FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine."

Átírás

1 PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés a vállalatoknál program, Mikrovállalkozások komplex pályázati lehetősége, Üzleti Infrastruktúrák támogatása és még sok hasznos információ Önnek Vállalkozásának!) PROJECTMINE KFT. FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! SZAKMAI KONTAKTOK: Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: Barabás Tamás Ügyvezető Tel:

2 MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE KOMBINÁLT TÁMOGATÁS ( PÁLYÁZAT + MIKROHITEL ) GOP /M ÉS KMOP /M. A pályázat benyújtása: március december 31. Kedvezményezettek köre: jogi személyiségű gazdasági társaságok jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók (EVA) szövetkezetek A pályázati kiírásra mikrovállakozásnak minősülő cégek pályázhatnak. ( legfeljebb 9 főnyi foglalkoztatottal rendelkező vállalkozások ) Rendelkezésre álló keretösszeg: Konvergencia régióban: 15 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás és 20 Mrd Ft mikrohitel Közép Moi régióban: 3 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatás és 6 Mrd Ft mikrohitel A támogatás összege: A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 4 millió Ft lehet. A visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft lehet. Elszámolható költségek: 1. Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése 2. Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése 3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás 4. Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei Maximális finanszírozási arány %-ban: A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 4 millió Ft. A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft. Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelező figyelembe venni: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: 1) akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;

3 Forrás: 2) akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. 3) Akinek vagy amelynek éves nettó árbevétele a pályázat benyújtását megelőző, jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot. (Amennyiben rendelkezik egy teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel) 4) Akinek vagy amelynek éves nettó árbevétele a Közvetítőhöz hitelbírálat céljából benyújtott üzleti terv alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot. (Amennyiben nem rendelkezik egy teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel) 5) A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető.

4 KKV technológia-fejlesztés GOP /A és KMOP /A A pályázat benyújtása: március december 31. között folyamatos Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak mikro-, kis és középvállalkozások: 1. jogi személyiségű gazdasági társaságok, 2. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 3. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók 4. szövetkezetek, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző teljes üzleti évben legalább 1 fő volt. Rendelkezése álló keretösszeg: A GOP /A pályázati konstrukció esetében: 30 Mrd forint a évekre. A KMOP /A pályázati konstrukció esetében: 4 Mrd forint a évekre. Elszámolható költségek: Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz, technológiai eszköz vételára Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver vételára Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára (maximum a projekt összes elszámolható költségének 25%-áig) Maximális finanszírozási összeg/arány: Minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft, de maximum az alábbiakban meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban: A GOP /A: az összes elszámolható költség 40%-a illetve, A KMOP /A pályázati konstrukció esetében: Pest megyében megvalósuló projektek esetében o Mikro-, kis- és középvállalkozások esetében 30-35%, Budapesten megvalósuló projektek esetében o Mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 30%-a, o középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 20%- o A mikro- kis-és középvállalkozásokra %-át igényelhetik Önerő: A projekt tervezett nettó összköltségének 25%-a.Jelen pályázatban előleg nem igényelhető! Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelező figyelembe venni: Többek között, nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki nem rendelkezik legalább 2 db lezárt üzleti évvel, akinek negatív volt az előző évben jóváhagyott beszámolója alapján a saját tőkéje. Emellett a pályázó egyéb pénzügyi adatai alapján előzetes jogosultság vizsgálatot érdemes megtenni a beruházás nagyságrendje kapcsán is. Forrás:

5 VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT ÉS ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM TÁMOGATÁSA GOP ÉS KMOP A pályázat benyújtása: július december 31 Kedvezményezettek köre: Kifejezetten mikro, kis és középvállalkozások: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók szövetkezetek gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek, kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák, jogi személyiségű nonprofit szervezet, b) A pályázati kiíráson csak azok indulhatnak, akiknek éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Rendelkezése álló keretösszeg: 9 Mrd forint a évekre. Elszámolható költségek: Vállalati folyamatmenedzsmentet segítő rendszerek bevezetése: o CRM, ERP rendszerek bevezetése o belső vállalati kommunikációs rendszerek kialakítása, melyek a folyamatokat segítik o online megjelenés o e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások kialakítása o modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó üzleti alkalmazások o komplex vállalati infokommunikációs fejlesztéseket o kapcsolódó hardverek egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök költségei (Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít. Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára Tanácsadás igénybevétele (maximum a projekt összes elszámolható költségének 30%-áig) Maximális finanszírozási arány %-ban: Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a Finanszírozás minimum és maximum összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft

6 Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelező figyelembe venni: o A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. o Üzemi eredmény növekedése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a pályázó üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP nél legalább 25%-át VAGY o Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP nél legalább 120%-át o Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: a) aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/szja bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, és; b) aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét. o Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek o A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti o A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie Forrás:

7 Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára GOP /B és KMOP /B A pályázat benyújtása: március 1.-től folyamatos! A pályázat benyújtásának végső határideje: GOP /B december 31. KMOP /B június 30. Kedvezményezettek köre: 1. jogi személyiségű gazdasági társaságok, 2. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 3. egyéni vállalkozók 4. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 5. szövetkezetek Rendelkezése álló keretösszeg és támogatható pályázatok száma: A GOP /B pályázati konstrukció esetében:32 Mrd forint A KMOP /B pályázati konstrukció esetében:4,28 Mrd forint Elszámolható költségek: Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése Infrastrukturális és ingatlan beruházás - maximum a projekt összes elszámolható költségének 50%-áig Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége - maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei (TESZOR lista alapján) Maximális finanszírozási összeg/arány: Minimum 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft, de maximum az alábbiakban meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban: A GOP /B pályázati kiírás esetében: elszámolható költség maximum %-a. A KMOP /B pályázati kiírás esetében: Pest megyében megvalósuló projektek esetében aa) Mikro-, kis- és középvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum %-a, Budapesten megvalósuló projektek esetében: ba) mikro- és kisvállalkozás esetében maximum az összes elszámolható költség 30%-a, bb) középvállalkozás esetében maximum az összes elszámolható költség 10-20%-a.

8 Az önrész összetétele A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 25% előleg igényelhető. Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: 1. aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/szja bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy; 2. aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét. 3. akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; 4. akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent. Forrás:

9 AZ ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS A BEFEKTETÉSI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE- IPARI PARKOK, IPARTERÜLETEK ÉS INKUBÁTORHÁZAK TÁMOGATÁSA TÖBB RÉGIÓBAN! A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: január 05. A pályázat benyújtásának végső határideje: Kedvezményezettek köre: Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak: o Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 127, 129, 139) o Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232) o Jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 541, 572, 573) o Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721) o Alapítvány (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 569) Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség.

10 Rendelkezése álló keretösszeg: A kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a évben: Elszámolható költségek: Önállóan támogatható tevékenységek: Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. "Ipari park" címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél (1. részcél) esetén: o a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása o a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása o alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 2. Ipari területek (a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében kizárólag barnamezős ipari területek) fejlesztése részcél (2. részcél) esetén: o a termelő szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása o a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása o alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 3. Inkubátorházak fejlesztése részcél (3. részcél) esetén:

11 o a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása o a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Elszámolható költségek I. Előkészítési költségek Projekt-előkészítés II. Megvalósítási költségek 1. Projekt menedzsment 2. Szolgáltatások igénybevétel o a projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei o a projekt szakmai tartalmának részeként megvalósított rendezvények lebonyolításának költségei o a projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei o befektetés ösztönzéshez kapcsolódó költségek (pl. tájékoztató anyagok, honlap, nyomtatott és digitalizált kiadványok; vállalkozások betelepülését segítő rendezvények lebonyolítása, kiállításokon való részvétel) 3. Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás 4. Alapinfrastrukturális beruházások 5. Eszközbeszerzések A betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések beszerzésének költségei. 6. Immateriális javak beszerzése 7. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése Ebben a kategóriában felmerülő költségek akkor számolhatóak el, amennyiben a működtetéshez közvetlenül kapcsolódnak, azonban önálló tevékenységként nem támogathatóak 8. Szolgáltatások bővítésének és/vagy minősége fejlesztésének elszámolható költségei (kizárólag a 3. részcél esetén és csak a Dél-Alföldi, a Közép-Dunántúli, az Észak- Magyarországi, és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programok esetén elszámolható) A betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges saját és közvetített szolgáltatások költségei A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez és kizárólag a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei: 9. Áfa, valamint más adók és közterhek

12 Maximális finanszírozási arány %-ban: Finanszírozás minimum és maximum összege:

13 Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelező figyelembe venni: o Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek beruházási fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg: népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km 2, vagy állandó népessége nem haladja meg az főt. o Ingatlan fejlesztése esetén a Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követően 3 év elteltével a tartósan bérbe adható területek 40%-át, és a fenntartási időszak végére 80%-át bérbeadással hasznosítja. Az alapinfrastruktúrával megfejlesztett terület esetén a Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 3 év elteltével a tartósan bérbe adható területek 40%-át, és a fenntartási időszak végére 60%-át bérbeadással hasznosítja o A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 3 év elteltével legalább 4 új vállalkozás költözik be, melyet bérli, vagy adásvételi (csak 1. és 2. részcélok esetén) szerződéssel igazol. A pályázó szervezet és partner, kapcsolódó vállalkozása nem vehető figyelembe az elvárt 4 új vállalkozás betelepülésének, illetve az elvárt, a bérbe adható területek hasznosítására vonatkozó arány teljesítésébe. o Egy településről (Budapest esetén kerületenként) csak egy, a legmagasabb pontszámot elérő pályázat támogatható) o Jelen kiírás keretében regionális beruházási támogatással megvalósítandó projektekhez az elszámolható költség minimum 25%-ának megfelelő mértékű, minden állami támogatástól mentes önerőt szükséges biztosítani. Forrás:

14 TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE - MINDEN RÉGIÓBAN! KMOP KIVÉTELÉVEL! A pályázat benyújtása: december február 29. Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: o Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21) szövetkezetek (KSH 124, 129) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (KSH 231, 232) o Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3) o Non-profit szervezetek (KSH 52, 55/egyházak, egyházi intézmények/, 56, 57, 59) Rendelkezése álló keretösszeg: A rendelkezésre álló keretösszeg a évben millió Ft. Elszámolható költségek: Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése (csak kerékpáros turisztikai szolgáltatásfejlesztéssel együtt) Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése Meglévő, az Országos Egészségturizmus stratégia alapján nemzetközi, illetve országos/regionális jelentőségű gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Meglevő állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése Vitorláskikötők, csónakkikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Vallási turizmus fejlesztése, beleértve zarándokutak és zarándokszálláshelyek fejlesztése Zarándokutak és zarándokszálláshelyek fejlesztése Bármilyen turisztikai célú vállalkozási tevékenység (akár a fent részletezett témákban, akár más témában), amely megfeleltethető a Pályázati Felhívás A pontjában szereplő támogatás célja és háttere c. pontban meghatározottaknak és nem tartozik a felhívás által meghatározott egyéb kizáró feltételek alá.

15 Maximális finanszírozási arány %-ban: Az igényelhető támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul (A regionális beruházás elérhető mértékét lásd a b) táblázatban!): a). Pályázók köre Tevékenység (az alábbi támogatási mértékek a C1.1. pontban szereplő tevékenységekkel együttesen értelmezendőek) Közcélú Vállalkozási Önkormányzat 95% 95% de minimis Önkormányzati tulajdonú vállalkozás Központi költségvetési szerv Állami tulajdonú vállalkozás Magánvállalkozás, szövetkezet, egyéni vállalkozók Egyesület, alapítvány, egyéb jogi személyiséggű non-profit szervezet 95% A közcélú tevékenység mellett megjelenő, vállalkozási tevékenység esetén de minimis keret erejéig 95% (kivétel: Kerékpáros turisztikai szolgáltatások) Regionális beruházás 100% 100% de minimis 95% A közcélú tevékenység mellett megjelenő, vállalkozási tevékenység esetén de minimis keret erejéig 95% Regionális beruházás - Regionális beruházás 95% Regionális beruházás Egyház, egyházi intézmény 95% Regionális beruházás Közszféra pályázó esetén a 95% / 100%-os támogatási mértékkel támogatható közcélú tevékenységek mellett de minimis támogatás erejéig igényelhető 95% / 100%-os támogatási mértékkel vállalkozási tevékenységre is támogatás. Jellemző példák: kerékpárút kialakítása mellett kerékpáros szolgáltatások megvalósítása múzeum, műemlék kastély turisztikai hasznosítása során büfé, ajándékbolt kialakítása. Közszféra szervezet pályázók kizárólag az adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, azaz az igényelt támogatásnak meg kell egyeznie a lehetséges maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel). b). Ahol a fenti táblázatban regionális beruházás szerepel, ott az alábbi támogatási mértékek vonatkoznak: Tevékenység Amennyiben a kedvezményezett egyéni-, mikro- és kisvállalkozás Amennyiben a kedvezményezett középvállalkozás Amennyiben a kedvezményezett nem KKV Maximális támogatási mérték BALATON, ezen belül DD KD NYD DA DD ÉA ÉM KD 70% 60% 50% 70% 70% 70% 70% 60% 60% 50% 40% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 40% 30% 50% 50% 50% 50% 40%

16 Finanszírozás minimum és maximum összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Minimális támogatási összeg Minimális támogatási összeg, millió forint BALATON, ezen belül DD KD NYD DA DD ÉA ÉM KD Tevékenység Meglévő, az Országos Egészségturizmus stratégia alapján nemzetközi, illetve országos/regionális jelentőségű gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Maximális támogatási összeg, millió forint BALATON, ezen belül DD KD NYD DA DD ÉA ÉM KD Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése Meglevő állatkertek, vadasparkok turisztikai célú fejlesztése Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése Vitorláskikötők, csónakkikötők és kapcsolódó szolgáltató létesítmények turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Vallási turizmus fejlesztése, beleértve zarándokutak és zarándokszálláshelyek fejlesztése Bármilyen (turisztikai célú) vállalkozási tevékenység, amely megfeleltethető a Pályázati Felhívás A pontjában szereplő támogatás célja és háttere c. pontban meghatározottaknak, és amely nem tartozik a fentebb kiemelt tevékenységek közé, amelyekre részben eltérő maximális összegek kerültek meghatározásra Egyesületek, alapítványok és SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók a fenti táblázattól eltérően legfeljebb 100 millió Ft támogatást igényelhetnek a támogatható tevékenységtől függetlenül! Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelező figyelembe venni: o Jelen kiírás keretében kizárólag induló beruházások támogathatók o Egy projekt legfeljebb három tématerületről tartalmazhat támogatható tevékenységet o Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, Forrás: aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/szja bevallással/eva bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

17 EGÉSZSÉGRE NEVELŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK LOKÁLIS SZÍNTEREK TÁMOP-6.1.2/11/1/A TÁMOP-6.1.2/11/1/B A pályázat benyújtásának dátuma: TÁMOP-6.1.2/11/1/A május május 31. TÁMOP-6.1.2/11/1/B március március 8. Kedvezményezettek köre: TELEPÜLÉS SZÍNTÉR (A komponens) Pályázók köre: Önkormányzatok (10 ezer fő alatti települések) Kisebbségi önkormányzatok (10 ezer fő alatti települések) Költségvetési szerv és intézménye: Helyi önkormányzat (321); Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322); Helyi kisebbségi önkormányzat (371); Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (372); Kizáró okok, rendelkezések: o Települési egészségterv elkészítésére és annak megvalósítására kizárólag a 10 ezer fő alatti lakosságszámú települések (KSH január 1-i adatai alapján) nyújthatnak be pályázatot MUNKAHELY SZÍNTÉR (A és B komponens) Pályázók köre: Önkormányzat és intézménye Kisebbségi önkormányzat és intézménye Helyi önkormányzati és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye: Kistérségi járóbeteg szakellátó központok, Helyi önkormányzat (321); szakrendelők; Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322); Fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények Helyi kisebbségi önkormányzat (371); Gazdasági társaságok Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv Nonprofit gazdasági társaságok (372); Egészségügyi járó- és fekvőbeteg szakellátó intézmények: Központi költségvetési irányító szerv (311); Központi költségvetési szerv (312); Gazdasági társaságok: Korlátolt felelősségű társaság (113); Részvénytársaság (114); Közkereseti társaság (211); Betéti társaság (212); Állami vállalat (711); Non-profit szervezetek Nonprofit gazdasági társaság: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572); Nonprofit részvénytársaság (573); Non-profit szervezetek: Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (521); Egyéb egyesület (529); Kamara (541);

18 Önálló egyházi intézmény (552); Közalapítvány (561); Közalapítvány önálló intézménye (562); Egyéb alapítvány (569); Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (599). Kizáró okok, rendelkezések: o a pályázaton kizárólag önálló gazdálkodó jogkörrel rendelkező szervezetek pályázathatnak o Munkahelyi egészségfejlesztési szintérre azok pályázhatnak, akik évi átlagos statisztikai létszáma legalább 20 fő volt. o For-profit szervezetek kizárólag munkahelyi egészségfejlesztés programok megvalósítására pályázhatnak o Munkahelyi egészségtervet és egészségfejlesztési programot a pályázó szervezet kizárólag saját szervezetére vonatkozóan készíthet és valósíthat meg. BÖLCSÖDE, ÓVODA SZÍNTÉR (A komponens) Pályázók köre: Bölcsöde Központi költségvetési szervek KSH Központi költségvetési irányító szerv, óvoda KSH 312 Központi költségvetési szerv A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény Helyi és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (Kt.) 20. (1) szerinti alábbi jogi személyiséggel, Helyi önkormányzat (321); OM- azonosítóval rendelkező közoktatási nevelő, Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322); valamint nevelő és oktató intézmény Helyi kisebbségi önkormányzat (371); A Kt. 33. (1) bekezdése szerinti többcélú közoktatási intézmények az előző pontban felsorolt nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységükkel egységes óvoda-bölcsöde Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (372); Non-profit szervezetek: Egyéb egyesület (529); Kamara (541); Önálló egyházi intézmény (552); Közalapítvány (561); Közalapítvány önálló intézménye (562); Egyéb alapítvány (569); Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (599). Kizáró okok, rendelkezések: o Iskolák jelen kiírásban nem nyújthatnak be pályázatot. o Jelen kiírás keretében nem pályázhatnak a jogi személyiséggel rendelkező for-profit gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények. o Egy pályázó egy pályázat keretén belül egy feladatellátási-hely vonatkozásában nyújthat be pályázatot a TÁMOP /11/1 pályázati kiírásra. o Önállóan működő (nem önálló gazdálkodású) intézmények esetében a pályázatot a fenntartó nyújthatja be. o Egy pályázó (amennyiben a fenntartó pályázik) legfeljebb nyolc pályázatot adhat be a TAMOP /11/1 pályázati kiírásra.

19 o Non-profit szervezetek közül azok, amelyek jogutódlással létrejött szervezetek esetén a jogelőd szervezet alapdokumentumának kelte legalább 1 évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját. EGYÉB, CÉLCSOPORT SPECIFIKUS SZÍNTÉR (A komponens) Pályázók köre: Civil szervezet Központi költségvetési szervek betegszervezetek, szakmai szervezetek Központi költségvetési irányító szerv(311), kistérségi járóbeteg szakellátó központok, szakrendelők Központi költségvetési szerv (312) fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények Helyi önkormányzati költségvetési szervek Helyi önkormányzat (321); Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322); Non-profit szervezetek: Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (521); Egyéb egyesület (529); Önálló egyházi intézmény (552); Közalapítvány (561); Közalapítvány önálló intézménye (562); Egyéb alapítvány (569); Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (599). Non-profit gazdasági társaság: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572); Nonprofit részvénytársaság (573); Kizáró okok, rendelkezések: o Non-profit szervezetek közül azok, amelyek jogutódlással létrejött szervezetek esetén a jogelőd szervezet alapdokumentumának kelte legalább 1 évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját. o Non-profit szervezetek a fentieken túl kizárólag akkor nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a pályázati felhívás megjelenését megelőző 1 évben az alapító okiratukban/társasági szerződésükben szerepel az alább felsorolt tevékenységek valamelyike, illetve ennek megfelelő tartalom: egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, betegség megelőzés, népegészségügyi feladatok, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. Rendelkezése álló keretösszeg: forint A keretösszeg felhasználására két komponensen keresztül történik az alábbiak szerint: o A komponens az önkormányzatok illetve azok intézményei, valamint a nonprofit szervezetek (civil szervezetek, tömegsportot népszerűsítő sportegyesületek stb.) részére Ft áll rendelkezésre o B komponens a for-profit szervezetek, gazdasági társaságok részére Ft áll rendelkezésre

20 Elszámolható költségek: Támogatható tevékenységek köre: Önállóan támogatható tevékenységek: o Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása; o Alkohol- és drogfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása; o Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása; o Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitelt; o A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok; o Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása; o A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása; o A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása; o Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása. Önállóan nem támogatható tevékenységek, melyek csak a fentiek valamelyikével együttesen valósíthatók meg o Tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, sokszorosítása, internetes tartalomszolgáltatás, egyéb kommunikációs eszközök (pl. tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a helyi médiában) a kötelező nyilvánosság biztosítása körébe tartozó tevékenységeken túl. Elszámolható költségek köre: 1. Projekt menedzsment költségek o Bérköltség és járulékai, személyi jellegű kifizetések o Megbízási díj és járulékai o Utazási és kiküldetési költségek o Vállalkozói díj A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 12%-át, 2. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek o bérköltség és járulékai o megbízási díjak és járulékai o személyi jellegű kifizetések o utazási és kiküldetési költségek 3. Célcsoport számára biztosított támogatások o sport és közösségi létesítmények bérleti díja o kommunikációs tevékenység o sporteszközök bérleti díja (sporteszközök vásárlása esetén ugyanazon eszközre bérleti díj nem támogatható)

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens Pályázat célja: A konstrukció alapvető céljai: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról GOP-2009-2.2.3 (Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása) A pályázat célja A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató:

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató: Diversity Kft. Web: www.diversitykft.hu Email: palyazatok@diversitykft.hu Telefon: +36 70 3404697 Tájékoztató: A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat célja a mikro, kis-

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Telephelyfejlesztés a területi kohézióért Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-1.1.1/D-14 Alapvető cél: A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját

Részletesebben

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben