Plébániánk levele Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Plébániánk levele - 2010 Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből."

Átírás

1 Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2010 Egyháztörténelem alulnézetből. Ebben a tanévben egy egyháztörténeti sorozatot szeretnék indítani a felnőttek számára tartott előadásaimon. Talán kissé furcsa, vagy hivalkodó a cím, azonban napjainkban a történelemnek van olyan szemlélete, mely szerint nem a rendkívüli, nagy dolgokat kell vizsgálni az emberiség történetéből, hanem az egyszerű emberek életét, azokat a szellemi vagy nem szellemi áramlatokat, amelyek egyes népek, emberek életét koronként befolyásolták. Fontos az emberek életmódjának, gondolkodásmódjának a feltárása. Így lehet vizsgálni az Egyház történetét is. Nem pápák, királyok, püspökök, zsinatok eseményeivel fogunk foglalkozni, hanem a keresztény nép életével a különböző korokban. Beletekintünk az ú.n. vértanú aktákba, melyek az egyházüldözésekről adnak képet. Meg fogjuk vizsgálni, hogy mi késztetett egyes embereket arra, hogy a pusztába vonuljanak, és ott remete életet éljenek. Hiszen Jézus ilyesmiről egyáltalán nem beszélt. Volt e ennek hatása az emberek életére? Megnézzük, hogy szent Benedek és rendje hogyan alakította az európai történelmet. Hogyan alakultak ki a városok, hogy változott meg az emberek életformája, és mi vezetett a kolduló rendek kialakulásához. Milyen mozgalmak előzték meg, vagy futottak párhuzamosan a kolduló rendekkel együtt. Mi vezetett a keresztes háborúkhoz, hogy alakultak ki az ú.n. lovagrendek, melyeket pl. ma feléledni látunk Magyarországon is. A maguk korában nyilván volt szerepük, de ma? Az ökumenizmus szellemében szeretnénk megismerkedni a reformáció gondolkodásmódjával. Minek volt a robbanásszerű ellenhatása a reformáció? Mi okozta a szakadást az Egyházban, ami sajnos ma is szomorúsággal tölt el bennünket. Keressük az utat egymás felé, de nem nagyon találjuk. Hogy hatott a reformáció szelleme Európa gazdasági életére? Hogy hatott például a magyarság életére, kultúrájára? Milyen volt a szellemisége az újkori szerzetesrendeknek. Mi volt a szerepe Loyolai szent Ignácnak, Néri szent Fülöpnek, Don Bosconak és Kalazanci szent Józsefnek. Ezek a rendek, amelyeket ők alapítottak, ma is élnek és hatnak. Nem mehetünk el szó nélkül olyan egyéniségek mellett, akik a 20. században jelentős szerepet játszottak. Dietrich Bonhoeffer, Albert Schweitzer, Roger Schütz és tevékenységük, bár nem a katolikus Egyházban dolgoztak, jelentős nyomot hagyott maga után. A 20. század spiritulalitását jelentősen befolyásolta a felszabadítás teológiája, a karizmatikus mozgalmak, és egyéb ú.n. lelkiségek, amelyek alulról, a keresztény nép köréből indultak és hatottak. Ez lenne az egyháztörténelem alulnézetből. Kevés évszámmal, és érdekes emberekkel. Kékesi János hitoktató 1

2 Aba Botond A Terézvárosban nőttem fel, a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem 1971-ben. A Műszaki Egyetemen közlekedésmérnök diplomát szereztem 1976-ban. Még abban az évben volt az esküvőm. Feleségemmel, Annamáriával 5 gyermeket nevelget(t)ünk fel óta lakunk a kerületben, vagy Csillaghegyen vagy Kaszásdűlőn ben kapcsolódtunk be a Kövi életébe, ahonnan sok jót kapott egész családunk óta vagyok a képviselőtestület választott tagja, 1995-től világi elnöke. Életem két meghatározó élménye II. János Pál pápa első magyarországi látogatása és az esztergomi zsinat, ahol a Jóisten kegyelméből részt vehettem. Manapság számomra legszebb feladat a szokásos kövis zarándoklatok szervezése és örömmel készítettem el a missziós hét fotókiállításának anyagát. Aba Csaba 1985 óta tartozom a Kövihez. Itt voltam elsőáldozó és bérmálkozó is. Hosszú időn át ministráltam és vezettem kisközösséget is. Az elmúlt 5 évben az ifjúsági kisköziket és vezetőkőiket koordináltam, illetve Kövis programok szervezésében segédkeztem. A váci Piarista Gimnáziumban érettségiztem, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem szociálpedagógus diplomát. Jelenleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozom. Feleségemmel, Judittal 3 éve keltünk egybe, azóta Aquincumon élünk. Szabadidőmben szeretek kirándulni, fényképezni. A Köviben továbbra is az ifjúsági élet hátterében kívánok részt venni: nyári táborokban és új kisközösségek indításában szeretnék segédkezni. Antók Gergely A nyolcvanas évek végén gyerekként kapcsolódtam be a Kövi életébe. Mai napig büszke vagyok rá, hogy a templom átépítésében is részt vehettem. Érettségi után a Veszprémi Egyetemen szereztem Műszaki Informatikus diplomát, és azóta is a távközlés és informatika területén dolgozom. Régóta fényképezek, és 10 étig tanultam zongorázni. Feleségemmel a Köviben tartottuk esküvőnket 2000-ben. Három fiunk van, akik a plébániára járnak hittanra. Mikoltot a kézműves foglalkozásokról, engem a telehold túrákról ismerhettek. Az utóbbi években rendszeresen tagja vagyok a Kövi maratonváltó csapatának. Az elmúlt években gyakorlatra tettem szert rendszeres túrák, közösségi programok szervezésében. Számomra az Egyház közvetlen tapasztalatát a Kövi gyülekezete adja. Bartus Róbert 2003 óta tartozom a Kövihez feleségemmel együtt. Itt is bérmálkoztunk, két gyermekünk is a Köviben részesült a keresztség szentségében óta az egyik kövis kisközösségnek is tagjai vagyunk. Végzettségemet tekintve építőmérnök vagyok és statikusként hidak és mélyépítési műtárgyak tervezésével foglalkozom. Detre Mikolt Szüleimtől polgári neveltetésben részesültem, így tanultam zongorázni, énekelni, nyelveket, táncolni, sportolni, stb ban leérettségiztem, majd érdeklődésemnek megfelelően elvégeztem estin a Kisképzőt ötvös és bőrdíszműves szakon. Eközben az újságkészítésben tördelőként helyezkedtem el, majd hamar művészeti vezetőként irányíthattam a lapkészítés menetét. Munkám során főleg színes magazinokat terveztem ben a Praktikától mentem gyesre, azóta pedig már három fiút nevelünk férjemmel, Antók Gergellyel. Most főállású anyaként vagyok otthon. Több éves lelki felkészülés után, ez év Húsvétján vettem fel a keresztséget. Saját, alapvető élettapasztalatom, meggyőződésem, hogy közösségben érdemes élni, létezni. Ez, és az alkotás öröme indított és ösztönöz továbbra is arra, hogy itt a Plébánia keretein belül kézműves foglalkozásokat szervezzek és tartsak, ahová szeptembertől továbbra is szeretettel várok majd felnőtteket és gyerekeket egyaránt. A jövőben más feladatokban is szívesen részt vállalok a Köviben. 2

3 Fehér Ákos Feleségemmel és első gyermekemmel 1991-ben költöztünk Óbudára és kezdtünk a Kövibe járni. Három további gyermekünk már itt született, Mihály atya keresztelte őket és a nagyobbak itt voltak elsőáldozók, illetve már évek óta tagjai egy-egy kisközösségnek. Az elmúlt években feleségemmel tábori programok és a Kövi-Nap -ok szervezésében vettem részt, illetve aktívan közreműködtem a Plébániai Zsinat munkájában is. Munkahelyemen, az Országos Atomenergia Hivatalban sugárvédelemmel, nukleáris technikával, illetve informatikával foglalkozom. J. Tóth Gábor 1970-ben születtem, Budapesten ban végeztem az ELTE-n, fizikusként. Néhány éven keresztül kutató fizikusként dolgoztam, részben az MTA egyik kutatóintézetében, részben egy külföldi egyetemen, majd az informatika és az üzleti tanácsadás területén helyezkedtem el. Jelenleg informatikai projektvezetőként dolgozom. Sajnos első házasságom felbomlott, de másodszor is sikerült párra lelnem és újraházasodtam. Most várjuk második közös babánkat! A vallás későn, a harmincas éveim derekán kopogatott be az életembe. Egy-két évnyi tapogatózás után pünkösdjén vettem fel a keresztséget itt, a Köviben. Azóta sok szálon kötődöm a Kövihez, a miséken túl fontos része lett az életemnek kisközink, de a nyári családos táborok és az egyéb rendezvények is. Természetesen itt tartottuk esküvőnket itt kereszteltük meg fiunkat is. Ha a képviselőtestületi munkára megbízást kapok, talán a későn megtérők sajátos nézőpontjával tudnám leginkább gazdagítani a testületet, tevőlegesen pedig leginkább szervezői, gazdasági és informatikai tapasztalatimat tudnám beadni a közösbe. Krasnyánszki Kálmán. Jászboldogházán születtem, Újszászon érettségiztem 1970-ben. Gyerekként Isten kegyelméből szülőfalum templomában ministrálhattam. A szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán programozó matematikusként végeztem 1976-ban óta vagyok a Kövi közösségének tagja ban szereztem abszolutóriumot PPKE HTK Levelező Tagozatán től alkalmanként helyettesítettem a sekrestyében ban képviselőtestületi póttagnak választottak. Ennek keretében imacsoportok koordinálására, imaszándékok összeállítására, paraliturgiák vezetésére kaptam megbízást tól áldoztatóként is szolgálhatom a Liturgiát. Kun-Fügedi Krisztina Családommal viszonylag friss Kövisnek számítunk, 2004-ben kezdtünk el Feri Atya előadásaira járni. Eredeti végzettségem szerint középkorász és latintanár vagyok, de néhány évet kivéve, amikor asszisztensként dolgoztam a Középeurópai Egyetemen, leginkább öt gyermekünket (12 évestől másfél évesig) pásztorolom. Szabad időmben szeretek minden mozgást, amit szabadban lehet űzni: futást, kirándulást, evezést. Miglécziné dr.őszi Éva 59 éves friss nyugdíjas vagyok, miután 40 évet töltöttem munkában nemzetközi pénzügyi jogi területen. 3 felnőtt gyermekem van, egykor szorgos ministránsok. Közel 30 éve járok a Kövibe. Fiatal családos időszakunkból sok szép emléket őrzök a plébániai programokról, eseményekről, melyek a közösség összetartozását megalapozták és fejlesztették. Megválasztásom esetén szívesen segítenék az egyházközség feladatainak, programjainak sikeres megvalósításában. 3

4 SZEPTEMBER 5. vasárnap A ½ 10 és 18 órai szentmise keretében Veni Sancte. 17,00 Szentségimádási óra óráig gyóntatás a plébánián TRIDUUM. Komáromi Előd OFM a vendégünk. 11. szombat Egésznapos szentségimádás. 12. vasárnap TEMPLOMBÚCSÚNK nyilvános ünnepe. 11 órakor ünnepi szentmise. 13. hétfő Hittanórák kezdete. Óvodások: csütörtök 15:45 ovis terem Migléczi Nóra Iskolások: 1-2.o. csütörtök 15:45 hittan terem Szentkútiné Kemény Noémi 3-4.o. csütörtök 16:45 hittan terem Szentkútiné Kemény Noémi 5-8.o. csütörtök 17:45 hittan terem Szentkútiné Kemény Noémi 9-10.o. hétfő 17:00 nagyterem Feri atya o. hétfő 18:00 nagyterem Feri atya ifi péntek 19:30 nagyterem Feri atya Ministránsgyakorlás templom péntek 16:00 (vagy plébánia) Aba Levente Felnőtt oktatás:(októberben kezdődik) Felnőtt és 3. hétfő 19:00 hittan terem Kékesi János Felnőtt és 4. hétfő 20:00 nagyterem Feri atya A Plébánia területéhez tartozó iskolákban szintén elkezdődik hitoktatás Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. Migléczi Nóra Vihar utcai Ált. Isk. Migléczi Nóra Kerék utcai Ált. Isk. Szentkútiné Kemény Noémi Szellő utcai Speciálisan képző Ált. Isk. Madocsainé Tóth Mária és Onódi Ágnes Az időpontok esetenként még változhatnak, amit a Kövi Hírek-ben teszünk közzé! Képviselőtestületi választás 26. Szentírás vasárnap OKTÓBER Rózsafüzér minden nap ¼ 6 órakor 2. szombat Zarándoklat Sümegre 17. vasárnap 11 órakor emlékezünk Dénes atya halálának 16. évfordulójára. 23. szombat Nemzeti ünnepünk alkalmából 18 órakor ünnepi szentmise. 24. vasárnap 15,30 órakor nyugdíjas délután a plébánián. 4

5 NOVEMBER 1. hétfő MINDENSZENTEK. 2. kedd HALOTTAK NAPJA. Szentmise 18 órakor Jelentkezés a Szállást keres a Szentcsalád imára. 21. vasárnap Krisztus Király vasárnapja. 27. szombat Koszorúkötés 9-13-ig a plébánián. A 18 órai szentmise keretében indulnak útjukra a Szállást keres a Szentcsalád képek. Advent szombat estéin a szentmise előtt adventi gyertyagyújtás Advent idején hétfő-kedd-szerdai napokon reggel ½ 7 órai kezdettel rorate szentmisét tartunk 28. vasárnap Advent I. vasárnapja DECEMBER 4. szombat Ajándékkészítés a plébánián. Részletek a Kövi Hírekben. 5. vasárnap Advent II. vasárnapja. Szent Miklós napja. A Mikulásvárás további részletei a Kövi Hírekben olvashatók. 12. vasárnap Advent III. vasárnapja Ajándékvásár a plébánián 9-13 óráig. 19. vasárnap Advent IV. vasárnapja Gyóntatás a plébánián, 15,00-20,00 óráig. 23. csütörtök 15,30 órakor nyugdíjas karácsony a templomban. 24. péntek ½ 4 órakor misztériumjáték a templomban. A 18 órai szentmise elmarad. A Szent Család képek kor érkeznek vissza a templomba. Éjféli mise 25. szombat JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE 11 órakor ünnepi szentmise. /kötelező ünnep, vasárnapi miserend / 26. vasárnap Vasárnapi miserend, a ½ 10-es mise gitáros lesz. 31. péntek Hálaadó ünnepi szentmise 18 órakor, utána egyházközségi beszámoló. JANUÁR 1. szombat Újév, Szűz Mária Isten Anyja, 11 órakor ünnepi szentmise. / kötelező ünnep, vasárnapi miserend / 8. szombat Egyházközségi Téli Túra 5

6 Novotnik Imre 1957-ben születtem. Mint közgazdász pénzügyi területen dolgozom a közigazgatásban ban megházasodtam, feleségem: Boross Ágnes. 5 gyermekünk van, Ádám, Cecília, Tamás, Marianna és András. Vidékről (Monok, Miskolc-Diósgyőr) származom, az egyetemi évek után 1984-ben telepedtünk le a Kaszásdűlőn, a plébánia területén. Ekkortól kapcsolódtunk be az itteni közösség életébe. Igyekeztem tevékenyen részt venni a plébánia életében (templom bővítése, az egyházközségi zsinat, stb.) óta tagja vagyok a templom kórusának. Gyerekeim is ide járnak hittanórákra és kisközösségbe ban Aquincumba költöztünk, így életünk továbbra is ehhez az egyházközséghez kapcsolódik. Pallagi Mariann Esztergomban születtem, 2003-ban Káposztásmegyerről költöztem ide, és kezdtem a Kövibe járni. Nyugdíjas vagyok, 2000 óta özvegy. Két felnőtt gyermekem van, már a saját életüket élik. A sekrestye körül vagyok található legtöbbször, szívesen segítek Mártának, de a plébánián is mindig van tennivaló. Pilinszki-Nagy Katalin 1969-ben születtem, pedagógus vagyok. Családommal 2001-ben találtunk rá a Kövi Szűz Mária kis templomára. Kedves befogadó közösségre leltünk. Ma már sok ponton kapcsolódunk a plébánia életéhez, a családos közösség, a regnum kisközi, a családos tábor, a felnőtt és ifi hittanok fontos részei az életünknek. Vasárnapról vasárnapra örömmel találkozunk hozzánk hasonló értékrendű emberekkel. Jó nekünk itt lenni. Pottyondi Péter február 2-án születtem, Győrben. Építész vagyok. Feleségemmel, Onódi Ágnessel 1985 óta élünk Óbudán, a Hármashatár-hegyen, és tartozunk a Kövibe. Öt, felnőtt korú gyermekünk van óta tagjai vagyunk a Regnum Marianum Katolikus Közösségnek. Az elmúlt 35 évben a templom bővítésen kívül sok kövis esemény, rendezvény előkészítésében, lebonyolításában vettem részt. Képviselőtestületi taggá való megválasztásom esetén főként műszaki ismereteimmel tudom segíteni a testület munkáját. Rédly Dénes A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem 1986-ban, majd a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán szereztem villamosmérnöki diplomát, jelenleg a Magyar Rádiónál dolgozom. A Kövibe 1987 óta járok. Előbb 1990-től 1995-ig, majd 2000-től a képviselőtestület választott tagja vagyok. Jelenlegi feladataim: számvizsgálóként az egyházközség könyvelésének ellenőrzése, a plébánia internetes honlapjának gondozása, egyházközségi rendezvények hangosítása, és mivel hobbim a fotózás szívesen vállalom a templomi és egyéb rendezvények képi dokumentálását is. 6

7 Révész Enkratisz 1970-ben születtem, azóta Kőbányán lakom. Középiskolai tanulmányaimat a kőbányai Szent László Gimnáziumban végeztem, majd az ELTE BTK német és spanyol szakán szereztem tanári diplomát tól 2008-ig a Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tanítási Gimnáziumban dolgoztam, és óraadó tanárként az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem spanyol tanszékein elsősorban spanyol és spanyol-amerikai irodalmat tanítottam óta a PPKE BTK spanyol tanszékének oktatója vagyok óta járok családommal, férjemmel és két gyermekemmel, rendszeresen a Kövibe. Elsősorban vasárnaponként találkozunk a közösséggel és néhány éve kisközi tagokként is ide kötődünk. Decemberre várjuk harmadik gyermekünk érkezését. Sándor Bence Budapesten születtem 1983-ban ben költöztünk szüleimmel és öcsémmel Óbudára, azóta tartozunk a Kövihez óta vagyok tagja a Gorillák közösségének ben kezdtük vezetni Slezák Cilivel a Partfutókat, a Kövi egyik ifjúsági közösségét. Sokan ismerhettek, hiszen korábban kántorként is szolgáltam itt. A Ferences Gimnáziumban érettségiztem Szentendrén, jelenleg ott vagyok némettanár. Sándor Gábor Budapesten születtem. Az ELTE programtervező matematikus szakán végeztem ben. Azóta folyamatosan az informatikai szakmában dolgozom. Családom 1989 óta él a Kövi Szűz Mária Plébánia vonzáskörzetében. Feleségem vezető óvodai szaktanácsadó. A Képviselőtestület régi-új tagjaként a Gazdasági Bizottság munkájában veszek részt. Szakály József 1955-ben születtem Budapesten ben megházasodtam, három gyermekünk (Tibor, Eszter és Dóra), valamint egy unokánk (Borisz) van (az unokák száma még változhat ). Munkahelyeim a kereskedelemben, a bankszektorban és a távközlésben voltak. Jelenleg nyugdíjas vagyok. A Kövihez a 90-es évek elejétől tartozom ben választottak képviselőtestületi taggá, azóta az Egyházközség pénztárosi teendőit látom el. Szenvedélyem a rejtvényfejtés, kedvenceim a cseh krémes, a Pink Floyd és Kosztolányi Dezső. Szentkútiné Kemény Noémi Budapesten születtem, Budakalászon lakom férjemmel. Általános iskolás voltam, mikor egy ismerősöm elhívott a Kövibe egy hittanórára. Szerencsémre itt ragadtam, majd itt lettem elsőáldozó, bérmálkozó. Kisközösségünk, melynek később a Szürkebarátok nevet adtuk, ma már a családos közösségek közé tartozik. Mihály atya megtisztelő felkérésére vezetője lettem a Sok Sárga Sün nevű kisközinek mára ők is a családos közösségek sorába kerültek óta vagyok hitoktató a plébánián. Időközben elvégeztem a teológiát a PPKE-n, valamint az Országos Lelkipásztori Intézet Katolikus Ifúsági-Vezető Képzőjét (a Hajszoló -t). Örömmel vállaltam el (évenkénti váltásban Hazai Beával) az elsőáldozók felkészítését. Mostanában az én feladatom lett a komatálazás hagyományának szervezése is. Hobbim a kutyatenyésztés, mely a gyermekkori kutyaszeretetből alakult ki. Váradiné Naszályi Márta 1970-ben születtem Budán, családunk felerészt katolikus, felerészt református volt. A Szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségiztem, és a Kertészeti Egyetemen szereztem diplomát, mint táj- és kertépítész mérnök. Szeretek tanulni: többféle képesítésem is van. A Kövihez 1990-től tartoztam ifi hittanosként, később szenyor -ként. 97 óta hitoktatok egy evangélikus egyházközségben. Titkára vagyok a Magyar Bibliodráma Egyesületnek ben mentem férjhez, két kisfiam van, a Batthyány térnél lakunk. Örömmel várjuk minden évben a családos tábort. Évek óta tartok rendszeres bibliodráma alkalmakat a Kövi plébánián. Megható és megtisztelő számomra, hogy többen is rendszeresen, lelkesen jönnek. 7

8 R E J T V É N Y Plébániánk levelének előző számában megjelent rejtvény megfejtése: Bírák, Zsoltárok, Leviták Helyes megfejtést 14-en küldtetek be, a sorsoláson az alábbi eredmény született: I.díjat nyert: Kovács Boglárka II.díjat nyert: Lóczy Erzsébet III.díjat nyert: Sándor Gábor Vigaszdíjat Antók Gergely, Arlóy Zsófia,Dudás Tibor, Galicza Petra & István, Kelényi Nóra, Kékesi János, Korenchy László, a Kun család, Migléczi Béla, Németh Miklós és Viola Zita & Zoltán nyert. Köszönjük, hogy velünk játszottatok. És most következzen az új rejtvény: Aléló Amely Elemi Elolt Kalap Keres Letol Lugos Pista Rétes Sólya Tarim Készítsetek az abc sorrendben felsorolt 12 szó közül 10-et felhasználva egy 5x5-ös bűvös négyzetet. Ezután a két kimaradó szó betűiből alkossatok egy tízbetűs szót, és ezt küldjétek el megfejtésül a szokásos módon. Sms:+36/30/ v. +36/20/ , pályázati szelvény az irodába, Jó fejtörést kívánunk: Szakály Józsi Pályázati szelvény A megoldás: A megfejtő neve: Kövi Szűz Mária Plébánia 1033 Budapest,Szentendrei út Telefon: Csekkszámlaszámaink: Kövi Szűz Mária Plébánia Kövi Szűz Mária Szociális,Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Plébániánk levele - 2009 Templombúcsú. A papság éve.

Plébániánk levele - 2009 Templombúcsú. A papság éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2009 A papság éve. XVI. Benedek pápa meghirdette a papság évét, mely június 19.-én kezdődött. Ebben az évben van ugyanis a papok védőszentjének, Vianney szt.

Részletesebben

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői hónap sorszám dátum nap iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ 1. A hallgató: (név, évfolyam, szak, csoport): 2. A táborozást felügyelő intézmény(plébánia, iskola) neve és címe 3. A táborvezető neve, címe 4. 5. 6. A

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Plébániánk levele - 2008 Templombúcsú. Az Ószövetség is Isten szava?

Plébániánk levele - 2008 Templombúcsú. Az Ószövetség is Isten szava? Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2008 Az Ószövetség is Isten szava? A Biblia évéről szóló írásomat a következő szavakkal fejeztem be: Valaki szól hozzám belőle. (t.i. a Bibliából!) Valaki,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI

AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI hónap sorszám dátum nap AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok AUGUSZTUS liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI tanulmányi események, versenyek 1. péntek 2. szombat 3. vasárnap

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI AUGUSZTUS AUGUSZTUS 1. péntek 2. szombat 3. vasárnap 4. hétfő 5. kedd 6. szerda 7. csütörtök 8. péntek 9. szombat 10. vasárnap 11. hétfő 12. kedd 13. szerda 14. csütörtök 15. péntek 16. szombat 17. vasárnap

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

2016/2017-es tanév programtervezete

2016/2017-es tanév programtervezete 2016/2017-es tanév programtervezete SZEPTEMBER 1. Csütörtök Első tanítási nap Tankönyvosztás 1-2. évf. 17:00 Szülői értekezlet az 1.a, 1.z, 2.z osztályokban SZMK tagok választása 2. Péntek Tankönyvosztás

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

PÜNKÖSD 2009. Nem jó felé mentünk.

PÜNKÖSD 2009. Nem jó felé mentünk. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA PÜNKÖSD 2009 Nem jó felé mentünk. Egy nyári szám bevezető cikkének ilyen címet adni, nagy merészségnek tűnik. Itt a nyár, a pihenés, a kikapcsolódás, a nyaralás ideje.

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve.

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2010 2011 a család éve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-re meghirdette a család évét. Sok szép és okos dolgot szoktak ezzel kapcsolatban mondani. Mi azonban

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány Férfi Gyermek-A (-9 év) 1 7135 MAKRAI Bálint 2006 00:28:42 00:12:45 13.9 km/h +00:00:00 2 7065 PÉTER Dániel 2006 00:36:17 00:16:03 11.0 km/h +00:07:35 3 7103 KOSTYÁL Kende 2006 00:57:35 00:24:24 6.9 km/h

Részletesebben

Az Egyház szívügye: a liturgia

Az Egyház szívügye: a liturgia Az Egyház szívügye: a liturgia Augusztusban több helyen is eladták a TVben is láthattuk az István a király c. rockoperát. A pogány Laborc így énekel az egyik jelenetben: Nem kell olyan Isten aki nem tud

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Kaán Károly Természetismereti Verseny Eredménye Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Somogyi Zsófia 5. Bozókiné Havas Katalin Fodros 1 Sülyi Mátyás 5. Bozókiné Havas Katalin

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Epochaterv 2012/2013

Epochaterv 2012/2013 Epochaterv 2012/2013 Tanítási Tanítási Napló szerinti nap hét Naptári nap Esemény esemény, Epocharend sorszáma sorszáma továbbtanulás 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 13. osztály augusztus

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók.

Földszint Emelet fellépők Földszint Emelet Földszint Emelet Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása. Meghívott Résztvevő lakók. Hónap Január 01.06 Csoport foglalkozások Rendezvények Egyházi programok Vízkereszti népszokások, új lakók bemutatása 30 fő 2 fő 01.08 Legények klubja 16 fő - 01.13 Asszociációs játékok 7 fő - Katolikus

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013 2013. március 18. hétfő Komplex I. 1. 511 Némethy Panna 6. Hauth Antal Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka Grundschule 23 17 49 89 2. 507 Borsi Flóra 6.a Némethy Beáta Őrmezei Általános Iskola

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben