KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE"

Átírás

1 XXIII. évfolyam, április KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról elszármazottak találkozójának másnapján, amikor szokás szerint a város határába vezet valamilyen apropóból egy buszkirándulás során az utunk Történt egyszer tehát, hogy kézen fogott bennünket az Idő. Megesik ez velünk igen gyakran, ki ne ismerné az elmúló időnek a fájdalmát? Valamiért azonban mégis másként történt akkor és ott ez a kézfogás. Együtt voltunk jónéhányan azok, akik már hosszú évtizedeket magunkban hordozunk és azok, akik előtt még újabb hosszú évtizedek állnak. Idősebbek és fiatalok, kinn a város nagyréti határában, ahol a kirándulás vezetője, dr. Tóth Albert tanár úr egy helyen megállított és maga köré hívott bennünket. Elmondta, hogy itt, ezen a helyen, ahol most gyűjti erejét az őszi vetés, itt állt az a tanya, amelyben Kiss Tamás költő a gyermekkorát töltötte. Körülnéztünk és a szívünkben látni véltük a hajdani tanyát, annak szorgos, dolgos lakóit. Tanár úr ekkor elővett a táskájából egy becsomagolt cserépdarabot, amelyen egy évszám szerepelt. Évtizedekkel ezelőtt, május 30-án került hozzá, amikor volt alkalma Kiss Tamással és Zsoldos István tanár úrral együtt felkeresni e helyet. A kis cserépdarabot, a hajdani tanya egy parányi darabját, amelyet Tamás bácsi akkor ott talált a búzamező és a dűlőút mentén, úgy tartotta a kezében mint egy drága kincset. Barázdált arcán könny csorgott végig, mi pedig álltunk ott megrendülten, szótlanul - emlékezett vissza tanár úr, aki e cserépdarabot megőrizte és elhozta nekünk. Az emlékeknek, érzéseknek, kötődéseknek olyan sűrűsége zsúfolódott ezekbe a percekbe, hogy csak a vers volt képes oldani, elrendezni a torokszorító érzéseket. Tamás bácsi egy verse, A réti fűz című, arról a helyről, a szülőföldről, amelyet akkor és ott újra halhattunk, az ő elmondásában, csak immáron hangfelvételről. E vers így és akkor és ott a soha nem feledhető percek magasába emelt bennünket. Voltak már így Önök is bizonyára, kedves kisújszállási lakosok, hogy egy-egy költemény mély nyomot hagyott az életükben Emlékezzünk hát meg a versről ma, április 11-én, József Attila születésnapján, a költészet napján. Engedjük meg, hogy ránk találjon egy vers, vegyünk kézbe egy verseskötetet, érezzük meg a könyv illatát, olvassuk el belőle azt a költeményt, amely bennünket keres. Szólhat az a személyes voltán túl egy közösséghez magam ilyennek tartom Kiss Tamás kisújszállási vonatkozású verseit, mert a bennük megélt és megírt emberi érzésekben, élményekben magunkra találhatunk. De örömmel tölt el, hogy az a város, amelyben élünk, lelkületében még több költőt és verset hordoz magában. Nagy Imrére, Arany Jánosra, Csukás Istvánra, Ladányi Mihályra, Szenti Ernőre gondolok de a róluk szóló, dr. Kiss Kálmánné által szerkesztett, Kisújszállás irodalmi hagyományait összefoglaló Kisúji harangszó című könyvre is. A vers ünnepnapján erősítsük meg tudatunkban a létezésüket. Miért is? kérdezhetik. A válaszom erre az, hogy a versek útján érzékenyebbé, befogadóbbá és megértőbbé válik a lélek. Ezért mondom e helyen el, hogy képviselő-testületünk a márciusi ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy városunk a kárpátaljai magyar barátainknak, Szernye testvértelepülésünk lakosainak egymillió forint adománnyal segít, hogy enyhítse a mindennapjaikat a köztudottan háborús konfliktus árnyékában. Bár szerényebb, százezer forintos összeggel, de támogatást nyújtottunk a Mezőtúri Kórház Szülészeti Osztályának is, hiszen az elmúlt évtizedekben számos kisújszállási kisgyermek világra jötténél segítettek. De visszatérve a vers és vele együtt a magyar nyelv ünnepéhez, még két információt szeretnék megosztani Önökkel. Az egyik az, hogy ezen a hétvégén tehát a költészet napján is javában zajlik városunkban a Szép magyar beszéd Verseny (közismert nevén Kazinczy-verseny) Dunától keletre eső településeinek országos döntője. Közel hetven 7-8. osztályos diák tesz tanúbizonyságot arról, mennyire kifejezően tudják tolmácsolni a leírt szöveget a hallgatóságnak. E helyen is tisztelettel köszöntöm őket, tanáraikat, a zsűrit Kisújszállás lakossága nevében. A másik közlendőm pedig, hogy mi is adományokat gyűjtünk. Kiss Tamás kisújszállási költő szobrának megvalósításához pályázati támogatást nyertünk, de a megítélt összeg nem elegendő, ezért kezdtünk adománygyűjtésbe. Azt tervezzük, hogy a már idős, botjára támaszkodó költőt ábrázoló szobrot idén október 23-án avatjuk fel, mely eseményt már most a szíves figyelmükbe ajánlom. Kedves Kisújszállásiak! A vers napja nem hangzatos, harsány esemény, hanem a lélek ünnepe. Azt kívánom, hogy egy-egy vers elolvasásával, meghallgatásával minden napunkra jusson néhány ünnepi perc a szívünknek, lelkünknek. Legyen egy part mindennapjaink forgatagában, ahol lélekben is kiköthetünk, mert ahogyan József Attila írja: elsüllyedünk, ha nincsen partunk. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró április 11. Jöjjenek el, beszéljük meg! Lakossági fórumok Kisújszálláson Kisújszálláson az előző évekhez hasonlóan idén is lakossági fórumot tartanak települési képviselőink. E fórumokon beszámolunk az önkormányzat elmúlt évi munkájáról, további terveinkről, majd az adott körzet települési képviselője foglalja össze a körzetben végzett munkáját. Mindezekről, tehát összességében a város közügyeiről a lakosok is elmondhatják észrevételeiket, véleményüket, javaslataikat. A közbiztonságot érintő kérdések megválaszolására a fórumokon vendégünk lesz a rendőrség képviselője is. Tisztelt Kisújszállási Lakosok! Jöjjenek el a lakossági fórumokra, beszéljük meg ügyes-bajos dolgainkat, gondolkodjunk együtt a város életéről és további fejlődésének lehetőségeiről! Tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt az alábbi helyszíneken és időpontokban. Kecze István polgármester Kisújszállás gazdasági programja a város fejlesztésének alapja: konszenzuson, közmegegyezésen alapuló hosszú távú terv arról, milyen várost szeretnénk, ezért mit és hogyan akarunk és tudunk megvalósítani. Gazdasági program meglétét az önkormányzati törvény is előírja. Arról rendelkezik, hogy a képviselő-testület alakuló ülését követő hat hónapon belül el kell fogadni, vagy ha a meglévő program az előző cikluson átnyúló, akkor felül kell vizsgálni. Képviselő-testületünk a meglévő a hajdani, városépítő Gaál Kálmán polgármesterünkről elnevezett gazdasági programját vizsgálta felül, hiszen immáron harmadik ciklusába lépett az alapvetően polgári szemléletű városvezetés. Kisújszállás fejlesztését tehát 2006 óta végezzük gazdasági programunk alapján, melyet szükség szerint értékelünk és felülvizsgálunk. Az értékelésre legutóbb a múlt év szeptemberében, a felülvizsgálatra pedig a márciusi testületi ülésen került sor. Gazdasági programunk összhangban van a lakosság döntő többsége által elfogadott városfejlesztési elképzelésekkel, melyekről 2014 októberében a polgármesteri programom ismertetésében számoltam be. A mostani felülvizsgálat lényegében ennek megerősítése volt. Képviselőtársaim ennek kapcsán azt hangsúlyozták, hogy fejlesztési tervünkben térjünk ki a fiatalok helyben maradását elősegítő Kisújszállás hazavár című programunkra és az önkormányzat vállalkozóbarát kezdeményezéseire, amelyekre példákat a helyi adóztatásból hoztak, Újra a gazdasági programról valamint a pályázatfigyelést és az esetenkénti pályázatírást említették. Hozzátehetjük ehhez azt is, hogy városfejlesztési beruházásainkban több esetben helyi vállalkozók is sikerrel szerepeltek a munkák elvégzésére kötelezően kiírt közbeszerzési pályázatokon (ld. gyermekorvosi rendelő, Kálvin utcai szociális beruházások, szelektív hulladékgyűjtők gyártása). A testület fontosnak tartotta kiemelni a környezetbarát és költségtakarékos megoldások elősegítését, ezen belül is a napelemek és napkollektorok telepítését. Mint tudják, már több önkormányzati tulajdonban lévő épületre kerültek ilyen eszközök, most a szociális otthon van soron. Arról is hírt adtunk már, hogy a város világítását idén ún. ledes égők felszerelésével fogjuk korszerűsíteni és olcsóbbá tenni. Mindemellett a helyi értékeink is szóba kerültek a gazdasági program felülvizsgálatának tárgyalása során. Nevezetesen az, hogy vigyázzunk rájuk. Legyen dokumentáltan is érték az Öregerdő, az őszi kikerics, és segítsük elő, hogy pihenőparkká váljon az Erzsébet királyné liget. Maga a gazdasági program igen terjedelmes és tartalmában gazdag dokumentum sok információval, tervvel, feladattal. Kérem, aki teheti, tanulmányozza át, a városi honlapon az Önkormányzat menüpontban megtalálja. Ha nincs erre lehetőségük, kérem, kísérjék figyelemmel testületünk munkáját, melyet közösen elfogadott programunk alapján végzünk. Kecze István polgármester A szokásoknak megfelelően a márciusi ülésén tárgyalta városunk képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésére készített beszámolót. A jogszabálynak megfelelő tartalommal készült értékelés minden lényeges elemét bemutatta a gyermekek védelmében folyó önkormányzati munkának. Sajnos a gyermekek helyzetét illető javulásról nem tudtunk beszámolni, de romlás sem érzékelhető. 465 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ami mintegy 10 millió forint természetbeni juttatással párosult. Óvodáztatási támogatást tizennyolcan kaptak 200 ezer forint összegben, míg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kilencszer állapítottak meg összesen 171 ezer forint összegben. A gyermekvédelem helyzetéről A gyermekjóléti szolgálat ügyfeleinek száma minimálisan csökkent, de az ügyek bonyolultsága, a problémák mélysége ezzel arányosan nőtt. Kiemelt hangsúlyt kapott az átmenetileg a városunkban ellátott lakóotthonos gyermekek ügye. A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy erősíteni kell az őket ellátó intézmény és az önkormányzat kapcsolatát arra való tekintettel is, hogy közülük nem kevesen veszélyt jelentenek a közbiztonságra, szökéseikkel pedig a rendőrség jelentős erőforrásait kötik le. Érdeklődő olvasóink a teljes beszámolót önkormányzatunk honlapján teljes terjedelmében megismerhetik. Dr. Varga Zsolt jegyző

3 2015. április 11. Kisbíró 3. oldal Változó és bevált szabályok a helyi rendeletalkotásban A Kisbíró ezévi első számában Jogalkotás tervezetten címmel közöltünk írást a évi ilyen típusú feladatokról. A februári rendeletalkotási kérdésekről már adtunk tájékoztatást, de mi történt a március 31-i ülésen? A tervnek megfelelően felülvizsgálta a testület az önkormányzati kommunikációról, tehát a hírek valósághű, pártsemleges közlésének szabályairól szóló rendeletet. A lényeg változatlan: ezután is a Piaci Hírmondó, a TV Kisúj, valamint a város honlapja a tájékoztatás legfőbb eszköze a most kezükben tartott Kisbírón kívül. A városi rendezvények pedig ezután sem lesznek a pártpolitikai csatározások színterei, hanem a szórakozást, kikapcsolódást, sportolást és kulturálódást fogják szolgálni. A vagyongazdálkodáshoz és a közszolgáltatások működtetéshez kapcsolódó helyi rendeletek felülvizsgálata is megtörtént. A két szabályozást nem csak összeférceltük, de össze is varrtuk, így annak alkalmazása egyszerűbb és könnyebb lesz. A vállalkozások szempontjából a legfontosabb, hogy lényegében kizárt olyan, nem közbeszerzés-köteles vásárlás, építés, felújítás, amin kisújszállási vállalkozás ne kapna esélyt a pályázatnyertességre. Jó hír a vendéglátóknak, de lehet, hogy nem öröm a vendéglátóhelyek közelében lakóknak, hogy a rendeletalkotási felhatalmazás megszűnése miatt nem szabályozza már a képviselőtestület ezen üzletek nyitva tartását. Az sajnálatos, hogy egy mára beállt rendszer megszűnhet, de legyen vigasz a sokszor joggal panaszkodó lakosoknak, hogy a testület kezdeményezte a felhatalmazás visszaállítását az Országgyűlésnél. A munka áprilisban folytatódik. Kérjük, kísérjék figyelemmel előterjesztéseinket, és ha javaslatuk van, azt juttassák el hozzánk! Dr. Varga Zsolt jegyző Rekreációs célú földhasználat Ahogy az már a köztudatban elterjedt, 2013 decemberétől a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény (földforgalmi törvény) alapjaiban változtatta meg a földbérlés eddig megszokott ügymenetét, kiváltképp azon kistermelők számára, akik nem feleltek meg a földműves nyilvántartásba vétel törvényi feltételeinek, így termőföldet sem tudtak bérelni. Jelentős változás e tekintetben, hogy a földforgalmi törvény januári módosítása a kisebb területű, önkormányzati tulajdonú földek esetében lazítja a földhasználati jog megszerzésének korlátait. Az új törvényi előírás megengedi ugyanis azt, hogy a földművesnek nem minősülő természetes személy, valamint a mezőgazdasági termelőszervezetnek nem minősülő civil szervezet legfeljebb egy hektár nagyságú önkormányzati tulajdonú, az önkormányzat képviselő-testülete által ún. rekreációs célra kijelölt földterületet a saját, illetve az együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja. Az engedmény jelentősen megkönnyíti azon kistermelők földhasználati jogának megszerzését, akik ugyan a földműves minősítés kritériumainak nem felelnek meg, mindennapi boldogulásukhoz mégis elengedhetetlen termőföldet bérelniük. Önkormányzatunk a fent leírtakat elősegítve a márciusi ülésén kijelölte mindazon önkormányzati földeket, amelyeket rekreációs célra használatba adhat, megkönnyítve ezáltal azok használati jogának megszerzését. Az érintett földekről és a földhasználat feltételeiről részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal emelet 23. irodájában kérhetnek. Pércsi Zsanett városüzemeltetési ügyintéző Háromezer-egyen a szelektív gyűjtésért Március 24-én Kecze István polgármester és Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője átvette azt a teherautót, mely alkalmas az otthon termelődött, szelektíven háromfelé válogatott hulladék összegyűjtésére és elszállítására. Szinte ezzel egy időben beszállították a társasághoz azt a 3000 darab edényt, ami a különválogatást hivatott segíteni. Az átvételre vonatkozó tájékozató és az átvételi nyilatkozat az áprilisban kézbesített számla mellett található azoknak, akik kertes házban laknak. Így összesen 3001 okunk lett a szelektív válogatás fejlesztésére és a nyáron hatályba lépő szabályozás betartásához, a gyakorlat kialakítására. A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatta, az önkormányzat beszerezte, a VGN Kft. átadja, hogy a kisújszállási lakosok használjá,hogy együtt többre jussnk! Dr. Varga Zsolt jegyző Kecze István polgármester átveszi Ratalics Frigyestől, a Seres Kft. képviselőjétől azt a teherautót, amelyet sikeres pályázattal szerzett be az önkormányzat a szelektív hulladékos zsákok összegyűjtésére. A képen balról Tóth Zoltán, a VGN Kft. ügyvezetője. Tájékoztatás felújítási munkálatokról Az előző évekhez hasonlóan önkormányzatunk idén is folytatja a város belterületi út- és járdahálózatának karbantartását, javítását. A munkák keretében a közutak kátyúzása, az útalapos utak karbantartása, egyes betonos és aszfaltos járdaszakaszok javítása fog megvalósulni. Megtörténik a Csatorna utcai parkoló javítása, az Ady Endre utcán egy buszváró sziget kerül kialakításra, továbbá a Kötő utca piactérhez tartozó részén a biciklitároló leaszfaltozása. A fentieken túl a Cserepes utca, a Sugár utca 34. számú zug, a Kuthen vezér utca Orgona és Szélmalom utca közötti szakasza, a Tulipán utcának a Lomb utca és Gaál Kálmán utca közötti szakasza, továbbá amennyiben a rendelkezésre álló keret erre még lehetőséget biztosít a Gaál Kálmán utca 34. számtól a Tulipán utcáig tartó szakaszának mart aszfalt makadám kőszórásos útalap stabilizálása fog megvalósulni, nemesített padka készítésével. Utóbbi technológia szerint mely nem jelent végleges felületlezárást - készült el tavaly a Szélmalom utca és az Akácfa utca is. A munkálatok miatt a közlekedés során nagyobb figyelmet és türelmet kérünk. Pintér Gyula közszolgáltatás-szervezési ügyintéző Felhívás Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kelet Püspökladány közötti szakaszának építése kapcsán környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat, melyről szóló közlemény megtekinthető a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, továbbá a honlapon. A kérelembe, a mellékletekbe, továbbá az M4-es autópálya engedélyes tervdokumentációjába a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 21-es irodájában, ügyfélfogadási időben lehet betekinteni. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helye: http ://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/hirdetotabla2015.php Horváth István építésügyi ügyintéző

4 4. oldal Kisbíró április 11. Legyen béke, szabadság és egyetértés Március 15. Kisújszálláson Számos ünnepi program várta városunk lakosait az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepén. Eleink annak idején is a forradalom ügye mellé álltak így az országos jelentőségű eseményeken túl a helyi vonatkozású történésekről idén is megemlékeztünk. Az iskolai ünnepségek mellett március 13-án a Déli temetőben az Illéssy-sírkertben és Keszi-Hajdú Lajos sírjánál, március 14-én az Illéssy Kossuth-emlékkapunál került sor megemlékezésekre. Az előbbinél Varga Anikó tanárnő, az utóbbinál pedig dr. Kui Gábor aljegyző mondott beszédet, emlékezve arra, hogyan ünnepelte Magyarország a történelem sorsfordító időiben a magyar szabadság napját. Este fáklyás felvonulás várta a lakosokat, elsősorban a tanulóifjúságot. A felvonulás során verssel, énekkel, koszorúkkal emlékeztünk a 167 évvel ezelőtti forradalomra. Ennek során koszorúkat helyeztünk a forradalom jeles kisújszállási szereplőinek, Illéssy Sándornak és Illéssy Jánosnak a mellszobrához. Megemlékeztünk Kossuth Lajosról is, aki az Illéssy-családnak a vendégeként többször járt városunkban, a hagyomány szerint a tavaszi hadjárat idején is itt fogalmazott meg több utasítást. Március 15-én délelőtt istentisztelet, városi ünnepség és koszorúzás hívta közös főhajtásra a lakosságot. Az istentiszteleten Szilágyi Gábor lelkészelnök hirdetett igét, a városi ünnepségen dr. Kovács Tibor alpolgármester szólt a szabadságról a forradalom és szabadságharc jelentőségéről. A ma magyarsága sem kívánhat mást, mint amivel a 12 pont kezdődik: Legyen béke, szabadság és egyetértés. Csak így őrizhetjük meg márciusi cselekvő őseink felemelő örökségét fogalmazott. Ünnepi műsort idén a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium diákjai adtak Zúgjatok, harangok! címmel. Tartalmas és látványos, szép műsoruk méltó volt a megemlékezéshez. Az ezt követő koszorúzáson közel húsz közösség képviselői vettek részt, illetve helyeztek el koszorút a 1848/49-es városi emlékoszlopnál. Délután három órakor csatlakozva A mi március 15-énk!, A mi Kossuth utcánk című országos kezdeményezéshez több mint százan, többségében diákok mondták el együtt Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét Kossuth Lajos domborműve előtt, a róla elnevezett utcán, a szintén róla elnevezett iskola udvarán. Az ünnepi programok szervezői és részben szereplői az önkormányzat, a helyi iskolák, a Nagykun Nádor Huszárbandérium, a 48-as Olvasókör, a Mellofon Fúvósegyüttes, a Városvédő és - Szépítő Egyesület, valamint Ponyokai Judit műsorközlő, Szabó Mónika és Kun Sándor versmondó gimnazista diákok voltak. Tisztelettel mondok köszönetet nekik és mindazoknak, akik ezen túl bármilyen módon hozzájárultak a kisújszállási ünnepi programok megvalósításához, ezzel együtt ahhoz, hogy az 1848/49-es forradalom szabadságüzenete élő örökség legyen mindannyiunk számára. Kecze István polgármester A március 15-ei ünnepi műsort a Kossuth Lajos Baptitsa Általános Iskola diákjai adták Zúgjatok, harangok! címmel Az Illéssy Kossuth-emlékkapunál dr. Kui Gábor aljegyző március 15. ünnepének történetéről beszélt A városi ünnepségen dr. Kovács Tibor alpolgármester ünnepi köszöntőjében arról szólt, mit jelent a szabadság Az önkormányzat nevében Kecze István polgármester (középen), valamint dr. Kovács Tibor és Tatár Zoltán alpolgármesterek helyeztek koszorút az 1848/49-es emlékműhöz (Olvasóink a városi honlapon képes összeállítást láthatnak az ünnep pillanatairól. Szerk.) A fáklyás felvonulást a Nagykun Nádor Huszárbandérium huszárjai vezették

5 2015. április 11. Kisbíró 5. oldal MEGKÉRDEZTÜK... Április 11-e a költészet napja. Önnek van kedvenc verse? Vatai Olga Tünde műszaki előkészítő Általános és középiskolában rengeteg verset kellett elolvasnunk és megtanulnunk, így elég nehéz eldöntenem, melyik is áll a legközelebb hozzám. Akkoriban minden verset megtanultam, ami kötelező volt. Az egyik kedvencem Petőfi Sándortól az Atyám tyúkja, a másik ugyancsak Petőfitől a Füstbe ment terv. Nagyon tetszik, ahogyan a költő elképzeli a hazatérés pillanatát, örömét. Ladányi Imre nyugdíjas Nagyon szerettem a verseket az iskolában, sokat kellett elolvasnunk és megtanultunk. A mai napig is olvasom és szeretem őket. Egyik kedvencem József Attila Mama című verse. Emlékeztet az édesanyámra. József Attilán kívül még szeretem Petőfi Sándor verseit és Arany János Toldi című elbeszélő költeményét is. Sotús József nyugdíjas Petőfi Sándor gyönyörű verseket írt, nagyon szeretem a tájköltészetét. Ezek közül talán a legkedvesebbek Az Alföld és A Tisza című versei. Leginkább azok a költemények állnak közel hozzám, amelyek bővelkednek rímekben. Én magam is több mint 150 verset írtam, amelyek a Hadifogoly Híradóban jelentek meg. Nagykunsági Hagyományőrző Bál kun honfitársaink a legtöbbet vesztették, amit egy nép elveszíthet. De megőrizték szellemiségüket, védelmezték hagyományaikat, és soha nem apadt el a szabadságvágyuk. Ezt példázza az 1745-ös redemptio is, amikor mérhetetlen áldozatok árán visszaszerezték régi jogaikat. Jászkun redemptio Előszó A redemptio 270. évében, március 7-én került megrendezésre a XIV. Nagykunsági Hagyományőrző Bál. A helybéli bálozók mellett 18 település képviselői töltötték meg a Városház Palota elegánsan feldíszített dísztermét. A program hagyományosan a történelmi zászlók behozatalával kezdődött, a Nagykun Nádor Huszárbandérium tagjai és Nagy István tárogatós közreműködésével. A szalagkötés után Vida Tamás, Túrkeve polgármestere köszöntötte a vendégeket és tolmácsolta meghívását városuk rendezvényére. Ennek az a 15 éves hagyomány adott apropót, hogy ben, Ö. Tóth Lajosné ötlete nyomán városunk kezdeményezésére indult útjára újra a nagykun kapitány választás szép hagyománya. Az először évenként, később három évre választott kapitány beiktatási ceremóniájára minden alkalommal más nagykun településen kerül sor. Idén, 12. alkalommal Túrkeve városából választanak a nagykunok kapitányt maguknak. Ezután egy másik jeles eseményre is meghívást kaptak a bál résztvevői. Tavaly februárban az Országgyűlés május 6-át a jászkun redemptio emléknapjává nyilvánította. Ennek kapcsán Borbás Ferenc a nap folyamán Kunszentmártonban, a Hármas Kerület kapitányainak tanácskozásán megválasztott új jászkun főkapitány szólt és invitálta a vendégeket az emléknap rendezvényeire. Halász János országgyűlési képviselő báli megnyitójában hasonlóan az előtte szólókhoz hangsúlyozta a nagykun települések közötti összetartás fontosságát és a bál jelentőségét ebben. Szalmaműhely: kokárdakészítés Ezen a néven a Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület ingyenes foglalkozást tartott március 6-án, pénteken, délután óráig a Papi Lajos Alkotóházban. Kitűzőket készítettünk többféle szalmafonási technikával de csuhéból is sodortunk. Remek hangulatban telt el az idő és még azon túl is maradtunk a nagy érdeklődésre való tekintettel. Aki eljött, többféle egyszerű technikával készült, egyedi kitűzőkkel megrakodva mehetett haza, és büszkén viselhette a közelgő ünnepünkön. A foglalkozást a Nagykun Hagyományőrző Társulás támogatta. Tavaszi zsongás Március ig a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, és Szakközépiskola kollégiumában immár hagyományosnak mondható intenzív tábort tartott egyesületünk. Az ország számos részéről érkeztek egyesületi tagok és érdeklődők. A tábor ideje alatt húsvéttal kapcsolatos tárgyak, szalmaképek, virágok születtek nagy nagy lelkesedéssel. Ezt mi sem bizonyítja jobban minthogy a műhelyben éjfélkor még, hajnali 5-kor pedig már voltak alkotók. A jókedv elengedhetetlen társa volt a kézműveskedésnek. A kamarakiállításunkra szép számmal kerültek be szebbnél szebb munkák, így megcsodálhatták egymás alkotásait. Remek hangulatban vett részt a táborunkban 28 felnőtt és két általános iskolás kislány is. A hét sikeréhez Kisújszállás Város Önkormányzata pályázati támogatással járult hozzá. Kedves felnőttek, gyerekek! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk az anyák napjára készülődő Szalmaműhely foglalkozására, mely április 24-én (pénteken) óráig lesz a Papi Lajos Alkotóházban. Tervezett anyák napi témájú tárgyaink: csuhéból, szalmából térbeli virág, virágos képeslap, szalmából, csuhéból egyszerű ékszerek. A foglalkozásokon való részvétel díjtalan. Mindenkit szeretettel vár a Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület. A rendezvényt a Nagykun Hagyományőrző Társulás támogatja. Szabó Katinka A műsor további részében a Nagykun Kapitányok Tanácsa által alapított Illéssy-díj átadására került sor. Horváth György emeritus nagykun kapitány ismertette a tanács döntését és méltatta a díjazottat. Ebben az évben a kunhegyesi Víg Márta könyvtáros, helytörténész vehette át a Györfi Sándor szobrászművész által készített és felajánlott rangos díjat a jelen lévő nagykunkapitányoktól. A bál első részét a 48-as Olvasókör Asszonykórusának és férfi dalárdájának műsora zárta, akik Kossuthnótákat adtak elő. Ezután Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés és a Kunszövetség elnöke mondott pohárköszöntőt. A finom vacsorát a Horváth Kert Vendéglő szervírozta, a hajnalig tartó zenéről pedig a budapesti DeciBand zenekar gondoskodott. Éjfél után nőnapi köszöntésre és tombolahúzásra került sor. Úgy érezzük, hogy a Nagykunsági Hagyományőrző Bálon részt vevő népes vendégsereg jól érezte magát, ismét jó hírét viszik városunknak szerte az országban. A bál elérte célját: színvonalas, a hagyományőrző rendezvények hangulatát idéző, helyi szokásokra épülő, de a mai kor igényeinek megfelelően szervezett rendezvény keretében elevenítettük fel városunk báli szokásait, valamint az együtt töltött idő és a beszélgetések során erősítettük helyi és elszármazott vendégeink identitását, a vidéki résztvevőkben pedig az összetartozás, az összetartás fontosságát. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, aki támogatásukkal, segítő közreműködésükkel, felajánlásaikkal hozzájárultak a bál sikeréhez. Tatár-Balla Ágnes

6 6. oldal Kisbíró április 11. Az általános iskolák szeretettel várják leendő elsőseiket Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye Tisztelt Szülők! Kedves Anyukák, Apukák! Gyermekük hamarosan újabb állomáshoz ér. Kitárul előtte az iskola kapuja, belép a betűk és a számok birodalmába. Ebben az időszakban szülőnek lenni nehéz. Különösen nehéz akkor, amikor elindítják gyermeküket a nagy úton. Ez az út már kisgyermekkorban elkezdődik, amikor a szülő gyermekével együtt eldönti, milyen iskolában kezdje meg ezt a hosszú utat. Az indulás kezdeti nehézségeit csak akkor lehet könnyen átvészelni, ha olyan tanító nénit választanak, aki a szülőkkel közösen egyengeti, segíti az első lépéseket. Iskolánkban ez minden pedagógus feladata és szívügye. Ebben a nagy döntésben szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani. Iskolánk nevelőtestületének hitvallását fogalmazza meg a következő idézet: legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. (Máté 12,33) A református tradíciókat ötvözzük az Arany János Általános Iskola tehetséggondozó hagyományaiból adódó lehetőségekkel, mindezt gazdagítja a megnövekedett tanulólétszámból adódó sokszínűség. A mai rohanó világban a nyugalom, a biztonság, az állandóság biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését. Iskolánk ezt a biztonságot nyújtja a leendő első osztályos tanulóinak azzal, hogy reggeltől estig a Szabadság téri épületben tölthetik napjaikat. Kínálatunk a 2015/2016-os tanévre Két osztály indítását tervezzük, a szülők, gyerekek igényeinek megfelelő összetétellel. Amit biztosítani tudunk: - Emelt óraszámú testnevelésoktatás az érdeklődők számára. - Kéttanítós forma, ahol a pedagógusok felváltva vannak a gyerekekkel délelőtt a tanítási órákon, délután a napközis foglalkozásokon. - Tanulóink a református hitoktatáson kívül a katolikus hitoktatást is választhatják. - Idegen nyelv, néptánc, informatika oktatása első osztálytól kezdve. - Differenciált képességfejlesztés, kooperatív tanulási technikák alkalmazása osztálytól nívócsoportos oktatás matematika és idegen nyelvből. - Modern oktatási segédeszközökkel felszerelt tantermek (projektor, aktív tábla, szavazórendszer, számítógép stb.). - Tanórán kívüli felzárkóztató és tehetséggondozó programok. - Fejlesztő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás SNI tanulóknak. - Szakkörök, versenyek, pályázatok, tehetséggondozás. - Határon túli kapcsolattartás. - Változatos rendezvényeken, kirándulásokon, táborokban való részvételi lehetőség. Iskolánk fejlődéséhez, az iskolai és iskolán kívüli élet színesebbé tételéhez jelentős mértékben hozzájárul a Református Egyház, az iskolában működő alapítványok és a Diáksport Egyesület. Szeretettel várjuk Önöket és Gyermekeiket! Az iskola nevelőtestülete Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium Kedves Édesanyák és Édesapák! Közeledik az iskolaválasztás napja. Ismét figyelmükbe ajánljuk iskolánkat, a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskolát. Mire törekszik iskolánk nevelőtestülete? Az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat neveljen. Az iskola az örömök és ne a kudarcok színtere legyen. Egészséges gyermekeket neveljen testileg, lelkileg egyaránt. Tág teret adjon a tanulás folyamatának a tanórákon és az iskola falain kívül is. A gyermekek jól érezzék magukat az iskola közösségében. Közös élményekkel erősítsük a család és az iskola közötti kapcsolatot. Mit kínálunk gyermekeiknek? Biztos alapokat a továbbtanuláshoz. Komplex művészeti nevelést: ének, mozgás, rajz. Az angol nyelv oktatását harmadik osztálytól vendég anyanyelvi mentor segítségével. Informatika oktatását az általános tantervű osztályokban első osztálytól kezdve. Egész napos iskolát igény szerint. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztését logikai és táblajátékokkal, sakkal. Támogatást nyújtunk a tanulmányi versenyekhez, patronáljuk a tehetségeket. Segítjük a felzárkóztatásra szoruló tanulókat, a tanulmányi eredményük javítása mellett önbizalmukat is erősítjük. A baptista iskola több mint iskola, mert a Szeretetszolgálat cipősdoboz csomagokkal varázsol mosolyt a gyerekarcokra, karácsonyi koncertre hívja és várja az érdeklődőket, adományokkal segíti a rászorulókat, hozzájárul a sokoldalú szabadidős tevékenységek megvalósításához. Gólyafióka tábort augusztusban szervezünk. Táborvezető: Pokorádi Zoltánné Jelentkezés a beiratkozáskor (a tábor ingyenes). Szeretettel várjuk gyermeküket iskolánk diákközösségébe. Varga Vincéné igazgató Az általános iskolai beíratásokról A 2015/16-os tanévre történő általános iskolai beíratásokra április 16-án (csütörtökön) 8-19 óra, valamint április 17-én (pénteken) 8-18 óra között kerül sor a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézményében a Kálvin u. 3. sz. alatti épületben, a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégiumban pedig a Rákóczi út 1. sz. alatti épületben. Az iskolai beíratáskor szükség van a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványra, a gyermek lakcímkártyájára, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolásra. (Szerk.)

7 2015. április 11. Kisbíró 7. oldal Köszönjük, köszönjük köszönjük, hogy március 11-én részesei lehettünk a Nőnapi Operettgála fergeteges műsorának, melyen népszerű operettszerzők, Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Huszka Jenő legsikeresebb művei hangzottak el a Pesti Magyar Operett Színpad előadásában. E három híres zeneszerző hihetetlen dallamgazdagsága a legkülönbözőbb stílusokba kalauzolta a lelkes közönséget a bécsi keringőtől a magyar csárdásig. Olyan legendás operettekből hallhattunk részleteket, mint a Csárdáskirálynő, a Cirkuszhercegnő vagy a Marica grófnő. Hatalmas sikert aratott az est sztárvendége, Oszvald Marika Jászai Mari-díjas, Érdemes művész, akinek viharos taps kísérte előadását, akrobatikus táncprodukcióját, aki mindeközben ma is fiatalos lendülettel hányta a cigánykereket. Csodás volt a műsor, fantasztikusak a díszletek, a színpadi fények, de a látványos táncok, a jelmezek is káprázatossá tették az előadást. A fellépők az operettvilág legszebb slágereivel bűvölték el a teltházas közönséget, a varázslatos Oszvald Marika előadásában felcsendülő dallamok a közönséget is dalra tudták fakasztani. A csaknem két órás fantasztikus előadást állva, hosszan tartó tapssal jutalmazta a közönség. Nőtársaim nevében köszönöm a fellépőknek és a Művelődési Központ és Könyvtár vezetésének a feledhetetlenül szép estét. Köszönjük. Demeter Jánosné települési képviselő A Petőfi Óvoda alapítványi farsangja Óvodánk egyik hagyománya, hogy februárban alapítványi rendezvénnyel búcsúztatjuk a telet. Erre a napra megint sok vidámsággal, izgalommal készültünk a gyerekekkel. A Szülők a Gyermekekért Alapítvány megléte nagyon fontos óvodánk számára, az alapítvány segítségével tudunk plusz eszközöket, fejlesztő játékokat beszerezni mindazért, hogy a gyermekek mindennapjait még színesebbé, változatosabbá tegyük. Tavaly végre sikerült egy új mozgásfejlesztő játékot vásárolnunk az udvarunkra, melynek értéke Ft volt. Célunk újabb játékokkal bővíteni járműparkunkat, valamint még balesetmentesebbé, esztétikusabbá tenni udvarunkat. Köszönöm a szülőknek és az óvoda dolgozóinak a felajánlásait legyen az sütemény, üdítő, szendvics, tombolatárgy, melyek mind hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Megköszönöm az óvónők fáradhatatlan munkáját a gyermekek felkészítésében, valamint a meglepetésműsorban résztvevő szülők és dolgozók munkáját. Szeretnék a támogatóinknak név szerint is köszönetet mondani: Andrásiné Kovács Gabriella, Báhiczki Anita, Bajusz Csilla, Borók Kálmánné, Bugyik Marianna, Csák Anita, Csernai Tímea, Csíki István, Csongrádi Lajos, Csontos László, Dobos Anita, Derecskei Gáborné, Duli Dezső, Duliné Kovács Erzsébet, Farkas Gyuláné, Farkas Hajnalka, Fekete Imre, Hajnal Zoltánné, Hodosi Judit Beáta, Hmelyovszki Donát, Horcsák Zoltán, Imre Olga, Janó Valéria, Károlyi Erika, Kása Lajos, Kásáné Czeglédi Katalin, Kelemen Éva, Kiss Henrietta, Kiss Sándor, Kissné Nyitrai Ilona, Kissné Szatmári Margit, Klémentné Majláth Mónika, Kohon Annamária, Kókai Zoltán, Komáromi Nikolett, Kovács Éva Edit, Kronka Mónika, dr. Kui Gábor, Kuiné Nagy Borbála, Lakatos Bertalan, Magyar Gergő, Magyarné Ács Mariann, Major Sándor, Marjainé Hercegh Erika, Mári Jánosné, Máté Csaba, Melnikoff Lajos, Melnikoff Jusztina, Mészáros Gabriella Éva, Mészáros János Pál, Milák Vilmos, Milák Vilmosné, Mogyorósi Alíz, Molnár Andrea, Monoki Attila, Monoki Istvánné, Oros Róza, Orosz Mihály, Papp Mátyás, Pappné Somogyi Anita, Piller Imréné, Pocsai Endre, Pocsainé Juhász Mária, Ponyokainé Rab Judit, Rácz Szilvia, Sebestyén Zsolt, Sebestyénné Őzse Tímea, Seres Zoltán, Somogyi Lajos, Somogyiné Harmati Angéla, Szász Veronika, dr. Szél András, Szélné Kovács Éva, Tóth Zsolt, Szőllősiné Németh Anikó, Szűcs Zsigmond, Tóth Gyula, Tóth István, Tóth Katalin, Vajdáné Kovács Margit, Vidáné Nagy Katalin, Vigh Jánosné. Farkas Gyuláné kuratóriumi elnök w w w. k i s u j s z a l l a s. h u Az óvodai beíratásokról A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy ezúton közzéteszi a fenntartásában lévő Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának a nevelési évre (2015. szeptember 1-jétől augusztus 31-ig) szóló óvodai felvétellel kapcsolatos közleményét. A beíratások időpontja: április 22. és 23. (szerda és csütörtök) délelőtt: óráig délután: óráig Helye: Művelődési Központ és Könyvtár (Deák. F. u 6.) Pótbeíratás: május 6. (szerda) 8-10 óráig Helye: a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának székhelye (Ifjúság u. 2.) A beiratkozáshoz be kell mutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek TAJ-kártyáját, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői véleményt. Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Be kell íratni azokat a gyermekeket: akik még nem járnak óvodába, és augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben e kötelezettségét a szülő elmulasztja, szabálysértést követ el. Az intézmény felvételi körzete: Kisújszállás város közigazgatási területe. Az óvodai beiratkozás nem jelenti automatikusan a gyermek felvételét. A szülők a felvételi döntésről június 5-én kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot. Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája Piaci Hírmondó Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit.

8 8. oldal Kisbíró április 11. Kiváló feltételek megalapozott szaktudás A Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola a 2015/2016-os tanévben a következő szakképzéseket kínálja érettségivel rendelkező fiatalok számára nappali iskolarendszerű képzés keretében. Emelt szintű szakképzések: Logisztikai ügyintéző (OKJ ) 2 év Informatikai rendszergazda (OKJ ) 2 év Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ ) 2 év További felvilágosítás és jelentkezés személyesen az iskola titkárságán (5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.), az iskola telefonszámán: 59/ , vagy ben a címen. Tóth József főigazgató Aranyos sikerek Március 27-én Budapesten voltunk az Országos Béres Ferenc Református Énekversenyen. Több mint 200 versenyző énekelte a zsoltárokat, dicséreteket, népdalokat. Tanulóink minden korosztályban képviselték iskolánkat, a következő eredmények születtek: 1. osztály: Bognár Csenge bronz minősítés 2. osztály: Ökrös Tímea ezüst minősítés 3. osztály: Kui Benedek ezüst minősítés 4. osztály: Ökrös Nóra arany minősítés 5. osztály: Lukovszki Dorka bronz minősítés 6. osztály: Monoki Luca ezüst minősítés 7. osztály: Simon Kata ezüst minősítés 8. osztály: Szabó Kata Luca bronz minősítés Jövőre is ott leszünk! Gratulálunk a győzteseknek! Szilágyiné Horváth Henriette tanárnő Sikerek az Ábrahám Örzse Emlékversenyen Az egyházi iskolák számára kiírt országos angol nyelvi Ábrahám Örzse Emlékversenyen igen eredményesen szerepeltek kilencedikes szakközépiskolás diákjaink. Az írásbeli fordulók után a mezőtúri döntőben I. kategóriában 1. helyezett lett Fenyődi Anna Sophie. A 2. és 3. helyen is Móriczosok végeztek ebben a kategóriában, Szabó Nóra és Erdődi Orsolya. Mindhárom diákunk a K.9.A osztály tanulója. Teljesítményükhöz gratulálunk és köszönjük Örmény Katalin tanárnő felkészítő munkáját. A versenyen sikeresen szereplő diákok; Fenyődi Anna Sophie, Szabó Nóra és Erdődi Orsolya, a felkészítést végző Örmény Katalin tanárnővel. Szép móriczos eredmények a Megyei Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen Ebben a tanévben is kiemelkedően szerepeltek a Megyei Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen résztvevő csapataink. A Szabó Sára Zsófia (G.10.A), Cs. Nagy Eszter Sára (G.9.A), Hajdú-Ráfis Kristóf (G.10.A) összetételű csapat megyei 2. helyezett lett, míg a Csatári Bernadett (G.9.A), Nagy Anna (G.9.A) és Ágotai Enikő tanulók alkotta csapat megyei 4. helyezést ért el. (Ez utóbbi csapat egyik tagja, Ágotai Enikő más iskola tanulója.) Az iskolaközösség nevében gratulálunk tanulóink kiváló eredményéhez, valamint megköszönjük Szabóné Miltényi Katalin tanárnő eredményes felkészítő munkáját. Szabó Tamás igazgatóhelyettes Eredmények a Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Versenyen március 7-én immár harmadik alkalommal került sor a Dr. Hajdú- Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny megrendezésére a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. A verseny célja elsődlegesen a földrajz népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása a földrajz iránt érdeklődő diákok számára a évfolyamon, valamint kompetenciafejlesztés, tehetséggondozás. A tanulók három kategóriában versenyeztek. Az írásbeli fordulót minden tanuló a saját iskolájában írta, majd kategóriánként a legjobb tíz tanuló jutott be a szóbeli döntőbe, amelyen hét középiskola (Mezőtúr, Mezőcsát, Kisvárda, Kisújszállás, Karcag, Szerencs és Heves) harminc tanulója vett részt. A Móricz Zsigmond Református Kollégiumot a döntőben két tanulónk képviselte. A II. kategóriában Örmény László G.10.A osztályos tanuló 3., míg Kovács József szintén G.10.A osztályos diákunk 7. helyezett lett. A tanulóknak és a felkészítésüket végző Szilágyi Gábor Miklósné kolléganőnek szívből gratulálunk! Szabó Tamás igazgatóhelyettes Kiemelkedő középiskolai eredmények magyar nyelv és irodalomból A Móricz Zsigmond Református Kollégium középiskolás diákjai szép sikereket értek el országos versenyeken. Gönczi Sarolta G.13.C osztályos tanuló a debreceni Szabó Magda és Szobotka Tibor Emlékéért Alapítvány országos esszéíró pályázatán 2. helyezést ért el. A hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ által szervezett országos anyanyelvi versenyen Vadinszki Zsófia G.10.A osztályos tanulónk 1., Tóth Lilla 9/NY osztályos tanulónk 6., és Erdődi Orsolya K.9.A osztályos diákunk 10. helyezést ért el. A tanulókat Várdai Istvánné szaktanár készítette fel a versenyre. Gratulálunk a sikerekhez! Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes Második hely a megyei francia versmondó és dalversenyen A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium és a Jászkun-Picard Magyar- Francia Baráti Társaság a frankofónia nemzetközi ünnepe alkalmából március 21-én idén is megrendezte hagyományos francia versmondó és dalversenyét ezúttal a megyei könyvtárban. A most is igen színvonalas vetélkedőn közel harminc produkcióval jelentek meg a diákok a megye francia nyelvet (is) tanító középiskoláiból. A minden eddiginél erősebb dal kategóriában Szűcs Katalin, iskolánk G.9.A osztályos tanulója 2. helyezést ért el Lara Fabian Jesuismalade című dalával. A versmondás kategóriában iskolánkból Varga Bianka G.12.B osztályos tanuló indult, aki Charles Baudelaire L abatros című költeményét mondta el nagyon szépen, igényesen. Mindketten elismerő oklevelet és értékes ajándékot (CD, könyv) kaptak. Teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk. Pintér István felkészítő tanár

9 2015. április 11. Kisbíró 9. oldal Testnevelés versenyeredmények a Móriczban A tavasz beköszöntével sorra zajlanak a különféle megyei és országos sportversenyek. A Nagykun Diák Sportviadal április ei megrendezése előtt ezekből kívánunk átnyújtani egy csokorra valót. Kézilabda: lány 6. korcsoport megyei amatőr diákolimpia, 2. helyezés Csapattagok: Bakos Alexandra, Darvas Erika, Fábián Anita, Gál Erika Imola, Herczeg Veronika, Hugyecz Olga, Jakoda Erzsébet Magdolna, Kovács Petra, Nagy Barbara, Nagy Krisztina Beáta, Somodi Dóra, Szarka Gréta, Toldi Borbála, Tóth Ella. Felkészítő: Szénási László. Kézilabda: lány 5. korcsoport megyei amatőr diákolimpia 3. helyezés Csapattagok: Bakos Alexandra, Herczeg Veronika, Jakoda Erzsébet Magdolna, Kovács Petra, Matuszka Mária, Molnár Kitti Edit, Nagy Barbara, Nagy Krisztina Beáta, Péntek Tímea, Somodi Dóra, Szilágyi Krisztina, Tóth Ella. Felkészítő: Szénási László. Kézilabda: fiú 6. korcsoport megyei amatőr diákolimpia 3. helyezés Csapattagok: Borhi Zsolt, Dányi Gábor, Márki Henrik, Nádházi Frank, Németh József, Oláh Gergő, Oros Péter Albert, Szabó Balázs Bendegúz, Szalai Marcell, Szász Jonatán, Szőcs Ádám István. Felkészítő: K. Szabó János. Kosárlabda: lány 6. korcsoport megyei amatőr diákolimpia 2. helyezés Csapattagok: Borók Réka, Cs. Nagy Eszter Sára, Csillag Edit Virág, Kerekes Nóra, Nádas Viktória, Nagy Kitti, Németh Gréta, Posztós Edina, Szabó Vivien, Zsoldos Mónika. Felkészítő: Szénási László. Kosárlabda: lány 5. korcsoport megyei amatőr diákolimpia 3. helyezés Csapattagok: Balogh Bianka, Cs. Nagy Eszer Sára, Csatári Bernadett, Kakas Patrícia, Nádas Viktória, Nagy Kitti, S. Nagy Panna, Szabó Vivien, Tóth Dominika Lilla. Felkészítő: Szénási László. Kosárlabda: Református Iskolák Országos Bajnoksága 3. helyezés Csapattagok: Balogh Bianka, Borók Réka, Cs. Nagy Eszter Sára, Csatári Bernadett, Csillag Edit Virág, Kerekes Nóra, Kovács Dorottya, Nádas Viktória, Nagy Kitti, Németh Gréta, Posztós Edina, S. Nagy Panna, Tóth Dominika Lilla, Zsoldos Mónika. Felkészítő: Szénási László. Kosárlabda: lány3kontra3 megyei 4. helyezés Csapattagok: Borók Réka, Zsoldos Mónika, Kerekes Nóra, Posztós Edina. Felkészítő: Szénási László. Kosárlabda: lány B 33 megyei 3. helyezés Csapattagok: Borók Réka, Németh Gréta, Kerekes Nóra. Felkészítő: Szénási László. Kosárlabda: fiú3kontra3 megyei 3. helyezés Csapattagok: Szász Jonatán, Szilágyi Patrik, Nász Róbert, Faar László. Felkészítő: K. Szabó János. Kosárlabda: fiú B 33 megyei 2. helyezés Csapattagok: Szász Jonatán, Szilágyi Patrik, Faar László. Felkészítő: K. Szabó János. Kosárlabda lány B 33 megyei 3. helyezés Ugrókötél - lányok, diákolimpián elért eredmények: Cs. Nagy Eszter Sára egyéni megyei 1., országos 5. Balogh Bianka egyéni megyei 2., országos 9. Csapat: megyei 1., országos 1., csapattagok: Cs. Nagy Eszter Sára, Balogh Bianka, Csatári Bernadett, Nagy Krisztina. Felkészítő: K. Szabó Jánosné. Labdarúgás: lány - Református Középiskolák Országos Bajnokságán 4. helyezés Csapattagok: Borók Réka, Csillag Szilvia, Dányi Lilla, Darvas Erika, Fábián Anita, Kerekes Nóra, Németh Gréta. Felkészítő: Ungi Tamás. Szabó Tamás igazgatóhelyettes Országos szertorna sikerek A Móricz Zsigmond Református Kollégium középiskolai szertorna csapata a március 22-én Budapesten megrendezett országos fiú torna diákolimpia kezdő négy szeres kategóriájában országos II. helyezést ért el. A Bögös Levente (G.10.A), Tóth Lajos (G.10.A), Szász Jonatán (K.11.C), Balla Richárd (K.11.C), Király Zoltán (G.11.A) és Kabai Richárd (13 Log) összetételű csapat az ezt megelőző megyei versenyen I., a területi döntőn II. helyezést ért el. A területi döntőn Kabai Richárd egyéniben 2. helyezést ért el. A sikerekhez a csapatnak és a felkészítést végző K. Szabó János tanár úrnak szívből gratulálunk. Móricz Zsigmond Református Kollégium középiskolai tornacsapata Balról jobbra: K. Szabó János testnevelő tanár, Kabai Richárd, Bögös Levente, Király Zoltán, Tóth Lajos Tamás, Balla Richárd, Szász Jonatán Tisztelt Szülők, kedves Bálozni Vágyók! A kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium középiskolájának és általános iskolájának nevelőtestülete, szülői munkaközössége két iskolai alapítványának, a Gyermekeink Műveltségéért Alapítványnak és az Arany Diák Alapítványnak a kuratóriumával közösen május 30-án, szombaton órakor a gimnázium udvarán (rossz idő esetén a tornacsarnokban) KERTI MULATSÁGOT RENDEZ, melyre tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket. A rendezvény bevétele az iskola és az alapítványok céljait szolgálja. A bál védnöke Nagytiszteletű Szilágyi Gábor Miklós elnök-lelkész úr. A következő színes kínálattal várjuk Önöket: Hetedikesek és nyolcadikosok nyitótánca A gimnázium volt és jelenlegi diákjainak színes műsora Aranyos Tanulóinkért Díj átadása Svédasztalos vacsora Zenél a törökszentmiklósi Tonic Retro Band Tombolahúzás és meglepetés éjfélkor A belépőjegyek és a támogatójegyek vásárlói között is értékes nyereményeket sorsolunk ki. Osztálytalálkozóknak és 15 fő fölötti baráti társaságoknak Ft-os kedvezményes jegyet, osztálytalálkozóknak délutántól a rendezvény végéig külön termet is biztosítunk. A szervezők

10 10. oldal Kisbíró április 11. Az Értéktár Bizottság további javaslatokat vár Már többször értesülhetett arról a tisztelt olvasó, hogy tavaly megalakult a Kisújszállási Értéktár Bizottság. Munkája során eddig száznegyven helyi értéket gyűjtött össze, dolgozott fel, ami tekintélyes mennyiség, de mégsem teljes. Bizonyára még vannak olyan értékek, amelyek érdemesek arra, hogy megőrizzük, továbbörökítsük őket. Hogy ezek is bekerüljenek a helyi értéktárba, a bizottság várja a javaslatokat. Következő ülésükre április 29-én kerül sor. Ekkor vitatják meg az újonnan beérkezett javaslatokat, valamint azt, ezek mely kategóriákba (agrár- és élelmiszergazdaság, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, valamint turizmus és vendéglátás) kerülhetnek be. Javaslataikat leadhatják a bizottság tagjainak: dr. Tóth Albert bizottsági elnöknek vagy dr. Ducza Lajos és Nagy István Zoltán tagoknak, továbbá a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában vagy a portán. Az érdeklődők az eddig elfogadott értékek listáját megtalálják a oldalon. (Szerk.) Erdélybe utaztunk a Határtalanul! pályázat keretében március között 25 illéssys diák utazott Négyfaluba (Erdély, Románia) a Határtalanul! Történelmünk bennünk él tovább (HAT ) pályázat keretében. Március 12-én az egész napunk utazással telt, hiszen Négyfalu kb. 550 km-re van tőlünk. Kisebb megállókat tartottunk Erdély kapujánál, a Királyhágónál, illetve Kolozsvárott megnéztük Fadrusz János remekművét, a Mátyás-szoborcsoportot, a Szent Mihály templomot és Hunyadi Mátyás szülőházát. Pénteken meglátogattuk a helyi csángó néprajzi múzeumot, majd folytattuk az itthon elkezdett pályázati projektet a partneriskolánk diákjaival. Egy mozgóverseny vette kezdetét, amely március 15-éhez és a testvériskola névadójához, Zajzoni Rab Istvánhoz kapcsolódott. Sok érdekes, történelmi és irodalmi ismereteinket bővítő feladatban volt részünk. Este Brassó következett, mely gyönyörű város, ma is jól láthatóak az egykori városfalak és bástyák. Megnéztük a Fekete-templomot, amely 300 darabos keletiszőnyeg-gyűjteménnyel büszkélkedhet. Szombati napunk kirándulással telt: a négyfalusi diákokkal közösen meglátogattuk a prázsmári erődtemplomot, majd Törcsvárat, melyhez egyébként alaptalanul a Drakula-legendát kapcsolják, illetve a rozsnyói várat. Mindegyik elképesztő építmény, s útközben gyönyörű helyekkel, mesébe illő tájakkal ismerkedtünk meg. Este közös vacsorával melyet megtisztelt Géczi Gellért alpolgármester úr is és játékos, vidám programmal búcsúztunk el egymástól annak reményében, hogy lesz még alkalmunk máskor is találkozni. Vasárnap reggel korán indultunk vissza, hogy útközben legyen időnk nevezetes helyeken is megállni, s hogy megemlékezzünk az es szabadságharc és forradalom hőseiről. Koszorúztunk Nyergestetőn, Orbán Balázs sírjánál Szejkefürdőn és Tamási Áron sírjánál Farkaslakán. Megnéztük Máréfalván a székelykapukat és Homoródon a vártemplomot. Elég későn érkeztünk haza, de mindannyian úgy gondoljuk, csodálatos kiránduláson vettünk részt. Köszönjük kísérőtanárainknak Hidvéginé Kuliga Gyöngyinek, Toldi Attilának, Vígh Lajosnak, hogy megmutatták nekünk Erdély egy szeletét, illetve, hogy erősödhetett összetartozás-tudatunk a határon túli társainkkal. Kovács Ibolya 10. A osztályos tanuló Vendégek Texasból március között az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola vendégül látta azt a McKinney-ből (Texas, USA) érkezett nyolc középiskolás diákot, akik a Magyarországi Baptista Egyház szervezésében jutottak el Kisújszállásra. Tanulóink és tanáraink akik örömmel fejlesztették angol nyelvtudásukat látták vendégül otthonukban az amerikai diákokat. Az itt töltött hat nap alatt a diákok ismeretséget kötöttek tanulóinkkal, hitvallást tettek arról, hogyan lettek Jézus Krisztust követő keresztyének. Beszéltek arról, hogy mit jelent számukra a hit, a szolgálat, milyen nagyszerű dolog erről a kortársakkal beszélni, mennyire erősíti lelküket a Biblia mindennapi tanulmányozása. Jó hangulatban telt a baptista művészeti iskolában a táncház, ahol magyar néptáncokat tanulhattak, de meglátogatták a baptista fenntartású Kossuth-iskolát, óvodát, ahol a kisebbekkel is könnyen kapcsolatot teremtettek. Próbára tették kézügyességüket a szalmafonó és a foltvarró körben. Gyógyvizeink jótékony hatását a Kumániában tapasztalhatták meg. Iskolánk diákjaival együtt készíthették el a gulyáslevest mint magyar specialitást, de ők is megleptek bennünket az amerikai konyha remekeivel. A sportdélutánon testnevelőink és diákjaink a kézilabda rejtelmeibe vezették be vendégeinket, mivel ez Amerikában nem közismert játék. Az Illéssy-iskola dolgozói közösségének hagyományos nőnapi rendezvénye számukra kuriózumnak bizonyult, de egyben megható is volt. Vendégeink megismerhették országunkat, benne Kisújszállás történetét, nevezetességeit, oktatási intézményeit és hagyományait. Dr. Kovács Tibor alpolgármester bemutatta a Városházát és az önkormányzati rendszert. A búcsúest a baptista imaházban nagyon jó hangulatban telt, és mindkét fél élményekben gazdag hetet tudhat maga mögött, amelyre évek múlva is szívesen emlékezhet vissza. Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola nevében köszönjük minden szereplő segítségét, akik a texasi fiatalok tartalmas programjának megvalósításában részt vettek. Duli Annamária, Rádai Mária, Toldi Attila Texasi diákok az Illésy-iskola udvarán

11 2015. április 11. Kisbíró 11. oldal MEGHÍVÓ A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját a MŰEMLÉKI VILÁGNAP alkalmából szervezett rendezvénysorozatra, melyre április 17-én17.00 órakor a Városháza dísztermében kerül sor. Program Előadás a 115 éves Városház Palota történetéről Előadó: Dr. Ducza Lajos tiszteletbeli elnök Kecze István polgármester Az egyesület által alapított Gaál Kálmán-díj átadása A díjazottat méltatja: Nagy Lajos alelnök A 115 éves a Városház Palota műemlék épülete című rajzverseny eredményhirdetése, díjátadás Védettségi tábla elhelyezése a Városház Palota falán A táblát leleplezi: Kecze István polgármester, Dr. Varga Zsolt jegyző, Tatár Zoltán elnök A rendezvénysorozat támogatója: Kisújszállás Város Önkormányzata Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! MEGHÍVÓ Hagyományőrző rendezvényre várjuk az érdeklődőket április 25-én (szombaton) órakor, melyet IDŐUTAZÁS A GÉMESKÚT KÖRÜL címmel tartunk a Pásztorkodás emlékhelyén (József Attila és Gyep utca kereszteződése) A programból: VI. Karikás Csörgető Verseny Ki a legény? vízhúzó verseny A puszta étele: öreglebbencs- és tarhonyafőzőverseny A karikáskészítés fortélyai kézműves bemutató csuhé- és csutkababa készítés, állatsimogató, népzene Kapcsolódó program: Kinyílik a Tájház 14 órától megtekinthető a felújított Tájház Támogató: Kisújszállás Város Önkormányzata Nagykun Hagyományőrző Társulás Nagykunsági Gazda Majális a Horváth tanyán május Főzőcsapatok nevezése a Kunsági Ízek versenyre (Kiemelten rizs- és kölesételek.) 8.30-tól a Mellofon együttes műsora 9.00 Ünnepélyes megnyitó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Lovas bemutatók - a Kenderesi Szakiskola, a Karcagi Kunlovarda és a Nagykun Bandérium lovasainak bemutató programja órától színpadi műsorok: A 48-as Olvasókör kórusainak műsora. A Nagykun Néptáncegyüttes műsora Főzőverseny eredményhirdetése Csendül a nóta Szabó Csaba gyémánt minősítésű színművész-énekes műsora Tombolasorsolás Kapcsolódó programok: Kispályás grundfociverseny, népi játékok, lövészverseny, állatsimogató, lámafuttatás, pónilovaglás, ugrálóvár, vurstli. Kirakodóvásár az élelmiszert előállító gazdák termékeiből Ételről, italról a Horváth-kert Vendéglő gondoskodik A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Kecze István, Kisújszállás polgármestere, az NHT elnöke Védnökök: Horváth László tiszteletbeli kunkapitány, a Kazah Köztársaság tiszteletbeli konzulja Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke Lövészverseny a Horváth-tanyán A Kisújszállási Lövészklub értesíti az érdeklődőket, hogy a május 2-án meghirdetett légfegyveres lövészversenyét a városi rendezvény keretében a Horváth-tanyán rendezi meg. Kezdés 9 órakor, nevezés a helyszínen. Nevezési díj fegyvernemenként 200 Ft felnőtteknek, 100 Ft év között, ingyenes 14 év alatt. Kategóriák: Légpuska, légpisztoly (14 év fölött), íjászat, futóvadlövészet. Díjazás: fegyvernemenként, korcsoportonként érem, összetettben kupa. A rendezvényt Kisújszállás Város Önkormányzata támogatja. A verseny rossz idő esetén az Eszperantó u. 10/a szám alatti lőtéren kerül megrendezésre. Hornyák János elnök A rendezvényre buszjáratok viszik az érdeklődőket, a következők szerint: 1-es útvonal: Horváth tanya, Malom út-munkácsy út, Béke út, Sásastó-Malom út, Csegei gödör, Dózsa Gy. u. 89, Széchenyi u., Arany J. u. 3, Vasútállomás, Barossu. 3, Papi Lajos Alkotóház, Szabadság út, Horváth tanya. A buszindulás a kiinduló állomásról: 8.20, 9.30, 10.30, 13.30, 14.30, es útvonal: Horváth tanya, Bajcsy-Zs. u.- Gál K. u., Bajcsy-Zs. u. - Petőfi u., Petőfi u. -Kígyó u., Morgó, Nagyi. u.- Téglagyár u., Nyugati temető, Veres P. u., Deák F. u. 119., Kuthen v. u. sarok, Kuthen v. u. 36., Szélmalom u., Kádas Gy. Ált. Isk., Horváth tanya A buszindulás a kiinduló állomásról: 8.40, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00

12 12. oldal Kisbíró április 11. Gondolkozz okosan válogass ökosan! Kedves alsó tagozatos gyerekek! Rajzversenyt hirdetünk számotokra a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére. A versenyre akkor nevezhettek, ha általános iskola alsó tagozatos diákjai vagytok. Két kategória lesz: 1-2. osztályos, valamint 3-4. osztályos gyerekek részére. Mit gondoltok a szelektív hulladékgyűjtésről? Miért tartjátok ezt fontosnak? Mi történik akkor, ha nem figyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre? Rajzoljátok le! Egyénileg elkészített alkotásokat várunk. A munkák fekvő A4-es lapra, bármely technikával készülhetnek. A rajzok hátoldalán jól olvashatóan fel kell tüntetni a rajzoló nevét, lakcímét, iskoláját és osztályát. Díjazás: mindkét kategóriában az I. helyezett 5000 Ft, a II. helyezett 4000 Ft, a III. helyezett pedig 3000 Ft értékű ajándékcsomagot kap. Ezen felül az I. helyezettek rajza nagyítva felkerül az új hulladékgyűjtő autó oldalára. A beérkezett rajzokat kiállításon mutatjuk be a város közönségének. A rajzokat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (Kossuth L. u. 74.) címére kérjük megküldeni április 30-ig. Az eredményhirdetés helyéről és idejéről minden pályázót tájékoztatunk. Várjuk a fantáziadús gyermekrajzokat! Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív hulladékgyűjtés: lehetőség és kötelesség Ahogy erről már tájékozódhattak, a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés magasabb szintre emelkedett. A kertes házas lakóövezetben az ingatlantulajdonosok 1 db zsáktartó állvány használójává válhatnak, amennyiben a készlet erejéig rendelkezésre álló 3000 db zsáktartó állvány egyikét megigénylik. A szelektív hulladékgyűjtés olyan kedvező lehetőség, melyet kihasználni kötelesség július 1-jétől a papír-, üveg-, műanyag-, fém-, italkarton- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni. Mi a teendő a zsáktartók beszerzése érdekében? 1. A hulladékgazdálkodási számla mellett található egy átvételi elismervény, melyen ellenőrizze le az adatok pontosságát, majd írja alá az átvevőnél! 2. Az átvételi elismervényt hozza el a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kossuth L. u. 74. szám alatti telephelyére. Az átadásátvétel április 7-től lehetséges ügyfélfogadási időben (hétfő ; kedd-csütörtök , pénteken ). Az átvételi elismervény ellenében megkapja a zsáktartó állványt. Mi a teendő a háztartásoknál lévő TAPOSSA LAPOSRA zsákokkal? Ezekbe a zsákokba a korábbi gyakorlatnak megfelelően a csomagolási hulladékok vegyesen gyűjthetőek, azonban újabb zsákokat már nem adunk. Mire figyeljünk a zsáktartók használatakor? a zsáktartóban az alábbiak szerint kell a hulladékot gyűjteni: -SÁRGA (MŰANYAG) zsákokba PET-palackokat (pl.: üdítős, ásványvizes, citromleves), színes vagy áttetsző zacskókat, zsákokat, zsugorfóliákat; műanyag tégelyeket margarinos, vajkrémes stb.), műanyag tisztítószeres palackokat, flakonokat, poharakat (tejfölös, joghurtos) lehet gyűjteni. -KÉK (PAPÍR) zsákokba fekete-fehér és színes újságokat, reklámanyagokat, kisebb méretű dobozokat (illatszeres, müzlis), darabolva nagyobb kartondobozokat lehet gyűjteni. - SZÜRKE (FÉM és ITALKARTON) zsákokba konzerves és italos dobozokat; italkartonokat (pl.: tejszínes, tejes, szűrt és rostos italos dobozok stb.) lehet gyűjteni; üveghulladék szelektív gyűjtése továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigetes rendszerben zajlik, az üveghulladékot ott kell elhelyezni; ételmaradékokat (konyhai hulladékok, zöldség- és gyümölcsmaradványok, egyéb ételmaradványok) a vegyes, eddig megszokott hulladékgyűjtő edényzetbe kell tenni, amennyiben otthoni komposztálással nem lesz hasznosítva; a VGN Kft. minden évben, előre meghirdetett időpontban lomtalanítást és lombtalanítást szervez, melynek alkalmával ezeket a hulladékfajtákat ingyenesen el lehet szállíttatni; fontos tudnivaló, hogy a zsáktartót az önkormányzat pályázati támogatásból szerezte be, a támogatás feltételeként öt évig köteles azt fenntartatni. A zsáktartó - melynek értéke bruttó Ft az önkormányzat tulajdona, annak megrongálódása, megsemmisülése esetén a felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik; amennyiben a VGN Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés megszűnik, a felhasználó a zsáktartót köteles a szerződés megszűnését követően, megtisztított állapotban visszavinni a VGN Kft. részére; a zsáktartó állványhoz 3 db színes új zsákot is adunk (sárga, kék, szürke). A zsákokon felirat szerepel, annak megfelelően kell a csomagolási hulladékokat a zsákokba gyűjteni. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés áprilistól-szeptemberig is hétfői napokon, körzetenként történik, az alábbiak szerint: - a hétfői gyűjtőkörzetben: április 7., május 4., június 1., július 6., augusztus 3., szeptember 7. - a keddi gyűjtőkörzetben: április 13., május 11., június 8., július 13., augusztus 10., szeptember a csütörtöki gyűjtőkörzetben: április 20., május 18., június 15., július 20, augusztus 17., szeptember 21. Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat a gyűjtési napokon, legkésőbb 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanuk elé. Cserezsákokat a begyűjtés során osztunk, a begyűjtött zsákok színe és darabszáma szerint. Kérjük a tisztelt felhasználókat, hogy a fenti szabályokat a környezetünk védelme érdekében tartsák be, ugyanis csak így érheti el ez a fejlesztés a célját. Azok, akik a gyűjtőzsákokba az előírt hulladékokon kívül mást is helyeznek, vagy nem szelektíven gyűjtik a szemetet, hulladékgazdálkodási bírsággal sújthatók. Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Hírek, programok, aktualitások:

13 2015. április 11. Kisbíró 13. oldal Faültetés a városközpontban Ezúton szeretném értesíteni a kedves lakosságot, hogy az elmúlt hónapban a város több utcájában történt fapótlás. Frissen ültetett gömbkőriscsemetékkel gazdagodott településünk a Széchenyi utcán a Gimnázium előtti szakaszon és a Kálvin utcán. Külön öröm, hogy bővült a gyönyörű gesztenyefasorral övezett Kossuth Lajos utca faállománya a Mikes utcától kezdve a Bajcsy-Zsilinszky utcával bezárólag, mely Kisújszállás meghatározott utcaképi értékét képviseli. Kérem, hogy óvjuk együtt az újonnan telepített facsemetéket. Farkas Nikolett városüzemeltetési ügyintéző A legszebb konyhakertek Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az egészséges táplálkozás, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Ennek köszönhetően aki teheti, szívesen termeli meg magának ezeket a javakat, de nem pusztán azért, mert egészséges, hanem mert nagy örömet okoz a saját termés, és igazi kikapcsolódást, felüdülést jelent a szabadtéri munka. A gondos kertészt örömmel töltheti el, amikor látja, hogy egy aprócska magból szép zöldséget sikerül nevelnie, ha a paradicsomtőről jókora, egészséges termés mosolyog rá, de büszkeséggel tölti el, ha végignéz a gondozott veteményesén, gyümölcsösén. Mi most arra buzdítjuk ezen kertbarátokat, hogy osszák meg velünk örömüket, büszkeségüket. Versenyeztessék kertjeiket! Városunk önkormányzata idén is csatlakozott A legszebb konyhakertek című programhoz, melynek célja a kertészkedés népszerűsítése. A felhívásra április 30-ig lehet jelentkezni. A versenyfelhívás és a jelentkezési lap átvehető a Városháza portáján, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár épületeiben, továbbá letölthető a internetes oldalról. (Szerk.- SZE) Aki a virágot szereti Eddig négy alkalommal került meghirdetésre a Virágos Kisújszállásért elnevezésű verseny. Ennek köszönhetően sok olyan kertbe nyertünk bepillantást, amely szívet-lelket gyönyörködtet. Örömmel láttuk, hogy sokak milyen szívesen szépítik közvetlen és tágabb környezetüket, valóságos kis oázisokat létrehozva, melyek minden bizonnyal segítik az aktív és passzív kikapcsolódásukat. Önkormányzatunk úgy gondolta, hogy akik ilyen szeretettel ekkora értéket hoznak létre, azoknak mindenképpen el kell ismerni a hobbiját, munkáját. Ezért idén, ötödik alkalommal is meghirdetjük a Virágos Kisújszállásért versenyt. A versenyfelhívás és a jelentkezési lap átvehető a Városháza portáján, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár épületeiben, továbbá letölthető a internetes oldalról. Jelentkezési határidő május 29. (Szerk.- SZE) TOUR DE TÚR Idén tizedik alkalommal kerül megszervezésre a Tour de Túr kerékpáros mezőnyverseny, második alkalommal történik a verseny útvonalának átvezetése Kisújszálláson. Látványos sporteseménynek ad helyet a város. A Túrkeve felöl érkező versenyzők: Határ - Malom - Dózsa - Nyár - Rákóczi - Illéssy - Arany J. - Dózsa Gy. - Malom utca útvonalon haladnak, a Határ út végén a mezőny elhagyja a várost. A verseny szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani április 26-án 10 órától. Felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyzők fokozott sebességgel közlekednek! A mezőnybe gépjárművel, kerékpárral ne hajtsanak be! Ezúton kérjük a város lakosságának megértését és türelmét a versennyel kapcsolatosan. A verseny ideje: április 26. (vasárnap) 9.30 óra Rajt-cél: Mezőtúr, Szolnoki út 15. Távok: Elit kategória verseny 80 km, Mezőtúr Kupa 20 km További információk: A szervezők KUPON 50% kedvezmény a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő szolgáltatásaira A kupon napi normál és kombinált felnőtt, diák- és nyugdíjas-, valamint családi fürdőbelépőre, csúszda- és szaunajegyre, wellnessmasszázsokra, illetve Caracalla masszázskád-kezelésre érvényes. A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze, és egyszerre csak egy szolgáltatáshoz vehető igénybe. Csak eredeti példányt tudunk elfogadni. Egy személy egy nap csak egy kupont használhat fel. További részletek: A kupon április 30-ig érvényes. LOMBTALANÍTÁS A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft május 4-8-ig lombtalanítást szervez. A lombtalanítás a levágott, lemetszett gally, venyige hulladékokra terjed ki. Ezeket külön-külön kévékbe kell kötni úgy, hogy a kévék egyenkénti súlya 20 kg-nál ne legyen több. A kévéket úgy kell kihelyezni a lakóházak előtti út szélére, hogy azok a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne zavarják, ne járjanak környezetkárosítással, valamint a hulladékgyűjtő gépjármű könnyen meg tudja közelíteni őket. Fontos tudni, hogy a begyűjtés során kizárólag az összekötözött gallyakat szállítjuk el. A kertes házak lakóövezeteiben keletező egyéb zöldhul-ladékokra (pl.: gyom, fűnyesedék, avar) a lombtalanítás nem terjed ki, ezeket tehát nem szállítjuk el. Együttműködésüket köszönjük. Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Fogadj örökbe egy villanyoszlopot! Ez évben is meghirdetjük a Fogadj örökbe egy villanyoszlopot! virágosítási akciót a Virágos Kisújszállásért program keretében. Kérjük, aki csatlakozni szeretne azaz beülteti a háza előtt lévő beton vagy fa villanyoszlop, telefonoszlop tövét virággal jelentkezzen a 06/ telefonszámon vagy a címen. Tagjaink a tavaszi-nyári időszakban végigjárják és lefényképezik az örökbefogadott villanyoszlopok tövét, de ha Ön készít fotót a virágokról, amikor a legszebbek, és elküldi a fent említett címre augusztus végéig, azt külön köszönjük. A legaktívabb örökbefogadók ajándékban részesülnek. Eredményhirdetés a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon. Köszönjük, hogy részt vesz városunk szebbé, virágosabbá tételében! Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Vagy mi gallyazunk, vagy az E.ON A tavasz sok munkát hoz a kiskertekbe. Ezek közé tartozik a fák metszése is, amit általában a jó termésért vagy esztétikai okokból teszünk. Vannak azonban olyan helyek, ahol mindenképpen vissza kell vágni a faágakat. Azokon a helyeken, ahol föld feletti csupasz villanyvezeték közelében vannak a fák, az ingatlan tulajdonosának különösen figyelnie kell. Ott ugyanis biztosítani kell a biztonsági övezetet. Ez 1 kv-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méter, 1-35 kv névleges feszültségszintig 2 méter, kv néveleges feszültségszintig 3 méter. Ezeket már a fák ültetésekor érdemes figyelembe venni, így nem kell később kényszerből lemetszeni az ágakat. Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. arra kéri a lakosokat, mérjék fel, hogy vannak-e a telkükön olyan fák, bokrok, amelyek veszélyeztetik a vezetékeket, de ne lássanak neki a munkának mindaddig, míg ki nem kérték az áramszolgáltató szakemberek véleményét. Ha a tulajdonosok az előírás ellenére nem távolítják el a gallyakat a vezeték közeléből, az E.ON elvégezteti a munkákat, a költség azonban a tulajdonost terheli. (Készült az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. közleménye alapján)

14 14. oldal Kisbíró április 11. A KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLÓJA Programok a művelődési házban HÁROMÉVES A MORGÓ FOLTVARRÓ KÖR Kiállítás a csoport munkáiból Megnyitó: április 14. kedd 17 óra RETRÓ BULI URBÁN ZOLIVAL április 18. szombat 21 óra DUMASZÍNHÁZ április 23. csütörtök 18 óra Fellépők: KŐHALMI ZOLTÁN, HAJDÚ BALÁZS Jegyek előzetesen igényelhetők! FELNŐTT- ÉS GYERMEKBÁBOSOK TALÁLKOZÓJA ÉS WEÖRES SÁNDOR GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Kisújszállás április 27. Néptánckedvelők figyelmébe! NÉPTÁNCFOGLALKOZÁSOK FELNŐTTEKNEK Minden csütörtökön órától Kiss Katinka vezetésével MÁJUSI ELŐZETES! május 20. szerda 00:00-21:00 óra A KIHÍVÁS NAPJA Idén 25. alkalommal Magyarországon. Szeretnénk, ha Kisújszállás is részt venne ezen a nagy közös sportjátékon önmagunkért, a mozgás öröméért, Kisújszállásért, 15 perc mozgással. Várjuk magánszemélyek, munkahelyi és civil közösségek, sportszervezetek, intézmények jelentkezését, akik részt szeretnének venni a Kihívás Napján május 22. péntek 19 óra: PARIKÁSCSIRKE AVAGY STEX ÉS NEW YORK a Gergely Theáter vígjátéka Szereplők: Csomor Csilla, R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, Szabó Máté, Némedi Varga Tímea, Pelsőczy László, Heller Tamás, Laurinyecz Réka Belépők kizárólag elővételben igényelhetők április 20-ig! A belépő ára: 1-6. sor 2800 Ft, sor 2500 Ft, 13. sortól 2300 Ft május 24. vasárnap 16 óra MAZSOLA ÉS TÁDÉ - ZENÉS BÁBJÁTÉK a budapesti Ametist Bábszínház zenés bábjátéka Belépők április 13-tól kaphatók a művelődési házban. Az első 100 jegyvásárló között MAZSOLA plüssfigurát sorsolunk ki az előadáson. A belépő ára: 1200 Ft A városi könyvtár hírei A költészet napi versmondó versenyek időpontjai Óvodások: április óra 1-2. osztály: április óra 3-4. osztály: április óra 5-8. osztály: április óra Középiskolás, felnőtt: április óra FELNŐTT KÖNYVEK VÁSÁRA - minden könyv 100 Ft Köszönet a felajánlásokért Köszönjük dr. Tóth Albert, dr. Örsi Julianna, Kecze Istvánné, Nagy Gy. Róza, Oláh Róza, Domján Lászlóné, Újszállási Rácz Lajos, Krajcsír Piroska, Nagy György, Horváth Lászlóné, Tóthné Beleznay Erika, dr. Malatinszky András adományozóknak és a Jászok Egyesületének a könyvtár részére felajánlott dokumentumokat. Továbbra is szívesen fogadjuk adományaikat az első világháború kisújszállási áldozatainak emléket állító kötetünk megjelentetéséhez. Adományozási szándékukat az Arany János Városi Könyvtárban és az alábbi telefonszámokon jelezhetik: 59/ , 30/ Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f számú, Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló miniprojektek Támogatott: Kisújszállás Város Önkormányzata NYITNIKÉK CSALÁDI ÉLETMÓDNAP a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete szervezésében április 18-án, szombaton a Városháza parkjában A RENDEZVÉNYTÉREN: órakor: Az előzetesen kiírt rajzverseny eredményhirdetése órától: SPORTBEMUTATÓK órától: A szolnoki New Toptalent Fit-Kid SE bemutatója órától: A Karcagi Kyokushin Karate Egyesület kisújszállási csoportjának bemutatója órától: Meridiántorna-bemutató Ferenczi Ágnes vezetésével Tai chi formagyakorlatok Viczán István természetgyógyásszal 5 tibeti jógagyakorlat bemutatása - Kabainé Szabó Róza és a kisújszállási jóga csoport A ZENEPAVILONNÁL: előadások és beszélgetések órától: Mészáros Marianna gyógytornász: Gyermekeink mozgásszegény életmódjának veszélyei a gyógytornász szemével órától: Ágfalvi Judit védőnő: A nyár gyerekre leselkedő veszélyei órától: Dr. Gyányi Margit: Mozgásszervi és érrendszeri betegségek órától: Dr. Kovács Géza háziorvos: A szűrővizsgálatok fontossága órától: Pocsaji Péter: Élménybeszámoló a futás gyógyító erejéről órától: EGÉSZSÉGVÁR vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint- mérés, testtömegindex, egészségügyi tesztek kitöltése Kézműves foglalkozások foltvarrás, szalmafonás, origami stb. Játékpark kisgyermekes családoknak A NAGYKUN KLUBBAN: órától: Tróznai Edit talpmasszőr előadással egybekötött bemutatója órától: Viczán István természetgyógyász előadása a távol-keleti gyógymódokról ÁLLATI JÓ NAP a Kisújszállási Kutyabarát és Állatvédő Egyesület szervezésében április 18-án, szombaton a Kálvin parkban órától folyamatosan: Az egyesület munkájának, örökbefogadóinak, valamint a gyepmesteri telepen élő állatok bemutatása - DR. TÓTH RENDEL - állatorvosi tanácsok (chipleolvasás, oltások, betegségek) - Az Országos Állatvédőrség Alapítvány tájékoztató előadása, beszélgetés (állatvédelmi törvény, állatkínzások, bejelentések, hivatalos eljárások, jogszabályok) - Kutyaápolási stand órakor: A GRIMM-BUSZ Színház előadása órakor: Az Állatbarát vagyok című gyermekrajzpályázat eredményhirdetése (szabadon választott technika, A4-es méretben; leadási határidő: április művelődési ház) órakor: A Cerberos Állatvédő Egyesület látványos kutyás bemutatója órakor: KUTYASZÉPSÉGVERSENY - fajtatiszta és keverék kutyusokat is várunk!

15 2015. április 11. Kisbíró 15. oldal SAKK! MATT! A Kisújszállási SE Sakk Szakosztályának felnőtt csapatai felemás sikerességgel folytatták a tavaszi szezont a 2014/2015-ös idény bajnokságaiban. Míg az első csapat az NB I/B Maróczy-csoportjában három mérkőzésén három különböző eredményt ért el, addig a második csapat megnyerte a megyei bajnokságot! Az első csapatunk a 6. fordulóban Miskolcra látogatott, ahol nem tudta megtörni a tehetséges helyi fiatalokból álló együttes ellenállását. Az utánpótlás-nevelés egyik vidéki bázisa kiválóan vizsgázott, még ha a döntetlen rájuk nézve hízelgő. A 7. fordulóban a bajnokesélyes Kőbánya SC-t láttuk vendégül, és bár nem volt akkora különbség a két csapat játékosai között, mégis nagyarányú vereséget szenvedtünk. A 8. fordulóban Hajdúböszörményben mutatkozott be élete első NB I/B-s mérkőzésén tehetséges ifjúsági versenyzőnk, a 9 éves Csíki Endre. Rendkívül magabiztos, érett játékot mutatva védekezte ki sötéttel ellenfele valamennyi támadását, így a parti döntetlennel zárult. A fiatalok lelkesedése jó hatással volt a csapat többi tagjára, mely végre az eredményességben is megmutatkozott. Az utolsó fordulóban egy újabb pesti csapatot, a Pénzügyőrt látjuk vendégül. Célunk a 6. hely megtartása. (A részletes eredmények a Magyar Sakkszövetség chess.hu weboldalán követhetők nyomon.) Második csapatunk magabiztos győzelmekkel menetelt a bajnoki cím megszerzése felé. A többi mérkőzésen született váratlan eredmény csak az izgalmakat fokozta, de végeredményben nem tudták megszorítani csapatunkat. A nagy pontkülönbségekből is látható, hogy kinőtte a megyei bajnokságot a második csapatunk, így a közeljövő fontos döntése lesz, hogy tudjuk-e vállalni az NB II. magasabb követelményeit. A megyei I. osztályú bajnokság végeredménye: 1. Kisújszállási SE II. 53,5 pont; 2. Karcagi SE II. 48 pont; 3. Keviterv AKVA (Szolnok) 34,5 pont. Eredmények: MVSI-Miskolc Kisújszállási SE 6 : 6 Kisújszállási SE Kőbánya SC 3,5 : 8,5 Hajdúböszörményi SE Kisújszállási SE 4 : 8 Keviterv AKVA Szolnok Kisújszállási SE II. 3,5 : 6,5 Kisújszállási SE II. Abonyi SE 8 : 2 Túrkevei VSE Kisújszállási SE II. 1,5 : 8,5 Karatesiker a diákolimpián Kecze István szakosztályvezető Március 8-án Szentesen rendezték meg a Kyokushin Karate Diákolimpiát. A kisújszállási csapatot Kása Botond, a Kossuth-iskola 4. osztályos tanulója képviselte. Nagyon jól kezdte a küzdelmeket, amit kisebb sérülés miatt nem tudott folytatni, pedig jó úton haladt a végső győzelemig, így 3. helyen végzett. Büszkék vagyunk rá! A következő verseny Pécelen lesz, itt is megpróbálunk helytállni. Kisújszálláson sok tehetséges karatéka jár edzésre, reméljük, ők is csatlakoznak a versenyeken Botondhoz, és hasonló sikerekről tudunk majd beszámolni. Raczkó György edző 3 éves a Kumánia! Születésnapi programok május : Megnyitó, köszöntő, tortavágás 11.30: A Mellofon Fúvósegyüttes koncertje 15.00: Sztárfellépő: Takács Nikolas Este éjszakai fürdőzés éjfélig. Napközben gyermekprogramok, egészségmérés, szülinapi meglepetés. Foci Megkezdődött a tavaszi szezon. Csapatunk biztató eredményekkel kezdte meg az idény második felét. A legutóbbi mérkőzésen teljesen megérdemelt, 3-1-es győzelmet könyvelhettünk el idegenben Jánoshida játékosaival szemben, amellyel elmozdultunk a kiesést jelentő helyről. A következő mérkőzést Fegyvernek ellen játsszuk, hazai pályán április 11- én, 15:30-kor. Szabó Krisztián EBBEN AZ ÉVBEN INGYENES A VÁROSI FUTÓPÁLYA HASZNÁLATA! Molnár Imre települési képviselő - aki maga is aktívan sportol - felajánlotta, hogy az idei évben minden futó helyett átvállalja az éves 3000 Ft-os tagdíjat, bízva abban, hogy ezzel megnövekszik a városban sportolni vágyók száma. A képviselő reméli, hogy minél többen fognak élni az ingyenes lehetőséggel. Felajánlását ez úton is szeretnénk megköszönni! Farkas Tamás szakosztályvezető Tenisz A Szolnok SZITE csapatának kiesése hozzásegített bennünket a évi Tenisz Megyei Csapatbajnokság első helyéhez. Kisújszállás SE tenisz szakosztálya megnyerte a bajnokságot! A tavaszi rajtra elkészültek pályáink, így szakosztályunk örömmel várja a teniszezni vágyókat! Tagdíjaink változatlanok. Molnár Imre szakosztályvezető

16 16. oldal Kisbíró április 11. A Kisbíró következő száma május 9-én, szombaton jelenik meg. Lapzárta április 30-án, csütörtökön órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy a címre elküldve. (Szerk. ) Véradás Kisújszálláson legközelebb május 13-án, szerdán 8-13 óráig lesz véradás a művelődési házban. Köszönettel: Kovács Mária TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Oláh Veronika ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXII. évfolyam, 2014. október 18. XXII. évfolyam, 2014. október 18. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Meghívó a képviselő-testület alakuló ülésére (2. oldal) A választás helyi eredményei

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Mit jelent Önnek a kun származás? Kunok II. Világtalálkozója ( 2-3. oldal ) Isten,

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. június 9. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hát az idősekre gondolnak-e? Éppen a napokban kérdezte meg tőlem városunk egyik nyugdíjasa: Polgármester

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április Bihari Hírlap újfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A legfontosabb a jövő generációjának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át,

Megállj idő! Ő rám nevet, szívünk, agyunk, a két kezünk, mi osztunk fel, így létezel, fordul ezer és kétezer. repülj új századokon át, XVI. évfolyam, 2008. auguszuts 16. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Köszöntő Szent István napjára Kiss Tamás: Szilaj idő, futós idő* Szilaj idő, futós idő hoz őszt,

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 )

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) XVII. évfolyam, 2009. február 7. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) aki ennyit élt, Sír el nem temeti, Sírját a hála szent

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben