Plébániánk levele Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Plébániánk levele - 2010 Templombúcsú. Egyháztörténelem alulnézetből."

Átírás

1 Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2010 Egyháztörténelem alulnézetből. Ebben a tanévben egy egyháztörténeti sorozatot szeretnék indítani a felnőttek számára tartott előadásaimon. Talán kissé furcsa, vagy hivalkodó a cím, azonban napjainkban a történelemnek van olyan szemlélete, mely szerint nem a rendkívüli, nagy dolgokat kell vizsgálni az emberiség történetéből, hanem az egyszerű emberek életét, azokat a szellemi vagy nem szellemi áramlatokat, amelyek egyes népek, emberek életét koronként befolyásolták. Fontos az emberek életmódjának, gondolkodásmódjának a feltárása. Így lehet vizsgálni az Egyház történetét is. Nem pápák, királyok, püspökök, zsinatok eseményeivel fogunk foglalkozni, hanem a keresztény nép életével a különböző korokban. Beletekintünk az ú.n. vértanú aktákba, melyek az egyházüldözésekről adnak képet. Meg fogjuk vizsgálni, hogy mi késztetett egyes embereket arra, hogy a pusztába vonuljanak, és ott remete életet éljenek. Hiszen Jézus ilyesmiről egyáltalán nem beszélt. Volt e ennek hatása az emberek életére? Megnézzük, hogy szent Benedek és rendje hogyan alakította az európai történelmet. Hogyan alakultak ki a városok, hogy változott meg az emberek életformája, és mi vezetett a kolduló rendek kialakulásához. Milyen mozgalmak előzték meg, vagy futottak párhuzamosan a kolduló rendekkel együtt. Mi vezetett a keresztes háborúkhoz, hogy alakultak ki az ú.n. lovagrendek, melyeket pl. ma feléledni látunk Magyarországon is. A maguk korában nyilván volt szerepük, de ma? Az ökumenizmus szellemében szeretnénk megismerkedni a reformáció gondolkodásmódjával. Minek volt a robbanásszerű ellenhatása a reformáció? Mi okozta a szakadást az Egyházban, ami sajnos ma is szomorúsággal tölt el bennünket. Keressük az utat egymás felé, de nem nagyon találjuk. Hogy hatott a reformáció szelleme Európa gazdasági életére? Hogy hatott például a magyarság életére, kultúrájára? Milyen volt a szellemisége az újkori szerzetesrendeknek. Mi volt a szerepe Loyolai szent Ignácnak, Néri szent Fülöpnek, Don Bosconak és Kalazanci szent Józsefnek. Ezek a rendek, amelyeket ők alapítottak, ma is élnek és hatnak. Nem mehetünk el szó nélkül olyan egyéniségek mellett, akik a 20. században jelentős szerepet játszottak. Dietrich Bonhoeffer, Albert Schweitzer, Roger Schütz és tevékenységük, bár nem a katolikus Egyházban dolgoztak, jelentős nyomot hagyott maga után. A 20. század spiritulalitását jelentősen befolyásolta a felszabadítás teológiája, a karizmatikus mozgalmak, és egyéb ú.n. lelkiségek, amelyek alulról, a keresztény nép köréből indultak és hatottak. Ez lenne az egyháztörténelem alulnézetből. Kevés évszámmal, és érdekes emberekkel. Kékesi János hitoktató 1

2 Aba Botond A Terézvárosban nőttem fel, a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem 1971-ben. A Műszaki Egyetemen közlekedésmérnök diplomát szereztem 1976-ban. Még abban az évben volt az esküvőm. Feleségemmel, Annamáriával 5 gyermeket nevelget(t)ünk fel óta lakunk a kerületben, vagy Csillaghegyen vagy Kaszásdűlőn ben kapcsolódtunk be a Kövi életébe, ahonnan sok jót kapott egész családunk óta vagyok a képviselőtestület választott tagja, 1995-től világi elnöke. Életem két meghatározó élménye II. János Pál pápa első magyarországi látogatása és az esztergomi zsinat, ahol a Jóisten kegyelméből részt vehettem. Manapság számomra legszebb feladat a szokásos kövis zarándoklatok szervezése és örömmel készítettem el a missziós hét fotókiállításának anyagát. Aba Csaba 1985 óta tartozom a Kövihez. Itt voltam elsőáldozó és bérmálkozó is. Hosszú időn át ministráltam és vezettem kisközösséget is. Az elmúlt 5 évben az ifjúsági kisköziket és vezetőkőiket koordináltam, illetve Kövis programok szervezésében segédkeztem. A váci Piarista Gimnáziumban érettségiztem, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem szociálpedagógus diplomát. Jelenleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozom. Feleségemmel, Judittal 3 éve keltünk egybe, azóta Aquincumon élünk. Szabadidőmben szeretek kirándulni, fényképezni. A Köviben továbbra is az ifjúsági élet hátterében kívánok részt venni: nyári táborokban és új kisközösségek indításában szeretnék segédkezni. Antók Gergely A nyolcvanas évek végén gyerekként kapcsolódtam be a Kövi életébe. Mai napig büszke vagyok rá, hogy a templom átépítésében is részt vehettem. Érettségi után a Veszprémi Egyetemen szereztem Műszaki Informatikus diplomát, és azóta is a távközlés és informatika területén dolgozom. Régóta fényképezek, és 10 étig tanultam zongorázni. Feleségemmel a Köviben tartottuk esküvőnket 2000-ben. Három fiunk van, akik a plébániára járnak hittanra. Mikoltot a kézműves foglalkozásokról, engem a telehold túrákról ismerhettek. Az utóbbi években rendszeresen tagja vagyok a Kövi maratonváltó csapatának. Az elmúlt években gyakorlatra tettem szert rendszeres túrák, közösségi programok szervezésében. Számomra az Egyház közvetlen tapasztalatát a Kövi gyülekezete adja. Bartus Róbert 2003 óta tartozom a Kövihez feleségemmel együtt. Itt is bérmálkoztunk, két gyermekünk is a Köviben részesült a keresztség szentségében óta az egyik kövis kisközösségnek is tagjai vagyunk. Végzettségemet tekintve építőmérnök vagyok és statikusként hidak és mélyépítési műtárgyak tervezésével foglalkozom. Detre Mikolt Szüleimtől polgári neveltetésben részesültem, így tanultam zongorázni, énekelni, nyelveket, táncolni, sportolni, stb ban leérettségiztem, majd érdeklődésemnek megfelelően elvégeztem estin a Kisképzőt ötvös és bőrdíszműves szakon. Eközben az újságkészítésben tördelőként helyezkedtem el, majd hamar művészeti vezetőként irányíthattam a lapkészítés menetét. Munkám során főleg színes magazinokat terveztem ben a Praktikától mentem gyesre, azóta pedig már három fiút nevelünk férjemmel, Antók Gergellyel. Most főállású anyaként vagyok otthon. Több éves lelki felkészülés után, ez év Húsvétján vettem fel a keresztséget. Saját, alapvető élettapasztalatom, meggyőződésem, hogy közösségben érdemes élni, létezni. Ez, és az alkotás öröme indított és ösztönöz továbbra is arra, hogy itt a Plébánia keretein belül kézműves foglalkozásokat szervezzek és tartsak, ahová szeptembertől továbbra is szeretettel várok majd felnőtteket és gyerekeket egyaránt. A jövőben más feladatokban is szívesen részt vállalok a Köviben. 2

3 Fehér Ákos Feleségemmel és első gyermekemmel 1991-ben költöztünk Óbudára és kezdtünk a Kövibe járni. Három további gyermekünk már itt született, Mihály atya keresztelte őket és a nagyobbak itt voltak elsőáldozók, illetve már évek óta tagjai egy-egy kisközösségnek. Az elmúlt években feleségemmel tábori programok és a Kövi-Nap -ok szervezésében vettem részt, illetve aktívan közreműködtem a Plébániai Zsinat munkájában is. Munkahelyemen, az Országos Atomenergia Hivatalban sugárvédelemmel, nukleáris technikával, illetve informatikával foglalkozom. J. Tóth Gábor 1970-ben születtem, Budapesten ban végeztem az ELTE-n, fizikusként. Néhány éven keresztül kutató fizikusként dolgoztam, részben az MTA egyik kutatóintézetében, részben egy külföldi egyetemen, majd az informatika és az üzleti tanácsadás területén helyezkedtem el. Jelenleg informatikai projektvezetőként dolgozom. Sajnos első házasságom felbomlott, de másodszor is sikerült párra lelnem és újraházasodtam. Most várjuk második közös babánkat! A vallás későn, a harmincas éveim derekán kopogatott be az életembe. Egy-két évnyi tapogatózás után pünkösdjén vettem fel a keresztséget itt, a Köviben. Azóta sok szálon kötődöm a Kövihez, a miséken túl fontos része lett az életemnek kisközink, de a nyári családos táborok és az egyéb rendezvények is. Természetesen itt tartottuk esküvőnket itt kereszteltük meg fiunkat is. Ha a képviselőtestületi munkára megbízást kapok, talán a későn megtérők sajátos nézőpontjával tudnám leginkább gazdagítani a testületet, tevőlegesen pedig leginkább szervezői, gazdasági és informatikai tapasztalatimat tudnám beadni a közösbe. Krasnyánszki Kálmán. Jászboldogházán születtem, Újszászon érettségiztem 1970-ben. Gyerekként Isten kegyelméből szülőfalum templomában ministrálhattam. A szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán programozó matematikusként végeztem 1976-ban óta vagyok a Kövi közösségének tagja ban szereztem abszolutóriumot PPKE HTK Levelező Tagozatán től alkalmanként helyettesítettem a sekrestyében ban képviselőtestületi póttagnak választottak. Ennek keretében imacsoportok koordinálására, imaszándékok összeállítására, paraliturgiák vezetésére kaptam megbízást tól áldoztatóként is szolgálhatom a Liturgiát. Kun-Fügedi Krisztina Családommal viszonylag friss Kövisnek számítunk, 2004-ben kezdtünk el Feri Atya előadásaira járni. Eredeti végzettségem szerint középkorász és latintanár vagyok, de néhány évet kivéve, amikor asszisztensként dolgoztam a Középeurópai Egyetemen, leginkább öt gyermekünket (12 évestől másfél évesig) pásztorolom. Szabad időmben szeretek minden mozgást, amit szabadban lehet űzni: futást, kirándulást, evezést. Miglécziné dr.őszi Éva 59 éves friss nyugdíjas vagyok, miután 40 évet töltöttem munkában nemzetközi pénzügyi jogi területen. 3 felnőtt gyermekem van, egykor szorgos ministránsok. Közel 30 éve járok a Kövibe. Fiatal családos időszakunkból sok szép emléket őrzök a plébániai programokról, eseményekről, melyek a közösség összetartozását megalapozták és fejlesztették. Megválasztásom esetén szívesen segítenék az egyházközség feladatainak, programjainak sikeres megvalósításában. 3

4 SZEPTEMBER 5. vasárnap A ½ 10 és 18 órai szentmise keretében Veni Sancte. 17,00 Szentségimádási óra óráig gyóntatás a plébánián TRIDUUM. Komáromi Előd OFM a vendégünk. 11. szombat Egésznapos szentségimádás. 12. vasárnap TEMPLOMBÚCSÚNK nyilvános ünnepe. 11 órakor ünnepi szentmise. 13. hétfő Hittanórák kezdete. Óvodások: csütörtök 15:45 ovis terem Migléczi Nóra Iskolások: 1-2.o. csütörtök 15:45 hittan terem Szentkútiné Kemény Noémi 3-4.o. csütörtök 16:45 hittan terem Szentkútiné Kemény Noémi 5-8.o. csütörtök 17:45 hittan terem Szentkútiné Kemény Noémi 9-10.o. hétfő 17:00 nagyterem Feri atya o. hétfő 18:00 nagyterem Feri atya ifi péntek 19:30 nagyterem Feri atya Ministránsgyakorlás templom péntek 16:00 (vagy plébánia) Aba Levente Felnőtt oktatás:(októberben kezdődik) Felnőtt és 3. hétfő 19:00 hittan terem Kékesi János Felnőtt és 4. hétfő 20:00 nagyterem Feri atya A Plébánia területéhez tartozó iskolákban szintén elkezdődik hitoktatás Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. Migléczi Nóra Vihar utcai Ált. Isk. Migléczi Nóra Kerék utcai Ált. Isk. Szentkútiné Kemény Noémi Szellő utcai Speciálisan képző Ált. Isk. Madocsainé Tóth Mária és Onódi Ágnes Az időpontok esetenként még változhatnak, amit a Kövi Hírek-ben teszünk közzé! Képviselőtestületi választás 26. Szentírás vasárnap OKTÓBER Rózsafüzér minden nap ¼ 6 órakor 2. szombat Zarándoklat Sümegre 17. vasárnap 11 órakor emlékezünk Dénes atya halálának 16. évfordulójára. 23. szombat Nemzeti ünnepünk alkalmából 18 órakor ünnepi szentmise. 24. vasárnap 15,30 órakor nyugdíjas délután a plébánián. 4

5 NOVEMBER 1. hétfő MINDENSZENTEK. 2. kedd HALOTTAK NAPJA. Szentmise 18 órakor Jelentkezés a Szállást keres a Szentcsalád imára. 21. vasárnap Krisztus Király vasárnapja. 27. szombat Koszorúkötés 9-13-ig a plébánián. A 18 órai szentmise keretében indulnak útjukra a Szállást keres a Szentcsalád képek. Advent szombat estéin a szentmise előtt adventi gyertyagyújtás Advent idején hétfő-kedd-szerdai napokon reggel ½ 7 órai kezdettel rorate szentmisét tartunk 28. vasárnap Advent I. vasárnapja DECEMBER 4. szombat Ajándékkészítés a plébánián. Részletek a Kövi Hírekben. 5. vasárnap Advent II. vasárnapja. Szent Miklós napja. A Mikulásvárás további részletei a Kövi Hírekben olvashatók. 12. vasárnap Advent III. vasárnapja Ajándékvásár a plébánián 9-13 óráig. 19. vasárnap Advent IV. vasárnapja Gyóntatás a plébánián, 15,00-20,00 óráig. 23. csütörtök 15,30 órakor nyugdíjas karácsony a templomban. 24. péntek ½ 4 órakor misztériumjáték a templomban. A 18 órai szentmise elmarad. A Szent Család képek kor érkeznek vissza a templomba. Éjféli mise 25. szombat JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE 11 órakor ünnepi szentmise. /kötelező ünnep, vasárnapi miserend / 26. vasárnap Vasárnapi miserend, a ½ 10-es mise gitáros lesz. 31. péntek Hálaadó ünnepi szentmise 18 órakor, utána egyházközségi beszámoló. JANUÁR 1. szombat Újév, Szűz Mária Isten Anyja, 11 órakor ünnepi szentmise. / kötelező ünnep, vasárnapi miserend / 8. szombat Egyházközségi Téli Túra 5

6 Novotnik Imre 1957-ben születtem. Mint közgazdász pénzügyi területen dolgozom a közigazgatásban ban megházasodtam, feleségem: Boross Ágnes. 5 gyermekünk van, Ádám, Cecília, Tamás, Marianna és András. Vidékről (Monok, Miskolc-Diósgyőr) származom, az egyetemi évek után 1984-ben telepedtünk le a Kaszásdűlőn, a plébánia területén. Ekkortól kapcsolódtunk be az itteni közösség életébe. Igyekeztem tevékenyen részt venni a plébánia életében (templom bővítése, az egyházközségi zsinat, stb.) óta tagja vagyok a templom kórusának. Gyerekeim is ide járnak hittanórákra és kisközösségbe ban Aquincumba költöztünk, így életünk továbbra is ehhez az egyházközséghez kapcsolódik. Pallagi Mariann Esztergomban születtem, 2003-ban Káposztásmegyerről költöztem ide, és kezdtem a Kövibe járni. Nyugdíjas vagyok, 2000 óta özvegy. Két felnőtt gyermekem van, már a saját életüket élik. A sekrestye körül vagyok található legtöbbször, szívesen segítek Mártának, de a plébánián is mindig van tennivaló. Pilinszki-Nagy Katalin 1969-ben születtem, pedagógus vagyok. Családommal 2001-ben találtunk rá a Kövi Szűz Mária kis templomára. Kedves befogadó közösségre leltünk. Ma már sok ponton kapcsolódunk a plébánia életéhez, a családos közösség, a regnum kisközi, a családos tábor, a felnőtt és ifi hittanok fontos részei az életünknek. Vasárnapról vasárnapra örömmel találkozunk hozzánk hasonló értékrendű emberekkel. Jó nekünk itt lenni. Pottyondi Péter február 2-án születtem, Győrben. Építész vagyok. Feleségemmel, Onódi Ágnessel 1985 óta élünk Óbudán, a Hármashatár-hegyen, és tartozunk a Kövibe. Öt, felnőtt korú gyermekünk van óta tagjai vagyunk a Regnum Marianum Katolikus Közösségnek. Az elmúlt 35 évben a templom bővítésen kívül sok kövis esemény, rendezvény előkészítésében, lebonyolításában vettem részt. Képviselőtestületi taggá való megválasztásom esetén főként műszaki ismereteimmel tudom segíteni a testület munkáját. Rédly Dénes A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem 1986-ban, majd a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán szereztem villamosmérnöki diplomát, jelenleg a Magyar Rádiónál dolgozom. A Kövibe 1987 óta járok. Előbb 1990-től 1995-ig, majd 2000-től a képviselőtestület választott tagja vagyok. Jelenlegi feladataim: számvizsgálóként az egyházközség könyvelésének ellenőrzése, a plébánia internetes honlapjának gondozása, egyházközségi rendezvények hangosítása, és mivel hobbim a fotózás szívesen vállalom a templomi és egyéb rendezvények képi dokumentálását is. 6

7 Révész Enkratisz 1970-ben születtem, azóta Kőbányán lakom. Középiskolai tanulmányaimat a kőbányai Szent László Gimnáziumban végeztem, majd az ELTE BTK német és spanyol szakán szereztem tanári diplomát tól 2008-ig a Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tanítási Gimnáziumban dolgoztam, és óraadó tanárként az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem spanyol tanszékein elsősorban spanyol és spanyol-amerikai irodalmat tanítottam óta a PPKE BTK spanyol tanszékének oktatója vagyok óta járok családommal, férjemmel és két gyermekemmel, rendszeresen a Kövibe. Elsősorban vasárnaponként találkozunk a közösséggel és néhány éve kisközi tagokként is ide kötődünk. Decemberre várjuk harmadik gyermekünk érkezését. Sándor Bence Budapesten születtem 1983-ban ben költöztünk szüleimmel és öcsémmel Óbudára, azóta tartozunk a Kövihez óta vagyok tagja a Gorillák közösségének ben kezdtük vezetni Slezák Cilivel a Partfutókat, a Kövi egyik ifjúsági közösségét. Sokan ismerhettek, hiszen korábban kántorként is szolgáltam itt. A Ferences Gimnáziumban érettségiztem Szentendrén, jelenleg ott vagyok némettanár. Sándor Gábor Budapesten születtem. Az ELTE programtervező matematikus szakán végeztem ben. Azóta folyamatosan az informatikai szakmában dolgozom. Családom 1989 óta él a Kövi Szűz Mária Plébánia vonzáskörzetében. Feleségem vezető óvodai szaktanácsadó. A Képviselőtestület régi-új tagjaként a Gazdasági Bizottság munkájában veszek részt. Szakály József 1955-ben születtem Budapesten ben megházasodtam, három gyermekünk (Tibor, Eszter és Dóra), valamint egy unokánk (Borisz) van (az unokák száma még változhat ). Munkahelyeim a kereskedelemben, a bankszektorban és a távközlésben voltak. Jelenleg nyugdíjas vagyok. A Kövihez a 90-es évek elejétől tartozom ben választottak képviselőtestületi taggá, azóta az Egyházközség pénztárosi teendőit látom el. Szenvedélyem a rejtvényfejtés, kedvenceim a cseh krémes, a Pink Floyd és Kosztolányi Dezső. Szentkútiné Kemény Noémi Budapesten születtem, Budakalászon lakom férjemmel. Általános iskolás voltam, mikor egy ismerősöm elhívott a Kövibe egy hittanórára. Szerencsémre itt ragadtam, majd itt lettem elsőáldozó, bérmálkozó. Kisközösségünk, melynek később a Szürkebarátok nevet adtuk, ma már a családos közösségek közé tartozik. Mihály atya megtisztelő felkérésére vezetője lettem a Sok Sárga Sün nevű kisközinek mára ők is a családos közösségek sorába kerültek óta vagyok hitoktató a plébánián. Időközben elvégeztem a teológiát a PPKE-n, valamint az Országos Lelkipásztori Intézet Katolikus Ifúsági-Vezető Képzőjét (a Hajszoló -t). Örömmel vállaltam el (évenkénti váltásban Hazai Beával) az elsőáldozók felkészítését. Mostanában az én feladatom lett a komatálazás hagyományának szervezése is. Hobbim a kutyatenyésztés, mely a gyermekkori kutyaszeretetből alakult ki. Váradiné Naszályi Márta 1970-ben születtem Budán, családunk felerészt katolikus, felerészt református volt. A Szentendrei Ferences Gimnáziumban érettségiztem, és a Kertészeti Egyetemen szereztem diplomát, mint táj- és kertépítész mérnök. Szeretek tanulni: többféle képesítésem is van. A Kövihez 1990-től tartoztam ifi hittanosként, később szenyor -ként. 97 óta hitoktatok egy evangélikus egyházközségben. Titkára vagyok a Magyar Bibliodráma Egyesületnek ben mentem férjhez, két kisfiam van, a Batthyány térnél lakunk. Örömmel várjuk minden évben a családos tábort. Évek óta tartok rendszeres bibliodráma alkalmakat a Kövi plébánián. Megható és megtisztelő számomra, hogy többen is rendszeresen, lelkesen jönnek. 7

8 R E J T V É N Y Plébániánk levelének előző számában megjelent rejtvény megfejtése: Bírák, Zsoltárok, Leviták Helyes megfejtést 14-en küldtetek be, a sorsoláson az alábbi eredmény született: I.díjat nyert: Kovács Boglárka II.díjat nyert: Lóczy Erzsébet III.díjat nyert: Sándor Gábor Vigaszdíjat Antók Gergely, Arlóy Zsófia,Dudás Tibor, Galicza Petra & István, Kelényi Nóra, Kékesi János, Korenchy László, a Kun család, Migléczi Béla, Németh Miklós és Viola Zita & Zoltán nyert. Köszönjük, hogy velünk játszottatok. És most következzen az új rejtvény: Aléló Amely Elemi Elolt Kalap Keres Letol Lugos Pista Rétes Sólya Tarim Készítsetek az abc sorrendben felsorolt 12 szó közül 10-et felhasználva egy 5x5-ös bűvös négyzetet. Ezután a két kimaradó szó betűiből alkossatok egy tízbetűs szót, és ezt küldjétek el megfejtésül a szokásos módon. Sms:+36/30/ v. +36/20/ , pályázati szelvény az irodába, Jó fejtörést kívánunk: Szakály Józsi Pályázati szelvény A megoldás: A megfejtő neve: Kövi Szűz Mária Plébánia 1033 Budapest,Szentendrei út Telefon: Csekkszámlaszámaink: Kövi Szűz Mária Plébánia Kövi Szűz Mária Szociális,Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Plébániánk levele - 2009 Templombúcsú. A papság éve.

Plébániánk levele - 2009 Templombúcsú. A papság éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2009 A papság éve. XVI. Benedek pápa meghirdette a papság évét, mely június 19.-én kezdődött. Ebben az évben van ugyanis a papok védőszentjének, Vianney szt.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ 1. A hallgató: (név, évfolyam, szak, csoport): 2. A táborozást felügyelő intézmény(plébánia, iskola) neve és címe 3. A táborvezető neve, címe 4. 5. 6. A

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Plébániánk levele - 2008 Templombúcsú. Az Ószövetség is Isten szava?

Plébániánk levele - 2008 Templombúcsú. Az Ószövetség is Isten szava? Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2008 Az Ószövetség is Isten szava? A Biblia évéről szóló írásomat a következő szavakkal fejeztem be: Valaki szól hozzám belőle. (t.i. a Bibliából!) Valaki,

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

PÜNKÖSD 2009. Nem jó felé mentünk.

PÜNKÖSD 2009. Nem jó felé mentünk. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA PÜNKÖSD 2009 Nem jó felé mentünk. Egy nyári szám bevezető cikkének ilyen címet adni, nagy merészségnek tűnik. Itt a nyár, a pihenés, a kikapcsolódás, a nyaralás ideje.

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve.

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2010 2011 a család éve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-re meghirdette a család évét. Sok szép és okos dolgot szoktak ezzel kapcsolatban mondani. Mi azonban

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Az Egyház szívügye: a liturgia

Az Egyház szívügye: a liturgia Az Egyház szívügye: a liturgia Augusztusban több helyen is eladták a TVben is láthattuk az István a király c. rockoperát. A pogány Laborc így énekel az egyik jelenetben: Nem kell olyan Isten aki nem tud

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013 2013. március 18. hétfő Komplex I. 1. 511 Némethy Panna 6. Hauth Antal Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka Grundschule 23 17 49 89 2. 507 Borsi Flóra 6.a Némethy Beáta Őrmezei Általános Iskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben