Egy irányba nézünk, de vajon. ugyanazt látjuk-e? fenntartható társadalom felé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy irányba nézünk, de vajon. ugyanazt látjuk-e? fenntartható társadalom felé"

Átírás

1 1 Egy irányba nézünk, de vajon ugyanazt látjuk-e? Szociális és környezeti szempontok egy fenntartható társadalom felé

2 Egy irányba nézünk, de vajon ugyanazt látjuk-e? Szociális és környezeti szempontok egy fenntartható társadalom felé

3 ugyanazt látjuk-e? Egy irányba nézünk, de vajon fenntartható társadalom felé Egy irányba nézünk, de vajon ugyanazt látjuk-e? Szociális és környezeti szempontok egy Szociális és környezeti szempontok egy fenntartható társadalom felé

4 5 TARTALOM CEEWeb a Biológiai Sokféleségért civil szervezetek nemzetközi hálózata. A CEEweb küldetése a biodiverzitás megôrzése a fenntartható fejlôdés elôsegítésén keresztül. Elôszó [7] 1. Párhuzamos válságok [9] szöveg szerkesztés design Tripolszky Sarolta Herpainé Márkus Ágnes Hajdu Klára Herman Judit Antal Z. László (elôszó) Herman Judit 2. Szent tehenek [15] A folyamatos növekedés (tév)eszméje [16] Munkahely vagy környezet Mondd, te mit választanál? [22] Az erôforrásokhoz való hozzáférés korlátozása [25] 3. Tünetkezelés vagy a végsô okok kezelése? [27] Köszönjük a szociális-zöld munkacsoport résztvevôinek Bombolya Gyula Borsos-Kôszegi Erika Fazekas Sándorné Fellegi Dénes Gosztonyi Géza Gosztonyi Márton Herman Judit Herpainé Márkus Ágnes Kaló Róbert Kiss Julianna Kiss Veronika Kovács András Kozma Blanka Márton Izabella Mészáros Tilla Miklós István Nagy György Pápai Tibor Rónay Dezsô Tréfás Gábor Tripolszky Sarolta Zólyomi Ágnes a projektben való közremûködést. Köszönjük Schiering Gábornak az értékes hozzájárulást a kiadvány szövegéhez, és Kristina Vilimaitenek a képek kiválasztását. A kiadvány elkészítését a Norvég Civil Alap és az Ökotárs Alapítvány, valamint az Európai Bizottság támogatta. Félmegoldások [28] Natura 2000 és természetvédelmi területek megállítható-e a természet pusztulása Európa egyötödén? [28] Bioüzemanyagok a probléma átterhelése térben és idôben [29] Közmunka [30] Gazdasági mentôcsomagok [31] Állami beavatkozás és gazdaságélénkítés [32] Ágazati megoldások [32] Energiaszegénységet megelôzô programok [32] Valódi megoldások [33] A klímatörvény [33] Nagyobb integráció az ágazatok között [34] Szociális földprogramok [34] A helyi termelés, közvetlen kereskedelem elômozdítása [35] Tudatformálás: kezdjük az alapoknál, avagy az értékrendre való hatás [36] A jó megoldások és jó gyakorlatok ellenôrzô listája [37]

5 7 Elôszó Egy vagy több válság van-e ma a világon? Életünk számos területén egy idôben jelentkezô, több igen súlyos válságtünettel nézünk szembe napjainkban. Ezek azt jelzik, hogy a Föld és a rajta élô (élôsködô?) társadalmak egészségi állapota meggyengült. Joggal merül fel a kérdés, hogy ezek egymástól független tünetek vagy olyan tünetek, amelyek egy komoly betegségre figyelmeztetnek minket. A kiadványból azt olvashatjuk ki, hogy mindegyik bemutatott válságtünet a mai uralkodó, növekedésorientált közgazdasági paradigma következményeinek tekinthetô. Valóban egyre több tudományos kutató, közgazdasági, ökológiai, demográfiai és más kérdésekkel foglalkozó szakember és civil szervezetek sokasága is ebben látja a bajok gyökerét. A gazdasági racionalitás uralmának kialakulását sokan vizsgálták, köztük Max Weber, a szociológia egyik klasszikusa is. Egyik könyvében felteszi azt a kérdést, hogy mivel magyarázható az, hogy Európában (ez alatt Nyugat-Európát értve) alakult ki a piacgazdaság, és hogy itt következett be az ipari forradalom. Weber szerint az újfajta racionalitás amely ebben a formájában itt és csakis itt jelent meg megjelenésével és uralomra jutásával magyarázható ez a fordulat. Könyvének fô mondanivalója az, hogy míg az emberek célja ezt megelôzôen (egy más paradigma keretei között) az üdvösség megszerzése volt és homo religiosus-ként élték az életüket, addig a gazdasági racionalitás elfogadása után a pénz és a még több pénz szerzése lett az élet új célja. Az új célok jegyében született meg a homo oeconomicus, amely az európai országokban mind a mai napig a domináns elképzelés az emberrôl magáról. Max Weber könyve végén azt írja, hogy a gazdasági racionalitás ilyen fokú térnyerésével bekövetkezett a világ varázstalanítása, azaz egy profán paradigma határozza meg elsôsorban ezeknek a társadalmaknak az életét. Ez a varázstalanított világ azután fokozatosan kiterjesztette hatását a Föld számos országában. Magyarországon is ez az uralkodó elképzelés az emberrôl magáról és a világ mûködésérôl. Ennek szellemében tanítják gyermekeinket a legtöbb iskolában és a felsôoktatási intézmények többségében. Ennek az alapvetô változásnak a következményei a kétségtelen anyagi gyarapodás mellett egyre jobban befolyásolják az emberek gondolkodását és viselkedését. A válságtünetek jelentôs része erre változásra vezethetô vissza, így feltétezhetjük, hogy elsôsorban ez a Föld és a társadalmak betegségének okozója. Ha ezt a gondolatmenetet elfogadjuk, akkor ebbôl az következik, hogy csak akkor találhatjuk meg a Föld és társadalmak betegségének gyógymódját, ha ki tudunk szabadulni a varázstalanított világ fogságából.

6 8 EGY IRÁNYBA NÉZÜNK, DE VAjON UGyANAZT LÁTJUK-e? 9 Ehhez a paradigmaváltáshoz valóban ahogy ezt e kiadványban is olvashatjuk holisztikus megközelítésre van szükség, de véleményem szerint tágabb értelemben, mint ahogy az a következô oldalakon olvasható. A holisztikus szónak ugyanis a tágabb értelmezésébe beletartozik az a varázslatos világ is, amelyet az öt érzékszervünkkel és a mûszereinkkel sem tudunk megismerni. Az igazi paradigmaváltás az lenne, amikor az emberi, a közösségi és a társadalmi élet az uralkodó közgazdasági nézetek szerinti növekedés helyett új célt és új értelmet kapna. Ezt követôen már új társadalmi normák irányítanák az emberek és a társadalom többségének viselkedését, amely így könnyebben találna megoldást az ökológiai válságra és a szociális feszültségekre is. A versenyszellem háttérbe szorulásától aminek következtében az együttmûködés és a kölcsönös segítség lehet újból az elfogadott társadalmi norma pedig többek között azt is várhatjuk, hogy újból megerôsödnek a helyi közösségek, amelyek így könnyebben találnak választ a válságtünetekre, mint jelenleg. 1. Párhuzamos válságok Az új paradigma kereti között alakulhat ki a homo oecologicus, a természettel összhangban élô, holisztikus alapon nyugvó társadalmi normákat elfogadó és követô ember és az ilyen emberek által vezetett közösségek és társadalmak. Egy ilyen jellegû paradigmaváltás után képesek lehetünk arra, hogy begyógyítsuk a Föld sebeit. Ennek a változásnak az elôkészítésében tölt be fontos szerepet ez a kiadvány, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a paradigmaváltás, amelynek már ma is részesei vagyunk, minél elôbb befejezôdjön november 15. Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet Tudományos fômunkatárs Magyarország (és a világ) jelenleg fenntarthatatlan pályát követ: a Földet annak ökológiai eltartóképességén túl használjuk. Ennek két jelentôs, globálisan is megnyilvánuló formája az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése, miközben helyi és nemzeti szinten is egyre erôsödô módon konfliktusok jelennek meg többek között a hulladéktermelés és -kezelés, az élôhelyek eltûnése és feldarabolódása, a szennyezések és az ökoszisztémákra ható egyéb káros hatások miatt. Bár e problémák kezelésére már több évtizede elindultak különbözô szintû programok, a környezeti terhelés egyre nô és ezzel párhuzamosan csökken az ökoszisztémák eltartóképessége. Az ökológiai problémák társadalmi hatásait már régóta ismerjük. A társadalmi jólét és az ökológiai rendszerek megfelelô és háborítatlan mûködése szoros kapcsolatban áll egymással. Az emberi társadalmak életben maradásához elengedhetetlen az ökoszisztémák megfelelô mûködése. Ezek látnak el minket olyan értékes ökoszisztéma szolgáltatásokkal, mint például a rendszeres és természetes mennyiségû esôk, tiszta víz, a termôtalaj termékenysége vagy éppen az élelem és faanyag. Ezek hiányában rövid távon az emberek társadalmi és gazdasági rendszerei válságba kerülnek hosszú távon pedig maga a földi élet is lehetetlenné válik. Az ökológiai rendszerek problémái ezért minden esetben az emberi közösségek problémái is.

7 10 EGY IRÁNYBA NÉZÜNK, DE VAjON UGyANAZT LÁTJUK-e? 1. Párhuzamos válságok 11 Ökoszisztéma szolgáltatások A jólét összetevői támogató tápanyagkörforgás talajképződés elsődleges termelés termelő élelem ivóvíz fa- és rostanyag tüzelőanyag Szabályozó éghajlatszabályozás áradások szabályozása betegségek szabályozása víztisztítás kulturális esztétika spiritualitás oktatás rekreáció biztonság személyes biztonság erőforrásokhoz való biztos hozzáférés védelem a katasztrófáktól a jó élet anyagi alapjai személyes biztonság erőforrásokhoz való biztos hozzáférés védelem a katasztrófáktól EgéSzSég erőnlét jó közérzet tiszta vízhez és levegőhöz való hozzáférés jó SzociáliS kapcsolatok társadalmi kohézió kölcsönös tisztelet másoknak való segítés képessége a tettek és választás SzabadSága lehetőség annak elérésére, hogy az egyén azt csinálja és az lehessen, ami értékeinek megfelel alacsony közepes magas gyenge közepes erős 1. ábra A természet által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások és a jólét kapcsolata Forrás: Millennium Ecosys tem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC. Az ökológiai rendszerek leromlása végsô módon tehát a társadalmi jólét hanyatlásában (pl. az élelmiszerellátás, egészséges környezet, biztonság) jelentkezik. Emellett azonban egy ettôl látszólag független társadalmi változás is zajlik, amely a társadalmi különbségek növekedésével, egyes rétegek végleges leszakadásával, etnikai konfliktusok kiélezôdésével, a jóléti rendszerek egyre bizonytalanabbá válásával jár együtt. A globális pénzügyi válság és az annak nyomán kialakuló gazdasági válság mindezen trendeken felül a gazdasági-pénzügyi rendszer kockázataira is rávilágított. Miközben a hazai és nemzetközi döntéshozók a legkülönfélébb javaslatokkal állnak elô a válság kezelésére, még nem lehet biztosan tudni, hogy azok a fenti ökológiai és társadalmi problémákat enyhíteni vagy erôsíteni fogják-e.

8 12 EGY IRÁNYBA NÉZÜNK, DE VAjON UGyANAZT LÁTJUK-e? 1. Párhuzamos válságok 13 Az eddigi különféle válaszok sajnos nem foglalkoztak kellôképpen mindezen problémák összefüggéseivel, nem tárták fel azok gyökereit. Amennyiben a környezeti és társadalmi problémák legmélyebben rejlô okait holisztikus megközelítésben, a fenntartható fejlôdés elveit figyelembe véve vizsgáljuk, közös hajtóerôket tárhatunk fel a strukturális, intézményi és kulturális szinten egyaránt (lásd 2. ábra). Ezek a hajtóerôk például végsô soron összekapcsolják a környezeti degradációt az elszegényedéssel, az éghajlatváltozást az etnikai konfliktusok kiélezôdésével, a pénzügyi rendszer bizonytalanságait a vidék elnéptelenedésével. a) A biológiai sokféleség csökkenését (környezetállapot változását) közvetlenül a környezetterhelések okozzák, amelyek mögött strukturális, intézményi és kulturális hajtóerôk húzódnak. A környezeti változások társadalmi hatásaira adott intézkedések (válaszok) különbözô szinteken hatnak az okokra és következményekre. b) A vidéki elvándorlás mögötti hajtóerôk szintén strukturális, intézményi és kulturális szinten jelentkeznek és azonosak a biológiai sokféleség hanyatlása mögötti hajtóerôkkel. A hajtóerôk egymással is kölcsönhatásban állnak és gyakran erôsítik egymást. A jelenlegi környezet- és fenntartható fejlôdés politika sikertelenségének legfôbb oka, hogy nem sikerült e környezeti-társadalmi-gazdasági összefüggéseket megfelelôen feltárni, és a végsô okokra hatékony válaszokat megfogalmazni. Ehelyett a döntéshozók továbbra is a csôvégi, egymástól elszigetelt megoldásokat részesítik elônyben, amelyek a problémák tüneti kezelésére képesek, miközben a nagyrészt változatlan hajtóerôk újratermelik ugyanazon környezeti és társadalmi problémákat. Emellett a társadalomban sem alakult még ki a kellô tudatosság ezen összefüggésekkel kapcsolatban, és a különbözô ágazatokat képviselô civil szervezetek sem építettek ki eddig hatékony együttmûködést a közös fellépés érdekében. a társadalmi hatásokra adott válaszok...amelyek a hajtóerőket célozzák: adópolitika az ágazati intézményi rendszer átalakítása földhasználat szabályozása tudatformálás, stb....amelyek a terheléseket célozzák: védett területek kijelölése a védett területek károsításának mérséklése, fajvisszatelepítés mezőgazdasági gyakorlatok zöldítése stb. hajtóerők kulturális hajtóerők: identitásvesztés és a hagyományos életmód eltűnése, a fogyasztói kultúra térnyerése, értékválság, ágazati megközelítés, analitikus tudás stb. intézményi hajtóerők: gazdasági szabályozó rendszer, amelynek következtében a természeti erőforrások olcsók az emberi munkához képest olcsó üzemanyag EU és állami költségvetések oktatási rendszer stb. Strukturális hajtóerők: termelési és fogyasztási mintázatok, anyag- és energiaintenzív termékek és szolgáltatások településstruktúra, infrastruktúra stb. a természeti értékek eltűnése mögött álló közvetlen környezetterhelések élőhelyek feldarabolódása, leromlása és eltűnése túlhasználat özönfajok és genetikailag módosított szervezetek terjedése szennyezés Véleményünk szerint a társadalmi és környezeti problémák valódi megoldásához a jelenlegi gazdasági peremfeltételeket kell átfogó módon megváltoztatnunk, például erôforrás és földhasználat szabályozása vagy a támogatási rendszer visszásságainak kezelése révén. Az ehhez szükséges társadalmi támogatottság megteremtését pedig a környezetvédô és szociális szervezetek érdemi együttmûködése tudja elôsegíteni, amelyre jelen projekt is vállalkozott. a biológiai sokféleség csökkenésének társadalmi hatásai az ökoszisztémák fokozott sérülékenysége és ezáltal növekvő kockázat ökoszisztéma szolgáltatások hanyatlása (pl. csökkenő terméshozamok, ivóvízhez való egyre korlátozottabb hozzáférés, a természetes környezet esztétikai, rekreációs értékének csökkenése) hanyatló jóllét. környezetállapot a biológiai sokféleség eltűnése, azaz: - a fajok és ökoszisztémák eltűnése - az ökoszisztémák térszerkezetének leromlása - és az ökoszisztémák állapotának leromlása (pl. özönfajok, szennyezés miatt) 2. ábra A vidéki elvándorlás és a biológiai sokféleség csökkenésének összefüggései a hajtóerôk szintjén

9 15 2. Szent tehenek Felelôtlenül gondolkodsz. Ezek csak fiatalos ábrándok. Ezt nem lehet máshogyan csinálni. Ez politikailag jelenleg lehetetlen, ne is erôltesd. A szent tehén kifejezés a hinduizmus és buddhizmus által vallott elvek szerint arra a vallási hitre utal, mely szerint a tehenek szent állatok, ôket bántani, megölni vagy megenni tabu. Esetenként ezek az állatok szó szerint érinthetetlenek. Átvitt értelemben a kifejezést használjuk olyan jelenségekre is, amelyekrôl ugyan mindenki tud, ám azokat nem javasolt vitatni vagy bírálni, mert az közfelháborodást váltana ki. Szent tehénnek nevezünk ezért minden olyan személyt, intézményt, hitrendszert, satöbbi, amelynek mindig meg kell adni a kellô tiszteletet és nem szabad alaposabb vizsgálatnak alávetni vagy megkérdôjelezni még akkor sem, ha erre a kialakult társadalmi etiketten és a közvéleményen kívül semmilyen egyéb logikus ok nincsen. Aki mégis megkérdôjelezi az efféle gyakorlatokat, az alábbi válaszokra számíthat: Mivel a szent tehenek érinthetetlenek, senki nem fogja ezt mondani: Ezt alaposabban át kellene gondolni. Ebben bizony lehet valami. Éppen ezért a szent tehenek a valódi emberi fejlôdés útjában állnak. Ezek is okozzák, hogy a fenntarthatóság elvei nem tudnak átkerülni a gazdasági és politikai döntések szintjére, hogy a napi gyakorlatban is megvalósulhassanak. A szent teheneken persze túl lehet lépni, de csak paradigmaváltás árán. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szociális és környezeti problémák valódi, hosszú távú megoldásához nélkülözhetetlen a jelenlegi gazdasági és szociális paradigmák megkérdôjelezése, és új utak felvázolása a döntéshozatalban. Ezért a következôkben néhány olyan szent tehenet mutatunk be, amelyek kritizálása és átgondolása nélkülözhetetlen a szociális és környezeti célok megvalósításához.

10 16 EGY IRÁNYBA NÉZÜNK, DE VAjON UGyANAZT LÁTJUK-e? 2. Szent tehenek 17 A folyamatos növekedés (tév)eszméje Napjaink egyik legnagyobb szent tehene a gazdasági növekedéssel kapcsolatos. Megértéséhez azonban fontos elválasztanunk a fejlôdés és a növekedés jelenségét. A gazdasági fejlôdés ugyanis messze nem azonos a gazdasági növekedéssel még ha ezt politikusaink és a sajtó is gyakran szinonimaként használják. A fejlôdés minôségi kategória. Azt jelenti, hogy valami egyre jobbá válik, egyre hatékonyabb és hasznosabb módon tudja ellátni a feladatát. A fejlôdés önmagában nem rossz, az emberiség túlélésének éppen hogy a fejlôdés a záloga. Fejlôdés nélkül arra ítéltetünk, hogy a múlt hibáit ismételgessük bármilyen katasztrofális következményekkel járjanak is. A növekedés mennyiségi kategória. Azt jelenti, hogy valami egyre több lesz, egyre nagyobb mértékben van jelen a világban. Itt a mennyiség önmagában jelenti az értéket minden egyéb megfontolás vagy elemzés nélkül. Ennek egyik markáns példája a bruttó hazai termék, más néven a GDP: alapvetô elvárás a nemzetek felé hogy évrôl évre növekvô GDP-t tudjanak felmutatni. A GDP által fémjelzett gazdasági növekedés olyan mértékben vált szent tehénné, hogy sokak számára szinte érthetetlen, mi is a gond vele. A fejlôdés fogalma összemosódott a növekedéssel. S mit több: mindenfajta fejlôdés közül egyedül a gazdasági növekedés került elôtérbe, más területek rovására, bármi áron. A gazdasági növekedést tekintjük a jólét és eredményesség elsô számú mutatójának, emellett pedig sokak szerint a gazdasági növekedés a szegénység orvoslásának hatékony módja és elôfeltétele is. Európa nemrég a legsúlyosabb gazdasági válsággal szembesült az 1930-as évek óta. A válság miatt rengeteg munkahely szûnt meg. Legfontosabb feladatunk a gazdasági növekedés és ezzel együtt a munkahelyteremtés újraindítása. Andor László, foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelôs európai biztos. Népszabadság október 16. A jelentés nem fest túl bíztató képet Földünk természeti állapotáról. A Római Klub 1972-es jelentése, A növekedés határai erôforrásaink kimerülésérôl szól. A jelentés 2004-es felújított változata szerint az erôforrások kimerülésének kérdése ma aktuálisabb, mint a hetvenes években. Bolygók száma Föld biokapacitása Globális Ökológiai Lábnyom ábra Globális Ökológiai Lábnyom és 2007 között több mint megkétszerezôdtek az emberi igények, amelyeket a bioszféra elégít ki (Global Footprint Network, 2010) A növekedés erôltetésével éles ellentétben áll, hogy az állandó anyagi és fizikális növekedés nem lehetséges egy véges erôforrásokkal rendelkezô bolygón. Míg a gazdasági, termelési mutatók exponenciális növekedést mutatnak, addig a társadalmi jóllétet és a természet állapotát mérô mutatók hanyatlanak. A WWF Élô Bolygó Jelentése például az emberiség ökológiai lábnyomát és egyéb környezeti adatokat követi figyelemmel.

11 18 EGY IRÁNYBA NÉZÜNK, DE VAjON UGyANAZT LÁTJUK-e? 2. Szent tehenek 19 Élő Bolygó Index (1970=1) Jelmagyarázat: Globális Élő Bolygó Index Konfidenciahatár ábra A Globális Élô Bolygó Index. Az index mintegy 30%-os csökkenést mutat 1970 és 2007 között 2544 madár-, emlôs-, kétéltû-, hüllô- és halfaj 7953 populációjának adatai alapján (WWF, ZSL, 2010). A GDP környezeti vaksága mellett nem mutatja meg a szegénység mértékét és fajtáit, és semmiképpen nem mutatója a társadalmakon belül kialakuló egyenlôtlenségeknek sem. Közgazdászok és laikusok körében egyaránt közkeletû vélekedés, hogy a gazdasági növekedés egyenes következménye a szegénység mérséklôdése. Ezt azonban a tények némiképp cáfolják. év Egy 2010-ben az Európai Parlament számára készült jelentés 1 az uniós adatok alapján jelzi: a gazdasági növekedés, a GDP növekedése nem járt együtt Európában a szegénység csökkenésével. Például az EU-15-ben 2008 végére a népesség 17%-a (vagyis közel 85 millió ember) élt a szegénységi küszöb alatt, míg 2005-ben ez az arány 16%, 2000-ben pedig 15% volt. Ugyanezen tanulmány rámutat, hogy a gazdasági fellendülés és a szegénység csökkentésérôl szóló nyilatkozatok ellenére azonban a társadalmi egyenlôtlenségek súlyosbodtak. Magyarországon a GDP növekedése mellett például nem változott a legális munkaerôpiacon megjelenô emberek aránya. Az aktivitási ráta igen alacsony, ami jól mutatja: az elmúlt húsz esztendôben a gazdasági növekedés ellenére óriási tömegek, több százezer (a 2008-ban kezdôdött válság mélypontján több mint másfél millió) aktív korú ember szorult ki a munkaerôpiacról. Kétségtelen tény, hogy a megtermelt javak újraelosztása forrásokat teremt. Ilyen értelemben a gazdasági fejlôdés valóban a szegénység mérséklésének egy lehetséges feltétele. Ám a GDP növekedése és a szegénység és az egyenlôtlenségek változása között nincs szoros összefüggés a mindenkori adó- és szociálpolitikák felülírják azokat. Amennyiben nincs megfelelô adórendszer, nem mûködik a szociális transzferek jól célzott és hatékony rendszere, a várt eredmény önmagától nem áll elô. Azokban az országokban, ahol nincs az egyenlôtlenségek mérséklésére irányuló adó- és szociálpolitika, jelentôsek maradnak a szegénység és a jövedelmi egyenlôtlenségek. A gazdasági növekedés mindenhatóságába vetett hit a társadalom valamennyi tagja iránt érzett felelôsség és szolidaritás nélkül nem mérsékli a szegénységet. Mi több, a hatékonyság növelésén es profitmaximáláson alapuló gazdasági növekedés a szegénységet termelô mechanizmusok által közvetve hozzájárul a szegénység és egyenlôtlenség növekedéséhez. (Lásd a Munkahely vagy környezet fejezetet.) Ez azt mutatja, hogy a gazdasági növekedés önmagában nem éri el eredeti célját: nem teremt jobb világot a társadalom széles rétegei számára, viszont gátlástalanul feléli a jövô erôforrásait. Talán ennek is köszönhetô, hogy ma már a legmagasabb szinteken is vannak olyan kezdeményezések, amelyek megkérdôjelezik a GDP egyed- 1 A minimáljövedelem szerepe Európában a szegénység elleni küzdelemben és a befogadó társadalom elôsegítésében 2010/2039(INI)

12 20 EGY IRÁNYBA NÉZÜNK, DE VAjON UGyANAZT LÁTJUK-e? 2. Szent tehenek 21 uralmát. Az Európai Bizottság 2009-ben publikált jelentést A GDP-n innen és túl: a haladás mérése változó világunkban címmel. Sarkozy francia miniszterelnök a Nobel-díjas Joseph Stiglitz-t bízta meg új mérôszám kidolgozásával. India 2010 októberében jelentette be, hogy természeti tôke-elszámolási rendszert vezet be. 2 A londoni New Economics Foundation 2006-ban dolgozta ki a Boldog Bolygó Indexet (Happy Planet Index), hogy alternatívát mutasson fel a GDP-vel szemben. A HPI azt méri, hogy a GDP növekedésével mennyivel nôtt az emberek életminôsége, illetve mindezt mennyi természeti erôforrás felhasználása árán sikerült elérni. Az egyes országok HPI-je azt mutatja, hogy negatív összefüggés van a GDP növekedés és a HPI között. Jó példával szolgál ugyanakkor e tekintetben Brazília: itt ugyan nem háromszorozódott meg a GDP 1990 és 2005 között mint Kínában, mégis sokkal gyorsabban nôtt a várható élettartam, illetve az esôerdôk pusztulásának mértékét is sikerült csökkenteni. Ezek a kezdeményezések rendkívül sok vitát váltottak ki és korántsem egyértelmû, hogy a GDP-t hamarosan komplexebb, valósabb indikátorok váltanák fel. Az EU új, tízéves fejlôdési stratégiája (EU 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája) 3 is azt mutatja, hogy az elkövetkezô évtizedben megkérdôjelezhetetlen célkitûzés marad a folyamatos, százalékokban mérhetô gazdasági növekedés. A régi struktúrák fenntartásában érdekelt erôk még messzemenôen tudják érvényesíteni befolyásukat, az új kezdeményezések pedig még nem hoztak igazi áttörést. De a változás szükségessége megkérdôjelezhetetlen, ahogyan az is, hogy egyfajta változás már elkezdôdött. Melyik utat kell követnie Magyarországnak itthon és nemzetközi szinten? Kényszerpályára állít minket a válság, vagy van lehetôségünk hosszú távon gondolkodni? Követjük a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés bármi áron nyugat-európai modelljét, vagy mi leszünk azok, akik az intô jelekbôl okulva képesek idôben váltani és egy fenntarthatóbb és igazságosabb gazdasági pályára állni? természet gazdaság társadalom társadalom gazdaság természet 5. ábra Minden fejlôdés alapja a természeti környezet. A gazdaság és a társadalom pusztán ennek alrendszerei. A környezet a forrás, a gazdaság pedig eszköz a társadalmi jólét eléréséhez. Java sl atok : Alternatív mérôszámok, ökológiai lábnyom és természeti tôke mérésének bevezetése Magyarországon Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése, számszerûsítése, megóvásának integrálása az ágazati stratégiákba és támogatási programokba (pl. Új Széchenyi Terv, vidékfejlesztési stratégia) Ajá nlot t olvasni va lók: Jövôkeresô A Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Letölthetô: Meadows, Meadows, Randers: Limits to Growth: The 30-Year Update, Chelsea Green, 2004 The Happy Planet Index, A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek A GDP-n innen és túl: a haladás mérése változó világunkban, 433:FIN:HU:HTML UK Sustainable Development Commission: Prosperity without Growth? The transition to a sustainable economy, WWF: Living Planet Report 2010, planet_report/ Sebôk Miklós és Scheiring Gábor: A válság hátszelével Milyen lenne a zöld New Deal? Magyar Narancs, XXI. évf. 15. szám, április The Guardian 20 October

13 22 EGY IRÁNYBA NÉZÜNK, DE VAjON UGyANAZT LÁTJUK-e? 2. Szent tehenek 23 h í r : Az Audi mintegy 900 millió euró (252 milliárd forint) beruházással bôvíti gyôri kapacitásait 2013-ig, és ezzel közvetlenül 1800 munkahelyet hoz létre jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök és Rupert Stadler, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke. A kormányfô szerint a beruházás két százalékot tesz hozzá a gazdaság teljesítményéhez. Arra az újságírói kérdésre, hogy akadályozza-e a beruházást az, hogy a terület természetvédelmi övezetben van, Orbán Viktor azt mondta: az összes feltételt elôállítottuk és elôállítjuk, mindenben a nemzetközi sztenderdeknek megfelelôen oldjuk meg a problémát. Az Audi elnöke pedig ehhez hozzátette: nincs szükség B tervre a terület használatánál. Forrás: szeptember 24. Munkahely vagy környezet Mondd, te mit választanál? A válaszod valószínûleg attól is függ, hogy hány éves vagy, mi a munkád, és hol élsz. Fôvárosi kisgyermekes anyaként valószínûleg mást gondolsz a kérdésrôl, mint segélyekbôl vidéken élô fiatalként. De kinek van igaza? Kinek az érdekében lépjen a döntéshozó? Egyáltalán, helyes-e a kérdésfeltevés? Tényleg muszáj választanunk? Míg környezeti szempontból egyértelmû, hogy a természeti erôforrások megôrzése hosszú távon a legfontosabb fennmaradásunk érdekében, addig szociális szempontból felvetôdhet a kérdés, hogy nem fontosabb-e munkát adni az embereknek? Vajon most vagy késôbb kell-e foglalkoznunk a környezeti problémákkal? Az önmagunk és családunk fenntartása és az értelmes, hasznos munka általi kiteljesedés mindenki számára alapvetô elvárás. A munka emellett sokunk életének egyik legnagyobb örömforrása. 4 Ezeknek alapján nem meglepô, hogy a munkahelyek teremtése és megôrzése az egyik legtöbbet (fel)használt érv, ha környezeti értékek pusztítását és a környezet állapotának romlását kell megindokolni, lenyomni a társadalom torkán. A munkahelyteremtés érve ezért ugyanúgy szent tehénné vált, mint a gazdasági növekedés kérdése és egyfajta jolly joker-ként mûködik a gazdasági lobbi és a döntéshozók kezében. Az érv még inkább helytállónak látszik egy olyan válság sújtotta, eladósodott kelet-európai országban, mint Magyarország. 4 Csíkszentmihályi Mihály: A fejlôdés útjai. Nyitott Könyvmûhely Kiadó Kft K o m m e n tá lt h í r : Nyílt levélben kéri a miniszterelnöktôl a CEEweb nemzetközi természetvédelmi szervezet az Audi gyôri telephelybôvítésével kapcsolatos adatok, háttéranyagok és dokumentumok közzétételét. A zöldek szerint az eddig nyilvánosságra került információkból semmi nem utal arra, hogy a kormány számára szempont lenne a természeti értékek lehetôség szerinti megóvása. Az Orbán Viktornak címzett levél szerint az Audi Hungaria Motor Kft. bôvítési tervei érintik az eddigi telephelye mellett található Natura 2000 területet, amelynek természeti értékei a bôvítéssel nagyrészt megsemmisülnének. Arra a kérdésre is választ keresnek, hogy az Európai Bizottság élôhelyvédelmi irányelvében kötelezôen elôírt vizsgálat során milyen területi és egyéb munkahely-teremtési alternatívákat vizsgáltak a helyszín kijelölése elôtt, és igaz-e az a hír, hogy az állam átvállalta a szükséges kárenyhítô természetvédelmi intézkedések költségeit. A CEEweb azt is tudni szeretné, hogy hogyan valósul meg az ilyen esetekben elvileg kötelezô, de az adott ügyben eddig elmaradt lakossági tájékoztatás. Forrás: Népszabadság, szeptember 25. A kérdés megválaszolásához lépjünk hátra, és szemléljük a problémát egy kicsit távolabbról. A technikai fejlôdés és növekvô erôforrás-használat azt eredményezi, hogy egyre több emberi munkát tudunk gépesítéssel és fosszilis energia segítségével kiváltani. A globalizált és erôteljes technikai fejlôdés által vezérelt gazdaságban egyre kevesebb és ezzel párhuzamosan egyre jobban képzett munkaerôre van szükség. Mindezekkel együtt az olcsóbb termelés kényszere végül azt eredményezi, hogy az olcsó erôforrá-

14 24 EGY IRÁNYBA NÉZÜNK, DE VAjON UGyANAZT LÁTJUK-e? 2. Szent tehenek 25 sokkal kiváltott emberi munka miatt csak a szerencsések léphetnek be a munkaerôpiacra, míg egyre nagyobb tömegek szorulnak ki és kénytelenek saját nyomorukkal megfizetni a gazdasági növekedés árát. Szociális szakemberek szerint a hazai aktivitási ráta alapján láthatólag másfél millió munkahely hiányzik Magyarországon. A probléma hosszú távú megoldása tehát gyökeres változtatást igényel. A megoldás elôfeltétele az erôforrás-felhasználás szabályozása, amelynek eredményeképpen visszaállhat a termelési folyamatokon belül és az emberi és külsô erôforrások kívánatos egyensúlya, visszabillentve a mérleg nyelvét az emberi munkavégzés felé. Ez egyben egy igazságosabb, feszültségektôl mentes társadalmi berendezkedés alapja is. Ameddig az egyensúly nem áll helyre, addig a munkaerôpiac szerencsés szereplôinek morális felelôssége értelmes megoldást találni a kevésbé szerencsések számára is megfelelô, értelmes foglalkoztatás vagy a megfelelô szociális transzferek által. S mi több, ez nem csupán morális felelôssége azoknak, akik a boldogulni képes csoportba tartoznak, de ezzel fizethetik meg a kirekesztettek békéjét, a társadalmi robbanások elkerülését. Nem igaz tehát, hogy a fenntarthatóság elôtérbe helyezése munkahelyek elvesztésével járna. Épp ellenkezôleg, az extenzív mezôgazdaság, valamint az ökológiai fordulattal megerôsödô ipari és szolgáltatási szektorok (ökoturizmus, építôipar, decentralizált és fenntartható energetika, helyi közösségi közlekedés) emberi erôforrás-igényes ágazatok, amellyel korábban kiszorult rétegek térhetnek vissza a munka világába. Az erôforrás-felhasználás korlátozása nyomán megerôsödô zöld ágazatok tehát több munkahelyet teremtenek, mint amennyi a barna (fenntarthatatlan) ágazatok leépülésével megszûnne. Java sl atok : Erôforrás-felhasználás korlátozásának bevezetése (lásd a klímatörvényt lejjebb) Emberi munkaerô-igényes munkahelyek támogatása a természeti erôforrás-igényes munkahelyekkel szemben a gazdasági peremfeltételek megváltoztatása révén Zöld adóreform (erôforrások adóztatása a munka adóztatása helyett) Extenzív mezôgazdaság, tájgazdálkodás támogatása az intenzív mezôgazdasággal szemben Hazai, helyi kezdeményezések, összefogások (például helyi termékek, szövetkezetek) és helyi kereskedelem erôsítése A hazai és uniós támogatások fenti szempontoknak megfelelô elosztása Ajá nlot t olvasni va lók: A fenntarthatóság elôôrsei konferencia ajánlásai; Ötmillió új zöld munkahelyet Európában öt éven belül az Európai Zöld Párt petíciója; europeangreens.eu/petition/ Az erôforrásokhoz való hozzáférés korlátozása A jelenlegi gazdasági és termelési rendszer alapja a természeti erôforrásokhoz (fosszilis energiaforrások, ásványok, biológiai sokféleség stb.) való olcsó, látszólag korlátlan hozzáférés. Ezért az erôforrás-felhasználás korlátozása ugyanúgy szent tehén, mint a folyamatos gazdasági növekedés. E két kérdés tulajdonképpen elválaszthatatlan. 5 Ennek megfelelôen nincs is olyan nemzetközi megállapodás, mely az erôforrás-felhasználást szabályozná, kivéve az EU célkitûzését, amely az energiafelhasználás 20%-os csökkentését írja elô 2020-ig az energiahatékonyság növelése által. A hatékonyság növekedésének azonban gyakori következménye, hogy mivel a nyersanyag-felhasználás ára relatíve csökken, a növekvô felhasználás felemészti a hatékonyság növelésébôl származó megtakarítást. (Ez az úgynevezett Jevons-paradoxon.) A hatékonyságnövelés emellett közvetett módon hozzájárul a gazdasági növekedéshez is, amely össztársadalmi szinten szintén növekvô energiafelhasználást eredményez. A kiotói klímacélok nem tekinthetôk erôforrás-korlátozásnak, mert csak a szén-dioxid kibocsátást szabályozzák. Ez klasszikus csôvégi megoldás: nem a felhasználást próbáljuk szabályozni (ami logikus lenne, ha valóban eredményt akarnánk elérni), hanem a folyamat végén kitermelt végterméket mérjük, követjük és próbáljuk eltüntetni bonyolult, ámde kevésbé hatékony módszerekkel. A jövô hatékony megoldása ezzel szemben az input (felhasználás) oldali kvóták, keretmennyiségek meghatározása és bevezetése lehet. A természeti erôforrások korlátozását mindenképpen olyan módon (olyan törvényi, intézményi stb. keretek között) kell bevezetni, hogy az a szociálisan rossz helyzetû csoportoknak ne okozzon további hátrányt. Az erôforrások gátlástalan túl-használatának árát már ma is sokszor a hátrányos helyzetû csoportok, országok és régiók fizetik meg. Erre számos példa van, gondoljunk csak az éhínséggel és extrém szegénységgel küzdô harmadik világbeli országokra, amelyek természeti erôforrásaikat a nyugati luxusigények (kôolaj, fémek, dohány vagy éppen csokoládé) kielégítésére fordítják. Ráadásul itt is mûködik 5 Bár a növekedés dematerializációja, dekarbonizációja népszerû törekvés, sajnos az eddigi eredmények nem meggyôzôek.

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL:

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: Víz-, energia- és termőföld-gazdálkodás az inkluzív és fenntartható növekedés érdekében VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES E U R Ó P A I

Részletesebben

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Zöld-beszéd Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról Szerzők: Prof. Dr. Bukovics István, Dr. Földi László, Besenyei Mónika Lektor: Prof. Dr. Padány

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Írta: Gyulai Iván Ez a kidvány a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Szakkollégiuma támogatásával készült. Kiadja a Magyar

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája

Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája 1. Melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája Miskolc Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Miskolc, 2012.

Részletesebben

Előszó. Levelek egy kezdő turistához (1929) Részlet az előszóból. Fotó: Sallai R. Benedek

Előszó. Levelek egy kezdő turistához (1929) Részlet az előszóból. Fotó: Sallai R. Benedek Előszó Mára a turizmus, az idegenforgalom a világ egyik vezető gazdasági ágazata lett. Ennek megfelelően nagyon sok hasonlóságot is mutat más gazdasági ágazatokkal. Ilyen hasonlóság, hogy a látszat ellenére

Részletesebben

Zöld Magyarország fejlesztési modell. Vitairat egy XXI. századi fenntartható Magyarország felé vezetõ útról

Zöld Magyarország fejlesztési modell. Vitairat egy XXI. századi fenntartható Magyarország felé vezetõ útról Zöld Magyarország fejlesztési modell Vitairat egy XXI. századi fenntartható Magyarország felé vezetõ útról Zöld Magyarország fejlesztési modell Vitairat egy XXI. századi fenntartható Magyarország és a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Pánovics Attila: A nemzetközi jogban és különösen az Európai Unió jogában is megfigyelhető, hogy a környezet állapotának javítására irányuló erőfeszítések sikertelensége

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben