Kaszó: Somogy szívében rendezzük az idei vadásznapot

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaszó: Somogy szívében rendezzük az idei vadásznapot"

Átírás

1 A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja VI. évfolyam 1. szám Kaszó: Somogy szívében rendezzük az idei vadásznapot Kedves Vadásztárs, kedves Kamarai Tag! Az OMVK SM Területi Szervezete és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a június 1-jén megrendezésre kerülõ Somogy Megyei Vadásznapra. A két szervezet elnöksége úgy döntött, hogy a tavalyi évtõl kezdve minden esztendõben más-más helyszínen kívánja megrendezni a megye e jelentõs eseményét, így évben a HM KASZÓ Zrt. - Kaszó - ad helyet ezen rendezvénynek. Színes programokkal, bemutatókkal várunk minden kedves odalátogatót. az OMVK SM Területi Szervezete és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége vezetõsége Titokzatos, sok tekintetben egyedi, mégis minden megtalálható, ami egy erdõgazdasághoz tartozik, sõt még annál sokkal több is. Egy állami erdõgazdaság, aminek elválaszthatatlan része a múltja, az erdõgazdálkodás, a vadászat, a természetvédelem, egy település, egy üdülõcentrum, egy kisvasút. A Somogy megyei Kaszó település határában folytatott gazdálkodásunkat ma is nagyban meghatározzák a 19. század végi, 20. század eleji történések tõl az elsõ világháború kezdetéig vásárolta meg a területet herceg Karl Christian Kraft Hohenlohe-Oehringen, a legendás hírû szlovák javorinai birtok tulajdonosa. Akkoriban az erdõbirtok kizárólag vadászati célokat szolgált, az erdõk nagy része rontott, legelõ erdõ volt. Kaszó 1968-ban került honvédelmi kezelésbe. Akkor hozták létre a honvédséghez tartozó erdõgazdaságokat azokon a területeken, ahol a jelentõs katonai létesítményeket álcázni akarták. A történet folytatása a rendszerváltás éveiben válik a beavatatlanok számára ismét érdekessé. Szó szerint megnyíltak e titokzatos világ kapui, melynek hétköznapjaiba csak nagyon keveseknek adatott meg bepillantani. A HM KASZÓ Erdõgazdaság Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság 1993 óta mûködik Kaszón és környékén. A részvények kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam, akinek tulajdonosi jogkörét Alapítóként a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság gyakorolja. A területen hazánk legnagyobb, egybefüggõ síkvidéki erdejét kezeljük, ahol a kocsányos tölgy és a mézgás éger a két meghatározó fafaj. Tömbös elhelyezkedésének köszönhetõen egyetlen irodaházból irányítható a hektáros erdõ-, illetve a közel hektárt átfogó vadgazdálkodás. Az erdõgazdálkodásban a kocsányos tölgy állományainak felújítása, nevelése, gyérítése, kitermelése, értékesítése adja a hétköznapok teendõinek zömét. Egyedülálló gímszarvas-állományunkra méltán vagyunk büszkék. Egy kapitális bika elejtésének lehetõsége már a 20. század során is neves vadászok hosszú sorát vonzotta Kaszóba külföldrõl és hazánkból egyaránt. A jelenleg is folytatott tudatos és tervszerû vadgazdálkodásunkkal mindent megteszünk, hogy a közelmúlt hibáit kijavítsuk, és a kaszói bika ismét méltó legyen régi híréhez. Fokozott figyelemmel kell lennünk az erdõ hármas funkciói közötti egyensúly megõrzésére is, az erdõ- és vadgazdálkodás mellett a folyamatosan növekvõ közjóléti és védelmi feladatokra is nagy hangsúlyt fektetünk. A Kaszói Állami Erdei Vasút a legfiatalabb a Somogy megyei kisvasutak sorában. A teljes hosszában erdõben futó vasútvonal csodálatos tájon halad át ben átadásra került Kaszón a Multifunkcionális Ökoturisztikai Látogatócentrum. A létesítmény azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a belsõsomogyi sajátos növény- és állatvilágot, a jellemzõ természetes élõhelyeket, kiemelve a védett és ritka fajokat, a hazai, regionális jelentõségû természeti értékeket, valamint megismertesse az erdészek és vadászok munkáját. Fõ célja a természet tiszteletére és védelmére nevelés, melynek elsõdleges célcsoportja az iskolások. Szerencsére ma már hazánkban is mind szélesebb réteg igényli a természetes környezetben megvalósuló kikapcsolódást, feltöltõdést. A látogatók kényelmérõl, illetve arról, hogy mind több élményhez jussanak, vadászház, erdei lak, sportcsarnok, úszómedence, szauna, konditerem, különbözõ hosszúságú kerékpárutak, erdei tornapálya, halastó gondoskodik. Mindez pár kilométeres körzeten belül, összefonódva Kaszó településsel, ahol hagyományos vendégszeretettel várják a kirándulókat a lakók és az erdõgazdaság dolgozói egyaránt.

2 2 Felhívás a Vadásznapi véradásra Az idei esztendõben hetedik alkalommal kapacitáljuk Somogy megye vadászait önkéntes véradásra. A Vadászok a civilekért véradó mozgalom keretében tisztelettel kérjük vért adni tudó vadásztársainkat, hogy önzetlen segítségükkel támogassák ezen nemes vállalásunkat. A véradás szervezését az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége, a technikai lebonyolítását a Magyar Vöröskereszt és a Nagyatádi Véradó Állomás organizálja. Nagyon megnyugtató volna számunkra, ha az eddigi fõs létszám az idén sem lenne kevesebb. A véradás idõpontja: június 1. HM KASZÓ Zrt., Kaszó óráig. Ne feledjük: Adj vért és életet adsz! Kemenszky Péter, az OMVK SM titkára Somogy Megyei Vadásznap Házunk tájáról 1 Színpad 2 Vadászok utcája 3 Vadásztársaságok 4 Solymász és vadászkutya bemutató 5 Vadászmûvészek kiállítása 6 VIP Fogadás 7 VIP parkoló 8 Digi Show A helyszín: 9 Véradás 10 Kézmûvesek 11 Gyermekvilág 12 Ökoturisztikai Látogató Centrum 13 Kisvasút 14 Lézerlövészet 15 Terepjáró bemutató 16 Helikopter 17 Étkezde

3 Házunk tájáról A korábbi években már jól bevált módszert alkalmazva, munkatársaink ismét kihelyezetten érvényesítették a 2013/2014-es vadászjegyeket. Mit is jelent ez? Három évvel ezelõtt célunkként tûztük ki, hogy hatékony és költségkímélõ segítséget nyújtsunk azon vadásztársainknak, akik nem a megyeszékhelyen, illetve annak közelében laknak. A vadászjegyeket a korábbi gyakorlathoz híven, a négy legnagyobb járási helyszínen érvényesítettük (Siófok, Nagyatád, Marcali, Barcs), hiszen minden visszajelzés azt igazolta, hogy a vadászjegy érvényesítés kihelyezett irodáit már kezdetben is megfelelõen jelöltük ki. A gesztus értékû kezdeményezésünk tehát maximálisan beváltotta a hozzá fûzött reményeket. A négy helyszínen az alábbi létszámmal éltek kamarai tagjaink, a lakóhelyükhöz legközelebb esõ érvényesítés lehetõségével: január 21. Siófok 341 fõ, január 24. Nagyatád 116 fõ, január 28. Marcali 132 fõ, január 31. Barcs 137 fõ, öszszesen: 726 fõ Akadtak olyanok, akik február 28-ig nem váltották ki vadászjegyüket, számukra egy figyelemfelhívó levelet küldünk, melyben jeleztük ez irányú mulasztásukat. Természetesen nem tudtunk volna ilyen hathatós segítséget nyújtani, ha kezdeményezésünket nem támogatják azok az ideiglenes irodák", akik ismét tökéletes helyszínt biztosítottak kihelyezett munkákhoz. Nekik itt szeretnénk köszönetet mondani és felkérni õket, hogy jövõre is tegyünk együtt vadásztársainkért a költségtakarékosság a szolgáltató Vadászkamara jegyében! Vadászjegy érvényesítés Köszönet tehát: Diana Vadászbolt - Siófok Aranyszarvas Vadászbolt - Nagyatád Meiszterics Autósiskola - Marcali SEFAG ZRT Barcsi Erdészet - Barcs 3 Természettakarítás A Buzsáki Önkormányzat, a Cseralja Vadásztársaság, a Sport Egyesület, és a Környezetvédõk és Természetbarátok Dél-dunántúli közhasznú Egyesülete április 6-án nagyszabású szemét és hulladékgyûjtést végzett a községben és annak környékén. A vadásztársaság a bevezetõ utak mentén és a határba szedte a szemetet, gyûjtötte az oda nem való hulladékokat. Ebben a nemes munkában családtagok is részt vettek. Jóérzéssel figyeltük a serényen tevékenykedõ, jövõ Dianáit és ifjú Nimródjait. Büszkék voltunk Rájuk. Meggyõzõdésem, hogy Õk már nem fogják felelõtlenül szennyezni környezetüket. A szemléletváltozás náluk már elkezdõdött. Kis csapatunk három pótkocsi hulladékot szedett össze! A jól sikerült és látványos munkát közös ebéd zárta. A vadásztársaság által biztosított alapanyagból remek ebédet készített a Hársfa vendéglõ tulajdonosa, Magdi asszony. A természet is értékelte munkánkat, mert a mai napon végre a nap is ránk mosolygott. Kollmann Ferenc, titkár

4 4 Somogyi Vadászhölgyek Klubja A klubélet eseményei Karácsonyi adománygyûjtés, Nagybajom ére hirdettük meg a karácsony elõtti adományok összegyûjtését. Klubunk tagjai bõven hoztak vagy küldtek ruhát, cipõt, játékot, takarót, törölközõt, ágynemût, stb minden olyan általunk már nem használt, ám még jó állapotú használati tárgyat, vagy ruhanemût, amire már nincs szükségünk, másoknak viszont pont ezek hiányoznak. Az Intézményfenntartó Társulás által fenntartott, Nagybajomban mûködõ Alapszolgáltatási Központnak ajánlottuk fel a sok zsákkal összegyûlt adományokat. Barátnõnk Ácsné Ludmann Erika Intézményvezetõ Asszonytól megtudtuk, hogy a Központ hat féle szociális alapellátást nyújt: gyermekjóléti, családsegítõ, idõsek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és külterületeken tanyagondnoki ellátást folytatnak. Igen jó helyre kerültek ajándékaink. Sajnos a térségben sok rászoruló, szegény sorsú család él, mint Erika utólag elmondta - kb. 30 család részesült örömmel a mi felajánlásainkból. Ezúton is nagyon szépen köszönik Klubunknak a gyûjtést. Bízom benne, hogy nem utoljára segítettünk nekik. Az estét Kenesei Vitália kedves meghívásának eleget téve a körforgalomnál lévõ Fakunyhó Kisvendéglõben folytattuk. A nemrég nyílt, rendkívül hangulatos étteremben Vitália nagyon finom vacsorával lepett meg minket. Sokáig élveztük a vendégszeretetet és a kitûnõ társaságot, jókedvvel kívántunk egymásnak boldog ünnepeket. A 3. születésnapunk Február 20-án este szép számmal gyûltünk össze a megye minden pontjáról azért, hogy méltó képen együtt ünnepelhessük alakulásunk 3. évfordulóját. Fenyvesi Istvánné Zsuzsi Zárda u. 22. szám alatt található új vadászboltjában találkozott csapatunk. Szemügyre vettük a pompás árukészletet, gratuláltunk Zsuzsinak a szép bolthoz, majd átcserkeltünk a Kamarába, ahol mi otthon érezzük már magunkat! Három éve a Kulturális bizottság albizottságaként itt született ez a mi kis közösségünk, itt alakultunk, lettünk idegenekbõl barátok. Ez alatt a három év alatt sok közös programot szerveztünk, jó barátságokat kötöttünk egymással és emlékezetes és magható pillanatokban is bõven volt részünk Karitatív téren is aktívan ténykedtünk, ugyanis már Ft-ot adtunk át különbözõ intézményeknek adománygyûjtõ akcióink során. Kemenszky Péter alapítónk, az OMVK Somogy - megyei Területi Szervezete titkára köszöntötte a kedves megjelent Somogyi Vadászhölgyek Klubja tagjait. Az este során emlékeztünk az elmúlt év eseményeire, vázlatosan megterveztük az ez évi programokat, majd Szabó Lászlóné Klári óriási ajándékkal lepte meg a Klubot! Elkészített egy olyan diavetítést, amely tartalmazza az elmúlt 3 év közös eseményeit és az egyéni terítékfotóinkat is. Mindezt hozzáillõ aláfestõ zenével! Jó volt visszanézni, derülni ezeken a fotókon. Bemutatkoztak új tagjaink Takácsné Zsobrák Gyöngyi Újvárfalváról, és Vida Anita Kaposvárról, szeretettel köszöntjük Õket, reméljük, sok szép közös eseményünkön részt tudnak venni. Pezsgõs koccintással kívántuk, hogy továbbra is Isten éltessen minket. Ünnepi vacsorát és egy igazán meseszép óriástortát is kaptunk Kláritól, akinek ezúton is nagyon szépen köszönjük a rengeteg fáradozását, munkáját, amit 3 év alatt Klubunkért tett. Az idei évi vadászbál fõ szervezési feladatait az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége mellett a Dráva Völgye Középiskola vállalta magára. Szép aulájukban magas színvonalú vendéglátásban részesülhettek, akik jelenlétükkel megtisztelték bálunkat. Ezúttal is engem ért a megtiszteltetés, hogy az est háziasszonya lehessek. A Vadászkamara Kürtegyüttes kíséretében Klubunk megjelent tagjaival és a kedves vendégekkel együtt énekeltük el Vadászhimnuszunk elsõ versszakát, majd Madarász Zsuzsanna igazgató asszony köszöntötte a bálozó közönséget. Ezután Kemenszky Péter az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete titkára, a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének Megyei vadászbál Barcs, február 23. fõvadásza nyitotta meg ünnepi beszédével a rendezvényt. Az est a Vadászkamara Kürtegyüttes fellépésével és a Dráva Völgye Középiskola diákjainak zenés, táncos bemutatójával folytatódott. A nívós mûsorok után igen finom vacsora várt ránk, majd mulatság. Errõl a bálról sem hiányozhatott az adománygyûjtés, ezúttal a ladi Arany János Általános Iskola részesült a tombola bevételbõl. A tombolasorsolást követõen Kemenszky Péter Ft-ot adott át Czompó Idának az iskola képviselõjének, aki nagy örömmel fogadta az összeget majd pár mondattal bemutatta az iskolát és egy kis ajándékkal is kedveskedett nekünk az iskola diákjai nevében. A ladi iskola a térség 10 településérõl származó, nehéz körülmények között élõ gyermekekkel foglalkozik elsõtõl nyolcadik osztályos korig. Az éjféli menü elfogyasztása után hajnalig mulattunk kellemes társaságban és igazán remek környezetben. Várjuk szeretettel a vadászhölgyeket Klubunkba a címre. Somogyvári Erika Rita, klubszervezõ

5 A Vadászszövetség hírei Beszámoló az elmúlt idõszakban végzett munkáról November 26-án a Szövetség területtel rendelkezõ tagjainak kiküldte az aranysakál monitoring program pályázati felhívását a pályázati adatlappal együtt. A pályázat beadási határideje: december 15. volt. A felhívás a Somogyi Vadászok Hírlevelében is megjelent. A pályázatra 8 vadászatra jogosult adta be érvényes pályázatát. A november 27-i elnökségi ülésen felvételre került a Szövetség tagságába 3 vadászatra jogosult. December 27-én a Vadászkamara és a Vadászszövetség elnöke megállapodást kötött, melyben a Vadászkamara vállalta, hogy ,- Ft-tal (2012-ben ,- Ft, 2013-ban ,- Ft) támogatja a Szövetség aranysakál monitoring programját. Ezzel a támogatási összeggel a Szövetség a Kamarának elszámol, a monitoring eredményeit pedig közli a Kamarával. A Szövetség január 29-én megtartotta a téli oktatás keretében a vadászatra jogosultak gazdasági felelõsei, pénzügyi-számviteli ügyintézõi részére szakmai továbbképzését, konzultációját, melynek témái a évi járulék elszámolási szabályok, a évi adózási jogszabályi változások és a civil szervezeteket érintõ specialitások. Elõadók voltak: Somogyi Sándorné, Nagy Aladárné okleveles könyvvizsgálók és Sulyán Szabolcsné a Vadászkamara és Vadászszövetség gazdasági tanácsadója és könyvelõje. Az elõadáson 19 vadászatra jogosult képviseltette magát február 16-án elindult a szalonka monitoring program a tavaszi mintagyûjtéssel 43 vadászatra jogosulttal, - az utolsó megfigyelési nap május 4.- ezt megelõzõen február 11-én a Szövetség szervezett tájékoztató jellegû értekezletet a monitoringot végzõk részére a SM-i Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság nagytermében. A résztvevõk itt vehették át a mintagyûjtéshez szükséges borítékokat is a részvételi díj befizetését igazoló csekk ellenében. Az elõre feldátumozott adatfelvételi jegyzõkönyveket már postán elõre megkapták a monitorozók a tájékoztatóval együtt. Elõadók voltak: Dr. László Richárd egyetemi docens, Schally Gergely OVA munkatárs és Kemenszky Péter fõvadász. A Somogyi TISZK Drávavölgye Szakközépiskola, az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete, a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége és a Somogyi Vadászhölgyek Klubja szervezésében február 23-án Barcson a középiskola aulájában megrendezésre került a Megyei Vadászbál. A báli tombola bevételbõl jótékonysági céllal ,- Ft került átadásra a Ladi Általános Iskola támogatására február 27-én Bõszénfán a Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontban a Szövetség az aranysakál programra pályázott 8 vadászatra jogosultnak szervezett bemutatót a csapdák mûködésének ismertetésérõl és terepen történõ telepítésének bemutatására. A bemutatót Hajas Péter Pál úr, a csapdák forgalmazója tartotta. Itt került sor a csapdázáshoz szükséges segédeszközök - melyeket a Vadászszövetség a program terhére biztosított-, illetve a pályázatban kért mennyiségû csapdák átvételére március 12-én a Szövetség elnöke levelet küldött minden tagnak, melyben a június 1-jei kaszói vadásznapról tájékoztatta a vadászatra jogosultak képviselõit, és kérte a Hubertus Kereszt kitüntetésekre a vadásztársaságok javaslatait, illetve bekérte a taglétszámot. Ebben a levélben tájékoztatta a tagokat a pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének munkaügyi központ által támogatott lehetõségérõl és a Kamarával együtt meghirdette a vadászok részére - a már 10 éve minden évben megrendezett - a természettakarítási akciót Somogy megyében. Április 4-én a Vadászszövetség elindította vadászvizsgára felkészítõ tanfolyamát. A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége a vállalásainak megfelelõen továbbra is tagjai érdekében dolgozik és képviseli azok szakmai és egyesületi érdekeit. Berend Ferenc, a Szövetség elnöke Aranysakál monitoring csapdázási bemutató február 27-én Bõszénfán, a Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjában, a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége szervezésében csapdázási bemutatót tartottunk az aranysakál monitoring programban részvevõ, vadászatra jogosultak által delegált programfelelõsök részére. Mint az ismeretes, a Vadászszövetség novemberében (hosszú idõ után és az országban elsõként) aranysakál monitoring pályázatot írt ki tagszervezetei részére, amelynek célja túl az aranysakál gyomortartalomból való táplálékvizsgálatán és a faj minél szélesebb körben való megismerésén túl az, hogy felszaporodott állományát kompenzálandó hathatós csapdázási módszert vezessen be és dolgozzon ki annak állománykezelésére. Az összejövetel elsõ részében a programban résztvevõ jogosultak képviselõi aláírták a Vadászszövetséggel a monitoring megállapodást, átvették a csapdákat és a csapdázáshoz szükséges segédeszközöket. A programon jelen volt a csapdákat forgalmazó cég képviseletében Hajas Péter Pál úr, aki elõször elmagyarázta mindhárom típusú csapda mûködési elvét, aztán egyenként a gyakorlatban is bemutatta azokat. A jelenlévõk átvették a jogosultjaik által igényelt csapdákat és ezeken már õk is gyakorolhatták a csapdák beállítását, élesítését. Rendezvényünkön részt vett Berend Ferenc, a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének elnöke is, a jogosultak részérõl pedig 14 fõ jelent meg a jó hangulatú bemutatón. A terepi bemutató elõtt ebéd várta a megjelenteket. A délutáni programrész keretein belül Hajas Péter Pál úr bemutatót tartott a csapdák terepi telepítésérõl, azok szagtalanításáról, elrejtésérõl, amit valamennyi résztvevõ már az átvett csapdákkal és kiegészítõ eszközök birtokában gyakorolhatott. A tartalmas szakmai nap végén a résztvevõk izgalommal telve indultak vadászterületeik felé azzal, hogy csapdázási tapasztalataikat, esetlegesen felmerülõ technikai kérdéseiket folyamatosan megosztják a programfelelõsökkel és egymással, és egy hónap elteltével ezt egy közös, kiértékelõ találkozás keretein belül is megteszik. Lapzártánk elõtt érkezett a hír, hogy a kimondottan kedvezõtlen idõjárás ellenére is megindult a ragadozókontroll, több róka került már a csapdákba és a jelek is biztatóak arra, hogy ezek a visszatartó kábeles csapdázási módszerek alkalmasak lesznek az aranysakál elfogására is. A programban résztvevõ vadászatra jogosultak: - Barcs-Középrigóc Földtulajdonosi Vadászati Közösség - Csököly és Vidéke Földtulajdonosok Jogközössége - Gyótai Vadásztársaság - Mikei Földtulajdonosok Vadásztársasága - St. Hubertus Vadászegylet Somogysimonyi - Tengõdi Diana Vadásztársaság - Vízvár és Környéke Vadásztársaság - Westerheide Kft. Kemenszky Péter, fõvadász

6 6 Mindannyian kíváncsian vártuk, hogy mit hoz a gyenge tavaszi vonulás után az õsz. Lesz-e annyi, mint elõzõ esztendõben, mikortól látjuk a legtöbbet, vetõdtek fel a kérdések, igen! Már van rálátásunk, már van egy kis tapasztalatunk, hiszen ez volt a negyedik lehetõség, amikor szervezetten, egy szép közös cél érdekében álltunk szeptember közepétõl - december elejéig, minden kedden a megfigyelõ pontokon. Örömmel mondom, hogy már csak egy év van elõttünk, hogy a begyûjtött adatokat feldolgozva az EURÓPAI UNIÓ asztalára tehessük amivel, ékes szólóan, hitelt érdemlõen tálalni tudjuk a megfigyeléseinket, amivel végül is elfogadhatják a derogációnkat. Négy év van mögöttünk. Mindegyik hasonló és mégis más. Nagy az eltérés, ha az adott év adatait nem az átlaghoz viszonyítjuk, hanem a két szélsõséges értéket, (a legnagyobbat a legkisebbel) vetjük össze. A Somogy megyei adatokat a beérkezett adatok összesítése után értékeljük. Egyre több adat van a birtokunkban, amivel már jól lehet gazdálkodni db db db db A négy évben átlagosan 233 db szalonkát számoltunk ben volt a legtöbb 287 db 2012-ben pedig a legkevesebb 180 db. / 93 szalonkával / ez az átlaghoz viszonyítva 27%-kal, míg a legtöbbhöz viszonyítva 37%-kal kevesebb! A megfigyelõ pontokon is gyengébb eredményekrõl tájékoztattak. Amíg az elõzõ három évben helyen nem volt szalonka észlelés, most 9 helyen 1/3-dal több standon. Megfigyelt szalonka száma: 0 db 9 ponton 19% 1-5 db 29ponton 60% 6-10 db 8ponton 18% 11 db felett 2 ponton 3% Legszerencsésebb társaink, Zsitfapusztán 13 db-ot, és Karádon 11db-ot láthattak. Mi lehet ennek az oka? Tesszük fel jogosan a kérdést. A kollegákkal elsõsorban az idõjárás alakulásában keressük a választ ben enyhe átlagos novemberben csapadékos volt a vonulás alatt az idõ év kiemelkedõen csapadékos volt az éves csapadék mennyiség kétszeresen meghaladta az éves átlagot mm között volt! Állt mindenütt a víz régen látott erõs aszály köszöntött be. Mindösszesen 270 mm csapadék hullott, ami, ha nem is olyan mértékben, de a 2012-ben is folytatódott. Alig haladta meg a 400 mm-t. A szalonkának, az üde, nyirkos táplálékban gazdag talajok a megfelelõek. Ezért gondoljuk talán igazolva is, hogy a szárazság miatt a vonulás iránya ezen területek felé történt (ami, nem minden esetben a megfigyelõ pontokkal esett egybe). Felkeltette a figyelmemet a vonulás intenzív szakaszának kezdete, amire csak most, hogy négy év anyagát hasonlítva vettem észre. Úgy gondolom, hogy ez is szorosan összefügg az idõjárással. Az intenzív szakasz: 2009-ben október elején kezdõdött és november 25-ig tartott ben okt. 10. után kezdõdött, és nov. 25- ig tartott / ekkor novemberben 137 szalonkát figyelhettünk meg! 2011-ben okt. elejétõl folyamatosan szépen érkeztek a szalonkák és nov 15. után el is vonultak ben késõbb, október végén indult meg a vonulás és nov. végéig tartott. Több vadásztársam jelezte, hogy a monitoringozáson kívül is volt módjuk szalonkát látni. Ezek fõképpen a társas vadászatokkal függött össze, amikor a nagy területek kerültek mozgatásra. Saját példámat szeretném megemlíteni. Egy évvel korábban november 17-én a Medvogya patak mellet fácánoztunk, amikor Szalonka fürkészés A 2012 õszi szalonka monitoring eredményei 8 db!!! szalonkát vertünk fel. Idén ugyan ezen a helyen egy nap eltéréssel csak két darabot. Errõl az esetrõl messzemenõ következtetést badarság levonni, csak mint érdekességet említettem meg. Amikor a lapokat összesítettük, tapasztaltuk azt, hogy azon kollégák, akik idõjárás miatt nem jutottak ki a monitoring pontra, nem valótlan adatot írtak be, hanem korrekten közölték ezt. Így fiktív adatok nem kerültek be a munkánkba. Egy év múlva ilyenkor már hátunk mögött lesz a szalonka monitoringozás 5 éve. Akkor már, öt tavasz, öt õsz adatait vizsgálhatjuk meg. Amit mi kollektíven végeztünk, bátran mondom, hogy világviszonylatban is egyedülálló. Nagyon bízom abban, hogy ez a gigantikus munka eredménye meghallgatásra talál az Európai Unió szakbizottságánál,és a derogációnak eléri célját, azaz A SZALONKA TAVASZI VADÁSZATA HI- VATALOSAN IS ELISMERT LESZ HAZÁNKBAN. Kemenszky Péter, Kollmann Ferenc

7 Emlékezünk... 7 In memoriam... Németh Ferenc ( ) Április 13-án Öreglakon búcsúztunk Németh Ferenctõl a Lengyeltóti és Környéke Trófea Vt. egykori elnökétõl. A falu templomában a szentmise ideje alatt még látszott az emberek lehelete, szinte tél volt a falak között...a temetõben viszont az elsõ igazi tavaszi nap meleg sugarai simogatták a Feri által megálmodott és kivitelezett ravatalozó épületét......és ha a napsugarak beszélni tudtak volna, akkor elmondhatták volna, hogy madártávlatból az épület teteje halotti lepelt ábrázol, tervezõ - megálmodója és kivitelezõje, Feri jóvoltából... Hatalmas tömeg kígyózott a falu kis mellékutcájában a templom felõl és foglalta el helyét némán a ravatalozó körül. Rokonok, barátok, ismerõsök... vadászok és nem vadászok jöttek az ország minden részébõl, még külföldrõl is. A tavaszi temetõ néma csendjét csupán cinegék éneke, gerlék búgása verte fel...és amikor a hangszórókból megszólalt Quimbytõl a Most múlik pontosan... sokunknál eltörött a mécses... Soha nem láttam egyben annyi virágot, koszorút mint Németh Feri sírján... Ahogy az ember idõsödik, mind gyakrabban szembesül azzal, hogy egyre többen és többen mennek el az ismerõsök, rokonok, barátok közül. Persze, nyugtatja magát azzal, hogy ez az élet rendje és, hogy ennek így kell történnie. Aztán elmennek olyasvalakik is, amikor az elmúlásra nem találni épkézláb magyarázatot, lesújtva áll a hír elõtt és napokig, hetekig nem tudja feldolgozni, felfogni ami történt.. De keresi a magyarázatot épkézlábat, racionálisat..és persze nem talál. Végül arra a következtetésre jut, hogy bizony, a Jóistennek odafent szüksége van rendes emberekre.így most is magához szólított hát egyet közülük Õtõle búcsúzom most. Németh Ferenc olyan ember volt, aki nem történni hagyta a dolgokat, eseményeket maga körül, hanem azokat aktív részesükként maga alakította. Hihetetlen erõvel és energiával állt hozzá mindenhez ami jó, amiért érdemes. Soha nem nézett önmagába, hogy ez neki megéri e, hanem csinálta önzetlenül és lelkesen, példát mutatva a sokszor közönyös környezetnek és példamutatása, elhivatottsága mindig követõkre talált. A vadászattal, a természet tiszteletével már kissrácként fertõzõdött, saját elmondása szerint már ekkor a vadászokat környékezte a Külsõ - somogyi erdõkben". Ennek ellenére mást választott hivatásának, pályája másfelé ívelt, építészmérnök lett. Szakmája és másik szenvedélye az építõipar lett, amelyben mára a megyében neve egybeforrt a garanciával. Számtalan épület, ipari csarnok, hotel, üdülõ, lakóház viseli megyeszerte magán egyedi, nemegyszer formabontó, sokszor kompromisszumoktól mentes stílusát, névjegyét és marad örök kéznyomaként nekünk az itt maradottaknak. Természetesen a vadászathoz való hozzáállása is példamutató. Több mint húsz éve vadászott, tíz éve a Lengyeltóti és Környéke Trófea vadásztársaság elnöke, négy éve a vadászkamara Kulturális Bizottságának tagja volt. Nemrég pusztán elhivatottságból szerzett a vadászatban középfokú szakirányú végzettséget csak azért, hogy a szakma iránti tudásvágyát bõvíthesse! Megyeszerte híresek voltak az általa szervezett öreglaki vadászbálok, ahová szerinte legyen az bárakárki, a vendégek lába elé soha nem volt szükséges vörös szõnyeget teríteni, hanem annak sikere és hangulata az önzetlen barátságon alapult. Szervezett, gondosan elõkészített vaddisznóhajtásai a legkényesebb vendégek ízlését is elnyerték, a vadászati hagyományok és íratlan szabályok maradéktalan betartása volt a mottója egy - egy ilyen példaértékû vadásznapnak. Etikai kódexeket bújt a hajtások elõestéin és konzultáltunk órákat pusztán azért, hogy hogyan is lehetne még és még jobban csinálni. Tíz éve, a vadászok által évenként megrendezett természettakarítási akciók éllovasa volt, hívó szavára minden évben több százan vettek részt a tavaszi megmozdulásokon. Olyan ember és olyan szervezõ volt, akire mindig számíthatott a környezete és Õ mindig önzetlenül és elsõként vette ki a részét a tennivalókból. És soha nem ismerte a lehetetlent. Önkormányzati képviselõ, közéleti szereplõ volt, határozott, de végtelenül jóindulatú vezetõ, a társaságok középpontja. Példás apa, szeretõ férj, a gyermekek kedvence és azok õrült rajongója, aki bármit tett volna a családjáért. De mint minden embernek, aki ezer fokon ég, a gyertya a két végén égett. Tudtuk, tudjuk, a mi generációnk erre kárhoztatott mégis nehéz elfogadni. Tavaly, amikor a megyei vadásznapon, érdemei elismeréseként Középrigócon átvette az egyik legmagasabb vadászati kitüntetést, a Nimród Érdemérmet, könynyekkel küszködve kérdezte meg tõlem, hogy ezt õ biztosan megérdemli e? Akkor sem volt kérdés és ma is pontosan tudom, hogy a legjobb helyre került. Barát volt, akibõl kevés van az embernek. Az ilyen barátot egy kezünkön számoljuk, ha van és most lecsukódik egy ujj. Ûrt hagysz Magad után, pótolhatatlant, de az öreglaki pagony mindig viseli kezed nyomát és örökre megõrzi emlékedet. Kedves Feri Búcsúzom Tõled Somogy megye vadásztársadalma nevében, de búcsúzom Tõled úgy is, mint a Barátomtól.és mindig megtiszteltetés lesz nekem, hogy Te is annak tartottál engem! Nyugodj békében! Kemenszky Péter

8 8 Aki vadászkutya tanítással, kiképzéssel és vezetéssel kíván foglalkozni, nem árt ha az állatviselkedés alapfogalmaival megismerkedik és azt saját kutyáján keresztül megtapasztalja. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani az alábbi írásommal. Az etológia egy olyan új, fiatal tudomány, amely kialakulása alapjául az állatpszichológia, az állattan és az élettan szolgált. Valójában elsõdleges célja az állatok viselkedésének, magatartásának kutatása. Az etológiai kutatások módszerei: A tudományos munka kezdetén kizárólag a TEREPI MEGFIGYELÉSRE alapozták a kutatók megállapításaikat. E munka lényege, hogy a terepen látottakat és hallottakat, fotókkal, kamerákkal, rajzokkal, hangrögzítõkkel megörökítették, egyidejûleg leírták. Ezek alapján alakították ki véleményüket. A fejlõdés során új módszer kidolgozására került sor, mikor is a terepi munka kissé háttérbe szorult és tért hódított az ÖSSZEHA- SONLÍTÓ ÁLLATPSZICHOLÓGIA. Ennek lényege az egyes fajok viselkedésének vizsgálata, majd ezek egymással történõ összehasonlítása. A munka dandárja laboratóriumi kísérletekre épült. E módszer fõ vizsgálati területe az állatok tanulása, a tanulási hajlam alakulása, öröklõdése az egyes fajokon belül, illetve más fajokhoz viszonyítva. A mai modern magatartás, viselkedés kutatás a terepi megfigyelés és az összehasonlító pszichológia módszereinek egyesítésére épül. Az etológia napjainkban az állatok teljes tevékenységének kutatásával foglalkozik, felhasználva más kutatási területek eredményeit, mint például az anatómia, genetika, lélektan, ökológia, biokémia, embriológia, stb. Az ALKALMAZOTT ETOLÓGIA vizsgálódási területe a domesztikált, a tenyésztett állatok, állatfajták öröklõdõ és szerzett (tanult) magatartási formáinak megismerésére korlátozódik. E tudománnyal való ismerkedés közben érdemes néhány etológiai alapfogalmat tisztázni, megérteni. Többször említésre került a magatartás, viselkedés fogalom. A VISELKEDÉS egy meghatározott módon történõ tevékenység (mozgás), amely elõsegíti az állatoknak, környezetükhöz kapcsolódását. Ez a cselekvés többnyire alkalmazkodó jellegû, ami annyit jelent, hogy részben veleszületett, részben tanult összetevõkbõl áll, tehát nem nélkülözi a környezeti ráhatásokat. VISELKEDÉS SÉMA elkülöníthetõ viselkedési rész, amellyel az állat feloldhatja a szervezet és környezete között, vagy magába a szervezetében keletkezett feszültséget. Adaptálódik a megváltozott körülményekhez. ETOGRAM (viselkedésjegyzék), az állat megfigyelésekor összegyûjtött magatartási motívumok teljes leltára. A KUTYA etogramja néhány kivételtõl eltekintve megegyezik a farkas õs viselkedés sablonjával. - táplálék felvétel; Kynológia Etológia a vadászku - ürítés, kiválasztás; - fürkészõ magatartás; - üdvözlõ viselkedés; - komfortmozgások; - szexuális viselkedés; - gondoskodás; - felhívás gondoskodásra; - csoportos összehangolt tevékenység; - harci viselkedés; Az ÖSZTÖN (belsõ késztetés, drive) az állat tapasztalatoktól független kapcsolat teremtése környezetével, azaz (öröklött) veleszületett viselkedési mód. Az ösztöncselekvés a faj minden egyedére jellemzõ, fajspecifikus mozgások és cselekvések öszszessége. Ezt nem reflexek, környezeti ingerek motiválják, hanem inkább az erõteljes belsõ késztetés eredménye. A SZOKÁS fogalma alatt értendõk azok az egységes reakciók és a hozzájuk tartozó viselkedésformák, amelyekben a megtapasztalt, tanult összetevõk dominálnak. TELEPATIKUS kapcsolat, más néven távolba érzésen alapuló kapcsolat a gondolatok, fogalmak, képek és érzések közvetlen átadása - átvétele. Kutyáknál igen fejlett képesség! INTELLIGENCIA kutyáknál a tanulni akarást és az új iránti befogadó képességet jelenti. Fajtafüggõ és öröklõdõ tulajdonság. A legfontosabb etológiai fogalmak áttekintését követõen vizsgáljuk meg a vadászkutya vezetõ, kiképzõ, teljesítmény bírói szemszögbõl jelentõs viselkedési motivációkat. Fontos a jó bírónak, vezetõnek és általában a vadászkutyával foglalkozóknak ismerni a vadászkutya fajták öröklõdõ belsõ tulajdonságait, elsõ sorban a kutyák jellemét. A természetüket, viselkedésüket két meghatározó tényezõ irányítja. Az õsöktõl örökölt ösztönök és a környezetükbõl szerzett egyéni tapasztalatok. Fiatal kutyák esetében szeretnénk felmérni, hogy a vadászati módoknál elvárható tulajdonságokkal rendelkeznek-e, vagy sem. Amennyiben elég korán teszteljük a kölyköket, remény van a hiteles kép kialakítására. Ellenkezõ esetben független attól, hogy tanítottuk-e valamire az egyéni tapasztalatok kapcsán kialakult viselkedés megtévesztõen hathat. A vadászkutya fajták mindegyikénél meghatározó a késõbbi alkalmazhatóság szempontjából a kölyökkori szocializáltság. Ebben döntõ szerepe van a tenyésztõnek és az új gazdának. A kutya késõn érõ faj, mint a ragadozók általában. Ezért az életük elsõ 3-4 hónapja meghatározó. Ebben az idõszakban zajlik a bevésõdés. Tehát amit ez idõ alatt megismer, megtapasztal azzal késõbb nem lesz problémája. Ami viszont kimarad a megismerésbõl, azzal fenntartásai lesznek. Ez az idõszak a szoktatás ideje, amikor is segíteni kell az emberi környezetbe illeszkedését. Erre az idõszakra jellemzõ a kölykök társas kötõdése részben a fajtársakhoz, részben más fajhoz tartozó egyedekhez, így az emberekhez is. Ezt hívjuk barátkozási hajlamnak". Erõsen jelentkezik a kíváncsiságra épülõ megközelítési viselkedés. Jellemzõen a kölyök mindent megszagol, megkóstol így gyûjtve a környezet kínálta információkat. A kutya az orrán keresztül ismerkedik! A késõbbi eredményes kiképzést gátolja, ha ezek a viselkedési formák nem alakulnak megfelelõen. Fokozza ezt az elkerülési viselkedés megjelenése. Ez nem más, mint a félénkség. Inger szegény környezetben ez fokozottá válik, ebbõl eredeztethetõ az egész életüket megbélyegzõ kennel félelem kialakulása és stabilizálódása! Fiatal kutyák esetében már jelen vannak bizonyos fajtaspecifikus tulajdonságok, amikre feltétlen figyelemmel kell lenni a megfelelõ tartási körülmények kialakításánál. Ilyen lehet például a domináns harci viselkedés elsõsorban terriereknél, tacskóknál. Ez az öröklött viselkedés késõbbi munkájuk során létkérdés! Viszont csoportos tartásuk nem ajánlott az állandó rangsor viták miatt. Vadászkutyáknál nem minden esetben elõnyös a túlzott szelídség, ami elsõ sorban érzelmi struktúrán alapszik és könnyen átcsap a félõs kategóriába. A gazda - kutya kapcsolat milyensége meghatározó szerephez juthat. E tulajdonság is örökölhetõ, ami a kiképzésnél körültekintõ munkát igényel, majd a bírói tevékenységet sem könnyíti meg. Ne hozzon a bíró elhamarkodott döntést! Ugyan ez vonatkozik a szintén örökölhetõ tulajdonságok kategóriájába tartozó védekezõ viselkedésre is. Ez is a félénkségen alapszik. Kihathat a hanghatások okozta viselkedésre, lövésre. E tulajdonság meglétének intenzitásától függõen javítható lehet, megfelelõ pozitív tapasztalatszerzéssel.(pl. szenvedélyes apport készség) A félõs és érzékeny természetû kutyák esetében az elkülönülõ tartási mód erõsíti ezeket a tulajdonságokat, míg a harciasságot gyengíti. Az embertõl való tartós elkülönítés, pl. kóborlás, a visszavadulást eredményezi, mégpedig rövid idõn belül, egy generáció után.! Fiatal kutyákból az új környezet gyakorta óvatosságot vált ki, ami bizonyos fokig félelmet jelent, pl. fatuskó, körbála, stb. Kis idõ és megfelelõ bíztatást követõen gyõz a fürkészõ viselkedés és megfelelõ tapasztalatszerzést követõen az óvatosságot oldja. Ilyen esetekben sem hozható elhamarkodottan bölcs döntés! Nagy hangsúlyt kell fordítani arra, hogy gazda és kutya mind szélesebb spektrumba tudjon egymással kommunikálni. Az ember kommunikációs lehetõségei: A parancsok kiadhatók: - szóval (akusztikai közlés); - jelekkel (testbeszéd);

9 Kynológia, Solymászat 9 tya kiképzésben - síp, kürt; - a fentiek kombinációival; - kényszerítõ és egyéb segédeszközökkel. Arra mindenképp figyelemmel kell lenni, hogy a kutya nem a kimondott szavak értelmét, hanem azok hanghordozását, hanglejtését képes megtanulni. A kutya kommunikációs lehetõségei, (emocionális nyelv): - akusztikai közlés (hang), csaholás, nyüszítés, morgás, vonyítás, ugatás, nyomhang, ûzõhang, vinnyogás, szûkölés, vakkantás. - magatartásbeli megnyilvánulások: - póznyelv (testbeszéd); (vicsorítás, farok tartása, mozgatása, szõr felállítása, ugrálás, stb.) - taktilis, közvetlen kapcsolat, érintés; - kémiai jelzések; - spirituális kommunikáció (megérzés); A kutya részérõl az emberi beszédhang jelentésének megértéséhez nagyfokú koncentráció szükséges! Ezért a kiképzés során elengedhetetlen a szemkontaktus, így biztosítható a feltétlen gazdára figyelés! Bizonyos öröklõdõ tulajdonságokat a céloknak megfelelõen az ember befolyásolhat a SZELEK- CIÓ révén. Lényege, az ember számára fontos viselkedési formák megtartása, a nemkívánatosak elnyomása. Ilyen õsi ragadozó tulajdonság, a zsákmány fölösleges részének elrejtése, elásása. Egyes vadászkutya fajtáknál a mai napig igen nagy jelentõséggel bír az ásásra való hajlam megléte (kotorék kutyáknál), míg más fajtáknál, pl. a vizslánál kifejezetten nem kívánatos ugyanez a tulajdonság. Másik jelentõs õsi viselkedés a zsákmány elejtésére irányuló támadás elõtti megállás. A vizslák kivételével ezt a tulajdonságot a szelekcióval háttérbe szorította az ember, mert nem szükséges. A vizsláknál ez a viselkedés elõtérbe került a vadmegállás címen, az apróvad vadászatokon. A nyomkövetés is fontos a vadászat szinte minden területén, ezért az összes vadászkutya fajta rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Ugyanakkor a vad ûzés, mint viselkedési forma csupán az agarak esetében kívánatos. A vadászkutyák kiképzése kapcsán feltétlen támaszkodni kell az etológusok kutatási eredményeire. Ezek ismerete nélkül nem lehet szakszerûen vadászkutyát vezetni és bírálni sem. Néhány példát említek az apróvad vadászatoknál használható fajták vadászatra való alkalmasságának elbírálására természetes vadászaton. - Viselkedés vad kelésre és lövést követõen a vad esésre. Mindkét esetben az öröklõdés következtében a zsákmány ûzése és annak birtoklása lenne normális viselkedés, de a vadászat során más az elvárás. Ezt egy tanult viselkedéssel, a helyben maradás feltételes reflex kialakításával lehet kiküszöbölni. - Vadászat közben viselkedés más kutyákhoz és a vadászokhoz. Ez esetben nem megengedhetõ az egyébként normális csoportos viselkedés az egymás vizsgálgatása, az erõ fitogtatás és a rangsor vita eldöntése. Ez elhárítható a fegyelmezett viselkedéssel és a vadászat iránti szenvedéllyel. Vadászkutyák esetébe az emberekkel szembeni agresszivitás vadászatokon nem tûrhetõ! Végül nagyon nagy figyelmet kell szentelni a vadászkutyák tanulni akarására, tanítására. Legalább annyira fontos a játék a kutya életében akár a tanulás kapcsán, akár a szabad idejében. Jellegzetes viselkedési sablon, a játékra hívás a fajtársak esetében is, de az emberrel kialakított kapcsolatban is. A kutya amíg él, addig játszik! Figyelembe kell venni, hogy a kutyáknál is elõfordulhat rendellenes viselkedés, abnormalitás. Ezek lehetnek öröklött és szerzett (tanult) viselkedési formák. Ezek nem ritkán megnehezítik vagy teljesen ellehetetlenítik a tanítást, a tanulást. Sok esetben a szerzett viselkedés nagy energia ráfordítással kiküszöbölhetõ, de nem mindig éri meg a fáradságot. Ilyen hátrányos viselkedés lehet a vad rágása, kikezdése, elásása, lõ düh, öntörvényûség, fékezhetetlenség, lövésfélés, agresszív megnyilvánulások. Bírálatnál az ilyen egyedek a vizsgából, versenybõl kizárandók! E hátrányos tulajdonságok okán a vadászatból és a tenyésztésbõl is ki kell vonni az ilyen terhelt egyedeket. Ezek alapja többnyire idegrendszeri gyengeségre utalhat. A fentieket vadászkutyák tanításánál és alkalmazásánál feltétlen figyelembe kell venni. Részben a magunk, de fõleg vadásztársaink negatív élményektõl való megkímélése érdekébe. Felhasznált irodalom: Csányi Vilmos: Etológia, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Bp.1994 Lorenz K.: Ember és kutya, Gondolat, Bp Szinák J. - Veress I. : A kutya ezer arca, Gondolat, 1977 Szinák - Veress Kutya etológia, Kertek, 2000 Pomázi Ágoston kynológus Nádai Sándor emléknapok Sokaknak talán már ismerõs a hír, a solymásztársadalom év végi rendes megemlékezéseirõl, de pontosan ez a cél,hogy ne csak a közvetlen barátok emlékezzenek nagyjainkra, hanem minél többen és fõleg a következõ generáció tagjaiból. Ennek megfelelõen az idén nem csupán egy megemlékezést tartottunk, hanem az egész rendezvényt Sanyi bácsi emlékének szenteltük. A december i, Somogysimonyi összejövetelt korszakalkotónak és remélhetõleg hagyomány teremtõnek szántuk, hiszen a solymászati szervezetek tagjain kívül meghívást kaptak és szép számmal el is jöttek a ragadozó madár védelemmel foglalkozó hivatásos és önkéntes szakemberek is. A szándékunk ezzel az összevont rendezvénnyel az volt, hogy kicsit jobban megismerhessük egymást, egymás tevékenységét, módszereit, véleményét és ezen keresztül közeledhessenek az álláspontjaink. Ennek megfelelõen állítottam össze a programot, ami azt jelentette, hogy az elsõ napon a kiadós reggeli után a parlagi sas védelmi program szakemberei bemutatták hogyan helyeznek helymeghatározó (GPS) berendezést egy sas hátára, ami aztán hosszú idõn keresztül szolgáltat adatokat a madár mozgásáról. Ezután elõkerültek a solymászmadarak és a viharos szél ellenére kiindultunk a területre amit a Naturvad VT. biztosított számunkra. A kísérõnk a VT. hivatásos vadásza Felkai István Ottó mindhárom napon kiváló területrészekre vitt bennünket a repítéseinkhez. A fáradtan hazaérkezõ csapat vacsora után egy érdekes elõadást láthatott az egyik madarász csapat Ománi útjáról rengeteg látványos fotóval, ami szokás szerint jól elhúzódott. Rövid alvás, nehéz ébredés és reggeli után a délelõttöt ragadozó madár befogási bemutatóval töltöttük, ahol mindkét fél igyekezett bemutatni az általa legjobbnak vélt módszert, berendezést. Sokat tanultunk egymástól. Dél körül a megbeszélt helyen már várt ránk Ottó és megkezdhettük a repítéseket az erre a napra szánt területen. Jól kidolgoztuk magunkat, már sötétben értünk vissza a szállásra. A vacsorát követõen ezen az estén egy solymásztársunk tartott elõadást ragadozó madár tenyésztési témában. Az utolsó napunk sem virradt ránk könnyebben az elõzõknél, de ezzel is megküzdöttünk, hiszen a délelõtt túrára mentünk a Kis-Balatonra, ahol több madár ritkaságot is megfigyelhettünk. Aztán siettünk vissza, hogy egy percet se mulaszszunk az utolsó vadásznapunkból. Sajnos, mint minden jónak ennek a három napnak is elérkezett a vége. Búcsúzáskor közösen megállapítottuk, hogy szükség van ilyen közös rendezvényekre és ezen keresztül egymás megismerésére, hiszen sokat tanulhatunk egymástól és ez a legjobb bizonyíték, hogy a vadászat és a természetvédelem nem két szemben álló fél. Lóki György, fõsolymász

10 10 Somogyi vadászok megyei bálja Vadászbál Az idén immáron már harmadik alkalommal rendezett az OMVK SM Területi Szervezete a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége és a Somogyi Vadászhölgyek Klubja vadászok részére bált. Az eseménynek idén új helyszín, a barcsi Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskola adott teret február 23-án. A Somogy megyei vadászok bálját, méltóképpen a Vadászkamara Kürtegyüttes nyitotta meg szívhez szóló kürtszójával. A vadászok himnuszának közös eléneklése után Horváthné Madarász Zsuzsanna a Dráva Völgye Középiskola igazgató asszonya üdvözölte a megjelenteket, majd Kemenszky Péter a Kamara titkára köszöntötte a bálozókat. A jó hangulatot a Dráva Völgye Középiskola tanulóinak zenés mûsora alapozta meg, majd a nyitótánc után a Colors Zenekar húzta a talpalávalót. Az este folyamán sok régi ismerõs találhatott újra egymásra, eszmét cserélhetett vadász a vadásszal, hangos kacagás, fergeteges tánc jegyében telt a tartalmas éjszaka. A vendégek nagy örömére svédasztal várta az éhes sokadalmat finomabbnál finomabb falatokkal. A szervezõk megszállottan gyûjtötték a bál elõtt a tombola felajánlásokat, melynek dupla jelentõséget szántak. Egyrészt megörvendeztették kedves vendégeiket, másrészt a sorsoláson befolyt összeget jótékonysági céllal a Ladi Általános Iskola diákjainak ajánlották fel. Nem kevesebb mint Ft-ot sikerült összegyûjteni a lelkes bálozóknak annak reményében, hogy ezzel az összeggel nagy segítséget nyújtanak az iskolának. A nyeremények kisorsolása után ünnepélyes keretek között segítségünk az iskola vezetõjének átadásra került. Végezetül egy kicsiny idézettel mondanánk köszönetet barátainknak és minden segítõnknek, nélkülük ez a nagyszerû este nem jöhetett volna létre! "Vadászság barátság, tiszta szenvedély, lobogj nekem, amíg csak élek, tebenned mindig megtaláltam a jóra érzõ emberséget." Vadászok barátok jövõre újra találkozunk! NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE A HARMADIK SOMOGYI VADÁSZOK BÁLJA, HA NINCSENEK A TÁMOGATÓINK. FÕDÍJAK Rigóci Baráti Vt. Wesselényi Hotel Gyõr Lengyeltóti és Környéke Trófea Vt. KÜLÖNDÍJ Molnár Vadászati Kft TÁMOGATÓK Somogyi TISZK - Szamosi Lóránt fõigazgató Dráva Völgye Középiskola A VADÁSZBÁL TÁMOGATÓI: MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság Bamboo Sziget, Siófok Kovács Zsolt - Kovács Zsoltné Dráva Hunor Bt Vadászbolt - Fenyvesi Istvánné TELE Kft., Siófok Szabó László - Szabó Lászlóné Vörös Sport Ácsné Ludmann Erika Pinewood Mo. - Kiss András Dr. Tóth László - Dr. Tóth Lászlóné SEFAG Zrt. SEFAG Vadászbolt Takács Tamásné Szent Hubertus Vadászbolt Exor Kft Sabján méhészet Fûrész Eszter MEGKÜLÖNBÖZTETETT TISZTELET ÉS KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK

11 Vadászutcánk mesterei, Íjászat 11 A kézmûves rézmûves Gschwindt András A kaposfõi (szomajomi) sváb családból õ az elsõ generációs iparos aki már nem szülei földmûves tevékenységét folytatta. A paraszti gazdálkodással szemben elõnyben részesítette a fém és a kõ megmunkálását. Ehhez kapott nagyon jó alapot a kaposvári 503-as szakmunkásképzõben. A fémmegmunkálás csúcsaként számon tartott szerszámkészítõ szakmában szerzett szakmunkás bizonyítványt. Mindig is azokat a munkákat favorizálta, amihez nagyító kellett és nem nagykalapács, akkoriban közkedvelt nevén a népszavát. De mielõtt teljes vehemenciával belevetette volna magát a finom megmunkálásba, a haza is igényt tartott fegyveres szolgálatára. Ennek helyszíne a szomszéd vármegye székhelye Pécs volt, idõtartama még 24 hónap és nehéz tisztként falusi századosként azaz szakaszvezetõként szerelt le. A sereg ideje alatt már lehetõsége nyílott rá, hogy bontogassa szárnyait a közismerten céltalan katonai szivatások után hobbyjának is áldozhatott az ezredparancsnok személyi rádiósaként. Áldásos tevékenysége eredményeként a parancsnok úr számtalan felszerelése lett összehasonlíthatatlanul esztétikusabb. Az obsit után dolgozott az akkori Kaposgépnél több mint 10 éven keresztül. Miután elérte a 60. életévét, öszszeszámolva a munkával töltött idõt, szorgos munkáséveinek száma így összesen 45 évet és 100 napot tett ki. Gschwindt András Tel.: 30/ A '90-es évek elejétõl immár két évtizede, hogy hódolhat szenvedélyének a fém és kõvésésnek. Szenvedélye tárgyának anyaga a réztõl a mészkõn át a márványig terjed. A kész munkáknak is nagyon Kezdõdik az év 11 széles a tárháza, készített már aranyozott réz lúdtollakat kitüntetésként újságíróknak, viasz pecsétnyomókat, érmeket, címereket, emléktáblákat, de a legextrább talán egy vállról indítható rakétakilövõ 20 cm-es makettje volt. Amire kimondottan büszke, hogy képes volt 40 napig egyfolytában egy kõtábla elõtt ülni és 1106 betût kézzel belevésni, egy Horvátországból származó mészkõtáblába. Ez a tábla bárki által megtekinthetõ a régi-új megyeházán a Somogy megyei elöljáróknak állít emléket 1848-tól. A vadászfegyverek díszítõ vésettel való ellátása sem idegen tõle. Díszes monogramok készítése vadászfegyverekbe, vadásztõrökbe a megrendelõ igénye és egyéni elképzelése szerint is kivitelezhetõ. Hobbyjára rákérdezve gondolkodás nélkül válaszolta, hogy õ ilyen szempontból nagyon szerencsés, mivel hogy szenvedélye egybeesik mindennapi tevékenységével és ez párját ritkítóan nagy istenáldás. Néhány éve már egy kitûnõ vésnök mikroszkóp boldog tulajdonosa és ezen keresztül már teljesen más színben látja a világot és saját munkáit. Addig is marad az ars poetikája, miszerint Minden feladat jó, ami kihívást jelent! Adja a teremtõ, hogy még nagyon sokáig legyenek kihívásai. Máj Péter, a Kulturális Bizottság elnöke Az idei szokatlanul csapadékos évkezdet, segített minket vadászíjászokat, hogy az elõttünk álló feladatokra koncentráljunk, és ne kalandozzanak gondolataink a vadászterületen. Elsõként mindjárt itt volt a FEHOVA (február 14-17) melyen a Magyar Vadászíjász Egyesület fennállása óta elõször vett részt. Érdekes, és tanulságos volt megtapasztalni a kiállítási forgatagot a másik oldalról. Erre az alkalomra készítettük el a 12 hónap 12 történet címû kiadványunkat, melyben vadászíjászok írják le egy-egy felejthetetlen vadászélményüket. Büszkén mondhatom, hogy a kiadvány sikere minden várakozásunkat felülmúlta. Az a megtiszteltetés érte a magyar vadászíjászatot, hogy az Európai Vadászíjász Szövetség (EBA) Budapesten tartja éves közgyûlését április 26-án. Ez a gesztus is egyfajta elismerése annak a munkának, amit Magyarország végez a vadászíjászat érdekében. Természetesen ez az elismerés nem a Magyar Vadászíjász Egyesületnek, vagy a magyar vadászíjászoknak szól, hanem a magyar vadásztársadalom egészének. Idén április között Prága, és Pozsony mellett, Budapesten tartja 60. közgyûlését a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (CIC). Ezt az alkalmat kihasználva a Magyar Vadászíjász Egyesület felvételét kéri a szervezetbe. Meggyõzõdésünk, hogy egy ilyen jelentõs szervezethez csatlakozva új lehetõségek nyílnak meg elõttünk, hogy elérhessük kitûzött céljainkat. Harnos Tibor, rovatvezetõ

12 12 A vadgazdálkodási jelentések összesítése alapján a as vadászati év fõbb számai az alábbiak szerint alakultak. Terítékadatok alakulása, összehasonlítva az elõzõ évivel: A gímszarvas állomány a jogosultak által becsült létszáma 2011-ben db 2012-ben db míg 2013-ban db volt. A terítékadatok alapján ezen vadfaj hasznosítása 52-53%-os volt, ennek ellenére az állomány létszáma tovább növekszik. A Vadgazdálkodási Tanács ezért db-ra emelte a 2013/2014 évi lelövés tervszámát. A dám lelövési adatokból is látszik, hogy csökkent a dámszarvas Somogyi Vadászok Hírlevele Tisztelt Vadásztársak! mennyisége a megyében. Az elõzõ évi lelövés 55% valósult csak meg. A tervtõl is lényegesen elmaradt a teríték. Az élõhely erõs igénybevétele és a vadkárok miatt további csökkentés indokolt így a 2013/2014 évi lelövési terv db. Az õz állomány terítékadatai hasonlóak az elõzõ évihez. 2013/2014 évi terv: db. A vaddisznóállomány létszáma a lelövés dinamikus emelkedése mellett tovább nõ, a 2013/2014 évi terv db. A évi vadkárok - az elõzõ 2 év adataival összehasonlítva - az alábbiak szerint alakultak e Ft-ban. Év mezõgazd. vadkár erdõgazd. vadkár össz. vadkár e Az éves jelentés szerint a vadászatra jogosultak vadgazdálkodási eredménye: Az idei vadászati évben is hasonlóan eredményes vadgazdálkodást és vadászatokat kívánva. Vadászüdvözlettel: Dr. Boda Pál, az OMVK SM Területi Szervezete elnök A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA ÉS A SOMOGY MEGYEI VADÁSZOK SZÖVETSÉGE LAPJA Felelõs kiadó: OMVK SM TERÜLETI SZERVEZETE; Tel./fax: 06 82/ , 82/ , Felelõs szerkesztõ: Kemenszky Péter titkár, A szerkesztõbizottság tagjai: Pomázi Ágoston (kynológia), Lóki György (solymász sarok), Harnos Tibor (íjászat), Somogyvári Erika Rita (hirdetés szervezõ) Nyomtatás: Corvina Nyomda Kft., 7400 Kaposvár, Raktár u. 23. Nyomtatás idõpontja: december 3. Egyedül az erdõvel Alkonyattól hajnalig Rõttavar illata reng a levélen, súgja az álmot az éjnek A hold is elosztott fénnyel a felhõn küldi a hajnalt az égnek Vadnak csülke botlik az ágban s roppan az éjszaka csendje Emberi lélek döbben a vártán s titkokat hoz a szívébe Tova megy az este, megjön a hajnal, vékony a fény ami lobban Erdõmélyi lények bokrok ölében a holnapot várják lopban Fárad a szempár szúrja a reggel fényözön szélesen árad Kékszínû pára, trillázó madárdal övezi a tölgykoronákat Palotás Attila Cserhátsurány - Ravaszlyuk

Tisztelt Vadásztársak!

Tisztelt Vadásztársak! A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA A LAPJA III. ÉVFOLYAM II. SZÁM Somogyország szarvasország Tisztelt Vadásztársak! A Kamarai Hírekről az alábbi rövid tájékoztatást szeretném adni tagjainknak. Az Országos Vadászkamara

Részletesebben

2012. február 18-án Bükfürdőn, a Fürdő étteremben tartandó VAS MEGYEI VADÁSZBÁLRA

2012. február 18-án Bükfürdőn, a Fürdő étteremben tartandó VAS MEGYEI VADÁSZBÁLRA 2011. június TermészeTvédők és vadászok vas megyei vadásznap egy régi iskola új lehetőségei vendégszereplés köttmannsdorfban a vadászat nemes ismerete egy vadászfeleség naplójából 4 Tisztelt Vadásztársaim!

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja XIV. évf./2 2015. augusztus Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Kamarai Hírlevél Soproni siker Ausztriában! A Soproni Lővér Vadászkürtösök a Salzburg tartománybeli

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk.

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk. Győrszentiváni 2012/1. március Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Bennünk a megoldás, általunk születik a jövő 1848. március 15-én kitört Pesten a forradalom! Boldog ünnepünk ez nekünk,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak

Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Ingyenes. Még folyik az építkezés, de már új üzletek nyíltak GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja Sokan szívünkön viseljük a város fejlődését, szépülését. A mikéntjét esetleg eltérő módon képzeljük, de akinek kedves településünk, az örül minden apró eredménynek.

Részletesebben

2012/2. ÁPRILIS 30 éves

2012/2. ÁPRILIS 30 éves GYŐRSZENTIVÁNI 2012/2. ÁPRILIS 30 éves a Kis Pipa Vendéglő Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat...M j e y Ki P p b hangzott el számtalanszor a Szentiváni Tsz. üzemi konyhájában, ahol Szerencsés

Részletesebben

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám Mikro, kis- és középvállalkozások figyelem! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Észak- Alföldi Operatív Program keretein belül

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 10. szám www.fonyod.hu 2014. október Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben