J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petőfi u. 60. Tel/fax: 88/ Szám: 63/ /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ülésén, augusztus 23-án /hétfő/ 17 óra 30 perc kezdettel, Bándon, a Hivatal épületében. Jelen vannak: Schindler László polgármester Pichner György alpolgármester Csordás Katalin Hedvig képviselő Dr. Lauer János képviselő Molnár László képviselő Steigervald Zsolt képviselő Távol lévők: Lencz Tibor, Erdősi Ferenc Meghívottak: Steigler Jánosné pénzügyi főelőadó, Görögné Pichner Bernadett óvodavezető Schindler László polgármester köszönti a jelenlevőket, megállapítja, hogy hat képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását: Napirend: 1. Előző testületi ülés óta történtek Előadó: Schindler László polgármester 2 Bánd Község Önkormányzat évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló Előadó: Schindler László polgármester, Steigler Jánosné főelőadó 3 Óvoda beszámolója, pedagógiai programja Előadó: Görögné Pichner Bernadett óvodavezető 4 Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv Előadó: Láng Zsanett körjegyző

2 5 Egyebek - Választások - Bursa Hungarica - Megállapodások 6 Beiskolázási támogatások 7 Segélyek 1. Napirend Schindler László polgármester ismertette az előző testületi ülés óta történteket: 1. A Rendezési tervügyében a lakosság részéről 9, azaz kilenc darab megjegyzés érkezett. Lemásolva elküldtük őket a Multiform kft-nek, és ők nyilatkoznak arról, mi az ami a Rendezési Terv része, esetleg mi nem. Ezek után tud majd dönteni a testület. 2. Az Essegvári Napok nagyon jól sikerültek. Mindenhonnan csak pozitív visszajelzést hallottunk. A költségek viseléséhez hozzájárult az egyéni vállalkozók mellett a Bándért Közalapítvány és a Német Kisebbségi Önkormányzat. Az Önkormányzat Ft-ot fizetett a rendezvényért. Ez az összeg még csökkenthető. Ha a Bilfinger- Berger is támogatja a falut az iparűzési adó egy részével. A következő megjegyzések segíthetnek a jövőbeli program még színvonalasabbá tételében. Nagyon pozitív visszajelzések azt igazolják, hogy jó döntés volt a program megszervezése. Köszönet a szervezőknek! A jövő évben is érdemes lesz megpróbálkozni vele. A szervezési munkák során érdemes lenne a tájékoztatást, a propagandát hamarabb elkezdeni. Az eseményekbe még jobban be kell vonni a helyieket. (vállalkozókat, alkotókat, csoportokat) A rendezvény anyagi hátterének biztosítása érdekében több szponzort kell találni, mert a pályázati források bizonytalanok, viszont a szereplők felkérését nem lehet az utolsó pillanatokig halogatni. Törekedni kell az Essegvárnak, mint helyszínnek a jobb kihasználására. Meg kell vizsgálni, milyen költségei lennének a helyszín alkalmasabbá tételének? (Világítás, megközelítés ) 3. Folynak a településen az árvíz utáni helyreállítási munkák. Elkészült az átemelővel szemközti árok burkolása, illetve az átemelő melletti meder kitakarítása. Még hátravan a meder betonozása, valamint az Aranyos-patak medrének szabályozása, megerősítése. A többi munkát a Bakonykarszt és a Pápakörnyéki- Vizitársulat végzi. Az Önkormányzat 950 ezer Ft támogatást kapott a Vis maior alapból. 4. Nyolcas út. -Elküldtem a decemberi határozatunkat újra a NIF Zrt-nek. Márfai Borbála a mellékelt választ küldte

3 -Megtörtént a zajmérés. A Csejtei Imre által javasolt cég munkatársai augusztus elején jártak nálunk. Erdősi és Lencz képviselő urakkal együtt láttuk, hol történik a zajmérés. Eredmény aug. 23-i hétre várható. A másik mérést augusztus 18-án bonyolították. - A nyolcas út zajvédő falának tervei is elkészültek. Augusztus 17-én vettük át a Polgármesteri Hivatalban. Jelen voltak még Csejtei Imre és Erdősi Ferenc. A képviselők az alábbi észrevételeket tették: Csordás Hedvig képviselő asszony elmondta, hogy a jövőben a falunap megszervezésekor a helyi szervezeteknek időben szóljanak a szervezők. A polgárőrséget időben tájékoztassa a szervező a feladatokról. Gondoskodjon arról, hogy büfé működjön, különösen a gyerekműsorok alkalmával lett volna erre szükség. Steigervald Zsolt képviselő kérte, hogy a zajvédő fallal kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás megírásakor kérjük Csejtei Imrét segítségét. Az Alfa Giro Kft. árajánlatát igen magasnak találta a képviselő testület és kérte, hogy az anyag minőségéről, uv védelemről, felületkezelésről kérjünk tájékoztatást. Láng Zsanett körjegyző ismertette a Kettős kereszt ügyben a Kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár augusztusban megküldött két végzését. A képviselő testület megbeszélte, hogy a Petőfi u 32 szám alatt lévő ingatlan kerítését, - mely kőből készült és rossz állapota veszélyezteti a szomszédos ingatlant- a tulajdonossal egyeztetve, megállapodást kötve elbontja, és helyére drótkerítést tesz. Az elbontott köveket pedig az Önkormányzat a vár munkálataira használja fel. Az egyeztetés lebonyolítására a képviselő testület megbízta a polgármestert. A képviselő testület megbeszélte, hogy a 4 év lezárásaként a polgármester lakossági fórumon tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, az Önkormányzat 4 éves munkájáról. Ennek időpontja, helye: szeptember óra, Kultúrház. Az Igéző Jelek újsággal kapcsolatban Schindler László polgármester elmondta, hogy az újság legutóbbi száma úgy jelent meg, hogy ő, mint az újság felelős kiadója ezt nem látta, így az abban leírtakra nem tudott reagálni. Dr. Lauer János javasolta, hogy tisztázni kell a szerkesztővel, hogy az Önkormányzat mit akar kommunikálni, és szabályozott keretek között kell a lapot megjelentetni. A képviselő testület tisztázta, hogy Buvári Tamás szerkesztőnek a bemutató példányért nem fizet az Önkormányzat, hanem megállapodás alapján a július augusztus számért fizet 30 ezer Ft+ ÁFA összeget. Csordás Hedvig képviselő asszony megjegyezte, hogy a Kultúrházba szánt függöny vásárlására tervezett 500 ezer forintból 300 ezer forintot az újság szerkesztésére kellene fordítani. Az újság kapcsán felmerült, hogy a mozgóárusokat nem biztos, hogy be kellene engedni a faluba, vagy, ha igen akkor közterület használati díjat kellene kérni.

4 Láng Zsanett körjegyző elmondta, hogy a mozgóárusokat nem lehet kitiltani, mivel a szabad verseny van, ez jogszabályba ütközik. Korábban a Gazdasági Versenyhivatal erről írásbeli állásfoglalást adott ki. Arról lehet azonban szó, hogy rendeletben meghatározza az önkormányzat a közterület használati díjakat. 2. Napirend Schindler László polgármester és Steigler Jánosné pénzügyi főelőadó ismertette a évi költségvetés módosítását és a évi I. féléves beszámolót. A polgármester elmondta, hogy az iparűzési adóból az előző évi túlfizetések miatti visszautalások meghaladják az idei iparűzési adóbevételeket. Ellensúlyként azonban a normatívából így több, várhatóan 1 millió 38 ezer Ft. várható. A képviselők részéről észrevétel nem volt. Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy alkosson rendeletet a költségvetés évi módosításáról. A képviselő testület hat igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 7/2010. (VIII. 23.) számú RENDELETE a költségvetés I. félévi módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a költségvetés évi I. féléves beszámolójáról. Képviselőtestületének 66/2010. (VIII. 23.) számú HATÁROZATA Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a költségvetés évi I. féléves beszámolóját. Felelős: Schindler László polgármester

5 3. Napirend Görögné Pichner Bernadett ismertette az Óvoda évi beszámolóját és az Óvoda Nevelési Programját. A képviselő testület részéről kérdés nem merült fel. Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot az óvoda évi beszámolójáról és a Nevelési Program elfogadásáról. Képviselőtestületének 67/2010. (VIII. 23.) számú HATÁROZATA Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Óvoda évi beszámolóját. Felelős: Görögné Pichner Bernadett óvodavezető A képviselő testület öt igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Képviselőtestületének 68/2010. (VIII. 23.) számú HATÁROZATA Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Óvoda Nevelési Programját. Felelős: Görögné Pichner Bernadett óvodavezető 4. Napirend Láng Zsanett körjegyző ismertette a belső ellenőrzési jelentéseket és intézkedési terveket. A belső ellenőrök két témában végeztek ellenőrzést. Az egyik a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, a másik az élelmezési tevékenység vizsgálata.

6 Schindler László polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatott a belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadásáról. 69/2010. (VIII. 23.) számú HATÁROZATA Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a belső ellenőrzés tárgyi eszköz nyilvántartás tárgyában és az élelmezési tevékenység tárgyában végzett jelentését és az intézkedési tervet. Felelős: Láng Zsanett körjegyző Vegyes ügyek 5. Napirend Láng Zsanett körjegyző elmondta, hogy az ajánlásokat a polgármesterek, képviselők választására szeptember 3-án 16 óráig kell leadni a körjegyzőség hivatalában. Bándon 6 ajánlószelvényt kell gyűjteni a képviselő jelölteknek, és 17 ajánlószelvényt a polgármester jelölteknek. Schindler László polgármester ismertette a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával (VKTT) kötött ellátási és támogatási szerződés módosítást, és kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a megkötött szerződés elfogadására. 70/2010. (VIII. 23.) számú HATÁROZATA Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával kötött Ellátási és Támogatási szerződés módosítást. Felelős: Schindler László polgármester

7 Schindler László polgármester ismertette a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával (VKTT) kötendő logopédiai szakszolgálatra vonatkozó szerződésmódosítást, és kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a megkötött szerződés elfogadására. 71/2010. (VIII. 23.) számú HATÁROZATA Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával a logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött szerződésmódosítást, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Schindler László polgármester Schindler László polgármester ismertette a Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással kötött megállapodás módosítását. 72/2010. (VIII. 23.) számú HATÁROZATA Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásnak a Társulási Tanács 20/2010 (VII.15.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot és Társulási Megállapodást aláírja. Felelős: Schindler László polgármester

8 Schindler László polgármester elmondta, hogy ismét lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. Ehhez szükség van arra, hogy z az Önkormányzat nyilatkozzon a csatlakozási szándékáról szeptember 15-ig. A képviselő testület egyetértett a csatlakozással és hat igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 73/2010. (VIII. 18.) számú HATÁROZATA Bánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz és felhatalmazza a polgármestert az erről szóló nyilatkozat megtételére. Schindler László polgármester az ülésen megjelentek részvételét megköszönve az ülést 20 órakor bezárta. k.m.f. Schindler László polgármester Láng Zsanett körjegyző

Jegyzőkönyv. Görögné Pichner Bernadett és Feithné Krein Rita Német Nemzetiségi Önkormányzat Budai Viktor és Gombás Róbert Multiform Kft.

Jegyzőkönyv. Görögné Pichner Bernadett és Feithné Krein Rita Német Nemzetiségi Önkormányzat Budai Viktor és Gombás Róbert Multiform Kft. BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petőfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 99-4/2013. Jegyzőkönyv Készült Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésén,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott rendes képviselőtestületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 6 fő települési képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott alakuló üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Nagyné Farkas Marianna képviselő

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-18/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Ivánkovics Ottó polgármester

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. február 3 -i üléséről Önkormányzati rendelet: 1/2014.(02.03.) Határozat: 1-4/2014.(02.03.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 11/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben