Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek 1. IVEEN Kft. adatai Webáruház használatának feltételei Felelősség Szerzői jogok A webboltban történő vásárlás Regisztráció Szerződéskötés lépései Adatbeviteli hibák javítása Ajánlati kötöttség, visszaigazolás Termékek vételára Fizetés Számla Kiszállítás Kiszállítási határidő Kiszállítás módja Átvétel Elállási jog Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog: Elállási jog gyakorlásának a menete Szavatosság és jótállás Szavatosság Kellékszavatosság Termékszavatosság Jogérvényesítési lehetőségek Panaszügyintézés helye Panaszügyintézés módja Panaszügyintézés ideje Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása Tulajdonjog fenntartása Egyéb rendelkezések Üdvözöljük az IVEEN Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: IVEEN Kft.) által üzemeltetett AzAutóm szolgáltatás weboldalán, a oldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSZF) tartalmazza a webboltban (a továbbiakban: webbolt) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: vásárló) általi használatának feltételeit. Jelen ÁSZF- et az IVEEN Kft. valamennyi és a webboltban elérhető és megvásárolható árucikkének a webboltban történő megvásárlására alkalmazni kell. A vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. A webbolt használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen ÁSZF nem tartalmazza, a webbolt felületein keresztül elérhető további információk tartalmazzák. A szerződés nyelve magyar. 1

2 A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat az IVEEN Kft. iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető az IVEEN Kft. székhelyén. Az IVEEN Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, viszont a Szövetség az Elektronikus kereskedelemért Közhasznú Egyesület Etikai Kódexét elfogadja. A vásárló a webbolt használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF- ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. IVEEN Kft. adatai Név: IVEEN Kft. Székhely és levelezési cím: 1077 Budapest, Almássy tér 17. I. emelet 5. Telephely: 1134 Budapest, Klapka utca 4-6. (ABT szerviz) Ügyfélfogadási idő: munkanapokon: 9:00 17:00 között Cégjegyzékszám: Cg Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: Telefonszám: 06 (70) , munkanapokon 8:00-17:00 között cím: 2. Webáruház használatának feltételei 2.1. Felelősség A vásárló a webboltot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az IVEEN Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően Az IVEEN Kft. kizár minden felelősséget a webbolt használói által tanúsított magatartásért. A vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a webbolt használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az IVEEN Kft. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett A vásárló által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az IVEEN Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az IVEEN Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az IVEEN Kft. nem vállal felelősséget Az Internet globális jellege miatt a vásárló elfogadja, hogy a webbolt használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a webbolt 2

3 használatával összefüggő bármely tevékenység a vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vásárlót terheli a felelősség Amennyiben a vásárló a webboltban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az IVEEN Kft- nek. Ha az IVEEN Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására Szerzői jogok A webbolt egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az IVEEN Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webboltban, valamint a webbolton keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a webbolt felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) A webbolt tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az IVEEN Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal kizárólag az IVEEN Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges A jelen ÁSZF- ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a webbolt használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a vásárlónak a webbolt felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A webbolt rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az IVEEN Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók Az IVEEN Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az IVEEN Kft. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az IVEEN Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az IVEEN Kft. külön előzetes írásbeli engedélyt ad Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az IVEEN Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az IVEEN Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni A Szolgáltatás igénybevételével a vásárló elfogadja, hogy az IVEEN Kft. a szolgáltatás igénybevétele során a vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 3

4 3. A webboltban történő vásárlás 3.1. Regisztráció A webbolt tartalmának egy része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül, a vásárlásnak azonban feltétele az érvényes regisztráció. Amikor a vásárló regisztrálni kíván a webboltba, akkor a következő adatokat kell megadnia az IVEEN Kft. részére: vezeték- és keresztnév, e- mail cím, jelszó. A regisztráció sikeréről az IVEEN Kft. e- mailben tájékoztatja a vásárlót. A vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az IVEEN Kft. köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a vásárló a felelős. Amennyiben a vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az IVEEN Kft- t. A vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek Szerződéskötés lépései A vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. 1. Az oldalon történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Regisztráció nélkül nem tudja leadni az IVEEN Kft- nek a rendelését. 2. Válassza ki az autójának gyártóját, évjáratát, modelljét és típusát. 3. Ezután válassza ki azt a terméket, termékcsomagot amit meg szeretne vásárolni. 4. Nyomja meg a "Kosárba" gombot. Ezzel a gombnyomással a termék, termékcsomag az ön virtuális kosarába fog kerülni. 5. Ezután tovább vásárolhat a Tovább vásárolok gomb megnyomásával. Ebben az esetben ismételje a lépéseket a 2- es ponttól egészen addig, amíg minden ön által vásárolni kívánt termék a virtuális kosarába nem kerül. 6. Miután minden Önnek szükséges terméket, termékcsomagot a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, nyomja meg a "Kosár" gombot. 7. Ezután áttekintheti kosarának tartalmát, növelheti, vagy csökkentheti a termékek, termékcsomagok megvásárolni kívánt mennyiségét. Miután véglegesnek tekinti a kosár tartalmát, a Tovább a rendeléshez gomb megnyomásával tud továbblépni. 8. Az előbbi gombnyomásra megnyíló ablakban adja meg a számlázási címet, és az átvételi vagy szállítási módot és címet. Ha elkészült, nyomja meg a "Tovább" gombot. 9. Ezután válassza ki, vagy adja meg a szállítási címet vagy az átvételi pont címét. 10. A rendelés elküldése előtt áttekintheti az összes megrendelni kívánt terméket, termékcsomagot, a megrendelt termékek, termékcsomagok után fizetendő végösszeget, a 4

5 számlázási címet, a szállítási címet vagy az átvételi pont címét. A Rendelés elküldése gomb megnyomásával tudja véglegesíteni a rendelést. 11. Utolsó lépésként a webbolt felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló e- mailben is elküldjük és a visszaigazoló (lásd bővebben 3.4. pont) tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott az IVEEN Kft. részére. Ekkor ön és az IVEEN Kft. között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló formájában "iktatódik". 12. Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló e- mailben szereplő adatokban, vagy 30 percen belül nem kapja meg a visszaigazoló e- mailt, akkor kérjük mielőbb jelezze ezeket az IVEEN Kft. ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha nem talált hibát, és megkapta az e- mailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint az ön által választott módon a termékeket átvenni. 13. Telephelyen való átvétel esetén e- mail értesítőt küldünk, amint az alkatrészek megérkeztek és személyes átvételre készen állnak. Posta általi házhozszállítás, PostaPont- on, vagy Posta csomagautomatánál történő átvétel esetén szállító partnerünk fogja önt keresni, hogy időpontot egyeztessen a csomag átvételére, illetve értesítse önt a csomag megérkeztéről Adatbeviteli hibák javítása A vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés IVEEN Kft. részére való elküldéséig a webboltban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a darabszám megadására szolgáló gombok használatával. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím) Ajánlati kötöttség, visszaigazolás A vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az IVEEN Kft. késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló útján legkésőbb 0,5 órán belül visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e- mail tartalmazza a vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Ön rendelését már elküldte az IVEEN Kft. részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e- mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az IVEEN Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (24 órán belül) nem kapja meg az IVEEN Kft. az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e- mailt. E visszaigazoló az IVEEN Kft. részéről a vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az IVEEN Kft. és a vásárló között. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 5

6 Az IVEEN Kft. fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket az IVEEN Kft. által definiált és vásárló számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. Az IVEEN Kft. fenntartja a jogot, hogy - saját elbírálása alapján - ne minden rendelést szolgáljon ki Termékek vételára A termékek vételára a webboltban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 3.8 pontjában tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre Fizetés Az IVEEN Kft. telephelyén való személyes átvétel esetén készpénzzel tudja fizetni rendelése ellenértékét. Postai kiszállítás esetén a futárnak készpénzzel (utánvét) tudja fizetni rendelése ellenértékét. Ekkor egy olyan elismervényt kap majd, amely egyszerre igazolja a csomag átvételét és a fizetés tényét. PostaPonton való átvétel esetén fizethet készpénzzel és helyenként bankkártyával is. A PostaPontok többségükben Postahivatalok, kisebb részben MOL benzinkutak. Posta csomagautomatából való átvétel esetén bankkártyával fizethet Számla Az IVEEN Kft. a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad Kiszállítás Kiszállítási határidő A webboltban meghirdetett szállítási határidők nem garantáltak, csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben nem tudjuk ehhez tartani magunkat önhibánkon kívül, úgy a szállítási határidő eltolódhat, melyről minden esetben értesítjük a vásárlót e- mailben. A megrendelésnél kérjük vegyék figyelembe az esetleges hosszabb határidőket, amennyiben rendelésük sürgőssége indokolja, kérjük a szállítás egyeztetése céljából keresse fel munkatársunkat a megadott telefonszámon. A termékek általános átvételi vagy kiszállítási határideje: Személyes átvétel esetén: munkanapon délután 5 óráig feladott rendelések másnap délután 13 óra után átvehetőek; A Magyar Posta általi kiszállítás és átadás esetén: munkanapon délután 5 óráig feladott rendelések esetén 2 munkanap múlva vehetők át a választott módon (Posta általi kiszállítás, átvétel PostaPonton vagy Posta csomagautomatából) Kiszállítás módja A házhozszállítást Magyarország területén a Magyar Posta végzi. Szállítási címnek célszerű olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni. Az IVEEN Kft. küld Önnek a kiszállítás előtt ben értesítést a csomagfeladás tényéről és a fuvarlevélszámról. Az MPL csomagküldő szolgálat elérhetősége: (06-1) , weben: https://www.posta.hu/csomag/csomag_belfoldre 6

7 Amennyiben a kiszállítás Önnek felróható okból - sikertelen, akkor az IVEEN Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a webboltban. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az IVEEN Kft. utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Ha Ön sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személytől kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az IVEEN Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az IVEEN Kft. felelősséget nem vállal Átvétel Személyes átvétel az IVEEN Kft. telephelyén Ön megrendelését ingyenesen személyesen átveheti irodánkban a 1134 Budapest, Klapka utca 4-6. szám alatt (ABT szerviz épülete), munkanapokon 9:00 17:00 között. A munkanapokon 17:00- ig leadott rendeléseket másnap délután 13:00- tól lehet átvenni. Fontos, hogy várja meg a visszaigazoló ünket arról, hogy "rendelése személyesen átvehető. Az IVEEN Kft. telephelyének elérhetősége: 06 (70) vagy PostaPonton történő átvétel Országszerte a több mint 2500 PostaPont egyikén (Magyar Postahivatalok és MOL benzinkutak) át tudja venni a megrendelését. Ezek a PostaPontok többségükben Postahivatalok, kisebb részben MOL benzinkutak. További információk a weboldalon. Posta csomagautomatából történő átvétel Az automaták a nap 24 órájában, országszerte hozzáférhetőek. A csomagátvétel miatt nem kell kitérőt tenni, hiszen a csomagautomaták többségét bevásárlóközpontoknál, forgalmas helyeken vannak elhelyezve. További információk a weboldalon. 4. Elállási jog Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "vásárló"). Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 1. a terméknek, 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 7

8 4.1. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog: olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac IVEEN Kft. által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; továbbá olyan esetekben, amikor az alkatrész csomagolása nem bontatlan és sértetlen Elállási jog gyakorlásának a menete Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az IVEEN Kft. részére. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az IVEEN Kft. részére. A vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben az IVEEN Kft. ben haladéktalanul visszaigazolja a vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha vásárló az erre irányuló nyilatkozatát a 4.b) pontban leírt határidőkön belül (pl. akár a 30. naptári napon) elküldi az IVEEN Kft- nek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az IVEEN Kft. a határidő számítás szempontjából. A vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az IVEEN Kft. 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék IVEEN Kft. címére történő visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. Az IVEEN Kft- nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a vásárlót semmilyen más költség nem terheli. Ha vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az IVEEN Kft. visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy vásárló az IVEEN Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az IVEEN Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az IVEEN Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az IVEEN Kft., kivéve, ha vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 8

9 5. Szavatosság és jótállás 5.1. Szavatosság Kellékszavatosság Ön az IVEEN Kft. hibás teljesítése esetén az IVEEN Kft- vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Ön választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az IVEEN Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az IVEEN Kft. adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az IVEEN Kft- vel. Ön közvetlenül az IVEEN Kft- vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az IVEEN Kft- től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az IVEEN Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az IVEEN Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy a Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek Termékszavatosság A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló választása szerint az pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után Ön késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 9

10 Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (IVEEN Kft.) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (IVEEN Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (IVEEN Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Szavatossági igények érvényesítése Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti: Név: IVEEN Kft. telephelye Cím: 1134 Budapest, Klapka utca Jogérvényesítési lehetőségek 6.1. Panaszügyintézés helye Ön a termékkel vagy az IVEEN Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Név: IVEEN Kft. Levelezési cím: 1077 Budapest, Almássy tér 17. I/5 Telefon: 06 (70) Panaszügyintézés módja Az IVEEN Kft. a termékkel vagy az IVEEN Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül melybe a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be írásban érdemben válaszol Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket Szóban közölt panaszt az IVEEN Kft. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az IVEEN Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi Panaszügyintézés ideje Az IVEEN kft. Ön által előterjesztett kifogásokat a pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon között fogadja. 10

11 6.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben az IVEEN Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az IVEEN Kft- vel való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. Telefon: 06 (1) Fax: 06 (1) Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 7. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása 7.1. Az IVEEN Kft. az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra Az IVEEN Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók webbolt felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webbolt első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 8. Tulajdonjog fenntartása 8.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék az IVEEN Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis bármely okból az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az IVEEN Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. 9. Egyéb rendelkezések 9.1. Az IVEEN Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a webbolton, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a webboltot más domainnév alá helyezze át. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: június

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a www.maszas.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu Üdvözöljük a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A leadott rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Island Management Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a http://szakallasember.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezetés Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.lupi.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a LED-DISZKONT Kft. (székhely:1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8., adószám:23159624-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció Általános Szerződési Feltételek FüggönyFutár Webáruház www.fuggonyfutar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fuggonyfutar.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A

Részletesebben

Az ABLAKEMELOK.HU webáruház ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Érvényes: 2015. február 26-tól)

Az ABLAKEMELOK.HU webáruház ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Érvényes: 2015. február 26-tól) Az ABLAKEMELOK.HU webáruház ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Érvényes: 2015. február 26-tól) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ablakemelő Kft. (továbbiakban: Szolgáltató),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket:

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek www.agrooroszi.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Derecskei Gyümölcsös Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek April-optic.hu Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2014. július 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az rpi Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "rpi

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben