Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

2 Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának január 17. napján 15 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött nyílt üléséről. Az ülés helye: Béb, Kossuth u. 14. sz. Jelen voltak: A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Hauber János elnök, Happ Árpád elnökhelyettes, Stenger László, Masszi László képviselők. B./ Tanácskozási joggal megjelent: - Horváth Mária körjegyző Körjegyzőség dolgozója: - Kamondi Gyuláné főmunkatárs - jkv. vez. Hauber János NNÖ elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy valamennyi német nemzetiségi önkormányzati képviselő megjelent, javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Stenger László személyét. N A P I R E N D T á r g y : E l ő a d ó : 1. Együttműködési megállapodás Béb Hauber János Önkormányzattal NNÖ elnök 2. Általános iskolai körzethatárok Hauber János NNÖ elnök 3. Vegyes ügyek meghozta következő határozatát: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb tudomásul veszi az elnök napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítőre vonatkozó előterjesztését.

3 N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A : 1./ N a p i r e n d : Együttműködési megállapodás Béb Önkormányzattal (Előterjesztés a 205/2013. sz. üi. alapján), 1/2013./I.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja a Béb Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Béb Község Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodást a melléklet szerint. Határidő: azonnal, ill. folyamatos 2./ N a p i r e n d : Általános iskolai körzethatárok (Előterjesztés a 192/2013. sz. üi. alapján), 2/2013./I.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb egyetért azzal, hogy a Közoktatási Intézményfennartó Társulás Csót-Béb-Nagygyimót-Nagydém-Bakonyszentiván Általános Iskolája és Óvodája (8558 Csót, Rákóczi u. 29.) felvételi körzetének Béb, Csót, Nagygyimót települések kerüljenek kijelölésre. A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 1 fő. Ebből 1 gyermek a Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskolában (8564 Ugod, Petőfi u. 54.) intézményben tanul. Felkéri a testület az elnököt, hogy a határozatot közölje a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával. Határidő: január 30. Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes Hauber János elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 15 óra 40 perckor bezárta. kmf. Hauber János elnök Stenger László jkv. hitelesítő

4 Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013. Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb üléséről készült jegyzőkönyv felterjesztése Melléklet: 1 db jkv. VM. Kormányhivatal VESZPRÉM Megyeház tér Mellékelten felterjesztem a Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb január 17. üléséről készült jegyzőkönyvét. Béb, január Hauber János elnök Szám: 231-2/2013.

5 B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat február 12. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának február 12. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Béb, Kossuth u. 14. sz.

6 Jelen voltak: A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Hauber János elnök, Happ Árpád elnökhelyettes, Stenger László, Masszi László képviselők. B./ Tanácskozási joggal megjelent: - Horváth Mária jegyző Körjegyzőség dolgozója: - Kamondi Gyuláné főmunkatárs - jkv. vez. Hauber János NNÖ elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy valamennyi német nemzetiségi önkormányzati képviselő megjelent, javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Stenger László személyét. N A P I R E N D T á r g y : E l ő a d ó : 4. Béb Önkormányzat évi Hauber János költségvetésének véleményezése NNÖ elnök 5. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb Hauber János évi költségvetése NNÖ elnök 6. Vegyes ügyek meghozta következő határozatát: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb tudomásul veszi az elnök napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítőre vonatkozó előterjesztését. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A : 1./ N a p i r e n d : Béb Önkormányzat évi költségvetésének véleményezése (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi), 3/2013./II.12./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata:

7 Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb egyetért Béb Önkormányzat évi költségvetésével a melléklet szerint. Határidő: azonnal, ill. folyamatos 2./ N a p i r e n d : Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb évi költségvetése (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi), 4/2013./II.12./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja az NNÖ Béb évi költségvetését a melléklet szerint. Határidő: azonnal Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes Hauber János elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 13 óra 40 perckor bezárta. kmf. Hauber János elnök Stenger László jkv. hitelesítő

8 Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-2/2013. Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb üléséről készült jegyzőkönyv felterjesztése Melléklet: 1 db jkv. VM. Kormányhivatal VESZPRÉM Megyeház tér Mellékelten felterjesztem a Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb február 12. üléséről készült jegyzőkönyvét. Béb, február 26. Hauber János elnök Szám: 231-3/2013.

9 B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat március 20. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának március 20. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Béb, Kossuth u. 14. sz.

10 Jelen voltak: A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Hauber János elnök, Happ Árpád elnökhelyettes, Stenger László, Masszi László képviselők. B./ Tanácskozási joggal megjelent: - Horváth Mária jegyző Körjegyzőség dolgozója: - Kamondi Gyuláné főmunkatárs - jkv. vez. Hauber János NNÖ elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy valamennyi német nemzetiségi önkormányzati képviselő megjelent, javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Stenger László személyét. N A P I R E N D T á r g y : E l ő a d ó : 7. Bébről szóló vidófilm készítése Bébről és Hauber János könyvek megjelentetése digitalizálása NNÖ elnök 8. Vegyes ügyek Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb tudomásul veszi az elnök napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítőre vonatkozó előterjesztését. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A : 1./ N a p i r e n d : A bébi németek kulturális anyagainak oktatási célú, elektronikus terjesztése az Örökség-Kultúra Oktatási E-Könyvtár program infrastruktúrája segítségével. (Szóbeli előterjesztés) Hauber János elnök elmondja, hogy lehetőség nyílik a feladatalapú támogatás terhére a bébi németek történetéről, hagyományairól, rendezvényeiről videofilmet készíttetni. Az Örökség- Kultúra Oktatási E-Könyvtárban pedig lehetőség nyílik, szintén a feladatalapú támogatás terhére két könyv megjelentetésére Rácz István: Béb község életének alakulása a II.

11 világháború után, valamint Huszár Ágnes: Nyelvek és Kultúrák válaszútján -. Kéri, hogy ezeket támogassa a testület. 5/2013./III.20./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. E feladat keretében a 2013-as évben a következő tételek elektronikus közzétételét és terjesztését kívánja megvalósítani az Örökség-Kultúra Oktatási E-Könyvtár különleges infrastruktúrája segítségével. 40 perces videofilm a bébi németek történetéről, hagyományairól, rendezvényeiről Ft + 27% ÁFA Rácz István: Béb község életének alakulása a II. világháború után, : A lakosság névsora és 1999-ben c. kötet (2000, A/5, 129 oldal) Ft + 27% ÁFA Huszár Ágnes: Nyelvek és Kultúrák válaszútján c. kötet (2000, A/5, 56 oldal) Ft + 27% ÁFA Összesen: br Ft A Bébi Német Nemzetiségi Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az Örökségtárban november 15-ig történjen meg. Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 6/2013./III.20./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb jóváhagyja a mellékletben szereplő együttműködési megállapodást az Örökségtár Szerkesztőség, azzal a feltétellel, hogy a megállapodás csak abban az esetben lesz hatályos, ha az önkormányzat a feladatalapú támogatás keretében megkapja a megállapodásban szereplő összeget. Határidő: azonnal, ill. folyamatos

12 Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes Hauber János elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 13 óra 40 perckor bezárta. kmf. Hauber János elnök Stenger László jkv. hitelesítő

13 Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-3/2013. Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb üléséről készült jegyzőkönyv felterjesztése Melléklet: 1 db jkv. VM. Kormányhivatal VESZPRÉM Megyeház tér Mellékelten felterjesztem a Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb március 20. üléséről készült jegyzőkönyvét. Béb, március 29. Hauber János elnök Szám: 231-4/2013.

14 B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat március 25. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának március 25. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Béb, Kossuth u. 14. sz.

15 Jelen voltak: A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Hauber János elnök, Happ Árpád elnökhelyettes, Stenger László, Masszi László képviselők. B./ Tanácskozási joggal megjelent: - Horváth Mária jegyző Körjegyzőség dolgozója: - Kamondi Gyuláné főmunkatárs - jkv. vez. Hauber János NNÖ elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy valamennyi német nemzetiségi önkormányzati képviselő megjelent, javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Stenger László személyét. N A P I R E N D T á r g y : E l ő a d ó : 9. Bébről szóló könyvek és filmek Hauber János digitalizálása NNÖ elnök 10. Hagyományőrző csoport támogatása Hauber János NNÖ elnök 11. Németországi testvérkapcsolat 10 éves Hauber János évfordulója NNÖ elnök 12. Vegyes ügyek Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb tudomásul veszi az elnök napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítőre vonatkozó előterjesztését. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A :

16 1./ N a p i r e n d : Bébről szóló könyvek és filmek digitalizálása (Szóbeli előterjesztés) Hauber János elnök elmondja, hogy lehetőség nyílik a feladatalapú támogatás terhére a bébi németek kulturális anyagainak oktatási célú, elektronikus terjesztése az Örökség-Kultúra Oktatási E-Könyvtár program infrastruktúrája keretében digitalizáltatni a Bébről szóló könyvet. 7/2013./III.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb kiemelt feladatának tekinti saját helyi nemzetiségi közösségének történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. E feladat keretében a 2013-as évben a következő tételek elektronikus közzétételét és terjesztését kívánja megvalósítani az Örökség-Kultúra Oktatási E-Könyvtár különleges infrastruktúrája segítségével. László Péter: Béb c. kötet (2002, A/5, 315 oldal) Ft + 27% ÁFA Összesen: br Ft A Bébi Német Nemzetiségi Önkormányzat megbízza az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot Örökség-Kultúra szerkesztőségével és kössön szerződést a fentiekben megadott és megjelentetni kívánt tartalom és a megjelentetés részleteivel, feltételeivel kapcsolatban. Az önkormányzat elnöke a megjelenést követően igazolja a teljesítést és engedélyezi a szerkesztőség átutalásos számlájának kifizetését. Határidő: A kulturális tartalom megjelenítése az Örökségtárban november 15-ig történjen meg. Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 8/2013./III.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb jóváhagyja a mellékletben szereplő együttműködési megállapodást az Örökségtár Szerkesztőség, azzal a feltétellel, hogy a megállapodás csak abban az esetben lesz hatályos, ha az önkormányzat a feladatalapú támogatás keretében megkapja a megállapodásban szereplő összeget.

17 Határidő: azonnal, ill. folyamatos Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 2./ N a p i r e n d : Hagyományőrző csoport támogatása (Szóbeli előterjesztés) Habuber János elnök elmondja, hogy az utóbbi években hagyománnyá vált a hagyományőrző nyári csoport támogatása. Helyi pedagógus tart a gyermekeknek játékos hagyományőrző foglalkozásokat, ezt kéri, hogy az idén is támogassa a testület. 9/2013./III.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb évben is támogatja a német kulturális hagyományok megismerése céljából hagyományőrző nyári tábor megszervezését és finanszírozását. A konkrét támogatásról a feladatalapú támogatás ismeretében dönt az önkormányzat. Határidő: azonnal, illetve támogatás esetén augusztus 30. Felelős: Hauber János NNÖ elnök Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 3./ N a p i r e n d : Németországi testvérkapcsolat 10 éves évfordulója (Szóbeli előterjesztés) Hauber János elnök elmondja, hogy 10 éves fennállását ünnepli az idei évben a németországi testvérkapcsolatuk. Az idén az ünnepélyes ülésre Németországba kaptak meghívást. Az oda utazás költségeit javasolja, hogy vállalja fel az önkormányzat amennyiben ezt költségvetése lehetővé teszi.

18 10/2013./III.25./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb támogatja az önkormányzat németországi utazásának költségeit, a testvér települési kapcsolatos ápolása céljából. A konkrét támogatás összegét a feladatalapú támogatás ismeretében határozza meg a testület. Határidő: Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes Hauber János elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 14 órakor bezárta. kmf. Hauber János elnök Stenger László jkv. hitelesítő

19 Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-4/2013. Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb üléséről készült jegyzőkönyv felterjesztése Melléklet: 1 db jkv. VM. Kormányhivatal VESZPRÉM Megyeház tér Mellékelten felterjesztem a Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb március 25. üléséről készült jegyzőkönyvét. Béb, március 29. Hauber János elnök Szám: 231-5/2013.

20 B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat április 17. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának április 17. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Béb, Kossuth u. 14. sz.

21 Jelen voltak: A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Hauber János elnök, Happ Árpád elnökhelyettes, Stenger László, Masszi László képviselők. B./ Tanácskozási joggal megjelent: - Horváth Mária jegyző Körjegyzőség dolgozója: - Kamondi Gyuláné főmunkatárs - jkv. vez. Hauber János NNÖ elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy valamennyi német nemzetiségi önkormányzati képviselő megjelent, javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Stenger László személyét. N A P I R E N D T á r g y : E l ő a d ó : 1. NNÖ Béb évi zárszámadása Hauber János NNÖ elnök 2. NNÖ Béb évi költségvetési Hauber János koncepciója NNÖ elnök 3. Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Hauber János Általános Iskola és Tagintézményei Házirendje NNÖ elnök 4. Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Hauber János Általános Iskola és Tagintézményei NNÖ elnök Szervezeti és Működési Szabályzata 5. Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Hauber János Általános Iskola és Tagintézményei NNÖ elnök Pedagógiai Programja 6. Vegyes ügyek Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb tudomásul veszi az elnök napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítőre vonatkozó előterjesztését. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A :

22 1./ N a p i r e n d : NNÖ Béb évi zárszámadása (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 11/2013./IV.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja az NNÖ Béb évi zárszámadását a melléklet szerint. Határidő: azonnal Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 2./ N a p i r e n d : NNÖ Béb évi költségvetési koncepciója (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 12/2013./IV.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja az NNÖ Béb évi költségvetési koncepcióját a melléklet szerint. Határidő: azonnal Felelős: Hauber János NNÖ elnök Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 3./ N a p i r e n d : Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Tagintézményei Házirendje (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 13/2013./IV.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata:

23 Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja a Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Tagintézményei Házirendjét a melléklet szerint. Határidő: azonnal Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 4./ N a p i r e n d : Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 14/2013./IV.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja a Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint. Határidő: azonnal Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 5./ N a p i r e n d : Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Tagintézményei Pedagógiai Programja (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 15/2013./IV.17./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja a Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és

24 Tagintézményei Pedagógiai Programját a melléklet szerint. Határidő: azonnal Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes Hauber János elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 14 órakor bezárta. kmf. Hauber János elnök Stenger László jkv. hitelesítő

25 Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-5/2013. Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb üléséről készült jegyzőkönyv felterjesztése Melléklet: 1 db jkv. VM. Kormányhivatal VESZPRÉM Megyeház tér Mellékelten felterjesztem a Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb április 17. üléséről készült jegyzőkönyvét. Béb, május 2. Hauber János elnök Szám: 231-6/2013.

26 B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat április 30. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Béb Német Nemzetiségi Önkormányzatának április 30. napján 13 órakor megtartott nyílt üléséről.

27 Az ülés helye: Béb, Kossuth u. 14. sz. Jelen voltak: A./ Német Nemzetiségi Önkormányzati tagok: Hauber János elnök, Happ Árpád elnökhelyettes, Stenger László, Masszi László képviselők. B./ Tanácskozási joggal megjelent: - Horváth Mária jegyző Körjegyzőség dolgozója: - Kamondi Gyuláné főmunkatárs - jkv. vez. Hauber János NNÖ elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy valamennyi német nemzetiségi önkormányzati képviselő megjelent, javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Stenger László személyét. N A P I R E N D T á r g y : E l ő a d ó : 7. Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Hauber János Általános Iskola és Tagintézményei átszervezése NNÖ elnök 8. Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Hauber János Általános Iskola és Tagintézményei NNÖ elnök alapító okirat módosítása 9. Vegyes ügyek Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb tudomásul veszi az elnök napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítőre vonatkozó előterjesztését. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A : 1./ N a p i r e n d : Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Tagintézményei átszervezése (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)

28 16/2013./IV.30./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja a Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Tagintézményei átszervezését és felhatalmazza az elnököt a nyilatkozat aláírására a melléklet szerint. Határidő: azonnal Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes 2./ N a p i r e n d : Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Tagintézményei alapító okirat módosítása (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) 17/2013./IV.30./ sz. Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb határozata: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elfogadja a Közös Fenntartású Ugodi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Tagintézményei alapító okirat módosítását és felhatalmazza az elnököt a nyilatkozat aláírására a melléklet szerint. Határidő: azonnal Happ Árpád NNÖ elnökhelyettes Hauber János elnök miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 14 órakor bezárta. kmf. Hauber János elnök Stenger László jkv. hitelesítő

29 Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231-6/2013. Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb üléséről készült jegyzőkönyv felterjesztése Melléklet: 1 db jkv. VM. Kormányhivatal VESZPRÉM Megyeház tér Mellékelten felterjesztem a Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb április 30. üléséről készült jegyzőkönyvét. Béb, május 14. Hauber János elnök

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.056-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 12. napján 09.00

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Endrész György Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. MÁJUS 22. HATÁROZATOK SZÁMA: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2007.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. MÁJUS 22. HATÁROZATOK SZÁMA: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2007. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. MÁJUS 22. HATÁROZATOK SZÁMA: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2007. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben