Árazási Elvek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hiteltermékeinél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árazási Elvek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hiteltermékeinél"

Átírás

1 Árazási Elvek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hiteltermékeinél Hatályos: április.1.-től Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet a Takarékszövetkezet az általa folyósított és később folyósításra kerülő alábbi forint és deviza alapú fogyasztóknak nyújtott hiteltermékek esetében alkalmaz: - államilag támogatott lakáscélú, - piaci feltételű lakáscélú, - szabad felhasználási célú ingatlan jelzálog alapú hitel, - fogyasztási hitel, - fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret hitel, - hitelkártya hitel Fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat költség és egyéb díjtételeinek meghatározása, változtatása során a következő jogszabályokat és ajánlásokat vesszük figyelembe: - Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról, - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, - az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló évi XCVI. törvény, - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XLVII. törvény, évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről, - 361/2009. Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról, - 275/2010.(XII.15.) Korm. rendelet a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről, - a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet, - a fiatalok és többgyermekes családok kölcsöneinek támogatásáról szóló 134/2009.(VI.23.) Korm. rendelet évi CXLVIII. törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról, évi CXXI. törvény az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról, A Takarékszövetkezet a következő belső szabályzatokkal rendelkezik, melyekhez a jelen Árazási Elvek szorosan kapcsolódnak: -Lakáscélú, piaci kamatozású hitelezés eljárási rendje -Jelzáloghitelezés eljárási rendje -Fogyasztási hitelek eljárási rendje -Magánszemélyek részére nyújtandó lakáscélú hitelek és lakáscélú támogatások ügyviteli szabályzata

2 -Hallgatói hitel (diákhitel) eljárási rendje -Fészekrakó programhoz kapcsolódó eljárási rend és szabályzat -Lakossági ügyfelek részére ingatlanfedezettel nyújtott devizaalapú hitelekről; -Felhasználási célhoz nem kötött deviza alapú forinthitel szabályzat -Fedezet nélküli hitelezés eljárási rendje -Ügyviteli utasítás a lakossági körben nyújtott forint alapú Standard, Joker és Jolly Joker kölcsöntermékek értékesítési és lebonyolítási rendjére -Természetes személyek részére nyújtandó áthidaló kölcsön ügyviteli szabályzata -A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló ügyviteli szabályzat -Hitelezési szabályzat -Eszközök és források értékelési szabályzata és mellékletei: Kockázatvállalási szabályzat; Fedezetértékelési szabályzat; Ügyfél-, illetve partnerminősítési szabályzat; Ügyletminősítési és értékelési szabályzat, a kitettségek értékvesztése és a céltartalék képzés szabályai I.) A hitelek kondícióinak megállapítása: A hitelkonstrukciók kondícióinak megállapítása a Takarékszövetkezet Cenzúra Bizottságának kompetenciája. II.) A hitelek kondícióinak megállapításakor, módosításakor alkalmazott elvek: Jövedelmezőség elve: A Hiteltermékeken realizált bevételnek fedeznie kell a forrásköltség, tőkeköltség, működési költség, hitelezési kockázat miatt felmerülő költségeket, valamint biztosítani kell a pénzügyi szektorban az adott termék szempontjából szokásos és tisztességes jövedelmezőséget. A racionális költség, díj megállapításának elve: a Takarékszövetkezet törekszik arra, hogy az adott szolgáltatás lebonyolítása, a kérelem elbírálása során felmerülő ráfordításaihoz igazítsa a felszámított díjakat, költségeket. Szimmetria elve: amely alapján, ha a feltételek illetve körülmények kedvezőtlen megváltozására tekintettel a Takarékszövetkezet az ügyfél által fizetendő kamatot, díjat, vagy költséget egyoldalúan emeli, akkor, ha a körülmények kedvező irányba változnak, és valamely feltétel változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, azt is érvényesíteni kell; Szabályszerűség elve: A kamat, díj vagy költség módosítása a csak szerződésekben rögzített, illetve az általános szerződési feltételekben foglalt és az adott kamat, díj vagy költség mértékére ténylegesen hatást gyakorló ok alapján történhet. Okszerűség és arányosság elve: Az adott kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételeket együttesen, tényleges hatásuk arányában kell figyelembe venni. Piaci tendenciák figyelembevételének elve: o A kondíciók megállapításakor a hitelintézeti piacon szereplő 3 Hitelintézet hasonló termékeinek kondícióit átárazáskor figyelembe veszi. A Takarékszövetkezet az irányadó Hitelintézetnek a következőket jelöli meg: OTP Bank, Budapest Bank; K&H Bank. 2

3 III.) A hitelek kamat, költség és egyéb díjtételei megállapításának, módosításának szabályai: 1. A felszámítható teljes hiteldíj mutató (THM) korlátozása Az alábbi szabályokat a április 1. után kötött szerződésekre kell alkalmazni. A Takarékszövetkezet - fogyasztónak nem nyújthat olyan kölcsönt, amelynek a teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 %-kal növelt mértékét. - hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, vagy a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsönre, valamint a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozó teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 %-kal növelt mértékét. Az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A Takarékszövetkezet a THM felső határát félévente vizsgálja felül. 2. Fogyasztóval kötött kölcsönszerződés esetén alkalmazandó szabályok 2.1. Fogyasztóval kötött kölcsönszerződésben az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget lehet egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül. Az egyoldalú módosítás jogát a Takarékszövetkezet akkor jogosult gyakorolni, ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását a szerződés tartalmazza, valamint a hitelező árazási elveit írásban rögzítette Az alábbi Ok-lista tartalmazza azon objektív okokat, körülményeket melyekből egy vagy több ok vagy körülmény változása az adott kamat, díj, vagy költségelemre kihatással bír, és ennek következtében az adott ok vagy körülmény változása esetén a Takarékszövetkezet jogosult az érintett kamat, díj, vagy költségelemet egyoldalúan, a fogyasztó ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. A Takarékszövetkezet nem automatikusan, hanem a megváltozott ok, körülmény változása hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján tényleges hatásuk arányában dönt a kamat, díj, vagy költségelem egyoldalú módosításáról. Ok - lista a). A jogi, szabályozói környezet megváltozása: o hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; o hitelszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, 3

4 o a kötelező tartalékolási szabályok változása; o kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása. b) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, ezen belül a hitelező forrásköltségeinek változása a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása így különösen, de nem kizárólagosan: o Magyarország hitelbesorolásának változása; o az országkockázati felár változása (credit default swap); o a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, o a bankközi pénzpiaci kamatlábak, hitelkamatok változása; o a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása; o refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; o a hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának változása c) Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása: o Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; o A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; o A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás o A hitelező vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe; 2.3. Ha valamely feltétel változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, azt is érvényesíteni kell; 2.4. A díjat vagy költséget évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében lehet emelni A fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsön szerződések esetében a Takarékszövetkezet kizárólag azokat a költségeket és díjakat számíthatja fel devizában, amelyek az adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegű kezelési költséget és a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti 4

5 biztosítási szolgáltatással kapcsolatos költséget, amennyiben a hitelintézetet terhelő biztosítási díj is deviza alapú. Nem számolható fel a fogyasztó számára devizában a szerződéskötéssel, a levelezéssel, a kimutatások és igazolások előállításával, az ügyfelek látogatásával, a hitel monitoringgal, a felmondással, a fedezet értékbecslésével és cseréjével, a szerződés módosításával, a nem a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással, továbbá a hitelszerződés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díj és költség A fogyasztóval kötött kölcsönszerződések esetén (kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztőrészletről - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - az érintett ügyfeleket postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott tartós adathordozón értesíteni kell. A módosítással kapcsolatos tájékoztatást elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni Az 2.6. pontban meghatározott közvetlen értesítés feladási időpontjának legalább 60 nappal meg kell előznie a módosítás hatálybalépését Az állami támogatással nyújtott lakáscélú hitelek esetén a kamat meghatározásának szabályait a támogatásról szóló kormányrendeletek tartalmazzák Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén kamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben közzé kell tenni, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikusan is elérhetővé kell tenni A fogyasztóval kötött kölcsönszerződéseknél a kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén - referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével - az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására A 2.1. pontban nem szabályozott szerződések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés ezt a Takarékszövetkezet számára - külön pontban - egyértelműen meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi. A szerződés kamatot, díjat érintő - az ügyfél számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően, hirdetményben közzé kell tenni, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. 5

6 2.13. Az ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait A Takarékszövetkezet az ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerződés feltételeit A fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés esetében a szerződés felmondását követő 90. napot követően a Takarékszövetkezet a fogyasztó nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben Amennyiben a fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés deviza alapú, és a szerződés a szerződés felmondása bekövetkezésekor a fennálló tartozás összegének forintban történő meghatározását írja elő, a pontot azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés felmondását követő 90. napot követően a Takarékszövetkezet a fogyasztó nem teljesítése miatt, a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel A Takarékszövetkezet az ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerződés feltételeit A korábban alkalmazott referencia-kamatlábhoz kötött kamatot a Takarékszövetkezet a kölcsönszerződésben és az Üzletszabályzatban meghatározott referencia-kamatláb bázis időszakhoz viszonyított változása esetén módosítja egyoldalúan A fogyasztóval korábban kötött - nem referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lakáscélú hitelek kamatát a Takarékszövetkezet az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat mértékére ténylegesen hatást gyakorló, az alábbi feltételek bekövetkezése esetén módosíthatja: 1. A forrásköltségek, forrásszerzési lehetőségek kedvezőtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését esetén: a) jegybanki alapkamat emelkedése, b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése, c) a hitelező lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, d) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatának emelkedése, e) a Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerződések költségének bizonyítható növekedése. 2. A hitelkockázat alábbiakban meghatározott változása: a) a Takarékszövetkezet eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történő átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentős mértékben veszélyezteti, vagy b) a Takarékszövetkezet eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az 6

7 értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. 3. A Takarékszövetkezet hitelezési tevékenységének költségeit növelő, a hitel-, kölcsön szerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő jogszabályváltozás A a). pontja alapján a Takarékszövetkezet nem módosíthatja a devizában nyújtott és forintban törlesztett hitel kamatának mértékét az ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a kölcsön forintban meghatározott összege az árfolyamváltozás miatt emelkedik A b).pontja alapján a Takarékszövetkezet nem módosíthatja a kamat mértékét az ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a fogyasztó nem esett 30 napon túli fizetési késedelembe. 3. Jelzáloghitel szerződések esetén - a 2012 április 1. után kötött szerződésekre - alkalmazandó szabályok 3.1. Jelzáloghitel-szerződés esetén a Takarékszövetkezet a fogyasztó szerződésszerű teljesítése esetén a kamaton felül nem számíthat fel rendszeresen fizetendő kamat jellegű díjat vagy költséget, és a szerződés megkötésekor nem kínálhat korlátozott időtartamra kedvezményes kamatot A jelzáloghitel-szerződés megkötésekor a Takarékszövetkezet - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kamat változását referencia-kamatlábhoz kötve határozza meg A kamaton felül nem rendszeresen fizetendő egyéb díjat, költséget a Takarékszövetkezet a már megkötött szerződések vonatkozásában évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében emelheti A referencia-kamatlábhoz kötött árazás esetében a fogyasztó által fizetendő kamat és a referenciakamat különbségét (a felárat) a Takarékszövetkezet egyoldalúan a fogyasztó számára kedvezőtlenül kizárólag az alábbi esetekben módosíthatja: a) a fogyasztó egyhavi törlesztőrészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy b) a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagyonbiztosítást a pénzügyi szolgáltató postai úton vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon történő értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti 3.5. A referencia-kamatlábhoz kötött árazás esetében a Takarékszövetkezet az alábbi referencia-kamatlábakat alkalmazza: a) forinthitelnél a 6 havi BUBOR, vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett 3 éves vagy 5 éves állampapír átlaghozam, b) svájci frank hitelnél és svájci frank alapú hitelnél a 3 havi CHF LIBOR 3.6. Referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés esetén a kamat mértékét a választott referencia-kamatláb futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. 7

8 4. Vis major helyzet A Takarékszövetkezet váratlan a vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Takarékszövetkezet vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvánosságra hozza. 5. Más szolgáltató díjának változása A Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztói kölcsönök igénybe vétele során másik szervezettől - közvetlenül a fogyasztói kölcsönhöz kapcsolódóan - igénybevett szolgáltatás díjának változása nem minősül egyoldalú takarékszövetkezeti díjváltoztatásnak. IV. Alkalmazott kondíciók: A Takarékszövetkezet a fogyasztói hiteltermékeinél a következőkben felsorolt kamat, költség és díjtételeket alkalmazza a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével. Kamat: Referencia-kamatlábhoz kötött kamatok: -3 havi, 6 havi, 12 havi BUBOR, -Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett 3 éves vagy 5 éves állampapír átlaghozam, -3 havi, 12 havi EURIBOR -3 havi CHF LIBOR Nem referencia kamatlábhoz kötött kamatok: -jegybanki alapkamat -változó kamatláb (a Takarékszövetkezet a működési költsége és az általános kockázat alapján állapítja meg) Egyéb költség és díjtételek: -Kamatfelár -Késedelmi kamat -Hitelbírálati díj -Hitelbiztosítéki érték megállapítási és felülvizsgálati díj -Folyósítási díj -Rendelkezésre tartási díj -Éves Kártyadíj -Zárlati díj -Társkártya díj -SMS díj -Pótkártya díj -PIN kód csere díj -Készpénz felvételi díj -Helyszíni szemle díja 8

9 -Szerződésmódosítási díj -Átütemezési díj -Előtörlesztési díj -Nem hiteles tulajdoni lap költsége -Hitelkiváltási díj -Igazolások díja -Hitel monitoring díja -Levelezési díj V április 1-én fennálló jelzáloghitelek átlátható átárazása A április 1. előtt fogyasztóval kötött egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű jelzáloghitelszerződés esetében - ha az nem felel meg a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXLVIII. törvény 4. -ával megállapított 210/B. rendelkezéseinek - a fogyasztó augusztus 31-ig egy alkalommal kérheti a szerződés - számára hozzáférhetővé tett feltételeknek megfelelő - módosítását, újrakötését vagy kiváltását, hogy az megfeleljen a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXLVIII. törvény 4. -ával megállapított 210/B. rendelkezéseinek azzal, hogy az új hitel a) forinthitel, ha az eredeti hitel forinthitel, b forinthitel lehet, ha az eredeti hitel svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel. A már fennálló jelzáloghitel szerződés esetén módosítására, újrakötésére vagy kiváltására az a fogyasztó jogosult, aki az átalakításra vonatkozó írásbeli kérelme benyújtását követő 60 napon belül a jelzálog-hitelszerződés módosításához, újrakötéséhez vagy kiváltásához szükséges dokumentumokat a Takarékszövetkezet számára hiánytalanul benyújtja. A jelzáloghitel-szerződéssel rendelkező fogyasztó módosításra, vagy újrakötésre vonatkozó igénybejelentését a követeléssel rendelkező Takarékszövetkezet nem utasíthatja el és a szerződés módosításáért, újrakötéséért vagy annak kiváltásával kapcsolatos előtörlesztéséért díjat, költséget, jutalékot nem számíthat fel. Az Árazási elveket évente felül kell vizsgálni, amely az üzleti területek együttes kompetenciájába tartozik Az Árazási elvek felülvizsgálatát a Kockázatkezelési Szakterület véleményezését követően a Hitelintézet Cenzúra Bizottsága hagyja jóvá. Jelen árazási elveket a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet ápr. 1-től alkalmazza. 9

007/2014. sz. Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak meghatározásáról és módosításáról

007/2014. sz. Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak meghatározásáról és módosításáról Eger és Környéke Takarékszövetkezet 007/2014. sz. Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak meghatározásáról és módosításáról A szabályzatot az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Készítette: Szmutkó Illés Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága 5/14.számú határozatával

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Cenzúraszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti Cenzúraszámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:. Hatályos:2010.06.11. 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. október 09. Hatályos: 2014. október 09. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 3. számú kiegészítése a MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében E melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. augusztus 12. Az SZHISZ és Takarékbank Zrt. jóváhagyásával. Azonosító adatok:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.09.30-2014.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2015.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.09.30-2014.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2015.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2014.09.30-2014.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2015.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága a szabályzatot a 2015. június 24-i ülésén az 5-23/2015. számú határozatával megtárgyalta és elfogadta.

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2010. július 17-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben