Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. (Ap. csel. 15,11)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. (Ap. csel. 15,11)"

Átírás

1 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/5 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. (Ap. csel. 15,11) Virágvasárnap konfirmált felnőttek: 1. sor balról: Püskiné Szécsi Judit, Vénkúti Viktorné Krisztina, Tamási Zsanett, Püski Lajos 2. sor balról: Szűcs Marianna, Radócz Rita, Tihanyiné Rácz Magdolna, Erdei Ferencné 3. sor balról: Csige István, Mile Anita, dr. Fülöpné Bedő Krisztina, Gallovich Richárd Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13

2 Újjáteremtve és megerősítve Az emberélet útjának felén egy Nagy sötétlő erdőbe jutottam, Mivel az igaz útat nem lelém. vetette papírra e sorokat Dante az Isteni színjáték első énekében. Ez a néhány sor nagyszerűen kifejezi az ember Istenhez vezető keskeny útját. Dantéhoz hasonlóan néhányunkat is valahogy ilyen módon, de mindenkit más eszközzel szólított meg az Úr, miközben mi is Őt keresve énekeltük bátortalanul a Bibliaiskola első óráján: Szólj, szólj hozzám Uram, Mert szolgád hallja szódat, Így mondom, mert magam, Rég annak érezem Mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor csalódások, hányattatások során felismerjük, hogy valóban mennyire betévedtünk a nagy, sötétlő erdőbe, és nem értjük, miért. Hiszen megvalósítottuk saját terveinket, hittünk és bíztunk saját erőnkben, elhatározásainkban, és eleget tettünk majdnem minden célkitűzésünknek a tőlünk telhető legtöbbet beleadva, és a legjobbat kihozva magunkból. Valami mégis hiányzik. A bensőnk legmélyén érezzük a teljesség hiányát. Lelkiismeretünk belül sír, miközben mi kívül nevetünk. Szólítana, figyelmeztetne, de mi, emberek, olyan könnyen elmegyünk Isten hívó szava, bizonyságai mellett. Sokszor véletlennek gondoljuk, amikor valami jó történik velünk, és ha rossz, akkor pedig elkeseredünk. Talán emberi természetünkből is fakad ez, hogy annyira el vagyunk foglalva saját magunkkal, problémáinkkal, az 2 anyagi javak és elismerések hajszolásával, a megfelelés kényszerével, hogy nem vagyunk képesek meghallani a hívó szót, a kereső tekintetet, a felénk nyúló egyetlen, segítő erős kezet, és csak nehezen ismerjük fel, hogy Isten az, akit nekünk keresnünk kell. Pedig a látszólag rossz dolgokból is fakadhatnak jó dolgok a jövőben, amit még nem is látunk előre, csak visszagondolva értünk meg egyes helyzeteket az úton haladva. Ha eszünkkel tudtuk is, de megélni még nem tanultuk meg, hogy mi is az igazi gazdagság. Máté evangéliumában Jézus azt mondja: Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. (Mt. 6, 19-21) Isten szeretete annyira hosszútűrő! Meghagyva szabad akaratunkat engedte, hogy hibázzunk, eltévedjünk, elégedetlenkedjünk, mindezzel önvizsgálatra és arra ösztönözve minket, hogy elcsendesedve megszülessen bennünk a vágy iránta, megszülessen a kérdés, hogy valójában hol is a helyünk és mi is a mi feladatunk ebben a világban. Mindannyiunknak kell végül egy erős lökés! Az ember ott áll az általa rengetegnek vélt tapasztalatával és tudásával, mégis üresen és kérdésekkel tele, az igazságot kutatva, a teljes szabadságot és boldogságot vágyva. Mindeközben Isten kitartóan vár, és addig kopogtat lelkünk ajtaján, míg végül ettől a kitartó szeretettől megnyílik

3 szívünk. Ha beengedjük, elindul bennünk egy fantasztikus alkotói folyamat. Az Úr türelmes, minden értelmet meghaladó, feltétel nélküli szeretete, szeretetteljes munkája repedéseket ejtett, majd teljesen megtörte kőszívünket, és érző, halló puha szívet adott helyette, teljesen újjáteremtve és megerősítve azt. Gondolatainkat és ezáltal cselekedeteinket átformálva engedelmességre, alázatra és bizalomra tanít, nevel, ezzel erőt adva nekünk, mert most már tudjuk, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs. 40,31). Szeretettel fegyelmez és emlékeztet nap mint nap kegyelmére. Ezzel még inkább erősítve bennünk azt, hogy elismerjük, és bátran ki merjük mondani, hogy nélküle bizony nehezen boldogulunk. Ha nem vesszük fel minden reggel a keresztet, emlékezve értünk hozott áldozatára, és nem hagyjuk, hogy Szentlelkével munkálkodjon bennünk, és szeretetével betöltsön, akkor, ahogy Pál írta az első levelében a korinthusi gyülekezethez, ha szeretet pedig nincs énbennem: semmi vagyok. (1 Kor. 13,2) Mindennek megértésére kitűnő eszközként használta az Úr a Bibliaiskolán keresztül Használati útmutató -ját az életünkhöz. Megértettük! Alkalmazzuk és törekszünk arra, hogy megéljük! Mindettől megihletve született meg ez a néhány sor is: Csodáidon ámulok, Előtted fejet hajtok, Az utadat követem, S kegyelmedet megélem. Az Úr lenyúlt értünk és felemelt Magához, hogy megajándékozzon, hogy megtapasztaljuk szeretetét, áldásait úgy, Újjáteremtve és megerősítve 3 hogy hagyjuk magunkat rábízni. Megbizonyosodtunk arról, hogy Ő jobban tudja, mi az, ami javunkra válik, hogy hagynunk kell, hogy vezessen minket bármilyen körülmények között, bármilyen eszközzel és bárki által. Mint ahogy tette ezt a csoportunk egyik kedves házaspárja, akik a fiúkat születésnapja alkalmából szerették volna kérésére megajándékozni azzal, hogy Bibliaiskolába járnak, és így fogalmaztak: az ajándékozók lettek az ajándékozottak! Isten áldásait ezekben az apró mennyei kincsekben adja nekünk, mindezt teljesen ingyen. Nem tudtuk előre mikor és hogyan, de többszörösen visszaadta azt, amit a világ elvett tőlünk. Csak követnünk kell Őt, szívünket megnyitni felé, hallgatni rá, és igyekezni, hogy a jó úton maradjunk, és hagyni, hogy nekünk adja ajándékait. Mindig meghallgat bennünket, válaszol a kérdéseinkre, Ő gyógyír mindenre. Cserébe pedig mindig hűséges szövetségesünk marad, teljesülnek majd vágyaink, igaz társunk lesz mindenben. Ahogy a 37. zsoltár 4. verse mondja: Gyönyörködjél az Úrban és Ő megadja neked szíved kéréseit (Zsolt.37,4) Hét hónappal ezelőtt megérkeztünk ide. Ez alatt az idő alatt szinte csak kaptunk, hallgattunk és elfogadtunk. Szeretnénk most már mi is adni, és Isten és a Gyülekezet előtt igent mondani az Úr hívására, ezáltal Isten dicsőségére Krisztus testének életképes, gyümölcsöző tagjai lenni, áldássá válni a Gyülekezetnek, és megmutatni a gyógyulást a világ számára. Hálásak vagyunk az Úrnak türelméért, és azért, hogy egy szeretetteljes, befogadó közösségbe vezetett bennünket! Köszönjük! Tamási Zsanett

4 Köszöntés Konfirmált imádsága Kedves most konfirmált testvéreim! Megtisztelő számomra, hogy a tavalyi bibliaiskolások nevében köszönthetlek Benneteket konfirmációtok alkalmából. Kegyelmes Istenünk gondviselő munkájának megfelelően most érkezett el számotokra az az idő, amikor felnőttként úgy határoztatok, hogy Jézus Krisztus útján akartok járni egy élő gyülekezet, a Nagyerdei Gyülekezet közösségében. Meggyőződésem szerint van valami felemelő és megismételhetetlen abban, hogy különböző életúttal rendelkező emberek sokan közülük többnyire krízishelyzeteket átélve az Úr Jézus Krisztustól kapott új élet mellett döntenek. A János evangélium 6. rész verseit idézve kívánom, hogy erősödjék lelketekben az Isten iránti szeretet: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad. És mi elhittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fi a. Kívánom, hogy legyen számotokra útravaló a Bibliaiskola. Reményeink szerint gyülekezetünkben ezután is megtaláljátok a helyeteket. Bízom benne, részesei lehettek többgenerációs nagytáborunknak. Ott is megtapasztalhatjátok Urunk közösségben átélhető megtisztító erejét. A Zsoltárok könyve 100, 2-5 versével szeretnélek benneteket köszönteni, és Isten áldását kérem mindnyájatokra. Legyen mindezekért hála a szívünkben! Szolgáljatok az Úrnak örömmel Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő Alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és Hűsége nemzedékről nemzedékre. Kocsis Ildikó 4 Mennyei Atyánk! Itt állunk Előtted, remegő kezekkel, félve, de boldogan, mert a Te utadat választottuk. Remegés, félelem, szégyenérzet, a Bibliaiskola első órája. Szégyenérzet, mert addig nem éltünk a Te dicsőségedre. Félelem és remegés, mert nem ismertük a bent ülőket. Különbözőekként érkeztünk, ismeretlenekként jöttünk, máshonnan közeledtünk Feléd. Nem voltunk és nem vagyunk egyformák, csak Előtted lehetünk egyek, mert megbocsájtottad és megbocsájtod bűneinket. Elfogadsz bennünket és felkínálod a szeretetedet. Megismerhettük az evangéliumot, a Te kegyelmedet. Hálával tartozunk Neked, hogy a mai ünnepélyes alkalmon itt állhatunk a Te színed előtt. Hálát adunk Neked, amiért utat mutattál nekünk. Köszönjük, hogy megfogtad a kezünket és idevezéreltél bennünket, ebbe a gyülekezetbe. Magasztalunk Téged Urunk azért a szeretetért, mellyel felnyitottad a mi szívünket, hogy befogadjunk Téged és a Te szent igédet. Köszönjük, hogy vallomást tehetünk viszontszeretetünkről. Kérünk Urunk, hogy az általad elindított folyamatot erősítsd meg bennünk, szilárdítsd meg elhatározásunk, feléd fordulásunk. Kérjük, hogy ez a feléd fordulás egész életre szóljon, légy az Útmutatónk! Segíts, hogy a hétköznapi cselekedeteinket is a Te dicsőségedre szentelhessük, a szolgáló közösség tagjává váljunk. Kérünk, Áldd meg Urunk ezt a mai szövetségkötést Közted és köztünk.

5 Konfirmált imádsága Segíts, hogy hitben gyarapodjon életünk, és Jézus Krisztusba vetett hitünk által örök életünk legyen. Áldd meg lelkipásztorainkat, akik által megismerkedhettünk a Te tanításaiddal. Áldd meg, azokat a lelkeket, akik még nem ismerték meg a Te szeretetedet, és segíts nekik abban, hogy egy napon ők álljanak itt előtted. Áldd meg Urunk a gyülekezet minden tagját, és add, hogy békében és szeretetben teljenek napjaink. Ámen! Radócz Rita Áldás Gondnoki köszöntő Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálato k, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok (1Thessz 1, 5-9) Fogadalom Keresztelés 5 Tisztelt gyülekezet, kedves most konfirmált testvérek! Pál levelében a megszólítás azzal kezdődik, hogy az apostol hálát ad az Úrhoz megtért gyülekezetért, annak hitéért, bátorítva őket. A város kereskedelmi központ volt, ahol sokféle hitbeli tanítás keveredett, lakói könnyen azonosultak a keletről jövő vallási üzenetekkel. Ebbe, a korunkéhoz nagyon hasonló környezetbe érkezett meg Pál az evangéliummal. Pál először az ott élő zsidóknak beszélt az élő Istenről, de nem náluk, hanem nagyszámban a pogány görögöknél talált termőföldre az ige. Nem azok fogadták be az evangéliumot, akik az írásokat, a törvények mindegyikét, jónéhányat szóról-szóra ismertek, hanem, akik a szentlélek örömével fogadták be az igét.

6 Gondnoki köszöntő Virágh László Pál levelének a bevezetésében, ebben a pár sorban, minden megtalálható az evangélium hirdetéséről, terjedéséről, arról, hogy Pál és munkatársai ezt hogyan tették. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, az evnagélium befogadásán keresztül, egészen addig, hogy az újonnan megtértek Istenbe vetett hite hogyan jutott el olyan helyekre, ahol még nem hallottak arról az öröm- és reményteli életről, amely csak a Krisztusba vetett hit által nyerhető el. Mindez úgy történhetett és történik ma is, hogy az evangélium nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Kedves most konfirmált testvéreim! Örömmel tölt el bennünket, hogy elfogadtátok az Úr kegyelmét, szeretetét. Aki elfogadja a Krisztus által felkínált utat és megismeri az Ő természetét, amelyben nagy segítség a Szentírás tanulmányozása és a bibliaórákon való részvétel, az biztos lehet abban, hogy az Úr ígéretei nem hiábavalóak. Az úton útitársakat is kaptatok, egészen pontosan bennünket, a gyülekezetet. Nem vagyunk tökéletesek, és az élet nagyon sok kérdésére nem tudjuk a választ, de ha elfogadtok bennünket, akkor egy olyan közösség, gyülekezet tagjai lesztek, ahol barátokra, hitbéli testvérekre találhattok, és együtt örülhetünk annak, hogy olyan vezetőnk van, mint Jézus Krisztus. Szeretettel várunk benneteket az istentiszteletekre, a bibliaórákra, a gyülekezeti rendezvényekre, ahol együtt épülhetünk egymás hite által. Az Úr szeretete kísérjen benneteket! Kerti Péter 6 Hálaadással emlékezzünk életére és szolgálataira a ravatala mellett elhangzott igével: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4,6-7) Az emlékezés órájában is hittel vallhatjuk, hogy a hálaadás a hívő ember kiváltsága. Hálaadással élhetünk. Virágh László testvérünk segédlelkészi évei után, három évtizedig encsencsi lelkipásztorként, rövid ideig vallástanárként, nyugdíjas korában pedig gyülekezetünk Nyugdíjas Szeretetkörének egyik vezetőjeként szolgált. Hálaadással kérhetjük aggodalmas időkben, küzdelmes, néha nehezen érthető, olykor szomorú események között is az Úr békességét. Hálaadással emlékezhetünk a megtett útra, családtagra, szolgálataira, igéhez ragaszkodó egyéniségére. Hálaadással vigasztalódhatunk, megtapasztalva, hogy velünk van az Úr és minden értelmet meghaladó békessége meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Püski Lajos

7 Életképek Közhasznú jelentés Szilágyi Krisztina vizsgaistentiszteleten Passiós alkalmon szolgált a Debreceni Helyőrségi Zenekar Nagypénteken este ifisek szolgáltak Anyák napi gyerekműsor 7 A Nagyerdei Egyházközségért alapítvány közhasznúsági jelentése (2010.évi kivonat) Az 1995-ben alapított alapítvány alapító okiratában meghatározott célok: a vallásiés hitélet gyakorlásának, fejlesztésének elősegítése, lelkigondozás; az ifjúság nevelése, oktatása, képességének fejlesztése, hitoktatás; szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása; egyházközségi ingatlanok karbantartásának, bővítésének támogatása. Az alapítvány induló vagyona Ft volt, jelenlegi vagyona: ft. A évi összes bevétel Ft, melyből a évi bevétel Ft, korábbi évek bevételei (betét felhasználása) Ft. A évi bevétel megoszlása: személyi befizetések Ft, költségvetési támogatás (az SZJA 1 % felajánlásából) Ft. Mindenkinek köszönjük. A évi összes kiadás: Ft (parókiális könyvtár: Ft, a vallási- és hitélet: Ft, a többgenerációs tábor segítése: Ft, egyéb kiadások: Ft). A évben felhasznált költségvetési támogatás (SZJA 1 %) összege Ft, a évi kiutalt támogatás Ft, így a 2013-ig tartalékolt 1 % záró összege Ft. Az SZJA 1 % összege közhasznú célokra (szociális tevékenység, családsegítés) lett felhasználva a tábor keretében. A vezetők juttatásban nem részesülnek. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez és köztartozása nincs. Debrecen, április 15. Széll György kuratóriumi elnök Simonné Gaál Éva kuratóriumi titkár

8 Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. (Kol. 4, 2) Hírek Zenés áhítat Összetartozásunk napján május 8-án 9 és 11 óra között (benne fél órás szünet beszélgetésre) lesz az istentisztelet az egész gyülekezetnek. Fiatalok konfirmációja május 14-én, szombaton 17 órakor lesz a templomban, és másnap, vasárnap a második (fél 11-es) istentiszteleten úrvacsora is lesz. A családi hittan évzáró istentiszteletet május 29-én, 15 órakor tartjuk. Áldozócsütörtökön, június 2-án, csak fél 11-kor lesz istentisztelet. Úrvacsorai előkészítő alkalmakat június 9-11-én (csütörtök-szombat) tartunk. A kóruszáró istentisztelet június 13-án, Pünkösdhétfőn, 17 órakor lesz. Gyülekezeti többgenerációs nagytáborunk Sátoraljaújhelyen lesz július 11. hétfői indulással - július 17. vasárnapi hazaérkezéssel. Részletes információ a februári számban. 1% + 1% Az egyik 1% átutalásához Református Egyházunk technikai száma: A másik 1% átutalásához Nagyerdei Egyházközségért Alapítvány adószáma: (vasárnaponként 5 órakor) Máj. 8: A zeneművészeti szakközépiskola gitár-zenekara vendégszerepel. Művészeti vezető: Csorba Gergő Május 15: Elischer Balázs orgonál Május 22: Rózsár Brigitta orgonál Május 29: Dóry Zsuzsa gordonkázik, Vojevogyina Olga zongorázik Június 5: Tabajdi Ádám orgonál Imádkozzunk konfirmáló fiatalokért, vizsgázó diákokért, összetartozásunk megéléséért. Információ Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a Szivárvány is megtalálható: Kórházlelkészek: Kenézy Kórház /1943 Klinika /4978 (üzenetrögzítős) Méliusz Református Rádió 88 MHz-en URH sávban városon belül Szivárvány a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele 4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) Felelős kiadó: Püski Lajos Tördelés: Bene Lászlóné Nyomda: REXPO Kft. Készült 450 példányban 19. évfolyam 5. szám Megjelenik havonta Egyházközségünk számlaszáma: Gyülekezeti honlapunk címe:

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/5 Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8) Felnőtt konfirmáció Hátul (balról):

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/6 Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Józs 24,14 Ifjúsági konfirmáció Felső sor (balról): Abari Péter; Szilágyi

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Odavitte Jézushoz 2012 Érdeklődésnél

Részletesebben

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38)

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/6 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. (Zsid. 10,38) Május 14-én konfirmált fiataljaink: 1.

Részletesebben

Én vagyok a feltámadás és az élet

Én vagyok a feltámadás és az élet A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/4 Én vagyok a feltámadás és az élet Giovanni Bellini: Krisztus feltámadása (1475-1479) aki hisz énbennem, ha meghal is él Szivárványívemet helyezem

Részletesebben

Ifisek adventi istentiszteleti szolgálata és kézművesprogramja. Hittanosok és gyermekórások karácsonyi műsora

Ifisek adventi istentiszteleti szolgálata és kézművesprogramja. Hittanosok és gyermekórások karácsonyi műsora A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/01 Ifisek adventi istentiszteleti szolgálata és kézművesprogramja Hittanosok és gyermekórások karácsonyi műsora Mindezekről a refnagyerdo.hu-n képeket

Részletesebben

Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Péld 16, 3)

Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Péld 16, 3) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/07 Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. (Péld 16, 3) Május 20-án konfirmált fiataljaink Első sor balról: Ötvös Blanka, Molnár Zsófia,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07. A vegyeskar évzáró hangversenye

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07. A vegyeskar évzáró hangversenye A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/07 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel,

Részletesebben

2005/2. Tizenöten a száztizennyolcból

2005/2. Tizenöten a száztizennyolcból 2005/2 Tizenöten a száztizennyolcból A zenés áhítatok szolgálattevőinek egy csoportja (balról jobbra): Kovács Szilárd, Farkas Alíz, Mészáros Edit, Bessenyei Mihály, Szabó András, Domány Rita, N. Molnár

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/2. Ökumenikus Imahét

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/2. Ökumenikus Imahét A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/2 Ökumenikus Imahét Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Épüljünk és építsünk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/10

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/10 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/10 Esztári kapcsolat Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Esztárban jártunk

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Kapcsolat elköteleződéssel

Kapcsolat elköteleződéssel A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/3 Kapcsolat elköteleződéssel Arcok a Házasság Hete 2010 programunkról Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet

Részletesebben

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen

Óvodások műsora Noéról. Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen 2005/8 DE ÉN ÉS AZ ÉN HÁZAM NÉPE, AZ URAT SZOLGÁLJUK (Józsué 24,15) Óvodások műsora Noéról Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/9

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/9 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/9 A református egyház egyesítését szimbolizáló virágkompozíció készítésében mi is segítettünk Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt Krisztus által szeretetben szilárd ez és örök. Atyánk

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Karácsonyra így is készültünk

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Karácsonyra így is készültünk A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/1 Kórus szolgálata Kántálás a Kenézy Kórházban Ifisek szolgálata Mézessütés Karácsonyra így is készültünk Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Lelkészi hivatal elérhetőségei:

Lelkészi hivatal elérhetőségei: TARTALOMJEGYZÉK: 3. o. A néma oltár 4. o. Bizonyságtétel - Hűséggel akarok élni 6. o. Ha Isten békéje lakja a szívemet 8. o. Rendhagyó kátéóra 9. o. Konfirmáció 10. o. Konfirmnadusok köszöntése 12. o.

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben