TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-10/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106. sz. tárgyaló Szekszárd, Szent István tér AZ ÜLÉS KEZDETE: óra A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Krauss Péter, László Ferenc, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Porga Ferenc, dr. Puskás Imre, dr. Sümegi Zoltán, Széles András, Takács László, Takács Zoltán, Tóth Endre Géza. A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 15 fő. Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: Gerhátné dr. Péter Mária, a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezetője; Árvai Imre tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa.

2 2 NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Novothné Bán Erzsébet, a TMÖ Sztárai Mihály Gimnázium igazgatója; Huszár Tibor, a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatója; Lázár Tibor, a Környezetterv Kft. vezető területrendezési tervezője; Szabó Gábor, a Környezetterv Kft. munkatársa; Patkó Sándor, megyei főépítész és dr. Printz János, könyvvizsgáló a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft-től. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnai Népújság, az MTI, az MR-Pécsi Körzeti Stúdió, valamint a Tolnatáj TV munkatársai. dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni. Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés határozatképes. Tisztelettel köszöntöm a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjait, a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket, előadókat. Üdvözlöm a sajtó megjelent munkatársait, illetve a Hivatal dolgozóit. Tisztelt Közgyűlés! Az írásban megküldött napirendhez egy módosító indítványom van. Képviselőtársaim az asztalukon találnak egy előterjesztést, melynek címe Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására. Helyszíni kiosztással kapták meg Képviselőtársaim, bár az illetékes bizottságok már tárgyalták az anyagot. Kérdezem tisztelt Képviselőtársaimat van-e valakinek módosító indítványa? Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót Elnök úr. Tekintettel a körülményekre, az MSZP frakció nevében kérem, és javaslom a Közgyűlésnek, hogy a 11. napirendi pontot, amely A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidációjával és intézményeinek átadásával összefüggő feladatok tárgyalását tartalmazza, vegye le a napirendről. Mindezt azért kérem, mert álláspontunk szerint az eljárás, amely módon ez az előterjesztés a Közgyűlés elé került, antidemokratikus, és a jogállami normákkal is ellenétes. Ellenétes azért is, mert a Közgyűlés tagjainak, és itt nem csak az ellenzéki frakció tagjairól beszélnék, nem hiszem, hogy volt ideje a tegnap hatályba lépett, az intézmények átadásáról és átvételéről szóló törvény tartalmának megismerésére. Ez lehetetlen volt, mivel kihangsúlyoznám, ez a törvény tegnap lépett hatályba. A másik pedig az, hogy helyszíni kiosztású anyagként példa nélkülinek tartom egy ilyen súlyú kérdésnek a kezelését. Tulajdonképpen sem a törvény tartalmát nem volt módunk megismerni, sem pedig az előterjesztés tartalmát, ebből a körülményből következően. A másik, ami egy fél elolvasás után figyelemfelhívást igényel, az pedig az, hogy a vagyonátadási eljárásban a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése gyakorlatilag döntési és érdemi jogkörrel nem vesz részt. A múlt Közgyűlésen előterjesztett, és általunk megismert bizottság működésére vonatkozó szabályok szerint a Közgyűlés elnöke jelen van ebben a bizottságban, de a Közgyűlésnek semmilyen lehetősége

3 3 nincs egy ilyen horderejű kérdés megtárgyalásában. A másik pedig az, hogy sajnálatos módon ez az előterjesztés, és mondom, így első olvasatra is tartalmazza azokat a létszámcsökkentéseket, melyeket a köztisztviselői, illetőleg a közalkalmazotti karnak kell majd decemberig, illetve a tavaszi hónapokig elviselni. Ez teljességgel elfogadhatatlan számunkra, mint ahogy az is, hogy egy olyan 230 millió forint összegű fizetési kötelezettséget kell vállalnia a Megyei Önkormányzatnak, amely állítólagosan a törvény szavaiból és tartalmából ered, ami a kötvényvisszaváltás, illetőleg a kamatcsere költsége. Mindez elfogadhatatlan számunkra, és azt is szeretném bejelenteni, hogy amennyiben a Közgyűlés mégis úgy dönt, hogy ezt a napirendet tárgyalja, akkor az MSZP frakció tagjai nem fognak részt venni egyetlen egy napirendi pont tárgyalásában sem. Természetesen a Közgyűlésen jelen leszünk, de a véleményünket és a döntésünket nem fogjuk kinyilvánítani. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő asszony indítványát. Tekintettel arra, hogy vita nélkül szavazunk a módosító javaslatról, ezért nem is szeretnék semmiféle kommentárt fűzni az indítványhoz. Miután ügyrendi kérdésben további hozzászólási szándékot látok, megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Az Elnök úr részben válaszolt arra, amit kérdezni akartam, de a Főjegyző asszonyt arra kérném, hogy idézze be az idevonatkozó rendelkezést a Szervezeti és Működési Szabályzatunkból (továbbiakban: SzMSz). Emlékezetem szerint nem az Országgyűlésben vagyunk, napirend előtti felszólalásra nincs lehetőség, tehát, vita nélkül dönt a Közgyűlés a napirendről. A másik, ezt már a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén is akartam mondani, ha ugyancsak felvilágosítana Főjegyző asszony arról, lehet, hogy rosszul emlékszem, és változtatták azóta az önkormányzati törvényt, de mintha valami olyan szabály lenne, hogy az önkormányzati képviselő köteles részt venni az önkormányzat munkájában. Lehet, hogy ez az SzMSz-ben van benne, lehet, hogy a törvényben, de erre vonatkozóan is kérném az állásfoglalását, hogy ha fizikailag jelen vannak a Képviselőtársaink, akkor szavazniuk kell. Ha fizikailag nincsenek jelen, akkor természetesen nem vesznek részt az önkormányzat munkájában. Tehát, erre ha kaphatnánk jogi felvilágosítást, azt megköszönném. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, megadom a szót Főjegyző asszonynak. dr. Bartos Georgina: Köszönöm. Az első kérdés, hogy lehet-e napirend előtt vitát kezdeményezni. Egy egyszerű napirendre vonatkozó módosító javaslat volt, ami megtételre került, és máskor nem lehet, csak a napirend elfogadása előtt, tekintve, hogy a napirenddel volt kapcsolatos. Tehát, lehet javasolni ilyet, még csak ügyrendi javaslatnak se számít. A második pedig, hogy valóban benne van az önkormányzati törvényben, hogy a közgyűlési képviselő köteles részt venni a testület munkájában. Szankciója viszont nincs ennek a rendelkezésnek, határozatképesség szempontjából jelen lévőnek számítanak.

4 4 dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Főjegyző asszony jogi tájékoztatását. Ezt követően, tekintettel arra, hogy nincs további hozzászólási szándék a napirend elfogadásával kapcsolatban, ezért először a módosító javaslatról szavazunk. Frakcióvezető asszony javaslata az volt, hogy a Közgyűlés ne tárgyalja a 11. napirendi pontot. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 5 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszony módosító javaslatát elutasította. Tehát akkor, az általam előterjesztett 13. napirendi ponttal egységes szerkezetű napirendről szavazunk most. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a napirendi pontokat elfogadta. N A P I R E N D: 1. Döntés Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 4. Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 5. Javaslat a Társulás a Magyarországi Német Színházért társulás megszüntetésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 6. Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 7. Javaslat a Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 8. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5 5 9. Beszámoló a Sztárai Mihály Gimnázium tevékenységéről Előadó: Novothné Bán Erzsébet, igazgató 10. Tájékoztató a kulturális turizmus helyzetéről és lehetőségeiről Tolna megyében Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11. A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidációjával és intézményeinek átadásával összefüggő feladatok Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 12. Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIRENDI PONT Döntés Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm az anyag készítői közül Lázár Tibor és Szabó Gábor urakat, a Környezetterv Kft. munkatársait, ha az információim helyesek. Úgy tudom, egy prezentáció keretében szeretnének nekünk tájékoztatást adni a munkájukról. Ehhez meg is adom a lehetőséget, majd azt követően kerül sor a kérdésekre, illetve a vitára. Lázár Tibor a lehetőséget megköszönve ismertette a Közgyűléssel a tervezői tevékenységet, valamint az egyeztetési fázis eredményeként létrejött módosítási dokumentációt. (Kapitány Zsolt alelnök úr elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönjük szépen a prezentációt. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően kérdéseket lehet intézni, elsősorban a terv készítői felé. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Nem feltétlenül kérdés, csak jelezni szeretném, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Az előterjesztés szerint,

6 6 ahogyan Tervező úr is jelezte, a Bizottságnak állást kellett foglalnia az el nem fogadott kérdések tekintetében, hiszen eltérhettünk volna a 2. számú mellékletben foglaltaktól. Javaslom, hogy az előterjesztéshez 3. számú mellékletként kerüljön becsatolásra a Bizottság javaslata, ami tulajdonképpen az, hogy egyetértettünk a Tervező álláspontjával. (A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) dr. Puskás Imre: Elnök úr elmondaná azt is, hogyan szavazott a Bizottság? Széles András: A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az anyag jóváhagyását. dr. Puskás Imre: Tehát, a Bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását, és köszönöm a kiegészítést. Mivel több bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, kérdések következnek. Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak. László Ferenc: Nekem egyetlen kérdésem lenne. A komplex táj rehabilitációval kapcsolatban. Nagymányok bánya külszíni fejtés nem szerepel benne, miért nem? dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, mert akkor esetleg csoportosítanánk. Ha nincs, Tervező úrnak megadom a válaszadás lehetőségét. Lázár Tibor: A komplex táj rehabilitációs területekbe a felhagyott bányákat tettük bele, és elsősorban a térségi jelentőségűeket. Úgy tudom, Nagymányokon még működik a külszíni bánya. Amíg működik, addig nem a komplex rehabilitáció a lényeg, hanem a bányászat, szerintem. Abban a pillanatban, amikor befejeződik a bányászat, akkor lesz rehabilitációs terület. Ennek ez a logikája, tehát működő bányákat nem tettünk bele, csak a már felhagyott bányákat, amelyek roncsolt területként jelentkeznek, és amelyeknél rekultivációs feladat van. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. További kérdést nem látok, így lezárom a kérdések szakaszát, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak. Széles András: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági ülésen is többször felmerült, hogy gyakorlatilag itt most egy ún. sorrend szerinti megfelelésről van szó, ahol az Országos Területrendezési Tervnek (továbbiakban: OTrT) megfelelő ajánlásokat kellett pontosítani a megyei rendezési terv vonatkozásában. Itt fejeztük ki aggályunkat, hogy gyakorlatilag nem tudunk mit kezdeni, mint megye azzal, ha az OTrT-ből kikerül

7 7 egy M65-ös. Ezt csak szomorúan jegyezte meg a tervező is, hogy ezzel nem áll módunkban foglalkozni. Gyakorlatilag nagyon sok idő telik el az OTrT egy változatának, és utána a megyei pontosításokkal való végleges állapota között. Valójában kezdeményeznünk kellene már most az OTrT szempontjából azokat a módosításokat, amelyek a megyét érinthetik, adott esetben az M65-ös vonatkozásában. Ugye tudjuk azt, hogy vasútfejlesztési változások is lesznek az országban a Budapest-Gyékényes vonal felújításával kapcsolatban. Ezeknek a nyomvonala még javaslat szinten sincs benne a jelenleg hatályos OTrT-ben, annak ellenére, hogy a MÁV-nál már léteznek alternatív nyomvonalak ennek a vasútvonalnak a korszerűsítésére, csak időbeliség miatt ezek nem jelenhetnek meg. Úgyhogy, én itt használnám ki a lehetőséget, hogy felhívjam a Megyei Közgyűlés figyelmét arra, hogy nekünk kötelességünk ezt a dolgot kezdeményezni, azt tudomásul véve, hogy ennek a napirendi pontnak nem ez a konkrét feladata. Azonban muszáj volt elmondanom, hogy gyakorlatilag nem ilyen jogszabály megfelelőségekről szól ez a történet, annál is inkább nem, mert a Tervező úr is felhívta a figyelmet érintőlegesen egy-két dologra a támogatások és egyebek vonatkozásában. Ha nem is látja a Közgyűlés az azonnali gyakorlati hasznát adott esetben ezeknek a terveknek, hiszen csak mozaik foltokat látunk, nagyon komoly jelentősége van az illeszkedésnek. Egy pályázati forrás, egy támogatás igénybe vételéhez nagyon nem mindegy, hogy adott terület milyen besorolás alá esik. A Bizottság is megállapította, és örömmel látta, hogy a települések jelentős része komolyan vette ezt a dolgot, és foglalkozott vele. Reményeink szerint, mivel ez nem volt teljes, az elkövetkező időkben, amikor a Megyei Közgyűlés a feladata átalakul, mi kezdeményezői lehetünk, hogy ezek naprakészebb dolgok legyenek, és minden település az ügyét terjessze, akár elénk, amit majd mi kezdeményezhetünk az OTrT felé. Köszönöm. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását, amely gyakorlatilag érintette azt is, hogy igen, ennek a tervnek van jelentősége, és azt is, hogy a Megyei Önkormányzat a jövőben valószínűleg többször találkozik magával a kifejezéssel is, és ezzel az anyaggal is, új hatáskörei okán. Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának miniszteri véleményezésre benyújtandó anyagának jóváhagyásáról: 1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának a javaslattevő fázis

8 8 véleményezési eljárása eredményeként dokumentált véleményeket, valamint az azokkal kapcsolatos tervezői válaszokat. 2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 1.) pontja szerinti tervezői válaszok közül a Tervező által elfogadásra javasolt és ezáltal a Területrendezési Terv módosítási dokumentációban átvezetett véleményeket. 3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1.) pontja szerinti tervezői válaszok közül a Tervező által elfogadásra nem javasolt véleményekről a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint dönt. 4.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az állami főépítész szakmai véleményében meghatározott következő észrevételek beépítését Tolna Megye Területrendezési Tervébe: - 1. A megye déli határa mentén a tervezett M9-es gyorsforgalmú út Dombóvár és Nagymányok területe között rövid szakaszon Baranya megyében halad, ezért az átláthatóság érdekében Tolna Megye Térségi Szerkezeti Tervében a Tervező ábrázolja az út nyomvonalának folyamatosságát A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetek esetében Hőgyésztől dél-nyugatra, illetve Szekszárdtól délre, Mőcsény és Alsónána községek térségében a megyei terv nem ábrázol területeket. A Tervező áttekintést követően javítsa az eltérést. 5.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1.) 4.) pontjaiban foglalt rendelkezések mentén kiegészített és átdolgozott Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadási fázis dokumentációját miniszteri véleményezésre alkalmasnak tartja, és felhatalmazza Elnökét, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/C. (5) bekezdésében foglaltak értelmében a területrendezésért felelős miniszternek véleményezésre megküldje.

9 9 Határidő: Felelős: azonnal dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen az előadóknak, a tervezőknek az eddig végzett munkát. Még találkozni fogunk ebben a tárgyban, amikor magát a végleges tervet fogjuk majd elfogadni. Addig is jó munkát kívánunk, és azt gondolom, hogy a Közgyűlés támogató szavazatai jelzik, hogy az eddigi munka elfogadása és támogatása teljesen egyértelmű. Továbbiakban is minden jót kívánok! 2. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 99/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 84/2011. (IX. 23.), 85/2011. (IX. 23.), 86/2011. (IX. 23.), 87/2011. (IX. 23.), 88/2011. (IX. 23.), 89/2011. (IX. 23.), 90/2011. (IX. 23.), 93/2011. (IX. 23.), 94/2011. (IX. 23.), és a 95/2011. (IX. 23.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

10 10 Most a II. határozati javaslatról szavazzunk, mely a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaira vonatkozik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője és László Ferenc képviselő úr nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 100/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításiról szóló tájékoztatót a mellékletében foglalt tartalommal tudomásul veszi. (A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem.

11 11 Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Ezek szerint a Humán Bizottság ülésekor még nem létezett ez az álláspont, a részvételt illetően. Ahogy haladunk előre, meg kell állapítanom azt a kellemes dolgot, hogy minden hatalomgyakorlónak az álma egyébként az olyan testület, ahol az ellenzék nem szólal meg. Én ezt haladó hagyománynak gondolom, esetleg lehetne folytatni, mert stresszben is rendkívül mentessé válik így az ülés, másrészt az idővel is rendkívül takarékos. Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottsági véleményeket hallhattuk. Ezt követően, kérdések következnek. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak. Tóth Endre: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Nyáridőben meghallgattuk a Kórház igazgatójának beszámolóját, és abból olyan információhoz jutottunk, hogy egészségügyi vészhelyzet előtt állunk. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést érdemes újra elővenni. A sajtóból gondolom többen értesültek arról, hogy Szlovákia 15 kórházában már szükségállapotot rendeletek el az orvoshiány miatt. Illetve az orvosok távozási szándékának próbálnak elébe menni ezzel a rendelkezéssel. Érdekes dolog, hogy akkor, amikor Muth urat meghallgattuk, javasoltam, hogy az orvosok és az egészségügyi dolgozók fizetését talán emelni kellene a következő időkben, megelőzendő azt, hogy elmenjenek, és utána kialakuljon egy olyan válsághelyzet, amikor a Kórház nem tudja biztosítani a betegellátás megfelelő színvonalát. Személyesen is szembesültem azóta ezzel a dologgal. A háziorvosom adott két beutalót. Egyet a reumatológiára, egyet pedig ultrahangra. Amikor előjegyzésbe vettek azt tapasztaltam, hogy mind a két beutaló 3 hónap múlva érvényesíthető. Az egyszerű logika szerint ez kb. azt is eredményezi, hogy ha valaki 3 hónap alatt nem gyógyul meg, akkor akár meg is halhat. Nem konkrétan a saját esetemre gondolok. Illetve, ha 3 hónapig kibírja, akkor a gyógyulásnak is van valami esélye, tehát igazából nincs is szükség az egészségügyi ellátásra, és további pénzeket lehetne elvonni. Úgy gondolom, van még a Megyei Önkormányzatnak felelőssége abban, hogy a megyei kórház hogyan működik. Mivel úgyis fölszámolás előtt állunk, ezért én azt javasolnám a Közgyűlésnek, hogy próbáljuk megtenni azt, hogy saját hatáskörben, amíg mi rendelkezünk bizonyos intézmények felett, próbáljuk meg az egészségügyi ellátásban résztvevőket, orvosokat, ápolónőket egy megfelelő jövedelem kiegészítésben, vagy fizetésemelésben részesíteni. Korábban hivatkoztam arra, hogy sok-sok milliárd forintot elköltöttünk különféle fejlesztésekre, és tulajdonképpen a humán erőforrás hiányzik majd arra, hogy azokat működtetni tudjuk. Próbáljunk valamit tenni a rendelkezésünkre álló rövid időben arra, hogy az egészségügyi ellátást valamilyen módon, ha nem is fényévekre, de legalább egy rövid időtartamra megfelelően biztosítani tudjuk, pénzügyi beavatkozás segítségével. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő úrnak inkább hozzászólás, mint kérdés jellegű megszólalását, de ez talán nem akkora tragédia. Megadom a szót ügyrendi kérdésben dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak.

12 12 dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Nem szeretném az időt húzni, bár én is beszélhetnék arról, hogy nemrég hallottam, hogy az izraeliek meg akarják támadni az irániakat, és háború lesz. Szerintem kb. annyi köze van ehhez a napirendi ponthoz ennek a mondatnak, mint annak, amit Képviselőtársam mondott. Komolyra fordítva a szót, azt szeretném javasolni, Elnök úr ülésvezetési jogkörében szíveskedjék figyelmeztetni a Képviselőtársaimat arra, ha a tárgytól eltérnek. Mert beszélhetnék a fociról is, meg másról is egy-egy napirendi pont kapcsán. Egyébként elismerem, hogy fontos probléma az, amit Képviselőtársam mondott, de ezt meggyőződésem szerint nem ennél a napirendi pontnál kellene elmondani. dr. Puskás Imre: Tekintettel arra, hogy ellenzék hiányában viszonylag jól fogunk ma haladni, nem volt probléma ez a kérdésnek alig értékelhető hozzászólás. De ettől függetlenül, természetesen felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy figyeljenek rám. Amikor kérdés szakasz van, akkor kérdést tegyenek fel, amikor vita szakasz van, akkor pedig a véleményüket fogalmazzák meg. Hogy ilyen fontos kérdésekben szót tudtunk váltani, talán térjünk át a költségvetési rendeletről való polémiánkra. Ki kíván ebben a tárgykörben kérdést feltenni? Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, úgyhogy Képviselő úr hozzászólásához hadd mondjak néhány mondatot, vagy akár csak egy mondatot. Az, amiről Ön beszélt, egy teljesen valós probléma. Nem kétséges, Magyarországon azt ma már senki nem vitatja, hogy az egészségügyből nemcsak a pénz hiányzik, hanem hamarosan az orvos is. Ez hosszabb távon kevésbé lesz orvosolható, mint akár a források növelése. Miután ez a probléma óriási társadalmi probléma, ezért vélhetően nem a Tolna Megyei Önkormányzat fogja megoldani, és különösen nem abban az egy hónapban, ami még ebben az ügyben rendelkezésére áll. Az időn túlmenően csak egy dolog kevesebb, a pénzünk. Nyilvánvalóan, amit Képviselő úr jó szándékkal mondott, nem tudjuk megtenni. Az egyéb működésünk lehetőségei is meglehetősen behatároltak, még ebben az egy hónapban is. Ez a konszolidáció nem véletlenül történik, ami majd a 11. napirendi pontunkban tárgyalandó. Egyébként is, ha most valamiféle forrást adnánk a Kórház számára, én biztosra veszem, hogy a Főigazgató úr ezt nem béremelésre, vagy valamiféle juttatásra fordítaná, hanem a sorban álló számlák kifizetésére. A tartozás közel 1 milliárd forint lehet már most is, és ezen az összegen belül is jelentős már a lejárt tartozás, és bizony ennek komoly kockázata van a Kórház dologi működésével kapcsolatban. A Kórháznak sok pénzre volna szüksége, nekünk pedig nincs. De a sok pénz nemcsak személyi kiadásokra, hanem dologi kiadásokra is elkelne. Miután azonban ez egy óriási társadalmi probléma, azt gondolom, hogy a megoldás keresése nem a Tolna Megyei Önkormányzat dolga, és a források előteremtése sem a mi dolgunk. Sajnos lehetőségünk sincs, e téren még csak morzsákat sem tudunk adni. Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándék nincs ennél a napirendi pontnál, lezárom a rendelettervezet vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban.

13 13 Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A 13/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Huszár Tibor urat, a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezető igazgatóját, akihez természetesen kérdést lehet intézni. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Tekintettel arra, hogy nem látok hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 14/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A 14/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

14 14 dr. Puskás Imre: Ügyvezető igazgató úrnak köszönöm, hogy eljött mai ülésünkre. Mind neki, mind kollégáinak jó munkát kívánok! (Huszár Tibor elhagyta az üléstermet.) 5. NAPIRENDI PONT Javaslat a Társulás a Magyarországi Német Színházért társulás megszüntetésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem. Széles András: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Humán Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy az MSZP frakció 3 képviselője és László Ferenc képviselő úr nem vesz részt a szavazásban. Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Társulás a

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 28-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. április 29-én, hétfőn, 12 óra 37 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/46-2/2015. TAB-27/2015. sz. ülés (TAB-53/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2015. szeptember 18-án, pénteken, 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-6/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot.

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot. 2/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Derkovits Iskoláért Alapítvány kuratóriumának üléséről. Időpont: 2016. október 13. 17.00 óra Helyszín: Derkovits Gyula Általános Iskola Szombathely Bem J. u. 7. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISB-10/2011. (ISB-39/ )

J e g y zőkönyv ISB-10/2011. (ISB-39/ ) ISB-10/2011. (ISB-39/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2011. július 4-én, hétfőn, 11 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. május 14-én, kedden, 9 óra 54 perckor az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Ikt.szám: VI/B. 123-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2016. november 9-én (szerdán)

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VALAMINT TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/28. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 28. április 25-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 12-én 14.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 12-én 14.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság ülésén. A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/36-1/2013. OKB-29/2013. sz. ülés (OKB-137/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/36-1/2013. OKB-29/2013. sz. ülés (OKB-137/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/36-1/2013. OKB-29/2013. sz. ülés (OKB-137/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. július 4-én, csütörtökön, 19 óra 17 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J e g y zőkönyv NBB/16/2010. NBB/16/

J e g y zőkönyv NBB/16/2010. NBB/16/ NBB/16/2010. NBB/16/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2010. november 23-án, kedden, 10 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 4/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 6-án 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben