TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E SZEPTEMBER 15-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. SZEPTEMBER 15-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E SZEPTEMBER 15-ÉN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 12/2011. (IX.15.) számú rendelete Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 44/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Pályázat kiírása a temető üzemeltetői állásának betöltésére 45/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásmódosítás 46/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat részére helyettesítő- jegyzői jogviszony létesítésének engedélyezése 47/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának elfogadásáról

2 48/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatásának elfogadásáról 49/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Cserkeszőlőben tanuló tiszasasi diákok étkeztetéséről 50/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Start Munkaprogramban való részvételről 51/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka kóbor ebekkel kapcsolatos kérelme 52/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tiszazugi Turizmus Szövetség település turizmussal kapcsolatos feladatairól 53/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Szanda Antal egyszeri segély kérelme 54/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Szakács állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról 55/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat PS ÁMK alapító okiratának módosításáról

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: a szeptember 15-én megtartott, képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Braxa Józsefné Kakulya Károly Szitó Lajos Zoltánné Tényi Imre Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Enyedi Mihály jegyző Joó Erzsébet pénzügyi munkatárs Jegyzőkönyv-vezető: Czink Renáta Jegyzőkönyv hitelesítő: Braxa Józsefné és Kakulya Károly képviselők köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület egyhangú ( 5 igen ) szavazattal elfogadta. Napirendi pontok: - Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről - A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet megtárgyalása - Pályázati felhívás és kiírás megtárgyalása a temető üzemeltetésével kapcsolatban - A Tiszazugi Ivóvízminőség javító Társulás társulási megállapodásának módosítása - Hozzájáruló nyilatkozat elfogadása Csépa község jegyzői állásának helyettesítéséhez - A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának elfogadásáról - Egyéb kérdés

4 I. Napirend: Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről Előadó: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a soron következő testületi ülésünkön. Nagyon örülök, hogy két hiányzó ellenére, Harmatos László és Bárkai Jánosné, mindenki el tudta fogadni a meghívásunkat és megtisztelt jelenlétével. A mai ülésünk egyik legfontosabb témája a tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről. Bevezetőként, mielőtt átadnám a szót, annyit mondanék, hogy nagyon sokat dolgozott vele, köszönjük szépen ezt a munkát, meg azt is, hogy ezt a mai napra el tudtad készíteni. Olyan adatokat tudunk a tisztelt képviselő-testület elé tárni, amik biztatóak és semmi olyan kirívó esetről a féléves gazdálkodás során nem tudunk beszámolni, a mi izgalomra adhatna okot. Ennyi bevezető után, akkor átadnám a szót. Joó Erzsébet: A 2011-es költségvetést Ft összeggel fogadtuk el és ehhez képest félévkor Ft bevételi és kiadási oldalunk van. Ezt azért kellett megemelnünk, mert visszakaptuk a lakossági közműfejlesztést, amit annak idején a szennyvízből maradt, tehát ez Ft-tal megnövelte a kiadási és bevételi oldalunkat, valamint adtunk be első körben egy ÖNHIKI pályázatot, amivel nyertünk Ft-ot. Az idősek otthonánál kaptunk plusz létszámot és ezt betervezték, mint működési célú pénzeszközt. Ezekkel az összegekkel nőtt tehát meg a kiadási és bevételi pénzösszegünk. Az ÖNHIKI-ből, amit kaptunk, az a pénz még csak az előirányzatban van benne, mert júliusban kapuk meg, de már a júniusi módosított előirányzatba be kellett nekünk kapcsolni. Ezt a pénzt most részben kötötten kaptuk, nem úgy, mint az elmúlt években, tehát Ft-ot a 60 napon túli közüzemi számlákra kell fordítanunk belőle, Ft-ot a cserkei iskolának kell támogatásként átutalnunk és egyéb kötelező feladathoz kaptuk az Ft-ot. Ha nincs kérdés, akkor én szavazásra tenném fel a kérdést. Aki a 2011-es féléves beszámolót elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. önkormányzati rendeletet alkotja: Tiszasas Község Önkormányzat 12/2011 (IX.15.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.

5 II. Napirend: A köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet megtárgyalása Előadó: A következő napirendi pontunk tárgyalása a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendelet megtárgyalása. Bevezetőképpen annyit mindenképpen el kell, hogy mondjak, hogy mióta ez a testület felállt, azóta van róla szó, hogy a településünknek az összképe az leginkább azok miatt a porták miatt olyan amilyen, akiket eddig nem tudtunk megfelelőképpen megszólítani, mert nem volt meg rá az eszközünk. Többször kérte a tisztelt testület a település vezetőségét, jegyző urat, hogy valamilyen rendeletet, valamilyen eszközt adjon a testület kezébe, hogy ezt a rendetlen állapotot fel tudja számolni. Jegyző úr megtalálta erre a megoldást és megalkotta ezt a rendeletet. Én megtárgyalásra szóló meghívót küldtem ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, mégpedig azért, mert sajnos nem tudjuk most ezt a rendeletet elfogadni, amiatt, hogy a rendeletnek van egy kötelező melléklete. dr. Enyedi Mihály: Ezt a felettes környezetvédő szervnek jóvá kell hagyni. Elküldtük időbe, de nem kaptuk meg a választ, addig meg nem fogadhatjuk el. Én azt javaslom, hogy bizonyára átolvastátok, van-e olyan vélemény, amit megosztanátok velünk, hogy tegyünk bele, javítsunk ki, húzzunk át, gondoljunk át, mert hogyha van, akkor azt a következő testületi ülésre beletennénk. Van-e valamilyen észrevétel ezzel kapcsolatban? Én azt is remélem ettől a rendelettől, hogy azok az elhagyott házak, akiknek különböző, nem túl távoli nagyvárosokban élnek a hozzátartozói és egyébként módja és lehetősége lenne arra, hogy rendbe tartsa a házát, vagy a portáját és környékét és azok sem teszik meg, azok remélhetőleg egy kicsit rendbe kerülnek. Remélem, hogy az elkövetkezendő időben sikerül valamilyen előremozdulást elérni. Még annyit szeretnék mondani, hogy egy zajvédelmi rendeletet is beletettünk és ezzel már felléphetünk a rendbontások ellen. Van-e valamilyen kérdés? Ha nincs, akkor én úgy gondolom, hogy ezt a napirendi pontot lezárjuk, a rendeletet megtárgyaltuk, alkalmasnak tartjuk az elfogadásra a következő testületi ülésre szakvéleménnyel együtt visszahozzuk. III. Napirend: Pályázati felhívás és kiírás megtárgyalása a temető üzemeltetésével kapcsolatban A következő napirendi pontunk a pályázati felhívás és kiírás megtárgyalása a temető üzemeltetésével kapcsolatban. Itt tulajdonképpen a pályázati kiírás elfogadására kerülne sor.

6 Hoztunk egy temető rendeletet, abban meghatároztunk bizonyos dolgokat, elkülönítettük egymástól a kegyeleti szolgáltatásokat, a temetést, illetve a temető üzemeltetését. Most a temető üzemeltetésére ki kell írni az új üzemeltetési pályázatot. Megkérem jegyző urat, hogy ezt ismertesse röviden és gyorsan. dr. Enyedi Mihály: Három dokumentum került ki. Van egy pályázati felhívás, ezt szeretném, ha megjelenne az interneten. Szeptember 30-ig lehet átvenni és október 14-ig lehet majd benyújtani a pályázatot itt helyben. A következő az a pályázati kiírás, ebben fogalmazzuk meg, hogy mi az, amit elvárunk a pályázóval szemben. Én azt javaslom, és ezen gondolkodjunk már, kérem a véleményeket. Ahogy én összeszámoltam azokat a bevételeket, amiket rögzítettünk, kiszámoltam, hogy ha mondjuk egy 20 temetés van egy évben, akkor olyan ezer forint bevétele van, amelyből a síkmentesítést, fűnyírást, szemétszállítást stb. köteles elvégezni. Ez majdnem kevés, ez nem lesz túl vonzó. Bérleti díjat nem kérünk, nem szedünk be, a sírhelynek a megváltása az itt fizetődik be nálunk, viszont az újraváltás díjából legalább egy 50 %-ot át kell neki engedni. Én azt javaslom, hogy erre az 5 éves ciklusra egy 50-50%-ot fogadjunk el. Valahova egy null kilométerkövet le kell verni, hogy most akkor innentől így csináljuk, mert ha megpróbálunk egy viszonyítási pontot adni, akkor nem fog helyreállni ez soha. Amikor ott tartunk, hogy győztest szeretnénk hirdetni, akkor a győztes gyanús embert elhívjuk ide és a kritikus kérdéseket átbeszéljük vele. Kérdezem a tisztelt képviselő testületet, hogy elfogadjuk-e így, ezekkel a feltételekkel? Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 44/2011. (IX.15.) KT határozat Pályázat kiírása a temető üzemeltetői állásának betöltésére 1. Tiszasas Község Képviselő- testülete a temető üzemeltetői állására a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki. 2. Tiszasas Község Képviselő- testülete a határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra felhatalmazz a polgármestert. Felelős: Határidő: azonnal

7 A határozatról értesül: IV. Napirend: A Tiszazugi Ivóvízminőség javító Társulás társulási megállapodásának módosítása Előadó: Tisztelt képviselő testület. Azt az örömteli hírt tudom bejelenteni, hogy az a kényszer elmúlt rólunk, hogy azért válasszunk vízközmű és csatorna közmű szolgáltatót, mert önrészt kell fizetnünk. Úgy tűnik, hogy a kormány döntése alapján az Uniós pályázatból hiányzó önerőt 100%-ban megfinanszírozzák. Gyakorlatilag ez az ívóvíz minőségjavító programban a ránk eső önrészt megfinanszírozásra kerül. Ennek értelmében kaptunk a társulástól egy módosító javaslatot, ezt kell ma elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 45/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásmódosítás 1. Tiszasas Község Önkormányzata elfogadja a határozat melléklete szerint a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás-módosítását 2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, szükséges teendőket lássa el, a módosítással kapcsolatos dokumentumokat írja alá. Felelős: Határidő: azonnal

8 A határozatról értesül: V. Napirend: Hozzájáruló nyilatkozat elfogadása Csépa község jegyzői állásának helyettesítéséhez Előadó: A következő napirendi pont a hozzájáruló nyilatkozat elfogadása Csépa község jegyzői állásának helyettesítéséhez. Itt átadnám a szót jegyző úrnak. dr. Enyedi Mihály: Ez a helyzet amiatt van, hogy Csépán a jegyző elmegy szülni és Fialka polgármester úr úgy gondolta, hogy engem szeretne felkérni erre, hogy amíg a jegyző asszony szülési szabadságon van, én lássam el a jegyzői teendőket. Ez heti összesen 8 óra, vagyis kétszer 4 óra. Az a nagyon komoly munka, amit te itt elvégeztél az elmúlt időszakban és az a rengeteg rendeletnek a sokasága, az úgy gondolom, hogy itt lecsengőben van. Én úgy látom, hogy sok dologban tudunk a hét öt napján számítani rád, kétszer négy órában egészen biztos, hogy fogunk tudni nélkülözni és természetesen az én véleményem az, hogy az lenne a sportszerű, ha ehhez mi hozzájárulnánk. Arra kérem a tisztelt képviselő testületet is, hogy engedjük ezt meg jegyző úrnak. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. dr. Enyedi Mihály: Köszönöm szépen.

9 46/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat részére helyettesítő- jegyzői jogviszony létesítésének engedélyezése 1. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Enyedi Mihály jegyző részére engedélyezi október 1-től Csépa Község jegyzőjének akadályoztatása idejére annak heti 8 órában történő helyettesítését 2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 1) pontjában foglalt feladat ellátására kötendő megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: szeptember 30. A határozatról értesül: VI. Napirend: A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának elfogadásáról Előadó: Tisztelt képviselő testület, a helyzet az, hogy a Remondis-sal a kormány döntése értelmében kötött 25 éves szerződést 10 évente felül kell vizsgálni, sőt 10 évnél hosszabb időre nem lehet kötni hulladékszállításról szóló szerződést. Tulajdonképpen a jelenlegi szerződésünk az lejárt és azért, hogy egy legalább ilyen szolgáltatási szintű, de inkább jobb és legalább ilyen ár színvonalú, de inkább jobb szolgáltatót válasszunk magunknak, szeretné a kistérség ezt újra a kezébe venni és úgy pályáztatni most, hogy. Én úgy gondolom, hogy nagyon oda fogunk figyelni és körültekintően szeretne a kistérség ebben az új kérdésben eljárni. A határozati javaslat arról szól, hogy minden képviselő testületet kér a többcélú társulás, hogy hatalmazza fel a kistérséget, hogy együtt tárgyaljunk a szolgáltatóval, nem pedig külön-külön. Ebben én

10 is kérem a testület támogatását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 47/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának elfogadásáról Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása az alábbiak szerint változzon: 1. A Megállapodás II. fejezet 1. pontja hulladékkezeléssel egészüljön ki. 2. A Megállapodás 1. számú melléklete a következőkkel egészül ki. Hulladékkezelés 1. A Társulás megvizsgálja a települési szilárdhulladék gyűjtése és kezelése ellátásának megvalósítási lehetőségeit. 2. A kommunális szolgáltatások keretében a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 21. (1), (3) bekezdésben leírtakat, figyelemmel a 22. szabályaira is a Társulás saját feladatellátására építve, vagy más vállalkozó szolgáltató közreműködésével látja el. 3. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a szilárdhulladék lerakó telep tulajdonostárs önkormányzatai között esetlegesen felmerülő vitás kérdések elintézésében. Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: 2011 szeptember 30. A határozatról értesül:

11 VII. Egyéb kérdések 1. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatásának elfogadásáról Előadó: A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság levelével kezdjünk. Minden évben, illetve félévben tájékoztatási kötelezettsége van a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak a területén illetékes önkormányzatoknak, hogy hány tűzeset volt, hány mentés volt. A mi esetünkben 1 tűzeset volt, 5 esetben végeztek a területünkön, Tiszasas közigazgatási területén műszaki mentést. A településsel kapcsolatban a tűzoltóságra 6 ügyirat érkezett összesen be, ennek a birtokában megállapítható, hogy Tiszasas község tűzbiztonsága jó. Nagy kárértékkel, személyi sérüléssel, halálesettel végződő tűzeset nem volt. A tűzoltóság az ilyen jellegű tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Aki ezzel a tájékoztatással egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 48/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatásának elfogadásáról Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete a Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának tájékoztatását tudomásul vette és elfogadja. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül:

12 2. A Cserkeszőlőben tanuló tiszasasi diákok étkeztetéséről Előadó: Cserkeszőlővel kapcsolatban egy újabb kérdés merült fel. Valami hihetetlen étkezési költségeket mutattak ki a diákokra és én azt a javaslatot tettem, hogy akkor inkább jöjjenek haza ezek a gyerekek és itt étkezzenek, mert azt a 800 Ft-ot rendkívüli módon sokalljuk, amit egy napra ezért felszámolnak. Arra kértük a cserkeszőlői iskola vezetését, hogy járuljon ahhoz hozzá, hogy a napközit itthon szervezhessük meg. Sikerült a szakköröket és egyéb plusz órákat beépíteni az órarendbe, tehát ilyen módon hátrány nem éri a továbbtanuló gyermekeket sem, mert a felkészítő plusz órákat meg tudják kapni. A busz legkésőbb 2 órára hazaért a gyerekekkel, itthon ebédelnek, és itt készülnek fel a másnapi órákra. Ezzel kapcsolatban kellene egy határozatot elfogadnunk. Hozzájárul-e a képviselő-testület, hogy a gyerekek itt étkezzenek és itt járjanak napközibe, mert ha igen kérem kézfelnyújtással jelezzék. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 49/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Cserkeszőlőben tanuló tiszasasi diákok étkeztetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a es tanévben költséghatékonyság miatt PSÁMK-ban a korábban megkötött társulási megállapodás alapján tanuló tiszasasi diákok étkezését Tiszasason oldja meg. 2. Tiszasas Község Önkormányzata megállapítja, hogy az étkezés es tanév megkezdését követően a diákjai viszonylatában Tiszasason történik 3. Tiszasas Község Önkormányzata felkéri Cserkeszőlő Község Önkormányzatát, hogy a fenti tényeket figyelembe véve tervezze és fogadja el a társulás költségvetését, valamint a fentiek alapján állapítsa meg a társulási hozzájárulást. 4. Tiszasas Község önkormányzata felhatalmazza a polgármester a határozat ellátásával kapcsolatos teendők elvégzésére. Felelős: Határidő: azonnal

13 A határozatról értesül: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 3. A Start Munkaprogramban való részvételről Előadó: Azt az örömteli hírt tudom megosztani veletek, hogy a kormány döntése alapján, mintegy 7,4 milliárd forintot különített el új közmunka mintaprogramoknak a finanszírozására és egy ilyen mintaprogramnak a részvételen való jogát megnyertük mi is, mármint a mi kis térségünk. Erre lehetett pályázatot benyújtanunk. Ezt az elkészített pályázatot szeretnénk a megyei munkaügyi hivatalhoz benyújtani és reméljük, hogy innen a Belügyminisztériumhoz kerül és támogatni fogják az elképzelésünket. Röviden erről a Startmunka programról annyit, hogy 7 területre lehetett pályázni. A 7 területen 100%-os bér, eszköz és szükséges dologi kiadások finanszírozása történik meg. A 7 terület a: téli közfoglalkoztatás, kazán és biomassza program, mezőgazdasági foglalkoztatás, mezőgazdasági földutak rendbetétele, önkormányzat kezelésében lévő utak rendbetétele, illegális hulladéklerakók felszámolása és belvízelvezető rendszerek rendbetétele. Ebben olyan 35 főnek az 1 éves foglakoztatását próbáljuk leszervezni, nyilván lépcsőzetesen és turnusokban, ezeken a programterületeken. Igényeltünk hozzá egy MTZ 82-est pótkocsival, egy markoló rakodógépet, zúzalékkövet, betonátereszeket, láncfűrészt, fűnyíró gépeket, kézi kaszákat, kapákat, vasvillát, munkaruhát, védőfelszerelést, aszfaltvágó gépet, kazánokat, brikettáló gépet. Ebben kérjük a testületnek a támogatását. Úgy gondolom, széles körben tudnánk a tiszasasi lakosoknak munkát adni. Egy dolgot tudni kell, hogy nem a minimálbérhez igazították ezeknek a dolgozóknak a bérezését. A segédmunkás 8 órás bér mindösszesen bruttó Ft. Reméljük, hogy támogató döntés születik a Startmunka programmal kapcsolatban, Tiszasas irányába.

14 50/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat A Start Munkaprogramban való részvételről 1. Tiszasas Község Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Start Munkaprogramban részt kíván venni. 2. Tiszasas Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a programban való részvételhez szükséges lépéseket tegye meg az önkormányzat nevében. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 4. Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka kóbor ebekkel kapcsolatos kérelme Előadó: Ezzel a kérelemmel kapcsolatban hatalmazzuk fel a jegyzőt, hogy a további intézkedéseket megtehesse. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 51/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka kóbor ebekkel kapcsolatos kérelme 1. Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka kóbor ebekkel kapcsolatos tájékoztatását tudomásul vette és elfogadja. 2. Tiszasas Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az intézkedéshez szükséges további lépéseket tegye meg az önkormányzat nevében.

15 Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 5. Tiszazugi Turizmus Szövetség levele LEADER pályázattal kapcsolatban Előadó: A Tiszazugi Turizmus Szövetség egy levéllel keresett meg bennünket. Van a LEADER kiírásban egy olyan pont, amit kifejezetten ilyen turisztikai szövetségek pályázhatnak meg, egy kis pénz információs táblákra, erre-arra, ezért írták a levelet és ebben kéri a támogatásunkat, hogy egy ilyen jellegű pályázatot be tudjon adni. Aki a támogatással egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 52/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Tiszazugi Turizmus Szövetség település turizmussal kapcsolatos feladatairól 1. A képviselő-testület megbízza a Tiszazugi Turizmus Szövetséget (TTSZ), hogy település turizmussal kapcsolatos feladatait, az összefogásban részt vevő településekkel együtt, folyamatos egyeztetéssel végezze. 2. Megbízást adnak a TTSZ-nek, hogy a településeinken a kulturális programokat, közérdekű adatokat ( pl: ügyeletes orvos, hétvégén elérhető patika ügyelet, autószerelő, gumis stb. ) egy települési kulturális megbízotton keresztül összehangolja, az induló TTSZ honlapon ezeket folyamatosan közzétegye.

16 3. A képviselő-testület megbízza a Polgármester Urat, hogy tárgyalásokat folytasson az összefogásban részt vevő többi polgármesterrel, ill. a TTSZ vezetésével annak érdekében, hogy a turizmus szervezését, kellő előkészítés után, minél hamarabb megfelelő képzettségű ember végezhesse. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 6. Szanda Antal kérelme Előadó: Én úgy gondolom, hogy megbízom a szociális bizottság munkájában és ha ő azt a döntést hozta, hogy elutasítja ezt a kérelmet, akkor én ezt a bizottsági döntést csak támogatni tudom. Kakulya Károly: Augusztusi melegben tüzelési segélyt kért, ezért utasítottuk el, mert még nem indokolt. Aki tehát ennek a kérelemnek az elutasításával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt.

17 53/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Szanda Antal egyszeri segély kérelme 1. Tiszasas Község Önkormányzata megtárgyalta Szanda Antal egyszeri segély kérelmét. A képviselő testület megállapította, hogy a korábban a Szociális Bizottsághoz beadott kérelem elutasítása indokolt volt és elfogadja a bizottság döntését. 2. Az önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a határozatról a kérelmezőt. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 7. Szakács munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása Előadó: Tiszasas Község Önkormányzata pályázatot hirdetett szakács munkakör betöltésére az iskola konyhára. Horváth Imréné nyugdíjba megy, mint ismeretes és ahhoz, hogy egy főzőkonyha működjön, szükséges egy szakács végzettségű személy alkalmazása. Emiatt pályázatot írtunk ki. A pályázatra alapvetően két pályázó jelentkezett, az egyik Dénes Józsefné, a másik Horpácsiné Lévai Rózsa. Mindenki látta és megnézte a kiküldött anyagokat, személyesen is ismerjük a két pályázót. Szavazásra szeretném feltenni a kérdést. Először Dénes Józsefnére kérném a szavazatokat. Aki az ő szakács munkakör betöltésére vonatkozó pályázatát támogatja, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Egybehangzó véleménnyel akkor mindenki Dénes Józsefnét szeretné ennek a munkakörnek a betöltésére. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt.

18 54/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat Szakács állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról 1. Tiszasas Község Képviselő- testülete az iskola konyhára kiírt szakács állás betöltésére érkezett pályázatok alapján, a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint, 1 évre Dénes Józsefnét bízza meg. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: 8. PS ÁMK alapító okiratának módosításáról Előadó: Egy pár dolgot felolvasnék az alapító okirat módosításaival kapcsolatban: - Szelevény, Tiszasas, Tiszainoka képviselő testülete az általa vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, felhatalmazza Cserkeszőlő Község Önkormányzatát, hogy a fizetési határidőt követő 15 napon belül, két eredménytelen írásbeli felszólítás után, Szelevény, Tiszasas, Tiszainoka pénzforgalmi szolgáltatója részére beszedési megbízást nyújtson be. Mi összefoglaltunk egy javaslatot, elküldtük nekik, semmit sem vettek belőle komolyan, kivéve ezt a napközit, de ezt sem tették bele a társulási szerződésbe, ezt sem tették bele az újonnan elkészítettbe, csak megengedték, hogy ide járjanak a gyerekek. Készítettek egy újat, amiben például ilyen dolgokat tettek bele. Nyilván ezeket a dolgokat mi nem írjuk alá, nyilván marad érvényben a régi szerződés, ami nem jó, de még ennél mindig sokkal jobb. Én annyit szeretnék erre a társulási megállapodás módosítására visszaírni, hogy azok a részek, amik a mi településünk számára elfogadhatóak és kedvezőek pl.: ez az étkezés stb. ennek a változtatásához

19 természetesen hozzájárulunk, kérjük, de ilyen incasso és egyéb ügyeket nem. Akkor ezt, ha megerősíteni a testület azt megköszönném. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen az egybehangzó véleményt. 55/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat PS ÁMK alapító okiratának módosításáról 1. Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy korábban a PS ÁMK alapító okiratának és társulási szerződésének módosítására tett javaslatait a Cserkeszőlő Önkormányzat által átküldött alapító okirat módosítás nem tartalmazza. 2. Tiszasas Község Önkormányzata, Cserkeszőlő Község Önkormányzata által tett módosító javaslatokat nem fogadja el. Az alapító okirat és a társulási szerződés módosítását az elküldött formában nem támogatja. 3. Tiszasas Község Önkormányzata felkéri Cserkeszőlő Község Önkormányzatát, hogy dolgozzunk ki az alapító okiratának és társulási szerződésével kapcsolatosan olyan módosítást, amely átvezeti a szeptember 1-jétől kialakult tényeket, különös tekintettel a tiszasasi gyermekek étkezésére és napközivel kapcsolatos változásokra. 4. Tiszasas Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az alapító okirattal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. Felelős: Határidő: azonnal A határozatról értesül: Cserkeszőlő Község Önkormányzata

20 Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. Kmf... Gyói Gábor polgármester... dr. Enyedi Mihály jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő:.. Braxa Józsefné képviselő... Kakulya Károly képviselő

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. SZEPTEMBER 13-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. SZEPTEMBER 13-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. SZEPTEMBER 13-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 16/2012 (IX.14.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné és Harmatos László képviselők az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné és Harmatos László képviselők az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. április 19-én megtartott, képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Braxa Józsefné Kakulya Károly Szító Lajos Zoltánné

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. MÁRCIUS 22-ÉN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. MÁRCIUS 22-ÉN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2012. MÁRCIUS 22-ÉN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 13/2012 (III.22.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben