BEKÖSZÖNTŐ 2014/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKÖSZÖNTŐ 2014/2015."

Átírás

1 BEKÖSZÖNTŐ 2014/2015.

2 A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők elkötelezett támogatását iskolánk iránt. Hadd legyen ez az iskola egy sziget, bástya, ahol az egyre inkább fogyasztóközpontúvá váló társadalom romboló hatását kiküszöbölve, az egymásért élés keresztény elveit megerősítve neveljük a ránk bízott gyermekeket. Ezt az iskolát erre a fő célra alapította az Egyházközség 20 évvel ezelőtt. Az intézmény nagyon jól felszerelt és kiváló tanulmányi eredményeket produkált az elmúlt években. A tudatos, keresztény életvitel megtanítására és megélésére törekszünk, ami az iskola és a család közös ügye. Milyen jó tanácsot lehet adni a tanuláshoz? Amit a napi kezdő imádságban mondunk: adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást, ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Téged, személy szerint egy nagy feladatra, amit csak Te tudsz elvégezni. Egyedi és megismételhetetlen vagy a világon, soha nem volt és nem lesz pontosan olyan ember a földön, mint Te. A Mennyei Atyának mindenkivel, személyesen terve van. Ezért kapod a lehetőségeidet, képességeidet, hogy minél többet használj fel belőlük. Ha valamit kihagysz, elhanyagolsz, vagy nem teszel meg, az örökre kimarad a világ történetéből. Ehhez kell a szorgalom és a kitartás, ami a Szentlélek ajándéka. Kedves Szülők! Amikor gyermekünk elindul az iskolába, mindnyájan azt szeretnénk, hogy a legjobb nevelésben, a legszínvonalasabb oktatásban részesüljön. Ehhez azonban nagyon sok erőfeszítésre, kitartó munkára, kudarctűrő-képességre, újrakezdésre van szükség a gyermek részéről is. Ne gondoljuk, hogy ezek nélkül egyenes jellemű, erős akaratú, szilárd hitű, jól képzett nagy-gyerekeink lesznek! Vagyis ne mentsék fel az erőfeszítés, kitartó munka alól! Az az ismeretszerzés, ami nem terheli meg az agyat, nem fejleszt, vagyis a gyerek manipulálhatóvá válik. A felnövekedés nehéz és fájdalmas, de csak ennek van eredménye.. A katolikus kerettanterv biztosítékot ad arra, hogy nézeteinkkel ellentétes hatások ne kerüljenek az oktatatás-nevelés során az iskolába. Örömmel és nagy várakozással nézünk elébe a változó oktatáspolitikának. Nagyon sok anyagi ráfordítással megszépült az iskolánk. Vigyázzunk rá! A nevelő-oktató munka segítésére működik iskolánkban a Sonnevend Gyula alapítvány. Célja: a segítségre szorulók anyagi támogatása kirándulások, táborozások alkalmával, a néptánc oktatás finanszírozása, tanulmányi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. Kérjük, hogy anyagi lehetőségükhöz képest, támogassák az Alapítványt. Reméljük, hogy összefogással, a Gondviselésbe vetett hitünk által ez a tanév is nyugodt, sikeres, örömteli lesz. Ne felejtsük el, küldetésünk van, a Mennyei Atya munkára hívott! Teljesítsük a kötelezettségünket jókedvvel, örömmel! Szabóné Farkas Éva Igazgató szeptemberben lépett életbe az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás. A törvény szerint az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak. Tanítási órák délután csak az egész napos iskolákban vannak, más iskolatípusban csak kivételes esetben fordulhatnak elő, bár jogszabály ezt nem tiltja, tehát elvileg szervezhető délután is kötelező óra.(ilyen nálunk a hetedik évfolyamon a testnevelés és a differenciált képességfejlesztő nyelvóra). A délutáni foglalkozások sokszínű program szervezését (egyéb foglalkozás) teszik lehetővé az iskolának, a szakköröktől kezdve a korrepetálásig. Az egyéb foglalkozások közé tartozik a napközi és a tanulószoba is, a középiskolai előkészítő, énekkar, sportkör, a felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, közösségi fejlesztést megvalósító, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás. 2

3 55. (1) Az iskolában.az igazgató a tanulót, a szülő kérelmére, felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. (Köznevelési Törvény: 27. (2); 46. (1); 55. (1) A tantestület tagjai a tanévben Szabóné Farkas Éva Szarvas Attila Ádámné Kovács Renáta Adrienn nővér Almásiné Szabó Beáta Bakos Anna Bánki Gábor Berkiné Táncsics Judit Bokor Zsuzsa Borzák Attila Bús Anikó Csatai Anita Rita Czétényiné Bodó Katalin Dr Diószeginé Szoboszlai Gyöngyi Deszpot Andrea Fazekasné Vízkelety Klára Garamvölgyi Viola Józsa Bea Kapuvári Katalin Kiss Attila Kiss Zsuzsa Kistelekiné Makay Ilona Komáromi Dániel Kriszta nővér és Michel nővér Mákné Karika Tímea Nagy Zsófia Orsolya Jánosné Papp Dolli Pékné Borbély Katalin Reszeginé Erdélyi Beáta Rödönyi Zoltán Selyemné Kovács Rita Szegediné Kretovics Éva Szili András atya Taigiszerné Vízkelety Judit Tóth Marianna Urbin Judit Vázsonyi Mónika Zsolnay Gáborné Gorácz József Wagner Zsóka Igazgató, 8.a földrajz Igazgatóhelyettes,. 6. b., 8.b. test.nev., rendszergazda 4. c tanító 3.a hittan 2. b tanító Angol, hittan 7. a ofő. Ének-zene, tanulószoba, énekkar 4.a oszt.tanító 6. évf. tanulószoba 7. b. 8. a matematika, 7. és 8. évf. fizika, 2.b oszt. Tanító 3. b tanító könyvtár, 5. a magyar 2. a tanító 6. b ofő. Magyar, történelem 1. a tanító. Alsós énekkar 1. a tanító, 4. c tanító 1. b tanító Hittan, foci szakkör (alsó tag.) 4. b. tanító, alsós mk. vez. 7. b ofő, Magyar, színjátszó szakkör, előkészítő, humán mk. vez. 8. a ofő.,testnevelés, sportkörök 5. b. hittan Matematika, kémia, reál mk. vez. 5. évf. testnevelés, 5. a tanulószoba Matematika: 5.évf.6. b.; rajz, média 3. a tanító Fejlesztő pedagógus 3. b oszt. Tanító, Biológia, földrajz, természetismeret, természetbúvár szakkör 3. a tanító 2. a tanító, 4. c angol 7. és 8. évf. hittan 6. a ofő, Magyar, angol, ofő. mk. vez. informatika 4. a tanítói 5. b ofő.német 4. c tanító néptánc 5. b tanulószoba 3

4 Pedagógusaink a délutáni időben korrepetálást, tehetséggondozást, előkészítő foglalkozást, szakköröket, sportkört, énekkart, egyéni fejlesztést és egyéb foglalkozásokat végeznek. Iskolánk adminisztratív és technikai dolgozói: Ledneczkiné Iván Ildikó Teodóra gazdasági előadó Sztankó Józsefné iskolatitkár Károlyi László gondnok, karbantartó, fűtő, kertész Fröschl István portás, kertész Erdélyi Lajosné portás, takarító Barna Béláné konyhai dolgozó Bogár Szilvia konyhai dolgozó Bürgéné Kun Borbála konyhai dolgozó Szabó Júlia takarító Szigetvári Gyuláné takarító Tóth Mártonné takarító tanév I. félév Szeptember 1. hétfő Veni Sancte, Főplébánia 1. hétfő Első osztályosok szülői értekezlete 2. kedd Alsós szülői értekezlet 8. hétfő Alsós szülői értekezletek 9. kedd felsős szülői értekezletek 9. kedd 5. évf. osztálymise, András atya 9. kedd Ebédbefizetés 10. szerda 1. évf osztálymise, Henrik atya 12. péntek Veni Sancte pedagógusoknak, Bazilika, 18 óra 16. kedd Pót ebédbefizetés 16. kedd Pályaavató 16 óra 16. kedd 6. évf. osztálymise, András atya 19. péntek Családi délután alsó tagozat és 5. évf. Ásványkiállítás és bemutató 24. szerda Iskolamise: Szent Gellért, az iskolák védőszentje 26. péntek Családi délután alsó tagozat Október 1. szerda Zenei Világnap 1. szerda 2. évf osztálymise, Henrik atya 6. hétfő Nemzeti gyásznap: aradi vértanúk: iskolai ünnepély (egyenruha!) keddszerda. Egyéni fényképezés 12 órától (Pót idő: 15-én.) Bolyai matematikai csapatverseny 7. kedd Ebédbefizetés 14. kedd 7. évf. osztálymise, András atya 14. kedd KPSZTI felkérésére magyar bemutató órák: 3. b és 4. a 15. szerda nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában 15. szerda kerületi komplex rajzverseny 4

5 Papírgyűjtés 18. munkanap (24. helyett) Múzeumi nap szombat! 14. kedd Pót ebédbefizetés 14. kedd Első osztályosok bemeneti mérésének megbeszélése óvónőkkel 13 óra 22. szerda 3. évf. osztálymise, Henrik atya 22. Október 23-i ünnepély, őrségváltás, látogatás a 301-es parcellában, évf Őszi szünet: utolsó nap: okt. 22. szerda, első nap: nov. 3. hétfő November 3- tól Karácsonyi ajándékdobozok meghirdetése 3. hétfő iskolai mesemondó verseny 4. kedd. Felsős fogadóórák (bejelentkezés a honlapon!) 7. péntek Márton-napi táncház alsó tagozat 11. kedd 8. évf. osztálymise, András atya 11. kedd ebédbefizetés Kerületi pedagógiai hét házi szavalóverseny kerületi szavalóverseny 10. hétfő Alsó tagozat 1. és 2. évf. fogadóórák 11. kedd Alsó tagozat 3. és 4. évf. fogadóórák 11. kedd kerületi néprajzi vetélkedő 12. szerda kerületi mesemondóverseny 13. csüt. KPSZTI szervezésében technika továbbképzés 14. péntek. Egyházmegyei angol-német verseny (tanítás van) 17. hétfő iskolai alsós szavalóverseny 18. kedd Pót ebédbefizetés 18. kedd Nyílt nap: 1-2. évf. 19. szerda 4. évf. osztálymise, Henrik atya 20. csüt. Nyílt nap: 3-4. évf Nyílt nap: felső tagozat kedd-szerda 25. kedd KPSZTI felkérésére bemutató órák magyarból 3. a és 4. b 25. kedd 5. évf. osztálymise, András atya 27. csüt. óvodások adventi foglalkozása 27. csüt. kerületi szavalóverseny 30. vasárnap Adventi gyertyagyújtás; Rákoshegy! 16 óra; December 2. kedd Jézus születése kerületi rajzpályázat évf. osztálymise, Henrik atya 5. Mikulás-várás 9. kedd 6. évf. osztálymise, András atya 12. Bolha-piac 9. kedd ebédbefizetés Szép füzet verseny 8. v. 15. Iskolai karácsonyi gyóntatás hétfő 13. munkanap! 24-e helyett! (angol-német versenyt erre a napra írjuk?) szombat! 16. kedd Pót ebédbefizetés. Betlehemezés a kat. Óvodában 5

6 kerületi népdalverseny 18. Nemzeti Imanap 18. csüt. Adventi készület tanároknak 19. Iskolamise, Adventi készület tanulóknak Adventi hangverseny,( énekkarok, hangszeresek), Főplébánia ig téli szünet: utolsó tanítási nap: dec. 19. péntek, első tanítási nap: jan. 5. hétfő) 22. hétfő Adventi kirándulás Bécsbe (fakultatív, 50 fő) Január 6. kedd Vízkereszti áldás, Főplébánia 9 órás szentmise 6. kedd Ebédbefizetés 13. kedd Pót ebédbefizetés 16. Első félév vége 17. Félévi nevelési értekezlet, tanítás nincs! szombat! 17. szombat központi felvételi írása 8. évf. 20. kedd Osztályozó értekezlet 23. Félévi értesítők kiosztása házi prózamondó-verseny kerületi rajz és fotópályázat 23. A Magyar Kultúra Napja, a Himnusz közös szavalása 26. hétfő Alsós szülői értekezlet 27. kedd Felsős szülői értekezlet Leendő elsős tanítók látogatása az óvodában II. félév Február Téli ágasvári tábor (felső tagozat!30 fő) Hevessy György országos kémia verseny Öveges József fizika verseny Zrínyi egyéni matematika verseny 3. kedd Ebédbefizetés 3-6.keddcsüt. Alsós farsang 6. Felsős farsang 16:30-tól Iskolakóstolgató foglalkozások 14 órától péntek 10. kedd Pót ebédbefizetés 13. péntek Szülők Bálja, Sportbál 18. szerda Hamvazószerda, iskolamise 8.30 Főplébánia Tartós élelmiszergyűjtés beindítása 20 és 27. Nyílt nap leendő elsősök szüleinek 25. szerda a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Március 2. hétfő Egyházmegyei matematika Verseny, tanítás nincs 4. kedd Ebédbefizetés kerületi fizika verseny kerületi Szép magyar nyelv vetélkedő 9. hétfő Alsós fogadóóra 1-2. évf. 6

7 Kenguru egyéni matematika verseny Fejér Lipót kerületi matematika verseny 10. kedd Pót ebédbefizetés 10. kedd 3-4. évf. fogadóóra 11. szerda felsős fogadóóra 11- elsősök beiratkozása 12.szerdacsüt. 13. péntek Március 15-i ünnepély 20. péntek lelki nap tanulóknak, keresztút 23. hétfő Gyóntatás, 26. csüt. kerületi alsós matematika verseny Április 2-7. Tavaszi szünet: utolsó tanítási nap:1. szerda, első tanítási nap: 8. szerda 9. csüt.!! Ebédbefizetés A Föld Napja környezetvédelmi vetélkedő ig Papírgyűjtés 14. kedd Pót ebédbefizetés 15. szerda Holocaust áldozataira való megemlékezés 22. kerületi alsós nyelvtan verseny 24. péntek. Diákhangverseny Május 1. péntek szünet 4. hétfő Alsós szülői értekezlet, anyák napja 5. kedd Felsős szülői értekezlet 5. kedd Ebédbefizetés 8. péntek Szent Lőrinc Nap B osztályok 11. hétfő Leendő első osztályosok szülői értekezlete kerületi streetball bajnokság rendezése a gyulai Karácsonyi János Kat. Isk. természetismereti országos versenye 12. kedd Pót ebédbefizetés 15. péntek Alsós családi délután Nagymaros 25. hétfő Pünkösdhétfő 27. szerda Országos mérés: 6-8. évf. 29. péntek Sulibuli Június 4. csüt. Nemzeti Összetartozás Napja, megemlékezés 4-5. csüt.- Tanulmányi osztálykirándulások péntek 3-7.szerdavas. 7. és 8. évfolyam erdélyi-túra 9. kedd Osztályozó értekezlet 10. Alsós osztályozó értekezlet 11. csüt. nyolcadikosok bankettje 12. péntek Ballagás 15. hétfő! sportnap (186. nap! 181+5) 17. szerda Te Deum, Főplébánia 16 óra 22. hétfő év végi értekezlet 23. kedd év végi testületi kirándulás 25. szerda? Te Deum, felnőttek 7

8 A tanév rendje Veni Sancte Szept. 1. hétfő Főplébánia Őszi szünet okt ; utolsó nap: okt. 22. szerda, első nap: nov. 3. hétfő Adventi gyertyagyújtás november 30, vasárnap, 16 óra, Rákoshegy Téli szünet Dec ig (utolsó n:19.-első nap: jan. 5.hétfő.) Az első félév vége Január 16. Ellenőrzők kiadása Január 23. lelkigyakorlatos napok augusztus , Péntek-szombat pedagógusoknak Tavaszi szünet ápr (utolsó n: 1. szerda., első n: 8.szerda) lelkigyakorlat tanulóknak március 20. péntek Ballagás Június 12. péntek 15 óra Te Deum Június 17. szerda,16 óra Tanítás nélküli munkanapok Egyházmegyei Angol és Német december Verseny 13. szombat félévi nevelési értekezlet jan. 17. szombat Egyházmegyei Matematika verseny március 2. hétfő Lelkigyakorlatos nap március 20. tanulóknak péntek Sportnap június 15. hétfő Munkaszüneti napok munkarendje: Október 18. december 13. és január 17. szombati napokon van tanítás. Szülői értekezletek Alsó tagozat Szept Jan. 26. Máj.4. Első osztály Szept.1. Leendő elsős Máj. 11. Felső tagozat Szept Jan. 27. Máj évfolyam december Beiskolázás Fogadóórák Alsó tagozat, felsős Nov Márc Felső tagozat reál Nov. 4. Márc10. 8

9 Nyílt napok 1. és 2. évfolyam Nov és 4. évfolyam Nov. 20. Felső tagozat Nov Leendő első osztályosok jan. 20 és 27. Iskolamisék Szept. 1. hétfő Veni Sancte 8:30 óra Szept. 24. szerda Szent Gellért-iskolák védőszentje, 8:30 óra Nov. 30 Adventi Gyertyagyújtás 16 óra, Rákoshegy Dec.19. péntek Karácsony 8:30 óra jan. 6. kedd Vízkereszt, 9 óra Főplébánia febr. 18. szerda Hamvazószerda 8:30 óra Jún. 17. szerda Te Deum, 16 óra A decemberi Rorátékon egy osztály két alkalommal vesz részt. A felső tagozatnak hétfőn, az alsó tagozatnak pénteken reggel van áhítat. 7: 20-ra kell érkezni Az osztálymisék 7:15-órakor kezdődnek az iskolai kápolnában. Iskolai ünnepélyek Október 6. Nemzeti gyásznap; egyenruha! Okt. 6. Zenei Világnap okt. 1. Okt. 23. Forradalom ünnepe; egyenruha! Okt. 22. Mikulás-várás Dec. 5. Tanári adventi készület Dec. 18. Diák adventi készület; egyenruha! Dec. 19. Vízkereszti áldás Jan. 6 Magyar Kultúra napja Jan. 23. Farsang, alsó tag. Febr.3-5. Farsang, felső tag. Febr.6. v Szülők Farsangi Bálja febr. 13. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja febr. 25. Nemzeti ünnep; egyenruha! Márc. 13. A holocaust áldozataira való emlékezés Ápr. 15. Diákhangverseny Szent Lőrinc nap Máj. 8. Nemzeti Összetartozás Napja Jún. 4. Egyéb programok Az osztálymisék időpontjai szervezés alatt állnak. A beosztásról az osztályfőnökök adnak időben tájékoztatást. Osztályszinten szerveződnek még kirándulások, színház, mozi, állatkerti látogatások. Ezekről kellő időben tájékoztatást nyújtunk. 9

10 Fakultatív programok Téli ágasvári tábor, 6 nap: január 29-február 3-ig; Ft Nyári ágasvári tábor 8 nap: Július eleje: Ft; a két táborra lehetséges alapítványi támogatás is. Alsós nyári táborok (ott alvós) és napközis táborok (iskolában, programmal), foci táborok igény szerint, szervezés alatt. Iskolánkban rendezett kerületi és Egyházmegyei versenyek Egyházmegyei angol és német verseny: november 13. (dec. 13-a szombat!) Egyházmegyei matematika: március 6. tanítás nem lesz! 3. évf. kerületi Szép magyar nyelv február Kerületi német verseny KPSZTI bemutató órák: magyar, történelem, matematika kerületi streetball-bajnokság Papírgyűjtés Október ig.. és április ig. (változhat az elszállítástól függően) Ebédbefizetések A befizetés meggyorsításának érdekében a pontosan kiszámolt pénzt névvel ellátott borítékban a gyermekek leadják a gazdasági irodában, vagy az alsó tagozatosak az osztályfőnöknek. Ebédet aznapra lemondani nem lehet! A következő napi ebédet telefonon a számon lehet lemondani 9:30 óráig. Hó Nap kedd Pótnap kedd Szeptember Október November December Január Február Március Április 9. csüt.! 14. Május Kérjük az időpontokat pontosan betartani! Mérés Az első osztályosok diagnosztikus mérése december 15-ig történik (országos) május 27-án a osztályos tanulók országos mérése zajlik olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás alapkészségek meglétét vizsgálva. Év végén matematikai alapműveltek végzésének mérése zajlik a felső tagozaton. A tanulók fizikai állapotának mérése április 1 és május 23. között. 10

11 Talált tárgyak A talált ruhák, cipők az aulában megtekinthetők és elvihetők minden pénteken 16 óráig. Ez időpont után itt maradt ruhákat a szeretetszolgálatnak adjuk át.(raktározásra nincs hely, tűzrendészetileg szabálytalan!) Oltási rend Az iskolaorvos által végzett oltások: 6. évf. szeptember: DI-TE oltás (diftéria-tetanusz; szamárköhögés már nincs) Október. MMR (Priorix: kanyaró-mumpsz-rubeola) 7. és 8. évf. szeptember és május:engerix; Hepatitis B (fertőző májgyulladás) 7. évf. (12 éves lányok) méhnyakrák elleni védőoltás Aki Tetanuszt kapott nemrég, a DI-Te oltást nem kaphatja meg, csak fél év leteltével! Igazolni kell! Az oltási könyveket mindenkinek be kell küldeni! Iskolánk adatai: Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola 1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 41. Tel.: Igazgató, fax: Gazdasági iroda: Honlap: Sonnevend Gyula Alapítvány adószáma: Igazgató: Szabóné Farkas Éva 11

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016.

BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. BEKÖSZÖNTŐ 2015/2016. A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén, a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2016/2017.

BEKÖSZÖNTŐ 2016/2017. BEKÖSZÖNTŐ 2016/2017. 1 A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ 2013/2014.

BEKÖSZÖNTŐ 2013/2014. BEKÖSZÖNTŐ 2013/2014. BEKÖSZÖNTŐ A Szentlélek segítségét kérve szeptember 2-án a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tantestület tagjai a 2010-2011. tanévben. Igazgatóhelyettes, test. nev. 4. évf.,8. a ofő., földrajz Almásiné Szabó Beáta 2.

A tantestület tagjai a 2010-2011. tanévben. Igazgatóhelyettes, test. nev. 4. évf.,8. a ofő., földrajz Almásiné Szabó Beáta 2. BEKÖSZÖNT Ő 2010/2011 BEKÖSZÖNTŐ A Szentlélek segítségét kérve szeptemer 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselése vetett izalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

2011-2012. tanév. I. félév

2011-2012. tanév. I. félév BEKÖSZÖNTŐ 2011/2012 1 A Szentlélek segítségét kérve szeptemer 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselése vetett izalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők elkötelezett

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Ütemterv a 2015/2016. tanévre

Ütemterv a 2015/2016. tanévre Ütemterv a 2015/2016. tanévre Dátum nap Esemény 2015.09.01 ke 1. tanítási nap 8.00 Veni Sancte 2015.09.01 ke 16.30 1. o. szülői értekezlet 2015.09.02 sz 16.30 2.o szülői értekezlet, 2015.09.03 cs 16.30

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A tantestület tagjai a 2009-2010. tanévben. 6. b ofő. Ének-zene, DÖK segítő tanár, tanulószoba, énekkar

A tantestület tagjai a 2009-2010. tanévben. 6. b ofő. Ének-zene, DÖK segítő tanár, tanulószoba, énekkar BEKÖSZÖNTŐ A Szentlélek segítségét kérve szeptember 1-jén a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette az új tanév. A Gondviselésbe vetett bizalmunk és reményünk mellett, kérjük a szülők elkötelezett támogatását

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam időpont esemény 09. 01. 8.00 óra évnyitó 09.01. Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai 09. 02. 17 és 17.30-kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam 09. 05. 17 és 17 30 szülői értekezletek

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Ütemterv 2016-2017 Készült az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján dátum esemény 2016.

Részletesebben

2016/2017. tanévi ütemterv

2016/2017. tanévi ütemterv 2016/2017. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2016. aug.. 22. hétfő 2. 2016. aug.. 23. kedd Tankönyvárusítás 3. 2016. aug.. 24. szerda Tankönyvárusítás 4. 2016. aug.. 25. csütörtök Alakuló értekezlet

Részletesebben

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök 2014.08.25. hétfő 2014.08.26. kedd Tanévnyitó értekezlet, tűz és balesetvédelmi oktatás Alsó tagozatos konferencia, felső tagozatos konferencia 2014.08.27. szerda Kiskonferencia 2014.08.28. csütörtök osztályozó

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

s.szám törvényi iskolai egyéb augusztus

s.szám törvényi iskolai egyéb augusztus 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 SZ 6 CS 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 SZ 13 CS 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 SZ 20 CS 21 P 22 Szo 23 V 24 H 25 K 26 SZ 27 CS 28 P 29 Szo 30 V 31 H augusztus 1 1 K A 2 2 SZ A szeptember

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

tanév rendje 17/2008. (V.9.) OKM rendelet aug Tankönyvosztás. aug óra Vezetőségi értekezlet

tanév rendje 17/2008. (V.9.) OKM rendelet aug Tankönyvosztás. aug óra Vezetőségi értekezlet Kedves olvasóink! A tanév eseményeit a weblapunkhoz szorosan kapcsolódó google calendar-ban is megtekinthetik, csak kattintsanak a Naptárunk menüpontra. Sőt, ingyen SMS értesítést is kaphatnak róla. A

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Eseménynaptár os tanév. Szeptember

Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Eseménynaptár os tanév. Szeptember 1. 6-12-ig 7. 8. 15. Szeptember Első tanítási nap Szülői ért. összevont is az 1. évf.-on Szülői ért. összevont is az 5. évf.-on Német erdei iskola 3.-4. oszt. Szülői értekezletek a 2. évfolyamnak Szülői

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI AUGUSZTUS AUGUSZTUS 1. péntek 2. szombat 3. vasárnap 4. hétfő 5. kedd 6. szerda 7. csütörtök 8. péntek 9. szombat 10. vasárnap 11. hétfő 12. kedd 13. szerda 14. csütörtök 15. péntek 16. szombat 17. vasárnap

Részletesebben

2015/2016. tanévi ütemterv

2015/2016. tanévi ütemterv 2015/2016. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2015. aug.. 24. hétfő Alakuló értekezlet 10 óra 2. 2015. aug.. 25. Írásbeli javítóvizsgák 8 óra, Tankönyvárusítás 3. 2015. aug.. 26. szerda Szóbeli

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

szeptember október 6 Szo 7 V 13 Szo gólyatábor 14 V gólyatábor 20 Szo 21 V 27 Szo 28 V 4 Szo 5 V V4 pályázat - Csehország, cserekapcsolat

szeptember október 6 Szo 7 V 13 Szo gólyatábor 14 V gólyatábor 20 Szo 21 V 27 Szo 28 V 4 Szo 5 V V4 pályázat - Csehország, cserekapcsolat szeptember 1 1 H A Veni Sancte 8:10 óra 2 2 K A 3 3 SZ A 4 4 CS A 5 5 P A 6 Szo 7 V 6 8 H B 7 9 K B 8 10 SZ B 9 11 CS B gólyatábor - szervezők 10 12 P B gólyatábor Diák-filmszemle 10-14 óráig 13 Szo gólyatábor

Részletesebben