TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-10/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106. sz. tárgyaló Szekszárd, Szent István tér AZ ÜLÉS KEZDETE: óra A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Krauss Péter, László Ferenc, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Porga Ferenc, dr. Puskás Imre, dr. Sümegi Zoltán, Széles András, Takács László, Takács Zoltán, Tóth Endre Géza. A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 15 fő. Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: Gerhátné dr. Péter Mária, a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezetője; Árvai Imre tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa.

2 2 NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Novothné Bán Erzsébet, a TMÖ Sztárai Mihály Gimnázium igazgatója; Huszár Tibor, a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója; Lázár Tibor, a Környezetterv Kft. vezető területrendezési tervezője; Szabó Gábor, a Környezetterv Kft. munkatársa; Patkó Sándor, megyei főépítész és dr. Printz János, könyvvizsgáló a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft-től. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnai Népújság, az MTI, az MR-Pécsi Körzeti Stúdió, valamint a Tolnatáj TV munkatársai. dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni. Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés határozatképes. Tisztelettel köszöntöm a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjait, a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket, előadókat. Üdvözlöm a sajtó megjelent munkatársait, illetve a Hivatal dolgozóit. Tisztelt Közgyűlés! Az írásban megküldött napirendhez egy módosító indítványom van. Képviselőtársaim az asztalukon találnak egy előterjesztést, melynek címe Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására. Helyszíni kiosztással kapták meg Képviselőtársaim, bár az illetékes bizottságok már tárgyalták az anyagot. Kérdezem tisztelt Képviselőtársaimat van-e valakinek módosító indítványa? Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót Elnök úr. Tekintettel a körülményekre, az MSZP frakció nevében kérem, és javaslom a Közgyűlésnek, hogy a 11. napirendi pontot, amely A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidációjával és intézményeinek átadásával összefüggő feladatok tárgyalását tartalmazza, vegye le a napirendről. Mindezt azért kérem, mert álláspontunk szerint az eljárás, amely módon ez az előterjesztés a Közgyűlés elé került, antidemokratikus, és a jogállami normákkal is ellenétes. Ellenétes azért is, mert a Közgyűlés tagjainak, és itt nem csak az ellenzéki frakció tagjairól beszélnék, nem hiszem, hogy volt ideje a tegnap hatályba lépett, az intézmények átadásáról és átvételéről szóló törvény tartalmának megismerésére. Ez lehetetlen volt, mivel kihangsúlyoznám, ez a törvény tegnap lépett hatályba. A másik pedig az, hogy helyszíni kiosztású anyagként példa nélkülinek tartom egy ilyen súlyú kérdésnek a kezelését. Tulajdonképpen sem a törvény tartalmát nem volt módunk megismerni, sem pedig az előterjesztés tartalmát, ebből a körülményből következően. A másik, ami egy fél elolvasás után figyelemfelhívást igényel, az pedig az, hogy a vagyonátadási eljárásban a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése gyakorlatilag döntési és érdemi jogkörrel nem vesz részt. A múlt Közgyűlésen előterjesztett, és általunk megismert bizottság működésére vonatkozó szabályok szerint a Közgyűlés elnöke jelen van ebben a bizottságban, de a Közgyűlésnek semmilyen lehetősége

3 3 nincs egy ilyen horderejű kérdés megtárgyalásában. A másik pedig az, hogy sajnálatos módon ez az előterjesztés, és mondom, így első olvasatra is tartalmazza azokat a létszámcsökkentéseket, melyeket a köztisztviselői, illetőleg a közalkalmazotti karnak kell majd decemberig, illetve a tavaszi hónapokig elviselni. Ez teljességgel elfogadhatatlan számunkra, mint ahogy az is, hogy egy olyan 230 millió forint összegű fizetési kötelezettséget kell vállalnia a Megyei Önkormányzatnak, amely állítólagosan a törvény szavaiból és tartalmából ered, ami a kötvényvisszaváltás, illetőleg a kamatcsere költsége. Mindez elfogadhatatlan számunkra, és azt is szeretném bejelenteni, hogy amennyiben a Közgyűlés mégis úgy dönt, hogy ezt a napirendet tárgyalja, akkor az MSZP frakció tagjai nem fognak részt venni egyetlen egy napirendi pont tárgyalásában sem. Természetesen a Közgyűlésen jelen leszünk, de a véleményünket és a döntésünket nem fogjuk kinyilvánítani. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő asszony indítványát. Tekintettel arra, hogy vita nélkül szavazunk a módosító javaslatról, ezért nem is szeretnék semmiféle kommentárt fűzni az indítványhoz. Miután ügyrendi kérdésben további hozzászólási szándékot látok, megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Az Elnök úr részben válaszolt arra, amit kérdezni akartam, de a Főjegyző asszonyt arra kérném, hogy idézze be az idevonatkozó rendelkezést a Szervezeti és Működési Szabályzatunkból (továbbiakban: SzMSz). Emlékezetem szerint nem az Országgyűlésben vagyunk, napirend előtti felszólalásra nincs lehetőség, tehát, vita nélkül dönt a Közgyűlés a napirendről. A másik, ezt már a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén is akartam mondani, ha ugyancsak felvilágosítana Főjegyző asszony arról, lehet, hogy rosszul emlékszem, és változtatták azóta az önkormányzati törvényt, de mintha valami olyan szabály lenne, hogy az önkormányzati képviselő köteles részt venni az önkormányzat munkájában. Lehet, hogy ez az SzMSz-ben van benne, lehet, hogy a törvényben, de erre vonatkozóan is kérném az állásfoglalását, hogy ha fizikailag jelen vannak a Képviselőtársaink, akkor szavazniuk kell. Ha fizikailag nincsenek jelen, akkor természetesen nem vesznek részt az önkormányzat munkájában. Tehát, erre ha kaphatnánk jogi felvilágosítást, azt megköszönném. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, megadom a szót Főjegyző asszonynak. dr. Bartos Georgina: Köszönöm. Az első kérdés, hogy lehet-e napirend előtt vitát kezdeményezni. Egy egyszerű napirendre vonatkozó módosító javaslat volt, ami megtételre került, és máskor nem lehet, csak a napirend elfogadása előtt, tekintve, hogy a napirenddel volt kapcsolatos. Tehát, lehet javasolni ilyet, még csak ügyrendi javaslatnak se számít. A második pedig, hogy valóban benne van az önkormányzati törvényben, hogy a közgyűlési képviselő köteles részt venni a testület munkájában. Szankciója viszont nincs ennek a rendelkezésnek, határozatképesség szempontjából jelen lévőnek számítanak.

4 4 dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Főjegyző asszony jogi tájékoztatását. Ezt követően, tekintettel arra, hogy nincs további hozzászólási szándék a napirend elfogadásával kapcsolatban, ezért először a módosító javaslatról szavazunk. Frakcióvezető asszony javaslata az volt, hogy a Közgyűlés ne tárgyalja a 11. napirendi pontot. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 5 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszony módosító javaslatát elutasította. Tehát akkor, az általam előterjesztett 13. napirendi ponttal egységes szerkezetű napirendről szavazunk most. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a napirendi pontokat elfogadta. N A P I R E N D: 1. Döntés Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 4. Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 5. Javaslat a Társulás a Magyarországi Német Színházért társulás megszüntetésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 6. Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 7. Javaslat a Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 8. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5 5 9. Beszámoló a Sztárai Mihály Gimnázium tevékenységéről Előadó: Novothné Bán Erzsébet, igazgató 10. Tájékoztató a kulturális turizmus helyzetéről és lehetőségeiről Tolna megyében Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11. A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidációjával és intézményeinek átadásával összefüggő feladatok Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 12. Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIRENDI PONT Döntés Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm az anyag készítői közül Lázár Tibor és Szabó Gábor urakat, a Környezetterv Kft. munkatársait, ha az információim helyesek. Úgy tudom, egy prezentáció keretében szeretnének nekünk tájékoztatást adni a munkájukról. Ehhez meg is adom a lehetőséget, majd azt követően kerül sor a kérdésekre, illetve a vitára. Lázár Tibor a lehetőséget megköszönve ismertette a Közgyűléssel a tervezői tevékenységet, valamint az egyeztetési fázis eredményeként létrejött módosítási dokumentációt. (Kapitány Zsolt alelnök úr elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönjük szépen a prezentációt. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően kérdéseket lehet intézni, elsősorban a terv készítői felé. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Nem feltétlenül kérdés, csak jelezni szeretném, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Az előterjesztés szerint,

6 6 ahogyan Tervező úr is jelezte, a Bizottságnak állást kellett foglalnia az el nem fogadott kérdések tekintetében, hiszen eltérhettünk volna a 2. számú mellékletben foglaltaktól. Javaslom, hogy az előterjesztéshez 3. számú mellékletként kerüljön becsatolásra a Bizottság javaslata, ami tulajdonképpen az, hogy egyetértettünk a Tervező álláspontjával. (A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) dr. Puskás Imre: Elnök úr elmondaná azt is, hogyan szavazott a Bizottság? Széles András: A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az anyag jóváhagyását. dr. Puskás Imre: Tehát, a Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását, és köszönöm a kiegészítést. Mivel több bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, kérdések következnek. Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak. László Ferenc: Nekem egyetlen kérdésem lenne. A komplex táj rehabilitációval kapcsolatban. Nagymányok bánya külszíni fejtés nem szerepel benne, miért nem? dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, mert akkor esetleg csoportosítanánk. Ha nincs, Tervező úrnak megadom a válaszadás lehetőségét. Lázár Tibor: A komplex táj rehabilitációs területekbe a felhagyott bányákat tettük bele, és elsősorban a térségi jelentőségűeket. Úgy tudom, Nagymányokon még működik a külszíni bánya. Amíg működik, addig nem a komplex rehabilitáció a lényeg, hanem a bányászat, szerintem. Abban a pillanatban, amikor befejeződik a bányászat, akkor lesz rehabilitációs terület. Ennek ez a logikája, tehát működő bányákat nem tettünk bele, csak a már felhagyott bányákat, amelyek roncsolt területként jelentkeznek, és amelyeknél rekultivációs feladat van. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. További kérdést nem látok, így lezárom a kérdések szakaszát, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági ülésen is többször felmerült, hogy gyakorlatilag itt most egy ún. sorrend szerinti megfelelésről van szó, ahol az Országos Területrendezési Tervnek (továbbiakban: OTrT) megfelelő ajánlásokat kellett pontosítani a megyei rendezési terv vonatkozásában. Itt fejeztük ki aggályunkat, hogy gyakorlatilag nem tudunk mit kezdeni, mint megye azzal, ha az OTrT-ből kikerül

7 7 egy M65-ös. Ezt csak szomorúan jegyezte meg a tervező is, hogy ezzel nem áll módunkban foglalkozni. Gyakorlatilag nagyon sok idő telik el az OTrT egy változatának, és utána a megyei pontosításokkal való végleges állapota között. Valójában kezdeményeznünk kellene már most az OTrT szempontjából azokat a módosításokat, amelyek a megyét érinthetik, adott esetben az M65-ös vonatkozásában. Ugye tudjuk azt, hogy vasútfejlesztési változások is lesznek az országban a Budapest-Gyékényes vonal felújításával kapcsolatban. Ezeknek a nyomvonala még javaslat szinten sincs benne a jelenleg hatályos OTrT-ben, annak ellenére, hogy a MÁV-nál már léteznek alternatív nyomvonalak ennek a vasútvonalnak a korszerűsítésére, csak időbeliség miatt ezek nem jelenhetnek meg. Úgyhogy, én itt használnám ki a lehetőséget, hogy felhívjam a Megyei Közgyűlés figyelmét arra, hogy nekünk kötelességünk ezt a dolgot kezdeményezni, azt tudomásul véve, hogy ennek a napirendi pontnak nem ez a konkrét feladata. Azonban muszáj volt elmondanom, hogy gyakorlatilag nem ilyen jogszabály megfelelőségekről szól ez a történet, annál is inkább nem, mert a Tervező úr is felhívta a figyelmet érintőlegesen egy-két dologra a támogatások és egyebek vonatkozásában. Ha nem is látja a Közgyűlés az azonnali gyakorlati hasznát adott esetben ezeknek a terveknek, hiszen csak mozaik foltokat látunk, nagyon komoly jelentősége van az illeszkedésnek. Egy pályázati forrás, egy támogatás igénybe vételéhez nagyon nem mindegy, hogy adott terület milyen besorolás alá esik. A Bizottság is megállapította, és örömmel látta, hogy a települések jelentős része komolyan vette ezt a dolgot, és foglalkozott vele. Reményeink szerint, mivel ez nem volt teljes, az elkövetkező időkben, amikor a Megyei Közgyűlés a feladata átalakul, mi kezdeményezői lehetünk, hogy ezek naprakészebb dolgok legyenek, és minden település az ügyét terjessze, akár elénk, amit majd mi kezdeményezhetünk az OTrT felé. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását, amely gyakorlatilag érintette azt is, hogy igen, ennek a tervnek van jelentősége, és azt is, hogy a Megyei Önkormányzat a jövőben valószínűleg többször találkozik magával a kifejezéssel is, és ezzel az anyaggal is, új hatáskörei okán. Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról: 1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának a javaslattevő fázis

8 8 véleményezési eljárása eredményeként dokumentált véleményeket, valamint az azokkal kapcsolatos tervezői válaszokat. 2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 1.) pontja szerinti tervezői válaszok közül a Tervező által elfogadásra javasolt és ezáltal a Területrendezési Terv módosítási dokumentációban átvezetett véleményeket. 3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1.) pontja szerinti tervezői válaszok közül a Tervező által elfogadásra nem javasolt véleményekről a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint dönt. 4.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az állami főépítész szakmai véleményében meghatározott következő észrevételek beépítését Tolna Megye Területrendezési Tervébe: - 1. A megye déli határa mentén a tervezett M9-es gyorsforgalmú út Dombóvár és Nagymányok területe között rövid szakaszon Baranya megyében halad, ezért az átláthatóság érdekében Tolna Megye Térségi Szerkezeti Tervében a Tervező ábrázolja az út nyomvonalának folyamatosságát A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetek esetében Hőgyésztől dél-nyugatra, illetve Szekszárdtól délre, Mőcsény és Alsónána községek térségében a megyei terv nem ábrázol területeket. A Tervező áttekintést követően javítsa az eltérést. 5.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1.) 4.) pontjaiban foglalt rendelkezések mentén kiegészített és átdolgozott Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadási fázis dokumentációját miniszteri véleményezésre alkalmasnak tartja, és felhatalmazza Elnökét, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/C. (5) bekezdésében foglaltak értelmében a területrendezésért felelős miniszternek véleményezésre megküldje.

9 9 Határidő: Felelős: azonnal dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen az előadóknak, a tervezőknek az eddig végzett munkát. Még találkozni fogunk ebben a tárgyban, amikor magát a végleges tervet fogjuk majd elfogadni. Addig is jó munkát kívánunk, és azt gondolom, hogy a Közgyűlés támogató szavazatai jelzik, hogy az eddigi munka elfogadása és támogatása teljesen egyértelmű. Továbbiakban is minden jót kívánok! 2. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 99/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 84/2011. (IX. 23.), 85/2011. (IX. 23.), 86/2011. (IX. 23.), 87/2011. (IX. 23.), 88/2011. (IX. 23.), 89/2011. (IX. 23.), 90/2011. (IX. 23.), 93/2011. (IX. 23.), 94/2011. (IX. 23.), és a 95/2011. (IX. 23.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

10 10 Most a II. határozati javaslatról szavazzunk, mely a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaira vonatkozik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője és László Ferenc képviselő úr nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 100/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításiról szóló tájékoztatót a mellékletében foglalt tartalommal tudomásul veszi. (A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem.

11 11 Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Ezek szerint a Humán Bizottság ülésekor még nem létezett ez az álláspont, a részvételt illetően. Ahogy haladunk előre, meg kell állapítanom azt a kellemes dolgot, hogy minden hatalomgyakorlónak az álma egyébként az olyan testület, ahol az ellenzék nem szólal meg. Én ezt haladó hagyománynak gondolom, esetleg lehetne folytatni, mert stresszben is rendkívül mentessé válik így az ülés, másrészt az idővel is rendkívül takarékos. Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottsági véleményeket hallhattuk. Ezt követően, kérdések következnek. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak. Tóth Endre: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Nyáridőben meghallgattuk a Kórház igazgatójának beszámolóját, és abból olyan információhoz jutottunk, hogy egészségügyi vészhelyzet előtt állunk. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést érdemes újra elővenni. A sajtóból gondolom többen értesültek arról, hogy Szlovákia 15 kórházában már szükségállapotot rendeletek el az orvoshiány miatt. Illetve az orvosok távozási szándékának próbálnak elébe menni ezzel a rendelkezéssel. Érdekes dolog, hogy akkor, amikor Muth urat meghallgattuk, javasoltam, hogy az orvosok és az egészségügyi dolgozók fizetését talán emelni kellene a következő időkben, megelőzendő azt, hogy elmenjenek, és utána kialakuljon egy olyan válsághelyzet, amikor a Kórház nem tudja biztosítani a betegellátás megfelelő színvonalát. Személyesen is szembesültem azóta ezzel a dologgal. A háziorvosom adott két beutalót. Egyet a reumatológiára, egyet pedig ultrahangra. Amikor előjegyzésbe vettek azt tapasztaltam, hogy mind a két beutaló 3 hónap múlva érvényesíthető. Az egyszerű logika szerint ez kb. azt is eredményezi, hogy ha valaki 3 hónap alatt nem gyógyul meg, akkor akár meg is halhat. Nem konkrétan a saját esetemre gondolok. Illetve, ha 3 hónapig kibírja, akkor a gyógyulásnak is van valami esélye, tehát igazából nincs is szükség az egészségügyi ellátásra, és további pénzeket lehetne elvonni. Úgy gondolom, van még a Megyei Önkormányzatnak felelőssége abban, hogy a megyei kórház hogyan működik. Mivel úgyis fölszámolás előtt állunk, ezért én azt javasolnám a Közgyűlésnek, hogy próbáljuk megtenni azt, hogy saját hatáskörben, amíg mi rendelkezünk bizonyos intézmények felett, próbáljuk meg az egészségügyi ellátásban résztvevőket, orvosokat, ápolónőket egy megfelelő jövedelem kiegészítésben, vagy fizetésemelésben részesíteni. Korábban hivatkoztam arra, hogy sok-sok milliárd forintot elköltöttünk különféle fejlesztésekre, és tulajdonképpen a humán erőforrás hiányzik majd arra, hogy azokat működtetni tudjuk. Próbáljunk valamit tenni a rendelkezésünkre álló rövid időben arra, hogy az egészségügyi ellátást valamilyen módon, ha nem is fényévekre, de legalább egy rövid időtartamra megfelelően biztosítani tudjuk, pénzügyi beavatkozás segítségével. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő úrnak inkább hozzászólás, mint kérdés jellegű megszólalását, de ez talán nem akkora tragédia. Megadom a szót ügyrendi kérdésben dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak.

12 12 dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Nem szeretném az időt húzni, bár én is beszélhetnék arról, hogy nemrég hallottam, hogy az izraeliek meg akarják támadni az irániakat, és háború lesz. Szerintem kb. annyi köze van ehhez a napirendi ponthoz ennek a mondatnak, mint annak, amit Képviselőtársam mondott. Komolyra fordítva a szót, azt szeretném javasolni, Elnök úr ülésvezetési jogkörében szíveskedjék figyelmeztetni a Képviselőtársaimat arra, ha a tárgytól eltérnek. Mert beszélhetnék a fociról is, meg másról is egy-egy napirendi pont kapcsán. Egyébként elismerem, hogy fontos probléma az, amit Képviselőtársam mondott, de ezt meggyőződésem szerint nem ennél a napirendi pontnál kellene elmondani. dr. Puskás Imre: Tekintettel arra, hogy ellenzék hiányában viszonylag jól fogunk ma haladni, nem volt probléma ez a kérdésnek alig értékelhető hozzászólás. De ettől függetlenül, természetesen felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy figyeljenek rám. Amikor kérdés szakasz van, akkor kérdést tegyenek fel, amikor vita szakasz van, akkor pedig a véleményüket fogalmazzák meg. Hogy ilyen fontos kérdésekben szót tudtunk váltani, talán térjünk át a költségvetési rendeletről való polémiánkra. Ki kíván ebben a tárgykörben kérdést feltenni? Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, úgyhogy Képviselő úr hozzászólásához hadd mondjak néhány mondatot, vagy akár csak egy mondatot. Az, amiről Ön beszélt, egy teljesen valós probléma. Nem kétséges, Magyarországon azt ma már senki nem vitatja, hogy az egészségügyből nemcsak a pénz hiányzik, hanem hamarosan az orvos is. Ez hosszabb távon kevésbé lesz orvosolható, mint akár a források növelése. Miután ez a probléma óriási társadalmi probléma, ezért vélhetően nem a Tolna Megyei Önkormányzat fogja megoldani, és különösen nem abban az egy hónapban, ami még ebben az ügyben rendelkezésére áll. Az időn túlmenően csak egy dolog kevesebb, a pénzünk. Nyilvánvalóan, amit Képviselő úr jó szándékkal mondott, nem tudjuk megtenni. Az egyéb működésünk lehetőségei is meglehetősen behatároltak, még ebben az egy hónapban is. Ez a konszolidáció nem véletlenül történik, ami majd a 11. napirendi pontunkban tárgyalandó. Egyébként is, ha most valamiféle forrást adnánk a Kórház számára, én biztosra veszem, hogy a Főigazgató úr ezt nem béremelésre, vagy valamiféle juttatásra fordítaná, hanem a sorban álló számlák kifizetésére. A tartozás közel 1 milliárd forint lehet már most is, és ezen az összegen belül is jelentős már a lejárt tartozás, és bizony ennek komoly kockázata van a Kórház dologi működésével kapcsolatban. A Kórháznak sok pénzre volna szüksége, nekünk pedig nincs. De a sok pénz nemcsak személyi kiadásokra, hanem dologi kiadásokra is elkelne. Miután azonban ez egy óriási társadalmi probléma, azt gondolom, hogy a megoldás keresése nem a Tolna Megyei Önkormányzat dolga, és a források előteremtése sem a mi dolgunk. Sajnos lehetőségünk sincs, e téren még csak morzsákat sem tudunk adni. Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándék nincs ennél a napirendi pontnál, lezárom a rendelettervezet vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban.

13 13 Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Huszár Tibor urat, a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatóját, akihez természetesen kérdést lehet intézni. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Tekintettel arra, hogy nem látok hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 14/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A 14/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

14 14 dr. Puskás Imre: Ügyvezető igazgató úrnak köszönöm, hogy eljött mai ülésünkre. Mind neki, mind kollégáinak jó munkát kívánok! (Huszár Tibor elhagyta az üléstermet.) 5. NAPIRENDI PONT Javaslat a Társulás a Magyarországi Német Színházért társulás megszüntetésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője és László Ferenc képviselő úr nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Társulás a

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 1 IV-1584-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján 10:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep Ülés ideje: 2011. május 30. 16:18 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E G

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. február 28-án, kedden, 9 óra 41 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen.

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen. Jegyzőkönyv (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 5-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.) FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. február 13-án, hétfőn 10 órakor a Képviselői Irodaház 562. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 16-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 16-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 16-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben