FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve"

Átírás

1 FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Soproni Tájvédelmi Körzet bővítésének (I.) természetvédelmi kezelési terve Sarród 2005

2 A tervezési terület neve: Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. A terv készítésért felelős Igazgatóság neve: A terv készítését felelős vezető neve és beosztása: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Dr. Kárpáti László, igazgató Felelős tervező neve: Felelős tervező cége: Takács Gábor Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság A terv készítésében közreműködők: Takács Gábor Törökné Burda Brigitta A terv felterjesztésének időpontja: A terv elfogadásának időpontja:. felterjesztő aláírása elfogadó aláírása

3 Tartalom TARTALOM Tartalom... I 1. Általános információk Összefoglaló adatok A tervezési terület rendeltetése: A tervezési terület jogi helyzete: A tervezési terület elhelyezkedése, határai: Arbesz-rét: Harkai fás legelő: Harkai nagy rét: Tulajdonosi, birtokviszonyok, használati jogok: A tervezési területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások: Településrendezési tervek Üzemtervek Jogszabályok: Műszaki irányelvek: Szabványok Egyéb tervek A természetvédelmi kezelés szervezete és infrastruktúrája: Leírás Környezeti jellemzők Éghajlat Hidrológia Felszínalaktan: Földtan, vízföldtan Talajtan Biológiai jellemzők Növénytársulások Növényvilág Állatvilág Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzők Mezőgazdaság Erdőgazdálkodás Vadgazdálkodás Halászat, horgászat Üdülés és idegenforgalom Települési viszonyok Ipar, bányászat Oktatás, bemutatás Kutatás Egyéb használat Kultúrtörténeti értékek Táji értékek Adatbázisok Számítógépes adatbázisok A tervezési területre vonatkozó térképanyag A területre vonatkozó fotóanyagok Célkitűzések meghatározása A tervezési terület természetvédelmi jelentőségének kiértékelése Méret Sokféleség I

4 Tartalom Természetesség Ritkaság Sérülékenység Jellemzőség A tervezési terület nagyobb ökológiai egységben elfoglalt helyzete (elhelyezkedés): A tervezési terület története Potenciális természetvédelmi érték Különleges jelentőség A tervezési terület legfontosabb természeti értékeinek meghatározása Ideális kezelési célkitűzések Elsődleges célkitűzések: Másodrendű célkitűzések: Korlátozó és veszélyeztető tényezők A tervezési terület természetes folyamatai A tervezési területen kívüli természetes folyamatok A tervezési területen belül érvényesülő emberi tényezők A tervezési területre kívülről ható emberi tényezők A természetvédelmi kezelés korlátai A korlátozó tényezők hatása az ideális célkitűzésekre (második kiértékelés) Gyakorlati célkitűzések, stratégiák és feladatok meghatározása Gyakorlati célkitűzések Természetvédelmi stratégiák Élőhelyek kezelése, fenntartása Fajok védelme Látogatás Oktatás és bemutatás Kutatás, vizsgálatok Terület- és földhasználat Táj- és kultúrtörténeti értékek Természetvédelmi infrastruktúra Kezelési feladatok Adatgyűjtés Kezelés Adminisztráció Munkaterv Középtávú munkaterv Éves munkaterv A természetvédelmi kezelési terv végrehajtásának ellenőrzése és a terv felülvizsgálata A természetvédelmi kezelési terv Mellékletek Bibliográfia Egyéb melléklet II

5 Általános információk 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. Összefoglaló adatok A tervezési terület azonosító adatai: a) azonosításra alkalmas név: Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. b) a Védett Természeti Területek Törzskönyve törzskönyvi száma: 40/TK/77 c) tervezési területre vonatkozó védetté nyilvánító jogszabály száma: d) nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó vagy nemzetközi jelentőségű terület jelölése, sorszáma: e) a tervezési terület kiterjedése: f) a megye(ék) megnevezése, ahol a tervezési terület elhelyezkedik: g) a település(ek) megnevezése, ahol a tervezési terület elhelyezkedik: h) a tervezési terület középpontjának földrajzi és/vagy EOTR koordinátái: i) a tengerszint feletti magassága (szélső értékek): j) a tervezési területet fedő 1: méretarányú térképszelvények száma: k) az illetékes természetvédelmi hatóság megnevezése: 1/1977 OTvH rendelkezés 33/1999 (XII. 8.) önk. rendelet tervezett Natura 2000 terület (HUFH20012 Soproni-hegység) 156,5234 ha Harkai fás legelő: 99,6641 ha Harkai nagy rét: 24,2225 ha Arbesz rét: 32,6368 ha Győr-Moson-Sopron Ágfalva, Harka, Sopron Lásd. 1.4 fejezet m EOTR 71 és EOTR 61 Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség l) a jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő megnevezése: 1

6 Általános információk 1.2. A tervezési terület rendeltetése: A tájvédelmi körzet rendeltetése a védetté nyilvánító jogszabály alapján a következő: Segítse elő a műemlékekben gazdag Sopron város vonzóan szép természeti környezetének - Soproni-hegység jellegzetes képének - fennmaradását és fejlesztését. Tartsa fenn és védje a terület gazdag természeti értékeit, különleges geológiai és hidrológiai adottságait, erdőit, rétjeit, ezeknek az élőhelyeknek ritka növényeit, növénytársulásait és állatvilágát. Őrizze meg a táj kulturális értékeit. Biztosítsa az erdészeti oktatás, továbbképzés és kutatás zavartalan természeti feltételeit. A természetes környezet megőrzésével tegye lehetővé a szabadban történő felüdülést és élményszerzést A tervezési terület jogi helyzete: A tervezési terület jelenleg helyi jelentőségű természetvédelmi terület (Harkai fás legelő , ), részben ex lege lápként védett A tervezési terület elhelyezkedése, határai: A tervezési terület Győr-Moson-Sopron megyében, Ágfalva, Harka és Sopron települések határában helyezkedik el. Három jól elkülönülő mozaikra osztható: Arbesz-rét, Harkai fás legelő, Harkai nagy rét Arbesz-rét: A tervezési területek északnyugatról az osztrák-magyar államhatár, keletről, délkeletről szántók és szőlők, délről erdő, délnyugatról az egykori vasúti töltés, nyugatról a Borsó-hegy erdeje határolja középpontjának koordinátái: EOV (X): és EOV (Y): Harkai fás legelő: Sopron - Harka közúttól északi irányban a Soproni-hegység keleti szélén a Soproni Tájvédelmi Körzet és a Harkai kúp között fekszik. középpontjának koordinátái: EOV (X): és EOV (Y): Harkai nagy rét: Harkától délre, a település és a Kecske- és a Gida-patak által lehatárolt területen fekszik. középpontjának koordinátái: EOV (X): és EOV (Y): A tervezési terület áttekintő térképe a térképmellékletben található. 2

7 Általános információk 1.5. Tulajdonosi, birtokviszonyok, használati jogok: A tervezési terület jelentős részben a Magyar Állam tulajdonában (85%), ezen belül 31% Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 54% pedig az ÁPV Rt. kezelésében van kezelésében van. A területen jelentős még az önkormányzatok tulajdona. Magánszemélyek birtokában a terület elhanyagolható része, kevesebb, mint 1% van. 1. táblázat: A tervezési terület tulajdonosi összetétele a következő: Szektor Szektor név Terület (ha) % 16 központi költségvetési szervek egyéni területek, ha a jogi jelleg 3, 4, részvénytársaság önkormányzatok Összesen: A tervezési területen vadászati joggal a Hubertus VT rendelkezik. Egyéb szolgalmi vagy használati jogról nincs tudomásunk A tervezési területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások: Településrendezési tervek Sopron Településrendezési Terve, helyi építési szabályzatai Ágfalva Településrendezési Terve Harka Településrendezési Terve Üzemtervek Hubertusz VT Vadgazdálkodási Üzemterve ( ) Soproni Körzet Erdészeti Üzemterve Jogszabályok: évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól; évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról; évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről; évi LIII. tv. a természet védelméről; évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről; évi LV. tv. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1997. (IV. 30.) FM rendelettel; 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról; 3

8 Általános információk 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól; 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről; 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról; 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról; 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól; 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 221/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről; 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről; 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről Műszaki irányelvek: MI-13-25, MI-13-38, MI-13-39, MI-13-45, MI-13-49, MI-13-56, MI Szabványok MSZ , MSZ , MSZ 20380, MSZ , MSZ Egyéb tervek Az Ikva-patak Sopron Híd utca és Országhatár közötti mederszakaszának árvízvédelmi koncepcióterve Sopron, Észak-Déli összekötő városi forgalmi út (Megvalósíthatósági tanulmány) Ikva patak komplex vízgazdálkodási alapterv (Megalapozási tervdokumentáció) 4

9 Általános információk 1.7. A természetvédelmi kezelés szervezete és infrastruktúrája: A természetvédelmi kezelési terv készítője: Takács Gábor természetvédelmi felügyelő, Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. Az anyag a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővédelmi Tanszéke által készített előzetes anyag felhasználásával készült. A tervezési terület természetvédelmi kezelési feladatait a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látja el. A terület az Igazgatóság Fertő-Hanság Tájegységének Soproni Őrkerületéhez tartozik. A terület felelőse Kozák Gábor őrkerület vezető (mobiltelefon: ), aki őrszolgálati hatósági és egyéb kezelési feladatokat végez. A feladatok és hatáskörök pontos leírása a munkaköri leírásokban van rögzítve. A Tájvédelmi Körzet személyzetén kívül a tervezési területtel kapcsolatos természetvédelmi kezelési feladatokat további 9 fő végzi. A őrkerület központja Sopronban található az ún. Kakasos Házban. Itt a terület kezelésével kapcsolatos infrastruktúra (számítógép, telefon, fax) rendelkezésre áll. 5

10 Leírás 2. LEÍRÁS A tervezési terület a Fertőmelléki-dombság kistáj területén helyezkedik el Környezeti jellemzők Éghajlat Mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves éghajlatú kistáj. Az évi napfénytartam 1800 óra körüli, nyáron a napsütés 700 óra, télen pedig 170 óra körül valószínű. A táj 40 éves átlagos csapadékmennyisége 737 mm, tenyészidőszaki csapadék átlaga 453 mm, maximális csapadékmennyisége 1130 mm, minimális csapadékmennyisége 451 mm. Évi középhőmérséklete 9,0 ºC, januári hőmérséklet -1,5 ºC, júliusi hőmérséklet 19,5 ºC. A terület humiditási száma: Hidrológia A tervezési területre és környezetére jellemző a jelentős lefolyás és vízfelesleg, ennek ellenére csak kisebb vízfolyásai vannak. Az Arbesz-rét északi-északnyugati oldalán, a határ mentén folyik az Ikva-patak, melynek vízgyűjtőjéhez a teljes tervezési terület tartozik. Az Arbesz-rét vizeit egy árok vezeti le a Liget-patakon keresztül az Ikvába. A Harkai fás legelő nyugati lejtőjének aljában a Gida-patak folyik, mely a Harkánál találkozik a Kecske-patakkal és veszi körül a Harkai nagy rétet. Utóbbi patakok Ausztrián keresztül érkeznek az Ikvába Nagycenknél, immár Arany-patak néven Felszínalaktan: Az Arbesz-rét területe részben sík, részben enyhe keleti kitettségű lejtő. A Harkai fás legelő keleti oldala plató, míg nyugati oldalán erősen lejt a Gida-patak medréig. A Harkai fás legelő területe szinte teljesen sík Földtan, vízföldtan A terület geológiai felépítésében meghatározó jellegűnek tekinthető az újpleisztocén kavicstakaró, amelyet jégkori vályog, átmosott löszös üledék és jelenkori hordalékagyag borít, alatta pedig vízzáró bádeni agyag (harmadidőszaki üledék) található Talajtan A területen részletes talajvizsgálatok eddig nem történtek. A terület talajára elsősorban az erdőtalajok jellemzőek. A Soproni-hegység legnagyobb részét (82%) savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok borítják, amelyek 20-40cm vastag termőrétege sok mállott, vagy részben mállott durva vázrészt tartalmaz. Agyagpalán képződtek, sekély termőrétegük miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak és az erős kilúgzás következtében erősen savanyú kémhatásúak. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok Soprontól nyugatra löszös, míg délre és keletre harmadidőszaki üledéken képződtek. Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk a mélyebb termőrétegű löszön kedvezőbb, míg a harmadidőszaki üledékeken szélsőséges. A harmadidőszaki üledéken képződött talajok erősen savanyú, míg a löszös üledéken kialakultak gyengén savanyú kémhatásúak. 6

11 Leírás 2.2. Biológiai jellemzők Növénytársulások A tervezési terület részletes botanikai feltárása csak részben történt meg, az előzetes vizsgálatok (Tímár Gábor, Varga Tamás és Szmorad Ferenc munkái alapján) eredményei alapján a tervezési terület a következőképpen jellemezhető: Az Arbesz-rét legmélyebben fekvő, állandóan vizes területein kis kiterjedésű foltokban találjuk a következő társulásokat: Élessásos (Caricetum gracilis) Mocsári sásos (Caricetum acutiformis) Parti sásos (Caricetum ripariae) Patak menti magaskórós (Angelico-Cirsietum oleracei) A szintén mélyen fekvő, de csak időszakosan víz borította területen mocsáréteket és láprétek kisebb nagyobb foltjai helyezkednek el: Nyúlfarkfüves láprét (Sesleritum uliginosae) Ecsetpázsitos mocsárrét (Carici - Alopecuretum pratensis) Sédbúzás mocsárrét (Agrostio-Deschampsietum caespitosae) A rét magasabban fekvő, jó vízellátottságú területeit mezofil kaszálórétek borítják. Utóbbiak találhatók a legnagyobb kiterjedésben: Franciaperje-rét (Pastinaco-Arrhenatheretum) Verescsenkesz-rét (Anthyllido-Festucetum rubrae) A patak mentén kisebb égerligetet találunk, mely helyenként égerláp jelleget mutat. A Harkai fás legelő jellegzetes fás legelő, amely az országosan védett Harkai-kúpot összeköti a Soproni Tájvédelmi Körzet egyéb területeivel éves, hatalmas méretű, mutatós és morfológiailag is igen változatos molyhos tölgyei (Quercus pubescens, Quercus virgiliana) cserei (Quercus cerris), kocsányos tölgyei (Quercus robur) és kocsánytalan tölgyei (Quercus petraea sl.) nemcsak természeti emlékek, de génrezervációs és diverzitás védelmi szempontból is jelentősek. A területen lévő kis erdőfoltok döntő részben szintén az egykori tölgyerdő maradványai, néhány igen idős faegyeddel. Értékes a Brand-majorhoz vezető út mellett fennmaradt idős vadgesztenye fasor és a major melletti kis mocsártölgy (Quercus palustris) csoport is. A viszonylag érintetlen Gida-patakot változatos patakmenti növényzet kíséri éger, szürke nyár, kocsányos tölgy fákkal, többféle cserjével. A patak mellett, vizenyős területeken nádas (Phragmitetum communis) foltok alakultak ki. A Harkai nagy rét legmélyebben fekvő területein, elsősorban a Kecske-patak mentén nádasokat és magaskórósokat találunk: Nádas (Phragmitetum communis) Patak menti magaskórós (Angelico-Cirsietum oleracei) A terület legnagyobb részét azonban üde mocsárrétek és láprétek borítják. Ezek a foltok a legfajgazdagabbak és védett fajokban rendkívül gazdagok: 7

12 Leírás Nyúlfarkfüves láprét (Sesleritum uliginosae) Sédbúzás mocsárrét (Agrostio-Deschampsietum caespitosae) A rét falu felöli végén másodlagos, fajszegény mezofil gyepeket találunk. A környező területekre mezőgazdasági és erdőterületek jellemzőek (lásd térképmelléklet). Az Arbesz-rét közvetlenül határos a Soproni TK védett erdeivel. A nem védett oldalon zömmel kis- és nagytáblás szántók határolják, közöttük mezővédő fasorokkal. A Harkai fás legelőtől keletre nagy kiterjedésű szőlőket találunk, de itt található Sopron város szeméttelepe is. Délre szintén szőlők és kisebb mennyiségen ültetett erdők helyezkednek el. Nyugatra, mintegy a legelő folytatásaként nagy kiterjedésű intenzív legelők fekszenek. A Harkai nagy rét közvetlen környezetét nagy- és kistáblás szántóföldek jellemzik, de kissé távolabb szőlőket, és erdőfoltokat is találunk Növényvilág A területen az eddigi kutatások alapján a következő védett fajok kerültek kimutatásra (Tímár Gábor, Király Gergely, Szmorad Ferenc, Varga Tamás és Takács Gábor adatai): Az Arbesz-rét védett növényfajai: Latin név Veszélyeztetettség Eszmei érték (Ft) Egyedszám Alchemilla glabra AV 2000 több száz tő Alchemilla subcrenata 10 tő Carex davalliana AV 5000 néhány tucat tő Carex echinata PV 5000 néhány tucat tő Dactylorhiza majalis AV több száz tő Eriophorum angustifolium PV/AV 5000 néhány tő Eriophorum latifolium PV/AV 5000 néhány tő Euphorbia verrucosa PV - néhány tucat tő Hypericum maculatum PV 5000 több ezer tő Iris sibirica PV tő Myosotis caespitosa 5000 néhány tucat tő Neottia nidus-avis 2000 néhány tucat tő Orchis morio PV néhány tucat tő Phyteuma spicatum 5000 néhány tucat tő Sesleria uliginosa PV 2000 több ezer tő Veratrum album 2000 néhány tucat tő 8

13 Leírás A Harkai fás legelő védett növényfajai: Latin név Veszélyeztetettség Eszmei Egyedszám érték (Ft) Carlina acaulis AV néhány tucat tő A Harkai nagy rét védett növényfajai: Latin név Veszélyeztetettség Eszmei Egyedszám érték (Ft) Carex davalliana (KV) tő Dactylorhiza majalis AV tő Eriophorum angustifolium PV tő Gentiana pneumonanthe PV tő Iris sibirica PV tő Orchis morio PV tő Parnassia palustris AV 10000?? tő Sesleria uliginosa PV 2000 több ezer tő Sonchus palustris 2000?? Állatvilág A terület állatvilágára nézve nem készültek részletes felmérések, de eddigi adatainak alapján az Arbesz-réten rendszeresen fészkel a haris (Crex crex) és a területen biztosan él a Lycaena dispar (Natura 2000) és a Limenitis populi (Natura 2000). A terület futóbogár faunáját Gulyás Levente vizsgálata és a következő védett fajokat mutatta ki: bőrfutrinka (Carabus coriaceus), változó futrinka (Carabus scheidleri), ragyás futrinka (Carabus cancellatus), ligeti futrinka (Carabus nemoralis), kék futrinka (Carabus violaceus). A Harkai fás legelő elsősorban madártani szempontból jelentős, rendszeresen előfordul a héja (Accipiter gentilis),a vörös vércse (Falco tinnunculus), az egerészölyv (Buteo buteo) és a karvaly (Accipiter nisus). 9

14 Leírás 2.3. Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzők Mezőgazdaság A tervezési terület művelési ágak szerinti megoszlása az alábbi táblázatban található: 2. táblázat: A tervezési terület megoszlása művelési ág szerint Művelési ág % Terület (ha) erdő gyep (legelő) gyep (rét) kivett árok kivett saját használatú út nádas szántó szőlő Összesen: A tervezési terület mindhárom területrészén a jellemző művelési ág gyep (90%). Az Arbeszrét és a Harkai nagy rét gyepeit kaszálóként hasznosítják, általában évi kétszeri kaszálással. A Harkai fás legelő területét részben lovakkal (5-6 db), részben birkával ( db) legeltetik, de hasznosítás nem terjed ki a teljes területre. A szántó művelési ágban levő területeken jelenleg nem folyik intenzív növénytermesztés, az ingatlan spontán visszagyepesedett. A nádas művelési ágú területen jelenleg semmiféle művelés nem folyik. Az egyéb művelési ágú területek csekély kiterjedésük miatt nem jelentősek. 3. táblázat: Az egyes részterületek megoszlása művelési ág szerint Művelési ág Arbesz-rét Harkai fás legelő Harkai nagy rét gyep (legelő) kivett saját használatú út gyep (rét) 9.40 erdő 3.58 nádas 6.46 szőlő 0.49 kivett árok 0.47 szántó 2.80 Összesen

15 Leírás Erdőgazdálkodás a) A tervezési terület erdőterületeinek erdőrészlet szintű felsorolása: Községhatár Hrsz Terület (ha) Művelési ág Erdészeti azonosító Sopron 0492/4b 3,0241 erdő Sopron 220 B Sopron 0504/5b 0,5603 erdő Sopron 220 A Elsődleges rendeltetés Lakott terület védelem Lakott terület védelem b) Az erdőkben lévő védett természeti értékek ismertetése A részletes botanikai és zoológiai vizsgálatok elkészültéig nem ismert. c) A tervezési területen hatályban lévő körzeti erdőtervek vagy erdőállomány-gazdálkodási tervek (erdőtervek) és üzemtervek felsorolása. A következő erdőtervezések esedékessége: A tervezési területen a Soproni Körzet erdőterve ( ) van érvényben. d) A terület erdőgazdálkodásának jellemzői, az erdőállomány vázlatos jellemzése az erdőterv figyelembevételével, fafaj és korosztály szerinti összetétele, egészségi állapota. Az erdők múltjára vonatkozó jellemzések. Mindkét erdőrészlet fasorként funkcionál, jó egészségi állapotúak. e) Erdőgazdasági infrastruktúra (feltáró hálózat) jellemzése. Nincs jelentősége, két erdőrészletről van szó, az erdőrészlet több oldalról könnyen megközelíthető Vadgazdálkodás a) A védetté nyilvánító jogszabályban előírt - vadgazdálkodást, vadászatot érintő - természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak, egyéb kötelezettségek ismertetése: A védett területen etetők, szórók, sózók elhelyezése tilos. A védett területen vadtenyésztés, vadkibocsátás nem engedélyezhető. Vadföld létesítése, művelése nem megengedett. b) A tervezési területen lévő vadászterületek erdőrészletek szerinti felsorolása: Lásd a fejezetben. c) A tervezési terület vadászterületein előforduló védett növény- és állatfajok élőhelyének ismertetése: A tervezési területen eddig megtalált védett növények ismertetése a fejezetben található. Az egyes fajok pontos elterjedésének vizsgálata eddig nem történt meg. 11

16 Leírás d) A tervezési területen hatályban lévő körzeti vadgazdálkodási tervek és vadgazdálkodási üzemtervek felsorolása: Hubertus VT (103600) Vadgazdálkodási Üzemterve ( ). A vizsgált területnek nincs hatályos Körzeti Vadgazdálkodási Üzemterve Halászat, horgászat A tervezési területen horgászás és halászati tevékenység nincs Üdülés és idegenforgalom A tervezési területre az üdülés és idegenforgalom nem jellemző. Itt kell említést tenni az ágfalva melletti Arbesz-réten jellemző lovasturizmusról, ami a közeli lovardából indul. Jelenleg ez nem fenyegeti a láprétet, de fokozódása nem kívánatos. A Harkai fás legelőn szintén folyik lovas oktatás, de ez zömmel a karámokon belül történik Települési viszonyok A tervezési terület lakott településtől (Sopron, Ágfalva, Harka) viszonylag távol (± 2 km) található. Az Arbesz-réten és a Harkai nagy réten nincs építmény, de a Harkai fás legelő területén több épület található a Brand-major részeként. Ezek zömmel a terület hasznosításában részt vevő állatok elhelyezésére szolgálnak Ipar, bányászat A tervezési területen ipari és bányászati tevékenység nincs Oktatás, bemutatás A tervezési területen oktatás, illetve bemutatás jelenleg nincs, de könnyű megközelíthetősége miatt mindhárom részterület alkalmas a bemutatásra. Jelenleg semmiféle információs tábla nincs kihelyezve Kutatás Kutatás tekintetében erősen elmaradott terület. A múlt századi - e század eleji kutatók adatairól - pontos helymegjelölések híján - csak feltételezhetjük, hogy erre a területre (is) vonatkoznak (összefoglalásuk: Gombocz 1906). A kutatások a vasfüggöny közvetlen közelsége miatt sokáig szüneteltek, újabban konkrét florisztikai adatokat Csapody István cikkében találunk (Csapody, 1993). Az 1990-es években a Nyugat-Magyarországi Egyetem Növénytani Tanszékének hallgatói és oktatói végeztek kutatásokat a területen, ezek közül kiemelkedik Tímár Gábor, Szmorad Ferenc és Király Gergely munkássága. 12

17 Leírás A területen 2003 óta folyik rendszeres felmérés, elsősorban az európai jelentőségű élőhelyek és fajok (Lycaena dispar) helyzetének vizsgálatára a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében Egyéb használat Nem jellemző a területen Kultúrtörténeti értékek A területen jelenlegi ismereteink szerint kultúrtörténeti érték nem található Táji értékek A Harkai fás legelő vagy más néven harkai plató, Sopron környékének egyetlen igazi fás legelője, a soproniak egyik sokat használt rekreációs területe ban egyedi tájértéknek lett jelölve. 13

18 Leírás 2.5. Adatbázisok Számítógépes adatbázisok A területre vonatkozó adatbázis jelenleg nincs. A vonatkozó biotikai adatok egységes formátumban, a jelenleg készülő Természetvédelmi Információs Rendszer szerkezetének megfelelően vannak tárolva A tervezési területre vonatkozó térképanyag Topográfiai térképek (nyomtatott és szkennelt raszteres formában): 1:10000 Gauss-Krüger térképek: L C-c-3 szelvény 1:25000 Gauss-Krüger térképek: L C-c szelvény 1:50000 Gauss-Krüger térképek: L C szelvény 1:10000 EOTR térképek: , és szelvények Digitális topográfiai térképek DTA-50 Digitális Topográfiai Alaptérkép - 1:50000 OTAB 2.0 Digitális Topográfiai Alaptérkép 1: Egyéb tematikus térképek: 1: agrotopográfiai térkép 1:10000 erdőgazdasági üzemi térképek: EN-5-25 szelvény 1:2880 ingatlan-nyilvántartási térkép Történeti térképek: I. katonai felmérés II. katonai felmérés III. katonai felmérés A területre vonatkozó fotóanyagok Légifelvételek: Repülési szám Filmtípus Képméretarány Felhasználás Megrendelő Archívum ff.pán. 1: TÁEG erdőtervezés ÁESZ EFE ff.pán. 1: TÁEG erdőtervezés ÁESZ EFE ff.pán. 1: topográfiai térkép felúj. MH TÉHI EFE ff.infra 1: topográfiai térkép felúj. MH TÉHI EFE infra sz. 1: Bánky doktori kutatás EFE FÖMI 14

19 Leírás Repülési szám Filmtípus Képméretarány Felhasználás Megrendelő Archívum színes 1: Bánky doktori kutatás EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI színes 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI színes 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI infra sz. 1: Duna "magas" FÖMI EFE ff.pán. 1: Sopron városrendezés Sopron FÖMI infra sz. 1: Aszalfő projekt EFE EFE ff.pán TÁEG erdőtervezés ÁESZ EFE 1999 infra sz. 1:30000 Phare projekt NYME NYME Űrfelvételek: 1987 Landsat TM 1991 Landsat TM 1995 SPOT P 1998 Landsat TM 1998 SPOT Landsat ETM A tervezési területre számos digitális és analóg (dia és papírkép) áll rendelkezésre a Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatóság archívumában. Ezek feldolgozása és adatbázisba rendezése folyamatban van. 15

20 Célkitűzések meghatározása 3. CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA 3.1. A tervezési terület természetvédelmi jelentőségének kiértékelése Kritérium Minősítő jellemző Jelentőség Méret Kicsi, de elegendő a természeti értékek megőrzéséhez ++ Sokféleség Közepes ++ Természetesség Jó állapotú, természetes, illetve természetközeli +++ Ritkaság Helyileg kiemelkedő +++ Sérülékenység Sérülékeny +++ Jellemzőség A terület található élőhelyek ++ Elhelyezkedés Kapcsolt a Soproni-hegységgel +++ A tervezési terület története Ismeretlen ++ Potenciális természetvédelmi érték Elsősorban növénytani, tájképi ++ Különleges jelentőség Nem ismert + (Országos szinten + = nincs vagy nem ismert a jelentősége, ++ = kicsi a jelentősége, +++ = közepes jelentőségű, ++++ = nagy jelentőségű, = kiemelkedő jelentőségű) Méret A tervezési terület kiterjedése a Sopron környéki, hasonló jellegű területekhez képest megfelelő. A természetvédelmi védettség okaként szolgáló élőhelyek és fajok fennmaradásához elégséges. Hasonló, patakok menti láprétek és fás legelők Magyarország területén nem ritkák, de kiterjedésük mindenhol csökken Sokféleség A tervezési terület termőhelyi adottságai ugyan nem túlságosan változatosak, azonban az előforduló élőhelyek a tervezési terület kiterjedéséhez képest meglehetősen sokfélék Természetesség Mindhárom részterület jelentős emberi hatás alatt áll, ennek ellenére az Arbesz-rét és a Harkai nagy rét nagyobb része természetesnek tekinthető, a többi terület pedig természetközeli állapotú. 16

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/492/2009. Tervezet a Soproni Tájvédelmi Körzet bővítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. június A Soproni Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

17. melléklet a VM/JF/2070/2011. számú előterjesztéshez A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (...) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi

17. melléklet a VM/JF/2070/2011. számú előterjesztéshez A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (...) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi 17. melléklet a VM/JF/2070/2011. számú előterjesztéshez A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (......) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/465/2009. Tervezet a Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A Tarcali Turzó-dűlő természetvédelmi

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

Tervezet. a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/384/2009. Tervezet a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület bővítéséről és a Hortobágyi Nemzeti Park határainak módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A táj definíciója (Tvt.)

A táj definíciója (Tvt.) A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet stb.,

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

34/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről

34/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről 34/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

7/2012. (II. 21.) VM rendelet. az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről

7/2012. (II. 21.) VM rendelet. az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről 7/2012. (II. 21.) VM rendelet az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el.

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el. Göd Város Önkormányzatának 16/1999.(IV. 20.) sz. Ök. rendelete az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep

Részletesebben

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. (3) bekezdésében, 85. b)

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

fenntartási tervének bemutatása

fenntartási tervének bemutatása ABorsodi-sík sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási tervének bemutatása Bodnár Mihály Tájegység vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége Mi az a Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben

/Kivonat a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletből/

/Kivonat a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendeletből/ A természetvédelmi hatósági eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak /Kivonat a 33/200 (XII. 27.) KvVM rendeletből/ Sorszám 3 37. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles természetvédelmi,

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek Magyarországon 2 Természetvédelmi

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 fenntartási terv HUON20014 Gércei tufagyűrű és láprét kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

létük állati/emberi tevékenységtől vagy speciális talajfeltételektől függ A kapcsolat az emberek és a táj között gyenge

létük állati/emberi tevékenységtől vagy speciális talajfeltételektől függ A kapcsolat az emberek és a táj között gyenge Legelők létük állati/emberi tevékenységtől vagy speciális talajfeltételektől függ A kapcsolat az emberek és a táj között gyenge Sok legelő esetén kockázatot jelent más földhasználati mód, vagy éppen a

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

Takács Gábor Fertı-Hanság Nemzeti Park

Takács Gábor Fertı-Hanság Nemzeti Park A Kistómalmi láprét t rekonstrukciója Takács Gábor Fertı-Hanság Nemzeti Park Miért érdemel kiemelt figyelmet? Az utolsó ilyen láprét Sopron környékén Ma már kizárólag csak itt fordul elı a Pinguicula vulgaris

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1519/2008. Tervezet az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december Az Ebergőci-láprét természetvédelmi

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel http://www.nasa.gov/centers/langley/news/releases/1998/dec98/98-098.html Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Balázsik Valéria Copyright: ESA, EURIMAGE,

Részletesebben

Monitoring távérzékeléssel Természetvédelmi alkalmazások (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban A természet útmutatásának és az emberi cselekvésnek tudatos összehangolása szükséges. (Krutsch, 1942) A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban Czirok István osztályvezető

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban Hegyi Róbert OVF Gál Nóra Edit MFGI Tolmács Daniella - MFGI FAVA 2016.04.06-07. Siófok Háttér Komplex érzékenységi és

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

Tájvédelem. A táj fogalma

Tájvédelem. A táj fogalma Tájvédelem A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás kutatása Magyarországon

A folyamatos erdőborítás kutatása Magyarországon A folyamatos erdőborítás kutatása Magyarországon BARTHA DÉNES Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet 2015. július 8. Az előadás vázlata 1. Mi is az a folyamatos

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata ET JF/515/2/2011. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

53/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Hajdúbagosi földikutya-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

53/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Hajdúbagosi földikutya-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról 53/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Hajdúbagosi földikutya-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai.

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Natura 2000 fenntartási tervek készítése Honlap: www.bfnp.hu zalanatura2000@gmail.com Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Megyer Csaba osztályvezető Natura 2000 kijelölés, felmérések A

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

4/2002. (II. 27.) KöM rendelet. az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről

4/2002. (II. 27.) KöM rendelet. az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről 4/2002. (II. 27.) KöM rendelet az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, 57. -ának (2) bekezdésében, valamint 85. b) pontjában

Részletesebben

A magyarországi termőhely-osztályozásról

A magyarországi termőhely-osztályozásról A magyarországi termőhely-osztályozásról dr. Bidló András 1 dr. Heil Bálint 1 Illés Gábor 2 dr. Kovács Gábor 1 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék 2. Erdészeti Tudományos Intézet

Részletesebben

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Bidló András, Heil Bálint, Kovács Gábor, Patocskai Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék Földhasználati

Részletesebben