Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerzıdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerzıdés"

Átírás

1 Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerzıdés Szerzıdésszám: ICCM/2010/ /0 Ügyiratszám: ICCM/2010/478706

2 Szolgáltatási szerzıdés Amely létrejött egyrészrıl a Név: Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. Cím: 4043 Debrecen, Bartók Béla u Képviseli: Dr. Földi Enikı ügyvezetı Levelezési címe: 4043 Debrecen, Bartók Béla u Számlavezetı pénzintézete: CIB Bank Zrt. Számlaszáma: Számlázási cím: 4043 Debrecen, Bartók Béla u Adószáma: Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék száma: Cg ügyfélszám/fizetési megállapodás: /1 mint Elıfizetı (a továbbiakban: Elıfizetı) másrészrıl a Név: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Képviseli: Bıthe Csaba Igazgató; Megyeri Péter Ágazati vezetı Levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Számlavezetı pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Számlaszáma: Számlázási cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószáma: Statisztikai jelzıszáma: Cégbíróság: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégjegyzék száma: Cg mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott helyen és idıben az alábbi feltételek szerint. ELİZMÉNYEK: Elıfizetı, mint ajánlatkérı a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján Vezetékes távközlési szolgáltatások biztosítása tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le. A beérkezett ajánlatok alapján az eljárás nyertesének az ajánlatkérı a Szolgáltatót hirdette ki. Felek jelen szerzıdést (a továbbiakban: szerzıdés) ezen közbeszerzési eljárás alapján kötik meg, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi kitételt, elıírást, stb. magukra kötelezınek fogadják el. 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA, IDİBELI HATÁLYA 1.1. A jelen szerzıdés tárgya Vezetékes távközlési szolgáltatások biztosítása az Elıfizetı részére: Elıfizetı külsı vezetékes telefon kommunikációját biztosító analóg, ISDN2, ISDN30 vonalak helyi, távolsági, nemzetközi, mobil, és egyéb szolgáltatási irányokba megvalósuló távközlési szolgáltatás nyújtása 28 db analóg, 9 db ISDN2, 3 db ISDN30, 2

3 továbbá 3 db analóg bérelt vonal vonatkozásában a meglévı telefonszámok megtartásával a továbbiakban: Szolgáltatás Jelen szerzıdést Felek 12 hónapos határozott idıre hozzák létre, május 1. napjától április 30. napjáig terjedı idıtartamra. Elıfizetı fenntartja a jogot a szerzıdés idıtartamának 12 hónappal történı meghosszabbítására. Elıfizetı a szerzıdés meghosszabbítási igényét jelen szerzıdés hatályba lépését követı 11. hónap végéig jelentheti be. 2. A SZERZİDÉSES ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI SZABÁLYOK 2.1. A Szolgáltató a jelen szerzıdés alapján végzendı szolgáltatások nyújtását az alábbiakban meghatározott szerzıdéses árakon teljesíti: 1. A havidíj összege: ,- Ft/hó +Áfa = ,- Ft/hó 2. Helyi viszonylatú hívás díja ISDN30, ISDN2, 0,- Ft/perc +Áfa = 0,- Ft/perc analóg vonalakon (Magyar Telekom vezetékes Magyar Telekom vezetékes; Magyar Telekom vezetékes Egyéb szolgáltató 1; Magyar Telekom vezetékes Egyéb szolgáltató 2): 3. Távolsági viszonylatú hívás díja ISDN30, 0,- Ft/perc +Áfa = 0,- Ft/perc ISDN2, analóg vonalakon (Magyar Telekom vezetékes Magyar Telekom vezetékes; Magyar Telekom vezetékes Egyéb szolgáltató 1; Magyar Telekom vezetékes Egyéb szolgáltató 2): 4. Nemzetközi 1. irányú hívás díja ISDN30, 12,00 Ft/perc +Áfa = 15,00- Ft/perc 5. Nemzetközi 2. irányú hívás díja ISDN30, 12,00 Ft/perc +Áfa = 15,00- Ft/perc 6. Nemzetközi 3. irányú hívás díja ISDN30, 48,00 Ft/perc +Áfa = 60,00- Ft/perc 7. Nemzetközi 4. irányú hívás díja ISDN30, 64,00 Ft/perc +Áfa = 80,00- Ft/perc 8. Nemzetközi 5. irányú hívás díja ISDN30, 72,00 Ft/perc +Áfa = 90,00- Ft/perc 9. Nemzetközi 6. irányú hívás díja ISDN30, 80,00 Ft/perc +Áfa = 100,00- Ft/perc 10. Nemzetközi 7. irányú hívás díja ISDN30, 96,00 Ft/perc +Áfa = 120,00- Ft/perc 11. Nemzetközi 8. irányú hívás díja ISDN30, 128,00 Ft/perc +Áfa = 160,00- Ft/perc 12. Nemzetközi 9. irányú hívás díja ISDN30, 160,00 Ft/perc +Áfa = 200,00- Ft/perc 13. Nemzetközi 10. irányú hívás díja ISDN30, 240,00 Ft/perc +Áfa = 300,00- Ft/perc 14. Nemzetközi 11. irányú hívások díja ISDN30, 560,00 Ft/perc +Áfa = 700,00- Ft/perc 3

4 15. Pannon hálózatába irányuló hívások díja minden idıszakban ISDN30, 16. T-Mobile hálózatába irányuló hívások díja minden idıszakban ISDN30, ISDN2, analóg vonalakon: 17. Vodafone hálózatába irányuló hívások díja minden idıszakban ISDN30, ISDN2, analóg vonalakon: 28,00 Ft/perc +Áfa = 35,00- Ft/perc 35,00 Ft/perc +Áfa = 43,80- Ft/perc 35,00 Ft/perc +Áfa = 43,80- Ft/perc 2.2. A szolgáltatási ár tartalmazza a szerzıdésszerő teljesítés valamennyi költségét és ellenértéket, és a nyújtott szolgáltatások díját A 2.2. pontban foglaltakat figyelembe véve a 3 db analóg bérelt vonalat Szolgáltató külön díjazás nélkül biztosítja Elıfizetı részére. Az Elıfizetı az analóg bérelt vonalakat az alábbiak szerint kívánja igénybe venni: - Debrecen, Bartók Béla út Debrecen, Bem tér 19. Vérellátó - Debrecen, Bartók Béla út Debrecen, Külsıvásártér 14., Mentıállomás - Debrecen, Bethlen u Debrecen, Külsıvásártér 14., Mentıállomás 2.4. A 2.1. pontban megjelölt díjak csak és kifejezetten beszédcélú forgalomra vonatkoznak, adatra nem. A Szolgáltatáson keresztül megvalósuló adat típusú hívásra a kedvezmények nem vonatkoznak A 2.1. pontban megjelölt díjazás az alábbi hívásirányokra nem vonatkozik: az internetes hívások prémium díjas hívások adatforgalom Internet alapú hangszolgáltatáshoz tartozó, nem helyhez kötött hívószám hívása (06 21) 2.6. A 2.1. pontban meghatározott irányokba és díj ellenében történı korlátlan beszélgetési lehetıség nem rendelhetı meg, kékszámra, prémium díjas számra, illetve zöldszámra Amennyiben Elıfizetı a 2.6. pontban meghatározott szolgáltatások valamelyikét igénybe kívánja venni, szerzıdı felek külön megállapodást kötnek Az új nemzetközi díjstruktúrában az országok vezetékes és mobil hálózatában végzıdı hívásoknak más a díja, ezt a felsorolásban vezetékes és mobil megkülönböztetés jelzi. Azon országok esetében, ahol a mobil és vezetékes díjak azonosak, az adott országnál nincs külön jelölés A kedvezményes percdíjak az alábbi hívásirányok vonatkozásában nem érvényesek: (audiotex); (IP complex szám); es hívásirány; (internet); (Internet alapú hangszolgáltatáshoz tartozó, nem helyhez kötött hívószám hívása). 4

5 2.10. Az Elıfizetı a jelen szerzıdés tárgyát képezı Szolgáltatást nem használhatja olyan tevékenységre, amely az Elıfizetı profilján, szokásos tevékenységén kívül esik, továbbá az Elıfizetı a szerzıdés tárgyát képezı Szolgáltatást nem számlázhatja tovább Az Elıfizetı kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés 12 hónapos határozott idıtartama alatt fenntartja az 1.1. pont szerinti telefon állomásait Jelen szerzıdés érvényességi ideje alatt az Elıfizetı az alábbi díjcsomagok egyidejő igénybevételére nem jogosult: - Minimál díjcsomag - Bázis díjcsomag - Bázis Plusz díjcsomag - Sokatmondó díjcsomag - Csevegı díjcsomag - Világvonal - Oda-Vissza - Felezı díjcsomag - Teleperc díjcsomag - Felezı Plusz díjcsomag - Üzleti Felezı díjcsomag - V8 vállalkozói díjcsomag - Kontroll díjcsomag - Ritmus100/100+, 200/200+, Ritmus Standard, Helyi, Belföldi, Mobil, Csúcs díjcsomagok - Üzleti Turbó ISDN díjcsomag - ADSL Komplex és Komplex Plusz díjcsomagok - XL kiegészítı díjcsomag - XXL kiegészítı díjcsomag - Kedvenc ország kedvezmény - Kedvenc Szám Net kedvezmény - Kedvenc Számok kedvezmény - Péntek 13 kiegészítı díjcsomag - Médium, Prémium, Prémium Plusz kiegészítı díjcsomagok - Szabadnap kedvezmény - Grátisz500 - T-DSL Profi V8 csomag - T-DSL Profi Ritmus csomag - T-DSL Eco csomag - T-DSL Komlex Office - Favorit - Favorit Plusz - Favorit Non-stop - Favorit Non-stop Plusz Jelen szerzıdés érvényességi ideje alatt az Elıfizetı a Szolgáltató kiegészítı díjcsomagjai és egyéb kedvezményei közül az alábbiak egyidejő igénybevételére nem jogosult: - Bónusz Csúcs és Bónusz Pihenı kiegészítı díjcsomagok 5

6 - Péntek 13 kiegészítı díjcsomag - Médium, Prémium kiegészítı díjcsomagok - World Call, World Call Város kiegészítı díjcsomagok - ISDN30 belföldi/nemzetközi forgalmi kedvezmények - Egyéb ISDN-kedvezmények. A díjcsomagra vonatkozó szerzıdés érvényességi ideje alatt az Elıfizetı a Kedvencszolgáltatások egyidejő igénybevételére nem jogosult (Kedvenc szám, Kedvenc szám Net, Kedvenc ország 0-24, Kedvenc ország 18-07) Fizetési szabályok: Elıfizetı elıleget nem fizet. Elıfizetı a szolgáltatási díjat havonta, utólag, a Szolgáltató által tárgyhót követı hó 10. napjáig kiállított számlák alapján, azok kiállításának napjától számított 30 naptári napon belül Szolgáltató számlájára átutalással fizeti meg Fizetési késedelem esetén Elıfizetı az Ptk. 301./A -ban foglaltak szerinti meghatározott kamatmértéknek megfelelı késedelmi kamat megfizetésére köteles, illetve Elıfizetı késedelme esetén, Szolgáltató az Elıfizetı által adott felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Elıfizetı fizetési számlájának terhére, figyelemmel a Kbt ának (4) bekezdésére. A felhatalmazó nyilatkozat jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi Számlával kapcsolatos követelmények: A Szolgáltató a Szerzıdés alapján nyújtott Szolgáltatásokról havonta, ügyfélszámonként legalább egy darab illetve az adott mőszaki feltételek által megengedett legkevesebb számú csoportos számlát állít ki az Elıfizetı részére, mely(ek)en az adott ügyfélszám(ok) alatt az ahhoz/azokhoz tartozó összes elıfizetés havidíjának, valamint forgalmának összesített kiszámlázása megtörténik. A számlán szereplı összegek a kerekítés szabályainak megfelelıen kerülnek kiszámlázásra, a számla végösszege és a távközlési szolgáltatásokra alkalmazott ÁFA forintra kerekítve kerül kiszámlázásra. 3. SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE, KÖTBÉRRE, KÁRTÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 3.1. Az Elıfizetı a szolgáltatást rendeltetésszerően, a jogszabályok által elıírt módon és célokra köteles használni. A szerzıdés teljesítése során Szolgáltató haladéktalanul írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszőnését és az akadály elhárítására tett intézkedéseit A Szolgáltató szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek nem szerzıdésszerő teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) köteles késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetését vállalni az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló hatályos jogszabályban meghatározottak szerint (a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos vonatkozó pont: 16/2003. (XII.27.) IHM rendelet Mellékletének 7. pontja, figyelemmel az ÁSZF-ben meghatározottak szerint). 6

7 3.3. A kötbérigény érvényesítésének elmaradása, vagy nem határidıben történı érvényesítése nem jelent joglemondást Elıfizetı részérıl Amennyiben Szolgáltató Elıfizetı kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni. Szolgáltató a bejelentett kötbérigény kézhezvételét követı 5 munkanapon belül köteles közölni kifogását Elıfizetıvel Szolgáltató késedelmes teljesítése, vagy a Szolgáltatónak felróható lehetetlenülés esetén Elıfizetı jogosult Szolgáltatóval szemben a kötbéren felüli kárigényét is érvényesíteni. Az elıfizetıi szerzıdés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével A Szolgáltató szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos hibás teljesítésére, beleértve a kötbér mértékét is, az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27.) IHM rendeletben meghatározottak az irányadók, ezen felül a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben meghatározottak Elıfizetı a jelen Szerzıdés hatálya alatt általa igénybevett szolgáltatásokat kizárólag saját mobil és vezetékes távközlési igényeinek kiszolgálására jogosult felhasználni. Elıfizetı nem jogosult magát mobil és/vagy vezetékes telefon szolgáltatóként feltüntetni, a Szolgáltató szolgáltatását hálózati szolgáltatás céljára használni, azt másnak továbbértékesíteni, valamint a továbbadott szolgáltatás fejében bármilyen címen díjat szedni vagy a szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használni. Elıfizetı nem akadályozhatja, vagy veszélyeztetheti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését. Elıfizetı lehetıvé kell, hogy tegye a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze. Amennyiben a Szolgáltató a körülmények alapján valószínősíti, hogy az Elıfizetı a feljogosított használókon kívül bármely más személyeknek a szolgáltató hozzájárulása nélkül ad át használatra a Szerzıdés alapján igénybe vett bármely szolgáltatást, úgy Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban felszólítani Elıfizetıt a jogsértés megszüntetésére, megjelölve és csatolva egyúttal azokat a tényeket, adatokat, bizonyítékokat, melyekre Szolgáltató álláspontját alapozza. Elıfizetı köteles saját álláspontját Szolgáltatóval közölni a vitás kérdés peren kívüli rendezése érdekében Amennyiben az Elıfizetı a 2.10., illetve 3.7. pontban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy az a jelen szerzıdés azonnali hatályú felmondását eredményezi a Szolgáltató részérıl az alábbiakban rögzített szankció egyidejő érvényesítése mellett: Amennyiben az Elıfizetı elıfizetıi jogviszonyát (a jelen szerzıdést) a határozott idı lejárta elıtt megszünteti, kötbér fizetésére köteles. Az Elıfizetı köteles kötbér jogcímen a szerzıdés megszüntetésének napjától a határozott idıtartam lejártáig hátralévı hónapokra a jelen szerzıdés 2. melléklet 5. pontjában meghatározott díjat megfizetni a Szolgáltató számlája alapján a számlában rögzített fizetési határidıben. Amennyiben az Elıfizetı a hozzáférésre vonatkozóan határozott idejő szerzıdéssel rendelkezik, a jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettség az ügyfelet nem mentesíti a hozzáférésre kötött elıfizetıi szerzıdésében az idı elıtti felmondás esetére kikötött jogkövetkezmények a Szolgáltató általi érvényesítésétıl. 7

8 3.9. Az Elıfizetı a 3.8. pontban meghatározott módon a 3.8. pontban rögzítettek szerint kötbér fizetésére köteles, ha a Szolgáltató a hozzáférésre vonatkozó szerzıdést, vagy a jelen szerzıdést az elıfizetı szerzıdésszegı magatartása miatt szünteti meg Az Elıfizetı jogutódlással történı megszőnése esetén, a jogutód a 3.8. pont szerinti fizetési kötelezettség alól mentesül. Amennyiben az Elıfizetı a jelen szerzıdés érvényességi ideje alatt a távbeszélı állomást átíratja, úgy a Szolgáltató eltekint a 3.8. pontban rögzített jogkövetkezmények alkalmazásától. 4. VIS MAIOR 4.1. Egyik fél sem sújtható kártérítéssel vagy a szerzıdés nem teljesített részétıl való elállással, illetve kötbérrel, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Vis maior bekövetkezése esetén a Felek a felmerült kárukat saját maguk viselik. Elıfizetı szolgáltatási díjat kizárólag a vis maiort elıidézı ok bekövetkeztéig köteles fizetni Szolgáltató részére, Szolgáltató eddig az idıpontig köteles a szerzıdés szerinti kötelezettségeit teljesíteni A jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, melyek a Szolgáltató érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és amely neki nem felróható. Ilyen esetek lehetnek: pl. sztrájk, tőzeset, árvíz, járvány, stb. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a bekövetkezett szerzıdésszegéssel Vis maiorra a Szolgáltató csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben az esemény bekövetkeztét követıen haladéktalanul értesíti az Elıfizetıt a vis maior tényérıl, okáról és valószínő idıtartamáról, amennyiben az elıtte ismert. A Szolgáltatónak lehetıségeihez képest meg kell keresnie minden ésszerő alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol, kivéve, ha az Elıfizetıvel ettıl eltérı feltételekben állapodott meg Amennyiben a vis maior idıtartama meghaladja a 30 napot, az Elıfizetınek jogában áll hátrányos jogi következmények nélkül a szerzıdés nem teljesített részétıl elállni oly módon, hogy a Szolgáltatóhoz errıl a Szolgáltató általi átvételt igazolható módon értesítést küld. Amennyiben a Szolgáltató a jelen pontban foglalt határidın belül a teljesítést már megkezdte, a teljesítés elfogadását az Elıfizetı a jelen pontban foglaltak alapján nem tagadhatja meg. 5. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA FELMONDÁSA 5.1. Jelen szerzıdés csak írásbeli formában, mindkét fél felhatalmazott képviselıjének aláírásával módosítható a Kbt. szabályainak megtartásával A felek nem minısítik szerzıdésmódosításnak, ha az Elıfizetı él opciós jogával, s szerzıdés idıtartamát 12 hónappal meghosszabbítja A jelen szerzıdést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 8

9 5.4. Jelen szerzıdés azonnali hatállyal felmondható a másik fél súlyos szerzıdésszegése esetén Elıfizetı jogosult a jelen szerzıdést rendkívüli felmondással megszüntetni, ha Szolgáltató valamely alább felsorolt súlyos szerzıdést követ el: - bármilyen módon megtéveszti Elıfizetıt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerzıdéses kötelezettségek teljesítésére; - a neki felróható mulasztásokon túl bármely szerzıdéses kötelezettségét vagy azzal kapcsolatos hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetıen befolyásolja szerzıdésszerő teljesítését; 5.6. Elıfizetı jogosult továbbá jelen szerzıdést felmondani, ha Szolgáltató beszünteti kifizetéseit, ellene jogerısen csıd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, legfıbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdésérıl, felszámolásának kezdeményezésérıl határoz Szolgáltató jogosult a jelen szerzıdést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben Elıfizetı a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztetı fizetési felszólításának átvételét követıen 60 napon belül sem fizeti meg az esedékes díjat, díjakat. 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 6.1. Írásbeliség: Felek a jelen szerzıdés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban: levél, fax útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltőntetett idıpontban tekinthetı közöltnek. Bármelyik Fél a kapcsolattartásra vonatkozó adataiban történı változást a másik fél részére írásban jelenti be. Ez nem minısül a szerzıdés módosításának A jelen szerzıdés teljesítése során a felek részérıl eljárni jogosult személyek megnevezése: Elıfizetı részérıl: Név: Romhányi Zsolt értesítési cím 4043 Debrecen, Bartók Béla u telefon / fax +3652/ /1131-es mellék Szolgáltató részérıl: Név: Varga Zoltán értesítési cím Debrecen, Bethlen u. 1. telefon / fax +3630/ ; +3652/ /

10 6.2. Egyéb Szolgáltatói nyilatkozatok: Szolgáltató kijelenti, hogy megismert valamennyi jelen Szerzıdés teljesítéséhez szükséges adatot, tényt, információt és jogilag kötelezı dokumentumot Szolgáltató kijelenti, hogy nincs olyan függıben levı kötelezettsége vagy érdekkörében lévı más körülmény, amely kedvezıtlenül hathat a jelen szerzıdésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére Szolgáltató képviselıje kijelenti, hogy a Szolgáltató képviseletére és a jelen szerzıdés aláírására megfelelı jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülı károkért a polgári jog szabályai szerint felelısséggel tartozik az Elıfizetı felé Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti szolgáltatással kapcsolatos tevékenysége során az Elıfizetı érdekeit messzemenıen szem elıtt tartja és az Elıfizetı érdekeit sértı elınyöket, jogokat nem szerez. Szolgáltató ezúton is megerısíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá felelıssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzıdés között ellentmondás nem áll fenn Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerzıdésben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) szabályozott korlátozásokkal jogosult alvállalkozót igénybe venni, akiért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el Bírósági illetékesség: Felek jelen szerzıdésbıl eredı esetleges jogvitáikat elsısorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzıdésbıl eredı jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat hatáskörtıl függıen a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, illetve a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének Jogról való lemondás hiánya: Ha a szerzıdés másként nem rendelkezik, jelen Szerzıdésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítésérıl való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését Titoktartási korlátozások: Felek a jelen szerzıdés megkötése és teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott bizalmas adatokat és egyéb információkat bizalmasan kezelik, azokat illetéktelen harmadik személyek elıtt nem tárják fel. Nem vonatkozik ez a titoktartási kötelezettség a Kbt. szerinti közzétételi kötelezettség körében megvalósuló információközlésre, a közismert adatokra, továbbá azokra az adatokra, amelyeket már korábban nyilvánosságra hoztak, valamint azokra az adatokra, amelyek átadására és nyilvánosságra hozatalára a feleket jogszabály kötelezik. 10

11 6.6. Irányadó jogszabályok: Felek megállapodnak, hogy jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény és annak végrehajtási rendeletei, a Szolgáltató Általános Feltételei, a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak Jelen szerzıdés 4 azonos érvényő példányban készült, melybıl szerzıdı felek 2-2 példányt kapnak Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerzıdés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minısül, a szerzıdés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha felek a szerzıdést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg Egyéb rendelkezések: Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdés közbeszerzési eljárás alapján kötött szerzıdés, így a szerzıdés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá tartozik. Felek a jelen szerzıdést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerzıdést a Felek alábbi képviselıi hagyták jóvá: Az alábbi mellékletek a szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik: 1. sz. melléklet: Nemzetközi távbeszélı-díjzónák a Magyar Telekom Nyrt-nél 2. sz. melléklet: Szerzıdés-kiegészítés Analóg, ISDN2 pmp, ISDN30 komfort-100 szolgáltatásra 3. sz. melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat Debrecen, március 4. Szolgáltató Elıfizetı 11

12 Nemzetközi telefon-díjzónák a Magyar Telekom Nyrt-nél 1. számú melléklet 1. zóna: Ausztria vezetékes, Belgium vezetékes, Csehország vezetékes, Franciaország vezetékes, Hollandia vezetékes, Luxemburg vezetékes, Németország vezetékes, Olaszország/Vatikán vezetékes, Spanyolország vezetékes, Svájc vezetékes, Görögország vezetékes, Portugália vezetékes 2. zóna: Ciprus vezetékes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága vezetékes, Svédország vezetékes, Horvátország vezetékes, Szlovénia vezetékes, Észtország vezetékes, Finnország vezetékes, Kanada, Lengyelország vezetékes, Szlovákia vezetékes, Amerikai Egyesült Államok* 3. zóna: Amerikai Virgin-szigetek, Ausztrália vezetékes, Dánia vezetékes, Hongkong vezetékes, Írország vezetékes, Izrael vezetékes, Moldova vezetékes, Norvégia vezetékes, Puerto Rico, Szerbia vezetékes, Montenegró vezetékes, Románia vezetékes, Ukrajna vezetékes. 4. zóna: Macedónia vezetékes 5. zóna: Albánia vezetékes, Bosznia-Hercegovina vezetékes, Izland, Lettország vezetékes, Litvánia vezetékes, Szingapúr vezetékes, Törökország vezetékes, Németország mobil és nem földrajzi szám, Csehország mobil és nem földrajzi szám, Szlovákia mobil és nem földrajzi szám, Románia mobil és nem földrajzi szám, Ausztria mobil és nem földrajzi szám 6. zóna: Albánia mobil és nem földrajzi szám, Andorra, Bosznia-Hercegovina mobil és nem földrajzi szám, Bulgária, Fehéroroszország, Hollandia mobil és nem földrajzi szám, Izrael mobil és nem földrajzi szám, Szerbia mobil és nem földrajzi szám,montenegró mobil és nem földrajzi szám, Kolumbia, Koreai Köztársaság, Liechtenstein vezetékes, Luxemburg mobil és nem földrajzi szám, Málta, Moldova mobil és nem földrajzi szám, Monaco vezetékes, San Marino, Spanyolország mobil és nem földrajzi szám, Svédország mobil és nem földrajzi szám, Szingapúr mobil és nem földrajzi szám, Tajvan, Törökország mobil és nem földrajzi szám, Ukrajna mobil és nem földrajzi szám, Kazahsztán, Oroszország, Macedónia mobil és nem földrajzi szám, Szlovénia mobil és nem földrajzi szám, Horvátország mobil és nem földrajzi szám, Belgium mobil és nem földrajzi szám, Olaszország mobil és nem földrajzi szám, Finnország mobil és nem földrajzi szám, Nagy-Britannia és Észak-Írország mobil és nem földrajzi szám 7. zóna: Algéria, Ausztrália mobil és nem földrajzi szám, Botswana, Ciprus mobil és nem földrajzi szám, Comore-szigetek, Dánia mobil és nem földrajzi szám, Dél-afrikai Köztársaság, Észtország mobil és nem földrajzi szám, Francia Guyana, Fülöp-szigetek, Görögország mobil és nem földrajzi szám, Grönland, Grúzia, Guadeloupe, Guinea, Hong Kong mobil és nem földrajzi szám, Indonézia, Írország mobil és nem földrajzi szám, Jamaica, Japán, Kína, Lettország mobil és nem földrajzi szám, Líbia, Litvánia mobil és nem földrajzi szám, Marokkó, Martinique, Mayotte, Mexikó, Monaco mobil és nem földrajzi szám, Norvégia mobil és nem földrajzi szám, Palesztin Önkormányzati Területek, Portugália mobil és nem földrajzi szám, Réunion, Saint-Pierre és Miquelon, Svájc mobil és nem földrajzi szám, Thaiföld. Franciaország mobil és nem földrajzi szám 12

13 8. zóna: Angola, Argentína, Aruba, Azerbajdzsán, Bahrein, Belize, Brazília, Egyesült Arab Emírségek, Gibraltár, Guatemala, Irán, Jordánia, Katar, Kongó, Lengyelország mobil és nem földrajzi szám, Liechtenstein mobil és nem földrajzi szám, Malajzia, Niger, Nigéria, Szíria, Tunézia, Uganda, Új-Zéland, Üzbegisztán, Zimbabwe. 9. zóna: Antigua és Barbuda, Barbados, Bermuda, Brit Virgin-szigetek, Burkina Faso, Chile, Dominikai Közösség, Elefántcsontpart, Feröer-szigetek, Ghána, Honduras, India, Kajmán-szigetek, Kuvait, Malawi, Mauritánia, Montserrat, Omán, Örményország, Panama, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Szaúd-Arábia, Szváziföld, Turks- és Caicosszigetek, Venezuela. 10. zóna: Anguilla, Benin, Bhután, Brunei, Burundi, Csád, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyenlítıi-Guinea, Egyiptom, Gabon, Haiti, Holland Antillák, Jemen, Kamerun, Kenya, Kirgizisztán, Lesotho, Libanon, Libéria, Madagaszkár, Makaó, Maldívszigetek, Mauritius, Mongólia, Mozambik, Namíbia, Nicaragua, Saint Kitts és Nevis, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Sri Lanka, Szenegál, Szudán, Tanzánia (beleértve Zanzibárt is), Togo, Uruguay, Zambia, 11. zóna: Afganisztán, Amerikai Szamoa, Ascension, Ausztrália külbirtokai (Antarktisz, Norfolk-sziget), Bahama-szigetek, Banglades, Bissau-Guinea, Bolívia, Cook-szigetek, Costa Rica, Diego Garcia, Dzsibuti, Eritrea, Északi-Mariana-szigetek, Etiópia, Falklandszigetek, Fidzsi-szigetek, Francia Polinézia, Gambia, Grenada, Guam, Guyana, Irak, Kambodzsa, Kelet-Timor, Kiribati, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Koreai NDK, Közép-afrikai Köztársaság, Kuba, Laosz, Mali, Marshall-szigetek, Mianmar, Mikronézia, Midway, Nauru, Nepál, Niue, Pakisztán, Palau, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Ruanda, Szent Ilona, Salamonszigetek, Salvador, SaoTomé és Príncipe, Suriname, Szamoa, Szomália, Tádzsikisztán, Tokelauszigetek, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, Türkmenisztán, Új-Kaledónia, Vanuatu, Vietnam, Wake, Wallis és Futuna, Zöld-foki Köztársaság. *Azon országok esetében, ahol a mobil, nem földrajzi számú és vezetékes tarifák azonosak, az adott országnál nincs külön megjelölve, hogy a tarifa a vezetékes, nem földrajzi számú vagy mobilirányú hívásokra vonatkozik. 13

14 2. számú melléklet Hozzáférések havi elıfizetési díja Szerzıdés-kiegészítés a Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. részére Analóg, ISDN2 pmp, ISDN30 komfort-100 szolgáltatásra 1. Az Analóg, ISDN2 pmp, ISDN30 komfort-100 szolgáltatások igénybevételére kötött elıfizetıi szerzıdést az alább részletezett eltérésekkel kell alkalmazni. 2. Az egyedi díjas szolgáltatás a 3. pontban részletezett csatlakozásokat tartalmazza, amelyre a felek között elıfizetıi jogviszony áll fenn. 3. A csatlakozások havi díja Analóg 28 db 3 550,- Ft + ÁFA / db ISDN2 pmp 9 db 5 300,- Ft + ÁFA / db ISDN30 komfort db ,- Ft + ÁFA / db Analóg bérelt vonal 3 db 0,- Ft + ÁFA / db 4. Az Elıfizetı kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzıdés határozott idıtartama alatt 3. pont szerinti csatlakozásait nem szünteti meg és nem íratja át, kivéve az üzleti elıfizetı átalakulásának esetét. Az elıfizetıi jogviszony szüneteltetése vagy a csatlakozás áthelyeztetése esetén a határozott idı a szüneteltetés idıtartamával illetve az áthelyezés teljesítésével meghosszabbodik. 5. Amennyiben az üzleti elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést a határozott idı lejártát megelızıen felmondja, vagy a szolgáltató mondja fel azt a szolgáltató Általános szerzıdési Feltételeiben meghatározott, az elıfizetı érdekkörében felmerülı okból, úgy elıfizetı köteles a szolgáltató számlája alapján megtéríteni a szerzıdésbıl még visszalévı futamidıre vonatkozóan 3550,- Ft/hó/db Analóg, 5300 Ft/hó/db ISDN2, Ft/hó/db ISDN30 havidíjakat kötbérként a Szolgáltatónak megfizetni. A kiszámlázásra tárgy hót követı három hónapon belül kerül sor. 14

15 FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT 3. számú melléklet Tisztelt CIB Bank Zrt.! Debrecen, Simonffy út 2. A MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. nevében megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következıkben foglalt feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése: MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. Számlatulajdonos székhelye: Debrecen, Bartók Béla út Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Jogosult neve: Jogosult képviseletére/cégjegyzésére jogosult személy Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Bıthe Csaba Igazgató; Megyeri Péter Ágazati vezetı Jogosult székhelye/címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Jogosult bankszámla száma: Jogosult számlavezetıjének megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. A felhatalmazás érvényessége: május 1-tıl visszavonásig. A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. és a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. között március 4. napján Vezetékes távközlési szolgáltatások biztosítása tárgyában közbeszerzési eljárás keretében létrejött szolgáltatási szerzıdés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi. A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a számlatulajdonos a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 305. (3) bekezdés szerinti határidıben az ellenszolgáltatást teljesítette. Kelt : Debrecen, március 4. Záradék:.. számlatulajdonos A takarékszövetkezet, mint a Számlatulajdonos számlavezetı pénzintézete tudomásul vesszük, hogy a Jogosult Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Banki azonosító szám:. Kelt :.... pénzintézet 15

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

XII. sz. melléklet Díjszabás

XII. sz. melléklet Díjszabás 1. Forgalmi díjak XII. sz. melléklet Díjszabás Hívás típusa Díjazási időszak Ft/perc Kapcsolási díj Ft/db 0 Ft Hálózaton belül Hálózaton belül helyi nappali 0 Ft Hálózaton belül helyi kedvezményes 0 Ft

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás)

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) 2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2014.

Részletesebben

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás)

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) 2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek... 1 1. Általános rendelkezések... 5 1.1 Megrendelési feltételek... 5 1.1.1 Egyéni előfizetők esetében...

Részletesebben

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek...1 1. Általános rendelkezések...5 1.1 Megrendelési feltételek...5 1.1.1 Egyéni előfizetők esetében...5

Részletesebben

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03.

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. MELLÉKLETEK Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...21 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ...1 1. Bevezetés...1

Részletesebben

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...9 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Jelen ÁSZF mellékletben szereplő szolgáltatások 2014. július 28-ától Algyő, Ásotthalom, Baks, Balástya, Békéscsaba, Bordány, Cegléd, Csengele, Debrecen,

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Hatályos: 2013. november 01-től

Hatályos: 2013. november 01-től Vidékháló Kft. HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK Hatályos: 2013. november 01-től TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS... 3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

NeoPhone a NetTelefon

NeoPhone a NetTelefon NeoPhone a NetTelefon NeoPhone VoIPer árlista Forgalmi díjak (Ft/perc) Nappali időszak Kedvezményes időszak Nettó Bruttó Nettó Bruttó NeoPhone hálózaton belüli hívások 0,00 0,00 0,00 0,00 NeoPhone hálózaton

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft.

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. Belépési díj Kapcsolási díj Havi elıfizetési díj TRIOTEL START díjcsomag 1 20 Hívásirányok csúcsidıben csúcsidın kívül Hálózaton belüli hívások Helyi vezetékes hívás (más vezetékes hálózatba) 9,6 4,8 Egyéb

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás.

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás. 1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás Csúcs időszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 07 és 18 óra (munkanapokon 18 és 07

Részletesebben

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül 1.1.6.1 Magyarországi vezetékes, mobil és speciális hívások telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belül (Ft/perc) 0 Ft 0 Ft Szolgáltató

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Hatályos: 2013.12.01. 1/16

Hatályos: 2013.12.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2013. december 1. napjától

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

1. 1. Volt T-Kábel Magyarország Kft. előfizetők által igénybe vehető szolgáltatási díjcsomagok havi előfizetési díjai *** Szolgáltatási csomag

1. 1. Volt T-Kábel Magyarország Kft. előfizetők által igénybe vehető szolgáltatási díjcsomagok havi előfizetési díjai *** Szolgáltatási csomag 4. sz. melléklet Előfizetési díjak, alap- és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Alapszolgáltatások díjai: 1. 1. Volt T-Kábel Magyarország Kft. előfizetők által igénybe vehető szolgáltatási díjcsomagok

Részletesebben

GDA légi export díjak 2018 /HUF/ * A GDA boríték használata esetén a fuvardíjat nem befolyásolja a csomag súlya. Érvényes 2018.

GDA légi export díjak 2018 /HUF/ * A GDA boríték használata esetén a fuvardíjat nem befolyásolja a csomag súlya. Érvényes 2018. GDA légi export díjak 2018 /HUF/ * A GDA boríték használata esetén a fuvardíjat nem befolyásolja a csomag súlya. Érvényes 2018. december 31-ig AFGANISZTÁN 17573 17573 21575 26155 30504 35352 39894 43896

Részletesebben

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként Afganisztán 69 HUF 1.15 HUF Afganisztán mobil 73.2 HUF 1.22 HUF Albánia 15 HUF 0.25 HUF Albánia mobil 68.4 HUF 1.14 HUF Algéria 49.2 HUF 0.82 HUF Algéria mobil 46.2 HUF 0.77 HUF Amenia 22.2 HUF 0.37 HUF

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Lakossági forint számlacsomagok Számlacsomag neve STANDARD ELEKTRONIKUS Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó 24 18 Törzsbetét

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft.

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhezkötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

használati útmutató A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

használati útmutató A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK KA202 SZAKKÉPZÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK

ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK KA202 SZAKKÉPZÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK KA202 SZAKKÉPZÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK 1. Projektmenedzsment és megvalósítás Hozzájárulás a koordinátor intézmény tevékenységeihez 500 euró havonta Hozzájárulás a partner

Részletesebben

használati útmutató A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

használati útmutató A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK KA2 FELSŐOKTATÁSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK

ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK KA2 FELSŐOKTATÁSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK KA2 FELSŐOKTATÁSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK 1. Projektmenedzsment és megvalósítás Hozzájárulás a koordinátor intézmény tevékenységeihez 500 euró havonta Hozzájárulás a partner

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK KA2 KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK

ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK KA2 KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK ALKALMAZANDÓ TÁMOGATÁSI RÁTÁK KA2 KÖZNEVELÉSI STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK 1. Projektmenedzsment és megvalósítás Hozzájárulás a koordinátor intézmény tevékenységeihez 500 euró havonta Hozzájárulás a partner

Részletesebben

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka, hogy a vízumköteles és nem együttműködő országok állampolgárai

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 4.sz. melléklet

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. Egyszeri díjak (Ft) 1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS Analóg vonal 25 000 5 000 30 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 15 000 3 000 18 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 2 éves hűségnyilatkozattal

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött és helyhez nem kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek

Részletesebben

DPD Szolgáltatás leírás

DPD Szolgáltatás leírás Szolgáltatások Bemutatása belföldi és nemzetközi csomagfuvarozásra A DPD története Európa egyik vezető csomagszállító szolgáltatója, a DPD, multinacionális vállalatok és hagyományos postai szolgáltatók

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

új díjzóna ( től)

új díjzóna ( től) Nemzetközi díjzóna irány megnevezése 1 új díjzóna (2016.12.01- től) régi díjzóna (2016.11.30- ig) MEXIKÓ Nemzetközi 1 Nemzetközi 4 SPANYOLORSZÁG - (SHARED COST) Nemzetközi 1 Nemzetközi 5 BULGÁRIA Nemzetközi

Részletesebben

Felnőttkori túlsúly és elhízás globális előfordulása régiónként

Felnőttkori túlsúly és elhízás globális előfordulása régiónként Felnőttkori túlsúly és elhízás globá előfordulása régiónként Férfiak Európai Régió Albánia 2008-9 Nemzeti 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Örményország 2005 Nemzeti 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Ausztria 2005/6

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-ek ügyfélkapu útján kerül benyújtásra a Hatóság részére.

A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-ek ügyfélkapu útján kerül benyújtásra a Hatóság részére. 1 KIVONAT Az Elektronet Zrt. 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 28. (Adószám: 12848612-2-1.) 2019. augusztus 10. napjától módosítja a vezetékes telefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált sebesség KTV

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 4.sz. melléklet

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

MEHIB ZRT JANUÁR 15-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT JANUÁR 15-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2019. JANUÁR 15-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2019. január 15. 2019. január 15-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz DÍJSZABÁS Egyszeri díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Bekapcsolási díj 6,000 7,500 Alap-, és kapcsolási díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Alapdíj /hó 1920 2400 Alap csomag (meglévő de nem értékesíthető) 1000 1250

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF ) 016. május 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 1.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2018) 139 final számú dokumentum I-IV. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2018) 139 final számú dokumentum I-IV. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. március 15. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2018/0066 (COD) 7212/18 ADD 1 CODIF 8 CODEC 397 VISA 52 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2018. március 14. Címzett:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak.

Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak. A.3. FÜGGELÉK Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak. Díjazási időszakok: nappali időszak (csúcsidőszak): hétfőtől péntekig 7 és 18 óra között kedvezményes időszak (csúcsidőn kívül): hétfőtől

Részletesebben

Nemzetközi zónabesorolások

Nemzetközi zónabesorolások zónabesorolások Ország posta Európa+ EMS gyorsposta Afganisztán 4 4 4 Albánia 3 3 3 Algéria 4 4 4 Amerikai Egyesült Államok 5 5 5 Amerikai Szamoa 6 6 Andorra 3 3 Angola 6 6 6 Anguilla 6 6 Antigua és Barbuda

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. augusztus 19-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

2-05 sz. melléklet (Létavértes, Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-05 sz. melléklet (Létavértes, Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-05 sz. melléklet (Létavértes, Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Csekk, utalás Csoportos beszedés

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KalászNet Kft Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Csekk, utalás Csoportos

Részletesebben

2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált sebesség KTV I

Részletesebben

2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált sebesség KTV I

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Az Erasmus+ program összes tevékenységtípusában a következő országok vehetnek részt: Norvégia Törökország Szerbia3

Az Erasmus+ program összes tevékenységtípusában a következő országok vehetnek részt: Norvégia Törökország Szerbia3 Támogatható országok Az Erasmus+ program a következő országok számára elérhető: Programországok Az Erasmus+ program összes tevékenységtípusában a következő országok vehetnek részt: Az Európai Unió (EU)

Részletesebben

Egyszeri díjak. mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén. 3/d melléklet Szolgáltatási díjak mobil telefon szolgáltatás esetén

Egyszeri díjak. mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén. 3/d melléklet Szolgáltatási díjak mobil telefon szolgáltatás esetén Utolsó módosítás időpontja: 2015.03.09. 1. Egyszeri díjak mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén upc mobiltelefon Belépési díj (az előfizetői csatlakozási pont kiépítése, és a szolgáltatás aktiválásával

Részletesebben

A Kormány 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelete

A Kormány 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelete A Kormány 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelete A Kormány 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelete a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezésérõl és kezelésérõl A Kormány a találmányok

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. augusztus1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési változásairól. Üzleti Általános

Részletesebben

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től Új FedEx tarifák Érvényes 0. január -től Nem számít, hogy a szállítmánya nehéz vagy könnyű, sürgős vagy kevésbé időérzékeny, a FedEx-nél megtalálja a megoldást. Ön is profitálhat a versenyképes árakon

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása 1 A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása T-Mobile Adathálózati és Internet szolgáltatás 8. sz. melléklet Hatályos: 2012. január 1-jétől 1. A szolgáltatási

Részletesebben

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás)

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III. üdülő Digitális simulcast Bruttó díj 1 720

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok:

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok: Aljzatok, dugaszok Az elektromos hálózatok különbözőek a világ különböző tájain. Annyiban egyeznek, hogy valamennyi ország szinuszos [váltóáram]ot használ a lakossági berendezések üzemeltetéséhez. Azonban

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. április 30-ai hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. április 30-ai hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. április 30-ai hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 1. Általános adatok

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-03 sz. melléklet (Tokaj) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Csekk, utalás Csoportos beszedés Max. sebesség

Részletesebben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben 3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Irán 0.00 Brunei Darussalam 0.49 Kiribati 1.66 Jamaica

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 4.sz. melléklet

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE II/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben