Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. (Ap. csel. 15,11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. (Ap. csel. 15,11)"

Átírás

1 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011/5 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. (Ap. csel. 15,11) Virágvasárnap konfirmált felnőttek: 1. sor balról: Püskiné Szécsi Judit, Vénkúti Viktorné Krisztina, Tamási Zsanett, Püski Lajos 2. sor balról: Szűcs Marianna, Radócz Rita, Tihanyiné Rácz Magdolna, Erdei Ferencné 3. sor balról: Csige István, Mile Anita, dr. Fülöpné Bedő Krisztina, Gallovich Richárd Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13

2 Újjáteremtve és megerősítve Az emberélet útjának felén egy Nagy sötétlő erdőbe jutottam, Mivel az igaz útat nem lelém. vetette papírra e sorokat Dante az Isteni színjáték első énekében. Ez a néhány sor nagyszerűen kifejezi az ember Istenhez vezető keskeny útját. Dantéhoz hasonlóan néhányunkat is valahogy ilyen módon, de mindenkit más eszközzel szólított meg az Úr, miközben mi is Őt keresve énekeltük bátortalanul a Bibliaiskola első óráján: Szólj, szólj hozzám Uram, Mert szolgád hallja szódat, Így mondom, mert magam, Rég annak érezem Mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor csalódások, hányattatások során felismerjük, hogy valóban mennyire betévedtünk a nagy, sötétlő erdőbe, és nem értjük, miért. Hiszen megvalósítottuk saját terveinket, hittünk és bíztunk saját erőnkben, elhatározásainkban, és eleget tettünk majdnem minden célkitűzésünknek a tőlünk telhető legtöbbet beleadva, és a legjobbat kihozva magunkból. Valami mégis hiányzik. A bensőnk legmélyén érezzük a teljesség hiányát. Lelkiismeretünk belül sír, miközben mi kívül nevetünk. Szólítana, figyelmeztetne, de mi, emberek, olyan könnyen elmegyünk Isten hívó szava, bizonyságai mellett. Sokszor véletlennek gondoljuk, amikor valami jó történik velünk, és ha rossz, akkor pedig elkeseredünk. Talán emberi természetünkből is fakad ez, hogy annyira el vagyunk foglalva saját magunkkal, problémáinkkal, az 2 anyagi javak és elismerések hajszolásával, a megfelelés kényszerével, hogy nem vagyunk képesek meghallani a hívó szót, a kereső tekintetet, a felénk nyúló egyetlen, segítő erős kezet, és csak nehezen ismerjük fel, hogy Isten az, akit nekünk keresnünk kell. Pedig a látszólag rossz dolgokból is fakadhatnak jó dolgok a jövőben, amit még nem is látunk előre, csak visszagondolva értünk meg egyes helyzeteket az úton haladva. Ha eszünkkel tudtuk is, de megélni még nem tanultuk meg, hogy mi is az igazi gazdagság. Máté evangéliumában Jézus azt mondja: Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. (Mt. 6, 19-21) Isten szeretete annyira hosszútűrő! Meghagyva szabad akaratunkat engedte, hogy hibázzunk, eltévedjünk, elégedetlenkedjünk, mindezzel önvizsgálatra és arra ösztönözve minket, hogy elcsendesedve megszülessen bennünk a vágy iránta, megszülessen a kérdés, hogy valójában hol is a helyünk és mi is a mi feladatunk ebben a világban. Mindannyiunknak kell végül egy erős lökés! Az ember ott áll az általa rengetegnek vélt tapasztalatával és tudásával, mégis üresen és kérdésekkel tele, az igazságot kutatva, a teljes szabadságot és boldogságot vágyva. Mindeközben Isten kitartóan vár, és addig kopogtat lelkünk ajtaján, míg végül ettől a kitartó szeretettől megnyílik

3 szívünk. Ha beengedjük, elindul bennünk egy fantasztikus alkotói folyamat. Az Úr türelmes, minden értelmet meghaladó, feltétel nélküli szeretete, szeretetteljes munkája repedéseket ejtett, majd teljesen megtörte kőszívünket, és érző, halló puha szívet adott helyette, teljesen újjáteremtve és megerősítve azt. Gondolatainkat és ezáltal cselekedeteinket átformálva engedelmességre, alázatra és bizalomra tanít, nevel, ezzel erőt adva nekünk, mert most már tudjuk, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs. 40,31). Szeretettel fegyelmez és emlékeztet nap mint nap kegyelmére. Ezzel még inkább erősítve bennünk azt, hogy elismerjük, és bátran ki merjük mondani, hogy nélküle bizony nehezen boldogulunk. Ha nem vesszük fel minden reggel a keresztet, emlékezve értünk hozott áldozatára, és nem hagyjuk, hogy Szentlelkével munkálkodjon bennünk, és szeretetével betöltsön, akkor, ahogy Pál írta az első levelében a korinthusi gyülekezethez, ha szeretet pedig nincs énbennem: semmi vagyok. (1 Kor. 13,2) Mindennek megértésére kitűnő eszközként használta az Úr a Bibliaiskolán keresztül Használati útmutató -ját az életünkhöz. Megértettük! Alkalmazzuk és törekszünk arra, hogy megéljük! Mindettől megihletve született meg ez a néhány sor is: Csodáidon ámulok, Előtted fejet hajtok, Az utadat követem, S kegyelmedet megélem. Az Úr lenyúlt értünk és felemelt Magához, hogy megajándékozzon, hogy megtapasztaljuk szeretetét, áldásait úgy, Újjáteremtve és megerősítve 3 hogy hagyjuk magunkat rábízni. Megbizonyosodtunk arról, hogy Ő jobban tudja, mi az, ami javunkra válik, hogy hagynunk kell, hogy vezessen minket bármilyen körülmények között, bármilyen eszközzel és bárki által. Mint ahogy tette ezt a csoportunk egyik kedves házaspárja, akik a fiúkat születésnapja alkalmából szerették volna kérésére megajándékozni azzal, hogy Bibliaiskolába járnak, és így fogalmaztak: az ajándékozók lettek az ajándékozottak! Isten áldásait ezekben az apró mennyei kincsekben adja nekünk, mindezt teljesen ingyen. Nem tudtuk előre mikor és hogyan, de többszörösen visszaadta azt, amit a világ elvett tőlünk. Csak követnünk kell Őt, szívünket megnyitni felé, hallgatni rá, és igyekezni, hogy a jó úton maradjunk, és hagyni, hogy nekünk adja ajándékait. Mindig meghallgat bennünket, válaszol a kérdéseinkre, Ő gyógyír mindenre. Cserébe pedig mindig hűséges szövetségesünk marad, teljesülnek majd vágyaink, igaz társunk lesz mindenben. Ahogy a 37. zsoltár 4. verse mondja: Gyönyörködjél az Úrban és Ő megadja neked szíved kéréseit (Zsolt.37,4) Hét hónappal ezelőtt megérkeztünk ide. Ez alatt az idő alatt szinte csak kaptunk, hallgattunk és elfogadtunk. Szeretnénk most már mi is adni, és Isten és a Gyülekezet előtt igent mondani az Úr hívására, ezáltal Isten dicsőségére Krisztus testének életképes, gyümölcsöző tagjai lenni, áldássá válni a Gyülekezetnek, és megmutatni a gyógyulást a világ számára. Hálásak vagyunk az Úrnak türelméért, és azért, hogy egy szeretetteljes, befogadó közösségbe vezetett bennünket! Köszönjük! Tamási Zsanett

4 Köszöntés Konfirmált imádsága Kedves most konfirmált testvéreim! Megtisztelő számomra, hogy a tavalyi bibliaiskolások nevében köszönthetlek Benneteket konfirmációtok alkalmából. Kegyelmes Istenünk gondviselő munkájának megfelelően most érkezett el számotokra az az idő, amikor felnőttként úgy határoztatok, hogy Jézus Krisztus útján akartok járni egy élő gyülekezet, a Nagyerdei Gyülekezet közösségében. Meggyőződésem szerint van valami felemelő és megismételhetetlen abban, hogy különböző életúttal rendelkező emberek sokan közülük többnyire krízishelyzeteket átélve az Úr Jézus Krisztustól kapott új élet mellett döntenek. A János evangélium 6. rész verseit idézve kívánom, hogy erősödjék lelketekben az Isten iránti szeretet: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad. És mi elhittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fi a. Kívánom, hogy legyen számotokra útravaló a Bibliaiskola. Reményeink szerint gyülekezetünkben ezután is megtaláljátok a helyeteket. Bízom benne, részesei lehettek többgenerációs nagytáborunknak. Ott is megtapasztalhatjátok Urunk közösségben átélhető megtisztító erejét. A Zsoltárok könyve 100, 2-5 versével szeretnélek benneteket köszönteni, és Isten áldását kérem mindnyájatokra. Legyen mindezekért hála a szívünkben! Szolgáljatok az Úrnak örömmel Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő Alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és Hűsége nemzedékről nemzedékre. Kocsis Ildikó 4 Mennyei Atyánk! Itt állunk Előtted, remegő kezekkel, félve, de boldogan, mert a Te utadat választottuk. Remegés, félelem, szégyenérzet, a Bibliaiskola első órája. Szégyenérzet, mert addig nem éltünk a Te dicsőségedre. Félelem és remegés, mert nem ismertük a bent ülőket. Különbözőekként érkeztünk, ismeretlenekként jöttünk, máshonnan közeledtünk Feléd. Nem voltunk és nem vagyunk egyformák, csak Előtted lehetünk egyek, mert megbocsájtottad és megbocsájtod bűneinket. Elfogadsz bennünket és felkínálod a szeretetedet. Megismerhettük az evangéliumot, a Te kegyelmedet. Hálával tartozunk Neked, hogy a mai ünnepélyes alkalmon itt állhatunk a Te színed előtt. Hálát adunk Neked, amiért utat mutattál nekünk. Köszönjük, hogy megfogtad a kezünket és idevezéreltél bennünket, ebbe a gyülekezetbe. Magasztalunk Téged Urunk azért a szeretetért, mellyel felnyitottad a mi szívünket, hogy befogadjunk Téged és a Te szent igédet. Köszönjük, hogy vallomást tehetünk viszontszeretetünkről. Kérünk Urunk, hogy az általad elindított folyamatot erősítsd meg bennünk, szilárdítsd meg elhatározásunk, feléd fordulásunk. Kérjük, hogy ez a feléd fordulás egész életre szóljon, légy az Útmutatónk! Segíts, hogy a hétköznapi cselekedeteinket is a Te dicsőségedre szentelhessük, a szolgáló közösség tagjává váljunk. Kérünk, Áldd meg Urunk ezt a mai szövetségkötést Közted és köztünk.

5 Konfirmált imádsága Segíts, hogy hitben gyarapodjon életünk, és Jézus Krisztusba vetett hitünk által örök életünk legyen. Áldd meg lelkipásztorainkat, akik által megismerkedhettünk a Te tanításaiddal. Áldd meg, azokat a lelkeket, akik még nem ismerték meg a Te szeretetedet, és segíts nekik abban, hogy egy napon ők álljanak itt előtted. Áldd meg Urunk a gyülekezet minden tagját, és add, hogy békében és szeretetben teljenek napjaink. Ámen! Radócz Rita Áldás Gondnoki köszöntő Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálato k, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok (1Thessz 1, 5-9) Fogadalom Keresztelés 5 Tisztelt gyülekezet, kedves most konfirmált testvérek! Pál levelében a megszólítás azzal kezdődik, hogy az apostol hálát ad az Úrhoz megtért gyülekezetért, annak hitéért, bátorítva őket. A város kereskedelmi központ volt, ahol sokféle hitbeli tanítás keveredett, lakói könnyen azonosultak a keletről jövő vallási üzenetekkel. Ebbe, a korunkéhoz nagyon hasonló környezetbe érkezett meg Pál az evangéliummal. Pál először az ott élő zsidóknak beszélt az élő Istenről, de nem náluk, hanem nagyszámban a pogány görögöknél talált termőföldre az ige. Nem azok fogadták be az evangéliumot, akik az írásokat, a törvények mindegyikét, jónéhányat szóról-szóra ismertek, hanem, akik a szentlélek örömével fogadták be az igét.

6 Gondnoki köszöntő Virágh László Pál levelének a bevezetésében, ebben a pár sorban, minden megtalálható az evangélium hirdetéséről, terjedéséről, arról, hogy Pál és munkatársai ezt hogyan tették. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, az evnagélium befogadásán keresztül, egészen addig, hogy az újonnan megtértek Istenbe vetett hite hogyan jutott el olyan helyekre, ahol még nem hallottak arról az öröm- és reményteli életről, amely csak a Krisztusba vetett hit által nyerhető el. Mindez úgy történhetett és történik ma is, hogy az evangélium nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Kedves most konfirmált testvéreim! Örömmel tölt el bennünket, hogy elfogadtátok az Úr kegyelmét, szeretetét. Aki elfogadja a Krisztus által felkínált utat és megismeri az Ő természetét, amelyben nagy segítség a Szentírás tanulmányozása és a bibliaórákon való részvétel, az biztos lehet abban, hogy az Úr ígéretei nem hiábavalóak. Az úton útitársakat is kaptatok, egészen pontosan bennünket, a gyülekezetet. Nem vagyunk tökéletesek, és az élet nagyon sok kérdésére nem tudjuk a választ, de ha elfogadtok bennünket, akkor egy olyan közösség, gyülekezet tagjai lesztek, ahol barátokra, hitbéli testvérekre találhattok, és együtt örülhetünk annak, hogy olyan vezetőnk van, mint Jézus Krisztus. Szeretettel várunk benneteket az istentiszteletekre, a bibliaórákra, a gyülekezeti rendezvényekre, ahol együtt épülhetünk egymás hite által. Az Úr szeretete kísérjen benneteket! Kerti Péter 6 Hálaadással emlékezzünk életére és szolgálataira a ravatala mellett elhangzott igével: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4,6-7) Az emlékezés órájában is hittel vallhatjuk, hogy a hálaadás a hívő ember kiváltsága. Hálaadással élhetünk. Virágh László testvérünk segédlelkészi évei után, három évtizedig encsencsi lelkipásztorként, rövid ideig vallástanárként, nyugdíjas korában pedig gyülekezetünk Nyugdíjas Szeretetkörének egyik vezetőjeként szolgált. Hálaadással kérhetjük aggodalmas időkben, küzdelmes, néha nehezen érthető, olykor szomorú események között is az Úr békességét. Hálaadással emlékezhetünk a megtett útra, családtagra, szolgálataira, igéhez ragaszkodó egyéniségére. Hálaadással vigasztalódhatunk, megtapasztalva, hogy velünk van az Úr és minden értelmet meghaladó békessége meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Püski Lajos

7 Életképek Közhasznú jelentés Szilágyi Krisztina vizsgaistentiszteleten Passiós alkalmon szolgált a Debreceni Helyőrségi Zenekar Nagypénteken este ifisek szolgáltak Anyák napi gyerekműsor 7 A Nagyerdei Egyházközségért alapítvány közhasznúsági jelentése (2010.évi kivonat) Az 1995-ben alapított alapítvány alapító okiratában meghatározott célok: a vallásiés hitélet gyakorlásának, fejlesztésének elősegítése, lelkigondozás; az ifjúság nevelése, oktatása, képességének fejlesztése, hitoktatás; szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak támogatása; egyházközségi ingatlanok karbantartásának, bővítésének támogatása. Az alapítvány induló vagyona Ft volt, jelenlegi vagyona: ft. A évi összes bevétel Ft, melyből a évi bevétel Ft, korábbi évek bevételei (betét felhasználása) Ft. A évi bevétel megoszlása: személyi befizetések Ft, költségvetési támogatás (az SZJA 1 % felajánlásából) Ft. Mindenkinek köszönjük. A évi összes kiadás: Ft (parókiális könyvtár: Ft, a vallási- és hitélet: Ft, a többgenerációs tábor segítése: Ft, egyéb kiadások: Ft). A évben felhasznált költségvetési támogatás (SZJA 1 %) összege Ft, a évi kiutalt támogatás Ft, így a 2013-ig tartalékolt 1 % záró összege Ft. Az SZJA 1 % összege közhasznú célokra (szociális tevékenység, családsegítés) lett felhasználva a tábor keretében. A vezetők juttatásban nem részesülnek. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez és köztartozása nincs. Debrecen, április 15. Széll György kuratóriumi elnök Simonné Gaál Éva kuratóriumi titkár

8 Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. (Kol. 4, 2) Hírek Zenés áhítat Összetartozásunk napján május 8-án 9 és 11 óra között (benne fél órás szünet beszélgetésre) lesz az istentisztelet az egész gyülekezetnek. Fiatalok konfirmációja május 14-én, szombaton 17 órakor lesz a templomban, és másnap, vasárnap a második (fél 11-es) istentiszteleten úrvacsora is lesz. A családi hittan évzáró istentiszteletet május 29-én, 15 órakor tartjuk. Áldozócsütörtökön, június 2-án, csak fél 11-kor lesz istentisztelet. Úrvacsorai előkészítő alkalmakat június 9-11-én (csütörtök-szombat) tartunk. A kóruszáró istentisztelet június 13-án, Pünkösdhétfőn, 17 órakor lesz. Gyülekezeti többgenerációs nagytáborunk Sátoraljaújhelyen lesz július 11. hétfői indulással - július 17. vasárnapi hazaérkezéssel. Részletes információ a februári számban. 1% + 1% Az egyik 1% átutalásához Református Egyházunk technikai száma: A másik 1% átutalásához Nagyerdei Egyházközségért Alapítvány adószáma: (vasárnaponként 5 órakor) Máj. 8: A zeneművészeti szakközépiskola gitár-zenekara vendégszerepel. Művészeti vezető: Csorba Gergő Május 15: Elischer Balázs orgonál Május 22: Rózsár Brigitta orgonál Május 29: Dóry Zsuzsa gordonkázik, Vojevogyina Olga zongorázik Június 5: Tabajdi Ádám orgonál Imádkozzunk konfirmáló fiatalokért, vizsgázó diákokért, összetartozásunk megéléséért. Információ Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a Szivárvány is megtalálható: Kórházlelkészek: Kenézy Kórház /1943 Klinika /4978 (üzenetrögzítős) Méliusz Református Rádió 88 MHz-en URH sávban városon belül Szivárvány a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele 4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) Felelős kiadó: Püski Lajos Tördelés: Bene Lászlóné Nyomda: REXPO Kft. Készült 450 példányban 19. évfolyam 5. szám Megjelenik havonta Egyházközségünk számlaszáma: Gyülekezeti honlapunk címe:

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/6 Aki csak hallja, az is mondja:»jöjj!«aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jel 22,17) Fiatalok konfirmációja Szivárványívemet

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/09. Kit keresnek. a Sátoraljaújhelyen táborozó 336 fő közül a Hóseás ifisek?

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/09. Kit keresnek. a Sátoraljaújhelyen táborozó 336 fő közül a Hóseás ifisek? A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/09 Kit keresnek a Sátoraljaújhelyen táborozó 336 fő közül a Hóseás ifisek? Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5)

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/1 Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) Szenteste megtelt a templom és az átrium is Szivárványívemet helyezem

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Krisztus lakjék szívetekben a hit által...! (Ef 3,17)

Krisztus lakjék szívetekben a hit által...! (Ef 3,17) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/8 Krisztus lakjék szívetekben a hit által...! (Ef 3,17) Május 16-án konfirmált fiataljaink Balról jobbra hátulsó sor: Turi Balázs, Gonda Bence, Vekerdi

Részletesebben

Növeljed a mi hitünket! (Lk 17,5)

Növeljed a mi hitünket! (Lk 17,5) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/5 Növeljed a mi hitünket! (Lk 17,5) Március 28-án, virágvasárnap konfirmált felnőttek 1. sor balról jobbra: Pál Ágnes, Nagyidai Miklósné, Udvardyné

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek (2Tim 1, 12) 2013. május 12-én konfirmáltak

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek (2Tim 1, 12) 2013. május 12-én konfirmáltak A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013/6 nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek (2Tim 1, 12) 2013. május 12-én konfirmáltak Felső sor: Lénárt Péter, Eiben Péter, Bakó Pál, Galajda Zoltán,

Részletesebben

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.

2003/9. Augusztusi templomkerti találkozó. Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 2003/9 Augusztusi templomkerti találkozó Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Hogyan látták a résztvevõk? Természetesen, ha megkérdezünk

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/10. Meghívó

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/10. Meghívó A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2006/10 Meghívó Mindenkit szeretettel várunk gyülekezeti hétvégénkre a Nagyerdei ref. templomba, nov. 9-12 között Cél: a hívő ember tanítása Az Újvilág

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/05

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/05 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/05 "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (ApCsel(

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2016/4 Mi is hiszünk és azért szólunk. (2Kor 4,13)

2016/4 Mi is hiszünk és azért szólunk. (2Kor 4,13) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/4 Mi is hiszünk és azért szólunk. (2Kor 4,13) Felnőtt konfirmáció Felső sor: Püski Lajos (lelkész), Kupec Kristóf, Szük László, Nagy Zsolt Középső

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK 1 Megjelenik havonta Szent József sztjozsef-rita@freemail.hu Iskolaközpont Újságja BALLAG MÁR A VÉN DIÁK Azért vagy itt, hogy mindent láss, Hogy értsd a szót, olvasd az Írást. Azért vagy itt, hogy mindent

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Harcold meg a hit nemes harcát

Harcold meg a hit nemes harcát A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007/05 Harcold meg a hit nemes harcát (1Tim 6,12) Április 1-én virágvasárnap konfirmált felnőttek Hátulsó sorban balról: Ferenczi László, Lukács József,

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/5

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/5 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009/5 Hálaadó ünnepség Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Épüljünk és építsünk!

Részletesebben

2005/4. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az Úrnak! (Zsolt 118,19)

2005/4. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az Úrnak! (Zsolt 118,19) 2005/4 Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az Úrnak! (Zsolt 118,19) Virágvasárnapon konfirmált felnőttek Hátsó sorban balról: Rácz Zsolt, Püski Lajos lelkész, Nagy Zoltán, Kiss

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Máthé Tamás és Magdi

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Máthé Tamás és Magdi A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013/5 Máthé Tamás és Magdi Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Összetartozásunk

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben