BEKÖSZÖNTŐ 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKÖSZÖNTŐ 2014/2015."

Átírás

1 BEKÖSZÖNTŐ 2014/2015.

2 A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők elkötelezett támogatását iskolánk iránt. Hadd legyen ez az iskola egy sziget, bástya, ahol az egyre inkább fogyasztóközpontúvá váló társadalom romboló hatását kiküszöbölve, az egymásért élés keresztény elveit megerősítve neveljük a ránk bízott gyermekeket. Ezt az iskolát erre a fő célra alapította az Egyházközség 20 évvel ezelőtt. Az intézmény nagyon jól felszerelt és kiváló tanulmányi eredményeket produkált az elmúlt években. A tudatos, keresztény életvitel megtanítására és megélésére törekszünk, ami az iskola és a család közös ügye. Milyen jó tanácsot lehet adni a tanuláshoz? Amit a napi kezdő imádságban mondunk: adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást, ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Téged, személy szerint egy nagy feladatra, amit csak Te tudsz elvégezni. Egyedi és megismételhetetlen vagy a világon, soha nem volt és nem lesz pontosan olyan ember a földön, mint Te. A Mennyei Atyának mindenkivel, személyesen terve van. Ezért kapod a lehetőségeidet, képességeidet, hogy minél többet használj fel belőlük. Ha valamit kihagysz, elhanyagolsz, vagy nem teszel meg, az örökre kimarad a világ történetéből. Ehhez kell a szorgalom és a kitartás, ami a Szentlélek ajándéka. Kedves Szülők! Amikor gyermekünk elindul az iskolába, mindnyájan azt szeretnénk, hogy a legjobb nevelésben, a legszínvonalasabb oktatásban részesüljön. Ehhez azonban nagyon sok erőfeszítésre, kitartó munkára, kudarctűrő-képességre, újrakezdésre van szükség a gyermek részéről is. Ne gondoljuk, hogy ezek nélkül egyenes jellemű, erős akaratú, szilárd hitű, jól képzett nagy-gyerekeink lesznek! Vagyis ne mentsék fel az erőfeszítés, kitartó munka alól! Az az ismeretszerzés, ami nem terheli meg az agyat, nem fejleszt, vagyis a gyerek manipulálhatóvá válik. A felnövekedés nehéz és fájdalmas, de csak ennek van eredménye.. A katolikus kerettanterv biztosítékot ad arra, hogy nézeteinkkel ellentétes hatások ne kerüljenek az oktatatás-nevelés során az iskolába. Örömmel és nagy várakozással nézünk elébe a változó oktatáspolitikának. Nagyon sok anyagi ráfordítással megszépült az iskolánk. Vigyázzunk rá! A nevelő-oktató munka segítésére működik iskolánkban a Sonnevend Gyula alapítvány. Célja: a segítségre szorulók anyagi támogatása kirándulások, táborozások alkalmával, a néptánc oktatás finanszírozása, tanulmányi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. Kérjük, hogy anyagi lehetőségükhöz képest, támogassák az Alapítványt. Reméljük, hogy összefogással, a Gondviselésbe vetett hitünk által ez a tanév is nyugodt, sikeres, örömteli lesz. Ne felejtsük el, küldetésünk van, a Mennyei Atya munkára hívott! Teljesítsük a kötelezettségünket jókedvvel, örömmel! Szabóné Farkas Éva Igazgató szeptemberben lépett életbe az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás. A törvény szerint az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak. Tanítási órák délután csak az egész napos iskolákban vannak, más iskolatípusban csak kivételes esetben fordulhatnak elő, bár jogszabály ezt nem tiltja, tehát elvileg szervezhető délután is kötelező óra.(ilyen nálunk a hetedik évfolyamon a testnevelés és a differenciált képességfejlesztő nyelvóra). A délutáni foglalkozások sokszínű program szervezését (egyéb foglalkozás) teszik lehetővé az iskolának, a szakköröktől kezdve a korrepetálásig. Az egyéb foglalkozások közé tartozik a napközi és a tanulószoba is, a középiskolai előkészítő, énekkar, sportkör, a felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, közösségi fejlesztést megvalósító, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás. 2

3 55. (1) Az iskolában.az igazgató a tanulót, a szülő kérelmére, felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. (Köznevelési Törvény: 27. (2); 46. (1); 55. (1) A tantestület tagjai a tanévben Szabóné Farkas Éva Szarvas Attila Ádámné Kovács Renáta Adrienn nővér Almásiné Szabó Beáta Bakos Anna Bánki Gábor Berkiné Táncsics Judit Bokor Zsuzsa Borzák Attila Bús Anikó Csatai Anita Rita Czétényiné Bodó Katalin Dr Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi Deszpot Andrea Fazekasné Vízkelety Klára Garamvölgyi Viola Józsa Bea Kapuvári Katalin Kiss Attila Kiss Zsuzsa Kistelekiné Makay Ilona Komáromi Dániel Kriszta nővér és Michel nővér Mákné Karika Tímea Nagy Zsófia Orsolya Jánosné Papp Dolli Pékné Borbély Katalin Reszeginé Erdélyi Beáta Rödönyi Zoltán Selyemné Kovács Rita Szegediné Kretovics Éva Szili András atya Taigiszerné Vízkelety Judit Tóth Marianna Urbin Judit Vázsonyi Mónika Zsolnay Gáborné Gorácz József Wagner Zsóka Igazgató, 8.a földrajz Igazgatóhelyettes,. 6. b., 8.b. test.nev., rendszergazda 4. c tanító 3.a hittan 2. b tanító Angol, hittan 7. a ofő. Ének-zene, tanulószoba, énekkar 4.a oszt.tanító 6. évf. tanulószoba 7. b. 8. a matematika, 7. és 8. évf. fizika, 2.b oszt. Tanító 3. b tanító könyvtár, 5. a magyar 2. a tanító 6. b ofő. Magyar, történelem 1. a tanító. Alsós énekkar 1. a tanító, 4. c tanító 1. b tanító Hittan, foci szakkör (alsó tag.) 4. b. tanító, alsós mk. vez. 7. b ofő, Magyar, színjátszó szakkör, előkészítő, humán mk. vez. 8. a ofő.,testnevelés, sportkörök 5. b. hittan Matematika, kémia, reál mk. vez. 5. évf. testnevelés, 5. a tanulószoba Matematika: 5.évf.6. b.; rajz, média 3. a tanító Fejlesztő pedagógus 3. b oszt. Tanító, Biológia, földrajz, természetismeret, természetbúvár szakkör 3. a tanító 2. a tanító, 4. c angol 7. és 8. évf. hittan 6. a ofő, Magyar, angol, ofő. mk. vez. informatika 4. a tanítói 5. b ofő.német 4. c tanító néptánc 5. b tanulószoba 3

4 Pedagógusaink a délutáni időben korrepetálást, tehetséggondozást, előkészítő foglalkozást, szakköröket, sportkört, énekkart, egyéni fejlesztést és egyéb foglalkozásokat végeznek. Iskolánk adminisztratív és technikai dolgozói: Ledneczkiné Iván Ildikó Teodóra gazdasági előadó Sztankó Józsefné iskolatitkár Károlyi László gondnok, karbantartó, fűtő, kertész Fröschl István portás, kertész Erdélyi Lajosné portás, takarító Barna Béláné konyhai dolgozó Bogár Szilvia konyhai dolgozó Bürgéné Kun Borbála konyhai dolgozó Szabó Júlia takarító Szigetvári Gyuláné takarító Tóth Mártonné takarító tanév I. félév Szeptember 1. hétfő Veni Sancte, Főplébánia 1. hétfő Első osztályosok szülői értekezlete 2. kedd Alsós szülői értekezlet 8. hétfő Alsós szülői értekezletek 9. kedd felsős szülői értekezletek 9. kedd 5. évf. osztálymise, András atya 9. kedd Ebédbefizetés 10. szerda 1. évf osztálymise, Henrik atya 12. péntek Veni Sancte pedagógusoknak, Bazilika, 18 óra 16. kedd Pót ebédbefizetés 16. kedd Pályaavató 16 óra 16. kedd 6. évf. osztálymise, András atya 19. péntek Családi délután alsó tagozat és 5. évf. Ásványkiállítás és bemutató 24. szerda Iskolamise: Szent Gellért, az iskolák védőszentje 26. péntek Családi délután alsó tagozat Október 1. szerda Zenei Világnap 1. szerda 2. évf osztálymise, Henrik atya 6. hétfő Nemzeti gyásznap: aradi vértanúk: iskolai ünnepély (egyenruha!) keddszerda. Egyéni fényképezés 12 órától (Pót idő: 15-én.) Bolyai matematikai csapatverseny 7. kedd Ebédbefizetés 14. kedd 7. évf. osztálymise, András atya 14. kedd KPSZTI felkérésére magyar bemutató órák: 3. b és 4. a 15. szerda nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában 15. szerda kerületi komplex rajzverseny 4

5 Papírgyűjtés 18. munkanap (24. helyett) Múzeumi nap szombat! 14. kedd Pót ebédbefizetés 14. kedd Első osztályosok bemeneti mérésének megbeszélése óvónőkkel 13 óra 22. szerda 3. évf. osztálymise, Henrik atya 22. Október 23-i ünnepély, őrségváltás, látogatás a 301-es parcellában, évf Őszi szünet: utolsó nap: okt. 22. szerda, első nap: nov. 3. hétfő November 3- tól Karácsonyi ajándékdobozok meghirdetése 3. hétfő iskolai mesemondó verseny 4. kedd. Felsős fogadóórák (bejelentkezés a honlapon!) 7. péntek Márton-napi táncház alsó tagozat 11. kedd 8. évf. osztálymise, András atya 11. kedd ebédbefizetés Kerületi pedagógiai hét házi szavalóverseny kerületi szavalóverseny 10. hétfő Alsó tagozat 1. és 2. évf. fogadóórák 11. kedd Alsó tagozat 3. és 4. évf. fogadóórák 11. kedd kerületi néprajzi vetélkedő 12. szerda kerületi mesemondóverseny 13. csüt. KPSZTI szervezésében technika továbbképzés 14. péntek. Egyházmegyei angol-német verseny (tanítás van) 17. hétfő iskolai alsós szavalóverseny 18. kedd Pót ebédbefizetés 18. kedd Nyílt nap: 1-2. évf. 19. szerda 4. évf. osztálymise, Henrik atya 20. csüt. Nyílt nap: 3-4. évf Nyílt nap: felső tagozat kedd-szerda 25. kedd KPSZTI felkérésére bemutató órák magyarból 3. a és 4. b 25. kedd 5. évf. osztálymise, András atya 27. csüt. óvodások adventi foglalkozása 27. csüt. kerületi szavalóverseny 30. vasárnap Adventi gyertyagyújtás; Rákoshegy! 16 óra; December 2. kedd Jézus születése kerületi rajzpályázat évf. osztálymise, Henrik atya 5. Mikulás-várás 9. kedd 6. évf. osztálymise, András atya 12. Bolha-piac 9. kedd ebédbefizetés Szép füzet verseny 8. v. 15. Iskolai karácsonyi gyóntatás hétfő 13. munkanap! 24-e helyett! (angol-német versenyt erre a napra írjuk?) szombat! 16. kedd Pót ebédbefizetés. Betlehemezés a kat. Óvodában 5

6 kerületi népdalverseny 18. Nemzeti Imanap 18. csüt. Adventi készület tanároknak 19. Iskolamise, Adventi készület tanulóknak Adventi hangverseny,( énekkarok, hangszeresek), Főplébánia ig téli szünet: utolsó tanítási nap: dec. 19. péntek, első tanítási nap: jan. 5. hétfő) 22. hétfő Adventi kirándulás Bécsbe (fakultatív, 50 fő) Január 6. kedd Vízkereszti áldás, Főplébánia 9 órás szentmise 6. kedd Ebédbefizetés 13. kedd Pót ebédbefizetés 16. Első félév vége 17. Félévi nevelési értekezlet, tanítás nincs! szombat! 17. szombat központi felvételi írása 8. évf. 20. kedd Osztályozó értekezlet 23. Félévi értesítők kiosztása házi prózamondó-verseny kerületi rajz és fotópályázat 23. A Magyar Kultúra Napja, a Himnusz közös szavalása 26. hétfő Alsós szülői értekezlet 27. kedd Felsős szülői értekezlet Leendő elsős tanítók látogatása az óvodában II. félév Február Téli ágasvári tábor (felső tagozat!30 fő) Hevessy György országos kémia verseny Öveges József fizika verseny Zrínyi egyéni matematika verseny 3. kedd Ebédbefizetés 3-6.keddcsüt. Alsós farsang 6. Felsős farsang 16:30-tól Iskolakóstolgató foglalkozások 14 órától péntek 10. kedd Pót ebédbefizetés 13. péntek Szülők Bálja, Sportbál 18. szerda Hamvazószerda, iskolamise 8.30 Főplébánia Tartós élelmiszergyűjtés beindítása 20 és 27. Nyílt nap leendő elsősök szüleinek 25. szerda a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Március 2. hétfő Egyházmegyei matematika Verseny, tanítás nincs 4. kedd Ebédbefizetés kerületi fizika verseny kerületi Szép magyar nyelv vetélkedő 9. hétfő Alsós fogadóóra 1-2. évf. 6

7 Kenguru egyéni matematika verseny Fejér Lipót kerületi matematika verseny 10. kedd Pót ebédbefizetés 10. kedd 3-4. évf. fogadóóra 11. szerda felsős fogadóóra 11- elsősök beiratkozása 12.szerdacsüt. 13. péntek Március 15-i ünnepély 20. péntek lelki nap tanulóknak, keresztút 23. hétfő Gyóntatás, 26. csüt. kerületi alsós matematika verseny Április 2-7. Tavaszi szünet: utolsó tanítási nap:1. szerda, első tanítási nap: 8. szerda 9. csüt.!! Ebédbefizetés A Föld Napja környezetvédelmi vetélkedő ig Papírgyűjtés 14. kedd Pót ebédbefizetés 15. szerda Holocaust áldozataira való megemlékezés 22. kerületi alsós nyelvtan verseny 24. péntek. Diákhangverseny Május 1. péntek szünet 4. hétfő Alsós szülői értekezlet, anyák napja 5. kedd Felsős szülői értekezlet 5. kedd Ebédbefizetés 8. péntek Szent Lőrinc Nap B osztályok 11. hétfő Leendő első osztályosok szülői értekezlete kerületi streetball bajnokság rendezése a gyulai Karácsonyi János Kat. Isk. természetismereti országos versenye 12. kedd Pót ebédbefizetés 15. péntek Alsós családi délután Nagymaros 25. hétfő Pünkösdhétfő 27. szerda Országos mérés: 6-8. évf. 29. péntek Sulibuli Június 4. csüt. Nemzeti Összetartozás Napja, megemlékezés 4-5. csüt.- Tanulmányi osztálykirándulások péntek 3-7.szerdavas. 7. és 8. évfolyam erdélyi-túra 9. kedd Osztályozó értekezlet 10. Alsós osztályozó értekezlet 11. csüt. nyolcadikosok bankettje 12. péntek Ballagás 15. hétfő! sportnap (186. nap! 181+5) 17. szerda Te Deum, Főplébánia 16 óra 22. hétfő év végi értekezlet 23. kedd év végi testületi kirándulás 25. szerda? Te Deum, felnőttek 7

8 A tanév rendje Veni Sancte Szept. 1. hétfő Főplébánia Őszi szünet okt ; utolsó nap: okt. 22. szerda, első nap: nov. 3. hétfő Adventi gyertyagyújtás november 30, vasárnap, 16 óra, Rákoshegy Téli szünet Dec ig (utolsó n:19.-első nap: jan. 5.hétfő.) Az első félév vége Január 16. Ellenőrzők kiadása Január 23. lelkigyakorlatos napok augusztus , Péntek-szombat pedagógusoknak Tavaszi szünet ápr (utolsó n: 1. szerda., első n: 8.szerda) lelkigyakorlat tanulóknak március 20. péntek Ballagás Június 12. péntek 15 óra Te Deum Június 17. szerda,16 óra Tanítás nélküli munkanapok Egyházmegyei Angol és Német december Verseny 13. szombat félévi nevelési értekezlet jan. 17. szombat Egyházmegyei Matematika verseny március 2. hétfő Lelkigyakorlatos nap március 20. tanulóknak péntek Sportnap június 15. hétfő Munkaszüneti napok munkarendje: Október 18. december 13. és január 17. szombati napokon van tanítás. Szülői értekezletek Alsó tagozat Szept Jan. 26. Máj.4. Első osztály Szept.1. Leendő elsős Máj. 11. Felső tagozat Szept Jan. 27. Máj évfolyam december Beiskolázás Fogadóórák Alsó tagozat, felsős Nov Márc Felső tagozat reál Nov. 4. Márc10. 8

9 Nyílt napok 1. és 2. évfolyam Nov és 4. évfolyam Nov. 20. Felső tagozat Nov Leendő első osztályosok jan. 20 és 27. Iskolamisék Szept. 1. hétfő Veni Sancte 8:30 óra Szept. 24. szerda Szent Gellért-iskolák védőszentje, 8:30 óra Nov. 30 Adventi Gyertyagyújtás 16 óra, Rákoshegy Dec.19. péntek Karácsony 8:30 óra jan. 6. kedd Vízkereszt, 9 óra Főplébánia febr. 18. szerda Hamvazószerda 8:30 óra Jún. 17. szerda Te Deum, 16 óra A decemberi Rorátékon egy osztály két alkalommal vesz részt. A felső tagozatnak hétfőn, az alsó tagozatnak pénteken reggel van áhítat. 7: 20-ra kell érkezni Az osztálymisék 7:15-órakor kezdődnek az iskolai kápolnában. Iskolai ünnepélyek Október 6. Nemzeti gyásznap; egyenruha! Okt. 6. Zenei Világnap okt. 1. Okt. 23. Forradalom ünnepe; egyenruha! Okt. 22. Mikulás-várás Dec. 5. Tanári adventi készület Dec. 18. Diák adventi készület; egyenruha! Dec. 19. Vízkereszti áldás Jan. 6 Magyar Kultúra napja Jan. 23. Farsang, alsó tag. Febr.3-5. Farsang, felső tag. Febr.6. v Szülők Farsangi Bálja febr. 13. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja febr. 25. Nemzeti ünnep; egyenruha! Márc. 13. A holocaust áldozataira való emlékezés Ápr. 15. Diákhangverseny Szent Lőrinc nap Máj. 8. Nemzeti Összetartozás Napja Jún. 4. Egyéb programok Az osztálymisék időpontjai szervezés alatt állnak. A beosztásról az osztályfőnökök adnak időben tájékoztatást. Osztályszinten szerveződnek még kirándulások, színház, mozi, állatkerti látogatások. Ezekről kellő időben tájékoztatást nyújtunk. 9

10 Fakultatív programok Téli ágasvári tábor, 6 nap: január 29-február 3-ig; Ft Nyári ágasvári tábor 8 nap: Július eleje: Ft; a két táborra lehetséges alapítványi támogatás is. Alsós nyári táborok (ott alvós) és napközis táborok (iskolában, programmal), foci táborok igény szerint, szervezés alatt. Iskolánkban rendezett kerületi és Egyházmegyei versenyek Egyházmegyei angol és német verseny: november 13. (dec. 13-a szombat!) Egyházmegyei matematika: március 6. tanítás nem lesz! 3. évf. kerületi Szép magyar nyelv február Kerületi német verseny KPSZTI bemutató órák: magyar, történelem, matematika kerületi streetball-bajnokság Papírgyűjtés Október ig.. és április ig. (változhat az elszállítástól függően) Ebédbefizetések A befizetés meggyorsításának érdekében a pontosan kiszámolt pénzt névvel ellátott borítékban a gyermekek leadják a gazdasági irodában, vagy az alsó tagozatosak az osztályfőnöknek. Ebédet aznapra lemondani nem lehet! A következő napi ebédet telefonon a számon lehet lemondani 9:30 óráig. Hó Nap kedd Pótnap kedd Szeptember Október November December Január Február Március Április 9. csüt.! 14. Május Kérjük az időpontokat pontosan betartani! Mérés Az első osztályosok diagnosztikus mérése december 15-ig történik (országos) május 27-án a osztályos tanulók országos mérése zajlik olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás alapkészségek meglétét vizsgálva. Év végén matematikai alapműveltek végzésének mérése zajlik a felső tagozaton. A tanulók fizikai állapotának mérése április 1 és május 23. között. 10

11 Talált tárgyak A talált ruhák, cipők az aulában megtekinthetők és elvihetők minden pénteken 16 óráig. Ez időpont után itt maradt ruhákat a szeretetszolgálatnak adjuk át.(raktározásra nincs hely, tűzrendészetileg szabálytalan!) Oltási rend Az iskolaorvos által végzett oltások: 6. évf. szeptember: DI-TE oltás (diftéria-tetanusz; szamárköhögés már nincs) Október. MMR (Priorix: kanyaró-mumpsz-rubeola) 7. és 8. évf. szeptember és május:engerix; Hepatitis B (fertőző májgyulladás) 7. évf. (12 éves lányok) méhnyakrák elleni védőoltás Aki Tetanuszt kapott nemrég, a DI-Te oltást nem kaphatja meg, csak fél év leteltével! Igazolni kell! Az oltási könyveket mindenkinek be kell küldeni! Iskolánk adatai: Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola 1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 41. Tel.: Igazgató, fax: Gazdasági iroda: Honlap: Sonnevend Gyula Alapítvány adószáma: Igazgató: Szabóné Farkas Éva 11

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016.

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén, a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2013/2014.

BEKÖSZÖNTŐ 2013/2014. BEKÖSZÖNTŐ 2013/2014. BEKÖSZÖNTŐ A Szentlélek segítségét kérve szeptember 2-án a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

A tantestület tagjai a 2010-2011. tanévben. Igazgatóhelyettes, test. nev. 4. évf.,8. a ofő., földrajz Almásiné Szabó Beáta 2.

A tantestület tagjai a 2010-2011. tanévben. Igazgatóhelyettes, test. nev. 4. évf.,8. a ofő., földrajz Almásiné Szabó Beáta 2. BEKÖSZÖNT Ő 2010/2011 BEKÖSZÖNTŐ A Szentlélek segítségét kérve szeptemer 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselése vetett izalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

2011-2012. tanév. I. félév

2011-2012. tanév. I. félév BEKÖSZÖNTŐ 2011/2012 1 A Szentlélek segítségét kérve szeptemer 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselése vetett izalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A tantestület tagjai a 2009-2010. tanévben. 6. b ofő. Ének-zene, DÖK segítő tanár, tanulószoba, énekkar

A tantestület tagjai a 2009-2010. tanévben. 6. b ofő. Ének-zene, DÖK segítő tanár, tanulószoba, énekkar BEKÖSZÖNTŐ A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők elkötelezett támogatását

Részletesebben

Ütemterv a 2015/2016. tanévre

Ütemterv a 2015/2016. tanévre Ütemterv a 2015/2016. tanévre Dátum nap Esemény 2015.09.01 ke 1. tanítási nap 8.00 Veni Sancte 2015.09.01 ke 16.30 1. o. szülői értekezlet 2015.09.02 sz 16.30 2.o szülői értekezlet, 2015.09.03 cs 16.30

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

s.szám törvényi iskolai egyéb augusztus

s.szám törvényi iskolai egyéb augusztus 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 SZ 6 CS 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 SZ 13 CS 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 SZ 20 CS 21 P 22 Szo 23 V 24 H 25 K 26 SZ 27 CS 28 P 29 Szo 30 V 31 H augusztus 1 1 K A 2 2 SZ A szeptember

Részletesebben

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök 2014.08.25. hétfő 2014.08.26. kedd Tanévnyitó értekezlet, tűz és balesetvédelmi oktatás Alsó tagozatos konferencia, felső tagozatos konferencia 2014.08.27. szerda Kiskonferencia 2014.08.28. csütörtök osztályozó

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

szeptember október 6 Szo 7 V 13 Szo gólyatábor 14 V gólyatábor 20 Szo 21 V 27 Szo 28 V 4 Szo 5 V V4 pályázat - Csehország, cserekapcsolat

szeptember október 6 Szo 7 V 13 Szo gólyatábor 14 V gólyatábor 20 Szo 21 V 27 Szo 28 V 4 Szo 5 V V4 pályázat - Csehország, cserekapcsolat szeptember 1 1 H A Veni Sancte 8:10 óra 2 2 K A 3 3 SZ A 4 4 CS A 5 5 P A 6 Szo 7 V 6 8 H B 7 9 K B 8 10 SZ B 9 11 CS B gólyatábor - szervezők 10 12 P B gólyatábor Diák-filmszemle 10-14 óráig 13 Szo gólyatábor

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév Szeptember 2014.09.01 Tanévnyitó ünnepély Vukman Andrea 2014. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2014.09.08-11. Szülői értekezletek (Sorrend: 4., 3., 2., 1. évfolyam)

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások

időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások augusztus 22. augusztus 23. augusztus 24. hétfő Alakuló értekezlet 9 óra Krählingné augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) Kohonicz augusztus

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben