2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát"

Átírás

1 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása kezdõdött meg a városban közel 142 millió forintos európai uniós támogatással. Ezek közül a Csókai óvodát szeptemberben, az Erzsébetvárosi óvodát pedig az elmúlt szombaton adták át. ros különbözõ pártállású politikusai ezekben az ügyekben együtt, egyetértve dolgoztak. Továbbiak a 2. oldalon Tíz évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit a pápai sportcsarnok. E nevezetes évforduló alkalmával kiállítást szerveztek, valamint három napon át tartó színes programokkal várták az érdeklõdõket. A rendezvénysorozat október 2-án, pénteken kezdõdött, ahol Uhlár Tibor, az intézmény vezetõje mondott ünnepi köszöntõt, felidézve a múltat. Napra pontosan 10 éve annak, hogy Orbán Viktor számos kormánytag jelenlétében átadta a pápaiaknak a jelentõs társadalmi összefogással és állami támogatással készült városi sportcsarnokot. Az intézmény megnyitását felfokozott várakozás elõzte meg, hiszen óriási hiányt hivatott betölteni a város életében. Kihasználtsága minden elõzetes várakozást felülmúlt. Folytatás a 7. oldalon A Pápa Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése címû pályázat keretén belül teljesen megújult és alapterületében is bõvült óvoda átadásán Pál Béla, a Középdunántúli Regionáli Fejlesztési Tanács elnöke elmondta, örömmel jött Pápára, hiszen egy újabb fejlesztést adhat át, mellyel a város gazdagodik. Pál Béla beszédében szólt arról, hogy a város remekül kihasználja a pályázati lehetõségeket. Utalt a városközpont megújítására beadott és nyertes pályázatra, a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújítására, útfelújításokra és a Gróf úti kerékpárút megépítésére. Végül elmondta, ezek a sikerek nagyban annak köszönhetõk, hogy a vá- Kell, hogy legyen feltámadás Évrõl évre összegyûlünk a pápai szabadságszobor, az Ihászi csata emlékmûvénél, hogy megemlékezzünk nemzeti történelmünk egyik legszomorúbb napjáról - mondta dr. Herman István önkormányzati képviselõ, az önkormányzat Oktatási-, Kulturális és Vallási Bizottságának elnöke kedden délután az aradi vértanúk kivégzésének 160. évfordulóján tartott megemlékezésen megtartott emlékbeszédében. Bõvebben a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke október 8. Kell, hogy legyen feltámadás Folytatás az 1. oldalról esztendeje, október 6-án, a dühöngõ és ketrecébõl kiengedett féktelen terror a Bresciai hiéna személyében lecsapott az elmúltközelmásfélesztendõ hõseire. Azokra a magyar Erzsébetvárosi óvoda fõtisztekre, akik száz csatában néztek szembe halállal. Mint mondta, õk voltak azok, akik a semmibõl pénzt, paripát, fegyvert teremtettek a küzdelemhez. A szónok rámutatott, egy dühöngõ, sértett, rangon aluli származású elme ámokfutásának váltak áldozatául. Dr. Hermann István beszédében szólt a forradalom és szabadságharc utáni idõszakról, amikor nemcsak katonai vezetõket és a polgári kormányzat meghatározó szereplõit érte üldöztetés, hanem mindenkit, aki szerepet vállalt a forradalom bármely területén. A kivégzettek száma csaknem másfélszáz volt, a börtönbe zártaké több ezer, a kényszersorozott katonáké pedig több tízezer. A magyar emigráció újabb hulláma indult el, hogy csak évtizedek múltával térhessenek vissza hazájukba. Az aradi vértanúk a magyar haza védelmezõi, a szent szabadság harcosai tudtak és akartak maradni. A tábornokok mellett Pesten porral és golyóval végeztek a rendíthetetlen magyar fõrenddel, gróf Batthyány Lajossal, hazánk elsõ, szabadon választott, felelõs miniszterelnökével, aki szinte utolsó leheletéig kereste a dinasztia és a nemzet megegyezését. A szónok rámutatott: nemzetünknek sok ilyen, október hatodikához hasonló gyásznapja van - köztük Muhi, Mohács, Világos, Trianon, s ezek sorában említette október 23-át, amikor békésen ünneplõ tömeget kergette, lõtte, rúgta és ütötte-verte a kétes legitimitású hatalom parancsa alapján a rendõrség. Nem tudom megállni, ne azt mondjam, nekünk Mohács kell! - mondta dr. Hermann István. Végül így fogalmazott: az aradi vértanúk amennyekországaígéretének hitt és biztos megvalósulásába vetett feltétlen hitét látva fogalmazódott meg a gondolat, kell, hogy legyen feltámadás, kell, hogy egy tönkretett ország ugyanúgy fel tudjon támadni, mint 1849 után. Ráadásul most talán nem kell egy Bachkorszakot várnunk, csak magunknak kell olyan bátornak lenni, mint voltak az aradi tizenhármak, és csak dönteni, hogy fogakat összeszorítva, kart karba öltve szeretnénk Magyarország feltámadását. A rendezvényen a Tarczy Lajos Általános Iskola diákjainak mûsorát követõen a megemlékezés résztvevõi az ihászi csata emlékmûvénél elhelyezték a tisztelet koszorúit. Október 6-i megemlékezést tartott a Jobbik Magyarországért Mozgalom és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat is. papp Ismét megújult egy óvoda Pápán Folytatás az 1. oldalról A kivitelezõ Szanyépszer Kft. nevében Rabi István adta át az épületet dr. Kovács Zoltán polgármester, országgylési képviselõnek, aki néhány mondatban felidézte az óvoda és a környék történetét. Mint mondta, a textilgyár egykori tulajdonosa jónéhány közösségi épületet is épített - köztük a textiles kultúrházat és az óvodát is. Amikor 1991 májusában a textilgyár felszámolása megkezdõdött, ezen épületek további sorsa megkérdõjelezõdött. Az önkormányzat akkor úgy döntött, hogy az óvoda és az egykori munkásszálló épületét megvásárolja annak érdekében, hogy ennek a térségnek megmaradhasson az óvodája. Dr. Kovács Zoltán elmondta, a mostani felújítás során mintegy 75 millió forintot költöttek az épületre, s a munkálatok nyomán egy korszerû, kibõvült épületet vehetnek birtokba a gyerekek és az intézmény dolgozói. A polgámester mgköszönte a Közép-dunántúl Regionális Fejlesztési Tanács támogatását és a szülõk és gyermekek felújítás ideje alatti türelmét. Az ünnepélyes átdáson Unger Tamás és Venczel Csaba, a környék önkormányzati képvislõi ajándékot adtak át az óvodásoknak. A közelmúltban megrendezett erzsébetvárosi rendezvényen összegyûlt közel 80 ezer forintot, melybõl az intézmény dolgozói játékokat vesznek majd az apróságok számára. Miután a történelmi egyházak képviselõi megáldották az épületet és átadták a felújítás során kiemelkedõ munkát végõ dolgozók okleveleit, az ünnepségen megjelentek megtekintették a megújult épületet. Korszerû gépkocsi is segíti a közbiztonság megõrzését Körzeti megbízotti irodát avattak Pápakovácsiban Az idei év elején néhány bakonyaljai település nyugalmát súlyos betöréssorozat bolygatta fel, amely arra a lépésre sarkallta az érintett térség önkormányzatait, hogy a rendõrség szûkös anyagi helyzetét figyelembe véve közös lépésre szánják el magukat falvaik biztonságának megõrzése érdekében. Ezért Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonyjákó, Németbánya, Farkasgyepû és Tapolcafõ összefogott, és felújítatott egy Volkwagen Bora típusú rendõrautót egy településre negyvenezer forint jutott Pápakovácsiban pedig az üresen álló gyógyszertár épületét a képviselõ-testület felajánlotta, hogy a felújítás után, mint körzeti megbízotti iroda mûködjön a jövõben. Az új iroda, valamint a gépkocsi ünnepélyes átadására október 1-én került sor Pápakovácsiban. Az avatóünnepségen elsõként Vilman Csaba, Pá- Szabó László, Mezõlak polgármestere szerkesztõségünkhöz eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy szeptember 15-én nem született jogszerû határozat, így a mezõlaki képviselõ-testület nem oszlatta fel magát. Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégium (Pápa, Erkel F. u. 39.) október 14-én, szerdán 15 órától pályaválasztási fogadóórát tart az iskola klubhelyiségében. Október 16-án, pénteken 8-10 óráig pedig tanmûhelyi nyílt napottartaziskolatanmûhelyében. pakovácsi polgármestere köszöntötte a jelenlévõket, majd szólt a körzeti megbízotti iroda, a rendõrségi gépjármû és helyi önkormányzat szolgálati lakásának jelenleg még folyamatban lévõ felújításáról is, amely elkészülte után a körzeti megbízott otthonául szolgál majd. Beszéde végén Vilman Csaba reményét fejezte ki, hogy ezek a fejlesztések megõrzik a falvak biztonságát. Pápakovácsi polgármesterének szavai után dr. Töreky Sándor, pápai rendõrkapitány vette át jelképesen a felújított körzeti megbízotti irodát. - Munkánk célja a környezõ települések és a vidék közbiztonságának javítása fogalmazott dr. Töreky Sándor. Ennek elsõ állomása a csóti kistérségi rendõrségi iroda felállítása volt, ennek az állomásnak a tapasztalatain okulva gondoltuk úgy, hogy továbbvisszük ezt a tervet, amelynek eredménye a pápakovácsi körzeti megbízotti iroda létrehozása lett. Elhatározásunkat az év elején Döbrönte - Ganna térségében létrejött rablássorozat még jobban megerõsítette, ezért próbáltunk megoldást találni arra, hogy hasonló bûncselekmény ne történjen a területünkön. Sikerült közösen egyesíteni erõinket, közös volt a gondolkodás, hol legyen a székhely, így született a döntés, hogy Pápakovácsi adjon otthont ennek az irodának. Köszönöm azt az anyagi támogatást amit az iroda létrehozásához, valamint a gépjármû felújításához nyújtottak. Remélem rászolgálunk arra a bizalomra, amit megelõlegeztek nekünk, és hatékonyan fogunk szolgálatot teljesíteni a területünkön jegyezte meg a pápai rendõrkapitány. Az avatóünnepségen Hornyák Gábor, a Veszprém megyei körzeti megbízotti irodák felügyeletével megbízott rendõr százados elmondta: ötvenöt hasonló állomáshely mûködik a megyében. A közbiztonság és a közrend fenntartása közös feladat, amelyben az állami és az önkormányzati szerveknek szorosan együtt kell mûködni, eredmény, elõrelépés, a lakosság biztonságérzetének a javítása csak így érhetõ el. A szolgálatba állított gépjármûvel pedig a két körzeti megbízott rendszeresebben, mobilabban, visszatérõbben tud megjelenni a településeken. A pápakovácsi körzeti megbízotti irodában Polhammer Gábor zászlós és Bakonyi Szabolcs törzsõrmester teljesít szolgálatot, innen indulnak útjukra a környezõ településekre a rendõrök, akik havi egyszeri alkalommal fogadóórát is tartanak, és az átadott épületen feltüntetett telefonszámokon elérhetõk lesznek a lakosság számára is. A közös összefogással megvalósult fejlesztések nyomán remélhetõleg az érintett települések élete a jövõben is békés és nyugodt lesz. Polgár Szilárd Idõsebbek is elkezdhetik Elmúlt 40 éves, de szívesen tanulna németül vagy angolul? Jöjjön a Katedra 40 éven felüliek számára induló kezdõ német vagy angol csoportjába! Érdeklõdni: 89/ A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Pápa, Pápa-Tapolcafõ, Pápa Borsosgyõr, Pápa Kéttornyúlak közigazgatási területére a mai naptól visszavonásig a mézelõ méhek nyúlós költésrothadása miatt ZÁRLATOT rendelt el. A zárlat ideje alatt a területrõl kivinni és oda bevinni tilos: méheket, méhészeti eszközöket, egyéb ragályfogó tárgyakat, méhészeti termékeket, mézet. A méhészetekbe csak a tulajdonos és az ellenõrzõ személyek léphetnek be. A méhészet tulajdonosa minden észlelt rendellenességet haladéktalanul köteles az illetékes hatósági állatorvosnak jelenteni. A zárlat alatt álló területen valamennyi méhcsaládot nyúlós költésrothadás szempontjából haladéktalanul vizsgálat alá kell vonni. A hatósági állatorvos és a méhegészségügyi felelõs köteles 60 napon át 14 naponta a méhészeteket megvizsgálni.

3 2009. október 8. Pápa és Vidéke 3 Utcákat, parkokat tisztítottak Szeptember 23-a a nemzetközi hulladékgyûjtési világnap. Ebbõl az alkalomból az oktatási intézmények a város több pontján is tisztították környezetünket - délelõtt és délután egyaránt. A volt Tüdõgondozónál lévõ Kisligetben a munkácsysok, a Külsõ-Veszprémi úton a gazdasági szakképzõsök szorgoskodtak. Délután a Weöres-iskolások csatlakoztak az akcióhoz, az erkelesek pedig iskolájuk és környékén tevékenykedtek tisztább környezetünkért. A megjelent nyugdíjas bajtársakat Németh Tamás tûzoltó alezredes, városi parancsnok köszöntötte, majd az elmúlt években bekövetkezett változásokról és az idei év jelentõsebb eseményeirõl tájékoztatta a résztvevõket. Elmondta, hogy 2009-ben a legnagyobb váltás a tûzmegelõzési osztályt érintette. Januárban Mód Tamás nyugállományba vonult. Fejes Károly eddigi tûzmegelõzési osztályvezetõ szintén nyugdíjazását tervezi, így a megbízott osztályvezetõi teendõket Kovács Péter látja el. Eddig hat kollégájuk ment nyugdíjba, és elõreláthatólag újabb hatan vonulnak nyugdíjba még az év végéig. Idén összesen öt új tûzoltó érkezett soraikba. A jelenlegi állapotot kiemelve a parancsnok elmondta, hogy a vonulós állomány létszáma 56 fõ. Hangsúlyozta, az elmúlt években a legjelentõsebb jogszabályi változás az új OTSZ hatályba lépése volt, mely nagy feladatot jelentett a megelõzési területen dolgozó kollégái részére. Az új jogszabály ugyanis Nyugdíjas tûzoltó találkozó Hagyományos nyugdíjas találkozójukat tartották a pápai tûzoltók. A jelenlegi állomány tagjai egykori kollégáikat látták vendégül szeptember 25-én a tûzoltóságon. kötelezõ kredit rendszerû képzést írt elõ a vezetõ beosztásban lévõknek, mely folyamatos elõadásokon, konzultációkon és bemutatókon való részvételt jelentett. A parancsnok ismertette az idei év statisztikai adatait, melybõl kiderült, hogy 159 tûzesethez és 233 mûszaki mentéshez vonultak mostanáig. Terveikkel kapcsolatosan elárulta, hogy egy hõkamera beszerzésén fáradoznak, melynek nagy hasznát tudnák venni a tûzfészek felderítésénél. Elõreláthatólag az év végére megérkezik az új 2000-es gépjármûfecskendõ is, mely elõsegítené gépjármûparkjuk fiatalítását - tette hozzá Németh Tamás, majd felköszöntötte a kerek születésnapjukat ünneplõket. Kardos György 60 esztendõs, Czere Béla 50 éves az idén. Ezután a jelenlévõk körbejárták a laktanya épületét. A program egy közös ebéddel folytatódott, mely egy délutánba nyúló kellemes, baráti beszélgetéssel ért véget. Meleg Andrea A diákok a Városgondnokságtól kapott gumikesztyûben, nagy zsákokba gyûjtötték az utcákon eldobált szemetet. Bár az utóbbi idõben gyakran látni a városban seprûvel szorgoskodó felnõtteket, munka akadt bõven: a járdákról és az utak mellõl csokipapírokat, csikkeket, nejlonzacskókat, üvegeket szedtek fel. - Itt a ligetben elég sok a szemét, igyekszünk összeszedni. Azért kell ezt megtenni, hogy tisztább legyen a környezetünk, s ha ide eljövünk, ne a szemét mellé kelljen leülnünk mondta két munkácsys kislány, Szaller Rebeka és Menyhárt Laura. Az õket kísérõ pedagógustól, Iványi Andreától megtudtuk, õk nemcsak ezen a napon jeleskedtek a hulladékgyûjtésben. - Már tegnap és tegnapelõtt is egész délután hasznosan tevékenykedtek diákjaink, ugyanis az iskolában papírgyûjtést szerveztünk. Hatalmas mennyiségû hulladék gyûlt össze. A közgazdaságisok a volt mezõsökkel együtt az iskolától a város széléig pásztázták az utcákat. A zsákokba itt is a szokásos dolgok kerültek. - Össze kell szedni a szemetet, hogy ne legyen piszok az utcán, és engem nem zavar, hogy most kijöttünk, én szedem rendesen. Otthon is vigyázok a rendre, az udvaron is összeszedem a szemetet, és a szobámban is mindig takarítok nyilatkozta a gazdaságis Gyenge Péter. Az erkeles gyerekek az igazgató nénijükkel együtt szorgoskodtak. Schmidt Dezsõné azt mondta, õk mindig is nagyon ügyelnek környezetükre, iskolájukra. - Akinek ilyen szép az iskolája, annak a környezetének is tisztának kell lennie. Most az elsõsökkel takarítottunk az iskola környékén, és bizony megdöbbentek, hogy azért akadt szemét, fõleg papírhulladék és cigarettacsikk. Azt gondolom, ez a nap hozzájárul ahhoz, hogy õk sem most, sem pedig felnõtt korukban nem fogják eldobni az utcán a hulladékot. Véleményem szerint a szép, tiszta környezet nevel és fegyelmez, azért is tartjuk fontosnak, hogy részt vegyünk az ilyen akciókban fogalmazott az igazgatónõ, akitõl megtudtuk azt is, az Erkelben nemcsak ezen a napon, hanem egész éven át törekszenek arra, hogy környezettudatosságra neveljék a gyermekeket. Varga Bea Élj és tégy a szívedért! Ezzel a jelmondattal szervezett közösen programot a szív világnapja alkalmából az ÁNTSZ Pápa Kistérségi Intézete és a JMK azért, hogy felhívják a figyelmet a szívés érrendszeri betegségek kockázati tényezõire, a betegségek felismerésére és a megelõzés fontosságára. A szív- és érrendszeri megbetegedések rendszeres aktív testmozgással, egészséges táplálkozással megelõzhetõk, de fontos ügyelni a vérnyomásra és a koleszterinszintre is. Lényeges a stresszhelyzetek kerülése, és az is, hogy részt vegyünk a szûrõvizsgálatokon. Fontos a megelõzés, mert a statisztikai adatok egyre riasztóbbak: hazánkban az emberek több mint fele szív- és érrendszeri betegségben hal meg, 2,5 millió embernek van magas vérnyomása, legalább egy millió embernek cukorbetegsége, és a magyar lakosság legalább 30 százaléka túlsúlyos. A dohányzás és alkoholfogyasztás mértékében a nemzetközi kimutatások elõkelõ helyezettjei vagyunk. Mindezek következtében Magyarországon 7-9 évvel rövidebb ideig élünk egészségben, mint az uniós országok polgárai. - Az egyik nagyon fontos teendõ az, hogy már a gyerekeket olyan életmódra tanítsuk, ami messzemenõen azt helyezi elõtérbe, hogy a várható élettartam megfelelõen hosszú legyen. A magyarországi átlagéletkor jóval alatta van például a skandináv országokban regisztráltnál, ez pedig nem a másodlagos, hanem az elsõdleges megelõzés eredménye nyilatkozta dr. Udvardi Tibor belgyógyász-kardiológus fõorvos, aki a programon a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáról és a megelõzés lehetõségeirõl tartott elõadást. Dr. Kiss Julianna belgyógyász és endokrinológus szakorvos a diabétesz és a táplálkozás kapcsolatáról beszélt. A szakorvosok valamennyien azt hangsúlyozták: a szívbetegségek kockázati tényezõinek kiküszöbölése, a hajlamosító állapotok korai kezelése hoszszú, egészséges életévekkel hálálja meg a figyelmet. Lautner Judit gyógytornász a mozgás fontosságát hangsúlyozandó, tornát tartott a jelenlévõknek. vb Fogságban, lopásra kényszerítve Embertelen körülmények között tartottak fogságban és kényszerítettek lopásra két nõt és négy férfit Pápán. Az elkövetõk közül öten elõzetes letartóztatásban vannak. A részletekrõl Orsós Károly rendõrszázados tájékoztatta lapunkat. A körözöttek személyleírása: Oláh Kálmán (1983) kb. 170 cm magas, kreol bõrû, rövid sötét hajú, átlagos testalkatú Bogdán Sándor (1971) cm magas, kreol bõrû, göndör sötét hajú, átlagos testalkatú Mint mondta, 2008 decemberétõl a Pápai Rendõrkapitányság bûnügyi osztályának látókörébe kerültek olyan büntetlen elõéletû személyek, akik máról holnapra váltak megrögzött bolti tolvajokká. Kínosan ügyeltek arra, hogy lopásaikat szabálysértési értékhatáron belül kövessék el, az üzletszerûség megállapításával azonban nem számoltak, így egy idõ elteltével ügyeikben büntetõeljárás indult. A gyanúsítottak különféle bejelentett állandó lakcímmel rendelkeztek, de tartózkodási helyként ugyanazt a pápai ingatlant jelölték meg. Itt egy 40-es éveit taposó, élettársi viszonyban élõ pár volt a fõbérlõ. A nyomozók 2009 nyarán felderítették, hogy a bolti tolvajok olyan személyi szabadságuktól megfosztott egyének, akik szállásadóik utasításit követve, kizárólag az õ hasznukra követték el bûncselekményeiket. A lopássorozat a szomszédos Ausztriára is kiterjedt. A középkorú pápai pár rokonságába tartozó személyek módszeresen térképezték fel a Dunántúl észak-nyugati részét, továbbá a határon túli területeket fémlelõhelyek után kutatva. Amennyiben a bûnszervezet irányítói úgy vélték, hogy kellõ haszonnal kecsegtet az üzlet, jármûvet, továbbá bûntársakat biztosítottak a fogságukban lévõ személyekbõl, akik felett a végrehajtók szabadon rendelkezhettek. A sikeres visszatérést követõen a realizált haszon nagyobb része B.P.-t és élettársát, L.A.-t illette. A fogvatartottak közülükisanõk kétbûncselekmény elkövetése közötti idõszakot házimunkával töltötték. Amennyiben fogva tartóik ébredésekor nem volt kész a kávé, azért verés járt. A fõzéshez szükséges alapanyagokat elõbb össze kellett lopkodniuk a közeli élelmiszerüzletekben. Ételbõlcsakamásokáltalmeghagyott maradékot kapták. Fûtetlen helyiségben aludtak, hideg vízben mosakodtak még a téli napokon is - hangsúlyozta a rendõrszázados. A fogvatartottak legidõsebb tagja 66 éves volt, aki 1991 óta nem uralta saját sorsát. Nyugdíját elvették, még annyi pénzt sem kapott, hogy szükséges orvosságait kiválthassa. A bûnszervezet irányítói állandó megfigyeléssel, rendszeres fizikai bántalmazással, éheztetéssel, az alapvetõ higiénés feltételek megvonásával valamennyiük érdekérvényesítõ képességeit felõrölték. Elmélyítették bennük az ellenállás és a szökés reménytelenségének érzését, de a fogvatartottakat egymás ellen is kijátszották. Az elkövetõk közül jelenleg öten elõzetes letartóztatásban vannak, ellenük folyik az eljárás. Két fõ ellen elfogató parancsot adtak ki: az ban született Oláh Kálmánt és az 1971-ben született Bogdán Sándort jelenleg is keresik, tartózkodási helyük ismeretlen. Az elkövetõk 2-8 évig terjedõ szabadságvesztéssel sújthatók, mely halmazati büntetés esetén akár 12 évig is terjedhet. A fogságban tartott, a pápai rendõrök által kiszabadított 6 személy szabadlábon védekezhet - tudtuk meg Orsós Károlytól. Meleg Andrea

4 4 Pápa és Vidéke október 8. Pápán a H1N1 elleni oltóanyag Lovagok a beteg gyermekekért Múlt heti újságunkban már beszámoltunk arról, hogy az Országos Gyógyszerészeti Intézet megadta az engedélyt, így elkezdõdhetnek az új influenza elleni oltások. Pápára múlt csütörtökön érkeztek meg a szezonális és az új influenza elleni vakcinák. Az oltóanyagok szétosztása már aznap megkezdõdött a háziorvosi körzetekbe. Mindkét oltóanyag ingyen jár a krónikus betegségben szenvedõknek életkortól függetlenül, az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozóknak és ápoltaknak. Ingyenes a szezonális oltóanyag a 60 év feletti egészséges embereknek, és az új, pandémiás oltóanyag a tizennégy év alatti, közösségbe járó gyermekeknek, az oktatási-nevelési intézmények dolgozóinak, illetve a gyermeket váró kismamáknak, továbbá a lakosságot ellátó ún. kritikus infrastruktúrát mûködtetõk számára. - Négyezer darab oltóanyagot kaptunk a szezonális influenza elleni Fluval AB vakcinából és az új influenza elleni pandémiás, Fluval P nevû oltóanyagból is. A vakcinákat az érkezést követõen folyamatosan adjuk ki a háziorvosoknak. Az elõzetesen benyújtott igények meghaladták a kapott oltóanyag-mennyiséget, ezért minden háziorvosnak kevesebbet tudtunk adni, mint amit kért. Arányosan csökkentettük a kiadott mennyiségetmindenkörzetesetén, hogy igazságosak legyünk - nyilatkozta dr. Duga Erika kistérségi tisztifõorvos. Aggodalomra nincs ok, mert október közepén újabb szállítmány érkezik, ugyanilyen mennyiségben, mint most. A tisztifõorvos úgy nyilatkozott, a megelõzés legfontosabb eszköze a védõoltás. - A védõoltás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni.elkellazonbanmondanom, hogy a háziorvosok megosztottak, így területünkön sem egységes a megítélés. Mint közegészségügyi szakember és mint infektológus is, azon a véleményen vagyok, hogy igenis a FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS védõoltást kell elõnyben részesíteni. A H1N1 elleni vakcinának semmilyen különösebb veszélye nincs, nem kockázatosabb a beadatása, mint más védõoltásoknak, vagy akár a már régóta alkalmazott influenza elleni oltóanyagnak. Igaz, hogy a pandémiás oltóanyaggal kapcsolatban nincsenek többéves tapasztalatok, de a vakcinában lévõ hatóanyag mennyiségét is úgy határozták meg, hogy az a lehetõ legnagyobb védelmet biztosítsa, egyidejûleg a legkisebb mellékhatást okozza. Egyébként ezt az új oltóanyagot is ugyanolyan technikával állították elõ, mint az évrõl évre alkalmazott hagyományos influenza elleni oltóanyagot. Sokan azt mondják, hogy nem volt idõ a vakcina tesztelésére. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, ha valóban így lenne, az OGYI amely az egyik legszigorúbb oltóanyag-engedélyezõ szerv - nem adta volna ki az engedélyt az oltóanyag felhasználására mondta dr. Duga Erika. Pápán és környékén már több esetben felmerült a H1N1-gyel való fertõzöttség gyanúja, de csak egy esetben lett pozitív a vizsgálat eredménye. A tisztifõorvos felhívta a figyelmet arra is, hogy a kétféle oltóanyag nem helyettesíti egymást, ezért javasolja mindkét vakcinát. - Ami a H1N1-es vírus ellen véd, az nem véd a szezonális influenzavírus ellen. Én mindenkinek mindkét oltást javaslom fogalmazottdr.dugaerika,akiazt is hozzátette, hogy a H1N1 vírus által kiváltott influenza-megbetegedés sokkal veszélyesebb lehet, mint a hagyományos influenza vírus által kiváltott betegség. - A H1N1 vírus erõssége az antigén szerkezetben rejlik, mivel madár, kétféle sertés, valamint emberi eredetû antigéneket egyaránt tartalmaz, teljesen új, erõs és ellenálló vírus jött létre. Akik túlélték az 1918-as spanyolnáthát, és késõbb a 1968 ban a hongkongi influenzát, azok valamelyest védettek lehetnek, mivel az akkori vírusok antigén szerkezete hasonlított a mostani pandémiás víruséhoz. Ezt látszik alátámasztani, hogy a mostani H1N1 okozta megbetegedések nem az idõs korosztályban fordulnak elõ. Végül szeretném hangsúlyozni: minél többen oltatják magukat, annál kisebb a lehetõsége az influenza vírus okozta járványnak mondta dr. Duga Erika. Varga Bea Kovács László - Felkészültünk a télre, de remélhetõleg késõbb köszönt majd be, mint október 15-e. Gáz központi fûtés van a házban. Minden évben átvizsgáltatjuk a kazánt szerelõvel. Ez idén már megtörtént, és mindent rendben talált. Ezenkívül voltak a kéményseprõk leellenõrizni a kéményt. Itt sem találtak semmi problémát. Az óra állása szerint fizetek, mindig az elfogyasztott havi mennyiség után. Sajnos gondot jelent a fûtési szezon, mivel hárman élünk egy háztartásban, és csak én dolgozom. Hiába lesz októbertõl kevesebb a gáz, ezt nem érezzük majd, mivel a A Mosolygó Kórház Alapítvány kuratóriumának elnökétfogadtaaközelmúltbandr. Áldozó Tamás alpolgármester a Városházán. A magyarul kiválóan beszélõ holland jogász, dr. Albert Royaards azért érkezett Pápára, hogy új tagokat nyerjen meg a Mosolygó Lovagrend számára, mely azért tevékenykedik, hogy a gyermekek kórházi tartózkodásait segítsék. A kuratóriumi elnök az alapítvány képviseletében nemcsak a pápai, hanem mind a magyar önkormányzatot is felkeresi ugyanebbõl a célból. Dr. Royaards célja nem más, minthogy minden településen, annak minden ezer lakója után egy lovagot találjon. Ezen elgondolás alapján azt szeretné, ha Pápán sikerülne 30 embert megnyerni a Mosolygó Lovagrend számára. - Pápa 33 ezer lakosú település, akkor legyen 33 pápai lovag mondta az elnöknek dr. Áldozó Tamás alpolgármester. A befolyt adományokat az alapítvány gyermekkórházak és gyermekosztályok támogatására fordítja. Egyrészt elõadómûvészekkel támogatást elvonják. Csizmadia Róbertné - Központi fûtésünk van, és már felkészültünk az idei szezonra. Vegyes tüzelésû a szerzõdnek, akik hetente látogatják a kórházakban kezelt kis betegeket, és interaktív foglalkozásokat szerveznek számukra, például bábozást, bûvészkedést, kézmûves tevékenységet, másrészt pedig orvosi mûszerek vásárlásával támogatják az egészségügyi kazán: gáz, fa és szén. Mi a fatüzelést választottuk, már tavasszal meghozattuk a három kocsi tüzifát. Szénnel nem fûtünk, mivel nem tesz jót a kazánnak. Ezt a férjemtõl tudom, aki központifûtés-szerelõ. Gázzal általában akkor fûtünk, ha nem vagyunk otthon. Ez ritkán fordul elõ. A gázóra állásának megfelelõen fizetjük a havi díjat nyáron és télen egyaránt. Szakács Lajosné - Gázzal fûtünk, közel intézményeket. Olyan kezelések finanszírozásában is részt vesznek, amelyekre a magyar kórházaknak nincs elegendõ forrásuk. Albert Royaards, aki nem mellesleg hat gyermek édesapja, 2001-ben kétezer kilométert gyalogolt Magyarországról Hollandiába, hogy adományt gyûjtsön a magyar kórházi gyermekprogramok folyamatos finanszírozására ben hatezer kilométert kerékpározott mindenfelé Magyarországon, személyesen meglátogatva számtalan település polgármesterét és vezetõ személyiségét. Az idõ eljárt azóta, most már autóval közlekedem. Veszprém megyében öt hétig tartózkodom, és minden nap körülbelül tíz polgármesterhez látogatok el, hogy minél több támogatót sikerüljön megnyerni, hogy teljesíteni tudjuk célunkat, és segíthessünk a beteg gyermekeken mondta a kuratóriumi elnök, akitõl megtudtuk azt is, hogy mosolygó lovagok úgy lehetünk, ha támogatjuk az alapítványt, azaz megfizetjük a legalább 2500 forintos éves tagdíjat. Ezzel az adománnyal az ezüst fokozat derûs mosoly kategóriáját teljesítjük. A legmagasabb tagdíj 25 ezer forint, mely a gyémánt fokozat, egy igazi baráti mosoly kategóriájának felel meg. Az alapítvány tevékenységérõl az oldalon találhatunk bõvebb információt. Albert Royaards körútjáról, többek között pápai és környékbeli látogatásairól, on-line naplójában is olvashatunk részleteket. Varga Bea Felkészült a fûtési szezonra? Az idén jóval kegyesebb hozzánk az idõjárás, mint tavaly ilyenkor. Süt a nap, a hõmérõ higanyszála jóval 20 fok fölé kúszik még október elején is. Az elõzõ év hasonló idõszakában már sok háztartásban pattogott a tûz a cserépkályhákban, és pörgött a gázóra számlálója olyan hûvösek voltak a nappalok. Remélhetõleg marad még a vénasszonyok nyara egy ideig, ennek ellenére nem árt, ha felkészülünk a télre. Heti körkérdésünkben arról érdeklõdtünk a járókelõktõl, vajon megtették-e már az elõkészületeket? húsz éve, bár a kazán vegyes tüzelésû. Rendszeresen átvizsgáltatjuk a rendszert. Idén tavasszal már sor került rá, ugyanis valami gond adódott. A ház 100 négyzetméter, minden helyiségében megy a fûtés. Különösebben nem spórolunk. Gázártámogatásban részesülünk, és átalányt fizetünk. Eddig nem jelentett gondot havonta kigazdálkodni a fûtés díját, csupán egy alkalommal számlázott ki a szolgáltató év végén hátralékot.

5 2009. október 8. Pápa és Vidéke 5 Koncertet adott a Magyar Klarinét Együttes Pápán Utcazene és ünnepi hangverseny A zene világnapja alkalmából szakmai elõadást, Pápa belvárosában utcazenélést, valamint nívós komolyzenei hangversenyt is szervezett a Bartók Béla Zeneiskola október 1-ére. A programok délelõtt a zeneiskolában kezdõdtek, ahol Sigrai László, az EMB Zenemûkiadó igazgatója tartott zenetörténeti és ismeretterjesztõ elõadást. Délután az intézmény nyári táborában részt vett növendékek a Kossuth utca és a Rákóczi utca találkozásánál hangulatos utcazenével várták a belvárosban sétálókat, a repertoárban elsõsorban a szünidõben tanult zenemûvek szerepeltek. A zene világnapja zárásaként ünnepi hangversenyre került sor a Bartók Béla Zeneiskola dísztermében, A kezdeményezés célja, hogy a nagymamákat is becsalogassák a könyvtárakba, és számukra is programokat szervezzenek, tudtuk meg Váminé Molnár Emma könyvtárostól. - Elsõsorban az 50 év felettiek figyelmét szeretnénk ráirányítani ezen a héten arra, hogy a könyvtárak milyen lehetõségeket kínálnak az olvasásra, újfajta ismeretek szerzésére, tájékozódásra, bemutatkozásra, közös Kedves dalostársak! Szeretettel hívja az Erkel Kórus a város felnõtt énekkarait december 12-re az Erkel-iskola aulájába, az Adventi ének elnevezésû hagyományos kórushangversenyre. Elõzetes jelentkezést személyesen vagy a es telefonszámon vár a szervezõ Erkel Kórus október 20-ig. ahol a Magyar Klarinét Együttes adott fantasztikus koncertet. A méltán híres zenekar Mozart és Bartók révén klasszikus szerzõk szerzeményeit is mûsorára tûzte, ám a hangverseny nagyobbik részében kortárs magyar szerzõk, így Reményi Attila, Farkas Ferenc és Horváth Balázs kompozíciói szerepeltek a programban. A magas színvonalú, igazi unikumnak számító elõadás végén a dísztermet teljesen megtöltõ közönség vastapsával fejezõdött be Nagyi napok a könyvtárban Országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a pápai városi könyvtár is megszervezte ezen a héten a Nagyi napok címû rendezvénysorozatot. Az elmúlt években a könyvtárakban kiemelt figyelmet szenteltek már más korosztályoknak is: például a babáknak és a tiniknek. Most az idõsebbek, a nagymama korosztályúak kerültek sorra. együttlétre. Szeretnénk megismertetni a nagyszülõkkel - természetesen az unokáikkal együtt - a könyvtár adta lehetõségeket és az olvasás szépségét. A hét során több programra is vártuk, várjuk õket. Hétfõn beszélgetést tartottunk számukra dr. Márton Éva vezetésével, Janikovszky Éva Mosolyogni tessék címû könyve alapján biblioterápiás foglalkozás keretében tartottunk görbe tükröt magunk elé. Kedden annak a rajzpályázatnak az eredményhirdetését rendeztük meg, melyet óvodások számára írtunk ki Az én nagyim címmel. A rajzokat a könyvtár folyosóján állítottuk ki. A tárlatot színesítik Horváth Lászlóné Magdi néni játékai is. Szerdán az Internetet hívjuk segítségül, Nagyi a neten címmel tartott kolleganõm egy foglalkozást a nagymamáknak és nagypapáknak a számítógépes ismeretekrõl, és ellátogattak hozzánk a türrös kisgimnazisták is, hogy a mai sláger- jelképesen a zene világnapja Pápán. Polgár Sz. könyvekrõl beszélgessünk velük. Csütörtökön a katolikus iskolások jöttek el hozzánk részletezte Váminé Molnár Emma. A könyvtáros elárulta, a pápai Nagyi napokba a Pápa Városi Televíziót is bevonták. Ennek köszönhetõen ettõl a héttõl kezdve pápai nagymamák mesélnek a kicsiknek meséket az Iciri-piciri címû gyermekmûsorban péntekenként. Varga Bea Programajánló Már kapható a könyvesboltokban Hauber Károly: Az olvasás öröme címû könyve. A benne szereplõ írások egy része lapunkban, másik része irodalmi folyóiratokban jelent meg. A kötet bemutatójára október 9-én, pénteken 17 órakor kerül sor a Városi Könyvtár olvasótermében. A könyv a bemutatón kedvezményes áron vásárolható meg. Október 9-én,pénteken15órátólIdõsekvilágnapjaa JMK színháztermében. Október 11-én, vasárnap Vukics Ferenc barantamester Pápán tart bemutatót. A program 10 órakor ostormenettel kezdõdik a Március 15. téren, majd nyílt edzéssel folytatódik a Református Gimnázium tornatermében. 14 óra 30 perckor a Magyar lelkek és a baranta címû elõadás várja az érdeklõdõket az Edvy malomban. Október 13-án, kedden 14 órakor tartja Fehér bot napi rendezvényét a Vakok és Gyengénlátók Pápai Csoportja a Várkastély 1. termében. Köszöntõt mond: dr. Szõke László. Tájékoztatót tart a székesfehérvári Molnár Gábor a Látássérültek Rehabilitációs Központjának munkatársa. Október 14-én, szerdán órakor megemlékezést tartapápaéskörnyékezsidókulturálishagyományõrzõ Egyesület az Eötvös utcai Holokauszt emléktáblánál. Emlékbeszédet mond: Gõgös Zoltán államtitkár. Ezt követõen órakor kezdõdik a Pedagógus Mûvelõdési Házban Totha Péter Joel, a Honvédelmi Minisztérium tábori rabbijának A hadsereg és a zsidóság címû elõadása, illetve Kerecsényi Zoltán szerkesztésében megjelent Õrzõk, vigyázzatok a strázsán - A vészkorszakról pápaiaknak címû kötet bemutatása. Október 16-án, pénteken 15 órakor tartja AmaiBatthyányiak címû rendezvényét a Rákóczi Szövetség. Program: Batthyány Béla Züri Ost címû negyvenperces dokumentumfimjének vetítése. Beszélgetés Batthyány Bálinttal.Riporter:Bors Dávid. XX. századi történelem 1956 Cseh Tamás dalai a filmen. Október 11-én, vasárnap óráig ismét vetítésre kerül A csodadoktor nyomában címû Bruno Gröning-rõl szóló film. Helyszín: JMK Elõadóterem. Belépõdíj nincs. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Pápai Csoportja szeretettel meghívja önt és kedves családját Fodorné Nagy Bernadett hitoktató A pápaválasztás kulisszatitkai címû vetített diaképes elõadására, melyre október 16-án, pénteken 17 órakor kerül sor a Szent Anna templom nagy hittantermében. Október 24-én, szombaton 19 órától zenés nosztalgia est Kovács Katival a JMK színháztermében. Belépõjegy ára (nem helyreszóló) Ft. Október 27-én, kedden 18 órakor kezdõdik dr. Csernus Imre A férfi címû elõadása a JMK színháztermében. Jegyár: Ft, váltható a JMK jegypénztárában. A Civil Háló Szövetség szervezésében CIVIL MENTORSZOLGÁLAT indul a pápai kistérségben Igénybe vehetik bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, klubok, baráti körök stb.) Szervezetet alapítana? Gondjai vannak a szervezet költségvetésének elkészítésével? Pályázni szeretne, de nem tudja, hogyan kezdje el? Partnereket, fellépõket keres programjaihoz? Munkatársaink ingyenesen állnak a civil szervezetek rendelkezésére a kistérség településein akár telefonon, akár személyesen. A mentorok bemutatkozása és az elsõ ingyenes szolgáltatási alkalmak: október óra Vaszar, Önkormányzat tanácskozó terem, Orbán Zsuzsanna (20/ ) október óra Csót, Margaréta Nõegylet klubhelysége, Rákóczi u. 39., Kovács Sándorné (20/ ) október óra Mihályháza, Polgármesteri Hivatal, Radics Ildikó (30/ ) október óra Pápakovácsi, Könyvtár, Radics Ildikó október óra Adásztevel, Mûvelõdési Ház, Palkovicsné Vass Ibolya (70/ ) október óra Nemesgörzsöny, Önkormányzat tanácskozó terem, Orbán Zsuzsanna További információk: Csiténé Teslér Viola 20/ , Gáncsné Hajmási Tünde 20/ ,

6 6 Pápa és Vidéke október 8. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának felhívása Veszprém megye polgáraihoz Tisztelt Állampolgárok! Ha úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végzõ szerv alapvetõ jogaikkal összefüggésben visszásságot, sérelmet okozott Önöknek, kérhetik az állampolgári jogok országgyûlési biztosának segítségét. Panaszaik továbbításához a biztos kérésére gyûjtõládák állnak a rendelkezésükre a következõ helyszíneken: Ajka Város Polgármesteri Hivatala 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatala 8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 1. Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Devecser Város Polgármesteri Hivatala 8461 Devecser, Petõfi Sándor tér 1. Pápa Város Polgármesteri Hivatala 8500 Pápa, Fõ u. 12. Sümeg Város Polgármesteri Hivatala 8330 Sümeg, Béke tér 7. Tapolca Város Polgármesteri Hivatala 8300 Tapolca, Hõsök tere 15. Várpalota Város Polgármesteri Hivatala 8100 Várpalota, GárdonyiGézau.39. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Zirc Város Polgármesteri Hivatala 8420 Zirc, Március 15. tér 1. A panaszládákba október 1-tõl október 31-ig dobhatják be leveleiket, lehetõleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait. Beadványukat október 31-ig postán is elküldhetik az Országgyûlési Biztos Hivatalához (1051. Budapest, Nádor u. 22.), vagy ben is továbbíthatják azt a címre. Panaszaikat a biztos kivizsgálja, illetve amennyiben nem tartoznának a hatáskörébe továbbítja az illetékes hatóságnak. Az esetleg szükséges meghallgatás idõpontjáról írásbeli értesítést küldünk. Hatáskör hiányában az országgyûlési biztos nem tud segítségükre lenni, akkor ha az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetõségeket, az ügy október 23-a elõtt indult, jogerõs határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság, az ügy elbírálása ügyészi és bírósági hatáskörbe tartozik. Prof. Dr. Szabó Máté s.k. az állampolgári jogok országgyûlési biztosa Afganisztáni élménybeszámoló A Szegfû Klub elmúlt heti összejövetelén afganisztáni élményeirõl tartott beszámolót Jenei Éva százados. A Pedagógus Mûvelõdési Házban megtartott rendezvény elõtt Kövér József, a klub vezetõje elmondta, minden foglalkozásukra igyekeznek érdekes témával készülni, felkészült elõadókat meghívni. Jenei Éva több mint húsz éve dolgozik a honvédségnél. A közelmúltban egy tartományi újjáépítési csoport tagjaként hat hónapot töltött Afganisztánban, egy magyar táborban, melynek célja a katonai feladatokon túl -, hogy a helyi lakosság életét segítse. A misszió hat hónapjáról az elõadást megelõzõen beszélgettünk. - Mi késztet arra ma Magyarországon egy katona hölgyet, hogy egy ilyen misszióban részt vegyen? -Ezmárnemisötletkérdése, hiszen egy katonának alapvetõ feladata, hogy részt vegyen külföldi missziós beosztásokban. Ma már arra is lehetõség van, hogy ha önként nem vállalja az ember, hat hónapra külszolgálatra vezényelhetik. A gyakorlat azonban mégis az, hogy az emberek többsége önként vállalja a külföldi szolgálatot. Az én esetemben ez meglehetõsen összetett dolog volt, elsõsorban bizonyítani akartam magamnak, és megtapasztalni egy újfajta munkavégzést. - Mi volt a feladata Afganisztánban? - Környezetvédelemmel, munkavédelemmel és tûzvédelemmel foglalkoztam a táborban. - Sokan még hazánkban is értetlenkednek, ha azt hallják, hogy egy hölgy katonai pályára lép. Ön a közelmúltban egy olyan országban teljesített szolgálatot, ahol a nõk szerepe jelentõsen eltér az Európában megszokottól. Hogyan fogadta a lakosság a katonahölgyeket? - Nálunk már nem egyedi jelenség a nõk honvédségen belüli szerepvállalása. Kint, Afganisztánban a külszolgálaton lévõk között is sok a nõ, fõként az egészségügy területén. Az iszlám országokban a vallási sajátosságok miatt a nõk hátrányban vannak, mindenféle szempontból másodrangú személyek, és a férfiak kiszolgálása a feladatuk. Az, hogy egy nõ dolgozik, nem elterjedt, bár Afganisztánban már az állami szférában is elõfordulnak nõk. - Milyen a kapcsolat a külföldi katonák és a helyi lakosság között? - A hétköznapi ember, aki szeretné a saját életét élni és boldogulni, mindenképpen pozitívan fogadja a külföldi katonákat, akiknek segítségnyújtási feladataik is vannak. Ilyen szempontból mindenképpen pozitív a megítélés, hiszen a katonák utakat, kórházakat és iskolákat építenek, ezeket felszerelik, és egyéb segítséget nyújtanak az ott élõknek. - Hat hónapot nehéz néhány mondatban összefoglalni, de ha a legemlékezetesebb élményét kellene felidézni, mi volna az? - Egy élményt nehéz kiemelni. Nagyon emlékezetesek számomra a természettel kapcsolatos tapasztalataim, a földrengés vagy a porviharok. De az is nagy élmény volt, hogy a táborban töltöttük a szilvesztert, és ebben valószínûleg többé nem lesz részem. Papp E. Anyakönyvi hírek Házasság: Jánosa Róbert Goda Erika. Születés: Halász Balázs Földing Katalin Emõke: Balázs, Bella András Polgár Tímea: Viktor András, Károlyi László Balassa Szilvia: László, Németh László Takács Zsuzsanna: Boldizsár, Bálint Csaba Hasprai Anikó: Roland, Aradi Alajos Imre Hellenbrandt Ilona: Márton István, Gyõr Gábor Balázs Mariann: Dávid Gábor, Szabó László Toffel Ibolya: Virág Zsófi, Nagy Péter Gyip Hajnalka: Vivien, Oláh Kálmán Kolompár Szilvia Alexandra: Szimonetta Alexandra, Horváth Róbert Galambos Andrea: Rebeka Sára. Halálozás: Heizler Károlyné sz. Dolgos Erzsébet, Kuti József, Horváth Sándor.

7 2009. október 8. Pápa és Vidéke 7 Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Labdarúgás Körzeti bajnokság Folytatás az 1. oldalról A rendezvények mennyisége mellett, büszkék azok minõségére is, hiszen számos nagy nemzetközi sporteseménynek adott otthont az intézmény. Szólt a sportcsarnokban immár hagyományosan megtartott jelentõs városi rendezvényekrõl, majd a legújabb beruházás keretében megvalósult akusztikai rendszer korszerûsítésérõl. Ez utóbbi az önkormányzat anyagi támogatásával jött létre, és minõségbeli javulást eredményezett. Az intézményvezetõ összegezve az elmúlt tíz évet elmondta, úgy gondolja, hogy a sportcsarnok betöltötte azt aszerepet,melyetaváros vezetõsége és a lakosság elvárt tõle. A jövõben is igyekeznek megfelelni az elõttük álló feladatoknak - tette hozzá. Ezt követõen a Pápa Városi Televízió által készített rövidfilmen kísérhették végig a meghívott vendégek az elmúlt tíz év kiemelkedõ eseményeit. A jelentõsebb rendezvényeket fotók is megörökítették, ebbõl nyílt kiállítás az elõcsarnokban, melyet dr. Kovács Zoltán ajánlott a részvevõk figyelmébe. A sportcsarnokkal kapcsolatosan õ is kiemelte azt a példátlan társadalmi együttmûködést, melynek eredményeképpen több millió forint gyûlt össze az épület létrejöttéhez. Mint már oly sokszor, ez alkalommal is hangsúlyozta a sport szerepét és jelentõségét a fiatalok életében. Az elmúlt másfél évtizedben 1 milliárd 830 millió forintot fordítottak sportra, ebbõl 610 millió került a szakosztályoknak. Végezetül felkonferálta a Pannon Kupát, azt a rangos nemzetközi kézilabdatornát, melynek a sportcsarnok ad otthont a hónap végén. A programsorozat szombaton kézmûves foglalkozásokkal és sportrendezvényekkel folytatódott. A fiú középiskolás kosárlabda villámtornán a Türr István Gimnázium végzett az élen. A kispályás focibajnokságon a város általános iskoláinak 5-6. évfolyamos csapatai mérettettek meg. Itt a Munkácsy M. Általános Iskola szerezte meg az elsõ helyet. A teremlabdarúgó torna a parlamenti válogatott gyõzelmét hozta. AnapJamie Winchester és Hrutka Róbert együttes koncertjével zárult. Vasárnap a középiskolás lányok kézilabda mérkõzését rendezték meg, ahol a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola csapat bizonyult a legjobbnak. Ezenkívül volt tollaslabda és görkorcsolya bemutató, Pápa futás, végül kosárlabda mérkõzés a házigazdák és a körmendi öregfiúkat részvételével. Megyei III/A Bakonytamási Nyárád 4-0 fsz. G.: Polcsák G., Pekker B., Erdélyi A., Szelencsik P. Tartalék: 6-4 (2-1) Nagytevel Mihályháza 0-0 Tartalék: 0-6 (0-2) Adásztevel Takácsi 4-2 (0-2) G.: Böröczky A. (3), Tóth P. ill. Sarmon B., Farkas J. Tartalék: 1-3 (0-2) Mezõlak Kéttornyúlak 2-5 (1-2) G.: Zsani B., Tóth P. ill. Pátkai G. (3), Fekete E. II., Fekete Zs. Tartalék: 3-0 (0-0) K.szentpéter N.görzsöny 1-1 (0-0) G.: Kardos K. ill. Szabó A. Tartalék: 4-1 (0-0) A 2009/2010. évi megyei III/A bajnokság állása a 7. forduló után 1. Mihályháza Nagytevel Kéttornyúlak Mezõlak Nagyacsád Nemesgörzsöny Adásztevel Bakonytamási Takácsi K.szentpéter Malomsok Nyárád Nagyacsád Malomsok 1-1 (1-1) G.: Bakos Z. ill. Potyondi M. Tartalék: 2-0 (0-0) Megyei III/B Marcaltõ Marcalgergelyi 5-0 (3-0) G.: Papdi B. (2), Kis Á. (2), Szabó Zs. Tartalék: 6-2 (3-2) Tapolcafõ Gic 0-3 (0-1) G.: Szórádi N. (2), Mikosovics J. Tartalék: 5-1 (2-0) H.bödöge Pápateszér 2-6 (1-2) G.: Szabó R. (2) ill. Haraszt G. (2), Tóth A. (2), Ilkó S., Czakó Cs. Tartalék: 0-4 (0-3) Borsosgyõri ISE Vaszar 5-1 (2-1) G.: Süle A. (2), Máté I., Varga Sz., Gyurom T. ill. Benke T. A 2009/2010. évi megyei III/B bajnokság állása az 6. forduló után 1. Pápateszér Lovászpatona Marcaltõ Borsosgyõri ISE Vaszar Vanyola Homokbödöge Gic Marcalgergelyi Tapolcafõ Lovászpatona Vanyola 2-1 (1-1) G.: Lukács L. (2) ill. Preiczer K. Tartalék: 0-1 (0-1) Megyei III/C Pápai T. FC B.gyõri SE 5-1 (3-0) G.: Nagy B. (2), Piszku M., Nagy Sz., Mezõ R. ill. Márczis P. B.koppány Bakonyjákó 0-1 (0-0) G.: Dudás P. Gecse Ganna-Döbrönte 2-0 (1-0) G.: Horváth I., Becsei P. Keszõi SE Magyargencs 3-2 (2-0) G.: Nagy A. (2), Füle T. ill. Mezõ Á., György-Kovács P. Dáka Külsõvat 2-3 (2-1) G.: Lázár N., Takács B. ill. Török Z., Szabó Sz., Horváth T. A 2009/2010. évi megyei III/C bajnokság állása a 6. forduló után 1. Gecse Ganna-Döbrönte Külsõvat Pápai Termál FC Dáka Borsosgyõri SE Bakonykoppány Bakonyjákó Keszõi SE Magyargencs

8 8 Pápa és Vidéke október 8. Bede játékvezetõ vitatható ítéletei borzolták a hangulatot - Az elsõ félidõ miatt ment el a találkozó, mindjárt a második percben egy védelmi hibából gólt kaptunk, ami a második szombathelyi találatnál megismétlõdött. Ez alapjaiban megrenget minden futballcsapatot. A szünetben megbeszéltük, hogy koránt sincs lefutva ez a mérkõzés, és azt gondolom a második félidõ játéka alapján benne volt a találkozóban, hogy megfordítjuk az eredményt. Ekkor azonban megtörték a lendületünket. Nagy tanulság, hogy maximálisan kell koncentrálni az elsõ pillanattól kezdve. Az együttes hozzáállása, akarata és a második félidei játéka elismerésre méltó. - Ebben a bajnoki évadban nézõcsúcs született a Perutz Stadionban. Jó lett volna közel ötezer ember elõtt gyõzni a Haladás ellen. A Haladás gyõzött a dunántúli rangadón Akár az élvonalban, akár a másodosztályban rendezik a Lombard Pápa és a Szombathelyi Haladás találkozóját, mindig igazi presztízscsatának ígérkezik az összecsapás. Így volt ez a labdarúgó NB I. múlt szombati mérkõzésén, amikor a Perutz Stadionban mérte össze erejét a két dunántúli együttes. A találkozót a Haladás kezdte jobban, fõként a Lombard védelmi hibáinak köszönhetõen az elsõ félidõ végére két gólos elõnnyel vonultak pihenõre a játékosok. A második felvonásban aztán szépített a Lombard Gyömbér Gábor jóvoltából, majd megszerezte a második gólt is a pápai csapat, amelyet Bede Ferenc játékvezetõ les címén érvénytelenített. Késõbb tíz emberre fogyatkozott a Lombard, az emberelõnyben játszó Haladás pedig újabb találatot ért el kialakítva a 3-1-es vendégsikert. A mérkõzés után Véber Györggyel beszélgettünk, aki nem leplezte csalódottságát. - Mi is erre készültünk. A sportban azonban mindig benne van a vereség, igaz más tényezõk is tettek arról, hogy ne tudjuk megfordítani az eredményt. Azt gondolom a csapat letette a Arany és ezüst Négy versenyszámot rendeztek az idei döbröntei várünnepséghez kapcsolódó lovasversenyen. A rendezõ Pápai Lovas Club tagjai közül hárman indultak a meghívásos bajnokásgon. A fiatal lovasok kategóriában Király Krisztina elsõ helyezést ért el Démon nevû lovával. Bõhm Szabolcs ezüstérmes lett derby kategóriában. Hancsics Tamás nem érte el helyezést a versenyen. MOTAX Nõi Kézilabda Klub: október 18., 16 óra Pápa Úrkút mérkõzés a sportcsarnokban. névjegyét, hétrõl-hétre megpróbáljuk a közönséget szórakoztatni. Látják és látták ezt a szurkolók is, hiszen a mérkõzés után megtapsolták az együttest. Persze az igazi az lenne, ha a következõ találkozónkra is ilyen sokan jönnének el. - Azt mondtad, hogy más tényezõk is tettek arról, hogy ne tudja a Lombard megfordítani az eredményt. - A probléma az, hogy a hatvanhatodik percben jártunk, és a mérkõzés olyan stádiumban volt, hogy a Szombathely gyakorlatilag labdába sem ért. Ezt a találkozót szakmailag mondom, majdnem biztos, hogy megfordítottuk volna, a lélektani és szakmai elõny is nálunk volt. Ezt megtörték. - A sajtóban megjelent hírek szerint Bede Ferenc játékvezetõ elismerte, hogy hibázott, amikor nem adta meg a Lombard gólját. - Nem az volt a probléma, hogy nem adták meg a gólunkat, mert azt el lehet nézni, a futballban benne van a szakmai tévedés. Azért kaptam fel a vizet, mert a szünetben elhangzott egy bizonyos monológ. Mindez országos visszhangot kiváltó történetté vált, biztos vagyok benne, hogy fognak még kérdezni a történésekrõl, de errõl már nem kívánok többet beszélni. - Mikor a mérkõzés után bementél az öltözõbe, milyen kép fogadott? - Ült mindenki magába roskadva. Azt mondtam a srácoknak, hogy most emeljék fel a fejüket, mert semmi okuk nincs a keserûségre. - Gondolom, azért mégiscsak sajnálod, hogy megszakadt a hat találkozón át tartó sikerszéria. - Azért is volt fájó, mert pont a Haladás ellen történt, azonban a realitás talaján kell mozogni. Az elmúlt fordulókban nyújtott teljesítményünkkel biztosítottuk magunknak a jelenlegi helyünket. A mezõny szétszakadt, a hetedik helyezett elõtt jelentõs pontelõnyünk van. - Mit gondolsz, a Tatabánya elleni hosszabbításban megnyert kupamérkõzés nem vett ki sokat a játékosokból? - Szomorú lenne, ha így lenne, és fizikálisan fáradtunk volna el. Tatabányán takarék üzemmódban, gyenge iramú találkozót nyertünk meg. Az együttest nagyon megszidtam, mert ha olyan hõfokon játszunk, mint a bajnokikon, a félidõben már három góllal vezetünk. Ez a kupamérkõzés megmutatta, hogy sokat kell még fejlõdnünk - Hosszabb szünet következik a magyar válogatott találkozók miatt. Ez jó vagy rossz a csapat szempontjából? - Jó. Kicsit lecsillapodnak a kedélyek, a srácokra rá fér egy kis szusszanás, fárasztó sorozat van mögöttünk. Úgy fogunk edzeni, hogy a terhelés-pihenés arány elmegy egy kicsit a pihenés felé. Pénteken azért játszunk egy edzõmeccset egy szlovák élvonalbeli együttessel. - A Lombardhoz kapcsolódó hír, hogy visszatért Pápára Aphodikpe. Számítasz rá a késõbbiekben? - Nem edz velünk, nem is fog. Jelenleg a tartalékcsapat, vagyis az NB III-as keret tagja. Polgár Szilárd A bajnokság állása 1. Videoton : Gyõri ETO Újpest : Lombard Pápa MTK DVSC : Vasas : Kecskemét Sz. Haladás Paksi FC Zalaegerszeg FTC Nyíregyháza Kaposvár Honvéd DVTK Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Paksi Hírnök. Megújul a dunakömlõdi stáció. Pro Urbe díjat kapott Juhász Sándor. Az írás megmarad.

Paksi Hírnök. Megújul a dunakömlõdi stáció. Pro Urbe díjat kapott Juhász Sándor. Az írás megmarad. A közbiztonság közös ügyünk interjú a város rendõrkapitányával 6. oldal Afrikába készül a fiatal doktornõ 11. oldal Hogy volt: a Paksi Halászcsárda 13. oldal Az ismeretlen dalszerzõ 14. oldal Jó napot,

Részletesebben

Születési helye: Mezőkövesd

Születési helye: Mezőkövesd Városunk lapja XXVI. évf. 4. szám 2014. február 27. Születési helye: Mezőkövesd városháza Kormányzati támogatás aktuális Kibővült térfigyelőrendszer Sportkalauz Sikeresen rajtolt az MKC mezőkövesdi újság

Részletesebben

Közösen formáljuk jövőnket

Közösen formáljuk jövőnket Képünkön az épülő uszoda. Fotó: Várai Mihály INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2013. január 10., VII. évf., 1. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Közösen formáljuk

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Suli-Foci pálya épült INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Suli-Foci pálya épült INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. szeptember 13., VI. évf., 30. szám ÚJPESTI NAPLÓ Ú J P E S T Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K H I V A T A L O S LA P J A WWW.UJPEST.HU Suli-Foci pálya épült Újpest

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 116 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (462) 2008. FEBRUÁR 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Mi lesz veled, TV-Cell? 3.» Emelkedô

Részletesebben

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport 100 000 példány Bejáráson Jó a víz Gólszüret VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Térítésmentes 2010. FEBRUÁR 27. A tervek szerint halad az Eperjesi utcán a miskolci készenléti század leendõ épületének felújítása. Írásunk

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben