TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E SZEPTEMBER 15-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. SZEPTEMBER 15-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E SZEPTEMBER 15-ÉN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 12/2011. (IX.15.) számú rendelete Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 44/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Pályázat kiírása a temető üzemeltetői állásának betöltésére 45/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásmódosítás 46/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat részére helyettesítő- jegyzői jogviszony létesítésének engedélyezése 47/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának elfogadásáról

2 48/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatásának elfogadásáról 49/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Cserkeszőlőben tanuló tiszasasi diákok étkeztetéséről 50/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Start Munkaprogramban való részvételről 51/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka kóbor ebekkel kapcsolatos kérelme 52/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tiszazugi Turizmus Szövetség település turizmussal kapcsolatos feladatairól 53/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Szanda Antal egyszeri segély kérelme 54/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Szakács állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról 55/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat PS ÁMK alapító okiratának módosításáról

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: a szeptember 15-én megtartott, képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Braxa Józsefné Kakulya Károly Szitó Lajos Zoltánné Tényi Imre Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Enyedi Mihály jegyző Joó Erzsébet pénzügyi munkatárs Jegyzőkönyv-vezető: Czink Renáta Jegyzőkönyv hitelesítő: Braxa Józsefné és Kakulya Károly képviselők köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület egyhangú ( 5 igen ) szavazattal elfogadta. Napirendi pontok: - Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről - A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet megtárgyalása - Pályázati felhívás és kiírás megtárgyalása a temető üzemeltetésével kapcsolatban - A Tiszazugi Ivóvízminőség javító Társulás társulási megállapodásának módosítása - Hozzájáruló nyilatkozat elfogadása Csépa község jegyzői állásának helyettesítéséhez - A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának elfogadásáról - Egyéb kérdés

4 I. Napirend: Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről Előadó: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a soron következő testületi ülésünkön. Nagyon örülök, hogy két hiányzó ellenére, Harmatos László és Bárkai Jánosné, mindenki el tudta fogadni a meghívásunkat és megtisztelt jelenlétével. A mai ülésünk egyik legfontosabb témája a tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről. Bevezetőként, mielőtt átadnám a szót, annyit mondanék, hogy nagyon sokat dolgozott vele, köszönjük szépen ezt a munkát, meg azt is, hogy ezt a mai napra el tudtad készíteni. Olyan adatokat tudunk a tisztelt képviselő-testület elé tárni, amik biztatóak és semmi olyan kirívó esetről a féléves gazdálkodás során nem tudunk beszámolni, a mi izgalomra adhatna okot. Ennyi bevezető után, akkor átadnám a szót. Joó Erzsébet: A 2011-es költségvetést Ft összeggel fogadtuk el és ehhez képest félévkor Ft bevételi és kiadási oldalunk van. Ezt azért kellett megemelnünk, mert visszakaptuk a lakossági közműfejlesztést, amit annak idején a szennyvízből maradt, tehát ez Ft-tal megnövelte a kiadási és bevételi oldalunkat, valamint adtunk be első körben egy ÖNHIKI pályázatot, amivel nyertünk Ft-ot. Az idősek otthonánál kaptunk plusz létszámot és ezt betervezték, mint működési célú pénzeszközt. Ezekkel az összegekkel nőtt tehát meg a kiadási és bevételi pénzösszegünk. Az ÖNHIKI-ből, amit kaptunk, az a pénz még csak az előirányzatban van benne, mert júliusban kapuk meg, de már a júniusi módosított előirányzatba be kellett nekünk kapcsolni. Ezt a pénzt most részben kötötten kaptuk, nem úgy, mint az elmúlt években, tehát Ft-ot a 60 napon túli közüzemi számlákra kell fordítanunk belőle, Ft-ot a cserkei iskolának kell támogatásként átutalnunk és egyéb kötelező feladathoz kaptuk az Ft-ot. Ha nincs kérdés, akkor én szavazásra tenném fel a kérdést. Aki a 2011-es féléves beszámolót elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat 12/2011 (IX.15.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.

5 II. Napirend: A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet megtárgyalása Előadó: A következő napirendi pontunk tárgyalása a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet megtárgyalása. Bevezetőképpen annyit mindenképpen el kell, hogy mondjak, hogy mióta ez a testület felállt, azóta van róla szó, hogy a településünknek az összképe az leginkább azok miatt a porták miatt olyan amilyen, akiket eddig nem tudtunk megfelelőképpen megszólítani, mert nem volt meg rá az eszközünk. Többször kérte a tisztelt testület a település vezetőségét, jegyző urat, hogy valamilyen rendeletet, valamilyen eszközt adjon a testület kezébe, hogy ezt a rendetlen állapotot fel tudja számolni. Jegyző úr megtalálta erre a megoldást és megalkotta ezt a rendeletet. Én megtárgyalásra szóló meghívót küldtem ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, mégpedig azért, mert sajnos nem tudjuk most ezt a rendeletet elfogadni, amiatt, hogy a rendeletnek van egy kötelező melléklete. dr. Enyedi Mihály: Ezt a felettes környezetvédő szervnek jóvá kell hagyni. Elküldtük időbe, de nem kaptuk meg a választ, addig meg nem fogadhatjuk el. Én azt javaslom, hogy bizonyára átolvastátok, van-e olyan vélemény, amit megosztanátok velünk, hogy tegyünk bele, javítsunk ki, húzzunk át, gondoljunk át, mert hogyha van, akkor azt a következő testületi ülésre beletennénk. Van-e valamilyen észrevétel ezzel kapcsolatban? Én azt is remélem ettől a rendelettől, hogy azok az elhagyott házak, akiknek különböző, nem túl távoli nagyvárosokban élnek a hozzátartozói és egyébként módja és lehetősége lenne arra, hogy rendbe tartsa a házát, vagy a portáját és környékét és azok sem teszik meg, azok remélhetőleg egy kicsit rendbe kerülnek. Remélem, hogy az elkövetkezendő időben sikerül valamilyen előremozdulást elérni. Még annyit szeretnék mondani, hogy egy zajvédelmi rendeletet is beletettünk és ezzel már felléphetünk a rendbontások ellen. Van-e valamilyen kérdés? Ha nincs, akkor én úgy gondolom, hogy ezt a napirendi pontot lezárjuk, a rendeletet megtárgyaltuk, alkalmasnak tartjuk az elfogadásra a következő testületi ülésre szakvéleménnyel együtt visszahozzuk. III. Napirend: Pályázati felhívás és kiírás megtárgyalása a temető üzemeltetésével kapcsolatban A következő napirendi pontunk a pályázati felhívás és kiírás megtárgyalása a temető üzemeltetésével kapcsolatban. Itt tulajdonképpen a pályázati kiírás elfogadására kerülne sor.

6 Hoztunk egy temető rendeletet, abban meghatároztunk bizonyos dolgokat, elkülönítettük egymástól a kegyeleti szolgáltatásokat, a temetést, illetve a temető üzemeltetését. Most a temető üzemeltetésére ki kell írni az új üzemeltetési pályázatot. Megkérem jegyző urat, hogy ezt ismertesse röviden és gyorsan. dr. Enyedi Mihály: Három dokumentum került ki. Van egy pályázati felhívás, ezt szeretném, ha megjelenne az interneten. Szeptember 30-ig lehet átvenni és október 14-ig lehet majd benyújtani a pályázatot itt helyben. A következő az a pályázati kiírás, ebben fogalmazzuk meg, hogy mi az, amit elvárunk a pályázóval szemben. Én azt javaslom, és ezen gondolkodjunk már, kérem a véleményeket. Ahogy én összeszámoltam azokat a bevételeket, amiket rögzítettünk, kiszámoltam, hogy ha mondjuk egy 20 temetés van egy évben, akkor olyan ezer forint bevétele van, amelyből a síkmentesítést, fűnyírást, szemétszállítást stb. köteles elvégezni. Ez majdnem kevés, ez nem lesz túl vonzó. Bérleti díjat nem kérünk, nem szedünk be, a sírhelynek a megváltása az itt fizetődik be nálunk, viszont az újraváltás díjából legalább egy 50 %-ot át kell neki engedni. Én azt javaslom, hogy erre az 5 éves ciklusra egy 50-50%-ot fogadjunk el. Valahova egy null kilométerkövet le kell verni, hogy most akkor innentől így csináljuk, mert ha megpróbálunk egy viszonyítási pontot adni, akkor nem fog helyreállni ez soha. Amikor ott tartunk, hogy győztest szeretnénk hirdetni, akkor a győztes gyanús embert elhívjuk ide és a kritikus kérdéseket átbeszéljük vele. Kérdezem a tisztelt képviselő testületet, hogy elfogadjuk-e így, ezekkel a feltételekkel? Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 44/2011. (IX.15.) KT határozat Pályázat kiírása a temető üzemeltetői állásának betöltésére 1. Tiszasas Község Képviselő- testülete a temető üzemeltetői állására a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki. 2. Tiszasas Község Képviselő- testülete a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra felhatalmazz a polgármestert. Felelős: Határidő: azonnal

7 A határozatról értesül: IV. Napirend: A Tiszazugi Ivóvízminőség javító Társulás társulási megállapodásának módosítása Előadó: Tisztelt képviselő testület. Azt az örömteli hírt tudom bejelenteni, hogy az a kényszer elmúlt rólunk, hogy azért válasszunk vízközmű és csatorna közmű szolgáltatót, mert önrészt kell fizetnünk. Úgy tűnik, hogy a kormány döntése alapján az Uniós pályázatból hiányzó önerőt 100%-ban megfinanszírozzák. Gyakorlatilag ez az ívóvíz minőségjavító programban a ránk eső önrészt megfinanszírozásra kerül. Ennek értelmében kaptunk a társulástól egy módosító javaslatot, ezt kell ma elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 45/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásmódosítás 1. Tiszasas Község Önkormányzata elfogadja a határozat melléklete szerint a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás-módosítását 2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, szükséges teendőket lássa el, a módosítással kapcsolatos dokumentumokat írja alá. Felelős: Határidő: azonnal

8 A határozatról értesül: V. Napirend: Hozzájáruló nyilatkozat elfogadása Csépa község jegyzői állásának helyettesítéséhez Előadó: A következő napirendi pont a hozzájáruló nyilatkozat elfogadása Csépa község jegyzői állásának helyettesítéséhez. Itt átadnám a szót jegyző úrnak. dr. Enyedi Mihály: Ez a helyzet amiatt van, hogy Csépán a jegyző elmegy szülni és Fialka polgármester úr úgy gondolta, hogy engem szeretne felkérni erre, hogy amíg a jegyző asszony szülési szabadságon van, én lássam el a jegyzői teendőket. Ez heti összesen 8 óra, vagyis kétszer 4 óra. Az a nagyon komoly munka, amit te itt elvégeztél az elmúlt időszakban és az a rengeteg rendeletnek a sokasága, az úgy gondolom, hogy itt lecsengőben van. Én úgy látom, hogy sok dologban tudunk a hét öt napján számítani rád, kétszer négy órában egészen biztos, hogy fogunk tudni nélkülözni és természetesen az én véleményem az, hogy az lenne a sportszerű, ha ehhez mi hozzájárulnánk. Arra kérem a tisztelt képviselő testületet is, hogy engedjük ezt meg jegyző úrnak. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. dr. Enyedi Mihály: Köszönöm szépen.

9 46/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat részére helyettesítő- jegyzői jogviszony létesítésének engedélyezése 1. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Enyedi Mihály jegyző részére engedélyezi október 1-től Csépa Község jegyzőjének akadályoztatása idejére annak heti 8 órában történő helyettesítését 2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 1) pontjában foglalt feladat ellátására kötendő megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: szeptember 30. A határozatról értesül: VI. Napirend: A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának elfogadásáról Előadó: Tisztelt képviselő testület, a helyzet az, hogy a Remondis-sal a kormány döntése értelmében kötött 25 éves szerződést 10 évente felül kell vizsgálni, sőt 10 évnél hosszabb időre nem lehet kötni hulladékszállításról szóló szerződést. Tulajdonképpen a jelenlegi szerződésünk az lejárt és azért, hogy egy legalább ilyen szolgáltatási szintű, de inkább jobb és legalább ilyen ár színvonalú, de inkább jobb szolgáltatót válasszunk magunknak, szeretné a kistérség ezt újra a kezébe venni és úgy pályáztatni most, hogy. Én úgy gondolom, hogy nagyon oda fogunk figyelni és körültekintően szeretne a kistérség ebben az új kérdésben eljárni. A határozati javaslat arról szól, hogy minden képviselő testületet kér a többcélú társulás, hogy hatalmazza fel a kistérséget, hogy együtt tárgyaljunk a szolgáltatóval, nem pedig külön-külön. Ebben én

10 is kérem a testület támogatását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 47/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának elfogadásáról Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása az alábbiak szerint változzon: 1. A Megállapodás II. fejezet 1. pontja hulladékkezeléssel egészüljön ki. 2. A Megállapodás 1. számú melléklete a következőkkel egészül ki. Hulladékkezelés 1. A Társulás megvizsgálja a települési szilárdhulladék gyűjtése és kezelése ellátásának megvalósítási lehetőségeit. 2. A kommunális szolgáltatások keretében a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 21. (1), (3) bekezdésben leírtakat, figyelemmel a 22. szabályaira is a Társulás saját feladatellátására építve, vagy más vállalkozó szolgáltató közreműködésével látja el. 3. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a szilárdhulladék lerakó telep tulajdonostárs önkormányzatai között esetlegesen felmerülő vitás kérdések elintézésében. Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: 2011 szeptember 30. A határozatról értesül:

11 VII. Egyéb kérdések 1. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatásának elfogadásáról Előadó: A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság levelével kezdjünk. Minden évben, illetve félévben tájékoztatási kötelezettsége van a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak a területén illetékes önkormányzatoknak, hogy hány tűzeset volt, hány mentés volt. A mi esetünkben 1 tűzeset volt, 5 esetben végeztek a területünkön, Tiszasas közigazgatási területén műszaki mentést. A településsel kapcsolatban a tűzoltóságra 6 ügyirat érkezett összesen be, ennek a birtokában megállapítható, hogy Tiszasas község tűzbiztonsága jó. Nagy kárértékkel, személyi sérüléssel, halálesettel végződő tűzeset nem volt. A tűzoltóság az ilyen jellegű tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Aki ezzel a tájékoztatással egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 48/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatásának elfogadásáról Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete a Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának tájékoztatását tudomásul vette és elfogadja. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül:

12 2. A Cserkeszőlőben tanuló tiszasasi diákok étkeztetéséről Előadó: Cserkeszőlővel kapcsolatban egy újabb kérdés merült fel. Valami hihetetlen étkezési költségeket mutattak ki a diákokra és én azt a javaslatot tettem, hogy akkor inkább jöjjenek haza ezek a gyerekek és itt étkezzenek, mert azt a 800 Ft-ot rendkívüli módon sokalljuk, amit egy napra ezért felszámolnak. Arra kértük a cserkeszőlői iskola vezetését, hogy járuljon ahhoz hozzá, hogy a napközit itthon szervezhessük meg. Sikerült a szakköröket és egyéb plusz órákat beépíteni az órarendbe, tehát ilyen módon hátrány nem éri a továbbtanuló gyermekeket sem, mert a felkészítő plusz órákat meg tudják kapni. A busz legkésőbb 2 órára hazaért a gyerekekkel, itthon ebédelnek, és itt készülnek fel a másnapi órákra. Ezzel kapcsolatban kellene egy határozatot elfogadnunk. Hozzájárul-e a képviselő-testület, hogy a gyerekek itt étkezzenek és itt járjanak napközibe, mert ha igen kérem kézfelnyújtással jelezzék. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 49/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Cserkeszőlőben tanuló tiszasasi diákok étkeztetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a es tanévben költséghatékonyság miatt PSÁMK-ban a korábban megkötött társulási megállapodás alapján tanuló tiszasasi diákok étkezését Tiszasason oldja meg. 2. Tiszasas Község Önkormányzata megállapítja, hogy az étkezés es tanév megkezdését követően a diákjai viszonylatában Tiszasason történik 3. Tiszasas Község Önkormányzata felkéri Cserkeszőlő Község Önkormányzatát, hogy a fenti tényeket figyelembe véve tervezze és fogadja el a társulás költségvetését, valamint a fentiek alapján állapítsa meg a társulási hozzájárulást. 4. Tiszasas Község önkormányzata felhatalmazza a polgármester a határozat ellátásával kapcsolatos teendők elvégzésére. Felelős: Határidő: azonnal

13 A határozatról értesül: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 3. A Start Munkaprogramban való részvételről Előadó: Azt az örömteli hírt tudom megosztani veletek, hogy a kormány döntése alapján, mintegy 7,4 milliárd forintot különített el új közmunka mintaprogramoknak a finanszírozására és egy ilyen mintaprogramnak a részvételen való jogát megnyertük mi is, mármint a mi kis térségünk. Erre lehetett pályázatot benyújtanunk. Ezt az elkészített pályázatot szeretnénk a megyei munkaügyi hivatalhoz benyújtani és reméljük, hogy innen a Belügyminisztériumhoz kerül és támogatni fogják az elképzelésünket. Röviden erről a Startmunka programról annyit, hogy 7 területre lehetett pályázni. A 7 területen 100%-os bér, eszköz és szükséges dologi kiadások finanszírozása történik meg. A 7 terület a: téli közfoglalkoztatás, kazán és biomassza program, mezőgazdasági foglalkoztatás, mezőgazdasági földutak rendbetétele, önkormányzat kezelésében lévő utak rendbetétele, illegális hulladéklerakók felszámolása és belvízelvezető rendszerek rendbetétele. Ebben olyan 35 főnek az 1 éves foglakoztatását próbáljuk leszervezni, nyilván lépcsőzetesen és turnusokban, ezeken a programterületeken. Igényeltünk hozzá egy MTZ 82-est pótkocsival, egy markoló rakodógépet, zúzalékkövet, betonátereszeket, láncfűrészt, fűnyíró gépeket, kézi kaszákat, kapákat, vasvillát, munkaruhát, védőfelszerelést, aszfaltvágó gépet, kazánokat, brikettáló gépet. Ebben kérjük a testületnek a támogatását. Úgy gondolom, széles körben tudnánk a tiszasasi lakosoknak munkát adni. Egy dolgot tudni kell, hogy nem a minimálbérhez igazították ezeknek a dolgozóknak a bérezését. A segédmunkás 8 órás bér mindösszesen bruttó Ft. Reméljük, hogy támogató döntés születik a Startmunka programmal kapcsolatban, Tiszasas irányába.

14 50/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Start Munkaprogramban való részvételről 1. Tiszasas Község Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Start Munkaprogramban részt kíván venni. 2. Tiszasas Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a programban való részvételhez szükséges lépéseket tegye meg az önkormányzat nevében. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 4. Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka kóbor ebekkel kapcsolatos kérelme Előadó: Ezzel a kérelemmel kapcsolatban hatalmazzuk fel a jegyzőt, hogy a további intézkedéseket megtehesse. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 51/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka kóbor ebekkel kapcsolatos kérelme 1. Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka kóbor ebekkel kapcsolatos tájékoztatását tudomásul vette és elfogadja. 2. Tiszasas Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az intézkedéshez szükséges további lépéseket tegye meg az önkormányzat nevében.

15 Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 5. Tiszazugi Turizmus Szövetség levele LEADER pályázattal kapcsolatban Előadó: A Tiszazugi Turizmus Szövetség egy levéllel keresett meg bennünket. Van a LEADER kiírásban egy olyan pont, amit kifejezetten ilyen turisztikai szövetségek pályázhatnak meg, egy kis pénz információs táblákra, erre-arra, ezért írták a levelet és ebben kéri a támogatásunkat, hogy egy ilyen jellegű pályázatot be tudjon adni. Aki a támogatással egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 52/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tiszazugi Turizmus Szövetség település turizmussal kapcsolatos feladatairól 1. A képviselő-testület megbízza a Tiszazugi Turizmus Szövetséget (TTSZ), hogy település turizmussal kapcsolatos feladatait, az összefogásban részt vevő településekkel együtt, folyamatos egyeztetéssel végezze. 2. Megbízást adnak a TTSZ-nek, hogy a településeinken a kulturális programokat, közérdekű adatokat ( pl: ügyeletes orvos, hétvégén elérhető patika ügyelet, autószerelő, gumis stb. ) egy települési kulturális megbízotton keresztül összehangolja, az induló TTSZ honlapon ezeket folyamatosan közzétegye.

16 3. A képviselő-testület megbízza a Polgármester Urat, hogy tárgyalásokat folytasson az összefogásban részt vevő többi polgármesterrel, ill. a TTSZ vezetésével annak érdekében, hogy a turizmus szervezését, kellő előkészítés után, minél hamarabb megfelelő képzettségű ember végezhesse. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 6. Szanda Antal kérelme Előadó: Én úgy gondolom, hogy megbízom a szociális bizottság munkájában és ha ő azt a döntést hozta, hogy elutasítja ezt a kérelmet, akkor én ezt a bizottsági döntést csak támogatni tudom. Kakulya Károly: Augusztusi melegben tüzelési segélyt kért, ezért utasítottuk el, mert még nem indokolt. Aki tehát ennek a kérelemnek az elutasításával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt.

17 53/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Szanda Antal egyszeri segély kérelme 1. Tiszasas Község Önkormányzata megtárgyalta Szanda Antal egyszeri segély kérelmét. A képviselő testület megállapította, hogy a korábban a Szociális Bizottsághoz beadott kérelem elutasítása indokolt volt és elfogadja a bizottság döntését. 2. Az önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a határozatról a kérelmezőt. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 7. Szakács munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása Előadó: Tiszasas Község Önkormányzata pályázatot hirdetett szakács munkakör betöltésére az iskola konyhára. Horváth Imréné nyugdíjba megy, mint ismeretes és ahhoz, hogy egy főzőkonyha működjön, szükséges egy szakács végzettségű személy alkalmazása. Emiatt pályázatot írtunk ki. A pályázatra alapvetően két pályázó jelentkezett, az egyik Dénes Józsefné, a másik Horpácsiné Lévai Rózsa. Mindenki látta és megnézte a kiküldött anyagokat, személyesen is ismerjük a két pályázót. Szavazásra szeretném feltenni a kérdést. Először Dénes Józsefnére kérném a szavazatokat. Aki az ő szakács munkakör betöltésére vonatkozó pályázatát támogatja, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Egybehangzó véleménnyel akkor mindenki Dénes Józsefnét szeretné ennek a munkakörnek a betöltésére. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt.

18 54/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Szakács állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról 1. Tiszasas Község Képviselő- testülete az iskola konyhára kiírt szakács állás betöltésére érkezett pályázatok alapján, a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint, 1 évre Dénes Józsefnét bízza meg. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 8. PS ÁMK alapító okiratának módosításáról Előadó: Egy pár dolgot felolvasnék az alapító okirat módosításaival kapcsolatban: - Szelevény, Tiszasas, Tiszainoka képviselő testülete az általa vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, felhatalmazza Cserkeszőlő Község Önkormányzatát, hogy a fizetési határidőt követő 15 napon belül, két eredménytelen írásbeli felszólítás után, Szelevény, Tiszasas, Tiszainoka pénzforgalmi szolgáltatója részére beszedési megbízást nyújtson be. Mi összefoglaltunk egy javaslatot, elküldtük nekik, semmit sem vettek belőle komolyan, kivéve ezt a napközit, de ezt sem tették bele a társulási szerződésbe, ezt sem tették bele az újonnan elkészítettbe, csak megengedték, hogy ide járjanak a gyerekek. Készítettek egy újat, amiben például ilyen dolgokat tettek bele. Nyilván ezeket a dolgokat mi nem írjuk alá, nyilván marad érvényben a régi szerződés, ami nem jó, de még ennél mindig sokkal jobb. Én annyit szeretnék erre a társulási megállapodás módosítására visszaírni, hogy azok a részek, amik a mi településünk számára elfogadhatóak és kedvezőek pl.: ez az étkezés stb. ennek a változtatásához

19 természetesen hozzájárulunk, kérjük, de ilyen incasso és egyéb ügyeket nem. Akkor ezt, ha megerősíteni a testület azt megköszönném. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 55/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat PS ÁMK alapító okiratának módosításáról 1. Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy korábban a PS ÁMK alapító okiratának és társulási szerződésének módosítására tett javaslatait a Cserkeszőlő Önkormányzat által átküldött alapító okirat módosítás nem tartalmazza. 2. Tiszasas Község Önkormányzata, Cserkeszőlő Község Önkormányzata által tett módosító javaslatokat nem fogadja el. Az alapító okirat és a társulási szerződés módosítását az elküldött formában nem támogatja. 3. Tiszasas Község Önkormányzata felkéri Cserkeszőlő Község Önkormányzatát, hogy dolgozzunk ki az alapító okiratának és társulási szerződésével kapcsolatosan olyan módosítást, amely átvezeti a szeptember 1-jétől kialakult tényeket, különös tekintettel a tiszasasi gyermekek étkezésére és napközivel kapcsolatos változásokra. 4. Tiszasas Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az alapító okirattal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: Cserkeszőlő Község Önkormányzata

20 Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. Kmf... Gyói Gábor polgármester... dr. Enyedi Mihály jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő:.. Braxa Józsefné képviselő... Kakulya Károly képviselő

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben