XVI. évfolyam 2. szám február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. évfolyam 2. szám 2006. február"

Átírás

1 XVI. évfolyam 2. szám február Egy mondatban A TARTALOMBÓL: Választás oldal Tizennyolc igen sorozatban 3. oldal Összmûvészeti gála 5. oldal Megérdemelt kitüntetés 6. oldal Felhatalmazást kapott a polgármester arra, hogy aláírja a megállapodást az Országos Mentõszolgálattal a diszpécserszolgálat mûködtetésérõl. A képviselõ-testület úgy határozott 10 millió forintból 56-os emlékmûvet állít, s az összeg felére pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatalhoz. A Fixadent Bt-vel kötött megállapodás értelmében heti 8 órában ezentúl is lesz gyermek-fogszabályozási szakrendelés városunkban. Jóváhagyta a testület a dr. Serfõzõ Andrea ügyvéddel, közbeszerzési szakértõvel kötendõ szerzõdés megkötését és aláírását. Korrekciókkal elfogadták a képviselõk az Egyesített Szociális Intézet Gyermekjóléti és Családsegítõ Központ gyermekjóléti szolgálatának szakmai programját. Eldõlt, hogy a Nagy Lajos Imre szobrászmûvész által már elkészített Márciusi Ifjú szobra a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus szakemberének egyetértésével a Szilágyi István Általános Iskola elõtt kialakítandó, kertépítészeti szempontból is rendezett téren áll majd. A nõnap alkalmából köszöntjük a nagykállói lányokat, asszonyokat. A Korányi dráma tagozatos növendékeinek tánca a szalagavatón Lapzártakor született döntések Gyors, hatékony munkát végzett, különösebb vita nélkül hozta meg döntéseit a képviselõ-testület február 14-ei ülésén. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mivel csaknem harminc napirendi pont került eléjük, köztük olyan meghatározó jelentõségû is, mint az idei költségvetés. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az ülésen történtek lényegét azzal, hogy néhány kérdésre a késõbbiekben visszatérünk. A költségvetés mindössze két tartózkodással ment át 2 milliárd 675 millió 317 ezer forint bevételi, illetve kiadási fõösszeggel. Beszámoló hangzott el a fõtér rehabilitációját célzó közbeszerzési eljárás lefolytatá- A Talán Teátrum produkció bemutatja: sáról (a beadási határidõ március 31-e). Két, a hivatal ügyrendjét érintõ téma után elfogadta a testület a Kisebbségi Önkormányzati Iroda vezetõjének tájékoztatóját, majd eldöntötték, hogy a temetõben elhelyezendõ emléktáblára ez a szöveg kerül: Trianon június 4. A következõkben négy, a Teszovált érintõ elõterjesztést tárgyaltak meg, majd pályázatok benyújtásáról határoztak (utak, óvoda, sportcsarnok felújítása, a volt szeméttelep rekultivációja, kerékpárút építése Birke tanyára), s megismerkedhettek a képviselõk az ifjúságpolitikai koncepcióhoz érkezett véleményekkel. Meghívó nemzeti ünnepünkre Magyar Mese nemzeti szikrák énekes mozgásban címû ünnepi összeállítását. Az elõadás helye: Nagykálló, Szabadságkert A rendezvény ideje: március óra Rendezte: Buzogány Béla színmûvész Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 158. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezés ünnepi szónoka Juhász Zoltán polgármester. Az ünnepet megelõzõ napon, azaz március 14-én délelõtt 11 órától Rügylobogás címmel a Nagykállói Középiskolák szerveznek forradalmi ünneposéget a Szabadság kertben. A Buzogány Béla rendezte mûsorban fellépnek a Kultúr-Kölykök, ünnepi szónok A kokárdák kórusa.

2 2 Nagykállói Hírmondó február Általános választási tudnivalók Mire lapunkat kézbe veszik, településünk 3694választásra jogosult állampolgára már megkapta a választói névjegyzékbe való felvételérõl szóló értesítõt, valamint a képviselõjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt (a fenti szám január 1-jei adat, ami természetesen módosulhat, hiszen a névjegyzéket folyamatosan korrigálják). Bár a legfontosabb tudnivalók szerepelnek az értesítõn, néhányra külön is felhívjuk figyelmüket. Mire való az ajánlószelvény? Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell össze-gyûjtenie. Jelöltet ajánlani nem kötelezõ, de ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha a kitöltött és saját kezûleg aláírt ajánlószelvényét átadja a támogatni kívánt jelöltnek vagy megbízottjának. Azjánlószelvényeket március 17-éig lehet gyûjteni. Az ajánlás nem vonható vissza, egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Esküt tettek A megyei közgyûlés január 28-án határozatot hozott a Területi Választási Bizottság, valamint az országgyûlési egyéni választókerületi bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. A Területi Választási Bizottság tagjai: dr. Juhász Barnabás, dr. Kiss Attila és dr. Bacsa Judit, póttagja dr. Pintér Miklós. A 4. számú Országgyûlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága tagjai: Gyallainé Vass Zsuzsanna Katalin(elnök), Kovács Józsefné (elnökhelyettes) és Füzesné Borsy Paula Erzsébet. Képünk illusztráció. Mit kell tudni a szavazás helyérõl? Mindenki a lakóhelye szerint kijelölt, az értesítõn feltüntetett szavazókörben szavazhat. Indokolt esetben a jegyzõtõl kérhet mozgóurnát. Mit vigyen magával a szavazáskor? Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát meg-felelõen igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetõi engedély (utóbbi kettõ esetében szükséges az érvényes lakcímigazolvány). Jelölt-jelöltek Az utóbbi hetekben a pártok sorra nyilvánosságra hozzák egyéni jelöltjeiket. A nagykállói székhelyû 4.számú választókerületben lapzártakor tudomásunk szerint a következõk indulnak: Fidesz Magyar Polgári Szövetség: Tóth András országgyûlési képviselõ, Magyar Demokrata Fórum: Juhász Zoltán polgármester, Magyar Szocialista Párt: Demendi László, az FM- hivatal vezetõje, Szabad Demokraták Szövetsége: Lendvai István vállalkozó. Parlamenten kívüli pártok: Független Kisgazdapárt: Papp Ferenc vállalkozó, Harmadik Út: Szûcs Miklós középiskolai tanár, Munkáspárt: Szigeti Endre Lászlóné nyugdíjas, Magyarországi Munkáspárt: Jáczint Zoltán, Centrum Párt: Szász Tibor Mit kell még tudni a szavazásról? Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet. A lepecsételtszavazólap átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét! Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet (+ vagy X). Ha elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. Bármilyen kérdése merül fel a választással kapcsolatban, forduljon a jegyzõhöz! Készülõdés helyben Nagykállóban úgyanúgy, mint a korábbi választások alkalmával tíz szavazókör várja a voksolni szándékozó állampolgárokat. Az utcák beosztása, illetve a szavazókörök helye nem változott. A polgármesteri hivatalban elkészült a szavazatszámláló bizottságok listája is, de ez még a képviselõ-testület jóváhagyására vár. Ide várják majd a jelölõ szervezetek, illetve az esetleges független jelöltek delegáljait is. A választási iroda, amely gondoskodik a szavazás zavartalan lebonyolításáról, a városházán, valamint az okmányirodában müködik. Munkájukhoz minden szükséges technikai és személyi feltétel rendelkezésükre áll. Az iroda munkatársai valamennyi választó polgártól azt kérik, kéreseikkel forduljanak hozzájuk A képviselõ-testület február 14-én határozatot fogadott el a Nagykállói Hírmondó megjelentetésérõl. Ennek részeként Tanácsadó Testületet választott az alábbi tagokkal: Buzogány Béla, dr. Elek Tamás, Ratkó Józsefné (Lapunk mostani száma még közremûködésük nélkül készült.) Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN:

3 2006. február Nagykállói Hírmondó 3 Tizennyolc igen sorozatban Igen eredményes munkát végzett a képviselõ-testület január 18-án, amikor idei elsõ rendes ülését tartotta. Köszönhetõ ez annak, hogy a csaknem két tucatnyi napirendi pont majd mindegyikét ellenszavazat és tartózkodás nélkül, konszenzussal fogadta el. A fogyatékos gyerekekért Legutóbb hírt adtunk arról, hogy az értelmi fogyatékosok megyei szervezete telephelyet szeretne létesíteni városunkban. Az elõterjesztés erre a célra a Bercsényi utca 6. szám alatti ingatlant (a Titász egykori épületét, ahol korábban a Cigány Kisebbségi Iroda mûködött találta alkalmasnak, amely megfelel a törvényben elõírt feltételeknek. A vitát az váltotta ki, hogy sem a pénzügyi, sem a városfejlesztési bizottság nem értett egyet e nagy értékû épület átadásával, s helyette a volt református parókia átalakítását és átadását javasolta. Az hamar kiderült: a cél tekintetében egyetértés van, azaz könnyíteni akarnak az érintett kállói családokon, helyben oldják meg az önmaguk ellátására képtelen, sérült gyerekek gondozását, fejlesztését. Végül olyan döntés született, hogy fel kell mérni a helyi és környékbeli érintettek számát, továbbá meg kell vizsgálni a szóba került másik ingatlan alkalmasságának lehetõségét. A kérdést egy következõ testületi ülésen ismét napirendre tûzik. Címzett támogatás a kórháznak A parlamenti ciklus utolsó ülésén, február 13-án döntöttek a honatyák az idei címzett beruházások támogatásáról. Gazda László, a megyei közgyûlés elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében öt nagy beruházás kapott a törvényhozástól költségvetési támogatást. Ezek egyike a Pszichiátriai Szakkórház, amelynek 702 millió forintot ítéltek oda szakambulanciára, valamint az épület és az ezer adagos konyha felújítására. Ha teljesülnek az önkormányzat elképzelései, mellette ( az okmányirodánál) áll majd az új központi orvosi rendelõ is. Valóra váló javaslatok A Városkert utca térségében is park lesz(fotó: Janics Attila) Bõséges muníciót kapott önkormányzatunk a november végi közmeghallgatáson, ahol számos észrevétel, közérdekû bejelentés, javaslat hangzott el (ezeket továbbra is várják a hivatal portáján és a mûvelõdési központban elhelyezett véleményládába). Mindez nem maradt pusztába kiáltott szó, hiszen a felvetések egy része azóta megoldódott, illetve határidõ megjelölésével folyamatban van. Íme néhány példa: támogatja a testület a Szabadság tér gyógyszertár elõtti része és egyéb járdaszakaszok rendbetételét; meg- Társulás szemétügyben Elõzõ számunkban olvashatták, hogy az Európai Unió támogatásával elkezdõdik a megye legnagyobb kommunális beruházása, a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kiépítése. Ez városunkat is érinti, s ezzel összefüggésben érkezett január 16-án a megyei közgyûlés elnökének megkeresése egy társulása létrehozására. Az egységes szervezet megalakításához szükség volt a képviselõtestület határozatára, amely január 18-án meg is született. Önkormányzatunk vállalta a szavazati aránynak megfelelõen befizetendõ, alapításkori tagsági díjat (1,78 millió forint), az alapítást követõ években fizetendõ 210 ezer forintot és a szükséges saját erõt, azaz a projekt elsõ ütemében 16,589, a másodikban 44,064 millió forintot. bízta a polgármestert, tárgyaljon az OTPvel a Sportklub megvásárlásáról (megtörtént); egyetért azzal, hogy szép park létesüljön a Városkert utca sarkán (játszótér a szennyvíz-átemelõ miatt ott nem lehet); akciót szerveznek a kerékpárosok láthatóvá tétele érdekében (márciusban lesz); a felállítandó köztéri alkotások makettjét ezentúl közszemlére teszik, véleményeztetik; tárgyalnak az UPC-vel a kábeltévé-hálózat kivezetésérõl Birke-tanyára, az Autópálya Rt-vel pedig az elkerülõ út mielõbbi megépítésérõl. Együtt könnyebb Kilenc környékbeli település közremûködésével egy évvel ezelõtt alakult meg a Dél- Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, amely beszámolt tevékenységérõl. Az elõterjesztésbõl kiderül, hogy kilenc ülésen 105 határozatot fogadtak el, s több sikeres pályázatot nyújtottak be például közmunkaprogramra (15 nagykállói foglalkoztatására nyílt lehetõség), a turizmus élénkítésére, beruházások ösztönzésére, kerékpárutak megvalósíthatósági tanulmányára, bûnmegelõzési koncepció készítésére, központi egészségügyi ügyeleti szolgálat közös fenntartására, pedagógiai szakszolgálat mûködtetésére, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges berendezések, ügyeleti gépkocsi beszerzése, vidékfejlesztési menedzser beállítására. A munkanélküliség enyhítése szempontjából nem közömbös, hogy a második közmunkaprogram keretében újabb 413 személy (köztük 100 nagykállói) kap szociális és településkezelési feladatot. A társulás tavaly az elsõ háromnegyed évben összesen 125,4 millió forint bevételre tett szert.

4 4 Nagykállói Hírmondó február Ülésezett a városfejlesztési kollégium Az elmúlt évi beruházások tapasztalatairól és az idei tervekrõl tanácskozott január 12-ei ülésén a Városfejlesztési Kollégium a mûvelõdési központ kamaratermében. Elõljáróban a polgármester felsorolta a 2005-ben elkezdett, illetve megvalósult fejlesztéseket. Ezek többsége ismert olvasóink elõtt (térrendezés, utak, járdák, játszóterek, csapadékvíz-elvezetés, köztéri alkotások, intézményi felújítások), ezért itt csak né-hány olyan tételt emelünk ki, amelyekrõl eddig kevesebb szó esett. Elkészültek a tervei a Korányi elõtti buszöböl és gyalogátkelõ kialakítására, s idén megvalósul. Nehézkesen haladnak a tárgyalások a nagy gáz-, illetve áramszolgáltató cégekkel, de lesz megoldás az ellátatlan területek bekapcsolására (Dózsa Gy. u., Ludastó, Mártírok u., Forrás dûlõ). Jól halad a homokbánya megnyitásának ügye (55 hektáros területrõl, a szakemberek becslése szerint kb. 1 milliárd forint értékû homokról van szó). Ami az idei terveket illeti, elõrehaladott állapotban van több ingatlan megvásárlása, ami szükséges az elképzelések megvalósításához. Dolgoznak a rendezési terv módosításán, készül a városközpont teljes rekonstrukciójára vonatkozó terv, s megújul a temetõ is (nyári ravatalozó, harang, fedett terasz, vécé). Engedélyezés alatt van a megtervezett Kossuth utcai kerékpárút, a leállósáv, a Korányi elõtti tér, megoldást keresnek a Fintortagi út aszfaltozására. A közútkezelõ tervezi a Nagybalkányi és a Kossuth utca felújítását, folytatódik a járdák rendbetétele (elsõ körben a városközpontban). A hozzászólók Sós András, Vécsey Gyula, Kerezsi Zoltán, Kondor Bertalan, Hadadi István, Kerecsen János, Kulja András, Torma László a Birke tanyára vezetõ út helyrehozását, regionális pályázatok benyújtását sürgették. Szó esett arról, hogy egy befektetõi csoport megvásárolta a felszámolás alatt álló Kallux telepét és a hozzá kapcsolódó épületeket, létesítményeket, s ott egy száz lakásegységnek megfelelõ ingatlan-rehabilitációt szeretnének megvalósítani (lakópark, kereskedelmi egységek, szálloda ) Egyetértés fogadta a harangodi kilátó felújításának, újabb játszóterek, parkok építésének, a szelektív hulladékgyûjtés bõvítésének, a fürdõ fejlesztésének szándékát. Hírek Egyszemélyes Teszovál Tavaly az önkormányzat megvásárolta a Nagykálló Városért Alapítványtól a Teszovál Kft-ben meglévõ 250 ezer forint névértékû üzletrészét (s így 75,3 százalékos tulajdonosi részesedést szerzett). Január 18-án az a döntés született, hogy az önkormányzat az alapítvány további, 740 ezer forint összegû törzsbetétjét is megvásárolja, így egyszemélyes társaság jön létre. A társasági szerzõdés ennek megfelelõen módosul. Élelmiszerpiac A Táncsics Mihály utcai piacot mûködtetõ Horváth Jenõné vállalta, hogy április végéig saját költségén megszünteti az ANTSZ által feltárt hiányosságokat, gondoskodik a rendrõl és a tisztaságról. Az önkormányzat így nem írt ki pályázatot, hanem az eddigi üzemeltetõvel köt szerzõdést. Ingatag Önkormányzatunk 2003 nyarán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat hasz-- Csatornák A Kölcsey Televízió ezentúl havi egy alkalommal Nagykállói Krónika címmel 30 percben számol be városunk életérõl. Az önkormányzat ugyanakkor vizsgálja egy helyi televíziós csatorna mûködtetésének, helyi mûsorszolgáltatásának a lehetõségét. Végrehajtás Ezúttal elfogadta a testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, amely az október 12-étõl eltelt három hónap 108 határozatának sorsáról szólt. A határidõvel és felelõssel megjelölt döntések maradéktalanul teljesültek, a többiek végrehajtása folyamatban van. Módosított rendeletek A gyermekek részére nyújtott személyes gondoskodás formáiról szóló rendelet módosítása értelmében az intézményi térítési díj mértéke napi igénybevétel esetén felnõtteknek 200, gyermekeknek 100 forint naponta, huzamosabb idejû igénybevétel esetén felnõtteknek 6000, gyermekeknek 3000 forint havonta. A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló rendelet annyiban módosult, hogy be- A vitatott ingatlan a Bercsényi utcán nálatába adta a volt Titász épületét, ám arról érkeztek jelzések, hogy nem rendeltetésének megfelelõen használták. Tavaly nyáron ugyanitt a Cigány Kisebbségi Iroda kapott helyet (az üzemeltetés, fenntartás költsége éves szinten ezer forint). A közelmúltban a testület úgy döntött, nem járul hozzá ahhoz, hogy az ingatlant továbbra is az iroda használja. A kisebbségi önkormányzat mûködési feltételeirõl természetesen ezután is gondoskodnak. lekerült a vízbekötési engedély támogatása is, a jegyzõi hatáskör pedig csak január 1-jén lép hatályba. A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának szabályairól szóló rendelet változásának az a lényege, hogy a törvényi rendelkezéseket átvezették a helyi szabályozásba (támogatás helyett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, elsõsorban természetbeni ellátást tartalmaz.

5 2006. február Nagykállói Hírmondó 5 Összmûvészeti gála Egy új, szép kezdeményezés indult útjára (s a remények szerint hagyománnyá válik) január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. A mûvelõdési központ szen ez képezi majd városunk jövõbeli fennmaradásának esélyét. A program alkalmat nyújtott arra, hogy bemutassák tudásukat a kállói és az elszármazott, Színpadon a kiskállói táncosok Kállai Kettõs Néptáncegyüttes színháztermében ugyanis ezen az estén rendezte meg Buzogány Béla színmûvész-igazgató a Kállói Összmûvészeti Gálát. Az elõadás azt a célt szolgálta, hogy településünk lakossága ráébredjen, az anyagi infrastruktúra (közmûvek, utak, járdák stb.) mellett intenzíven fejleszteni kell a szellemi infrastruktúrát is, hi- az amatõr és hivatásos, a csoportos és egyéni alkotók. Buzogány Béla lapunk érdeklõdésére elmondta: idén még csupán az elõadómûvészek produkcióit láthatta a közönség, jövõre azonban a társmûvészetek(pl. képzõmûvészek) is felvonulnak, azaz a gála valóban összmûvészeti lesz. A Bürkös Banda húzta a talpalávalót Hírek a Budaiból Az iskola pedagógiai munkaközössége február 3-a és 10-e között,,pedagógiai Szakmai Napok -címmel mozgalmas rendezvénysorozatot tartott. Bemutató tanítások, óvodásokat foglalkoztató feladatok, vetélkedõk, drámajátékok, elõadások színesítették a héten az iskolai életet. A hét vendége dr. Csernus Imre ismert pszichológus volt nagysikerû elõadásával. Február elején a nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola diákjai a már hét éve hagyományos téli sítáborban vettek részt a szlovákiai(felvidéki) Drienica síparadicsomában. Szalagavató a Kállay Rudolf Szakiskolában A szokásokhoz híven, január utolsó hétvégéjén tartottuk iskolánkban a szalagavató ünnepséget, ahol 42 végzõs diáknak tûzte fel Fenyõfalvi Mónika, valamint Seres István osztályfõnök az utolsó évesek jelképét, a szalagot. A végsõ megmérettetés, a szakmunkásvizsga után ápolási asszisztensek, gépírók és szövegszerkesztõk, szociális gondozók és ápolók, valamint varrómunkások lehetnek. Sok sikert kívánok a végsõ nagy erõpróbához. Ferencziné Kerezsi Eleonóra

6 6 Nagykállói Hírmondó február Böllérverseny Napkoron A szomszéd településen január 14-én óriási érdeklõdés közepette rendezték meg ismét az immár hagyományosnak mondható böllérversenyt. A rendezvény áldozatai ezúttal a (szakemberek szerint) koleszterinszintünknek kevésbé ártalmas mangalica sertések voltak, s versengõ csapatok közöttük külföldrõl érkezettek is pedig kitettek magukért. Vonatkozik ez a városunkat képviselõ gárdára is, amely Teremi András irányításával kategória-gyõztes lett. Polgármesterünk a segítõk között külön is elismeréssel szólt segítõirõl, akik között volt Trefánné Csányi Katalin alpolgármester, Nagy Sándorné és Horváth Károly önkormányzati képviselõ, Bereczki Mária, a polgármesteri hivatalból és Dankó László vállalkozó. A sikeres mészárlás legyen biztatás a jövõre nézve is! Rendezõk és akik vigyáztak a,,rendre Megérdemelt kitüntetés Nagykálló kultúrájáért Díj: Harsányi Gézáné Most is ott áll az ágy, amelyben születtem 60 éve dokumentálja szülõvárosához való kötõdését a friss kitüntetett. Az egykori lányiskola után a Budaiban érettségizett, majd tanítóképzõt és ének szakot végzett a fõiskolán. Pályakezdõként a Balkány környéki tanyákon tanított tíz éven át. Nehéz de szép évek voltak idézi az akkori idõket ban jött haza, hogy aztán 2003-as nyugdíjazásáig a Kõrösi (1-es) iskolában tanítson alsós gyerekeket és ének-zenét. Még fõiskolásként ment férjhez (párja ugyancsak pedagógus), két lányuk és két fiuk született (akik mindannyian diplomások, családosok), s ma már négy unokával is büszkélkedhetnek. Nagy szerelme az ének, a zene, amit az érzelmi nevelés fontos eszközének tart. Úgy vélem, a mûvészeti tárgyakra, a szép iránti fogékonyságra nagyobb szükség lenne, mint valaha mondja. Illetve: nem csak mondja, hanem teszi is, hiszen õ a motorja a Nagykállói Városi Vegyes Kamarakórusnak, amely énekelni szeretõ felnõttekbõl szervezõdött, teljes egészében civil közösség. A helytörténet iránti vonzódását röviden úgy indokolja: engem minden ideköt. Aztán szó esik a német, a tirpák, szerb (rác) felmenõkrõl, az anyai nagyszülõk csodás kállói történeteirõl, Kállai Feri bácsiról, nagyszerû középiskolai tanáráról, a történelem szakkörben tartott kiselõadásokról. Ezek mélyítették el érdeklõdését, s ösztönözték arra, hogy adatok száraz Öregdiákok az alma materben Meghatott pillanatok halmaza helyett emberközelivé, érzelmileg is átélhetõvé tegye a történelmet. Szeretném, ha munkámat forgatva az olvasó átérezné a múltat, s ez segítené jövõbeni döntéseiben. Élete nagy ajándékának tekinti, hogy megkapta a múzeum létrehozásának hosszú távra szóló, szerteágazó feladatát. Mivel nagyon sok kállóit ismer, tudja, kiket kell megkérni, adjanak egy-egy régi tárgyat, s mint fogalmaz jönnek a csodák. Nagyon hálás a Bene János muzeológustól, Ratkó Lujza néprajzkutatótól kapott segítségért, s bízik abban, hogy egyszer csak a mesterségek házával, az iskolamúzeummal kiegészülve lesz nekünk önálló, intézményesült városi múzeumunk. Addig is szívesen várja az érdeklõdõket tárlatvezetésre. Január 26-án 14 órától a Nagykállói Középiskola Budai Nagy Antal Szakközépiskola Tagintézmény Ámos Imre kiállítótermében beszélgettünk iskolánk két egykori diákjával. Egyikük Bencze Ferenc gránit diplomás tanító, a Nagykállói Magyar Királyi Szabolcsvezér Reálgimnázium negyedik évfolyamos tanulója volt az 1924/1925-ös iskolai évben; Kolárovics Lajos pedig ugyanezen tanévtõl Bencze Ferenc tanulótársa mint elsõs nebuló. A beszélgetés a két öregdiák segítségével körülbelül 90 év távlatából mutatta be a Budai Nagy Antal Szakközépiskola, és minden ma is mûködõ, állami fenntartású nagykállói középiskola jogelõd intézményének mindennapjait. Bencze Ferencet, iskolánk valószínûleg leg-idõsebb öregdiákját, Juhász Zoltán polgármester közremûködésével sikerült megtalálni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legrégebbi állami fenntartású középiskolája a nagykállói. Az 1870/1871-es tanévben nyílt meg a Kállay családtól kapott telken és földszintes épületben, s azóta jogfolytonosan mûködik. Jelenleg a Nagykállói Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium keretein belül, immár 136. éve ugyanazon helyen és természetesen bõvítetten, modernizáltan, de ugyanazon épületben mûködik a Budai Nagy Antal Szakközépiskola Tagintézmény. Dr. Elek Tamás igazgató

7 2006. február Nagykállói Hírmondó 7 Kirándulni készülõk figyelmébe! Az elmúlt évben 250 nagykállói személy részére szerveztem sikeres kirándulást a csodálatos szépségû Erdélybe, Székelyföldre. Nyáron ismét indulunk egy csoporttal Erdély felfedezésére, három csoporttal pedig a romániai Fekete-tengerre, Mamaiaba: Erdélybe július 10-étõl 16- áig, Mamaiaba jún. 27-júl. 5-e, júl. 18-júl. 26-a és aug. 1.-aug. 9- e között. Mindkét programra autóbuszszal utazunk, kényelmes szállás, napi háromszori étkezés, gazdag program, idegenvezetés, kedvezõ ár vár ránk. Gyerekek, felnõttek, családok, baráti társaságok jelentkezhetnek. Az idõpontokat azért tettem közzé, hogy a kirándulni vágyók elõre el tudják intézni a szabadságukat. Jelentkezni lehet a: és a es telefonszámokon minél hamarabb. Részletes tájékoztatást adok. Klániczáné Erdõhegyi Karolina Nyitott ajtók az egészségért II. János Pál pápa 1992-ben nyilvánította február 11-ét a Betegek Világnapjának, ezért szerveztek egész napos programot február 8- án a Pszichiátriai Szakkórházban. A fiatalok is éltek a nyitottság lehetõségével Vidáné Pikó Gabriella, az intézmény kommunikációs szakembere lapunknak elmondta: céljuk az volt, hogy nyissanak a város felé, minél többen ismerjék meg az itt folyó munkát; hogy letöröljék azt a bélyeget, ami a sárga házra rátapadt; hogy megértsék, a testi eredetû betegségek mögött gyakorta pszichés okok rejlenek; hogy szükséges a betegek, illetve az õket ápoló egészségügyi dolgozók összefogása, kölcsönös segítségnyújtása. A nyílt nap elérte célját, hiszen ezen a napon mintegy félezren keresték fel a kórházat, ahol nagyon kedvesen fogadták õket. Módjukban állt részt venniük egy általános egészségügyi állapotfelmérésen; megismerkedhettek az egészséges életmóddal, megkóstolhatták a diétás ételeket, elsajátíthatták a mozgásterápiákat; pszichológusok segítségével önismereti tesztet tölthettek ki, tanácsokat kaphattak a stressz kezelésére. A megjelentek az alkotószobában kipróbálhatták a gipszkép készítését, a papírhajtogatást, agyagozhattak, s megtekinthették a betegek által alkotott mûveket is. A napot délután a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mûvészeinek zenés ajándékkosara koronázta meg. A hagyományteremtés szándékával rendezett program bizonyára sokakat ráébresztett arra, hogy az élet ajándék, s az ember ennek csak õrzõje, kezelõje lehet. Végezetül: bízunk abban, hogy egy év múlva még többen leküzdik elõítéleteiket, még többen fogadják el a kórház meghívását. Jól sikerült a Cigánybál Ha minden az elképzeléseknekmegfelelõen alakul hagyománnyá válhat a Cigánybál, amit február 18-án rendezett meg városunk cigány kisebbségi irodája a mûvelõdési központban. Bogdán Zoltán és segítõje Nagy András lapunknak elmondta, mintegy en élvezték a Nagykállói Tûzrózsa táncegyüttes és Lakatos Erika cigánydal énekes mûsorát, a reggelig tartócigányzenét, szalonzenét és táncot, izgultak a tombola sorsoláson.a szervezõk nevében ezúton is köszönetet mond azoknak az önkormányzati képviselõknek, akik azonnal zsebbõl segítették a rendezvényt, a vállalkozóknak,akik támogatásukkal hozzájárultak az est sikeréhez, s külön is köszöni Horváth György refor-- mátus lelkész közremûködését. Hozzáállásuk a rendezvényhez azért is tekinthetõ példaértékûnek, mivel a költségvetésében erre a célra nem terveztek egyetlen forint támogatást sem. Fórum szülõknek A Nagykállói Egyesített Óvoda nevelõtestülete, az Óvodából Iskolába munkaközösség fórumot szervez szülõk, óvónõk, tanítónõk részvételével. Elsõsorban azon kedves szülõk részvételére számítunk, akik gyermeke május 31-éig betölti a 6. életévét. A fórum témája: Hogyan segíthetjük gyermekeink könynyebb iskolai beilleszkedését, mit tehetünk a sikeresebb iskolakezdés érdekében? A fórum ideje: február 28-a (kedd) 17 óra, helye: a mûvelõdési központ kamaraterme. Cseh Árpádné óvodavezetõ

8 8 Nagykállói Hírmondó február

9 2006. február Nagykállói Hírmondó 9 Ajánljuk adónkat! Ebben az évben is lehetõség van arra, hogy minden adófizetõ állampolgár rendelkezzen az általa befizetett személyi jövedelemadó egy százalékáról az általa megjelölt társadalmi szervezet, alapítvány, vagy a törvényben megjelelölt nemzeti közintézmény javára. Ezen túlmenõen rendelkezhet a második százalékról az általa támogatott egyház, vagy a kiemelt elõirányzat javára. A könnyebb döntés érdekében ajaánljuk a városunkban bejegyzet alapítványokat, egyesületeket, zárójelben a kedvezménezett adószáma. Városért Alapítvány Nagykálló( ), Segítõk Ész Alapítvány Nagykálló ( ), Jövõnk a tét Alapítvány Nagykálló ( ), Kállai Kettõs Alapítvány Nagykálló ( ), Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Nagykálló ( ), Nagykálló Városvédõ Egyesület ( ), Nagykállói Napsugár Alapítvány ( ), Gratis Egyesület Nagykálló ( ), Nagykállói Fúvósokért Egyesület ( ), Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány ( ), Nagykállói Városi Sport-egyesület ( ), Nagykállói Népmûvészeti Egyesület ( ), INFOKA 2000 Számítás-technikai Klub ( ), Közlemény A Nagykállói Gratis Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik évi személyijövedelem adójuk 1 százalékát felajánlották. A befolyt összeget, forintot az alapszabályban meghatározott célokra használja fel az egyesület. Köszönettel: a Gratis Egyesület mazsorettjei Meditációs tanfolyam A II. Rákóczi Ferenc Mûvelõdési Központban mûködõ Sant Mat meditációs tanfolyamot indít március 7-étõl(kedd) 8 héten keresztül. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A tanfolyam ingyenes! A második egy százalék városunkban ismert kedvezményezettjei zárójelben technikai számuk: Magyar Katolikus Egyház (0011) Magyar Református Egyház (0066) Magyar Evangélikus Egyház (0035) Magyarországi Baptista Egyház (0286) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (0358) Az Országgyûlés által meghatározott kiemelt elõõirányzat, amelyet a társadalmi bûnmegelõzés, a parlagfûmentesítés feladatainak, az egészségjavítást célzó sporttevékenységnek, a Szülõföld Alapnak a támogatására kell fordítani. A technikai számokat az adóbevallás útmutatója tartalmazza. Információ: Ács Erzsébet Mária Telefon: 42/ Rendõrségi hírek Derék rendõrök, hanyag tulajdonosok Az elmúlt év munkáját összegzõ jelentésbõl kiderül: az elmúlt öt esztendõ legjobb eredményei születtek a nagykállói rendõrõrs illetékességi területén. Tavaly az elõzõ évhez képest hatvannal kevesebb bûncselekményt regisztráltak, a felderítési mutató 41 százalékos (ez azt jelenti, hogy az ismeretlen tettes elleni feljelentések négytizedében megfogták az elkövetõt), s ez országos összehasonlításban is kiemelkedõ. Örvendetes, hogy súlyos, a lakosságot megrázó bûncselekmény (emberölés, rablás, erõszakos nemi közösülés) nem történt. A legtöbb gondot az okozza számukra, hogy még mindig nem vigyázunk eléggé a holminkra: autónkban látható helyen hagyjuk értékes tárgyainkat, (szinte csábítva a tolvajokat), nem zárjuk be táskánkat (megkönnyítve ezzel a zsebesek dolgát), gyerekeink szanaszét hagyják mobiltelefonjukat (ahelyett, hogy övtáskában tartanák, nyakukban hordanák). A téli átigazolási idõszakban (amely lapzártakor, február 20- án zárult le) nagy jövés-menés volt focistáink házatáján. Információink szerint a legnagyobb erõsítést alighanem az jelenti, hogy sikerül megszerezni azt a Márton Istvánt, aki tavaly még a nyíregyházi Szpari csapatában játszott (csapat kapitány volt), s megjárta az elsõ osztályt is. A játékos-edzõ a védelem közepét teheti biztonságosabbá. Hozzá hasonlóan rutinos focista az ukrán magyar állampolgárságú Ruszlán Csernyijenkó, akit a nyíregyháziak azért emlegetnek szívesen, mert néhány éve két gólt lõtt a Fradinak, õ tehát támadó pontokon vethetõ be. Rendõreink újból és nyomatékosan kérik a lakosságtól: ha bárhol tanúi bûncselekménynek, gyanús mozgást észlelnek, használható információ jut tudomásukra, jelentsék a rendõrségnek a nap bármely szakában, akár névtelenül is. Ezzel nagyban hozzájárulnak a gyors intézkedéshez, az eredményesebb bûnüldözéshez. Álljon itt végül egy konkrét jelenség: az utóbbi idõkben többször fordult elõ, hogy fuvarozó vállalkozók nagy üzemanyagtartállyal rendelkezõ jármûveit (jellemzõen kamionokat) megcsapolták. A gyengén vagy egyáltalán nem õrzött telephelyeken, utcán álló gépekrõl egyszerûen levágják a lakatot, s már el is tûnik vagy akár 200 liternyi gázolaj. A rendõrök sejtik a megfejtést, de addig is arra kérik a sofõröket, a tulajdonosokat, legyenek elõvigyázatosabbak, a lakosságtól pedig lásd, mint fenn! Labdarúgás: téli mozgások Tapasztalt támadó középpályás Paulik István is, õ megjárta a nyíregyházi Kertvárost és Tiszavasvárit is. Két fiatal érkezett Szabó Sándor és Sándor Gábor személyében. Elõbbi támadó játékos, õsszel Balkányban edzõdött, utóbbi kapus, volt a Tatabánya igazolt játékosa és a Nyíregyháza is tesztelte. A távozók között van Dán Attila és Mészáros Ákos (mindketten Szakolyba igazoltak), Cziotka Gábor (õ Nyírvasváriba ment), s kérdés volt még, mihez kezd Kamara. Ami a március 11-ei rajtot illeti (az idõjárás persze még közbeszólhat), az igen bõ keret sorra vívja az edzõmérkõzéseket.

10 10 Nagykállói Hírmondó február

11 2006. február Nagykállói Hírmondó 11 Új könyv Ratkó Józsefrõl Könyvbemutató a könyvtárban Február 3-án a Ratkó József Városi Könyvtárban a könyvtár szervezésében meghitt hangulatú ünnepség keretében mutatták be Jánosi Zoltán irodalomtörténész, a Nyíregyházi Fõiskola Bölcsészettudományi és Mûvészeti Kara fõigazgatója új könyvét, a Kõ alatti fény -t, amely Ratkó Józsefrõl és két nemzedékérõl, a Heteknek és a Kilenceknek elnevezett költõi csoportosulásról szól. A könyvet a szerzõ mellett a kötet lektora, János István és Babosi László ajánlotta a nagyszámú közönségnek. Miután Orosz János könyvtárigazgató köszöntötte a megjelenteket, a rendezvény Ratkó József szellemének megidézésével kezdõdött. Egy rövid, archív felvételeket tartalmazó videófilm megtekintése után Borsos Imola, majd a Meglepetés együttes adott elõ megzenésített verseket, és Abonyiné Antal Anna szavalt el néhány költeményt. Ezt követõen János István faggatta Jánosi Zoltánt Ratkó Józsefrõl és a könyv megszületésérõl. A beszélgetés során Jánosi Zoltán elhelyezte és értékelte Ratkó helyét, jelentõségét, mindenkori aktualitását a magyar irodalomban, valamint rámutatott a költõ által képviselt líramodell és irodalomszemlélet világirodalmi párhuzamaira. Külön kiemelte, hogy az erõs küldetéstudattal rendelkezõ Ratkó mindezt távol Budapesttõl, az irodalmi élet centrumától, az ország sok szempontból periférikus szegletén tudta megvalósítani. Jánosi részletesen beszélt a Szent István királyról szóló drámáról, illetve az Antigoné-fordításról. Babosi László, a bibligráfia készítõje Ratkó József kritikai fogadtatásáról beszélt. Befejezésképpen Jánosi Zoltán tájékoztatta az egybegyûlteket, hogy tavaly novemberben Antall István, Babosi László, Buda Ferenc, Görömbei András, Jánosi Zoltán és Nagy András László részvételével a Debreceni Irodalmi Napokon megalakult a Ratkó József Emlékbizottság, ugyanis Ratkó József az idén lenne hetven éves. A Ratkó József Emlékbizottság a maga eszközeivel a Ratkó-év eseményeire szeretné felhívni a figyelmet és koordinálni a rendezvényeket. Szintén az idén fog megjelenni Ratkó József életmûsorozatának harmadik, a költõ prózáját tartalmazó kötete, melynek ünnepélyes bemutatója a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban lesz, ezen kívül a Nyíregyházi Fõiskola õsszel Ratkó-konferenciát szervez, a Tariménes folyóirat pedig külön Ratkó-emlékszámot jelentet meg. Babosi László AnyakönyV Születtek: Török István János dec. 9. Giber Tamás dec. 10. Végvári-Hercz Virág dec. 13. Horváth Rebeka dec. 14. Kandrák Konrád dec. 19. Házasságot kötöttek: Liu Chunlin Prislopan Edit Marianna Bacsik Ferenc Balogh Ferenc Csányi György Elhunytak: Macsi Lajos Szondy Mihály Sándor Zsanda Csaba Sándor Könyvadományok Programok mindenkinek Február 22-én 17 órától: Ifjúsági klub csocso bajnokság 24-én 14 órától: Játszóház nemezelés 25-én 15 órától: Fiatalok Vidám Farsangi Mulatsága Kistérségi Ifjúsági Találkozó 26-án 12 órától: Havas hétvége az (idõjárás függvényében) Nagykálló-Harangodon. Hószobrászat, hócsata és erdei lovasszán-túrák kicsiknek és nagyoknak. Március 11 A nagykállói Hit Gyülekezete tagjai az elmúlt egy év során több, mint 100 ezer forint értékû könyvet ajándékozott városunknak, hogy a Nagykállói Városi Könyvtár kezelésében, gondos kezek felügyelete mellett mindenki számára hozzáférhetõek legyenek. Irodalmárok Ratkó József igézetében 1-jén 8,45-órától: Filharmónia 1-jén 18 órától: Sant Mat Akadályok a spirituális úton és azok legyõzése. 6-ától 11-ig: Nõk hete rendezvénysorozat 6-án 16 órától: Kovács Abigail kiállítása A kiállítás megtekinthetõ március 17-éig. 8-án 18 órától: Sant Mat Az élõ mester szerepe 9-én 10,30 órától és 14,15 órától: Mesebérleti sorozat: Gõgös Gúnár Gedeon mesejáték a pécsi Bóbita Bábszínház elõadásában. 10-én 14 órától: Játszóház kokárdakészítés. 13-án 17 órától: Ifjúsági klub 14-én 8 órától: Szilágyi napok megnyitó ünnepsége. Szavalóverseny 15-én 11 órától: Magyar Mese Talán Teátrum 17-én 8 órától: Véradás a mûvelõdési házban 20-án 16 órakor: Molnár József kovácsmester, népi iparmûvész kiállítása 22-én 18 órakor: Sant Mat Pozitív misztika

12 12 Nagykállói Hírmondó február Keresse reklámszervezõnket Bednárikné Irén Mobil: 06/ A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,,hírek,információk menüpontja alatt értesülhetnek.

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október XV. évfolyam 10. szám Meghívó Nagykálló Önkormányzata tisztelettel meghívja önt, kedves családját és barátait az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségre, amelyet október 23-án 18 órától tartunk

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Összességében a központi támogatásból

Összességében a központi támogatásból XVI. évfolyam 5. szám Megjelenik kéthetente 2010. március 9. Magyar-Lengyel Barátság Napja Óbuda-Békásmegyer ad otthont március 23- án a IV. Magyar-Lengyel Barátság Napjának, melyrõl a két ország parlamentje

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2010. február Tartalom Választási tudnivalók 2. oldal A gépjármûadóról 2. oldal Átmeneti otthon 3. oldal Kivágatjuk a

Részletesebben

2014 SZEPTEMBER. Megújul az alsógödi posta előtti terület. A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát

2014 SZEPTEMBER. Megújul az alsógödi posta előtti terület. A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát 2014 SZEPTEMBER VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 9. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Megújul az alsógödi posta előtti terület közélet 5. oldal A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát sport 28.

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK 4 KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK A BELVÁROS- BAN. Vasárnap délután az elsõ adventi gyertya meggyújtásával Nyíregyházán is kezdetét vette a karácsonyvárás idõszaka. 5 ÁTMENETI OTTHONOK 6 KÖZGYÛLÉS ELÕTT A SPORTFINANSZÍROZÁS.

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

Advent az ünnep eljövetelére várva

Advent az ünnep eljövetelére várva ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA IX. évfolyam 12. szám 2008. december Advent az ünnep eljövetelére várva Ünnepivé vált a hangulat a városban. Három váci családnak is köszönhetően, a

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt XVI. évfolyam 10. szám, 2012. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt 2012. szeptember 30-án kilenc szavazókörben voksolhattak a dunaföldváriak a polgármester személyére. BALOGH

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Nemzetközi ifjúsági találkozó Portugáliában. A mezőgazdasági termelés aktuális kérdéseiről Háromnapos szakmai konferenciát szervezett az IKR Rt.

Nemzetközi ifjúsági találkozó Portugáliában. A mezőgazdasági termelés aktuális kérdéseiről Háromnapos szakmai konferenciát szervezett az IKR Rt. A mezőgazdasági termelés aktuális kérdéseiről Háromnapos szakmai konferenciát szervezett az IKR Rt. (Cikkünk a 4. oldalon) Nemzetközi ifjúsági találkozó Portugáliában XIV Bábolnai Sakkfesztivál Január

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén

illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Végéhez közelednek a városháza és többfunkciós szolgáltató tér kivitelezési munkálatai, így a város önkormányzata bérbeadás útján hirdette meg az épületben

Részletesebben

HÁROMNAPOS KAVALKÁD. Miki Manó és Paff a bűvös sárkány történetét több mint ezer kisgyereknek tolmácsolta a 100 Folk Celsius

HÁROMNAPOS KAVALKÁD. Miki Manó és Paff a bűvös sárkány történetét több mint ezer kisgyereknek tolmácsolta a 100 Folk Celsius A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Freddy Padilla de León, Kolumbia Bécsbe akkreditált nagykövete látogatott el szeptember 28-án Nagykállóba. A diplomata - nem hivatalos - látogatása során

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Posta nyílt a Római téren

Posta nyílt a Római téren obuda_03.qxd 1/30/2008 3:57 PM Page 1 XIV. évfolyam 3. szám 2008. február 1. Gyûjtik az 1 és 2 forintosokat Megújul az északi összekötõ vasúti híd Népszavazás március 9-én Gyermekintézményekbe vásárolna

Részletesebben