Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orson Scott Card KOVÁCSINAS"

Átírás

1

2 Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert

3 A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze délen kezdődött, egy emberrel, akivel Alvin sosem találkozott és sosem fog találkozni életében. Mégis ő hozta mozgásba a dolgokat, melyek végül oda vezettek, hogy Alvin olyasmit követett el, amit a törvény gyilkosságnak nevez éppen azon a napon, hogy inasévei véget értek és teljes jogú férfi vált belőle. Appalachee országában történt, 1811-ben, mielőtt az Appalachee aláírta a Rabszolga-felszabadítási törvényt és csatlakozott az Egyesült Államokhoz, a határhoz közel, ahol az Appalachee találkozik a Királyi Kolóniákkal, és ahol nem akadt olyan fehér ember, aki ne vágyott volna arra, hogy földjét fekete rabszolgákkal műveltesse meg. Rabszolgaság: ez volt aztán az igazi alkímiája az efféle fehér népeknek, legalábbis így gondolták ők maguk. Kiszámították, hogyan válthatják minden fekete ember minden egyes verejtékcseppjét aranyra, és minden fekete asszony elkeseredett nyögését ezüstpénz csilingelő hangjára. Lelkeket adtak-vettek azon a helyen. Mégsem akadt köztük egyetlen egy sem, aki felfogta volna a valódi árát annak, hogy más embereket birtokol. Figyelj jól, és elmondom, hogyan nézett ki a világ Cavil Planter szívében. De előbb dugd ágyba a gyermekeket ez a történet nem az ő fülüknek való, mert olyan éhségről szól, amit még nem értenek meg, és nem akarom, hogy ez a történet tanítsa meg rá őket. Cavil Planter istenfélő ember volt, templomba járó fajta, aki mindig befizette a tizedét. Minden rabszolgáját megkeresztelte, és amint elég jól értettek angolul, hogy megértsék a zsoltárok szavát, keresztény nevet adott nekik. Megtiltotta nekik, hogy sötét praktikákat űzzenek: még egy csirkét sem vághattak le, nehogy egy ilyen egyszerű cselekedetet valami ocsmány istenségnek tett áldozattá változtassanak. Cavil Planter minden cselekedetével az Urat szolgálta. És mi volt a jutalma becsületességéért? Feleségét, Dolorest szörnyű kín és fájdalom emésztette, csuklója és ujjai göcsörtösek lettek tőle, mint egy öregasszonyé. Mire huszonöt éves lett, majd minden este nyöszörögve-sírva merült álomba, hogy Cavil már az ágyukon sem bírt osztozni vele. Próbált segíteni rajta. Hideg vizes borogatással, meleg vizes fürdőkkel, orvosságokkal és kenőcsökkel a kelleténél többet is költött azokra a sarlatán orvosokra, akik a nagy Cameloti Egyetemről szerezték a diplomájukat, és végtelen sorokban hívta a prédikátorokat örökös imáikkal, meg a papokat a bárgyú kántálásaikkal. Mindez mit sem ért. Minden este ott kellett feküdnie mellette, hallgatni a sírását, amíg nyöszörgéssé szelídült, a nyöszörgést, amíg egyenletes lélegzéssé simult, éppen csak egy sóhajtásnyi nyüszítéssel, mikor kifújta a levegőt. Csaknem őrületbe kergette Cavilt a szánalom, harag és elkeseredettség. Úgy érezte, hónapokig nem alszik, míg végül már azt hitte, aludni is elfelejtett. Egész nap a munka, éjszaka meg feloldozásért imádkozott a sötétben fekve. Ha feleségének már nem, legalább magának. Végül maga Dolores nyugtatta meg háborgó lelkét. Minden nap dolgoznod kell, Cavil. Ha nem alszol, nem tudod elvégezni a munkádat, én pedig nem tudok csendben maradni, ahogyan te sem bírod hallgatni. Kérlek... aludj egy másik szobában. Cavil felajánlotta, hogy marad inkább. A férjed vagyok, itt a helyem... mondta, de Dolores jobban tudta, mire van szüksége. Menj mondta. Még a hangját is megemelte. Menj! Így aztán Cavil ment, és szégyellte magát, amiért megkönnyebbülést érzett. Aznap éjszaka zavartalanul aludt, teljes öt órát hajnalig, tán hónapok, tán évek óta nem aludt ilyen jót... reggel pedig bűntudattól gyötörten kelt fel, amiért nem maradt a felesége mellett. Idővel azonban megszokta, hogy egyedül alszik, de gyakran látogatta feleségét, reggel és este. Együtt

4 ettek, Cavil egy székben az asszony szobájában, ennivalója egy kis asztalkán, Dolores pedig az ágyban fekve, keze a lepedőn, akár két élettelen rák, míg egy fekete nő óvatosan megetette. Hiába aludt másik szobában, Cavil mégsem menekült a gyötrelmek alól. Nem lesznek gyermekei. Nem lesz fia, akit felnevelhet és megörökölheti remek ültetvényét. Nem lesz lánya, akit pompás esküvő kíséretében házasíthatna ki. Odalent üresen állt a bálterem mikor elhozta Dolorest a házba, amit neki építtetett, azt mondta: A lányaink itt találkoznak majd a kérőikkel, itt fogják meg először a kezüket, ahogyan mi tettük apád házában. Dolores nem járt le a bálterembe. Csak vasárnaponként jött le, mikor templomba mentek, és azon ritka alkalmakkor, mikor új rabszolgákat vettek, hogy gondoskodjék a megkeresztelésükről. Olyankor mindenki látta őt, és csodálta mindkettőjüket bátorságukért és hitükért minden nehézség ellenére. A szomszédok elismerése azonban sovány vigasz volt, mikor Cavil szemügyre vette álmai romjait. Mindaz, amiért imádkozott... mintha az Úr lajstromba vette volna, aztán a lap szélére minden sor mellé odaírta, hogy nem, nem, nem. A csalódás talán megkeserített volna egy hitében gyengébb embert. Cavil Planter azonban ájtatosan vallásos, egyenes ember volt, és amint a leghalványabb gondolat megfogant a fejében, hogy Isten esetleg rosszul bánt vele, abbahagyta, bármit csinált is éppen, és elővette a kis zsoltároskönyvet a zsebéből, és hangosan elsuttogta a bölcsek szavait. Tebenned bíztam, Uram; Hajtsd hozzám füledet; Légy nékem erős kőszálam. Erősen összpontosította a gondolatait, hogy minden kétség és megbánás elszálljon. Az Úr Cavil Planterrel volt, még megpróbáltatásai alatt is. Egészen addig a reggelig, mikoron a Teremtés könyvét olvasgatta és a 16. szakasz első négy sorára tévedt a tekintete. És Szárai, az Ábrám felesége nem szüle néki; de vala néki egy Egyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala. Monda azért Szárai Ábrámnak: ímé az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az által megépülök. Abban a pillanatban megfogant egy gondolat Cavil Planter fejében: Ábrahám becsületes, tisztes ember volt, és én is az vagyok. Ábrahám felesége nem szült neki gyermeket, ahogyan az én feleségemnek sincs reménye rá. Volt neki egy afrikai rabszolganője a háztartásában, ahogyan az enyémben is vannak. Miért ne tehetnék úgy, ahogyan Ábrahám tett, és egyiküktől nemzzek magamnak gyermeket? Abban a pillanatban, hogy formát öltött a gondolat, rögvest el is borzadt tőle. Hallott már szóbeszédet spanyolokról, franciákról és portugálokról, akik a déli, dzsungelborította szigeteken nyíltan együtt éltek fekete asszonyokkal bizony, ők voltak a legalantasabb élőlények, mintha csak állatokkal háltak volna. Mellesleg, hogyan is lehetne egy fekete nő gyermeke valaha is az ő örököse? Egy keverék fiúnak annyi esélye van, hogy ültetvényt birtokoljon az Appalachee-ban, mint amennyi arra, hogy szárnyra kél és repülni fog. Cavil rögtön ki is verte a gondolatot a fejéből. Ahogy azonban reggelinél ült a felesége mellett, csak visszatért a gondolat. Azon kapta magát, hogy figyelte a fekete nőt, aki a feleségét etette. Akárcsak Hágár, ez a nő is egyiptomi, nem igaz? Figyelte, ahogy karcsú dereka könnyedén elfordult, mikor Dolores szájához emelte a kanalat. Figyelte, ahogy előrehajolt, hogy a törékeny asszony ajkához tartsa a poharat, és melle egészen nekifeszült az ingjének. Figyelte, ahogy finom ujjai a morzsákat és a leves cseppeit törlik le Dolores ajkáról. Arra gondolt, hogy őt érintik meg ezek az ujjak, és enyhén megreszketett. Bensőjében azonban mintha földrengés dúlt volna.

5 Egy szó nélkül viharzott ki a szobából. A házon kívül megragadta a zsoltároskönyvét, és felcsapta. Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Még el sem suttogta a szavakat, fölnézett, és meglátta az ültetvényen dolgozó asszonyokat, amint a pataknál mosdottak. Köztük volt az a fiatal lány, akit alig pár napja vett, hatszáz dollárért, mert bár apró termetű volt, jól fog majd szülni. Olyan frissiben érkezett a hajóról, hogy még egy morzsányi keresztényi szerénységet sem tanult. Állt a vízben, meztelen, előrehajolt és vizet öntött egy kis edényből a fejére, meg a hátára. Cavil meredten állt és figyelte. Ami felesége hálószobájában apró, bűnös gondolatként fogant meg, immár buja révületté vált. Sosem látott még olyan kecseset, mint egymásnak simuló, lágyan mozgó feketekék combjait, olyan csábítót, mint a borzongás, amit a hátán végigcsorduló hideg víz keltett. Ez volt a válasz buzgó imádságaira? Azt akarta talán mondani az Úr, hogy ővele is úgy van, ahogyan Ábrahámmal volt? Ugyanígy lehetett boszorkányság is. Ki tudja, miféle fortélyokkal bírtak ezek az Afrikából frissiben hozott feketék? Tudja, hogy itt vagyok és figyelem, ezért hoz kísértésbe engem. Ezek a feketék igazán az ördög gyermekei, amiért ilyen ördögi gondolatokat keltenek bennem. Elszakította pillantását az új lánytól és elfordult, égő tekintetét a könyv lapjaira szegezte. Csakhogy a könyv valahogyan átlapozódott mikor lapozhatott bele? és az Énekek Éneke sorai kerültek a szeme elé. A te két emlőd olyan, mint két vadkecske, egy zergének kettős fia, amelyek a liliomok közt legelnek. Istenem, segíts suttogta. Szabadíts meg a bűbájtól. Nap mint nap suttogta az imát, mégis, nap mint nap vágyakozva figyelte a rabszolganőit, különöst ezt az új szerzemény leányt. Miért nem figyelt oda rá az Isten? Hát nem volt mindig igaz ember? Nem volt mindig jó a feleségéhez? Nem volt mindig becsületes az üzletben? Hiszen mindig fizette a tizedet és adott alamizsnát. Jól bánt a rabszolgáival és a lovaival is, nem? Miért nem védte meg őt a Mennyek Ura, és űzte el róla ezt a fekete rontást? Mégis, vallomása még imádkozás közben újabb bűnös képzelgésekké alakult. Ó, Uram, bocsáss meg nekem, amiért arra gondolok, hogy az új lány a hálószobám ajtajában áll, zokog, mert a felvigyázó megvesszőzte. Bocsáss meg, amiért azt képzelem, hogy az ágyamba fektetem és fölemelem a szoknyáját, hogy olyan erős gyógyírral kenegessem be a sebeit, amitől azok nyomban, a szemem láttára múlnak el a combján és a fenekén, ő pedig finoman kuncogni kezd, meg fészkelődni a lepedőn, aztán a válla fölött rám néz, mosolyog, a hátára fordul és felém nyúl... Ó, Uram, bocsáss meg, ments meg! Ahányszor csak megesett, végül mindig azon csodálkozott: miért akkor törnek rám ezek a gondolatok, mikor imádkozom? Talán ugyanolyan igaz ember vagyok, mint Ábrahám; talán az Úr küldi ezeket a vágyakat. Hiszen nem akkor jutott először eszembe ilyen gondolat, mikor a szentírást olvasgattam? Az Úr csodákra képes... mi történik, ha magamévá teszem ezt az új leányt, és gyermek fogan belőle, az Úr pedig csodát tesz és a gyermek fehér lesz? Isten segedelmével minden lehetséges. Egyszerre volt csodálatos és szörnyű gondolat. Bárcsak igaz lenne! Ábrahám azonban hallotta Isten hangját, ezért aztán sosem kellett azon töprengenie, mit akarhat tőle Isten. Isten azonban soha egy szót sem szólt Cavil Planterhez. Miért nem? Miért nem mondta meg neki Isten egyenesen? Vedd a lányt, a tiéd! Vagy: ne érintsd, mert tiltott ő neked! Csak hadd halljam a hangodat, Uram, hogy tudjam, mit kell tennem!

6 Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. Aztán egy napon, 1810-ben, imája meghallgatásra talált. Cavil a gabonaszárítóban térdelt, ami ebben az évszakban üres volt, hiszen a tavalyit már eladták, az idei pedig még a szántóföldeken zöldellt. Éppen imájával és bűnös gondolatainak meggyónásával viaskodott, míg végül hangosan felkiáltott. Hát senki sem hallja meg Imádságom? Ó, hallak én, éppen eléggé felelte egy szigorú hang. Cavil először rettentően megijedt, attól félt, hogy valaki idegen a felvigyázója, vagy egy szomszédja meghallotta valamelyik szörnyű vallomását. Mikor azonban fölnézett, látta, hogy nem ismerőssel akadt dolga. Mégis rögvest tudta, milyen emberrel áll szemben. Izmos karja, napbarnította arca, kigombolt ingje kabátot nem is viselt rögtön elárulta, hogy nem úriember. De nem is mihaszna fehér naplopó volt, és nem is kereskedő. Szigorú ábrázata, hűvös tekintete, feszes izmai akár a pattanásig húzott rugó a farkascsapdában: tagadhatatlanul olyan ember volt, akinek korbácsa és vasakarata fegyelmet tud tartani minden, ültetvényen dolgozó rabszolga között. Egy felvigyázó. Csakhogy erősebb és veszélyesebb volt, mint bárki felvigyázó, akit Cavil valaha is látott. Rögtön tudta, hogy ez a felvigyázó minden morzsányi erőt képes kicsikarni minden lusta majomból, aki megpróbálja elkerülni a munkát a földeken. Bárki ültetvényének felvigyázója legyen is, annak a birtoka virágzó gazdaság. Cavil azonban azt is tudta, hogy ő sosem merne ilyen embert felbérelni, mert olyan erős volt, hogy Cavil hamarost elfelejtené, ki a gazda a háznál. Sokan szólítottak már gazdájuknak mondta az idegen. Tudtam, hogy te rögtön fel fogod ismerni, ki vagyok én. Honnét tudta ez az ember, hogy mire gondolt Cavil elméje rejtett zugaiban? Akkor tehát valóban felvigyázó vagy? Ahogy egykor volt, akit nem egyszerűen mesternek, hanem a Mesternek szólítottak, úgy én nem egy felvigyázó vagyok, hanem a Felvigyázó. Miért jöttél? Mert szólítottál. Hogyan szólíthattalak, mikor soha életemben nem láttalak még? Ha a láthatatlant szólítod, Cavil Planter, persze, hogy olyasmit fogsz majd látni, amilyet még soha azelőtt. Cavil csak ekkor értette meg igazán, miféle jelenést lát saját gabonaszárítójában. Egy ember, akit sokan gazdájuknak szólítottak, válaszolt az imádságára. Mindenható Jézus urunk! kiáltotta Cavil. A Felvigyázó ettől rögvest hátrahőkölt, feltartotta kezét, mintha azzal próbálná hárítani Cavil szavait. Tilos bárkinek is ezen a néven neveznie engem! kiáltotta. Cavil riadtan a földre vetette magát. Bocsáss meg, Felvigyázó! De ha méltatlan vagyok rá, hogy a nevedet kimondjam, hogyan nézhetek az arcodba? Vagy talán ütött az órám, és még ma meghalok, feloldozatlanul? Jaj neked, bolond mondta a Felvigyázó. Tán azt hiszed, hogy az arcomat látod? Cavil fölemelte a fejét és a férfira nézett. Látom a szemedet is, ahogyan letekint rám. Azt az arcot látod, amit kitaláltál magadnak a fejedben, a testet, amit saját képzeleted idézett meg hozzá. Gyenge tudatod sosem fogná föl, mit lát, ha igaz valómban pillantanál meg. Józanságod véd meg téged azáltal, hogy kitalál egy maszkot, amit közénk tart. Ha Felvigyázóként látsz engem, annak oka az, hogy ez a külső bír azzal a nagysággal és hatalommal, melyet nekem tulajdonítasz. Ezt az alakot szereted

7 és féled egyszerre, ez az alak késztet imádatra és rettenetre. Sok néven illettek már: a Fény Angyala és Sétáló Ember, Hirtelen Jött Idegen és Fényes Látogató, A Rejtőző és a Háború Oroszlánja, a Vas Pusztítója és a Víz Hordozója. Ma Felvigyázónak neveztél, ezért neked ez az én nevem. Megtudhatom valaha is az igazi nevedet, vagy megismerhetem igazi arcodat, ó, Felvigyázó? A Felvigyázó arca elsötétült és félelmetessé vált, kitátotta a száját, mintha ordítani akarna. Eddig a világon csak egyvalaki akadt, aki látta igaz alakomat, neki pedig pusztulnia kell! Mennydörgés gyanánt csattantak a szavak, velejéig megrázták Cavil Plantert, ezért próbált is megkapaszkodni a földben, nehogy elsodorja a szavak ereje. Ne pusztíts el arcátlanságomért! könyörgött Cavil. A Felvigyázó válasza gyengéd volt, akár a reggeli napfény. Elpusztítani? Hogyan is tenném, mikor téged választottalak ki, hogy megismerkedj titkos tanaimmal, olyan evangéliummal, amit sem pap, sem senki lelkipásztor nem ismer. Engem? Már tanítgattalak, te pedig megértetted. Tudom, hogy szeretnéd azt tenni, amit parancsolok, de a hited még gyenge. Még nem vagy teljesen az enyém. Cavilnek nagyot dobbant a szíve. Lehetséges, hogy a Felvigyázó meg akarja adni neki azt, amit Ábrahámnak is megadott? Méltatlan vagyok, ó Felvigyázó! Hát persze, hogy méltatlan vagy. Senki sem méltó hozzám, nem, egyetlen lélek sem ezen a világon. Mégis, ha engedelmeskedsz, talán kedvemre teszel. Ó, úgy lesz, kiáltotta magában Cavil, igen, nekem adja a nőt! Amit csak parancsolsz, Felvigyázó. Gondolod, hogy neked adnám Hágárt, csak hogy csillapítsd ostoba bujaságod, és gyermek utáni vágyadat? Nemesebb célom van. Ezek a fekete emberek Isten fiai és lányai, de Afrikában az ördög hatalma alatt éltek. Az a szörnyű pusztító megfertőzte a vérüket mit gondolsz, mi másért lennének feketék? Sosem menthetem meg őket, amíg minden nemzedék tisztán feketének születik, mert addig az ördög uralkodik felettük. Hogyan lehetnének ismét az enyéim, ha te nem segítesz? Akkor hát fehérnek születik a gyermekem, ha magamévá teszem a lányt? Nekem csak az számít, hogy ne legyen tiszta fekete. Érted már, mit kívánok tőled? Nem egy Ismáelt, hanem sok gyermeket; nem egy Hágárt, hanem sok asszonyt. Cavil alig merte megnevezni szíve legtitkosabb vágyát. Mindegyiket? Neked adom őket, Cavil Planter. Ez a gonosz nemzedék a te tulajdonod. Ha állhatatos vagy, létrejöhet egy másik nemzedék, ami már az enyém. Úgy lesz, Felvigyázó! Senkinek sem beszélhetsz arról, hogy láttál. Csak azokhoz szólok, akik vágyaik folytán már amúgy is felém és munkám felé fordulnak, akik már szomjaznak az után a víz után, amit én kínálok nekik. Senki emberfiának nem szólok, Felvigyázó! Engedelmeskedj, Cavil Planter, és ígérem, hogy életed végén ismét találkozol velem és megtudod, mi vagyok valójában. Abban a pillanatban azt mondom majd neked, az enyém vagy, Cavil Planter. Jöjj, és legyél igaz rabszolgám örökre. Boldogan! kiáltotta Cavil. Boldogan! Boldogan! Kitárta karját és átölelte a Felvigyázó lábát. Ám ahol a lábát kellett volna érintenie, nem volt már ott semmi. Eltűnt. Attól az estétől fogva Cavil Planter rabszolganőinek nem volt nyugodalma. Cavil magához vitette őket éjszaka és próbált úgy bánni velük, olyan erővel és hatalommal, ahogyan azt a Felvigyázótól látta. Ha rám néznek, az Ő arcát kell látniuk rajtam, gondolta Cavil, és úgy is volt.

8 Először azt a bizonyos új rabszolgalányt vette magához, aki még alig értette meg az angol nyelvet. Először rémülten felkiáltott, amíg Cavil olyan hurkákat ütlegelt a pálcájával a testére, amilyeneket vágyálmaiban látott. Aztán nyöszörögve engedte, hogy Cavil megtegye vele, amit a Felvigyázó parancsolt neki. Akkor, az első alkalommal azt gondolta, a nyöszörgés olyan volt, mint Dolores hangja, mikor csendben sírdogált az ágyában, és ugyanazt a mélyről fakadó sajnálatot érezte, amit szeretett felesége iránt. Majdnem kinyúlt, hogy gyengéden megérintse a lányt, ahogyan egykor Dolorest vigasztalta. Aztán eszébe jutott a Felvigyázó arca és arra gondolt, ez a fekete lány az ő ellensége; az én tulajdonom. Márpedig, ahogy az embernek gondoznia kell az Isten által rábízott földet, úgy én sem hagyhatom meddőn ennek a fekete nőnek a méhét. Hágár, így nevezte azon az első éjszakán. Nem is tudod, milyen áldásban részesítlek téged. Másnap reggel a tükörbe nézett és valami új dolgot látott az arcán. Harciasságot, rejtett erőt. Ah, gondolta Cavil, senki sem látta még, milyen vagyok igazából, még én magam sem. Csak most ébredek rá, hogy magam is az vagyok, ami a Felvigyázó. Attól kezdve egy pillanatig sem érzett szánalmat éjszakai ténykedése során. Pálcával a kézben az asszonyok kunyhójába ment és rámutatott egyikükre, akinek vele kellett mennie. Ha valamelyik visszamaradt, a pálcától tanulta meg, mennyibe kerül az ellenkezés. Ha bárki fekete, férfi vagy nő tiltakozni próbált, Cavil másnap gondoskodott róla, hogy a Felvigyázó vérrel kapjon elégtételt. Senki fehér ember nem sejtette és senki fekete nem merte megvádolni. Az új lány, az ő Hágárja esett elsőként teherbe, ő pedig büszkén figyelte, ahogy növekszik a hasa. Cavil ekkor értette meg igazán, hogy a Felvigyázó valóban kiválasztotta, ő pedig vad büszkeséget és örömet érzett ezért. Gyermek születik, az ő gyermeke. Már egyértelmű is volt előtte a következő lépés. Ha fehér vére annyi fekete lelket menthet meg, amennyit csak bír, akkor nem tarthatja meg a keverék gyermekeket, nem igaz? Eladja őket délre, mindegyiket más vevőnek, más városba, aztán a Felvigyázóra bízza, hogy felcseperedjenek és elhintsék magvaikat az egész, szerencsétlen fekete népség között. És minden reggel figyelte, ahogy a felesége elfogyasztja a reggelijét. Cavil, szerelmem mondta az asszony egy napon, valami baj van? Sötét árnyékot látok az arcodon, haragot, s talán könyörtelenséget is. Talán veszekedtél valakivel? Nem szólnék, de... megrémítesz. Gyengéden megtapogatta felesége göcsörtös kezét, miközben a fekete nő félig lecsukott szemhéja alól figyelte. Senki emberre nem haragszom mondta Cavil gyengéden. Amit kegyetlenségnek gondolsz, nem más, mint a földbirtokos hatalma. Jaj, Dolores, hát hogyan gondolhatsz engem kegyetlennek, ha rám nézel? Felesége elpityeredett. Bocsáss meg mondta. Csak képzeltem. Te vagy a legkedvesebb ember, akit valaha is ismertem... bizonyára az ördög ültetett ilyen látomást a fejembe. Tudod, az ördög képes hamis látomásokat küldeni, de csak a komisz embert tévesztheti meg. Bocsáss meg komiszságomért, drága férjem! Ő pedig megbocsátott neki, de Dolores nem hagyta abba a sírást, míg nem küldetett papért. Nem csoda, hogy az Úr csak férfiakat választott prófétának. Az asszonyok túl gyengék és kíméletesek voltak, hogy elvégezzék a Felvigyázó munkáját. így kezdődött hát. Az első lépés ezen a sötét és szörnyű úton. Sem Alvin, sem Peggy nem ismerte ezt a történetet, amíg meg nem tudtam és hosszú idő múltán elmondtam nekik. Mindketten felismerték, hogy ez volt mindennek a kezdete. De nem akarom, hogy azt gondoljátok, csak ez volt az oka minden rossznak, ami megtörtént. Voltak más döntések, más tévedések, hazugságok és szándékos kegyetlenségek. Az ember fiának számos segítője akadhat, hogy megtalálja a pokolba vezető legrövidebb utat, de senki más nem bírhatja rá, hogy megtegye az első lépést.

9 Szökevény Peggy azzal ébredt a reggel, hogy Alvin Millerrel álmodott, s az álom mindenféle szörnyű vágyakkal töltötte meg a szívét. El akart szaladni a fiú elől, és maradni, hogy megvárja; el akarta felejteni, hogy ismerte, és mindig figyelemmel kísérni. Hevert az ágyán, majdnem lehunyt szemmel figyelte, ahogy a pirkadati félhomály lassan belopózik padlásszobája sötétjébe. A kezemben tartok valamit, vette észre. Úgy összeszorította az ujjait, hogy mikor végre kinyitotta a tenyerét, úgy fájt, mintha megcsípte volna valami. Nem csípés volt, hanem a doboz, amiben Alvin magzatburkának darabját őrizte. De az is lehet, gondolta magában, hogy valami tényleg megcsípte, méghozzá jó nagyon, és csak most érezte meg a fájdalmat. Peggy el akarta hajítani a dobozt, amilyen messze csak lehet, vagy eltemetni jó mélyre, aztán elfeledni, hova ásta el, víz alá vetni, aztán köveket dobni rá, hogy ne ússzon tova. Ó, nem úgy gondolom ám, mondta némán, bocsánat, hogy ilyesmi eszembe jutott, de már jön, annyi év után visszatér Hatrack Riverbe és nem az a fiú lesz, akit a jövő ösvényein láttam, nem az a férfi lesz, akivé válni láttam. Még csak egy fiú, alig tizenegy éves. Eleget látott már az életben ahhoz, hogy belül talán megfelnőttedjen, amennyi gyászt és fájdalmat tapasztalt, többet, mint mások egy emberöltő alatt, de mégis csak tizenegy éves lesz, mikor besétál a városba. Én pedig nem akarok tizenegy éves Alvint itt látni. Engem fog keresni rögtön, tudja ki vagyok, bár még sosem látott. Tudja, hogy láttam a jövőjét azon az esős napon, mikor megszületett, ezért eljön, és azt mondja majd: Peggy, tudom, hogy fáklya vagy, tudom, hogy te írtad Mendemondó könyvébe, hogy Teremtő leszek. Mondd meg hát, mit kellene tennem! Peggy tudta, hogy ezt fogja mondani, és tudta, hányféle más módon, más szavakkal kérheti még hiszen látta már százszor, ezerszer. Ő pedig megtanítja rá, Alvinból nagy ember lesz, igazi Teremtő, és... Aztán egy napon, mikor már jóképű, huszonegy esztendős legény, én pedig felvágott nyelvű, huszonhat éves leány leszek, Alvin olyan hálás lesz, olyan lekötelezett, hogy házasságot ajánl, mintha ez lenne a kötelessége. Én pedig, aki ennyi éven át szerelmes betege voltam, telve álmokkal, hogy mit fog tenni, és mit teszünk majd együtt, én azt mondom, igen, és olyan felesége leszek, akit igazából sosem akart elvenni, a tekintete pedig más nők után fog sóvárogni életünk hátralévő részében... Peggy azt kívánta, olyan nagyon kívánta, bárcsak ne tudná biztosan, hogy így lesz. Peggy azonban fáklya volt, a legerősebb fáklya, akiről valaha is hallott, még erősebb is, mint amennyire Hatrack River lakói sejtették. Felült, és nem dobta el a dobozt, nem is rejtette el, vagy törte össze, és nem is ásta el. Ehelyett kinyitotta. Odabent Alvin magzatburkának utolsó darabja hevert, szárazon és fehéren, mint egy megpörkölődött papírdarab a kandalló hamujában. Tizenegy évvel ezelőtt, mikor Peggy anyja bábaként átsegítette a csecsemőt az életbe, és Alvin először kapott levegő után apa fogadójában, Peggy lehúzta a vékony, véres hártyát az arcáról. Alvin, egy hetedik fiú hetedik fia, és a tizenharmadik permek... Peggy azonnal látta, miféle lehetőségek állnak előtte az életben. Halál. Arra tartott százféle halál, százféle baleset egy olyan világban, ami úgy tűnt, meg akarja ölni még mielőtt igazán élhetett volna. Akkor még csak a kis Peggy volt, öt éves, de már két éve fáklyaként látott a lelkekbe, és még sosem látott olyan gyermeket, akire ennyiféle halál várt. Peggy átkutatta élete minden ösvényét, és csak egyetlen olyan utat látott, amelyen át fiúból férfivá válhat. Ehhez pedig meg kellett tartsa a magzatburkot, és távolból figyelnie, hogy amikor látja a halált kinyúlni érte, használja a magzatburkot. Csak egy csipetnyi kellett belőle, hogy elmorzsolja az ujjai közt és elsuttogni, minek kell történnie, látnia kellett a fejében, és megtörtént. Megmentette a vízbefúlástól, egy feldühödött bölénytől, megóvta, nehogy lecsússzon a tetőről, sőt, egyszer még egy gerendát is kettévágott,

10 mikor majd húsz méterről lezuhanván csaknem agyonnyomta egy félig kész templom padlóján; szépen kettőbe hasadt, a fiú két oldalára zuhant, közte éppen csak annyi hely maradt, hogy egy haja szála se görbüljön. Még vagy száz másik alkalommal kerülte el a halált, mikor Peggy jó előre cselekedett, olyan korán, hogy senki sem gondolta volna, hogy a fiú élete egyáltalán veszélyben forog. Hogyan? Maga sem tudta igazán, csak annyit, hogy a fiú saját hatalmát, veleszületett erejét használta hozzá. Az évek során Alvin is megtanult egyet s mást annak fortélyáról, hogy olyanná alakítsa a tárgyakat, amilyenné akarja, hogy együtt maradjanak, vagy éppen váljanak szét. Végül az elmúlt évben, mikor belekeveredett a rézbőrűek és fehérek közti háborúba, már maga mentette meg saját életét, ezért Peggynek nemigen akadt dolga. És ez jó dolog volt, mert már alig maradt valami abból a magzatburokból. Lecsukta a doboz tetejét. Nem akarom látni, gondolta. Nem akarok többet tudni róla. Ujjai azonban megint kinyitották a dobozt, mert persze tudni akarta. Úgy tűnt, Peggy fél életét vele töltötte, megérintette a magzatburkot, megkereste a szíve lángját messze északnyugaton, a Wobbish országában, Erélyegyházán, hogy megnézze, hogyan boldogul, belenézett a jövőjébe, hogy lássa, miféle veszedelem leselkedik rá. Mikor pedig megbizonyosodott róla, hogy jól van, távolabbra nézett a jövőbe és látta, hogy egy nap visszatér Hatrack Riverbe, ahol született és Peggyt keresi majd, az arcába néz és azt mondja, te voltál, aki annyiszor megmentett, aki látta, hogy Teremtő leszek, mielőtt bárkinek eszébe jutott volna ilyesmire gondolni. Peggy pedig majd figyeli, ahogy megtanulja használni a hatalmát, látja, hogyan végzi a dolgát, hogy fölépíthesse a kristályvárost. Látta, hogy gyermekeket nemz neki, látta, ahogy megérinti a csecsemőket Peggy karjában; látta, melyik gyermekük marad életben és melyik hal meg; és végül látta... Könnyek peregtek az arcán. Nem akarom tudni, mondta. Nem akarom tudni a jövő útjait. Más lányok álmodhatnak a szerelemről, a házasság öröméről, arról, hogy erős, egészséges gyermekek szülei lesznek; én azonban minden álmomban halált látok és fájdalmat, meg félelmet, mert az én álmaim igaz álmok, többet tudok, mint bárki más és mégis reménykedem a lelkem mélyén. Igen, Peggy reménykedett. Igen ám, az már biztos még mindig kétségbeesetten kapaszkodott a reménybe, mert hiába tudta bárki ember életének útját, néha elkapott egy pár pillanatot, egyes napok kristálytiszta látomását, egyes órákat, egyes örömteli, múló pillanatokat; ilyenkor úgy érezte, megéri majd a sok szenvedés, hogy eljusson odáig. A gond az volt, hogy ezek a pillanatok oly ritkák és aprók voltak Alvin életének terebélyes jövőjében, hogy nem talált olyan utat, ami oda vezetett volna. Az utak, melyeket könnyedén megtalált, amik egyszerűek voltak, amik a legvalószínűbb, hogy bekövetkeznek, mind oda vezettek, hogy Alvin szerelem nélkül veszi feleségül, hálából és kötelességből, melynek vége nyomorúságos házasság lesz. Akárcsak Lea története a Bibliában, akit jóképű férje, Jákob gyűlölt, bár Lea szerette és több gyermeket szült neki, mint a többi felesége, és meg is halt volna érte, ha azt kéri tőle. Gonosz dolgot tett Isten az asszonyokkal, döntötte el Peggy, amiért vágyakozunk férj és gyerekek után, míg egy merő önfeláldozás, nyomorúság és gyász lesz az életünk tőle. Ilyen szörnyű lett volna Éva bűne, hogy Isten minden asszonyt ilyen szörnyű átokkal sújtson? Nyögni fogsz, és gyermekeket szülni, mondotta a Mindenható Könyörületes Isten. Vágyakozni fogsz a férjed után, aki uralkodni fog fölötted. Ez emésztette őt belülről vágyakozás a férje iránt. Bár még csak egy tizenegy éves fiút látott, aki nem feleséget, hanem tanárt keresett. Lehet, hogy még csak egy kisfiú, gondolta Peggy, de én már nő vagyok, és láttam, milyen férfi lesz belőle, aki után vágyódom. Kezét a mellére tette; olyan nagynak és lágynak tűnt, még mindig kicsit idegennek érezte nemrég még vékony, csontos, és kemény testén, ami mostra már lágyult, akár egy borjú, amit felhizlalnak, mire a tékozló fiú hazatér. Megborzongott, ha arra gondolt, mi történt a felhizlalt borjúval, és ismét megérintette a magzatburkot, hogy lásson: A távoli Erélyegyházán az ifjú Alvin utolsó reggelijét fogyasztotta otthon, anyja asztalánál. A zsák, amibe holmiját készítették, a padlón hevert az asztal mellett. Anyja arcán leplezetlenül peregtek a könnyek. A fiú szerette az anyját, de egy pillanatig sem sajnálta, hogy mennie kell. Otthona sötét hely lett,

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz

A legkedvesebb fiú rabszolga lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja A legkedvesebb fiú rabszolga lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Kerr és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben