2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze"

Átírás

1 JÚLIUS JULIUS A római naptárban eredetileg a fantáziátlan Quintilis (ötödik) nevet viselte. I.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgõ javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesar után, aki e hó 12. napján született Szo V H K Sze 2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta A rengeteg mezõgazdasági munka közt azért jutott hely ünnepnapokra is. 5-én a Poplifugia, az ún. Nép menekülése, melynek eredete homályba vész, talán a Regifugium (Királymenekülés, febr. 24.) ellenpárja. 7-én volt a Nonae Caprotinae, a rabszolganõk ünnepe, amikor az asszonyok egy vadfügefa azaz kecskefüge (caprificus) alatt áldoztak Iuno Caprotina, mint kecske-, illetve fügefaistennõnek, mely attributumok mindegyike termékenységjelképnek számított. Minden bizonnyal ez az ünnep is ellentétpárja volt a téli Szaturnaliának vagy a Lupercaliának. 12-én Apollo tiszteletére rendeztek játékokat, melyen az asszonyok bíborszegélyû tógát ölthettek, melyet egyébként csak magasrangú férfiak viselhettek. 23-án Neptunusnak, a vizek istenének áldoztak, hogy megóvja a termést a szikkasztó nyári forróságtól Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Csaba Apollónia, Apolka Ellák, Edgár Lukrécia, Marina Amália, Alma Nóra, Lili Izabella, Dalma Jenô Örs, Stella Henrik, Roland Valter Endre, Elek, Dzsesszika Frigyes, Kamill Emília, Esztella Illés Dániel, Daniella A hónap régi magyar neve Szent Jakab hava, az elsõ dekád apostolszentje után. Más néven Oroszlán havának is nevezték mert ekkor lépett be a Nap az Oroszlán csillagképbe Szo V H K Magdolna, Magda Lenke, Borisz Kinga, Kincsô Kristóf, Jakab, Zsaklin 26 Sze Anna, Anikó 27 Cs Olga, Liliána 28 P Szabolcs, Alina 29 Szo Márta, Flóra 30 V Judit, Xénia 31 H Oszkár 110

2 Jeles napok Július 2. Sarlós Boldogasszony A Nehézkes Máriának Erzsébetnél, Keresztelõ Szent János édesanyjánál tett látogatásának ünnepe. Magyarországon Péter-Pál helyett ezen a napon kezdõdött az aratás, de ezen a napon csak jelképesen dolgoztak. A papok megáldották a szerszámokat, a búzából koszorúnak valót szedtek. Másnap az aratást szent rítushoz illõ áhítattal kezdték, tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal térdeltek a búza elé, imát mondtak, és a föld szent, keleti sarkában kezdték az aratást. Az elsõ két kévét keresztbe rakták, ami az életet jelentõ új kenyérnek szólt. Az asszonyok arattak sarlóval, nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét, szimbolikusan arra utalva, hogy a Szûzanya arat és fiára hagyja, hogy gyûjtsön, és a búzát elválassza a konkolytól. Július 12. A 14 segítõszent közös ünnepe Általában betegség, járvány, egyéb szükség esetén hívták õket segítségül. Kultuszuk valószínûleg német földrõl a pestisjárvány idejébõl ered. A 14- es szám fontos szerepet kap a zsidó-keresztény számmisztikában, mert egyszerre holdszám (28:2=14), és napszám 14*26=364. A Bibliában pedig a nemzetségek száma Ábrahámtól Dávidig, Dávidtól a babiloni fogságig, valamint a babiloni fogságtól Krisztusig egyaránt 14. Július 14. Antiochiai Szent Margit Vértanú, a 4 fõ szûz, és a 14 segítõszent egyike. A szülõ asszonyok segítõje. Vakbuzgó pogány apja jelentette fel, miután nem tudta a pogány hitre visszatéríteni. Hazánkban az Árpád-kor kivételesen tisztelt szentje. II. András a Szentföldrõl hazahozza koponyaereklyéjét. IV. Béla pedig szakrális névmágiából az õ nevét választja a tatárjárás idején újszülött kislánya nevéül. Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony Avagy: Kármélus Boldogasszony, Kapullárés Boldogasszony. A karmelita rend kiváltságos Mária ünnepe. A rendet alapító Stock Simonnak (1265) angyalok és szentek kíséretében jelent meg a Szent Szûz, és skapuláré néven emlegetett vállruhát nyújtott át neki ezekkel a szavakkal: aki ebben hal meg, nem jut a pokol tüzére. Július 20. Illés Ószövetségi próféta, akit tanítványa, Elizeus szeme láttára tüzes szekéren ragadott az égbe az Úr. A hívõ zsidók Illést a messiás elõhírnökeként várják vissza. Hasonló csodákat hajtott végre, pl. csodálatos ételszaporítás, halott feltámasztása, mennybemenetel. Pogány elõképe a görög Héliosz napisten lehet, aki szintén tüzes szekéren utazott. Illést szokás az égiháborúkért és villámcsapásokért is okolni. Ha zeng az ég, Illés a lovait hajtja, szekerét zörgeti, ostorát durrogtatja. Július 22. Mária Magdolna A néphitben a megtérõ Magdolna, az a bûnös asszonyszemély, aki könnyeivel öntözte, hajával törölgette és szent olajjal kente meg Jézus lábát. Az igazi Mária Magdolna (magdalai Mária) azonban egy megszállott, beteg asszony volt, akibõl Jézus kiûzte az ördögöket (hetet), s aki ezután Jézus állandó kísérõje lett, kivételes szerepet betöltve az evangéliumi eseményekben. július 25. Jakab A nagyobbik Jakab, Zebedeus fia, János bátyja, apostol. Ôk ketten halászok, akik az elsõk közt szegõdtek Jézushoz, aki a mennydörgés fiai nevet adta nekik. Jakab a tanítványok legbelsõ köréhez tartozott, pl. ott volt Péterrel és Jánossal a Táborhegyen az Úr színeváltozásánál is. Az elsõ vértanú, i.sz. 44-ben Jeruzsálemben Heródes Agrippa nyakaztatta le. Ereklyéi Spanyolországban nyugszanak, Santiago de Compostellában. Szent Iago néven Spanyolország nemzeti szentje. Július 25. Kristóf A 14 segítõszent egyike, az utazók, autósok védõszentje. Július 26. Anna Kedd asszonya, Szûz Mária édesanyja. Ünnepe a jeruzsálemi templom felszentelésének napja. Népünk sokáig õt tisztelte Nagyasszonyként, s Máriát Kisasszonynak. Ôsi Boldogasszonyunk kettõs istenasszony volt: Nagyasszony az anya, s lánya, Kisasszony a szûz. Szent Anna Jézus dajkája, a keresztény nagycsalád, nemzetség oltalmazója, a gyermekáldás patrónája, a szorgoskodás, az önfeláldozás, az egyhangú asszonyi munka, a család és a rászoruló ember szolgálatának példaképe. JÚLIUS 111

3 JÚLIUS Évfordulók Július éve történt Megszületett Gottfried Wilhelm Leibniz német racionalista matematikus és filozófus. Harmensz van Rijn) németalföldi festõ és rajzmûvész (Éjjeli õrjárat). Július éve történt Az amerikai Viking 1 robotûrhajó végrehajtotta az elsõ sikeres landolást a Marson. 500 éve történt Megszületett II. Lajos Jagelló-házi magyar és cseh király ( ), aki a mohácsi csatából menekülve esett el. Július éve történt Megszületett Hofi (eredeti nevén: Hoffmann) Géza humorista (Hofélia, Élelem bére). Július éve történt Freiburgban meghalt Hevesy György József, magyar származású, Nobel-díjas kémikus, a hafnium felfedezõje. 60 éve történt Elõször jelent meg nyilvánosság elõtt a bikini egy párizsi divatbemutatón. 200 éve történt Hosszúfalván megszületett Teleki Blanka grófnõ, reformpedagógus, a nõi egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. Július éve történt Smiljamban (Osztrák-Magyar Monarchia, ma: Horvátország) megszületett Nikola Tesla a váltóáram rendszer, az indukciós motor, a transzformátor és számos egyéb berendezés feltalálója és megvalósítója. Július éve történt Megalakult Kozma Jenõ és Tolnay Kornél elnökletével a Polgári Egység Klubja, melynek célja az volt, hogy a budapesti polgárságot a kormány mögé tömörítse. 400 éve történt Leidenben megszületett Rembrandt (Rembrandt Július éve történt A Bikini szigeteknél végrehajtották az elsõ víz alatti kísérleti atomrobbantást. Július éve történt Földrengés rázta meg észak Kínát, legkevesebb ember halálát okozva. 50 éve történt Nasser egyiptomi elnök államosította a Szuezi csatornát. 150 éve történt Megszületett George Bernard Shaw ír származású angol Nobel-díjas drámaíró (Pygmalion). Július éve történt Meghalt Robert Schumann német zeneszerzõ, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 250 éve történt Megszületett Báró Podmaniczky József politikus, tudományos- és közíró, a londoni Royal Society elsõ magyar tagja. Július éve történt Megszületett Paál László festõmûvész (Út a fontainebleau-i erdõben). Július éve történt Bayreuthban a Wagner ünnepi játékok alatt meghalt Liszt Ferenc zeneszerzõ. 450 éve történt Loyola Ignác, a spanyol katolikus szent ünnepe. A jezsuita rend (Jézus Társaság, Societas Iesu) alapítója halálának emlékére. 112

4 Kell valami közös cél az embereknek Beszélgetés Szabó István filmrendezõvel JÚLIUS Melyik idõszak volt, amelyet gyermekként élt meg a Ferencvárosban? Az 1945-tõl talán ig terjedõ idõszak. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor költöztünk el édesanyámmal a dédszüleim házába ban építette fel a dédapám ezt a házat, amely az õ saját üzeme és világa volt, és ezután itt laktak. Nagyanyám itt született és ebben a házban élte le életét. Mi is följöttünk párszor vidékrõl gyerekkoromban, mert az édesapám és az õ szülei miatt nem Budapesten éltünk. Édesanyám egyszer úgy döntött, hogy külön óhajt lakni. Én még kisgyerek voltam abban az idõben. Valóban a Ferencvárosban töltöttem a gyerekkoromat, pontosabban különbözõ ferencvárosi iskolákban és a Liliom utcában és környékén, amely egy nagyon izgalmas világ volt akkor. A Liliom utca volt anyai ágon a családunk egy részének az otthona az 1800-as évek második felétõl. Amikor meghalt az édesapám 1945 áprilisában, a nagyszüleimhez költöztünk és ott éltünk egy jó pár évig. Nagyon izgalmas vidék volt ez a Ferencváros. Elsõsorban a szemben lévõ ház, aminek a tulajdonosa Hackl órásmester volt, akinek egy fantasztikusan szép órásüzlete volt a Ferenc körúton, amely elõtt többször elmentem gyerekkoromban és megcsodáltam a kirakatot. Hackl órás kirakatában rengeteg porcelándísz volt, valamint egy tábla a kirakat közepén, amelyre gyönyörû betûkkel azt írta, hogy A kirakatomban lévõ dísztárgyak nem eladók, csak azt a célt szolgálják, hogy üzletemnek önök nagyobb figyelmet szenteljenek. Körülbelül ez a filmkészítõ és színházkészítõ embernek is a filozófiája, ugyebár. Az ember megpróbálja úgy készíteni a munkáját, hogy annak a kedves közönség nagyobb figyelmet szenteljen, tehát ezt a filozófiát én hamar megtanultam. Ezek a mesterek egyben ferencvárosi polgárok voltak? Igen. Hackl órásmester háza azért is volt csodálatos azon kívül, hogy Hackl bácsi sokszor kikönyökölt a földszinti ház ablakán, mert a ház oldalában volt egy márványtábla, amely az 1838-as árvíz szintjét mutatta a házfalon. Ebbõl az is kiderült, hogy a nagy budapesti árvíz idején már álltak ezek a házak a Liliom utcában. Mindenesetre a mi házunk késõbb épült, a század végén. Régen szemben velünk egy félig romos ház volt, amelyben hadirokkantak éltek. És mi kisgyerekként nagyon sokat mentünk át, és hallgattuk a történeteiket, a meséiket. Hadirokkantak, féllábú, félkarú, beteg, de a maguk módján erõs, egészséges emberek éltek ott, és gyakran lehetett õket katonaruhában látni. Ez egy egészen különleges világ volt és izgalmas mesék hangzottak el itt. A mi házunknak óriási kertje volt. A kertben négy platánfa állt középen, de ma már csak egy van meg. A hatalmas platánfák egy nagy négyszöget képeztek. A macskaköves udvar közepén két oldalt istállók voltak a lovaknak, a kert végében pedig egy kis zöld faház állt, amiben le lehetett ülni teázni és hûsölni. Tehát gyönyörû kert volt, és ez a kert az államosítás befejeztéig állt. A három filmben, amelyeket itt forgattam, még látható. Fantasztikus padlások voltak a házakban. A padlás a gyerek számára nagyon izgalmas, kalandos hely volt, mindenféle titkokat lehetett találni, mármint gyerek számára titkokat. A házakhoz tartozott még egy hatalmas 113

5 JÚLIUS pincerendszer is, amelyben hordók álltak. Nem nagyon engedték meg, hogy lemenjünk, de gyerek lévén nem tudtuk kihagyni. Mivel foglalkozott a dédapja? Szesz elõállításával foglalkozott. A nagyapám viszont már jogász volt, õ a váci polgármester munkatársa. Az elsõ világháborúban az õ feladata volt Budapest élelmezése és ellátása. De dédapám szeszt gyártott, nem egyedüliként a kerületben: több alkohol elõállításával foglalkozó üzem volt és van is a Ferencvárosban. Például a világhírûvé vált Zwack-gyár pár száz méterre volt ettõl. A dédapám elég komoly társadalmi életet élt, õ hozta létre Magyarországon, illetve Budapesten elõször az úgynevezett üzemi tûzoltóságot. Az volt a véleménye, hogy minden üzemnek kell, hogy legyen tûzoltó rendszere. A szakmát, amit õ ûzött, a szüleitõl tanulta, s gyerekkorában megélt egy nagy üzemi tüzet. Voltak nagyon aktív emberek annak idején, ez a polgárság kialakult és létrejött Budapesten, elkezdõdött az iparosodásnak ez az igazán komoly része, és ezek az iparos emberek nagyon aktívan részt vettek Budapest fejlesztésében, életében. Ön 1945-tõl élt itt, ez egy háború utáni idõszak volt. Ez mennyiben határozta meg az életét? Nagyon kis gyerek voltam a háború alatt. Budapest ostroma köztudottan 1944 karácsony estéjén kezdõdött. Mi még karácsonyoztunk, és egy karácsonyfát vitt ki a légnyomás elõször a helyérõl. Tehát Budapest ostromát, 44 karácsony estéjétõl 1945 február 12-ig én még nem igazán tudatos kisgyerekként éltem végig, de vannak emlékeim. Az igazi emlékeim inkább az ostrom utáni napokról szólnak, mert hó lepte be a várost, és ezzel az égiek sokat segítettek Budapesten, mert a hullák, és a döglött állatok nem kezdtek el oszlani, hanem megfagytak a hóban. A lelõtt katonai eszközöket szállító lovak ott feküdtek az utakon, és az emberek bontották, és ették a húst. A mai napig emlékszem, miután ennivalónak csak olyasmi volt, ami szárazon, zsákban megmarad, tehát bab, borsó, lencse, sárgaborsó, zöldborsó. Hólében fõtt lencsét ettünk lóhússal. És a lóhús édeskés ízére a mai napig emlékszem. A hóból szerezték a vízutánpótlást? Igen. Úgy kellett meleg vagy fõzni való vizet hozni, hogy az ember kiment a kertbe, összeszedte a havat, és fölforralta. Nagyon érdekes volt Hackl órásmester figurája. Emlékszik még ilyen karakterekre? Milyenek voltak a ferencvárosiak abban az idõben? Olyan emberek voltak, mint a józsefvárosiak vagy a zuglóiak. Emberek voltak, most is emberek. Nincs külön jellegzetességük. A Ferencvárosnak ez a része, tehát a Tompa utcától a Liliom utca, Mester utca Itt elég érdekes és színvonalas emberek laktak. A Mester utca sarkán laktak a Gundelék. A Latinovics család az a Gundellel rokon: Latinovics Zoltán és Bujtor István édesanyja Gundel-lány volt. Az én édesanyámmal járt elemibe itt, ezen a környéken. Ez egy jó környék volt. Filmjeim egy részét is ez a környék ihlette, a környék, amit az ember maga körül lát. Melyek ezek a három filmek? Az apa címû filmem, a Szerelmesfilm és a Napfény íze egy része játszódott ebben a házban. Nagyon szép ház volt, gyönyörû lépcsõházzal. Emlékszem, a nagyanyám szobájának ablaka az udvarra, a fákra nézett, õk az elsõ emeleten laktak itt. Az apában még négy fát lehet látni az udvaron, ha jól emlékszem, talán még a Szerelmesfilmben is. Aztán szép lassan fogytak a fák, a fantasztikus platánfák. A Napfény ízében már csak két fa volt, ha jól emlékszem. A házat teljesen átépítették. Megvették az államosítás alatt, az ipari üzemet is államosították. A házból, amit én láttam, szinte semmi nem maradt. A múltnak az a dolga, hogy mögöttünk legyen. Magyarország olyan helyen van a térképen, hogy a történelem szele sok mindent elsodor. És újra és újra elsodor. Én csak azt tudom mondani, hogy a mi világunkat egyszer elsodorta 44-ben, majd

6 ban. Ezt a rendszerváltás véglegessé tette, hogy elsodorta, és csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a történelem jön-megy, és minden más világot is elsodorhat. Az ember ne legyen önhitt, hogy itt most szerzett valamit, mert akinek szerencséje van, közel 100 évig tartja, amit szerzett, akinek pechje van, az évig, de itt nagyon mozog a történelem, és az önhittség ideig-óráig biztonságot ad, de aztán nagy csodálkozások következnek. Figyeli most is a Ferencváros alakulását? Szívesen megyek át a Ferencvároson, de meg kell mondanom, hogy csak az építkezés miatt, mert az emberi kapcsolatokat nem ismerem, fõleg az árakat nem ismerem. De amit kívülrõl látok, az elég példamutatónak tûnik. A Bakáts tér környéke nagyon szép hely. Én oda jártam iskolába a Patrona Hungariae-be elemibe, és ezért sûrûn jártam arra. Aztán ott van a szecessziós stílusban gyönyörûen újjáépített Schöpf-Merei Kórház A háború elõtti igazgatója, bizonyos Czumpf Aladár szintén a rokonságomhoz tartozott. Õ is egy egészen különlegesen hõsies ember volt. Röntgenorvosként megpróbálta megmenteni azt a rádium tartalékot, ami a röntgenezéshez kellett, a saját számítása szerinti vastagságú ólomdobozokba rejtette, hogy megmentse az országnak egy háború utáni idõre. A saját ágya alatt tartotta, de úgy látszik, rosszul számolt, mert a háború után aztán rákban halt meg. Szóval szétégette az a rádium, amit elrejtett, és amitõl aztán sugárbetegségben halt meg. Tulajdonképpen megmentette az országnak. Hát, furcsa sorsok vannak. Ön arról is nevezetes, hogy Oscar-díjas. Mondana néhány szót a díjról? Az Oscar-díj az Amerikai Filmakadémia díja, amit az amerikai filmmûvészek alapították több mint 70 évvel ezelõtt. Azok a színészek, írók, rendezõk, akik az akkor nagy filmtársaságokhoz, mint Columbia, Warner Brothers, Metro-Goldwin-Mayer, Universal, tartoztak, õk alapították és létrehoztak egy díjat, amelyben az általuk, tehát a saját szakmai kritériumaik szerinti, a szerintük legjobb szakmai munkákat premizálják az évben. Ennek a díjnak már közel 80 éves tradíciója van. Ebbõl õk minden évben az általuk legjobbnak tartott filmnek, rendezésnek, nõi és férfi fõszerepnek, mellékszerepnek, forgatókönyvnek, zenének és a legjobb külföldi filmnek adnak ki Oscar-díjat. Az akadémia tagsága, ami a kezdet kezdetén csak pár 100 mûvészbõl állt, ma közel 4000 fõbõl áll, tehát lényegében lefedi a teljes amerikai filmszakmát. Külföldi tagjai is vannak, azok, akik eddig Oscar-díjat kaptak, automatikusan tagjai az akadémiának és az õ véleményüket is beszámítják a szavazásba, tehát nekik is szavazniuk kell. Õk az elsõ szavazásban azt próbálják kiválasztani, hogy az õ szakmai véleményük szerint melyik az öt legjobb mindenbõl. Ezt hívják nominációnak. Ez a jelölés, magyarul? Ez többet jelent. Hogy a jelölt személy vagy a jelölt film az Amerikai Filmakadémia tagságának jelölése. Tehát õk úgy gondolják, hogy ez a munka, vagy ez a személy alkalmas arra, hogy Oscar-díjat kapjon. És van egy második kör, amelyben újra szavaz mindenki, már az ötbõl. Az ötbe úgy lehet bekerülni, hogy mindeni szavaz bárkire vagy bármire több száz munkából és több száz személybõl, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az benne van az ötben. Tehát ez a szakma véleménye. És a második körben, akinek szerencséje van, mert ez aztán már tényleg szerencse kérdése, aki a legtöbb szavazatot kapja az ötbõl, az kapja az Oscar-díjat. És nekünk azért van szerencsénk, mert ebben az ötös körben már ötödször vagyunk bent, tehát négy film vitte a legjobb külföldi filmet, és egyet vitt a legjobb színésznõ. Szóval amihez nekünk közünk van, ami mind Magyarországon készült, mi már ötször benne vagyunk ebben az úgynevezett nominált körben. Ezt az emberek nem tudják, de õszintén szólva többet ér, mint az Oscar-díj. Ez a többes szám kiket jelöl? Nagyjából ugyanazok az embereket, akikkel együtt dolgozik? JÚLIUS 115

7 JÚLIUS Egy filmet nem egy ember csinál. Én nem szeretek egyes szám elsõ személyben beszélni. Elsõsorban Koltai Lajos, a forgatókönyvíró társaim, a kollégáim, akikkel dolgozom, akik a ruhákat és a maszkokat, a díszletet tervezik és készítik, és elsõsorban a színészek, akik játszanak. Mi a véleménye a magyar film helyzetérõl? Kinek fontos a magyar film? Az államnak már egyáltalán nem fontos. Az államnak édes mindegy, hogy van-e filmgyártás Magyarországon vagy nincs, mert ami moziigénye van az embereknek, azt meg lehet venni Amerikában. Most is ez történik. A budapesti mozikban rengeteg francia, olasz, cseh, német, orosz filmeket lehetett látni. Ma nem lehet õket látni mozikban. Szerencséje van, ha egy-egy olasz vagy egy francia filmet lát. Német vagy svéd filmet már egyáltalán nem lehet látni, csak éppen egyet. Szóval kialakult egyfajta közösségigény, és az európai film csak külön támogatással, külön nehézségek árán jut a mozikba. És ennek része a magyar film is. Ilyenné vált a piac. Ezzel nem lehet mit csinálni. Azért Európában vannak országok, ahol a hazai filmet a közönség támogatja. A lengyel filmet a lengyel közönség támogatja, a német és francia filmet a német és francia közönség, a spanyol filmet fantasztikusan támogatja a spanyol nézõ, a dán filmet a dán. A magyar filmet nem támogatja a magyar nézõ, de nem biztos, hogy a magyar nézõ a hibás. Lehet, hogy a magyar filmkészítõ nem találja meg a hangot az új ízlésû mozinézõvel. Nem tud olyan filmet csinálni, ami a magyar nézõt érdekli. Tehát nem kell feltétlenül azt hinni, hogy a közönséget kell leváltani. Szóval ezzel csak azt akarom jelezni, hogy a probléma, a gond, a helyzet elemzése során az ember nem egy hibást, hanem sok hibást lát. Ez egy sok szereplõs játék, és nem biztos, hogy csak a középcsatár nem lõtte be a gólt. Hátha nem is kapott labdát, hátha nem is vitték át a labdát a másik térfélre, hogy õ azt a lábára vehesse, szóval még nagyon sok minden van. A színháznak jobb a helyzete. Színházjárók vagyunk. Telt házzal mennek a színházak, az embereket érdekli a színház. Az emberek szeretik látni a saját színészeiket, szeretik hallani a saját nyelvükön a történeteket. Az emberek szeretnek színházba járni, hála Istennek. Érzõdik nálunk is a mozikban az amerikai hatás. Mekkora hatalommal, súllyal rendelkezik? Amerika nagyon nagy súllyal rendelkezik, azért, mert a közönség ezt szereti. Tessék olyan filmet csinálni, amit szeret a közönség, és akkor nem lesz ilyen súlya. Természetesen a dolog nem ilyen egyszerû, mert az amerikaiak fantasztikus forgalmazási aparátussal rendelkeznek. Mindenütt bérelnek mozit, mindenütt van saját forgalmazó rendszerük, ezt jól csinálják, az európaiak nem. Európa nem tud úgy föllépni, hogy közös rendszert hozzon létre. Nem tudják eldönteni, hogy ennek a közös szervezetnek német, francia vagy angol legyen az elnöke, mert ez ugye preztízskérdés. És még valami van, amit nem tudnak eldönteni: hogy az alelnök cseh, magyar, portugál vagy dán legyen. És hogy a fõosztályvezetõ lett vagy norvég. Azért jó, hogy Európa közös, és valahogy tovább fog nõni. Csak egyszer Európának is rá kell jönnie, hogy a közös azt jelenti, hogy közösen csinálja a dolgokat és nem egymás ellen. Térjünk vissza városra. Sok arcát látta már, ugyan nehéz összehasonlítani, nincs is sok értelme, de mikor volt jobb város ez a város? Akkor vagy most? Milyen úton halad? Én elég sok külföldivel találkozom szakmai betegségként akik Magyarországra jönnek, és Budapest mindenkit csodálattal tölt el. Mert aki úgy döntött, hogy épít ide egy királyi várat és köré egy várost, az jól döntött. Szóval ez egy fantasztikus fekvésû, csodálatos természeti környezetben fekvõ város. Hogy a legszebb-e a világon, azt azért nem merem mondani, mert ez az én szubjektív véleményem, és mások jobban szeretnek más városokat, de azt objektíven tudom mondani, hogy a világ tíz legszebb, legszebben fekvõ városainak egyike. Ön szerint él-e a lehetõségeivel a város? Nem, nem hiszem, hogy él a lehetõségeivel. Minden külföldi azt mondja, hogy Budapest nagyon sokat fejlõdött. Az elmúlt évben Budapest valóban rengeteget fejlõdött pozitív 116

8 irányban is, de ha összehasonlítom olyan városokkal, amiket az elmúlt idõben láttam, akkor úgy érzem, hogy Budapest a lehetõségei alatt marad. Budapest piszkos. Ha elmegyünk a szomszédba, Bécs például egy rendkívül tiszta város. De ha már ilyen háromszögben gondolkozunk, amit az Osztrák-Magyar Monarchia szellemisége ilyen szépen összeállított, tehát Bécs, Prága, Budapest, akkor miért pont ennek az alsó saroknak kell piszkosnak lenni? Azt is meg kell mondanom, hogy nemrég voltam Moszkvában, és Moszkvát teljesen renoválták. De nem csak a belvárost, és nem csak a fõútvonalakat, hanem a mellékutcákban is a régi házak új színekben és új tisztaságban ragyognak. A városban egyetlenegy kátyú sincs, és egy eldobott cigarettacsikket sem lehet látni. Ebben az a borzasztó, hogy mi, Budapest kicsit többre tartotta magát. Én nem tudom, hogy ez miért van így, hogy miért kell összefirkálni a házak falát, hogy miért kell gátlástalanul eldobni mindent. Az autókból dobálják ki a szemetet és a cigarettacsikket. Itt valami mentalitásbeli probléma van, néha úgy érzem, hogy itt háborús állapotok vannak, legalábbis ahogy az emberek viselkednek egymással, az kétségbeejtõ. Mi lehet a megoldás? Az embereknek meg kellene tanulni, hogy együtt kell élni, és hogy a dolgok akkor mennek elõre, ha nem ölik egymást, hanem kölcsönösen segítik egymást. Ahhoz, hogy találtak valamiféle közös célt, és ez a közös cél jobban megy elõre, ha ezt az emberek egymást megértve és egymást elfogadva, egymást tolerálva viszik végbe. Bécs nagyon büszke arra, hogy vannak értékei, és erre minden bécsi büszke. Bécs tudja, hogy az európai kultúra egyik fellegvára ma is. Azt is tudja, hogy ez a fellegvár akkor marad az, ha a Bécsben lévõ értékeket, a királyi várat és a múzeumokat támogatják, és komolyan veszik, hogy a templomokat és környéküket tisztán tartják. Ezért is nyílnak meg újabb és újabb múzeumok, amelyeket akár magán jellegûek, akár államiak, gazdagon és szépen tartanak a lakosság számára. Ez magatartás kérdése. Tehát nem elvenni, hanem hozzáadni kellene. Ennek valószínûleg az az oka, hogy Bécs nem túlélni, hanem épülni szeretne. Aki túlélni akar, az mindent magának gyûjt be és elveszi mástól. Aki biztos a jövõjében, aki tudja, hogy mi lesz holnap, az épít, és tud nyújtani is. Azt hiszem, csak ez a különbség. Ha az adófizetõ pénze az építésbe, a fejlõdésbe megy és nem máshova, akkor annak van eredménye. Olyan matrózok kellenek, akik megtalálják a szelet a vitorláknak. És mi lenne ez a közös cél? Ez egy gyönyörû város. Erre lehet (és kell) büszkének lenni. Ha én büszke vagyok a városra, nekem van valamim, akkor hátha másnak is van valamilye. Ha én azt akarom, hogy az én valamim megmaradjon, akkor maradjon meg a másiknak is a valamilye. Ha én azt akarom, hogy nekem segítsenek, hogy szebbé tegyem, akkor cserébe segítek a másiknak is, hogy szebbé tegye. Ez ilyen egyszerû. JÚLIUS LÁSZLÓ GYÖRGY SZABÓ ZSOLT 117

9 JÚLIUS Különleges secco mûvészet Ferencvárosban Már az õsember is díszítette, festette a barlangok falát, a falfestészet mint mûvészet minden korban része, kifejezõ eszköze az ember életének, kultúrájának. A SECCO mûvészet szinte egyidõs a szilárd falazatok megjelenésével, a tégla több ezer éves történetével, hiszen a lényege a falak a falak vakolatának festészete. A SECCO bizonyíthatóan már az ókori, egyiptomi, görög, római kultúrákban alkalmazott mûvészet volt, amelynek részletei a Delphi, Pompei mûemlékeken még fellelhetõk épület maradványokon, síremlékeken stb. A vakolt falak festészete a középkor, a reneszánsz kultúra idõszakában már a technikáját tekintve alapvetõen kétfelé választható. A leginkább alkalmazott technika a FRESCO volt, ami a falazatok nedves vakolat festését jelenti (ahol a festés együtt szárad meg a vakolattal és ívódik abba bele), és szinte egész Európában alkalmazott volt mind a templomok, a középületek, a fõúri kastélyok díszítésének mûvészete (Michelangelo Sixtusi kápolna stb.). A FRESCO festészet töretlenül, megszakítás nélkül minden évszázadban jelen volt, leghíresebb képviselõi Magyarországon Lotz Károly, Székely Bertalan voltak. Emellett jelen volt a SECCO is, a falazatokon felhordott már száraz vakolatok festése is, melyek elsõ nyomai Magyarországon a XIII.-XIV.-XV. sz.-i mûemlékeinken találhatók meg (Velemér, Bátornya). Kijelenthetõ, hogy akár a FRESCO-hoz, akár a SECCO-hoz mindig kellett egy épület, és annak megépített falazata. Tehát az olaj festéssel szemben amely kép bármikor mobilizálható a SECCO kép mindig lokális jellegû volt, sohasem volt átvihetõ egy más épületbe, más galériába, mindig beépített elválaszthatatlan része volt annak az épületnek, amelynek a falazatára azt a mûvész megalkotta. Korunk alkalmazott anyagai, mûvészeti technikái viszont már lehetõvé teszik a SECCO mobilizálhatóságát is, azaz a falazat mint szilárd nehéz vakolat hordozó kiváltását könnyû szerkezetû vakolat hordozókra. Így teljesül a SECCO festés technikájának megõrzése is, és a megalkotott kép szinte alig lesz nehezebb egy olajképnél, sõt ugyanúgy keretezhetõvé, szállíthatóvá, falra függeszthetõvé válik azzal, hogy a mûvész a vakolatot nem épített falazatra, hanem egy formatartó, de mégis könnyû táblára hordja fel, majd festi meg. A mai SECCO festészetben a ferencvárosi Téglamúzeum állandó kiállításában megtekinthetõen Z. Ipacs Mária (Z.I.M.) a mobilizálható SECCO-képek terén nyert olaszországi tapasztalatait továbbfejlesztve olyan új technikájú SECCO vakolatképek alkotását fejlesztette ki, ahol a SECCO-kép már ezeken túl nemcsak sík vakolat festésû, hanem plasztikus vakolat megdolgozással 3 dimenzióssá válik, és összhatásában festett dombormûként jelenik meg, keretezhetõ, mobilizálható, felfüggeszthetõ. A fejlesztés újszerû abban az értelemben is, hogy mûvész a mûvészetben eddig alkalmazott hasonló alkotások anyaga helyett (fém, fa, kõ, gipsz-dombormûvek) eredendõen és hitelesen a vakolathoz nyúl vissza, és azt fejleszti tovább. A 3 dimenziós képalkotás az eddigi hagyományos technikákhoz képest mindenképpen több vakolatréteg felvitelét, több megmunkálási idõt igényel, és a festési fázis is egyedi. A mûélvezet karaktere tekintetében egy teljesen új, egyedi kép és térélmény jelenik meg, 118

10 anyagát, keretezett megjelenését, textúráját, és több egyedi jellemzõjét felfedezve mind az alkotó, mind a mûélvezõ új érzésekkel, gondolatokkal, élményekkel gazdagodik. Ez a mai 3D SECCO a mûélvezet helye tekintetében is új távlatokat nyit, már nem csak épületek épített falain, de galériákban, irodákban, lakásokban, és számtalan helyen megjelenhet, új funkciókat hordozhat, korlátlanul alkalmazható. További új távlatok is feltétlenül megnyílnak, hiszen amíg a tradicionális SECCO-képek csak az épülettel, az épített falakkal együtt voltak eladhatók, addig a mai képek a mobilitás biztosításával már forgalomképessé válnak ugyanúgy mint bármely festmények. Ez azt is jelenti, hogy a kép kiállításokon, aukciókon már nem csak olaj, akvarell, grafika stb., de SECCO-képek is jelen lehetnek. Az elkészült képek tartóssága belsõ terekben ugyanolyan, mint a még ma is meglévõ 500 éves alkotásoké, fontos viszont a védelem fenntartása a pl. mechanikai sérülés veszélyekkel (ütés, leesés stb.) szemben. Ilyen új 3 D SECCO alkotások megtekinthetõk a Budapest IX., Liliom u. 36. sz. alatti ferencvárosi Téglamúzeum állandó kiállításán, belépõ díj nélkül munkanapokon. JÚLIUS ZETTISCH FERENC fõmérnök (QUADRAT Kft.) 119

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Kossuth-díjban részesült András Ferenc, városunk díszpolgára

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Kossuth-díjban részesült András Ferenc, városunk díszpolgára SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA MARCAL-PARTI IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. ÁPRILIS Kossuth-díjban részesült András Ferenc, városunk díszpolgára András Ferenc filmrendező ez év március 15-én vehette

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja Tisztelt Sajószentpéteriek! Karácsony, Jézus anyja Szűz Mária az angyali üdvözletkor a legteljesebb ószövetségi áldásban részesült, amely

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Megkezdődött a munka a főtéren

Megkezdődött a munka a főtéren XIX. évf. 28. szám 2010. augusztus 11. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A befejezés után azonnal megkezdődött a költözés, így a máriabesnyői városrészben megépült

Részletesebben

Zöld elnök. piros címerrel. Sólyom László a Máltai Szeretetszolgálatot. választotta. A toronylakók élni akarnak Veszprémben közösségi helyiség nyílt

Zöld elnök. piros címerrel. Sólyom László a Máltai Szeretetszolgálatot. választotta. A toronylakók élni akarnak Veszprémben közösségi helyiség nyílt A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 4. szám :: 2011. december A toronylakók élni akarnak Veszprémben közösségi helyiség nyílt A massza gyerekek

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

DR. DIETZ FERENC Szentendre város polgármestere, a bál fõvédnöke

DR. DIETZ FERENC Szentendre város polgármestere, a bál fõvédnöke KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 16. 2 Koncert és díjátadás Borús hangulatú új évet kezdtünk: világméretû gazdasági válság,

Részletesebben

Családbarát munkahely

Családbarát munkahely ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 23. szám 2011. december 3. www.budapest16.hu Családbarát munkahely 2. 4. 5. A testületi ülésrõl jelentjük

Részletesebben

Az írástudók felelõssége,

Az írástudók felelõssége, HÍREK, VÉLEMÉNYEK A Péceli ESE Híradó újévi vitaindító cikke: Az írástudók felelõssége, avagy a III. évezred önkormányzatisága Az írástudók felelõsségét az utókor számonkéri. A számonkérés jogos. Az írástudásnak

Részletesebben

JÚLIUS. Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Pavlenko Kincses kalendárium

JÚLIUS. Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Pavlenko Kincses kalendárium JÚLIUS Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Pavlenko Kincses kalendárium JÚLIUS Áldás hava, Szent Jakab hava Henrik napja július 15. Az új kenyér sütésének

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet

Hegedûs Éva. Bakonyi Erzsébet Page 1 Az évszakok színei Évszakok színei Z. Soós István festészetében címmel nyílt új kamara-kiállítás a Kiskastélyban, amelyet a látogatók március végéig tekinthetnek meg. A kiállított tájképek túlnyomó

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 11. szám 2013. május 16. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

szolgálat Segítség a Flór Ferenc Kórháznak A városközpont szabályozási terve Városunk a kulturális elmúlt években, így Chopin Zeneiskola, a Városi

szolgálat Segítség a Flór Ferenc Kórháznak A városközpont szabályozási terve Városunk a kulturális elmúlt években, így Chopin Zeneiskola, a Városi szolgálat GÖDÖLLÕI A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja X. évfolyam 37. szám 2001. október 11. Terjesztõi ára: 50 Ft Gödöllõ a kultúra városa Városunk a kulturális intézmények fejlesztésére közel 2

Részletesebben

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 43. szám 2005. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Sztárvendéggel emlékeztünk Tisztelt Polgárok! Erzsébet-napok Gödöllőn A magyarok kedvenc

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA FALINAPTÁRRAL XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, áldott, békés karácsonyt

Részletesebben