Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása"

Átírás

1 Megjelentek a várva várt pályázatok A as uniós fejlesztési periódus nyitányaként október 10-én négy új kiírás jelent meg vállalkozások számára. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Határidő: Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium A pályázat célja A pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által. A felhívás célcsoportjába azon vállalkozások és vállalkozók tartoznak, amelyek: magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt terméket előállító iparágak vállalkozásai; hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak; a fejlesztés az Ágazati fókusz című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik; a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik Pályázók köre A pályázat keretében azok a mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak, amelyek rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel; éves átlagos statisztikai létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt; a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összege, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel minimum 50 millió Ft; 1

2 a legutolsó lezárt, teljes üzleti év mérleg-főösszege nagyobb mint az igényelt támogatás; a fejlesztés az Ágazati fókusz című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik; a beruházást nem a Közép-Magyarországi Régió területén valósítják meg. Elszámolható költségek Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja, kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek, kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége, területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek. Külföldi árubemutató szervezése magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódóan terembérlet díja dekorációs költségek technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.) sajtótájékoztató költsége. Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások marketingakciók költsége, marketingeszközök (többször használatos) elkészítése, beszerzése, formatervezés, grafikai tervezési és fordítási költségek, árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó tolmács igénybevétele, árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei, árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei. Online megjelenés (idegen nyelvű honlap kialakítás) domain név regisztráció, webtárhely, szoftverek, programozás és betanítás díja. Tanácsadás igénybevétele (az összes elszámolható költség max. 5%-a) Max. nettó ,- Ft/embernap díjazás elszámolható Külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás díja 2

3 Piackutatás elkészítésének költsége (maximum Ft értékben) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége Szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének költsége, Minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége Szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás igénybevétele, A szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei. Kötelező vállalások A projekt befejezését követő 2 üzleti évben megtartani a 2013-as átlagos statisztikai létszámot; Külkereskedelmi felelős kijelölése és alkalmazása a 3 éves fenntartási időszak végéig; Piackutatás elkészítése: a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást kell végezni a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően. Két idegen nyelven is elérhető honlap; A Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel kapcsolatot tartani. A támogatás formája, mértéke A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%- a. Az igényelhető támogatás összege minimum 3 millió forint, maximum 7,5 millió forint lehet. A pályázat beadási határideje A pályázatok benyújtása december 31-ig vagy forráskimerülésig lehetséges. A pályázatról bővebben az alábbi linkent olvashat: Amennyiben pályázat témában tanácsra van szüksége, kérem, írjon vagy hívjon a callcenter-en keresztül. Forrás: 3

4 Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 1. a pályázat célja Pályázat célja a munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek megvalósítása, az otthonfoglalkoztatás és az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésének támogatása. Jelen kiírás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását. A rugalmas munkaidő kialakításával a kisgyermeket nevelő szülők, illetve egyéb csoportok munkaerőpiaci visszatérését elősegítik. 2. Támogatottak köre A rugalmas munkaszervezés területén tevékenykedő kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy konzorciumok, amelyek a rugalmas munkaszervezés, valamint a munka és a magánélet összehangolása területén referenciákkal igazolható tapasztalattal rendelkeznek (2011. január 1-et követő minimum 5 db alátámasztott referencia); műhelymunkában szerzett tapasztalat (5 műhelymunka szervezéséről igazolás); a szakmai tevékenységgel összefüggő foglalkoztatottak létszáma (konzorcium esetén tagonként átlagosan) minimum 5 főt (szakmai önéletrajzokkal alátámasztandó); az előző lezárt pénzügyi évben a(z) (ár)bevételének összege legalább 50%-át eléri a támogatás összegének. A konzorciumi tagok maximális száma: 5 db. 3. A Támogatás formája, mértéke A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az összes elszámolható költség 100 százaléka. Az igényelhető támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 350 millió forint lehet. Az átvilágítani tervezett vállalkozások összlétszáma (fő) Igényelhető maximális támogatás (millió Ft) >

5 Előleg igénylésére van lehetőség. Nem támogatható a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés. 4. A pályázat beadási határideje A pályázatok benyújtása december 31-ig lehetséges. 5. támogatható tevékenységek Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása: o kiválasztás; o mentorálás; o szervezeti szükségletfelmérés; o működési mód áttekintése; o fejlesztési javaslatok; Projektmenedzsment és együttműködés a nyertes szervezetekkel; Műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása; Tájékoztatás és nyilvánosság. 6. Elszámolható költségek Előkészítési költségek; Bérköltség; Rendezvényszervezési költségek; Utazási költség; Szállásköltség; Tájékoztatás és nyilvánosság; Szakértői díjak. 7. A pályázat benyújtásának benyújtásakor szükséges dokumentumok Éves beszámoló; aláírási címpéldány; árajánlatok; szakmai önéletrajzok. További információ: 5

6 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Határidő: Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium A pályázat célja A vállalkozások termelési kapacitásainak fejlesztése céljából eszközbeszerzésre és hozzá kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházásra, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni. A felhívás célcsoportjába azon vállalkozások és vállalkozók tartoznak, amelyek: magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt terméket előállító iparágak vállalkozásai; hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak; a fejlesztésük az Ágazati fókusz című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik; a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik Pályázók köre A pályázat keretében azok a mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak, amelyek rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel; éves átlagos statisztikai létszám a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; a projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a benyújtást megelőző, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt; legutolsó lezárt, teljes üzleti év mérleg-főösszege nem haladja meg a projekt összes elszámolható költségének összegét; a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a a az Ágazati fókusz című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik; a beruházást nem a Közép-Magyarországi Régió területén valósítják meg. Támogatható tevékenységek gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése; az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új infrastrukturális és ingatlan beruházás (önállóan nem támogatható); információs technológiafejlesztés kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó 6

7 a termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how eszköz beszerzése (önállóan nem támogatható); informatikai eszközök és szoftverek (önállóan nem támogatható); beszerzések (önállóan nem támogatható); Elszámolható költségek Új termelő eszköz beszerzése (minimum a projekt összköltségének 50%-át el kell érnie): új, egyenként minimum nettó ,- Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése; eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés; eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás; eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez. Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (maximum a projekt összköltségének 25%-áig): technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó ,- Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése; eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés; eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás; eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez. Infrastrukturális és ingatlan beruházás: az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás) az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése: közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a vételár közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségei; közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése: termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások; immateriális javak (licenc) költségei; 7

8 testreszabás költségei; migrációs (adatok is) fejlesztések költségei; betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva). Termelőeszközhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára: kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használható fel; a számviteli törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg; legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. Kötelező vállalások A projekt befejezését követő 2 üzleti évben megtartani a 2013-as átlagos statisztikai létszámot; A projekt befejezését követő 2 üzleti évben növelni a nettó árbevételt évente átlagosan minimum 5%-al. A támogatás formája, mértéke A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió forint, maximum 100 millió forint lehet. A pályázat beadási határideje A pályázatok benyújtása december 31-ig vagy forráskimerülésig lehetséges. A pályázatokról bővebben az alábbi linken olvashat: Amennyiben pályázat témában tanácsra van szüksége, kérem, írjon : vagy hívjon a callcenter-en keresztül. Forrás: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása I. pillér Határidő: Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Figyelem! A pályázat első pillérére kizárólag vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző szervezetek pályázhatnak, akik vállalják, hogy a vállalkozni kívánó fiatalokat felkészítik saját vállalkozásuk indítására. 8

9 A pályázat célja A program célja új egyéni- vagy mikro-vállalkozás indítását tervező év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük elkészítéséhez nyújtott ismeret- és készségfejlesztés, valamint az indulás forrásigényének támogatása az életképes üzleti tervük megvalósítása érdekében. életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás); élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással (piacszerzés, megtartás, bővítés, hálózatosodás, fenntarthatóság biztosítása); a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése; együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások között, továbbá a régiók között a vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között. Támogatottak köre Önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek pályázhatnak. A konzorciumi tagok maximális száma: 5 db. Konzorciumi partnerként részt vehetnek a munkaügyi központok. Amennyiben a munkaügyi központ konzorciumi tagként nem kerülnek bevonásra, úgy együttműködő partnerként kell bevonni, a fiatal álláskeresőket közvetítő szervezetként. Nem támogatható a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatható tevékenységek Előkészítési tevékenységek: megvalósíthatósági tanulmány; közbeszerzés; A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek A projekt során megvalósítandó szakmai tevékenységek: kötelező együttműködés a munkaügyi központokkal a célcsoport bevonása érdekében; fiatalok toborzása, programba vonása, tájékoztatása; 9

10 programba bevont fiatalok szűrése (írásbeli tesztek és feladatok, és szóbeli meghallgatások alapján, a programkeretében szerzett tudás, fejlődés értékelése); vállalkozásindítással összefüggő tanácsadási szolgáltatások; kompetenciafejlesztés, vállalkozói készség, képességek és szemlélet fejlesztése; képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, képzések szervezése, lebonyolítása; közös fórumok, találkozók biztosítása a programba bevont célcsoporttagok számára, műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése, lebonyolítása; mentori feladatok ellátása, tanácsadási feladatok elvégzése; az üzleti tervek elbírálási szempontrendszerének és módszertanának felülvizsgálata (a többi nyertes támogatást igénylővel közösen); segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához; üzleti tervek értékelése, elbírálása; szakmai értékelés, részjelentések/beszámolók elkészítése; tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása; a létrejött vállalkozások tevékenységének dokumentált nyomon követése a vállalkozásindítást (működéshez szükséges bejegyzés/regisztráció napját) követő egy évig, és arról időszaki beszámoló és/vagy fenntartási jelentés elkészítése; Eszközbeszerzés: A szakmai megvalósításhoz szükséges új eszközök beszerzése. A támogatás formája, mértéke A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az összes elszámolható költség 100 százaléka. Az igényelhető támogatás összege régiótól függően minimum 92 millió forint, maximum 306,9 millió forint lehet. A pályázat beadási határideje A pályázatok benyújtása december 31-ig lehetséges. A pályázatról bővebben az alábbi linken olvashat: Amennyiben pályázat témában tanácsra van szüksége, kérem, írjon vagy hívjon a callcenter-en keresztül. Forrás: 10

11 Ingyenes vállalkozói tanácsadás országszerte, a VOSZ-nál A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói TÁMOP C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás, munkabiztonság témakörben vállalkozói tanácsadást tartanak az alábbi VOSZ irodákban: dr. Pataki Dezső Közép-magyaroszági régió 06-70/ Budapest, Hold u. 21. Kedd, Csütörtök óra László Enikő Észak-alföldi régió 06-70/ Debrecen, Iskola u. 3. fszt. VOSZ iroda Kedd, Csütörtök óra Nádasdiné Kenessey Andrea Észak-magyarországi régió 06-70/ Eger, Trinitárius utca em. Kedd, Csütörtök óra Zámbori (Bíró) Tamás Dél-dunántúli régió 06-70/ Pécs, Király u. 42. Kedd, Csütörtök óra Hannauerné Szabó Anna Dél-alföldi régió 06-70/ Szeged, Fürj u. 92/B. Hétfő, Szerda óra dr. Bednár András Közép-dunántúli régió 06-70/ Székesfehérvár, Gyümölcs u. 18. Kedd, Csütörtök óra dr. Pataki Dezső Nyugat-dunántúli régió 06-70/ Győr, Magyar u. 8. Hétfő, Szerda óra 11

12 A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettségvállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy körültekintéssel választjuk ki és a legmegbízhatóbb módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. Véleményét kérjük és várjuk a címen. Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt is jelezze felénk! Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és kedvét lelte Hírlevelünkben. VOSZ Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. Székhely:1107 Budapest, Mázsa tér 2-6. Tel.: , -82 Fax:

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. június 22-től, 2017. június 22-ig lehetséges. Támogatás mértéke: maximum 50% Támogatás

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15 Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1-15 Pályázat hivatalos megjelenése: 2015. május 20. 1. Alapinformációk 1.1. Forrás összege: 5 Milliárd Ft 1.2. Kedvezményezettek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17. 2015.06.17. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 GINOP Tájékoztató, 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15 Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Határidő: 2017.06.22 Érvényes: 2017.06.22

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A PÁLYÁZAT CÉLJA A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben