FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve"

Átírás

1 FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Soproni Tájvédelmi Körzet bővítésének (I.) természetvédelmi kezelési terve Sarród 2005

2 A tervezési terület neve: Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. A terv készítésért felelős Igazgatóság neve: A terv készítését felelős vezető neve és beosztása: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Dr. Kárpáti László, igazgató Felelős tervező neve: Felelős tervező cége: Takács Gábor Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság A terv készítésében közreműködők: Takács Gábor Törökné Burda Brigitta A terv felterjesztésének időpontja: A terv elfogadásának időpontja:. felterjesztő aláírása elfogadó aláírása

3 Tartalom TARTALOM Tartalom... I 1. Általános információk Összefoglaló adatok A tervezési terület rendeltetése: A tervezési terület jogi helyzete: A tervezési terület elhelyezkedése, határai: Arbesz-rét: Harkai fás legelő: Harkai nagy rét: Tulajdonosi, birtokviszonyok, használati jogok: A tervezési területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások: Településrendezési tervek Üzemtervek Jogszabályok: Műszaki irányelvek: Szabványok Egyéb tervek A természetvédelmi kezelés szervezete és infrastruktúrája: Leírás Környezeti jellemzők Éghajlat Hidrológia Felszínalaktan: Földtan, vízföldtan Talajtan Biológiai jellemzők Növénytársulások Növényvilág Állatvilág Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzők Mezőgazdaság Erdőgazdálkodás Vadgazdálkodás Halászat, horgászat Üdülés és idegenforgalom Települési viszonyok Ipar, bányászat Oktatás, bemutatás Kutatás Egyéb használat Kultúrtörténeti értékek Táji értékek Adatbázisok Számítógépes adatbázisok A tervezési területre vonatkozó térképanyag A területre vonatkozó fotóanyagok Célkitűzések meghatározása A tervezési terület természetvédelmi jelentőségének kiértékelése Méret Sokféleség I

4 Tartalom Természetesség Ritkaság Sérülékenység Jellemzőség A tervezési terület nagyobb ökológiai egységben elfoglalt helyzete (elhelyezkedés): A tervezési terület története Potenciális természetvédelmi érték Különleges jelentőség A tervezési terület legfontosabb természeti értékeinek meghatározása Ideális kezelési célkitűzések Elsődleges célkitűzések: Másodrendű célkitűzések: Korlátozó és veszélyeztető tényezők A tervezési terület természetes folyamatai A tervezési területen kívüli természetes folyamatok A tervezési területen belül érvényesülő emberi tényezők A tervezési területre kívülről ható emberi tényezők A természetvédelmi kezelés korlátai A korlátozó tényezők hatása az ideális célkitűzésekre (második kiértékelés) Gyakorlati célkitűzések, stratégiák és feladatok meghatározása Gyakorlati célkitűzések Természetvédelmi stratégiák Élőhelyek kezelése, fenntartása Fajok védelme Látogatás Oktatás és bemutatás Kutatás, vizsgálatok Terület- és földhasználat Táj- és kultúrtörténeti értékek Természetvédelmi infrastruktúra Kezelési feladatok Adatgyűjtés Kezelés Adminisztráció Munkaterv Középtávú munkaterv Éves munkaterv A természetvédelmi kezelési terv végrehajtásának ellenőrzése és a terv felülvizsgálata A természetvédelmi kezelési terv Mellékletek Bibliográfia Egyéb melléklet II

5 Általános információk 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. Összefoglaló adatok A tervezési terület azonosító adatai: a) azonosításra alkalmas név: Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. b) a Védett Természeti Területek Törzskönyve törzskönyvi száma: 40/TK/77 c) tervezési területre vonatkozó védetté nyilvánító jogszabály száma: d) nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó vagy nemzetközi jelentőségű terület jelölése, sorszáma: e) a tervezési terület kiterjedése: f) a megye(ék) megnevezése, ahol a tervezési terület elhelyezkedik: g) a település(ek) megnevezése, ahol a tervezési terület elhelyezkedik: h) a tervezési terület középpontjának földrajzi és/vagy EOTR koordinátái: i) a tengerszint feletti magassága (szélső értékek): j) a tervezési területet fedő 1: méretarányú térképszelvények száma: k) az illetékes természetvédelmi hatóság megnevezése: 1/1977 OTvH rendelkezés 33/1999 (XII. 8.) önk. rendelet tervezett Natura 2000 terület (HUFH20012 Soproni-hegység) 156,5234 ha Harkai fás legelő: 99,6641 ha Harkai nagy rét: 24,2225 ha Arbesz rét: 32,6368 ha Győr-Moson-Sopron Ágfalva, Harka, Sopron Lásd. 1.4 fejezet m EOTR 71 és EOTR 61 Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség l) a jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő megnevezése: 1

6 Általános információk 1.2. A tervezési terület rendeltetése: A tájvédelmi körzet rendeltetése a védetté nyilvánító jogszabály alapján a következő: Segítse elő a műemlékekben gazdag Sopron város vonzóan szép természeti környezetének - Soproni-hegység jellegzetes képének - fennmaradását és fejlesztését. Tartsa fenn és védje a terület gazdag természeti értékeit, különleges geológiai és hidrológiai adottságait, erdőit, rétjeit, ezeknek az élőhelyeknek ritka növényeit, növénytársulásait és állatvilágát. Őrizze meg a táj kulturális értékeit. Biztosítsa az erdészeti oktatás, továbbképzés és kutatás zavartalan természeti feltételeit. A természetes környezet megőrzésével tegye lehetővé a szabadban történő felüdülést és élményszerzést A tervezési terület jogi helyzete: A tervezési terület jelenleg helyi jelentőségű természetvédelmi terület (Harkai fás legelő , ), részben ex lege lápként védett A tervezési terület elhelyezkedése, határai: A tervezési terület Győr-Moson-Sopron megyében, Ágfalva, Harka és Sopron települések határában helyezkedik el. Három jól elkülönülő mozaikra osztható: Arbesz-rét, Harkai fás legelő, Harkai nagy rét Arbesz-rét: A tervezési területek északnyugatról az osztrák-magyar államhatár, keletről, délkeletről szántók és szőlők, délről erdő, délnyugatról az egykori vasúti töltés, nyugatról a Borsó-hegy erdeje határolja középpontjának koordinátái: EOV (X): és EOV (Y): Harkai fás legelő: Sopron - Harka közúttól északi irányban a Soproni-hegység keleti szélén a Soproni Tájvédelmi Körzet és a Harkai kúp között fekszik. középpontjának koordinátái: EOV (X): és EOV (Y): Harkai nagy rét: Harkától délre, a település és a Kecske- és a Gida-patak által lehatárolt területen fekszik. középpontjának koordinátái: EOV (X): és EOV (Y): A tervezési terület áttekintő térképe a térképmellékletben található. 2

7 Általános információk 1.5. Tulajdonosi, birtokviszonyok, használati jogok: A tervezési terület jelentős részben a Magyar Állam tulajdonában (85%), ezen belül 31% Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 54% pedig az ÁPV Rt. kezelésében van kezelésében van. A területen jelentős még az önkormányzatok tulajdona. Magánszemélyek birtokában a terület elhanyagolható része, kevesebb, mint 1% van. 1. táblázat: A tervezési terület tulajdonosi összetétele a következő: Szektor Szektor név Terület (ha) % 16 központi költségvetési szervek egyéni területek, ha a jogi jelleg 3, 4, részvénytársaság önkormányzatok Összesen: A tervezési területen vadászati joggal a Hubertus VT rendelkezik. Egyéb szolgalmi vagy használati jogról nincs tudomásunk A tervezési területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások: Településrendezési tervek Sopron Településrendezési Terve, helyi építési szabályzatai Ágfalva Településrendezési Terve Harka Településrendezési Terve Üzemtervek Hubertusz VT Vadgazdálkodási Üzemterve ( ) Soproni Körzet Erdészeti Üzemterve Jogszabályok: évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól; évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról; évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről; évi LIII. tv. a természet védelméről; évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről; évi LV. tv. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1997. (IV. 30.) FM rendelettel; 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról; 3

8 Általános információk 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól; 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről; 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról; 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról; 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól; 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 221/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről; 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről; 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről Műszaki irányelvek: MI-13-25, MI-13-38, MI-13-39, MI-13-45, MI-13-49, MI-13-56, MI Szabványok MSZ , MSZ , MSZ 20380, MSZ , MSZ Egyéb tervek Az Ikva-patak Sopron Híd utca és Országhatár közötti mederszakaszának árvízvédelmi koncepcióterve Sopron, Észak-Déli összekötő városi forgalmi út (Megvalósíthatósági tanulmány) Ikva patak komplex vízgazdálkodási alapterv (Megalapozási tervdokumentáció) 4

9 Általános információk 1.7. A természetvédelmi kezelés szervezete és infrastruktúrája: A természetvédelmi kezelési terv készítője: Takács Gábor természetvédelmi felügyelő, Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. Az anyag a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővédelmi Tanszéke által készített előzetes anyag felhasználásával készült. A tervezési terület természetvédelmi kezelési feladatait a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látja el. A terület az Igazgatóság Fertő-Hanság Tájegységének Soproni Őrkerületéhez tartozik. A terület felelőse Kozák Gábor őrkerület vezető (mobiltelefon: ), aki őrszolgálati hatósági és egyéb kezelési feladatokat végez. A feladatok és hatáskörök pontos leírása a munkaköri leírásokban van rögzítve. A Tájvédelmi Körzet személyzetén kívül a tervezési területtel kapcsolatos természetvédelmi kezelési feladatokat további 9 fő végzi. A őrkerület központja Sopronban található az ún. Kakasos Házban. Itt a terület kezelésével kapcsolatos infrastruktúra (számítógép, telefon, fax) rendelkezésre áll. 5

10 Leírás 2. LEÍRÁS A tervezési terület a Fertőmelléki-dombság kistáj területén helyezkedik el Környezeti jellemzők Éghajlat Mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves éghajlatú kistáj. Az évi napfénytartam 1800 óra körüli, nyáron a napsütés 700 óra, télen pedig 170 óra körül valószínű. A táj 40 éves átlagos csapadékmennyisége 737 mm, tenyészidőszaki csapadék átlaga 453 mm, maximális csapadékmennyisége 1130 mm, minimális csapadékmennyisége 451 mm. Évi középhőmérséklete 9,0 ºC, januári hőmérséklet -1,5 ºC, júliusi hőmérséklet 19,5 ºC. A terület humiditási száma: Hidrológia A tervezési területre és környezetére jellemző a jelentős lefolyás és vízfelesleg, ennek ellenére csak kisebb vízfolyásai vannak. Az Arbesz-rét északi-északnyugati oldalán, a határ mentén folyik az Ikva-patak, melynek vízgyűjtőjéhez a teljes tervezési terület tartozik. Az Arbesz-rét vizeit egy árok vezeti le a Liget-patakon keresztül az Ikvába. A Harkai fás legelő nyugati lejtőjének aljában a Gida-patak folyik, mely a Harkánál találkozik a Kecske-patakkal és veszi körül a Harkai nagy rétet. Utóbbi patakok Ausztrián keresztül érkeznek az Ikvába Nagycenknél, immár Arany-patak néven Felszínalaktan: Az Arbesz-rét területe részben sík, részben enyhe keleti kitettségű lejtő. A Harkai fás legelő keleti oldala plató, míg nyugati oldalán erősen lejt a Gida-patak medréig. A Harkai fás legelő területe szinte teljesen sík Földtan, vízföldtan A terület geológiai felépítésében meghatározó jellegűnek tekinthető az újpleisztocén kavicstakaró, amelyet jégkori vályog, átmosott löszös üledék és jelenkori hordalékagyag borít, alatta pedig vízzáró bádeni agyag (harmadidőszaki üledék) található Talajtan A területen részletes talajvizsgálatok eddig nem történtek. A terület talajára elsősorban az erdőtalajok jellemzőek. A Soproni-hegység legnagyobb részét (82%) savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok borítják, amelyek 20-40cm vastag termőrétege sok mállott, vagy részben mállott durva vázrészt tartalmaz. Agyagpalán képződtek, sekély termőrétegük miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak és az erős kilúgzás következtében erősen savanyú kémhatásúak. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok Soprontól nyugatra löszös, míg délre és keletre harmadidőszaki üledéken képződtek. Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk a mélyebb termőrétegű löszön kedvezőbb, míg a harmadidőszaki üledékeken szélsőséges. A harmadidőszaki üledéken képződött talajok erősen savanyú, míg a löszös üledéken kialakultak gyengén savanyú kémhatásúak. 6

11 Leírás 2.2. Biológiai jellemzők Növénytársulások A tervezési terület részletes botanikai feltárása csak részben történt meg, az előzetes vizsgálatok (Tímár Gábor, Varga Tamás és Szmorad Ferenc munkái alapján) eredményei alapján a tervezési terület a következőképpen jellemezhető: Az Arbesz-rét legmélyebben fekvő, állandóan vizes területein kis kiterjedésű foltokban találjuk a következő társulásokat: Élessásos (Caricetum gracilis) Mocsári sásos (Caricetum acutiformis) Parti sásos (Caricetum ripariae) Patak menti magaskórós (Angelico-Cirsietum oleracei) A szintén mélyen fekvő, de csak időszakosan víz borította területen mocsáréteket és láprétek kisebb nagyobb foltjai helyezkednek el: Nyúlfarkfüves láprét (Sesleritum uliginosae) Ecsetpázsitos mocsárrét (Carici - Alopecuretum pratensis) Sédbúzás mocsárrét (Agrostio-Deschampsietum caespitosae) A rét magasabban fekvő, jó vízellátottságú területeit mezofil kaszálórétek borítják. Utóbbiak találhatók a legnagyobb kiterjedésben: Franciaperje-rét (Pastinaco-Arrhenatheretum) Verescsenkesz-rét (Anthyllido-Festucetum rubrae) A patak mentén kisebb égerligetet találunk, mely helyenként égerláp jelleget mutat. A Harkai fás legelő jellegzetes fás legelő, amely az országosan védett Harkai-kúpot összeköti a Soproni Tájvédelmi Körzet egyéb területeivel éves, hatalmas méretű, mutatós és morfológiailag is igen változatos molyhos tölgyei (Quercus pubescens, Quercus virgiliana) cserei (Quercus cerris), kocsányos tölgyei (Quercus robur) és kocsánytalan tölgyei (Quercus petraea sl.) nemcsak természeti emlékek, de génrezervációs és diverzitás védelmi szempontból is jelentősek. A területen lévő kis erdőfoltok döntő részben szintén az egykori tölgyerdő maradványai, néhány igen idős faegyeddel. Értékes a Brand-majorhoz vezető út mellett fennmaradt idős vadgesztenye fasor és a major melletti kis mocsártölgy (Quercus palustris) csoport is. A viszonylag érintetlen Gida-patakot változatos patakmenti növényzet kíséri éger, szürke nyár, kocsányos tölgy fákkal, többféle cserjével. A patak mellett, vizenyős területeken nádas (Phragmitetum communis) foltok alakultak ki. A Harkai nagy rét legmélyebben fekvő területein, elsősorban a Kecske-patak mentén nádasokat és magaskórósokat találunk: Nádas (Phragmitetum communis) Patak menti magaskórós (Angelico-Cirsietum oleracei) A terület legnagyobb részét azonban üde mocsárrétek és láprétek borítják. Ezek a foltok a legfajgazdagabbak és védett fajokban rendkívül gazdagok: 7

12 Leírás Nyúlfarkfüves láprét (Sesleritum uliginosae) Sédbúzás mocsárrét (Agrostio-Deschampsietum caespitosae) A rét falu felöli végén másodlagos, fajszegény mezofil gyepeket találunk. A környező területekre mezőgazdasági és erdőterületek jellemzőek (lásd térképmelléklet). Az Arbesz-rét közvetlenül határos a Soproni TK védett erdeivel. A nem védett oldalon zömmel kis- és nagytáblás szántók határolják, közöttük mezővédő fasorokkal. A Harkai fás legelőtől keletre nagy kiterjedésű szőlőket találunk, de itt található Sopron város szeméttelepe is. Délre szintén szőlők és kisebb mennyiségen ültetett erdők helyezkednek el. Nyugatra, mintegy a legelő folytatásaként nagy kiterjedésű intenzív legelők fekszenek. A Harkai nagy rét közvetlen környezetét nagy- és kistáblás szántóföldek jellemzik, de kissé távolabb szőlőket, és erdőfoltokat is találunk Növényvilág A területen az eddigi kutatások alapján a következő védett fajok kerültek kimutatásra (Tímár Gábor, Király Gergely, Szmorad Ferenc, Varga Tamás és Takács Gábor adatai): Az Arbesz-rét védett növényfajai: Latin név Veszélyeztetettség Eszmei érték (Ft) Egyedszám Alchemilla glabra AV 2000 több száz tő Alchemilla subcrenata 10 tő Carex davalliana AV 5000 néhány tucat tő Carex echinata PV 5000 néhány tucat tő Dactylorhiza majalis AV több száz tő Eriophorum angustifolium PV/AV 5000 néhány tő Eriophorum latifolium PV/AV 5000 néhány tő Euphorbia verrucosa PV - néhány tucat tő Hypericum maculatum PV 5000 több ezer tő Iris sibirica PV tő Myosotis caespitosa 5000 néhány tucat tő Neottia nidus-avis 2000 néhány tucat tő Orchis morio PV néhány tucat tő Phyteuma spicatum 5000 néhány tucat tő Sesleria uliginosa PV 2000 több ezer tő Veratrum album 2000 néhány tucat tő 8

13 Leírás A Harkai fás legelő védett növényfajai: Latin név Veszélyeztetettség Eszmei Egyedszám érték (Ft) Carlina acaulis AV néhány tucat tő A Harkai nagy rét védett növényfajai: Latin név Veszélyeztetettség Eszmei Egyedszám érték (Ft) Carex davalliana (KV) tő Dactylorhiza majalis AV tő Eriophorum angustifolium PV tő Gentiana pneumonanthe PV tő Iris sibirica PV tő Orchis morio PV tő Parnassia palustris AV 10000?? tő Sesleria uliginosa PV 2000 több ezer tő Sonchus palustris 2000?? Állatvilág A terület állatvilágára nézve nem készültek részletes felmérések, de eddigi adatainak alapján az Arbesz-réten rendszeresen fészkel a haris (Crex crex) és a területen biztosan él a Lycaena dispar (Natura 2000) és a Limenitis populi (Natura 2000). A terület futóbogár faunáját Gulyás Levente vizsgálata és a következő védett fajokat mutatta ki: bőrfutrinka (Carabus coriaceus), változó futrinka (Carabus scheidleri), ragyás futrinka (Carabus cancellatus), ligeti futrinka (Carabus nemoralis), kék futrinka (Carabus violaceus). A Harkai fás legelő elsősorban madártani szempontból jelentős, rendszeresen előfordul a héja (Accipiter gentilis),a vörös vércse (Falco tinnunculus), az egerészölyv (Buteo buteo) és a karvaly (Accipiter nisus). 9

14 Leírás 2.3. Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzők Mezőgazdaság A tervezési terület művelési ágak szerinti megoszlása az alábbi táblázatban található: 2. táblázat: A tervezési terület megoszlása művelési ág szerint Művelési ág % Terület (ha) erdő gyep (legelő) gyep (rét) kivett árok kivett saját használatú út nádas szántó szőlő Összesen: A tervezési terület mindhárom területrészén a jellemző művelési ág gyep (90%). Az Arbeszrét és a Harkai nagy rét gyepeit kaszálóként hasznosítják, általában évi kétszeri kaszálással. A Harkai fás legelő területét részben lovakkal (5-6 db), részben birkával ( db) legeltetik, de hasznosítás nem terjed ki a teljes területre. A szántó művelési ágban levő területeken jelenleg nem folyik intenzív növénytermesztés, az ingatlan spontán visszagyepesedett. A nádas művelési ágú területen jelenleg semmiféle művelés nem folyik. Az egyéb művelési ágú területek csekély kiterjedésük miatt nem jelentősek. 3. táblázat: Az egyes részterületek megoszlása művelési ág szerint Művelési ág Arbesz-rét Harkai fás legelő Harkai nagy rét gyep (legelő) kivett saját használatú út gyep (rét) 9.40 erdő 3.58 nádas 6.46 szőlő 0.49 kivett árok 0.47 szántó 2.80 Összesen

15 Leírás Erdőgazdálkodás a) A tervezési terület erdőterületeinek erdőrészlet szintű felsorolása: Községhatár Hrsz Terület (ha) Művelési ág Erdészeti azonosító Sopron 0492/4b 3,0241 erdő Sopron 220 B Sopron 0504/5b 0,5603 erdő Sopron 220 A Elsődleges rendeltetés Lakott terület védelem Lakott terület védelem b) Az erdőkben lévő védett természeti értékek ismertetése A részletes botanikai és zoológiai vizsgálatok elkészültéig nem ismert. c) A tervezési területen hatályban lévő körzeti erdőtervek vagy erdőállomány-gazdálkodási tervek (erdőtervek) és üzemtervek felsorolása. A következő erdőtervezések esedékessége: A tervezési területen a Soproni Körzet erdőterve ( ) van érvényben. d) A terület erdőgazdálkodásának jellemzői, az erdőállomány vázlatos jellemzése az erdőterv figyelembevételével, fafaj és korosztály szerinti összetétele, egészségi állapota. Az erdők múltjára vonatkozó jellemzések. Mindkét erdőrészlet fasorként funkcionál, jó egészségi állapotúak. e) Erdőgazdasági infrastruktúra (feltáró hálózat) jellemzése. Nincs jelentősége, két erdőrészletről van szó, az erdőrészlet több oldalról könnyen megközelíthető Vadgazdálkodás a) A védetté nyilvánító jogszabályban előírt - vadgazdálkodást, vadászatot érintő - természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak, egyéb kötelezettségek ismertetése: A védett területen etetők, szórók, sózók elhelyezése tilos. A védett területen vadtenyésztés, vadkibocsátás nem engedélyezhető. Vadföld létesítése, művelése nem megengedett. b) A tervezési területen lévő vadászterületek erdőrészletek szerinti felsorolása: Lásd a fejezetben. c) A tervezési terület vadászterületein előforduló védett növény- és állatfajok élőhelyének ismertetése: A tervezési területen eddig megtalált védett növények ismertetése a fejezetben található. Az egyes fajok pontos elterjedésének vizsgálata eddig nem történt meg. 11

16 Leírás d) A tervezési területen hatályban lévő körzeti vadgazdálkodási tervek és vadgazdálkodási üzemtervek felsorolása: Hubertus VT (103600) Vadgazdálkodási Üzemterve ( ). A vizsgált területnek nincs hatályos Körzeti Vadgazdálkodási Üzemterve Halászat, horgászat A tervezési területen horgászás és halászati tevékenység nincs Üdülés és idegenforgalom A tervezési területre az üdülés és idegenforgalom nem jellemző. Itt kell említést tenni az ágfalva melletti Arbesz-réten jellemző lovasturizmusról, ami a közeli lovardából indul. Jelenleg ez nem fenyegeti a láprétet, de fokozódása nem kívánatos. A Harkai fás legelőn szintén folyik lovas oktatás, de ez zömmel a karámokon belül történik Települési viszonyok A tervezési terület lakott településtől (Sopron, Ágfalva, Harka) viszonylag távol (± 2 km) található. Az Arbesz-réten és a Harkai nagy réten nincs építmény, de a Harkai fás legelő területén több épület található a Brand-major részeként. Ezek zömmel a terület hasznosításában részt vevő állatok elhelyezésére szolgálnak Ipar, bányászat A tervezési területen ipari és bányászati tevékenység nincs Oktatás, bemutatás A tervezési területen oktatás, illetve bemutatás jelenleg nincs, de könnyű megközelíthetősége miatt mindhárom részterület alkalmas a bemutatásra. Jelenleg semmiféle információs tábla nincs kihelyezve Kutatás Kutatás tekintetében erősen elmaradott terület. A múlt századi - e század eleji kutatók adatairól - pontos helymegjelölések híján - csak feltételezhetjük, hogy erre a területre (is) vonatkoznak (összefoglalásuk: Gombocz 1906). A kutatások a vasfüggöny közvetlen közelsége miatt sokáig szüneteltek, újabban konkrét florisztikai adatokat Csapody István cikkében találunk (Csapody, 1993). Az 1990-es években a Nyugat-Magyarországi Egyetem Növénytani Tanszékének hallgatói és oktatói végeztek kutatásokat a területen, ezek közül kiemelkedik Tímár Gábor, Szmorad Ferenc és Király Gergely munkássága. 12

17 Leírás A területen 2003 óta folyik rendszeres felmérés, elsősorban az európai jelentőségű élőhelyek és fajok (Lycaena dispar) helyzetének vizsgálatára a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében Egyéb használat Nem jellemző a területen Kultúrtörténeti értékek A területen jelenlegi ismereteink szerint kultúrtörténeti érték nem található Táji értékek A Harkai fás legelő vagy más néven harkai plató, Sopron környékének egyetlen igazi fás legelője, a soproniak egyik sokat használt rekreációs területe ban egyedi tájértéknek lett jelölve. 13

18 Leírás 2.5. Adatbázisok Számítógépes adatbázisok A területre vonatkozó adatbázis jelenleg nincs. A vonatkozó biotikai adatok egységes formátumban, a jelenleg készülő Természetvédelmi Információs Rendszer szerkezetének megfelelően vannak tárolva A tervezési területre vonatkozó térképanyag Topográfiai térképek (nyomtatott és szkennelt raszteres formában): 1:10000 Gauss-Krüger térképek: L C-c-3 szelvény 1:25000 Gauss-Krüger térképek: L C-c szelvény 1:50000 Gauss-Krüger térképek: L C szelvény 1:10000 EOTR térképek: , és szelvények Digitális topográfiai térképek DTA-50 Digitális Topográfiai Alaptérkép - 1:50000 OTAB 2.0 Digitális Topográfiai Alaptérkép 1: Egyéb tematikus térképek: 1: agrotopográfiai térkép 1:10000 erdőgazdasági üzemi térképek: EN-5-25 szelvény 1:2880 ingatlan-nyilvántartási térkép Történeti térképek: I. katonai felmérés II. katonai felmérés III. katonai felmérés A területre vonatkozó fotóanyagok Légifelvételek: Repülési szám Filmtípus Képméretarány Felhasználás Megrendelő Archívum ff.pán. 1: TÁEG erdőtervezés ÁESZ EFE ff.pán. 1: TÁEG erdőtervezés ÁESZ EFE ff.pán. 1: topográfiai térkép felúj. MH TÉHI EFE ff.infra 1: topográfiai térkép felúj. MH TÉHI EFE infra sz. 1: Bánky doktori kutatás EFE FÖMI 14

19 Leírás Repülési szám Filmtípus Képméretarány Felhasználás Megrendelő Archívum színes 1: Bánky doktori kutatás EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI színes 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI színes 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI infra sz. 1: Fertő NP vegetációtérkép EFE FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI ff.pán. 1: EOTR felmérés BGTV FÖMI infra sz. 1: Duna "magas" FÖMI EFE ff.pán. 1: Sopron városrendezés Sopron FÖMI infra sz. 1: Aszalfő projekt EFE EFE ff.pán TÁEG erdőtervezés ÁESZ EFE 1999 infra sz. 1:30000 Phare projekt NYME NYME Űrfelvételek: 1987 Landsat TM 1991 Landsat TM 1995 SPOT P 1998 Landsat TM 1998 SPOT Landsat ETM A tervezési területre számos digitális és analóg (dia és papírkép) áll rendelkezésre a Fertő- Hanság Nemzeti Park Igazgatóság archívumában. Ezek feldolgozása és adatbázisba rendezése folyamatban van. 15

20 Célkitűzések meghatározása 3. CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA 3.1. A tervezési terület természetvédelmi jelentőségének kiértékelése Kritérium Minősítő jellemző Jelentőség Méret Kicsi, de elegendő a természeti értékek megőrzéséhez ++ Sokféleség Közepes ++ Természetesség Jó állapotú, természetes, illetve természetközeli +++ Ritkaság Helyileg kiemelkedő +++ Sérülékenység Sérülékeny +++ Jellemzőség A terület található élőhelyek ++ Elhelyezkedés Kapcsolt a Soproni-hegységgel +++ A tervezési terület története Ismeretlen ++ Potenciális természetvédelmi érték Elsősorban növénytani, tájképi ++ Különleges jelentőség Nem ismert + (Országos szinten + = nincs vagy nem ismert a jelentősége, ++ = kicsi a jelentősége, +++ = közepes jelentőségű, ++++ = nagy jelentőségű, = kiemelkedő jelentőségű) Méret A tervezési terület kiterjedése a Sopron környéki, hasonló jellegű területekhez képest megfelelő. A természetvédelmi védettség okaként szolgáló élőhelyek és fajok fennmaradásához elégséges. Hasonló, patakok menti láprétek és fás legelők Magyarország területén nem ritkák, de kiterjedésük mindenhol csökken Sokféleség A tervezési terület termőhelyi adottságai ugyan nem túlságosan változatosak, azonban az előforduló élőhelyek a tervezési terület kiterjedéséhez képest meglehetősen sokfélék Természetesség Mindhárom részterület jelentős emberi hatás alatt áll, ennek ellenére az Arbesz-rét és a Harkai nagy rét nagyobb része természetesnek tekinthető, a többi terület pedig természetközeli állapotú. 16

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Tapolcai Kisköves Miskolc, Miskolc-Tapolca Természetvédelmi kezelési terv Készítette: Hudák Katalin Barati Sándor Horváth

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN KÖZTES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FORDULÓ A TÁJGAZDÁLKODÁST MEGALAPOZÓ

Részletesebben

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkja Miskolc, Sütő János u. 42. Természetvédelmi kezelési terv Készítette:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben