Egyszerűsített beszámoló Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet, illetve közhasznú egyéb szervezet részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített beszámoló Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet, illetve közhasznú egyéb szervezet részére. 2010."

Átírás

1 A szervezet megnevezése: FSF.hu Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 2030, Érd Mátyás király u. 62 Adószám: Bírósági bejegyzés száma: 11 Pk /7 Egyszerűsített beszámoló Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet, illetve közhasznú egyéb szervezet részére üzleti évről Kelt: Érd, március a szervezet vezetője (képviselője)

2 Adószám: Bírósági bejegyzés száma: 11 Pk /7 FSF.hu Közhasznú Alapítvány Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. Ssz. Előző év Előző év(ek) Tárgy év A tétel megnevezése (ezer Ft) helyesbítései (ezer Ft) 1 A. Összes Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működére kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítótól 7 e) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás 9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenységből származó bev. 13 C. Összes bevétel ( A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 28 F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény 30 H. Adófizetési kötelezettség 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 32 J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak tisztelet díjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41 D. Tovább utalt támogatások Keltezés: Budapest, március 31. Szervezet képviselője

3 Adószám: Bírósági bejegyzés száma: 11 Pk /7 FSF.hu Alapítvány Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Ssz. A tétel megnevezése Előző év (ezer Ft) Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év (ezer Ft) a b c d e 1 A Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPIROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE/JEGYZET TŐKE II. TŐKEVÉLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 19 VI. TÁRGYÉVI EREMÉNY VÁLLKOZÁS TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 G. Passzív időbeli elhatárolás Források összesen Keltezés: Budapest, március 31. Szervezet képviselője

4 Közhasznúsági jelentés Költségvetési támogatás felhasználása A személyi jövedelemadó 1%-ából Ft felajánlást kaptunk, amit projektjeink fejlesztésére használunk fel. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A szervezet az adóévben csak közhasznú tevékenységet folytatott, bevételei magánszemélyek és más gazdálkodó szervezetek támogatását és az SZJA 1%-os támogatást, kiadásai a projekt- és működési költségeit tartalmazzák. Vagyonának változása ebből ered. A cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatásként alapítványunk az alábbi feladatok támogatására kapott adományokat: Magánszemélyek és gazdasági társaságok összesen Ft-ot adományoztak. Szabad szoftverek népszerűsítésére a LOK konferencia támogatására Ft kapott az alapítvány. Konkrét feladat megjelölése nélkül az általános célok támogatására Ft adomány érkezett. Nyilatkozat Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott támogatást. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Alapítványunk sem anyagi, sem egyéb juttatást nem nyújtott a vezető tisztségviselőknek, az alapítvány vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

5 Beszámoló a közhasznú tevékenységekről Alapítványunk a tárgyévben az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte: Mozilla 2010-ben két nemzetközi konferencián vettünk részt, az első a brüsszeli FOSDEM volt. Júliusban a Mozilla Summit Whistlerben (BC, Canada), amelyre ismét meghívták a magyar mozillás aktivistáinkat is. OpenOffice.org/LibreOffice Az év első felében megjelent a honosított OpenOffice.org 3.2 és Nyáron elkészült a Calc tankönyv 2. javított kiadása. Az év második felében megalakult a The Document Foundation és elindult a LibreOffice projekt. Az FSF.hu Alapítvány csatlakozott a LibreOffice projekthez. A továbbiakban az a célunk, hogy az FSF.hu Alapítvány által támogatott fejlesztések részévé váljanak a LibreOffice-nak. Ilyen fejlesztések voltak a következők: Kiadásra került a Kiadványkészítés Writer szövegszerkesztővel jegyzet első változata A Libreoffice tipográfiai képességeinek bővítésére készült el a kiváló minőségű szabad Linux Libertine és Linux Biolinum betűkészlet Graphite változata. Magyar névelős kereszthivatkozások eszköztár évek óta igényelt problémára nyújt megoldást: a kereszthivatkozásokhoz kapcsolódó magyar névelők konzisztenciájának biztosítására. A Linux Libertine G betűkészlet használatának megkönnyítésére elkészült a Writer tipográfiai eszköztár is. A fejlesztések a Writert kiadványszerkesztő programokra jellemző képességekkel ruházták fel. Csak ODF-ben mentés kiegészítő Szabad magyar nyelvi eszközök Megjelentek a nyílt forráskódú helyesírás-ellenőrző és szótárának új, javított és bővített kiadásai is (Hunspell 1.2.9, Szabad magyar szótár 1.6.1). Hyphen : továbbfejlesztett elválasztási programkönyvtár. Javítások a Lightproof nyelvhelyesség-ellenőrzőben és magyar moduljában. Gnome A Gnome asztali környezet két kiadással jelentkezett 2010-ben, a 2.30 és a 2.32 felhasználói felülete egyaránt az alapítvány támogatásának köszönhetően jelenhetett meg teljes magyar fordítással. A 2.32-ben kezdtek el megjelenni az újraírt,

6 feladatközpontú felhasználói dokumentációk, amelyek magyar fordítása folyamatosan, szintén az alapítvány támogatásával készül. Ubuntu Két Ubuntu-kiadás jelent meg 2010-ben (10.04 LTS, 10.10), ezek honosításában részt vettek aktivistáink. Az alapítvány támogatásával elkészült az Ubuntu kiszolgáló kézikönyvének magyar fordítása is. Egyéb szabad szoftverek Aktivistánk részt vett a TexMakerX (LaTeX-szerkesztő) honosításában és karbantartja a honosítást. Készített szabványos Ubuntu (LTS és aktuális) csomagot, melyeket karbantart a PPA-ján. Folytatódott a wxmaxima honosítása, ebből is készültek szabványos Ubuntu (LTS és aktuális) csomagok: PPA. Mindkét szoftvert oktatják a Nyíregyházi Főiskolán matematika BSc, matematika tanári MSc, Programtervező és informatikus BSc tárgyak keretében, zömmel Ubuntun. A Maxima/wxMaxima párt a Szegedi Tudományegyetem matematika BSc alapszakának matematika szakirányán is tanítják. Szabad Szoftver Pályázat 2009 A 2009-ben meghirdetett pályázaton nyertes, támogatott fejlesztések között ben az alábbi 6 projekt valósult meg: Matematika szabadon A matek.hu tudástár szabadon használható matematikai szoftverek illetve szabad szoftverekkel készített matematikai tárgyú tananyagok számára ad otthont. A projekt másik eredménye a Matematikai live DVD. Ennek keretében elkészült egy (Linuxon futó) matematikai programokat és hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat tartalmazó LiveDVD első nyilvános változata. Hasznos OpenOffice.org kiterjesztések fejlesztése A pályázat célja olyan kiterjesztések megírása, amely az OpenOffice.org közösség által régen hiányolt funkciókat valósít meg. Az elkészült kiterjesztések: Munkafüzet-dokumentumok lehetséges hibáinak felkutatása kiterjesztés Figyelőablak kiterjesztés Diagramkészítő kiterjesztés Projekt Kogutowicz Javas térképrenderelő OpenStreetMap térképekhez.

7 GeoGebra fejlesztés Az FSF.hu Alapítvány támogatásából nagyrészt a GeoGebra Javascript verziójának megírása, illetve a webes portálnak Zend rendszerre történő átírása készült el. Szabad Ubuntu tananyag Az FSF.hu Alapítvány támogatásával elkészült az Ubuntu LTS és az OpenOffice.org használatát oktató ingyenesen hozzáférhető tananyag. A tananyag az edu.fsf.hu címen érhető el. Az oldal a nyílt forráskódú Ilias tanulmányi rendszerre épül. A GRASS térinformatikai rendszer kézikönyve magyarul A GRASS GPL licencű professzionális térinformatikai programrendszer. Nem oktatási célzattal fejlesztették/fejlesztik, hanem különböző tudományterületek, gyakorlati problémák igényeinek kielégítése a cél, így igen sok gyakorlati felhasználási területen megállja a helyét. Konferenciák Az alapítvány aktivistái az alábbi konferenciákon, rendezvényeken adtak elő: április 23., Előadás az InfoSavaria konferencián május 20., Előadás a Dunaújvárosi Főiskola Kerpely Antal Computers Szakkollégiumának szakmai napján október 8., Szabad Szoftver Nap Szegeden; ezen előadóként több aktivistánk részt vett október 16., az alapítvány által szervezett Linux az oktatásban (LOK) konferencia Budapest november 26., A Füzesgyarmaton megrendezett Info Éra konferencián a Szabad szoftver szekcióban több aktivistánk előadott. Virtuális szerverfarm Linux/KVM alapon Az alapítvány szervere jelenleg számos csoportnak szolgál elsősorban web-, és levelezőszerverként. A rendszer 2010-ben is remek rendelkezésre állást produkált. Jelenleg az alábbi oldalak kerülnek kiszolgálásra a szerverről: mozilla.fsf.hu, ubuntu.hu, edu.fsf.hu, gnome.hu, gimp.hu, wesnoth.fsf.hu, archlinux.fsf.hu, flosszine.org, lyx.hu, forditas.fsf.hu, swpat.fsf.hu, theopencd.fsf.hu, esr.fsf.hu, galateia.fsf.hu, tldp.fsf.hu, barack.fsf.hu Kelt: Érd, március a szervezet vezetője (képviselője)

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10

A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány. A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 A szervezet megnevezése: Dobogókőért Közhasznú Alapítvány A szervezet székhelye: 2099 Dobogókő Eötvös sétány 10 Statisztikai számjel: 18666777-9133-569-13 (adószám, csekkszámlaszám) 18666777-1-13 Cégjegyzék

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben