Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 6. szám Április 8. Ingyenes. Húsvét és Pünkösd között. Válságban a kormány...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 6. szám 2008. Április 8. Ingyenes. Húsvét és Pünkösd között. Válságban a kormány..."

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 6. szám Április 8. Ingyenes Húsvét és Pünkösd között Két ünnep közötti idõben élünk. A feltámadás ünnepe mögöttünk van, a Szentlélek ünnepe pedig elõttünk. Mit fontos tudnunk errõl az idõszakról? Fontos tudnunk, hogy Jézus a halálból való feltámadása után nem ment fel azonnal a mennybe. Nem úgy történt, hogy a sírból egyenesen az Atyához érkezett. Még negyven napig maradt a földön feltámadt testében és többször megjelent tanítványainak: Péternek, az asszonyoknak, egy közeli településre Emmausba igyekvõ két tanítványának. A Biblia azt is megírja, hogy Jézus nem mint valami szellem jelent meg, hanem testileg is. Jézus maga jelenti ki, mert bizony a tanítványok is valami szellemnek, vagy valamiféle lelki testnek vélték õt. Amikor egyszer együtt voltak a tanítványok, megjelent elõttük Jézus és azt mondja nekik: Érintsétek meg sebeimet, ez után kér ennivalójukból is és velük együtt evett. Márpedig a szellemek nem esznek. Ekkor hiányzott a tanítványok közül Tamás, aki miután a többiek elmondták, mi történt, kijelentette: Ha nem látom és nem érintem, nem hiszem." Milyen sokszor mondják ma is sokan ezt az elõször Tamás által elmondott szavakat: Hiszem, ha látom. Jézus ekkor újra megjelenik és kimondottan Tamáshoz lépve kéri, hogy érintse Nyitott száj... meg õt. Ekkor már az addig kételkedõ sem kételkedik tovább. Ebben az idõben adja Jézus tanítványainak a missziói parancsot, mely a keresztelésnek lett az alapigéjévé, azóta is minden megkeresztelt gyermek és felnõtt ember felett elhangzik ez a parancs. A feltámadott Krisztus mintegy negyven napig volt a földön, és a negyvenedik napon, áldozócsütörtökön tíz nappal Pünkösd elõtt ment föl a mennybe. Most tehát ebben az idõszakban élünk, mögöttünk van a feltámadás, elõttünk Áldozócsütörtök és Pünkösd ünnepe. Ez az írás vázlatos összefoglalása a Biblia által leírtaknak. Azért foglaltam össze ilyen formában, mert fontosnak tartom, hogy minél többen ismerjék meg a keresztény ünnepek tartalmát. Az ünnepeknek egyetemes és mindenkit megszólító üzenete van és ezt az üzenetet csak ekkor értjük meg, ha ismerjük magát a történetet. Remélem, hogy sokan lesznek, akiknek ez a rövid írás nem lesz elég, elõveszik még a Bibliát és elolvassák azt, amit most csak összefoglaltam. Isten áldása legyen mindnyájunkkal. Pella Pál, Ref. lelkipásztor Válságban a kormány... Nagy László Ez folyik a csapból is, hogy baj van a fiúknál. Fogalmam sincs, hogy fognak majd megegyezni. Egyiket sem tartom stabilnak ahhoz, hogy valamelyikbõl is valami legyen. Várni tudjuk csak, hogy mi lesz. Csak az lesz, ami eddig volt, hogy kiszúrnak velünk! Hol a gázárat emelik, hogy a 300 forintot szedik. Kitalálnak valamit, és majd megint fizetünk Szerintem így lesz. Nagyné Vágó Teréz Szerintem maradnak, ez csak szóbeszéd. De nem bánnám, ha lemondanának. Egyáltalán nem bánnám! Forrai János Nem szoktam politizálni, de szerintem éppen ideje! Mátyás Ferencné Én megmondom õszintén, félek attól, hogy mi lesz. De ez várható volt. Annyira felkavarodott minden.

2 2. Püspökladányi Hírek április 8. Városháza Képviselõ-testületi ülés március 27-én A lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos napirendi pont megtárgyalásával kezdõdött az ülés, polgármester úr rövid kiegészítést tett, és válaszolt a felvetésekre az ENTOR nevû céggel folytatott tárgyalása kapcsán. Ökrös István képviselõ úr a TISZ-kel kapcsolatosan érdeklõdött. Válaszában polgármester úr az eddigi tárgyalások döntéseirõl tájékoztatta a testületet. Ezután Békési Zoltán képviselõ úr a hulladékszállításról érdeklõdött. Válaszában jegyzõ úr a jövõre vonatkozóan a döntés-elõkészítés megfontoltságát hangsúlyozta. A második napirendi pont a évi költségvetési gazdálkodást taglalta. Ökrös István számszerûleg is pontosan kimutatta az elõzõ évi teljesítést és tervezést, megállapította, hogy a takarékos gazdálkodás a jövõ évben is fontos lesz. Polgármester úr válaszában megfogalmazta, hogy az állami támogatások szûkítése miatt ez az év még nehezebbnek tûnik. A felügyeleti ellenõrzés tapasztalatait is elfogadta a testület. Agyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló kapcsán több elismerõ vélemény elhangzott, a gyermekéhezés problémakörérõl is mondtak véleményt. A Holding Vagyonkezelõ Kft évi beszámolóját és üzleti tervét együtt tárgyalta a képviselõ-testület, több kérdés is megfogalmazódott, Rácz Attila, az intézmény vezetõje válaszában a késõbbi lehetõségeket is felvázolta. Az Egészségügyi Szolgáltató Kft évi mérlegbeszámolója és üzleti tervének megbeszélése is egymást követõen történt. A különfélék napirendi pontban 12 elõterjesztésrõl döntött a testület. Az átalakulással érintett gazdasági társaságok alapító okiratának tervezetének elfogadása után a távhõdíjak emelésére került sor. Bár a képviselõ- csoport nem volt egységes a döntésben az tény, hogy a gáz árának emelése a hõdíjak esetében is változást kell, hogy eredményezzen. Az útalap építési munkákkal kapcsolatosan a felhasználandó anyagok minõségérõl kapott tájékoztatást mindenki, a képviselõk a járható úthálózat kiépítését szorgalmazták. Elfogadásra került az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása. Ezután önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok értékesítésérõl született döntés, majd a városi településtisztasági, településszépítõ mozgalom indításáról szóló elõterjesztést tárgyalták a képviselõk. A vélemények megoszlottak a fogyatékosok Nappali Intézménye és gondozása címû projekttel kapcsolatosan, nem a feladatellátás, hanem a tervezett helyszín miatt több kétkedõ vélemény is megfogalmazódott. Püspökladány Város Közmûvelõdéséért Közalapítvány Kuratóriuma Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyását követõen döntés született az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló önkormányzati rendelet módosításáról, végül a talajterhelési díj önkormányzati rendeletének módosításáról. A zárás után néhány fontos információt közölt még polgármester úr. Petõné Papp Margit alpolgármester Tavaszi ünnepi naptár Fehérvasárnap: A húsvét utáni elsõ vasárnap, régen ezen a napon az új keresztények fehér ruhát öltöttek. Ma az elsõ áldozás ünnepe. Május 1. : A munka ünnepe. Elõzõ éjszaka a Walpurgis-éjen a hagyomány szerint összegyûlnek a boszorkányok, ezen az éjszakán mindenféle csínytevéseket lehet elkövetni. Ilyenkor állítják a májusfát, amely tulajdonképpen egy szalagokkal díszített nyírfa. Anyák napja: Május elsõ vasárnapja, ezen a napon a gyerekek köszöntik édesanyjukat, nevelõiket, nagymamáikat, apró ajándékkal köszönik meg a sok gondoskodást. Ezen a napon általában a konyha sem üzemel, kíméljük az anyákat, ha lehetõségünk engedi menjen a család étterembe ebédelni, vagy készítsünk el együtt valami finomságot! A fagyosszentek: (Szervác, Pongrác, Bonifác) A meteorológusok szerint Közép- Európán május között egy hideghullám söpör végig, amely fagykárokat is okozhat. Sok virágot csak ezután ültetnek ki a szabadba. Több helyen május 25-ét is a fagyos napok közé sorolják. Apák napja : Krisztus mennybemenetelének napja. Ezen a napon az apákat mentesíthetjük kötelességeik alól, s ezt a napot férfitársaságban, szórakozással tölthetik el. Van olyan vidék ahol kissé ironikusan az apák bornapjának is nevezik. Testvérvárosi találkozó Egy Európai Uniós pályázat támogatta azt a testvérvárosi találkozót, melynek március 10-étõl Püspökladány volt a házigazdája. Az egy hétig tartó programra öt testvérvárosunk közül három - Makfalva, Fischamend és Krasnystaw - tudta elfogadni a meghívást. A delegáció tagjait jó barátként fogadta városunk vezetõsége, hisz nem elõször nyílt lehetõségük a találkozásra. A vendéglátás ideje alatt a küldöttségek tagjait érdekes programok és bemutatók egész sora várta. Megismerkedhettek nem csak Püspökladány, hanem a Sárréti kistérség természeti kincseivel és az ott élõ emberek életével is. A Farkasszigeti Arborétum különleges növény- és állatvilága ámulatba ejtette a székely, osztrák és lengyel vendégeket. Érdeklõdéssel hallgatták az Erdészeti Tudományos Intézet történetét, a kutató munkálatok eredményeit s tettek egy közös sétát az erdei tanösvényen. A Gyógyfürdõ Centrumban tájékoztatót kaptak a szolgáltatásokról, majd maguk is meggyõzõdhettek a gyógyvíz jótékony hatásáról. Történelmi múltunk, néprajzi értékeink kerültek elõtérbe a Református templom és a Karacs Ferenc Múzeum látogatásakor, majd Gyõrfi Lajos szobrászmûvész vezetésével gyönyörködhettek az alkotó köztéren kiállított mûveiben. De találkoztak a civil szervezetek képviselõivel, tapasztalatot cseréltek az esélyegyenlõségrõl és az oktatásügy kérdéseirõl. Az igazán színes és változatos programokban bõvelkedõ egy hét eseményeibõl ez csupán ízelítõ, a teljesség igénye nélkül. A vendégek ittlétük minden percét élvezték, bepillantást nyertek városunk és térségünk kulturális, gazdasági és társadalmi életébe. Élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva és a további remek, közös programok reményében tértek haza osztrák, lengyel és székely hazájukba. Gyõri Andrea Pünkösd: A keresztények ezen a napon a Szentlélek eljövetelét és az egyházalapítást ünneplik. Ilyenkor áldják meg a földeket, a kutakat és a vizeket. Úrnapja: Ünnepi körmenet, a földek, mezõk és rétek megáldása a jó termésért. A tavaszi étkezés örömei: a tavasz a természet ébredésének és a megújulásnak a szimbóluma. Ez a tavaszi étrendünk összeállítására is hatással van. A hamvazószerdát követõ 40 nap a nagyböjt idõszaka. Ekkor Krisztus sivatagi böjtjére emlékezünk. Ez az idõszak korábban elsõsorban vallási szempontból volt fontos, hiszen ez a húsvétot megelõzõ lelki és testi megtisztulás ideje. Ma már sokan tartanak ebben az idõszakban diétát és fitneszprogramot, hogy a hideg téli idõben, karácsonykor, újévkor, és a farsangi szezonban felszedett felesleges kilóktól megszabaduljanak. A tavasz ünnepei az újjászületéssel és az élettel kapcsolatosak. A nappalok már sokkal hosszabbak. Anap sugarai is melegebben tûznek. Megélednek a kiskertek, kizöldülnek a mezõk, visszatérnek a költözõ madarak, hamarosan megszületnek az elsõ bárányok, kecskegidák, nyulak, kikelnek a kiscsibék is. Május az év legszebb hónapja. A várt meleg esõk gondoskodnak a természet fejlõdésérõl. A földeken kibújik a vetés, a mezõk tarka rétté változnak. A hõmérséklet egyre magasabb, a természet kitárja elõttünk kincseszsákját! Élvezzük hát e gazdagságot! Szabó Attiláné

3 3. Egészségügyi centrum építését tervezi a város Püspökladányi Hírek április 8. Ha minden a tervek szerint halad, akkor elsõ negyedévében elkezdõdhetnek a munkálatok a Gyógyfürdõ melletti, önkormányzati tulajdonú területen. Épülhet az új Egészségügyi centrum, ahol korszerû feltételekkel, modern környezetben gyógyulhatnak a püspökadányi és a sárréti betegek. De ne szaladjunk ennyire elõre. Nézzük az elõzményeket. Az önkormányzat tavaly decemberen úgy döntött, hogy felhatalmazza Arnóth Sándor polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a város pályázatot nyújthasson be egy új rendelõintézet megépítésére. Az Észak Alföldi Operatív program keretében ugyanis megjelent egy kiírás, mely az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, illetve a járóbeteg szakellátások korszerûsítésére irányul kistérségi szinten. Kedvezõ elbírálás esetén közel 1500 m2 szintterületû, kétszintes, tetõtér beépítéses ingatlan felépítésére nyílna lehetõsége a városnak, ahol központosulna a szakorvosi és járóbeteg- ellátás. - Kinõtte magát a jelenlegi Rendelõintézet mûszakilag is, és kiszolgáló képességét tekintve is. Ma már legfeljebb a város igényeit tudja kielégíteni. S mivel a kistérségi igények ugrásszerûen megnõttek, célszerû és idõszerû egy új egészségügyi centrum építése - véli Dr. Felszeghy Szabolcs háziorvos, az egészségügyi bizottság elnöke. A pályázat az Észak-Alföldi régió három megyéjét érinti, keretösszege 2,5 milliárd forint. Az elnyerhetõ támogatás nagysága attól függ, hogy végül hány pályázat kerül benyújtásra. Természetesen itt is szükség van önrészre. De ezt átvállalta a várostól a pályázat kezelésével foglalkozó Magyar Protokollfejlesztõ Prevenciós Kht. Így gyakorlatilag õ finanszírozza a felmerülõ költségeket. - Az önkormányzat számára egy nagyon kedvezõ feltétel mentén Az önkormányzat februári képviselõ testületi ülésén ugyanabban a témában interpellált Márkus Gábor és Kiss Zsigmond. A képviselõk a felõl tudakozódtak, hogy rendezte-e már Csontos János országgyûlési képviselõ a fennálló tartozását. Ugyanis közel 250 ezer forintos telefonszámla vár kifizetésre. A költség Csontos János országgyûlési képviselõ irodájában keletkezett. Az önkormányzat véleménye szerint ezért neki is kellene kifizetni. Csontos János azonban vitatja ezt. Ezért az önkormányzat jogi képviselõjéhez fordult. De nézzük az elõzményeket. A kilencvenes évek végén a képviselõtestület úgy határozott, hogy a mindenkori országgyûlési képviselõ számára irodahelyiséget biztosít, a hozzá tartozó telefonvonallal együtt a Kossuth utca 6. szám alatti irodaházban. Arnóth Sándor országgyûlési képviselõként 20m2 alapterületû irodát használt, Csontos János azonban ennél nagyobbat. Az önkormányzat a különbség miatt keletkezõ többletköltséget nem vállalta fel. Az egyezkedés alatt felhalmozódott tartozást végül az országgyûlési képviselõ rendezte. Az irodában keletkezett 256 ezer forintos telefonszámlát azonban vitatja - ismertette a helyzetet Keserû László jegyzõ. - A vita abból alakult ki, hogy képviselõ úr jelezte, hogy õ arra a bizonyos telefonra nem tartott igényt. Bár ennek ellenére használata igazolt, a telefonszámlákból ez kimutatható. Az önkormányzat ezért azon az állásponton van, hogy ha a telefont használta, akkor a felmerülõ költségeket fizesse is meg. Jelenleg tehát a vita alapja a felek között a tartozás, vagy nem tartozás kérdése. Ezért az önkormányzat az ügyvédjéhez fordult, aki majd felveszi a sikerült egyezkedni. Ez azt jelenti, hogy a MAPPET Kht. a késõbbi üzemeltetésben kíván segítséget nyújtani. Ebben a gyógycentrumban a pályázatot nem érintõ terület vonatkozásában kialakítanának még egy gyógyszertárat is, melyet a Kht. üzemeltetne. Gyakorlatilag így kapna ellentételezést a közremûködéséért - ismertette Dr. Deczki Zoltán. A többségi tulajdonos a Püspökladányi Önkormányzat lenne. A szakmai felügyeletet pedig az Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetõje gyakorolná. Az új intézményben az elõzetes tervek szerint váltott rendeléssel dolgoznának az orvosok, így több beteget el lehetne látni. Az épület kialakításán és eszközfelszereltségén túl fontos szempont volt olyan területek fejlesztését beilleszteni a pályázatba, amelyek eddig elhanyagoltak voltak. Így esett a választás a Gyógyfürdõ melletti részre, mely a rendezési tervben úgy szerepel, mint egy egészségügyi rekultivációs terület. S emellett a fürdõ közelsége elõnyt is jelent. - Régi terve Püspökladánynak, hogy a gyógyturizmus érdekében létrehozzon egy egészségügyi centrumot. Felpezsdítve ezzel a város életét. Ez a gyógykomplexum erre lehetõséget adna, kihasználva a Gyógyfürdõ, és a gyógyvíz elõnyeit - mondja Petõné Papp Margit, alpolgármester. Az engedélyes tervek készen vannak, ezeket rövidesen benyújtják az építési hatósághoz, és a pályázat is 90%-os állapotban van. Döntés júliusban várható. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor várhatóan 2009 elsõ negyedévében elkezdõdhetnek a munkálatok, épülhet az új gyógycentrum. A bõvítéssel a jelenlegi Rendelõ intézet sem szûnne meg. Itt egy nappali kórház jellegû, speciális ellátást szeretnének megvalósítani, ahol kórházból kikerült, illetve magatehetetlen betegeknek az ápolását végeznék. Verdó Ildikó Kinek kell megfizetni a Csontos János irodájában keletkezett telefontartozást? kapcsolatot országgyûlési képviselõ úrral - mondta el Keserû László. Az önkormányzat ügyvédje elõször peren kívül próbálja meg rendezni a dolgot, ha ez nem sikerül, akkor elképzelhetõ - mondja jegyzõ úr -, hogy jogi útra terelõdik a kérdés. Vagyis a bíróság dönti el, hogy kinek van igaza Az önkormányzatnak, aki biztosította a telefonvonalat, és igazolni is tudja annak használatát? Vagy Csontos Jánosnak, aki annak ellenére, hogy nem tartott igényt a telefonvonalra, forintos telefonszámlát produkált. Az önkormányzat mielõtt ügyvédhez fordult természetesen próbált megegyezni Csontos Jánossal. - Én úgy tudom, hogy a Városgazdálkodási Iroda megtette a szükséges lépéseket. Szóbeli és talán írásbeli felszólítás formájában is. Erre képviselõ úr azt válaszolta, hogy õ ezt a vonalat nem igényelte, tehát neki fennálló tartozása nincs - foglalta össze jegyzõ úr. A vitatott telefonszámlával már a Ladányi Televízió adásában is foglalkoztunk. Akkor természetesen kerestük Csontos Jánost is. Õt azonban telefonon nem tudtuk elérni, vissza pedig nem hívott bennünket. A történet margójára még annyit, hogy az Országgyûlés Hivatala az elmúlt parlamenti ciklusban, a négy év alatt összesen 5 milliárd forintot fizetett ki az országgyûlési képviselõk számára. Csontos János 18 millió 158 ezer 700 forintot kapott. A honatyák alapfizetése 220 ezer forint volt, erre jöttek a bizottsági pótlékok, és a költségtérítés. Verdó Ildikó

4 4. Püspökladányi Hírek április 8. Szalmaégetõ erõmû épülhet A képviselõ testület felhatalmazásával élve Arnóth Sándor polgármester megkezdte az egyeztetõ tárgyalásokat az ENTOR Kft. képviselõivel egy szalmaégetõ erõmû esetleges megépítésérõl. Az üzem akár 100 embernek is munkahelyet biztosítana. - Az egyeztetések folyamatban vannak, az ördög azonban a részletekben rejlik - fogalmaz polgármester úr. Így mindent alaposan meg kell vizsgálni. Azt is, hogy az erõmû milyen lehetõséget kínál, és azt is, hogy milyen elvárásai lehetnek a városnak. A környéken termõ búzából, árpából, napraforgóból, és kukoricából hatalmas mennyiségû zöld üzemanyag képzõdik. Az erõmû ezt elégetve energiát és forró vizet termelne, amit egyrészt az országos hálózatnak, másrészt pedig a helyi háztartásoknak, gazdálkodóknak lehetne használni - tudtuk megarnóth Sándortól. Ha a környezetvédelmi szakemberek az elõzetes vizsgálatok után rábólintanak, akkor polgármester úr nem látja akadályát annak, hogy az önkormányzat megtárgyalja az elõnyösnek tûnõ felvetést. Az erõmû betelepülése ugyanis a munkahelyteremtés mellett millió forintos plusz adóbevételt is jelentene a városnak. De elõnyük származna belõle a környékbeli gazdálkodóknak is - hangzott el az AGRO 6 telephelyén, azon a gazdatájékoztatón, melyet az ENTOR Kft. képviselõi tartottak az érdeklõdõk számára. - Az ENTOR Kft. több mint egy éves múltra tekint vissza. Püspökladányra azért esett a választásunk, mert közvetlenül a város mellett van egy 120 kv-os állomás, ami az áram föltáplálásában elenged-hetetlenül fontos. A termõhelyi adottságok pedig megkönnyítik az erõmû tüzelõanyaggal való ellátását. S ezzel választ is adtam arra, miért lenne elõnyös az üzem a gazdák számára - ismertette Csige István, az ENTOR Kft. ügyvezetõje. - Nyitottak vagyunk a lehetõségre. Ugyanis a jövõben egy olyan terméket értékesíthetnénk energiahordozóként, amit eddig szalmaként beszántottunk a földekbe - mondja Papp Mátyás. Magyarországon az elsõ ilyen erõmû Szerencsen épül. De õshazájában, Dániában már éve több száz kisebb-nagyobb erõmû dolgozik. A tárgyalások és egyeztetések Püspökladányban is elkezdõdtek. A különbözõ szempontok figyelembe vétele után a döntés a képviselõ testület kezében lesz. De természetesen nem zárják ki a lakosságot sem.arnóth Sándor elmondta, hogy szükség esetén szavazást tartanak a kérdésben. Verdó Ildikó A belterületi állattartásról II. rész Az elõzõ számban bemutattuk az állatok tartásáról szóló 9/1998 (IV.29.) önkormányzati rendelet segítségével, hogy milyen módon és milyen mértékben lehet háziállatot tartani településünk egyes részein. Most az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezésével kapcsolatos elõírásokat ismertetjük.. 8. (1) Haszonállat csak közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi, környezetvédelmi követelményeknek megfelelõ körülmények között istállóban, ólban, ketrecben, zárt (bekerített) udvaron tartható. (2) Az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek vagy más építmények (továbbiakban: épület) létesítéséhez az építésügyi hatóság engedélye szükséges. (3) Az állattartási épületek elhelyezésével - a város bármely területén, beleértve a külterületet is - az alábbi védõtávolságokat kell betartani. a) Állattartó épületet fajra és darabszámra tekintet nélkül, továbbá trágya- és trágyalé-tárolót vízvezetéktõl 3 m-re, ásott és fúrt kúttól 6 m-re lehet elhelyezni. b) Állattartó-épületek védõtávolsága lakóépülettõl: nagy haszonállat: 10 db-ig: 6 m; 50 db-ig:10 m kis haszonállat: baromfi 100 db-ig: 3 m; 100 db felett: 6 m. Egyéb kis haszonállat 50 db-ig: 3 m 50 db felett: 6 m c) Zárt trágya- és trágyalé-tároló lakóépülettõl 8 m. 9. Az állattartók az állatok tartása során olyan tartástechnológiát kötelesek biztosítani, amely a közegészségügyi, az állategészségügyi, valamint a környezetvédelmi elõírásoknak maradéktalanul megfelel. 10. (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állattartásra szolgáló épületek szükség szerinti (napi) kitakarításáról, rendszeres, de legalább évi egyszeri kimeszelésérõl, a bûzös gázok áramlásának - mesterséges vagy természetes úton - magasba terelésérõl. (2) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a szennyvíz (trágyalé) a szomszéd telkére vagy közterületre ne folyhasson át, valamint a saját építésû telkét se szennyezze, és a talajt ne fertõzze (zárt vezetéken vezethetõ a tárolóba). (3) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) folyamatosan gondoskodnia kell a legyek, rovarok, rágcsálók rendszeres irtásáról, rendszeres fertõtlenítésrõl. 11. (1) Aváros belterületén trágya, trágyalé (hígtrágya) a kihordásig csak zárt trágyagyûjtõ-aknában tárolható. A gyûjtõaknának megfelelõ nagyságú, szivárgás- és résmentesnek kell lennie, amelyet jól záródó fedõlappal kell ellátni. (2) A gyûjtõaknát e rendelet 8. (3) bekezdésében elõírt védõtávolság betartásával lehet létesíteni úgy, hogy az ürítés céljából jármûvel megközelíthetõ legyen. (3) A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi elõírások betartását külterületen is biztosítani kell. (4) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) gondoskodnia kell a kellemetlen szagot árasztó takarmány fedett, zárt tárolásáról. 12. (1) A város belterületén, közterületen (utcán, parkban, árokparton, temetõben, stb.) legeltetni tilos. E célból haszonállatot telekhatáron kívülre még felügyelet mellett sem lehet kiengedni. (2) A legelõre hajtott állatokat csak a kivonulás idõpontjában szabad elengedni a vonulási útvonalon. A tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a legelõre hajtott állat sem a kivonuláskor, sem a visszavonuláskor közterületen ne legeljen. Rásó János Rövidke történetek a barátaimról, a kutyákról... Dobi Soha sem felejtem el, mikor egyszer utazunk valahová és hátul "ült" Dobi, egy öt éves dobermann kan. Valami lényegtelen dolgon összeszólalkoztunk a nejemmel és én eléggé zokon vettem azt, amit mondott (bár két perc múlva el is felejtettem!). Dobi valamit a szavak hangsúlyából, vagy a bekövetkezõ csendbõl megérzett, a vállamra hajtotta a fejét, és a jobb pracliját a feleségem hátára helyezte. Pillanat alatt oldódott a hangulat. Dr. Bige Szabolcs

5 Püspökladányi Hírek április 8. Rövidke történetek a barátaimról, a kutyákról... Káposzta Sógorom megkért, vigyázzak a kutyájára, ameddig nyaralni mennek családostól, és nincs, kire bízza a boxert. Magával se vihette. Így lettem én a dajka. Nem volt gond, mert a mi airedale terrier szukánk barátságos természetû, és különben is már ismerte a boxert, több hétvégét töltöttek együtt. Vidáman futkároztak az udvaron, sõt naponta kisétáltam estefelé velük a határba. Az volt ám az öröm! A fáradságtól lihegve tértünk haza, ahol már várt a kutyákra a háziasszony által készített vacsora, s a gazdira egy pohár szürkebarát. Így ment ez egy jó hétig. Közbejött azonban egy ügy, ami halaszthatatlannak tûnt, és el kellett három napra utaznom a feleségemmel együtt. Szomszéd bácsi felajánlotta, hogy ügyel a kutyákra, megeteti, megitatja õket Eltelt a három nap, s mi hazaérkeztünk. A kutyák kitörõ örömmel fogadtak, körülugráltak, féktelen rohangálást rendeztek az udvaron, körbe-körbe. Egyszerre észrevettük, hogy a zöldséges kert kapuja nyitva van. Nagy félhektáros kert terült el a ház mellett. Vetettünk mindenfélefajta zöldséget, és egy nagy tábla káposzta is volt. Volt! Egyetlen káposztafej sem maradt meg! Az történt, hogy a szomszéd bácsi enni ugyan adott minden reggel a kutyáknak, de a vizükrõl megfeledkezett és a szomjas állatok addig próbálkoztak, amíg kinyitották a kertkaput és a nedvdús káposztafejekkel csillapították szomjukat Dr. Bige Szabolcs 5. HIRDETÉSI AKCIÓ! április ig 1=2 Ha megrendel a Ladány TV KÉPÚJSÁGBAN 1 hét hirdetést, most 2 hétig jelentetjük meg reklámját! Hirdetésfelvétel: Püspökladány, Petõfi u Tel.: 54/ , Eboltás! A veszettség emberre, állatra nézve egyaránt gyógyíthatatlan, halálos kimenetelû betegség. Ennek megelõzésére szükséges az évenkénti kötelezõ eboltás. Az oltás ára tartalmazza a kötelezõ parazita elleni kezelés költségét is. Emberben többféle bélféreg is élõsködhet, a fertõzött állatok simogatása, gondozása során gyakran kerülhet élõsködõ az emberbe. Kérjük, hogy a nagytestû állatokat lehetõség szerint pórázzal és szájkosárral ellátva hozzák az oltás helyszínére! Minden 3 hónaposnál idõsebb ebet be kell oltani. Az oltás elmulasztása esetén az ebtulajdonosokkal szemben szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, a kiszabható bírság összege: Ft-ig terjedhet. Az oltás költsége: - a kijelölt helyeken 2000 Ft/db -a tulajdonos kérésére az eb tartási helyén: Ft/db. Eboltási idõpontok: - április 12. (szombat): Petritelepi Bisztró 7-16-ig - április 13. (vasárnap): Állatvásártér mérlegház 7-16-ig - április 14. (hétfõ): Újtelep 7-16-ig - április 19. (szombat): Állatvásártér mérlegház 7-12-ig Keserû László jegyzõ

6 Püspökladányi Hírek melléklete április KUN Kun-Mediátor Toscana csodái és Elba szigete Tunézia-Djerba 3*-os szálloda All inclusive Tunézia Sousse 8 nap/7 éj repülõvel Egyiptom Hurghada 8 nap/7 éj repülõvel Mallorca 8 nap/7 éj repülõvel UTAZÁSI IRODA AJÁNLATA Püspökladányi indulású útjaink : Csillagtúra Székelyföldön Korfu autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Bulgária autóbusszal apartman reggeli 10 nap 7 éj Plitvice A vízesések Paradicsoma NON_STOP Paralia autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Sarti autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Spanyolország autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Ft/fõ - tõl Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ tõl Ft/fõ tõl Ft/fõ-tõl Ft/fõ tõl Ft/fõ tõl Ft/fõ tõl Ft/fõ - tõl Megjelent ez évi bel és külföldi katalógusunk, melyek kínálatából ig, 5% kedvezménnyel foglalhat elõleg befizetése mellet. Álom és valóság mi összekötjük Cím: Püspökladány 4150, Kossuth u. 6. (Turisztikai Központ) Tel: 54/ , Piacvezetõ részvénytársaságunk, az Allianz Hungária Biztosító Zrt. dinamikusan bõvülõ üzleti lehetõségeihez olyan új partnereket keres, akik készek az ügyféligények professzionális szolgálatára. Most Püspökladányi fiókunkhoz keresünk banki és biztosítási tanácsadásra, értékesítésre, partnereket. Partnereink feladata ügyfeleink befektetési, biztosítási és hiteligényeinek felmérése, a megfelelõ banki-biztosítási termék kiválasztásában való tanácsadá s, valamint a rendszeres kapcsolattartás lesz. Kínálatunk: - Étkezõgarnitúrák - ülõgarnitúrák - franciaágyak, heverõk - szekrénysorok - kanapék, fotelok - író és számítógépasztalok Használt és új bútorok Püspökladány, Damjanich u. 4. Tel: 20/ tölgy, fenyõ, rattan bútorok - irodai polcok, székek - kiegészítõ kisbútorok - minõségi Török szõnyegek - függönytartõk - lámpák, csillárok - képek, festmények - sprotszerek, kerékpárok Új áru keddi-pénteki napokon! Nyitva: H-P 9-17-ig Szo: 9-12-ig A sikeres pályázat alapja a lehetõleg biztosítási/pénzügyi területen szerzett értékesítési tapasztalat, a jó kapcsolatteremtõ készség, az ügyfélorientá lt gondolkodásmód, az üzleti szemlélet, valamint a komplex szolgáltatások iránti elkötelezettség. Partnereinknek jövedelmezõ üzleti lehetõséget, nemzetközileg élenjáró ismereteket, a folyamatos fejlõdés lehetõségét és egy piacvezetõ nagyvállalat stabil hátterét nyújtjuk. Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, pályázatát az alábbi postai vagy címre kérjük beküldeni: Allianz Hungária Biztosító Zrt. Püspökladányi fiók, Oborzilné Nagy Erna fiókigazgató Püspökladány, Petõfi u. 7. mobil: 70/ , KONTÉNERES TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS (Gépi rakodással, rövid határidõvel) Federics László Tel.: 20/ / Bármilyen földmunkát, ömlesztett áruk gépi rakodását szolid áron vállalom. Földmunkák esetében díjtalan felmérést végzek. PÜSPÖKLADÁNY VÁROSRÓL KÉSZÜLT DVD MEGRENDELHETÕ A TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTBAN. Püspökladány Petõfi u. 5-7.

7 2. Püspökladányi Hírek melléklete április 8. Hõszigetelõ üveg készítése Csiszolt mintás tiffany díszüveg készítés Bejárati ajtókba, konyhaszekrényekbe üvegdomborítás-hajlítás Régi ablakokba hõszigetelõ üveg beépítése Ablakszigetelés utólag svéd szilikonnal Mihály Márton Kaba, Mátyás Király u. 90. Tel.: 06/ MEDESTER Gyógyászati segédeszközök boltja Püspökladány, Damjanich u. 15. Forgalmazott termékek: - Járóbotok, hónalj és könyök mankók, járókeretek, gördíthetõ szoba WC összecsukhatós kerekes székek - Fürdõkádülõkék és kapaszkodók - Antidecubitus matracok, alátétek és ülõpárnák - Rugalmas nyakrögzítõk - Sportgyógyászati eszközök Forgalmazott termékeink társadalombiztosítási támogatással igénybevehetõek, illetve magán alapon megvásárolhatók. Tel: 06-20/ BOJ-FARM Kft. TÉGLÁK CSEREPEK VAKOLATOK Gyári árak alatt %-os ENGEDMÉNNYEL! Ingyenes házhozszállítással MEGRENDELHETÕK! GYÁRI VEVÕSZOLGÁLAT Debrecen, Honvéd u. 58. Tel: 52/ BÚTOR, SZÕNYEG, PVC, KARNIS, TAPÉTA 800 m -en Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es fõút mellett, a benzinkút mögött) Szõnyegszegés Szekrénysorok Ft Konyha és tálalószekrények Ft Kárpitos garnitúrák, gyermekágyak Ft Franciaágyak, heverõk, fotelek Ft Kisbútorok Ft Étkezõasztalok, székek Ft Padló és szegett szõnyegek 550 Ft/m2 PVC Ft/m Karnisok, tapéták 750 Ft Bio és normál matracok Ft Hitellehetõség, ügyintézés az üzletben! GOYO-Ladány Csapágy szaküzlet - csapágy, - ékszíj, - szimering, - ipari olajok, - akkumlátorok Püspökladány, Rákóczi u. 66. Tel/Fax:54/ / tõl -tõl Kedvezményes házhozszállítás Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13 Telefon:54/ Akció minden héten! Nõgyógyászati magánrendelés Dr. Rákosi Endre szülész nõgyógyász fõorvos. Rákszûrés, változó kori panaszok kezelése, fogamzásgátlás, családtervezés, terhes gondozás. Rendelési idõ: Püspökladány, Rákóczy u fsz óráig Nádudvar, Fõ u óráig Tel: 06-20/ HASTÁNC az év legjobb hastánctanára címet háromszor elnyerõ ESTELLÁVAL Püspökladányban, korhatár nélkül minden szombaton 15:15 tõl a Turisztikai és Rendezvényközpontban. (Tûzoltósá g mellett) Tel: 06-70/ Megkezdte 2008.évi búza, napraforgó, kukorica termeltetési szerzõdések kötését. A 2007 évihez hasonlóan kedvezõ feltételekkel. Tavaszi vetõmagok és mûtrágyák megrendelhetõk a legkedvezõbb áron. Továbbá vállaljuk termények betakarítását, szállítását, szárítását, tisztítását, tárolását a legkedvezõbb feltételekkel. Sárrétudvari, Bojtor Tanya : 06 20/ Hõszigetelõ rendszerek forgalmazása, kiszámítása, kivitelezése. 10 év rendszergaranciával helyszíni kiszállással, igény szerint tételes árajánlat készítéssel, 16 év szakmai tapasztalat, minõsítéssel rendelkezõ, csak csúcsminõségû termékpaletta. Nálunk a minõség párosul a kimagasló szakmai tudással! Idõpont egyeztetés: 06-70/ ERFOLG Marketing Bt. Kaba, Báthory u. 38.

8 Püspökladányi Hírek melléklete április Hõszigetelõ rendszerek, színvakolatok akciója, kompletten. -Zsalukövek, falazóblokkok, téglák pillértéglák széles választéka -Falazó habarcsok, simító és lábazati vakolatok. -Nedves falakra szárítóvakolatok -Csemperagasztók, bel-és kültérre, fugázók. -Zuhanykabinok normál és hidromasszázs kivitelben, -Sarokkádak, szaniter árúk -Csempék, burkolólapok széles választéka Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: Szombaton: : 54/ , 06-70/ / Várjuk kedves vásárlóinkat! HASZONVAS AKCIÓ! Kaphatók: betonacélok, zártszelvények, köracélok, hegesztett hálók, laposacélok, HH lemezek, csövek, U-I acélok, kerítés drótok többféle méretben kaphatóak. Forgalmazunk még : kerítés betétet, kiskaput, nagykaput, szegeket, elektródát, vágó és csiszoló korongokat, kovácsoltvas elemeket, talicskát, talicskaputtonyt. Továbbá: napi legmagasabb áron vásárolunk fel papír,- vas, -lemez,- színesfém hulladékot. Érdeklõdni: személyesen a TÜNET Bt. irodájában P.ladány, Árpád u.64. Tel.: 06/ telefonon Nyitva : H-P : 8-16; SZ: 8-12 TAXI Czibere Imre /Kasza/ 06/ / A TÜNET Bt. tavaszi haszonvas akciót hirdet. Az akció mértéke 5-10%. Gyors hitelek Ft (lakás, jelzálog, szabadfelhasználású) Érd.: 70/ LADÁNYI HÍREK az interneten is : Nincs munkahelye megfelelõ végzettség hiányában? Van munkahelye, de szabadidejében szeretne tanulni? Mindezt a lehetõ legkedvezõbb áron? AZ EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KARÁCSONY SÁNDOR KOLLÉGIUM 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1. Telefon: 54/ , Iskolánk felnõttképzési rendszerben az alábbi szakmák oktatását indítja: Kereskedõ boltvezetõ Szakács Vendéglõs Élelmezésvezetõ Eladó Aranykalászos gazda Pénztárgépkezelõ ECDL (Full 7 modulos) A képzés kezdési idõpontja: április hónapban A képzésben résztvevõk a vizsga sikeres teljesítése után OKJ- s bizonyítványt kapnak! Bõvebb felvilágosítás: Varga Sándor, 54/ , 30/

9 4. Püspökladányi Hírek melléklete április 8 HIRDETMÉNY Püspökladány Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a püspökladányi 1895/6, 1895/7, 1895/9. hrsz-ú Szénatér utcai, valamint a püspökladányi 512/3. hrszú Árpád utcai építési telkeket. Az értékesítés nyílt versenyeztetéssel történik, a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint, mely átvehetõ a Polgármesteri Hivatal (Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.) Városfejlesztési Irodáján (128. szoba), április 30-ig, munkaidõben. A versenyeztetés ideje: május 05. (hétfõ) óra. A versenyeztetés helye: Városháza I. emeleti tanácskozó terme (Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.). Kikiáltási ár: Az 1895/6, 1895/7, 1895/9. hrsz-ú telkek esetében Az 512/3. hrsz-ú telek esetében Ft/m +Áfa Ft/m +Áfa. A versenyeztetésen az vehet részt, aki annak kezdetéig az önkormányzat számlájára Ft, azaz egyszázezer forint bánatpénzt befizet és azt a licitálás kezdetén igazolja. Vételi jogot az szerezhet, aki a részletes pályázati kiírásban foglaltakat elfogadja és a licitáláson a legmagasabb vételárat ajánlja. A bánatpénz a nyertes által fizetendõ vételárba beszámít, a többi résztvevõ részére visszafizetésre kerül. Ha a nyertes nem köt szerzõdést, a bánatpénzt elveszti. Püspökladány, április 01. Arnóth Sándor polgármester PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Megjelenik példányban Püspökladány, Sárrétudvari, Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Szerep, Tetétlen településeken.

10 6. Püspökladányi Hírek április 8. Önért és a tiszta környezetért! Lakossági veszélyeshulladék gyûjtési akció Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. telephelyén a HAJDUKOMM Környezetvédelmi Kft. veszélyes hulladék gyûjtést rendez. Idõpont: április ig Átvétel helye: Püspökladány, Kossuth u.26. Kérjük környezete megóvása érdekében hozza el (már nem használt) hulladékait. A gyûjtés során átvesszük és ártalmatlanítjuk az alábbi veszélyes hulladékokat: díjmentesen - lakk- és festékmaradékokat - elhasznált gépzsír hulladékokat - fáradt olajat - olajos göngyölegeket - olajos rongyot - olajszûrõt, olajos papírszûrõt - elhasznált fagyálló folyadékot - oldószer maradékokat - hulladék savat, lúgot - romlott és elhasznált növényi olajokat - lejárt szavatosságú gyógyszereket - savas, -lúgos akkumulátorokat - elektronikai hulladékokat (képcsövek, monitorok) - higannyal szennyezett üveget (fénycsõ) - növényvédõ, rovarirtó szerek maradékait - gyantákat, ragasztókat, tömörítõ anyagokat - szórópalackokat, és kiürült spray dobozokat - szárazelemeket -nyomtatók és fénymásolók elhasznált festékpatronjait - használt szgk. gumiköpenyt Kérjük az Önök aktív közremûködését az eredményes gyûjtés érdekében! HAJDUKOMM Környezetvédelmi Kft. Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. TÁJÉKOZTATÓ Locsolási kedvezmény igénylésérõl A Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy május 1-tõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakra locsolási kedvezményt igényelhetnek. Kedvezmény lényege, hogy a megjelölt idõszakban fogyasztott vízmennyiség 30%-a után szennyvízdíj nem kerül felszámításra. Locsolási kedvezményt az a lakossági fogyasztó igényelhet, aki - kertes házban lakik és minimum 20 m2 zöld felülettel rendelkezik, - rá van kötve a szennyvízcsatornára, - érvényes szolgáltatási szerzõdése van, - víz- és szennyvízdíj hátraléka nincs, - egyéb vízvételi lehetõséggel nem rendelkezik évre vonatkozó igényeket ez év május 15-ig lehet benyújtani a Kossuth u. 6. sz. alatti vagy az Árpád u. 64. sz. alatti irodákban az ott beszerezhetõ formanyomtatványokon. Püspökladányi Városüzemeltetõ Kft.

11 Püspökladányi Hírek április 8. Tisztújítás elõtt az Add a Kezed Nagycsaládosok Egyesülete Ez évben jár le a Püspökladányi Add a Kezed Nagycsaládosok Egyesülete vezetõ tisztségviselõinek mandátuma, ezért az egyesület alapszabálya értelmében ez év április 12-én tisztújításra kerül sor. Több tag emlékezete szerint hosszú évek óta most elõször van több jelölt az elnöki posztra ezért, aztán felbojdult az egyesület háza tája. Úgy tudni: a jelentõs véleménykülönbségek miatt erõs szaka-dás történt az egyesületen belül. Többen Szilágyiné Kerekes Margit (jelenlegi elnök) távozását látnák szívesen, mivel szerintük méltatlan e tisztség ellátására. Még vannak olyanok is, akik a végsõkig kitartanak a jelenlegi vezetõ mellett. A város honlapjának internetes fóruma már napok óta taglalja a kialakult körülményeket. A vélemények olvashatók pro és kontra, persze döntõen név nélkül. Minderrõl szerettük volna megkérdezni az Egyesület vezetését. Szilágyiné Kerekes Margitot többszöri keresés ellenére sem sikerült elérni. Így aztán egyetlen dolog tûnik biztosnak csupán a fenti történetbõl, hogy bajok vannak az egyesület háza táján, s hogy április 12-én, a tisztújító közgyûlésen eldõl: megy vagy marad a mostani vezetõség. Az új jelöltek Rácz Józsefné 49 éves, négy nagy gyermek édesanyja és egy kedves 9 éves kislány nagymamájaként egyesületi tag vagyok ben kerültem a városba, azóta is itt élek családommal. Munkahelyem szeptembere óta a helyi Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ nyarán szereztem meg felsõfokú végzettségemet a Nyíregyházi Fõiskola Gazdaságtudományi Szakán, ahol andragógus és mûvelõdésszervezõ végzettséget szereztem. Munkám mellett a családom és a városi civil élet az, ami kitölti mindennapjaimat. Tagja vagyok számos helyi közösségnek és minden új kezdeményezést támogatok, ami a fiatalokkal, a családokkal és a szabadidõ eltöltésével segít az embereknek. Tavaly az a megtiszteltetés ért, hogy a Püspökladányi Közmûvelõdésért Közalapítvány kuratóriumának tagja lettem. Cukorbetegként a legutóbbi hónapokban azon dolgozom, hogy beinduljon egy Diabetes Klub, mert igen nagy szükség van e betegséggel együtt élõknek a helyes életvitelre és betegségük kezelésére. Tagtársaim megtiszteltek azzal a felkéréssel, hogy az egyesület titkárának jelöltek. Szívesen vettem ezt az új kihívásokkal teli feladatot. Jómagam egyik alapító tagja voltam a kilencvenes években a mostani egyesület jogelõdjének, a nagycsaládos egyesületnek. Terveim közt szerepel megválasztásom esetén, hogy új szemlélettel, dinamikusan megújítsuk az egyesületi életet. Nyitottabbá szeretném tenni a közösségi életet. A fiatalokkal való foglalkozásokat egyre inkább aktivizálni szeretném. Fontosnak tartom, hogy ifjúsági programjaink szervesen illeszkedjenek a helyi ifjúságpolitika fõ célkitûzéseihez. Baranyai Andrásné vagyok, 35 éves. 3 fiúgyermekünket közösen neveljük a férjemmel. Tagja vagyok a Sárréti Népi Együttesnek, a Kistérségi Egyesület a Kulturált Szabadidõ eltöltéséért és az Add a Kezed Püspökladányi Nagycsaládos Egyesületnek, ahol munkámmal teszem színesebbé az egyesületek céljait. A Nagycsaládos Egyesületben egy éve vagyok tag, de azalatt az idõ alatt sok játszóházi munkában is segédkeztem. Ha a játszó-házban nem tudtam jelen lenni, akkor is a háttérben segítettem az 7. egyesület munkáját ötletekkel, elõkészületekkel. Jelenleg Anyasági Támogatáson vagyok odahaza családommal, így szervezett szabadidõmben aktívan tudok foglalkozni civil megbízatásaimmal. Tagtársaim az évi közgyûlés elõtt felkértek arra, hogy induljak az elnöki tisztségért. Örömmel vettem ezt a felkérést, szívesen vállalnám el e tisztséggel járó feladatokat. Megvalósítandó terveink: - Új belépõk teljes körû felvilágosítása az egyesület életérõl és mûködésérõl - Azonos jogok és kötelezettségek minden tagcsalád számára - Újszerû kulturális és életminõséget javító elõadások szervezése - Család központúság kialakítása - Kapcsolódás a város ifjúságpolitikai célkitûzéseihez - Kötetlen és feltétel nélküli együttmûködés a tagcsaládok között - Családokkal összefogva közös programkínálat kialakítása - Acsaládok érdekeinek képviselete - Pályázati lehetõségek további felkutatása és bevonása az egyesületi életbe Elõdeink nyomában A Nagy-Sárréten és környékén a neolitikumban telepedhetett meg tartósan az ember. Az ásatások során, a településünk határában talált újkõkori, bronzkori és korai vaskori leletek bizonyítják, hogy az ember megjelenését követõ évezredek során az itt letelepedõ népcsoportok igényeit tökéletesen kielégítette a táj. Az eleinte zsákmányoló, gyûjtögetõ, majd késõbb pásztorkodó nomád, félnomád vagy földmûvelõ életmódot folytató népek számára minden letelepedésre ösztönzõ feltétel megtalálható volt. A nedves, mocsaras réteket számos lassú vízfolyás hálózta be. Ezek sekélyes medre hol elveszett a náderdõvel borított kisebb-nagyobb kiterjedésû posványokban, rétségekben, hol ismét elõtûnt valahol. Az évszázadok során évente ismétlõdõ árvizek hatására számtalan láp, mocsár és vizes rét alakult ki a környéken. A végeláthatatlan náderdõk között földet mûvelni csak az ártérbõl kiemelkedõ magasabb szárazulatokon lehetett. Ezeket a nagyobb áradások esetén is szárazon maradó részeket nevezték valamikor keményszigeteknek vagy ormágyoknak. A kisebb szigeteket porongnak, a nagyobb, alacsony és lapos szárazulatokat laponyagnak hívták. A hosszanti kiemelkedéseket girinceknek vagy gorondoknak nevezték. Az egyik oldalukon lassan emelkedõ, másik felõl meredekebb széles vonulatok voltak a hátak. Néhol hosszú ódalak, partok nyúltak be a rétségbe szeszélyesen kanyarogva, majd vesztek el a nádrengetegek mélyén. A vizek halban hihetetlenül gazdagok voltak és gazdag volt a madárvilág is. Európa minden vonuló madárfaja megfordult itt, és szinte az összes vízi és parti madárfaj költött a nádasokban. A mocsarak szigetei és nádasai lehetõséget adtak az ellenség elõl való elrejtõzésre is. A megtelepült emberek halásztak, csíkásztak, rákászkodtak, teknõsbékát fogtak, nadályt szedtek, madarásztak, tojást kerestek vagy darutollat gyûjtöttek. (folytatás a 8. oldalon)

12 8. Püspökladányi Hírek április 8. Elõdeink nyomában (folytatás a 7. oldalról) Gyógyító erejû füveket szedtek, veremmel, tõrrel, csapdával farkast, rókát fogtak a bundájukért. Néhányuk méhészkedett vagy vízi fuvarozást vállalt. Õsszel gyékényt, télen nádat vágtak. És ha a tûz mellé kényszerültek, akkor gyékényt szõttek, kosarat kötöttek. A terület tehát - kedvezõ földrajzi fekvése miatt - a legrégibb kortól adott szállást az ide települõ népeknek. Errõl tanúskodnak a kunhalmok is, ezek a mesterséges eredetû földtani képzõdmények. A kunhalmok keletkezését nem lehet pontosan egy idõhöz vagy korszakhoz kötni. A halmok építõi az újkõkori emberek, a nomád pásztornépek, a trákok, az íllírek, a dákok, a kelták, a szkíták, a jazigok és a szarmaták voltak. Õk elsõsorban temetkezési célra és lakóhelyként építették. A késõbbiek folyamán ezeket a halmokat az itt megtelepedõ népek tovább használták valamilyen célból. Ezért, a hunok, a germánok, az avarok, a besenyõk, a jászok, a magyarok és a kunok nyomait is õrzik a halmok. A szarmatakor után az újabb hódítók már nem a halomsíros temetkezést ré szesítették elõnyben, ezért a kurgánok építésének korszaka ott lezárult. A halmok ezen idõk után újabb temetkezési helyként, õrhalomként, illetve a kialakuló településszerkezet határ halmaiként töltötték be szerepüket. A tartós megtelepülést elõsegítette az is, hogy a földrajzi körülmények miatt a határban közlekedési útvonalak alakultak ki. Az Ágota-hídnál az ország két fontos közlekedési útja találkozott: a Posta út, amely éppen csak érintette a határt és haladt tovább Nádudvar felé, és a Régi országút, vagy ahogyan a ladányiak nevezték az Árokhát-útja. Ez utóbbi száraz idõben keresztü l vezetett a település belterületén is. Vizes idõben elkerülte a települést, mert bizonyos szakaszai ilyenkor járhatatlanok voltak. Az Árokhát-útja kialakulásának ideje ma már a régmúlt ködé be veszik. Egyes kutatók szerint a rómaiak építették és használták az Erdély irányába vezetõ utat, mások szerint még régebbi. A ladányi emberek szóhasználatában mindenesetre fennmaradt egy mondás az útról: Ojam vín, akár az Árokhát-úttya! Rásó János Tavaszi elmúlás Ez a tavasz korán érkezett az idén. Azt gondoltam, talán már meg sem élem, elég volt a gyógyítás szenvedéseibõl! Pedig az igazán hideg téli napokat nem egyedül kellett eltöltenem a hálószobám csöndes magányában. Igaz nem is túl fenséges körülmények közt, egy utókezelõ intézet fehérségébe burkolózva. Összefutnak a napok, a hetek, a hónapok. Nõvérem kísért haza, látott el, míg magamhoz tértem. Nem túl könnyû itt, egyedül a lakótelep negyedik emeletén a garzonlakásomban, bár eddig kényelmes volt. Szörnyû ez a betegség. Egyszer azt hiszem, még mindig enyém a világ, másszor pedig könyörgöm a Jóistenhez, hogy legyen már vége Ma már felkeltem ágyamból, nem akarok csak így párnák közt Kicsalt az erkélyre a szobámat betöltõ tavaszi napfény. Sosem hittem volna, hogy egy erkélyajtó kilincsét lenyomni ilyen erõfeszítésembe telik. Kint állok, ha nem is a dombtetõn, de innen fentrõl nézek szerteszét. Lassan nyúlok tarkóm felé, megoldom a csomót kendõmön. Óvatosan leemelem, nehogy a már megindult hajszá-laimat is lekapjam vele együtt. Óh, milyen csodálatos érzés! Ez a friss szellõ, fény és meleg szinte átjárja fáradt testem minden zegzugát. Behunyom a szemem. Kislány vagyok újra. Nagymamám elõtt állok, hátat fordítva s õ bontja fényesen leomló hajzuhatagomat. Minden egyes fürtöt külön-külön, lassan simítva aprólékosan. Majd szorosan összefonja, pöttyös szalagot köt a végébe. Maga felé fordít, megpuszil, megsimogatja arcom, visszafordít, ellenõrzi a fonat vastagságát. Játékosan a fenekemre csap, s elkiáltja magát: - Szaladj játszani! Az én kislányomnak már nem volt ilyen hosszú a haja. Nekem meg türelmem sem lett volna ilyen hosszú idõn keresztül fésülgetni. Ma már felnõtt nõ, rövidre vágva, divatosan hordja a haját. Tegnap este a számítógép elõtt ülve váltottam vele néhány szót. Webkamerán át láttuk egymást, õ olyan szép volt most is nekem! Egyre nehezebben viselem távollétét, szinte fáj a hiánya. Test a testembõl, lélek a lelkembõl. Néhány ezer kilométer távolságból és a munkája miatt csak ritkán teheti meg, hogy hazautazzon. Már csak két nap és itthon lesz! Alig várom. Micsoda zsongás van a levegõben! Felébredtek a rovarok, beindult a tavaszi nyüzsgés. A lenti barka is kibomlott, lám. Az aranyesõbokrok hosszú ágaikkal integetnek felém. Kendõmmel visszaintek. Szememet lehunyva élvezem a korai napfény simogató melegét. Szerelmemmel szaladunk egy illatos réten, kéz a kézben. Hangosan és sokáig kacagok, hogy min, már nem tudom. Felkap, megpörget. Selymes a fû lábaink alatt, hosszú hajam sátorként omlik ránk. Két kölyök. A szerelembe vagyunk szerelmesek. A fiatalságunkba, a szabadságunkba, a tavaszba, a soha el nem múlásba. Gólyavirágból koszorút fon nekem, nekem az egyetlennek, a kiválasztottnak és a fejemre helyezi. Királynõje vagyok, én a kis csúf lányka, ennek az éppen hogy férfivá serdült pattanásos kamasz fiúnak. Nekem õ a legcsodálatosabb Férfi az életemben, neki pedig ott és akkor én a legszebb Nõ. Mikor Cinci lányom kicsike volt és a kertünket ellepte a gólyahír, õafûközül valahányat kitépdelte. Behozta nekem és letette a konyhaasztalra. Anyuci, neked hoztam! Virágkoszorút fontam belõle és a kis fejére tettem. Sokáig illegette-billegette magát a tükörben. A leggyönyörûbb kislány õ volt a világon nekem. Macskák szökellnek a gyümölcsfák alatt. Fûszálak tövében lesik a mocorgó életet. Vadgerlék fészkelnek a szemközti magas fenyõfán. Hangos turbékolással üzengetnek egymásnak. Leánykám egy alkalommal meglepetést akart nekem szerezni. Láttam már messzirõl egyre közeledõ alakját, amint valamit cipel. Nézd, anyuci egy terhes cicát hoztam neked! Jaj,kicsim honnan szerezted?- szegeztem neki a kérdést. Mire õ: - A másik utcából hoztam, ott aludt az árokparton. Nemsoká lesz kiscicája, azt nálunk hagyja és majd elmegy. Mondanom sem kell azonnal elengedte a cicát, az pedig nyugodtan hazaballagott. Vadgalambok nálunk is laktak a fenyõfán akkoriban. Nincs kellemesebb érzés, mint reggel a hangjukra ébredni. A gólyákra gondolok. Már megérkeztek õk is. Egyik kirándulásunk alkalmából olyan faluba vetõdtünk, ahol valahány villanyoszlop alatt elhaladva figyelnünk kellett, nehogy égi áldást szórjanak a fejünkre. Úgy is mondhatnánk, hogy igen sûrûn lakott gólyakolónia közepébe csöppentünk. Keleplés, szárnysuhogás, potyogtak az égbõl a szó szoros értelmében a kígyók, békák. Az egyik hatalmasra épített gólyafészken hazáig nevettünk. A fészekbe bele volt fonva egy nagy coca-colás reklámszatyor. Csodálatos az ég kékje, hatalmas óceánján csak néha úszik tova egy egy tejszínhab felhõcske. Lent a kiskertben nárciszok sárgállanak, kék jácintok, kecses tulipánok vonzzák magukhoz a tekintetet. Szín és illat kavalkád, gyönyörû ez a tavasz! Szólítanak, bentrõl. Talán a szobámban fekszem. Fázom és sötét van. Majd újra virágos, illatos a rét, amin sétálok. A távolból meg nem született kisfiam szalad hozzám, integet, én felismerem. Szorítja kezemet babakezeivel, arcom fölé hajol, hosszasan néz, beazonosít. Nyugtázza, mindjárt végleg az övé leszek. Hideg arcocskáját ziháló mellemre szorítja. Anyukám Lassan nyitom fel mázsás pilláimat. Merengve tekintek lányom õszinte, könnyes szemeibe. Mondanám, de nem bírom, mondanám, de nem tudom. Rémült pillantásai elvesznek bennem örökké, a mindenségben. Ne sírjatok! Az elmúló tavaszt a nyár fogja mindig, és újra követni Szabó Attiláné

13 Püspökladányi Hírek április 8. SPORTHÍREK Hazai pályán fõpróbáztak a kézisek Egy héttel a bajnokság tavaszi rajtja elõtt egyaránt hazai környezetben tartotta bajnoki fõpróbáját a nõi és a férfi kézilabda csapatunk is. A férfiak március 29-én egy háromcsapatos villámtornát rendeztek, amelyen rendhagyó módon két ladányi alakulat öltött szerelést. A megyei bajnokságban szereplõ csapat mellett a helyi fiatalokból és veteránokból verbuvált együttes, valamint Karcag ugyancsak megyei bajnokságban játszó együttese alkotta a mezõnyt. Elõbbi gárdában többek között ott volt Kóti Béla, Kiss Lajos, Fülöp András és Koncz Tibor is. Eredmények: Püspökladány I.-Püspökladány II , Püspökladány I.- Karcag 34-32, Püspökladány II.-Karcag Avégeredmény: 1. Püspökladány I., 2. Püspökladány II., 3. Karcag. Másnap, március 30-án a Tünet SE hölgyei húztak meccsszerelést a Hajdú-kupa harmadik, záró fordulója alkalmából. A Gellér Sándor Sportcentrumban megrendezett négy összecsapásból kettõn is felléptek a mieink, ám ezúttal nem termett a számukra babér. Elõbb a Balmazújváros, majd a Berettyó MSE is legyõzte csapatunkat, amely így a 3. helyen zárta a felkészülési sorozatot. Eredmények: Balmazújváros-Tünet SE 23-18, Berettyó MSE-Tünet SE Márciusi sikerszéria a ping-pongasztalnál Rendkívül termékenyek voltak márciusban a PASZE pingpongosai. Március 15-én a Debrecenben megrendezett ünnepi megyei viadalon Andrási Nikolett egy-egy második és harmadik helyet szerzett, s Palya Máté is nyert egy ezüstérmet. Egy nappal késõbb Karcagon Palya Máté két kategóriában is második lett, s Jenei Tamás is örülhetett egy bronzéremnek. Eközben Debrecenben Andrási Zoltán egy felnõtt versenyen állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Március 22-én az NB III-as csapatunk is remekelt, a Marsó-Kemecse vendégeként nyert 10-8-ra. Végül a hónap utolsó hétvégéjén jött egy újabb debreceni megyei erõpróba. A lányok egyéni versenyén ladányi döntõ volt, amelyet Gombos Bettina nyert meg Andrási Nikolett ellen. Andrási Nikolett emellett a serdülõ korosztályban is asztalhoz állt, ahol a harmadik helyet szerezte meg. Rajtuk kívül Palya Máté második helyezést ért el az újonc fiúk között. Nehéz helyzetben a vízilabdázók Nem várt fordulat következett be a Plusz SE vízilabdázóinak felkészülési-, és versenyprogramjában. A városi uszoda tervezettnél korábbi, március 25-i váratlan bezárása nem kis fejtörést okozott a csapat vezetõinek, hiszen március 29-én épp õk rendezték volna meg a Sulipóló diákolimpia megyei döntõjét. - Tájékoztattuk a Gyógyfürdõ vezetõjét - õ ebbe beleegyezett -, hogy március 29-én mi rendezzük meg a megyei Sulipóló döntõjét. Néhány nappal késõbb, az egyik edzésen vettük észre a kifüggesztett felhívást az öltözõben, miszerint március 25-én felújítási munkák miatt bezár az uszoda - elevenítette fel a történteket Keserû Attila, a Plusz SE edzõje. Talán mondani sem kell, mit éreztünk. Ennek a versenynek a megrendezését már hónapokkal ezelõtt megpályáztuk. Eredetileg április végére tûzte ki a szövetség, ám mi kértük, hogy mivel nálunk évek óta április 15., és április 30-a között van a téli-nyári átállás az uszodában, ezért hozzuk azt elõbbre. A kérésünket elfogadva változtatta meg a versenykiírást a szövetség, s az új idõpontot március 29-ére tûzte ki. Ám mint kiderült, most már ez az idõpont sem jó nekünk, s miután ezt jeleztük a szövetségnek, igencsak furcsán mondták: döntsük már el végre, hogy mit is akarunk! Mi természetesen közöltük, hogy szeretnénk minél jobban, és minél gördülékenyebben megrendezni a megyei döntõt, ám az uszoda nem várt bezárásáról nem mi tehetünk. Itt jegyzem meg, hogy az õsszel sem tudtunk edzeni, merthogy akkor is be volt zárva az uszoda, állítólagos felújítási munkák miatt, s most sem tudunk hol tréningezni. Végül a szövetségben május második felére tolták el a megyei döntõt, s csak bízni tudunk benne, hogy addigra lesz uszodánk, s fel is tudunk valahogy készülni a mérkõzésekre - reménykedett Keserû Attila, edzõ hozzátette, hogy az edzéskiesések mellett ez az eset jókora presztízsveszteséget is jelent a számukra, s egyáltalán nem biztos, hogy jövõre is megkapják a megyei döntõ rendezési jogát. 9. Jó kezdés után kiváló folytatás Amilyen jól és eredményesen kezdték a tavaszi idényt a focisták, olyan kiválóan folytatták. A szoboszlói döntetlen és a Dorog elleni hazai gyõzelem után Nagyhegyesre látogatott el a társaság, csöppet sem túl jó elõjelekkel. Míg a hazaiak a télen két újvárosi NB III-as játékost, Nagy Csabát és Vaszilkó Istvánt is leigazolva alaposan megerõsödve várták az összecsapást, addig nálunk egy fél csapatra való hiányzó akadt. Így Szabó László edzõ nem számíthatott a sérült Tüdõs Balázs, Károlyi Albert, Vass Lajos és Horváth Imre mellett az eltiltott Horváth Ricsire sem. Ott volt viszont Czibi Lajos, aki az elsõ félidõben elõnyhöz juttatta csapatunkat, majd miután a második félidõben az egyre durvábban futballozó hazaiak egy kiállítás folytán megfogyatkoztak, Czibu ismét beköszönt, eldöntve a három pont sorsát. Bravúros gyõzelem volt, mint ahogy az ifisták 1-0-s diadala is, hiszen a tavalyi bajnokcsapatot gyõzték le idegenben. Egy héttel késõbb, a 21. fordulóban a Téglás látogatott Ladányba. A sérültek felépültek, Horváth Ricsi eltiltása is lejárt, így adott volt az újabb diadal lehetõsége, ami nem is maradt el. Az elsõ perctõl kezdve Fülöpék akarata érvényesült, a vendégek még a félpályán is csak nagy ritkán mentek át, így a vége 4-0 lett. A gólokon Szabó Máté, Tüdõs Balázs, Czibi Lajos és Rácz Zoltán osztoztak. Fölényes, magabiztos gyõzelem volt, ám a helyzetek alapján akár nagyobb arányú is lehetett volna. Az ifistáink is kitettek magukért, ezúttal 2-0-ra nyertek. Czibiék a Téglás ellen gólarányt is javítottak Beszélgetés Borsy Mátéval, a püspökladányi DON zenekar énekesével, frontemberével A DON zenekar elsõ, hivatalos koncertje én volt a püspökladányi kollégium ebédlõjében, a saját szervezésû ROCK KARÁ- CSONYON. Az akkori felállás: Alker Zoltán dob, SzabóAttila bass, Illés Ádám gitár, Szabó Judit billentyû, és én énekeltem. Sajnos ebben a formációban nem egyeztek a céljaink, és a zenével kapcsolatos elvárásaink, így Szabó Attilával egy teljesen más kaliberû DON zenekart alapítottunk. A többiekkel (a Lélekmátrix zenekar) ettõl függetlenül tartjuk a barátságot. ADON jelenlegi, végleges felállása a következõ: Törõ Zoltán dob, Szabó Attila bass, Jakab Imre gitár, én énekelek. A mostani tagok nem csak zenészként, hanem barátként, emberként is megállják a helyüket. Ez számomra elengedhetetlen, fõleg a mai világban. Milyen zenét játszunk? Arock stíluson belül mindent, ami hallgatható és igényes. Miért pont a rock irányvonalat célozta meg a zenekar? A rockzene társadalmi hatásai közül a legkomolyabb, hogy megnövelte a szakadékot a háború után felnövekvõ tinédzserek és szüleik között. Lehetõséget adott a fiatal generációnak a bennük lévõ lázadó életérzés kifejezésére, hiszen ez a zene csak nekik szólt, az õ életérzésüket hirdette. Mi is ezt az életérzést, és ezt a réteget céloztuk meg, mégis törekszünk arra, hogy ne rétegzenét játsszunk. PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : Dienes Zoltán Fõszerkesztõ D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Tördelés, grafika : multimedia design Nyomás : Hektográf Nyomda Püspökladány

14 10. Püspökladányi Hírek április 8. HÍRSAROK Mesemondó verseny a Petri telepi iskolában Negyedik alkalommal rendezték meg március 29-én a Petri telepi iskolában a Mesél a Sárrét Megyei Népmesemondó Versenyt. A megmérettetésre a Sárrét településein túlról is szép számmal érkeztek diákok, tizenhét iskola 79 tanulója mutatta be a szakértõ zsûri elõtt tudása legjavát. A produkciók meghallgatása után évfolyamonként hirdették ki a helyezetteket. Városunk iskoláinak képviselõi remekül szerepeltek, így öregbítve intézményük hírnevét. Számítógépes világunkban üdítõ színfolt volt egy ilyen verseny, ahol a szabatos beszéd, a magyar nyelv tisztaságának õrzése volt a cél, s mindez a népmesék varázslatos világával párosulva egy tartalmas nappal ajándékozott meg minden jelenlévõt. Felnyílik a sorompó Nyár elején újra megnyitják a Mikszáth Kálmán utcai vasúti átjárót Amikor - balesetveszélyessége miatt - a MÁV és a Közlekedés Felügyelet illetékesei lezárták ezt a területet, a környék autóval közlekedõ lakói kénytelenek voltak a kerülõ utat választani. Nemkülönben a mentõk és a tûzoltók is, ami értékes percekrõl lévén szó, komoly aggodalmat keltett a lakókban. Arnóth Sándor polgármester a megoldás érdekében a MÁV vezérigazgatóságával egyezett meg arról, hogy az önkormányzat a felvezetõ út építését finanszírozza, míg a vasút egy sorompóról gondoskodik az átjáróhoz. A sorompó tartószerkezete már a helyén áll, a felvezetõ út engedélyes terve is elkészült. Következõ lépés, hogy az út építésére árajánlatot, megvalósulása után pedig a Közlekedés Felügyelet jóváhagyását kérik az átadás elõtt. Az elõzetes tervek szerint nyár elején hajthatnak át újra az autók is a korszerû és biztonságos Mikszáth Kálmán utcai vasúti átjárón. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a tanmûhely Egykori diákok, tanárok és vizsgabizottsági tagok gyülekeztek városunk szakiskolájának tanmûhelyében március 28-án, hogy együtt emlékezzenek az elmúlt 25 év történéseire. Negyedszázaddal ezelõtt a Zöld Mezõ Tsz helyezte el az Árpád utcai tanmûhely alapkövét, s a szakképzési alap terhére építették meg a kezdetben 2000 négyzetméteres, öt szakma gyakorlati oktatását felvállaló épületegyüttest. Már a kezdetekkor szûknek bizonyult a terület, így hamarosan újabb részt kellett a meglévõk mellé építeni, így már 3000 négyzetméteren folyt az oktatás. Az iskola és a termelõszövetkezet együttmûködése a kezdetekben példaértékû volt, késõbb a 80-as évek vége felé a tsz egyre kevesebbet foglalkozott a tanulóképzéssel, ami szép lassan az oktatási intézmény elsõdleges feladata lett ben Tomka Jánosné, az akkori igazgató kezdeményezésére egy évre bérbe vették a tanmûhelyt, majd 1992-ben egy önkormányzati rendelet megváltoztatása lehetõvé tette, hogy oktatási célra megvásárolják a területet. Azóta folyamatosan és zavartalanul folyik az oktatás, több szakma kiválósága sajátította el az alapokat a negyedszázados falak között. Az ünnepi megemlékezésen a szakmai bemutatók mellett lehetõség nyílt a hosszú évek alatt mindig megújulni kész mûhelyek megtekintésére. A jelenlévõk számára azonban mégis az együttlét volt a kellemes nap legfontosabb üzenete. Felidézték a sikereket és a nehéz idõszakokat az eredményeket és a változásokat. Régi barátok és ismerõsök találtak egymásra s mindannyian egyetértettek abban, hogy a buktatók ellenére a városban mûködõ szakmai oktatás mindig alkalmazkodott az igényekhez. A tanmûhelyek felszereltsége és a gyakorlati oktatók felkészültsége pedig olyan magas szintû, amire méltán lehetünk büszkék valamennyien. Gyõri Andrea Beszélgetés Borsy Mátéval... (folytatás a 9. oldalról) Jelent már meg saját CD-tek, demótok, stb.? Pillanatnyilag csak feldolgozásokat, illetve átdolgozásokat játszunk, de már készülnek a saját számok. Milyenek lesznek a saját számok? Az a koncepció, hogy értéket teremtsünk, értékes zenét játsszunk és ez remélem, sikerülni is fog. Milyen terveitek vannak a jövõre nézve? Saját számok, saját CD, koncertek. Említettem már a koncerteket? Remélem, sokaknak tetszik majd a lemez hanganyaga, így népszerû lesz, és sokat koncertezhetünk. Tulajdonképpen egy zenésznek az lehet minden álma, hogy a dalait ismerjék, és szeressék, mert aki átélheti azt, hogy színpadon állva tombolnak a zenéjére, az valamit nagyon tud. Nyilván nem könnyû érvényesülni. Hogy látod a fiatalok helyzetét? Nekem nagyon úgy tûnik, hogy a fiatalok tehetségesek, csak nagyon nehezen kerülhetnek a tûz közelébe. Régen a zene tiltott dolognak számított. Vidéken sokan el sem mertek menni a koncertekre. Sok zenekar saját maga készítette a hangszereket, szállították õket, hirdették a koncerteket, és egyszerûen imádták a zenét. Manapság már nem egyszerû érvényesülni akkor, amikor a csapból is az igénytelenség folyik. A tehetségkutató mûsorok jó kezdeményezések, de amikor olyanok alkotnak véleményt egy zenészrõl, akik korábban még életükben nem fogtak a kezükben hangszert, azért el kellene gondolkodni valamin. A zene ráadásul olyan szubjektív, hogy nehéz döntést hozni felette. Sokan szimpátia alapján döntenek, így olyanok is népszerûek lehetnek, akik adott esetben teljesen hamisan énekelnek. Legközelebb mikor és hol találkozhatunk veletek? A legközelebbi fellépésünket most szervezzük, a plakátok már kint vannak az utcákon. Március 21-én (pénteken) este 21:00 lépünk fel másik két zenekarral, az Idegleléssel, és a Kétessel a püspökladányi MÁV ebédlõben, a teljesen saját szervezésû WILD NIGHT-on. Továbbá május 3-án leszünk láthatók, és reméljük jól hallhatók is a Püspökladányi Határok Nélkül Egyesület szervezésében, a mára már hagyománynak számító MOTOROS NAPON, amely idén a Gyógyfürdõben kerül megrendezésre. Remélem a tavalyihoz hasonlóan idén is hatalmas tömeget szórakoztathatunk! Ezúton szeretnénk megköszönni szüleink támogatását, valamint a próbahelyet, a szállítást, fuvarozást, és a megszámolhatatlan segítséget külön köszönjük Szabó Attilának. A szomszédoktól pedig elnézést kérünk az egyre hangosabb próbák miatt. Nem is merem mondani, hogy megint fejlesztjük, cseréljük a zenekari cuccokat nagyobbra. Breki

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. május 18-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester Gászné Bősz Bernadett alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester Gászné Bősz Bernadett alpolgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2016. február 15-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Gászné Bősz Bernadett alpolgármester Fűri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 306 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2010. október 21. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán. Ökrös István. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán. Ökrös István. Jurácsik Zoltán Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. január 21-i ülésén hozott határozatai 1/2009.(I.21.) A temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról 2/2009.(I.21.)

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK július 14-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK július 14-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. július 14-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. beruházási és műszaki osztályvezető szervezési és önkormányzati osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. beruházási és műszaki osztályvezető szervezési és önkormányzati osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében 2015. július 14-én, 17 10 órai kezdettel

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. január 9. 2015/1. szám (2. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 12-én - kedden - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Matkó József néhány szóban tájékoztatja a bizottsági tagokat a beszámolóról.

Matkó József néhány szóban tájékoztatja a bizottsági tagokat a beszámolóról. 1 Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. április 21-i ülésének jegyzőkönyve 9/2009. (IV. 21.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 29-én (szerdán) 9.00 órakor ülést tart

M E G H Í V Ó. 2015. április 29-én (szerdán) 9.00 órakor ülést tart AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 e-mail: polgarmester@hivatal.ajka.hu Ügyszám: 1/24-15/2015. M E G H Í V Ó Ajka város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben