BEKÖSZÖNTŐ 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKÖSZÖNTŐ 2014/2015."

Átírás

1 BEKÖSZÖNTŐ 2014/2015.

2 A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők elkötelezett támogatását iskolánk iránt. Hadd legyen ez az iskola egy sziget, bástya, ahol az egyre inkább fogyasztóközpontúvá váló társadalom romboló hatását kiküszöbölve, az egymásért élés keresztény elveit megerősítve neveljük a ránk bízott gyermekeket. Ezt az iskolát erre a fő célra alapította az Egyházközség 20 évvel ezelőtt. Az intézmény nagyon jól felszerelt és kiváló tanulmányi eredményeket produkált az elmúlt években. A tudatos, keresztény életvitel megtanítására és megélésére törekszünk, ami az iskola és a család közös ügye. Milyen jó tanácsot lehet adni a tanuláshoz? Amit a napi kezdő imádságban mondunk: adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást, ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Téged, személy szerint egy nagy feladatra, amit csak Te tudsz elvégezni. Egyedi és megismételhetetlen vagy a világon, soha nem volt és nem lesz pontosan olyan ember a földön, mint Te. A Mennyei Atyának mindenkivel, személyesen terve van. Ezért kapod a lehetőségeidet, képességeidet, hogy minél többet használj fel belőlük. Ha valamit kihagysz, elhanyagolsz, vagy nem teszel meg, az örökre kimarad a világ történetéből. Ehhez kell a szorgalom és a kitartás, ami a Szentlélek ajándéka. Kedves Szülők! Amikor gyermekünk elindul az iskolába, mindnyájan azt szeretnénk, hogy a legjobb nevelésben, a legszínvonalasabb oktatásban részesüljön. Ehhez azonban nagyon sok erőfeszítésre, kitartó munkára, kudarctűrő-képességre, újrakezdésre van szükség a gyermek részéről is. Ne gondoljuk, hogy ezek nélkül egyenes jellemű, erős akaratú, szilárd hitű, jól képzett nagy-gyerekeink lesznek! Vagyis ne mentsék fel az erőfeszítés, kitartó munka alól! Az az ismeretszerzés, ami nem terheli meg az agyat, nem fejleszt, vagyis a gyerek manipulálhatóvá válik. A felnövekedés nehéz és fájdalmas, de csak ennek van eredménye.. A katolikus kerettanterv biztosítékot ad arra, hogy nézeteinkkel ellentétes hatások ne kerüljenek az oktatatás-nevelés során az iskolába. Örömmel és nagy várakozással nézünk elébe a változó oktatáspolitikának. Nagyon sok anyagi ráfordítással megszépült az iskolánk. Vigyázzunk rá! A nevelő-oktató munka segítésére működik iskolánkban a Sonnevend Gyula alapítvány. Célja: a segítségre szorulók anyagi támogatása kirándulások, táborozások alkalmával, a néptánc oktatás finanszírozása, tanulmányi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. Kérjük, hogy anyagi lehetőségükhöz képest, támogassák az Alapítványt. Reméljük, hogy összefogással, a Gondviselésbe vetett hitünk által ez a tanév is nyugodt, sikeres, örömteli lesz. Ne felejtsük el, küldetésünk van, a Mennyei Atya munkára hívott! Teljesítsük a kötelezettségünket jókedvvel, örömmel! Szabóné Farkas Éva Igazgató szeptemberben lépett életbe az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás. A törvény szerint az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak. Tanítási órák délután csak az egész napos iskolákban vannak, más iskolatípusban csak kivételes esetben fordulhatnak elő, bár jogszabály ezt nem tiltja, tehát elvileg szervezhető délután is kötelező óra.(ilyen nálunk a hetedik évfolyamon a testnevelés és a differenciált képességfejlesztő nyelvóra). A délutáni foglalkozások sokszínű program szervezését (egyéb foglalkozás) teszik lehetővé az iskolának, a szakköröktől kezdve a korrepetálásig. Az egyéb foglalkozások közé tartozik a napközi és a tanulószoba is, a középiskolai előkészítő, énekkar, sportkör, a felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, közösségi fejlesztést megvalósító, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás. 2

3 55. (1) Az iskolában.az igazgató a tanulót, a szülő kérelmére, felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. (Köznevelési Törvény: 27. (2); 46. (1); 55. (1) A tantestület tagjai a tanévben Szabóné Farkas Éva Szarvas Attila Ádámné Kovács Renáta Adrienn nővér Almásiné Szabó Beáta Bakos Anna Bánki Gábor Berkiné Táncsics Judit Bokor Zsuzsa Borzák Attila Bús Anikó Csatai Anita Rita Czétényiné Bodó Katalin Dr Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi Deszpot Andrea Fazekasné Vízkelety Klára Garamvölgyi Viola Józsa Bea Kapuvári Katalin Kiss Attila Kiss Zsuzsa Kistelekiné Makay Ilona Komáromi Dániel Kriszta nővér és Michel nővér Mákné Karika Tímea Nagy Zsófia Orsolya Jánosné Papp Dolli Pékné Borbély Katalin Reszeginé Erdélyi Beáta Rödönyi Zoltán Selyemné Kovács Rita Szegediné Kretovics Éva Szili András atya Taigiszerné Vízkelety Judit Tóth Marianna Urbin Judit Vázsonyi Mónika Zsolnay Gáborné Gorácz József Wagner Zsóka Igazgató, 8.a földrajz Igazgatóhelyettes,. 6. b., 8.b. test.nev., rendszergazda 4. c tanító 3.a hittan 2. b tanító Angol, hittan 7. a ofő. Ének-zene, tanulószoba, énekkar 4.a oszt.tanító 6. évf. tanulószoba 7. b. 8. a matematika, 7. és 8. évf. fizika, 2.b oszt. Tanító 3. b tanító könyvtár, 5. a magyar 2. a tanító 6. b ofő. Magyar, történelem 1. a tanító. Alsós énekkar 1. a tanító, 4. c tanító 1. b tanító Hittan, foci szakkör (alsó tag.) 4. b. tanító, alsós mk. vez. 7. b ofő, Magyar, színjátszó szakkör, előkészítő, humán mk. vez. 8. a ofő.,testnevelés, sportkörök 5. b. hittan Matematika, kémia, reál mk. vez. 5. évf. testnevelés, 5. a tanulószoba Matematika: 5.évf.6. b.; rajz, média 3. a tanító Fejlesztő pedagógus 3. b oszt. Tanító, Biológia, földrajz, természetismeret, természetbúvár szakkör 3. a tanító 2. a tanító, 4. c angol 7. és 8. évf. hittan 6. a ofő, Magyar, angol, ofő. mk. vez. informatika 4. a tanítói 5. b ofő.német 4. c tanító néptánc 5. b tanulószoba 3

4 Pedagógusaink a délutáni időben korrepetálást, tehetséggondozást, előkészítő foglalkozást, szakköröket, sportkört, énekkart, egyéni fejlesztést és egyéb foglalkozásokat végeznek. Iskolánk adminisztratív és technikai dolgozói: Ledneczkiné Iván Ildikó Teodóra gazdasági előadó Sztankó Józsefné iskolatitkár Károlyi László gondnok, karbantartó, fűtő, kertész Fröschl István portás, kertész Erdélyi Lajosné portás, takarító Barna Béláné konyhai dolgozó Bogár Szilvia konyhai dolgozó Bürgéné Kun Borbála konyhai dolgozó Szabó Júlia takarító Szigetvári Gyuláné takarító Tóth Mártonné takarító tanév I. félév Szeptember 1. hétfő Veni Sancte, Főplébánia 1. hétfő Első osztályosok szülői értekezlete 2. kedd Alsós szülői értekezlet 8. hétfő Alsós szülői értekezletek 9. kedd felsős szülői értekezletek 9. kedd 5. évf. osztálymise, András atya 9. kedd Ebédbefizetés 10. szerda 1. évf osztálymise, Henrik atya 12. péntek Veni Sancte pedagógusoknak, Bazilika, 18 óra 16. kedd Pót ebédbefizetés 16. kedd Pályaavató 16 óra 16. kedd 6. évf. osztálymise, András atya 19. péntek Családi délután alsó tagozat és 5. évf. Ásványkiállítás és bemutató 24. szerda Iskolamise: Szent Gellért, az iskolák védőszentje 26. péntek Családi délután alsó tagozat Október 1. szerda Zenei Világnap 1. szerda 2. évf osztálymise, Henrik atya 6. hétfő Nemzeti gyásznap: aradi vértanúk: iskolai ünnepély (egyenruha!) keddszerda. Egyéni fényképezés 12 órától (Pót idő: 15-én.) Bolyai matematikai csapatverseny 7. kedd Ebédbefizetés 14. kedd 7. évf. osztálymise, András atya 14. kedd KPSZTI felkérésére magyar bemutató órák: 3. b és 4. a 15. szerda nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában 15. szerda kerületi komplex rajzverseny 4

5 Papírgyűjtés 18. munkanap (24. helyett) Múzeumi nap szombat! 14. kedd Pót ebédbefizetés 14. kedd Első osztályosok bemeneti mérésének megbeszélése óvónőkkel 13 óra 22. szerda 3. évf. osztálymise, Henrik atya 22. Október 23-i ünnepély, őrségváltás, látogatás a 301-es parcellában, évf Őszi szünet: utolsó nap: okt. 22. szerda, első nap: nov. 3. hétfő November 3- tól Karácsonyi ajándékdobozok meghirdetése 3. hétfő iskolai mesemondó verseny 4. kedd. Felsős fogadóórák (bejelentkezés a honlapon!) 7. péntek Márton-napi táncház alsó tagozat 11. kedd 8. évf. osztálymise, András atya 11. kedd ebédbefizetés Kerületi pedagógiai hét házi szavalóverseny kerületi szavalóverseny 10. hétfő Alsó tagozat 1. és 2. évf. fogadóórák 11. kedd Alsó tagozat 3. és 4. évf. fogadóórák 11. kedd kerületi néprajzi vetélkedő 12. szerda kerületi mesemondóverseny 13. csüt. KPSZTI szervezésében technika továbbképzés 14. péntek. Egyházmegyei angol-német verseny (tanítás van) 17. hétfő iskolai alsós szavalóverseny 18. kedd Pót ebédbefizetés 18. kedd Nyílt nap: 1-2. évf. 19. szerda 4. évf. osztálymise, Henrik atya 20. csüt. Nyílt nap: 3-4. évf Nyílt nap: felső tagozat kedd-szerda 25. kedd KPSZTI felkérésére bemutató órák magyarból 3. a és 4. b 25. kedd 5. évf. osztálymise, András atya 27. csüt. óvodások adventi foglalkozása 27. csüt. kerületi szavalóverseny 30. vasárnap Adventi gyertyagyújtás; Rákoshegy! 16 óra; December 2. kedd Jézus születése kerületi rajzpályázat évf. osztálymise, Henrik atya 5. Mikulás-várás 9. kedd 6. évf. osztálymise, András atya 12. Bolha-piac 9. kedd ebédbefizetés Szép füzet verseny 8. v. 15. Iskolai karácsonyi gyóntatás hétfő 13. munkanap! 24-e helyett! (angol-német versenyt erre a napra írjuk?) szombat! 16. kedd Pót ebédbefizetés. Betlehemezés a kat. Óvodában 5

6 kerületi népdalverseny 18. Nemzeti Imanap 18. csüt. Adventi készület tanároknak 19. Iskolamise, Adventi készület tanulóknak Adventi hangverseny,( énekkarok, hangszeresek), Főplébánia ig téli szünet: utolsó tanítási nap: dec. 19. péntek, első tanítási nap: jan. 5. hétfő) 22. hétfő Adventi kirándulás Bécsbe (fakultatív, 50 fő) Január 6. kedd Vízkereszti áldás, Főplébánia 9 órás szentmise 6. kedd Ebédbefizetés 13. kedd Pót ebédbefizetés 16. Első félév vége 17. Félévi nevelési értekezlet, tanítás nincs! szombat! 17. szombat központi felvételi írása 8. évf. 20. kedd Osztályozó értekezlet 23. Félévi értesítők kiosztása házi prózamondó-verseny kerületi rajz és fotópályázat 23. A Magyar Kultúra Napja, a Himnusz közös szavalása 26. hétfő Alsós szülői értekezlet 27. kedd Felsős szülői értekezlet Leendő elsős tanítók látogatása az óvodában II. félév Február Téli ágasvári tábor (felső tagozat!30 fő) Hevessy György országos kémia verseny Öveges József fizika verseny Zrínyi egyéni matematika verseny 3. kedd Ebédbefizetés 3-6.keddcsüt. Alsós farsang 6. Felsős farsang 16:30-tól Iskolakóstolgató foglalkozások 14 órától péntek 10. kedd Pót ebédbefizetés 13. péntek Szülők Bálja, Sportbál 18. szerda Hamvazószerda, iskolamise 8.30 Főplébánia Tartós élelmiszergyűjtés beindítása 20 és 27. Nyílt nap leendő elsősök szüleinek 25. szerda a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Március 2. hétfő Egyházmegyei matematika Verseny, tanítás nincs 4. kedd Ebédbefizetés kerületi fizika verseny kerületi Szép magyar nyelv vetélkedő 9. hétfő Alsós fogadóóra 1-2. évf. 6

7 Kenguru egyéni matematika verseny Fejér Lipót kerületi matematika verseny 10. kedd Pót ebédbefizetés 10. kedd 3-4. évf. fogadóóra 11. szerda felsős fogadóóra 11- elsősök beiratkozása 12.szerdacsüt. 13. péntek Március 15-i ünnepély 20. péntek lelki nap tanulóknak, keresztút 23. hétfő Gyóntatás, 26. csüt. kerületi alsós matematika verseny Április 2-7. Tavaszi szünet: utolsó tanítási nap:1. szerda, első tanítási nap: 8. szerda 9. csüt.!! Ebédbefizetés A Föld Napja környezetvédelmi vetélkedő ig Papírgyűjtés 14. kedd Pót ebédbefizetés 15. szerda Holocaust áldozataira való megemlékezés 22. kerületi alsós nyelvtan verseny 24. péntek. Diákhangverseny Május 1. péntek szünet 4. hétfő Alsós szülői értekezlet, anyák napja 5. kedd Felsős szülői értekezlet 5. kedd Ebédbefizetés 8. péntek Szent Lőrinc Nap B osztályok 11. hétfő Leendő első osztályosok szülői értekezlete kerületi streetball bajnokság rendezése a gyulai Karácsonyi János Kat. Isk. természetismereti országos versenye 12. kedd Pót ebédbefizetés 15. péntek Alsós családi délután Nagymaros 25. hétfő Pünkösdhétfő 27. szerda Országos mérés: 6-8. évf. 29. péntek Sulibuli Június 4. csüt. Nemzeti Összetartozás Napja, megemlékezés 4-5. csüt.- Tanulmányi osztálykirándulások péntek 3-7.szerdavas. 7. és 8. évfolyam erdélyi-túra 9. kedd Osztályozó értekezlet 10. Alsós osztályozó értekezlet 11. csüt. nyolcadikosok bankettje 12. péntek Ballagás 15. hétfő! sportnap (186. nap! 181+5) 17. szerda Te Deum, Főplébánia 16 óra 22. hétfő év végi értekezlet 23. kedd év végi testületi kirándulás 25. szerda? Te Deum, felnőttek 7

8 A tanév rendje Veni Sancte Szept. 1. hétfő Főplébánia Őszi szünet okt ; utolsó nap: okt. 22. szerda, első nap: nov. 3. hétfő Adventi gyertyagyújtás november 30, vasárnap, 16 óra, Rákoshegy Téli szünet Dec ig (utolsó n:19.-első nap: jan. 5.hétfő.) Az első félév vége Január 16. Ellenőrzők kiadása Január 23. lelkigyakorlatos napok augusztus , Péntek-szombat pedagógusoknak Tavaszi szünet ápr (utolsó n: 1. szerda., első n: 8.szerda) lelkigyakorlat tanulóknak március 20. péntek Ballagás Június 12. péntek 15 óra Te Deum Június 17. szerda,16 óra Tanítás nélküli munkanapok Egyházmegyei Angol és Német december Verseny 13. szombat félévi nevelési értekezlet jan. 17. szombat Egyházmegyei Matematika verseny március 2. hétfő Lelkigyakorlatos nap március 20. tanulóknak péntek Sportnap június 15. hétfő Munkaszüneti napok munkarendje: Október 18. december 13. és január 17. szombati napokon van tanítás. Szülői értekezletek Alsó tagozat Szept Jan. 26. Máj.4. Első osztály Szept.1. Leendő elsős Máj. 11. Felső tagozat Szept Jan. 27. Máj évfolyam december Beiskolázás Fogadóórák Alsó tagozat, felsős Nov Márc Felső tagozat reál Nov. 4. Márc10. 8

9 Nyílt napok 1. és 2. évfolyam Nov és 4. évfolyam Nov. 20. Felső tagozat Nov Leendő első osztályosok jan. 20 és 27. Iskolamisék Szept. 1. hétfő Veni Sancte 8:30 óra Szept. 24. szerda Szent Gellért-iskolák védőszentje, 8:30 óra Nov. 30 Adventi Gyertyagyújtás 16 óra, Rákoshegy Dec.19. péntek Karácsony 8:30 óra jan. 6. kedd Vízkereszt, 9 óra Főplébánia febr. 18. szerda Hamvazószerda 8:30 óra Jún. 17. szerda Te Deum, 16 óra A decemberi Rorátékon egy osztály két alkalommal vesz részt. A felső tagozatnak hétfőn, az alsó tagozatnak pénteken reggel van áhítat. 7: 20-ra kell érkezni Az osztálymisék 7:15-órakor kezdődnek az iskolai kápolnában. Iskolai ünnepélyek Október 6. Nemzeti gyásznap; egyenruha! Okt. 6. Zenei Világnap okt. 1. Okt. 23. Forradalom ünnepe; egyenruha! Okt. 22. Mikulás-várás Dec. 5. Tanári adventi készület Dec. 18. Diák adventi készület; egyenruha! Dec. 19. Vízkereszti áldás Jan. 6 Magyar Kultúra napja Jan. 23. Farsang, alsó tag. Febr.3-5. Farsang, felső tag. Febr.6. v Szülők Farsangi Bálja febr. 13. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja febr. 25. Nemzeti ünnep; egyenruha! Márc. 13. A holocaust áldozataira való emlékezés Ápr. 15. Diákhangverseny Szent Lőrinc nap Máj. 8. Nemzeti Összetartozás Napja Jún. 4. Egyéb programok Az osztálymisék időpontjai szervezés alatt állnak. A beosztásról az osztályfőnökök adnak időben tájékoztatást. Osztályszinten szerveződnek még kirándulások, színház, mozi, állatkerti látogatások. Ezekről kellő időben tájékoztatást nyújtunk. 9

10 Fakultatív programok Téli ágasvári tábor, 6 nap: január 29-február 3-ig; Ft Nyári ágasvári tábor 8 nap: Július eleje: Ft; a két táborra lehetséges alapítványi támogatás is. Alsós nyári táborok (ott alvós) és napközis táborok (iskolában, programmal), foci táborok igény szerint, szervezés alatt. Iskolánkban rendezett kerületi és Egyházmegyei versenyek Egyházmegyei angol és német verseny: november 13. (dec. 13-a szombat!) Egyházmegyei matematika: március 6. tanítás nem lesz! 3. évf. kerületi Szép magyar nyelv február Kerületi német verseny KPSZTI bemutató órák: magyar, történelem, matematika kerületi streetball-bajnokság Papírgyűjtés Október ig.. és április ig. (változhat az elszállítástól függően) Ebédbefizetések A befizetés meggyorsításának érdekében a pontosan kiszámolt pénzt névvel ellátott borítékban a gyermekek leadják a gazdasági irodában, vagy az alsó tagozatosak az osztályfőnöknek. Ebédet aznapra lemondani nem lehet! A következő napi ebédet telefonon a számon lehet lemondani 9:30 óráig. Hó Nap kedd Pótnap kedd Szeptember Október November December Január Február Március Április 9. csüt.! 14. Május Kérjük az időpontokat pontosan betartani! Mérés Az első osztályosok diagnosztikus mérése december 15-ig történik (országos) május 27-án a osztályos tanulók országos mérése zajlik olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás alapkészségek meglétét vizsgálva. Év végén matematikai alapműveltek végzésének mérése zajlik a felső tagozaton. A tanulók fizikai állapotának mérése április 1 és május 23. között. 10

11 Talált tárgyak A talált ruhák, cipők az aulában megtekinthetők és elvihetők minden pénteken 16 óráig. Ez időpont után itt maradt ruhákat a szeretetszolgálatnak adjuk át.(raktározásra nincs hely, tűzrendészetileg szabálytalan!) Oltási rend Az iskolaorvos által végzett oltások: 6. évf. szeptember: DI-TE oltás (diftéria-tetanusz; szamárköhögés már nincs) Október. MMR (Priorix: kanyaró-mumpsz-rubeola) 7. és 8. évf. szeptember és május:engerix; Hepatitis B (fertőző májgyulladás) 7. évf. (12 éves lányok) méhnyakrák elleni védőoltás Aki Tetanuszt kapott nemrég, a DI-Te oltást nem kaphatja meg, csak fél év leteltével! Igazolni kell! Az oltási könyveket mindenkinek be kell küldeni! Iskolánk adatai: Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola 1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 41. Tel.: Igazgató, fax: Gazdasági iroda: Honlap: Sonnevend Gyula Alapítvány adószáma: Igazgató: Szabóné Farkas Éva 11

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: 027803 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.

Részletesebben

KRÓNIKA 2008-2009 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2008-2009 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2008-2009 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2008-2009. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Tanulóink

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév Munkaterv Kunszentmárton, 2014. augusztus 29. A szakalkalmazott közösség a 2014. augusztus 29-i értekezleten megtárgyalta

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A 2014/2015. tanév helyi rendje

ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A 2014/2015. tanév helyi rendje ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 2014/2015. tanév helyi rendje Készült az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete A 2014/2015. tanév rendjéről es az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

SZÜLŐK KÖNYVE 2014/15

SZÜLŐK KÖNYVE 2014/15 SZÜLŐK KÖNYVE 2014/15 név osztály A Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 13:55 14:40 14:45 15:30 15:30 16:15 16:15 17:00 SZEMÉLYES ADATOK Név: Osztály : Születési hely, idő: Lakcím: Lakástelefon:

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette:

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Munkaterv 2014/2015. tanév Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Szöllősi Zoltánné iv. Pap Adrienn ivh. Reider Szilvia ivh. Bognár Edit mv. Janekné Marton

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Kőbányai Harmat Általános Iskola 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u O M : 0 3 4 9 5 4 A

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben