XVI. évfolyam 2. szám február

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. évfolyam 2. szám 2006. február"

Átírás

1 XVI. évfolyam 2. szám február Egy mondatban A TARTALOMBÓL: Választás oldal Tizennyolc igen sorozatban 3. oldal Összmûvészeti gála 5. oldal Megérdemelt kitüntetés 6. oldal Felhatalmazást kapott a polgármester arra, hogy aláírja a megállapodást az Országos Mentõszolgálattal a diszpécserszolgálat mûködtetésérõl. A képviselõ-testület úgy határozott 10 millió forintból 56-os emlékmûvet állít, s az összeg felére pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatalhoz. A Fixadent Bt-vel kötött megállapodás értelmében heti 8 órában ezentúl is lesz gyermek-fogszabályozási szakrendelés városunkban. Jóváhagyta a testület a dr. Serfõzõ Andrea ügyvéddel, közbeszerzési szakértõvel kötendõ szerzõdés megkötését és aláírását. Korrekciókkal elfogadták a képviselõk az Egyesített Szociális Intézet Gyermekjóléti és Családsegítõ Központ gyermekjóléti szolgálatának szakmai programját. Eldõlt, hogy a Nagy Lajos Imre szobrászmûvész által már elkészített Márciusi Ifjú szobra a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus szakemberének egyetértésével a Szilágyi István Általános Iskola elõtt kialakítandó, kertépítészeti szempontból is rendezett téren áll majd. A nõnap alkalmából köszöntjük a nagykállói lányokat, asszonyokat. A Korányi dráma tagozatos növendékeinek tánca a szalagavatón Lapzártakor született döntések Gyors, hatékony munkát végzett, különösebb vita nélkül hozta meg döntéseit a képviselõ-testület február 14-ei ülésén. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mivel csaknem harminc napirendi pont került eléjük, köztük olyan meghatározó jelentõségû is, mint az idei költségvetés. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az ülésen történtek lényegét azzal, hogy néhány kérdésre a késõbbiekben visszatérünk. A költségvetés mindössze két tartózkodással ment át 2 milliárd 675 millió 317 ezer forint bevételi, illetve kiadási fõösszeggel. Beszámoló hangzott el a fõtér rehabilitációját célzó közbeszerzési eljárás lefolytatá- A Talán Teátrum produkció bemutatja: sáról (a beadási határidõ március 31-e). Két, a hivatal ügyrendjét érintõ téma után elfogadta a testület a Kisebbségi Önkormányzati Iroda vezetõjének tájékoztatóját, majd eldöntötték, hogy a temetõben elhelyezendõ emléktáblára ez a szöveg kerül: Trianon június 4. A következõkben négy, a Teszovált érintõ elõterjesztést tárgyaltak meg, majd pályázatok benyújtásáról határoztak (utak, óvoda, sportcsarnok felújítása, a volt szeméttelep rekultivációja, kerékpárút építése Birke tanyára), s megismerkedhettek a képviselõk az ifjúságpolitikai koncepcióhoz érkezett véleményekkel. Meghívó nemzeti ünnepünkre Magyar Mese nemzeti szikrák énekes mozgásban címû ünnepi összeállítását. Az elõadás helye: Nagykálló, Szabadságkert A rendezvény ideje: március óra Rendezte: Buzogány Béla színmûvész Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 158. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezés ünnepi szónoka Juhász Zoltán polgármester. Az ünnepet megelõzõ napon, azaz március 14-én délelõtt 11 órától Rügylobogás címmel a Nagykállói Középiskolák szerveznek forradalmi ünneposéget a Szabadság kertben. A Buzogány Béla rendezte mûsorban fellépnek a Kultúr-Kölykök, ünnepi szónok A kokárdák kórusa.

2 2 Nagykállói Hírmondó február Általános választási tudnivalók Mire lapunkat kézbe veszik, településünk 3694választásra jogosult állampolgára már megkapta a választói névjegyzékbe való felvételérõl szóló értesítõt, valamint a képviselõjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt (a fenti szám január 1-jei adat, ami természetesen módosulhat, hiszen a névjegyzéket folyamatosan korrigálják). Bár a legfontosabb tudnivalók szerepelnek az értesítõn, néhányra külön is felhívjuk figyelmüket. Mire való az ajánlószelvény? Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell össze-gyûjtenie. Jelöltet ajánlani nem kötelezõ, de ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha a kitöltött és saját kezûleg aláírt ajánlószelvényét átadja a támogatni kívánt jelöltnek vagy megbízottjának. Azjánlószelvényeket március 17-éig lehet gyûjteni. Az ajánlás nem vonható vissza, egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Esküt tettek A megyei közgyûlés január 28-án határozatot hozott a Területi Választási Bizottság, valamint az országgyûlési egyéni választókerületi bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. A Területi Választási Bizottság tagjai: dr. Juhász Barnabás, dr. Kiss Attila és dr. Bacsa Judit, póttagja dr. Pintér Miklós. A 4. számú Országgyûlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága tagjai: Gyallainé Vass Zsuzsanna Katalin(elnök), Kovács Józsefné (elnökhelyettes) és Füzesné Borsy Paula Erzsébet. Képünk illusztráció. Mit kell tudni a szavazás helyérõl? Mindenki a lakóhelye szerint kijelölt, az értesítõn feltüntetett szavazókörben szavazhat. Indokolt esetben a jegyzõtõl kérhet mozgóurnát. Mit vigyen magával a szavazáskor? Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát meg-felelõen igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetõi engedély (utóbbi kettõ esetében szükséges az érvényes lakcímigazolvány). Jelölt-jelöltek Az utóbbi hetekben a pártok sorra nyilvánosságra hozzák egyéni jelöltjeiket. A nagykállói székhelyû 4.számú választókerületben lapzártakor tudomásunk szerint a következõk indulnak: Fidesz Magyar Polgári Szövetség: Tóth András országgyûlési képviselõ, Magyar Demokrata Fórum: Juhász Zoltán polgármester, Magyar Szocialista Párt: Demendi László, az FM- hivatal vezetõje, Szabad Demokraták Szövetsége: Lendvai István vállalkozó. Parlamenten kívüli pártok: Független Kisgazdapárt: Papp Ferenc vállalkozó, Harmadik Út: Szûcs Miklós középiskolai tanár, Munkáspárt: Szigeti Endre Lászlóné nyugdíjas, Magyarországi Munkáspárt: Jáczint Zoltán, Centrum Párt: Szász Tibor Mit kell még tudni a szavazásról? Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet. A lepecsételtszavazólap átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét! Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet (+ vagy X). Ha elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. Bármilyen kérdése merül fel a választással kapcsolatban, forduljon a jegyzõhöz! Készülõdés helyben Nagykállóban úgyanúgy, mint a korábbi választások alkalmával tíz szavazókör várja a voksolni szándékozó állampolgárokat. Az utcák beosztása, illetve a szavazókörök helye nem változott. A polgármesteri hivatalban elkészült a szavazatszámláló bizottságok listája is, de ez még a képviselõ-testület jóváhagyására vár. Ide várják majd a jelölõ szervezetek, illetve az esetleges független jelöltek delegáljait is. A választási iroda, amely gondoskodik a szavazás zavartalan lebonyolításáról, a városházán, valamint az okmányirodában müködik. Munkájukhoz minden szükséges technikai és személyi feltétel rendelkezésükre áll. Az iroda munkatársai valamennyi választó polgártól azt kérik, kéreseikkel forduljanak hozzájuk A képviselõ-testület február 14-én határozatot fogadott el a Nagykállói Hírmondó megjelentetésérõl. Ennek részeként Tanácsadó Testületet választott az alábbi tagokkal: Buzogány Béla, dr. Elek Tamás, Ratkó Józsefné (Lapunk mostani száma még közremûködésük nélkül készült.) Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN:

3 2006. február Nagykállói Hírmondó 3 Tizennyolc igen sorozatban Igen eredményes munkát végzett a képviselõ-testület január 18-án, amikor idei elsõ rendes ülését tartotta. Köszönhetõ ez annak, hogy a csaknem két tucatnyi napirendi pont majd mindegyikét ellenszavazat és tartózkodás nélkül, konszenzussal fogadta el. A fogyatékos gyerekekért Legutóbb hírt adtunk arról, hogy az értelmi fogyatékosok megyei szervezete telephelyet szeretne létesíteni városunkban. Az elõterjesztés erre a célra a Bercsényi utca 6. szám alatti ingatlant (a Titász egykori épületét, ahol korábban a Cigány Kisebbségi Iroda mûködött találta alkalmasnak, amely megfelel a törvényben elõírt feltételeknek. A vitát az váltotta ki, hogy sem a pénzügyi, sem a városfejlesztési bizottság nem értett egyet e nagy értékû épület átadásával, s helyette a volt református parókia átalakítását és átadását javasolta. Az hamar kiderült: a cél tekintetében egyetértés van, azaz könnyíteni akarnak az érintett kállói családokon, helyben oldják meg az önmaguk ellátására képtelen, sérült gyerekek gondozását, fejlesztését. Végül olyan döntés született, hogy fel kell mérni a helyi és környékbeli érintettek számát, továbbá meg kell vizsgálni a szóba került másik ingatlan alkalmasságának lehetõségét. A kérdést egy következõ testületi ülésen ismét napirendre tûzik. Címzett támogatás a kórháznak A parlamenti ciklus utolsó ülésén, február 13-án döntöttek a honatyák az idei címzett beruházások támogatásáról. Gazda László, a megyei közgyûlés elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében öt nagy beruházás kapott a törvényhozástól költségvetési támogatást. Ezek egyike a Pszichiátriai Szakkórház, amelynek 702 millió forintot ítéltek oda szakambulanciára, valamint az épület és az ezer adagos konyha felújítására. Ha teljesülnek az önkormányzat elképzelései, mellette ( az okmányirodánál) áll majd az új központi orvosi rendelõ is. Valóra váló javaslatok A Városkert utca térségében is park lesz(fotó: Janics Attila) Bõséges muníciót kapott önkormányzatunk a november végi közmeghallgatáson, ahol számos észrevétel, közérdekû bejelentés, javaslat hangzott el (ezeket továbbra is várják a hivatal portáján és a mûvelõdési központban elhelyezett véleményládába). Mindez nem maradt pusztába kiáltott szó, hiszen a felvetések egy része azóta megoldódott, illetve határidõ megjelölésével folyamatban van. Íme néhány példa: támogatja a testület a Szabadság tér gyógyszertár elõtti része és egyéb járdaszakaszok rendbetételét; meg- Társulás szemétügyben Elõzõ számunkban olvashatták, hogy az Európai Unió támogatásával elkezdõdik a megye legnagyobb kommunális beruházása, a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése. Ez városunkat is érinti, s ezzel összefüggésben érkezett január 16-án a megyei közgyûlés elnökének megkeresése egy társulása létrehozására. Az egységes szervezet megalakításához szükség volt a képviselõtestület határozatára, amely január 18-án meg is született. Önkormányzatunk vállalta a szavazati aránynak megfelelõen befizetendõ, alapításkori tagsági díjat (1,78 millió forint), az alapítást követõ években fizetendõ 210 ezer forintot és a szükséges saját erõt, azaz a projekt elsõ ütemében 16,589, a másodikban 44,064 millió forintot. bízta a polgármestert, tárgyaljon az OTPvel a Sportklub megvásárlásáról (megtörtént); egyetért azzal, hogy szép park létesüljön a Városkert utca sarkán (játszótér a szennyvíz-átemelõ miatt ott nem lehet); akciót szerveznek a kerékpárosok láthatóvá tétele érdekében (márciusban lesz); a felállítandó köztéri alkotások makettjét ezentúl közszemlére teszik, véleményeztetik; tárgyalnak az UPC-vel a kábeltévé-hálózat kivezetésérõl Birke-tanyára, az Autópálya Rt-vel pedig az elkerülõ út mielõbbi megépítésérõl. Együtt könnyebb Kilenc környékbeli település közremûködésével egy évvel ezelõtt alakult meg a Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, amely beszámolt tevékenységérõl. Az elõterjesztésbõl kiderül, hogy kilenc ülésen 105 határozatot fogadtak el, s több sikeres pályázatot nyújtottak be például közmunkaprogramra (15 nagykállói foglalkoztatására nyílt lehetõség), a turizmus élénkítésére, beruházások ösztönzésére, kerékpárutak megvalósíthatósági tanulmányára, bûnmegelõzési koncepció készítésére, központi egészségügyi ügyeleti szolgálat közös fenntartására, pedagógiai szakszolgálat mûködtetésére, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges berendezések, ügyeleti gépkocsi beszerzése, vidékfejlesztési menedzser beállítására. A munkanélküliség enyhítése szempontjából nem közömbös, hogy a második közmunkaprogram keretében újabb 413 személy (köztük 100 nagykállói) kap szociális és településkezelési feladatot. A társulás tavaly az elsõ háromnegyed évben összesen 125,4 millió forint bevételre tett szert.

4 4 Nagykállói Hírmondó február Ülésezett a városfejlesztési kollégium Az elmúlt évi beruházások tapasztalatairól és az idei tervekrõl tanácskozott január 12-ei ülésén a Városfejlesztési Kollégium a mûvelõdési központ kamaratermében. Elõljáróban a polgármester felsorolta a 2005-ben elkezdett, illetve megvalósult fejlesztéseket. Ezek többsége ismert olvasóink elõtt (térrendezés, utak, járdák, játszóterek, csapadékvíz-elvezetés, köztéri alkotások, intézményi felújítások), ezért itt csak né-hány olyan tételt emelünk ki, amelyekrõl eddig kevesebb szó esett. Elkészültek a tervei a Korányi elõtti buszöböl és gyalogátkelõ kialakítására, s idén megvalósul. Nehézkesen haladnak a tárgyalások a nagy gáz-, illetve áramszolgáltató cégekkel, de lesz megoldás az ellátatlan területek bekapcsolására (Dózsa Gy. u., Ludastó, Mártírok u., Forrás dûlõ). Jól halad a homokbánya megnyitásának ügye (55 hektáros területrõl, a szakemberek becslése szerint kb. 1 milliárd forint értékû homokról van szó). Ami az idei terveket illeti, elõrehaladott állapotban van több ingatlan megvásárlása, ami szükséges az elképzelések megvalósításához. Dolgoznak a rendezési terv módosításán, készül a városközpont teljes rekonstrukciójára vonatkozó terv, s megújul a temetõ is (nyári ravatalozó, harang, fedett terasz, vécé). Engedélyezés alatt van a megtervezett Kossuth utcai kerékpárút, a leállósáv, a Korányi elõtti tér, megoldást keresnek a Fintortagi út aszfaltozására. A közútkezelõ tervezi a Nagybalkányi és a Kossuth utca felújítását, folytatódik a járdák rendbetétele (elsõ körben a városközpontban). A hozzászólók Sós András, Vécsey Gyula, Kerezsi Zoltán, Kondor Bertalan, Hadadi István, Kerecsen János, Kulja András, Torma László a Birke tanyára vezetõ út helyrehozását, regionális pályázatok benyújtását sürgették. Szó esett arról, hogy egy befektetõi csoport megvásárolta a felszámolás alatt álló Kallux telepét és a hozzá kapcsolódó épületeket, létesítményeket, s ott egy száz lakásegységnek megfelelõ ingatlan-rehabilitációt szeretnének megvalósítani (lakópark, kereskedelmi egységek, szálloda ) Egyetértés fogadta a harangodi kilátó felújításának, újabb játszóterek, parkok építésének, a szelektív hulladékgyûjtés bõvítésének, a fürdõ fejlesztésének szándékát. Hírek Egyszemélyes Teszovál Tavaly az önkormányzat megvásárolta a Nagykálló Városért Alapítványtól a Teszovál Kft-ben meglévõ 250 ezer forint névértékû üzletrészét (s így 75,3 százalékos tulajdonosi részesedést szerzett). Január 18-án az a döntés született, hogy az önkormányzat az alapítvány további, 740 ezer forint összegû törzsbetétjét is megvásárolja, így egyszemélyes társaság jön létre. A társasági szerzõdés ennek megfelelõen módosul. Élelmiszerpiac A Táncsics Mihály utcai piacot mûködtetõ Horváth Jenõné vállalta, hogy április végéig saját költségén megszünteti az ANTSZ által feltárt hiányosságokat, gondoskodik a rendrõl és a tisztaságról. Az önkormányzat így nem írt ki pályázatot, hanem az eddigi üzemeltetõvel köt szerzõdést. Ingatag Önkormányzatunk 2003 nyarán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat hasz-- Csatornák A Kölcsey Televízió ezentúl havi egy alkalommal Nagykállói Krónika címmel 30 percben számol be városunk életérõl. Az önkormányzat ugyanakkor vizsgálja egy helyi televíziós csatorna mûködtetésének, helyi mûsorszolgáltatásának a lehetõségét. Végrehajtás Ezúttal elfogadta a testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, amely az október 12-étõl eltelt három hónap 108 határozatának sorsáról szólt. A határidõvel és felelõssel megjelölt döntések maradéktalanul teljesültek, a többiek végrehajtása folyamatban van. Módosított rendeletek A gyermekek részére nyújtott személyes gondoskodás formáiról szóló rendelet módosítása értelmében az intézményi térítési díj mértéke napi igénybevétel esetén felnõtteknek 200, gyermekeknek 100 forint naponta, huzamosabb idejû igénybevétel esetén felnõtteknek 6000, gyermekeknek 3000 forint havonta. A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló rendelet annyiban módosult, hogy be- A vitatott ingatlan a Bercsényi utcán nálatába adta a volt Titász épületét, ám arról érkeztek jelzések, hogy nem rendeltetésének megfelelõen használták. Tavaly nyáron ugyanitt a Cigány Kisebbségi Iroda kapott helyet (az üzemeltetés, fenntartás költsége éves szinten ezer forint). A közelmúltban a testület úgy döntött, nem járul hozzá ahhoz, hogy az ingatlant továbbra is az iroda használja. A kisebbségi önkormányzat mûködési feltételeirõl természetesen ezután is gondoskodnak. lekerült a vízbekötési engedély támogatása is, a jegyzõi hatáskör pedig csak január 1-jén lép hatályba. A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának szabályairól szóló rendelet változásának az a lényege, hogy a törvényi rendelkezéseket átvezették a helyi szabályozásba (támogatás helyett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, elsõsorban természetbeni ellátást tartalmaz.

5 2006. február Nagykállói Hírmondó 5 Összmûvészeti gála Egy új, szép kezdeményezés indult útjára (s a remények szerint hagyománnyá válik) január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. A mûvelõdési központ szen ez képezi majd városunk jövõbeli fennmaradásának esélyét. A program alkalmat nyújtott arra, hogy bemutassák tudásukat a kállói és az elszármazott, Színpadon a kiskállói táncosok Kállai Kettõs Néptáncegyüttes színháztermében ugyanis ezen az estén rendezte meg Buzogány Béla színmûvész-igazgató a Kállói Összmûvészeti Gálát. Az elõadás azt a célt szolgálta, hogy településünk lakossága ráébredjen, az anyagi infrastruktúra (közmûvek, utak, járdák stb.) mellett intenzíven fejleszteni kell a szellemi infrastruktúrát is, hi- az amatõr és hivatásos, a csoportos és egyéni alkotók. Buzogány Béla lapunk érdeklõdésére elmondta: idén még csupán az elõadómûvészek produkcióit láthatta a közönség, jövõre azonban a társmûvészetek(pl. képzõmûvészek) is felvonulnak, azaz a gála valóban összmûvészeti lesz. A Bürkös Banda húzta a talpalávalót Hírek a Budaiból Az iskola pedagógiai munkaközössége február 3-a és 10-e között,,pedagógiai Szakmai Napok -címmel mozgalmas rendezvénysorozatot tartott. Bemutató tanítások, óvodásokat foglalkoztató feladatok, vetélkedõk, drámajátékok, elõadások színesítették a héten az iskolai életet. A hét vendége dr. Csernus Imre ismert pszichológus volt nagysikerû elõadásával. Február elején a nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola diákjai a már hét éve hagyományos téli sítáborban vettek részt a szlovákiai(felvidéki) Drienica síparadicsomában. Szalagavató a Kállay Rudolf Szakiskolában A szokásokhoz híven, január utolsó hétvégéjén tartottuk iskolánkban a szalagavató ünnepséget, ahol 42 végzõs diáknak tûzte fel Fenyõfalvi Mónika, valamint Seres István osztályfõnök az utolsó évesek jelképét, a szalagot. A végsõ megmérettetés, a szakmunkásvizsga után ápolási asszisztensek, gépírók és szövegszerkesztõk, szociális gondozók és ápolók, valamint varrómunkások lehetnek. Sok sikert kívánok a végsõ nagy erõpróbához. Ferencziné Kerezsi Eleonóra

6 6 Nagykállói Hírmondó február Böllérverseny Napkoron A szomszéd településen január 14-én óriási érdeklõdés közepette rendezték meg ismét az immár hagyományosnak mondható böllérversenyt. A rendezvény áldozatai ezúttal a (szakemberek szerint) koleszterinszintünknek kevésbé ártalmas mangalica sertések voltak, s versengõ csapatok közöttük külföldrõl érkezettek is pedig kitettek magukért. Vonatkozik ez a városunkat képviselõ gárdára is, amely Teremi András irányításával kategória-gyõztes lett. Polgármesterünk a segítõk között külön is elismeréssel szólt segítõirõl, akik között volt Trefánné Csányi Katalin alpolgármester, Nagy Sándorné és Horváth Károly önkormányzati képviselõ, Bereczki Mária, a polgármesteri hivatalból és Dankó László vállalkozó. A sikeres mészárlás legyen biztatás a jövõre nézve is! Rendezõk és akik vigyáztak a,,rendre Megérdemelt kitüntetés Nagykálló kultúrájáért Díj: Harsányi Gézáné Most is ott áll az ágy, amelyben születtem 60 éve dokumentálja szülõvárosához való kötõdését a friss kitüntetett. Az egykori lányiskola után a Budaiban érettségizett, majd tanítóképzõt és ének szakot végzett a fõiskolán. Pályakezdõként a Balkány környéki tanyákon tanított tíz éven át. Nehéz de szép évek voltak idézi az akkori idõket ban jött haza, hogy aztán 2003-as nyugdíjazásáig a Kõrösi (1-es) iskolában tanítson alsós gyerekeket és ének-zenét. Még fõiskolásként ment férjhez (párja ugyancsak pedagógus), két lányuk és két fiuk született (akik mindannyian diplomások, családosok), s ma már négy unokával is büszkélkedhetnek. Nagy szerelme az ének, a zene, amit az érzelmi nevelés fontos eszközének tart. Úgy vélem, a mûvészeti tárgyakra, a szép iránti fogékonyságra nagyobb szükség lenne, mint valaha mondja. Illetve: nem csak mondja, hanem teszi is, hiszen õ a motorja a Nagykállói Városi Vegyes Kamarakórusnak, amely énekelni szeretõ felnõttekbõl szervezõdött, teljes egészében civil közösség. A helytörténet iránti vonzódását röviden úgy indokolja: engem minden ideköt. Aztán szó esik a német, a tirpák, szerb (rác) felmenõkrõl, az anyai nagyszülõk csodás kállói történeteirõl, Kállai Feri bácsiról, nagyszerû középiskolai tanáráról, a történelem szakkörben tartott kiselõadásokról. Ezek mélyítették el érdeklõdését, s ösztönözték arra, hogy adatok száraz Öregdiákok az alma materben Meghatott pillanatok halmaza helyett emberközelivé, érzelmileg is átélhetõvé tegye a történelmet. Szeretném, ha munkámat forgatva az olvasó átérezné a múltat, s ez segítené jövõbeni döntéseiben. Élete nagy ajándékának tekinti, hogy megkapta a múzeum létrehozásának hosszú távra szóló, szerteágazó feladatát. Mivel nagyon sok kállóit ismer, tudja, kiket kell megkérni, adjanak egy-egy régi tárgyat, s mint fogalmaz jönnek a csodák. Nagyon hálás a Bene János muzeológustól, Ratkó Lujza néprajzkutatótól kapott segítségért, s bízik abban, hogy egyszer csak a mesterségek házával, az iskolamúzeummal kiegészülve lesz nekünk önálló, intézményesült városi múzeumunk. Addig is szívesen várja az érdeklõdõket tárlatvezetésre. Január 26-án 14 órától a Nagykállói Középiskola Budai Nagy Antal Szakközépiskola Tagintézmény Ámos Imre kiállítótermében beszélgettünk iskolánk két egykori diákjával. Egyikük Bencze Ferenc gránit diplomás tanító, a Nagykállói Magyar Királyi Szabolcsvezér Reálgimnázium negyedik évfolyamos tanulója volt az 1924/1925-ös iskolai évben; Kolárovics Lajos pedig ugyanezen tanévtõl Bencze Ferenc tanulótársa mint elsõs nebuló. A beszélgetés a két öregdiák segítségével körülbelül 90 év távlatából mutatta be a Budai Nagy Antal Szakközépiskola, és minden ma is mûködõ, állami fenntartású nagykállói középiskola jogelõd intézményének mindennapjait. Bencze Ferencet, iskolánk valószínûleg leg-idõsebb öregdiákját, Juhász Zoltán polgármester közremûködésével sikerült megtalálni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legrégebbi állami fenntartású középiskolája a nagykállói. Az 1870/1871-es tanévben nyílt meg a Kállay családtól kapott telken és földszintes épületben, s azóta jogfolytonosan mûködik. Jelenleg a Nagykállói Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium keretein belül, immár 136. éve ugyanazon helyen és természetesen bõvítetten, modernizáltan, de ugyanazon épületben mûködik a Budai Nagy Antal Szakközépiskola Tagintézmény. Dr. Elek Tamás igazgató

7 2006. február Nagykállói Hírmondó 7 Kirándulni készülõk figyelmébe! Az elmúlt évben 250 nagykállói személy részére szerveztem sikeres kirándulást a csodálatos szépségû Erdélybe, Székelyföldre. Nyáron ismét indulunk egy csoporttal Erdély felfedezésére, három csoporttal pedig a romániai Fekete-tengerre, Mamaiaba: Erdélybe július 10-étõl 16- áig, Mamaiaba jún. 27-júl. 5-e, júl. 18-júl. 26-a és aug. 1.-aug. 9- e között. Mindkét programra autóbuszszal utazunk, kényelmes szállás, napi háromszori étkezés, gazdag program, idegenvezetés, kedvezõ ár vár ránk. Gyerekek, felnõttek, családok, baráti társaságok jelentkezhetnek. Az idõpontokat azért tettem közzé, hogy a kirándulni vágyók elõre el tudják intézni a szabadságukat. Jelentkezni lehet a: és a es telefonszámokon minél hamarabb. Részletes tájékoztatást adok. Klániczáné Erdõhegyi Karolina Nyitott ajtók az egészségért II. János Pál pápa 1992-ben nyilvánította február 11-ét a Betegek Világnapjának, ezért szerveztek egész napos programot február 8- án a Pszichiátriai Szakkórházban. A fiatalok is éltek a nyitottság lehetõségével Vidáné Pikó Gabriella, az intézmény kommunikációs szakembere lapunknak elmondta: céljuk az volt, hogy nyissanak a város felé, minél többen ismerjék meg az itt folyó munkát; hogy letöröljék azt a bélyeget, ami a sárga házra rátapadt; hogy megértsék, a testi eredetû betegségek mögött gyakorta pszichés okok rejlenek; hogy szükséges a betegek, illetve az õket ápoló egészségügyi dolgozók összefogása, kölcsönös segítségnyújtása. A nyílt nap elérte célját, hiszen ezen a napon mintegy félezren keresték fel a kórházat, ahol nagyon kedvesen fogadták õket. Módjukban állt részt venniük egy általános egészségügyi állapotfelmérésen; megismerkedhettek az egészséges életmóddal, megkóstolhatták a diétás ételeket, elsajátíthatták a mozgásterápiákat; pszichológusok segítségével önismereti tesztet tölthettek ki, tanácsokat kaphattak a stressz kezelésére. A megjelentek az alkotószobában kipróbálhatták a gipszkép készítését, a papírhajtogatást, agyagozhattak, s megtekinthették a betegek által alkotott mûveket is. A napot délután a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mûvészeinek zenés ajándékkosara koronázta meg. A hagyományteremtés szándékával rendezett program bizonyára sokakat ráébresztett arra, hogy az élet ajándék, s az ember ennek csak õrzõje, kezelõje lehet. Végezetül: bízunk abban, hogy egy év múlva még többen leküzdik elõítéleteiket, még többen fogadják el a kórház meghívását. Jól sikerült a Cigánybál Ha minden az elképzeléseknekmegfelelõen alakul hagyománnyá válhat a Cigánybál, amit február 18-án rendezett meg városunk cigány kisebbségi irodája a mûvelõdési központban. Bogdán Zoltán és segítõje Nagy András lapunknak elmondta, mintegy en élvezték a Nagykállói Tûzrózsa táncegyüttes és Lakatos Erika cigánydal énekes mûsorát, a reggelig tartócigányzenét, szalonzenét és táncot, izgultak a tombola sorsoláson.a szervezõk nevében ezúton is köszönetet mond azoknak az önkormányzati képviselõknek, akik azonnal zsebbõl segítették a rendezvényt, a vállalkozóknak,akik támogatásukkal hozzájárultak az est sikeréhez, s külön is köszöni Horváth György refor-- mátus lelkész közremûködését. Hozzáállásuk a rendezvényhez azért is tekinthetõ példaértékûnek, mivel a költségvetésében erre a célra nem terveztek egyetlen forint támogatást sem. Fórum szülõknek A Nagykállói Egyesített Óvoda nevelõtestülete, az Óvodából Iskolába munkaközösség fórumot szervez szülõk, óvónõk, tanítónõk részvételével. Elsõsorban azon kedves szülõk részvételére számítunk, akik gyermeke május 31-éig betölti a 6. életévét. A fórum témája: Hogyan segíthetjük gyermekeink könynyebb iskolai beilleszkedését, mit tehetünk a sikeresebb iskolakezdés érdekében? A fórum ideje: február 28-a (kedd) 17 óra, helye: a mûvelõdési központ kamaraterme. Cseh Árpádné óvodavezetõ

8 8 Nagykállói Hírmondó február

9 2006. február Nagykállói Hírmondó 9 Ajánljuk adónkat! Ebben az évben is lehetõség van arra, hogy minden adófizetõ állampolgár rendelkezzen az általa befizetett személyi jövedelemadó egy százalékáról az általa megjelölt társadalmi szervezet, alapítvány, vagy a törvényben megjelelölt nemzeti közintézmény javára. Ezen túlmenõen rendelkezhet a második százalékról az általa támogatott egyház, vagy a kiemelt elõirányzat javára. A könnyebb döntés érdekében ajaánljuk a városunkban bejegyzet alapítványokat, egyesületeket, zárójelben a kedvezménezett adószáma. Városért Alapítvány Nagykálló( ), Segítõk Ész Alapítvány Nagykálló ( ), Jövõnk a tét Alapítvány Nagykálló ( ), Kállai Kettõs Alapítvány Nagykálló ( ), Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Nagykálló ( ), Nagykálló Városvédõ Egyesület ( ), Nagykállói Napsugár Alapítvány ( ), Gratis Egyesület Nagykálló ( ), Nagykállói Fúvósokért Egyesület ( ), Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány ( ), Nagykállói Városi Sport-egyesület ( ), Nagykállói Népmûvészeti Egyesület ( ), INFOKA 2000 Számítás-technikai Klub ( ), Közlemény A Nagykállói Gratis Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik évi személyijövedelem adójuk 1 százalékát felajánlották. A befolyt összeget, forintot az alapszabályban meghatározott célokra használja fel az egyesület. Köszönettel: a Gratis Egyesület mazsorettjei Meditációs tanfolyam A II. Rákóczi Ferenc Mûvelõdési Központban mûködõ Sant Mat meditációs tanfolyamot indít március 7-étõl(kedd) 8 héten keresztül. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A tanfolyam ingyenes! A második egy százalék városunkban ismert kedvezményezettjei zárójelben technikai számuk: Magyar Katolikus Egyház (0011) Magyar Református Egyház (0066) Magyar Evangélikus Egyház (0035) Magyarországi Baptista Egyház (0286) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (0358) Az Országgyûlés által meghatározott kiemelt elõõirányzat, amelyet a társadalmi bûnmegelõzés, a parlagfûmentesítés feladatainak, az egészségjavítást célzó sporttevékenységnek, a Szülõföld Alapnak a támogatására kell fordítani. A technikai számokat az adóbevallás útmutatója tartalmazza. Információ: Ács Erzsébet Mária Telefon: 42/ Rendõrségi hírek Derék rendõrök, hanyag tulajdonosok Az elmúlt év munkáját összegzõ jelentésbõl kiderül: az elmúlt öt esztendõ legjobb eredményei születtek a nagykállói rendõrõrs illetékességi területén. Tavaly az elõzõ évhez képest hatvannal kevesebb bûncselekményt regisztráltak, a felderítési mutató 41 százalékos (ez azt jelenti, hogy az ismeretlen tettes elleni feljelentések négytizedében megfogták az elkövetõt), s ez országos összehasonlításban is kiemelkedõ. Örvendetes, hogy súlyos, a lakosságot megrázó bûncselekmény (emberölés, rablás, erõszakos nemi közösülés) nem történt. A legtöbb gondot az okozza számukra, hogy még mindig nem vigyázunk eléggé a holminkra: autónkban látható helyen hagyjuk értékes tárgyainkat, (szinte csábítva a tolvajokat), nem zárjuk be táskánkat (megkönnyítve ezzel a zsebesek dolgát), gyerekeink szanaszét hagyják mobiltelefonjukat (ahelyett, hogy övtáskában tartanák, nyakukban hordanák). A téli átigazolási idõszakban (amely lapzártakor, február 20- án zárult le) nagy jövés-menés volt focistáink házatáján. Információink szerint a legnagyobb erõsítést alighanem az jelenti, hogy sikerül megszerezni azt a Márton Istvánt, aki tavaly még a nyíregyházi Szpari csapatában játszott (csapat kapitány volt), s megjárta az elsõ osztályt is. A játékos-edzõ a védelem közepét teheti biztonságosabbá. Hozzá hasonlóan rutinos focista az ukrán magyar állampolgárságú Ruszlán Csernyijenkó, akit a nyíregyháziak azért emlegetnek szívesen, mert néhány éve két gólt lõtt a Fradinak, õ tehát támadó pontokon vethetõ be. Rendõreink újból és nyomatékosan kérik a lakosságtól: ha bárhol tanúi bûncselekménynek, gyanús mozgást észlelnek, használható információ jut tudomásukra, jelentsék a rendõrségnek a nap bármely szakában, akár névtelenül is. Ezzel nagyban hozzájárulnak a gyors intézkedéshez, az eredményesebb bûnüldözéshez. Álljon itt végül egy konkrét jelenség: az utóbbi idõkben többször fordult elõ, hogy fuvarozó vállalkozók nagy üzemanyagtartállyal rendelkezõ jármûveit (jellemzõen kamionokat) megcsapolták. A gyengén vagy egyáltalán nem õrzött telephelyeken, utcán álló gépekrõl egyszerûen levágják a lakatot, s már el is tûnik vagy akár 200 liternyi gázolaj. A rendõrök sejtik a megfejtést, de addig is arra kérik a sofõröket, a tulajdonosokat, legyenek elõvigyázatosabbak, a lakosságtól pedig lásd, mint fenn! Labdarúgás: téli mozgások Tapasztalt támadó középpályás Paulik István is, õ megjárta a nyíregyházi Kertvárost és Tiszavasvárit is. Két fiatal érkezett Szabó Sándor és Sándor Gábor személyében. Elõbbi támadó játékos, õsszel Balkányban edzõdött, utóbbi kapus, volt a Tatabánya igazolt játékosa és a Nyíregyháza is tesztelte. A távozók között van Dán Attila és Mészáros Ákos (mindketten Szakolyba igazoltak), Cziotka Gábor (õ Nyírvasváriba ment), s kérdés volt még, mihez kezd Kamara. Ami a március 11-ei rajtot illeti (az idõjárás persze még közbeszólhat), az igen bõ keret sorra vívja az edzõmérkõzéseket.

10 10 Nagykállói Hírmondó február

11 2006. február Nagykállói Hírmondó 11 Új könyv Ratkó Józsefrõl Könyvbemutató a könyvtárban Február 3-án a Ratkó József Városi Könyvtárban a könyvtár szervezésében meghitt hangulatú ünnepség keretében mutatták be Jánosi Zoltán irodalomtörténész, a Nyíregyházi Fõiskola Bölcsészettudományi és Mûvészeti Kara fõigazgatója új könyvét, a Kõ alatti fény -t, amely Ratkó Józsefrõl és két nemzedékérõl, a Heteknek és a Kilenceknek elnevezett költõi csoportosulásról szól. A könyvet a szerzõ mellett a kötet lektora, János István és Babosi László ajánlotta a nagyszámú közönségnek. Miután Orosz János könyvtárigazgató köszöntötte a megjelenteket, a rendezvény Ratkó József szellemének megidézésével kezdõdött. Egy rövid, archív felvételeket tartalmazó videófilm megtekintése után Borsos Imola, majd a Meglepetés együttes adott elõ megzenésített verseket, és Abonyiné Antal Anna szavalt el néhány költeményt. Ezt követõen János István faggatta Jánosi Zoltánt Ratkó Józsefrõl és a könyv megszületésérõl. A beszélgetés során Jánosi Zoltán elhelyezte és értékelte Ratkó helyét, jelentõségét, mindenkori aktualitását a magyar irodalomban, valamint rámutatott a költõ által képviselt líramodell és irodalomszemlélet világirodalmi párhuzamaira. Külön kiemelte, hogy az erõs küldetéstudattal rendelkezõ Ratkó mindezt távol Budapesttõl, az irodalmi élet centrumától, az ország sok szempontból periférikus szegletén tudta megvalósítani. Jánosi részletesen beszélt a Szent István királyról szóló drámáról, illetve az Antigoné-fordításról. Babosi László, a bibligráfia készítõje Ratkó József kritikai fogadtatásáról beszélt. Befejezésképpen Jánosi Zoltán tájékoztatta az egybegyûlteket, hogy tavaly novemberben Antall István, Babosi László, Buda Ferenc, Görömbei András, Jánosi Zoltán és Nagy András László részvételével a Debreceni Irodalmi Napokon megalakult a Ratkó József Emlékbizottság, ugyanis Ratkó József az idén lenne hetven éves. A Ratkó József Emlékbizottság a maga eszközeivel a Ratkó-év eseményeire szeretné felhívni a figyelmet és koordinálni a rendezvényeket. Szintén az idén fog megjelenni Ratkó József életmûsorozatának harmadik, a költõ prózáját tartalmazó kötete, melynek ünnepélyes bemutatója a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban lesz, ezen kívül a Nyíregyházi Fõiskola õsszel Ratkó-konferenciát szervez, a Tariménes folyóirat pedig külön Ratkó-emlékszámot jelentet meg. Babosi László AnyakönyV Születtek: Török István János dec. 9. Giber Tamás dec. 10. Végvári-Hercz Virág dec. 13. Horváth Rebeka dec. 14. Kandrák Konrád dec. 19. Házasságot kötöttek: Liu Chunlin Prislopan Edit Marianna Bacsik Ferenc Balogh Ferenc Csányi György Elhunytak: Macsi Lajos Szondy Mihály Sándor Zsanda Csaba Sándor Könyvadományok Programok mindenkinek Február 22-én 17 órától: Ifjúsági klub csocso bajnokság 24-én 14 órától: Játszóház nemezelés 25-én 15 órától: Fiatalok Vidám Farsangi Mulatsága Kistérségi Ifjúsági Találkozó 26-án 12 órától: Havas hétvége az (idõjárás függvényében) Nagykálló-Harangodon. Hószobrászat, hócsata és erdei lovasszán-túrák kicsiknek és nagyoknak. Március 11 A nagykállói Hit Gyülekezete tagjai az elmúlt egy év során több, mint 100 ezer forint értékû könyvet ajándékozott városunknak, hogy a Nagykállói Városi Könyvtár kezelésében, gondos kezek felügyelete mellett mindenki számára hozzáférhetõek legyenek. Irodalmárok Ratkó József igézetében 1-jén 8,45-órától: Filharmónia 1-jén 18 órától: Sant Mat Akadályok a spirituális úton és azok legyõzése. 6-ától 11-ig: Nõk hete rendezvénysorozat 6-án 16 órától: Kovács Abigail kiállítása A kiállítás megtekinthetõ március 17-éig. 8-án 18 órától: Sant Mat Az élõ mester szerepe 9-én 10,30 órától és 14,15 órától: Mesebérleti sorozat: Gõgös Gúnár Gedeon mesejáték a pécsi Bóbita Bábszínház elõadásában. 10-én 14 órától: Játszóház kokárdakészítés. 13-án 17 órától: Ifjúsági klub 14-én 8 órától: Szilágyi napok megnyitó ünnepsége. Szavalóverseny 15-én 11 órától: Magyar Mese Talán Teátrum 17-én 8 órától: Véradás a mûvelõdési házban 20-án 16 órakor: Molnár József kovácsmester, népi iparmûvész kiállítása 22-én 18 órakor: Sant Mat Pozitív misztika

12 12 Nagykállói Hírmondó február Keresse reklámszervezõnket Bednárikné Irén Mobil: 06/ A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,,hírek,információk menüpontja alatt értesülhetnek.

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2010. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága Ikt. sz.: 17-1/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és

Részletesebben

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom.

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom. Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5 7. (42) 263 101 Fax: 42/263 309 4321 Nagykálló Pf. 4. E mail. polgmest@nagykallo.hu Száma: 8 11/2006. M E G H Í V Ó A Szervezeti

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 220-2 /2010. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba A 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati és cigány kisebbségi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák Polgármesterjelöltek Horváth Károly Független

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben