A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója"

Átírás

1 adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója ÉV FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET egyéb szervezet megnevezése 5661 ÚJKÍGYÓS, PETŐFI U. 45. címe Keltezés: Újkígyós, 212. április 18. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 1715/A

2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 5661 ÚJKÍGYÓS, PETŐFI U. 45. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV adatok E forintban Sorszám A tétel megnevezése Alaptev Előző év Váll. Tev. Előző év(ek) helyesbítései Összes Alaptev Váll. Tev. Összes Alaptev Tárgyév Váll. Tev. Összes 1. A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK Ebből: 1. támogatások 4. a) alapítóktól 5. b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól 8. e) továbbutalási céllal kapott 9. f) egyéb Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások III. RÁFODRÍTÁSKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK Ebből: továbbutalt támogatás IV. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ESZKÖZVÁLTOZÁSOK V. RÁFORDÍTÁST JELENTŐ ELSZÁMOLÁSOK VI. RÁFODRÍTÁSKÉNT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KIADÁSOK C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I.-III.-VI.) D. Nem pénzben realizált eredmény [II-(IV+V)] E. Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V) F. Fizetendő társasági adó G. Jóváhagyott osztalék 24. H. Tárgyévi eredmény (E-F-G)

3 adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET 5661 ÚJKÍGYÓS, PETŐFI U. 45. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK adatok E forintban 5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( sorok) 1 2. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Újkígyós, 212. április 18. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója ÉV FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET egyéb szervezet megnevezése 5661 ÚJKÍGYÓS PETŐFI U. 45. címe Keltezés: 1715/b Újkígyós, 212. április 18. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET 5661 ÚJKÍGYÓS PETŐFI U. 45. Sorszám a EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV a) alapítóktól A tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás b Előző év c Előző év(ek) helyesbítései d adatok E FT-ban Tárgyév e b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb 3 f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származő bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 1715/b

6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET 5661 ÚJKÍGYÓS PETŐFI U. 45. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 31. G. Tárgyébi pénzügyi eredmény ( ) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény ( ) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)+-H/2 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 44. ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 5. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 229 Keltezés: 1715/b Újkígyós, 212. április 18. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: FELFÖLDI ISTVÁN SPORT EGYESÜLET 5661 ÚJKÍGYÓS PETŐFI U. 45. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK adatok E Ft-ban 5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: 1715/b Újkígyós, 212. április 18. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

8 A./ A számviteli beszámoló 1. Egyszerűsített beszámoló mérlege FT ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK C. SAJÁT TŐKE I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNYTARTALÉK 1161 IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI D. TARTALÉK E. CÉLTARTALÉK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN

9 2. Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése A tétel megnevezése FT A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 9534 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS a/ alapítóktól b/ központi költségvetéstől c/ helyi önkormányzattól 35 d/ egyéb 2. PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁS KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE 4. TAGDIJ BEVÉTELE EGYÉB BEVÉTEL II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK 9534 D PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ráfordításként érvényesíthető kiadások ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. ráfordítást jelentő elszámolások 4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDITÁSAI G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY közhasznő tevékenység tárgyévi pénzügyi eredmény vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredmény H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY J. FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 3.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK FT A Pénzügyileg rendezett személyi jell. ráfordítások Bérköltség ebből megbízási díjak 2196 tisztelet díjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 4 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. Szervezet által nyújtott támogatások F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

10 4. Bevételek részletes bemutatása Kimutatás a kapott támogatásokról 211. évben: Sorszám Támogató megnevezése Támogatott cél támogatás összege FT 1 Önkormányzat Újkígyós működési költségekre 35 2 SZJA 1% NAV által kiutalt működési költségekre sorszám összesen Kimutatás a nyertes és pénzügyileg rendezett pályázatokról 211. évben: Sorszám Pályázatot kiíró megnevezése Pályázat összege FT 1 Wesselényi pályázat 13 2 NCA pályázat működésre 5 3 Látványcsapat sport támogatás utánpótlás Látványcsapat sport támogatás Tárgyi eszköz 1-4 sorszám összesen Tagdíj összege 211. évben FT-ban: 4981 Egyéb bevétel részletezése 211. évben: FT 1 belépő díjak kapott bank kamat nyári tábor hozzájárulás sorszám összesen Bevételek összesen 211.évben: A vezető tisztségviselők 211. évben juttatásban nem részesültek. 6. Szöveges beszámoló 211. évi közhasznú tevékenységről Az Egyesület KSH száma: Az Egyesület adó száma: Az Egyesület székhelye: 5661 Újkígyós, Petőfi u. 45. Az Egyesület számlavezető pénzintézete: OTP Újkígyósi Fiók A Számviteli Törvény előírása szerint egyesületünk egyszeres könyvvitelt vezet, a tételeket naplőfőkönyvi formában számítógépes program használatával rögzítjük. Az év zárása után egyszerűsített mérlegbeszámoló készül. Az egyesület könyvelését, adóbevallások elkészítését, a mérlegbeszámoló és eredményelszámolás, valamint a közhasznúsági jelentés elkészítését egy külső könyvelő végzi, aki mérlegképes könyvelő, PM regisztráció száma: Közhasznú tevékenységünket az alábbiakban jelöltük meg: Biztosítani és elérhetővé tenni a sportolás lehetőségét bárki számára. Az egyesület közhasznú tevékenység folytatásából származó ahhoz kapcsolódó bevételt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Közvetlen politikai tevénységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

11 Vagyoni helyzetünk bemutatása fordulónapi időpont szerint: Tárgyi eszköze az egyesületnek 1 db nyomtató, melyet 211-ben vásárolt 612 ft értékben, mely azonnali elszámolásra került, igy én ft a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke. Pénzeszköze : 1.86 FT van a Pénztárban és FT van az OTP Bankszámlán FT összesen a pénzkészlet Saját tőkéje FT én mely az előző évek eredménytartalékából, ami 1.61 FT és a 211 évi eredményből áll, ami FT Kötelezettségek összen e FT, Eszközök és források egyező végösszege FT Közhasznú tevékenységből származó összes bevétel 211. évben FT-ban: közhasznú működésre kapott támogazás pályázati úton elnyert támogatás 513 tagdíjak bevétele 4981 egyéb bevétel összesen: 9534 Közhasznú tevékenység költségként elszámolható kiadásai 211 évben FT-ban: edzők költsége bírók költsége szállítás utiköltségtérítés rendezvények, kupák Magyar Kézilabda Szöv könyvelés 144 bank költség 5421 sportfelszerelések egyéb költségek db nyomtató 612 összesen: Egyesületünk 211 évi pénzügyi eredménye: FT Egyesületünk 211 évi közhasznúsági tev. pénzügyi eredménye: FT Egyesületünk 211 évben vállalkozási tevénységet nem végzett Egyesületünk cél szerinti juttatást sem pénzben sem természetben nem nyújtott. Összességében a Felföldi István Sport Egyesület az alapszabályban meghatározott közhasznú céljának megfelelően végezte tevékenységét 211 évben.

12 Beszámoló a Felföldi István Sport Egyesület 211-ben végzett munkájáról Az egyesület 15 éve működik ebben a formában, de az eltelt idő alatt nagyon sok változás történt az életében. Az eredi célja is kiszélesedett. Ma már nem csak a Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak tart sportfoglalkozásokat, és bonyolítja a gyerekek versenyeztetését, hanem női és férfi sportolóknak is szervez foglalkozásokat, biztosítja a versenyzés és a mozgás feltételeit. Ezzel a városka legnagyobb sport egyesületévé vált, ahol több korosztály is ki tudja elégíteni mozgásvágyát, hiszen minden mozogni, kézilabdázni vágyót szeretettel vár az Egyesületünk. Az egyesület 211-ben tehát már három szakosztállyal működött: a Diák szakosztályban 83 általános iskolás korú gyermek, a Női Szakosztályban 36 ifjúsági és felnőtt sportoló, a Férfi szakosztályban pedig 17 felnőtt sportolhatott. A szakosztályok munkája a nagyon széleskörű, és változatos volt az elmúlt évben is. Diák szakosztály: A szakosztályban 6 kézilabdás csoportban ( 3 leány-3 fiú) folyt a felkészülés, heti 3x2 órában. Emellett továbbra is lehetőségünk volt arra, hogy az iskolában minden évfolyamon működő szivacskézilabda foglalkozásokon szakmai segítséget nyújtsanak edzőink a pedagógus kollégáknak. Ez heti 4x2óra foglalkozásvezetést jelentett. Nem elhanyagolható feladata a szakosztálynak minden évben az utánpótlás nevelés. Az innen kikerülő, illetve az itt sportoló legidősebb korosztály adja a női csapat, és a városban működő férfi kézilabda csapat fiataljainak jelentős részét. A folyamatos felkészülésen kívül az egyesület megszervezte a gyerekek versenyeit: - Részt vettek a csoportok az országos szervezésű Erima Gyermekbajnokság versenysorozatában (6 kézilabda, és 3 szivacskézilabda csapatunk versenyzett, a legjobbak: 2 csoportunk országos elődöntőig, 1 csapat régiós döntőig jutott ismét.) - a Diákolimpia versenyein is 4 csoportunk indult. - Emellett a csapataink 6 meghívásos versenyen is szerepeltek, ezzel is segítve az eredményes felkészülést. A Diák Szakosztály maga is szervezett tornákat: - Már harmadik éve került megrendezésre a 4-es évfolyamon egy Felkészülési torna, 8 csapattal. - Február elején Széchenyi Szivacskézilabda Tornát szerveztünk, két korosztályban, mind két nemnél, 4-4 csapattal, ami segítette a Gyermekbajnokságra való felkészülést. (Ez két nap alatt 16 főt érintett) - A legszebb hagyományunk a Felföldi István Kupa, egy 2 napos versenysorozat május elején,. A Felföldi Kupa két napján 15 csapat közel 2 gyermeke mérkőzött meg egymással. - A versenyeken érmekkel, oklevéllel és különdíjakkal jutalmaztuk a sportolókat. - Ősszel egy Felkészülési Tornát szerveztünk, ahol vendégeink voltak a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola sportolói. A Csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolával szoros kapcsolata alakult ki az egyesületnek.

13 211-ben is voltak sportolóin Csíkszeredában. 24 sportolónk utazott el a Nagy Imre Kupára. Nagyszerű eredményeket értek e. A konkrét szervezési feladatokon kívül az alapfeladat továbbra is magába foglalja a sportoló gyermekek, fiatalok egészségmegőrzését, az egészséges életmódra való nevelést, nevelési személyiség fejlesztési feladatokat, képességfejlesztést. A határon átnyúló kapcsolatok ápolásával a magyarságtudat mélyítése, a testvérkapcsolatok építése újabb, fontos tevékenységgé vált. Női Szakosztály A szakosztály 14 éve a sportolók kezdeményezésére alakult. Az iskolából kikerülő fiatalok folytatni akarták a kézilabdázást, mivel előtte volt már hagyománya a városban a női kézilabdának, csak felbomlott a csapat. Az elmúlt évben a női és ifjúsági csapat az NB II. Női Kézilabda Bajnokság Délkeleti Csoportjában kezdte a versenyzést, majd ősszel átkerült az Északkeleti Csoportba.. A 21/ 211. évi bajnokságban a kézilabda csapat 18 felnőtt és 19 ifjúsági játékossal, heti három edzéssel készült a szezonra. 211 nyarán a Női szakosztály egy csapattal Csíkszeredába utazott, ahol részt vett a Barátság kupán, ezzel is ápolva a már hároméves kapcsolatot. Férfi Szakosztály 21-ben alakult olyan sportolókból, akik már abbahagyták az aktív versenyzést, vagy nem kaptak játéklehetőséget a városban működő NB II.- es Férfi Kézilabda csapatban. Nem akartak lemondani a mozgásról, a mozgás öröméről és szervezet keretet is kerestek a versenyzéshez. A férfi csapat a Békés Megyei Kézilabda Bajnokság I. osztályában versenyze. Edzéseiket heti 2x2 órában tartották a városi Sportcsarnokban, és minden játéklehetőséget megragadtak,hogy játszhassanak, sokszor csak a közös mozgás kedvéért. önkormányzati támogatást nem kaptak, a felmerülő költségeket tagdíj hozzájárulásukból finanszírozták. Az egyesület az alapfeladatokon kívül igyekezett segítséget nyújtani az iskolának a tanórán kívüli sportfoglalkozások, sportnapok rendezésében és lehetőségéhez képest részt vett a városi programok megvalósításában: Tavaszi sportnap megrendezésénél: az atlétikai verseny, és az iskolai házi kézlabda verseny lebonyolításával. Nyári tábor szervezésében: 211.június 27-júl.1. között. Itt az egyesület edzői vezették a napi sportfoglalkozásokat, versenyeket augusztusában Kézilabda edzőtábort szervezett az egyesület, ahol 3 gyermek sportoló készülhetett kihasználva a nyár utolsó napjait. Az egyesület aktív szervezői és lebonyolítási feladatokat vállalt a 211-ben megtartott Fut a város nevű városi sportnapon. A sportolóink tevékenyen vettek részt a programokon, edzőink és felnőtt sportolóink a lebonyolításában, foglalkozásokat szervezve a gyerekeknek. Az esti közös futáson a tagság nagy része, a gyerekek szülőkkel is részt vettek. A lányok és a fiúk 1-1 csapattal a városi Galiba napokon ügyeskedtek a főzőversenyen.

14 Az Egyesület szűkös anyagi kereteinek kiegészítése céljából az elmúlt évben is igyekezett megkeresni a pótlás lehetőségeit. 211-ben a Wesselényi Sport Közalapítványtól kapott pályázati támogatást, amivel el is számolt. A támogatásból lehetett finanszírozni az itthon rendezett kupák díjazását, az érmeket, serlegeket. A NAV Szja 1%-éka a szakosztályok között egyenlően lett szétosztva, és a működési költségek kiegészítésére használták fel a csoportok. De az igazi segítséget a Kormány 211. évi LXXXII törvénye jelentette. Ez a törvény fontos változásokat hozott a látványsportágak életében. Ezzel a lehetőséggel mi is éltünk, és az ősz folyamán elkészítettük fejlesztési tervünket, amit a Magyar Kézilabda Szövetség elfogadott. A megkapott engedéllyel lehetőséget kaptunk arra, hogy keressünk gazdálkodási egységeket, és támogatásukat kérjük. A támogatásokat decemberben kaptuk meg, így ez az összeg megkönnyítette a 212-es év kezdését. A gyermekek és fiatalok részére az egyesületben folyó munkával- segítséget nyújtunk az egészséges életmód igényének kialakítására, a felnőttek részére a megőrzés lehetőségének biztosítására. Ez a folyamatos munka lehetőséget ad arra is, hogy a velünk dolgozó gyerekek, fiatalok, felnőttek, - sportbarátok - közelebb kerüljenek a sporthoz, a legszorgalmasabbak aktív sportolókká váljanak, és mindezekkel együtt pozitívan formálódjon személyiségük. Szent Györgyi-Albert ezt így fogalmazta meg: A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz

KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY. Közhasznúságijelentés a 2009. éves beszámolóhoz KÉPÍRÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY Közhasznúságijelentés a 29. éves beszámolóhoz A társaság gazdasági környezetének ismertetése A Képírás Művészeti Alapítvány 2. 7. 31-én alakult 5. azaz ötvenezer forint induló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Az Egyesület rövid bemutatása Közhasznúsági jelentés Az egyesület neve: Hajdú Rendészeti Sportegyesület Székhely: 4024 Debrecen Mikes Kelemen utca 4. Besorolása: közhasznú Alapító okirat kelte: 2011.

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben