BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ!"

Átírás

1 BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! A tanév elsô Hírmondójával jelentkezünk most, melyet tíz évvel ezelôtt a Fodor évkönyvek mintájára indítottunk útjára. Nem tudhatjuk, hogy az utókor mit tart majd híreinkbôl érdekesnek, fontosnak. Ám, hogy mi tazisok mit gondolunk hétköznapjainkról, ünnepeinkrôl, arról mindenképpen szeretnénk beszélni, hírt adni. Így olvashatnak a Liszt-jubileum eseményeirôl és a zeneszerzô, zongoravirtuóz életérôl, vagy elmélyedhetnek a barokk táncok színes forgatagában. Megismerhetnek újabb versenyeket és gyôztes fiatalokat. Találkozhatnak iskolánk egykori növendékével, aki napjainkra híres operaházak színpadainak ünnepelt énekese lett, vagy megtudhatják, hogyan érezték magukat Terézvárosban ír vendégeink, a dublini Fiatal Európai Vonósiskola tanárai és növendékei. Láthatnak képriportokat hagyományos hangversenyeinkrôl, fesztiválokról. Beszámolunk olyan pillanatokról is, melyek csak ritkán adódnak egy iskola életében. Élményekrôl, melyekre azt mondjuk: csoda. Persze mi, itt a zeneiskolában elsôsorban a zenei csodákat keressük. S hogy ezt egyre több kisgyermek élhesse át, kérem, olvassák együtt új rovatunkat, mely a gyakorláshoz ad segítséget gyereknek és szülônek. A gyakorlás az egyetlen záloga az eredményes zenetanulásnak. Ezért nagyon fontos lenne, hogy az elsô években szülôi segítséggel, bátorítással, rendszeresen, minden nap gyakoroljunk. Mikor egy-egy kisgyermek hangszeres játéka lenyûgöz bennünket, feltesszük a kérdést: csodagyerek? Az ifjúsági zenekar elsô félévi programján keresztül megismerhetik, hogy nekik milyen élmény volt csodagyerekké válni. S ha még többet szeretnének e témában olvasni, ajánlom figyelmükbe Gyarmathy Éva írásait. (pl.: Köszönjük, hogy támogatják növendékeinket és a Tóth Aladár Alapítvány által meghirdetett tehetségsegítô ösztöndíj programot. Hívjuk, várjuk Önt is a támogatók, tehetségbarátok sorába, hiszen ez a figyelem ad esélyt egyre több gyereknek tehetsége kibontakozásához, a csodagyerekké váláshoz. Adójának 1%-val is támogathatja a Tóth Aladár Zeneiskola növendékeit, az alapítvány céljait (számlaszám: adószám: ). Kedves Olvasó! A szegénység elleni küzdelem és az önkéntesség évei után, 2012 az aktív idôskor és a generációk közötti szolidaritás európai éve. Minden évben ráirányítjuk figyelmünket egy-egy fontos feladatra. Reméljük egyszer a zene, a mûvészetek kerülnek majd így középpontba. Magam azt ajánlanám, hogy már most állítsuk a hétköznapok figyelmébe, hiszen a gyermekkorban megtanult dallamok örökre megmaradnak, s egy-egy közösen megszólaltatott vagy meghallgatott dallam meghatározó élményt jelenthet. Kívánom, hogy növendékeinktôl sok ilyen feledhetetlen pillanat zenei csoda szólaljon meg ebben az évben is. Magyar Margit igazgató TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 1

2 JUBILEUM 200 éve született LISZT FERENC ( ) GYERMEKKORA, TANULMÁNYAI Liszt Ferenc, a XIX. század muzsikus óriása október 22 én született Doborjánban, a Habsburg-birodalom egyik kis falujában. A gyermek Liszt elsô zenetanára apja, Liszt Ádám, az Esterházy-uradalom gazdatisztje volt. Zenei tehetsége korán megmutatkozott, és már kilencéves korában F. Ries: Esz-dúr zongoraversenyével mutatkozott be a soproni és pozsonyi közönségnek tôl Bécsben C. Czernynél és A. Salierinél tanult. Hangversenyein nagy sikereket aratott, még Beethoven figyelmét is felkeltette ban édesapjával Franciaországba utazott, hogy a párizsi Conservatoire-ban tökéletesítse tudását. Az intézet igazgatója, a zeneszerzô L. Cherubini azonban idegen állampolgárságára hivatkozva felvételét elutasította, így magánúton tökéletesítette tudását. A csodagyerek tehetsége hamar lázba hozta Franciaországot, hangversenykörútjai során Angliában is fellépett. A gyermek Liszt Liszt és Beethoven IFJÚKORA, VIRTUÓZ ÉVEK A 30-as években kapcsolatba került a párizsi szellemi élet számos jelentôs alakjával (N. Paganini, A. Lamartine, H. Heine, George Sand, E. Delacroix), kiknek társasága szellemi fejlôdésére, munkásságára döntôen hatott. H. Berliozzal és F. Chopinnel közeli barátságba került ban Liszt megismerkedett a huszonhét éves Marie d Agoult grófnéval, aki egy évtizeden át társa lett és 1839 között Svájcban és Itáliában éltek, három gyermekük született (Blandine, Cosima, Daniel). A svájci és itáliai évek ihlették két jelentôs zongoraciklusát, amelyek Zarándokévek címmel jelentek meg végleges alakban (1855, 1858). Sikeres hangversenyei Párizstól Bécsig, Milánótól Pestig még nagyobb elismertséget szereztek számára.az 1838-as pesti árvízkatasztrófa károsultjait Bécsben rendezett hangversenyeinek jövedelmével támogatta. Elôször az 1839/40-es évek fordulóján látogatott haza Magyarországra, óriási sikereket aratva. Vörösmarty Mihály ekkor írta Liszt Ferenczhez címû híres költemé- 2 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

3 JUBILEUM Liszt 1824-ben nyét. Bôkezûen támogatta a pesti Nemzeti Zenede megalapítását (1840) ban, második látogatása idején féléves hangversenykörútra indult Magyarország és Erdély városaiba. Az Liszt 1843-ban Európa-szerte ismert zongoramûvészt soha nem látott rajongással fogadták koncertkörútjai során, Gibraltártól Isztambulig, Írországtól Szentpétervárig. A KARMESTER ÉS EGYHÁZZENÉSZ LISZT FERENC 1847-ben lezárta zongoravirtuóz pályafutását, és új társával, Carolyne von Sayn-Wittgenstein hercegnével Weimarban telepedett le, ahol zeneszerzéssel, és az Udvari Színház karmestereként, a város zenei életének irányításával foglalkozott ban ismerkedett meg Richard Wagnerrel, akivel élethoszszig tartó, szoros barátságot kötött ban leköszönt a Weimarban elfoglalt karmesteri állásáról, zeneszerzôi munkásságát az egyházi zenének kívánta szentelni. Fellépéseit megritkította, élete hátralévô részében zongorahangversenyeiért és tanári munkásságáért díjazást nem fogadott el. Az 1860-as éveket javarészt Rómában töltötte, ahol felvette a kisebb papi rendeket. LISZT MAGYARORSZÁGON 1865-ben Pesten a Nemzeti Zenede negyedszázados jubileumi ünnepségein mutatták be a Szent Erzsébet legendája címû oratóriumát saját vezényletével ben a Koronázási mise bemutatója a Pesti Vigadóban ismét Magyarországra hozta. Ezt követôen évrôl évre hazalátogatott és koncerteket adott Pesten, a nyarakat pedig ismét Weimarban töltötte, ahol új tanítványok vették körül ben szülôfalujába is ellátogatott ban Budapesten ünnepelték meg 50 esztendôs mûvészi jubileumát a Krisztus oratórium bemutatásával ben megkapta az általa alapított budapesti Zeneakadémia elnöki tisztét, s ettôl kezdve idejét megosztotta Budapest, Róma és Weimar, a komponálás és a tanítás között. Élete végéig jótékonysági célokért hangversenyezett. Liszt 1886-ban körutazásra utazott Európa nagyvárosaiba. Július 20-án indult Bayreuthba lányát meglátogatni, de már tüdôgyulladással érkezett meg. Itt halt meg július 31-én, sírja fölé a város mauzóleumot építtetett. TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 3

4 JUBILEUM RENDHAGYÓ SZOLFÉZSÓRA LÁTOGATÁS A LISZT FERENC EMLÉKMÚZEUMBA 1. kép (2. kép) Mellette nagyalakú festmény függ, az idôs zeneszerzôt ábrázolja. A folyosóról nyílt az inasszoba ajtaja is. A falon rézkarcok, grafikák és egy maszk lóg. Az ebédlôben idôszakos kiállítások vannak, mivel az eredeti bútorzat elveszett. Az állandóan kiállított tárgyak egyike a Chickering-zongora: 1876-ban készült, maga a hangszergyáros ajándékozta Lisztnek. A háló- és dolgozószobában a mester komponáló-íróasztala (3. kép) áll, melyet Bösendorfer készített. Az asztalban háromoktávos klaviatúra van. Az asztalon Liszt hangvillái, írószerszámai és levelei állnak. A falon lévô 3. kép December 1-jén, csütörtökön, a megszokott szolfézsóra helyett Anna nénivel, Zsófi nénivel és Éva nénivel elmentünk a Liszt Ferenc Múzeumba. A múzeumról a következô érdekességeket tudtam meg: Liszt Ferenc életének utolsó szakaszában három város játszott döntô szerepet: Róma, ahol már ekkor nyolcadik éve lakott, Weimar és Budapest, amelyet ekkortól kezdve többé nem hagyott ki utazásaiból november 14-én nyílt meg a Magyar Királyi Zeneakadémia, melynek elnöke Liszt Ferenc, igazgatója Erkel Ferenc lett ben átköltöztek az elsô szerény, Hal téri bérleménybôl a Sugár úti, jóval nagyobb épületbe (ez a mai Régi Zeneakadémia az Andrássy út és a Vörösmarty utca sarkán). Itt kapott Liszt egy három szobás lakást, mely haláláig volt otthona. Ma múzeum. (1. kép) Az elôtérben látható Liszt fogadótáblája, amely eredetileg lakásának ajtaján lógott. 2. kép ingaóra a lakáshoz tartozott. Ebben a szobában áll Liszt imazsámolya és egy nagy szekrény, amelyben a zeneszerzô partitúrái és karmesterpálcái találhatók. (4. kép) A falon Lisztrôl és rokonairól készült arcképek láthatók. Az ajtó mellett egy négyoktávos üvegzongora áll. A szalonban két nagyobb zongora található, egy Chickering-zongora ezüst kottatartóval (5. kép) és egy Bösendorfer-gyártmány. Ez a Bösendorfer volt Liszt kedvenc hangszere. Ebben a szobában áll egy pianínó-harmónium is: egy kétbillentyûzetû hangszer: alul harmónium, felül pianínó. (6. kép) Mellette a vitrinben Liszt utazózongorája, amelynek nincs hangja. A szobában egy Beethoven-szobor, a falon számos Liszt-kép. A koncertterem ajtaja a szalon- 4 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

5 JUBILEUM 4. kép 5. kép ból nyílik. Minden szombaton tartanak benne hangversenyeket. Jelenleg különösen nagy a forgalma a múzeumnak és a Régi Zeneakadémiának, mivel az új Zeneakadémiát felújítják, no és mert Liszt-év van, születésének kétszázadik évfordulója. A néni, aki körbevezette a csoportot, mindent megmutatott, és még azt is megengedte, hogy az üvegzongora billentyûit lenyomjuk. A múzeum mindenkinek nagyon tetszett, és az egész csoport egy nagy élménnyel mehetett haza. Csekme András furulya, 3. osztály Anna nénivel, a szolfézstanárunkkal, Zsófi nénivel és Éva nénivel elmentünk egy szolfézsóra keretében a Liszt Múzeumba. Ott, ahogy bementünk egy elôszobával és a cseléd lakásával találtuk szemben magunkat. Lisztnek nagyon sok zongorája volt. Sokat ki is próbálhattunk. Nekem az üvegzongorája tetszett a legjobban. Szerintem Lisztet sokan becsülték, mert nagyon sok zongorát készítettek neki, például olyan zongorát, aminek nem volt hangja és nagyon kicsi volt, hogy utazás közben is tudjon gyakorolni, de ne zavarja az utasokat. Nekem ez nagyon nagy élmény volt, mert másnap mentem egy Liszt koncertre. Szilágyi Lili zongora, 4. osztály 6. kép Anna néni egy szolfézsórán bejelentette, hogy elmegyünk a Liszt Múzeumba. A múzeumozás a szolfézsóra keretein belül történt. Nagyon örültünk, hogy tanulás helyett kikapcsolódunk. Zsófi néni csoportjából is jött néhány gyerek, és Éva néni is elkísért minket. Nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg és láttunk Liszt Ferencrôl. Volt egy komponáló íróasztala, ami úgy nézett ki, mint egy íróasztal, csak az egyik fiókban ott lapult egy néhány oktávos billentyûzet. Nekem ez tetszett a legjobban. Ez egy nagy élmény volt számomra. Karakas Kolina hegedû, 3. osztály TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 5

6 VERSENYEK VERSENYEK LISZT ÜNNEP BOGÁNYI GERGELY ZONGORAMÛVÉSSZEL A Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára megrendezett LISZT-ÜNNEP, melyet október 11-én tartott a zongora tanszak, többszörösen is ünnepnap volt iskolánk életében. Bogányi Gergely, Kossuth-díjas zongoramûvész megtisztelve iskolánkat, közremûködött a jubileumi Liszt rendezvényünkön. Az ô személyes jelenléte rendkívüli módon kiemelte, megadta az esemény jelentôségét, rangját. A nevezetes délutánt hosszas szervezés elôzte meg. Nagyon nehéz volt a világjáró, koncertezô mûvész naptárában egy szabad délutánt találni! De végül sikerült, és ez nagyban köszönhetô Kovács Kálmánnénak, mentortanárunknak, aki személyesen ismeri a Mûvész Urat. A közös koncert elsô részében a zongora tanszak öt növendéke Foskolos Bettina, Melis Kinga, Molnár Veronika, Fehér Norbert és Tóbiás András adott elô Liszt mûveket. Bogányi mûvész úr a darabok elhangzása után hozzáfûzte saját észrevételeit, gondolatait, tanácsait az elhangzottakhoz, be is mutatva a szóban forgó mûvek egy-egy részletét. Kedvességével és közvetlenségével hamar feloldotta a növendékek elfogódottságát. Ezután ô ült a Bösendorfer zongoránkhoz, hogy Liszt játékának költôiségével, elegáns virtuozitásával mindannyiunkat elvarázsoljon! Kezei alatt az elôadott három Liszt koncertetûd magától értetôdô természetességgel, egyszerûséggel, könnyedséggel és csodálatos szépséggel szólalt meg. A jubileumi LISZT-ÜNNEP minden bizonynyal felejthetetlen emlék marad mind a szereplô zongorista növendékek, mind pedig a hallgatóság számára, mert Bogányi Gergely jelenléte, tanári megnyilatkozása és zseniális zongorajátéka valódi ünneppé tette számunkra ezt a napot! Halászné Veres Zsuzsa tanszakvezetô zongoratanár 6 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

7 Bogányi Gergely tanítás közben... VERSENYEK

8 VERSENYEK A ZONGORA TAN A zongora tanszak es tanév elsô féléves programjában a Liszt-ünnep, a III. Országos Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny, valamint az V. Országos Zeneiskolai Ferenczy György Zongoraverseny volt meghatározó. Növendékeink nagy számban vettek részt a versenyeken. A Bartók Béla Országos Zongoraverseny budapesti válogatóját a XIII. kerületi Zeneiskolában és az Aelia Sabina Zeneiskolában rendezték. A magas részvételi arány miatt a válogató három napos volt, ahol sok jól felkészült, tehetséges növendéket lehetett hallani. Iskolánkból hét növendék színvonalas produkcióval jutott tovább az országos fordulóba, a döntôbe, melyet az Óbudai Társaskörben rendeztek. A döntôbe jutott növendékek felkészítésében Kovács Kálmánné (iskolánk mentortanára) és Kôrösiné Belák Erzsébet (a Szent István Konzervatórium tanszakvezetô tanára) is segítettek, ugyanis két délelôtt foglalkoztak versenyzôinkkel. A döntôben Lakatos Tamás kapott kiemelt nívódíjat és a legjobb Bartók mû elôadásáért Bartók-díjat, valamint tanárát, Halászné Veres Zsuzsát felkészítô tanári díjjal jutalmazták. A Ferenczy György Országos Zongoraversenyen Molnár Veronika (tanára H. Veres Zsuzsa) képviselte iskolánkat, aki dicséretet kapott. Minden növendéknek és felkészítô tanárának gratulálunk! Réti Tamás, zongoratanár Az országos döntôbe jutott növendékek: Ambrus Róza, Lakatos Tamás, Nagy András Márton tanáruk: Halászné Veres Zsuzsa Foskolos Bettina tanára: Horváth Vilmosné Jónás Rezsô tanára: Deutsch Nóra Karakas Benedek tanára: Réti Tamás Tanai Lilla tanára: Harsányi Andrea A Bartók versenyen való részvétel számomra nagy megtiszteltetés volt. Az októberi elôdöntôbôl maximális pontszámmal jutottam tovább, így a decemberi országos döntôre még nagyobb izgalommal készültem. Bartók Béla mûvei közül a III. Rondo-t játszottam, amit a szerzô pontos utasításai szerint elôadni nagy feladat volt számomra! A másik darabom Grieg: Albumlap címû mûve volt. Az eredményhirdetéskor nem akartam hinni a fülemnek, hogy a zsûri Kiemelt nívódíjjal és Bartók-díjjal is jutalmazott, a kötelezôen játszott Bartók mû legjobb elôadásáért. Végül a legnagyobb öröm az volt, amikor a verseny egyik gyôzteseként én is felléphettem a Bartók Emlékházban, a gálakoncerten. Itt vehettem át a díjaimat is, amelyekre nagyon büszke vagyok! Lakatos Tamás, zongora, 6. osztály Halászné Veres Zsuzsa növendékével 8 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

9 VERSENYEK SZAK SIKEREI Tamás bácsival már a nyári zeneiskolai táborban kiválasztottuk a darabokat, de csak szeptemberben kezdtük el tanulni ôket. Az átlagosnál többet gyakoroltam ezeket a darabokat. Tamás bácsin kívül még sokan segítették felkészülésemet. Pálma néni (Szilágyi Pálma), Margit néni (Magyar Margit) és Babszi néni (Kovács Kálmánné) is tanácsokat adtak. A területi válogató októberben volt. Ott nagyon izgultam, mert még nem vettem részt az elôtt ilyen versenyen. Kíváncsian vártam az eredményt, délutánra kiderült, hogy továbbjutottam. Az ôszi szünet végéig pihentettük a darabokat, de utána újra kezdôdött a gyakorlás. Most már inkább a részletek kidolgozására kellett figyelni. Ezután a döntôre mentem, ami december 2-án az Óbudai Társaskör szép épületében volt. Itt már nem izgultam annyira. A szereplésem után azt éreztem, hogy nem volt tökéletes, de összességében jól sikerült az elôadásom. Bár nem sikerült az élen végeznem, mégis sok tapasztalatot szereztem. Karakas Benedek zongora, 2. osztály Én már sok versenyen vettem részt, számos díjat nyertem országos zongoraversenyeken, így gyakorlott versenyzônek mondhatom magam. A mostani Ferenczy versenyen sem izgultam a fellépés elôtt, inkább jó érzéssel töltött el a tudat, hogy mindjárt mutathatok valami szépet. Élveztem, amit játszottam, de persze közben koncentráltam is. A versenymûsorom Chopin: gisz-moll Polonaise és Grieg: Hol volt, hol nem volt címû darabja volt. Boldogan jöttem le a színpadról, mert úgy éreztem, hogy jól sikerült, még azt a pár melléütést is beleszámítva. A Ferenczy versenyen mindig sok a résztvevô. Az én korcsoportomban is sok jó versenyzô volt, nehéz darabokat játszottak, tehát erôs volt a verseny. A szereplést nehezítette, hogy mindössze két perc próbalehetôség volt, és sajnos a kihangosítás miatt a zongoránál ülve teljesen mást lehetett hallani, mint a teremben. Most Dicséret-díjat kaptam, de örülök neki, mert az eddigi díjaim között Dicséret még nem volt, most már az is van! Molnár Veronika zongora, I. TK osztály TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 9

10 VERSENYEK I. ORSZÁGOS J azz -zenei VERSENY November 19-én iskolánk az Oktatási Hivatallal közösen megszervezte az I. Országos Jazzzenei Versenyt alapfokú iskolákból érkezô zenekarok és énekesek számára. Az eseménynek az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér adott teret. A résztvevô tanulók a IV. kerületi Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolából, a XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskolából, Egerbôl a Farkas Ferenc Zeneiskolából, a pomázi Teleki- Wattay Mûvészeti Iskolából és a mi iskolánkból érkeztek. Ezúton is köszönjük a részvételt, a felkészítô tanárok kitûnô munkáját, valamint a nevezô diákok magas színvonalú produkcióit. A verseny megrendezésével az volt a célunk, hogy bemutassuk az alapfokú zeneiskolák jazz tanszakainak munkáját, eredményeit, a jazz-zene oktatás létjogosultságát, fontos szerepét a magyar közoktatásban. A fellépô növendékekkel való beszélgetésbôl kiderült, hogy mindenki jól érezte magát, oldott hangulatban tudta a színpadon megmutatni a produkcióját. Az énekes fellépôk zenei kíséretérôl iskolánk tanárai gondoskodtak, Csuhaj-Barna Tibor, Sárvári Kovács Zsolt és Rátonyi Róbert, akinek külön köszönet a zenekari arrangement-ért. A verseny fôvédnöke Hassay Zsófia Budapest Terézváros polgármestere volt. A zsûri három ismert jazz mûvész-tanárból állt: Binder Károly jazz-zongoramûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Jazz Tanszékének vezetôje, Lakatos Ágnes énekmûvész, a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium jazz tanszakának vezetôje és Nesztor Iván jazz-ütôhangszer mûvész, az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola jazz tanszakának vezetôje. Az értékelésben Binder Károly kitért a jazz iskolák nem könnyû helyzetére, különösen a klasszikus iskolákkal öszszevetve, ennek ellenére úgy vélte, nagyon komoly teljesítmény, amit ezek az iskolák nyújtanak, és ez látszik a versenyen résztvevô növendékek produkcióján is. Így tehát a zsûrinek könnyû volt a dolga, és rengeteg díjat oszthatott ki a színvonalas elôadások után. A díjkiosztó gálahangversenyen fellépett iskolánk két régi növendéke, Lukács Miklós és Oláh Kálmán, a hazai és nemzetközi jazz-zenei élet elismert mûvészei. Ez a verseny alkalmat adott arra, hogy a tanárok, diákok, szülôk és érdeklôdôk párbeszéde elkezdôdjön, együtt megtaláljuk a lehetôségét annak, hogyan tudnak az iskolák együttmûködni, hogyan tudják erôsíteni az elkötelezettségüket a magyar jazz oktatás magas színvonalának fenntartása és fejlesztése ügyében. Mindenkinek gratulálunk! Dely Róbert, jazz-gitár tanár A VERSENY DÍJAZOTTJAI: Jazzének 2. korcsoport Arany minôsítés: BÉKEFI RÉKA Tóth Aladár Zeneiskola Tanára: Micheller Myrtill Zenekar 1. korcsoport Arany minôsítés: A TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ZENEKARA Samu András Kovács Gergely Schildkraut Vilmos Drippey Máté Tanáruk: Jelasity Péter Ezüst minôsítés: A TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ZENEKARA Lakatos Marcell Bujdosó Flóra Berki Martin Gressai Mánuel Völgyi Roland Tanáruk: Dely Róbert 10 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

11 Egy izgalmas hétvége KALANDJAINK A CSELLÓVERSENYEN VERSENYEK A XIII. Országos Friss Antal Gordonkaversenyt november 25. és 27. között rendezték meg Szolnokon. Az október 17-i budapesti területi válogató után két növendékünk, Dominkó Liliána (tanára Dominkó Csilla) és Králik Miklós (tanára Dávid Krisztina) jutottak tovább az országos fordulókra. Korrepetitoruk Feketéné Kurcsinka Erzsébet volt. November 25-én, pénteken kora reggel indultunk Szolnokra. Amikor odaértünk már nagy volt bennem az izgalom, mert a megnyitó és a sorsolás után mindjárt az én korcsoportom kezdte a versengést. Jó, hogy az 5-ös számot húzták ki, mert így pont ötödiknek játszhattam. Amikor színpadra léptem még kicsit reszkettem, de muzsikálás közben megnyugodtam. Szerencsére jól is sikerült, és az elôdöntôbôl a döntôbe jutottam. Gyönyörû szép volt a szállás, finom az étel és a Tisza Hotelben este még medencézni is lehetett. Köszönöm Margit néninek. Szombaton csak kor játszhattam. Ezért ez a nap nehezebben telt, mert csak vártuk-vártuk az idô múlását. Gyakoroltam, ettem, sétáltam. Míg végre eljött a fél öt, de hiába, mert a zsûri nehéz munkája miatt másfél órás késéssel kezdôdött el a döntô II. korcsoportos fordulója. Ez a folyosón várakozás nagyon elfárasztott. Hála Istennek, ez a forduló is jól sikerült, bár még a nejlonharisnya is reszketett a lábamon! Jó volt más korombeli gyerekek csellózását is hallani, velük megismerkedni és két lánnyal (Júliával és Anna Blankával) barátságot kötni. Tanáranyám, Erzsi néni és Edit (K. Falvay Edit) néni sokat tettek értem, bátorítottak a legvégsôkig. Felemelô érzés volt a zsûri különdíját Mezô László bácsitól átvenni. Ô azt mondta ünnepi beszédében, hogy hétfôtôl mennyire fog neki hiányozni Szolnok, és bármily meglepô nekem is borzasztóan hiányzik! Dominkó Liliána, cselló, 4. osztály Abudapesti válogatón szerintem nem szerepeltem a legjobban, mert azokban a hónapokban minden összetorlódott. És ezért nagyon izgultam. Ennek ellenére továbbjutottam az országos versenyre. Már majdnem odaérkeztünk Szolnokra, mikor a telefon, amit az apukám GPS-ként használt, jelezte, hogy le fog merülni. Szerencsére láttunk egy Telenor boltot, presto leparkoltunk, és ô elfutott autós telefontöltôt venni. E nélkül oda se értünk volna... A szállodában sikerült kihevernem az izgalmakat: jól eltekergettem egy csomó régi rádiót, amik a lépcsôházat díszítették. Amikor megérkeztünk a versenyhelyszínre, már nem izgultam annyira, mint a budapesti fordulón. Határozottan, eltökélten masíroztam be a városházára, de sajnos csak késôbb léphettem föl a színpadra, pedig szerettem volna hamarabb túl lenni rajta... És elsô lettem! Elsô, aki a csoportból hazament. De nem baj. Örültem, hogy részt vettem. Králik Miklós, cselló, 3. osztály (Králik Miklós a jól sikerült szereplés ellenére nem jutott tovább az elôdöntôbôl a 2. fordulóba A szerk.) TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 11

12 VERSENYEK HIDAK VONÓV Ôsszel iskolánk vendégül látta a dublini YES Zeneiskola vonószenekarát. A nálunk töltött egy hétben sok színes programmal vártuk vendégeinket. A YES (Young European Strings, azaz Fiatal Európai Vonósok) zeneiskolát Kelemen Mária, magyar származású, Írországban élô zenepedagógus, hegedûmûvész alapította 1988-ban. Az iskola arra specializálódott, hogy egészen fiatal akár két és fél éves kortól képezze a hegedülni és brácsázni vágyó gyerekeket. A tanítási módszer azon az elven alapszik, hogy a gyerekek elméjét és érzékeit minél hamarabb speciális játékokkal kell fejleszteni. Mottójuk: A zene a mi nyelvünk, és segítségével átöleljük az egész világot. Magyarországra érkezésük elsô pillanataiban kiderült már, hogy nagyon kedvesek és szimpatikusak. A fiatal 13 és 16 év közötti tanulókból álló zenekar tagjait az igazgatónô, Kelemen Mária és a mûvészeti igazgató, Ronald Masin hegedûmûvész mellett a szüleik is elkísérték. A dublini vendégeket rengeteg program várta. A budapesti és szentendrei városnézés, fürdôlátogatás mellett komoly feladat is hárult rájuk. Három koncerten is szerepeltek, játékos zenei bemutatókat tartottak és Kertész István hegedûmûvész kurzusán is részt vettek. A három hangverseny közül az elsô a Kodály Zoltán Emlékmúzeum dísztermében került megrendezésre október 26-án. A koncert fôvédnöke Simonffy Márta, Budapest Terézváros Önkormányzatának alpolgármestere volt, akit az est díszvendégével John Deady ír nagykövet úrral együtt köszönthettünk. Ebben a programban fôleg szóló produkciókat hallhattunk az ír és magyar zeneiskolásoktól egyaránt. A második koncertet egy egész napos szentendrei kirándulás záróakkordjaként adták a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola meghívására. A YES kamarazenekar és a Tóth Aladár Ifjúsági Szimfonikus Zenekar közös búcsúhangversenyére október 29-én az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtérben került sor. Szóló és zenekari produkciók után a két zenekar együtt szólaltatta meg J. Brahms: V. Magyar tánc címû darabját Ronald Masin vezényletével. A zeneiskolában rendezett búcsúesten magyar és ír növendékek, szülôk és mi, tanárok kíváncsian kérdezgettük egymást kultúráinkról, zenetanulási módszereinkrôl. A nyelvi nehézségeket egy-egy gesztikulációval, humorral áthidalva küzdöttük le. Reméljük, hogy még találkozhatunk velük, mert mindannyiunk számára nagyon kellemesen és nem utolsósorban hasznosan telt el ez a hét. Deutsch Nóra, zongoratanár Kelemen Mária és növendékei a szakmai bemutatón 12 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

13 AL ÉS ZENÉVEL VERSENYEK Közös koncert az E10-ben Október 26-án délelôtt került sor dublini vendégeink, a YES Kamarazenekar sokak által várt szakmai bemutatkozására. Kelemen Mária hegedûmûvész, zenepedagógus, a Young European Strings Zeneiskola vezetôje mutatta be továbbképzés keretében pedagógiai módszerét. A Fodor-terem befogadóképessége majdhogynem kevésnek bizonyult, olyan nagy volt az érdeklôdés a magyar hegedûtanárok részérôl. Kelemen Mária stílusa mindnyájunkat magával ragadott. Ez nem is csoda, mert mint kiderült, a két és fél, három éves gyerekeket is képes lenyûgözni. Az általa 1988-ban alapított iskola ugyanis ilyen kicsi gyerekeknek hirdet felvételt, és már ebben a korban megkezdi a hangszeroktatást. Számtalan kedves kis játékos feladatot ismerhettünk meg, ami a hegedûjáték technikai feltételeit segít megteremteni. A legötletesebb talán a banánfára mászó majom imitációja, melyben a függôlegesen tartott vonó a banánfa, a majom pedig a jobb kéz. Fel kell mászni ujjainkkal a fa tetejére anélkül, hogy a vonó (fa) kiesne a kezünkbôl. Ha eljutottunk a csúcshoz, ahol a majom végre leszedheti a banánt, ügyesen vissza kell araszolni a fa aljához, azaz a kápához. Az otthoni gyakorláshoz is sok megszívlelendô tanácsot kaptunk, ezeket mind megtalálhatjuk pontokba szedve a YES Zeneiskola honlapján ( Kiemelném azt a hasznos kis táblázatot, amit a tanulók a napi gyakorlásról vezetnek. Ebben feltüntetik, hogy melyik feladattal hány percet foglalkoztak aznap. Az öt különbözô gyakorlattípus, amit a táblázatban külön kell jelölniük, a következô: skála, akkordfelbontás, etûd, darab, zenekari szólam. A színes elôadásból a szereplésekre való felkészülés témája sem maradt ki. Kiderült, hogy milyen fontos a gyerekeknek valósághû képet kialakítaniuk magukról, valamint a szülôknek is tudniuk kell, hogy hogyan bátorítsák gyermekeiket. Befejezésül álljon itt két igazság, ami segíthet abban, hogy a realitás talaján maradjunk: A jó gyakorlás idôigényes, és néha csalódások is érhetnek közben. Ahogyan Róma sem egy nap alatt épült fel, nagyszerû hangszerjátékos sem válhat senkibôl máról holnapra. Fasang Eszter, hegedûtanár TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 13

14 ÉNEKES KRÓNIKA HIDAK VONÓVA Drága Margit, Kriszta, Mária, Ági, Kati, Erzsi, Tamás, Éva, Nóra, István, Kertész tanár úr és a többi sok kedves Tóth Aladár, Vujicsics Tihamér és 13-ik kerületi zeneiskolai kollegák! Hadd köszönjem meg nektek a végtelen sok szeretetet, a vendéglátáson túlmenô figyelmességet, amellyel a mi ifjúsági zenekarunkat, szüleiket, Ronaldot és engem elhalmoztatok magyarországi látogatásunk ideje alatt. Mind a növendékek, mind a szülôk beleszerettek Budapestbe (néhányan Pesten akarnak lakást venni!) és alig várják az alkalmat, hogy viszonozzuk a nekünk nyújtott sok figyelmet és kedvességet. Még egyszer sok-sok köszönettel ölel hálás barátotok, Maria, Ronald és a Young European Strings School of Music növendékei és szülôi bizottsága ( levél november 1-jén) Mindig kíváncsian figyeltem a hazai hegedûsöket, érdekes tapasztalatok számomra a versenyek és a különbözô koncertek. De ha külföldrôl származó zenészeket láthatok és hallhatok, az még izgalmasabb. Így voltam ezzel az Írek érkezésekor is. Tanulságos volt hallani, hogy Európa e távoli szegletébôl érkezôk hogyan hegedülnek. Nekem tetszett, és remélem mi is hasonló színvonallal rukkolhatunk elô márciusban. A vacsora közben egyikükkel volt alkalmam részletesebben is beszélgetni. Nagyon kedves volt. Korossy-Khayll Csongor hegedû, 5. osztály 14 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

15 L ÉS ZENÉVEL ÉNEKES KRÓNIKA október 29-én közös koncertünk volt az E10 Kulturális Központban az Írországból iskolánkba látogató ifjúsági zenekarral. Mûsorunkon több darab szerepelt, amelybôl egyet közösen játszottunk. Emlékszem, hogy szeptember óta sokat készültünk erre a koncertre. Viszont, ha emlékképeim nem csalnak, akkor legtöbbet Mozart egyik korai szimfóniáját próbáltuk. Így fordulhatott elô, hogy a másik darabot, Mendelssohntól nem tudtuk tökéletesen elôadni. Teljesen érthetô, hiszen egy elég nehéz darabról van szó. Ami pedig az ír zenekart illeti, nem tudom, hogy mi alkalmazkodtunk hozzájuk vagy ôk hozzánk, de azt gondolom, nem is ez a fontos, hanem, hogy kevés próbával tudtunk jól együtt zenélni. Én személy szerint a koncert utáni közös svédasztal melletti beszélgetést is nagyon élveztem, és a dubliniakat nagyon kedvesnek, barátságosnak találtam. Már nagyon várom, amikor mi látogatjuk meg ôket hazájukban. Katona Eszter hegedû, II. TK osztály Október végén vendégeink érkeztek a dublini Young European Strings nevû zeneiskolából, és két közös koncert után remélhetôleg élményekkel feltöltôdve repültek vissza az ír fôvárosba. Ittlétük alatt lehetôség nyílt személyes ismerkedésre és nyelvgyakorlásra is. A koncertek jó hangulatban teltek, mindkét iskola felvonultatta tehetséges tanítványait és zenekarát. Az elsô koncerten nagyrészt szólódarabokat hallhattunk, köztük Hubay Jenô, Bartók Béla, F. Kreisler és A. Vivaldi mûveket, sôt, az írek kedves meglepetésként egy nagyszerû Kodály-triót is eljátszottak. Fellépett az ír zenekar is, játszották többek között J. Strauss és W. A. Mozart mûveit, de egy számukra komponált darabot is, amelyet egy ír zeneszerzô, Raymond Deane írt nekik. A második koncerten tôlünk nem lépett fel szólista, zenekarral játszottuk el (a késôbbi MÜPA-koncertre való felkészülésként) W. A. Mozart és F. Mendelssohn fiatalkori szimfóniáit, és az ír zenekarral közösen J. Brahms: V. Magyar táncát. Mindkét koncert után jó hangulatú buli volt, az írek sok közös fotót készítettek velünk, és fôleg a nagyobbak barátságokat kötöttek. A második buli végén el kellett búcsúzni tôlük, de nem végleg, hisz tavasszal a tervek szerint a mi zeneiskolánk látogat el hozzájuk. Stark János hegedû, 6. osztály

16 VERSENYEK ZENÉLJÜNK ÉS TÁNCOLJUNK EGYÜTT A GYÖKEREKKEL SZÁRNYAKAT TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÉRT! Minden kedves Szülôt, Barátot és Iskolatámogatót szeretettel hívunk ISKOLABÁLUNKRA február 11-én, szombaton, 18 órától a Benczúr Hotelbe Program: a zeneiskola tanárainak mûsora, vacsora, tombola, táncház A bál bevételét a Tóth Aladár Alapítvány által meghirdetett tehetségfejlesztô mentorprogramra, a TAZI Tehetségpontban tanuló növendékek és vezetôtanáruk ösztöndíjának támogatására ajánljuk fel. Belépôjegy (vacsorával): 6000 Ft Amennyiben nem tud részt venni rendezvényünkön, vagy nagyobb összegû adományra van lehetôsége, támogatójegy vásárlásával (1000, 5000 és Ft-os címletekben), tombolatárgy felajánlásával járulhat hozzá a nemes cél megvalósulásához. Adományát az OTP Banknál vezetett számú számlánkra átutalással is teljesítheti. Az iskolabálra belépô- ill. támogatójegyet igényelhet, valamint a tombolára szánt ajándékokat felajánlhatja: az iskolatitkárnál: László Kata Sehrné Dr. Bagi Edit a Szülôi Fórum elnöke Kertészné Véghelyi Kriszta a kuratórium elnöke 16 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

17 GYÖKEREKKEL SZÁRNYAKAT PROGRAM A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY DIÁK- ÉS TANÁR TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT HIRDET A AS TANÉVRE VERSENYEK A pályázat célja, hogy segítse a Tóth Aladár Zeneiskola Akkreditált Kiváló Tehetségpontban tanuló diákokat. Egyénileg fejlessze képességeiket, gondozza tehetségüket személyre szabott program alapján. Az elnyert támogatás ideje alatt a növendékek kiemelt feladata, hogy megismerkedjenek a magyar és az európai kulturális és mûvészeti értékekkel, a kortárs alkotó és elôadómûvészettel, mûvészekkel. A tanári ösztöndíj azoknak a mentortanároknak a munkáját segíti, akik e feladat közvetítését vállalják a nyertes diákok felé az adott tanévben, részt vállalnak a tehetséggondozási programban. (Színház-, koncert-, kiállítás látogatások, a szûkebb környezethez kapcsolható kulturális értékek megismertetése stb.) Az elnyerhetô támogatás mértéke egy tanévre (10 hónapra) diákonként Ft/hó, a tanári ösztöndíj Ft/hó. A kuratórium egy tanévben elôreláthatólag 3 diákot részesít támogatásban. Az elnyert vissza nem térítendô támogatás, a pályázó családjával történt egyeztetés után, a tanulmányokkal kapcsolatos kiadásokra (CD, könyv, kotta, hangszertartozékok stb.) használható fel. A kuratórium megoszthatja, illetve visszatarthatja a beadott pályázatok alapján a díjakat. A pályázat lezárása a tanár és diák részérôl egyaránt írásbeli beszámolóval történik, melynek beadási határideje: június 15. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI: DIÁKOKNAK: A Tóth Aladár Zeneiskola tanulójaként legalább három évfolyamot sikerrel elvégzett már, életkora év közötti. A pályázat beadásakor a tanulmányi átlaga eléri a 3.6 átlagot. Vállalja, hogy a közismereti iskolai tanulmányait szinten tartja vagy fejleszti. (A támogatást a kuratórium visszavonhatja, ha félévkor a diák tanulmányi eredménye viszszaesést mutat.) A pályázathoz csatolni kell: Rövid, legfeljebb egyoldalas, kézzel írt bemutatkozást, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, születési idôpontját, lakcímét, telefonszámát, iskolájának nevét, címét, a pályázó eddigi tanulmányi eredményeit, jövôbeni célkitûzését. A zeneiskolai fôtárgytanár ajánlását. A 2011/2012-es tanév év végi általános iskolai bizonyítvány osztályfônökkel hitelesített másolatát. Nyilatkozatot arról, hogy a diák és szülei elfogadják a pályázat célját és feltételeit, a programban részt kívánnak venni. TANÁROKNAK: A Tóth Aladár Zeneiskola kinevezett pedagógusa, aki rendelkezik legalább 3 évnyi, a területen szerzett szakmai tapasztalattal. Vállalja, hogy az adott tanévben a pályázatot nyert diákok munkáját a pályázati célban megfogalmazottak szerint irányítja, szervezi. A pályázathoz csatolni kell: A tehetségfejlesztô mentorprogram megvalósítására kidolgozott munkatervet. Szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza a pályázó nevét, születési idôpontját, lakcímét, telefonszámát és címét. Beadási határidô: július 30. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: október A pályázat eredményét a kuratórium auguszus 31-ig hozza nyilvánosságra. A kuratórium a program mûködtetéséhez beérkezô támogatásokat elkülönítetten kezeli. Örömmel fogadja a programmal egyetértôk anyagi támogatását a cél megvalósításához (számlaszám: OTP Bank ). Kérjük, hogy támogatásuknál TÓTH jelöljék ALADÁR a program HÍRMONDÓ címét: GYÖKEREKKEL SZÁRNYAKAT. 17

18 ÉNEKES KRÓNIKA MAGYAR ZENE SZERZÔ PORTRÉK Gárdonyi Zoltán ( ) A magánének tanszak magyar zeneszerzôket bemutató sorozatában idén Gárdonyi Zoltánra emlékeztünk. Eddigi portrémûsorainkban Járdányi Pál, Farkas Ferenc, Sugár Rezsô, Ránki György, Dohnányi Ernô, Lajtha László, Maros Rudolf zeneszerzôk alakját elevenítettük fel. Célunk, hogy szerzôket és mûveiket saját életünkkel öszszefüggésben tudjuk látni. Megismerjük azokat az embereket, akik nem is olyan régen köztünk éltek, nekünk készítették ajándékul darabjaikat, üzentek mûveikkel és életükkel. A zeneszerzôk életében keressük a mához fûzôdô szálakat, ismerôs neveket, városokat, intézményeket, ahol a szerzô élt, nyomot hagyott. Mi leszünk gazdagabbak, ha örökségüket sajátunkként gondozzuk. Portré-estjeinket még emlékezetesebbé teszi, ha a zeneszerzô gyermekei, tanítványai is megjelennek körünkben. Gárdonyi Zoltán fia, Gárdonyi Zsolt (maga is zeneszerzô), levélben köszöntötte a megjelenteket: Tisztelt Hölgyeim! Köszönöm tájékoztatásukat és nagysikerû hangversenyt kívánok Mindannyiuknak! Az ünneplô Hallgatóságot bizonyára érdekelni fogja, hogy zeneiskolájuk névadója, Tóth Aladár, már a harmincas évek óta személyes kapcsolatban állt Édesapámmal. Ennek háttere az a soproni hangverseny volt, amelyen Fischer Annie, Tóth Aladár felesége és a Gárdonyi Zoltán által 1941-ig vezetett soproni Szimfonikus Zenekar adta elô Beethoven egyik zongoraversenyét. Miután Gárdonyi Zoltán 1941-ben a budapesti Zeneakadémia tanára lett, ez a kapcsolat az ezt követô évtizedekben is megmaradt. Szép mûsorukban örömmel fedeztem fel Édesapámnak azt a mûvét is, amelyet ô az én nyolcadik születésnapomra írt nekem, mint ahogy errôl a Két kis rapszódia nyomtatott kiadásában mindmáig látható ajánlás is tanúskodik: Kisfiamnak március 21-re. Boldogan és büszkén mutathattam be 1954 tavaszán Édesapám zongorakíséretével a Két kis rapszódiát a budapesti Fészek Klubban, a Zenemûvészek Szövetsége által akkortájt ott megrendezett Új pedagógiai mûvek fesztiválján. Bár ötéves koromban csellistaként és zongoristaként indultam, de hamarosan orgonista és zeneszerzô lett belôlem így már most szeretettel meghívom Mindannyiukat arra az orgonahangversenyemre, amely néhány hét múlva Budapesten a Deák téri templomban Édesapám elhunytának 25. évfordulója kapcsán kerül megrendezésre. Itt május 29-én, vasárnap 18 órai kezdettel a két Gárdonyi sokrétû kórus- és orgonazenéjébôl hangzik el néhány kompozíció, közremûködik a Budapesti Vándor Kórus. Abban a reményben, hogy kapcsolatunk megmarad, szeretettel köszöntöm Mindannyiukat! Gárdonyi Zsolt ( levél, március 17-én) 18 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

19 ÉNEKES KRÓNIKA Felelevenítette a zeneszerzô alakját egy volt tanítványa is. Mozaikok Gárdonyi Zoltán életébôl: Gárdonyi Zoltán édesanyja Liszt Ferenc tanítványaként Bartók Béla évfolyamtársa volt. Ô maga zeneszerzés tanulmányait Kodály Zoltánnál végezte. Ezután Berlinben tanult Paul Hindemithnél. Nemzetközileg is nagyra becsült zenetudományi és zeneelméleti munkásságának a Bach- és Liszt-kutatás köszönhet alapvetôen fontos eredményeket. Fontosnak tartotta jó minôségû orgonák építését is. Orgonamûvei és bibliai szöveg megzenésítései a 20. századi protestáns egyházzenei repertoárban egyedülálló értéket képviselnek. (Az ének tanszak többször is elôadta a Tékozló fiú c. kantátáját.) Gárdonyi életében zeneszerzôi munkássága mellett fontos szerepet játszott a pedagógia is. Fôiskolai évei után hazatérve, a soproni Evangélikus Tanítóképzô Intézet tanára lett tôl Németországban élt. 80. születésnapja alkalmából Európa és Amerika 50 városában játszották egyházi és világi zenéjét. Nem sokkal késôbb halt meg Herfordban. Emlékét több magyarországi intézmény is ápolja: Fóton a Gárdonyi Zoltán Református Énekkar, Szekszárdon a Gárdonyi Zoltán Református Együttes és Veszprémben a Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar. Tiszteletére felesége és gyermekei 1989-ben megalapították a Gárdonyi Zoltán Emlékverseny -t. Pallagi Judit magánének tanár TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT MAGÁNÉNEK TANSZAK Magyar Zeneszerzô Portrék címû sorozat Gárdonyi Zoltán Emlékest március óra Fodor-terem 1. Cickom-cickom négykezes Engelmann András zongora Celikowski Emil zongora Kiskacsa négykezes Németh Laura zongora Jelinek Szonja - zongora felkészítô tanár: KAISER ADRIENNE 2. Népdalcsokor: Amott megy egy kisleány Csütörtökön virradóra Kereszturi Gergely ének felkészítô tanár: PALLAGI JUDIT 3. Három népdalfeldolgozás gitárra Hrtyan Zsófia gitár felkészítô tanár: ERÔSS ERNA 4. Egymás terhét hordozzátok Tóth Zsuzsa ének felkészítô tanár: LILIK JUDIT Sáróyné Fekete Julianna, Szilvási Katalin hegedû, Szalai Ildikó brácsa, Kovácsikné Falvay Edit cselló 5. Könnyû szonatina I. tétel Foskolos Bettina zongora felkészítô tanár: Horváth Vilmosné II. tétel Dal Nagy András Márton zongora felkészítô tanár: H. VERES ZSUZSA III. tétel Rondó Stadler Csilla - zongora felkészítô tanár: RÉTI TAMÁS 6. Két kis rapszódia I. tétel Csanálosi László cselló felkészítô tanár: K. FALVAY EDIT II. tétel Rinkó Sándor cselló felkészítô tanár: DOMINKÓ CSILLA 7. Szvit I-IV. tétel Ónodi Zoltán bôgô felkészítô tanár: VALUS GÁBOR 8. Szonáta II-III. tétel Pallagi Teréz fuvola 9. Arcképére Nagy Zsófia ének felkészítô tanár: PALLAGI JUDIT Keresek valakit 10. Március Balázs Enikô ének felkészítô tanár: PALLAGI JUDIT Zongorán kísér: FEKETÉNÉ KURCSINKA ERZSÉBET Házigazda: ANTAL JÚLIA és KISS KOPPÁNY ÁKOS TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 19

20 ÉNEKES KRÓNIKA ÉNEKES TÁBOR VERÔCÉN JÚLIUS 31 AUGUSZTUS 7. Mindig szívesen kísérem figyelemmel a Tóth Aladár Operastúdió és a magánének tanszak programjait tartalmassága és jó légköre miatt. Két gyönyörû augusztusi vasárnap volt a nyári verôcei kurzus nyitó és zárókoncertje. Mivel nem volt halaszthatatlan családi esemény, úgy éreztem, ott a helyem. Ha kicsit messzebb is van, iskolánk énektáborában levô kollégák munkájában gyönyörködöm, és szurkolok a növendékek sikeréhez. A nyitókoncerten Schöck Atala énekmûvész, a kurzus vezetôje (aki a tanév folyamán már találkozott a növendékekkel, mint a Sándor Judit Énekverseny zsûrijének elnöke) Kertész Rita zongorakíséretével adott elô Kodály Zoltán és Liszt Ferenc mûveket. Mélyreható interpretálása sokáig élt bennem. Kertész Rita szólómûsorában csak Liszt-mûvek hangzottak fel, aktuálisan a nagy zeneköltô halálának évfordulónapján, virtuóz és tartalmas elôadásban. A fantasztikus környezet, a Dunakanyar szépsége is hozzájárult a zárókoncert élményéhez, ahol a növendékek voltak a fôszereplôk. Az egy hetes kurzus alatt Schöck Atala irányításával hangulatos, színes szóló és kamara produkciók születtek, melyekkel megörvendeztették a közönséget. Mozart: Figaro házassága címû operájának részletei (Pallagi Ákos színpadra állításával) zárták a mûsort. Sajnáltam, hogy iskolánk tantestületébôl most csak én lehettem részese ennek a nagyszerû eseménynek. Az alapos szakmai és mûvészi munka mellett, mindig átsugárzanak a tábor vezetôinek, Pallagi Juditnak és Lilik Juditnak értékôrzô, nemes gondolatai, harmonikus együttmûködésük a növendékekkel. Szeretettel gratulálok! Horváth Vilmosné Patak Mária zongoratanár 20 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ. Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 2011. NOVEMBER 26. FALKART FÓRUM 2011. SZEPTEMBER 24.

TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ. Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 2011. NOVEMBER 26. FALKART FÓRUM 2011. SZEPTEMBER 24. TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa 10. évfolyam 1. szám 2012. január JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 2011. NOVEMBER 26. FALKART FÓRUM 2011. SZEPTEMBER 24. BEKÖSZÖNTÔ KEDVES

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Zeneművészeti ág Feladatkör Iskolai végzettség

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanév éves intézményi munkaterve Dátum Nap Óra Esemény Helyszín augusztus 25. 11.00 Tanszakvezetői alakuló Solti értekezlet augusztus 26 29. Vonószenekar

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér AMI programterve a 2014-'15-ös tanévre

A Vujicsics Tihamér AMI programterve a 2014-'15-ös tanévre szeptember augusztus A Vujicsics Tihamér AMI programterve a 2014-'15-ös tanévre hó nap óra téma helyszín felelős 25. hétfő 11.00 zongora tanszaki értekezlet Oltai terem 25. hétfő 14.00 rézfúvó-ütő tanszaki

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY A verseny időpontja: 2015. március 12. Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Nemzetközi Nyári Akadémiája

Nemzetközi Nyári Akadémiája Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Debrecen, 2014. július 18-27. Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Fővédnök: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora A Debreceni Egyetem

Részletesebben

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál 2017. február 17., péntek 14 óra Molnár Antal Zeneiskola Kocsis Zoltán terem 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. Program: 12:00 Érkezés regisztráció gyakorlási

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK. Különös nyilvános közzététel

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK. Különös nyilvános közzététel ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Különös nyilvános közzététel (11/1994 (VI.8.)MKM rendelet alapján) 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10.

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. Immár 7. alkalommal került megrendezésre Balatonudvari, Zirc, Salgótarján, Veszprém változó helyszínei után ez alkalommal

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Meghívó. 30 éve Tóth Aladár nyomában. Jubileumi rendezvénysorozat a Tóth Aladár Zeneiskola névfelvételének évfordulóján

Meghívó. 30 éve Tóth Aladár nyomában. Jubileumi rendezvénysorozat a Tóth Aladár Zeneiskola névfelvételének évfordulóján FŐVÉDNÖK: Hassay Zsófia polgármester Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata VÉDNÖK: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Belső-Pesti Tankerület

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014.

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. Iskolánkban növendékeink és tanáraik számára már ismeretes, hogy minden tanévben megrendezzük a tanulmányi versenyt, egyik évben

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014.

Különös közzétételi lista 2013/2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Tankerülete 206011 1211 Budapest Posztógyár u. 2. Tel/fax: 06 1 4270368, e-mail: info@fzi.hu, honlap: www.fzi.hu Különös közzétételi lista 2013/2014.

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM II. félév MAGÁNÉNEK 3. tanfolyam Magánének módszertani továbbképzés Elôadó: Hamari Júlia énekmûvész A tanfolyam témája: Kurzus. Bemutató tanítás. Beszámolás dolgozat formájában. A továbbképzésen résztvevô

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

III. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI HÁRFAVERSENYT

III. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI HÁRFAVERSENYT Az OKM Oktatási Hivatal megbízásából és versenyfelhívása alapján a Budapest VII. kerületi MOLNÁR ANTAL ZENEISKOLA megrendezi a Védnökök: III. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI HÁRFAVERSENYT 2009.

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/15

Versenyeredmények 2014/15 Versenyeredmények 2014/15 A IV. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny debreceni válogatója lezajlott 2014. október 16-án. Intézményünk hat zongorista növendéke közül négyen döntőbe jutottak. A döntőt az

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Iskolánk 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy zenetanulási lehetőséget biztosítson azok számára, akik helyhiány vagy túlkorosság miatt nem kerülhettek be az állami

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET 2007. október 15. 19.00 Mozart: Varázsfuvola-nyitány Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488 Schumann: III. (Esz-dúr) Rajnai szimfónia Szegedi Szimfonikus Zenekar Zongora: Kassai

Részletesebben

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472

Intézmény neve: Battonyai József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola, Battonya, Fő u OM azonosítója:039472 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Várjuk, hívjuk, jelentkezzen!

Várjuk, hívjuk, jelentkezzen! Kedves Igazgató Kolléga, kedves Tanár Kollégák! Köszönjük, hogy az elôzô években tanfolyamainkat választották. Köszönjük, hogy munkánkat ebben az évben is segítik. Figyelmükbe ajánljuk új kiadványunkat,

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

amely készült április 27-én a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.

amely készült április 27-én a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Iktatószám: -4/2016. Jegyzőkönyv a ZENE ÉS MŰVÉSZETI ISKOLÁK MAGÁNÉNEK SZAKOS TANULÓINAK 18. BALASSAGYARMATI TALÁLKOZÓJÁRÓL amely készült 2016. április 27-én a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév 1 1.Az intézmény környezete, partnerek, változások A Dallam AMI Tatabányán, Csákváron és Pogányban működik. Egyrészről előnyös, hogy olyan helyeken dolgozunk ahol

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál 2016

Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál 2016 Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál 2016 Ebben az évben harmadszor rendeztük meg ezt a fesztivált 2016. június 30. július 3. között, aminek programja kiválóan illeszkedik Egerhez, a szép barokk városhoz

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025

Intézmény neve: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 040025 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az intézmény neve:

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa

TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa 8. évfolyam 2. szám 2010. május OPERETTSZÍNHÁZ 2010. MÁRCIUS 6. BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! A tanév elmúlt hónapjainak eseményeivel,

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes

Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERVE (2014 2015. TANÉV) Készítette: Stipkovits Fülöp intézményvezető-helyettes 1 Az iskolai munkatervet a nevelőtestület egyhangúan elfogadta 2014.

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK

III. PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK I PEST MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY - DÍJAZOTTAK Korcsoport Helyezés Díjazott neve Pontszám Település Intézmény Tanár Trombita Varga Blanka 54 Abony Bihari János AMI Trombita Nagy Domonkos Trombita Nagy Ágoston

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA

A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA A LAUTITIA KÓRUSOK OLIMPIA RIGÁBAN PROGRAMJÁNAK BEMUTATATÁSA Tartalom Bemutatkozás... 2 A rigai Kórusolimpia... 3 A költségek... 4 Eredmények... 5 Felvételek... 8 Egyesületünk adatai, elérhetőségei...

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u. Szakmai önéletrajz Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.72/3 Telefon: 0743405426 E-mail: annna83@yahoo.com Foglalkozásom:

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Együttműködés. a VICTORIA Music Hangszerüzlettel

Együttműködés. a VICTORIA Music Hangszerüzlettel Együttműködés a VICTORIA Music Hangszerüzlettel Alapítványunk kuratóriuma kiemelkedő kapcsolatot, együttműködést valósított meg a VICTORIA Music Hangszerüzlettel: már Alapítványunk létrejöttét messze megelőzően

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81)

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81) Herpay Ágnes Dr. Herpay ÁgnesSzületett: 1959 Végzettség: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola, Budapest, egyetemi tagozat - fagott kamaramûvészés szakközépiskolai fagott tanár szak -1984 (25/1984) Liszt

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben