú K sz. támogatási szerződéséről A, mint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 28. szerinti jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF-TEKI) előirányzat évi keretéből Tiszagyenda Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Támogatott) a Tiszagyenda gondozási központ bővítése családsegítővel és gyermekjóléti szolgálattal tárgyú projekt megvalósítására, K számon megkötésre került támogatási szerződése (a továbbiakban: Támogatási szerződés) ügyében a Támogatott kérelmére utólagosan hozzájárul a fejlesztés tárgyát képező, a Tiszagyenda, Gorkij út 20. Hrsz.: 331/1 alatt található gondozási központnak a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás részére történt üzemeltetésbe adásához. A tekintettel arra, hogy az 5 éves működtetési kötelezettség én lejárt, tudomásul veszi, hogy július 01. napjától a szolgáltatást a Kunhegyesi Mikrotérségi Szociális Társulás nyújtja a Támogatott helyett, és a Támogatási szerződést lezárja. Felelős: Dr. Mező Ferenc ügyvezető, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Határidő: november Tiszagyenda Község Önkormányzata (ÉARFÜ Nonprofit Kft. útján) 4. ÉARFÜ Nonprofit Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.) 8./NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Kovács Sándor tájékoztatja a közgyűlést, hogy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum a november 13-i ülésén hozott határozatával az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Dobos László: mivel mind a 87 projekt maradéktalanul teljesült a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. Kérdés, észrevétel nem hangzik el.

20 20 Kovács Sándor ügyrendi javaslatként indítványozza, hogy a korábbi megyei döntésű hazai decentralizált forrásokkal kapcsolatos támogatási szerződések lezárásáról szóló 87 határozatról ne külön-külön, hanem egy szavazással döntsön a Közgyűlés. A Közgyűlés az ügyrendi indítványt 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, ennek megfelelően a határozatok elfogadásáról egy szavazással dönt. Ezt követően a Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatokat hozza: 531/2013. (XI. 15.) számú határozata Csataszög Községi Önkormányzat Településrendezési terv készítése tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról módosításához: KSH statisztikai számjel: régi: , új: felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét. 3. A Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrásból (TEKI) támogatott Településrendezési terv készítése tárgyban Csataszög Községi Önkormányzattal kötött K számú támogatási szerződés lezárásához, miután a Támogatott a támogatási szerződésben vállalt - jogszabály által csökkentett - 5 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettségét 532/2013. (XI.15.) számú határozata Kuncsorba Községi Önkormányzat Ifjúság út burkolattal történő ellátása tárgyú, K támogatási szerződésszámú pályázatáról módosításához: Bankszámlavezető hitelintézet és számlaszám: régi: OTP Bank Rt , új: CIB Bank Zrt felhatalmazza Kovács Sándort, a Elnökét. 3. A Megyei Közgyűlés hozzájárul a évi területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok ellátására irányuló forrásból (TEKI) támogatott Ifjúság út burkolattal történő ellátása tárgyban Kuncsorba Községi Önkormányzattal kötött K számú

XXIII. évfolyam 8. szám 2013. november 22. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXIII. évfolyam 8. szám 2013. november 22. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám 2013. november 22. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. április 19-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. április 19-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. április 19-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

XXIII. évfolyam 9. szám 2013. december 21. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXIII. évfolyam 9. szám 2013. december 21. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXIII. évfolyam 9. szám 2013. december 21. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

XXIII. évfolyam 6. szám június 26. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXIII. évfolyam 6. szám június 26. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június 26. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-3/2013. (VI.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. március 27-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. március 27-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. március 27-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor,

Részletesebben

XXIV. évfolyam 6. szám október 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXIV. évfolyam 6. szám október 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXIV. évfolyam 6. szám 2014. október 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2012. december 19-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2012. december 19-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2012. december 19-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Iktatószám: III. 1959-10/2016. 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2013. szeptember 23. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXIII. évfolyam 7. szám 2013. szeptember 23. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXIII. évfolyam 7. szám 2013. szeptember 23. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jegyzőkönyv Készült: 2013. április 18-án, 10.00 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés május 17-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés május 17-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. május 17-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága február 8-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága február 8-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2008. február 8-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 14-én, 10.00 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Nagykun termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága üléséről Jelen

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2015. január 20-ai soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak: a bizottság tagjai (6 fő) a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE június 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE június 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2014.(VI.05.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2014.(VI.05.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

XXIII. évfolyam 4. szám április 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXIII. évfolyam 4. szám április 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2013. április 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Z-2/2013. (IV.19.) a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Iktatószám: 31-60/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-60/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-60/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 18-ai soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. június 16. 17.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. április 22.-én 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2014. november 21-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2014. november 21-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2014. november 21-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Andrási András Pál, Baráth Zsolt György, Berec Zsolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat 1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

XXII. évfolyam 7. szám 2012. december 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXII. évfolyam 7. szám 2012. december 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXII. évfolyam 7. szám 2012. december 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31. napján 13 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba Szin Zoltán

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben