KÖZSÉGI MAJÁLIS MEGHÍVÓ. KÖZSÉGI ANYÁK NAPI MÛSORRA. Az édesanyákat köszönti: Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSÉGI MAJÁLIS MEGHÍVÓ. KÖZSÉGI ANYÁK NAPI MÛSORRA. Az édesanyákat köszönti: Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony."

Átírás

1 2015. április XXI. évfolyam 4. szám Anyák napi köszöntõ Csodálatos az, amit egy nõ megbír! Egy nõ, aki anya; egy anya, aki szeret. (Jókai Mór) Minden évben van egy kedves nap, amirõl sohasem feledkezhetünk meg, május elsõ vasárnapja. Álljunk oda Édesanyánk elé, s egy öleléssel, néhány szívbõl jövõ szóval mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tett! Anya, mama ezek azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsõként kimondunk, õ az, kihez örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk. Õ az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára mindig a gyermekei a legfontosabbak, akár hány évesek vagyunk is. Folyamatos aggódás az élete, minden percben félt és óv, dicsér és megszid, ha kell, támogat vagy megtilt, de bármit is tesz, mindig szeretetbõl teszi. Anyák napja alkalmából, Törtel Község Képviselõ-testülete nevében kívánok minden Édesanyának hosszú, szeretetteljes, boldog életet családja, gyermekei körében! Godó Tibor polgármester MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk a község lakosságát MÁJUS 3-án, VASÁRNAP, 16 órára, a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár A épületének nagytermében tartandó KÖZSÉGI ANYÁK NAPI MÛSORRA. Az édesanyákat köszönti: Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony. Mûsor: zenés, dalos, táncos összeállítás a helyi intézmények és lakosság összefogásával. KÖZSÉGI MAJÁLIS MÁJUS 1. KSK SPORTPÁLYA PROGRAMOK DÉLELÕTT 10 ÓRÁTÓL KAPUNYITÁS: 7 ÓRAKOR AMATÕR STRANDFOCI KUPA SPORT- ÉS TÁNCBEMUTATÓK JÁTÉKOS VETÉLKEDÕK SORVERSENYEK KÖTÉLHÚZÁS KINCSKERESÕ JÁTÉK KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK: UGRÁLÓVÁR, ARCFESTÉS, KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS, ZSÁK- BAMACSKA, NAGY ÜSTBEN BABGULYÁS (ami megvásárolható), BÜFÉ ÉS ZENE EGÉSZ NAP! FÕZZÜNK BORÁCSBAN! SZERETETTEL VÁRUNK CSALÁDOKAT, CIVIL SZERVEZETEKET, VÁLLALKOZÓKAT, AKIK BOGRÁCSBAN FÕZIK A FINOM EBÉDET! RÉGIMÓDI MAJÁLIS SÁTOR (SÖR, VIRSLI) MINDENKIT SZERETETTEL VÁR TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! EBOLTÁS 2. oldal Mezõõri szolgálat 4-5. oldal Településfejlesztési adó 8. oldal

2 2. oldal TÖRTELI EBOLTÁS Az ebek kötelezõ veszettség elleni rendelõi kampányoltása Törtel községben: Május 11. (hétfõ) óra Május 12. (kedd) óra Május 15. (péntek) óra Május 16. (szombat) 9-11 óra Az oltás helyszíne: Állatorvosi rendelõ Törtel, Szent István út 7. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/ (XII.20.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõen január 1-tõl szigorodtak az ebek veszettség elleni védõoltása igazolásának szabályai január 1-tõl az ebek veszettség elleni védõoltása igazolására már csak a hivatkozott rendelet mellékletében leírtaknak megfelelõ oltási könyv (Kisállat Egészségügyi Könyv), vagy a kutyák, macskák Közösségen belüli mozgásához való egységes európai állatútlevél használható január 1-tõl már semmilyen régi fajta oltási könyv nem használható az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolására szolgáló állatorvosi bejegyzésre. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2013-tól veszettség ellen csak mikrochippel megjelölt eb oltható. Jelöletlen ebeket nem áll módunkban veszettség elleni oltásban részesíteni. A jelöletlen ebeket oltáskor mikrochippel meg kell jelölni. Az oltás díja ebenként 3500 Ft. Az akciós eboltáson az ebeket DÍJMENTESEN FÉREG- TELENÍTJÜK. Az ebek mikrochippel való megjelölése 3500 Ft. Ezen díjtételek csak az akciós kampányoltásra vonatkoznak. Természetesen lehetõség van az ebek háznál történõ megjelölésére és oltására is. A féreghajtási kötelezettséget az állategészségügyrõl szóló szabályzat /2002. (IX.4.) FVM zoonózis rendelet 8. (2) bekezdése szabályozza. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet elõírása szerint az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. A féreghajtási kötelezettséget az állategészségügyrõl szóló szabályzat /2002. (IX.4.) FVM zoonózis rendelet 8. (2) bekezdése szabályozza. Oltást végzõ állatorvos: Dr. Gubik Zoltán Telefon: Alpolgármesteri fogadóóra legközelebb május 5-én (kedden) délelõtt óráig lesz. Az alpolgármester asszony szeretettel várja az érdeklõdõ törteli polgárokat, ha véleményük vagy kérésük van a lakókörnyezetünkkel kapcsolatban és azokat, akik személyes problémák megoldásában tanácsot, segítséget várnak az önkormányzattól. Tisztelt Lakosság! Értesítjük Önöket, hogy az Ivóvízminõség-javítás Törtelen (KEOP / ) kivitelezési munkálatai során a próbaüzem a kettes szakaszába ért. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy i naptól a hálózatra az új víztisztító technológián keresztül érkezik a kitermelt víz. A próbaüzem az üzemeltetõ BÁCSVÍZ Zrt. és az ÁNTSZ felügyeletével zajlik. ÉKISZ Építõipari Kft. AQUA-FILT Kft. Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Földi László ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁT TART május 7-én, csütörtökön, óra között, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Polgármesteri Hivatal LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Fõépítész ügyfélfogadási rendjérõl Törtel Község Önkormányzat fõépítésze Farkas Zsolt úr kéthetenként csütörtökön délelõtt 10:30-11:30 óráig a Polgármesteri Hivatal dísztermében egyeztetést, ügyfélfogadást tart. A települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggõ feladatokkal kapcsolatban áll a lakosság rendelkezésére.

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete alapján a polgármester az alábbi pályázati felhívást teszi közzé Megpályázható lakás címe: 2747 Törtel, Dózsa György út 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás. 1. A bérlemény címe, alapterülete, szobák száma, komfortfokozata: 2747 Törtel, Dózsa György út 22. szám 40,32 m 2 alapterületû, 1 elõszoba, 1 és 1/2 szoba, 1 kis konyha, 1 fürdõszoba helyiségekbõl álló összkomfortos lakás. 2. Bérbeadás jogcíme: költségalapon. 3. Bérleti díj mértéke: Ft/hó. 4. Egyéb feltételek: 4.1 A bérleményt a bérbeadó a jelenlegi állapotában adja bérbe. A bérlõ fizeti a közüzemi költségeket. 4.2 A bérlõ a szerzõdés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ állagmegóvásról és karbantartásról saját költségen gondoskodni. 4.3 A bérlõ a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt nem adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen más személy használatába. 4.4 Bérlõ a bérleti szerzõdés megszûnése esetén cserelakásra nem tarthat igényt. 4.5 A bérleti díjat bérbeadó jogosult szerzõdésmódosítás nélkül minden év január 1-jétõl a KSH által közzétett inflációs rátával megemelni. A bérleti díjat a Bérlõ minden esetben a tárgyhó 15. napjáig köteles a Bérbeadónak megfizetni. 4.6 A bérleti jogviszony határozott idõre, 5 évre szól, részletes feltételeit felek szerzõdésben rögzítik. 5. Pályázati követelmények: (1) Költségelven bérbe adott lakás bérlõjévé a kérelmezõ legfeljebb öt év határozott idõre akkor jelölhetõ ki, a) ha neki, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtagjainak Törtel község közigazgatási területén aa) lakható lakás tulajdonjoga, ab) állandó lakáshasználati joga, ac) önkormányzati tulajdonban lévõ, szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta, b) a kérelem benyújtásának idõpontjában korábbi, önkormányzati lakás bérletébõl származó, az Önkormányzatnál nyilvántartott tartozása nincs, c) akinek korábbi lakásbérleti szerzõdését az Önkormányzat az Lt. 24. (1) bekezdés a)-d) pontjai alapján, öt éven belül nem mondta fel, d) ha neki, vagy a vele együtt költözõ családtagjának van rendszeres jövedelme, és az egy fõre esõ jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 6. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázók a jelen felhívás önkormányzati hirdetõtáblán való közzétételét követõ 30 napon belül, legkésõbb április 30. napján óráig jogosultak a pályázat beadására, a jelen pályázati kiírás mellékletét képezõ Pályázati adatlap kitöltésével. 7. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat a Törteli Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában (Törtel, Szent István tér 1.) 1 példányban, zárt borítékban lehet benyújtani, ügyfélfogadási idõben. A borítékra rá kell írni: Pályázat a 2747 Törtel, Dózsa György út 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérletére, egyéb felirat a borítékon nem lehet. A pályázatot átvételi elismervény alapján vesszük át, amelyen a pályázat átvételének pontos idõpontja és az átvevõ személye feltüntetésre kerül. 8. A pályázat elbírálása: A lakásrendelet (2) A 2. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ személyek közül a rendelet 2. melléklete szerinti szempontrendszer alkalmazásával a legtöbb pontot szerzett kérelmezõt, pontegyenlõség esetén a legtöbb pontot szerzett jelentkezõk közül sorsolással kiválasztott személyt kell kijelölni. A bérlõkijelölésrõl a polgármester dönt. A pályázók az eredményrõl a döntést követõ 8 munkanapon belül írásos értesítést kapnak Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítás, valamint a Pályázati adatlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodahelységében ügyfélfogadási idõben. Bõvebb felvilágosítás a pályázat benyújtásának helyén vagy az 53/ telefonszámon kapható. Törtel, március 30. TÖRTEL ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁTÓL Tisztelt Törteli Lakosok! Törtel Roma Nemzetiségi Önkormányzata részérõl tájékoztatjuk Önöket, hogy a településen újra megszervezzük a Roma Klubot. Kérjük mindazokat, akik részt kívánnak venni a Klub életében, hogy ezen szándékukat jelezzék felénk. A foglalkozások keretében ápolni kívánjuk a roma hagyományokat, és kulturált szórakozási lehetõséget szeretnénk biztosítani a roma és nem roma lakosság részére egyaránt, zenével, sakkal, kártyával, egyéb kikapcsolódási lehetõségekkel és beszélgetésekkel, továbbá nyári táborok szervezése is az elképzeléseink között szerepel, együttmûködve az óvodával és az iskolával. Terveink szerint heti egy alkalommal gyûlünk majd össze, a késõbbiekben egyeztetett idõpontban és helyszínen. Tisztelettel kérjük a község lakosságát arra, hogy amenynyiben olyan eszközeik vannak, amiket tudnak nélkülözni, és alkalmasak lehetnek a tartalmas szórakozás és kikapcsolódás megvalósítására, úgy azokat a Polgármesteri Hivatalba szíveskedjenek eljuttatni, ahol a Roma Klub részére gyûjtjük õket. Felajánlásaikat elõre is nagyon köszönjük! Tisztelettel: Völgyi Rudolf elnök, Határ László elnökhelyettes Burai János képviselõ

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2015. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e mezei õrszolgálat létrehozásáról, mûködésérõl és a mezõõri járulékról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a fegyveres biztonsági õrzésrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, valamint Mûvelõdési, Egészségügyi és Sportbizottsága véleményének kikérésével a következõket rendeli el: 1. Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település közigazgatási külterületén található, agrár hasznosítású, vegyes minõsítésû területek, illetve az azokhoz kapcsolódó felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezõgazdasági építmények és földmérési jelek õrzésének érdekében mezei õrszolgálatot léteísít és mûködtet. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Törtel község közigazgatási külterületén található, vegyes minõsítésû területekre, ide értve a szántó, gyep (rét, legelõ), szõlõ, gyümölcsös, kert, nádas, továbbá a 3. (3) bekezdése alapján az erdõ és a halastó mûvelési ágú területeket. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott területek természetes és jogi személy használójára, illetve amennyiben ennek személye ismeretlen, úgy a tulajdonosára (a továbbiakban: Érdekelt). 3. A mezõõr jogállása, feladata, a mezei õrszolgálat létszáma, a mezõõri körzetek meghatározása (1) A mezõõr Törtel Község Önkormányzata által a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi I. törvény alapján alkalmazott munkavállaló. A mezõõrrel kapcsolatos munkáltatói jogokat a képviselõ-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. (2) A mezõõr köteles az e rendeletben meghatározott területeknek a munkáltató által meghatározott rend szerinti õrzését a vonatkozó jogszabályok szerint ellátni, így különösen a település közigazgatási külterületén található szántó, gyep (rét, legelõ), szõlõ, gyümölcsös, kert és nádas mûvelési ágú területek védelmérõl gondoskodni, valamint az illegális külterületi hulladéklerakást megakadályozni, továbbá az ezt elkövetõk beazonosításában aktívan részt venni. (3) A Törvény 18. (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a mezõõr e rendelet alapján megbízást kap a Törtel község közigazgatási külterületén található erdõ, és halastó mûvelési ágú területek õrzésére is. (4) A mezei õrszolgálat létszáma Törtel településen két fõ. (5) A mezõõrök mûködési területe Törtel község közigazgatási külterülete. Az egyes mezõõrök mûködési körzetének helyrajzi szám szerinti megállapítását az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A mezõõri járulék (1) A mezei õrszolgálat fenntartási költségeinek a központi költségvetés általi finanszírozást meghaladó részét az Önkormányzat a Törvény 19. (1) bekezdése alapján megállapított mezõõri járulékból fedezi. (2) A mezõõri járulék mértéke 500 Ft/ Ha/év. A mezõõri járulékot minden megkezdett hektár terület után meg kell fizetni. (3) A mezõõri járulék megfizetésének kötelezettsége a járulék alapját képezõ területnek az adott év január 1. nap szerinti Érdekeltjét terheli. Osztatlan közös tulajdon esetén a Érdekeltek kötelesek a mezõõri járulékot az annak alapját képezõ területre vonatkozó használati vagy tulajdoni részarányuknak megfelelõ arányban megfizetni, illetve az önbevallást ezen részarányoknak megfelelõen határidõben benyújtani. (4) A mezõõri járulék megfizetésének alapjául szolgáló terület nagyságának megállapítása önbevallással történik. Az önbevallást minden év január 31. napjáig köteles az Érdekelt a Polgármesteri Hivatal adócsoportjához személyesen, vagy postai úton benyújtani. Az önbevalláshoz szükséges nyomtatványt a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) A mezõõri járulék fizetésének kötelezettségét összegszerûen megállapító határozatot a Polgármesteri Hivatal minden év február 28. napjáig az Érdekeltek részére megküldi. (6) A mezõõri járulékot minden év március 31. napjáig kell egy összegben megfizetni postai csekken, vagy az Önkormányzat számlájára történõ átutalással. (7) A mezõõri járulék megállapításának alapjául szolgáló önbevallás adatainak valódiságát és tényszerûségét a jegyzõ jogosult ellenõrizni a földhivatali ingatlan-nyilvántartás, valamint szakigazgatási szerveknek a földalapú támogatás igénylésével kapcsolatban rendelkezésre álló adatai alapján. (8) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítható, hogy az Érdekelt az önbevallásban valótlan adatot szolgáltat, úgy a mezõõri járulék mértéke a rendelkezésre álló adatok alapján hivatalból kerül megállapításra, melyen felül az Érdekelttel szemben Ft-ig terjedõ közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. (9) A mezõõri járulék a Törvény 19. (3) bekezdése alapján adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. 5. Mentesség a mezõõrí járulék megfizetése alól (1) Amennyiben az Érdekelt mezõgazdasági szakigazgatási szerv, vagy biztosító által kiadott dokumentummal igazolni tudja, hogy a mezõõri járulék alapját képezõ terület több mint 70%-án a mezõõri járulék esedékességét megelõzõ évben vis maior, vagy egyéb elõre nem látható, önhibáján kívül bekövetkezõ káresemény folytán termelést folytatni nem tudott, illetve a megtermelt javak több mint 70%-a megsemmisült, mentesül az adott évi mezõõri járulék megfizetése alól. (2) Az önbevallást a mentességi ok fennállása esetén is határidõre be kell nyújtani. A mentességi ok fennállásának igazolására szolgáló dokumentumot az önbevalláshoz kell csatolni. Folytatása az 5. oldalon.

5 HÍRADÓ 5. oldal Folytatás a 4. oldalról. 6. Átmeneti és záró rendelkezések (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) A évben az önbevallás benyújtásának határideje május 31. napja, a mezõõri járulék megfizetésének határideje július 31. napja. (3) A mezõõri járulék mértéke a évben figyelembe véve a fizetési kötelezettség év közben történt keletkezését 375 Ft/Ha. (4) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. (5) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2. számú melléklet a 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez MEZÕÕRI JÁRULÉK ÖNBEVALLÁS (TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE) Törtel Község Önkormányzat Adóhatóságához a mezõõri járulék megállapításához (a fegyveres biztonsági õrzésrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény, valamint Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2015. (III.26.) sz. rendelete alapján). Azonosító adatok A tulajdonos/földhasználó neve (cége):... Címe (lakóhelye, székhelye):... Adóazonosító jele, adószáma:... Telefonszáma:... Számlavezetõ pénzintézet neve:... Törtel, március 26. Godó Tibor polgármester Búcsús Tamás jegyzõ 1. számú melléklet a 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez 1. számú mezõõri körzet: Törtel 02 Hrsz.-tól Törtel 0265 Hrsz.- ig, illetve ezen helyrajzi számok törései. 2. számú mezõõri körzet: Törtel 0266 Hrsz.-tól Törtel 0532 Hrsz.- ig, illetve ezen helyrajzi számok törései. számlaszáma:... Járulékkal érintett terület(ek) helye, helyrajzi száma: Területe összesen (ha):... Felelõsségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Törtel,... év... hó... nap... (cégszerû aláírás) Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2015. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e a vásárok és piacok rendjérõl, valamint a közterületen folytatott kiskereskedelmi értékesítõi tevékenység szabályairól Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/ (III.13.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, valamint Mûvelõdési, Egészségügyi és Sportbizottsága véleményének kikérésével a következõket rendeli el: 1. (1) Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a településen vásári és piaci kiskereskedelmi tevékenység folytathatóságának megteremtése céljából vásárteret és piacteret tart fenn és üzemeltet. (2) A Képviselõ-testület a közterületen végzett kiskereskedelmi értékesítõi tevékenység helyi elõírásait e rendelet keretei között szabályozza. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a) a vásárok rendjével kapcsolatos szabályozás tekintetében a Törtel 0248 hrsz.-ú, a valóságban a Kõrösi út végén lévõ vásártér; b) a piacok rendjével kapcsolatos szabályozás tekintetében a 2747 Törtel, Dózsa György út 20. szám alatt lévõ piactér; c) a közterületen végzett kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozás tekintetében Törtel község közigazgatási területére. (2) A rendelet személyi hatálya kitrejed az (1) bekezdésben meghatározott terü- Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A VÁSÁROK ÉS PIACOK RENDJÉRÕL... Folytatás az 5. oldalról. leteken vásári és piaci értékesítõ, valamint kiskereskedelmi tevékenységet folytatókra és vásárlókra. 3. A vásárok rendje (1) Törtel településen vásárt rendezni 2. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területen lehet, az alábbiak szerint: a) országos állat- és kirakodóvásárt minden év március hó 1. napjától november hó 30. napjáig, minden második hónap utolsó vasárnapján, 5 órától 14 óráig; b) alkalmi vásárt az önkormányzat engedélye alapján bármikor. (2) Vásáron kizárólag a szükséges engedélyek birtokában, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott árut szabad értékesíteni. Élõ állatnak vásáron történõ értékesítése esetén be kell tartani az állatvédelmi és az állategészségügyi elõírásokat. (3) A vásáron a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A vásár helyéül kijelölt területen az üzemeltetõ külön részt jelöl ki az élõ állat, és az egyéb árucikk értékesítésére. (4) Vásáron értékesíteni kizárólag helypénz megfizetését, valamint a vásár házirendjének megismerését és elfogadását követõen lehet. A házirend elfogadását az értékesítõ személy aláírásával igazolja. A helypénz beszedésérõl az üzemeltetõ megbízottja útján gondoskodik. A helypénz differenciált összegét az l. számú melléklet tartalmazza. (5) A vásáron kereskedelmi tevékenységet végzõkrõl az üzemeltetõ nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséhez a kereskedelmi tevékenységet végzõ köteles adatot szolgáltatni. (6) A vásárok rendjének fenntartásáról az üzemeltetõ megbízottja útján gondoskodik. A rend megzavarása esetén a megbízott a rendzavarót a vásárról kitilthatja. (7) Az üzemeltetõ megbízottját a Képviselõ-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jelöli ki. (8) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/A. (1a) bekezdése értelmében Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható, valamint egyidejûleg a vásár területérõl három hónapra kitiltható az, aki a) a helypénz megfizetését megtagadja; b) a megfizetett díjnak megfelelõ területnél nagyobb helyet foglal el, és a különbözetet nem fizeti meg; c) a vásár házirendjét megsérti, és a megbízottnak a rendzavarás megszüntetésére vonatkozó felszólításának nem tesz eleget. (9) Az eljárás lefolytatása a jegyzõ hatáskörébe tartozik. (10) A (9) bekezdésben meghatározott eljárásra alapot adó okról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet két tanúval kell hitelesíteni. (11) A vásárról kitiltottakról az üzemeltetõ nyilvántartást vezet. 4. A piacok rendje (1) Törtel településen piaci értékesítési tevékenységet kizárólag a 2. (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt területen, a kerítésen belül lehet. (2) A piaci értékesítés lehetõvé tétele érdekében az üzemeltetõ a piac területének nyitva tartásáról minden héten kedden, csütörtökön és szombaton, 6 órától 14 óráig, hétfõn, szerdán és pénteken 7 órától 11 óráig gondoskodik. (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a piac területe minden év október 24- tõl október 31-ig (a halottak napját megelõzõ héten) minden nap, 6 órától 18 óráig nyitva tart. (4) Piacon kizárólag a szükséges engedélyek birtokában, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott árut szabad értékesíteni. Élõ állatnak piacon történõ értékesítése esetén be kell tartani az állatvédelmi és az állategészségügyi elõírásokat. A piacon élõ állatként baromfi értékesíthetõ, a kizárólag az erre a célra kialakított, elkülönített helyen. (5) A piacon az asztal- és helyfoglalás a bérelt helyek kivételével érkezési sorrendben történik. (6) A piacon értékesíteni kizárólag az asztalpénz, vagy a helyfoglalási díj megfizetését, valamint a piac házirendjének megismerését és elfogadását követõen lehet. A házirend elfogadását az értékesítõ személy aláírásával igazolja. Az asztalpénz és a helyfoglalási díj összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (7) Az üzemeltetõ a piac területén lehetõséget biztosít asztal, illetve értékesítési hely bérletére. A bérlet idõtartama minimum 3 hónap, maximum 12 hónap. A bérelt asztalokat az igényeknek megfelelõ mértékig az 1. számú asztalsortól a 6. számú asztalsorig kell kiadni, a bérleti szándék bejelentésének sorrendjében. A bérelt helyeket a bérleti szándék bejelentésének sorrendjében, lehetõség szerint a bérlõ által megjelölt területen kell kijelölni. A bérelt asztalok és értékesítési helyek nem bérlõ általi elfoglalására kizárólag a bérlõ írásos engedélye alapján kerülhet sor. A bérleti díjak mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza. (8) Az üzemeltetõ a piac területén eseti jelleggel értékesíteni szándékozó személy részére 2 méter asztalhosszig ingyenes asztalhasználatot biztosít, amenynyiben az törteli lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerûen Törtel településen lakik. (9) Az üzemeltetõ a piac területén asztalt vagy értékesítési helyet bérelni szándékozó személy részére a 3. számú mellékletben meghatározott bérleti díjból 50% kedvezményt biztosít, amennyiben az törteli lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerûen Törtel településen lakik. (10) A piac rendjének fenntartásáról és az asztalpénz, helyfoglalási díj, valamint a bérleti díjak beszedésérõl az üzemeltetõ megbízottja útján gondoskodik. (11) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/A. (1a) bekezdése értelmében Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható, valamint egyidejûleg a piac területérõl három hónapra kitiltható az, aki a) az asztalpénz vagy a helyfoglalási díj fizetését megtagadja; b) a megfizetett díjnak megfelelõ területnél nagyobb helyet foglal el, és a különbözetet nem fizeti meg; c) a piac házirendjét megsérti, és a megbízottnak a rendzavarás megszüntetésére vonatkozó felszólításának nem tesz eleget. (12) Az eljárás lefolytatása a jegyzõ hatáskörébe tartozik. (13) A (12) bekezdésben meghatározott eljárásra alapot adó okról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet két tanúval kell hitelesíteni. (14) A piacról kitiltottakról az üzemeltetõ nyilvántartást vezet. Folytatása a 7. oldalon.

7 HÍRADÓ 7. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 6. oldalról. 5. A közterületen végzett kiskereskedelmi tevékenység (1) Törtel település közigazgatási területén figyelemmel az élet- és vagyonbiztonság fontosságára is közterületen kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet folytatni tilos, különös tekintettel a közutak melletti területre és a buszmegállók területére, valamint a parkoló céljára fenntartott területekre. (2) Tilos továbbá kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet folytatni a magáningatlanokat a közúttal összekötõ gépkocsi bejárókon és beállókon. (3) Az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott tilalom alól kivételt képeznek az alábbiak: a) Törtel település közigazgatási területén mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletek elõtti terület idény jelleggel, az üzletre mûködési engedéllyel rendelkezõ kereskedõ általi értékesítés során olyan módon, hogy az értékesítésre használt terület a közúttól legalább 1,5 méter távolságra legyen; b) a településen megtartott rendezvények és ünnepségek ideje alatt a rendezvény helyszíne(i) eseti jelleggel, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a közlekedés zavartalanságának szem elõtt tartásával, amennyiben az elkerülhetetlen; c) mozgóbolt esetében a részére az Önkormányzat által kijelölt közterület; d) Törtel település közigazgatási területén mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet tulajdonosa vagy bérlõje által üzemeltetett fagylaltos kocsi közúthasználata, amennyiben az értékesítés ideje alatt a biztonságos közúti közlekedés feltételei fennállnak. (4) A (3) bekezdésben foglalt esetekben a közterületek igénybe vételére az errõl szóló önkormányzati rendelet szerinti közterület-használati engedélyeztetést le kell folytatni. (5) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/A. (1a) bekezdése értelmében Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a (3) bekezdésben foglaltak kivételével közterületen kiskereskedelmi értékesítést folytat. (6) Az eljárás lefolytatása a jegyzõ hatáskörébe tartozik. (7) Az (6) bekezdésben meghatározott eljárásra alapot adó okról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet két tanúval kell hitelesíteni. 6. Átmeneti és záró rendelkezések (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a vásárok és piacok rendjérõl szóló 17/ (XI.25.) rendelete, valamint Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a közterületek eltérõ használatáról szóló 18/2011. (XI.25.) rendelete 1. -ának c) és o) pontja, 7. -ának d) pontjából a közterületi értékesítés szövegrész, 10. -ának (7) bekezdése, 16. -a, valamint az 1. számú melléklet 2. és 6. pontja. (3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. (4) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Törtel, március 26. Godó Tibor polgármester Búcsús Tamás jegyzõ 1. számú melléklet a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez A vásáron fizetendõ helypénz differenciált mértéke 1. A helypénz összege élõ állat értékesítése esetén: ló, szarvasmarha 500.-Ft/db csikó, borjú, szamár 400.-Ft/db sertés 50 kg-tól felfelé 250.-Ft/db malac 20 kg-on felül, kecske, juh 200.-Ft/db malac 20 kg-ig 150.-Ft/db pulyka, liba, kacsa, tyúk, gyöngyi, nagy nyúl 50.-Ft/db kisnyúl, napos liba, napos kacsa, napos pulyka 15.-Ft/db és galamb, elõnevelt csirke napos csirke 10.-Ft/db 2. A helypénz összege nem élõ állat értékesítése esetén: az elfoglalt terület arányában 250.-Ft/m 2 3. A vásár területén elhelyezett jármûvek után fizetendõ helypénz összege: tehergépkocsi 1,5 t felett tehergépkocsi 1,5 t alatt személygépkocsi személygépkocsi utánfutóval munkagép lovaskocsi kézi kocsi utánfutó 600.-Ft/db 400.-Ft/db 300.-Ft/db 400.-Ft/db 250.-Ft/db 400.-Ft/db 150.-Ft/db 200.-Ft/db 2. számú melléklet a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez A piacon fizetendõ asztalpénz és helyfoglalási díj összege 1. Az asztalpénz összege: az elfoglalt asztalhossz arányában 200.-Ft/fm 2. A helyfoglalási díj összege: az elfoglalt terület arányában 250.-Ft/m 2 3. A piacon értékesített baromfi esetén az 1. számú melléklet ide vonatkozó díjait kell megfizetni. 3. számú melléklet a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez A piacon bérelt asztalok és értékesítõi helyek bérleti díjának összege 1. Az asztalok bérleti díjának összege: az elfoglalt asztalhossz arányában (3-6 hónap) az elfoglalt asztalhossz arányában (6-12 hónap) 2. Az értékesítõi helyek bérleti díjának összege: az elfoglalt terület arányában (3-6 hónap) az elfoglalt terület arányában (6-12 hónap) Ft/fm/hó Ft/fm/hó Ft/m 2 /hó 800.-Ft/m 2 /hó

8 8. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2015. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e a helyi településfejlesztési adóról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében, valamint az 1/A. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, valamint Mûvelõdési, Egészségügyi és Sportbizottsága véleményének kikérésével a következõket rendeli el: 1. Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a településrõl történõ elvándorlás növekvõ tendenciájának megállítása, a lakosság életkörülményeinek javítása, és a lakóingatlanok értékének emelése céljából elengedhetetlenül szükséges, a kommunális adóbevételbõl finanszírozott, törvény által az önkormányzat részére kötelezõen elõírt feladatokon felül megvalósítandó, infrastrukturális fejlesztések forrásai egy részének elõteremtése érdekében, a közös teherviselés alapelvének szem elõtt tartásával helyi településfejlesztési adót állapít meg. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Törtel község közigazgatási területén található azon ingatlanokra, melyek ingatlan-nyilvántartásban megjelölt mûvelési ága lakóház és udvar, vagy tanya. A rendelet területi hatálya kiterjed továbbá azon zárt kert mûvelési ágú ingatlanokra, amelyeket a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álló lakcímnyilvántartás szerint lakóingatlanként használnak. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosaira. 3. A helyi településfejlesztési adó célja, mértéke és felhasználásának szabályai (1) A helyi településfejlesztési adóból származó bevételt az Önkormányzat kizárólag az 1. -ban meghatározott célok megvalósítása érdekében használhatja fel, így különösen: a) bel- és külterületi utak karbantartására; b) belterületi utak szilárd burkolattal történõ ellátására; c) belterületi járdák építésére; d) a helyi lakosok életkörülményeinek javítását célzó szolgáltatások megvalósítására, új közösségi terek kialakítására (pl. térfigyelõ kamerarendszer, játszótér... stb.). (2) A helyi településfejlesztési adó mértéke 150.-Ft/hó/ingatlan. (3) A helyi településfejlesztési adóból származó bevételt az Önkormányzat kizárólag erre a célra nyitott, elkülönített, településfejlesztési számlán kezeli. (4) A (3) bekezdésben megjelölt számláról történõ pénzfelvétel kizárólag a Képviselõ-testület határozata alapján lehetséges. A határozatban pontosan meg kell jelölni a felvenni szándékozott pénz összegét, valamint a felhasználás célját. (5) A (3) bekezdésben megjelölt számláról történõ pénzfelvételekrõl, ezek felhasználási céljáról és a helyi településfejlesztési adó felhasználásával folyamatban lévõ, vagy megvalósult fejlesztésekrõl, illetve azok készültségi fokáról a polgármester minden év december 15. napjáig a helyben szokásos módon (honlap, Törteli Híradó) tájékoztatja a település lakosságát. 4. A helyi településfejlesztési adó megfizetése (1) A helyi településfejlesztési adót minden évben két egyenlõ részletben (2 x 900.-Ft/ingatlan) kell megfizetni postai csekken, vagy az Önkormányzat által erre a célra nyitott bankszámlára történõ átutalással. Az elsõ részletet minden év március 15. napjáig, a második részletet minden év szeptember 15. napjáig kell megfizetni. (2) A helyi településfejlesztési adóról szóló határozatot, és a befizetéshez szükséges csekket a Polgármesteri Hivatal a kommunális adóról szóló értesítéssel együtt postázza az adófizetésre kötelezettek számára. (3) A helyi településfejlesztési adó kötelezettje a 2. (2) bekezdésének értelmezése tekintetében az a tulajdonos, akinek az adófizetési kötelezettség keletkezése évének január 1. napján az ingatlan-nyilvántartás szerint az ingatlan a tulajdonában van. (4) A helyi településfejlesztési adó adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. 5. Mentesség a helyi településfejlesztési adó megfizetése alól (1) Mentesül a helyi településfejlesztési adófizetési kötelezettség alól az, aki a 70. életévét betöltötte. (2) Az a kötelezett, aki az adófizetési kötelezettség keletkezésének évében tölti be a 70. életévét, szintén mentesül a helyi településfejlesztési adó megfizetése alól. 6. Átmeneti és záró rendelkezések (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) A helyi településfejlesztési adó mértéke évben figyelembe véve az adófizetési kötelezettség évközben történt keletkezését Ft/ingatlan. (3) A helyi településfejlesztési adó kötelezettje évben az, akinek az adófizetési kötelezettség alapjául szolgáló ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint január 1. napján a tulajdonában volt. (4) A évre vonatkozó helyi településfejlesztési adót a Polgármesteri Hivatal által a kötelezettek részére május 31. napjáig megküldött határozat alapján, egy összegben, szeptember 15. napjáig kell megfizetni. (5) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. (6) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Törtel, március 26. Godó Tibor polgármester Búcsús Tamás jegyzõ

9 HÍRADÓ 9. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2015. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e Törtel Község Önkormányzat Képviselõtestületének a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 14/2014. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Mötv. 8. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Törtel Község Önkormányzat képviselõ-testülete a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 14/2014. (XII.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 7. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(2) Aki mások nyugalmának megzavarására alkalmas zajjal együtt járó szerelési vagy építési tevékenységet végez hétköznap 20 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat 20 óra és 24 óra között, illetve vasárnap és az ünnepnapokon, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait, kivéve, ha a tevékenység tiltott idõtartamokban történõ folytatásához hatósági engedéllyel vagy közútkezelõi hozzájárulással rendelkezik. 2. A Rendelet 8. (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(7) Aki magántulajdonban lévõ ingatlan területérõl csapadékvizet közterületen lévõ szennyvízcsatornába szándékosan bevezet, az megsérti a közösségi együttélés alapvetõ szabályait. 3. A Rendelet további pontjai változatlanok maradnak. 4. Ez a Rendelet a kihirdetését követõ napon hatályát veszti. Törtel, március 25. Godó Tibor polgármester Búcsús Tamás jegyzõ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A Cegléd és Kistérsége háziorvosi ügyelet telefonszámai a következõk: az ingyenes 104 és az 53/ melyekre érkezõ bejelentkezések kezelése központi átirányítás útján a budapesti irányítóközpontban történik. Kérjük, az ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe. Megértésüket köszönjük! HIVATALI TELEFONKÖNYV Törtel Község Polgármesteri Hivatala 2747 Törtel, Szent István tér 1. központi tel.: 06-53/ Polgármester Godó Tibor tel.: 06-53/ Jegyzõ Búcsús Tamás tel.: 06-53/ Gazdasági csoport Vörös Andrea tel.: 06-53/ HELYTÖRTÉNETI REJTVÉNY! Kedves Olvasó! Ismét kedvezünk a rejtvényfejtõk szenvedélyének. A Törteli Híradó helytörténeti kérdéseire helyesen válaszolók között év végén értékes jutalmakat sorsolunk ki, amit a karácsonyi rendezvényünkön adunk át a szerencsés nyerteseknek. A megfejtést elektronikus úton a címre, postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 2747 Törtel, Szent I. tér 1. címre lehet eljuttatni. Ebben a hónapban településünk múltjának közegészségügyével kapcsolatos kérdéseire várjuk a válaszokat. 1. Ki volt községünk nagy tiszteletben álló orvosa tõl egészen a haláláig, 1968-ig? 2. Ki és mikor nyitotta meg az elsõ gyógyszertárat Törtelen? 3. Melyik évben létesült a faluban egészségház elõször egy védõnõvel? Hirdessen Ön is a Törteli Híradóban!

10 10. oldal TÖRTELI Munka- és Katasztrófavédelem TUDNUNK KELL TENNI! Miközben magunk mögött hagyjuk az R -es hónapokat, várva-várjuk, hogy belombosodjanak kertjeink, parkjaink, utcáink fái, amelyek elõsegítik a szürke hónapok utáni idegi, fizikai fáradtságunk elûzését, testünk-lelkünk felfrissülését. Nagy szolgálatot tesznek utcáink porának kiszûrésében, lekötik a szennyezõanyagok egy részét, javítják környezetünk klímáját. Jelentõs az oxigéntermelésük valamint a CO2 elnyelésük, megkötésük, amelybõl az üvegház-hatás mérséklése következik. Az erõs szeleket mérséklik, csökkentik a környezet zaj- és rezgésterhelését, stb. A fentiekben leírt kedvezõ hatásaik mellett az elõkertek és utcák fái a közterületek gazdáitól és az ingatlanok tulajdonosaitól nagy odafigyelést, gondozást igényelnek. Elhanyagolásuk esetén az elõnyös tulajdonságaik mellett igen sok bosszúságot okozhatnak, esetenként közvetlenül, vagy közvetve balesetek bekövetkezésében is szerepük lehet. 1. Számtalan utca járdáján nem lehet gyalogosan közlekedni, mert belógnak a fák ágai, libasorban kell haladni, cikázva kerülgetni a csapódó gallyakat szemünk védelmében. Esõs idõben az úticélhoz érve már a fejünk is meg van mosva, hiszen az esernyõ használata sem lehetséges az ûrszelvénybe belógó gallyak miatt, és hát fejvédõ sisak és zárt védõszemüveg viselésével mégsem közlekedhetünk gyalogútjainkon. Ha az ingatlanuk elõtti közterületen a járda közelében fa van, akkor végezzék el a gallyazást, az oda nem való tárgyakat távolítsák el a közúti járdák útszelvényébõl, amelyek veszélyeztetik az arra közlekedõ gyalogosokat. 2. Néhány helyen a kihelyezett közúti jelzõtáblák a fák lombjai között, illetve a fák lombjai által takarásban vannak. A jelzõtáblák észrevétlensége, késõi felismerhetõsége, illetve fel nem ismerhetõsége súlyos balesethez vezethet. Az ingatlanuk elõtti területekrõl a közút útszelvényébe belógó növényzetet el kell távolítani, a fák és cserjék gallyazását és visszametszését el kell végezni úgy, hogy a közlekedést ne zavarják, a kilátást ne akadályozzák. 3. Máshol a fák lombjai a védett útra való ráhajtásnál akadályozzák a kilátást, amelynek szintén baleset lehet a következménye. A közlekedésrendészeti elõírások szerint: Gondoskodni kell arról, hogy a kihelyezett közúti jelzõtáblák épek, tiszták, állandóan jól láthatóak és elõírt fényvisszavetõ képességûek legyenek, azokat semmi el ne takarja. 4. A fák elöregedése (különösen az akác, dió, nyár) és téli fagyok sokszor károsítják a fákat, az elszáradt ágak rugalmatlanná, törékennyé válnak, letört ágak súlyos fejsérülést és kárt okozhatnak. Az ingatlanuk elõtti közterületen a háza közelében végezze (végeztesse) el a fák gallyazását, a száraz ágak eltávolítását. Kiszáradt, elferdült, labilissá vált fát ki kell vágni. A fadöntést képesített szakember végezze el a 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról elõírásainak megfelelõen. Ne kezdjünk neki kellõ felkészültség, biztonságos munkaeszközök és védõfelszerelések hiányában a fa döntésének, hiszen a fadöntés fokozottan veszélyes mûvelet, ahogy Nyilas-Kolb Jenõ Fák dicsérete c. versében írta: és királyi még a halála is, döbbentõ zuhanás, jelbeszédes, csak hat fejsze tudja agyonverni és még dõltében is ölni képes. Indokolt esetben a veszély elhárításáig a forgalmat a Polgármesteri Hivatal elõzetes engedélyével el kell terelni. 5. Lombhullás idején a lehullott, átnedvesedett, elnyákosodott levelek csúszóssá tehetik a járdát, veszélyeztetve az ott közlekedõk biztonságát. Ingatlanuk elõtti járdaszakaszt tisztán és csúszásmentesen kell tartani. Leveleket össze kell gyûjteni szükség szerinti gyakorisággal, a járdaszakaszt csúszásgátló anyaggal fel kell szórni. A szórásra használt anyag a környezetet nem károsíthatja. 6. Súlyos balesetveszélyt okoz, ha a fák ágai, lombjai a föld feletti áramvezetõket veszélyes mértékben (biztonsági övezeten belül) megközelítik. A faágak eltávolítására az ott lakók és az utcán közlekedõk biztonságának megóvása érdekében van szükség. Ha a fák ágai elérik a vezetéket, már a fák érintése illetve azok környezetében való tartózkodás is rendkívüli kockázatot, életveszélyes helyzetet teremthet. A súlyos baleseti kockázatok mellett ha az ágak a vezetékekhez csapódnak, áramkimaradásokat okozhatnak nem kis bosszúságunkra. A GKM 122/2004. (X. 15.) rendelete szerint a biztonsági övezet környezetében levõ fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelõje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik. A kisfeszültségû csupasz szabadvezeték biztonsági övezetében a gallyazást úgy kell elvégezni, hogy a vezeték környezetében lévõ fák, magasra nõtt bokrok ágai az éves növekményt is figyelembe véve az áramvezetõket alulról és oldalirányban 1 méternél jobban, felülrõl pedig egyáltalán ne közelítsék meg. 7. Nem elhanyagolható még a fák allergiát okozó hatásai sem. Legfrissebb adatok szerint az allergiások számára a nyírfa mellett a ciprus- és tiszafafélék, valamint a nyárfa pollenszórása okozhatja a legtöbb gondot. Az Országos Környezet-egészségügyi Intézet (OKI) a honlapján rendszeresen frissíti az egyes allergén növények mogyoró, éger, ciprus- és tiszafafélék, kõris, nyárfa, gomba, szilfa, fûzfa pollenszórására vonatkozó mérési eredményeket, s egy térképen öt színnel jelölik az egyes településeket a különbözõ allergének intenzitása alapján. 8. A fák okozta kockázatok csökkentéséhez leginkább az vezet, ha levágjuk, lenyessük a bajt okozó gallyakat, összegyûjtjük a faleveleket, de hová tegyük a nyesedéket, az összegyûjtött faleveleket? Az avar és a kerti hulladék ártalmatlanítása újrahaszno- Folytatása a 11. oldalon.

11 HÍRADÓ 11. oldal Folytatás a 10. oldalról. sítással és komposztálással végezhetõ környezetünk kímélésével, de esetenként szükségessé válik az égetéssel történõ ártalmatlanítás is, hiszen a gázkazánokban nemigen lehet a nyesedéket újrahasznosítani és az egyes lombfajtákat nem lehet komposztálni, stb március 5-én hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.05.) BM rendelet, amelynek rendelkezése szerint: Ha jogszabály másként nem rendelkezik, belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Tehát a rendelet értelmében belterületen tilos az égetés, kivéve, ha a településen van az égetésre vonatkozó más (helyi) jogszabály, amely a fenti rendelettel összhangban feloldja az általános tilalmat és a helyi sajátosságokat figyelembe véve, szigorú szabályok, korlátozások betartása mellett az égetést engedélyezi. Az elõnyöket, a feladatokat és a felelõsségeket összevetve a szigorú követelmények, teendõk ellenére ÜLTES- SÜNK FÁKAT kertjeinkbe, köztereinkre, hogy a szikrázó napsütésben adjanak hûs árnyékot Törtel község utcáin közlekedõknek, biztosítsanak otthont éneklõ, csicsergõ madarainknak. Környezetünk mikroklímájának javításával tegyék egészségesebbé, komfortosabbá életünket. Bakos Dénes ny. tanár, munkabizt. szakértõ A Törteli Ipartestülert vezetõsége tisztelettel és szeretettel vár minden kedves iparost és családját a sportpályán tartandó községi majálisra! Megnyitottunk! Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat Törtel, Dózsa Gy. u. 9. sz. alatt (az Ágnes Virágbolt mellett). Minden nap helyben sütött péksütemények, rétes, pogácsa széles választékban. Teljes kiõrlésû, rozsos, magvas kifli, zsemle, kenyér. Üdítõ, kávé, cappuccino kapható. Alkalmakra, rendezvényekre rétes, pogácsa, péksütemények sütését vállaljuk. Elõrendelés leadható az üzletben vagy telefonon. Pizza rendelés: Hétfõtõl-péntekig óráig, szombaton óráig. Telefonszám: Nyitva tartás: Hétfõtõl-Szombatig: 6-21 óráig; Vasárnap: 7-12 óráig. Várjuk szeretettel Vásárlóinkat! CSIBE VÁSÁR! Ha egészséges, szépen fejlõdõ csibét szeretne, idén is válassza a mi naposcsibéinket és takarmányunkat! Minden elõjegyzõnek egy 10%-os kupont adunk, amit az elsõ UNI csirketáp vásárlásakor beválthat! Részletekrõl érdeklõdjön a KASZAP KFT. Purina takarmány üzleteiben! Elérhetõség: 2747 Törtel, Ceglédi u. 20. Telefon: 06-30/

12 12. oldal TÖRTELI MUNKÁT KERES? A Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. multinacionális partnercége számára munkatársakat keres ceglédi gyárába, különböző munkakörökbe. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt május 05-én 10:00-tól. Helyszín: Déryné Művelődési Központ, 2747 Törtel, Dózsa Gy. út Bővebb információ: Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft., 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. Tel.: +36 (76) , Ha érdekli a lehetőség, nem kell mást tennie, csak eljönni és elhozni az önéletrajzát. GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, BEÜZEMELÉSE, KARBANTARTÁSA, MÛSZERES ELLENÕRZÉSE! Gáz,- víz,- fûtésszerelés, javítás. Borics István gázszerelõ mester Elérhetõségek: 06-30/ b o r i c s i s t v a t - o n l i n e. h u w w w. b o r i c s g a z.h u Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/

13 HÍRADÓ 13. oldal ÉVA SZALON Májusi akció a kozmetikában! Minden gyantázásra (hónalj, kar, intim, láb) egész hónapban 15% kedvezmény! ÚJ GENERÁCIÓS FLABéLOS ALAKFORMÁLÓ, MOZGÁSTERÁPIÁS, ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ Fogyni vágyó hölgyeknek, irodai ülõmunkát végzõknek, idõsebb korosztálynak, fizikai munkát végzõknek, sportolóknak, stresszel és idõhiánnyal küzdõknek. 10 perc FLABéLOS = 50 perc edzés OTO Chili KOCKAHAS GÉP Az OTO Bodycare legújabb fejlesztése, az OTO Chili egy igazi áttörés a fitneszkészülékek piacán! Szinte az összes fõbb izomcsoportot egyetlen mozdulattal dolgoztatja meg, de leginkább a hasra koncentrál, az eredményre pedig nem kell sokáig várni! OTO e-shape A STÍLUSOS ÉS KOMPAKT ALAKFORMÁLÓ MASSZÁZSKÉSZÜLÉK, AMELY A MÉLYEBB SZÖVETEKRE IS HAT. Áraink: FLABéLOS: 1 alkalom (10 perc): 300 Ft; (20 perc): 500 Ft Bérletek: 15x10 perc: 3000 Ft (200 Ft/10 perc) 30x10 perc: 5400 Ft (180 Ft/10 perc) 45x10 perc: 7200 Ft (160 Ft/10 perc) OTO Chili: 30x5 perc: 2000 Ft (napi 5 perc ajánlott) Minden FLABéLOS bérlet mellé: 1000 Ft OTO e-shape: 30x10 perc: 2000 Ft Nyitva tartás: hétfõ: 13-19, kedd: 13-19, szerda: 13-19, csütörtök: 13-19, péntek: 07-19, szombat: Törtel, Temetõ u. 9. Telefon: 06-53/ Gál Edina kozmetikus tel.: 06-30/ Ságiné Hartyáni Éva fodrász

14 14. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Hasított akác Ft/q Vastag akác Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán gurigás Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán félig hasított Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán készre hasított.2900 Ft/q Fabrikett (15 kg, kemény fából, sajtolással). 920 Ft/cs. PB gázpalack Ft AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók DRÓTFONATOK 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. VADHÁLÓ (1,5x50 fm): Ft KEMÉNYFA DESZKÁK BETONOSZLOPOK 2,4 m-es (háromszög alakú) 1650 Ft/db 2,8 m-es ( -alakú, erõsített) 2600 Ft/db AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

15 HÍRADÓ 15. oldal Tisztelt Törteliek! Manapság egyre gyakoribbak az ország egész területére jellemzõ tûzesetek, hirtelen lecsapó, nagy erejû természeti katasztrófák, amelyek sokszor járnak jégesõvel, orkánszerû széllel. Az erõs szél megbonthatja, rongálhatja a tetõszerkezetet, a kéményeket. A villámcsapás tönkreteheti az elektronikus berendezéseket és szerkezeteket. A vihar okozta károk miatt akár életveszélyessé, lakhatatlanná válhat az épület. A viharokat nem tudjuk kivédeni, de a károk mielõbbi helyreállítására fel lehet készülni az Allianz Otthonbiztosítás segítségével. 80 nm-es családi ház teljes körû biztosítása ingóságok nélkül: Ft/negyedév teljes körû biztosítása ingóságokkal együtt: Ft/negyedév Ezért az összegért a következõ eseményekre kap biztosítást: Tûz; Vihar; Árvíz; Földcsuszamlás; Idegen tárgyak rádõlése; Idegen jármû ütközése; Felhõszakadás; Beázás; Zárcsere; Betöréses lopás; Lopás; Villámcsapás és indukciós hatás; Robbanás, robbantás; Jégverés; Hó nyomás; Kõ- és földomlás; Ismeretlen építmény, üreg beomlása; Csõtörés (elfolyt víz Ft-ig); Földrengés; Üvegtörés; Épületrongálás; Rablás és kifosztás; Fagyasztott élelmiszerek megromlása; Ft felelõsség biztosítás. ******************************************************************************************************** Homoki János, az Allianz Biztosító megbízott képviselõje, a következõ termékeket értékesíti: Kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítás (segédmotor: 2340 Ft/év adóval!) Casco gépjármû biztosítás Lakásbiztosítás (pl. kiegészítõ baleset biztosításkor, egy csonttörésre Ft-ot fizet az Allianz) Vállalkozói vagyon biztosítás Mezõgazdasági biztosítás Életbiztosítások: piacvezetõ (legolcsóbb fenntartási költségekkel és kiemelkedõ hozammal) Nyugdíjbiztosítás 20% állami támogatással Önkéntes nyugdíjpénztár Egészségpénztár. Tisztelettel: Homoki János, az Allianz tanácsadója Elérhetõségeim: 2747 Törtel, Báthory út 1. Telefonon: / Amennyiben szüksége van biztosításra, vagy tanácsadásra, hívjon!

16 16. oldal TÖRTELI

17 HÍRADÓ 17. oldal Szeretettel üdvözöljük az idei évben is kedves horgászni és pihenni vágyó vendégeinket. A horgásztó és az azt körülvevõ gyönyörû környezet kiválóan alkalmas elsõsorban horgászatra, pihenésre, rendezvények lebonyolítására. PROGRAMJAINK: Május 16. (szombat) Horgászverseny Május 23. (szombat) Gyermek Horgászverseny A versenyek 7.00-kor kezdõdnek. Helysorsolások 6.30-kor. Egy bottal, 2 horoggal lehet versenyezni. A versenyek végén ebéd, utána eredményhirdetés. Részvételi díjak: felnõtt: 3000 forint, gyermek: 2500 forint. Jelentkezni a helyszínen lehet, legkésõbb a versenyek elõtti héten. Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját Június 6-án (szombaton) az V. Kákási Bográcskirály Hagyományõrzõ Fõzõversenyre A verseny 8.00-kor kezdõdik. Bármilyen bográcsban elkészíthetõ étellel lehet nevezni. Csapatok jelentkezését várjuk. Eredményhirdetés kor, délután az I. Csirkefogó Fesztivál Programok: solymász bemutató, hastáncosok, kirakodók, kézmûvesek, arcfestés, ugrálóvár. Versenyek: favágás, gumicsizma dobás, bála pakolás, bicikli szlalom egy zsák búzával, csirke fogás. A Fesztivált meglepetés programmal zárjuk. A rendezvény fõvédnöke: Földi László országgyûlési képviselõ úr, védnök: Godó Tibor polgármester úr. A rendezvényre a belépés díjtalan. Várjuk szeretettel! Kákástó KAPÁSBÓL A LEGJOBB! Információ, helyfoglalás: 06-70/

18 18. oldal TÖRTELI Gazdag Erzsi: Itt a tavasz Itt a tavasz, tudod-e? Leheletét érzed-e? Virágszájjal rád nevet virágszagú kikelet. Rád füttyent a bokorból, füttyös madár torokból. Rügyes ággal meglegyint S érzed, tavasz van megint. A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Április csalfa, változékony jellegû hónap, megérkeztek a várva várt fecskék, gólyák, a vándormadarak. A gyermekek nagy örömmel fogadták az óvodánk közelében fészkelõ gólyapárt. Óvodai programunk jeles napja ebben a hónapban a Húsvét volt. Minden csoport projekt témáját ez köré az ünnep köré tervezte. Fontos feladatunknak tartjuk a húsvéti ünnepkör megismertetését a gyermekekkel, hogy minél több ismerethez jussanak az ünneppel kapcsolatban. Ismerjék meg a húsvéti népszokásokat, a néphagyományok eredetét és szépségeit, szimbólumait, azt, hogy hogyan locsolkodtak régen és most a fiúk, férfiak, és a lányok hogyan készültek erre. A húsvéti komatál, komázás hagyományait is felelevenítettük. Minden csoport lázasan készülõdött az ünnepre. A csoport-szobák húsvéti dekorációba öltöztek, szebbnél szebb hímes tojásokat készítettünk a gyermekekkel közösen. A fiúk locsoló-verseket tanulgattak és meg is locsolták a lányokat. A lányok süteménnyel, hímes tojással kedveskedtek a locsolkodó fiúknak. A csoportok séták során ellátogattak olyan családokhoz, ahol tyúkot, birkát, nyulat tartanak. Ismerkedtek az állatok lakhelyével, életével, tartásával. Köszönjük minden kedves szülõnek, hogy segítették a gyermekek gyûjtõmunkáját. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik a húsvéti projektjeinkhez segítséget nyújtottak: Tóth Mihálynak és feleségének, Szendrei János és felesége, Vincze Imrénének. a gyermekek tetszését, a tanulságos mese mondanivalója nagyban segíti a gyermekek erkölcsi fejlõdését. A Kecskeméti Ciróka Bábszínház soron következõ elõadása a Székely menyecske és az ördög címû mesejáték volt. A vidám, és ízes székely nyelvjárás nagyon nagy élményt jelentett gyermeknek felnõttnek egyaránt. Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott Húsvéti vásárunkra, a vásár bevételét óvodánk szépítésére fordítjuk. A Meseerdõ bábszínház elõadása újból nagyon elnyerte A már kialakult szokás szerint a nagycsoportosokhoz ellátogattak a leendõ elsõ osztályos tanító nénik. A gyerekek nagy izgalommal és szeretettel várták õket. Igyekeztek megmutatni, hogy készek az iskolai életre. Nagyon ügyesen tevékenykedtek. Folytatása a 19. oldalon.

19 HÍRADÓ 19. oldal A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei Igyunk vizet! Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) idén hatodik alkalommal hirdette meg a vízfogyasztást népszerûsítõ HAPPY hét (Hungarian Aqua Promoting Program in the Young Magyarországi vízfogyasztást népszerûsítõ program a fiatalok körében) programját az általános iskolák számára, melyre minden eddiginél több, összesen 440 iskola jelentkezett, vagyis ebben az évben több mint 120 ezer tanuló ismerkedhetett meg az egészséges folyadékfogyasztással. Köztük volt a mi iskolánk is majd minden tanulójával, hisz a tavalyi év sikeres HAPPY hete után nem is volt kérdéses, hogy idén is belevágjunk-e. Maguk a gyerekek is kérték, hogy ebben a tanévben is legyen olyan hét, amikor csak vizet iszunk. Ezen felbátorodva úgy döntöttem, a hivatalosan március 23-tól 27-ig hirdetett kampányt megtoldjuk pár nappal, s a gyerekek egészen a tavaszi szünetig vizet kortyolgattak a suliban, s remélhetõleg otthon is. A program kidolgozója remek segédanyagokkal látta el a csatlakozó iskolákat, így akciónkat a szülõk és a tanulók tájékoztatásával kezdtük, melyre jó alkalmat teremtett a nyílt nap mind az alsó- mind a felsõ tagozaton. Legnagyobb meglepetésemre kaptam egy telefonhívást is, hogy itt vannak a vízzel, hová tehetik. Elõször nem is értettem, hogy mirõl van szó, azt hittem téves számot tárcsáztak, aztán kiderült, hogy nagyon is jó számot hívtak, mivel vízpalackozó cégek is kapcsolódtak a felhíváshoz, mint szponzorok, és a ceglédi SZE-SZÓ Szikvíz és Ásványvíz Palackozó Üzem az egész idõszakra elegendõ palackozott ásványvizet biztosított iskolánk tanulói számára, melyet ezúton is köszönünk nekik. Nyilván arra a hétre engem választott ki a telefontársaság, hogy csupa jó híreket továbbítson a készülékemre, mert pár napon belül ismét csöngött a telefonom, s értesítettek, hogy a Pátria Takarékszövetkezet a programunkat anyagilag is támogatja. Én ennyi jó hírre bizony ittam egy nagy pohár vizet, s erre biztattam mindenkit, nem is eredménytelenül. A programhoz nem volt kötelezõ csatlakozni, de alsó tagozaton az összes gyermek részt vett benne, felsõ tagozaton is mindössze pár nagyfiú maradt hûséges a kólájához. Még a napközisek is mézzel édesített teát kaptak, amiért köszönettel tartozunk a konyha vezetõjének és dolgozóinak. Hétfõn felavattuk a vízizsarukat, akik másfél héten keresztül figyelték társaikat, hogy valóban nem csábulnak-e el a cukrozott italok mézédes ízének. A zsaruk névre szóló igazolványt viseltek a ruhájukra tûzve, melyen ott állt a tavalyról már jól ismert felszólítás: Vizeket felmutatni! A vízizsaruk feladata volt továbbá a vízivó gyerekek megjutalmazása naponta egy tombolaszelvénnyel, melyet szorgalmasan gyûjtögetett mindenki, hisz ezekkel a szelvényekkel vettek részt a programzáró ajándéksorsoláson, melynek fõdíja idén is családi strandbelépõ volt. Rajzversenyt is hirdettünk, melyre a víz hasznával kapcsolatos pályamûveket vártunk a tanulóktól. Több mint 30 rajz közül választottuk ki a legszebbeket; alkotóik Rátóti Lili, Burai Bettina és Bakos Emese Sára értékes rajzeszközöket kaptak ajándékba, de minden résztvevõ ajándékban részesült. Folytatása a 20. oldalon. Folytatás a 18. oldalról. A nagycsoportos hittanra járó gyermekekkel meghívást kaptunk Sípos Mihály tanár úrtól, hogy vegyünk részt a plébánia kertben elhelyezett õshonos gyümölcsfák ültetésében. A gyermekek nagy lelkesedéssel végezték a munkát. A nagycsoportosok ebben a hónapban fogászati szûrésen vettek részt. Köszönjük Dr. Kroó Mihálynak a munkáját, és, hogy szeretettel fogadta gyermekeinket. Szeretnénk köszönetet mondani Ábrahám Istvánnak, aki facsemetékkel ajándékozta meg óvodánknak az udvar parkosításához. A hónap legszebb ünnepét, az édesanyák és nagymamák köszöntését május 8-án tartjuk az óvodában, amelyre szeretettel várunk mindenkit! Lakiné Godó Ildikó és Godó Jánosné óvodapedagógus

20 20. oldal TÖRTELI A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei Folytatás a 19. oldalról. Az OÉTI kitûnõ oktatási segédanyagokat is a rendelkezésünkre bocsátott, melynek segítségével Magyar Diána kolléganõnk az esemény idõtartama alatt minden évfolyamnak elõadást tartott. Tudták Önök például, hogy fél liter kólában vagy üdítõben 15 db kockacukor garantálja az elhízást, s egyéb adag gyümölcssalátát, melyet nyolcadikos gyerekek szülei készítettek el a délelõtt folyamán friss gyümölcsökbõl. Ezen felül minden osztály több csomag Abonett karcsúsító kenyeret kapott a Pest Megyei Szabadidõsport Szövetség jóvoltából, a játékok nyerteseit cukormentes müzli szeletekkel jutalmaztuk a szünetekben. nyavalyákat? Dia tanító néni megmutatta a gyerekeknek, hogy mennyi helyet foglal el egy pohárban 15 db kockacukor. Kíváncsiságból kipróbálhatják otthon. Az üdítõital gyártás receptje egyébként roppant egyszerû. Végy 15 db kockacukrot, adj hozzá egy kis ételszínezéket a hangulatodnak megfelelõen, cseppents bele egy kis aromát, öntsd fel annyi vízzel, hogy fél liter legyen, esetleg ha ínyenc vagy, keverhetsz hozzá egy kis rothadásnak indult, viharvert gyümölcsöt is, de csak módjával, engedj hozzá széndioxid gázt, s már kész is a finom üdítõd. Házi elõállításánál csak az olyan összetevõk hozzáadása jelenthet nehézséget, mint pl. a foszforsav, ami nem található meg a konyhapulton. De a kólában ott van! A HAPPY hét záró napja nálunk a fordított nap volt, amikor az órákból elcsíptünk negyed órát, és ezt hozzátettük a szünetekhez, így fél óra tanulást fél óra önfeledt játék követett. A tanulók szavazatai alapján Rátóti Dóra Angyalka lett a nap diákdirije, aki reggel átvette az iskola jelképes kulcsát és a kinevezését Radicsné Sáfrán Erika igazgatónõtõl. A nyolcadik osztályosok remek programokkal készültek, melyeket a tanárok segítségével valósítottak meg, alsó tagozaton pedig Vörös Bernadett tanító néni forgatókönyve alapján zajlott a móka. Az egyik 30 perces szünet eseménye volt a tombolasorsolás, amire a gyerekek a nyolc összegyûjtött és egy ajándékba kapott sorsjegyükkel izgatottan érkeztek. Az apróbb ajándékoktól haladtunk az egyre értékesebbek felé, s végül gazdára talált a két fõdíj, a családi strandbelépõk. A díjak között volt Bakosné Fehér Ditta SZMK vezetõ ajándéka is, egy frissítõ mosás és hajvágás, amit ezúton is köszönünk neki. Nem szerettük volna, ha egyetlen vízivó gyermek is jutalom nélkül távozott volna a sorsolásról, ezért mindenki kapott egy Véleményem szerint a legnagyobb jutalommal a gyermekek mégiscsak önmagukat ajándékozták meg. Amit magukért, a testükért, az egészségükért tettek ebben a nyolc napban, az példa értékû. Tanítványaink úgy tûnik megtanulták a leckét, már csak az a kérdés, kapnak-e megerõsítést a folytatáshoz otthonról a kampányon kívül esõ 357 napban. Ha a szülõknek az a természetes, hogy a napi bevásárlás része kell, hogy legyen az üdítõ, akkor a gyermek nem tud mit tenni, azt fogja inni, amivel megkínálják. Jó lenne, ha a szülõk nem csak egy nyolc napig tartó iskolai programnak tekintenék ezt az eseményt, hanem otthon is átállnának a vízivásra, melynél egyszerûbb és egészségesebb módja nem létezik a szomjoltásnak. Meggyõzõdésem, hogy a gyermekek készen állnak arra, hogy visszatérjenek az ésszerû folyadékpótlásra. Semmi kifogásuk nem volt a vízivás ellen. Én még jól emlékszem azokra az idõkre, amikor évente csupán pár jeles napon vettünk egy üveg barack vagy zöldalma üdítõt, esetleg Traubiszódát, hogy a vendégeket meg tudjuk kínálni. Ezzel a családok döntõ többsége így volt akkoriban. A gyerekeknek ez természetes volt. Váljon ez természetessé a mai gyerekek számára is! Õrsy Anett

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete

Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

TAHITÓTFALU KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (VI. 12.) SZÁMÚ RENDELETE A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL. A rendelet hatálya. A mezei őrszolgálat

TAHITÓTFALU KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (VI. 12.) SZÁMÚ RENDELETE A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL. A rendelet hatálya. A mezei őrszolgálat TAHITÓTFALU KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (VI. 12.) SZÁMÚ RENDELETE A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL Tahitótfalu Község Képviselőtestülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A mezei őrszolgálat. A mezőőrök

A rendelet hatálya. A mezei őrszolgálat. A mezőőrök TAHITÓTFALU KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (VI. 12.) SZÁMÚ RENDELETE A MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL egységes szerkezetben az 1/2005.(II.01.)önkormányzati rendelet módosításaival Tahitótfalu Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról. (egységes szerkezetben)

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról. (egységes szerkezetben) Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról (egységes szerkezetben) Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2.

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2. Városi Önkormányzat Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Abokom Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fegyvernek önkormányzat képviselőtestülete. 17/1998./IX. 4./ számú rendelete mezőőri szolgálat létrehozásáról

Fegyvernek önkormányzat képviselőtestülete. 17/1998./IX. 4./ számú rendelete mezőőri szolgálat létrehozásáról Fegyvernek önkormányzat képviselőtestülete 17/1998./IX. 4./ számú rendelete mezőőri szolgálat létrehozásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalva) I. A RENDELET HATÁLYA *2 1.. (1) Fegyvernek önkormányzat

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2.

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI...) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. ( II. 15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe vételének szabályozásáról, valamint a bérleti

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete 1 Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / 2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben