KÖZÉPSŐ-IPOLY MENTE. természeti és kulturális értékek TEŠMAK (TESMAG) IPEĽSKÉ PREDMOSTIE (IPOLYHÍDVÉG) VEĽKÁ VES NAD IPĽOM (IPOLYNAGYFALU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉPSŐ-IPOLY MENTE. természeti és kulturális értékek TEŠMAK (TESMAG) IPEĽSKÉ PREDMOSTIE (IPOLYHÍDVÉG) VEĽKÁ VES NAD IPĽOM (IPOLYNAGYFALU)"

Átírás

1 TEŠMAK (TESMAG) IPEĽSKÉ PREDMOSTIE (IPOLYHÍDVÉG) VEĽKÁ VES NAD IPĽOM (IPOLYNAGYFALU) BALOG NAD IPĽOM (IPOLYBALOG) KÖZÉPSŐ-IPOLY MENTE természeti és kulturális értékek KOSIHY NAD IPĽOM (IPOLYKESZI) VEĽKÁ ČALOMIJA (NAGYCSALOMJA) MALÁ ČALOMIJA (KISCSALOMJA) KOLÁRE (KÓVÁR) HONT DRÉGELYPALÁNK IPOLYVECE DEJTÁR IPOLYSZÖG

2 Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia Ipeľská únia Hlavné námestie 1, Šahy Tel: , Fax: Ipeľský Euroregión Cesta Slobody 457, Vinica Tel.: , Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ-Hron Hlavné námestie 1, Šahy Tel./fax: Összeállította: Wollent Ida Fotók: Wollent József, Adriana Droščinová, Nozdrovický Szilvia, Graham Colborne, Pantali Bence Fordította: Wollent Ida Tervezés, nyomdai előkészítés: Pantali Bence Kiadó: Ipeľský Euroregión, Cesta Slobody 457, Vinica A kiadványt a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma támogatta/ 2007

3 A KÖZÉPSŐ IPOLY MENTE TER- MÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEI E turistakalauz célja, hogy az idelátogató számára bemutassa a régió természeti és kulturális adottságait, a táj sajátos elemeit. Segít jobban megismerni a természetet, a régió történelmét, és a középső Ipoly mente lakosságát. Egy folyó vízgyűjtő területét egy komplex egészként kell felfogni és kezelni, ezért a folyó mindkét oldaláról történő megközelítéssel átfogó képet szeretnénk adni e területről. Mindez egy e régióban kialakítandó turistaösvény segítségével megvalósítható lenne, melynek útvonala úgy lett megtervezve, hogy védett természeti területeken keresztül haladjon felhívva a figyelmet az Ipoly mente értékes társulásaira. Az Ipoly folyó mentén halad Szlovákgyarmattól, egészen Ipolyságig, közvetve érinti vagy megközelíti Kóvárt, Nagycsalomját, Ipolykeszit, Ipolybalogot, Nagyfalut és Ipolyhídvéget. Innen, a határt átlépve jutunk el Hont, Drégelypalánk, Ipolyvece, Dejtár és Ipolyszög községeken át Balassagyarmatra. A turistaösvény egy kört ír le, amelyre bármely faluból rá lehet csatlakozni. Hossza összesen 81,9 km (37,2 km Szlovákia, 44,7 km Magyarország területén található). Sík terepen, szép helyszíneken halad, helyenként védett, máshol szabad, törvény által nem védett területeken. Ha úgy döntött, ezt a vidéket szeretné megismerni, jól döntött. Biztosan talál itt legalább egy olyan indokot, amelyért megéri ide visszatérni. POIPLIE IPOLY MENTE Az Ipoly Szlovákiában és Magyarországon is a Duna harmadik legnagyobb mellékfolyója, valamint a Duna utolsó mellékfolyója Szlovákia területén. Az Ipoly a Vepor hegységben ered 1050 m tengerszint feletti magasságban, és Helembánál 110 m tengerszint feletti magasságnál torkollik a Dunába. Vízgyűjtő területe 5150 km2, melynek 70%-a Szlovákia területére esik, a Garam, a Zagyva és a Sajó vízválasztói által határolt. A folyó hossza 232,5 km, melyből 143 km-en határfolyó Szlovákia és Magyarország között. Az Ipolyt 3 fő szakaszra oszthatjuk fel. Az alábbiakban bemutatott területet az Ipoly középső folyásának nevezzük. E terület egyes szakaszain még megtalálható a folyó szabályozatlan medre a természetes folyóparti növényzettel; mocsári élőhelyek egyes típusai; ártéri erdők, rétek és legelők. Ezek az élőhelyek a legjobb bizonyítékai annak, hogy e régió természeti értékekben gazdag. A legtöbb veszélyeztetett növény- és állatfaj ezeken a területeken található.

4 TESMAG A település Ipolyság város központjától 2 km-re délkeletre az Ipoly folyó jobb partján fekszik. A terület benépesítésének idejét az eneolit-, római és Nagy Morvaországkori leletek bizonyítják. Az első írásos emlék, mely a települést Tysmok néven említi, 1245-ből származik, amikor a Hunt család birtoka majd helyi nemesek birtoka volt ben egy részét az Ipolysági premontrei monostornak ajándékozták. A régi falu nem a mai helyen, hanem attól északabbra, a mai Olvár-puszta közelében állt. A környék V. István király és fia IV. László kedvelt vadászterülete volt. A hagyomány szerint ennek emlékét őrzi a Király-kút. A török időkben a falu sokat szenvedett a sereg pusztításaitól. A falu határában a Pogány-árok és a Török-sánc helynevek ma is emlékeztetnek a hódoltság idejére. A 19. században lakói főleg földműveléssel foglalkoztak között Magyarországhoz csatolták óta közigazgatásilag Ipolysághoz tartozik. KULTURÁLIS EMLÉKEK Főbb kulturális emlékei a Szűz Mária tiszteletére szentelt római katolikus templom, mely 1758-ban épült barokk stílusban, ill. a 19. századi kápolna. A község határában terül el az Ipoly-mente Ramsar Terület egy része. A terület február 17-én került bejegyzésre a Ramsar listába, a nemzetközi jelentőségű vizes élőterületek jegyzékébe. A terület magja az Ipoly folyó, mely ezen a részen az utolsó töredéke a szabályozatlan folyó és öntésterülete meanderrendszerének. Ez a folyószakasz az egykori nagy kiterjedésű lápok és rétek maradványa. A Ramsar terület összesen 401,8 ha kiterjedésű. Vizes élőhelyek sokasága, magasabb rendű növény- és állatfajok változatos előfordulása, szabad vízfelületek, magas növésű növényekkel borított mocsarak, nedves rétek és ártéri erdők jellemzik. Rajta keresztül húzódik több nemzetközi jelentőségű madárvonulási útvonal is. A terület 7 kisebb védett vagy védelemre javasolt területre tagolódik, melyekből 4 a Nagy homokdűne, a Martonka, a Tesmagi mocsár, ill. a Szurdoki rétek Tesmag kataszterében helyezkedik el. Az Ipoly völgy geológiai felépítését nagyban meghatározták a folyó hordalékai. A völgy mai arculatának kialakításához a szél is hozzájárult. A szél és a víz tevékenysége által jó néhány homokdűne keletkezett, melyek szigetszerűen emelkednek ki a tájból, és jellemzőek az Ipoly völgy déli részére. A Nagy homokdűne (javasolttermészeti emlék) Tesmagtól dél-nyugatra helyezkedik el. Melegkedvelő növények telepedtek meg rajta. Az erózió hatására létrejött szabad vízfelülettel rendelkező árkokban és gödrökben előforduló fajok a sásfélék (pl. rókasás) és a közönséges perje. A homokfalak jó feltételeket nyújtanak egyes madárfajok (gyurgyalag, partifecske) fészkeléséhez. A Martonka javasolt védett természeti terület, melyet egy kisebb és egy nagyobb tó alkot. Az egykori kanyargós folyómeder maradványa. Tesmag község keleti határán található. A meanderek a lassuló folyó által szállított anyagok lerakódásából, erózió során jöttek létre. A terület vízháztartása a talajvíz magasságától függ. Mocsári növény- és állatvilág (gerinctelenek, hüllők, kétéltűek, madarak) jellemzi. A területen 75 madárfajt jegyeztek fel, közülük 53 itt is fészkel. A Tesmagi mocsár (javasolt védetttermészeti terület) kis területű vizes élőhely a településtől ÉK-i irányban. A mocsaras terület egy mélyedés közel a folyóhoz, amely tavasszal feltöltődik az áradások vizével. Uralkodó növényzetét magas lágyszárú növényzet nagyobbrészt nád és sás alkotja. Legjelentősebb fajok: keskenylevelű és széleslevelű gyékény, rókasás, sárga nőszirom. Eddig összesen 28 lepkefajt jegyeztek itt fel. Tesmagtól ÉK-re található, viszonylag nagy kiterjedésű (40,2 ha) ártéri rétek a Szurdoki rétek. Változatos növényzetük évszázadokon át kaszálóként és legelőként szolgált. Fennmaradásukat a rendszeres tavaszi áradás és a folyamatos kaszálás teszi lehetővé. Az alacsonyabban fekvő területek az áradások levonulása után is nedvesek maradnak. A terület meghatározó növényfaja a védett réti iszalag, mely virágzás idején lilára festi a rétet. Az Ipoly-mente Ramsar Területen keresztül vezető turistaösvény jó áttekintést nyújt a terület jellegzetességeiről. A turistaösvény 7 állomása a Ramsar terület 7 védett ill. védelemre javasolt területét köti össze. Tesmag község délnyugati határától indul - ahová Ipolyságtól közút vezet (2,5 km) az Ipoly folyó mentén folytatódik, és Ipolyhídvégen túl ér véget. Kocsma Élelmiszerüzlet Buszmegálló Turistaösvény Folyó Római katolikus templom Kápolna Futballpálya

5 IPOLYHÍDVÉG Az Ipoly jobb partján az Ipoly katlanban fekvő kistelepülés. Írásban először 1252-ben említik HYDVEG alakban. A falu maga azonban ennél idősebb, keletkezése a kora kőkorra tehető. Erről tanúskodnak a területről származó eneolit kori régészeti leletek. A túlparton fekvő Drégelypalánk községgel a régi időktől híd kötötte össze. A falu Hont várához, a hajdani Hont vármegye központjához tartozott ben IV. Béla király a Honti Mikó grófnak adományozta között a megyei gyűlések helyszíne volt. A falu a történelem során több nemesi családhoz a Huntokhoz, Pázmánokhoz, Balassákhoz, Palócziakhoz 1438-tól pedig az esztergomi érsekséghez tartozott ben a törökök lerombolták között Magyarországhoz csatolták. A falunak 2 malma is volt. Műemlékei közül említést érdemel a temetőben található, a 18. században késő barokk stílusban készült Piéta szobor, a Tesmag és Hídvég közti neogótikus útszéli kápolna a 19. századból, valamint az 1924-ben épült római katolikus templom. A község kataszterében található az Ipoly-mente Ramsar Terület 3 védett ill. védettségre javasolt területe: a Riszföld, a Hosszúréti mocsár és a Pástok. A Rizsföldet 2000-ben nyilvánították védett természeti területté. Eredetileg egy gáttal körülvett mélyedés Ipolyhídvégtől észak-nyugatra, ami a Ramsar terület többi részétől egy összefüggő fasorral van elválasztva. A terület mocsári élőhelyek komplexuma. A régi táblaszélek mentén megmaradtak a nyárfasorok, melyeknek biológiai és környezeti szempontból igen fontos szerepük van a veszélyeztetett növény- és állatfajok életében. Az 1950-es években rizstermesztésre használták, de a nem megtérülő gazdálkodás miatt később ezt megszüntették. A terület ma elsősorban vízimadarak (nagy kócsag, szürke gém, pocgém, jégmadár stb.), kétéltűek (varangyos békák, leveli békák) és a tavaszi áradások során ívó egyes halfajok (ponty, csuka, sügér, harcsa stb.) menedékhelyeként szolgál. A falutól észak-nyugatra elterülő Hosszúréti mocsár nyílt vízfelület és mocsaras élőhelyek komplexuma. Egy részét az összefüggő vízfelülettel rendelkező Bálint tó alkotja. Legjelentősebb növényfajok a széleslevelű gyékény, sárga nőszirom, magasszárú sásfélék, stb. Veszélyeztetett fajok közül előfordul a csikorgófű és a réti iszalag. Ipolyhídvég keleti határában található a Pástok mocsári élőhely. Az első terület a Ramsar területen belül, melyet védetttermészeti területté nyilvánítottak ban. A területen 3 növényi szint aljnövényzet-, cserjék- és fák szintje - váltja egymást. Az Ipolytól közvetlenül függő ártéri erdők legjelentősebb fafaja a fűz és a nyár. A folyópartot övező növényzet legjelentősebb fajai: törékeny fűz, fehér fűz, fehér nyár, fekete nyár, ritkán előfordul az enyves éger, sás és gyékény. Az értékes és veszélyeztetett növényfajok közül megtalálható a virágkáka és a csikorgófű. E terület alkalmas szaporodási hely kétéltűek, mint pl. a kecskebéka, az erdei béka, a zöld levelibéka stb. számára. A fokozottan védett és ritka állatfajok közül helyenként megtalálható a vidra, a több mint 100 madárfaj közül a gyurgyalag, a jégmadár, búbos banka. A községtől ÉNY-ra, az épülő Jégmadár Központtól indul egy 4,5 km hosszú jelölt turistösvény a Veréb-hegyre, melynek tetejéről, a kilátótoronyból remek kilátás nyílik a Hosszúréti mocsárra és a Rizsöldre, de a Ramsar terület többi részére is. Élelmiszerüzlet Kocsma Buszmegálló Római katolikus templom Turistaösvény Természetvédelmi területek Folyó Könyvtár Futballpálya

6 IPOLYNAGYFALU Régészeti leletek tanúsítják, hogy Nagyfalu környéke lakott volt már a kőkorszak óta, ugyanis találtak kőkori, vaskori és bronzkori település-maradványokat is. A 6 században szlávok érkeztek a község területére, majd a században megérkeztek a magyarok is, amiről a falu elnevezése Nogfolu is tanúskodik. Az első írásos emlék IV. Béla király oklevele 1252-ből ben Erzsébet királyné a falut Fedémesi Zobonya Imrének és Deedi Farkas Péternek, Drégely kapitányainak adományozta ban 12 jobbágyporta (ebből 4 üres) és egy malom is állt a faluban ben az Erdődiek letelepedtek a térségben és megvásárolták a Palásti kúriát. Az első országos népszámlálásra 1715-ben került sor azzal a céllal, hogy állandó hadsereget állítsanak fel az országban. Ehhez szükség volt az adófizetők összeszámolására. Ebben az időben a faluban 10 jobbágyporta állt ban megismételték a népszámlálást, melynek eredménye 12 jobbágyporta volt. A klasszicista stílusú Terstyánszky kúria 1720 körül épült, de ma ár nem áll ben a falu nagy részét 7 földbirtokos család birtokolta. Az egykori cukorgyárat gróf Forgách Antal építtette a 19. században. A Szabó-malom egykor gőzmalomként működött. Ebben az időben a lakosság földműveléssel és borászattal foglalkozott ben 398, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A falu egészen a trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. A falu értékes műemléke római katolikus temploma melyet a Lipthay család építtetett a 18. század közepén barokk stílusban. A templom alatti kriptában a család tagjai nyugszanak. A község az Ipoly folyó jobb partján az Ipolymenti dombság területén fekszik. A falu közepének tengerszint feletti magassága 135 m, míg a környező területeké m között mozog. A község határának déli része a folyó széles, nedves öntésterületén ill. homokszórásokkal teli teraszokon helyezkedik el, míg az északi rész a kora harmadkori üledékek által létrehozott lapos hegygerinceken. A terület legészakibb nyúlványa egészen a Korponai fennsík lejtőiig nyúlik ki. A teraszokon és dombságon barna- míg az ártéren az öntéstalaj a jellemző talajtípus. Élelmiszerüzlet Kocsma Házorvosi rendelő Fogorvosi rendelő Gyógyszertár Posta Buszmegálló Könyvtár Futballpálya Folyó Római katolikus templom Malom 1552-ben a törökök megtámadták a mai Dél-Szlovákia területét. A támadások egyre gyakoribbá váltak, egészen a Drinápolyi béke megkötéséig augusztus 10-én Ali budai pasa seregi a palásti csatában legyőzték a magyar sereget, és ezzel a környék török fennhatóság alá került.

7 IPOLYBALOG Ipolybalog, ez a 860 lakosú község a Nagykürtösi járás és az egykori Hont vármegye faluja. Híressé elsősorban a település előtti magasabb részen álló templom, Szlovákia legrégibb Árpád-kori temploma tette. A falut először II. Endre 1232-ben említi oklevelében BOLUG alakban, de már ennél jóval korábban, a kőkorszakban is lakott volt. Régészeti leletek kerültek elő a bükki, zselizi, lengyeli és pilinyi kultúrából. Hont vármegye monográfiája szerint a templom már 1100-ban a mostani helyén állt. Az eredetileg román stílusú épületet 1979-ben restaurálták ben a pápai tizedszedő jegyzékében BELEK alakban fordul elő a község neve ben Nagy Lajos király oklevelében is említésre kerül, amikor az Oszláry család a Baloghy nemzetség őse királyi adományként kapja a birtokot. A Baloghyak egészen a 19. századig a község földesurai voltak ben 8 jobbágyot és 3 zsellért írtak össze a faluban. A község földesurai a Koháry, Sipos, Szilassy, Baloghy, Pongrácz és Bolgár családok voltak. A Baloghyak birtoka később Huszár Aladárhoz került, aki szép klasszicista kúriát is építtetett a faluban. Legjelentősebb műemlékek közé tartoznak: Szent Miklós püspök római katolikus temploma, melynek tornyán megtalálható a magyar korona másolata. A legenda szerint Károly Róbert magyar és Václav cseh király közt, a magyar trónért folytatott harc ideje alatt a koronát egy rövid időre ebben a templomban őrizték. A pozsonyi Szent Márton dómon kívül csak a balogi templom tornyát díszíti királyi korona. Ennek emlékére augusztus 14-én a templomban elhelyezték a Szent Korona másolatát. A település nyugati határán található egy kápolna, a település közepén egy fából készült harangláb. Mindkettő a 18. századból származik. A templommal szemközti temetőben a 19. és 20. századból származó fából készült fejfákat találunk. A 16. században élt Szent Rókus szobra a népi kőfaragás szép példája, mellette megtalálható Nepomuki Szent János szobra 1872-ből. A községben több kőkereszt is áll, mindet népi kőfaragással készítették. Az I. és a II. világháború hősi halottjainak állítottak emléket 1993-ban, szimbolikus sírkert kialakításával. A falu gazdag népi hagyományokban. Itt született 1843-ban Baloghy Dezső történész, nyelvész. A község az Ipoly folyó jobb partján az Ipolymenti dombság területén fekszik. A falu közepének tengerszint feletti magassága 140 m, míg a környező területeké m között mozog. A község határának déli része a folyó széles, nedves öntésterületén ill. homokszórásokkal teli teraszokon helyezkedik el, míg az északi rész a kora harmadkori üledékek által létrehozott lapos hegygerinceken. A déli részen az öntéstalaj, míg északon inkább a barnatalaj a jellemző talajtípus. Élelmiszerüzlet Vegyesbolt Kocsma Buszmegálló Autójavító Biztosító Háziorvosi rendelő Gyerekorvosi rendelő Posta Könyvtár Tornaterem Futballpálya Folyó Római katolikus templom Kálvária

8 IPOLYKESZI A honfoglalás után valószínűleg a Keszi törzs szálláshelye volt, erre utal a település neve is. Már a vaskorban lakott volt. Előkerültek római kori, szláv ill. kora középkori leletek is. A falu első írásos említése 1248-ból származik, amikor is IV. Béla, Istvánnak az ötvös-mesternek ajándékozta ban Kezeu alakban tűnik fel ban a falu a Bogod családhoz, végül a 18. századtól több földesúrhoz tartozott. A 19. században a Terstyánszky család tulajdona volt ben a népszámlálás idején, 2 háztartást jegyeztek fel, míg 1720-ban már 10-et, 1828-ban pedig 448 lakossal és 75 házzal rendelkezett. A lakosság ebben az időben főként mezőgazdasággal foglalkozott ben a mezőgazdasági dolgozók sztrájkba léptek között a település Magyarországhoz tartozott. A falu kultúrtörténeti emlékei közé tartozik a 18. századból származó klasszicista stílusú kúria, melyet 1945-ben átépítettek és az 1899-ből származó Nepomuki Szent János tiszteletére épített, neoklasszicista római katolikus templom, amelyet a régi templom romjaira építettek ban ebben a faluban született Ipolyi Arnold besztercebányai és Nagyváradi püspök, művészettörténész, a magyar mitológia kutatója. A templom falán emléktáblája található. A településen a népi építészet néhány remeke is megtalálható. A község az Ipolymenti dombság területén fekszik. A falu közeppontjának tengerszint feletti magassága 140 m, míg a környező területeké m között mozog. A község határának déli része a folyó nedves öntésterületén ill. homokszórásokkal teli teraszokon helyezkedik el, míg az északi rész a kora harmadkori üledékek által létrehozott lapos gerinceken. A domboldalakat tölgyerdő borítja. Jellemző talajtípusok az öntéstalajok ill. a barnatalaj. Vegyesbolt Kocsma Könyvtár Buszmegálló Római katolikus templom Futballpálya Folyó 10 11

9 NAGYCSALOMJA A mai Nagycsalomja területén már a kőkorban laktak emberek. Erre utalnak a lengyeli kultúra, később pedig hatvani és halstadti kultúra leletei, római kori leletek ill. egy 8. századi szláv-avar temető maradványai. Nagycsalomja plébániáját 1070-ben említik először és ekkor már biztosan állt temploma is. Attól dél-keletre állt a falu, melyet 1241-ban leromboltak a tatárok, a templomot pedig felgyújtották. Az első írásos emlék egy oklevél 1244-ből melyben IV. Béla Kóvár várát Miklósnak, egy bizonyos Szugy fiának adományozza. Ebben a község neve Egyház Chalamija alakban szerepel. A 15. században királynéi birtokként Főbb nevezetességei a Szűz Mária tiszteletére szentelt szecessziós római katolikus templom, mely 1911-ben épült, a 14. századi gótikus templom maradványai, az 1845-ben épült Szűz Mária kápolna, valamint az I. világháborúban elesettek emlékműve. Az evangélikus templom 1934-ben épült. A falu híres szülötte Gáspár Imre, újságíró, költő, műfordító, a szlovák irodalom első magyar fordítója. A község az Ipolymenti dombság területén fekszik, az Ipoly jobb oldalán. A falu középpontjának tengerszint feletti magassága 142 m, míg a környező területeké m között mozog. A község határának déli része a folyó nedves öntésterületén ill. a magasabban lévő, homokszórásokkal teli teraszokon helyezkedik el, míg az északi rész a kora harmadkori üledékek által létrehozott lapos gerinceken. A meredekebb domboldalakon tölgy- és akácerdőket találunk. Jellemző talajtípusok az öntéstalajok ill. a barnatalaj. Élelmiszerüzlet Kocsma Buszmegálló Háziorvosi rendelő Gyerekorvosi rendelő Fogorvosi rendelő Nőgyógyászati rendelő Gyógyszertár Posta Könyvtár Futballpálya Római katolikus templom Evangélikus templom Folyó Cillei Borbáláé volt a falu től a török az Újvári Szandzsákhoz sorolta be a települést től a Majtényi és Ráday családok birtoka, a 18. század első felében a Teleky családé, később helyi nemeseké ben 12 háztartása volt, 1828-ban 127 házban 762 lakos élt, akik főleg mezőgazdasággal, majd a 19. században borászattal foglalkoztak ban kolerajárvány sújtotta a falut, majd 1918-ban a nedves és hideg tél eredményként a spanyolnátha között Magyarország része volt

10 Nemzetközi határátkelőhely; Nemzetközi határátkelés csak vasúton International frontier crossing; International frontier crossing only by train Medzinárodný hraničný priechodng; Železničný medzinárodný hraničný priechod Keresztgát; Sarkantyú; Árvízvédelmi töltés Cross dam; Dike Priečna hrádza; Kamenný násyp; Protipovodňová hrádza Strand; Fedett uszoda Open air pool; Indoor swimming pool Pláž; Plaváreň Horgászás Angling Rybolov 16 v Jégmadár látogatóközpont w Veréb-hegyi turistaösvény x Duna-Ipoly Nemzeti Park y Apródok útja tanösvény z Páskom legelő tanösvény { Égerláp (tanösvény) Drégelyvár 444 m C h ra s t i n ce Drégelyvár ( I p o l y h a ra s z t i ) S l ove n s k é Ďarmoty ( S z l ová kg ya r m at ) Drégelypalánk I p e l ' s k é Pre d m o s t i e ( I p o l y h í d vé g ) y madármegfigyelő u Ve l ' k á Ve s n. I p l 'o m (Ipolynagyfalu) Sečianky ( I p o l ys zé c s é ny k e ) x Ipolyvece Horp Pus Folyamkilométer-tábla (1km-enként, 5kmenként); Nem jelzett folyamkilométer River km-mark (per 1 km, per 5 kms); Not marked river km Tabuľa označujúca riečne kilometre (po 1 km, po 5 km); Neznačený riečny kilometer S z üu g y Ipoly-mente Ramsari terület tanösvény 2 RÉTSÁG 14 w Nagyoroszi Híd; Hídcsonk; Vízfolyás iránya Bridge; Bridge stump; Flow direction Most; Zvyšok mosta; Smer toku v M a l á Ča l o m i j a (Kiscsalomja) Folyamkilométer-tábla (1km-enként, 5kmenként); Nem jelzett folyamkilométer River km-mark (per 1 km, per 5 kms); Not marked river km Tabuľa označujúca riečne kilometre (po 1 km, po 5 km); Neznačený riečny kilometer BALASSAGYARMAT Duzzasztómű; Átemelés oldala (nyíllal jelölve), távolsága (m) Barrage; Go-round-side (marked with arrow), distance (m) Priehrada; Strana prieplavu (označené šípkou), vzdialenosť preiplavu (m) Országhatár State boundary štátna hranica Borsosberény 60m Zátonyos meder; Akadály zúgóval; Veszélyes hely Shoaly bed; Rapids with obstacles; Dangerous place Plytčinaté koryto; Prekážka s vodopádom; Nebezpečné miesto Hont -p. VÍZI JELZÉSEK Water signs Vodné značenie! Határátkelő csak a szomszédos országok állampolgárai számára Frontier crossing for the citizens of the neighbouring countries only Hranica len pre príslušníkov susedných štátov alto- Horgászás Angling Rybolov börzsönyi kék Csitári { ás s züne tel! mú ad or Személyszállít árút K o l á re ( K óvá r ) Strand; Fedett uszoda Open air pool; Indoor swimming pool Pláž; Plaváreň Határátkelő csak a szomszédos országok állampolgárai számára Frontier crossing for the citizens of the neighbouring countries only Hranica len pre príslušníkov susedných štátov Te š m á k ( Te s m a g )! Beépített (lakott) terület; ipari-gazdasági terület Built up area; industrial area Zastavaná plocha; priemyseľná ekonomická oblasť Tolmács éssel I p o l ys zö g p. Kerékpározni tilos No cycling Bicyklovanie zakázané Hajóállomás Landing place Prístav Keresztgát; Sarkantyú; Árvízvédelmi töltés Cross dam; Dike Priečna hrádza; Kamenný násyp; Protipovodňová hrádza a- Üdülő vagy kertes terület Recreation or garden area Rekreačná alebo záhradnícka oblasť Személyi kishajó (szállít kerékpárt) Ferry (for bicycles) Loď (prepravuje aj bicykle) el Nemzetközi határátkelőhely; Nemzetközi határátkelés csak vasúton International frontier crossing; International frontier crossing only by train Medzinárodný hraničný priechodng; Železničný medzinárodný hraničný priechod uh Forgalmas főútvonal útszámozással Heavy traffic trunk road with numbering Frekventovaná hlavná cesta s číslovaním Autós komp (szállít kerékpárt) Carferry; (for bicycles) Autokompa (prepravuje aj bicykle) Híd; Hídcsonk; Vízfolyás iránya Bridge; Bridge stump; Flow direction Most; Zvyšok mosta; Smer toku Sz anya Erdő Forest Les Kisforgalmú (kerékpárosoknak ajánlott) közút, lejtővel Low traffic road advised for cyclists, with slope Málo frekventovaná cesta (vhodná pre cyklistov) so svahom Országhatár State boundary štátna hranica u! body B er kenye g; Vasútvonal állomással Railway Železnica so stanicou Cseszt ve 2 site; Hajóállomás Landing place Prístav Duzzasztómű; Átemelés oldala (nyíllal jelölve), távolsága (m) Barrage; Go-round-side (marked with arrow), distance (m) Priehrada; Strana prieplavu (označené šípkou), vzdialenosť preiplavu (m) 60m Ve l ' k á Ča l o m i j a ( N a g yc s a l o m j a ) FELSZÍN Surface Povrch Nógrád ngye-! Parassapuszta tve nting VÍZI JELZÉSEK Water signs Vodné značenie Zátonyos meder; Akadály zúgóval; Veszélyes hely Shoaly bed; Rapids with obstacles; Dangerous place Plytčinaté koryto; Prekážka s vodopádom; Nebezpečné miesto Autós komp (szállít kerékpárt) Carferry; (for bicycles) Autokompa (prepravuje aj bicykle) Erdei vasútvonal megállóval Forest railway with station Lesná železnica so stanicou KÖZLEKEDÉS Transport Preprava ász- Beépített (lakott) terület; ipari-gazdasági terület Built up area; industrial area Zastavaná plocha; priemyseľná ekonomická oblasť nt e zű T LEGEND LEGENDA Összekötő kerékpáros útvonal aszfaltozott úttesten Connecting route on asphalt road Spojovacia cyklistická trasa na asfaltovanej ceste Kisforgalmú (kerékpárosoknak ajánlott) közút, lejtővel Low traffic road advised for cyclists, with slope Málo frekventovaná cesta (vhodná pre cyklistov) so svahom K o s i hy n. I p l 'o m (Ipolykeszi) z Homok s eg Étterem; Turistainformáció Restaurant; Tourist Information Reštaurácia; Turistická informačná služba Kerékpározni tilos No cycling Bicyklovanie zakázané börzsönyi kék... Diósjenő országos kék E4 Újtelep SZOLGÁLTATÁSOK Services Služby Kijelölt kerékpáros útvonal kisforgalmú közúton vagy mezőgazdasági úton Marked cycle route on low traffic road or on dirt road Značená cyklistická trasa po málo frekventovanej alebo poľnohospodárskej ceste Üdülő vagy kertes terület Recreation or garden area Rekreačná alebo záhradnícka oblasť Dolinka (Inám) M Kijelölt erdei kerékpáros útvonal jelzéssel Marked cycle route in the forest Značená lesná cyklistická trasa Kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút Bicycle path or shared sidewalk and bicycle path Cyklistická cesta alebo chodník Forgalmas főútvonal útszámozással Heavy traffic trunk road with numbering Frekventovaná hlavná cesta s číslovaním Személyi kishajó (szállít kerékpárt) Ferry (for bicycles) Loď (prepravuje aj bicykle) Kijelölt gyalogos túraútvonal jelzéssel Marked tourist trail Značený turistický chodník Ókori rom; Egyéb látnivaló; Panoráma; Kilátó Ancient ruins; Other scenic spot; Panorama; Look-out tower Praveké zrúcaniny; Iné pozoruhodnosti; Výhľad; Vyhliadková veža Erdő Forest Les Nag y-vö lgyipata k ZÖLDUTAK Greenways Zelené cesty Vár; Vártorony; Középkori rom; Emlékmű; Útmenti kereszt; Pincesor; Vízimalom Fortress; Fortress-tower; Middle-age ruins; Monument; Road side crucifix; Row of wine cellars; Water-mill Hrad; Hradná veža; Stredoveké zrúcaniny; tpamätník; Kríž pri ceste; Pivnice; Vodný mlyn Elsősegély; Benzinkút First aid centre; Filling station Prvá pomoc; Čerpacia stanica k Gyártelep; Üzem; Bánya Factory site; Plants; Mine Priemyseľná plocha; Továreň; Baňa Múzeum; Tájház; Kastély; Templom; Kápolna Museum; Country-house; Castle; Church; Chapel Múzeum; Vidiecke múzeum; Kaštieľ; Kostol; Kaplnka FELSZÍN Surface Povrch Vasútvonal állomással Railway Železnica so stanicou Királyháza Természeti látnivalók; Barlang Natural sights; Cave Prírodné hodnoty; Jaskyňa ta ce-pa (27) Királyrét Víztorony, Toronyszerű építmény; Tanya Watertower; Tower-like building; Farmhouse Vodárenská veža; Veža; Majer -patak TÁJÉKOZÓDÁSI PONTOK Orientation points Orientačné body LÁTNIVALÓK Sights Pozoruhodnosti 2 n Keme Gördülő Tanösvény Kulcsosház; Turistaház; Kemping; Ingyenes táborhely Shelter house; Tourist hostel; Campsite; Free campsite Útulok; Turistická ubytovňa; Kemping; Bezplatné táborisko Természetvédelmi oktatóház; Tanösvény információs táblával Nature conservation training centre ; Interpretised trail with information panel Ochranárske výchovné stredisko; Chodník, informačná tabuľa KÖZLEKEDÉS Transport Preprava Hotel; Panzió; Falusi turizmus; Vadászház; Kollégiumi szállás; Hotel; Pension; Country-tourism; Hunting lodge; Student hostels; Hotel; Penzión; Vidicky turizmus; Horáreň; Internát; ŠAHY (IPOLYSÁG) gy Na Kemence Magosfa 915 m ZÖLD SZOLGÁLTATÁSOK Green Services Zelené služby Csóványos 938 m JELMAGYARÁZAT LEGENDA Jelmagyarázat Legend Legenda LEGEND Dejtár Kerékpárkölcsönző; Kerékpárszerviz; Csónakkölcsönző Rent a bike; Bicycle service; Rent a boat Požičovňa bicyklov; Oprava bicyklov; Požičovňa člnov 8, 1 gy g sé gy he kék Duna-Ipoly Nemzeti Park Királyréti Erdei Iskola (27) Horpács Patak Patak B a l o g n. I p l 'o m (Ipolybalog) 15

11 KISCSALOMJA A mai Kiscsalomja területe már a kőkorban lakott volt. A régészeti kutatások során találtak leleteket a halstadti kultúrából a római korból ill. egy 8. századi szláv temetőből is. A település Nagycsalomja határában keletkezett. Az első írásos emlék egy oklevél 1247-ből, melyben Kyschalamiya alakban említik. A 15. században a huszitáknak volt itt táboruk, később pedig a Luby és Lenkey családnak voltak itt birtokai. Evangélikus fatemplomát 1752-ben lerombolták, és csak 1884-ben építették újjá. A 19. században a Tihanyi, Balczár, Pajor és Majtényi családokhoz tartozott ben 6 háztartás volt a faluban, 1828-ban 107 és összesen 642 lakos, akik főleg mezőgazdasággal és borászattal foglalkoztak között Magyarországhoz csatolták. A falu főbb nevezetességei közé tartozik az 1884-ben neoklasszicista stílusban épült evangélikus templom, a neoklasszicista lelkészlak 1850-ből és a Kondor kúria, ami a 20. század elején épült. A faluhoz kötődő híres személyiségek közül meg kell említeni Lehocky Dániel, lelkészt, pedagógust, egyházi írót (a lelkészlakon emléktáblája áll), valamint Csalomjai Pajor István, költőt, szerkesztőt, néprajzi gyűjtőt. A község az Ipolymenti dombság területén helyezkedik el. A falu középpontjának tengerszint feletti magassága 153 m, míg a környező területeké m között mozog. A község határának déli része a folyó nedves öntésterületén ill. az alacsonyabban fekvő, homokszórásokkal teli teraszokon helyezkedik el, míg az északi rész a kora harmadkori üledékek által létrehozott lapos gerinceken. Jellemző talajtípusok az öntéstalajok ill. a barnatalaj. Vegyesbolt Kocsma Evangélikus templom Könyvtár Futballpálya Buszmegálló 16 17

12 KÓVÁR Régészeti leletek tanúsága szerint a mai Kóvár területén a kőkorban a lengyeli kultúra egy települése állt, ill. a Nagymorva biroalom korában egy szláv település. Először 1257-ben említik egy oklevélben, amikor is a Hont család birtoka volt. Egy 1244-es oklevél szerint határában egykor egykis vár állott ben említik a falu Szent Miklós kápolnáját, ill ban már plébániája is volt tól egészen a 18. századig a Kóvári családhoz tartozott, ill ig Festetich Leónak is volt itt birtoka. A török időkben a falu sokat szenvedett. Az es népszámlálás idején Kóvárnak 480, 1900-ban pedig már 513 lakosa volt. Főleg mezőgazdasággal foglalkoztak. A 19. szászad elején megépült Kóvár és a szomszédos Újkóvár között a háromnyílású fahíd, a trinanoni események következtében azonban az Ipoly 1919-ben határfolyóvá vált, így Kóvárt is kettéosztották, és így elveszítette termőföldjeinek közel a felét ban a falut visszacsatolták Magyarországhoz. Ekkor újra fellendült az élet ben a németek felrobbantották a hidat, a II. világháború végén pedig 400 hektárnyi termőföld újra az Ipoly másik oldalán maradt. Kóvár kultúrtörténeti emlékei közé tartozik a Szent István király tiszteletére szentelt, ben épült neobarokk stílusú római katolikus templom és klasszicista Kubinyi kúria, melyen a falu szülötte, Kubinyi Ferenc nyelvész, régész, történetíró emléktáblája áll. Sírja az evangélikus temetőben talalható. A község az Ipolymenti dombság területén, az Ipoly folyó jobb partján fekszik. Síkvidéki határa az Ipoly folyó és a Studienka patak öntésterületén és teraszain lévő kora harmadkori üledékes részen terül el. Jellemző talajtípusok az öntéstalajok ill. a barnatalaj. Vegyesbolt Kocsma Római Katolikus templom Könyvtár Futballpálya Folyó 18 19

13 HONT Régészeti leleteket bizonyítják, hogy e terület már 8000 évvel ezelőtt is lakott volt. Az első írásos említés a településről egy oklevél 1339-ből. Nevét a német eredetű Hunt személynévből származtatják. A névadó lovag hihetőleg Gizella királyné kíséretében jött az országba, Pázmánnal együtt és az első ispánja lett az itteni fából, gerendából épült várnak, melyet a 13. században romboltak le. Maradványai még egészen a 18. század elejéig láthatók voltak, de már nincsenek felszíni nyomai. A középkorban a nagy Hont vármegye székhelye volt ban Albert király Palóczy György esztergomi érseknek adományozta a falut, mely a török hódoltság kivételével 1945-ig az érsekség tulajdonában is maradt. Legjelentősebb műemlékei az 1776-ban barokk stílusban épült római katolikus templom, rokokó főoltárral és szószékkel. A Hont-Tsitári források illetve az annak festői környezetében meghúzódó Szűz Mária kápolna a népi zarándokok kedvenc helyszínévé vált. A legenda szerint a kápolna melletti forrás vize gyógyerővel bír. Egy 1859-es feljegyzés szerint Szűz Mária többször is megjelent a forrásnál, és csodálatos gyógyulások történetek. Hont községben 27 ilyen esetet jegyeztek fel. A Tsitári forrásoktól kiinduló ráccsal lezárt bejáratú földalatti folyosó, a Szondy alagút a legenda szerint Drégely várával volt összekötve. A járatok cm szélességűek és embermagasságúak voltak. Az alagút egy részét már megtisztították. völgy. A pleisztocénben keletkezett, és az egykori Ipoly medrének maradványa. Értékes tájalkotó elem, a sajátos állatvilágával, mely mintegy 40 millió éve védi a Földtörténet emlékeit. Az agyagos, löszös rétegsorokban egysejtűek, rákok, csigák, kagylók maradványai és megkövesedett cápafogak találhatók. Ezek a rétegsorok azonban védettek, és nehezen megközelíthetőek, ezért ha belép a szakadékba, a pillanatnyi látványon és az őskori Ipoly völgye rejtélyes alakzatain kívül ne keressen mást. Hóolvadáskor és eső időben a mély szurdokvölgyekben gyönyörű vízesés is látható. Élelmiszerbolt Háziorvosi rendelő Motel Étterem Posta Buszmegálló Római katolikus templom Művelődési ház Futballpálya Folyó A Börzsöny-hegység északi lábánál az Ipoly folyó szomszédságában fekszik, mintegy 2.5 km-re a szlovák határtól. Nógrád megye legnyugatibb települése, csodálatos természeti és táji adottságokkal rendelkezik. A vidék jellemzően hegyes-dombos, és része a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak. Hont községtől délnyugatra található a Honti Szakadék, amely tulajdonképpen egy m mély 20 21

14 DRÉGELYPALÁNK Régészeti szempontból Drégelypalánk a megye késő paleolit lelőhelyei közé tartozik. Az első írásos említés a településről 1275-ből származik, amikor e területet még Terra Dragulnak hívták. Ekkor azonban még csak egy volt Hont vármegye települései közül. Az első írásos emlék a Drégely várról 1285-ből származik. Jelentősége a Nógrádot és Esztergomot ért török támadás idején nőtt meg 1552-ben. Az ostrom során lerombolt erősséget a törökök nem építették újjá, hanem a közeli Ipoly-átkelőhely védelmére palánkvárat emeltek a mai templom közelében. A török uralom alóli felszabadulás után 2 különálló község létezett. A községen keresztülfolyó patak képezte a határt közöttük. Később Drégely és Palánk fokozatosan összeépültek, és 1736-ban II. József féle országleírásban már Drégelypalánk név alatt szerepel. A háború után a község önálló tanácsként működött, majd 1972-töl 1990-ig három falu (Drégelypalánk, Hont és Ipolyvece) közös tanácsú székhelyeként. A rendszerváltás után váltak külön a községek, de több területen (egészségügy, oktatás, stb.) továbbra is szorosan együttműködnek. A fő gazdasági ágazat a mezőgazdaság, azon belül is elsősorban a bogyós gyümölcs-termesztés (eper, málna, ribizli). Drégelypalánk az Észak-Börzsöny szélén helyezkedik el. A Börzsöny egy hatalmas ősvulkán, mely millió évvel ezelőtt keletkezett a miocén korban. Főleg vulkáni kőzetek alkotják, csupán a hegység peremén és a déli oldal medencéiben találhatók a felszínen üledékes kőzetek. A legerőteljesebb vulkáni aktivitás millió éve zajlott. Mára a formák nagymértékben lekoptak.a falu közvetlen az Ipoly folyó szomszédságában található. A folyónak az Ipolyvece és Hont közötti része kimaradt a 60-as években kezdett szabályozási munkákból től a Duna-Ipoly Nemzeti Park névadó része, ill. egyike a 43 hazai IBA (Important Bird Area Fontos madárélőhely) területnek. A folyó egyik legtermészetesebb élőhelycsoportja. Nagy kiterjedésű nedves és időszakosan vízzel borított legelőket, kaszálókat találunk itt. Helyenként jelentősebb kiterjedésű nádasok vannak, ezek általában egy-egy természetes mélyedésben ülnek, s egyben itt maradnak legtovább vizek a tavaszi olvadás után. Ezek közül is kiemelkedő az ún. Vecei lapos, a drégelypalánki Csadó-tanya és Nagy-sziget, valamint a honti Irtás-rétek. E szakaszon a folyó erősen kanyarog. A lefűződött ágak jelentősebb ártéri erdőkkel bírnak. Drégelypalánk és Hont között több nagyobb égerliget is található. Fontosak a vasútvonal mellett található stabil vizes élőhelyek is, melyek rekettyefüzes lápfoltokként kezelhetők. E terület a haris élőhelye. A hamvas rétihéja, réti tücsökmadár is itt fészkel. Számos madártani érdekesség mellett fellelhető növényfajok a békaliliom vagy a rence. A faluból a Drégyelyvárba vezet az Apródok útja tanösvény. A falu kultúr-történeti emlékei közé tartozik a késő barokk stílusú római katolikus templom 1734-ből, ahol Árpád házi Szent Erzsébet ereklyéjét őrzik, Szent Vendel barokk stílusú kápolnája 1857-ből, melyet 1994-ben felújítottak, az ban a Szondi-parkban helyet kapott Szondi György szarkofágja, a Drégely-vár, amit Szondi György várkapitány 1552 nyarán maroknyi, 150 fős seregével 4 napon át védett a 12 ezres török sereggel szemben. Végül a vár lesett és védői hősi halált haltak. Mára már csak a vár romjai ill. a sziklába vésett főkapu és az északi oldalon található néhány lépcső maradtak meg. Múzeum Kápolna Élelmiszerüzlet Vendégház Nomád tábor Étterem Gyógyszertár Posta Bank Buszmegálló Vasútállomás Művelődési ház Futballpálya Várrom Római katolikus templom Tanösvény Folyó 22 23

15 IPOLYVECE A falu első írásos említése 1285-ből származik, amikor is egy oklevélben Huntfi Demeter birtokaként jegyezték fel. Később Drégelyvárhoz tartozott, majd ben már a Baloghy család birtokaként szerepel a krónikákban Balog és Patak községekkel együtt. A falu földesura 1492-ben Szobi Mihály volt. A 15. században a nagyoroszi királyi jobbágyok Ipolyvecén garázdálkodtak, sok kárt okozva. Az 1500-as év után, amikor kijött az a rendelet, hogy a településeket a régi megyei beosztás szerint kellet besorolni, újra Hont vármegye részévé vált. A nógrádi vár eleste után, a falu területe katonai szempontból nagyobb jelentőséget kapott. A török kiűzése után ez a sokat szenvedett vidék újra elkezdett benépesülni szlovák bevándorlókkal. Ekkor lettek a környék földesurai a Koháryak, akiktől a Coburg hercegek örökölték. Ipolyvece különlegessége, hogy itt maradtak meg legtovább Nógrád megyében a palóc hagyományok és szokások. A falu legjelentősebb műemlékei a római katolikus templom, mely 1745-ben épült, az 1882-ben épült evangélikus templom, több gazdaház, ahol a népi építészet emlékei is megtalálhatók, közülük a legjelentősebbek a XIX.- XX. század fordulójáról maradtak fenn. A község közigazgatási területének északi része aduna-ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik. A folyó ezen szakasza népszerű a horgászok körében, mert a gáttal védett faluból könnyű elérni a partot.a kedvező fekvés miatt több pár fehér gólya is költ a községben. A község határában, az Ipoly homokos hordalékán kiterjedt szamócaföldek találhatók: a június táján erre járó közvetlenül a termelőktől juthat a friss gyümölcshöz. Élelmiszerüzlet Kocsma Római katolikus templom Evangélikus templom Buszmegálló Vasútállomás Folyó 24 25

16 Műemlékek: az 1855-ben készült klasszicista stílusú Szent Flórián szobor a templom mellett az es tűzvészre emlékeztet; műemlék jellegű késő barokk római katolikus templom, melyet majd 2 évtizedig építettek, és 1810-ben szentelték fel. Érdekessége a 200 éves szószék, mely faragványait ismeretlen művész alkotta. DEJTÁR A falu első írásos említése 1255-ből származik. IV. Béla király oklevele említi Dehter alakban. A 14. században a Losonczyak birtoka volt. Zsigmond király 1436-ban az esztergomi érseknek zálogosította el. Dejtár ekkor mezővárosi kiváltságokkal bírt, de a török idők pusztításai visszavetették a fejlődésben. A legenda szerint a községben állt egykor Szondi György várkapitány, a drégelyi hős háza, ez azonban nem bizonyítható. A török kiűzése után az érsek elsődleges feladata a falu újratelepítése volt. A 17. század végén már kb. eres lélekszámmal büszkélkedhetett. Ekkor már Détárnak hívták. A 19. században tovább fejlődött, a fejlődést viszont lassította az es szabadságharc ill. három nagy tűzvész. Az I. világháború után az Ipoly határfolyó lett, és Dejtáron határőrség kapott helyet. A község a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén fekszik. Kataszterterületén található az Ipoly egyik holtága a Kifli-tó. Állandó vízfelülettel rendelkezik, melynek felszínén gyakran megtalálható a sárga tavirózsa. Ritkábban fordul elő a tündérrózsa, mely a tó legszebb ékessége. A tó közvetlen közelében találhatók nedves rétek, és kisebb állóvízzel feltöltött mélyedések. Ezeken a területeken a mocsári gólyahír összefüggő szőnyeget alkot. Védett növények közül a leggyakrabban a kosbor fordul elő. A nedves rét Ipoly felé eső oldalán nyáron aranyló dombok alakulnak ki. Ezek tulajdonképpen réti csenkesszel, árvalányhajjal és ezüstös pimpóval borított homokdűnék. Ezen a kis területen található homokdűne, nedves rét és holtág. Ez a párosítás igen ritka. A Páskomi Legelő Természetvédelmi Terület az Ipoly mentére jellemző nedves rét Dejtár község határában. Egy bizonyítéka az egykori mocsaras öntésterületeknek az Ipoly mentén. A réti perje már tavasszal virágzik a Nagy-tó mellett található kiemelkedő homokos területeken. A természet még alig ébredezik, mikor a füves legelőt már ezüstre festik a bolyhos virágok. Különösen szép látvány a legelő a virágzás időszakában, mert egyszerre fellelhető a még csak most virágzó növény, és a már kialakult termés. Élelmiszerüzlet Kocsma Étterem Buszmegálló Vasútállomás Folyó Római katolikus temlpom Tanösvény Természetvédelmi területek 26 27

17 IPOLYSZÖG Balassagyarmattól nyugatra található kis település és 2006 között Balassagyarmat része volt. A legenda szerint IV. Béla korában vár állott itt, bár az oklevelek csak 1331-ben említik először a várat, amit azután a király leromboltatott és a török időkben már csak rom állott a helyén. A török kiűzését követő betelepítéskor népesítették be ezt a tájat az északi területek szlovák lakosai. Ekkor még Ribának nevezték a községet. Nógrádi útikalauz (1976) című könyvében Szombathy Viktor még az alábbiakat írta a mára jelentősen átalakult helységről: Aki a palóc falut a ma még megmaradt régi formájában látni akarja, az Ipoly partján épült és a Balassagyarmattal egyesített Ipolyszöget keresse fel. Utcáinak során még egy-két szalmatetős, ősi beosztású, vert falú házakat látunk, fonatos vagy karókerítéssel övezve, mellettük kicsiny, tisztára söpört agyagos udvarral. Ebben a faluban vették fel annak idején a Rákóczi hadnagya című film több külszíni jelenetét, mert utcái annyira emlékeztetnek a hajdani időkre. Ipolyszögnek sok építészeti remekműve van. Köztük az 1923-ban épült római katolikus templom, az evangélikus templom és az ipolyszögi temető. A falu határában található az Ipolyszögi Égerláp, a 22-es számú főút és a vasút által határolt 106 hektáros védett terület. Ez az égerláp az egykori Ipoly medréből maradt fenn. A terület mélyebb részein eredő melegvizű források meggátolják, hogy a víz télen befagyjon, így kiváló környezeti feltételeket teremtenek az áttelelő madarak számára. A források környéke ma is megközelíthetetlen, így zavartalan menedékhelyet biztosít a vízimadarak számára (mintegy 70 madárfaj fészkelő helye, és további 70 faj számára szolgál rövidebb vagy hosszabb ideig tartózkodási helyként.) Gazdag fajszámmal képviseltetik magukat a hüllők, kétéltűek és kisemlősök. Étterem Római katolikus templom Evangélikus templom Folyó Természetvédelmi terület Tanösvény Buszmegálló Vasúti megálló

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált 2. leghosszabb folyó Európában, hossza: 2850 km Fekete-erdőből

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA)

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) (Karol Kósa, Beáta Udvardi) A falu temploma A Faluház Kisújfalu szûkebb környezete Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia délnyugati részén, a Kisalföldön terül el. Érsekújvárt (Nové

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában kapott

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy Bódva: A Bódváról röviden A Bódva a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, majd a rövid szlovákiai szakasz után Hidvégardónál lépi át a magyar határt. Ezután a Tornai-dombsághoz tartozó Szalonnaihegység

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Csongrádi Nagyréti Természetvédelmi Terület

Csongrádi Nagyréti Természetvédelmi Terület Csongrádi Nagyréti Természetvédelmi Terület Csongrád környékének legfontosabb helynevei: Üdvözöljük Önt/Önöket a Csongrád, Köröszugi túraútvonalunkon! 1. Ugi-rét 2. Tiszaalpári Holt-Tisza 3. Kelem 4. Becsőtó

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG Sásdi kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya A Sásdi kistérség az Észak-Zselic, Baranyai-hegyhát, a Völgység természetföldrajzi kistájak találkozásánál fekszik. A kiválasztott települések a Baranyai-hegyháton

Részletesebben

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 6 (1 2): 127 144. (2008) 127 TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK CSERHÁTI MINTATERÜLETEN ZAGYVAI GERGELY Nyugat-Magyarországi Egyetem, Környezettudományi Intézet 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY IHRIG Dénes 2007. január 31. ADATOK Szlovákia legnagyobb városa és fővárosa. terület (Nagy-Pozsony): 367,5 km2 Népesség: 450.000 fő Legrégebbi

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VISEGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Visegrád Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2004. (VI.30.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT. 2004. JÚNIUS VISEGRÁD

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve)

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve) 12345 1. sz. melléklet: (mellékelve) Belterület Szabályozási Terve Lásd: TRT-02 sz. tervlap M=1:4.000 6 2. sz. melléklet: (mellékelve) Külterületek Szabályozási Terve Lásd: TRT-03 sz. tervlap M=1:8.000

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Természetvédelmi fejlesztések az Ipolyon a torkolattól Balassagyarmatig

Természetvédelmi fejlesztések az Ipolyon a torkolattól Balassagyarmatig Természetvédelmi fejlesztések az Ipolyon a torkolattól Balassagyarmatig Sipos Katalin Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Az előadást készítette: Selmeczi Kovács Ádám, Tóth Balázs, Mező Hedvig, Sipos Katalin

Részletesebben

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Túraútvonal leírás 0 km. Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. A túra kiindulási pontja a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum. Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Kamond (település bemutatása)

Kamond (település bemutatása) Kamond (település bemutatása) Kamond elhelyezkedése: Kamond község Magyarországon, Veszprém megye nyugati peremén, a Devecseri Járás területén, a 8-as számú Főút és a Marcal folyó mellett található. Területe:

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve)

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve) 1 1. sz. melléklet: (mellékelve) Belterület Szabályozási Terve Lásd: TRT-02 sz. tervlap M=1:4.000 2 2. sz. melléklet: (mellékelve) Külterületek Szabályozási Terve Lásd: TRT-03 sz. tervlap M=1:8.000 3.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata. A település bemutatása. Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa

Szécsény Város Önkormányzata. A település bemutatása. Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa Szécsény Város Önkormányzata A település bemutatása Nógrád megye leghangulatosabb határmenti kisvárosa 2 A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE AZ İSKORTÓL NAPJAINKIG Az Ipoly völgye, különösen annak Szécsény körüli része

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

MAGYARKÚTI GYEREKTÁBOR

MAGYARKÚTI GYEREKTÁBOR MAGYARKÚTI GYEREKTÁBOR A Magyarkúti gyermektábor A Magyarkúti gyermektábor Magyarkúton található Verőcétől 5 km-re körülvéve tölgyes és bükkös erdőkkel. Budapesttől 58 km, Váctól 15 km-re, közúton és vasúton

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

Drégelypalánk. Drégelypalánk címere. Közigazgatás. Nógrád. község. Népesség. 72,13 fő/km². Földrajzi adatok. 22,18 km².

Drégelypalánk. Drégelypalánk címere. Közigazgatás. Nógrád. község. Népesség. 72,13 fő/km². Földrajzi adatok. 22,18 km². Drégelypalánk Drégelypalánk címere Közigazgatás Ország Régió Megye Kistérség Rang Magyarország Észak-Magyarország Nógrád Balassagyarmati község Irányítószám 2646 Körzethívószám 35 Népesség Teljes népesség

Részletesebben

A GOODWILL CONSULTING KFT. ÜGYFÉLKÖRÉBE TARTOZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA NYITOTT BOLGÁR TELEPÜLÉSEK

A GOODWILL CONSULTING KFT. ÜGYFÉLKÖRÉBE TARTOZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA NYITOTT BOLGÁR TELEPÜLÉSEK A GOODWILL CONSULTING KFT. ÜGYFÉLKÖRÉBE TARTOZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA NYITOTT BOLGÁR TELEPÜLÉSEK HISARYA Hisarya Bulgária közepén helyezkedik el, a fővárostól kb. 180 km távolságra. Lakossága

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Vadludak és vízimadarak Tatán

Vadludak és vízimadarak Tatán Tata kincsei Tata a Vizek Városa Tata, 2012. április 13. Vadludak és vízimadarak Tatán Musicz László, elnök Magyar Madártani Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoport Tatai Öreg-tó 1977-ben megyei jelentőségű

Részletesebben

- A hotel területén. - Turizmus

- A hotel területén. - Turizmus - A hotel területén A Panoráma Hotel területén a következő szabadidős tevékenységek aktív végzése lehetséges: fitnesz, úszás, tenisz, futball, lábfoci, kosárlabda, strandröplabda, tollaslabda, pentaque,

Részletesebben

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült.

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült. Adorjás: 1837-ben szentelték fel a református templomot, festett kazetták, mellette parókia. Birtokosai: Garaiak, Gerébek, Perényiek, Batthyányiak, Zrínyiek. Baranyahídvég: Baranyahídvég (Hídvég) nevét

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4.

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. függelék Épített örökség helyi védettségű elemei 5. függelék Természetvédelem

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK

BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK Vasvári Zoltán BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK Néprajzi és irodalmi tanulmányok Budapest, 2014 TARTALOM Matyikó Sebestyén József: AJÁNLÓ SOROK... 9 ELŐSZÓ... 13 SZOKOLYÁRÓL... 18 KÉT SZOKOLYAI KÖZÖS GYŰJTŐÚT...

Részletesebben

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján A tervezési terület azonosító adatai Közigazgatási elhelyezkedése: Megye: Csongrád Település:

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Balassagyarmati járás Esélyteremtő-programterve

A Balassagyarmati járás Esélyteremtő-programterve Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Balassagyarmati járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0071 A Balassagyarmati járás Esélyteremtő-programterve - 1 - Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 6 2 A járás

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben