KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS"

Átírás

1 KTKU KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS

2 2

3 ktku indulásának segítését, így szeptemberben segítő, együttműködő szándékunk és fellépésünk is hozzájárult a doktori képzés sikeres elindításához. Ezzel első kiemelt feladatunkat teljesítettük, és további szakmai tervezést tudtunk kialakítani a tudomány már tapasztalt, neves képviselőinek közvetlen együttműködésével, támogatásával. Tisztelt Olvasó! A Doktoranduszok Országos Szövetségében működő Közigazgatás-tudományi Osztály kiemelt célja, hogy a közjóért szellemiséget követve képes legyen hazánkban megteremteni azt a fórumot, mely befogadja, átadja és közvetíti a közigazgatás elméleti, gyakorlati eredményeit, ezáltal az elvégzett kutatások és az alkotói munka ténylegesen hozzájárulnak a magyar nemzeti közigazgatás fejlesztéséhez, megújításához. Aktív szerepünk oka nem más, mint az évek óta közösségre, kohézióra vágyó elhivatott kutatók jelenléte, akik készek, és együtt képesek tenni egy jobb közigazgatás működéséért, mindezt pro publico bono, a haza szolgálatában, a közjóért szellemiséget követve tesszük. Katalógusunk célja, hogy bemutassa a közigazgatás-tudományi kutató-utánpótlás szereplőit, valamint a tudomány iránti elkötelezettségünknek köszönhető évi eredményeinket, sikereinket. A jó közigazgatás alapvető ismérve az elhivatottság. Tagjaink elhivatottsága példátlan, komoly húzóerő osztályunk működésében, így vagyunk képesek igazán felnőni a közigazgatás működésének és hatékonyságának vizsgálatához, fejlesztési javaslatainak megfogalmazásához. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján hiszünk benne, hogy közösségünk további sikerekre tör, és nemcsak a mi tudományunk számára fog eredményeket hozni, hanem aktívan meghatározzuk országunk tudományos utánpótlásának életét, példaértékű összetartásról és szakmaiságról teszünk tanúbizonyságot. Pro Publico Bono! A magyar közigazgatási oktatási rendszer a PhD-képzés elindításával vált teljessé 2013-ban, ehhez illeszkedett a DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztályának megalapítása, mely az év végére országos szintű szakmai közösséggé nőtte ki magát, biztosítva ezzel a magyar közigazgatás-tudomány kutató-utánpótlását június 21-én megtartott alakuló ülésünkön kiemelt célunknak tekintettük az első közigazgatás-tudományi doktori iskola el- Köszönjük tisztelt támogatóink és partnereink segítségét, együttműködését, mellyel megalapozhattuk a közigazgatás fejlesztése érdekében folytatott tudományos munkáink fenntartható szakmai és szervezeti kereteit. 3

4 KÖSZÖNTŐ A DOSZ-KTO KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI KÉPZÉS ELINDULÁSÁRÓL SZÓLÓ KIADVÁNYÁHOZ Dr. Jávor András elnök Magyar Kormánytisztviselői Kar A közigazgatás-tudomány sokak számára ismeretlen terület, miközben az azt művelők, az abban élők számára felpezsdült, izgalmas, érdekes világ, tele kihívásokkal, s még számtalan nem művelt részterülettel. Közigazgatásban dolgozni, a közjóért tenni az egyik legnemesebb hivatás. Nap mint nap megélni, hogy tevékenységünkkel emberek sorsát befolyásoljuk, rajtuk segítünk, életüket tesszük szebbé és könnyebbé, a jelent és a jövőt élhetőbbé, emberibbé, ez hatalmas felelősség, ugyanakkor nagy öröm, lelket építő élmény. Mindez magától nem megy, nem működik. Amit ma végzünk, abban benne vannak elődeink évszázados erőfeszítései, törvényekbe, rendeletekbe, kialakult szervezetekbe, azok működési rendjébe öntött tapasztalatai, tudása. Ha csak a magunk viszonylag rövid életét nézzük, meglepve tapasztaljuk, hogy fiatalkorunkban végzett munkánk mennyit fejlődött, változott mind tartalmában, mind eszközeiben az évtizedek során. Ezek a változások sokszor spontán történtek, miközben évekkel, évtizedekkel később visszanézve arra jövünk rá, hogy mennyivel eredményesebbek lehettünk volna, ha mindezt előre látjuk, ha tudatosabban terveztük volna el a változásokat. Néha keserűen, néha rezignáltan állapítjuk meg, sajnos túl voltunk terhelve, nem maradt időnk a szakirodalom megismerésére, a töprengésre, a kutató kísérletezésre, a tapasztalataink feldolgozására, rendszerbe öntésére. Azaz sokat láttunk, tapasztaltunk, de ezt nem tudtuk új ismeretté, mások számára is használható tudássá formálni. Örömmel fedezzük fel, hogy vannak köztünk olyan ifjú kollégák, akik most mindezt elvégzik. Felkészültek, kíváncsiak, kérdeznek, kérdéseikre ők maguk adnak válaszokat, melyeket összevetnek a valós élettel, kipróbálják, hogy ott működik, vagy sem. Rendszerbe öntik az így szerzett ismereteiket, közzéteszik, vitára késztetnek, álláspontjukat meg tudják védeni, ha kell, készek a kritikát elfogadni. Kutatók, fiatal tudósok, a jövő formálói és a következő generációk tanítói. Van bennük kellő alázat az elődök, a mesterek iránt, de tisztes pimaszság is, hogy akár évszázados, évtizedes tabukat is megkérdőjelezzenek. Ég bennük a tűz, hogy új világot formáljanak, amely épít a tudomány eddigi eredményeire, de azt gazdagítja, megújítja, hogy a közigazgatás megmaradjon gyorsan változó korunkban is annak, ami mindig volt, emberközpontú, az emberért, az ember számára érthető módon működő szervezetnek, a közjó legfőbb kohójának, ahol a benne dolgozók mások életének kovácsai. Az ő bemutatkozásukat, munkáik legjavát tartja kézben most az olvasó. Képet kapunk arról, hogy mi foglalkoztatja őket, hogyan képzelik el a közigazgatás egy-egy részterületének újjászervezését, milyen új funkciókat és szervezeti elemeket javasolnak, milyen következtetések vonhatók le az összegyűjtött adatokból, milyen új indikátorokkal lehet mérni, nyomon követni munkánkat, javítani akár folyamatosan annak minőségét. Erőforrásaink nem kimeríthetetlenek, azokkal eredményesen és hatékonyan kell gazdálkodni. Hatványozottan így van ez a humán erőforrásokkal. Napi élményünk, hogy nem vagyunk gépek, hanem értelemmel és érzelemmel megáldott lények, akiknek karban kell tartaniuk tudásukat, hogy megfeleljenek az eléjük állított feladatoknak, kihívásoknak. Így érezzük meg és így tudatosul bennünk egyre inkább, hogy az, amit végzünk, a közigazgatás is egy tudományos diszciplína. Ahhoz, hogy eredményesek legyünk a közigazgatásban, ismernünk kell annak különböző területeit, és értő módon kell alkalmaznunk a hétköznapi gyakorlatban. Ezért tölthet el jó érzés mindannyiunkat, amikor kézbe vesszük ezt a kötetet. Átolvasva nemcsak tudásunk gyarapodik, hanem egyre inkább azt érezzük, hogy a jövő jó kezekben lesz, hiszen ha a jövő nemzedékei ilyen kutatóktól, oktatóktól kapják majd ismereteiket, akkor a mi tapasztalataink sem fognak elveszni, és gyermekeink, unokáink Magyarországa is megbirkózik majd az előtte álló kihívásokkal csakúgy, ahogyan ezt tették elődeink, és tesszük ma mi is. A Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökeként kívánom, hogy maradjon meg ez a fiatalos lendület, elkötelezett kutatói kíváncsiság a doktoranduszokban annak érdekében, hogy munkájuk által kimagasló eredmények szülessenek a közigazgatás-tudomány területén Magyarország és minden magyar honfitársunk javára. Köszönet nekik, hogy ezt a gazdag kötetet asztalunkra tették! 4

5 ktku A közigazgatás-tudomány doktorandusz közössége A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a 012/10/V/1. sz. MAB-határozattal ( ) ismerte el a közigazgatás-tudományt a doktori iskolák létesítése szempontjából új tudományágként. A döntés hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon megalakuljon az első Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, mely 2013 szeptemberében indult el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a közigazgatási képzési ág bázisintézményében. A közigazgatási oktatási rendszer a PhD-képzés elindításával vált teljessé. Az új doktori iskola létrehozatala, a közigazgatás-tudomány fejlődésének eredményei és a szakterület oktatói, kutatói aktivitása megkívánta, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetségének gondozásában működő tudományos osztályok egyikében a közigazgatás-tudomány iránt elkötelezett érdekképviselet jöjjön létre. A tudományág művelői évek óta várták a lehetőséget, hogy a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola létrejöttével hasonló érdeklődésű doktoranduszokkal vegyék körbe magukat, ezzel segítve saját tudományos vizsgálódásukat, az információáramlást és elsősorban a tudomány fejlődésének eredményeit bemutató kreatív alkotói bázis létrehozatalát. A doktori iskola megalapítása által megteremtődött az első lépés e közösség intézményi kohéziójára, második lépésként elengedhetetlen volt a közösség szakmai kohéziója és érdekképviselete. A doktoranduszok megfelelő központi koordinációjával megteremthető az a szellemi közeg, amely képes befogadni, átadni és közvetíteni a közigazgatás elméleti és gyakorlati eredményeit országos szinten. A közigazgatásban bekövetkező fejlődési tendenciák vitathatatlanok, a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program által új irányt vett a közigazgatás és az azt vizsgáló tudomány is. Ahhoz, hogy a kijelölt állami célok megvalósuljanak, továbbá a szakterület képviselői szervezettebb és központosítottabb szakmai koordináció mentén tudjanak tudományos eredményeket elérni, összetartó közösségre van szükség. Tekintve a tudományág művelőinek országos eloszlását, önmagában a szakterület képviselőinek koordinációja is nagy feladatnak ígérkezett, de bíztunk benne, hogy a fentiekben említett központosított, tudományosan vezérelt közösségre régóta vágyó tudományos elit hamar megtalálja a közös célokat és érdekeinek képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetségének segítségével. Kiemelten fontosnak tartjuk a DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztályának és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának szoros együttműködését. Ezúton is köszönjük az egyetem fenntartóinak és vezetésének, különösen Prof. Dr. Patyi András rektor úrnak a folyamatos támogatást. Az új doktori iskola alapjainak letételénél a képzésben részt vevők érdekképviseletét biztosító segítségre is szükség volt, a közigazgatási oktatási rendszert teljessé tevő képzés hatékonyságához elengedhetetlen a Közigazgatás-tudományi Osztály aktív jelenléte és képviselete. Fontos, hogy a képzésszervezés, valamint a megtervezésre kerülő szakmai programok, konferenciák, workshopok aktív résztvevői legyenek a tudományág doktoranduszai, ennek biztosítása a Közigazgatás-tudományi Osztály feladata. Így várható el, hogy a kitűzött tudományos célok és eredmények valóban megvalósuljanak, hasznosuljanak, és minden, a tudomány iránt elkötelezett doktorandusz hozzájáruljon a tudomány elismertségéhez, valamint eredményeihez ez mindannyiunk érdeke. A Közigazgatás-tudományi Osztály DOSZ-alapszabály alapján rögzítendő feladatai: az Osztály működését a DOSZ alapszabálya értelmében megszervezi, arról ügyrendet alkot, véleményt nyilvánít a DOSZ testületei által hozott tudományos tartalmú döntésekben, minden tudományszervezéshez, tudományos tevékenységhez kapcsolódó szervezői tevékenységet ellát a közigazgatás-tudományt jellemző igények, illetve az interdiszciplinaritáson alapuló együttműködés jegyében. 5

6 Az osztály működése során az alábbi tudományos tevékenységeket végzi: országosan képviseli a közigazgatás-tudomány doktoranduszainak érdekeit; a közös közszolgálati kötelék alapján folyamatos szakmai együttműködést folytat a hadtudomány és rendészettudomány doktoranduszaival; véleményező és javaslattevő munkát végez a nemzeti felsőoktatási és tudománypolitikai szakterület által készülő törvény- és rendelettervezeteket illetően; közigazgatási esemény-adatbázist működtet, mely alapján minden közigazgatási szakmai eseményről időben tájékoztatja a tudomány művelőit, és ezáltal hozzásegít a sikeres tudományos aktivitáshoz; tájékoztatja, és hozzásegíti tagjait a publikációs lehetőségekhez; részt vesz országos jelentőségű közigazgatás-tudományi szakmai rendezvényeken és azok szervezésében; szakmai workshopokat rendez, melyen a doktoranduszok betekintést adhatnak kutatásuk állásába, és lehetőség nyílik az aktuális közigazgatás-tudományi vívmányok közös megvitatására is; a tudomány szellemében fejleszti nemzetközi kapcsolatait, hozzásegíti doktoranduszait a nemzetközi pályázatokon, tanulmányutakon való részvételhez; együttműködik a közigazgatás-tudományban érdekelt hazai és külföldi doktori iskolákkal. A Közigazgatás-tudományi Osztály munkáját az elnök irányítja és vezeti, az osztály alapítója és jelenlegi elnöke Juhász Lilla Mária doktorandusz. A hatékony hazai és nemzetközi képviselet, valamint a magas szintű országos koordináció működtetése érdekében az osztály tisztviselőket választott tagjai közül. Eszerint a főtitkári tisztséget Petró Csilla, a nemzetközi kapcsolatokért felelős titkári tisztséget Tózsa Réka, az intézményi kapcsolatokért felelős titkári tisztséget Bokor András doktoranduszok töltik be. 6

7 A VEZETŐSÉG BEMUTATKOZÁSA ktku Juhász Lilla Mária elnök Közigazgatási etika és államelmélet Tudományos mottóm: Az a siker, ha a tehetség megtalálja a lehetőséget, ugyanakkor hivatásunk során mindig munkánk értéke legyen az elsődleges. Ez a fenntartható siker alapja. A vezetés nem felsőbbrendűség és parancs, a vezetés példa, a kötelességnek a tudata, a leleményesség, az emberek megértése, nevelése és a sikerhez vezető lehetőségek biztosítása. E gondolat mentén indítottam útjára a DOSZ-ban működő Közigazgatás-tudományi Osztályt. Immáron egy éve tudományos osztályelnökként segítem a közigazgatás-tudomány előrehaladását. Tudomány iránti elhivatottságom a Budapesti Corvinus Egyetemen elvégzett igazgatásszervezői alap-, majd a közigazgatási mesterszak során erősödött bennem, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának doktorandusza vagyok, témavezetőm Dr. Kis Norbert, az egyetem továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese. Doktori tanulmányaimat az Amerikai Egyesült Államokban kezdtem, az Indiana Egyetem vendégkutatója és oktatója voltam fél évig. Az itt látottak, a tudományszervezési munka tapasztalatai, a meghallgatott és megtartott előadások, valamint a kutatói lét jellegzetességei megbabonázták életemet, így hazatérésemet követően a köz szolgálatába helyeztem magamat ben részt vehettem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalapításában, az alapításért felelős miniszteri biztos közvetlen tanácsadójaként segíthettem a Magyary Program és az összehangolt közszolgálati életpályák fejlesztéseinek megvalósítását ben az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgoztam, a felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár személyi titkáraként óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető-és Továbbképzési Intézetének munkatársa vagyok, jelenleg az átfogó közigazgatás-fejlesztést biztosító ÁROP Projektmenedzsment Központ megbízott vezetője vagyok. Az egyetem közalkalmazottjaként, a tudományos osztály elnökeként és kutatóként elsődlegesen a mottómban meghatározott célokat követem. Hiszem, hogy mindenkinek a tehetségéhez mért lehetőséget meg kell adni, ezáltal válhat sikeressé és teljesedhet ki maga az ember, végső soron a jó állam működése. A közigazgatási etika tudományos megújítása során szeretnék értékeket közvetíteni és célokat adni a feltörekvő hivatali generációknak. Álláspontom szerint a hatékony etikai oktatás, nevelés egy jobb közérzetű állam megvalósulásához vezethet, ahol bár utópikus, de a cél önmagában a lényeg, az emberek mosolyogva közlekednek, és társaikat segítve, pártatlanul, korrupciótól mentesen képesek még nagyobb eredmények elérésére, példaértékű életek megélésére és kiteljesítésére. 7

8 Petró Csilla főtitkár Közszolgálati személyzeti politika A DOSZ-KTO főtitkári tisztségének ellátására 2013 októberében szavaztak számomra bizalmat osztályunk tagjai. Betöltött tisztségem keretében fő feladataim közé tartozik az osztály életének szervezése, a működéséhez szükséges adminisztratív háttér biztosítása, jelenlegi és jövőbeli tagjainkkal, partnereinkkel való folyamatos kapcsolattartás, és projektkoordináció. Eddigi pályafutásomat tekintve elmondható, hogy az alap- és mesterképzést a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán végeztem, ahol okleveles igazgatásszervezői és közigazgatási menedzseri képesítést szereztem. Ezt követően a magánszférában kezdtem el tevékenykedni, közbeszerzési referens munkakörben európai uniós projektek közbeszerzésében szereztem kétéves tapasztalatot. Viszont érdeklődésem a közigazgatás-tudomány művelése iránt továbbra is fennmaradt, így 2010 szeptemberében a Nemzeti Közigazgatási Intézetben helyezkedtem el, ahol közigazgatás-fejlesztési projektek koordinációját láttam el. Részt vettem az intézet által indított humán erőforrás tárgyú projektek szakmai megvalósításában, különösen: kiválasztási eljárás fejlesztése, kormányablak-ügyintézők kiválasztási eljárásának módszertani támogatása, új teljesítményértékelési rendszer kidolgozása, munkaköralapú rendszer előkészítése a közszolgálatban júliusától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézetének továbbképzési szakértőjeként látok el feladatokat a közszolgálati tisztviselők új országos továbbképzési rendszerének fejlesztése kapcsán. Doktori tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolában kezdtem meg. A tavalyi évi átjelentkezést követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola harmadéves doktoranduszaként érdeklődésem és kutatási témám elsősorban a közszolgálati személyzeti politika fejlődésének, aktuális irányvonalainak vizsgálatára terjed ki. Szerencsére a munkám során szerzett gyakorlati tapasztalataimat a kutatómunka során is hasznosítani tudom, és fordítva is. Hosszú távú célom, hogy kutatási eredményeimmel és munkámmal hozzájárulhassak a közszolgálati humán kultúra területén szükséges szemléletváltáshoz, a terület megújításához, és folyamatos fejlesztéséhez. 8

9 ktku Tózsa Réka nemzetközi kapcsolatokért felelős titkár A közigazgatási teljesítmény és hatékonyság Közigazgatási szakértői végzettségemnél fogva régóta foglalkoztat a pragmatikus tudomány. Meggyőződésem szerint a közigazgatás-tudomány célja sem lehet más, mint innovatív megoldások kidolgozása gyakorlati problémákra, a komplex nemzetközi környezetünk által kínált tudás saját hasznunkra való fordítása. A közigazgatási képzés és személyügy, valamint a felsőoktatás területén szerzett középvezetői tapasztalatom megerősített abban, hogy társadalmunk felemelkedésének egyik legfontosabb letéteményese a közigazgatás. Az ország versenyképességét, a kormányzati teljesítményt alapvetően befolyásolja a közigazgatás minősége, teljesítménye és hatékonysága. Kutatásom az Egyetemen működő Jó Állam Index kutatás hatodik dimenziójához kapcsolódva azt vizsgálja, milyen feltételek teljesülése esetén tekinthetjük a magyar közigazgatási rendszert hatékonynak. A vizsgálat módszertanának nóvuma, hogy nem egy nemzetközi benchmarking-rendszert kíván létrehozni, hanem a magyar nemzeti célkitűzésekhez képest kívánja mérni a közigazgatás teljesítményét. Kutatómunkám során jelentős szerephez jut a nemzetközi összehasonlítás módszertana, a tudásalapú társadalmak bevett gyakorlatainak elemzése. Hosszú távú célom, hogy kutatásommal hozzájáruljak a közigazgatási reformok sikeréhez, módszertanilag megalapozott és gyakorlatban alkalmazható javaslatokat tegyek a közigazgatási stratégiáért felelős szereplőknek. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztály (DOSZ-KTO) nemzetközi titkáraként, illetve a Postgraduates International Network (PiNET) elkötelezett tagjaként azon dolgozom, hogy a tudományterület többi doktorandusza számára is könnyen hozzáférhetővé váljon a nemzetközi tudományos kommunikáció eszköztára, módszertana, valamint az információáramlás segítségével elérhetőbbé váljanak a nemzetközi mobilitási lehetőségek, konferenciák, projektek, folyóiratok, és közös erővel építsük a fiatal tudományterület magyar arculatát külföldön. 9

10 Bokor András intézményi kapcsolatokért felelős titkár Az állami vagyonpolitika vizsgálata A közszolgálat számomra több mint életpálya: a köz érdekében végzett felelősségteljes, elhivatott munka, olykor napi küzdelem. Öt éve dolgozom a központi közigazgatásban, három éve középvezetőként, projektvezetőként. A gyakorlat számos esetben írta felül az elméleti dogmákat, máskor jól kimunkált koncepciók, struktúrák mentettek meg bedőlni látszó folyamatokat, rendszereket. Fontos a szakmai munka tudományos hátterének megalapozása, így lehet folyamatosan megújulni és fejlődni. A doktori képzés az életpálya fontos része lehet azáltal, hogy szélesíti a perspektívákat, megújuló tudományos közösséget teremt, és erősíti a megalapozott és minőségi tudásra való igényt. Doktori témaválasztásom az állami vagyonpolitika vizsgálatára esett. Az állam működésének eredményessége-hatékonysága (és hasznossága) szempontjából ugyanis a leginkább mérvadó, hogyan kezeli saját vagyonát, felelősen gazdálkodik-e a rendelkezésre álló vagyonelemekkel, hogyan képes gyarapítani azt. A vagyonpolitika hathatós eszközként segítheti tehát az államot gazdaságpolitikai programja megvalósításában és a társadalmi szükségletek kielégítésében. A vagyonpolitikát érintő koncepciók olyan megoldásokat eredményezhetnek, amelyek révén az állam, tulajdonosi jelenlétét megerősítve a stratégiai vállalatokban, hatást gyakorolhat a piaci folyamatokra is. A világgazdasági válság tanulságai közül az egyik legfontosabb: egy erős állam, amely működése során kiemelt társadalmi feladatokat és hosszú távú stratégiai szempontokat is szem előtt tart, könynyebben képes kezelni a válsághelyzeteket, mert több eszközzel bír, mint az önmagát felszámoló, gyenge állam. Doktori tanulmányaim során számba veszem a legfontosabb nemzetközi példákat, valamint az Európai Közösség vonatkozó jogforrásait. A kutatás során közpolitikai, gazdasági, társadalompolitikai aspektusból is elemzésre kerül a téma relevanciája. 10

11 A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztály tevékenysége A magyar közigazgatási oktatási rendszer a PhD-képzés elindításával vált teljessé 2013-ban, ehhez illeszkedett a DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztályának megalapítása, mely az év végére országos szintű szakmai közösséggé nőtte ki magát, biztosítva ezzel a magyar nemzeti közigazgatás-tudomány kutató-utánpótlását. Aktív szerepünk oka nem más, mint az évek óta közösségre, kohézióra vágyó elhivatott kutatók jelenléte, akik készek, és együtt képesek tenni egy jobb közigazgatás működéséért, mindezt pro publico bono, a haza szolgálatában, a közjóért szellemiséget követve tesszük évi eredményeink, melyek lefedik működésünk szakmai kereteit: jelenleg félszáz megválasztott tag, országos lefedettségben közigazgatási esemény adatbázist működtetünk tagjaink között és folyamatosan továbbítjuk a tudományos lehetőségeket országos szakmai koordináció működtetése: tudományos konferenciák szervezése, részvételi lehetőségek közvetítése, publikációs lehetőségek biztosítása, hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel, kutatási programokban való részvétel, a gyakorlati közigazgatással való szoros együttműködés-információcsere és kölcsönös tájékoztatás a közigazgatás-tudományi doktori képzés országos népszerűsítése (országos konferenciák szervezésében való részvétel, országjáró körút szervezése, NKE-doktoranduszkonferenciák rendezése, Tavaszi Szél Doktorandusz Konferencián önálló szekció szervezése idén először) közigazgatás-fejlesztésért felelős állami vezetéssel való szoros együttműködés (támogatott munkaterv alapján a közigazgatás-fejlesztés hazai és nemzetközi képviselete, kutatási munkálatokban való részvétel, tudományos-pályázati lehetőségek közvetítése doktoranduszok számára, országos kutató-szakértői program kialakításában való részvétel) Nemzeti Közszolgálati Egyetem (kiemelt kapcsolat a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolával, az NKE Doktorandusz Önkormányzat munkájának segítése, ktku egyetemi tudományos munkák, konferenciák támogatása) Magyar Kormánytisztviselői Kar (minden kormánytisztviselő számára tájékoztatást nyújtunk a közigazgatás-tudományi doktori képzésről és tudományos lehetőségekről - az MKK Közgyűlés február 22-i határozata alapján elismerve) Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezete (tudományszervezés, publikációs lehetőségek biztosítása) Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete (tudományszervezés, tudományos lehetőségek biztosítása cél: közszolgálati életpályák összehangolt fejlesztése és átjárhatóság biztosítása) Pro Publico Bono Magyar Közigazgatás tudományos folyóirat (publikációs fórum biztosítása, szakmai kontroll biztosítása lektorálás, mentorálás) Új Magyar Közigazgatás tudományos folyóirat (publikációs fórum biztosítása, szakmai kontroll biztosítása lektorálás) DOSZ Hadtudományi Osztály (tudományszervezés, tudományos lehetőségek biztosítása - cél: közszolgálati életpályák összehangolt fejlesztése) NKE Ostrakon Szakkollégium együttműködése, mely során a közigazgatási BA- és MA-hallgatókat mentori szerepben készítjük fel a doktori képzésre, megteremtettük ezzel az átjárhatóságot és fenntarthatóságot a közigazgatás-tudományi BA-, MA- és PhD-képzés tudomány iránt elhivatott hallgatói között. Tudományszervezési referenciáink: Tavaszi Szél Országos Doktorandusz Konferencia szervezése, Közigazgatás-tudományi szekció (Sopron 2013, Debrecen 2014) Haza szolgálatában országos közszolgálati konferencia szervezése I. (2013) és II. (2014) (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, külön szekció) Radio Orient- A Közigazgatás Rádiója: rádiós interjú a tudomány népszerűsítő kampány részeként, és sajtóközlemény országos megjelenése Országos roadshow sorozat a közigazgatás-tudományi képzés népszerűsítéséért (budapesti és vidéki egyetemek részvételével) Közszolgálati tudományos utánpótlás kerekasztal beszélgetés szervezése (2014., NKE) PINET (Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Nemzetközi Szövetsége) kapcsolatok erősítése, rendezvények szervezésében való közreműködés (Petró Csilla) DOSZ Nyári tábor Miskolci Egyetem, Sportnap szervezése (Bokor András) Campus Hungary pályázaton való osztályrészvétel (Tózsa Réka) Kutatói nap a sikeres doktori tanulmányok elvégzéséért rendezvény (2014., NKE) 11

12 A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS AKTÍV TAGJAI Aggod- Fekó Adrienn Az elektronikus közigazgatás fejlődése, az elektronikus közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése Doktori tanulmányaimat 2004-ben kezdtem el a Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskolában, ahol 2007-ben abszolutóriumot szereztem szeptemberében felvételt nyertem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájába, ahol a fokozatszerzési eljárást tervezem lefolytatni. Diszszertációmban az elektronikus közigazgatás fejlődésével foglalkozom az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján. A téma iránti szakmai érdeklődésem az ezen a területen végzett korábbi kutatásaimon, valamint a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságánál végzett munkám során szerzett tapasztalatomon alapul. Közigazgatási, majd Európai Unió szakirányos hallgatóként is érdekelt már a közszféra és közigazgatás fejlődése, az ott zajló innovatív folyamatok, és a hatékonyság kérdése. Későbbiekben az információs és kommunikációs technológiákkal, az e-szolgáltatásokkal és a tudásalapú gazdasággal kapcsolatos nemzetközi kutatási projektekben vettem részt, melyek főként a közigazgatás és közszféra innovációjára, az IKT K+F-re, a szélessáv-fejlesztésekre és az e-szolgáltatásokra (egovernment, ehealth, elearning, ebusiness) irányultak. Ezek alapján alakult ki később az a tématerület, amelylyel foglalkozom disszertációmban. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) széles körű elterjedése az állami szférában az elektronikus kormányzat fejlődésében mutatkozik meg, melynek fontos szerepe van a jobb minőségű közszolgáltatások nyújtásában az állampolgárok és üzleti szervezetek felé. Kutatásaim során az elektronikus közigazgatás fejlődését, az elektronikus közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelését vizsgálom. Hazánkban a közötti időszakban az elektronikus közigazgatás fejlődése szempontjából meghatározóak voltak az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretében elindult projektek, ezért ezeket alapul véve elemzem dolgozatomban a célrendszert, az eredményeket és a jövőbeli feladatokat az elektronikus kormányzat fejlődése terén. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program alapvetően az elektronikai fejlesztéseket tartalmazza, a közigazgatás belső folyamatainak megújítását és a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogatja, míg az Államreform Operatív Program a szükséges humán és szervezeti fejlesztéseket biztosítja. 12

13 ktku Bárczi Miklós Szervezeti integritás és esélyegyenlőség a közszolgálatban, a tisztviselői életpályát támogató mentori programok 2003 óta dolgozom a magyar közigazgatás különböző szintjein, szakterületem a roma integráció, az esélyegyenlőségi politikák, valamint a feltörekvő országok fejlesztéspolitikája (elsősorban Brazília). Közigazgatási alap- és szakvizsgát ben tettem, majd vezetői gyakorlatot is szereztem a Somogyi Esély Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként, valamint ( ) a Jezsuita Roma Szakkollégium rektoraként ( ). A Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi ( ), majd felügyelőbizottsági ( ) tagja is voltam. Kutatási területem kapcsán jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, illetve a központi közigazgatásban, valamint vezetőképző intézményekben kutatok. Felsőfokú végzettséget egyetemi szakközgazdászként (nemzetközi kapcsolatok szak) a budapesti Andrássy Egyetemen (AUB) szereztem (MSc), valamint a Pannon Egyetem BTK, német nyelvtanári szakán (DaF BSc). Kutatói ösztöndíjat több alkalommal nyertem el: Brazil Külügyminisztérium , Faludi Ferenc ösztöndíj (magyar jezsuiták) , Robert Bosch Stiftung , Porticus Düsseldorf A PhD-abszolutóriumot 2010-ben a Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában szereztem meg. Németül, portugálul felsőfokon, angolul pedig középfokon beszélek. 13

14 Bende Zsófia Nemzetközi migráció, kísérő nélküli kiskorú menekültek A szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem 2001-ben. Első diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar elektronikus sajtó és nemzetközi kommunikáció szakán szereztem, s diplomamunkámban a humanitárius segélyezés kommunikációs oldalát vizsgáltam. Első egyetemi éveim alatt a Sanoma Budapest Zrt. Kiadónál dolgoztam szerkesztő gyakornokként ben végeztem a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar igazgatásszervező szakán, ahol demonstrátor voltam a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszéken, s tagja voltam a Nemzetközi és Európai Jogi Tudományos Diákkörnek, valamint a Kínai Tudományos Diákkörnek. Szakmai gyakorlatomat az Országgyűlési Hivatal Civil Irodájában töltöttem. Második diplomamunkámat és OTDK-dolgozatomat a nemzetközi humanitárius és fejlesztési segélyezési együttműködésből írtam között a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Szociálpolitika és Bűnmegelőzés Szakterületén dolgoztam: pályázati és kiemelt programok előkészítésében, bírálatában és a megvalósításuk nyomon követésében vettem részt ben harmadik diplomamunkámat a Budapesti Corvinus Egyetem/Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Európai és nemzetközi igazgatás mesterképzésén írtam, melyben az Afrika és Európa közötti migrációt dolgoztam fel. Képviselője voltam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának, s tagja vagyok a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége Hadtudományi Osztályának. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola végzős doktorandusz hallgatójaként a nemzetközi migráció és a kísérő nélküli kiskorú menekültek európai és magyarországi helyzetének kutatásával foglalkozom, mely a hazai szakirodalom egyik mélységében még fel nem tárt területe. A lelkiismeretes és széles körű kutatói munka hitelessége és eredményessége érdekében a doktori iskolai tanulmányok mellett több migráció-specifikus képzést is elvégeztem, valamint óraadóként részt veszek a Közigazgatás-tudományi Kar nemzetközi migráció tárgy oktatásában ben egy ösztöndíjas program keretében Olaszországban, a Bolognai Egyetemen folytatom a PhD-gyakorlatomat és kutatásomat. 14

15 ktku Berki Gábor Számítógép-hálózati hadviselés, ennek a Magyar Honvédségben történő kialakításának lehetőségei Berki Gábornak hívnak, 48 éves vagyok, Budapesten élek fogorvos feleségemmel és 10 éves kislányommal. Doktori tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában 2012-ben kezdtem, állami ösztöndíjasként nappalin. Első diplomámat a Gábor Dénes Főiskolán szereztem, mint informatikus mérnök, a másodikat a Rendőrtiszti Főiskolán, az átképzőn. A mesterszakot a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen végeztem 2010-ben től kezdtem dolgozni a Belügyminisztériumban. Az itt töltött 23 év alatt különböző híradó és informatikai beosztásokban szolgáltam több szolgálati helyen ben fegyveres békefenntartói misszióban vettem részt Egyiptomban, katonai rendőri feladatokat láttam el több mint egy éven keresztül ben rendőr századosként szolgálati nyugállományba vonultam ben választottak meg az NKE Doktorandusz Önkormányzat képviselőjének, ahol 2014 januárjáig aktívan dolgoztam ban elnyertem a DOSZ Hadtudományi Osztályának elnöki székét, ezen feladatomat jelenleg is nagy kedvvel és örömmel végzem. Tagja vagyok a Magyar Hadtudományi Társaságnak, az Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztályban. Önkéntesként részt veszek a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Biztonságosabb internet programjában, ahol iskolákban gyerekeknek, szülőknek és tanároknak tartunk előadásokat a biztonságosabb internethasználatról. 15

16 dr. Boda Boglárka Az értékelő vezetők szerepe, felelőssége az egyéni teljesítményértékelés sikere szempontjából Dr. Boda Boglárka vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás- Tudományi Doktori Iskola szervezett részidejű képzésének másodéves hallgatója. Az Államigazgatási Főiskola elvégzését követően Pécsett szereztem jogi diplomát. Jogi szakvizsgával rendelkezem. Közel három évig dolgoztam a privát szférában. Ezt követően több mint egy évtizedet a közigazgatásban tevékenykedtem. Egy évet dolgoztam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Életpálya Iroda vezetőjeként. Kutatásomat az Emberi Erőforrás kutatási területen végzem. Kutatási témavezetőim: Dr. Szakács Gábor CSc és Dr. Imre Miklós CSc. A személyes érdeklődésen túl témaválasztásomat az is indokolta, hogy a napi munkám szorosan kapcsolódik kutatási témámhoz. Jelenleg ugyanis a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal személyügyi igazgatásért felelős elnökhelyettesének titkárságát vezetem. Kutatási ambícióim elsősorban a teljesítményértékelést végző értékelő vezetők szerepének és felelősségének vizsgálatára irányulnak. Természetesen ez a feladat nem végezhető el a teljesítményértékelés egész rendszerének áttekintése nélkül. A teljesítményértékelés folyamatának kulcsszereplője és fő felelőse az értékelő vezető. A formálisan vagy rosszul végzett teljesítményértékelés negatívan befolyásolhatja az egyéni teljesítményt, és ronthatja a vezetés hitelét. A lelkiismeretesen végzett teljesítményértékelés viszont jelentősen elősegíti a szervezet céljainak hatékony megvalósítását. Tudományos kutatásom egyik célja egy olyan módszertan kidolgozása, amely segítséget ad az értékelő vezetőnek a teljesítményértékelési feladat szakszerű, objektív, interaktív elvégzéséhez. A kutatás célja ezenkívül a közszolgálatban Magyarországon 2013-ban bevezetett új teljesítményértékelési rendszer tapasztalatainak feldolgozása és a teljesítményértékelési szisztéma esetleges hiányosságainak kiküszöbölésére irányuló javaslatok megfogalmazása a továbbfejlesztés érdekében. 16

17 ktku Bordás Péter A közfeladatok ellátása helyi szinten, az önkormányzat kialakuló új szerepköre a feladatfinanszírozás tükrében Bordás Péter vagyok, a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának másodéves doktorandusz hallgatója szeptemberében kezdtem doktori tanulmányaimat a kar Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszékének munkájába bekapcsolódva. Témavezetőm Prof. Dr. Horváth M. Tamás tanszékvezető, egyetemi tanár. A Debreceni Egyetemen 2011-ben igazgatásszervező, majd 2013-ban közigazgatási menedzser oklevelet szereztem kitüntetéses minősítéssel. Tanulmányaim során több alkalommal Kari Kiemelt Ösztöndíjban, 2012-ben Köztársasági Ösztöndíjban, 2013-ban Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjban, majd a kar által adományozható Domokos Lajos- díjban részesültem év májusától decemberig a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályán dolgoztam, s ezzel tapasztalatot szerezhettem a közigazgatás gyakorlati oldaláról is. Ennek köszönhetően azóta egészen más szemmel nézek a közigazgatásra, a benne dolgozókra és az egész igazgatási szervezetrendszerre szeptembere óta részt veszek az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportjának munkájában, melynek keretében 2014 tavaszán egy nagyszabású kutatás során egy közepes méretű magyar város közszolgáltatási hálózatának empirikus vizsgálatában vehettem részt. Tudományos érdeklődésem sokrétű, nem csak az állam- és jogtudományok területére korlátozódik. Ezt bizonyítja, hogy 2014-ben okleveles közgazdász diplomát is szereztem vezetés és szervezés szakon, emberierőforrás-menedzsment szakirányon a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán. Továbbá marketing- és reklámügyintéző, valamint idegenvezető szakmai képesítéssel is rendelkezem. Doktori kutatási területem sem szűkíthető le egyetlen tudományterületre, többoldalú megközelítésben vizsgálom az egyes jelenségeket. Kutatási témám a Közfeladatok ellátása helyi szinten, az önkormányzat kialakuló új szerepköre a feladatfinanszírozás tükrében címet viseli. Ennek keretében vizsgálom a közfeladatok kormányzati szintek közötti megosztását és finanszírozási megoldásait. Kitérek a helyi szinten megjelenő és ellátandó közfeladatok katalógusára hazai és nemzetközi összehasonlításban. Górcső alá veszem a helyi önkormányzatok finanszírozásának rendszerváltást követő forrásszabályozási modelljét, majd a évtől bevezetett feladatfinanszírozási megoldást. Mindezeket a témákat tág értelemben, a hozzájuk kapcsolódó társadalmi, gazdasági jelenségeket figyelembe véve vizsgálom. Olyan témák tárgyalására is sor kerül, mint a helyi testületi döntéshozatal, az adósságkonszolidáció, vagy épp a közös önkormányzati hivatalok kialakításának lokális szintre gyakorolt közpénzügyi hatásai. Célom nemcsak az, hogy általános megállapításokat vonjak le a hazai és nemzetközi gyakorlat alapján, hanem olyan eredményeket kívánok felmutatni, melyek a helyi önkormányzati rendszer finanszírozásának jobbítása, továbbfejlesztése felé mutatnak. 17

18 Bozsó Gábor Az Európai Unió emberierőforrás-gazdálkodása Bozsó Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának másodéves doktorandusza vagyok. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2010-ben végeztem el a közigazgatási szakértői egyetemi szakot, valamint 2011-ben a Corvinus Gazdálkodástudományi Karán szereztem közgazdász diplomát. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jó Állam Kutatóműhelyének ügyvivőjeként koordinálok egy kiemelt kutatási projektet. Tagja vagyok a DOSZ Közigazgatás-tudományi osztályának is. Az egyetemi évek alatt a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék demonstrátora és a Tudományos Diákkör titkára, három éven át pedig a Magyary Zoltán Szakkollégium tagja voltam. Az egyetemi tanulmányi és közéleti tevékenységemet kétszer köztársasági ösztöndíjjal, kétszer kerületi ösztöndíjjal és dékáni elismeréssel jutalmazták. Az egyetemi lehetőségeimet igyekeztem kihasználni külföldi tapasztalatszerzésre, így az Erasmus-program keretén belül jártam Franciaországban, valamint a diplomaszerzés után Londonban a Leonardo-program segítségével. Az első kutatási témámban az európai közszolgálat a tárgyfelelős felkérésére meghívott oktatóként több előadást is tartottam. Ez is erősítette az ambíciómat a tudományos, oktatói pályára. Az EU közszolgálata témával évfolyamdolgozatként, majd szakdolgozatként foglalkoztam. A doktori iskolában az emberi erőforrások szakterületen belül Dr. Hazafi Zoltán témavezetésével foglalkozom a kérdéskörrel. Célom az európai közszolgálat tudományos vizsgálatából hasznos tapasztalatokat meríteni, melyek a hazai új, stratégiai szemléletű közszolgálati emberierőforrás-gazdálkodás reformfolyamataihoz is hozzájárulhatnak. Nemrégiben foglalkoztam a személyek szabad mozgása szempontjából a közszolgálat kérdéskörével, mely kivételt képez az alapelv alól, de ez már csak indokolt esetben érvényesíthető. Tervezem részletesen vizsgálni az EU-s közszolgálatra vonatkozó bírósági döntéseket és ezek hatását értékelni a tagállami közigazgatások személyzetpolitikájával összevetve. A kutatás kiindulópontja a tagállami hatások elemzése az uniós szervezet és közszolgálat történeti fejlődésére. Az egyedi esetek rendszerező feldolgozásán keresztül összefüggéseket találni és általános értékeket, elveket, szabályokat megfogalmazni. Ezenkívül szándékozom a szabályozás utóbbi időben végbement legújabb reformjait is feldolgozni. Érdeklődésem még számos más területre is kiterjed: közpolitika, nemzetközi kapcsolatok, gazdaságpolitika és a stratégiai emberierőforrás-menedzsment határterületeire. 18

19 ktku Buda Lorina Az Európai Unió válságkezelésének hatásai az EU intézményrendszerére 2013-ban kezdtem el tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában. Kutatási témám az Európai Unió válságkezelésének gazdasági és intézményi elemzése, mellyel már legelső diplomám megírása óta foglalkozom. Közgazdász végzettségemet egészítettem ki az Egyetem nemzetközi igazgatási szakértő mesterképzésével, mely után egyértelművé vált, hogy kutatási témám valójában a közgazdaság és közigazgatás peremterületén helyezkedik el, ezért kezdtem el az Egyetem Doktori Iskoláját. A 2007-ben kitört gazdasági és pénzügyi világválság az Európai Uniót sem hagyta érintetlenül. A válság begyűrűzése felszínre hozta az euróövezet már eleve meglévő problémáit, és felnagyította azokat. Ezáltal a kezdeti bankválság mára egy államadósság- és politikai válsággá nőtte ki magát. Egyértelművé vált, hogy a globális gazdaság körülményei között nem működnek a piac önszabályozó, diszfunkciókat kiküszöbölő mechanizmusai. Ebből következően a jövőben sokkal jelentősebb szerepet játszik az állam és a közigazgatás a gazdasági és társadalmi egyensúly fenntartásában, a közérdek és a közjó érvényesítésében. A gazdasági és pénzügyi világválság már eddig is rengeteg intézkedést kényszerített ki az Európai Unióból, de korántsem lehet még befejezettnek tekinteni az átalakulást. Kutatásom alapját azon lehetetlenségi háromszögek adják, melyekkel bebizonyítom, hogy az eddig meghozott intézkedések nem oldják fel teljes egészében az EU problémáit, így a közeljövőben újabb szabályozásokra és intézmények létrehozására lehet számítani. 19

20 Dömötör Ildikó Az integritás-tanácsadó, mint új munkakör a közszférában Dömötör Ildikó, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, I. évfolyam. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetének oktatója, tréner. Oktatási tevékenységem mellett folyamatosan részt veszek tananyagfejlesztésben és tréningek tartásában is. A Magyary Program törekvéseivel összhangban a Kormány egyik fő célként tűzte ki a közigazgatás működésének ésszerűsítését és hatékonyságának növelését. A reform kapcsán két nagyszabású és merőben új képzést emelnék ki, melynek kidolgozásában és lebonyolításában részt vettem. Elindult a KAB (Kormányablak ügyintézők) képzése, melynek köszönhetően már több mint 7000 köztisztviselő vett részt a képzéseken. Ennek fő célja az ügyfélbarát és közszolgálati attitűd fejlesztése, az ügyfélorientált közigazgatás erősítése, a bizalom kiépítése, melynek eredményeképpen az ügyfelek is elégedettebbek lesznek az ügyintézés menetével, és pozitívabb képet alakíthatnak ki a közigazgatásról. Több mint 60 tréner bevonásával az ország minden területén folytak képzések, érzékenyítő tréningek a minőségibb munka kialakításának érdekében. A másik látványos elmozdulás az integritás-tanácsadó szakirányú továbbképzés elindítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely a Kormány korrupciómegelőzési törekvésének, illetve a korrupció megszüntetésének egyik pillére. E képzésben is részt vehettem, melynek során fogalmazódott meg bennem, hogy ezt a területet szeretném kutatni doktoranduszként. Az Európai Unióban már korábban megfogalmazódott az igény a korrupció visszaszorítására, megfékezésére, melynek eredményeképpen elindultak különböző projektek is (OECD, 2009). A kiemelt projekt keretében szintén a közigazgatás megújítása érdekében elindulhatott az integritás-tanácsadók szakirányú képzése Egyetemünkön a KIM támogatásával. 20

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGaTÁSI KAR

nemzeti közszolgálati egyetem ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGaTÁSI KAR nemzeti közszolgálati egyetem ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGaTÁSI KAR 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGaTÁSI KAR A hazai közigazgatási képzés intézményi bázisa Az Államtudományi és

Részletesebben

Kormányablakok munkatársainak képzése ÁROP

Kormányablakok munkatársainak képzése ÁROP Kormányablakok munkatársainak képzése ÁROP 2.2.20 1 BEVEZETŐ 2010 tavaszán megkezdődött a magyar közigazgatás, a magyar állam újászervezése. Célként egy olyan állam megteremtése fogalmazódott meg, amely

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Önéletrajz. 2006-2009. Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, igazgatásszervező szak, BA

Önéletrajz. 2006-2009. Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, igazgatásszervező szak, BA Önéletrajz Személyes adatok Név: Bende Zsófia Elérhetőség: zsofi.bende@gmail.com Iskolai tanulmányok 2010-2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (korábban: Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés Köznevelési kerekasztal alakuló ülés A kerekasztal szereplői érdekeltségi körök azonosítása KORMÁNY KÖZNEVELÉS SZAKMAI SZERV DIÁKOK TUDOMÁNY, PEDAGÓGUS KÉPZÉS SZÜLŐK ÉRDEKKÉPVISELET MUNKAADÓK Fenntartók

Részletesebben

Lehetőségek és dilemmák. Közigazgatási vezetőképzés. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Lehetőségek és dilemmák. Közigazgatási vezetőképzés. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Lehetőségek és dilemmák Közigazgatási vezetőképzés A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban II. szekció dr. Princzinger Péter NKE Vezető és

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban

A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban Dr. Christián László tanszékvezető egy. docens NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje Juhász Béla Róbert Béla közgazdász, politológus és felsőfokú közigazgatási végzettsége van. Feleségével és két kislányával csaknem 10 éve él Sződligeten.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről Közhasznúsági jelentés a 2009. évi működésről Budapest, 2010. május 31. A Közigazgatásfejlesztési Társaság Közhasznúsági jelentése a 2009-es évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Közigazgatásfejlesztési Társaság

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Önéletrajz. 2006-2009. Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, igazgatásszervező szak, BA

Önéletrajz. 2006-2009. Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, igazgatásszervező szak, BA Önéletrajz Személyes adatok Név: Bende Zsófia Születési hely, idő: Szombathely, 1982. július 30. Lakhely: 9700 Szombathely, Faludi Ferenc u. 14. Levelezési cím: 1203 Budapest, Vizisport u. 23/C. Elérhetőség:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet X. éves a Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. november 7-8. Debrecen Általános

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete

A Kormány. /2016. (..) Korm. rendelete TERVEZET! A Kormány /2016. (..) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben