A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény. PBKIK Közbeszerzési referens képzés Bozsánovics Judit Pécs, szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. PBKIK Közbeszerzési referens képzés Bozsánovics Judit Pécs, 2013. szeptember 27-28."

Átírás

1 A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény PBKIK Közbeszerzési referens képzés Bozsánovics Judit Pécs, szeptember

2

3 I. Egybeszámítási szabály Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés esetén: (Kbt. 18. ) a hasonló áruk beszerzése, vagy szolgáltatások megrendelése közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni meg, a becsült érték Építési beruházás esetén: az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő szempontként figyelembe venni. Kivételek: (Kapcsolódó kis értékű beszerzések esetén) A fentiektől eltérően mindig e törvény Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződés megkötésére, amelynek becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében forintnál, az építési beruházások esetében pedig forintnál kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított rész értéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit az egybeszámítás bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a beszerzés becsült értékeként. Amennyiben a beszerzés becsült értéke az egybeszámítás alapján az uniós értékhatárt elérné, a kivételi szabály alapján nem alkalmazhatóak azok a rendelkezések, amelyeket a Kbt. Harmadik Része a törvény alkalmazása alól kivételként határoz meg [120. ]. Annak megítéléséhez, hogy a Harmadik Rész szerint milyen eljárás folytatható le, az egyes leválasztott szerződések értéke önállóan vehető figyelembe

4 I.1. Egybeszámítási szabályok (árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén) Kbt. 18. (2) bekezdés Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés esetén: a hasonló áruk beszerzése, vagy szolgáltatások megrendelése Hasonlóság értelmezése (a korábbi joggyakorlat alapján): egyazon célra irányulást (Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf /2007/5. sz. ítélete, D.392/13/ sz. határozat) jelenti. - CPV kódok vizsgálata, azonos beszerzési tárgy

5 I.2. Építési beruházások egybeszámítási szabályai az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. Ugyanazon építési beruházásnak tekintendő az építési engedélyben több megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes megvalósulási szakaszokban megépített építmények, építményrészek együttesen). [306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ] Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő szempontként figyelembe venni.

6 I.3. Kis értékű beszerzések sajátos egybeszámítási szabályainak változása Kbt. 18. (3) bekezdés: Mindig nemzeti értékhatár szerinti eljárás keretében valósítható meg. Nem alkalmazható annak érdekében, hogy az ajánlatkérő mentesüljön a közbeszerzési kötelezettség alól (értékhatár alatti beszerzések esetén). Uniós értékhatárt elérő egybeszámított érték esetén nem alkalmazhatóak a Harmadik rész szerinti kivételi esetek.

7 A nemzeti eljárásrendbe sorolható, egybe nem számítandó beszerzések Árubeszerzés Szolgáltatás Építési beruházás Korábbi szerződés maximális értéke Egybe nem számítandó szerződés maximális értéke Ft Ft Ft Ft

8 Példa - Pályázati forrás: nettó Ft - Tárgya: képalkotó diagnosztikai berendezés beszerzése - A nyílt eljárás eredményeként megkötött szerződés nettó értéke: Ft - A pályázat keretében fennmaradó nettó Ft értékben az ajánlatkérő kiegészítő beszerzést kíván megvalósítani (további egy darab leletező monitor tárgyában) Kbt 18. (3) bekezdése alkalmazható, mivel együttesen teljesülnek az azt megalapozó jogszabályi feltételek: - a kiegészítő beszerzés értéke < Ft; - a kiegészítő beszerzés értéke < egybeszámított érték 20%-a [( )*0,2= Ft] Az ajánlatkérő nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását követően jogosult a kiegészítő beszerzés megvalósítására.

9 II. Alkalmazandó eljárásrend Uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések: a törvény Második Része Ez alatti és a nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések: a törvény Harmadik Része Speciális szabályok: a 4. sz. mellékletben foglalt szolgáltatások esetén a Kbt. Harmadik Része alkalmazható (összetett szolgáltatások esetén is, ha a 4. melléklet szerinti szolgáltatás a meghatározó értékű) Jogi szolgáltatások Nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni (az uniós értékhatárt elérő értékű szerződés esetén tájékoztató hirdetmény közzétételi kötelezettség) Szolgáltatási koncesszió: a törvény Harmadik Része alkalmazandó Tervpályázati eljárás: külön jogszabály 305/2011. (XII. 23.) Korm. rend.) Építési koncesszió: Második Rész XIII. fejezet szerinti szabályok

10 III. Közbeszerzési eljárás típusok (Kbt. 82. ) Közbeszerzési eljárás fajták Választható eljárás fajták Feltételhez kötött eljárás fajták Nyílt eljárás Tárgyalásos eljárás Meghívásos eljárás Hirdetmény közzétételével induló, kivéve nemzeti eljárásrendben Keretmegállapodásos eljárás Hirdetmény közzététele nélkül induló, sajátos szabályok: Kbt (7) bek. a) pont Dinamikus beszerzési rendszer (külön jogszabály) Versenypárbeszéd* *Nemzeti eljárásrendben a Kbt a szerinti önálló eljárási rend Kbt. 122/A. szerinti nyílt

11 IV. Kizáró okok I. Kötelezően alkalmazandó kizáró okok: Kbt. 56. Uniós értékhatár szerinti építési beruházások esetén a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékén való szereplés II. Választható kizáró okok: Kbt. 57. Igazolási módja: 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet (EU-s eljárás esetén: A felhívásban kötelező előírni a változásbejegyzési kérelem csatolását és cégbíróság igazolását) Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki

12 IV.1. Kbt. 56. (kötelező kizáró okok) EU-s eljárásban: - Kbt. 56. (1) és (2) bekezdés kötelező; - Építési beruházás esetén: felhívásban kötelező előírni az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét Nemzeti eljárásban: off-shore cégek kizárása - Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont és (2) bekezdése szerint - kötelező Kizárási okok: végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás felfüggesztett tevékenység gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltás adó-, vám-, TB tartozás korábbi eljárásban hamis adatszolgáltatás bűncselekmény elkövetése (korrupciós bűncselekmények, hűtlen -, hanyag kezelés, költségvetési csalás, stb.) fizetési fegyelem megsértése hamis adatszolgáltatás a közbeszerzési eljárás során off-shore cégek

13 Kizáró okok: IV.2. Kbt. 57. (választható kizáró okok) gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos jogszabálysértés versenyeztetési eljárás során elkövetett jogszabálysértés korábbi közbeszerzési eljárásban szerződéses kötelezettség nem teljesítése nyilvántartásba nincs bejegyezve szolgáltatás ellátásához szükséges engedély, jogosítvány, kamarai tagság hiánya Szakmai kötelezettség megszegése vagy etikai szabályokba ütköző cselekedet

14 IV.3. Új kizáró ok az off-shore vállalkozások kizárása érdekében 56. (1) bek. k) pont a) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van b) közbeszerzésből származó jövedelme kedvezményesebben adózna, mint belföldi jövedelme c) tényleges tulajdonosa nem megismerhető 56. (2) bek. ajánlattevőben több, mint 25 %-os mértékben tulajdonosi vagy szavazati joggal rendelkezik off-shore cég

15 Az off-shore cégekkel összefüggő kizáró okok igazolása 56. (1) ka) pont: adóilletőség 56. (1) kb) pont: kedvezményes adózás ajánlatkérő ellenőrzi a cégjegyzékadatok alapján (1. Nem mo-i letelepedésű cég esetén eltérés: a) az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőségigazolás, b) ajánlattevői nyilatkozat 2. Nemzeti kivéve Kbt szerinti eljárás eltérése: ajánlattevői nyilatkozat) 56. kc) pont: tulajdonosi kör ajánlattevői nyilatkozat - szabályozott tőzsdén jegyzik - ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén: - tényleges tulajdonos bemutatása - nem megismerhető tényleges tulajdonosa 56. 2) bekezdés: > 25% off-shore tulajdon ajánlattevői nyilatkozat - nincs több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet, - ha van, megnevezendő, és nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá

16 IV.4. Alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevők esetén I. Kötelező kizáró okok esetén: ajánlattevői nyilatkozat II. Választható kizáró okok esetén: ajánlattevő nyilatkozik az érintett szervezet helyett az érintett szervezet nyilatkozata

17 IV.5. Ajánlatkérő által ellenőrizendő elektronikus nyilvántartások entes Jegyzékek: Eltiltott ajánlattevők és hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listája e=search (MKIK.hu-online építőipari kivitelezői névjegyzék)

18 IV.6. Kizáró okok igazolásai 56. (1) Kizáró ok a) végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás Igazolása E-cegjegyzek adataiból AK ellenőrzi b) Tevékenységét felfüggesztette a) pont szerint, ha nem minősül cégnek közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat c) gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény d) közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltás b) ponttal megegyező, magánszemély esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány a) pont szerint és KH honlapján található nyilvántartásból e) adó-, vám-, TB tartozás NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából ellenőrzi AK, egyéb esetben adó- és vámhivatal igazolása, vagy együttes igazolás f) korábbi eljárásban hamis adatszolgáltatás közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat

19 Kizáró okok igazolásai 56. (1) Kizáró ok Igazolása h) bűncselekmény elkövetése (hűtlen -, hanyag kezelés, költségvetési csalás, stb.) Kizárólag természetes személy esetén: hatósági erkölcsi bizonyítvány i) fizetési fegyelem megsértése közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat j) hamis adatszolgáltatás a közbeszerzési eljárás során AK ellenőrzi az eljárás során ka) adóilletőség E-cegjegyzek adataiból AK ellenőrzi Kb) Kedvezményes adózás E-cegjegyzek adataiból AK ellenőrzi Kc) (2) tényleges tulajdonos nem ismerhető meg Off-shore tulajdonrész nyilatkozat nyilatkozat

20 Kizáró okok igazolásai 57. (1) Kizáró ok Igazolása a) gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos jogszabálysértés b) versenyeztetési eljárás során elkövetett jogszabálysértés c) korábbi közbeszerzési eljárásban szerződéses kötelezettség nem teljesítése közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat d) nyilvántartásba nincs bejegyezve E-cégjegyzék adataiból AK ellenőrzi, egyebekben nyilvántartási igazolás Építési beruházás esetén: mkik.hu-n AK ellenőrzi e) szolgáltatás ellátásához szükséges engedély, jogosítvány, kamarai tagság hiánya Elektronikus nyilvántartásokból AK ellenőrzi, egyebekben nyilvántartás igazolás f) Szakmai kötelezettség megszegése vagy etikai szabályokba ütköző cselekedet közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat

21 V. Alkalmassági követelmények Követelmények (Kbt. 55. ) szakmai tapasztalat es képzettség, műszaki es technikai feltételek, minőségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványok, min. 1 feltétel előírása gazdasági és pénzügyi helyzet min. 1 feltétel előírása Igazolási módok (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet )

22 V.1. Pénzügyi alkalmasság (310/2011. (XII.23. Korm. rend. 14. ) A) Legfeljebb a felhívás feladásától/megküldésétől visszaszámított 2 évre szóló banki nyilatkozat, tevékenység megkezdésétől függően B) Saját vagy jogelőd beszámolója, e-beszámolóból AK ellenőrzi C) Legfeljebb az előző 3 üzleti évre vonatkozó árbevétel, illetve közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi nyilatkozat, tevékenység megkezdésétől függően D) Szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás B) ponttal összefüggésben a felhívásban előírandó árbevételi minimum a később létrejött gazdasági társaságok részére B) és C) ponttal összefüggésben, ha az AT/RJ olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy árbevételi nyilatkozattal kiegészítő tájékoztatás keretében kérhető/adandó meg az alkalmassági követelménye és annak igazolási módja Közszolgáltató jogosult egyéb alkalmassági feltételt előírni 123. szerinti eljárásban jogosult egyéb igazolási módot előírni 122. esetén igazolások helyett AT nyilatkozata is elfogadható

23 V.2.a. Műszaki alkalmasság árubeszerzés esetén (310/2011. (XII.23. Korm. rend. 15. (1) bekezdés) A) Legfeljebb a felhívás feladásától/megküldésétől visszaszámított megelőző 3/6 évre szóló referencia ismertetés (teljes időszak vizsgálandó) B) Műszaki-technikai felszereltség leírása C) Szakemberek végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai gyakorlata D) Beszerzendő áru leírása, fényképe E) Tanúsító szervezettől származó tanúsítvány F) Összetett, különleges cél esetén: termelési képesség, vizsgálati és kutatási eszközök, minőségbiztosítási intézkedésekről az AK vagy más szervezet által végzett vizsgálattal

24 V.2.b. Műszaki alkalmasság szolgáltatás megrendelésekor (310/2011. (XII.23. Korm. rend. 15. (3) bekezdés) A) Legfeljebb a felhívás feladásától/megküldésétől visszaszámított megelőző 3/6 évre szóló referencia ismertetés (teljes időszak vizsgálandó) B) Teljesítésért felelősök végzettsége, képzettsége, C) Legfeljebb 3 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszám, vezető tisztségviselők létszáma D) Szakemberek végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai gyakorlata E) Rendelkezésre álló eszközök, műszaki felszereltség F) Minőségbiztosítási intézkedések, kutatási vizsgálati eszközök leírása G) Összetett, különleges cél esetén: termelési képesség, vizsgálati és kutatási eszközök, minőségbiztosítási intézkedésekről az AK vagy más szervezet által végzett vizsgálattal H) A szolgáltatás azon részének megjelölése, ahol harmadik személlyel történő szerződéskötésre kerül sor I) Környezetvédelmi intézkedések (indokolt esetben, teljesítéshez alkalmazni kell)

25 V.2.c. Műszaki alkalmasság építési beruházás esetén (310/2011. (XII.23. Korm. rend. 15. (2) bekezdés) A) Legfeljebb a felhívás feladásától/megküldésétől visszaszámított megelőző 5/8 évre szóló referencia ismertetés (teljes időszak vizsgálandó) B) Műszaki-technikai felszereltség leírása C) Teljesítésért felelős vezetők képzettsége, végzettsége D) Legfeljebb 3 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszám, vezető tisztségviselők létszáma E) Szakemberek végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai gyakorlata F) Környezetvédelmi intézkedések (indokolt esetben, teljesítéshez alkalmazni kell)

26 V.3. Alkalmasság igazolása Közös ajánlattevők esetén: együttes megfelelés/elég, ha az egyik tag felel meg Alvállalkozó alkalmasság önállóan nem vizsgálható Kapacitást biztosító szervezet Ajánlattevővel fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül bevonható, de az alábbi esetekben igazolhat alkalmasságot: Erőforrások tényleges igénybevétele esetén (alvállalkozói megjelölés esetén) Referencia esetén: a szakmai tapasztalat bevonásáról szóló nyilatkozat, Építési beruházások esetén sajátos szabály: kezességvállalás Gazdasági-pénzügyi alkalmasság esetén: kezességvállalás az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg Igazolási módok: Ajánlattevő: megjelöli kapacitást biztosító szervezetet és az alkalmassági feltételt, amelyhez igénybe veszi Kapacitást biztosító: alkalmasságot igazol és erőforrás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot tesz, építési beruházás esetén referencia igazolásához bevont szervezet kezességvállaló nyilatkozatot is, Kbt. 55. (6) bekezdés c) pont szerinti kezességvállaló nyilatkozat.

27 VI. Bírálati szempontok (Kbt. 71. ) Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás; Összességében legelőnyösebb ajánlat: - értékelési részszempont meghatározása, - súlyszám meghatározása, - adható pontszám alsó és felső határa, - pontkiosztás módszere A fenti adatokat az eljárást megindító felhívásban kell megadni azzal, hogy a pontkiosztás módszerének részletes ismertetése megadható a dokumentációban.

28 VI.1. Bírálati részszempontok meghatározásának szabályai Nem értékelhető az ajánlattevő alkalmassága; Az ellenszolgáltatás összegét minden esetben meg kell jelölni; Mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (pl: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság, költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); a részszempontok körében értékelhető a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke; Nem értékelhető ugyanazon tartalmi elem többszörösen; A részszemponthoz alszempont is megadható, az alszempont tényleges jelentőségével arányban álló súlyszámot is meg kell adni. Az ellenszolgáltatás mértékén kívüli részszempontok esetében megadható az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyet elérő vagy meghaladó ajánlatok maximális pontszámmal kerülnek elbírálásra, és megadható minimumelvárása, melynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető.

29 VII. Nyertes ajánlat kiválasztása Az ajánlatkérő által meghatározott bírálati szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlat (összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja esetén: a legmagasabb (súlyozott) összpontszámot elért ajánlat) Azonos összpontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a nyertes, illetőleg a legmagasabb súlyszámmal bíró értékelési részszempont esetén magasabb pontszámot elért ajánlat. Közjegyző előtti sorsolás

30 VIII. A közbeszerzési szerződés megkötése (Kbt ) A nyertes (közös) ajánlattevővel kell írásban megkötni (ajánlati részenként); kivéve a nyertes visszalépése esetén az összegzésben megjelölt legkedvezőbb ajánlattevővel Az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlati tartalomnak megfelelően a szerződéstervezet alapján;

31 VIII.1. Szerződéskötésre nyitva álló határidő A közbeszerzési szerződést az összegzés megküldése napjától számított 30 (építési beruházás esetén 60) napon belül kell megkötni. Szerződéskötési moratórium: az összegzés megküldése napját követő 10 nap, kivéve: Nyílt eljárásban egy ajánlatot nyújtottak be, Kétszakaszos eljárásban: ha az ajánlattételi szakaszban egy ajánlat érkezett és a részvételi szakasz eredményével összefüggésben jogorvoslati határidő lejárt, vagy jogorvoslati eljárás jogszerűséget megállapító lezártát követően Egy ajánlattevővel lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén [Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdése, vagy (4) bekezdés b)-d) pontja szerinti jogcím] és a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a rendelkezésére álló határidőn belül - nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával. Keretmegállapodásos eljárás második szakaszában, ha arra a verseny újbóli megnyitása nélkül kerül sor ha a 122. (7) bekezdés a) pontja vagy a 122/A. szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be A fentiektől eltérően: Előzetes vitarendezés esetén: az ajánlatkérői válasz megküldése napját követő 10 napig tilos a szerződés megkötése Jogorvoslati eljárás esetén: kérelem benyújtásától vagy hivatalból történő kezdeményezéstől kezdve az ügyet befejező határozathozatalig tilos a szerződés megkötése, ha az ajánlati kötöttség lejárt, abban az esetben az ajánlattevőnek az ajánlata fenntartásáról szóló nyilatkozata esetén köthető meg a szerződés

32 Példa a szerződéskötési határidő számítására Összegzés megküldése: december 7. Szerződéskötésre nyitva álló határidő: december január 6. (építési beruházás esetén: február 5.) Előzetes vitarendezés esetén: Ajánlatkérői válaszadási határideje: december 15. Szerződéskötésre nyitva álló határidő: december január 6./építési beruházás esetén: február 5.)

33 VIII.2. A szerződés kötelező tartalmi elemei (Kbt ) Az eljárást megindító felhívásban és a szerződéstervezetben foglalt sajátos (környezetvédelmi, minőségbiztosítási, szociális) feltételek; Nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve nem számol el off-shore társasággal összefüggésben felmerülő az ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmas költségeket; A nyertes ajánlattevő a teljesítés időtartama alatt lehetővé teszi tulajdonosi szerkezetének megismerhetőségét; Az értékelés során elbírált ajánlati elemek; Kötelező szerződés felmondási ok: off-shore céggel összefüggő (közvetlen vagy közvetett) 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedés megszerzése. A szerződés időtartama: ha nem indokolt, ne legyen határozatlan vagy aránytalanul hosszú határozott időtartamra szóló

34 IX. A szerződés teljesítésének igazolása (Kbt ) Az ajánlatkérő a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásra nyitva álló határidő: legkésőbb az ajánlattevői teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 nap; Ajánlatkérőként szerződő fél írásban köteles nyilatkozni. Építési beruházás sajátos szabályai: Átadás-átvételi eljárás legfeljebb 25 nap, próbaüzem esetén lehet hosszabb; Ha az ajánlatkérő a készre jelentést követő 15 napon belül nem kezdi meg vagy megkezdi, de az előírt határidőn belül nem fejezi be az átadás-átvételi eljárást, köteles kiállítani az ajánlattevő részére a teljesítésigazolást.

35 X. Az ellenszolgáltatás teljesítése (Kbt (3) bekezdés) Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok szerint jár el: Fizetési határidő: számla kézhezvételének napját követő 30 nap; ha nem állapítható meg a kézhezvétel időpontja vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő legfeljebb a teljesítés (építési beruházás esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének) napját követő 30 nap. Kivéve: ha a szerződésben a felek halasztott fizetésben állapodtak meg, feltéve hogy a választott szerződéses konstrukció vagy a szerződéssel kapcsolatos más egyedi körülmények miatt az tényszerűen indokolt, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot.

36 X.1/1. Sajátos fizetési feltételek építési beruházások esetén (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -a szerint) Építési beruházások esetén, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok alapján jár el: 1. Ajánlattevői nyilatkozattétel az ellenszolgáltatás összegének megoszlásáról 2.Ajánlattevő számla kiállítása 3.Kifizetés 3.1. Alvállalkozói rész teljesítése ajánlatkérő részéről 3.2.Ajánlattevő kiegyenlíti az alvállalkozói számlákat vagy visszatartás köztartozást mutató alvállalkozók esetén 3.3. Ajánlattevő igazolja az alvállalkozók felé fennálló tartozásának kiegyenlítését 3.4. Fővállalkozói rész kiegyenlítése

37 X.1/2. Sajátos fizetési feltételek építési beruházások esetén 1. Nyilatkozattételi kötelezettség: Az ajánlattevő legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozatot tesz: a) Az ajánlattevő felek közül melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) A teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számlákat 2. Számla kiállítása: az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

38 3. Kifizetés: X.1/3. Sajátos fizetési feltételek építési beruházások esetén 3.1. Az ajánlatkérő a számlában feltüntetett alvállalkozói ellenérték 15 (EU-s támogatás esetén:30) napon belül átutalja Ajánlattevő haladéktalanul kifizeti az alvállalkozói számlákat vagy az Art. 36/A. (3) bekezdése szerinti esetben visszatartja ezen összeget 3.3. Ajánlattevő benyújtja az alvállalkozói kifizetést igazoló vagy a köztartozást alátámasztó dokumentumokat az ajánlatkérő részére 3.4. Az ajánlatkérő 15 napon belül (vagy halasztott fizetési határidőről szóló megállapodásban foglaltak szerint) átutalja a fővállalkozót illető ellenszolgáltatást. A 3.2. vagy 3.3. kötelezettségek elmaradása esetén az ajánlatkérő visszatartja a fővállalkozót illető összeget a kötelezettség teljesítéséig.

39 X.2. Előleg (Kbt ) Ajánlattevő igényelheti; építési beruházás esetén, ha a teljesítés időtartama a 2 hónapot meghaladja; Mértéke: a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a (maximum 68 millió forint), de a felek ennél nagyobb mértékben is megállapodhatnak; Építési beruházások sajátos szabályai (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ): előleg kifizetés határideje: a munkaterület átadását követő 15 napon belül, nagyobb összegű előleg több részletben történő megfizetése is lehetséges, ez esetben az első részlet fizetési határidejeként értendő a fenti 15 nap; a szerződés későbbi módosítása az előleg összegét nem érinti;

40 X.3. Számlázási gyakoriság építési beruházások esetén (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. ) 6 hónapnál hosszabb és nettó 50 millió forintot meghaladó értékű szerződés esetén: kivitelezési szakaszonként vagy beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként; 1 milliárd forint alatti szerződés esetén: legalább 4 számla 1 milliárd forint feletti szerződés esetén: legalább 6 számla Első számla benyújtása: legkésőbb a nettó szerződéses érték 25%-nak elérésekor; Végszámla: legfeljebb 30% lehet.

41 XI. Tartalékkeret (építési beruházás esetén) (Kbt (9) bekezdés, 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. ) Legfeljebb a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10%-ának mértékéig köthető ki; Nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, ha a szerződéstervezet részletesen rögzíti a felhasználásának és elszámolásának feltételeit; A szerződés teljesítéséhez, a beruházás rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák elvégzésére használható fel.

42 XII. A közbeszerzés teljesítésében részt vevő felek A szerződés teljesítésében köteles részt venni: - A nyertes ajánlattevő, - Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő tagok, - A nyertes által létrehozott projekttársaság, - Az alkalmasság igazolásához igénybe vett alvállalkozó és szakember, - Azon alvállalkozó, akinek a közreműködése az értékelés során a bírálat részét képezte. A szerződés teljesítésében jogosult részt venni: - Az ajánlattevő által az ajánlatban megjelölt alvállalkozók, - Az ajánlatban nem megnevezett új alvállalkozó, Az alvállalkozó nem vehet igénybe: Saját teljesítésének 25%-t meghaladó mértékben alvállalkozót.

43 XII. 1. A szerződésben részt vevő felek módosításának szabályai (Kbt ) I. Ajánlattevőt érintő körülmények: - Átalakulás (társaságiforma-váltás vagy cégek számában beálló változás: egyesülés, szétválás különválással vagy kiválással) vagy jogutóddal történő megszűnés esetén a jogutód teljesíti a szerződésből eredő kötelezettségeket. (Alvállalkozóra is alkalmazható) II. Új az ajánlatban nem megnevezett - alvállalkozó bevonása lehetséges, ez esetben: - Az ajánlattevőt az Ajánlatkérő felé bejelentési kötelezettség és - Kizáró okokkal összefüggő nyilatkozattételi kötelezettség terheli. - Teljesítésének aránya nem haladhatja meg a 25%-ot.

44 XII.2. A szerződésben részt vevő felek módosításának szabályai (Kbt ) III. A teljesítésben kötelezően részt vevő alvállalkozókat érintő változtatás abban az esetben lehetséges: - Az alkalmasság igazolásához bevont alvállalkozó helyettesítése: - kizárólag a szerződéskötést követően beállott előre nem látható ok, vagy - az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése következtében lehetséges, - ha emiatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető. - Az ajánlatkérő hozzájárulása szükséges hozzá. - Az alkalmassági feltételnek az új alvállalkozóval együttesen kell megfelelni, egyéb esetben nem vonható be a teljesítésbe. IV. A teljesítésben kötelezően részt vevő alvállalkozókat érintő változtatás kizárt, ha: - Az értékelés során elbírálásra került az alvállalkozó közreműködése.

45 XIII. A szerződésmódosítás korlátai Nem módosítható a közbeszerzési szerződés,ha: A) A módosított feltételek további ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tennék lehetővé bírálati tartalmi elem módosításáról, valamint annak részletes indokáról valamennyi ajánlattevőt értesíteni kell; B) A szerződés gazdasági egyensúlya módosítás eredményeként a nyertes javára változna; (az ellenszolgáltatás mértékének 5%-os növekedése) C) A szerződés tárgya új elemmel való kiegészítését eredményezné; Előre nem látható körülmény beállta esetén sem járhat a szerződésmódosítás a B) és C) pontokban foglalt következménnyel.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai Dr. Várhomoki-Molnár Márta NFM, Közbeszerzési Szabályozási és Tájékoztatási Főosztály Tematika A közbeszerzési szerződés megkötése,

Részletesebben

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban A bemutató témái: -2012. január 1-től hatályba lépő rendelkezések. Változik az ajánlattétel intézményes formája és

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény Nemzeti eljárásrend, közbeszerzési szerződések

Az új közbeszerzési törvény Nemzeti eljárásrend, közbeszerzési szerződések Az új közbeszerzési törvény Nemzeti eljárásrend, közbeszerzési szerződések D r. K o v á c s L á s z l ó f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Az új közbeszerzési törvény

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai

Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai dr. Barna Orsolya Közbeszerzési szakértő Budapest, 2011. október 5. 1 A jelen Aktuális problémák a takarítási

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11.

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület Dr. Demkó Ivett hivatalos közbeszerzési tanácsadó, főosztályvezető NFGM, Közbeszerzési Főosztály Erőforrást nyújtó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása 3 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód: 1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Postai cím: Fő u. 10. Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 7621 Pécs, Rákóczi u. 52-56. Telefon: 72/533-500; Telefax: 72/212-133

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235747-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV.

A feladatok részletezése az egyidejűleg megküldött ajánlattételi dokumentációban található. IV. szakasz: Eljárás IV. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Óbudai Parkolási

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Közbeszerzés Dr. Hubai Ágnes Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ÉRTÉKHATÁROK VÁLTOZÁSA A nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Dr. Hubai Ágnes Hatályos Kbt. Új Kbt. 56. (1) bek. a) pont 62. (1)

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.)

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.)

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása - A Fiorács Kft. Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) 1500 férőhelyes sertéstelep építése - VP

Ajánlati felhívás módosítása - A Fiorács Kft. Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) 1500 férőhelyes sertéstelep építése - VP Ajánlati felhívás módosítása - A Fiorács Kft. Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) 1500 férőhelyes sertéstelep építése - VP-2-4.1.1.5.-16 Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/31 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN

AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN AZ ÚJ KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK VONATKOZÁSÁBAN Összeállította: Dr. Szabó László irodavezető ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

II.1) Meghatározás II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Repülési akadályok bemérése és adatbázisba rendezése Kecskemét körzetében

II.1) Meghatározás II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Repülési akadályok bemérése és adatbázisba rendezése Kecskemét körzetében 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

43. számú I. rendű főút melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút megvalósítása - szerződés módosítás

43. számú I. rendű főút melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút megvalósítása - szerződés módosítás 43. számú I. rendű főút melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút megvalósítása - szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.) A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Fénytechnikai eszközök karbantartása /2013. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Enviroduna

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Ellenőrzési tevékenység során végzett adatelemzéshez egyéb hardver és szoftver eszközök beszerzése 3 részteljesítéssel tárgyban, verseny újbóli megnyitásával

Részletesebben

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.)

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés Miskolc,

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27.

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Szalay Eszter j o g

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Munkahelyi képzések támogatása a Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál a pályázati azonosító: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617 tárgyban 5. részfeladatban tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési

Részletesebben

7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016 Budapest,

Részletesebben