Az aradi vértanúk emlékezete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az aradi vértanúk emlékezete"

Átírás

1 3. oldal Decemberben eldõl Ukrajna sorsa 4. oldal Utcai evangelizáció Gáton 5. oldal Tv -mûsor október Alakul a virtuális magyar glóbusz 6. oldal Ára: 1,25 hrivnya Jótékonysági koncert Péterfalván Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen ezért kötelességünk, hogy hiteles, megbízható tájékoztatást adjunk. Hogy igaz értékeket képviseljünk. Hogy a hit, remény és szeretetet nevében a békességet, a megbékélést hirdessük. (Index 08776) Legyen Ön is a partnerünk! Fizesse elõ a Kárpátinfót! 7. oldal Nemcsak az új seprû seper jól... AJÁNLÓ Lelkészbeiktatás Csonkapapiban Az aradi vértanúk emlékezete Az elmúlt vasárnap hálaadó istentisztelet keretében iktatták be Szegljanik Pétert a csonkapapi református község lelkészi hivatalába. Az ünnepi alkalomra megtelt a helyi ódon református templom: a szomszédos települések reformátusai mellett eljöttek a debreceni Széchenyi kerti Református Egyházközösség küldöttei is. Folytatás a 6. oldalon Köszöntötték a pedagógusokat A közoktatási dolgozók napja alkalmából megyeszerte köszöntötték a tanárokat, a tanítókat, óvodai nevelõket, mindazokat, akik a Szalagavató a Nagyberegi Református Líceumban jövõ nemzedék felnevelésén munkálkodnak. A pedagógus munkája rendkívül összetett és felelõsségteljes. Folytatás a 2. oldalon Szép hagyománya református líceumainknak itt Kárpátalján a szalagavató ünnepség. A Nagyberegi Református Líceum volt az elsõ a kárpátaljai iskolák között, amely ezt a méltatlanul elfeledett alkalmat hosszú idõ után felelevenítette ben. Ma már szinte minden iskolában kapnak zöld szalagot a végzõs diákok a tanév elején. Folytatás az 5. oldalon Az es forradalom és szabadságharc röpke másfél éve a magyar nép számára máig ható történelmi élményt jelent. Nem csupán azért, mert a feudális rendszerbõl a polgári társadalom felé e rövid idõ alatt hatalmas lépéseket tett meg az ország, hanem azért is, mert a függetlenségért vívott harcában a nemzet megmutatta egységét, erejét. Mártír halált halt legjobb fiai szintén máig ható példával szolgálnak. Nagyszõlõsön a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által szervezett központi megemlékezésen melyre a helyi Perényi Zsigmond Középiskola elõtti parkban, a Perényi-emlékmûnél került sor nem csupán az 1848-as nemzedék helytállásáról, de a kárpátaljai magyarság mai feladatairól is beszéltek a megemlékezõk. Hatalmas erõt tud felmutatni egy nemzet, amely egységes! Ausztria, az akkori európai nagyhatalom, csak egy másik nagyhatalom, a cári Oroszország segítségével tudta legyõzni a magyar nép szabadságharcát, emlékeztetett rá az ünnepség szónoka, Bacskai József beregszászi fõkonzul. A Habsburgok a háborút ugyan így megnyerték, de a békét elvesztették. Ami kapcsán feltétlenül említést érdemel: a magyar és nem magyar nemzetiségûek vállvetve harcoltak az ország függetlenségéért. Az aradi vértanúk sorában a magyarok mellett találunk Folytatás a 2. oldalon Az idõsek világnapján A z Idõsek Világnapján tartott ünnepségükön együttmûködésre szólították fel a kárpátaljai települések polgármesteri hivatalait, kultúrházait a Beregvidéki Nyugdíjas Egyesület tagjai. A helyi illetékeseknek elküldött szórólapokon ismertetik a beregvidéki nyugdíjasklub tizennyolc éves fennállása alatt milyen programokat sikerült végrehajtani. Továbbá, milyen jellegû rendezvények a legsikeresebbek a tagság körében, milyen önképzõ körök mûködnek náluk, mely más társadalmi szervezetekkel sikerült gyümölcsözõ kapcsolatokat kiépíteni. Az volna a kívánatos, hangzik az ismertetõben, ha régiónkban mind több helyen megalakulnának a nyugdíjasok szabadidejét megszervezõ, érdekképviseletüket felvállaló nyugdíjas klubok. Folytatás a 3. oldalon

2 2 RÖVID HÍREK Putyin: Ukrajna hatalmas hibát követett el Vlagyimir Putyin orosz kormányfõ bûncselekménynek nevezte az ukrán fegyverek grúzai eladását a konfliktus idején, és kijelentette, hogy az a személy, aki döntött az eladásáról nem más, mint egy bûnözõ. A Podrobnosti.ua internetes hírportál értesülései szerint Putyin a Julia Timosenkóval közösen tartott moszkvai sajtókonferenciáján megjegyezte, nem tudja, hogy Ukrajnában ki hozza a haditechnika exportjával kapcsolatos döntéseket, de bárki is legyen az, hatalmas hibát követett el. A fegyvereladás még elfogadható, hiszen mégiscsak üzletrõl van szó, még ha specifikusról is. De az, hogy ukrán katonákat is bevontak a hadmûveletekbe, akik kegyetlenül gyilkolták orosz katonákat, az nem más, mint bûncselekmény, egy nagyon komoly jelzés, amire Oroszország mindenképpen válaszolni fog, ha a feltevések beigazolódnak jegyezte meg Putyin. Putyin szavai szerint néhány évvel ezelõtt még el sem tudták volna képzelni, hogy az ukránok és az oroszok egymás ellen fognak harcolni, ez viszont megtörtént, ezért Oroszország a jövõben ennek megfelelõen fogja alakítani kapcsolatát a meggondolatlan, veszélyes és felelõtlen döntést meghozó személlyel. Timosenko válaszul kijelentette, hogy azok az információk, miszerint Ukrajna törvénytelen fegyverkereskedelmet folytatott Grúziával és ukrán katonákat küldött a konfliktuszónába, még nem bizonyítottak, ezért nem érdemes elhamarkodott döntéseket hozni ezzel kapcsolatban. Juscsenko csökkenteni akarja az ukrajnai felsõfokú intézmények számát Viktor Juscsenko szerint ahhoz, hogy javítani tudjanak az ukrán felsõoktatási oktatás színvonalán és minõségén, mindenképpen csökkenteni kell az ukrajnai egyetemek és fõiskolák számát. Az ukrán államfõ a közoktatási dolgozók napja alkalmából tartott ünnepségen beszélt errõl. Juscsenko szavai szerint Ukrajnában 347 III. és IV. akkreditációs fokozattal rendelkezõ felsõfokú intézmény mûködik, és jelentõs ezen intézmények kihelyezett tagozatainak a száma is. Az ukrajnai felsõfokú intézmények diákjainak száma átlagosan 5-7 ezer, miközben Európában a ezernél is több diák tanul egy-egy egyetemen vagy fõiskolán. Az ukrajnai helyzet így a felsõfokú oktatás devalvációjához vezethet véli Juscsenko. Viktor Juscsenko ukrán államfõ véleménye szerint Ukrajnában mindenképpen optimizálni kell a bolognai folyamat implementációját. Juscsenko emlékeztetett rá, hogy Ukrajna azért csatlakozott a bolognai folyamathoz, hogy a hazai oktatás színvonalát olyan szintre fejlessze, hogy az megfeleljen az európai szabványoknak és követelményeknek. Az ukrán államfõ elmondása szerint Ukrajnának még két éve van arra, hogy teljes egészében integrálódjon az egységes európai felsõoktatási térséghez, 2010-ben ugyanis lejár a teljes adaptációra kiszabott határidõ. Juscsenko ugyancsak megjegyezte, hogy a bolognai folyamathoz való csatlakozás része Ukrajna EU-integrációjának. Juscsenko szavai szerint Ukrajna két éven belül a bolognai térségre jellemzõ feltételeket és lehetõségeket lesz képes biztosítani az ukrán diákok számára. A bolognai folyamathoz való integrálódás pedig rendkívüli ösztönzõ erõ lehet az ukrán oktatás színvonalának a javításához, amit dinamikusan és határozottan kell véghezvinni jegyezte meg Juscsenko Elejét lásd az 1. oldalon Heti körkép Hõseink emléke örökké élni fog! Koszorúzás a beregszászi temetõben Október 6-án délután sokan jöttek el a beregszászi temetõbe, hogy leróják kegyeletüket az es szabadságharc honvédtisztjeinek sírjainál. Ott voltak a Petõfi Sándor nyugdíjas klub tagjai, és, ami különösen örvendetes, sok-sok fiatal. Ekkel György honvédszázados sírjánál Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke köszöntötte az egybegyûlteket, közöttük Czabán Sárát, a magyar Miniszterelnöki Hivatal képviselõjét, Bacskai József, Csengeri János konzulokat, Gajdos Istvánt, Beregszász polgármesterét, a megyei tanács Köszöntötték a pedagógusokat Nem mindegy, hogy az egymást követõ nemzedékek milyen tudással vannak felvértezve, milyen erkölcsi normákat követnek életükben, hangsúlyozták a beregszászi járási tanács nagytermében megtartott pedagógusnapi ünnepség szónokai: Lengyel László, a be- regszászi járási közoktatási osztály vezetõje, Volodimir Trikur, a beregszászi járási állami közigazgatás vezetõje, Csizmár Béla, a járási tanács elnöke, Medvigy István, a járási foglalkoztatási központ vezetõje. A járás oktatási-nevelés intézményeiben mûködõ amatõr együttesek, többek között a kaszonyi, a rafajnai óvodások, a Ludovika Az aradi vértanúk emlékezete Nemzet és áldozatvállalás Elejét lásd az 1. oldalon osztrák, német, horvát és szerb származásúakat. Október 6-án, amikor az aradi vértanúkra emlékezünk, nem kerülhetünk meg egy fontos kérdést: a szabadságnak ilyen nagy ára van? A válasz ma is idõszerû. Legyen szó akár egy egész nemzet vagy akár egy kisebbségbe taszított nemzetrészrõl, a szabadságért bizony mindig drágán kell megfizetni, hangsúlyozta ünnepi beszédében Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. Nemzetrészünk fennmaradása áldozatvállalással, lemondással jár. Báró Perényi Zsigmondot, az országgyûlés felsõházának akkori elnökét több mint másfél évszázad után is azért tiszteli a nemzet, mert vállalta a rá esõ áldozatrészt. Talán nem mindenkiben tudatosult kellõképpen, hogy a kárpátaljai magyarság most élet-halál harcát vívja: küzd, hogy fenntartsa iskolarendszerét, egyházait, érdekvédelmi szervezeteit. Aki átérzi ennek a harcnak a felelõsségét, az remélhetõleg meg is hozza a maga áldozatát, hangsúlyozta a szónok. Az ünnepség második részében a Perényi Zsigmond Középiskola tanulói verses-zenés összeállítással emlékeztek meg az aradi hõsökrõl. Eszenyi Gábor több magyar képviselõjét. Ekkel György honvédszázadosról leszármazottja, Csanádi György újságíró emlékezett meg. 22 éves korában joghallgató diákként önként jelentkezett Budapesten a nemzetõrségbe, végig harcolta a szabadságharc csatáit, a világosi fegyverletétel után évekig bujdosott Erdélyben majd Ugocsa megyében, a kiegyezés után költözött Beregszászba, ügyvédként vállalta a hadiárvák, hadiözvegyek, a szabadságharc hadirokkantjainak jogi képviseletét, a Honvédegylet elnöke, nyugdíjas korában a Beregmegyei Kaszinó korelnöke volt. Szajkó Tibor neve sokak számára ismert. Nemcsak mint a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanára és igazgatóhelyettese tett sokat Kárpátaljáért és az itt élõkért, de fotóival is, amelyeken bemutatja mindannyiunk számára, hogy milyen szépséges vidéken is élünk. Képein nyoma sincs a hatásvadászatnak vagy a digitális technika ma oly sokak által használt trükkjeinek. Egyszerûen, hûen mutatják be alkotásai vidékünk természeti szépségeit. Adjátok vissza a hegyeimet c. fotókiállítása, amit a nagyközönség már korábban, a Beregszászi Városi Napok alkalmából is megtekinthetett október 6- án újra látogatható lett az Európa Magyar Házban. A kiállítás megnyitóján a mûvész munkásságát Zubánics László és Gajdos István mél- KÁRPÁT BEREG Bloksay István királyi közjegyzõ, honvédszázados sírjánál Csobolya József történelem tanár szólt a szabadságharc hõsének életútjáról, széleskörû társadalmi tevékenységérõl. Baczó József fõmérnök, es tûzmester és Nagyidai Berzsenyi Antal honvéd huszárhadnagy emlékmûveinél Zubánics László ismertette a szabadságharc résztvevõinek életútjait, kihangsúlyozva, hogy a beregszászi temetõben még sok es honvéd sírja található, felkutatásuk, gondozásuk fõleg a fiatalok feladata. A résztvevõk elhelyezték a sírokon a kegyelet koszorút, fõt hajtottak a szabadságharc hõseinek emléke elõtt. A koszorúzási ünnepség a Szózat eléneklésével végzõdött. Cs.Gy. táncegyüttes az Atasz tánccsoport az ünnep alkalmából színpompás mûsort adtak. A közoktatási dolgozók megyei ünnepségén az Augusztin Volosinról elnevezett megyei pedagógus díjjal tüntették ki Hnatik-Riskó Mártát a Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium magyar nyelvés irodalomtanárát. -szabó- A Kárpátok fotósa tatta. A meghitt hangulatú megnyitón Szajkó Tibor is köszöntötte a látogatókat. Munkájáért rajongó mûvészemberhez illõen ez alkalommal sem hagyta otthon fényképezõgépét. Elmondta, gyermekkorában mindig ámulattal bámulta Toldi György fekete-fehér természet képeit. Ezért kezdett el hobbiszinten foglalkozni a fotómûvészettel. Kiállított képei között a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Színház elõadásainak pillanatfelvételei is megtekinthetõk, bár a mostani tárlatban egyértelmûen a természet fotók dominálnak. S hogy miért? A mûvész erre is megadta a választ: azért mert a természetet szeretni kell! Nem feltételes, hanem felszólító módban. S nem csak szeretni, de óvni, védeni is egészítettem ki gondolatban szavait. Temke

3 3 Berlin visszahúzza Kijevet Decemberben eldõl Ukrajna sorsa 2008-ban Ukrajna és Grúzia nem kezdheti meg a NATO csatlakozáshoz szükséges tervek teljesítését jelentette ki Angela Merkel német kancellár. A kijelentés körülbelül akkor született, amikor a hivatalos Kijev egy lépéssel Moszkva felé vette az irányt, mivel Julija Timosenko ukrán kormányfõ orosz kollégájával Vlagyimir Putyinnal való találkozóján kijelentette: Ukrajna támogatja Oroszországot a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való integrációban. Angela Merkel orosz kollégájával, Dmitrij Medvegyevvel közös sajtótájékoztatóján konstatálta, hogy Ukrajna NATOcsatlakozási folyamata lassulásnak indult. Újlaki László Az amerikai Forbes magazin zsinórban har- madszor választotta Angela Merkelt a világ legbefolyásosabb nõjének 2008-ban. Ugyanakkor nem csak emiatt kell azt mondanunk, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása ellen való fellépése akár egy vétóval is felér. A katonai szövetségnél a döntések konszenzus alapján születnek meg, vagyis az egyik fél semmit sem tud ráerõszakolni a másikra. Az Egyesült Államok bizakodott a legjobban abban, hogy az idén decemberben a két egykori szovjet tagállam csatlakozhat a NATO cselekvési tervéhez. A helyzet azonban a néhány napos grúz-orosz háború miatt megváltozott. Az utóbbi években láthatóvá vált, hogy Oroszország és Németország szoros barátságot kötöttek. Így nem is olyan feltûnõ, hogy az egykori szovjet tagállamok NATO-csatlakozását nem támogatja Berlin. Moszkva folyamatosan a NATO bõvítése ellen lép fel, fõleg ha posztszovjet államokról van szó. A 2004-es bõvítés amúgy is fájdalmas volt a Kreml számára, hiszen a szövetség tagjai lettek a balti államok. Merkel már az áprilisi közgyûlésen sem támogatta Ukrajna csatlakozását a cselekvési tervhez, éppen ezért a NATO-tagországok között ellentét jött létre, George Bush amerikai elnök pedig sehogy sem tudta meggyõzni az európai tagállamokat a bõvítés szükségességérõl. Ennek egyik következménye lett az orosz csapatok bevonulása grúz területekre állítja a grúz hatalom. Úgy vélik, hogy Grúzia nem kapott konkrét választ a NATOcsatlakozásra, éppen ezért a Kreml támadást indított a saját népe védelme érdekében. Ezzel területi konfliktus alakult ki a két ország között, ami negatívan hat ki Tbiliszi európai integrációjára, hiszen a katonai szövetség nem vehet fel a soraiba olyan országot, amelynek területi konfliktusi vannak. Éppen emiatt beszéltek az oroszgrúz háború után sokan az ukrajnai Krímrõl, mint következõ potenciális áldozatról, ugyanis egy területi konfliktus Ukrajna integrációját is visszavetné. Szintén visszavetette ezt az integrációt a narancssárga forradalom egykoron egységes csapatának szétesése, hiszen az államfõ és kormányfõ más-más hozzáállással rendelkezik, Viktor Juscsenko egy sokkal inkább keményebb politikai irányvonalat képvisel, míg Julija Timosenko nem kritizálta Moszkvát az utóbbi hónapok eseményei miatt. Lehet, hogy ennek köszönhetõen, lehet hogy nem, de Timosenko megegyezett Putyinnal az ukrajnai gázszállításokról. Az üzlet minden részletét még nem ismerjük, de az ukrán kormányfõ elmondása szerint Ukrajnának három éve van arra, hogy fokozatosan áttérjen a gázárak világpiaci árának kifizetésére. Kijev jelenleg ennek a világi árnak a felét fizeti. A siker ellenére az Ukrajna és Oroszország közötti viszony továbbra sem felhõtlen. Vlagyimir Putyin legutóbb azzal vádolta Ukrajnát, hogy katonákat és fegyvereket küldött Grúziába a háború ideje alatt. Állítólag az egyik orosz vadászgép lelövéséért is ukrán technikusok a felelõsek. Az ügynek még lesz folytatása. Az idõsek világnapján Együttmûködésre szólítanak a beregvidéki nyugdíjasok Elejét lásd az 1. oldalon Az idõsek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen az egybegyûlteket Imre Margit, a Beregvidéki Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte. Beszédében amellett tett hitet, hogy a nyugdíjasok teljes értékû életet tudnak élni: részt vesznek a közéletben csakúgy, mint az unokák nevelésében, sok esetben õk tartják össze a családot. Nem mellékes, hogy erkölcsi tartásukkal, gazdag tapasztalatukkal példát mutatnak az utánuk következõ nemzedékeknek. Remélhetõ, hogy az öreg és egyre idõsödõ Európában az elkövetkezõ idõkben még nagyobb figyelemmel fordulnak majd a szépkorú emberek felé. Az összejövetelen köszöntötték a jubilánsokat. Kincs Gábor Beregszász alpolgármestere köszönetet mondott a beregszászi nyugdíjasoknak a sikeres együttmûködésért, Kádár Rozália pedig azért mondott köszönetet, mert a beregvidéki nyugdíjasok nagy segítséget nyújtottak a Kárpátaljai Mûvelõdési Intézet könyvtárának felújításában. Az ünnepségen a beregszászi nyugdíjasok mellett képviseltették magukat, a kígyósi, a nagybégényi, a jánosi és a bátyúi nyugdíjas klubok. - csele - Repülõgép-csata Juscsenko és Timosenko között Külsõ és belsõ krízisek gyengítik Ukrajnát Az ukrán államfõ és kormányfõ közötti kisebb légi incidens a sajtóban megjelent hozzászólások alapján sokkal inkább hasonlított kisiskolások civakodására, mint a nagypolitika résztvevõinek csatározására. Julija Timosenko környezetében az a hír kelt lábra, hogy az Elnöki Titkárság ezzel az incidenssel akarta megakadályozni, hogy a kormányfõ elutazzon Oroszországba a gázárakkal kapcsolatos tárgyalásokra. Viktor Juscsenko azonban nem érzi magát felelõsnek és minden felelõsséget Timosenkóra hárít. A Juscsenko-Timosenko párharc folytatása ezzel újabb fordulatot vett, csakhogy az ország presztízsére nézve ez jelentõs visszaesést jelent. Nézzük át, mi is történt röviden. Október másodikán Julija Timosenko Moszkvába készült, hogy ott találkozzon Vlagyimir Putyin kollégájával a gázárak formálásának megbeszélése végett. Csakhogy amikor megérkezett a kijevi Boriszpil repülõtérre, azt vette észre, hogy a számára elõkészített repülõgépet elvitte az államfõ, aki épp abban az idõben Lembergbe igyekezett. Viktor Juscsenko repülõgépe a felszállás után 20 perccel valamilyen technikai probléma miatt kényszerleszállást hajtott végre a kijevi repülõtéren. Éppen emiatt az államfõ kölcsönvette az ott várakozó felkészített repülõgépet. A lembergi Európai Partnerség konferencia ebben az esetben sokkal fontosabb volt, mint a gázárakról szóló tárgyalások konstatálja a Moszkovszkij Komszomolec orosz lap. A történtekért az államfõ a kormányfõt vádolja, és ugyanígy igaz ez fordítva is. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a legfelsõbb politikai vezetés összesen öt repülõgéppel rendelkezik, amelyek közül az említett napon három állt rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy Timosenko, de akár Juscsenko is felhasználhatta volna a harmadik lehetõséget, de ehelyett õk összevesztek az egyik gépen. A kormányfõ végül egy nyolcszemélyes kisrepülõgépen utazott el Moszkvába. Leonyid Kucsma egykori államfõ az utóbbi idõben egyre többször ad interjút a sajtónak, ráadásul Viktor Medvedcsuk egykori adminisztrációs vezetõrõl is felröppent a hír, hogy vissza akar térni a nagypolitikába. A 2004-es békés forradalom hadiállapota már véget ért véli Kucsma, aki szerint ennek ellenére a társadalom nem képes visszatérni a békés mindennapokhoz. Az egymás ellenségeivé váló egykori szövetségesek nem képesek konstruktív munkára, ami lényegesen megnehezíti az ország fejlõdését. Ennek ellenére a gazdasági növekedés minden évben magasnak tekinthetõ és ennek az okát 1994-ben kell keresni mondta az exelnök. Éppen ebben az évben került a parlament elé az elsõ gazdasági reformokról szóló törvénycsomag, amely gyökeresen átalakította az ukrán gazdaságot. Ennek köszönhetõen Ukrajna gazdasága immunissá vált és olyankor is képes fejlõdést mutatni, amikor a politikában instabilitás tapasztalható. A gazdaság a politikától függetlenül fejlõdni fog állítja Kucsma, ugyanakkor hozzáteszi, hogy a jelenlegi politikai hatalom túlzásba vitte a szociális kifizetéseket, a munkabérek emelését, ami elõbbutóbb a pénz jelentõs romlásához fog vezetni. Nem véletlen, hogy egy kijevi hruscsovka lakás ára lassan egy ciprusi nyaraló árával fog vetekedni. Ugyanakkor az exelnök úgy véli, hogy Ukrajna még a jelenlegi globális pénzügyi válságban is erõs tudna maradni, ha megfelelõ intézkedéseket tenne a politikai hatalom. Ahhoz viszont egy reális és mûködõ politikai hatalomra lenne szükség, amelyrõl nem a gyerekes repülõgépes sztorik kapcsán, hanem a konstruktív együttmûködés miatt hallanánk egyre többet a médiából. Ú.L. Nyílt levél Ivan Vakarcsukhoz, Ukrajna oktatásügyi miniszteréhez Tisztelt Miniszter Úr! Mi, a nagyszõlõsi járási Salánki Községi Tanács azzal a nyomatékos kéréssel fordulunk Önhöz, hogy vonja vissza 461-es számú miniszteri rendeletét, mert azzal Ön megsértette Ukrajna Alkotmányát, mely pedig biztosítja az állam területén élõ nemzeti kisebbségek anyanyelvû oktatását. Ön azzal érvel, hogy az ukrán alkotmánybíróság december 14-én döntést hozott arról, hogy az óvodák, általános oktatási rendszerû középiskolák, szakiskolák, állami és kommunális tulajdonformájú felsõoktatási intézmények oktatási nyelve az ukrán. Csakhogy az Ön intézkedései ellentétesek az Ukrán Alkotmány 53. cikkelyével, az ukrajnai nemzetiségek nyilatkozatának 3. cikkelyével, az Ukrajna nemzeti kisebbségeirõl szóló törvény 6. cikkelyével, Ukrajna nyelvtörvénye 27. cikkelyével, a nemzeti kisebbségek jogainak védelmérõl szóló keretegyezmény 14. cikkelyével, az ENSZ nemzeti kisebbségek jogairól szóló nyilatkozata 4. cikkelyével, a regionális és kisebbségi nyelvek chartájának 8/1 cikkelyével, valamint a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság (az Ukrán Köztársaság jogelõdje) között a nemzeti kisebbségek jogai biztosítása terén megvalósuló együttmûködés elveirõl szóló nyilatkozat 10. cikkelyével. A nemzetiségi iskolák oktatási nyelvének ukrán nyelvûre való átállítása tehát ellentétes Ukrajna Alkotmányával, nemzetközi szerzõdéseivel, illetve Ukrajna euro-atlanti integrációs törekvéseivel. Tisztelt Miniszter Úr! Ön azzal érvel, miszerint a 461- es számú rendelet nem ellenünk, hanem az érdekünkben hozatott, hogy a nemzetiségi iskolák tanulói jól sajátítsák el az államnyelvet, és ne kerüljenek hátrányba a továbbtanulás terén. Ám épp az iskolai oktatás nyelvének ukránra való átállításával kerülünk hátrányos helyzetbe, hisz a színmagyar környezetbõl kikerülõ iskolás csak a saját édes anyanyelvén tudja igazán elsajátítani a tudományok alapjait. Az államnyelv megfelelõ szintû elsajátíttatása végett pedig nem az ukrán nyelvórák számát kell növelni, hanem elsõsorban szakítani kell a nyelvoktatás eddigi rossz programjával. Értse meg, Miniszter Úr: az ukrán nyelv számunkra, ukrajnai nemzetiségek számára éppen olyan idegen nyelv, mint az angol, a német, vagy éppen a francia, és ezért idegen nyelvként, beszédtémák szerint kell oktatni. Nem véletlen, hogy több magyar iskolás könnyebben, jobban el tudja sajátítani az idegen nyelvként oktatott nyugati világnyelvet, mint az államnyelvet mert jobb az oktatás programja. Nem irányulna hát az ukrán államiság ellen, ha idegen nyelvként oktatnák az államnyelvet, hiszen ez csak egy objektív tényhez igazodna, és épp hogy így tudnák a nemzetiségi iskolások igazán jól elsajátítani az ukrán nyelvet, amire különben tényleg nagy szükségük van A nemzetiségi iskolák nyelvének ukránra való átállítása elsorvasztja az anyanyelvû iskolák rendszerét, és az ukrajnai nemzetiségek beolvadásához vezet. Pedig gondolkozzon csak el rajta, Miniszter Úr, hogy ha egyszer az Isten minket magyaroknak, románoknak, lengyeleknek, oroszoknak teremtett, akkor Önnek, mint egyszerû földi halandónak nincs joga minket megfosztani nemzeti mivoltunktól. És amennyiben az Önhöz intézett kérésünk nem talál meghallgatásra, fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a többi kárpátaljai magyar önkormányzattal együtt aláírásgyûjtést indítsunk az Ön leváltása érdekében. Tisztelettel: A nagyszõlõsi járási Salánki Községi Tanács

4 4 A mi testünk a mi királyságunk Ne uralkodjék tehát a bûn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Ki uralkodik a mi saját testünk felett? Isten tanácsára figyelve és hallgatva nekem, neked kéne uralkodni a testünk, önmagunk felett. Ki teremtett téged és engem azzá, olyanná, aki vagyok? Isten alkotása vagyok, Õ tervezete meg minden testrészemet, az Õ örömére. Isten önmagát, az Õ szépségét, kedvességét, jóságát ajándékozta az embernek. Önmagából adott nékünk, és Jézus Krisztusban Atyánkká lett. Kötelességem az én testemet is odaadni Néki, az Õ szolgálatára, dicsõítésére! Mire, hogyan használom a testemet? Mire használom a kezemet? Dolgozom, jót cselekszem, imára kulcsolom, fenyegetek, vagy lopok vele? Mire használom a lábamat? Dolgozni járok, betegeket látogatok, templomba megyek, vagy titkos, és tiltott utakon járok vele? Mire használom a szemem és a fülem? Gyönyörködöm Isten munkájában, alkotásában, olvasom a Bibliát, hallgatom az igét, vagy legeltetem a szemeimet bûnös dolgokon? Mire használom a testemet? Mit engedek meg a testemnek, magamnak? A szemem, fülem mit követel, mit kíván, mire késztet? Isten dicsõségére használom? Mennyit? A testünk felett képesek vagyunk-e uralkodni? Vagy a szemem, a fülem, a kezem, a lábam uralkodik felettem és hajt, kényszerít a bûnbe? Ezért figyelmeztet Pál apostol: Vigyázzatok, figyeljetek, ne a testetek legyen az úr, hanem ti fegyelmezzétek meg magatokat, testeteket. Nem könnyû feladat ez... Idõsnek és fiatalnak egyformán küzdeni kell a test uralkodása, csábítása ellen. A mai embernek az a legfontosabb, hogy jól érezze magát. Élvezni akarom az életet. Az önmegvalósítás a legfontosabb. Ne gátoljon senki álmaim megvalósításában! Hasonló szólamokkal van tele a mai világ. Az ember a fontos, a humánum a központ. S éppen ebben a hatalmas emberközpontúságban, énközpontúságban elvész az ember! Az az ember, akit Isten az Õ képére és hasonlóságára teremtett. Megnyomorodtunk, betegségek számtalan jeleit és bélyegét cipeljük. Olyan betegségekét, amelyek a bûn miatt kötõdnek a testünkhöz, a bûn miatt csonkítják, rövidítik meg az életünket. Odaadom-e a testemet Istennek? Odaadás, átadás, lemondás... Harc és naponkénti küzdelem. Odadni a testemet Istennek olyan küzdelem, olyan harc, amit mindennap meg kell vívni. De egyedül, magunkban nem sok eredményt érünk el. Mert én magamról tudom, (Róm 6,12) hogy én visszaesõ bûnös vagyok! (Te nem?) Testem felett uralkodni nem tudok magam, de hívhatom, kérhetem Isten Szent Lelkét. Õ segítségemre jön. Óh, de nagy ajándék, nagy kincs, hogy mindennapi küzdelmünkben mellénk áll, segít, erõsít Isten Lelke. Hívhatom, kérhetem minden idõben! A testem nem a végsõ állomása életemnek, személyemnek, létemnek. Isten az Õ lelkébõl is adott belém, nékem, néked, kedves Olvasóm. A testem a Szent Lélek temploma. Mennyire kell vigyáznom erre a templomra? Nem elég a külsõ tisztaság, a külsõ karbantartás. A belsõ tisztaságomtól függ, hogy milyen közel vagyok Istenhez. Ne pusztítsam a testem, lelkem hordozóját! Õrizzem azt Isten dicsõítésére, magasztalására, szolgálatára. Rendelkezhet-e Isten a testemmel? Megengedem? Odaadom Néki? Igen, odaadtam, de néha vissza-vissza veszem a saját kedvtelésemre. Ez a mi nagy bajunk, hogy néha-néha magunké akarunk lenni, magunkban akarunk élni... S ilyenkor mindig sérülünk... Magunktól, a bûnünktõl! A kísértõ körülöttünk ólálkodik, csábít, kínálgat, ijesztget. A megkísértés még nem bûn. Ha elfogadom, megcselekszem az ördög ajánlatát, csábítását, az már bûn. A bûn bennünk fogan meg, s ha már megfogant, akkor uralkodik bennünk, felettünk, addig, ameddig engedjük! A sátán nevezi a bûnt hibának, tévedésnek, kis bûnnek. De nincs kis bûn. A kis bûn olyan, mint a bébi oroszlán: felnõ és vadállati kegyetlenséggel pusztít. Miért? Mert ez a természete! A kis bûn természete, hogy megnõ és pusztít! Mindig azt pusztítja, akiben felnõtt, aki engedte, hogy felnõjön benne. Tegyünk felajánlást ma, és holnap, és naponként: Istenem, itt van az életem, a testem a lelkem, uralkodj felettem, lakj a szívemben, õrizz meg a gonosztól, kérlek. Többé ne uralkodjon bennem, testemben a bûn. Szent Lélek Isten, kérlek, segíts, hogy legyek telve, legyek, ha kell, üres, legyen mindenem, fogadjam el, ha nincs semmim.uram, segíts uralkodni testem, önmagam felett. Legyen Tiéd az életem. Szolgálni vágylak, Mesterem, menj elõttem, hogy követhesselek! Köszönöm, hogy templommá formálod, faragod, alakítod életem, testem. Szeretnék meghajolni és engedelmeskedni, ha vésõd farag, formál. Tiéd a dicsõség és hála, mindörökké. Ámen Dr. Tapolyainé Bartha Gizella Ülésezett a Családokért Egyesület vezetõsége Segíts, hogy segíthessünk! Szeptember 25-én csütörtökön az Összefogás a Kárpátaljai Magyar Családokért Egyesület (röviden: a Családokért Egyesület) a jövõbe tekintõ fontos és egyben döntõ ülését tartotta az Ungvári Fõkonzulátus épületében. Mivel a korábban megválasztott elnök, Riskó Marianna, egészségügyi okokra hivatkozva lemondott az elnökségérõl, Iljasovics Viktor ügyvéd úr jelenlétében, aki bejegyzésünket intézi, új elnököt választott. Ezt a tisztséget ideiglenesen a kárpátaljai származású Szivák János, a Családokért Egyesület (Magyarország) titkára tölti be. Alelnök: Petei Judit megyei képviselõ, a Mikeland igazgatója, és Bíró Erzsébet, a Megyei Gyermekkórház igazgató-fõorvosa, megyei képviselõ. A titkári feladatokat továbbra is Turjanica Attila tanár úr ölti be. A felügyelõ bizottság elnökévé Pocsai Vince református lelkészt választották. Szivák János elnök az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Mint mondotta, az Összefogás a Kárpátaljai Magyar Családokért Egyesületben mindannyiunkra szükség van, pártoktól és vallási hovatartozástól függetlenül, mert így tudunk igazán hatékonyan mûködni és tenni is valamit szegény, nyomorult magyarságunk érdekében. Az összefogásban van a mi erõnk! És ez, meg a hitünk különböztet meg bennünket másoktól! fogalmazott az elnök. Az összejövetelen megbeszélték a december 12-re tervezett jótékonysági ünnepség az Adományozás Napja kárpátaljai megszervezését, amelyre elõreláthatólag Munkácson a sportcsarnokban kerülne sor. A tervek szerint az itt befolyt összegbõl, felajánlásokból legalább 500 családot és 2000 szegény és hátrányos helyzetû gyermeket szeretnének megajándékozni karácsony alkalmából. Egyébként ez a nemes kezdeményezés Gyomaendrõdrõl indult el, a Templomos Lovagrend, a Templarius Alapítvány és az Élet Másokért Egyesület jóvoltából. Az évek során, hála a sok áldozatkész felajánlásnak, egyre több rászorulónak tudtak a szervezõk karácsony ünnepére boldog pillanatokat szerezni. Ebben az esztendõben Utcai evangelizáció Gáton a kegyelmet köszönöm Neked! szeptember 28-án kellemes késõ õszi vasárnap délután volt. A napsütés úgy tûnt nem csak az emberek testét, de lelkét is képes felmelegíteni, fénybe borítani. Különösen igaz volt ez Gáton, ahol a falu lakosságának kis református közössége utcai evangelizációra gyûlt össze a falu központjában, a kultúrház elõtti téren délután fél hatkor. Örömmel láttam, hogy a folyamatosan érkezõ emberek között volt, roma, magyar, 6-7 éves gyerek, kamasz, idõs, középkorú. Ha nem is õk maguk szolgáltak, de jelenlétükkel gyarapították a közönséget, felhívták a figyelmet az alkalomra; ott létükkel tettek bizonyságot. Az eseményen fellépett a Hajnalcsillag Keresztyén Ifjúsági Együttes, bizonyságot tett Barta István derceni kántor, az igét Pocsai Sándor, csongori lelkipásztor hirdette, utána pedig a Mezõvári Ifjúsági Csoport pantomim elõadását tekinthették meg az egybegyûltek. Szilágyi Károly gáti lelkésszel beszélgetve rákérdeztem, mégis mi volt a célja a rendezvény megszervezésének. Õ mosolyogva így válaszolt: Idén már második alkalommal rendezünk utcai evangelizációt a faluban. A célunk csak annyi, hogy olyan emberekhez is eljuttassuk az evangéliumot, akik nem szoktak és talán nem is mernek belépni a templom falai közé. Hisz az ige hirdetése nem csak a templomra korlátozódik. Szavai nyomán valahogy nekem az a valószínûleg jól ismert bibliai szakasz jutott eszembe, amit Pál apostol írt le: Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétõl, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm 8, 38 39) Hogy épp ez az ige jutott eszembe, annak talán épp Pál személyisége oka. Hisz hasonlóan radikális, hirtelen (páli) fordulat következett be az életében, mint amilyen változást kimondatlanul, de ez az alkalom is el szeretett volna érni. Másrészt, az alkalmon többször elõtérbe került az a gondolt, hogy Isten megóvja az övéit, befedi, betakargatja szárnyaival, és az Õ szeretetétõl semmi sem tudja elszakítani az embert. Egy köldökzsinórral valahogy mindig hozzá kapcsolódunk. Az alkalom valószínûleg legfontosabb momentuma Barta István bizonyságtétele volt. Szavai alatt az idõsebbek sírtak, a fiatalabbak mocorogtak, de figyeltek, és ott volt az a néhány ember, akikért ez az alkalom létrejött. Akik valahogy odacsöppentek, vagy a szomszédos bárokból néztek át, hogy mégis mi folyik itt. Õk figyeltek talán a legfeszül- tekintettel a nagy sikerre a szervezõk kezdeményezték Brüsszelben, az Adományozás Napjának hivatalossá tételét. Mint a jótékonysági alkalomra való felhívásban olvashatjuk, mind a hazai, mind a kárpátaljai szervezõk, de elsõsorban a rászoruló szegény gyerekek és családok számára nagy megtiszteltetés és öröm lenne, ha részt venne, ezen nemes, szívet-lelket felemelõ ünnepségen! Mind tudjuk, Kárpátalja az a terület, ahol a legnagyobb nehézséggel, sokszor tényleg kínlódások közepette élik magyar testvéreink az ottani épp oly szegény ukránokkal mindennapjaikat. Ezért is gondoltuk azt, hogy az idén nem csak magyarokat, hanem ukrán szegény gyerekeket és családokat akarunk megajándékozni, kifejezve szolidaritásunkat irántuk is. Ezt hivatott reprezentálni, hogy mind két ország köztársasági elnökét felkérjük rendezvényünk fõvédnökévé, bízva abban, hogy jelenlétükkel megtisztelve közösen tudják kifejezni szolidaritásukat. Segítsen Ön is, hogy mi is segíthessünk! kérik a szervezõk. Kovács Erzsébet tebben. Hallgattak és talán elhitték, hogy a napjainkban oly sok családot tönkretevõ alkoholizmusból van kiút. Hisz ott állt egy húsvér ember, aki mindezt átélte. Még az a kissé ittas férfi is csendben figyelt, akinek egyébként egész este mindenhez volt hozzáfûznivalója. Az alkalom egy másik momentumát is szeretném megosztani Önökkel, a közös Mi Atyánk imádság elmondásának pillanatait. Jó volt hallani a kisgyermekek hangját a tömegben. Mert amíg mi, felnõttek csak szinte suttogva, addig õk fennhangon, teljes erejükbõl mondták el a könyörgést. Nem reszketett a hangjuk, nem gondolkoztak közben a szavak jelentésén, sem azon, hogy vane értelme annak, amit mondanak. Elhitték kételkedés nélkül, hogy van! Hadd zárjam rövid beszámolómat a Hajnalcsillag által elõadott egyik ének utolsó sorával, ami a szervezõk, szolgálattevõk reményei szerint az alkalom végére sokak szívében elõször, vagy újra megfogalmazódott: a kegyelmet köszönöm Neked! Harsányi Andrea

5 Alakul a virtuális magyar glóbusz Önkéntes munkára is szükség lesz! Szalagavató Talán az utolsó?! Hagyományápolás a református líceumban Elejét lásd az 1. oldalon Augusztusban a magyar Miniszterelnöki Hivatal égisze alatt megalakult a Közpolitikai Feladatokat Ellátó Igazgatóság. Ennek célja többek között a már eddig létrehozott emagyar pontok továbbfejlesztése, további tartalommal való feltöltése. Szentgyörgyi Lajos kormányfõtanácsossal az eddig elért eredményekrõl, a további tervekrõl, valamint azokról a pozitív változásokról beszélgettünk, melyeket az emagyar pontok létesítése nyomán figyelhettünk meg a vidék lakóinak életében. A híradásokból úgy tûnik, hogy a munka legalábbis Kárpátalján tovább folytatódik, de még nem közeledik a befejezõ szakasz. Ami a világhálóhoz való kapcsolódáshoz szükséges gerincvezeték kiépítését, a kárpátaljai magyar települések lefedettségét illeti, valóban jelentõs elõrelépést sikerült elérni. Az ungvári, a munkácsi, a beregszászi körzet után a nagyszõlõsi járás került sorra. Úgy tájékozódtam, hogy ezekben a hetekben a járási székhely Nagyszõlõs internetes lefedettségét biztosító antennák kihelyezését végzik a szakemberek. Egyébként az elmúlt három esztendõ alatt valóban jelentõs munkát sikerült elvégezni ezen a téren. Az egész Kárpát-medencében 350 emagyar pontot építettünk ki, ily módon létrejött a virtuális magyar glóbusz. Hisz ezeknek a pontoknak a segítségével kapcsolatot alakíthatunk ki a világ bármely pontjával. Természetesen fõként az ott élõ magyarokkal. Ami a statisztikát illeti: az Ukrajnába telepített tizenkilenc emagyar pont között nyolc mûholdas rendszerû, ezeket a kiemelten támogatott intézményekben például a beregszászi fõiskolán, az Ungvári Nemzeti Egyetem történelem és európai integrációs tanszékén, a Munkácsi Humán-Pedagógiai Fõiskolán stb. szereltük fel. Lényeges dolog, hogy a diákok nagy teljesítményû, a gyors információáramlást biztosító szolgáltató rendszerek segítségével kommunikáljanak. Ám emellett legalább ennyire fontosnak tartjuk, hogy ne csupán a legjelentõsebb kárpátaljai oktatási intézményekben, hanem a vidéki otthonokban is egyre több helyen megteremtsük az Internethozzáférés lehetõségét. Annál is inkább, mivel a kárpátaljai magyarság bõ 60%-a faluhelyen él. Pontosan errõl van szó. Kárpátalján az E-centertelenet program keretében a magyarok által lakott több mint félszáz településen több mint háromszázötven helyi intézet számára biztosítottuk az Internet-hozzáférést (fõként az iskolákban, polgármesteri hivatalokban, stb.). Mindezt óriási eredménynek tartjuk, hisz Bennünk, volt nagyberegi diákokban azonban azt hiszem, méltán van büszkeség a szalagavató kapcsán: a mi iskolánk hagyományt, követendõ példát teremtett és nemcsak a zöld szalagokkal október 4-én ismét szalagavató ünnepségre került sor a Nagyberegi Református Líceumban. A hideg, borús idõ miatt azonban nem a megszokott helyen, az iskola udvarán, hanem a református templomban hangzott el az ünnepi mûsor: erõsítve ezzel is a reformátori gondolatot, a templom és iskola összetartozását. Az ünnepséget a végzõs osztály éneke nyitotta meg. Majd Kacsó Géza, az iskola vallástanára a mustármag példázata alapján (Máté 13, 31 32) tartott rövid áhítatot. Ezek után a jelenlegi ily módon akár a legkisebb, korábban a legeldugottabb faluban is ablakot tudtunk nyitni a világra. De ugyanilyen fontosnak tartom a hálózatépítés további hozadékát. Jelesül Jelesül azt, hogy miután az adott településeken, az itt található közösségi intézményeknél biztosítottuk az Internet-hozzáférést, kiépítettük a hálózatot, erre az ott lakók közül egyre többen rácsatlakoztak. Mindez már fizetett szolgáltatás keretében történt. Ezt a hangsúlyozni szeretném, kedvezményes áron történõ Internet-szolgáltatást jelenleg másfélezer kárpátaljai háztartásban veszik igénybe. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a szám e vidék magyarságának csupán a töredéke, ám Szentgyörgyi Lajos, Nagy Ágnesnek a MEH címzetes vezetõ fõtanácsosának, valamint Ráti Józsefnek a STING Számítastechnikai Rendszerek ügyvezetõ igazgatójának társaságában meggyõzõdésem, hogy egy igen ígéretes kezdetnek vagyunk a tanúi. Milyen lesz a folytatás? Most az a legfontosabb feladat, hogy az egész rendszert több irányból is tartalommal töltsük meg. Egyfelõl olytan információkat kell a kialakításra kerülõ összkárpátaljai infoportálon elhelyezni, amely segíti a vidéken élõket a tájékozódásban. Egyrészt különbözõ szolgáltatásokról, álláslehetõségekrõl, a megtermelt mezõgazdasági áru kedvezõ piaci elhelyezésérõl ad információt, másrészt pedig helyet ad az egyénnek, a kisvállalkozóknak az általuk kínált szolgáltatásokról. A turizmus fejlesztése Kárpátalján például második osztály verssel és énekkel köszöntötte a végzõsöket. Tóth László, az iskola lelkész-igazgatója beszélt arról, hogy mi a szalagavató ünnepség üzenete a diákok, a szülõk és a tanárok számára. A Filippi 4, 4 10 versekkel köszöntötte a végzõsöket Janet Davidson, az iskola volt angoltanára, aki a URC (Angol Református Egyház) képviseletében külön erre az alkalomra érkezett Angliából. Ezek után a 33 végzõs diák egy-egy ige kíséretében megkapta a zöld szalagot, mely az érettségire való készülés jelképe. Mindezek után a végzõs osztály színvonalas mûsorának örülhettek a jelenlévõk. A versek, énekek, idézetek a szeretet, barátság, Isten iránti hála, hazaszeretet témakörében mozogtak. A közös énekekben nyilvánvalóvá vált, hogy az iskolában együtt töltött kicsit több mint két év alatt jó csapattá, igazi közösséggé formálódott ez a 33 diák. Az ünnepség templomi elképzelhetetlen anélkül, hogy ne ismertetnénk az Interneten keresztül a vendégek számára kínált szolgáltatásokat. A településfejlesztést, a további munkahelyek teremtését lényegesen megkönnyíti, ha a világhálón az érintett polgármesteri hivatalok közlik, milyen infrastruktúrával, természeti erõforrásokkal rendelkeznek, milyen irányú szakképesítéssel rendelkezõ munkaerõ található a településen. S mindezeket az itt befektetni szándékozó vállalkozók figyelmébe ajánlják. A tartalomfejlesztés igen sokirányú munkát kíván, ebben számítunk a helyi kezdeményezésekre, egyéni ötletekre és felajánlásokra. Például arra, hogy valaki egy meghatározott ideig társadalmi alapon vállalja szülõfaluja weboldalának rendszeres frissítését. Remélhetõen önkéntesekbõl nem lesz hiány. Ám emellett még komoly beruházásokra van szükség. Így igaz. Látva azt, hogy nagyon ígéretes kezdeményezésrõl van szó, melynek révén a Kárpát-medencei magyarság még inkább bekapcsolódhat az európai vérkeringésbe, a magyar kormány további jelentõs összegeket fordít a kárpátmedencei információs rendszer továbbfejlesztésére. Úgytudom erre a célra mintegy kétszázmillió forint áll rendelkezésre ebben az esztendõben. Reméljük, ezáltal részben be tudjuk tölteni azt az ûrt, amely az információs társadalom kiépítése terén keletkezett a fejlettebb nyugat és az itteni régiók között. A Karpát-medencei Képviselõk Fórumának Állásfoglalásában is megfogalmazásra került, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít az emagyar hálózat mûködésére, tekintettel a program jelentõségére a határon túli magyarok életében. Kovács Elemér részét a Hajnalcsillag Keresztyén Ifjúsági Együttes rövid zenés köszöntõje zárta. A szalagavató után pedig a Líceum tantermeiben élvezhették a vendégek a végzõs diákok szülei által készített finomságokat. A szalagavató fényét mindeddig emelõ és elmaradhatatlannak gondolt keringõ sajnos ezúttal elmaradt: a KRE Jótékonysági Alapítványának (JA) kuratóriuma ugyanis nem látta helyesnek. Azt hiszem, nem én voltam az egyetlen, akinek hiányzott. A döntés szerint a KRE JA által fenntartott líceumokban a es tanévtõl kezdve a szalagavató megtartása sem engedélyezett. Az idei évben még kegyelmet kapott e szép hagyomány, a meghívók ugyanis már postázva voltak a döntés pillanatában. Lehetséges, hogy 2008-ban ünnepeltük az utolsó szalagavatót Nagyberegen?... kg Amirõl beszélnek Viktor Juscsenko államfõ szerint Ukrajnában paradox helyzet alakult ki a felsõfokú oktatásban. Az országban 904 különbözõ akkreditációjú és tulajdonformájú egyetem, fõiskola mûködik, ezen kívül azoknak több mint ezer fiókintézete, kihelyezett tagozata van, Franciaországban viszont csak 78, Olaszországban 65, Lengyelországban 11. Gyakorlatilag ez annyit jelent mondta az államfõ, hogy sok ukrajnai felsõfokú oktatási intézet, annak ellenére, hogy egyetemi, fõiskolai státusszal rendelkezik, képtelen biztosítani a megfelelõ színvonalú képzést. Iván Vakarcsuk oktatási miniszter, az államfõ kételyeire válaszolva, kijelentette, hogy azokat a felsõfokú tanintézeteket, amelyek megsértik a felvételi szabályokat, meg fogják fosztani licencizmaiktól. A minisztérium széleskörû vizsgálatot indított az ügyben. Ukrajna 2005-ben csatlakozott a bolognai folyamathoz, amelynek célja 2010-ig áttérni az általános európai felsõoktatási rendre. Az európai követelmények azonban komoly változtatásokat sürgetnek a felsõoktatási intézményekben, azok struktúrájában. Kérdés, meg tud-e felelni Ukrajna ezeknek az elvárásoknak? Az idei érettségi és fõiskolai, egyetemi felvételi vizsgák kétségessé teszik ezt. Rengeteg panasz érkezett a minisztériumhoz, sok tehetséges, felkészült diák maradt ki az egyetemekrõl. Ezt orvosolandó, a minisztérium már most kidolgozta a jövõ tanévi felvételi vizsgák rendjét, sõt az igazságügyi minisztérium már jóvá is hagyta azt. A leglényegesebb változás az, hogy csökkentették a tesztelésre választható tantárgyaknak a számát, listájukról törölték a világtörténelmet, a külföldi irodalmat, a jogi alapismereteket és a gazdaságtant. Kötelezõ érettségi tantárgy maradt az ukrán nyelv és irodalom. Rajta kívül az érettségizõk még a követezõ hét tantárgyból választhatnak: Ukrajna történelme, mennyiségtan, biológia, fizika, vegytan, földrajz, idegen nyelv. A fõiskolára, egyetemre készülõ diákok legfeljebb 5 tantárgyból tehetnek érettségi vizsgát. Teszteléssel tehetnek érettségi vizsgát a diákok négy idegen nyelvbõl angolból, németbõl, franciából vagy spanyolból. 5 Több mint 900 fõiskola, egyetem mûködik Ukrajnában A fõiskoláknak, egyetemeknek november 1-ig kell kidolgozni, jóváhagyni és közzétenni a felvételizés szabályait. A felvételi kérelmeket június 29-ig kell benyújtani. A felvételhez legalább 124 pontot kell szerezni, bár egyes szakértõk ezt rendkívül alacsony ponthatárnak tartják. Ezért annak megállapítását a fõiskolákra, egyetemekre bízták. Szûkítették azoknak a kedvezményeknek a körét, amelyek az idén soron kívüli felvételt biztosítottak egyes diákoknak. Ebben a tanévben például kedvezményekben részesültek azok, akik rokkantsági igazolvánnyal rendelkeztek, minek következtében egyes karokon a felvett diákok közel fele rokkantaknak nyilvánítottakból tevõdött össze. Egyelõre azonban senki nem tudja megmondani, hogyan fogják kiszûrni az egyetemeken, fõiskolákon a hamis rokkantsági igazolásokat. Az Oktatásügyi Minisztérium az Egészségügyi Minisztériumhoz fordult segítségért ebben a kérdésben. Mint már említettük, az ukrán nyelv és irodalom vizsga kötelezõ minden felvételizõ diák számára. Egyelõre azonban senki nem tudja megmondani, hogy a tesztlapok kérdései ugyanazok lesznek-e az ukrán és a kisebbségi tannyelvû középiskolák számára. Mert ha igen, mint ez ebben a tanévben történt, akkor a kisebbségi iskolák diákjai óhatatlanul hátrányos helyzetbe kerülnek ukrán tannyelvû középiskolákba járó kortársaikkal szemben. Viktor Juscsenko államfõ szerint 2010-ig az oktatás teljes mértékben integrálódni fog az Európai Unió oktatási rendszeréhez. Ehhez azonban arra volna szükség, hogy a felsõfokú tanintézetek meggyorsítsák igazodásukat az oktatás európai követelményeihez. Kétségtelen, hogy Ukrajnában nincs szükség tízszer több felsõoktatási intézményre, mint a nála jóval fejlettebb európai országokban, hiszen azokat lehetetlen biztosítani mély tudású, nagy tudományos tapasztalattal rendelkezõ professzorokkal, tanárokkal. A bolognai oktatási rendszer bevezetése szükséges, de kapkodásnak, meggondolatlan rendelkezéseknek nincs helye, mert azok beláthatatlan következményekhez vezethetnek. -i-gy

6 6 Sikerült! Megmenekült a tûzoltóautó Jótékonysági koncert volt Péterfalván Korábban sok fejtörést okozott a péterfalvai tûzoltóállomásnak, hogyan biztosítsák gépjármûvük felújításának anyagi feltételeit. Az állomás dolgozói önerõbõl megtettek minden tõlük telhetõt: kívülrõl lefestették a tûzoltóautót és rendbe hozták az ügyeleti szobát is egy helyi vállalkozó nagylelkû támogatásával. Amikor kiderült, hogy egyre nehezebb ellátniuk tûzoltási feladatukat a folyton mûszaki nehézségekkel küzdõ kocsival, felmerült az ötlet, hogy a péterfalvai polgármesteri hivatallal szoros együttmûködésben kezdeményezzenek egy jótékonysági koncertet, amelynek bevételébõl Derceni tûzoltók gyakorlaton... tudnák finanszírozni a motor és a hûtõberendezés generáljavítását. Szeptember 28-án a péterfalvai kultúrházban megtartott koncerten nagyszabású összefogás történt. A lakosság, a helyi vállalkozók, a kulturális és oktatási intézmények aktív részvételével elérték a kívánt célt: a szervezõk, a számláló bizottság adatai szerint összegyûlt 9899 hrivnya, amely teljes mértékben fedezi a költségeket. A tiszaháti települések köszönetüket fejezik ki a Derceni Egyházi Önkéntes Tûzoltó Alakulatnak (vezetõje: Zsukovszky Miklós református lelkész), amely pénzt és idõt nem sajnálva érkezett kollégái megsegítésére. Öt darab formaruhával, 3 bakkanccsal és 1000 hrivnya készpénzzel lepte meg ez a nagyszerû szervezet a Baka László parancsnoksága alatt álló péterfalvai tûzoltóállomást. Illyés István polgármester külön köszöni a péterfalvai konzervgyárnak, a Péterfalvai Baromfitelepnek, a közintézményeknek (A Tiszabökényi Általános Iskola, a Péterfalvai Kölcsey Ferenc Középiskola, a Forgolányi Általános Iskola, a tiszabökényi, ill. forgolányi óvoda) és minden adományozónak a cél érdekében tett részvállalásukat. A jótékonysági koncert megszervezésében nagy szerepet játszott Csele Géza péterfalvai mûvelõdésszervezõ, aki tapasztalatát alapul véve színvonalas mûsorral járult hozzá a jó ügy sikeréhez. A Péterfalvai Polgármesteri Hivatal hálás igyekezetéért, ahogy mindazoknak is, akik megértve a nemes szándékot támogatták a rendezvényt. A tûzoltást komolyan kell venni hangzott már el számtalanszor és úgy látszik nem hiába. Mindenképpen dicséret illeti a tiszaháti lakosság ez ügyben tett összefogását foglalta össze Illyés István a szeptember utolsó vasárnapján történteket. -bd- Felhívás! A Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája tanprogramot indít Ungváron A magyarországi Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával, a Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ szervezésében és a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Fõiskola szakmai közremûködésével hétvégi szakképzést hirdet a Fiatal vállalkozók akadémiája c. tréningprogram alapján. A tanprogram célja, többek közt: Felkészítse a résztvevõket a kisvállalkozások menedzselésére, vállalatértékelésre, minõség- és termelésmenedzsmentre, a válallkozások vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének vizsgálatára és értelmezésére. A tanprogram idõtartalma: 100 óra: 6x2 nap, pénteki és szombati alkalmakkor A képzés október 17-tõl november 30-ig tart. A program helyszíne: Ungvár, Pravoszláv part 20, 2 emelet, konferencia terem (a volt Tanítók Háza) Jelentkezési határidõ: október 17. A magyar nyelvû tanfolyam ingyenes! A sikeresen vizsgázók a Modern Üzleti Tudományok Fõiskola bizonyitványában részesülnek. Amennyiben Ön részt szeretne venni a képzésen, kérem jelezze felénk az alábbi elérhetõségek valamelyikén: Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ Ungvár, Szribljaszta 1. Tel.: , Szüret a Visszatekintõn A teremtés öröme Lelkészbeiktatás Csonkapapiban Szolgálni: örömmel, szelíden és alázattal Elejét lásd az 1. oldalon Legyetek kitartóak a hitben: legyetek kitartóak, amikor a gyülekezetet építitek, legyetek kitartóak a hitben, amikor jövõtöket formáljátok, a gyerekeiteket nevelitek, hangsúlyozta igehirdetésében Zán Fábián Sándor református püspök. Járjatok mindig a krisztusi úton, azon, amelyikrõl mindig feltekinthettek a Megváltóra. Tõle nem csupán nem a gyógyulást, de a megtartó hitet megkaphatjátok. A gyülekezetnek és a most beiktatott lelkipásztornak a legfontosabb küldetése: Jézusra figyelni, benne bízni, tõle kérni, mindig hûségesnek lenni hozzá. Ahogy Jézus halad a megpróbáltatásokon keresztül a feltámadás, a megdicsõülés felé, ugyanezt az utat kell bejárnunk nekünk, földi halandóknak is, hogy elnyerjük az örök élet jutalmát. Szelídség és alázat, talán ezek a legfontosabb jellemvonásai egy jó lelkipásztornak. Szegljanik Péter rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, hangsúlyozta a beiktatást végzõ Szántó János bereg megyei esperes. Szelíden de határozottan kell hirdetni Isten igéjét. A szelídség a leghatásosabb eszköz a sebek gyógyítására, a lelkek vigasztalására és a lelkek építésére. Szántó János hozzátette: a lelkipásztor és a gyülekezet közös feladata az elveszett lelkek megtalálása, jó útra térítése is. A Kígyós község határában található Visszatekintõ-dûlõ tartja korábban megszerzett kitüntetõ címét: ma is itt található Kárpátalja leggondozottabb termõ szõlõtáblája. Hogy a szõlõ növényvédelme mellett az ültetvény karbantartása sem volt könnyû dolog ebben az esztendõben, arra mindnyájan emlékezhetünk. az most derékig érõ gazban szüretelhet. Valóban, legalább négyszer kellett megmûvelni a szõlõtáblákat. Idén csak annak sikerült megmenteni a termést, aki legalább hat-hétszer permetezett vallja Sass Károly, a kígyósi hegyközség elnöke. Méghozzá kellõ idõben és a megfelelõ szerrel. A növényvédelem szempontjából igen problémás évet tudhatunk magunk mögött mondja a négy és fél hektár szõlõvel bíró gazda. A csapadékos, esõs idõkben, nyár elején elõször a peronoszpóra támadott nagy erõvel, majd a fakórothadás tizedelte a bogyókat ez nem kímélte a magántermõ szõlõket sem aztán pedig erõs lisztharmat-fertõzés következett be. Ám mindezek ellenére a legtöbb gazdánál nagyon jó a végeredmény. Mint a farmergazdától megtudom, a kosarazás szeptember végére gyakorlatilag befejezõdött, a ládákba, s onnan a piacra került a Saszla (itt az ennél hangulatosabb Gyöngyszõlõ megnevezés használatos). A korai borszõlõt, például a Sárga illetve az Ottonel Muskotályt gazdáik már szintén leszedték. Vajon most mit szüretelnek? Október elsõ napjaiban, ahogy a régiek mondták, megkezdõdött a szõlõhegyek nagyhete. Beérett a Tramini, a Zala Gyöngye, az Olasz Rizling, a kékszõlõfajták közül az Oportó és a Golubok sorolja Sass Károly. Hozzáláttunk a Királyleányka betakarításához is, ebbõl készül majd a Beregszászi Borvidék illetve borrendünk zászlós bora. Minden remény megvan rá, hogy jó évjárat legyen a 2008-as. Tessék nyugodtan körbenézni, különleges hely a Visszatekintõ. Már csak azért is, mert több mint huszonötféle szõlõ terem az összességében közel negyvenhektáros táblán. A szõlõparcellák gondozását felvállaló harmincöt gazda tulajdonában olyan szõlõfajták is vannak, amelyek másutt ma már nem találhatóak. Felhívnám a figyelmet például a Bakatorra, melyet nagyapáink idejében a szegény ember szõlõjének neveztek. Karakteres, savas bora van, és igen bõtermõ. Ez utóbbiról jómagam is meggyõzõdhettem. Méghozzá Dancs János parcelláján, ahol szorgos asszonykezek szedték ládákba a fürtöket. A gazdával meg mi másról is beszélgethettünk volna, mint az idei év buktatóiról, a különbözõ növényvédõ szerek hatásbiztonságáról, no és természetesen arról, milyen bor várható a most leszüretelt szõlõbõl. Nézze csak, ragad a tenyerem teszi össze a kezét a gazda. A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyenkor a szõlõ cukorfoka már eléri a tizenhéttizennyolc Maligan-fokot. Amúgy pedig úgy vettem észre, hogy itt, a hegygerincen található tõkéken megindult az aszúsodás folyamata. Mint meggyõzõdök róla, bizony édes a csöppnyi szõlõszem leve, így a Visszatekintõn megindult az asszúsodás folyamata Gondozottságával még a takarosan rendben tartott Visszatekintõn található szõlõtáblák közül is kitûnik Nagy Sándor táblája. Ez a hegy szoknyáján található. A parcella sarkában minõ ritka látvány manapság komposzt halom. Csak jó kondícióban levõ tõkéktõl várhatunk kiegyensúlyozott hozamokat invitál a szõlõsorok közé a gazda. Úgy hiszem, ilyen nagy terhelést csak rendszeresen, mondjuk kétévente trágyázott ültetvények bírnak el. A közel félhektáros táblán az igen finom, márkás bort adó fehér borszõlõ, a Sauvignon az alapfaj, ám van itt számos más értékes szõlõ is. Nemcsak Magyarországon, de egész Európában elindult hódító útjára a kékbogyójú Blauburger. Ez egy igen finom rozé bort tud adni magyarázza a gazda. Az ide telepített, illetve a kipusztult nemes szõlõk helyén feltörõ vadalanyokba mostanság fõleg ezt a fajtát oltom mutat egy másfél méter hosszú hajtásra Nagy Sándor. Tudja, hatvanéves vagyok, csak néhány évvel ezelõtt kezdtem gyakorolni a szõlõ oltását. És most mindenkit arra biztatok, hogy aki szereti ezt a növényt, próbálja ki a szõlõ szaporításának ezt a módját is. Meglátja, elõbb-utóbb sikerülni fog. S akkor az ember ráérez a teremtés örömére. A szüret egy jó darabig még eltart a Visszatekintõn. Hisz igen sokan a fokozatosság elvét betartva, a fürtök érésével párhuzamosan, több menetben takarítják be a termést. Valóban nagyhét van a szõlõsgazdák háza táján. Nappal megy a szüret, az esti órákban pedig folyatódik a munka: tart a préselés. Ami szintén példamutató, itt minden szõlõfajtát külön szüretelnek, így készül belõlük karakteres bor. Lassan megtelnek a hordók, zajos forrásba kezd a must. Míg gazdájuk ott ügyködik a hordók körül, bizonyára számtalanszor eszébe jut: vajon az itt megtermelt javarészt kiváló európai fajtákból készült bor gazdára talál-e majd jövõre? A kígyósi gazdák mindenesetre bíznak benne, hogy igen. Ehhez persze az kell, hogy messze földön híre menjen: a Beregszásztól kõhajtásnyira található Kígyós mellett húzódik Kárpátalja legtakarosabb termõ szõlõültetvénye. Kovács Elemér Akiket Isten lelke vezérelt, azok Isten fiai, hangsúlyozta a beiktatást követõen Szegljanik Péter. A csonkapapi gyülekezet új lelkipásztora igehirdetésének további részében arról szólt, hogy nekünk, hívõ embereknek elsõsorban nem egymás elvárásainak kell megfelelnünk, hanem Isten törvényeinek. Nem a test kívánalmai kielégítésére kell törekedni, hanem a lélek gyümölcseire szükséges minduntalan szomjúhozni. Ez az út vezet el Krisztushoz: a lelkipásztort és gyülekezetét egyaránt. A lelkészbeiktatási hálaadó istentiszteleten köszöntötték újonnan beiktatott lelkészüket a csonkapapi gyülekezet presbitériumának tagjai. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet vegyes kara szolgált. A jelen levõ lelkipásztorok egyegy igeverset helyeztek a gyülekezet és annak lelkipásztorának szívére. A lelkészbeiktatás szeretetvendégséggel ért véget. Kovács Elemér

7 A fûszerpaprika szedése és feldolgozása Az idejében kiültetett fûszerpaprika Nagydobrony pirosaranya augusztus végén szeptember elején kezd érni. Ebben a szakaszban alakulnak ki a fûszerpaprika minõségét meghatározó vegyületek, festékanyagok, illó olajok, cukor, vitaminok, ásványi anyagok. A termesztés során törekedjünk arra, hogy a termésérés mielõbb megkezdõdjék, hogy a fûszerezõ hatás szempontjából lényeges vegyületek minél nagyobb mennyiségben halmozódjanak fel a termésben. A minõségi értékek magas szintû kialakulása két fázisban történik: 1. a kertben, (szántóföldön) levõ növényen szedésig; 2. szedés után a termés utóérlelésének idõszakában. Az érés látható jele a termés piros színezõdése. Érés kezdetén a sárga festék aránya magasabb, az érés elõrehaladtával, a teljesen bepirosodott termésben a vörös festékkonponensek aránya nõ, utóérés során éri el a legmagasabb értéket. A termésérést a termesztés során elõnyösen befolyásoló tényezõk a következõk: - nagy biológiai értékû vetõmag használata, ezáltal erõteljesebb a kelés, a növényfejlõdés zavartalan; - fejlett (6-8 lombleveles) palánta optimális idõben (május 15-25) történõ kiültetése; - a megfelelõ növénysûrûség kialakítása; - optimális tápanyagszint és vízellátás; - megelõzõ növényvédelem. A kézi szedés a fûszerpaprika termesztés legmunkaigényesebb fázisa. Az érett termés mennyiségétõl függõen a fûszerpaprikát 3-4-szer lehet (kell) megszedni. Az elsõ szedést átlagos évjárat esetén szeptember elején kezdhetjük. Szedéskor a teljesen bepirosodott, ép, egészséges terméseket szedjük le. A félérett, kormos, napégett és beteg termések szedésétõl tartózkodjunk. A szedést és szállítást úgy tervezzük, hogy a termés ne sérüljön, mert a sérült termés penészedik, szotyósodik. A pirosra érett termés utólérlelése szükséges. Különbözõ módszerek terjedtek el a gyakorlatban. Háztájiban kisüzemben használható hagyományos tárolási-utóérlelési módszer a füzéses tárolás, amelynek során a legkisebb romlási veszteség és a legjobb minõség érhetõ el. Szedés után a termést 2-3 napig szilárd padozaton cm-es rétegvastagságban szikkasztják, majd zsinórra fûzik.a füzérek hossza 2-2,5 méter ezek végét összekötik, felakasztják. Egy fûzér tömege 6-8 kg. A füzérek ágasokon, pajtákban, házereszek alatt 5-6 hétig utóérlelik. Ennek a módszernek nagy a munkaerõigénye. A füzéres tároláshoz képest kevesebb munkaerõt igényel, hatékonyabb módszer a zsákolós tárolás. A válogatott, nyers fûszerpaprikát ritka szövésû cm átmérõjû mûanyag hálóba töltjük az erre a célra kialakított ada- A jó újbor titka a helyes mustkezelés A jó minõségû újbor készítését a minõségi szempontok elõtérbe helyezésével a helyesen elvégzett mustkezelés, majd az erjesztés irányítása teszi lehetõvé. A kisajtolt mustot tartályban összegyûjtve órán keresztül ülepítjük, így biztosítva a tisztulást. Szerencsés megoldás, ha az ülepítést éjszaka amikor hûvösebb van végezzük, hogy az élesztõk az alkoholos erjedést ne tudják idõ elõtt beindítani. Az erjedõ mustban ugyanis a képzõdõ gáz miatt nem megy végbe az ülepedés. A nagy minõségi munkát végzõ pincészetek az ülepítendõ mustot ugyanilyen céllal C-ra hûtik le. Ha kell, a musthoz már ebben a stádiumban kezelõanyagokat adagolnak, gyakorlatilag megkezdve ezzel a borkezelést. A kezelõanyag lehet bentonit, zselatin, a korábban említett kénessav oldat, vagy borkén, amit a penészes szõlõ mustjának nyálkázásához adagolnak ( mg/l). A legáltalánosabban a musthoz rendszerint 2-3 dkg/hl borként keverünk, majd hagyjuk a mustot ülepedni. E kezelés a szõlõt károsító szürkepenész egyes anyagcseretermékeinek kémiai reakcióit gátolva megakadályozza, vagy legalábbis erõsen fékezi a barnulási folyamatok (barnatörés) kialakulását. Ha a mustfok alacsony Egyes évjáratok esetében szükség lehet a kedvezõtlen idõjárás következtében kialakult alacsony mustfok javítására. A ös mustfok esetében ugyanis nem kapunk kellõ alkoholtartalmú és hosszabb távon eltartható bort. Ha az adott szõlõ termésénél viszont as mustfok mérhetõ, abban az esetben már meg kell gondolni, hogy belekezdjünk-e a javításba. Ilyen mustból 10,6-11,3 V/V% alkoholtartalmú bor készülhet, s egy könnyed, illatos, élénk savérzetû bor esetében talán nincs is szükség ennél magasabb alkoholtartalomra. A termelõk nagyobb része az erjesztést a múltban és ma is egyaránt rábízta a természetre, és valóban, az esetek többségében a szõlõbogyóval a mustba kerülõ élesztõk között jelen levõ nemes borélesztõk elõbbutóbb tökéletes erjedést biztosítottak. Ugyanakkor kevés kínosabb dolog létezik annál, mint amikor leáll, vagy goló tölcsérrel. Ez a módszer a füzés tároláshoz hasonló minõséget eredményez. A zsákhálók hossza cm, tömege 6-10 kg. Szedés után a nyers termést ritka lécezésû almás ládában is tárolhatjuk. E tárolási mód elõnye, hogy szedés után megoldja a termés elhelyezését 2-3 hétig, viszont hosszú ideig (8-10) hét tárolás esetén a termés romlásnak indul. Ilyen körülmények között a kívánt utóérlelési folyamat csupán részbeni. A ládákat lehetõleg fedett, szellõs helyen, egymáshoz lazán illesztve kell elhelyezni. Rövid idejû (max. 1 hét) tároláshoz Raschel-zsákos tárolás elképzelhetõ. A zsákot nem szabad talajra, fûre rakni, mert jelentõsen károsodhat a bogyók. Ezt a módszert átmeneti tárolásnak kell tekinteni. Folyamatos feldolgozás esetén a nyers fûszerpaprika ömlesztve lehetõleg szilárd padozaton cm magas prizmában 4-5 napig tárolható nagyobb károsodás nélkül. A fûszerpaprikát tárolás és utóérlelés alatt különbözõ penészek és baktériumok károsítják. Az egészséges ép termésekbe kevésbé tudnak behatolni, de sérült, repedt termésfal esetén nagy kárt tehetnek. Ezért tárolni és utóérlelni gondosan szedett, egészséges termést szabad. (Folytatjuk) Hidi László szaktanácsadó Terra Dei el sem indul az erjedés. Ilyenkor az élesztõ itt felsorolt igényei közül valamelyik hiányzik. Az erjedés beindulását meggátolhatja: a túl sok cukor jelenléte (pl. túljavítás miatt az élesztõsejtek ozmotikus terhelése), a túltisztított must (azaz, ha ülepítünk, derítõanyagot adagolunk, maradnia kell a mustban lebegõ zavarosító részecskének is, amelynek segítségével az élesztõ szaporodni kezdhet), a nitrogén tápanyag hiánya (ezt, a szaküzletekben kapható élesztõ tápsóval pótolhatjuk), a szüret elõtt egy-két héttel végzett permetezésbõl bekerült, fõleg fémjellegû szermaradvány, illetve a túl alacsony, vagy túl magas (kevesebb, mint 12, és több mint 30 C) hõmérséklet. A hideg pince akadályozza az erjedés megindulását Az erjedés meghiúsulásának leggyakoribb oka a kedvezõtlen hõmérsékleti viszonyokban keresendõ. Hideg idõben, vagy hideg pince esetén a tételt vagy legalább annak egy kisebb részét vigyük 15 C feletti hõmérsékletû térbe, s ott indítsuk el az erjedést! Gyakori eset az is, amikor az alkoholképzõdést jól tûrõ nemes borélesztõk valamiért nem tudnak felszaporodni. A természetes úton meginduló erjedést ugyanis a jobb alkalmazkodóképességû, ún. Nyereményjáték 7 A cirok hazájában Nemcsak az új seprû seper jól Csongor újkori címerében biztosan szerepelni fog a cirok, vagy az abból készült seprû. Mert ez az a növény, amelyik az itteni agyagos talajon is megterem. És ebbõl próbáltak már évtizedekkel ezelõtt is valami haszonra szert tenni az itteniek. Igaz, a szovjet rendszerben elsõsorban a gyárak voltak a megrendelõk, ahol kis méretû, könnyû, gépeket portalanító seprûre volt szükség. Olcsóbb volt azok ára, de nagyüzemi felvásárlás folyt. Biztos megrendelésre készültek a takarító eszközök. (Persze átverésektõl ez a biznisz sem volt mentes: volt aki hónapokig, évekig hiába várt a pénzére.) Ma már mindenki egyedül próbál azonnali fizetéssel túladni portékáján. Aki Csongor fõutcáján halad át, az láthatja: majd minden tizedik ház elõtt takaros seprûk kínálják magukat. És még több helyen találkozunk a kora õszi napsütésben napfürdõzõ, magjától megtisztított cirokszárral. Amibõl késõbb vállas, takarosan kötött és varrott seprû készül. György Endre bácsi az éppen megtisztított seprûnek valót szárítgatja, teregeti, miközben elmondja: nem olyan egyszerû és könnyû ám a cirokkal való munka! A vetés, a kapálás, a vágás még a könnyebbik fele a seprûkészítésnek, de a ciroktisztításkor már bizony a bõr alá is bebújik a por, a cirokhulladék, ami kellemetlenül csíp. Ezt az érzést a seprûkötéskor is érzi az ember. És téli estéken még a varrásnál is tartogat meglepetéseket az asszonynépnek Na, szó ami szó: nem kellemes foglalatosság a seprûkészítés, de amellett, hogy társas összejöveteleknek is helyet ad, pénzt is hoz a konyhára. Hogy drága a seprû? kérdez vissza Endre bácsi. Próbálják ki, milyen a munkája, már sem fognak így nyilatkozni!... Egy biztos: a mai porszívóknál ma megbízhatóbbak ezek a seprûk. Nálam egy év alatt három porszívó mondta fel a szolgálatot, miközben a tavasszal Csongoron vásárolt seprûvel még ma is vidáman takarítok Kósa Eszter E heti kérdésünk: Milyen hõmérsékleten erjesztjük a fehér borokat? C-fokon C-fokon C-fokon A helyes válasz sorszámát karikázza be, a szelvényt vágja ki, (a kérdést és a válaszokat) ragassza fel a terjesztõinknél kapható szelvényre és küldje be terjesztõinkkel, illetve dobja be szerkesztõségünk postaládájába. Beküldési határidõ: október 19. A Kárpát számában megjelent feladvány helyes megfejtése: A fokhagyma gerezdjeit október közepén idõszerû elültetni. (2. válasz) Nyertesünk: Bbik Veronika (Mezõvári, Városderék u. 12.) Nyeremény: borászati segédeszközök vadélesztõk kezdik el, amelyek viszont 4-5% alkoholtartalom felett már nem dolgoznak, ugyanakkor egy ilyen alkoholtartalmú murci kiváló táptalaja pl. az ecetsav-baktériumoknak. Legalább az elsõ bortétel kierjesztéshez azonban megfelelõ megoldást kínál a kereskedelemben kis kiszerelésben is kapható, könnyen adagolható szárított élesztõ. Az erjedés kívánatos hõfoka általában C. Különösen illatos fehér fajtáknál jó, ha a maximum hõmérséklet nem megy 18 C fölé. Vörös bor készítésekor természetesen a C is megengedhetõ, hiszen ekkor célunk a színanyagok és a cserzõanyagok jó kioldásának segítése. János gazda

8 8 Hétfõ, 00:00 Telesport - Motorsport 00:30 Mûsorszünet 09:00 Max, a zsaru (portugál kalandsor. - 52/36.) A temetés :00 A férfi, aki sasokkal álmodott (olasz kalandfilm - 1.) 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Sporthírek 12:30 A palota ékköve (dél-koreai sor ) 13:30 Tiszta kvíz 14:00 Jó kis bagázs (fr. sor. - 3.) 14:30 Derek, a fenegyerek (kanadai ifjúsági sor ) 15:00 Roma Magazin 15:30 Domovina 16:00 Pénz-vidék 16:30 Kárpát Expressz 17:00 Egy lépés elõre (spanyol sor ) 18:00 Tiszta kvíz 18:30 Sant Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz sor ) 19:30 Híradó este 20:00 A TV ügyvédje 21:00 Kékfény 22:00 Az Este - Hétfõ 23:00 Nyugat est Kosztolányi-est a Radnótiban 00:00 Veinhageni rózsabokrok (magyar tévéfilm) Szerda, 00:00 A nyolcadik halálos bûn: A Toscanai körhinta (német krimi) 09:00 Max, a zsaru (portugál kalandsor. - 52/38.) 10:00 A férfi, aki sasokkal álmodott (olasz film - 3.) 11:00 Vágom a pasid! (Fodrászok) (angol sor ) 12:00 Sporthírek 12:30 A palota ékköve (dél-koreai sor ) 13:30 Tiszta kvíz 14:00 Jó kis bagázs (fr. sor. - 5.) Dzsungel-est 14:30 Derek, a fenegyerek (kanadai ifjúsági sor ) 15:00 Kormányváró 15:30 Hrvatska kronika 16:00 Ecranul nostru 16:30 Kárpát Expressz 17:00 Egy lépés elõre (spanyol sor ) 18:00 Tiszta kvíz 18:30 Sant Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz sor ) 19:30 Híradó este 20:00 Különös történetek 21:00 Szulák és más 22:00 Az Este - Szerda 23:00 Lapozó 23:30 Broken Flowers - Hervadó virágok (am.-fr. vígjáték) Heti mûsor Köszöntjük Kálmán és Ede október 13. nevû olvasóinkat! október :00 Rali-vb 02:30 Street Time - Harcos utcák (kanadai-am. akciófilm-sor ) Jog az élethez 05:30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:00 Top Shop 11:30 A modern Robinson család (am. kalandfilm) 13:30 Disney-rajzsor.: Herkules 13: Hívjon! Játsszon! Nyerjen 15:00 Receptklub 15:30 Renegade - A fejvadász (am. sor ) 16:30 Celeb vagyok, 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Celeb vagyok, 20:30 Fókusz 21:30 Pénz áll a házhoz (német-am.-román vígjáték) 23:30 Jason X (am. horror) 01:30 Az internet csodái 02:00 Autómánia 03:00 Fókusz Köszöntjük Teréz nevû olvasóinkat! Kedd, Csütörtök, október 15. október :00 Reflektor 00:30 Tuti fogás (Lopott Rembrandt) (dán-angol akcióvígjáték) 02:30 Egy rém rendes család (am. vígjátéksor.) 03:00 Fókusz 05:30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:05 Top Shop 13:30 Disney-rajzsor.: Herkules 14: Hívjon! Játsszon! Nyerjen 15:00 Receptklub 15:30 Renegade - A fejvadász (am. sor ) 16:30 Celeb vagyok, 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Celeb vagyok, 20:30 Fókusz 21:30 Pokoli torony (am. katasztrófa film) 01:00 Az egység (am. akciófilm-sor. - 5.) Legfelsõbb hatalom 02:00 Street Time - Harcos utcák (kanadai-am. akciófilm-sor ) 00:00 Lidércfény (angol filmdráma) 01:30 Napló 02:30 Mûsorszünet 06:00 Magellán 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Jóban Rosszban (magyar sor., ism ) 09:30 Kvízió délelõtt Telefonos játék 10:30 Teleshop 12:00 Dominó, a csodadelfin (német film) 14:00 Az ügyosztály (am. sor ) 15:00 Dokik (am. sor ) 15:30 Zorro (kolumbiai kalandsor ) 16:30 Joshi Bharat (talk 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:30 Jóban Rosszban (magyar sor ) 20:30 Hal a tortán 21:30 NCIS - Tengerészeti helyszínelõk (am. krimisor ) 22:30 Gyilkos számok (am. krimisor ) Végjáték 23:30 Különleges ügyosztály (Esküdt ellenségek: Meggyalázott áldozatok) (am. krimisor ) 00:30 Tények Este 01:00 Bukott angyal (kanadai-am. thriller) 03:00 Mûsorszünet 00:00 A médium (am. krimisor ) Elhantolva 00:30 Tények Este 01:00 Alfred Hitchcock bemutatja (am. krimisor ) 03:00 Aktív 06:00 Ingatlanbróker 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Jóban Rosszban (magyar sor., ism ) 09:30 Kvízió délelõtt Telefonos játék 11:30 Kvízió Telefonos kvízjáték 12:30 Columbo: Türelmetlen hölgy (am. krimi) 14:00 Az ügyosztály (am. sor ) 15:00 Dokik (am. sor ) 15:30 Zorro (kolumbiai kalandsor ) 16:30 Joshi Bharat (talk 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:30 Jóban Rosszban (magyar sor ) 20:30 Hal a tortán (2008) 21:30 Doktor House (am. sor ) 22:30 Született feleségek (am. sor ) 23:30 Eureka (am. sci-fi sor ) Sok lúd disznót gyõz 00:30 Tények Este 01:00 Így készült a Para címû film 02:30 Aktív M1 00:00 Veinhageni rózsabokrok (magyar tévéfilm) Egy vallásos kicsi városka rendõrkapitánya festményt rendel a városkába nem régen érkezett híres festõmûvésztõl, egy fiatal leánytól. Az elkészült festményt azonban nem kapja meg, mert a lány eltûnik mielõtt a képet átadná RTL KLUB 21:30 Pénz áll a házhoz (német-am.-román vígjáték) Henry Perkins, a középkorú hivatalnok már unja jól megszokott kis életét. Minden megváltozik, amikor a metróban összeütközik egy ismeretlennel és elcseréli vele a pénztárcáját TV2 19:30 Jóban Rosszban (magyar sor ) Réka ki van borulva a veszekedés után, s a tiniknek feltûnik, hogy nincs minden rendben. Péter az EU projekt csapat szervezésérõl beszél Helennel, aki zöld utat ad neki. Richárd utasításokat ad Lindának. Linda megtudja, hogy épp egy EU-s meeting zajlik Péter irodájában, majd beront, de hiába, nem kap információt M1 23:30 Broken Flowers - Hervadó virágok (am.-fr. vígjáték) A megrögzött agglegényt, Dont épp lapátra tette legutóbbi szeretõje Sherry, így Don ismét magára marad és magánya arra kényszeríti, hogy végiggondolja múltját. Elmélkedését azonban egy rejtélyes rózsaszín levél szakítja meg RTL KLUB 21:30 Pokoli torony (am. katasztrófa film) San Franciscóban a világ legmagasabb felhõkarcolójának átadására készülnek. Az eseményre a felsõ tízezer képviselõin túl hivatalos mindenki, aki részt vett a gigantikus épület megalkotásában. A figyelmetlen és hanyag kivitelezés azonban már az elsõ éjszakán soha nem látott tragédiát okoz TV2 21:30 Doktor House (am. sor ) House új feladat elé állítja a csapatot: aki megszerzi Dr. Cuddy bugyiját, az védettséget élvez...ezt pedig mindenki meglepetésére éppen a mormon éri el. Eközben egy bûvészt hoznak be a klinikára, mert az egyik mutatványa közben hirtelen leállt a szíve és vérezni kezdett 00:00 Veinhageni rózsabokrok (magyar tévéfilm) 09:00 Max, a zsaru (portugál kalandsor. - 52/37.) A temetés :00 A férfi, aki sasokkal álmodott (olasz film - 2.) 11:00 Vágom a pasid! (Fodrászok) (angol sor ) 12:00 Sporthírek 12:30 A palota ékköve (dél-koreai sor ) 13:30 Tiszta kvíz 14:00 Jó kis bagázs (fr. sor. - 4.) 14:30 Derek, a fenegyerek (kanadai ifjúsági sor ) Kamaszlázadás 15:00 Srpski Ekran 15:30 Unser Bildschirm 16:00 Sírjaik hol domborulnak... (dokumentumfilm) 16:30 Kárpát Expressz 17:00 Egy lépés elõre (spanyol sor ) 18:00 Tiszta kvíz 18:30 Sant Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz sor ) 19:30 Híradó este 20:00 Önök kérték! 21:00 Gyász Jeruzsálemben (izraeli-am. dokumentumfilm) 22:00 Az Este - Kedd 23:00 Az utókor ítélete (magyar show-mûsor) 23:30 A nyolcadik halálos bûn: A Toscanai körhinta (német krimi) 00:00 Broken Flowers - Hervadó virágok (am.-fr. vígjáték) 09:00 Max, a zsaru (portugál kalandsor. - 52/39.) 10:00 A férfi, aki sasokkal álmodott (olasz film - 4.) 11:00 Vágom a pasid! (Fodrászok) (angol sor ) 12:00 Sporthírek 12:30 A palota ékköve (dél-koreai sor ) 13:30 Tiszta kvíz 14:00 Jó kis bagázs (fr. sor. - 6.) A keselyû 14:30 Derek, a fenegyerek (kanadai ifjúsági sor ) 15:00 Slovenski Utrinki 15:30 Roma fórum 16:00 Esély 16:30 Kárpát Expressz 17:00 Egy lépés elõre (spanyol sor ) Sztárocskák és stressz 18:00 Tiszta kvíz 18:30 Sant Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz sor ) 19:30 Híradó este 20:00 Szempont 21:00 A la Carte 22:00 Az Este - Csütörtök 23:00 EURO Taxi 23:30 mtv HANGERÕ - Zenél a PASO, azaz Pannonia Allstars Ska Orchestra 00:30 Magánbeszélgetések Angyal Ádám 00:00 Jason X (am. horror) 01:30 Az internet csodái 02:00 Autómánia 03:00 Fókusz 05:30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:00 Top Shop 11:30 Gyógyító száguldás (Csoda az elõzõsávban) (am. vígjáték) 13:20 Disney-rajzsor.: Herkules 13: Hívjon! Játsszon! Nyerjen 15:00 Receptklub 15:30 Renegade - A fejvadász (am. sor ) 16:30 Celeb vagyok, 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Celeb vagyok, 20:30 Fókusz 21:30 Vészhelyzet (am. sor. - 1.) 22:30 A Grace klinika (am. sor. - 1.) 00:00 Reflektor 00:30 Tuti fogás (Lopott Rembrandt) (dán-angol akcióvígjáték) 02:30 Egy rém rendes család (am. vígjátéksor.) 03:00 Fókusz 00:00 Pokoli torony (am. katasztrófa film) 01:00 Az egység (am. akciófilmsor. - 5.) 02:00 Street Time - Harcos utcák (kanadai-am. akciófilm-sor ) Páros-páratlan 05:30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:00 Top Shop 11:30 Egy húron (am. vígjáték) 13:30 Disney-rajzsor.: Herkules 13: Hívjon! Játsszon! Nyerjen 15:00 Receptklub 15:30 Renegade - A fejvadász (am. sor ) Erõszakra kiképezve 2/2. 16:30 Celeb vagyok, 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Celeb vagyok, 20:30 Fókusz 21:30 Gálvölgyi-show - Október 22:00 Kész Átverés! 23:30 Házon kívül 00:00 Boszorkák (Hex) (angol sor. - 6.) 01:00 Alias (am. akciófilm-sor ) A vér szava 02:00 mánia 02:30 Házon kívül 03:00 Fókusz BEREG KÁRPÁT Köszöntjük Helén nevû olvasóinkat! 00:00 Különleges ügyosztály (Esküdt ellenségek: Meggyalázott áldozatok) (am. krimisor ) 00:30 Tények Este 01:00 Bukott angyal (kanadai-am. thriller) 03:00 Mûsorszünet 06:00 Babavilág 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Jóban Rosszban (magyar sor., ism ) 09:30 Kvízió délelõtt Telefonos játék 10:30 Teleshop 11:30 Kvízió Telefonos kvízjáték 12:00 K2 (am.-japán-angol kalandfilm) 14:00 Az ügyosztály (am. sor ) 15:00 Dokik (am. sor ) 15:30 Zorro (kolumbiai kalandsor ) 16:30 Joshi Bharat (talk 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:30 Jóban Rosszban (magyar sor ) 20:30 Hal a tortán (2008) 21:30 Senorita Szöszi (2008) 22:30 10! 23:30 A médium (am. krimisor ) Elhantolva 00:30 Tények Este 01:00 Alfred Hitchcock bemutatja (am. krimisor ) 03:00 Aktív Köszöntjük Gál és Hedvig nevû olvasóinkat! 00:00 Eureka (am. sci-fi sor ) Sok lúd disznót gyõz 00:30 Tények Este 01:00 Így készült a Para címû film 02:30 Aktív 06:00 Segíts magadon 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Jóban Rosszban (magyar sor., ism ) 09:30 Stahl konyhája 10:00 Kvízió délelõtt Telefonos játék 10:30 Teleshop 12:30 Porontyjárat (am. vígjáték) 14:30 Az ügyosztály (am. sor ) 15:30 Zorro (kolumbiai kalandsor ) 16:30 Joshi Bharat (talk 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:30 Jóban Rosszban (magyar sor ) 20:30 Hal a tortán (2008) 21:30 XXL (magyar showmûsor) 00:00 Tények Este 01:00 Strucc 02:00 Aktív 03:00 Mûsorszünet M1 23:30 A nyolcadik halálos bûn: A Toscanai körhinta (német krimi) Egy olasz pénzügyi hivatalnok névtelen feljelentése alapján az európai bizottság brüszszeli hatóságai egy nemzetközi kiterjedésû csalásra figyelnek fel. A szóban forgó pisai céget sokáig Pietro Angelotti vezette, aki apja egykori kis szerelõmûhelyét jelentõs elektronikai céggé fejlesztette, és élen járt a jótékonykodásban RTL KLUB 00:30 Tuti fogás (dán-angol akció-vígj.) A film megtörtént esetet dolgoz fel. Két pitiáner tolvaj apa és fia megrendelésre betörnek egy képtárba, ahol leütik a 70 éves biztonsági õrt, majd egész egyszerûen leakasztanak a falról két festményt, és távoznak TV2 19:30 Jóban Rosszban (magyar sor ) Péter szeretné, ha Rozi csatlakozna az EU projekthez. Lenke megpróbálja rendszerbe szedni a rá váró feladatokat. Kardos hazaérkezik és összefut Rékával. Még mindig nagy a feszültség kettejük között. Kardos bevallja, hogy csókolózott Fannival, Réka szerint ez azt jelenti, hogy nincs tovább M1 17:00 Egy lépés elõre (spanyol sor ) Pedro meggondolja magát és mégis elmegy a szereplõ-válogatásra. Adela megpróbálja féltékennyé tenni Cristobalt, ezért egyre gyakrabban találkozik terapeutájával, Albertóval. A fiatalok felszolgálónak öltözve jelennek meg a Lemezkiadók Országos Kongresszusán, de közös számukat nem tudják végigénekelni RTL KLUB 00:00 Boszorkák (angol sor. - 6.) A nagykorú Malakiás sok gondot okoz Azazelnek. Thelma sürgeti Ellát, hogy fedjék fel Leon elõtt, valójában kikkel is áll szemben. Roxanne kiszedi Tom-ból, hol rejtõzködnek a szökevények, és elárulja Jez-nek, majd Azazel és Perie is támadásba lendül: elkapják Max-et. TV2 15:30 Zorro (kolumbiai sor ) Esmeralda és Diego végre kettesben maradnak, de Esmeralda képtelen elmondani a nagy hírt, hogy gyermeket vár tõle. Esmeralda távozik Montero oldalán, Diego pedig fogadkozik, hogy többé nem találkoznak. Ezúttal Suplicios menti meg a szökött rabszolgát az ingoványban. Zorro pedig felkeresi Esmeraldát...

9 BEREG KÁRPÁT Heti mûsor 9 Péntek, 00:00 mtv HANGERÕ 00:30 Magánbeszélgetések 09:00 Max, a zsaru (portugál kalandsor. - 52/40.) Rejtélyes vacsora 10:00 Natty Gann utazása (am. kalandfilm) 12:00 Sporthírek 12:30 EURO Taxi 13:00 Sorstársak 13:30 Tiszta kvíz 14:00 Körzeti magazin 15:30 Ablak 16:30 Kárpát Expressz 17:00 Egy lépés elõre (spanyol sor ) Menni vagy maradni? 18:00 Tiszta kvíz 18:30 Sant Angelo - Egy kórház hétköznapjai (olasz sor ) 19:30 Híradó este 20:00 Zsaruvér és csigavér 3: A szerencse fia (magyar akcióvígjáték) 22:00 Az Este - Péntek 23:00 Múlt-kor 23:30 Utóirat: Szeretlek (am. romantikus dráma) 01:00 Mûsorszünet Vasárnap, 00:00 A hetedik esküdt (fr.-belga tévéfilm) 04:30 Pénz-vidék 05:00 Telesport - Moto GP 08:00 Telesport - Moto GP 09:00 Fõtér - Békéscsaba 10:00 Engedjétek hozzám... 10:30 Katolikus krónika 11:00 Református magazin 11:30 Papszentelés Kalocsán 12:00 Telesport - Bajnokok Ligája magazin 12:30 Telesport Moto GP 13:30 Telesport - Moto GP 14:30 Ukijoe - japán fametszetek (fr. dok.-film) 15:30 Csellengõk 16:00 Így élünk most (angol minisor. - 6.) 17:00 Kultúrház 18:30 Tiszta Kabaré! 19:30 Híradó este 20:00 Csináljuk a Fesztivált! - Folytatódik a külföldi dalok versenye 22:00 Mad Men - Reklámõrültek (am. sor. - 7.) Kipirult arcok 23:00 Telesport - Sport 7 00:00 Telesport - Motorsport 00:30 Mûsorszünet Köszöntjük Rudolf nevû olvasóinkat! Köszöntjük Nándor nevû olvasóinkat! Szombat, október 17. október :00 Boszorkák (Hex) (angol sor. - 6.) Támadás 01:00 Alias (am. akciófilmsor ) A vér szava 02:00 mánia 02:30 Házon kívül 03:00 Fókusz 05:30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:00 Top Shop 11:30 Behálóztak, édes! (lengyel akcióvígjáték) 13: Hívjon! Játsszon! Nyerjen 15:00 Receptklub 15:30 Renegade - A fejvadász (am. sor ) A drogbáró 16:30 Celeb vagyok, 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Celeb vagyok, 20:30 Fókusz 21:30 CSI: Miami helyszínelõk (am. krimisor ) Rokon 22:30 Gyilkos elmék (am.-kanadai krimisor. - 4.) 23:30 A fõnök (am. krimisor. - 4.) Gyermekrablás 01:00 itthon 01:30 Csók, macsók! (angol-am. vígj.) október :00 Senki bolondja (am. filmdráma) 03:00 Egy rém rendes család (am. vígjátéksor.) Álmatlanul Chicagóban 05:30 WS Teleshop 06:00 Digimonszelídítõk 06:30 Kölyökklub 08:30 Forma-1 11:00 Receptklub 11:30 Európai idõ 12:00 menetrend 12:30 Portré 13:00 A dadus (am. vígjátéksor ) 13:30 Forma-1 16:30 Lost - Eltûntek (am. kalandsor. - 5.) Az állandó 17:30 Lost - Eltûntek (am. kalandsor. - 6.) A másik nõ 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Celeb vagyok, 20:00 Charlie angyalai: Teljes gázzal (am. akcióvígjáték) 23:30 Portré 00:00 Veszélyes övezet (am.-kanadai akciófilm) 03:00 Egy rém rendes család (am. vígjátéksor.) Borsók a hüvelyben 00:00 Tények Este 01:00 Strucc 02:00 Aktív A TV2 magazinja 06:00 Alexandra Pódium 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 09:00 Jóban Rosszban (magyar sor., ism ) 09:30 Stahl konyhája 10:00 Kvízió délelõtt Telefonos játék 10:30 Teleshop 12:30 Winnetou 3. - Winnetou halála (német-jugoszlávfr. kalandfilm) 14:30 Az ügyosztály (am. sor ) 15:30 Zorro (kolumbiai kalandsor ) 16:30 Joshi Bharat (talk 18:30 Tények 19:00 Aktív A TV2 magazinja 19:30 Jóban Rosszban (magyar - sor ) 20:30 Hal a tortán (2008) 21:30 Zéró gyanúsított (am. thriller) 00:00 Tények Este Hírmûsor 01:00 Testõrzsaru (am. akciófilm) 03:00 Aktív A TV2 magazinja 04:00 Mûsorszünet 00:00 Kegyetlen játékok 3. (am. filmdráma) 01:00 Ed (am. vígjátéksor., ism ) 02:00 Magellán 02:30 Mûsorszünet 06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Mókás mechanika (am. animációs sor ) 07:00 Tv2 matiné 10:00 Joey (am. sor ) Joey és az agglegény Hálaadás 10:30 Ingatlanbróker 11:00 Két TestÕr 11:30 Stahl konyhája 12:30 Rémvadászok (am. akciófilmsor ) 13:30 Gyilkos körök (fr. misztikus film - 10.) 14:30 Smallville (am. akciófilmsor ) Bizarro 15:30 Célkeresztben (am. krimisor. - 3.) 16:30 ÖcsiKém (am. akcióvígjáték) 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Az álomnõ (am.-angol vígjáték) 22:00 München (am. filmdráma) 01:00 A bõség földje (am. dráma) 02:30 Mûsorszünet 03:00 Napló M1 23:30 Utóirat: Szeretlek (am. rom. dráma) Louise a harmincas éveinek végén járó elvált asszony, aki a Columbia Egyetem Szépmûvészeti Iskolájában dolgozik. Bár sikeres a munkájában és a kollégái tisztelik, valami mégis hiányzik az életébõl... RTL KLUB 01:30 Csók, macsók! (angol-am. vígjáték) Veronica rettentõ csinos, és épp rettentõen szeretne valakit szeretni. A nagy találkozásra sor is kerül, csak hamarosan baj követi: egy másik nagy találkozás. Elõször jön Abel, az érzékeny lelkû költõ, aztán - micsoda pech - tíz perc múlva színre lép valaki még jobb: Zed, a szuperszexis, tetovált rockzenész, akinek legalább akkora a bicepsze, mint Abel lelke TV2 21:30 Zéró gyanúsított (am. thriller) Thomas Mackelway FBI-ügynök egy sorozatgyilkos után nyomoz, aki a jelek szerint véletlenszerûen választja ki áldozatait. A kegyetlen gyilkosságokat csupán a tetthelyeken hátrahagyott különös üzenetek kötik egymáshoz. Az áldozatok egyre sokasodnak M1 22:00 Mad Men - Reklámõrültek (am. sor. - 7.) Miután Roger felesége és lánya vidékre utazik a hétvégére, Roger megkéri Joan-t, töltse vele a hétvégét a házukban. Joan-nek azonban már más terve van Carol barátnõjével, így kikosarazza a szeretõjét. Roger ezért Don-t kéri meg, hogy igyanak meg egy pohárral, majd meghívatja magát Don otthonába vacsorára... RTL KLUB 20:00 Charlie angyalai: Teljes gázzal (am. akció-vígjáték) A szexi angyalok viszszatérnek, hogy megküzdjenek a gonosz exangyallal. Az érzéki és angyali szépségû lányok és segítõtársuk, Bosley feladata, hogy visszaszerezzék a gyûrûket, amikben a nemzeti tanúvédelmi program résztvevõinek adatai találhatóak TV2 20:00 Az álomnõ (am.-angol vígjáték) Gary élete válaszúthoz érkezett. Karrierje megfeneklett, felesége, Dora, az õrületbe kergeti, és négy éve betöltötte már a harmincat, miközben Paul, a legjobb barátja kezében arannyá válik minden. Gary lehangolt és elkeseredett, mígnem egy éjjel találkozik Annával... 00:00 Utóirat: Szeretlek (am. romantikus dráma) 01:00 Mûsorszünet 08:00 Hétmérföld 08:30 Delta 09:00 Élni tudni kell! 09:30 KészPénz 10:00 Múlt-kor 10:30 Autóvízió 11:00 Fogadóóra 11:30 Most a Buday! 12:00 Idõjárók 12:30 Az Andok országai (fr. dokumentumfilm) 14:00 Ötösfogat (angol-kanadainémet kalandsor ) Lenn a tengerparton - 1. rész 14:30 Gyermekszínház - Capity Lõrinc - 2. rész 15:30 Teknõc a láthatáron Az Idõutazó kelléktára 16:00 Klipperek 2.0 (magyar sor.) A bankett 16:30 Tiszta kvíz 17:00 Linda (magyar sor. - 7.) Rebeka 19:00 Luxor sorsolás (magyar szórakoztató mûsor) 19:30 Híradó este 20:00 Ötöslottó számsorsolás 20:30 Ítéletlovasok (am. western - 1.) 22:00 Beugró 23:00 A hetedik esküdt (fr.-belga tévéfilm) Önnek nem kell mást tennie, mint SMS-t küldeni a mobilszámra; felhívni a es vagy a telefonszámot és lediktálni a hirdetés szövegét; az címre elküldeni a szöveget pontosan kitölteni a hirdetési szelvényünket, s beküldeni a címünkre (90202, Beregszász, Kossuth tér 4.). Köszöntjük Lukács nevû olvasóinkat! Ne hagyja ki! Minden lakossági hirdetés 20 szóig INGYENES! Az ingyenes hirdetés maximun 3-szor jelenik meg, utána megint fel kell adni! Fizetett hirdetés Az összes fizikai és jogi személytõl beérkezett kereskedelmi hirdetés üzleti hirdetésnek számít: cégektõl, vállalatoktól, szervezetektõl, továbbá olyan fizikai személyektõl származó hirdetések, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak; ingatlanok adás-vétele; szolgáltatások szférájában dolgozó közvetítõk és vállalkozók számára olyan hirdetés esetén, amikor a tevékenységük licenzet igényel; munkások felvétele; ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történõ mûveletek. Továbbá fizetett hirdetésnek számítanak: keretes hirdetések; kiemelt hirdetések; elveszett iratokról szóló hirdetés; köszöntõk, képes hirdetések társkeresés; részvétnyilvánítás. Figyelem! A hirdetés szövegét figyelmesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy szelvényen mindössze egy hirdetés szerepelhet. 00:00 A fõnök (am. krimisor. - 4.) Gyermekrablás 01:00 itthon 01:30 Csók, macsók! (angol-am. vígjáték) 05:30 WS Teleshop 06:00 Régi idõk harcosai 06:30 Digimonszelídítõk 07:30 Forma-1 09:30 Disney rajzfilmek 10:00 Receptklub 11:30 Ötletház 12:00 Autómánia 13:30 Forma-1 15:30 A dadus (am. vígjátéksor ) 16:00 Eltûntnek nyilvánítva (am.-kanadai akciófilm-sor. - 4.) A múlt bûnei 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Celeb vagyok, 23:00 Senki bolondja (am. filmdráma) 03:00 Egy rém rendes család (am. vígjátéksor.) Álmatlanul Chicagóban 00:00 Tények Este 01:00 Testõrzsaru (am. akciófilm) 03:00 Aktív 06:00 Tv2 matiné 10:00 Mókás állatvilág (angol természetfilm sor ) 10:30 TotalCar East Block 11:00 Kalandjárat 11:30 Babavilág 12:00 Egy rém rendes család Budapesten (magyar vígjátéksor. - 7.) Egy kis kiruccanás 12:30 Ed (am. vígjátéksor ) 13:30 Charly, majom a családban (német sor ) Lore, a vaddisznó 14:30 Bûbájos boszorkák (am. sor ) Fuss, Piper, fuss! 15:30 A cukorbáró (am. sor. - 4.) 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Megasztár 4. 22:00 Megasztár 4. 22:30 Kegyetlen játékok 3. (am. filmdráma) 01:00 Ed (am. vígjátéksor., ism ) 02:00 Magellán 02:30 Mûsorszünet Az elveszett dokumentumokról, pecsétekrõl, továbbá a vállalkozások megszüntetésérõl szóló hirdetéseket csak a szerkesztõségben lehet feladni a megfelelõ dokumentumok felmutatásával. Olyan tevékenységek hirdetése és reklámozása, amelyek licenzet igényelnek, csak akkor valósulhat meg, ha az ukrán törvényeknek megfelelõen a szerkesztõségben felmutatják a szükséges engedélyt. A szerkesztõség fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes anyagokat nem közöl a kiadványban. Nem közölhetõek azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak a szerkesztõségi feltételeknek és az ukrán törvényeknek. Egyes hirdetésfeladók rosszindulatúak lehetnek, éppen ezért legyenek óvatosak. Szükség esetén konzultáljanak szakemberrel. A hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztõség a lap megjelenése után 3 napig fogadja. A szerkesztõség nem vállal felelõsséget a hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért. M1 23:00 A hetedik esküdt (fr.-belga tévéfilm) Francia kisváros a 60- as években, épp csak véget ért az algériai háború. A békés, tiszta értékrendû közösség lakóit egy napon a vidékre nem jellemzõ, drámai esemény rázza meg. Ismeretlen tettes brutálisan meggyilkol egy fiatal nõt. Senki nem gyanakszik az udvarias, köztiszteletben álló patikusra, Grégoire Duvalra RTL KLUB 23:00 Senki bolondja (am. filmdráma) Sully mogorva fickó. Élete nagy részét sörivással és szivarozással töltötte, meg azzal, hogy igyekezett kibújni minden felelõsség alól. Sosem akart felnõni, és most, mint derült égbõl a villám, nemcsak a fia jelenik meg, hanem még egy unoka is jön vele TV2 22:30 Kegyetlen játékok 3. (am. filmdráma) A szexi Cassidy Merteuil aki távoli rokonságban áll Kathrynnel, az elsõ két rész hidegvérû démonával a kaliforniai Santa Barbarába érkezik. Az egyetemen találkozik az egykori középiskolai társával, Jasonnal, valamint annak eszelõs szobatársával, Patrickkel Kiemelt hirdetések mintája Keretes hirdetés HÁROMSZOBÁS LAKÁS (nagy pince, konvektoros fûtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 5 hrivnya Kiemelt hirdetés Háromszobás lakás (nagy pince, konvektoros fûtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 3 hrivnya Apróhirdetések árai: keretes hirdetés 5 hr.; kiemelt hirdetések 3 hr.; társkeresés 5 hr.; elveszett iratok 10 hr.; részvétnyilvánítás 10 hr.; képes köszöntõ 12 hr.; kép+4 sor vers köszöntõ15 hr.; köszöntõ 6 hr.; 4 sor vers+köszöntõ 12 hr.; kereskedelmi hirdetés 5 hr.. Példa az ár kiszámolására: egy keretes, kiemelt kereskedelmi hirdetés ára: 5 hr. + 3 hr. +5 hr. = 13 hr. A hirdetés árát befizetheti számlaszámunkra is: Ö. / ,.,. Ö 45.

10 10 Heti mûsor BEREG KÁRPÁT Hétfõ, október 13. Kedd, október 14. Szerda, október 15. Csütörtök, október 16. M2 00:00 Super Size Me (am. doku.-film) 01:30 Nap-nyugta 04:00 Bûvölet (olasz sor ) 05:00 Kutyafül- Macskanyelv 05:30 Sírjaik hol domborulnak... 09:00 Fõtér - Ózd és környéke 10:00 Együtt 11:00 Sírjaik hol domborulnak... 11:30 Átjáró 12:00 Záróra 13:00 Közvetítés a Parlament ülésérõl 16:30 Nekem ne lenne hazám? (ismeretterjesztõ sor.) 17:00 Gastroblues (magyar zenés film - 6.) 18:00 Válaszd a tudást! 19:00 Mézga Aladár különös kalandjai (magyar rajzfilm sor. - 13/4.) 19:30 Ókori kalandok (A Római Birodalom rejtélyei) 20:00 Pörög az élet! (ausztrál sor. - 4.) 20:30 Híradó este 21:00 Halott ember (német filmdráma) 22:30 Záróra 23:30 Nap-nyugta 02:00 Bûvölet (olasz sor ) 03:00 Kékfény 04:00 Kulissza 04:30 Válaszd a tudást! TELEVÍZIÓ M2 TV M2 TELEVÍZIÓ TV M2 TELEVÍZIÓ TV Péntek, október 17. Szombat, október 18. Vasárnap, október 19. M2 TELEVÍZIÓ M2 TV M2 TELEVÍZIÓ TV TELEVÍZIÓ TV A mûsor és a kezdési idõpont megváltoztatásának jogát minden tévéadó fenntartja! TELEVÍZIÓ TV Szeretné, ha felfigyelnének az Ön cégére? Segítünk megfogalmazni a szöveget, kiválasztani a megfelelõ méretet. Rendeljen keretes hirdetést nálunk! Keresse fel a Kárpát szerkesztõségét! Címünk: Beregszász, Kossuth tér 4. Tel.: , mobil: , :00 Nap-nyugta 02:00 Bûvölet (olasz sor ) 03:00 Beethoven ciklus 04:00 Segítünk - Munkaügyi körkép 04:30 Válaszd a tudást! 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Zöld Egyetem 09:30 Századfordító magyarok - Lõrincze Lajos 10:30 Ecranul nostru 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra 13:00.generáció :30 Árak és energia 14:00 Pestbeszéd 14:30 56 Szeged (magyar dok.-film sor. - 1.) 15:30 Mestermûvek a századforduló magyar építészetébõl (magyar dok.-film sor. - 6.) 16:00 Európa kék szalagja, a Duna (magyar ismeretterjesztõ sor ) 16:30 Gastroblues (magyar zenés film - 10.) 17:00 A Blokád 18:00 Lehetetlen!? 19:00 Félix levelei (német animációs sor ) 19:30 Ókori kalandok 20:00 Pörög az élet! (ausztrál sor. - 8.) 20:30 Híradó este 21:00 Szép remények (angol sor. - 4/4.) 22:00 Se ördög, se angyal (fr. krimi) 00:30 Nap-nyugta 03:00 Bûvölet (olasz sor ) 00:00 Virágok völgye (indiai-fr.-japánnémet romantikus kalandfilm) 01:00 HÍRÓRA 18:00 02:30 Mentor 04:00 Anziksz 05:00 Talpalatnyi zöld 05:30 Gazdakör 06:00 Reggel a Dunán 08:00 Négyzetméter 08:30 Kikötõ - Extra 09:30 Különvélemény 10:30 Család-barát (2008) 11:30 Kívánságkosár 14:00 Duna tér 14:30 Halld Izrael! 15:00 Kaleidoszkóp 15:30 Mesterek, mûhelyek, tanítványok 16:00 Heuréka! Megtaláltam! 16:30 Váratlan utazás (kanadai sor ) 17:30 Kikötõ 18:00 HÍRÓRA 18:00 19:00 Külvárosi rendõrök (olasz sor ) 20:00 Sportaréna 20:30 Mi két hazát szeretünk 22:30 Mûtõben 23:00 Balkán bajnok 00:30 Hét hónappal késõbb (magyar kisjátékfilm) 01:00 Híradó 01:30 Közbeszéd 00:00 Drót (am. sor. - 8.) 00:30 Kikötõ 01:00 Híradó 01:30 Kikötõ 05:00 Térkép 05:30 Gazdakör 06:00 Reggel a Dunán 08:00 Heuréka! Megtaláltam! 08:30 Magyar történelmi arcképcsarnok 09:30 Bûvölet (olasz sor., ism.) 10:00 Bûvölet (olasz sor., ism.) 10:30 Család-barát 14:00 Duna tér 14:30 Nagyanyáink feredõi 15:30 Mesterek, mûhelyek, tanítványok 16:00 Négyzetméter 17:00 Mese 17:30 Kikötõ 18:00 HÍRÓRA 18:00 19:00 Labdarúgómérkõzés 21:00 Állomás (magyar sor. - 1.) 21:30 Állomás (magyar sor. - 2.) 23:00 A Dibley-i lelkész (angol vígj.sor ) 00:00 A Dibley-i lelkész (angol vígj.sor ) 00:30 Eltáncolt versek - Asszonyszoba (magyar táncfilm) 01:00 Híradó 01:30 Közbeszéd 02:00 Töredékek - Fejezetek a magyar mûvelõdés történetébõl 02:30 Négyzetméter 00:00 Nap-nyugta 02:00 Bûvölet (olasz sor ) 03:00 Kékfény 04:00 Kulissza 04:30 Válaszd a tudást! 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Közvetítés a Parlament ülésérõl 16:00 Mesélõ cégtáblák (magyar dokumentumfilm sor.) 16:30 Gastroblues (magyar zenés film - 7.) 17:00 Magánbeszélgetések 18:00 Válaszd a tudást! 19:00 Esti mese 19:30 Ókori kalandok 20:00 Pörög az élet! (ausztrál sor. - 5.) 20:30 Híradó este 21:00 Nem az én életem (am.-kanadai thriller) 22:30 Záróra 23:30 Nap-nyugta 02:00 Bûvölet (olasz sor ) 03:00 ARCpoétika 03:30 Remekmûvek - Chopin mûveibõl 04:30 Válaszd a tudást! 03:00 Bûvölet (olasz sor ) 04:00 Lehetetlen!? 05:00.generáció :30 Zöld Egyetem 08:00 Nap-kelte plusz 09:00 A kis királylány (sor ) 09:30 Sherlock Holmes, a mesterkopó (sor ) 10:00 Arthur (sor. - 9.) 10:30 Tizenhat város tizenhat lánya (magyar tévéfilm) 11:30 Vörös Sári nótafelvételeibõl 12:00 Tanuljunk szakmát 12:30 Amerikába mentünk... 13:00 Regélõ kövek 14:00 Szabadlábon a Tiszaháton 14:30 Festõpaletta 15:00 Kék arany: a víz jövõje (fr. dok.-film) 16:00 Homokzene mesék 16:30 Mire a levelek lehullanak (magyar tévéfilm) 18:00 Pestbeszéd 18:30 Patika (magyar vígjátéksor. - 7.) 19:00 Popsziget 19:30 Thomas, a gõzmozdony (angol sor. - 2.) 20:00 Gondolj apádra! 20:30 Híradó este 21:00 Szindbád (magyar dráma) 22:30 Csoda Milánóban (olasz filmdráma) 00:00 Nap-nyugta 02:30 Bûvölet (olasz sor ) 03:30 Remekmûvek - Mozart mûveibõl 00:00 Balkán bajnok 00:30 Hét hónappal késõbb (magyar kisjátékfilm) 01:00 Híradó 01:30 Közbeszéd 05:00 Térkép 05:30 Gazdakör 06:00 Reggel a Dunán 08:00 Kikötõ 08:30 Isten kezében 09:30 Külvárosi rendõrök (olasz sor., ism ) 10:30 Család-barát 11:30 Kívánságkosár 14:00 Duna tér 15:00 Kaleidoszkóp 15:30 Legendás lovasok 16:00 Szövetségben a fák világával 16:30 Váratlan utazás (kanadai sor ) 17:30 Kikötõ 18:00 HÍRÓRA 18:00 19:00 Bûvölet (olasz sor.) 19:30 Bûvölet (olasz sor.) 20:00 Bolondos vakáció (magyar-román vígjáték) 21:30 A világörökség kincsei 22:30 Pétervári banditák 9. (orosz sor.) 00:00 Varga János project (magyar koncertfilm) 00:30 Kikötõ 01:00 Híradó 01:30 Közbeszéd 00:00 A Dibley-i lelkész (angol vígj.sor ) 00:30 Eltáncolt versek - Asszonyszoba 01:00 Híradó 01:30 Közbeszéd 02:00 Töredékek 02:30 Négyzetméter 05:00 Térkép 05:30 Kikötõ 06:30 Vannak vidékek 07:30 Hol volt, hol nem volt... 08:00 Bundás és Rozsdás (angol rajzfilm sor.) 08:30 Apró nyomozók (német sor. - 8.) 09:00 Cimbora 10:00 Négyzetméter 10:30 Mozaik Nemzet 11:30 Talpalatnyi zöld 12:00 Isten kezében 12:30 Beavatás 13:00 Élõ népzene - Tisztelet Molnár Istvánnak 1. rész 14:30 Irány a strand! 15:00 III. Coop Rally 15:30 Európa csodái madártávlatból 16:00 Nõi pulzus - A tudomány vonzásában 17:00 Equator Klub 17:30 Duna tér 18:00 HÍRÓRA 18:00 19:00 A simlis és a szende (am. vígj.sor ) 20:00 Menjünk holnap moziba (lengyel romantikus dráma) 22:00 Nélküled (sp. romantikus dráma) 23:30 Pengetõ 01:00 Híradó 02:00 Labdarúgómérkõzés 00:00 Nap-nyugta 02:00 Bûvölet (olasz sor ) 03:00 ARCpoétika 03:30 Remekmûvek - Chopin mûveibõl 04:30 Válaszd a tudást! 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Nyelvoktatás 09:30 English 4 You 10:00 Roma Magazin 10:30 Domovina 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra 13:00 Sorstársak 13:30...hol élsz Te? 14:00 Rajnán innen, Dunán túl... 14:30 Négyszázezer Nap 15:00 Ars Hungarica 15:30 Mestermûvek a századforduló magyar építészetébõl 16:00 Európa kék szalagja, a Duna 16:30 Gastroblues (magyar zenés film - 8.) 17:00 A Blokád 18:00 Válaszd a tudást! 19:00 Zsebtévé 19:30 Ókori kalandok 20:00 Pörög az élet! (ausztrál sor. - 6.) 20:30 Híradó este 21:00 Felügyelõk (am. akciófilm) 23:00 Záróra 00:00 Nap-nyugta 03:00...hol élsz Te? 03:30 Kis esti zene 04:30 Válaszd a tudást! 05:00 Afrika - Serengeti, Ngorongoro 05:30 Szép otthonok, remek házak 08:00 Nap-kelte plusz 09:00 Paddington medve kalandjai (angol anim.film - 1.) 09:30 Caillou (kanadai rajzfilm sor. - 6.) 10:00 Sherlock Holmes, a mesterkopó (rajzfilm sor ) 10:30 Napfényes Kythera (ifjúsági sor. - 8.) 11:00 Egy kamaszlány naplója (sor.) 11:30 Kõmíves Cságoly Ferenc 12:00 Így szól az Úr! 12:30 Katolikus krónika 13:00 Református magazin 13:30 Papszentelés Kalocsán 14:00 Ars Hungarica 14:30 Apátságok és kolostorok 15:00 ARCpoétika 16:30 Linz 17:00 Omega, Omega, Omega 18:30 Kulissza 19:00 Popsziget 19: év - Játék a színház 20:30 Híradó este 21:00 Dogville - A menedék (dán-svéd-norvégnémet-finn-olaszjapán-angol-am. filmdráma) 00:00 Magánbeszélgetés 01:00 Nap-nyugta 03:30 Bûvölet (olasz sor ) 00:00 Varga János project (magyar koncertfilm) 00:30 Kikötõ 01:00 Híradó 01:30 Közbeszéd 05:00 Térkép 05:30 Gazdakör 06:00 Reggel a Dunán 08:00 Carlo és vendégei 08:30 Arcélek 09:00 Tálentum (magyar ismeretterjesztõ sor.) 09:30 Bûvölet (olasz sor., ism.) 10:00 Bûvölet (olasz sor., ism.) 10:30 Család-barát (2008) 11:30 Kívánságkosár 14:00 Duna tér 14:30 Élõ népzene - Sebestyén Márta 15:30 Ó, fényességes szép hajnal (magyar zenés film) 16:30 Váratlan utazás (kanadai sor ) 17:30 Kikötõ 18:00 HÍRÓRA 18:00 19:00 Bûvölet (olasz sor.) 19:30 Bûvölet (olasz sor.) 20:00 Police magazin 20:30 Kikötõ - Extra 22:30 Muzsika-szó 23:30 Halványuló fény (görög filmdráma) 01:00 Híradó 01:30 Közbeszéd 02:30 Tálentum 00:00 Pengetõ 01:00 Híradó 02:00 Labdarúgómérkõzés 04:00 Élõ népzene 05:00 Isten kezében 05:30 Bangkok, a kelet Velencéje 06:30 Lucky Luke és a nagyváros (fr.- belga anim.film) 08:00 Cimbora 08:30 Aljosa Popovics és a gonosz Tugárin 10:00 Apró nyomozók (német sor. - 9.) 10:30 Reneszánsz Cimbora Egyetem a MÜPÁ-ban 11:30 Kalandozó 12:00 Élõ egyház 12:30 Élõ népzene 13:00 Csellengõk 13:30 Tökéletes család (magyar vígjáték) 15:00 Irány a strand! 15:30 Törzsasztal 17:00 Mese 17:30 Arcélek 18:00 HÍRÓRA 18:00 19:00 Korunk hõse (orosz film - 2.) 20:00 Hamvai Kornél: Castel Felice 22:00 Utazás Kythirára (görög-olasz-angol- NSZK filmdráma) 00:30 Mozart: G-dúr hegedûverseny KV :00 HÍRÓRA 18:00 02:00 Szerelmes földrajz (ism ) 02:30 Ragaszkodom a szerelemhez (magyar vígjáték) 03:30 Kis esti zene 04:30 Válaszd a tudást! 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Számûzött pályakezdõk 09:30 A magyar korona évszázadai 10:00 Srpski Ekran 10:30 Unser Bildschirm 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra 13:00 Érték és mérték 13:30 Segítünk - Munkaügyi körkép 14:00 Rajnán innen, Dunán túl... 14:30 Négyszázezer Nap 15:30 Mestermûvek a századforduló magyar építészetébõl (magyar dok.-film sor. - 5.) 16:00 Európa kék szalagja, a Duna 16:30 Gastroblues (magyar zenés film - 9.) 17:00 A Blokád 18:00 Válaszd a tudást! 19:00 A Black Rose vár titka (magyar-német ifjúsági sor. - 5.) 19:30 Ókori kalandok 20:00 Pörög az élet! (ausztrál sor. - 7.) 20:30 Híradó este 21:00 Felügyelõk: Borzongató felelõsség (am. krimi) 22:30 retrock 23:30 Nap-nyugta 02:00 Bûvölet (olasz sor ) 03:00 Beethoven ciklus 00:00 Halványuló fény (görög filmdráma) 01:00 Híradó 01:30 Közbeszéd 02:30 Tálentum 05:00 Térkép 05:30 Gazdakör 06:00 Reggel a Dunán 08:00 Police magazin 08:30 Élõ egyház 09:00 Afrika nyugati gallérján 09:30 Bûvölet (olasz sor., ism.) 10:00 Bûvölet (olasz sor., ism.) 10:30 Család-barát 14:00 Duna tér 14:30 Divathullám 15:00 Volt egyszer egy Papp Lacink... 16:00 Isten tenyerén - A Padis fennsík 16:30 Váratlan utazás (kanadai sor ) 17:30 Kikötõ 18:00 HÍRÓRA 18:00 19:00 Bûvölet (olasz sor.) 19:30 Bûvölet (olasz sor.) 20:00 Életem legszebb napja (fr.-belga romantikus vígjáték) 22:30 Drót (am. sor. - 7.) 23:30 Drót (am. sor. - 8.) 00:30 Kikötõ 01:00 Híradó 01:30 Kikötõ Vicc - vicc - vicc Léggömb Bácsi, kérek léggömböt! Elfogyott, kisfiam. Az elõbb egy néni mindet megvette az unokájának. Hol van az a gyerek? Ott száll a templom felett. Késsel, villával Móricka, mi történt veled? Miért van összevissza szabdalva az arcod? Tetszik tudni, vendégségben voltunk. Na és? Megvertek? Dehogy, késsel villával kellett ennem. Elfogy Néni kérem, mit tetszik kötni? Harisnyát, kisfiam. És miért tetszik olyan gyorsan kötni? Igyekszem, hogy befejezzem, mielõtt elfogy a fonal. Telefon Pistikééknél csöng a telefon, Pistike veszi fel: Tessék, ki az? kérdezi suttogva. Jóska bácsi vagyok, apukáddal szeretnék beszélni. Nincs itthon, elment az erdõbe rendõrökkel. Akkor anyukáddal. Õ sincs itthon, a halászbrigáddal kotorják a halastavat. Akkor nagyapáddal. Õ sincs itthon, a kútfúrókkal merik a kutat. Akkor nagymamáddal. Õ sincs itthon, a mezõt járja szomszédokkal. És mond, miért beszélsz suttogva? Mert most mind engem keresnek.

11 BEREG KÁRPÁT Turmix 11 Õszi méregtelenítõ alma-diéta Elkezdõdtek a dolgos hétköznapok, beköszöntött a rossz idõ, éppen ezért több a feszültség is bennünk. Kétnapos méregtelenítõ diétánk segítségével feltöltõdhetsz energiával, és tehermentesítheted szervezetedet! A munka, az iskola újrakezdésével kevesebb idõnk marad az egészséges táplálkozásra, vagy a mozgásra, viszont gyakran érezzük fáradtnak és feszültnek magunkat. Ezeken a napokon gyakrabban járunk gyorséttermekbe is, és csak elvétve figyelünk arra, mit eszünk a nap folyamán. Segítségünkkel két nap alatt méregtelenítheted a szervezetedet, és energikusabban kezdhetsz neki a hétnek! 1. nap Reggeli: 2 savanyú zöldalma, 1 szelet tönkölybúzás pirítós, 1 szelet sovány sajt. Ebéd: 2 alma félbevágva, fahéjjal megszórva, sütõben megpirítva. Vacsora: Nagy adag zöldsaláta, 2 alma. 2. nap Reggeli: 2 szelet teljeskiõrlésû lisztbõl keszült kenyér, 2 szelet sovány sajt, 2 alma. Ebéd: 1 szelet grillezett hal, zöldsaláta, 2 alma. Vacsora: Gyümölcssaláta (2 alma, 1 körte és 1 banán felkockázva, összekeverve). Naponta igyál meg 2-3 liter szénsavmentes ásványvizet! Ezen a két napon tilos a kávé, az alkohol, és a szénsavas üdítõ (a light Cola is)! Harcolj az õszi megfázás ellen! Minden évszakváltáskor beteg leszel? Maradj egészséges akkor is, ha esõsre és nyirkosra fordul az idõ! Sajnos a tudomány még nem tart ott, hogy találjon egy szuperbiztos módszert, amivel örökre elkerülhetjük a megfázást és az influenzát, de ezek a tippek segíthetnek, hogy csökkentsd az õsz beálltával együtt megjelenõ betegségek kockázatát. Hogyan maradhatsz egészséges? Kerüld a beteg embereket! A bacilusok imádják a nagy társaságokat. A baktériumok akkor terjednek tovább, amikor az emberek szoros közelségben vannak egymással, vagy ha szennyezett felülettel érintkezünk, de akár egy kézfogás során is elkaphatjuk a betegséget. Ha a legjobb barátnõd épp az ágyat nyomja, vagy egyszerûen csak náthás, inkább dobj egy Gyógyulj meg! t, és küldj neki egy kis húslevest, attól biztos jobban lesz, de addig mindenképp mellõzd a nagy beszélgetéseket, amíg felépül! Ne hagyd figyelmen kívül a tüneteket! A tested apró jelekkel figyelmeztet, ha valami készül ledönteni a lábadról. Ilyen tünetek például a kaparó torok, a túl gyakori tüsszentés, a száraz szemek, eldugult orr, vagy ha csak szimplán legyengültnek érzed magad. Sose legyints ezekre a szimptómákra, így mindféle fertõzést kiirthatsz a szervezetedbõl, még mielõtt komolyabb bajt okozna! Igyál sok folyadékot! A folyadék, különösen a víz, megõrzi szervezeted hidratáltságát, és kiöblíti a testedben lévõ méreganyagokat. Így ne felejtsd el a napi minimum 1,5-2 liter folyadékot, ami lehet valamilyen gyógynövénytea is, így még jobban felvértezed magad a betegségekkel szemben! Étkezz egészségesen! Adj meg minden segítséget az immunrendszered számára, hogy kellõképpen fel legyen készülve erre az idõszakra! Növelheted a fehérvérsejtek számát, ha cinkben gazdag ételeket fogyasztasz. Ez azért fontos, mert a fehérvérsejtek veszik fel a küzdelmet a megfázás és az influenza ellen. Emellett úgyis biztosíthatod a szervezeted egészségét, hogy elegendõ C- vitamint veszel magadhoz. Pihenj eleget! Az alváshiány legyengült immunrendszerhez vezet. Kiadós alvással messzire elkerülnek majd a fertõzések! Öltözz megfelelõen! Sajnos búcsút kell intenünk a nyárnak és vele együtt a lenge ruhácskáknak is. Muszáj lesz elõkapni a vastag pulcsikat, a meleg kabátokat, de leginkább arra figyelj, hogy a derekad fedve legyen, hiszen a vese nagyon könnyen megfázhat! Oltasd be magad! Egy rendszeres influenza elleni oltás a legjobb módja, hogy megelõzd a betegséget. Látogasd meg a háziorvosodat, hogy minél többet megtudj róla, és oltasd be magad a legközelebbi klinikán vagy kórházban! KOS ( ) A hét elsõ napjaiban szükség lesz minden tapintatra és figyelemre, amit csak képes vagy kedvesed felé fordítani. Ebben az idõszakban remek taktikai érzékkel rendelkezel, tehát nem okoz gondot néhány megnyugtató mondat megfogalmazása. A munkahelyeden is kitûnõen vizsgázol. Magasra teszed a mércét. Rengeteget teszel azért, hogy az élvonalban maradj. BIKA ( ) A hét közepétõl partnered úgy érzi, te vagy az, akire eddig legfeljebb csak álmában gondolt. Olyan szenvedélyes és elbûvölõ leszel, hogy az már szinte filmbe illõ. Kiapadhatatlan érzelmi energiád átszövi az egész hétvégét is. Legjobb lenne, ha társaságot hívnál vagy társaságba mennél. Sütkérezhetsz a népszerûségben. Kár lenne kihagyni egy ilyen lehetõséget! IKREK ( ) Szerelem a láthatáron, vagy pedig a meglévõ kapcsolatod megy át változáson. A te kezedben a karmesteri pálca, így most minden az elképzeléseid szerint történhet. A biztos érzelmi háttér lendületet ad a munkához is. Kollégáid, csoporttársaid élvezik a társaságodat, de nem csak a szórakozás, hanem a szellemi nyitottság miatt is, amit mostanában feléjük mutatsz. RÁK ( ) A hét elsõ napjaiban, jegyednek megfelelõen erõsen kötõdsz családodhoz. A szülõk kiemelt szerepet kapnak. Bármilyen kérésed is van feléjük, azt most teljesítik. Ne gondold azonban, hogy csak valamiféle érdek sodor feléjük. Valódi gyermeki érzelmek kerítenek most hatalmukba. A hét közepétõl a szerelem és szenvedély lesz a fõ motívum az életedben. OROSZLÁN ( ) Folyamatosan kapcsolatok után kutatsz. Amennyiben most kezdtél tanulmányokba, már az elején szeretnéd megalapozni a híred. Azt gondolod, ha sokat nyüzsögsz, mindenki kedvence lehetsz. Ne hidd, hogy így van. Szerencsére ez a hét még megadja a lehetõséget, hogy kissé konszolidáltabban vezesd elõ magad! SZÛZ ( ) Pénzügyi döntésedet nyugodtan hozd meg a hét elsõ napjaiban. Késõbb már kevésbé lenne szerencsés, mivel most még az eszed irányít, de egy két napon belül eljön az a periódus, amikor már pusztán az érzelmek vezérelnek. Ez utóbbi sem káros, de ott ahol szükség van a racionalitásra, jobb, ha hideg fejjel választasz. A hétvégét töltsd családi körben. MÉRLEG ( ) Ezen a héten bõven lesz módod és alkalmad is magaddal foglalkozni. Teljesen természetes ez, hiszen a Nap a te jegyedben jár, tehát neked dolgozik. Hétfõn szert tehetsz valami olyasmire, amire régóta vágysz. Most olyan ügyesen kevered a lapokat, hogy felajánlják neked, vidd el azt a bizonyos, vágyott dolgot. A hét többi napja a pénzköltés jegyében zajlik. SKORPIÓ ( ) Ez a hét magában hordozza a változást. Egy régebbi kapcsolattal most már ideje leszámolni, az újabbal pedig eldönteni, hogy mi is a cél. Ez utóbbi azért is fontos, mert ha komoly a kapcsolat ezekben a számodra termékenységet hozó napokban felmerülhet a gyermekvállalás gondolata vagy lehetõsége is. Baráti körben érdemes egy kissé körülnézni. NYILAS ( ) Nagyon nagy szükséged van arra, hogy tapintatos és figyelmes légy. Ezeket elmulasztva konfliktusba keveredhetsz. Ezt pedig már a hét közepére nagyon megbánod. Lehet, hogy lakásoddal kapcsolatos gond nyomja a válladat. Elõfordulhat, hogy meggondolatlanul erõdön felül költesz pénz olyan felújításra vagy berendezési tárgyra, ami igazán nem is annyira égetõen fontos. BAK ( ) A hétfõ kivételével minden percben te leszel az Ász. Az elsõ napon is csak te magad vagy önmagad gátja. Inkább maradj otthon, ha teheted és olvass vagy készíts egy aroma fürdõt. Számodra a hét a keddel indul, amikor egészen izgalmas kalandok várnak munkaterületeden. Még az sem lehetetlen hogy a hivataloson túl személyes kapcsolatok is szövõdnek. VÍZÖNTÕ ( ) Leginkább egy külföldi út foglalkoztat mostanság. Szeretnéd jól és zökkenõmentesen megoldani a felmerülõ problémákat. Valóban nem egyszerû dolog több irányba is megfelelni. Találékonyságod, és született lazaságod átsegít a helyzeteken. Kreatív gondolkodásban az élen jársz. Ha pályázatot készítesz ezekben a napokban, különösen gazdag képzelõerõvel tudsz a feladatra koncentrálni. HALAK ( ) Titkos és misztikus dolgok foglalkoztatnak. Még akár azt is elhatározhatod, hogy ezoterikus témájú tanfolyamot keresel. Nagyon fontosnak tartod, hogy felfedd a belsõ mozgató rugóidat. A hét közepén kaphatsz külföldrõl egy meghívást egy utazásra. Ez utóbbi nagyon kedvedre való lehetõség, különösen ha nem egyedül, hanem szerelmeddel vághatsz neki a messzeségnek.

12 12 Hirdetések BEREG KÁRPÁT Albérlet Beregszászban egy 140 m 2 -es raktárhelyiség kiadó. Van víz, villany, riasztó. Tel: Férfi albérletet keres Beregszászban. Érdeklõdni: Különbözõ nagyságú irodai és kereskedelmi ( m 2 ) egységek bérbeadók Beregszász központjában, a B. Hmelnickij úton, 50 méterre a magyar konzulátustól. Mob.: Egyszobás lakást vagy házat (fürdõszoba+wc) bérelne házaspár Beregszászban vízzel, gázzal és bútorral. Lehetõleg közel a központhoz! Mob.: , Bérelnék egy két- vagy háromszobás házat. Mob.: Családi ház Beregszászban (Búcsú) a Kutuzov úton egy szoba-konyhás ház melléképülettel, nagy kerttel eladó. Ár megegyezés szerint. Mobil: , Beregszászban az Építkezési utcán eladó egy kétemeletes, hat szobás összkomfortos ház. Összterület 160 m 2. Mob.: Gyulán eladó egy családi ház nagy kerttel, hátsóépületekkel, gázzal, villannyal, vízzel ellátva, privatizált papírokkal. Mobil: Beregszászban a Grabovszkij u. 39. szám alatt családi ház eladó (70 m 2 ). Mob.: Beregszászban, Kovács Vilmos u. 4. szám alatt eladó egy kertes családi ház. A gáz be van vezetve, az udvaron kút van. Mob.: Összkomfortos bebútorozott ház eladó Nagyberegen az Éger utca 11. szám alatt, akár két család részére is, gyümölcsössel, 0,5 ha földterülettel. Tel.: Családi okok miatt eladó Beregszászban a Gyõri Dezsõ u. 45. szám alatt egy másfél szintes kertes összkomfortos családi ház. (5 szoba, 2 konyha, spájz, 2 fürdõszoba, gardrób, szauna). Az udvaron 4 autó számára kialakított szerelõmûhely, autóemelõvel. Irányár: 110 ezer euro. Mob.: , Az ungvári járásban Bácsván (Csabanyivkán) eladó egy 400 m 2 lakóterületû családi ház. Érdeklõdni este után a as telefonszámon. Nagyberegen az Új. u. 3. szám alatt családi ház eladó (97 m 2, 3 szoba, 2 konyha, gáz, víz, melléképület). Mob.: Beregszászban a Nove Bazár u. 46. szám alatt összkomfortos családi ház, kis kerttel eladó. Mob: Beregszászban tetõteres ház eladó. Tel: Ház eladó Váriban. Mob.: Tiszaújlakon a Móricz Zsigmond u. 7. szám alatt (régi Kombin gyár út) sürgõsen eladó egy összkomfortos családi ház. Tel.: Mob.: , Beregszászban Dobrovolcev u. 41. szám alatt kertes ház eladó, gáz, víz, központi fûtés, az udvaron garázs. Mob.: Tel.: (este 5 órától). Aranyosapátiban a Hunyadi utcában 100 m 2 -es lakás: két szoba + nappali, garázs, 2500 m 2 -es rendezett telekkel összkomfortos családi lakás eladó. Ára: 4,7 m Ft. Mobil: Aranyosapátiban három szobás összkomfortos ház eladó, melléképületekkel, garázzsal. Gáz és vegyes tüzelésû kazán van. Ára: 4,8 m Ft. Mobil: Beregszászban az Arany János u szám alatt családi ház eladó nagy kerttel, garázzsal (gáz, víz, telefon van). Mob.: Beregszászban a Munkácsi u. 40/2. sz. alatt eladó egy felújított, 62,2 m 2 -es, kétszobás, összkomfortos családi ház, saját vízzel, pincével, 5 ár földdel. Tel.: Mob.: Beregszászban a Munkácsi úton (Beregardó) négyszobás összkomfortos ház (melléképületek, kert) eladó. Mob.: Beregszászban a Kerlei Katona u. 10. szám alatt sürgõsen eladó egy komfort nélküli családi ház nagy kerttel. Mob.: Tel.: Beregszászban eladó egy kétszintes, 180 m 2 alapterületû, jó beosztású, két család részére is alkalmas összkomfortos családi ház. Mob.: A beregszászi járásban családi ház eladó nagy kerttel és gyümölcsössel. Ár megegyezés szerint. Mobil: Gépek, alkatrészeik Házitészta-készítõ gépek tartozékokkal eladók. (Magyarországon). Tel: Német (Putzmeister) vakológép eladó. Mob.: Beregszászban DEutz egyhengeres dízel, két híd meghajtású + vibrohídas úthenger eladó. Tel: Gépkocsi Eladó egy 1989-es kibocsátású 1300-as 09-es fehér Lada Samara 2009-ig érvényes mûszaki engedéllyel. Mobil: es gyártmányú sötétkék színû Mitsubishi L-300-as mikroautóbusz ( 8+1 személy) eladó. Ár: 4000 f.e.. Mob.: ben gyártott piros Lada 2106, 06-os motorral normál állapotban eladó. Ára 1600 f.e. Mob.: es kibocsátású kék Lada eladó 2010-ig érvényes mûszaki engedéllyel. Tel: Mob.: ben gyártott sötétszürke Ford Sierra személygépkocsi injektoros motorral (2000 cm 3 ) megkímélt állapotban eladó. Tel: Eladó egy szürke színû, jó állapotban lévõ 01-es Lada. Érvényes mûszaki okmányokkal. Mobil: Eladó egy 1992-es kibocsátású szürke 2104 Lada. Csere is érdekel. Mobil: Sürgõsen eladó egy Ford Escord gépkocsi felújított motorral. Az alváz szám meg van rozsdásodva, vagy cserélném egy Ladára: Érdeklõdni a es telefonon. Eladó egy T5-ös Transporter 2004-es évjáratú 1,9 PDTDI motorral, zárt teher kivitelben. Mob.: Eladó egy Lada 2103-as gépkocsi. Irányár 2000 f.e. Mob.: Eladó egy GAZ 66-os teherautó. Ár megegyezés szerint. Mob.: os Lada eladó 1990-es kibocsátású kitûnõ állapotban 5 sebességes váltóval. Ár: 3000 f.e. Tel: Eladó egy 1993 évjáratú Távria személygépkocsi. Mob.: Eladó egy 1963-as évjáratú 21-es Volga felújításra váró állapotban. Irányár: 1000 f.e. Mob.: Eladó jó állapotban lévõ GAZ-53- as, érvényes mûszakival, borításra is alkalmas. Ár megegyezés szerint. Mobil: Eladó egy 1987-ben kibocsátott sötétkék Lada 2106-os, 2103-as motorral, 2107-es karburátorral, jó gumikkal Sony magnóval, megkímélt állapotban. Irányár: 3500 f.e. Mob.: Eladó egy felújított állapotban lévõ Lada 2102 személygépkocsi. Ár megegyezés szerint. Mobil: Dercenben (Rákóczi út 153.) eladó egy 2005-ös kibocsátású Lada 2107-es sötétzöld színû személygépkocsi. Mob.: Eladó egy 1987-es kibocsátású 1.8 benzines fehér 5 váltós Wolksvagen Passat Kombi jó állapotban. Mob.: Gépkocsi tartozékok Eladó 2 db Ford Transitba való elsõ sárvédõ betét. (1990-es kibocsátás). Ár: 100 hr. Mob.: Bontott Lada alkatrészek eladók. Mobil: Háztartási gépek Vennék gázkonvektort jó állapotban, olcsón. Tel: Eladó egy új, még nem használt, 41-es magyarországi gyártmányú Hõterm gázkazán. A gázkazán nagyobb épületek fûtésére alkalmazható. Cím: Nagybégány, Fõ u Tel.: , Mob.: , Eladó egy 1992-ben gyártott, kitûnõ állapotban lévõ vegyes tüzelésû, gázreduktorral komplett kazán. Irányár 1000 hr. Mobil: Folytonégõt vásárolnék elérhetõ áron. Tel: Beregszászon két kéményes konvektor eladó. Ára 450 hr. Érdeklõdni a (41) es telefonon. Beregszászban a Kerlei Katona u. 10. szám alatt Beretta boyler eladó. Mob.: Tel.: Nevetlenfaluban a Fogadó u. 68. szám alatt használt gázkonvektorok jó állapotban, széleskörû választékban eladók. Mob.: Eladó használt négykarikás gáztûzhely, automata mosógép és hûtõ. Tel.: Mob: Mrija 2M típusú konyhai robotgépet vásárolnék. Beregszász, Zrínyi u. 25. Mob.: Danko gázkazán (18 Kw, 2 éves) eladó jó állapotban 1 év garanciával. Ára: 1450 hr. Mobil: Ingatlan Beregszász központjában a Széchenyi út 60. szám alatt eladó egy kétszobás házrész, összterület 89,7 m 2, privatizált 5 ár földterülettel. Tel: Beregszászban a Muzsalyi út 31. szám alatt felújított (3+1 helyiség) üzlethelyiség, akár irodának is kiadó. Tel.: Mob.: Beregszászban sürgõsen eladó egy egyszobás házrész (36 m 2 ) a Munkácsi utcán, egy ablak az utcára néz. Mob.: Beregszászban, a Munkácsi utcán bérbe adnánk már mûködõ üzlethelyiséget, 20 m 2 -es, vagy akár 40 m 2 -es alapterülettel. Kialakítható üzleti egység, iroda vagy patika. Mob.: A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!!! Telek Macsolán a Mezei utcán eladó egy 25 ár privatizált földterület fundamentummal (12x11m). Tel: Mob.: Privatizált telek (10 ár) eladó Beregszászban a Csigaszugban. Mob.: Beregszászban a Hegyalja út 22. szám alatt telek eladó (10,5 ár/ szotek). Irányár: f.e. Villany, gáz közvetlen a telek mellett. Tel: Jó helyen lévõ, építkezésre is alkalmas telek eladó két kisházzal. Fõ úton, de hegyoldalban (üdülõnek való környezet is lehet). Érdeklõdni a es telefonszámon vagy Muzsaly, Fõ út 236 szám alatt. Ismerkedés Egy harminc éves fiatalember megismerkedne korban hozzá illõ lánnyal, komoly kapcsolat céljából. Mob.: /170/64 ápolt, független, nemdohányzó szabolcs megyei férfi házasság céljából, káros szenvedélyektõl mentes, Magyarországon tanuló vagy dolgozó, kárpátaljai hölgy személyében társat keres éves korig. Elérhetõségeim: E- mail: Tel: Egy 21 éves srác szeretne megismerkedni fiatal, csinos lányokkal. Elérhetõség (Bármikor írhattok sms-t!). Jármû Beregszászban Jawa-350 SL motorkerékpár kitûnõ állapotban, rendezett papírokkal eladó. Irányár: 1500 f.e. Mobil: Eladó egy tárcsafékes, amortizátoros bicikli. Mob Flybo robogó (150 cm 3 ) papírokkal eladó. Ár: 5000 hrivnya. Mob.: Eladó egy négyütemû, kétszemélyes robogó. Ár: megegyezés szerint. Mobil: Eladó egy 50 cm 3 -is Aprilia sportmotor fékhibával! Végsebessége 110 km/h. Ára: 1200 f.e. Mobil: Lakás Sürgõsen eladó a Széchenyi u. 21/6. szám alatt házrész. Mob.: Beregszász központjában az I. Franko u. 7/6. sz. alatt háromszobás összkomfortos lakás eladó (84 m2). Tel.: Mob.: Kétszobás lakás eladó Beregszászban az új piac környékén, Ivan Franko u. 18/2. szám alatt. Gáz, víz, csatornázás van, megfelel irodahelységnek vagy bolthelységnek. Tel.: Mob.: Beregszász központjában a Széchenyi úton eladó egy 63,9 m 2 - es kétszobás komfortos lakás (víz, gáz, nem teljesen kész fûtés, fürdõszoba, WC). Ár megegyezés szerint. Mob.: Beregszászban a Munkácsi útközben az 5. emeleten eladó egy kétszobás, összkomfortos lakás. Csere is érdekel. Mob.: Beregszászban, az Újpiac út 46. szám alatt (két szoba, konyha, spájz, elõszoba, mûhely (+2 szoba) lakás eladó. Mobil: , Beregszászban a Muzsalyi út 34/b. száma alatt 3. emeleti, saját fûtéses, mûanyag ablakkal, egyszobás lakás eladó. Tel: (este után). Mobil: Nagybaktán egyszobás, 36 négyzetméteres, saját fûtéssel rendelkezõ felújított lakás eladó a 3. emeleten. Mob.: Tel.: Beregszászban négyszobás, negyedik emeleti lakás eladó a Korjatovics úton (az uszodával szemben). Tel: Beregszászban a Lónyai utca környékén a harmadik emeleten egy kétszobás lakás eladó. Mob.: Egyszobás, összkomfortos lakás eladó Beregszászon a Szuvorov úton. Mobil: Háromszobás összkomfortos lakás (egy kétemeletes ház 2. emelete, összterület 107 m 2, saját fûtés, garázs) eladó Beregszászban a Széchenyi u. 19. szám alatt. Tel.: , Beregszászban a Munkácsi út 27/4. szám alatt 44,4 m 2 -es összkomfortos lakás eladó. Ára: f.e. Tel: Mezgazdasági gépek Eladó lóval húzható borona. Mob.: , Dercenben eladó egy kiskabinos JUMZ és egy T-25 traktor. Mob.: Eladó egy MTZ 820-as traktor 2002-es évjárat. Mobil: MTZ 82-1 traktor eladó, as évjárat. Mobil: Mobiltelefon Nokia 5200 felcsúsztatós telefon minden tartozékkal megkímélt állapotban eladó. Ára 570 hr. Mobil: Eladó egy Nokia 3250-es Symbian-os 9,1-es mobiltelefon operációs rendszerrel. Extrák: 2 mpx kamera, forgatható gombsor, bluetooth és töltõ. Ára 1000 hr. Tel: Eladó egy Simens C35-ös mobiltelefon. Ár 50 hr. Tel: Eladó egy K610i mobiltelefon (2 Mpx, mp3, w660 és flash). Ára 600 hr. Mob.: Eladó egy 6 hónapos Samsung D900i. Extrák: mp3 lejátszó, 3 mpx kamera, LCD kijelzõ (262 ezer színû), Bluetooth, USB, fülhallgató és töltõ. Ára 950 hr. Mobil: Sürgõsen eladó egy Ericsson Z530i mobiltelefon. Irányár 500 hr. Mob.: (Gyuszi.) Munkát keres 26 éves fiatalember munkát keres, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem. Tel: éves falun élõ nõ, családi okok miatt otthon végezendõ (bedolgozást) mukát keres. Mobil: Fiatal lány irodai munkát keres. Ukrán nyelv nem akadály. Tel: Munkát kínál Kárpátalján komoly üzleti kapcsolat kialakításához keresek megbízható becsületes partnereket hosszú távra. Angol használt extraruha kis- és nagykereskedéshez. Minden héten bálabontás. Mob.: Budapesti építõ ipari cég segédmunkásokat valamint szakképzett vasbetonszerelõket és ácsokat alkalmazna. Kereseti lehetõség ezer forintig. Mob.: Beregszászi kávézóba szakácsot, segédszakácsot, pincéreket keresünk. Jelentkezni a as telefonon. Villanyszerelõi állást hirdetünk. Követelmények: villannyal és oxigénnel való hegesztés. Mob.: Fizetés 1500 hr. körül. Beregszászi kávézóba ukránul és magyarul tudó bárosokat keresünk. Kiemelt munkabér. Mob.: Építkezési munkásokat keresünk Zsitomir mellé. Szállás biztosítva. Mob.: A beregszászi Kápriz kávézóba eladót felveszünk. Kulturált körülmények, versenyképes fizetés. Feltételek: önéletrajz, munkakönyv. Ugyanitt pékségbe kisegítõt keresünk. Cím: Beregszász, Zrínyi u. 25. Mob.: Szatmárcsekei (Magyarország Szabolcs megye) idõs asszony állandó gondozót keres. Érdeklõdni lehet az esti órákban a következõ telefonszámokon: , / Növények Parkosításhoz csüngõ barkafûz oltványok, több méretben eladók. Cím: Beregszász, Macsolai út 70. Tel: Mobil: Örökzöld tujafák, hibiszkusz virágfák, dísznövények, sövénynek való eladó. Érdeklõdni Benében a Rákóczi út 52 szám alatt. Nagyméretû szobanövény: Pálmafa, Fikusz és egy szobafenyõ eladó. Mobil: Beregszászban a Munkácsi u szám alatt 2-3 éves 6 fajta rózsatõ, 2-4 éves tujafák és puszpang cserje eladó a piaci áralatt. Tel.: Szolgáltatás Fáj a háta? Fájdalom kínozza? Ne halogassa a gyógykezelést! Mi visszadajuk Önnek az egészségét. Gyógyászati-rehabilitációs központ Muzsalyban. Súlyfürdõ - a gerinc víz alatti, függõleges állapotban történõ nyújtása. Csoportokat szervezünk iszapfürdõre. Licenz: AB No , Kelt: Címünk: Muzsaly, Rákóczi Ferenc u. 92. Tel.: (03141) ; Mob.: Belföldi és nemzetközi személyfuvarozást vállalok 14 személyig. Mob.: , Esküvõk, születésnapok, keresztelõk és más rendezvények szervezését vállalja Voronyics Hajnalka rendezvényszervezõ. Mob.: , Szeretne minõségi vákuumos ajtót és ablakot, bármilyen színben és méretben? Új ablakredõnyt vagy megjavíttatná a régit? Én vállalom. Hívjon bizalommal! Tel.: (Beregszász, 4 óra után). Mob.: (Bármikor). Professzionális fényképezés és videózás: lakodalom, születésnapok, iskolavégzés, mûvészi fényképek, fényképsorozatok bármilyen témára. A kész munka CD-re és DVD-re felírása. Mindez minõségesen és gyorsan! Mob.: Új redõny készítését és régi redõnyök javítását vállalom. Mob.: Mûszaki cikk Eladó egy 2500 wattos Behringer és egy 600 wattos RAC erõsítõ. Mob.: Eladó egy 3 fázisos forgótárcsás

13 BEREG KÁRPÁT Hirdetések Megbízhatóság, minõség, szakértelem Mûanyag nyílászárók rendelése Beregszászon 13 kizárólag német alapanyagból (Aluplast) 5 év garancia! További ajánlataink: külsõ és belsõ párkány, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó. Cím: Beregszász, Puskin tér 4. (a szerb pékség épületében). Telefon/fax: (8-241) , Mob.: XV. kerületi egyedi gépalkatrész gyártó üzemünkbe keresünk HAGYOMÁNYOS ÉS CNC MARÓST Ingyenes szálláslehetõség Hagyományos marós: Próbaidõ alatt: 530 Ft/Óra Próbaidõ után: Ft/Óra CNC marós: Próbaidõ alatt: Ft/Óra Próbaidõ után: Ft/Óra szivattyú (BCN) fázisvédõvel, ballonnal, nyomáskapcsolóval és nyomásmérõvel. Ára 250 hr. Mobil: JVC 100 hz, 85 cm 16:9 képátlójú dolby digital TV eladó, 3 scart, RCA, s-videócsatlakozás, külsõ hangszórós, txt, zoom. Megkímélt állapotban. Ára: 990 hr. Mob.: Állatok Cserélnék öt hónapos nagy fajtájú kan nyulat hasonló korú szuka nyúlra. Mob.: Élõ jószágot (szarvasmarha, sertés) vásárolnék súlytól függetlenül, kis és nagy mennyiségben jó áron. A jószág elszállítását vállalom. Érd: (Andris), (Pisti) Cím: Beregszász, Szilvai u. 3. (a Húskombinát területén). Kanca ló eladó. Ár: megegyezés szerint. Cím: Munkácsi járás, Dercen, Petõfi u. 8. Mob.: Bútor Fából készült masszív állíthatós gyerek ágy biobetéttel új állapotban eladó. Mob.: Nagybaktán eladó egy 4 méteres ebédlõ szekrénysor. Ár:1600 hr. Ugyanitt eladó egy konyhai sarok ülõ négy székkel. Ár: 1500 hr. Érdeklõdni: Eladó egy fa gyerekágy matraccal. Ára 150 hr. Mobil: Teljes hálószobabútor eladó világos színben, megkímélt állapotban. Irányár 1200 hr. Mob.: Vegyes szakmai gyakorlattal, több mûszakos munkarendben. Önálló darabfelfogási készség, CNC marósoknál önálló programozási készség alapkövetelmény Várjuk szakmai önéletrajzát. Postacím: Metall-Techno Kft Magyarország, 1151 Budapest, Károlyi S. u. 113/C Tel.: , Fax: Jó minõségû, kitisztított búza, árpa, zab és tritikálé eladó. Német alapanyag. Ár: 1,5 hrivnya/ kg. Mob.: Tel.: Elegáns menyasszonyi ruha kiegészítõkkel kiadó. Tel: Beregszászi jótékonysági alapítvány 5 db. babakocsit tud kiadni. Fiatal, rászoruló házaspárok jelentkezzenek a ös telefonszámon, minél hamarabb. 14'-os monitorra is lehet jelentkezni. Szenet vásárolnék. Telefon Beregszászban: Lacit keressék munkaidõben. Eladó 2 db hangfal 4 db 150 wattos hangszóróval, mind a négy 30-as átmérõjû. Ára: 650 hr. Mobil: Eladó Beregszászban egy nagy diófa. Mob.: Eladó egy 256 Mb-os M3-es memóriakártya 100 hr. Vagy cserélném 1 Gb-osra. Érdeklõdni a es mobilszámon. Egy gáter eladó Salánkon a régi hordógyárban. Ára hr. Mobil: Vadonatúj, prém gallérral, téli félhosszítottkabát (kurtki) fekete színben eladó. Tel: Beregszászi pékségben dióbelet felvásárolunk napi áron. Cím: Beregszász, Zrínyi u. 25. Beregszászban eladó egy használt, de jó állapotban lévõ kioszk (bódé), akár otthoni, akár utcai elárusításra alkalmas. Tel: Misszió védett ruházati termékünket megtalálják a Passzázs kereskedelmi komplexumban, ugyanitt férfi bõrkabátok, öltönyök, nõi bõrkabátok akciós áron. Elsõ a minõség. Az csak plusz, ha árban is szeretnénk megfelelni. Szeretettel várja önöket Varcaba Ilike. Cím: Széchenyi u. 9. (Beregszászban, a Namény kávézó mellett). Szeretné egzotikus környezetben megtartani esküvõjét, születésnapját? Válassza a Tiszaújlakon található Fáraó éttermet! Itt ízletes, a magyar, az ukrán és az orosz konyha legkedveltebb ételeivel várjuk vendégeinket. Figyelmes kiszolgálás, külön táncterem, élõzene, õrzött parkoló. Konferenciák, baráti találkozók megtartása ugyanitt. Mérsékelt árak! Cím: Tiszaújlak, II. Rákóczi Ferenc út 57. (a község központjában, az OKKO benzinkút mellett) Eladó két db 400 literes boroshordó, két db vaslemez terménytároló tartály, facsiszológép, szalagfûrész. Mobil: Eladó két 600 wattos mélynyomó és 4 db 1000 wattos hangfal 2 mély és 2 közép. Tel: Házi bor eladó nagy tételben. Tel: Eladó egy jó állapotban lévõ szövõszék (esztaváta). Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó 2 db 640 wattos Premier márkájú új hangfal. Tel: Jó minõségû házi bor eladó. Tel: Samsung P510-es telefonra elõlapot vásárolnék. Jelentkezni a következõ telefonszámon Használt egyszemélyes ágyak, tv-k, kész párnák, plédek, éjjeliszekrények, ebédlõasztalok, szõnyegek eladók. Tel: Mobil: Építkezési kellék Ungváron, darabonként 4 hrivnya 40 kop.-ért 20x20x40 cm-es blokktéglák kaphatók. Alkotóelemek: zúzalékkõ-cement. A szállítás akár Munkácsra, Csapra, Nagydobronyba, Bátyúba, Bakosba, Papiba, Kaszonyba stb. is vállaljuk. Az elszámolás bármely formáját elfogadjuk. M400-s cement is kapható. Cím: Ungvár, Nikitin u. 4. Tel.: , , Minõségi védjegy: UA Márkaszám: M-25. Reális áron jó állapotban lévõ vasbetonszerkezetet (betonplita) vennék 7 darabot (6 m hosszú). Sürgõsen. Tel: EKONOMPLAST mûanyag ajtók és ablakok német alapanyagból (5 év garancia); bejárati és belsõ ajtók; rolók; garázskapuk Szállítás, beállítás, szerviz ingyenes! Beregszász, Hõsök tere 1. Mob.: , Mob.: , Minõségi nyílászárók Széles választék, elfogadható árak a gyártótól! (Komoly kedvezménylehetõség!) Beregszász központjában irodahelyiségek kiadók Tel.: Beregszász, Zrínyi u. 3. Mob.: Szeretettel várjuk vásárlóinkat a Szántechnika üzletünkben Víz- és fûtésvezetéshez való márkás minõségû áruk Címünk: Beregszász, Muzsalyi út 31. Tel: , MEGNYILT Beregszászban a Munkácsi u. 36. szám alatt a INTERNET CLUB Internet a legújabb játékok fénymásolás Mob.: nyomtatás fax (fogadás, küldés) szkenelés

14 14 Szeretné, ha Don típusú, Claas vagy John Deere kombájnjának elromlott hidraulikaszivattyúját gyorsan, szakszerûen megjavítanák? Forduljon hozzánk bizalommal! Szinte valamennyi nyugati márkájú munkagép hidraulikus berendezésének javítását gyors határidõre vállaljuk. Bomas Kft. Telephely: Hajdúszoboszló, Hamvas u. 11/A. Tel./Fax: Dezsõ János ügyvezetõ: Tegye életét könnyebbé! Érdekfeszítõ akció a háztartási gépek teljes választékára a FORTUNA Plusz szaküzletben 10 hitel 10 hónapra % kezdõrészlet % a törlesztõrészlet Az akció idõtartama szeptember október 20. között. Várjuk Önöket! FORTUNA Plusz szaküzlet világhírû márkájú légkondicionálókat (SAMSUNG, LG, HAIER, WHIRLPOOL, DELFA) és más háztartási gépeket (televíziók, hûtõszekrények, mikrohullámú sütõk, mosógépek, gáztûzhelyek) ajánl garanciális javítással. Az akcióban a munkahellyel rendelkezõk és nyugdíjasok vehetnek részt 65 éves korig. Készpénzes vásárláskor árengedményt adunk! Vásároljon, hogy ne fizessen a kelleténél többet! Garancia, kitûnõ szervizelés! Cím: Beregszász, I. Franko u. 4., Fortuna Plusz üzlet, az Imidzs bevásárlóközponttal szemben. Tel.: Az Aisberg közösvállalat különbözõ szõlõfajtákat vásárol fel a lakosságtól és a farmergazdaságoktól Az átvétel helye: Beregszászi járás, Oroszi, Konzervna u. 1. Az átvétel ideje: (k.i.sz.) Tel.: , Mob.: Az elszámolás gyors és garantált! Sütõ Kálmán és Kecskés Béla-szavalóverseny Somban A MÉKK, a Somi Általános Iskola tantestülete, valamint a községi könyvtár és a Somi Irodalmárok Emlékmúzeuma október 22-én Sütõ Kálmán és Kecskés Béla, a kárpátaljai magyar irodalom kiemelkedõ alkotói halálának évfordulója alkalmából szavalóversenyt szervez a két költõ szülõfalujában, Somban. A szavalóverseny feltételei: A versenyre jelentkezhetnek mindazok, akik bármely magyar tannyelvû kárpátaljai tanintézményben tanulnak. A jelentkezõket három korcsoportban indulhatnak: 1. korcsoport: 1-3. osztály, 2. korcsoport: 4-6. osztály, 3. korcsoport: 7-9. osztály. A verseny két fordulóban zajlik. Az elsõ fordulóban sorszám húzása alapján a jelentkezõk kárpátaljai költõ tollából származó szabadon választott verset szavalnak. (Lehetõséget biztosítunk azok számára is, akik a kárpátaljai költõk megzenésített verseivel készülnek). Az elõadott szavalatokat szakavatott zsûri bírálja el, az eredmények alapján korcsoportonként 4 tanuló juthat tovább a 2. fordulóba, ahol az alábbi kötelezõ verseket mondják el: - az elsõ korcsoport: Kecskés Béla: A mozdony - a második korcsoport: Kecskés Béla: Költözõ madarak vagy : Sütõ Kálmán: Élet a hó alatt - a harmadik korcsoport: Sütõ Kálmán: Útravaló vagy: Kecskés Béla: Szülõföldünk. A döntõs helyezettek a MÉKK okleveleit és könyvjutalmát vehetik át. A verseny napján a résztvevõket és felkészítõ tanáraikat ebéddel várjuk. Sok szerencsét, sikeres versengést kívánunk! Jelentkezési határidõ: október 17. Kezdési idõpont: (k-e. i. sz.) Jelentkezni lehet személyesen a Somi Általános Iskolában, vagy a es telefonszámon (iskola) vagy ben. Levélcím: 90220, Beregszászi járás, Som, Fõ út Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! A Cotnar közös vállalat megkezdte a borszõlõfajták felvásárlását a lakosságtól Tel.: , Mob.: ( k.i.sz) Cím: 1. Számú Készletezési Központ, Beregszászi járás, Muzsaly, Rákóczi F. u. 272/a. 2. Számú Készletezési Központ, Beregszász, B. Hmelnickij u A szõlõ átvételének ideje: (k.i.sz.) Bayer Center pécsi székhelyû építõipari kft. országosan munkalehetõséget kínál az alábbi munkakörökben: kõmûves zsaluzó, állványozó, ács vasbeton szerelõ betanított építõipari segédmunkás Kezdõbérezés 550 ft/óra, késõbb megegyezés szerint. Szállást, valamint a munkahelyre utazást a cég biztosítja. A munkavállalási engedélyt rövid idõn belül rendezzük. Mob.: , Vásároljon fürdõszoba berendezést nálunk! Fürdõkád 750x1500 cm 499 hr.-tõl Zuhanyozó fülke 900x900 cm 859 hr.-tõl Mosdókagyló, lámpával beépített asztallal 1399 hr.-tõl WC kagyló, hozzávalókkal 315 hr.-tõl Keverõcsap 99 hr.-tõl Cím: Beregszász, Muzsalyi u. 54 a. Mob.: Vásároljon bejárati ajtókat az Amadeustól Fenyõfaajtók 989 hr.-tõl Laminált ajtók 599 hr.-tõl Fémajtók 849 hr.-tõl MDF ajtók 195 hr.-tõl, Cím: Beregszász, Muzsalyi u. 54 a. Tel.: Kovászón október 16-án ünnepli 5-ik születésnapját Simon Alex. Ebbõl az alkalomból nagyon sok szeretettel köszönti õt Piroska nagymami Beregszászból. Ezen a szép ünnepnapon azt kívánjuk néked, betegség és bánat kerüljön el téged. A szerencse galambja mindig feléd szálljon, te légy a legboldogabb ezen a világon. Tiszaújhelyben október 8-án ünnepli születésnapját ifj. Szilágyi Sándor. Ebbõl az alkalomból köszönti õt szeretõ gyermeke Gábor, felesége, testvére, édesanyja, édesapja, anyósa és apósa. 43 év elszállt, mint a legszebb álom, a küzdés nem könnyû, de szíved sose fájjon. Sose bánkódj, ha múlnak az évek, helyedbe gyermeked lépked. Isten járjon veled és õrizze léptedet, hogy sokáig élvezhesd az elkövetkezõ éveket. Áldásban, örömben ne legyen hiányod, nagyon sok boldog születésnapot kívánunk. Gyönyörködjél az Úrban és megadja néked szíved kéréseit, hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál benne, majd õ teljesíti. (Zsoltárok ) Benében október 7-én ünnepelte 38-ik születésnapját ifj. Deme Árpád. Ebbõl az alkalomból köszönti õt édesanyja és nagynénje, özv. Gajdos Erzsébet. Légy olyan boldog, mint amilyen szép vagy, legyen életedben százmillió szép nap. Ne tudd meg soha, mi az a bánat, kerüljön el téged minden, ami fájhat. Kacagj, nevess csillogó szemekkel, mi ezért imádkozunk összetett kezekkel. Nagypaládon október 12-én ünnepli 16-ik születésnapját Sárközi Eleonóra. Ebbõl az alkalomból köszönti õt húga, Stefánia, szülei és nagyszülei. Örömöd sok legyen, bánatod semmi, segítsen az Isten boldognak lenni. Légy mindig vidám, örülj minden szépnek, így kívánunk boldog születésnapot mi néked. Tisztelt tanárok! Fogadják szívbõl jövõ jókívánságaimat szakmai ünnepük alkalmából. Az Önök munkája fontos és hasznos az emberiség számára, nemes feladatot teljesítenek! Kívánok Önöknek eredményekben és sikerekben gazdag életpályát, jó egészséget, sok boldogságot! Péter Csaba, megyei képviselõ Beregszászban október 6-án ünnepli születésnapját Tar Béla és Badalóban október 20-án Tar István. Ez alkalomból köszönti õket édesanyjuk. Kérem a jó Istent õrizze, védje, dobogó szívetek sok-sok öröm érje, szemetek könnyet sose lásson. A jó Isten egészséges, boldog hosszú életet adjon néktek. Fornoson a napokban ünnepelte 46-ik születésnapját Darcsi Ibolya és 47-ik születésnapját férje, Darcsi Elemér. Ebbõl az alkalomból köszöntik õket unokáik, lányaik és vejeik. Drága édesanyánk, édesapánk, családunk kincse, ennyi sok szeretet senkiben nincsen. Áldja meg az Isten szíveteket, lelketeket, mert szeretettel óvtatok bennünket. Drága kezeitek gyógyítottak, megvédtek és imába foglaltatok minden este minket. Hálával tartozunk és sok-sok szeretettel, mi értetek imádkozunk összetett kezekkel. Fornoson október 12-én ünnepli 2-ik születésnapját Ferenc Zsófika. Ebbõl az alkalomból köszöntik õt szülei és nagyszülei. Légy olyan boldog, mint amilyen szép vagy, legyen életedben százmillió szép nap. Ne tudd meg soha, mi az a bánat, kerüljön el téged minden, ami fájhat. Kacagj, nevess csillogó szemekkel, mi ezért imádkozunk összetett kezekkel. Fornoson október 9-én ünnepli 15-ik születésnapját Simon Richárd. Ebbõl az alkalomból köszöntik szülei, öccse Krisztofer és a Barta nagyszülõk. Örömöd sok legyen, bánatod semmi, segítsen az Isten boldognak lenni. Légy mindig vidám, örülj minden szépnek, így kívánunk mi boldog születésnapot néked. Nagyberegen október 11-én ünnepli 8-ik születésnapját Verebik Alex. Ebbõl az alkalomból köszöntik õt szülei és nagyszülei. Felvirrad a hajnal, nézd milyen szép reggel, köszöntünk ma téged sok-sok szeretettel. Fogadd el szívünk köszöntõ szavát, hogy veled ünnepelhessük születésed napját. Adjon a jó Isten erõt, egészséget néked! Mezõváriban október 8-án ünnepli 31-ik születésnapját Mátyás Melinda. Ebbõl az alkalomból köszönti õt férje, Ferenc, lányai, Vivien és Melinda, valamint édesanyja. Örömöd sok legyen, bánatod semmi, segítsen az Isten boldognak lenni. Légy mindig vidám, örülj minden szépnek, így kívánunk boldog születésnapot mi néked. Beregszászban október 4-én ünnepelte 60- ik születésnapját Poljánszki Irénke. Ebbõl az alkalomból kívánnak számára nagyon boldog, örömökben és sikerekben gazdag életet. Lánya, Tánya, fia, László, menye, Mónika, veje, György, unokái: Sándor és Alexandra. Örömöd sok legyen, bánatod semmi, segítsen az Isten boldognak lenni. Légy mindig vidám, örülj minden szépnek, így kívánunk mi boldog születésnapot néked.

15 BEREG KRIMINÁLIS KÁRPÁT Akár tíz évre is bevonhatják az ittas vezetõ jogosítványát A Legfelsõ Tanács törvényt fogadott el a közlekedési szabályok megszigorításáról. Az ittas gépkocsivezetõ jogosítványát az új törvény értelmében akár 10 évre is bevonhatják. A törvény elfogadására 386 parlamenti képviselõ adta szavazatát. A törvény jelentõsen emelte a közlekedési szabályok megszegéséért kiszabható bírságokat. A bírság a gépkocsik nem engedélyezett átalakításáért nem adóztatott havi minimálbér összegének felel meg. A törvény értelmében bizonyos módosításokat eszközölnek a büntetõ törvénykönyvben is, többek között például a közepes súlyosságú sérülés okozásáért a gépkocsi vezetõjét hrivnya bírsággal büntethetik. Mûszakilag alkalmatlan közlekedési eszköz használata nem adóztatott havi bérnek megfelelõ bírsággal büntethetõ. Azokban az esetekben, ha valaki több mint 50 kilomé- terrel lépi túl a megengedett sebességet, tilos jelzés ellenére áthalad az útkeresztezõdésen, nem adja meg az elsõbbséget más jármûnek, megszegi a parkolás szabályait, esetleg akadályozza a forgalmat, nem adóztatott havi bérnek megfelelõ pénzbírsággal vagy órás közmunkával sújtható. A biztonsági öv használatának elmulasztása hrivnya bírsággal büntethetõ. Ugyanennyit kell fizetni a sisak nélkül közlekedõ motorkerékpárosoknak. A képviselõk sokáig tárgyaltak a mobiltelefonok vezetés közbeni használatáról. Elég szigorú büntetéseket javasoltak az érvényben lévõ szabályok megszegéséért. Végül is abban állapodtak meg, hogy változatlanul hagyják az eddig érvényes szankciókat, vagyis nem adóztatott havi bérnek megfelelõ bírságot kell fizetni annak, aki vezetés közben kézben tartott mobil telefonon beszélget. Hétvége SPORT Õsszel elõször nyert a Sahtar Sorozatban hat sikertelen bajnoki találkozót követõen nyert újra a Premier Ligában a címvédõ Sahtar Donyeck, amely a hónap végén kupamérkõzés keretében Ungvárra is ellátogat majd. 15 A 10. forduló eredményei: Metalurg Donyeck Illicsevec Mariupol 2-0, Arszenal Kijev Dnyipro 0-1, Zorja Luhanszk Tavrija Szimferopol 1-1, FK Harkiv Dinamo Kijev 0-4, Krivbász FK Lviv 2-0, Kárpáti Lviv Nem rendeltetésüknek megfelelõen használták fel a segélyeket A kárpátaljai megyei ellenõrzõ-revíziós fõosztály megállapította, hogy az árvíz okozta károk felszámolására kiutalt összegbõl 801,8 ezer hrivnyát nem rendeltetésének megfelelõen használtak fel. A huszti járási Velétén például az ellenõrök1059 háztáji részleget vizsgáltak meg és megállapították, hogy ezek közül 486 semmilyen kárt nem szenvedett az árvíztõl. 782,9 ezer hrivnyát tehát indoko- Súlyos közlekedési baleset történt a múlt héten a huszti járásbeli Száldoboson. Az egyik mellékútról fõútra kanyarodó Opel Vectra személygépkocsi nem adta meg az elsõbbséget egy szabályosan közlekedõ BMW-525 gépkocsinak. Az ütközés következtében az Opel Vectra mind a négy utasa életét vesztette. Vezetõje, egy 24 éves helybeli lakos, ittas állapotban volt, a gépkocsi rendszám nélkül közlekedett. A vétkes sofõr kisebb sérülésekkel úszta meg a balesetet. A BMW latlanul fizettek ki a gazdáknak. Hasonló visszaéléseket fedeztek fel más önkormányzatoknál is. Egyébként Kárpátaljának 182,1 millió hrivnyát utaltak ki az árvíz okozta károk felszámolására, ebbõl 164 millió hrivnya már meg is érkezett az önkormányzatok számláira. De mint az ellenõrzés bebizonyította, nem mindenütt gondoskodtak arról, hogy a segélyeket azok kapják, akiket megillet. Négy fiatalember vesztette életét egy közlekedési balesetben A beregszászi járásban már nem elõször találnak vadkender ültetvényeket. A marihuána alapanyagául szolgáló növényt túlnyomórészt a településektõl távol fekvõ mezõkön termesztik. A háztájiban, kertekben már nem nagyon mernek megpróbálkozni ezzel. Persze kivételek azért elõfordulnak. A beregszászi járási rendõrkapitányság tudomást szerzett arról, hogy Balazséron egy asszony kertjében vadkendert termeszt. Ibolya felháborodottan fogadta a házába látogató rendõröket, kategorikusan tagadta, hogy vadkendert termesztene. A kertben azonban a kukorica és a nap- A 27 éves Ilona barátnõivel együtt hazafelé tartott. Az Ung partján, a Budapest vendéglõ közelében azonban elváltak egymástól, Ilona egyedül maradt. Mobil telefonján felhívta egyik ismerõsét, de csak pár szót tudott váltani vele. Hátulról ugyanis megtámadták, leütötték, elvették készülékét. A kórházban megállapították, hogy súlyos koponyasérülést szenvedett. Az orvosok természetesen értesítették a rendõrséget. A tetteseket azonban egyelõre nem sikerült megtalálni. Néhány nap múlva a sérüléseibõl felépült Ilona betért a központban lévõ Havasi Gyopár üzletbe, hogy új mobil tele- Vadkender a kertben vezetõje lábtörést szenvedett. Ugyanezen a napon még egy súlyos közlekedési baleset történt, az ilosvai járási Ölyvös (Vilhivka) közelében egy 22 éves szajkófalvi (osziji) lakos elvesztette uralmát jármûvének kormánya felett, és az út menti árokba hajtott. A gépkocsi vezetõje néhány karcolással úszta meg a balesetet, utasa azonban, egy 22 éves ilosvai üzletember a helyszínen életét vesztette. A rendõrség vizsgálja mindkét baleset körülményeit. raforgó között 88 magasra nõtt vadkender tövet találtak, egy részükrõl már le voltak törve a levelek. Így aztán házkutatást tartottak, melynek során a padláson 7,2 kilogramm szárított vadkender levelet lefoglaltak. A 26 éves Ibolya két gyermeket nevel, férje az év elején Magyarországra ment dolgozni. Ibolya otthon maradt. Megtudta, hogy a kábítószer kereskedõk jó pénzt fizetnek a vadkenderért, vetõmagot szerzett, tavasszal a kukorica, napraforgó közzé több sort vetett belõle. Szeptember elején látott hozzá a termés betakarításához, de csak 18 tõrõl volt ideje letörni a leveleket. Az üzletben ismerte fel ellopott mobil telefonját A haranglábi ukrán-magyar határátkelõ állomáson tüzetes vizsgálatnak vetettek alá egy Renault márkájú személygépkocsit. A Magyarországról belépett autó volánjánál az egyik közeli községben szol- font vásároljon. Éppen akkor tért be az üzletbe egy fiatalember, aki mobil telefont ajánlott megvételre az egyik elárusítónak. Ilona legnagyobb meglepetésére felismerte a készülékben ellopott telefonját. Véletlenül éppen két rendõr is tartózkodott az üzletben, felszólították a fiatalembert, mutassa meg a készülék okmányait, amit természetesen nem tudott megtenni. Futásnak eredt, de a Korjatovics-tér közelében utolérték. A tolvaj a Munkácson lakó Szergej volt. Egy nap múlva megtalálták bûntársát, Vaszilt is. Mindketten hasonló bûntény elkövetéséért megjárták a vádlottak padját. Most újabb börtönbüntetés vár rájuk. Kábítószert találtak a határon egy lelkésznél gáló lelkész ült, csomagjában a vámosok 200 db. kábítószer-tartalmú tablettát találtak. Az illetõ nem tudott magyarázatot adni arra, mi volt a célja ezzel a nagy mennyiségû kábítószerrel. A Vidomosztyi Miliciji és a RIO címû hetilapok anyagai nyomán A bajnokságban fölényesen vezetõ Dinamo Kijev és Metalurg Donyeck biztosan nyert a mezõnyben egyedüliként nyeretlen FK Harkiv és az Illicsevec ellen, és mivel a legközelebbi üldözõ, a Metaliszt Harkiv vesztett Zaporizzsjában, tovább növelték elõnyüket. Két döntetlen mellett három hazai és három vendégsiker is született a fordulóban. Biztos ungvári siker Sorozatban harmadik mérkõzését nyerte meg az országos másodosztályú labdarúgóbajnokságban az Ungvári Zakarpattya, az összesített gólarány pedig a 270 perc alatt 10-1 volt Mihajlo Ivanicja csapata javára. A remek szereplés ellenére az Ung-partiak mégsem állnak feljutást érõ helyen. Az ungváriak legutóbbi áldozata a Dnyisztro Ovidiopol volt, amely ellen 4-1-re nyertek Babenkóék a vasárnap rendezett 12. fordulóban. A hazai találatokon Jaros (2), illetve Charles Nevuce és Mikuljak osztozott, a Az utóbbi hetekben meglehetõsen rossz passzban lévõ bajnok MTK ezúttal Újpesten futott bele egy kiadós vereségbe. A Soproni Liga 10. fordulójának leggólgazdagabb találkozóját mégsem Újpesten, hanem Debrecenben rendezték. Eredmények: UTE MTK 4-1, Debrecen REAC 6-2, Siófok Budapest Honvéd 0-1, Kecskemét Vasas 2-0, Haladás Kaposvár 1-1, Nyíregyháza Diósgyõr 2-2, Fehérvár Paks 4-1, Gyõri ETO ZTE 1-0. NÉHÁNY SORBAN Talmácsi Gábor a 3. helyen végzett a gyorsaságimotoros-világbajnokság 125 köbcentiméteres sorozatában az Ausztrál Nagydíjon a futamgyõzelemmel együtt az idei vbcímet is megszerzõ francia Mike di Meglio és a német Stefan Bradl mögött. Összetettben di Meglio 237 ponttal már biztosan elsõ, a további helyekért viszont a 187 pontos Bradl és 181 ponttal negyedik Talmácsi mellett a 183 ponttal jelenleg harmadik olasz Simone Corsi is versenyben lesz a hátralévõ két futamon. A * * * Nagyszõlõsön megrendezett megyei Szuperkupa döntõn a bajnok Munkácsi FC és a kupagyõztes Szolyvai Avangard gól nélküli döntetlenre végzett, büntetõkkel pedig a szolyvaiak nyertek 4-2-re. A bajnokságban viszont a Latorca-partiak haladnak afelé, hogy megvédjék címüket, mivel 60 ponttal állnak az élen. A további érmes helyekért a Szolyvai Avangard (52), a Kõrösmezõi Hoverla (51) és a Beregvidéki SC (50) vív ádáz harcot. A megyei pontvadászatból még 5 forduló van hátra. V * * * alószínüleg három magyar nõi kézilabda-csapat is bejut majd az EHF-kupa legjobb 32 együttese közé. A Dunaferr a BL- Vorszkla Poltava 0-0, Csornomorec Odessza Sahtar Donyeck 0-3, Metalurg Zaporizzsja Metaliszt Harkiv 1-0. A Dinamo és a Metalurg Donyeck 25 ponttal vezeti a tabellát, õket három 18 pontos együttes, a Metaliszt, a Vorszkla és a Metalurg Zaporizzsja követi. A Sahtar 12 ponttal még mindig csak a tizedik. vendégek részérõl pedig Batalszkij volt eredményes. A feljutásért folytatott harcban a riválisoknak számító ellenfelek közül a listavezetõ PFK Szevasztopol a Prikarpattya Ivano-Frankivszk vendégeként rendezett gólparádét (2-6), az Obolony Kijev pedig a Krimteplicát gyõzte le 2-1-re. A bajnoki tabellát a 28 pontos szevasztopoliak vezetik a 26 pontos Obolony és az ugyanennyi egységgel rendelkezõ, de rosszabb gólkülönbségével a harmadik helyre szoruló Zaki elõtt. A 4. helyezett Voliny Lucknak 21 pontja van. Az október 12-én sorra kerülõ 13. fordulóban az ungváriak a 6 ponttal sereghajtó Energetik Burstin otthonába látogatnak. Újpesten is elkapták a bajnokot A bajnoki tabellát 23 ponttal vezetõ UTE mögött a második Debrecennek 21, a harmadik Haladásnak 20 pontja van. A most folyó bajnokságban elõször szerepel az élen az NB-II Keleti csoportjában az FTC, bár a zöld-fehérek a hétvégén rendezett 9. fordulóban csak 1-1-es döntetlent értek el Cegléden. Az addig listavezetõ Bõcs 1-0-ra kikapott a DVSC-DEAC otthonában, így az egyformán 22 pontos Fradi és bõcsiek között a jobb gólkülönbség dönt a budapestiek javára. selejtezõ koppenhágai fordulójában csak a szerb NIS együttesét tudta legyõzni, a Motor Zaporizzsjától és a házigazda Köbenhavn gárdájától is kikapott, így átkerült az EHF kupába (innen a házigazda dánok jutottak fel a fõtáblára). A Fehérép-Alcoa a belarusz Arkatron kétszeri legyõzésével jutott tovább, a Budapest- Bank FTC pedig az elsõ találkozón ra gyõzte le a szlovák Duslo Sola együttesét. A férfi BL-ben mindkét magyar résztvevõ gyõzelemmel rajtolt. Az MKB Veszprém hazai környezetben ra verte a német Flesburg gárdáját, a PICK Szeged pedig a lengyel Wisla Plock otthonában nyert fölényes magabiztossággal (26-16). A * * * Bajnokok Ligája csoportkörének második játéknapján a Dinamo Kijev a török Fenerbahce otthonában harcolt ki értékes döntetlent és két ponttal a harmadik helyen áll a G-jelû kvartettben. Az A-csoportban szereplõ Sahtar Doneck a 87. percig vezetett a Barcelona ellen, a hajrában azonban Messi két találata megpecsételte a bányászegyüttes sorsát. Két forduló után a Sahtar 3 pontos. Az UEFA kupában a Metaliszt Harkiv az idegenbeli 1-0-ás vereséget követõen hazai környezetben parádés játékkal 4-1-re gyõzte le a török Besiktas gárdáját, és bejutott a csoportkörbe. Rovatvezetõ: Jakab Lajos

16 16 Rejtvények BEREG KÁRPÁT A rejtvényt készítette: Balázsi Csaba CELSIUS LOPE DE VEGA- IDÉZET 1 SZERTESZÉT TONNA MAROKKÓI VÁROS VÉKONY FÉMLEMEZ LENMAG! MENEKÜL OLYAN MÉRETŰ TAGADÁS RANGJELZŐ SZÓCSKA KÍVÁNSÁGOT ÍRÁSBAN BEADÓ FLUOR USZÍTANI NYAK- MELEGÍTŐ Beküldési határidõ: október 19. TRÓNOL SZEMMEL ÉRZÉKEL A KÖZELIEK ÉLES, MAGAS VONZŐ, HANGOT AD MEGNYERŐ TERMÉSZET SIEMENS HEVEDER ZORRO JELE BANÁNÁG RÉSZE! Felhívás! Kedves rejtvényfejtõk! A megfejtéseket a terjesztõknél, illetve a szerkesztõségben kapható szelvényeken küldjék be. Nyerteseink: INFO elõfizetés: Szabó Erzsébet (Bátyú, Balog Edgár u. 7.), Rajnoha Éva (Mezõgecse, Béke u. 5.), Nagy István I. (Nagymuzsaly, Újélet u. 24.), Popely Katalin (Beregszász, Zrínyi u. 21.). ILLATOS HINTŐPOR FRANCIA FIZIKUS LÍBIA AUTÓJELE NÉVELŐ ASSZONY FEKETE ISTVÁN FECSKÉJE ÁLLAM- ÜGYEK RÉSZE! NAGYON RÉGI AZ HÁZ PUSZTULÁSA (JEAN EP- STEIN-FILM) KÖRJELZÉS MŰSORT ELŐAD KÍNAI TERÜ- LETMÉRTÉK ÁGYU- SOKNÁL SZOLGÁL AMPER MÉLYRE HATOL GÁZNEMŰ ÉGÉS- TERMÉK VERDI EGYIK OPERÁJA 2 ERES! A PINCÉBE MÉTER KELLEMESEN HŰVÖS ÍRÓ, POLITIKUS (ANDRÁS) KASZÁLÓ ALKATUNK RÉSZE KONYHA- FŐNÖK FOLYÓ- SZEGÉLY RADON MUNKÁBÓL ELBOCSÁT NYELVÉSZ (SÁMUEL) KOPASZ USA- EGYETEM DOBÓ - SZÍNÉSZNŐ ÉGI CSATORNA A NAGY SEMMI ISMÉTELT TILTÁS ÁTMÉRŐ FELSZÚRJA CÉLBADOBÓ SPORT Naplopó szórakoztató magazin: Pisták László (Oroszi, Fõ u. 25.) Bíró Gizella (Bótrágy, Széchenyi u. 94.), Kádár Béla (Péterfalva, Rákóczi u. 18.), Berki Patrik (Mezõgecse, Hajnal u. 92.), Barta Zsolt (Beregsom, Petõfi u. 4.), Ács Margit (Beregszász, Kölcsei u. 9.), Kosztyó Erzsébet (Nagybakta, Szabadság tér 8/1.), Varga Eszter Ágnes (Bene, Szuvorov u. 13.), Dankó Gabriella (Nagyszõlõs, Borkanyuk u. 35.), Dudás Krisztián (Beregszász, Munkácsi u. 77.), Komárova Galina (Csap, Priozernaja u. 24/c.), Vakarova Katalin (Bátyú, Kossuth u. 120.), Nyeste Béla (Bátyú, Kossuth u. 163.), Papp Tibor (Beregszász, Munkácsi u. 77.). 39. szám megfejtése: Minden az ember kezében van. Mossunk sûrûn kezet! Plusz egy vicc: Hogy fény derüljön az igazságra. Plusz egy vicc Helyezze el az alábbi szavakat, betûcsoportokat öt kivételével az ábrában! Egy szót könnyítésül elõre beírtunk. Az öt megmaradt szóból a következõ vicc csattanóját állíthatja össze: A gépkocsivezetõi tanfolyamon az egyik hallgató félhangosan gondolkodik: Elképesztõ, menynyi szabály van! Egy egész élet nem elég arra, (A monológ folytatását, azaz a vicc csattanóját, a megmaradt szavakból állíthatja össze.) Kétbetûsek: AZ, BE, CD, EJ, IK, LZ, OK, ÓM, ZS. Hárombetûsek: AER, ALE, APA, ÁTL, BME, ESZ, GIA, OMO, SIS, SPE, STO, TON, URU, ZOA. Négybetûsek: AZZÁ, BENÕ, ELÁN, ETNA, HOGY, KERT, LÁDA, MORC, NAPA, NESZ, OLTÓ, ORDA, SILD, SKÓT, SORT, TELE, TOLL, TÓDI, UTAS, VALL, YALE. Ötbetûsek: AKONA, ATLAS, ÁLARC, BÁRCA, BÉLFA, BORKA, BÜRKE, DALIA, ELKAP, EMBER, EZÉRT, ÉLÉNK, IDELÕ, JALTA, JELEZ, JOKER, KILÁT, KONDA, KOTTY, MELLÉ, OSCÁR, PENGE, RÉNFA, RIADT, SORFA, START, SZÖRF, TEMZE, TONGA, TORMA, TOR- Diós csirkekrémleves Hozzávalók: 1,2 l csirkeleves (kockából), 1 dl tejföl, 1 dl tejszín, 5 dkg darált dió, 30 g liszt, petrezselyemzöld, currypor, õrölt fekete bors, só, 6 dkg levestészta. Elkészítés: A vizet a leveskockákkal felforraljuk, beleszórjuk a darált diót és a fûszereket. A tejfölt, a tejszínt és a lisztet összekeverjük, behabarjuk vele a levest. Az apróra vágott petrezselyem felét is beleszórjuk és pár percig kevergetve fõzzük. Levesszük a tûzrõl és belekeverjük a maradék petrezselymet is. A levestésztát sós vízben megfõzzük és elosszuk a csészékben (vagy tányérokban) és rámerjük a levest. TA, TÖLGY, TÜNDE, UK- RÁN, VASFA, VÁRTA, VILMA, ZENTA, ZSONG. Hatbetûsek: ABONÁL, ADANDÓ, ATTASÉ, ÁRA- DÁS, BEÁRAD, OTELLÓ, SPÁRGA, TEKINT, TES- TÁL, ZSOLNA. Hétbetûsek: ÁPOL- GAT, CSILLÉS, KITELIK, LEVETÉS, NYIKKAN, ODAVONZ, OPERÁLÓ, PAPRIKA, RÉPAFEJ, UTÓIRAT. Nyolcbetûsek: BELÉN- DEK, STATIKUS. Kilencbetûsek: ARC- LEMOSÓ, MEGSZEGJE, TAPOGATÁS. Tízbetûsek: AJTÓRE- TESZ, IRATKAPOCS. Tizenegy betûsek: BOM- BABIZTOS, KETTÉSZA- KAD, VALAMENNYIT. Csirkecomb burgonyakabátban Hozzávalók: 4 csirkecomb, csirke fûszerkeverék, 1 kg burgonya, 3 dkg vaj, 10 dkg reszelt sajt, tej, só, bors, 2 g. fokhagyma, olaj. Elkészítés: A csirkecombokat befûszerezzük, és fél órát hagyjuk pácolódni. Egy tepsibe sütõpapírt teszünk és egy kevés olajjal bekenjük, majd belerakjuk a csirkét és a tetejét is beolajozzuk. Betesszük a sütõbe és 200 C-on majdnem készre sütjük. Közben elkészítjük a krumplipürét a szokásos módon, azzal a különbséggel, hogy a vajon és a tejen kívül adunk hozzá reszelt fokhagymát, borsot és a reszelt sajt felét. Kicsit sûrûbbre készítjük a krumplipürét, ezért csak kevés tejet adjunk hozzá. A csirkecombokat bevonjuk tortaformázó segítségével a pürével, meghintjük a maradék reszelt sajttal és a sütõben pirosra sütjük. A nyereményeket csak a terjesztõinktõl, illetve szerkesztõségünkben vehetik át! Borkrémes csokis gyümölcstorta Hozzávalók: 2 nagy tojás, 3 púpos ek. cukor, 3-4 púpos evõkanálnyi sütõporral elkevert liszt, kb. fél dl olaj, 2 dl tejszín, 1 zacskó vaníliás pudingpor, étcsokoládé. Elkészítés: A tojást a cukorral jó habosra keverjük, hozzáadjuk sütõporral elkevert lisztet, meg a kb. fél dl olajat és sütünk egy olajos piskótát egy kapcsos tortaformában. A félbevágott körtéket, almákat, nektarint megfõzzük édes fehérborban, amibe teszünk cukrot, citromhéjat, fahéjat, pár szem szegfûszeget. Kiszedjük a gyümölcsöket, és felforraljuk a fõzõlevet, amíg kb. 2 dl lesz belõle. A tejszínbe keverjük a vaníliás pudingport, a bort és sûrûre fõzzük. Még melegen a piskótára kenjük, kirakjuk a gyümölcsökkel és hagyjuk kihûlni, majd betesszük a hûtõbe. Olvasztott csokival leöntjük. Elõtte a gyümölcsök tetejérõl papírtörlõvel leitatjuk a nedvességet.

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Dr. Orosz Ildikó: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola létrejöttéig nem létezett önálló magyar felsőoktatási intézmény. A szovjet rendszerben

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.3 2550/2009 Csillagocska Óvoda Kisbégány A Kisbégányi "Csillagocska

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Mindenkinek Becsengettek! program

A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek becsengettek! elnevezésű oktatási esélyegyenlőségi program 2009-ben Magyarországon jött létre azért, hogy teret biztosítson a fogyatékkal élők számára

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért!

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! S A J T Ó A N Y A G Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! Az Idősek világnapjához közeledvén kiemelt hangsúlyt kap az immár nyolcadik éve élő Tápláló szeretet program, mely a nógrádi nyugdíjasok

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58 Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 8 MEGHÍVÓ A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület elnöke biztosított jogkörben eljárva a N.N.N. Kör Egyesület tagjait 2012.január

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben