Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása - Eljárást megindító felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása - Eljárást megindító felhívás"

Átírás

1 Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt (4) A Eljárás fajtája: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd bármely esetben alkalmazható. (nemzeti eljárásrend) Közzététel dátuma: Iktatószám: 22299/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Siófok Város Önkormányzata Teljesítés helye: Siófok város közigazgatási területe Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata Postai cím: Fő tér 1. Város/Község: Siófok Postai irányítószám: 8600 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Lelovics András 1

2 Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 2

3 Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartása II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 27 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Siófok város közigazgatási területe NUTS-kód: HU232 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 3

4 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés / Siófok város közterületein lévő zöldfelületek és parkok fenntartására II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 1. Rész: FOKIHEGYI LAKÓTELEP ÉS TÉRSÉGE, ÚJHELY, SZÉPLAK VÁROSRÉSZEK, TÖREKI VÁROSRÉSZ: m2 Általános követelmény: A területen a Vállalkozó a jó gazda gondosságával kell, hogy eljárjon (különös figyelemmel a locsolási vízfelhasználásra, a burkolatok zöldfelületek állapotának hosszútávú megőrzésére) a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 1. Kaszálás, gyepkarbantartás 1.1. A gyepfelületek rendszeres kaszálása fűgyűjtő géppel történhet, a beállított vágómagasság 6 cm lehet. A szegélyek vághatók damilos kaszával. A gyepfelülettel határos burkolt járdák széleinek 4

5 burkolata jól láthatóak legyenek A területtel határolt kiemelt és K szegélyek melletti rész gyommentesítése, a parkoló felületeken vagy útburkolaton A kaszálék összegyűjtése és elszállítása a kaszálás napján A gyepfelületek évente egyszeri /tavaszi/ gépi levegőztetése, illetve kétévenkénti hengerezése, valamint a rendszeres gyomirtás. A gyommentesítésről a havi munkanapló mellékleteként a permetezési napló és a vegyszer számla másolata benyújtandó A terület takarítása, lomb és szemétgyűjtéssel és annak elszállításával: - május szeptember közt naponta - márc április 30. és szeptember november közt 2-naponta - november február közt szükség szerint, illetve a kiíró megrendelése alapján A gyepfelület évenkénti tápanyag utánpótlása 3 kg/100 m2 mennyiségű tartós hatású, szabályozott tápanyagleadásúf7 műtrágyával a vegetáció indulásakor, tavasszal. A műtrágya vásárlását igazoló számla másolati példánya adott év májusi munkanaplójához csatolni szükséges A gyepfelület felülvetése a gépi levegőztetést követően a területre jellemző magkeverékkel, 0,5 cm-es tőzeges homok takarással A gyepfelület többszöri átgereblyézése, a csikk folyamatos szedése. 2. Burkolt felületek 2.1. Járdák, közlekedő utak, kavicsos felületek gyommentesítése A gyöngykavicsos felületeken évente minimum 1x tavasszal a kátyúk feltöltése és min. 1 cm-es kavicspótlás, utána szükség szerint átlagosan min.1 cm-es kavicspótlás Hó eltakarítása és homokszórással történő síkosság mentesítés. A közlekedő utaknak a gyalogjárdákkal való kapcsolódásának biztosítása A gyalogútra szóródó fűkaszálék azonnali eltakarítása, csikk rendszeres összegyűjtése A területen elhelyezkedő járdák, közlekedő utak május 01. és szeptember 15. között 2 naponta történő seprése, az év további időszakában a Megrendelő illetékesének jelzése alapján. 3. Egynyári virágágyak gondozása 3.1. A virágágyak évenkénti előkészítése 5 cm-es tőzeg takarással és 5 kg/100 m2 tartós hatású, szabályozott tápanyagleadású műtrágya bedolgozásával Előzetes írásban benyújtott és elfogadott növényültetési terv alapján történő kiültetés legkésőbb május 10 -ig. A kiültetéskor a növények bimbós-virágzó állapotában kell legyenek Rendszeres gyomlálás, öntözés, kapálás, csikk és hulladék eltávolítás A növényeket olyan színvonalú ápolásban kell részesíteni, hogy díszítő értéküket október 10-ig megőrizzék A virágágyakból elvirágzott, kiszáradt növényi részek kiszedése, elszállítása, a virágágyak ásása, virágok fenntartási kezelésből adódó folyamatos pótlása Köszöntő táblánál kiépített ágyásban és a tartóoszlopon 2 db 60 m hosszú virágládában egynyári és kétnyári növények beültetése és kihelyezése. 4. Kétnyári virágágyak 4.1. A terület előkészítése, az előzetesen benyújtott és elfogadott terv szerinti kiültetése, rendszeres kapálása, gyomlálása, öntözése A növények májusi kiszedése, elszállítása Azokon a területeken ahol az egynyári felületek helyére kétnyári növények nem kerülnek kiültetésre az ágyás folyamatos gyommentesen tartása szükséges A leadott növényültetési tervben szerepelnie kell a Fokihegyi lakótelep ágyásaiban 3000 db hagymás növény ültetésének. 5

6 5. Cserje felületek kezelése 5.1. Évenkénti fenntartó és ifjító metszés, folyamatos karbantartás Cserje és sövény őszi ásása lombhullás után évenként 5 kg/100 m2 NPK / / + mikroelem kevert műtrágya bedolgozásával. A műtrágya vásárlását igazoló számla másolati példányát adott év decemberi munkanaplójához csatolni szükséges Őszi lomb gereblyézése, lombhullás kezdetétől-lombvesztésig heti 2x-i elszállítással A sövény és cserjeágyak talaját a vegetációs időben folyamatosan lazítani szükséges és gyommentesen kell tartani. Növényvédelem szükség szerint. A sövényekben fellelhető idegen növény egyedek folyamatos eltávolítása. 6. Díszfák gondozása 6.1. A fák 5 éves koráig azok alakító metszése. Idős, koros fák ritkító, ill. ifjító metszése A fák körül víztányér kialakítása. A víztányér kapálása, tisztán tartása, a sarjak rendszeres eltávolítása A kezelt területeken elhelyezkedő járdák, közlekedő utak űrszelvényébe lógó ágak, a sérült, száraz, növényi részek eltávolítása; 5 cm átmérő fölött sebkezeléssel Viharok utáni azonnali takarítás, ágak, levél elszállítása Örökzöldek hónyomás elleni védelme, tápanyag -utánpótlása komplex műtrágyával Az inváziós fajú fás szárú növények írtása a Vállalkozó feladata A Vállalkozó területén kívül eső területeken (parkoló, burkolt felületek), de a Vállalkozó által kezelt területről bizonyíthatóan származó lombtömeg összeszedése a lombhullási időszakban a Vállalkozó feladata. 7. Évelő ágyak ápolása 7.1. Rendszeres kapálás, gyomlálás, a növények szakszerű kezelése/ pl. visszavágás/ Elvirágzott, sérült növényi részek folyamatos eltávolítása Tavaszi tápanyag visszapótlás 5 kg/100 m2 NPK / / + mikroelem tartalmú kevert műtrágya kijuttatásával. 8. Növénypótlás 8.1. A lopásból, rongálásból eredő károkért a Vállalkozó nem felel, de azokat az észleléstől számított 24 órán belül fel kell mérnie és írásban jelentenie a Megrendelő illetékesének. Amennyiben ez folyamatosan nem történik meg az Megrendelő él a minőségi kifogással Fenntartási okok (kiszáradás, kórokozók vagy kártevők kártétele) következtében elpusztult növényeket a Vállalkozó köteles pótolni, a fenntartott növény fajtáját és életkorát figyelembe véve. 9. Viharkárok kezelése 9.1. Viharkár esetén a keletkező károkat a vihar elmúltát követő 3 órán belül fel kell mérni, azokat rögzíteni, a Megrendelő illetékesének írásban továbbítani valamint a takarítást, kárelhárítást meg kell kezdeni A viharkárral sújtott területeken minden hulladék, 10 cm-nél kisebb tőátmérőjű ágak összegyűjtése és elszállítása kötelező Fa kidőlés és 10 cm tőátmérőnél vastagabb ágak leszakadása vis maior eseménynek számít, ezt követően a kárfelmérést el kell végezni, aminek alapján a Vállalkozónak árajánlatot kell benyújtania a Megrendelőhöz. Ennek elfogadása, a Megrendelő által történő megrendelő kitöltése, mely feltétele az ilyen jellegű munkálatok megkezdésének. Megrendelés hiányában, illetve a vállalkozó által benyújtott ajánlat visszautasítása esetén a Megrendelő intézkedik a szükséges munkák elvégzéséről. 10. Hulladékkezelés és szállítás A Vállalkozó köteles az általa kezelt területen képződő hulladékot (beleértve az általa kezelt 6

7 közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítését is) rendszeresen gyűjteni, és a) azt hatósági engedéllyel (hulladékkezelési engedély) rendelkező vállalkozásnak elszállításra és ártalmatlanításra átadni a fenntartott területen, vagy b) hulladékkezelési engedélyt beszerezve saját maga elszállítani ártalmatlanításra, vagy c) a hulladék begyűjtési tevékenység engedélyének beszerzése után saját telephelyén begyűjteni és negyedévente ártalmatlanításra engedélyektől függően elszállítani/elszállíttatni. Ennek összes költségét a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó a területen keletkezett hulladék mennyiségéről a hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozás által kiadott mérlegjegyeket negyedévente a számlával együtt köteles a Megrendelő illetékes személyének benyújtani. 11. Játszóterek fenntartása Általános szempont, hogy a játszóterek üzemeltetési időszakában a fenntartásra az egyes pontokban leírtak az irányadók Homokozott felületeken a homok pótlása és évenkénti 20 cm-es vastagságban cseréje a szabványban rögzített minőségű homokkal és folyamatos gyomtalanítás Az általános alapkövetelmények szerint a homokozót évente 1x kell fertőtleníteni, / igénybe vett területen 2x /, 3 évenként cserélni, hetente takarítani, valamint a II. és III. negyedévben 2 hetente lazítani A játszótereken elhelyezett eszközök szabványosságáért a vállalkozó nem felel, de az eszközökön észlelt károkat az észleléstől számított 24 órán belül írásban jelentenie kell a Megrendelő illetékesének. 12. Parkolók A gyeprácsos vagy más burkolatú parkolók a fenntartott területhez tartoznak, azokon a hulladék begyűjtése, kaszálás, a kiemelt szegélyek melletti gyomtalanítás a Vállalkozó feladata, kivéve a parkoló felületen kihelyezett hulladékgyűjtők ürítését. A parkolókat elválasztó zöldsáv gondozása, szemetezése, illetve az abban lévő cserjék és fák ápolása, metszése, sarjak levágása a Vállalkozó feladata. 13. Növényvédelem Gondoskodni kell a területen lévő növényzet növényvédelméről. Kivételt képeznek ez alól a koros fák. A koros fák esetében a Vállalkozónak bejelentési kötelezettsége van a Megrendelő felé, amennyiben növény egészségügyi problémát észlel. 14. Utcabútorok hulladékgyűjtő edények A kezelt területen található hulladékgyűjtő edényzetet és a lábazatot minden év május 30-ig eredeti állapotának megfelelően festeni szükséges Az utcabútorok, padok tisztántartása, szükség esetén mosása. A padokra karbantartási, javítási kötelezettség nincs. 15. Bejelentési kötelezettség Amennyiben a területen villamos elosztószekrény, közterületi bútor, hulladékgyűjtő, információs tábla, közvilágítás, vagy egyéb /pergola, zenepavilon, stb./ található, azok meghibásodását, sérülését az észlelést követő 3-órán belül a Vállalkozó írásban köteles bejelenteni a Megrendelő illetékesének. 16. Közüzemi díjak A területen az áram-, a vízdíj-, valamint a vízkészlet-járulék megfizetése azt terheli. A kezelt területen található órák számát és óra állását a terület átadás-átvétel napján a Vállalkozó és a Megrendelő ügyintézője a munkanaplóban rögzíti. A Vállalkozó továbbiakban az órák állását havi szinten a munkanaplóban rögzíti. 17. Területen a Vállalkozó megjelölése 7

8 A Vállalkozó a fenntartott területen köteles a területcsoporton belüli önálló egységenként a vállalkozás megnevezését, telephelyét és elérhetőségét a Megrendelő munkatársával egyeztetett és általa elfogadott helyszínen, az átadott minta alapján a 40x60 cm-es méretű - jól látható helyen elhelyezett - táblán feltüntetni a szerződés aláírását követő 30 napon belül. 18. Növények ültetése a fenntartott területen A területen található növényállomány megújítása végett minden év október 30-ig a Megrendelő illetékesével előzetesen egyeztetett helyszínekre bruttó Ft értékű növényállomány jegyzékét kell leegyeztetni. Az ültetés és a növényállomány ellenértéke külön nem számlázható, az az ajánlati ár részét képezi. Az ültetést nov. 30-ig el kell végezni a kiültetett növények jegyzéke a november havi munkanapló mellékletét képezik. 19. Munkanapló A Vállalkozó a munkáról, területi egységenként munkanaplót köteles vezetni. A munkanapló tartalmazza az elvégzett tényleges munka tételes leírását (megnevezés, helyszín, létszám, mennyiség). A Megrendelő a parkfenntartási munkákat folyamatosan ellenőrzi és csak a szerződésben meghatározott minőségben és időben elvégzett munkálatokat fogadja el, melyet a munkanaplóban minden tárgyhót követő hónap 25-ig aláírással igazol. A Megrendelő havonta, egy előzetesen egyeztetett időpontban a Vállalkozóval helyszíni bejáráson végigjárja a kezelt területet, melynek tényét a munkanaplóban rögzítik. Amennyiben ez nem történik meg, a Vállalkozó nem jogosult a munkálatokat teljesítettnek tekinteni és a számlát kiállítani. A Vállalkozó a naponta vezetett munkanaplót hivatalos munkaidőben a Megrendelő illetékese számára hozzáférhető helyen köteles tartani. Az aláírással igazolt és mindkét fél által aláírt munkanaplók után kerül a havi díj kifizetésre. II. Rész: VÁROSKÖZPONT, BELVÁROS KELET: m2 Általános követelmény: A területen a Vállalkozó a jó gazda gondosságával kell, hogy eljárjon (különös figyelemmel a locsolási vízfelhasználásra, a burkolatok zöldfelületek állapotának hosszú távú megőrzésére) a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 1. Kaszálás, gyep karbantartás 1.1. A gyepfelületek rendszeres kaszálása fűgyűjtő géppel történhet, a beállított vágómagasság öntözőrendszerrel ellátott területen V.1.-IX.15. között 4cm, öntözőrendszerrel ellátatlan területen 6cm, egyéb időszakban mindenhol 6cm lehet. A maximális fűmagasság öntözőrendszerrel ellátott területen 6cm, egyéb területen 8cm. A szegélyek vághatók damilos kaszával. A gyepfelülettel határos burkolt járdák széleinek burkolata jól láthatóak legyenek A területtel határolt kiemelt és K szegélyek melletti rész gyommentesítése, a parkoló felületeken vagy útburkolaton A kaszálék összegyűjtése és elszállítása a kaszálás napján A gyepfelületek évente egyszeri /tavaszi/ gépi levegőztetése, illetve kétévenkénti hengerezése, valamint a rendszeres gyomirtás. A gyommentesítésről a havi munkanapló mellékleteként a permetezési napló és a vegyszer számla másolata benyújtandó A terület takarítása, lomb és szemétgyűjtéssel és annak elszállításával: - május szeptember közt naponta legalább 2-szer - márc április 30. és szeptember november közt 2-naponta - november február közt szükség szerint, illetve a kiíró megrendelése alapján A gyepfelület évenkénti tápanyag utánpótlása 3 kg/100 m2 mennyiségű tartós hatású, szabályozott tápanyagleadású műtrágyával a vegetáció indulásakor, tavasszal. A műtrágya vásárlását igazoló számla másolati példánya adott év májusi munkanaplójához csatolni szükséges. 8

9 1.7. A gyepfelület felülvetése a gépi levegőztetést követően a területre jellemző magkeverékkel, 0,5 cm-es tőzeges homok takarással A gyepfelület többszöri átgereblyézése, a csikk folyamatos szedése. 2. Burkolt felületek 2.1. Járdák, közlekedő utak, kavicsos felületek gyommentesítése A gyöngykavicsos felületeken évente minimum 1x tavasszal a kátyúk feltöltése és min. 1 cm-es kavicspótlás, utána szükség szerint átlagosan min.1 cm-es kavicspótlás Hó eltakarítása és homokszórással történő síkosság mentesítés. A közlekedő utaknak a gyalogjárdákkal való kapcsolódásának biztosítása A gyalogútra szóródó fűkaszálék azonnali eltakarítása, csikk rendszeres összegyűjtése A járdák, közlekedő utak május 01-szeptember 15 között naponta történő seprése, az év további időszakában a Megrendelő illetékesének jelzése alapján. 3. Egynyári virágágyak gondozása 3.1. A virágágyak évenkénti előkészítése 5 cm-es tőzeg takarással és 5 kg/100 m2 tartós hatású, szabályozott tápanyagleadású műtrágya bedolgozásával Előzetes írásban benyújtott és elfogadott növényültetési terv alapján történő kiültetés legkésőbb május 10 -ig. A kiültetéskor a növények bimbós-virágzó állapotában kell legyenek Rendszeres gyomlálás, öntözés, kapálás, csikk és hulladék eltávolítás A növényeket olyan színvonalú ápolásban kell részesíteni, hogy díszítő értéküket október 10-ig megőrizzék A virágágyakból elvirágzott, kiszáradt növényi részek kiszedése, elszállítása, a virágágyak ásása, virágok fenntartási kezelésből adódó folyamatos pótlása A Millennium parkban a Zenepavilon oszlopain kialakított, 6 db ámpolnás növény kirakása május 20-ig. A növények virágzó állapotban kell legyenek, kezelésük folyamatos. A növények díszítő értéküket szeptember 15-ig kell megőrizzék. 4. Kétnyári virágágyak 4.1. A terület előkészítése, az előzetesen benyújtott és elfogadott terv szerinti kiültetése, rendszeres kapálása, gyomlálása, öntözése A növények májusi kiszedése, elszállítása Azokon a területeken ahol az egynyári felületek helyére kétnyári növények nem kerülnek kiültetésre az ágyás folyamatos gyommentesen tartása szükséges A leadott növényültetési tervben szerepelnie kell a Fő tér ágyásaiban 4000 db hagymás növény ültetésének. 5. Cserje felületek kezelése 5.1. Évenkénti fenntartó és ifjító metszés, folyamatos karbantartás Cserje és sövény őszi ásása lombhullás után évenként 5 kg/100 m2 NPK / / + mikroelem kevert műtrágya bedolgozásával. A műtrágya vásárlását igazoló számla másolati példányát adott év decemberi munkanaplójához csatolni szükséges Őszi lomb gereblyézése, lombhullás kezdetétől-lombvesztésig heti 2x-i elszállítással A sövény és cserjeágyak talaját a vegetációs időben folyamatosan lazítani szükséges és gyommentesen kell tartani. Növényvédelem szükség szerint. 6. Díszfák gondozása 6.1. A fák 5 éves koráig azok alakító metszése. Idős, koros fák ritkító ill. ifjító metszése A fák körül víztányér kialakítása az ültetés után a 2-éves gondozási időt követően még 5 évig. A víztányér kapálása, tisztán tartása, a sarjak rendszeres eltávolítása A kezelt területen található járdák, közlekedő utak űrszelvényébe lógó ágak, a sérült, száraz, 9

10 növényi részek eltávolítása; 5 cm átmérő fölött sebkezeléssel Viharok utáni azonnali takarítás, ágak, levél elszállítása Örökzöldek hónyomás elleni védelme, tápanyag -utánpótlása komplex műtrágyával Az inváziós fajú fás szárú növények írtása a Vállalkozó feladata A Vállalkozó területén kívül eső területeken (parkoló, burkolt felületek), de a Vállalkozó által kezelt területről bizonyíthatóan származó lombtömeg összeszedése a lombhullási időszakban a Vállalkozó feladata. 7. Évelő ágyak ápolása 7.1. Rendszeres kapálás, gyomlálás, a növények szakszerű kezelése/ pl. visszavágás/ Elvirágzott, sérült növényi részek folyamatos eltávolítása Tavaszi tápanyag visszapótlás 5 kg/100 m2 NPK / / + mikroelem tartalmú kevert műtrágya kijuttatásával. 8. Edényes növények /planténerek/ fenntartása 8.1. A talaj tavaszi fellazítása, takarítása, a sérült elszáradt növények eltávolítása, pótlása, növények metszése, formálása úgy, hogy díszítő értéküket megőrizzék A planténerek folyamatos takarítása, hulladékmentesen tartása Tápoldatos öntözés a vegetációs időben 2-hetente 0,2 %-os komplex műtrágya oldattal. Öntözés heti 2x, az egynyári növények ültetése után az egynyári növények kezelésére vonatkozó bekezdés az irányadó Gyomlálás, talajlazítás szükség szerint azzal a kitétellel, hogy a planténer talajának gyommentesnek kell lennie. 9. Növénypótlás 9.1. A lopásból, rongálásból eredő károkért a Vállalkozó nem felel, de azokat az észleléstől számított 24 órán belül fel kell mérnie és írásban jelentenie a Megrendelő illetékesének. Amennyiben ez folyamatosan nem történik meg Megrendelő él a minőségi kifogással Fenntartási okok (kiszáradás, kórokozók vagy kártevők kártétele) következtében elpusztult növényeket a Vállalkozó köteles pótolni, a fenntartott növény fajtáját és életkorát figyelembe véve. 10. Az öntözőrendszerek üzemeltetése Amennyiben a területen automata öntözőrendszer van, annak üzemeltetése és karbantartása a Vállalkozó feladata. A rongálásból, lopásból eredő károkat rögzíteni kell, a pótlásról, javításról a Vállalkozó gondoskodik, és ennek költsége a Vállalkozót terheli. Ott, ahol öntözőrendszer nincs, az öntözést más módon kell megoldani A szökőkutak, ivó kutak és csobogók üzemeltetése nem tartozik a fenntartási feladatokhoz A Millennium parkban a külső medence tisztítása az öntözőrendszer üzemeltetése a Vállalkozó feladata. A külső medence algamentesítése és takarítása. 11. Viharkárok kezelése Viharkár esetén a keletkező károkat a vihar elmúltát követő 3 órán belül fel kell mérni, azokat rögzíteni, a Megrendelő illetékesének írásban továbbítani valamint a takarítást, kárelhárítást meg kell kezdeni A viharkárral sújtott területeken minden hulladék, 10 cm-nél kisebb tőátmérőjű ágak összegyűjtése és elszállítása kötelező Fa kidőlés és 10 cm tőátmérőnél vastagabb ágak leszakadása vis maior eseménynek számít, ezt követően a kárfelmérést el kell végezni, aminek alapján a Vállalkozónak árajánlatot kell benyújtania a Megrendelőhöz. Ennek elfogadása, a Megrendelő által történő megrendelő kitöltése, mely feltétele az ilyen jellegű munkálatok megkezdésének. Megrendelés hiányában, illetve a Vállalkozó által benyújtott ajánlat visszautasítása esetén a Megrendelő intézkedik a szükséges 10

11 munkák elvégzéséről. 12. Hulladékkezelés és szállítás A Vállalkozó köteles az általa kezelt területen képződő hulladékot (beleértve az általa kezelt közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítését is) rendszeresen gyűjteni, és a) azt hatósági engedéllyel (hulladékkezelési engedély) rendelkező vállalkozásnak elszállításra és ártalmatlanításra átadni a fenntartott területen, vagy b) hulladékkezelési engedélyt beszerezve saját maga elszállítani ártalmatlanításra, vagy c) a hulladék begyűjtési tevékenység engedélyének beszerzése után saját telephelyén begyűjteni és negyedévente ártalmatlanításra engedélyektől függően elszállítani/elszállíttatni. Ennek összes költségét a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó a területen keletkezett hulladék mennyiségéről a hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozás által kiadott mérlegjegyeket negyedévente a számlával együtt köteles a Megrendelő illetékes személyének benyújtani. 13. Játszóterek fenntartása Általános szempont, hogy a játszóterek üzemeltetési időszakában a fenntartásra az egyes pontokban leírtak az irányadók Homokozott felületeken a homok pótlása és évenkénti 20 cm-es vastagságban cseréje a szabványban rögzített minőségű homokkal és folyamatos gyomtalanítás Az általános alapkövetelmények szerint a homokozót évente 1x kell fertőtleníteni, / igénybe vett területen 2x /, 3 évenként cserélni, hetente takarítani, valamint a II. és III. negyedévben 2 hetente lazítani A játszótereken elhelyezett eszközök szabványosságáért a Vállalkozó nem felel, de az eszközökön észlelt károkat az észleléstől számított 24 órán belül írásban jelentenie kell a Megrendelő illetékesének. 14. Parkolók A gyeprácsos vagy más burkolatú parkolók a fenntartott területhez tartoznak, azokon a hulladék begyűjtése, kaszálás, a kiemelt szegélyek melletti gyomtalanítás a Vállalkozó feladata, kivéve a parkoló felületen kihelyezett hulladékgyűjtők ürítését. A parkolókat elválasztó zöldsáv gondozása, szemetezése, illetve az abban lévő cserjék és fák ápolása, metszése, sarjak levágása a Vállalkozó feladata. 15. Növényvédelem Gondoskodni kell a területen lévő növényzet növényvédelméről. Kivételt képeznek ez alól a koros fák. A koros fák esetében a Vállalkozónak bejelentési kötelezettsége van a Megrendelő felé, amennyiben növény egészségügyi problémát észlel. 16. Utcabútorok hulladékgyűjtő edények A kezelt területen található hulladékgyűjtő edényzetet és a lábazatot minden év május 30-ig eredeti állapotának megfelelően festeni szükséges Az utcabútorok, padok tisztántartása, szükség esetén mosása. A padokra karbantartási, javítási kötelezettség nincs. 17. Bejelentési kötelezettség Amennyiben a területen villamos elosztószekrény, közterületi bútor, hulladékgyűjtő, információs tábla, közvilágítás, vagy egyéb /pergola, zenepavilon, stb./ található, azok meghibásodását, sérülését az észlelést követő 3-órán belül a Vállalkozó írásban köteles bejelenteni a Megrendelő illetékesének. 18. Közüzemi díjak A területen az áram-, a vízdíj-, valamint a vízkészlet-járulék megfizetése Megrendelőt terheli. A kezelt területen található órák számát és óra állását a terület átadás-átvétel napján a Vállalkozó és 11

12 a Megrendelő ügyintézője a munkanaplóban rögzíti. A Vállalkozó továbbiakban az órák állását havi szinten a munkanaplóban rögzíti. 19. Területen a Vállalkozó megjelölése A Vállalkozó a fenntartott területen köteles a területcsoporton belüli önálló egységenként a vállalkozás megnevezését, telephelyét és elérhetőségét az átadott minta alapján a Vállalkozó által készíttetett 40x60 cm-es méretű - jól látható helyen elhelyezett - táblán feltüntetni a szerződés aláírását követő 30 napon belül. 20. Növények ültetése a fenntartott területen A területen található növényállomány megújítása végett minden év október 30-ig a Megrendelő illetékesével előzetesen egyeztetett helyszínekre bruttó Ft értékű növényállomány jegyzékét kell leegyeztetni. Az ültetés és a növényállomány ellenértéke külön nem számlázható, az az ajánlati ár részét képezi. Az ültetést nov. 30-ig el kell végezni, a kiültetett növények jegyzéke a november havi munkanapló mellékletét képezik. 21. Munkanapló A Vállalkozó a munkáról, területi egységenként munkanaplót köteles vezetni. A munkanapló tartalmazza az elvégzett tényleges munka tételes leírását (megnevezés, helyszín, létszám, mennyiség). A Megrendelő a parkfenntartási munkákat folyamatosan ellenőrzi és csak a szerződésben meghatározott minőségben és időben elvégzett munkálatokat fogadja el, melyet a munkanaplóban minden tárgyhót követő hónap 25-ig aláírással igazol. A Megrendelő havonta, egy előzetesen egyeztetett időpontban a Vállalkozóval helyszíni bejáráson végigjárja a kezelt területet, melynek tényét a munkanaplóban rögzítik. Amennyiben ez nem történik meg a Vállalkozó nem jogosult a munkálatokat teljesítettnek tekinteni és a számlát kiállítani. A Vállalkozó a naponta vezetett munkanaplót hivatalos munkaidőben a Megrendelő illetékese számára hozzáférhető helyen köteles tartani. Az aláírással igazolt és mindkét fél által aláírt munkanaplók után kerül a havi díj kifizetésre. III. Rész: TINÓDI TÉRHEZ KAPCSOLT TERÜLETEK, SZENT LÁSZLÓ U.-HOZ KAPCSOLT TERÜLETEK ÉS SZABADIFÜRDŐ: m2 Általános követelmény: A területen a Vállalkozó a jó gazda gondosságával kell, hogy eljárjon (különös figyelemmel a locsolási vízfelhasználásra, a burkolatok zöldfelületek állapotának hosszú távú megőrzésére) a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 1. Kaszálás, gyep karbantartás 1.1. A gyepfelületek rendszeres kaszálása fűgyűjtő géppel történhet, a beállított maximális fűmagasság 6cm. A szegélyek vághatók damilos kaszával. A gyepfelülettel határos burkolt járdák széleinek burkolata jól láthatóak legyenek A területtel határolt kiemelt és K szegélyek melletti rész gyommentesítése, a parkoló felületeken vagy útburkolaton A kaszálék összegyűjtése és elszállítása a kaszálás napján A gyepfelületek évente egyszeri /tavaszi/ gépi levegőztetése, illetve kétévenkénti hengerezése, valamint a rendszeres gyomirtás. A gyommentesítésről a havi munkanapló mellékleteként a permetezési napló és a vegyszer számla másolata benyújtandó A terület takarítása, lomb és szemétgyűjtéssel és annak elszállításával: - május szeptember közt naponta - márc április 30. és szeptember november közt 2-naponta - november február közt szükség szerint, illetve a kiíró megrendelése alapján A gyepfelület évenkénti tápanyag utánpótlása 3 kg/100 m2 mennyiségű tartós hatású, 12

13 szabályozott tápanyagleadású műtrágyával a vegetáció indulásakor, tavasszal. A műtrágya vásárlását igazoló számla másolati példánya adott év májusi munkanaplójához csatolni szükséges A gyepfelület felülvetése a gépi levegőztetést követően a területre jellemző magkeverékkel, 0,5 cm-es tőzeges homok takarással A gyepfelület többszöri átgereblyézése, a csikk folyamatos szedése. 2. Burkolt felületek 2.1. Járdák, közlekedő utak, kavicsos felületek gyommentesítése, takarítása A gyöngykavicsos felületeken évente minimum 1x tavasszal a kátyúk feltöltése és min. 1 cm-es kavicspótlás, utána szükség szerint átlagosan min.1 cm-es kavicspótlás Hó eltakarítása és homokszórással történő síkosság mentesítés. A közlekedő utaknak a gyalogjárdákkal való kapcsolódásának biztosítása A gyalogútra szóródó fűkaszálék azonnali eltakarítása, csikk rendszeres összegyűjtése A járdák, közlekedő utak május 01.-szeptember 15. között 2 naponta történő seprése, az év további időszakában a Megrendelő illetékesének jelzése alapján. 3. Egynyári virágágyak gondozása 3.1. A virágágyak évenkénti előkészítése 5 cm-es tőzeg takarással és 5 kg/100 m2 tartós hatású, szabályozott tápanyag leadású műtrágya bedolgozásával Előzetes írásban benyújtott és elfogadott növényültetési terv alapján történő kiültetés legkésőbb május 10 -ig. A kiültetéskor a növények bimbós-virágzó állapotában kell legyenek Rendszeres gyomlálás, öntözés, kapálás, csikk és hulladék eltávolítás A növényeket olyan színvonalú ápolásban kell részesíteni, hogy díszítő értéküket október 10-ig megőrizzék A virágágyakból elvirágzott, kiszáradt növényi részek kiszedése, elszállítása, a virágágyak ásása, virágok fenntartási kezelésből adódó folyamatos pótlása Köszöntő táblánál kiépített ágyásban és a tartóoszlopon 2 db 60 m hosszú virágládában egynyári és kétnyári növények beültetése és kihelyezése. 4. Kétnyári virágágyak 4.1. A terület előkészítése, az előzetesen benyújtott és elfogadott terv szerinti kiültetése, rendszeres kapálása, gyomlálása, öntözése A növények májusi kiszedése, elszállítása Azokon a területeken ahol az egynyári felületek helyére kétnyári növények nem kerülnek kiültetésre az ágyás folyamatos gyommentesen tartása szükséges. 5. Cserje felületek kezelése 5.1. Évenkénti fenntartó és ifjító metszés, folyamatos karbantartás Cserje és sövény őszi ásása lombhullás után évenként 5 kg/100 m2 NPK / / + mikroelem kevert műtrágya bedolgozásával. A műtrágya vásárlását igazoló számla másolati példányát adott év decemberi munkanaplójához csatolni szükséges Őszi lomb gereblyézése, lombhullás kezdetétől-lombvesztésig heti 2x-i elszállítással A sövény és cserjeágyak talaját a vegetációs időben folyamatosan lazítani szükséges és gyommentesen kell tartani. Növényvédelem szükség szerint. 6. Díszfák gondozása 6.1. A fák 5 éves koráig azok alakító metszése. Idős, koros fák ritkító ill. ifjító metszése A fák körül víztányér kialakítása. A víztányér kapálása, tisztán tartása, a sarjak rendszeres eltávolítása A területen található közlekedő utak, járdák űrszelvényébe lógó ágak, a sérült, száraz, növényi részek eltávolítása; 5 cm átmérő fölött sebkezeléssel. 13

14 6.4. Viharok utáni azonnali takarítás, ágak, levél elszállítása Örökzöldek hó nyomás elleni védelme, tápanyag -utánpótlása komplex műtrágyával Az inváziós fajú fás szárú növények írtása a Vállalkozó feladata A Vállalkozó területén kívül eső területeken (parkoló, burkolt felületek), de a Vállalkozó által kezelt területről bizonyíthatóan származó lombtömeg összeszedése a lombhullási időszakban a Vállalkozó feladata. 7. Évelő ágyak ápolása 7.1. Rendszeres kapálás, gyomlálás, a növények szakszerű kezelése / pl. visszavágás/ Elvirágzott, sérült növényi részek folyamatos eltávolítása Tavaszi tápanyag visszapótlás 5 kg/100 m2 NPK / / + mikroelem tartalmú kevert műtrágya kijuttatásával. 8. Növénypótlás 8.1. A lopásból, rongálásból eredő károkért a Vállalkozó nem felel, de azokat az észleléstől számított 24 órán belül fel kell mérnie és írásban jelentenie a Megrendelő illetékesének. Amennyiben ez folyamatosan nem történik meg a Megrendelő él a minőségi kifogással Fenntartási okok (kiszáradás, kórokozók vagy kártevők kártétele) következtében elpusztult növényeket a Vállalkozó köteles pótolni, a fenntartott növény fajtáját és életkorát figyelembe véve. 9. Az öntözőrendszerek üzemeltetése Amennyiben a területen automata öntözőrendszer van, annak üzemeltetése és karbantartása a Vállalkozó feladata. A rongálásból, lopásból eredő károkat rögzíteni kell, a pótlásról, javításról a Vállalkozó gondoskodik, és ennek költsége a Vállalkozót terheli. Ott, ahol öntözőrendszer nincs, az öntözést más módon kell megoldani. 10. Viharkárok kezelése Viharkár esetén a keletkező károkat a vihar elmúltát követő 3 órán belül fel kell mérni, azokat rögzíteni, a Megrendelő illetékesének írásban továbbítani valamint a takarítást, kárelhárítást meg kell kezdeni A viharkárral sújtott területeken minden hulladék, 10 cm-nél kisebb tőátmérőjű ágak összegyűjtése és elszállítása kötelező Fa kidőlés és 10 cm tőátmérőnél vastagabb ágak leszakadása vis maior eseménynek számít, ezt követően a kárfelmérést el kell végezni, aminek alapján a Vállalkozónak árajánlatot kell benyújtania a Megrendelőhöz. Ennek elfogadása, a Megrendelő által történő megrendelő kitöltése, mely feltétele az ilyen jellegű munkálatok megkezdésének. Megrendelés hiányában, illetve a Vállalkozó által benyújtott ajánlat visszautasítása esetén a Megrendelő intézkedik a szükséges munkák elvégzéséről. 11. Hulladékkezelés és szállítás A Vállalkozó köteles az általa kezelt területen képződő hulladékot (beleértve az általa kezelt közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítését is) rendszeresen gyűjteni, és a) azt hatósági engedéllyel (hulladékkezelési engedély) rendelkező vállalkozásnak elszállításra és ártalmatlanításra átadni a fenntartott területen, vagy b) hulladékkezelési engedélyt beszerezve saját maga elszállítani ártalmatlanításra, vagy c) a hulladék begyűjtési tevékenység engedélyének beszerzése után saját telephelyén begyűjteni és negyedévente ártalmatlanításra engedélyektől függően elszállítani/elszállíttatni. Ennek összes költségét a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó a területen keletkezett hulladék mennyiségéről a hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozás által kiadott mérlegjegyeket negyedévente a számlával együtt köteles az a Megrendelő illetékes személyének benyújtani. 12. Játszóterek fenntartása 14

15 Általános szempont, hogy a játszóterek üzemeltetési időszakában a fenntartásra az egyes pontokban leírtak az irányadók Homokozott felületeken a homok pótlása és évenkénti 20 cm-es vastagságban cseréje a szabványban rögzített minőségű homokkal és folyamatos gyomtalanítás Az általános alapkövetelmények szerint a homokozót évente 1x kell fertőtleníteni, / igénybe vett területen 2x /, 3 évenként cserélni, hetente takarítani, valamint a II. és III. negyedévben 2hetente lazítani A játszótereken elhelyezett eszközök szabványosságáért a Vállalkozó nem felel, de az eszközökön észlelt károkat az észleléstől számított 24 órán belül írásban jelentenie kell a Megrendelő illetékesének. 13. Parkolók A gyeprácsos vagy más burkolatú parkolók a fenntartott területhez tartoznak, azokon a hulladék begyűjtése, kaszálás, a kiemelt szegélyek melletti gyomtalanítás a Vállalkozó feladata, kivéve a parkoló felületen kihelyezett hulladékgyűjtők ürítését. A parkolókat elválasztó zöldsáv gondozása, szemetezése, illetve az abban lévő cserjék és fák ápolása, metszése, sarjak levágása a Vállalkozó feladata. 14. Növényvédelem Gondoskodni kell a területen lévő növényzet növényvédelméről. Kivételt képeznek ez alól a koros fák. A koros fák esetében növény egészségügyi probléma észlelésekor bejelentési kötelezettsége van a Vállalkozónak a Megrendelő felé. 15. Utcabútorok hulladékgyűjtő edények A kezelt területen található hulladékgyűjtő edényzetet és a lábazatot minden év május 30-ig eredeti állapotának megfelelően festeni szükséges Az utcabútorok, padok tisztántartása, szükség esetén mosása. A padokra karbantartási, javítási kötelezettség nincs. 16. Bejelentési kötelezettség Amennyiben a területen villamos elosztószekrény, közterületi bútor, hulladékgyűjtő edényzet, információs tábla, közvilágítás, vagy egyéb /pergola, zenepavilon, stb./ található, azok meghibásodását, sérülését az észlelést követő 5-órán belül a Vállalkozó írásban köteles bejelenteni a Megrendelő illetékesének. 17. Közüzemi díjak A területen az áram-, a vízdíj-, valamint a vízkészlet-járulék megfizetése a Megrendelőt terheli. A kezelt területen található órák számát és óra állását a terület átadás-átvétel napján a Vállalkozó és a Megrendelő ügyintézője a munkanaplóban rögzíti. A Vállalkozó továbbiakban az órák állását havi szinten a munkanaplóban rögzíti. 18. Területen a Vállalkozó megjelölése A Vállalkozó az általa fenntartott területen köteles a területcsoporton belüli önálló egységenként a vállalkozás megnevezését, telephelyét és elérhetőségét az átadott minta alapján a Vállalkozó által készíttetett 40x60 cm-es méretű - jól látható helyen elhelyezett - táblán feltüntetni a szerződés aláírását követő 30 napon belül. 19. Növények ültetése a fenntartott területen A területen található növényállomány megújítása végett minden év október 30-ig a Megrendelő illetékesével előzetesen egyeztetett helyszínekre bruttó Ft értékű növényállomány jegyzékét kell leegyeztetni. Az ültetés és a növényállomány ellenértéke külön nem számlázható, az az ajánlati ár részét képezi. Az ültetést nov. 30-ig el kell végezni, a kiültetett növények jegyzéke a november havi munkanapló mellékletét képezik. 15

16 20. Munkanapló A Vállalkozó a munkáról, területi egységenként munkanaplót köteles vezetni. A munkanapló tartalmazza az elvégzett tényleges munka tételes leírását (megnevezés, helyszín, létszám, mennyiség). A Megrendelő a parkfenntartási munkákat folyamatosan ellenőrzi és csak a szerződésben meghatározott minőségben és időben elvégzett munkálatokat fogadja el, melyet a munkanaplóban minden tárgyhót követő hónap 25-ig aláírással igazol. A Megrendelő havonta, egy előzetesen egyeztetett időpontban a Vállalkozóval helyszíni bejáráson végigjárja a kezelt területet, melynek tényét a munkanaplóban rögzítik. Amennyiben ez nem történik meg a Vállalkozó nem jogosult a munkálatokat teljesítettnek tekinteni és a számlát kiállítani. A Vállalkozó a naponta vezetett munkanaplót hivatalos munkaidőben a Megrendelő illetékese számára hozzáférhető helyen köteles tartani. Az aláírással igazolt és mindkét fél által aláírt munkanaplók után kerül a havi díj kifizetésre. IV. Rész: RÓZSAKERT ÉS KAPCSOLT TERÜLETEK, JÓKAI PARK: m2 Általános követelmény: A területen a Vállalkozó a jó gazda gondosságával kell, hogy eljárjon (különös figyelemmel a locsolási vízfelhasználásra, a burkolatok zöldfelületek állapotának hosszútávú megőrzésére) a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 1. Kaszálás, gyep karbantartás 1.1. A gyepfelületek rendszeres kaszálása fűgyűjtő géppel történhet, a beállított vágómagasság öntözőrendszerrel ellátott területen V.1.-IX.15. között 4cm, öntözőrendszerrel ellátatlan területen 6 cm, egyéb időszakban mindenhol 6cm lehet. A maximális fűmagasság öntözőrendszerrel ellátott területen 6 cm, egyéb területen 8cm. A szegélyek vághatók damilos kaszával. A gyepfelülettel határos burkolt járdák széleinek burkolata jól láthatóak legyenek A területtel határolt kiemelt és K szegélyek melletti rész gyommentesítése, a parkoló felületeken vagy útburkolaton A kaszálék összegyűjtése és elszállítása a kaszálás napján A gyepfelületek évente egyszeri /tavaszi/ gépi levegőztetése, illetve kétévenkénti hengerezése, valamint a rendszeres gyomirtás. A gyommentesítésről a havi munkanapló mellékleteként a permetezési napló és a vegyszer számla másolata benyújtandó A terület takarítása, lomb és szemétgyűjtéssel és annak elszállításával: - május szeptember közt naponta legalább 2-szer - márc április 30. és szeptember november közt 2-naponta - november február közt szükség szerint, illetve a kiíró megrendelése alapján A gyepfelület évenkénti tápanyag utánpótlása 3 kg/100 m2 mennyiségű tartós hatású, szabályozott tápanyag leadású műtrágyával a vegetáció indulásakor, tavasszal. A műtrágya vásárlását igazoló számla másolati példánya adott év májusi munkanaplójához csatolni szükséges A gyepfelület felülvetése a gépi levegőztetést követően a területre jellemző magkeverékkel, 0,5 cm-es tőzeges homok takarással A gyepfelület többszöri átgereblyézése, a csikk folyamatos szedése. 2. Burkolt felületek 2.1. Járdák, közlekedő utak, kavicsos felületek gyommentesítése A gyöngykavicsos felületeken évente minimum 1x tavasszal a kátyúk feltöltése és min. 1 cm-es kavicspótlás, utána szükség szerint átlagosan min.1 cm-es kavicspótlás Hó eltakarítása és homokszórással történő síkosság mentesítés. A közlekedő utaknak a gyalogjárdákkal való kapcsolódásának biztosítása A gyalogútra szóródó fűkaszálék azonnali eltakarítása, csikk rendszeres összegyűjtése. 16

17 2.5. A járdák, közlekedő utak május 01.-szeptember 15. között 2 naponta történő seprése, az év további időszakában a Megrendelő illetékesének jelzése alapján. 3. Egynyári virágágyak gondozása 3.1. A virágágyak évenkénti előkészítése 5 cm-es tőzeg takarással és 5 kg/100 m2 tartós hatású, szabályozott tápanyagleadású műtrágya bedolgozásával Előzetes adott év ig írásban benyújtott és elfogadott növényültetési terv alapján történő kiültetés legkésőbb május 10 -ig. A kiültetéskor a növények bimbós-virágzó állapotában kell legyenek Rendszeres gyomlálás, öntözés, kapálás, csikk és hulladék eltávolítás A növényeket olyan színvonalú ápolásban kell részesíteni, hogy díszítő értéküket október 10-ig megőrizzék A virágágyakból elvirágzott, kiszáradt növényi részek kiszedése, elszállítása, a virágágyak ásása, virágok fenntartási kezelésből adódó folyamatos pótlása A Rózsakert virágágyaiba a tél folyamán átteleltetett 16 db 100/125 cm magasságú Nerium oleander ültetését kell elvégezni. A Nerium oleander növényt a szerződés kezdetekor a megrendelő biztosítja, de a további átteleltetés, kiültetés magas minőségi színvonalon tartás a vállalkozó feladata. 4. Kétnyári virágágyak 4.1. A terület előkészítése, az előzetesen benyújtott és elfogadott terv szerinti kiültetése, rendszeres kapálása, gyomlálása, öntözése A növények májusi kiszedése, elszállítása Azokon a területeken ahol az egynyári felületek helyére kétnyári növények nem kerülnek kiültetésre az ágyás folyamatos gyommentesen tartása szükséges. 5. Rózsaágyak kezelése 5.1. A növényállomány rendszeres növényvédelme cm-es hajtáshossz esetén kontakt+felszívódó gombaölő szerrel történő preventív védekezés, permetezési napló vezetése és annak bemutatása Az elvirágzott növényi részek és a vadhajtások folyamatos visszametszése, fagyok előtti takarás, tavaszi kitakarás, valamint szakszerű metszés A terület gyommentesen tartása Az ágyások őszi ásása, 5 kg/100 m2 NPK ( ) + mikroelem kevert műtrágya bedolgozásával. A műtrágya vásárlását igazoló számla másolati példányát adott év decemberi munkanaplójához csatolni szükséges A rózsaágyak szükségszerű öntözése az időjárás függvényében. 6. Cserje felületek kezelése 6.1. Évenkénti fenntartó és ifjító metszés, folyamatos karbantartás Cserje és sövény őszi ásása lombhullás után évenként 5 kg/100 m2 NPK / / + mikroelem kevert műtrágya bedolgozásával. A műtrágya vásárlását igazoló számla másolati példányát adott év decemberi munkanaplójához csatolni szükséges Őszi lomb gereblyézése, lombhullás kezdetétől-lombvesztésig heti 2x-i elszállítással A sövény és cserjeágyak talaját a vegetációs időben folyamatosan lazítani szükséges és gyommentesen kell tartani. Növényvédelem szükség szerint. 7. Díszfák gondozása 7.1. A fák 5 éves koráig azok alakító metszése. Idős, koros fák ritkító ill. ifjító metszése A fák körül víztányér kialakítása és fenntartása. A víztányér kapálása, tisztán tartása, a sarjak rendszeres eltávolítása. 17

18 7.3. A területen található közlekedő utak, járdák űrszelvényébe lógó ágak, a sérült, száraz, növényi részek eltávolítása; 5 cm átmérő fölött sebkezeléssel Viharok utáni azonnali takarítás, ágak, levél elszállítása Örökzöldek hó nyomás elleni védelme, tápanyag -utánpótlása komplex műtrágyával Az inváziós fajú fás szárú növények írtása a Vállalkozó feladata A Vállalkozó területén kívül eső területeken (parkoló, burkolt felületek), de a Vállalkozó által kezelt területről bizonyíthatóan származó lombtömeg összeszedése a lombhullási időszakban a Vállalkozó feladata. 8. Évelő ágyak ápolása 8.1. Rendszeres kapálás, gyomlálás, a növények szakszerű kezelése/ pl. visszavágás/ Elvirágzott, sérült növényi részek folyamatos eltávolítása Tavaszi tápanyag visszapótlás 5 kg/100 m2 NPK / / + mikroelem tartalmú kevert műtrágya kijuttatásával. 9. Növénypótlás 9.1. A lopásból, rongálásból eredő károkért a Vállalkozó nem felel, de azokat az észleléstől számított 24 órán belül fel kell mérnie és írásban jelentenie a Megrendelő illetékesének. Amennyiben ez folyamatosan nem történik meg a Megrendelő él a minőségi kifogással Fenntartási okok (kiszáradás, kórokozók vagy kártevők kártétele) következtében elpusztult növényeket a Vállalkozó köteles pótolni, a fenntartott növény fajtáját és életkorát figyelembe véve. 10. Az öntözőrendszerek üzemeltetése Amennyiben a területen automata öntözőrendszer van, annak üzemeltetése és karbantartása a Vállalkozó feladata. A rongálásból, lopásból eredő károkat rögzíteni kell, a pótlásról, javításról a Vállalkozó gondoskodik, és ennek költsége a Vállalkozót terheli. Ott, ahol öntözőrendszer nincs, az öntözést más módon kell megoldani. Az öntözőrendszer üzemeltetésébe a téliesítés bele tartozik A szökőkutak, ivó kutak és csobogók üzemeltetése nem tartozik a fenntartási feladatokhoz A Jókai park öntözőrendszerét ellátó szivattyúk kezelése napi szintű karbantartása a Vállalkozó feladata. A vízkivételi szivattyúk meghibásodása esetén azt a Vállalkozónak az észleléstől számított 3 órán belül jeleznie kell. A szivattyúk javítása nem tartozik a Vállalkozó feladatai közé. 11. A Jókai parkban elhelyezkedő kerti tó gondozása A vízbe került szennyező és nem oda illő anyagok / fém-, üveg-, műanyag tárgyak, papír-, lomb-, kaszálék-, egyéb/ napi szintű eltávolítása, folyamatos algamentesítés, vízinövények ápolása Évente 3 alkalommal nagytakarítás a víz leengedésével. 12. Viharkárok kezelése Viharkár esetén a keletkező károkat a vihar elmúltát követő 3 órán belül fel kell mérni, azokat rögzíteni, a Megrendelő illetékesének írásban továbbítani valamint a takarítást, kárelhárítást meg kell kezdeni A viharkárral sújtott területeken minden hulladék, 10 cm-nél kisebb tőátmérőjű ágak összegyűjtése és elszállítása kötelező Fa kidőlés és 10 cm tőátmérőnél vastagabb ágak leszakadása vis maior eseménynek számít, ezt követően a kárfelmérést el kell végezni, aminek alapján a Vállalkozónak árajánlatot kell benyújtania a Megrendelőhöz. Ennek elfogadása, a Megrendelő által történő megrendelő kitöltése, mely feltétele az ilyen jellegű munkálatok megkezdésének. Megrendelés hiányában, illetve a Vállalkozó által benyújtott ajánlat visszautasítása esetén a Megrendelő intézkedik a szükséges munkák elvégzéséről. 13. Hulladékkezelés és szállítás 18

19 13.1. A Vállalkozó köteles az általa kezelt területen képződő hulladékot (beleértve az általa kezelt közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítését is) rendszeresen gyűjteni, és a) azt hatósági engedéllyel (hulladékkezelési engedély) rendelkező vállalkozásnak elszállításra és ártalmatlanításra átadni a fenntartott területen, vagy b) hulladékkezelési engedélyt beszerezve saját maga elszállítani ártalmatlanításra, vagy c) a hulladék begyűjtési tevékenység engedélyének beszerzése után saját telephelyén begyűjteni és negyedévente ártalmatlanításra engedélyektől függően elszállítani/elszállíttatni. A telephelyén való gyűjtés esetében gondoskodni kell, hogy a tárolt anyag a telephelyén kívüli területekről ne legyen látható. Ennek összes költségét a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó a területen keletkezett hulladék mennyiségéről a hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozás által kiadott mérlegjegyeket negyedévente a számlával együtt köteles a Megrendelő illetékes személyének benyújtani. 14. Játszóterek fenntartása Általános szempont, hogy a játszóterek üzemeltetési időszakában a fenntartásra az egyes pontokban leírtak az irányadók Homokozott felületeken a homok pótlása és évenkénti 20 cm-es vastagságban cseréje a szabványban rögzített minőségű homokkal és folyamatos gyomtalanítás Az általános alapkövetelmények szerint a homokozót évente 1x kell fertőtleníteni, / igénybe vett területen 2x /, 3 évenként cserélni, hetente takarítani, valamint a II. és III. negyedévben 2hetente lazítani A játszótereken elhelyezett eszközök szabványosságáért a vállalkozó nem felel, de az eszközökön észlelt károkat az észleléstől számított 24 órán belül írásban jelentenie kell a Megrendelő illetékesének. 15. Parkolók A gyeprácsos vagy más burkolatú parkolók a fenntartott területhez tartoznak, azokon a hulladék begyűjtése, kaszálás, a kiemelt szegélyek melletti gyomtalanítás a Vállalkozó feladata, kivéve a parkoló felületen kihelyezett hulladékgyűjtők ürítését. A parkolókat elválasztó zöldsáv gondozása, szemetezése, illetve az abban lévő cserjék és fák ápolása, metszése, sarjak levágása a Vállalkozó feladata. 16. Növényvédelem Gondoskodni kell a területen lévő növényzet növényvédelméről. Kivételt képeznek ez alól a koros fák. A koros fák esetében növény egészségügyi probléma észlelésekor bejelentési kötelezettsége van a Vállalkozónak a Megrendelő felé. 17. Utcabútorok hulladékgyűjtő edények A kezelt területen található hulladékgyűjtő edényzetet és a lábazatot minden év május 30-ig eredeti állapotának megfelelően festeni szükséges Az utcabútorok, padok tisztántartása, szükség esetén mosása. A padok tekintetében javítási kötelezettség nincs. 18. Bejelentési kötelezettség Amennyiben a területen villamos elosztószekrény, közterületi bútor, hulladékgyűjtő, információs tábla, közvilágítás, vagy egyéb /pergola, zenepavilon, stb./ található, azok meghibásodását, sérülését az észlelést követő 3-órán belül a Vállalkozó írásban köteles bejelenteni a Megrendelő illetékesének. 19. Közüzemi díjak A területen az áram-, a vízdíj-, valamint a vízkészlet-járulék megfizetése a Megrendelőt terheli. A kezelt területen található órák számát és óra állását a terület átadás-átvétel napján a Vállalkozó és 19

20 a Megrendelő ügyintézője a munkanaplóban rögzíti. A Vállalkozó továbbiakban az órák állását havi szinten a munkanaplóban rögzíti. 20. Területen a Vállalkozó megjelölése A Vállalkozó a fenntartott területen köteles a területcsoporton belüli önálló egységenként a vállalkozás megnevezését, telephelyét és elérhetőségét az átadott minta alapján a Vállalkozó által készíttetett 40x60 cm-es méretű - jól látható helyen elhelyezett - táblán feltüntetni a szerződés aláírását követő 30 napon belül. 21. Jókai park őrzése A Jókai park fenntartási kötelezettségébe beletartozik a park őrzésének biztosítása június 1. és augusztus 31. közötti időszakban 6.00 óra és óra között minimum 2 fővel, óra és 6.00 óra között minimum 4 fővel. A szerződés teljesítése során az őrzési feladatokat szakképzett személyzettel kell ellátni. 22. Növények ültetése a fenntartott területen A területen található növényállomány megújítása végett minden év október 30-ig a Megrendelő illetékesével előzetesen egyeztetett helyszínekre bruttó Ft értékű növényállomány jegyzékét kell leegyeztetni. Az ültetés és a növényállomány ellenértéke külön nem számlázható, az az ajánlati ár részét képezi. Az ültetést nov. 30-ig el kell végezni a kiültetett növények jegyzéke a november havi munkanapló mellékletét képezik. 23. Munkanapló vezetése A Vállalkozó a munkáról, területi egységenként munkanaplót köteles vezetni. A munkanapló tartalmazza az elvégzett tényleges munka tételes leírását (megnevezés, helyszín, létszám, mennyiség). A Megrendelő a parkfenntartási munkákat folyamatosan ellenőrzi és csak a szerződésben meghatározott minőségben és időben elvégzett munkálatokat fogadja el, melyet a munkanaplóban minden tárgyhót követő hónap 25-ig aláírással igazol. A Megrendelő havonta, egy előzetesen egyeztetett időpontban a Vállalkozóval helyszíni bejáráson végigjárja a kezelt területet, melynek tényét a munkanaplóban rögzítik. Amennyiben ez nem történik meg a Vállalkozó nem jogosult a munkálatokat teljesítettnek tekinteni és a számlát kiállítani. A Vállalkozó a naponta vezetett munkanaplót hivatalos munkaidőben a Megrendelő illetékese számára hozzáférhető helyen köteles tartani. Az aláírással igazolt és mindkét fél által aláírt munkanaplók után kerül a havi díj kifizetésre. V. Rész: KILITI VÁROSRÉSZ, SÓSTÓ: m2 Általános követelmény: A területen a Vállalkozó a jó gazda gondosságával kell, hogy eljárjon (különös figyelemmel a locsolási vízfelhasználásra, a burkolatok zöldfelületek állapotának hosszútávú megőrzésére) a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 1. Kaszálás, gyep karbantartás 1.1. A gyepfelületek rendszeres kaszálása fűgyűjtő géppel történhet, a beállított maximális fűmagasság 6cm. A szegélyek vághatók damilos kaszával. A gyepfelülettel határos burkolt járdák széleinek burkolata jól láthatóak legyenek A területtel határolt kiemelt és K szegélyek melletti rész gyommentesítése, a parkoló felületeken vagy útburkolaton A kaszálék összegyűjtése és elszállítása a kaszálás napján A gyepfelületek évente egyszeri /tavaszi/ gépi levegőztetése, illetve kétévenkénti hengerezése, valamint a rendszeres gyomirtás. A gyommentesítésről a havi munkanapló mellékleteként a permetezési napló és a vegyszer számla másolata benyújtandó A terület takarítása, lomb és szemétgyűjtéssel és annak elszállításával: 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Étkeztetési szolgáltatás

Étkeztetési szolgáltatás Étkeztetési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás 2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Portaszolgálati és telepfelügyeleti feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretén belül - tájékoztató az eljárás eredményéről

Portaszolgálati és telepfelügyeleti feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretén belül - tájékoztató az eljárás eredményéről Portaszolgálati és telepfelügyeleti feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretén belül - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 Vállalkozási szerződés a Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel való bővítése elnevezésű ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0022 számú pályázat kül- és beltéri berendezési tárgyainak szállítására

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése.

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Varbó község belterületi vízrendezése ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0022 1.-5. KÖTET VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 71 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ... 1 I.

Részletesebben

Tájékoztató-Képzési szolgáltatás

Tájékoztató-Képzési szolgáltatás Tájékoztató-Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában

Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Ajánlattételi felhívás Budapest X. kerületi játszóterek felújítása tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/13. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Vállalkozási keretszerződés a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet fenntartásában lévő intézményekhez tartozó kazánok üzemeltetésére, javítására, gázrendszerek korszerűsítésére 2016. évben Közbeszerzési

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL - Támfalak karbantartása, fenntartása, javítása, utak, járdák fenntartása úttartozékok pótlása, utcabútorok javítása, zöldterületek rendezése; kapcsolódó forgalomtechnikai

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Sóstó - bútor KÉ táj. (NYMJV)

Sóstó - bútor KÉ táj. (NYMJV) Sóstó - bútor KÉ táj. (NYMJV) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről- Műszaki ellenőri feladatok megrendelése(keop 5.4.0./12-2013-0022) tárgyban kiírt eljárásban

Tájékoztató az eljárás eredményéről- Műszaki ellenőri feladatok megrendelése(keop 5.4.0./12-2013-0022) tárgyban kiírt eljárásban Tájékoztató az eljárás eredményéről- Műszaki ellenőri feladatok megrendelése(keop 5.4.0./12-2013-0022) tárgyban kiírt eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

"Zöldfelületek kezelése, karbantartása-szolgáltatás megrendelés" (Er. táj.)

Zöldfelületek kezelése, karbantartása-szolgáltatás megrendelés (Er. táj.) "Zöldfelületek kezelése, karbantartása-szolgáltatás megrendelés" (Er. táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/20 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Személygépkocsi kiegészítő tartozékok beszerzése

Személygépkocsi kiegészítő tartozékok beszerzése Személygépkocsi kiegészítő tartozékok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Karácsonyi csomagok beszerzése 2014 (er. táj.)

Karácsonyi csomagok beszerzése 2014 (er. táj.) Karácsonyi csomagok beszerzése 2014 (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

Golgota tér eredménytáj.

Golgota tér eredménytáj. Golgota tér eredménytáj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45316200-7 45316200-7 45316200-7

3.Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ CPV kód: 45316200-7 45316200-7 45316200-7 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám

Részletesebben

Hajdúnánás, Fürdő utca 16. sz. alatti ingatlanon sporttelep meglévő szociális épületének átalakítása, felújítása kiegészítő építési beruházás

Hajdúnánás, Fürdő utca 16. sz. alatti ingatlanon sporttelep meglévő szociális épületének átalakítása, felújítása kiegészítő építési beruházás Hajdúnánás, Fürdő utca 16. sz. alatti ingatlanon sporttelep meglévő szociális épületének átalakítása, felújítása kiegészítő építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/54 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 137 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 3600, Ózd közigazgatási területe Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium C-épület földszintjének felújítása

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium C-épület földszintjének felújítása A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium C-épület földszintjének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

HAJDÚ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 Debrecen, Széchenyi u. 33. 4002 Debrecen, Teljesítés helye:

HAJDÚ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 Debrecen, Széchenyi u. 33. 4002 Debrecen, Teljesítés helye: TEE- Munkahelyi képzések támogatása a HAJDÚ-COOP Zrt-nél TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0677 című projekt megvalósítása során megbízási szerződés keretében Oktatás/képzési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái

Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Örkény hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása 2015 eredmény

Örkény hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása 2015 eredmény Örkény hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása 2015 eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2014.10.03. Iktatószám: 19217/2014 CPV Kód: 80560000-7;80411000-8;80570000-0

Közzététel dátuma: 2014.10.03. Iktatószám: 19217/2014 CPV Kód: 80560000-7;80411000-8;80570000-0 Közlekedési ismeretek oktatása, valamint egészségügyi és személyiségfejlesztési szolgáltatások lebonyolítása a TÁMOP 3.1.4-12/2-2012 0588 azonosító számú A kondorosi iskola fejlesztéséért című projekt

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben