A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény. PBKIK Közbeszerzési referens képzés Bozsánovics Judit Pécs, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. PBKIK Közbeszerzési referens képzés Bozsánovics Judit Pécs, 2013. szeptember 27-28."

Átírás

1 A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény PBKIK Közbeszerzési referens képzés Bozsánovics Judit Pécs, szeptember

2

3 I. Egybeszámítási szabály Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés esetén: (Kbt. 18. ) a hasonló áruk beszerzése, vagy szolgáltatások megrendelése közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni meg, a becsült érték Építési beruházás esetén: az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő szempontként figyelembe venni. Kivételek: (Kapcsolódó kis értékű beszerzések esetén) A fentiektől eltérően mindig e törvény Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződés megkötésére, amelynek becsült értéke szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében forintnál, az építési beruházások esetében pedig forintnál kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított rész értéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit az egybeszámítás bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a beszerzés becsült értékeként. Amennyiben a beszerzés becsült értéke az egybeszámítás alapján az uniós értékhatárt elérné, a kivételi szabály alapján nem alkalmazhatóak azok a rendelkezések, amelyeket a Kbt. Harmadik Része a törvény alkalmazása alól kivételként határoz meg [120. ]. Annak megítéléséhez, hogy a Harmadik Rész szerint milyen eljárás folytatható le, az egyes leválasztott szerződések értéke önállóan vehető figyelembe

4 I.1. Egybeszámítási szabályok (árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén) Kbt. 18. (2) bekezdés Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés esetén: a hasonló áruk beszerzése, vagy szolgáltatások megrendelése Hasonlóság értelmezése (a korábbi joggyakorlat alapján): egyazon célra irányulást (Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf /2007/5. sz. ítélete, D.392/13/ sz. határozat) jelenti. - CPV kódok vizsgálata, azonos beszerzési tárgy

5 I.2. Építési beruházások egybeszámítási szabályai az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. Ugyanazon építési beruházásnak tekintendő az építési engedélyben több megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes megvalósulási szakaszokban megépített építmények, építményrészek együttesen). [306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ] Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a gazdasági és egyben műszaki funkció egységét kell döntő szempontként figyelembe venni.

6 I.3. Kis értékű beszerzések sajátos egybeszámítási szabályainak változása Kbt. 18. (3) bekezdés: Mindig nemzeti értékhatár szerinti eljárás keretében valósítható meg. Nem alkalmazható annak érdekében, hogy az ajánlatkérő mentesüljön a közbeszerzési kötelezettség alól (értékhatár alatti beszerzések esetén). Uniós értékhatárt elérő egybeszámított érték esetén nem alkalmazhatóak a Harmadik rész szerinti kivételi esetek.

7 A nemzeti eljárásrendbe sorolható, egybe nem számítandó beszerzések Árubeszerzés Szolgáltatás Építési beruházás Korábbi szerződés maximális értéke Egybe nem számítandó szerződés maximális értéke Ft Ft Ft Ft

8 Példa - Pályázati forrás: nettó Ft - Tárgya: képalkotó diagnosztikai berendezés beszerzése - A nyílt eljárás eredményeként megkötött szerződés nettó értéke: Ft - A pályázat keretében fennmaradó nettó Ft értékben az ajánlatkérő kiegészítő beszerzést kíván megvalósítani (további egy darab leletező monitor tárgyában) Kbt 18. (3) bekezdése alkalmazható, mivel együttesen teljesülnek az azt megalapozó jogszabályi feltételek: - a kiegészítő beszerzés értéke < Ft; - a kiegészítő beszerzés értéke < egybeszámított érték 20%-a [( )*0,2= Ft] Az ajánlatkérő nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását követően jogosult a kiegészítő beszerzés megvalósítására.

9 II. Alkalmazandó eljárásrend Uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések: a törvény Második Része Ez alatti és a nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések: a törvény Harmadik Része Speciális szabályok: a 4. sz. mellékletben foglalt szolgáltatások esetén a Kbt. Harmadik Része alkalmazható (összetett szolgáltatások esetén is, ha a 4. melléklet szerinti szolgáltatás a meghatározó értékű) Jogi szolgáltatások Nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni (az uniós értékhatárt elérő értékű szerződés esetén tájékoztató hirdetmény közzétételi kötelezettség) Szolgáltatási koncesszió: a törvény Harmadik Része alkalmazandó Tervpályázati eljárás: külön jogszabály 305/2011. (XII. 23.) Korm. rend.) Építési koncesszió: Második Rész XIII. fejezet szerinti szabályok

10 III. Közbeszerzési eljárás típusok (Kbt. 82. ) Közbeszerzési eljárás fajták Választható eljárás fajták Feltételhez kötött eljárás fajták Nyílt eljárás Tárgyalásos eljárás Meghívásos eljárás Hirdetmény közzétételével induló, kivéve nemzeti eljárásrendben Keretmegállapodásos eljárás Hirdetmény közzététele nélkül induló, sajátos szabályok: Kbt (7) bek. a) pont Dinamikus beszerzési rendszer (külön jogszabály) Versenypárbeszéd* *Nemzeti eljárásrendben a Kbt a szerinti önálló eljárási rend Kbt. 122/A. szerinti nyílt

11 IV. Kizáró okok I. Kötelezően alkalmazandó kizáró okok: Kbt. 56. Uniós értékhatár szerinti építési beruházások esetén a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékén való szereplés II. Választható kizáró okok: Kbt. 57. Igazolási módja: 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet (EU-s eljárás esetén: A felhívásban kötelező előírni a változásbejegyzési kérelem csatolását és cégbíróság igazolását) Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki

12 IV.1. Kbt. 56. (kötelező kizáró okok) EU-s eljárásban: - Kbt. 56. (1) és (2) bekezdés kötelező; - Építési beruházás esetén: felhívásban kötelező előírni az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét Nemzeti eljárásban: off-shore cégek kizárása - Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont és (2) bekezdése szerint - kötelező Kizárási okok: végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás felfüggesztett tevékenység gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltás adó-, vám-, TB tartozás korábbi eljárásban hamis adatszolgáltatás bűncselekmény elkövetése (korrupciós bűncselekmények, hűtlen -, hanyag kezelés, költségvetési csalás, stb.) fizetési fegyelem megsértése hamis adatszolgáltatás a közbeszerzési eljárás során off-shore cégek

13 Kizáró okok: IV.2. Kbt. 57. (választható kizáró okok) gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos jogszabálysértés versenyeztetési eljárás során elkövetett jogszabálysértés korábbi közbeszerzési eljárásban szerződéses kötelezettség nem teljesítése nyilvántartásba nincs bejegyezve szolgáltatás ellátásához szükséges engedély, jogosítvány, kamarai tagság hiánya Szakmai kötelezettség megszegése vagy etikai szabályokba ütköző cselekedet

14 IV.3. Új kizáró ok az off-shore vállalkozások kizárása érdekében 56. (1) bek. k) pont a) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van b) közbeszerzésből származó jövedelme kedvezményesebben adózna, mint belföldi jövedelme c) tényleges tulajdonosa nem megismerhető 56. (2) bek. ajánlattevőben több, mint 25 %-os mértékben tulajdonosi vagy szavazati joggal rendelkezik off-shore cég

15 Az off-shore cégekkel összefüggő kizáró okok igazolása 56. (1) ka) pont: adóilletőség 56. (1) kb) pont: kedvezményes adózás ajánlatkérő ellenőrzi a cégjegyzékadatok alapján (1. Nem mo-i letelepedésű cég esetén eltérés: a) az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőségigazolás, b) ajánlattevői nyilatkozat 2. Nemzeti kivéve Kbt szerinti eljárás eltérése: ajánlattevői nyilatkozat) 56. kc) pont: tulajdonosi kör ajánlattevői nyilatkozat - szabályozott tőzsdén jegyzik - ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén: - tényleges tulajdonos bemutatása - nem megismerhető tényleges tulajdonosa 56. 2) bekezdés: > 25% off-shore tulajdon ajánlattevői nyilatkozat - nincs több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet, - ha van, megnevezendő, és nyilatkozat arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá

16 IV.4. Alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevők esetén I. Kötelező kizáró okok esetén: ajánlattevői nyilatkozat II. Választható kizáró okok esetén: ajánlattevő nyilatkozik az érintett szervezet helyett az érintett szervezet nyilatkozata

17 IV.5. Ajánlatkérő által ellenőrizendő elektronikus nyilvántartások entes Jegyzékek: Eltiltott ajánlattevők és hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listája e=search (MKIK.hu-online építőipari kivitelezői névjegyzék)

18 IV.6. Kizáró okok igazolásai 56. (1) Kizáró ok a) végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás Igazolása E-cegjegyzek adataiból AK ellenőrzi b) Tevékenységét felfüggesztette a) pont szerint, ha nem minősül cégnek közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat c) gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény d) közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltás b) ponttal megegyező, magánszemély esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány a) pont szerint és KH honlapján található nyilvántartásból e) adó-, vám-, TB tartozás NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából ellenőrzi AK, egyéb esetben adó- és vámhivatal igazolása, vagy együttes igazolás f) korábbi eljárásban hamis adatszolgáltatás közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat

19 Kizáró okok igazolásai 56. (1) Kizáró ok Igazolása h) bűncselekmény elkövetése (hűtlen -, hanyag kezelés, költségvetési csalás, stb.) Kizárólag természetes személy esetén: hatósági erkölcsi bizonyítvány i) fizetési fegyelem megsértése közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat j) hamis adatszolgáltatás a közbeszerzési eljárás során AK ellenőrzi az eljárás során ka) adóilletőség E-cegjegyzek adataiból AK ellenőrzi Kb) Kedvezményes adózás E-cegjegyzek adataiból AK ellenőrzi Kc) (2) tényleges tulajdonos nem ismerhető meg Off-shore tulajdonrész nyilatkozat nyilatkozat

20 Kizáró okok igazolásai 57. (1) Kizáró ok Igazolása a) gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos jogszabálysértés b) versenyeztetési eljárás során elkövetett jogszabálysértés c) korábbi közbeszerzési eljárásban szerződéses kötelezettség nem teljesítése közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat d) nyilvántartásba nincs bejegyezve E-cégjegyzék adataiból AK ellenőrzi, egyebekben nyilvántartási igazolás Építési beruházás esetén: mkik.hu-n AK ellenőrzi e) szolgáltatás ellátásához szükséges engedély, jogosítvány, kamarai tagság hiánya Elektronikus nyilvántartásokból AK ellenőrzi, egyebekben nyilvántartás igazolás f) Szakmai kötelezettség megszegése vagy etikai szabályokba ütköző cselekedet közjegyző v. kamara által hitelesített nyilatkozat

21 V. Alkalmassági követelmények Követelmények (Kbt. 55. ) szakmai tapasztalat es képzettség, műszaki es technikai feltételek, minőségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványok, min. 1 feltétel előírása gazdasági és pénzügyi helyzet min. 1 feltétel előírása Igazolási módok (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet )

22 V.1. Pénzügyi alkalmasság (310/2011. (XII.23. Korm. rend. 14. ) A) Legfeljebb a felhívás feladásától/megküldésétől visszaszámított 2 évre szóló banki nyilatkozat, tevékenység megkezdésétől függően B) Saját vagy jogelőd beszámolója, e-beszámolóból AK ellenőrzi C) Legfeljebb az előző 3 üzleti évre vonatkozó árbevétel, illetve közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi nyilatkozat, tevékenység megkezdésétől függően D) Szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás B) ponttal összefüggésben a felhívásban előírandó árbevételi minimum a később létrejött gazdasági társaságok részére B) és C) ponttal összefüggésben, ha az AT/RJ olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy árbevételi nyilatkozattal kiegészítő tájékoztatás keretében kérhető/adandó meg az alkalmassági követelménye és annak igazolási módja Közszolgáltató jogosult egyéb alkalmassági feltételt előírni 123. szerinti eljárásban jogosult egyéb igazolási módot előírni 122. esetén igazolások helyett AT nyilatkozata is elfogadható

23 V.2.a. Műszaki alkalmasság árubeszerzés esetén (310/2011. (XII.23. Korm. rend. 15. (1) bekezdés) A) Legfeljebb a felhívás feladásától/megküldésétől visszaszámított megelőző 3/6 évre szóló referencia ismertetés (teljes időszak vizsgálandó) B) Műszaki-technikai felszereltség leírása C) Szakemberek végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai gyakorlata D) Beszerzendő áru leírása, fényképe E) Tanúsító szervezettől származó tanúsítvány F) Összetett, különleges cél esetén: termelési képesség, vizsgálati és kutatási eszközök, minőségbiztosítási intézkedésekről az AK vagy más szervezet által végzett vizsgálattal

24 V.2.b. Műszaki alkalmasság szolgáltatás megrendelésekor (310/2011. (XII.23. Korm. rend. 15. (3) bekezdés) A) Legfeljebb a felhívás feladásától/megküldésétől visszaszámított megelőző 3/6 évre szóló referencia ismertetés (teljes időszak vizsgálandó) B) Teljesítésért felelősök végzettsége, képzettsége, C) Legfeljebb 3 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszám, vezető tisztségviselők létszáma D) Szakemberek végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai gyakorlata E) Rendelkezésre álló eszközök, műszaki felszereltség F) Minőségbiztosítási intézkedések, kutatási vizsgálati eszközök leírása G) Összetett, különleges cél esetén: termelési képesség, vizsgálati és kutatási eszközök, minőségbiztosítási intézkedésekről az AK vagy más szervezet által végzett vizsgálattal H) A szolgáltatás azon részének megjelölése, ahol harmadik személlyel történő szerződéskötésre kerül sor I) Környezetvédelmi intézkedések (indokolt esetben, teljesítéshez alkalmazni kell)

25 V.2.c. Műszaki alkalmasság építési beruházás esetén (310/2011. (XII.23. Korm. rend. 15. (2) bekezdés) A) Legfeljebb a felhívás feladásától/megküldésétől visszaszámított megelőző 5/8 évre szóló referencia ismertetés (teljes időszak vizsgálandó) B) Műszaki-technikai felszereltség leírása C) Teljesítésért felelős vezetők képzettsége, végzettsége D) Legfeljebb 3 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszám, vezető tisztségviselők létszáma E) Szakemberek végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai gyakorlata F) Környezetvédelmi intézkedések (indokolt esetben, teljesítéshez alkalmazni kell)

26 V.3. Alkalmasság igazolása Közös ajánlattevők esetén: együttes megfelelés/elég, ha az egyik tag felel meg Alvállalkozó alkalmasság önállóan nem vizsgálható Kapacitást biztosító szervezet Ajánlattevővel fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül bevonható, de az alábbi esetekben igazolhat alkalmasságot: Erőforrások tényleges igénybevétele esetén (alvállalkozói megjelölés esetén) Referencia esetén: a szakmai tapasztalat bevonásáról szóló nyilatkozat, Építési beruházások esetén sajátos szabály: kezességvállalás Gazdasági-pénzügyi alkalmasság esetén: kezességvállalás az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg Igazolási módok: Ajánlattevő: megjelöli kapacitást biztosító szervezetet és az alkalmassági feltételt, amelyhez igénybe veszi Kapacitást biztosító: alkalmasságot igazol és erőforrás rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot tesz, építési beruházás esetén referencia igazolásához bevont szervezet kezességvállaló nyilatkozatot is, Kbt. 55. (6) bekezdés c) pont szerinti kezességvállaló nyilatkozat.

27 VI. Bírálati szempontok (Kbt. 71. ) Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás; Összességében legelőnyösebb ajánlat: - értékelési részszempont meghatározása, - súlyszám meghatározása, - adható pontszám alsó és felső határa, - pontkiosztás módszere A fenti adatokat az eljárást megindító felhívásban kell megadni azzal, hogy a pontkiosztás módszerének részletes ismertetése megadható a dokumentációban.

28 VI.1. Bírálati részszempontok meghatározásának szabályai Nem értékelhető az ajánlattevő alkalmassága; Az ellenszolgáltatás összegét minden esetben meg kell jelölni; Mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (pl: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság, költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); a részszempontok körében értékelhető a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke; Nem értékelhető ugyanazon tartalmi elem többszörösen; A részszemponthoz alszempont is megadható, az alszempont tényleges jelentőségével arányban álló súlyszámot is meg kell adni. Az ellenszolgáltatás mértékén kívüli részszempontok esetében megadható az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyet elérő vagy meghaladó ajánlatok maximális pontszámmal kerülnek elbírálásra, és megadható minimumelvárása, melynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető.

29 VII. Nyertes ajánlat kiválasztása Az ajánlatkérő által meghatározott bírálati szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlat (összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja esetén: a legmagasabb (súlyozott) összpontszámot elért ajánlat) Azonos összpontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a nyertes, illetőleg a legmagasabb súlyszámmal bíró értékelési részszempont esetén magasabb pontszámot elért ajánlat. Közjegyző előtti sorsolás

30 VIII. A közbeszerzési szerződés megkötése (Kbt ) A nyertes (közös) ajánlattevővel kell írásban megkötni (ajánlati részenként); kivéve a nyertes visszalépése esetén az összegzésben megjelölt legkedvezőbb ajánlattevővel Az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlati tartalomnak megfelelően a szerződéstervezet alapján;

31 VIII.1. Szerződéskötésre nyitva álló határidő A közbeszerzési szerződést az összegzés megküldése napjától számított 30 (építési beruházás esetén 60) napon belül kell megkötni. Szerződéskötési moratórium: az összegzés megküldése napját követő 10 nap, kivéve: Nyílt eljárásban egy ajánlatot nyújtottak be, Kétszakaszos eljárásban: ha az ajánlattételi szakaszban egy ajánlat érkezett és a részvételi szakasz eredményével összefüggésben jogorvoslati határidő lejárt, vagy jogorvoslati eljárás jogszerűséget megállapító lezártát követően Egy ajánlattevővel lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén [Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdése, vagy (4) bekezdés b)-d) pontja szerinti jogcím] és a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a rendelkezésére álló határidőn belül - nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával. Keretmegállapodásos eljárás második szakaszában, ha arra a verseny újbóli megnyitása nélkül kerül sor ha a 122. (7) bekezdés a) pontja vagy a 122/A. szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be A fentiektől eltérően: Előzetes vitarendezés esetén: az ajánlatkérői válasz megküldése napját követő 10 napig tilos a szerződés megkötése Jogorvoslati eljárás esetén: kérelem benyújtásától vagy hivatalból történő kezdeményezéstől kezdve az ügyet befejező határozathozatalig tilos a szerződés megkötése, ha az ajánlati kötöttség lejárt, abban az esetben az ajánlattevőnek az ajánlata fenntartásáról szóló nyilatkozata esetén köthető meg a szerződés

32 Példa a szerződéskötési határidő számítására Összegzés megküldése: december 7. Szerződéskötésre nyitva álló határidő: december január 6. (építési beruházás esetén: február 5.) Előzetes vitarendezés esetén: Ajánlatkérői válaszadási határideje: december 15. Szerződéskötésre nyitva álló határidő: december január 6./építési beruházás esetén: február 5.)

33 VIII.2. A szerződés kötelező tartalmi elemei (Kbt ) Az eljárást megindító felhívásban és a szerződéstervezetben foglalt sajátos (környezetvédelmi, minőségbiztosítási, szociális) feltételek; Nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve nem számol el off-shore társasággal összefüggésben felmerülő az ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmas költségeket; A nyertes ajánlattevő a teljesítés időtartama alatt lehetővé teszi tulajdonosi szerkezetének megismerhetőségét; Az értékelés során elbírált ajánlati elemek; Kötelező szerződés felmondási ok: off-shore céggel összefüggő (közvetlen vagy közvetett) 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedés megszerzése. A szerződés időtartama: ha nem indokolt, ne legyen határozatlan vagy aránytalanul hosszú határozott időtartamra szóló

34 IX. A szerződés teljesítésének igazolása (Kbt ) Az ajánlatkérő a teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásra nyitva álló határidő: legkésőbb az ajánlattevői teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 nap; Ajánlatkérőként szerződő fél írásban köteles nyilatkozni. Építési beruházás sajátos szabályai: Átadás-átvételi eljárás legfeljebb 25 nap, próbaüzem esetén lehet hosszabb; Ha az ajánlatkérő a készre jelentést követő 15 napon belül nem kezdi meg vagy megkezdi, de az előírt határidőn belül nem fejezi be az átadás-átvételi eljárást, köteles kiállítani az ajánlattevő részére a teljesítésigazolást.

35 X. Az ellenszolgáltatás teljesítése (Kbt (3) bekezdés) Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok szerint jár el: Fizetési határidő: számla kézhezvételének napját követő 30 nap; ha nem állapítható meg a kézhezvétel időpontja vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő legfeljebb a teljesítés (építési beruházás esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének) napját követő 30 nap. Kivéve: ha a szerződésben a felek halasztott fizetésben állapodtak meg, feltéve hogy a választott szerződéses konstrukció vagy a szerződéssel kapcsolatos más egyedi körülmények miatt az tényszerűen indokolt, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot.

36 X.1/1. Sajátos fizetési feltételek építési beruházások esetén (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -a szerint) Építési beruházások esetén, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok alapján jár el: 1. Ajánlattevői nyilatkozattétel az ellenszolgáltatás összegének megoszlásáról 2.Ajánlattevő számla kiállítása 3.Kifizetés 3.1. Alvállalkozói rész teljesítése ajánlatkérő részéről 3.2.Ajánlattevő kiegyenlíti az alvállalkozói számlákat vagy visszatartás köztartozást mutató alvállalkozók esetén 3.3. Ajánlattevő igazolja az alvállalkozók felé fennálló tartozásának kiegyenlítését 3.4. Fővállalkozói rész kiegyenlítése

37 X.1/2. Sajátos fizetési feltételek építési beruházások esetén 1. Nyilatkozattételi kötelezettség: Az ajánlattevő legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozatot tesz: a) Az ajánlattevő felek közül melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) A teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számlákat 2. Számla kiállítása: az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

38 3. Kifizetés: X.1/3. Sajátos fizetési feltételek építési beruházások esetén 3.1. Az ajánlatkérő a számlában feltüntetett alvállalkozói ellenérték 15 (EU-s támogatás esetén:30) napon belül átutalja Ajánlattevő haladéktalanul kifizeti az alvállalkozói számlákat vagy az Art. 36/A. (3) bekezdése szerinti esetben visszatartja ezen összeget 3.3. Ajánlattevő benyújtja az alvállalkozói kifizetést igazoló vagy a köztartozást alátámasztó dokumentumokat az ajánlatkérő részére 3.4. Az ajánlatkérő 15 napon belül (vagy halasztott fizetési határidőről szóló megállapodásban foglaltak szerint) átutalja a fővállalkozót illető ellenszolgáltatást. A 3.2. vagy 3.3. kötelezettségek elmaradása esetén az ajánlatkérő visszatartja a fővállalkozót illető összeget a kötelezettség teljesítéséig.

39 X.2. Előleg (Kbt ) Ajánlattevő igényelheti; építési beruházás esetén, ha a teljesítés időtartama a 2 hónapot meghaladja; Mértéke: a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a (maximum 68 millió forint), de a felek ennél nagyobb mértékben is megállapodhatnak; Építési beruházások sajátos szabályai (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ): előleg kifizetés határideje: a munkaterület átadását követő 15 napon belül, nagyobb összegű előleg több részletben történő megfizetése is lehetséges, ez esetben az első részlet fizetési határidejeként értendő a fenti 15 nap; a szerződés későbbi módosítása az előleg összegét nem érinti;

40 X.3. Számlázási gyakoriság építési beruházások esetén (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. ) 6 hónapnál hosszabb és nettó 50 millió forintot meghaladó értékű szerződés esetén: kivitelezési szakaszonként vagy beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként; 1 milliárd forint alatti szerződés esetén: legalább 4 számla 1 milliárd forint feletti szerződés esetén: legalább 6 számla Első számla benyújtása: legkésőbb a nettó szerződéses érték 25%-nak elérésekor; Végszámla: legfeljebb 30% lehet.

41 XI. Tartalékkeret (építési beruházás esetén) (Kbt (9) bekezdés, 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. ) Legfeljebb a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10%-ának mértékéig köthető ki; Nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, ha a szerződéstervezet részletesen rögzíti a felhasználásának és elszámolásának feltételeit; A szerződés teljesítéséhez, a beruházás rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák elvégzésére használható fel.

42 XII. A közbeszerzés teljesítésében részt vevő felek A szerződés teljesítésében köteles részt venni: - A nyertes ajánlattevő, - Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő tagok, - A nyertes által létrehozott projekttársaság, - Az alkalmasság igazolásához igénybe vett alvállalkozó és szakember, - Azon alvállalkozó, akinek a közreműködése az értékelés során a bírálat részét képezte. A szerződés teljesítésében jogosult részt venni: - Az ajánlattevő által az ajánlatban megjelölt alvállalkozók, - Az ajánlatban nem megnevezett új alvállalkozó, Az alvállalkozó nem vehet igénybe: Saját teljesítésének 25%-t meghaladó mértékben alvállalkozót.

43 XII. 1. A szerződésben részt vevő felek módosításának szabályai (Kbt ) I. Ajánlattevőt érintő körülmények: - Átalakulás (társaságiforma-váltás vagy cégek számában beálló változás: egyesülés, szétválás különválással vagy kiválással) vagy jogutóddal történő megszűnés esetén a jogutód teljesíti a szerződésből eredő kötelezettségeket. (Alvállalkozóra is alkalmazható) II. Új az ajánlatban nem megnevezett - alvállalkozó bevonása lehetséges, ez esetben: - Az ajánlattevőt az Ajánlatkérő felé bejelentési kötelezettség és - Kizáró okokkal összefüggő nyilatkozattételi kötelezettség terheli. - Teljesítésének aránya nem haladhatja meg a 25%-ot.

44 XII.2. A szerződésben részt vevő felek módosításának szabályai (Kbt ) III. A teljesítésben kötelezően részt vevő alvállalkozókat érintő változtatás abban az esetben lehetséges: - Az alkalmasság igazolásához bevont alvállalkozó helyettesítése: - kizárólag a szerződéskötést követően beállott előre nem látható ok, vagy - az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése következtében lehetséges, - ha emiatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető. - Az ajánlatkérő hozzájárulása szükséges hozzá. - Az alkalmassági feltételnek az új alvállalkozóval együttesen kell megfelelni, egyéb esetben nem vonható be a teljesítésbe. IV. A teljesítésben kötelezően részt vevő alvállalkozókat érintő változtatás kizárt, ha: - Az értékelés során elbírálásra került az alvállalkozó közreműködése.

45 XIII. A szerződésmódosítás korlátai Nem módosítható a közbeszerzési szerződés,ha: A) A módosított feltételek további ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tennék lehetővé bírálati tartalmi elem módosításáról, valamint annak részletes indokáról valamennyi ajánlattevőt értesíteni kell; B) A szerződés gazdasági egyensúlya módosítás eredményeként a nyertes javára változna; (az ellenszolgáltatás mértékének 5%-os növekedése) C) A szerződés tárgya új elemmel való kiegészítését eredményezné; Előre nem látható körülmény beállta esetén sem járhat a szerződésmódosítás a B) és C) pontokban foglalt következménnyel.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások 2012. január 1-től alkalmazandó szabályairól (KÉ 2012. évi 82. szám; 2012. július 20.) A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. 1. A rendelet hatálya

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. 1. A rendelet hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben