A hét krajcár Móricz Zsigmond gyermekei: Móricz Virág Móricz Gyöngyi Móricz Lili Móricz néhány műve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hét krajcár Móricz Zsigmond gyermekei: Móricz Virág Móricz Gyöngyi Móricz Lili Móricz néhány műve"

Átírás

1 Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond (Tiszacsécse, június 29. Budapest, Józsefváros, szeptember 5.) író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja. Móricz Zsigmond 1879-ben született Tiszacsécsén. Édesanyja Pallagi Erzsébet, aki református pap leánya volt, édesapja magyar parasztember: Móricz Bálint földműves, építési vállalkozó, aki egy ideig módos parasztgazdának számított. A családban kilenc gyermek született, Zsigmond volt a legidősebb. Két testvére korán elhalt, az egyik tejhiány miatt, a másiknak a ruháját felgyújtotta egy szomszéd kisfiú, a többiek felnőttek. Az anyai nagymamáról, az özvegy papnéról, Pallagi Józsefné Nyilas Katalinról több írásában is említést tesz. Móricz édesapja vállalkozásokba fogott, és évekig jól éltek. Zsigmond hatéves volt, amikor balszerencse érte a családot: a hitelre vett cséplőgép, amelyet sógora, Pallagi László, okleveles gépész-kovács megpróbált megjavítani, felrobbant, a tiszai jégzajlás pedig tönkretette a jól jövedelmező vízimalmukat. Ekkortól mindenüket elvesztve egy ideig Istvándiban húzták meg magukat, az anya testvérénél, Pallagiéknál, majd Prügyre költöztek. A nyomor évei következtek a család számára. Az apa napszámosként, az anya varrónőként dolgozott, hogy szűkösen megéljen a kilenc tagú család. Az anya kívánságára mind a hét gyermeküket taníttatták. Móricz Zsigmond debrecenben kezdett tanulni, innen Sárospatakra ( ), majd Kisújszállásra került, ahol leérettségizett. Debrecenben teológiát hallgatott, majd jogra járt, Pesten bölcsészhallgató volt, ám egyiket sem fejezte be. Nagy élmény volt számára, hogynégyesy László stílusgyakorlatain részt vehetett. Ezek az összejövetelek sok kezdő művész számára adtak biztos kiindulást és alapokat. Móricz itt találkozhatott többek között Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Juhász Gyulával, Tóth Árpáddal,Bánóczy Lászlóval, Oláh Gáborral, Benedek Marcellal ban Mikszáth Kálmán vonzására az Újság gyermekrovatának szerkesztője lett. A Kisfaludy Társaság megbízásából népdalgyűjtésbe kezdett, s folyamán Szatmár falvait járva rengeteg dalt, köszöntőt, találós mesét, játékot gyűjtött, közben néprajzi leírásokat készített, és sokat fényképezett ben házasságot kötött Holics Eugénia ( ) tanítónővel, azaz Jankával. Két kisfiuk meghalt, három leányuk, Virág, Gyöngyi és Lili megérték a felnőtt kort.

2 1908-ban a Nyugatban megjelent Hét krajcár című novellája azonnali hírnevet hozott számára. Ezt második fia halálakor írta, mély megrendültségében, apai fájdalmában szakadt föl igazi hangja. Igen késő volt, huszonnyolc éves korom után, mikor rájöttem, hogy voltaképpen csak azt lehet leírni, ami fáj. Ami megsebzi az embert. Ez a lelkiállapota szabadította föl benne a kortársaihoz viszonyítva páratlan élet- és élményanyagát. Ezután sorra születtek sikeres regényei, elbeszélései ben házat épített Leányfalun, kezdetben a nyarakat töltötte ott, 1936-ban végleg oda költözött. Az első világháborúban haditudósító volt, életközeli bemutatást adott a katonasorsról. Sokat várt az őszirózsás forradalomtól, naiv hittel várta a Tanácsköztársaságot. Aztán kiábrándult, ártatlanul meghurcolták, úgy érezte, félreismerték. Ekkor írta a Légy jó mindhalálig című regényét, melyben az ártatlanul meghurcolt lélek vívódásait írja meg. A húszas években az író magánélete gyökeresen átalakult ben megismerkedett Simonyi Mária ( ) színésznővel. Felesége a féltékenységtől öngyilkosságba menekült: 1925 áprilisában halt meg. Móricz külföldi utazásokkal próbálta enyhíteni önvádló gyötrelmeit ban házasságot kötött Simonyi Máriával december és február között Babitscsal közösen szerkesztette a Nyugatot; Móriczé volt a prózarovat. A folyóiratot igyekezett a nemzeti koncentráció orgánumává tenni, megszervezte a Nyugat-barátok Körét, könyvsorozatot tervezett, járta az országot, erdélyi, felvidéki, vajdasági, amerikai magyar szerzők írásait közölte, felkarolta az autodidakta paraszttehetségeket től a népi írók atyjaként, a Kelet Népe szerkesztője lett ban véletlenszerűen találkozott Littkey Erzsébettel ( ), akit megmentett az öngyilkosságtól, Budapesten a Ferenc József hídról (ma Szabadság híd) akart éppen leugrani. Csibének nevezte el ben leányává fogadta hivatalosan. Ekkor vette fel Csibe a Móricz családnevet is ben szakított második feleségével, Simonyi Máriával. Azontúl Leányfalun élt, ahol Csibe vezette a háztartását ben halt meg agyvérzésben örömében, hogy Gyöngyi lányának gyermeke született, rosszul lett és pár nap múlva meghalt. Móricz Zsigmond első nagy sikerű novelláskötete A hét krajcár, amelyben saját nyomorúságban töltött gyerekkorának élményei is felszabadultak. Ez volt az a kötet, amelyről már Ady Endre is rajongva írt a Nyugatban. Móricz Zsigmond gyermekei: Móricz Virág írónő ( ) a Nyugat titkára, filmes segédrendező. Móricz Gyöngyi emlékiratíró ( ), Simon Andor költő felesége. Tulajdonosa a budapesti Sándor utcai (ma: Bródy Sándor utca) Típus könyvkötészetnek, amelyet férjével együtt vezetett. Ők végezték Móricz Zsigmond folyóiratának, a Kelet Népének kötési munkálatait. Műkedvelő képzművész. A Petőfi Irodalmi Múzeumban található apjáról készített szoborportréja. Spanyol prózát fordított. Móricz Lili színésznő ( ) György László színész felesége. A Miskolci Nemzeti Színházban, a budapesti Vígszínházban, Pécsett, Debrecenben, Kecskeméten, Szolnokon, Győrött játszott, eleinte főleg naivaszerepeket. Móricz néhány műve 1908 Pipacsok a tengeren (folytatásokban megjelent kisregény, ekkor még A magyar tengeren címmel) 1908 Erdő-mező világa (népmesegyűjtemény) 1908 Judith és Eszter (novella) 1908 Hét krajcár (novella) 1910 Sári bíró (színmű) 1910 Tragédia (novella) 1911 Sárarany (regény) 1911 Az Isten háta mögött (regény) 1912 Boldog világ (állatmesék) 1913 Kerek Ferkó (regény) 1916 Nem élhetek muzsikaszó nélkül (novella) 1920 Légy jó mindhalálig (regény) 1922 Tündérkert (Erdély-trilógia I.) 1925 Pillangó (regény) 1926 Kivilágos kivirradtig (regény) 1928 Úri muri (regény) 1932 Barbárok (novella)

3 1935 A nagy fejedelem (Erdély-trilógia II.) 1935 A boldog ember (riportkönyv) 1935 A nap árnyéka (Erdély-trilógia III.) 1939 Életem regénye (önéletleírás) 1941 Árvácska (regény) 1941 Rózsa Sándor a lovát ugratja (regény) 1942 Rózsa Sándor összevonja szemöldökét (regény) Forrás: wikipedia Forrás: Móricz első feleségével, Holics Eugénia Jankával Móricz Zsigmond és felesége, Holics Janka, valamint három lányuk: Virág, Gyöngyi és Lili

4 Simonyi Mária színésznő, a második feleség Móricz és Csibe

5 Kolos Virág vagyok, akinek mellesleg a nagyapja Móricz Zsigmond - beszélgetés Kolos Virággal, Móricz egyik unokájával részletek az interjúból Móricz Zsigmond szeretett Leányfalun lenni. Hajnalban dolgozott, tehát mire a többiek fölébredtek, már túl volt az aznapi penzumon, és akkor már nem zavarta a családi élet. Nagyon szeretette a családját, szeretett köztük lenni, beszélgetni velük. Kint a földeken, a napszámosokat hallgatta, gyűjtötte a történeteket. Mindig azt mondta, hogy a világ legdrágább zöldsége az ő kertjében terem, mert csak mesélteti az embereket, ahelyett, hogy dolgoztatná őket, de nem baj, majd az írásából behozza az árát. Mindig össze volt készítve őneki egy kis táska, amiben volt egy váltás fehérnemű, pizsama, fogkefe, papír és ceruza. Időnként, amikor a család fölébredt, már csak egy cédulát talált: elmentem. Örökké úton volt. Ha belegondolok, annyit élt, mint más százhúsz év alatt. Állandóan utazott, bejárta az egész országot, de sokszor ment külföldre is. A Felvidékre, Erdélybe anyaggyűjtés miatt is utazott. Nagyapám lejárt a Dunára, bár nem volt jó úszó, - úgy szoktuk mondani, kutyaúszással úszott - de nagyon szeretett úszni. Mi is hamarabb tudtunk úszni a Dunában, mint járni. Kirándulni is szívesen járt el. Baráti társasággal szeretett gyalogolni a hegyekben. Két dolog volt számára fontos, a család és a munka. Szerkesztette a Nyugatot, aztán a Kelet Népét, közben más irodalmi dolgokkal is foglalkozott. Rengeteget olvasott, állandóan írt, a 24 órából neki 48 lett. Elképesztő energiája volt. ( ) Kézzel vagy írógépen írt? Írógépen. Nagyon szerette a technikát. Az elsők között volt, akinek írógépe, fényképezőgépe lett Magyarországon. Rengeteget fényképezett. Nagyapám két ujjal gépelt, de állítólag olyan gyorsan, hogy nyugodtan indulhatott volna gépíró versenyen. Rengeteget dolgozott, és mástól is megkövetelte a munkát. A lányainak is kiosztotta a feladatokat. Számára csak az az ember volt értékes, aki dolgozott ben meghalt Janka, a felesége és ezzel lezárult életének egy korszaka. A következő korszaka Simonyi Máriához kötődik, aki egy nagyon szép, tehetséges színésznő volt, és akivel az élet kicsit színesebbé, tarkábbá vált. Akkor készült el a rózsalugas, a kerten végigvezető úton. Teniszpálya is épült, ahol az ifjúság teniszezett. A lányok is csinosabban öltözködtek. ( ) Miután Simonyi Máriával külön költöztek, megismerte az utolsó nőt, Littkey Erzsébetet, Csibét, aki nagyon új világot mutatott be neki. Egy kis proli lány volt, aki lelencként nőtt föl, viszont hihetetlenül sokat tudott mesélni, olyan társadalmi osztályokról, külvárosi lumpen világról, emberekről, akikkel nagyapámnak nem volt kapcsolata. Csibe annyit csipogott neki, olyan dolgokat, fantázia történeteket mesélt, amivel tudott mit kezdeni, amiből tudott írni. Ezekből születtek a Csibe-novellák, de az Árvácska is. Ez az idős, hatvan felé ballagó, agyondolgozott ember, három felnőtt lánnyal, megismerkedik a legfiatalabb lányával egyidős kis nővel, aki egy teljesen új világot hoz be az életébe. Azt mondta, hogy ebből a kis koszos lányból, - ezt így írta le a naplójában - ő majd egy művelt nőt farag. De ez nem sikerült. Hat év alatt nem lehet egy abszolút műveletlen emberből, úrinőt nevelni. Ez nem volt a szerelem, ugye?

6 Nem lehetett, ha ezt írta róla. Mint nő, mint figura érdekelte, aki inspirálta, ötleteket adott neki. Máriától külön költözött, de nem váltak el, amit Csibe sosem tudott megbocsátani. A lányai nagyon ellene voltak a kapcsolatnak, ami azt hiszem, logikus. Nagyapámnak viszont jót tett a dolog, mert a lányok férjhez mentek, rájuk már nem számíthatott. Kiköltözött Leányfalura, és kihozta magával Csibét, aki ellátta őt, foglalkozott a kerttel, ment a piacra a palántákkal, kis mindenes volt. Azt nagyapám sem tudta elképzelni, hogy a lányai és Csibe egy házban legyenek, úgyhogy nyáron nem volt itt, akkor anyámék jöttek. Csibe mindenáron feleségül akart menni hozzá, de ez nem jött össze, a nagyapám inkább örökbe fogadta. Közben kiderült, hogy Csibének van egy fia, aki szintén lelencben van. Imre az első osztályt már itt járta Leányfalun. Nagyapám őt is örökbe fogadta, így lett a neve Littkey Móricz Imre. Amikor Móricz Zsigmond meghalt, akkor Csibe és a gyerek természetesen rögtön elmentek innen, de Erzsi nem vitte magával Imrét, hanem visszaküldte Zagyvarékásra az árvaházba. Nagyapámnak az volt a terve, hogy Imre Debrecenbe majd abba a kollégiumba jár, ahova ő. Később Bartók Béla fia vitte el Debrecenbe, ahol végig kitűnő tanuló volt. Hajómérnök lett, vörös diplomával végzett. Néhány éve letette a Littkey nevet, és most már csak Móricz Imreként szerepel. 72 éves. Ő, az ő gyermeke, és az unokái viszik tovább a Móricz nevet, pedig hát, csak felvett nevük. A vér szerinti ágon a lányok, az unokák, dédunokák és most már ükunokák, a férjek nevét viselik, nem vitték tovább a Móricz nevet. (Forrás: Az író szülőháza Tiszacsécsén. A kertben Móricz szobra. Kertjében, Leányfalun Móricz Zsigmond szobra Budapesten

Móricz Zsigmond pályaképe, elbeszélőművészete

Móricz Zsigmond pályaképe, elbeszélőművészete Móricz Zsigmond pályaképe, elbeszélőművészete DÖGÖLJ MEG, KUTYA! Javasolt feldolgozási idő: 1 óra 45 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészlet Móricz Zsigmond életével és pályájával kapcsolatos információkat

Részletesebben

Mikszáth Kálmán. Mikszáth Kálmán 33 évesen

Mikszáth Kálmán. Mikszáth Kálmán 33 évesen Mikszáth Kálmán Kiscsoltói Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847. január 16. Budapest, Józsefváros, 1910. május 28.) író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő. Mikszáth Kálmán 33 évesen Kisnemesi

Részletesebben

Vörösmarty Mihály. Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. Pest, 1855. november 19.) költő, író, ügyvéd.

Vörösmarty Mihály. Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. Pest, 1855. november 19.) költő, író, ügyvéd. Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály (Pusztanyék, 1800. december 1. Pest, 1855. november 19.) költő, író, ügyvéd. Édesapja, idősebb Vörösmarty Mihály 1797- ben szegődött gróf Nádasdy Ferenc nyéki birtokára

Részletesebben

Ady Endre Kalotaszegen

Ady Endre Kalotaszegen Péter Mónika Mária A költő kalotaszegi gyökerei, rokonsága Adyt rokonsága kötötte Kalotaszeghez, de felesége is kalotaszegi volt. Vállalta, és a világégés közeledtével ápolta is kapcsolatát e rokonsággal.

Részletesebben

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4

ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 8. ISSN 1586-8087 ISBN 978-963-661-771-4 Felelős kiadó Kabdebó Lóránt Felelős szerkesztő Ruttkay Helga Tördelte Somogyi Gábor

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Cseri Kálmán Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Család Nagyszülők, dédszülők A nagyszüleimmel kapcsolatban alig van emlékem. A szüleim viszonylag

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Csik Katalin. Édesapám emléke, 100 éves lenne Csik Ferenc

Csik Katalin. Édesapám emléke, 100 éves lenne Csik Ferenc Csik Katalin Édesapám emléke, 100 éves lenne Csik Ferenc 2013 Csik Katalin Édesapám emléke, 100 éves lenne Csik Ferenc Írta és szerkesztette: Csik Katalin Lektorálta: Dr. Takács Ferenc A borítót tervezte:

Részletesebben

Csapody Miklós. Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor

Csapody Miklós. Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor Csapody Miklós Ihlet és eszmény Alsóváros és Bálint Sándor A magyar irodalom történetében és a művelt köztudatban, ha még szó eshet ilyenről, Arany neve Nagyszalontával, Babitsé Szekszárddal, Kosztolányié

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

...ELMONDOM HÁT MINDENKINEK

...ELMONDOM HÁT MINDENKINEK ...ELMONDOM HÁT MINDENKINEK A Debreceni Városi Könyvtár III. Diákkonferenciája AZ IRODALOM ÉS ÉN 2009. november 19. Libakerti Könyvtár 2 AZ IRODALOM ÉS ÉN negyedikes gyerekek irodalomról, írókról, könyvekről

Részletesebben

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Én a földből élek Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Mikor és hol ismerkedett meg Tóth Menyhérttel? 1956 augusztusában, itt lakott ő is Miskén. Én akkoriban nősültem

Részletesebben

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész

30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos Kiváló gyógyszerész Valójában dolgozatom megírására elsősorban a Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Lapjának 2000.augusztusi számában, dr. Sági Erzsébet:

Részletesebben

A Mi újság? unk. Elérhetőség az Interneten: hantos.uw.hu

A Mi újság? unk. Elérhetőség az Interneten: hantos.uw.hu A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2005. január Elérhetőség az Interneten: hantos.uw.hu A Mi újság? unk - 2-2005. január Iskolánk új tanárával, Fresli Mihállyal készítettünk interjút - Milyen volt

Részletesebben

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1 Victor István Az interjút készítette: Hosszú Gyula 2011. augusztus-november, Hejce Szerkesztette: Kádár Judit Apai felmenők Ópapa Homályba vész a család eredete. Fix adat a dédapám édesapjáról van Gdanskban,

Részletesebben

II. E fiúból pap lesz, akárki meglássa 8. Városmajor, 2005. január 29. J ÁMBOR SZÜLŐK GYERMEKE?

II. E fiúból pap lesz, akárki meglássa 8. Városmajor, 2005. január 29. J ÁMBOR SZÜLŐK GYERMEKE? E fiúból pap lesz, akárki meglássa 8 Városmajor, 2005. január 29. II. J ÁMBOR SZÜLŐK GYERMEKE? Megérkeztünk. Átadtak, átvettek. Elbúcsúztunk. Gyorsan. Aggodalommal tele. Nemcsak én, bizonyára szüleim is.

Részletesebben

Szilágyi Sisso Szilvia

Szilágyi Sisso Szilvia Szilágyi Sisso Szilvia SZILÁGYI SISSO SZILVIA (mondja magáról): Köz- és béríró, 67- ben született, oroszlán, sokat járt a Duna-kanyarban gyerekkorában, aztán kimaradt jó pár év és most, hogy már majdnem

Részletesebben

Túl a nyolcvanon még teli tervekkel. Beszélgetés Fodor Sándor Neti -vel

Túl a nyolcvanon még teli tervekkel. Beszélgetés Fodor Sándor Neti -vel Túl a nyolcvanon még teli tervekkel Beszélgetés Fodor Sándor Neti -vel 2003 forró nyarán a Kolozsvár melletti Kisbács helységben kerestem fel otthonában Kalotaszeg legendás prímását, a 81 éves Fodor Sándor

Részletesebben

József Attila születésének századik évfordulója, a méltán

József Attila születésének századik évfordulója, a méltán Évforduló Berényi Mária József Attila apjához, görögkeleti vallásához és a román irodalomhoz való viszonya József Attila születésének századik évfordulója, a méltán nagy érdeklõdés közepette zajló emlékév

Részletesebben

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014.

MANNA. 90 éves. a Budai Baptista Gyülekezet. Otthonom. X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2014. november MANNA. 2014. MANNA X. évf. 11. sz. A Budai Baptista Gyülekezet lapja 90 éves a Budai Baptista Gyülekezet Otthonom Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülembe az ének. Mintha minden

Részletesebben

XXXVII. évf. 1. szám 1998 október

XXXVII. évf. 1. szám 1998 október XXXVII. évf. 1. szám 1998 október Megint megjelentünk, megint elkezdődött egy új tanév. Az iskola kívülről megszépül(t), de belűlről a régi marad. Nagyjából ez lesz jellemző az újságra is. Hm... Ez rendkívül

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

Fényképalbum. A régi ház Szigetszentmiklóson apámmal

Fényképalbum. A régi ház Szigetszentmiklóson apámmal 1 Fényképalbum A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: A régi ház Szigetszentmiklóson apámmal Szigetszentmiklós 1930-as évek eleje Korsós Antal A képen édesapám áll a szőlőlugasban, ami

Részletesebben