7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal

2 7.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2004. szeptember 23-iki Közgyűlés) Rendelet száma 28-29/2004.(IX.29.)sz. rendeletek Tárgya az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.10.)sz. rendelet módosításáról 30/2004.(IX.29.)sz. rendelet a vásárokról és piacokról szóló, többször módosított 46/1997. (IX.8.) sz. rendelet módosításáról 31/2004.(IX.29.)sz. rendelet 32/2004.(IX.29.)sz. rendelet a fizető parkolási rendszerről a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) sz. rendelet módosításáról 33/2004.(IX.29.)sz. rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének támogatásáról szóló, többször módosított 28/2001. (VII.2.) sz. rendelet módosításáról

3 7.szám 4. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI (2004. szeptember 23-iki Közgyűlés) Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozat: VII-177/60.197/2004. sz. határozat Eötvös József Szakképző és Művészeti Szakközépiskola magasabb vezetői álláshelyének betöltése VII-178/60.198/2004. sz. határozat VII-179/ /2004. sz. határozat VII-180/ /2004. sz. határozat VII-181/ /2004. sz. határozat VII-182/ /2004. sz. határozat VII-183/ /2004. sz. határozat Ifjúsági és Szabadidő Ház magasabb vezetői álláshelyének betöltése Fellebbezés elbírálása állattartási hatósági ügyekben Fellebbezés elbírálása egyedi szociális hatósági ügyekben Fellebbezés közterület használati ügyben Dézsi János építész részére kitüntetés adományozása DSM Kht ügyvezető igazgatójának személyével kapcsolatos közgyűlési állásfoglalás

4 7.szám 5. Nyilvános ülésen hozott határozatok: VII-184/ /2004. sz. határozat Polgármesteri beszámoló VII-185/ /2004. sz. határozat VII-186/60.175/2004. sz. határozat VII-187/ /2004. sz. határozat VII-188/60.178/2004. sz. határozat évi költségvetési gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató Régió Park Miskolc Kft-vel az üzemeltetési szerződés megkötése Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat intézmény létrehozása Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója VII-189/60.179/2004. sz. határozat Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása VII-190/60.180/2004. sz. határozat Az önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú társaságok, valamint civil és társadalmi szervezetek kedvezményes díjú helyiséghasználata VII-191/60.181/2004. sz. határozat Sportkoncepcióból adódó ellátandó feladatok meghatározása VII-192/60.182/2004. sz. határozat Miskolc Városi Sportiskola képzési jellegének módosítása

5 7.szám 6. VII-193/60.183/2004. sz. határozat Bem József Általános Iskola Forgács utcai telephelyének iskolai célú megszüntetése VII-194/60.184/2004. sz. határozat VII-195/60.185/2004. sz. határozat Közala- Miskolcért-Belvárosért pítvány létrehozása II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola szolgálati lakás szolgálati jellegének megszüntetése VII-196/60.186/2004. sz. határozat Pozsonyi u. 4. sz. alatti óvoda elidegenítése VII-197/60.187/2004. sz. határozat VII-198/60.188/2004. sz. határozat József A. u. 20. sz. alatti udvar művelési ágú ingatlan értékesítése Dr. Kabdebó Lóránt Miskolc, Széchenyi u I/3. sz. alatti lakos bérleti jogviszonyának meghosszabbítása VII-199/60.189/2004. sz. határozat VII-200/60.190/2004. sz. határozat Szemere u. 15. és 17. szám alatti, 6942/8 hrsz-ú óvoda és a 6942/28 hrsz-ú közterület és egyéb épület megnevezésű ingatlan értékesítése Tiszáninneni Református Egyházkerülettel kötendő ellátási szerződés és az Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása

6 7.szám 7. VII-201/60.191/2004. sz. határozat Szimbiózis Alapítvánnyal és a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesületével a HEFOP 2004/4.2 pályázattal öszszefüggésben (Miskolc, Váltó u. 45.) fogyatékos személyek nappali intézményének működtetésére kötendő ellátási szerződés VII-202/60.192/2004. sz. határozat Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ alapító okiratának módosítása VII-203/60.193/2004. sz. határozat Pályázat benyújtása a Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés támogatásának elnyerésére VII-204/60.194/2004. sz. határozat Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatásának elnyerésére benyújtandó pályázat VII-205/60.195/2004. sz. határozat VII-206/ /2004. sz. határozat Miskolctapolcai út melletti megcsúszott rézsű ideiglenes és végleges helyreállítása Beszámoló a polgármesterre átruházott, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról I. félév vonatkozásában VII-207/60.272/2004. sz. határozat A júniusi rendkívüli időjárás következtében károsodott lakóingatlanok tulajdonosainak támogatásához szükséges települési keretösszeg igénylése

7 7.szám 8. VII-208/60.273/2004. sz. határozat A Miskolci Belváros turisztikai célú fejlesztése tárgyú ROP 1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése komponensére benyújtandó pályázat önrészének biztosítása VII-209/60.274/2004. sz. határozat Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása VII-210/60.316/2004. sz. határozat A Diósgyőri labdarúgócsapatot működtető Siófok FC Kft működési támogatása

8 7.szám 9. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: Határozat száma Tárgya 81/2004.sz. határozat Bacsinszky u /5 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése 82/2004.sz. határozat MIHŐ Kft. finanszírozási helyzetének idegen források bővítésével történő megoldása 83/2004.sz. határozat 75 %-os üzletrész megvásárlása a DVTK 1910 Kft-ben 84/2004.sz. határozat 85/2004.sz. határozat 86/2004.sz. határozat 87/2004.sz. határozat 88/2004.sz. határozat Széchenyi u. 22. sz. alatti társasház közös tulajdonából padlástér értékesítése Régiposta u. 7sz. alatti társasház közös tulajdonából padlástér értékesítése Selyemrét Delta alatti társasház közös tulajdonából tetőtér értékesítése Széchenyi u. 52. sz. alatti társasház közös tulajdonából padlástér értékesítése Széchenyi u. 50. sz. alatti társasház közös tulajdonából padlástér értékesítése

9 7.szám /2004.sz. határozat 90/2004.sz. határozat 91/2004.sz. határozat 92/2004.sz. határozat 93/2004.sz. határozat Rákóczi u. 14. sz. alatti társasház közös tulajdonából padlástér értékesítése Bársony J. u., Kőrösi Cs.S. u., Éder Gy. u., valamint a Szentpéteri kapui garázssorokon lévő önkormányzati tulajdonú garázs ingatlanok és a magántulajdonú garázsok alatti földterületek vételárának jóváhagyása A társasházi épületekben lévő önkormányzati tulajdonú garázs ingatlanok vételárának jóváhagyása Széchenyi u. 8. sz. alatti ingatlanon lévő magántulajdonú garázs felépítmény megvásárlása Temes u. 6093/725;/729;/730 hrszú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítése 94/2004.sz. határozat Eperjesi u. 5. sz. melletti 4181/18 hrsz-ú, garázs és udvar megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítését jóváhagyó 51/2003. sz. Gazdasági Bizottsági határozati módosítása 95/2004.sz. határozat Nap u. 29. sz. alatti lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése

10 7.szám /2004.sz. határozat A Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és a DIADÉMIA Fogorvosi, Kereskedelmi és szolgáltató Bt. között létrejött helyiség bérleti szerződés jóváhagyása 97/2004.sz. határozat A Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és a HOSPI-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel valamint a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Borsod Mentő Szolgálattal történő bérleti szerződés-tervezetek jóváhagyása 98/2004.sz. határozat A Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és dr. Skapinyecz és társa Kft. szájsebészeti és fogászati rendelőre kötött bérleti szerződés-tervezet jóváhagyása 99/2004.sz. határozat A Semmelweis Kórház- Rendelőintézet büfé helyiség átalakítására az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével kötött megállapodás jóváhagyása 100/2004.sz. határozat 101/2004.sz. határozat 102/2004.sz. határozat Kiss J. u. 55. sz., 4512 hrsz-ú, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan telkének értékesítése Bollóalja u sz. alatti 35137/2 hrsz-ú lakótelep megjelölésű ingatlan értékesítése A MIHŐ Kft évi üzleti terve

11 7.szám /2004.sz. határozat 104/2004.sz. határozat 105/2004.sz. határozat Javaslat a MIHŐ Kft. Önkormányzat felé fennálló 250 MFt-os tartozásának rendezésére az adósságkezelésbe be nem vonható nagy összegű kintlévőségek tárgyában Kereskedelmi és szolgáltatói helyiséggazdálkodás rendszerének módosításához szükséges aktuális döntések meghozatala Bajcsy Zs. E. u. 42. sz. alatti társasház közös tulajdonából tetőtér értékesítése

12 7.szám 13. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28/2004. (IX.29.)sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. A R. 2. (1) - (10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A felújítások előirányzata ezer Ft (7) A beruházások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft

13 7.szám 14. (9) A költségvetés céltartaléka ezer Ft (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. Az Alapítványok részére nyújtott támogatást a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja, mely az 5/2004. (III.10.) sz. rendelet 18. sz. mellékletét képezi. 5. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei a fentiek szerint módosulnak. 6. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 23. dr. M é s z á r o s Miklós sk. jegyző K á l i Sándor sk. polgármester

14 7.szám 15.

15 7.szám 16.

16 7.szám 17.

17 7.szám 18.

18 7.szám 19.

19 7.szám 20.

20 7.szám 21.

21 7.szám 22.

22 7.szám 23. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/2004. (IX.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal növelt 5/2004. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított előirányzatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete, a R. 4/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép, a R. 4/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 3. A R. 2. (1)-(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munka-adói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft

23 7.szám 24. (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A beruházások előirányzata ezer Ft (7) A felújítások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) A költségvetés céltartaléka ezer Ft (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 23. dr. M é s z á r o s Miklós sk. jegyző K á l i Sándor sk. polgármester

24

25 7.szám 25.

26 7.szám 26.

27 7.szám 27.

28 7.szám 28.

29 7.szám 29.

30 7.szám 30.

31 7.szám 31.

32 7.szám 32.

33 7.szám 33.

34 7.szám 34.

35 7.szám 35.

36 7.szám 36.

37 7.szám 37.

38 7.szám 38.

39 7.szám 39.

40 7.szám 40.

41 7.szám 41.

42 7.szám 42.

43 7.szám 43.

44 7.szám 44.

45 7.szám 45.

46 7.szám 46.

47 7.szám 47.

48 7.szám 48.

49 7.szám 49.

50 7.szám 50.

51 7.szám 51.

52 7.szám 52.

53 7.szám 53.

54 7.szám 54.

55 7.szám 55.

56 7.szám 56.

57 7.szám 57.

58 7.szám 58.

59 7.szám 59. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2004 (IX.29.) sz. rendelete a vásárokról és piacokról szóló 16/1998. (V.5.), 37/1998. (IX.28.), 24/1999. (VII.5.), 31/2000. (VII.3.), 23/2001. (VII.2.), 10/2003. (III.10.), 74/2003. (XII.23.) sz. rendeletekkel módosított 46/1997. (IX.8.) sz. rendelet módosításáról 1. Miskolc megyei jogú város Önkormányzata a 46/1997 (IX.8) sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1/a sz. melléklet (a Búza téri piac és vásárcsarnok díjtételei) B.3. pontjának vendéglátóipari tevékenység esetén 3500 Ft szövegrésze hatályát veszti. 2. A Rendelet 1/b sz. melléklet (Vasgyári piac és vásárcsarnok díjtételei) B.3. pontjának vendéglátóipari tevékenység esetén 1100 Ft szövegrésze hatályát veszti. 3.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy a kedvezményezettek tekintetében rendelkezéseit május 1. napjára visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. Miskolc, szeptember 23. dr. M é s z á r o s Miklós sk. jegyző K á l i Sándor sk. polgármester

60 7.szám 60. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2004.(IX.29.) sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Miskolc Megyei Jogú Város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A rendelet területi hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területének "Korlátozott várakozási övezet" KRESZ táblával megjelölt parkolóhelyeire terjed ki, melyet a rendelet 2. sz. melléklete tartalmaz. (2) A rendelet tárgyi hatálya a (3) bekezdés kivételével valamennyi közúti járműre kiterjed. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművekre, az orvosi ügyelet gépjárműveire, az OEP megbízásából betegszállítást végző gépjárművekre, a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművekre, a parkolási igazolvánnyal rendelkező, mozgásában korlátozott személyekre, illetőleg az őket szállító járművekre, a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműveire, valamint a nem zárt rendszerű parkolókban (út menti) "árurakodást végző" haszonjárművekre (a rakodás idejére), a motor- és segédmotoros kerékpárokra. 2. (1) A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelet 2.sz. mellékletében megjelölt területen lévő várakozóhelyeket fizető parkolóhellyé nyilvánítja. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területeken a 2. számú melléklet szerinti fizető parkolók kerülnek kialakításra. A parkolókat három zónába sorolja, ahol a fizető zónát Várakozási övezet (zóna) jelzőtáblával és a fizetésre utaló kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni. A kiegészítő táblákat a mindenkori jogszabályok és rendeletek előírásainak megfelelően kell ellátni tájékoztató információkkal.

61 7.szám 61. A parkolási zónák a KRESZ 17. (1) bekezdésének e.) pontjában meghatározott módon kijelölt területek, amelyek várakozásra díjfizetés ellenében: parkolójegy automatákból vásárolt jegy, vagy a parkolási jogot tanúsító bérletek, engedélyek alapján vehetők igénybe. Parkolójegyet a parkolójegy automatából fém pénz bedobásával, vagy előre megvásárolt chip kártya felhasználásával lehet váltani. (3) A parkoló zónákban a parkolóhelyek használatáért a díjfizetési kötelezettség: Munkanapokon 8-18 óráig Szombaton 8-13 óráig áll fenn, az alábbi kivételekkel: - a kiemelt idegenforgalmi övetekben május 1-tőlszeptember 30.-ig: Minden nap: 8-18 óráig, az év többi napján az általános rend szerint. - a kiemelt tömegközlekedési csomópontban egész évben: Minden nap: 8-18 óráig, A kiemelt övezeteket a 3. számú melléklet tartalmazza. Miskolc város ünnepén, május 11-én a város egész területén ingyenes a parkolás. (4) A rendelet hatálya alá tartozó területeken a maximális várakozási időtartam zónánként a következő: Zöld zóna 2 óra Sárga zóna 3 óra Kék zóna 4 óra a kiemelt idegenforgalmi övezetekben : korlátlan (5) A rendelet hatálya alá tartozó területeken a minimális várakozási időtartam : 20 perc

62 7.szám 62. (6) Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek parkolási célra térítés ellenében tetszőleges időtartamra, de legalább 31 egybefüggő naptári napra parkoló bérletet válthatnak. Magánszemély megjelölésű parkoló bérlet vásárlása esetén a forgalmi engedély bemutatása kötelező. 3. (1) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi fizető parkolóhelyen csak a parkolójegy automatákból megvásárolt jeggyel vagy parkoló bérlettel lehet várakozni. A kiemelt idegenforgalmi övezetekben félnapi ( öt óra ) és napi jegy megvásárlásával is lehet várakozni. Közlekedési szolgáltatást teherfuvarozást végző járművekre parkoló bérlet nem adható. Közúti szolgáltatáshoz teherfuvarozáshoz- használt jármű fizető várakozóhelyen csak a fuvarfeladat elvégzése, illetve a folyamatos lerakodás idejéig várakozhat. Autóbusz jelen rendelet hatálya alá tartozó területen történő parkolása esetén, csak az üzemeltető által kijelölt parkolóhelyen történhet a várakozás, melynek díjtétele a zónára érvényes parkolási díj négyszeres összege. Lakóautó, lakókocsi parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának megfelelő díjfizetési kötelezettség áll fenn. (2) Egy parkolóra szóló un. lakossági bérlettel veheti igénybe a fizető várakozásra kijelölt parkolóhelyet az az állandó miskolci lakóhellyel vagy bejelentett miskolci tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély, akinek közvetlenül a lakóhelye mellett fizető parkoló üzemel, és a parkolása 100 m-en belül máshol nem oldható meg. A parkoló bérletet a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóba kérheti személyi igazolványa, lakcím kártyája, bérleti szerződése, a gépkocsi tulajdonjogát igazoló forgalmi engedélye bemutatása mellett. (3) Az 1.sz. mellékletben felsorolt parkoló bérleteket csak adott rendszámra lehet kiadni. Gazdálkodó szervezetek rendszám nélküli bérletet is válthatnak. A rendszám nélküli bérletért az adott zónára vonatkozó bérletek árának háromszorosát kell fizetni.

63 7.szám 63. (4) A parkolás megkezdésével egyidejűleg a parkolójegy automatákból megvásárolt jegyet, a parkoló bérletet, illetve a mozgásában korlátozott parkolási igazolványát az első szélvédőn, vagy a mögött, a műszerfalon jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. (5) A parkolót igénybevevő amennyiben a jegyet, bérletet egyéb parkolásra jogosító igazolványt nem ellenőrizhető módon helyezte el az igénybevétel szabálytalannak tekintendő. A parkoló bérlet, illetve a parkolási igazolvány utólagos bemutatása esetén a mellékletben meghatározott kezelési költséget kell fizetni. (6) A parkolójegy automatákból vásárolható jegyek parkolási zónánkénti árát és a parkoló bérletek árát, valamint a bérletcsere, a chip kártya költségét 1.a) és1.b) sz. mellékletek tartalmazzák. A díjak és pótdíjak beszedése az üzemeltető feladata. A pótdíj jogi úton történő érvényesítése során az üzemeltető jogosult az eljárás során felmerült költségeinek megtéríttetésére. (7) Az évközben váltott parkoló bérletek ára (kivéve az u.n. lakossági bérletet) az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A váltás napjának hónapja teljes hónapnak számít. A lakossági bérletek csak egy naptári évre válthatók meg a megvásárlás időpontjától függetlenül. (8) A forgalmi rendszám változása, vagy a parkoló bérlet megrongálódása, ill. elvesztése esetén a bérlet csere megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, ill. új bérlet állítható ki. (9) A december 31-én érvényben lévő parkoló bérletek érvényességi ideje meghosszabbodik a következő év január 10. napjáig. 4. Kizárólagos parkolásra szóló engedélyt üzemeltető adhat ki. A kizárólagos parkolási jogért fizetendő, az adott parkolóra érvényes árat az 1.sz. mellékelt tartalmazza.

64 7.szám (1) A parkolók szabályszerű igénybevételét és a díj megfizetését az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni. Aki a parkolás során nem tartja be ezen rendelet szabályait, a várakozási díjon felül pótdíjat köteles fizetni. (2) Emelt mértékű pótdíjat köteles fizetni az, aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyet igazolvány nélkül veszi igénybe illetve az a mozgáskorlátozott parkolási igazolványt használó jármű vezetője is, aki a mozgáskorlátozottakat megillető kedvezményt nem a mozgáskorlátozott érdekében veszi igénybe. Az üzemeltető a mozgásában korlátozott személy részére kiadott parkolási igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén értesíti a rendőrséget, vagy a Közterület-felügyeletet. (3) Az 5.. (1) és (2) bekezdése által meghatározott esetekben a parkoló ellenőr a parkoló gépjármű szélvédőjén pótdíjfizetési felszólítást és készpénz átutalási megbízás nyomtatványt hagy, melyen feltünteti az ellenőrzés időpontját, a parkolás helyét, a gépkocsi rendszámát, a szabálytalanság megjelölését, a pótdíj megállapításához szükséges információkat. (4) A pótdíj mértéke, ha azt a gépjármű tulajdonosa (üzemben tartója vagy használója) a felszólítást követően : a./ b./ c./ 8 naptári napon belül befizeti, úgy a zónára érvényes egy óra parkolásra szóló parkolójegy árának 12-szerese, 8 naptári napon túli befizetés esetén a zónára érvényes egy óra parkolásra szóló parkolójegy árának 40-szerese és annak a felszólítás kihelyezését követő 8. naptári napjától számított törvényes kamata, amennyiben a gépjármű több parkolóhelyet is elfoglal a pótdíjat az elfoglalt parkolóhelyek számának és a (4) a.-b. bekezdésekben meghatározott pótdíjak szorzata alapján kell megállapítani.

65 7.szám 65. (5) Az emelt mértékű pótdíj, ha azt a gépjármű tulajdonosa (üzembe tartója, vagy használója) a felszólítást követően: a./ b./ 8 naptári napon belül befizeti és, - amennyiben érvényes jeggyel vagy bérlettel történik a zónára érvényes egy óra parkolásra szóló parkolójegy árának 20-szorosa, - amennyiben nem rendelkezik érvényes jeggyel vagy bérlettel a zónára érvényes egy óra parkolásra szóló parkolójegy árának 40-szerese, 8 naptári napon túli befizetés esetén a zónára érvényes egy óra parkolásra szóló parkolójegy árának 80- szorosa és annak a felszólítás kihelyezését követő 8 naptári napjától számított törvényes kamata. 6. A parkoló használattal együtt az üzemeltető nem biztosítja a jármű őrzését, a gépjármű állapotáért a gépjárműben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal. 7. (1) A fizető parkolók területének egyéb célra történő igénybevételét a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala engedélyezi. Az engedély kiadásához az üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges. (2) A terület igénybevételéért az Önkormányzat részére a használó díjat köteles fizetni, melynek mértékét a 13/1998.(III.30.).sz. rendelet 1.sz. mellékelte, illetve a 35/1997.(VII.1.) sz. rendelet 2.sz. mellékelte tartalmazza. 8. (1) A parkoló rendszer üzemeltetéséről a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött szerződés alapján a Régió Park Miskolc Kft. gondoskodik. (2) Az üzemeltető a díjak és pótdíjak behajtásánál a polgári jog szabályai szerint jár el. (3) Ez a rendelet október 1. napján lép hatályba.

66 7.szám 66. (4) Jelen rendelet hatálybalépése előtt megváltott parkoló szelvények december 31.-ig érvényesek, azok változatlan feltételekkel felhasználhatók a parkolás igénybevételekor. (5) A bizományi értékesítésre a szerződött partnerek részére átadott parkoló szelvényeket köteles a Közterület-felügyelet október 31-ig visszavonni. A parkoló szelvény értékesítésben résztvevő partnerekkel az elszámolás elkészítéséről, a készleten maradt parkoló szelvények megsemmisítéséről a Közterület Felügyelet köteles gondoskodni. (6) A Közterület Felügyelet parkoltatási jogosítványait a parkoló bérletek és szelvények vonatkozásában október 31. gyakorolja. (7) A folyamatban lévő pótdíj behajtási és jogi ügyek lebonyolítását a Közterület-felügyelet végzi. (8) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül kerülnek fizetési parkolási rendszerről szóló 80/1997.(XII.20.)sz. rendelet és az azt módosító 19/1998.(VI.1.) sz., 29/1999.(IX.6.) sz., 40/1999.(XII.6.) sz., /2000.(X.9.) sz.,52/2000.(xi.6.) sz.,21/2001.(vi.11.) sz., 40/2001.(XI.12.)sz., 51/2002.(XII.9.) 27/2003. (VI.12.) sz., 75/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendeletek. M i s k o l c, szeptember 23. dr. M é s z á r o s Miklós sk.. jegyző K á l i Sándor sk. polgármester

67 7.szám a) sz. melléklet 2004.október december 31. érvényes árak Á R J E G Y Z É K (az árak az ÁFÁ-t is tartalmazzák) 1 perc parkolás díja Félnapi jegy Napi jegy (Ft) (Ft) (Ft) Zöld Zóna Sárga Zóna Kék Zóna Parkoló bérlet árak (Ft/Év) Bérlet típusa Magánszemély Gazdálkodó szervezet Lakossági Kombinált* Zóna: Zöld Sárga Kék Egy parkolóra szóló Zöld Sárga Kék Kizárólagos jogú várakozó hely Zöld Sárga Kék Bérletcsere Chip kártya költsége *Valamennyi zónára érvényes

68 7.szám január 01-től érvényes árak Á R J E G Y Z É K (az árak az ÁFÁ-t is tartalmazzák) 1.b) sz. melléklet 1 perc parkolás díja Félnapi jegy Napi jegy (Ft) (Ft) (Ft) Zöld Zóna Sárga Zóna Kék Zóna Parkoló bérlet árak (Ft/Év) Bérlet típusa Magánszemély Gazdálkodó szervezet Lakossági Kombinált* Zóna: Zöld Sárga Kék Egy parkolóra szóló Zöld Sárga Kék Kizárólagos jogú várakozó hely Zöld Sárga Kék Bérletcsere Chip kártya költsége *Valamennyi zónára érvényes

69 7.szám sz. melléklet K I M U T A T Á S a Miskolc belvárosában fizető parkolóként működő területekről zónánkénti megosztásban ZÖLD ZÓNA: 1. Búza tér Görög katolikus templom, északi oldali parkoló 2. Búza tér Görög katolikus templom, keleti oldali parkoló 3. Lehel u. Szeles u. Botond u. közötti szakasz 4. Zsolcai kapu páros oldali járda, az Ady E. u. kereszteződéstől a Hatvanötösök u. kereszteződésig 5. Zsolcai kapu páratlanoldali járda, Katalin köztől az Ady E. u. kereszteződésig 6. Szűcs S. utca bal oldali ferde beállású parkoló, továbbá a Pavilonsor előtti aszfaltos zárt parkoló, valamint a gázfogadó épület előtti terület 7. Centrum Áruház északi, keleti oldalán lévő parkoló területek 8. Szendrey utcának a Hatvanötösök u.- Bükkvidéki Rt. épülete előtti névtelen u. közötti páratlanoldali párhuzamos felállású parkolója. 9. Búza téri piac nagy parkoló 10. Bükkvidéki Rt. épülete előtti parkoló (Szendrey u. Zsolcai kapu összekötő névtelen utca) 11. Horváth L. u., Szentpály u. Ady E. u. közötti szakasza 12. Horváth L. u. Kazinczy u. Szentpály u. közötti szakasza 13. Szentpály u. leállósáv, a Szűcs S. u.- Horváth L. u. közötti szakasz 14. Szentpály u. leállósáv a Szeles u. Madarász V. u. közötti szakasz, továbbá a Szeles u. Kazinczy u. Madarász V.u. - Szentpály u. által határolt belső udvar 15. Szentpály u. leállósáv a Régi Posta u. Bazár töm útcsatlakozás közötti szakasz 16. Bazártömb Régi Posta u. behajtó felőli terület. Széchenyi u. Szentpály u. Régi Posta u. Kazinczy u. által határolt terület 17. Bazártömb Kazinczy u. felé eső kihajtó területe. Széchenyi u. Szentpály u. Régi Posta u. Kazinczy u. által határolt terület 18. Déryné utca Hősök terétől - Széchenyi utcáig június 30-ig. Déryné utca Hősök terétől- Patak utcáig 2005.július 01-től. 19. Dr. Antal József tér a Kossuth kereszteződéstől a Déryné u. kereszteződésig 20. Pátria szolgáltató ház mögötti terület. A Kossuth u. Patak u. kereszteződéstől a Kossuth Mozi épület melletti kihajtó ág által határolt terület

70 7.szám Széchenyi u sz. belső udvar. (Közterület - Felügyelet udvara előtti zúzalékos terület.) 22. Fábián kapu. ÉTM - Mátyás K. u. közötti szakasz. (Földhivatal - Városi Rendőrkapitányság épületek között.) 23. Hunyadi u. Városház tér Dajka G. u. közötti szakasz 24. Bartók B. tér. A Petőfi u. 1-3.sz. épülettel szembeni Szinva lefedés 25. Széchenyi u. 6-8.sz. belső udvar 26. Kandia u. Uitz B. u. Szemere u. közötti szakasz 27. Csengey u. Kandia u. - Uitz B.u. közötti szakasz 28. Mártírok utca 29. Mártírok u. belső udvar 30. Arany J. utca. Corvin Szemere u. közötti szakasz 31. Arany J. u. Corvin u. Munkácsy u. közötti terület 32. Arany J. u. Munkácsy u. Király u. közötti terület 33. Corvin u. szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin u. Vörösmarty összekötő utca 34. Corvin u. szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin u. Vörösmarty összekötő zsák utca 35. Király épületek előtti terület. A Vörösmarty Király u. öszszekötő utca 36. Hadirokkantak útja 2-22 sz. előtti parkolók 37. Király u sz. mögötti garázssorok előtti parkoló 38. Hadirokkantak u. Vörösmarty u. Esso kút csatlakozás közötti szakasz 39. Katalin u. Bajcsy Zs.E. Hadirokkantak u. közötti szakasz 40. Bajcsy Zs. u sz. épület mögötti parkoló 41. Vörösmarty utca Corvin u. Király u. közötti szakasza 42. Bajcsy Zs. u sz. épület mögötti parkoló 43. Bajcsy Zs. u. párhuzamos parkoló az Ady E. u. Soltész N.K.u. közötti szakasz 44. Bajcsy Zs. u. 24.sz. keleti oldal zúzalékos parkoló 45. Papszer u. Mindszent tér Papszer u. 20. közötti szakasz 46. Mindszent tér. ITC TB épületek előtti terület 47. Tiszai pu. főépület előtti zárt parkoló 48. Tiszai pu. főépület Utasellátó előtti zárt parkoló 49. Nagy L. K. u. Névtelen u. (autóbusz végállomás útcsatlakozás) Vár u. közötti szakasz 50. Nagy L. K. u. Vár u. Köztársaság u. közötti szakasz 51. Nagy L. K. u. 18. sz alatti zárt parkoló. 52. Bartók B. u. Vár u. Bartók B. köz közötti szakasz 53. Bartók B. u. Vár u. Bodrogi Zs. u. közötti szakasz 54. Lillafüred. Szinva patak jobb-baloldalán lévő parkoló 55. Csabai utca Júnó Szálloda, ABC előtti szakasz. 56. Bay Z. tér, zárt parkoló területe 57. Iglói utca. ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 19/2007.(V.22.)

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-33. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 34-70. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2002. (......) számú önkormányzati rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben