Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 Közvetlen kifizetések Április 13 -Hargita megye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 Közvetlen kifizetések. 2015 Április 13 -Hargita megye"

Átírás

1 Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 Közvetlen kifizetések 2015 Április 13 -Hargita megye

2 A közvetlen kifizetésekre vonatkozó módosítások: (EU-s jogszabályok: 1306/2013,1307/2013) -Leadási határidő május 15 - meghosszabítódik június 15-ig; -A meghatározás alapján Gazda az a személy, aki mg-i tevékenységet folytat (pf, pj) RO területén; -Kötelező az Elektronikus formátumú területalapú kérelem kitöltése : IPA ONLINE; től EGYSEGES KERELEM LEADÁS(területalapú, állattenyésztés) tól kataszteri nyílvántartásba beírt/telekönyvezett területek támogathatók! Figyelem AKG ahol 5 éves kötelezettségválalás van ; -Gyepterületekre a támogatások igénylésének feltétele, hogy a gazda állatokkal rendelkezzen és nyilvántartásban kell legyen az Országos Nyilvántartó Rendszerébe melyet az Állategészségügyi Hivatalokhoz tartozik. (ANSVSA)

3 A közvetlen kifizetésekre vonatkozó módosítások: től az aktív gazdák kérhetnek támogatást; -Bármilyen változást 15 napon belül jelenteni kell (szerződés, kultúra módosítást, stb.) -30 napon belül rendezni kell ha egy fizikai blokkra tuligénylés áll fenn, (16 10 N+1) -A támogatás a területet megmûvelő személy által igényelhető; -Helyes mg-i és környezeti állapot betartása GAEK,valamínt a Jogszabályba foglalt gazdálkodási követelmények (SMR) betartása; -A támogati igényléshez szükséges dokumentumok érvényesek kell legyenek december 1-ig (szerződések) ; -Fontos a pontos parcella azonosítás; -A közösen művelt területek esetében kötelező a parcellák kijelölése, elhatárolása;

4 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU rendeletnek megfelelően kialakítandó hazai szabályzás során olyan kritériumot is meg kellett határozni, amely szükségessé teszi a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel elkülönítését. Mivel a Rendelet az aktív mezőgazdasági státuszt a közvetlen kifizetések (SAPS, zöldítés, termeléshez kötött támogatások, fiatal gazda támogatás) jogosultsági feltételeként rögzíti, az aktív mezőgazdasági termelő fogalmának meghatározása, és az aktív státusz megállapításának feltételei 2015-től a vonatkozó közösségi jogszabályok hatályba lépését követően külön Miniszteri rendeletben kerültek szabályozásra.

5 A Rendelet értelmében a közvetlen kifizetések követelményeinek való megfelelést a mezőgazdasági termelők nyilatkozatain túlmutató, ellenőrizhető bizonyítékkal kell alátámasztani. A közvetlen kifizetést igénylő, a Rendelet szerinti mezőgazdasági tevékenységen kívül más tevékenységet is folytató mezőgazdasági termelő január 1-jétől a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból a következő adatok rendelkezésre álljanak: a) mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel, b) nem mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel.

6 Aktív gazda? -definit la art. 9 şi desfășoară activitate agricolă conform art. 4 alin.(1) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/ Az a gazda akinek az előző évben -SAPS támogatásba részesült és az összeg nem haladta meg az eurót- (nu au depăşit cuantumul de 5000 euro este fermier activ!) -Aktív gazdának számít. (Kb. 30ha)

7 2. Az a gazda aki az előző évben SAPS támogatása meghaladta az 5000 eurót és be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalnál Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) és a fő tevekenységi -kodja (CAEN) mg-i tevékenység. Aktív gazdának számít. jogi személyiségű társaságok polgári jog, munkajog, pénzügyjog, alkotmányjog szabályoz

8 3. Az a jogi személyiségü kérelmező aki az előző évben SAPS támogatása meghaladta az 5000 eurót Nincs bejegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalnál(ONRC) (Oficiul Național al Registrului Comerțului) vagy be van jegyezve de a fő tevékenységi kodja (CAEN) nem mg-i tevékenység Bizonyítania kell hogy Aktív gazdának számít. természetes személy, jogi személyiségű társaságok

9 Bizonyítani kell hogy: vagy -a gazdaság összjövedelmének legkevessebb 1/3 -a mezőgazdasági jövedelem. -támogatások összege legkevesebb/min 5% a nem agrár tevékenységből származó jövedelméből kell legyen (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult+,fermierii persoane fizice/juridice sau grupurile de persoane fizice/juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităților de recreere, firme/companii de construcții, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, administratorii de păduri private, penitenciarele, Unitățile Administrativ Teritoriale: comune, municipii, orașe, județe+)

10 Bizonyító akták: Éves mérleg, gazdasági jelentések, Támogatások összege legkevesebb/min -5% kell legyen a nem agrár tevékenységhez viszonyítva A gazdaság őssz jövedelemének 1/3- a támogatás 200 vagy a 221 adóügyi nyilatkozatok, igazoló akta az adó kifizetésről és igazolás a Megyei Közpénzügyi Igazgatóságtól az összjövedelemről. (változásokat szept. 1 ig jelezni kell)

11 A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE 2015 től az aktiv gazdák támogatást kérhetnek: A. Direkt Támogatási jogcimek 1. Alapkifizetések (~ euro/ha) -150 euro Újraosztható kifizetések/(plata redistributiva) (~5/45 euro 5ha/25ha) 3. Zöld komponens zöldesítés (~60 euro/ha ) 4. Fiatal gazdálkodóknak nyújtott támogatás (~23 euro/ha ) 5. ANT /Nemzeti kiegészítő (2013 kultúrák,termeléstől független) 6. Termeléshez kötött támogatás (19 kiírás különböző mg-i kultúrára, 5 állatfajra) -Természeti hátrányokkal súlytott területek támogatása KAT -Agrár-környezetgazdálkodási támogatás -AKG B. Kisgazdaságok számára kialakított rendszer (max 1250 euro = 8/9 ha)

12 Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE

13 VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE 10 Intézkedés,,Agrár-környezetgazdálkodási támogatás 13 Intézkedés,, KAT: hegyvidékre valamint speciális és jelentősen hátrányos helyzetű természeti területek támogatása LFA Intézkedés,, Ökológiai gazdálkodás 5 éves kötelezettségvállalások 214 Intézkedés,, AKG (PNDR ) - folytatható a elöbbi években megkötött jogcím -zárolhatók az érvényes, előző években felválalt jogcímek, kötelezettségek felülvizsgálati záradék /clauza de revizuire

14 Álltalános változások: -Változtak a Közigazgatási egységek, ahol kérelmezhető a támogatási csomagok, Október 1 ig bizonyítania kell, hogy a AKG 10-es és 11-es csomagokról tanfolyamot vegzett, - Nem hagyható fel/változtatható meg a gazdaságban a gyepterület nagysága, még akkor sem ha a parcellára nincs csomag, - Gyepterületek igényléséhez kötelezö hogy a gazdaságnak állata legyen,

15 13 Intézkedés: Természeti hátrányokkal súlytott területek támogatása Természeti hátrányokkal súlytott területek támogatása a vidékfejlesztési intézkedések között jelenik meg, Évente folyosítják területek nagysága alapján, tehát nincs 5 éves kötelezettségválalás, A tagállamok döntenek a támogatott gazdaságok maximális számáról, Pénzügyi határ: a közvetlen kifizetések max. 30%-a

16 VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE 10 Intézkedés: Agrár-környezetgazdálkodási támogatások: 1 Csomag (P1): Magas természeti értékű gyepterületek;93 2 Csomag (P2): Hagyományos mezőgazdasági gyakorlat;100/21 3 Csomag (P3): Madarak számára fontos gyepterületek; culturaharis2.jpg M zone eligibile TA.jpg P3.1 "HARIS" 261/182 vl. P /182 4 Csomag (P4): Zöldtrágya célú növények vetésforgóban;128 5 Csomag (P5): Ökológiai gazdálkodás; Csomag (P6): Lepkék számára fontos gyepterületek; 7 Csomag (P7): A vörösnyakú lúd védelme szempontjából fontos szántóterületek. 8 Csomag (P8): Állattenyésztés kihalófélben levő őshonos fajták (Juh, kecske, szarvasmarha, bivaly, ló, sertés)

17 Változások: 1 Csomag (P1):Magas természeti értékkel bíró gyepterületek -az istállótrágya hagyományos használata legtöbb 40 kg Ns.a./ha mennyiségig engedélyezett; -A kaszálást csak július 1-je után lehet elkezdeni azon a fizikai blokban, amelyek átlagosan 600 m tengerszint fölötti magasságban fekszenek, és hol alacsonnyabb ott junius 15-e után; -tilos a gazdaság gyepterületei felszántása és tárcsázása; -nem végezhető felszíni vagy felülvetés. Vetés helyi flórafajtákkal csak abban az esetben lehetséges, ha gyepszakaszok leromlottak vagy véletlenül sérültek;

18 Változások: 2 Csomag (P2): Hagyományos mezőgazdasági gyakorlat; -FIGYELEM! CSAK KASZÁLÓKÉNT HASZNÓSÍTHATÓ, -Míg ig a megye összterülete támogatható volt a 2-es csomagra 2015-től egész községek (közigazgatási egységek) kiestek a támogathatóság alól, - Változatai: 2.1 kaszálo - a mezőgazdasági munkálatok elvégzése kézi erővel történik 100 /ha Nem engedélyezett a mezőgazdasági munkálatok elvégzése, gépesített eszközökkel 2.2 kaszálo könnyű gépek használata engedélyezett 21 /ha

19 Változott: 3 Csomag (P3): Madarak számára fontos gyepterületek; -1 változat *Crex Crex(Haris madár) ig HR, MS megye nem volt támogatható a 3-as csomagra től egész községek (közigazgatási egységek) támogathatók lettek, lásd a térképet Változatai: 3.1 -a mezőgazdasági munkálatok elvégzése kézi erővel történik 261 euro/ha Nem engedélyezett a mezőgazdasági munkálatok elvégzése, gépesített eszközökkel 3.2 -könnyű gépek használata engedélyezett 182 euro/ ha

20 Az átminősítés azt jelenti, hogy az itteni gazdák (HR, MS) nem igényelhetik tovább a HNV gyep támogatást, hanem csak a haris csomagot. Ennek fő feltételei a következők: augusztus 1. után lehet kezdeni a kaszálást, csak kézi vagy könnyü géppel/ állati erővel lehet kaszálni, egy parcellán belül belülről kifele haladva, és a parcella szélén 3 m-es sávot kaszálatlanul kell hagyni, ezt le lehet kaszálni szeptember 1. után. Legeltetés esetén a fő kritérium a maximum 0,7 számosállattal való legeltetés,

21

22

23

24 Anexa Nr. 9 Változott: 4 Csomag (P4): Zöldtrágya célú növények vetésforgóban; napon belül, de legkésöbb szeptember 30-ig jelezni kell a zöldkultúra létrehozását az APIA nál. Lista culturilor pentru strat vegetal (culturi verzi) Nr. crt. Denumirea populară Denumirea ştiinţifică 1 Măzăriche de toamnă Vicia pannonica, Vicia villosa 2 Mazăre furajeră de toamnă Pisum sativum L 3 Secară Secale cereale 4 Orz Hordeum sativum 5 Ovăz Avena sativa 6 Trifoi Trifolium spp. 7 Rapiţă Brassica carinata 8 Phacelia Phacelia tanacetifolia 9 Muştar Sinapis spp. 10 Ghizdei Lotus corniculatus

25 Változások: 8 Csomag (P8): Őshonos és veszélyeztetett állatfajták támogatásának kifizetés igénylése -Juh, kecske, szarvasmarha, bivaly, ló, sertés fajok -törzskönyvezett állatok -kötelező, hogy gyepterülete legyen min 0,3 UVM/ha max 2 UVM/ha -gazdaregiszter vezetése -5 éves kötelezettségválalás a belépett állat létszámmal -15 napon belül jelenteni kell ha csökken az állatlétszám -6 honapon belül potolni kell a hiányzó állatokat Valoarea plăţii: Ovine 87 /UVM, Caprine 40 /UVM, Bovine (taurine şi bubaline 200 /UVM, Ecvidee 200 /UVM, Porcine 176 /UVM.

26 AKG 8 Csomag (P8): Állattenyésztés kihalófélben levő őshonos fajták OVINE/ JUH 87 /UVM CAPRINE/KECSKE 40 /UVM TAURINE/hímivarú szarvasmarha 200 /UVM BUBALINE/ BIVALY 200 /UVM ECVIDEE/ LÓ 200 /UVM PORCINE/SERTÉS 176 /UVM RASA / FAJ őshonos, törvényileg védett háziállatok Ţigaie cu cap negru de Teleorman Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon) Merinos de Suseni Merinos Transilvănean Merinos de Cluj Merinos de Palas Ţigaie varietatea ruginie Karacul de Botoşani Carpatina Alba de Banat Sura de Stepă -szürke szarvasmarha vagy magyar szürkemarha Bivolul românesc Furioso North Star Huţul Gidran Semigreul românesc Shagya Arabă Nonius Lipiţan Bazna Mangaliţa

27 Cerinţe specifice vechi Măsura Pachetul 5 Agricultura ecologică 1. Varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) Cerinţe specifice noi Măsura 11 Agricultura ecologică 1. Pachetul 1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 2. Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) 2. Pachetul 2 Legume; 3. Varianta 5.3 Livezi 3. Pachetul 3 Livezi; 4. Varianta 5.4 Vii 4. Pachetul 4 Vii; 5. Varianta 5.5 Plante medicinale şi aromatice 5. Pachetul 5 Plante medicinale şi aromatice; 6. Pachetul 6: Pajişti permanente

28 Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 Közvetlen kifizetések

29 Alaptámogatás Alaptámogatások -Területalapú támogatás ( 72 euro/ha) -Az alaptámogatás a többi támogatáshoz alapfeltétel -A támogatási összeg a terület alapján a 2015-ben aktív gazdáknak jár -0,3 ha parcella méret(kiv:szőlő, gyümölcsös, komlóültetvény, gyümölcsfaiskolák, szőlőiskolák, és gyümölcscserjék esetében a parcellák minimális mérete 0,1 hektár), 1 ha gazdaságméret, -gyepterület esetén minimális állatlétszám kötelező, ig alkalmazható azokban a tagországokban, ahol az SAPS rendszert alkalmazzák -A kifizetések a nyilatkozott területek alapján történik

30 Zöldesítési elemek Általános szabályok: Közvetlen támogatás kifizetésének feltétele az eddigi követelményeken túl további zöld kötelezettségek teljesítése A nemzeti maximális összeg: max. 30%-a a közvetlen kifizetéseknek A kifizetés módja: Évi összeg/ha (~53 euro/ha ) Ha egy gazda nem tartja be a vállalt kötelezettségeket, a büntetés a zöld kifizetések 25%-a. Átmeneti időszak 2 év a büntetések bevezetésére.

31 Zöldesítési követelmények: Zöldesítési elemek 1. Diverzifikáció -10 Ha nál nagyobb szántóterületen gazdálkodó gazdaságban kötelező ha területen legkevesebb 2 kultúra, a fő kultúra max 75% ha 2 kultúra, a fő kultúra max 75%, + és a terület 5% -án ZIE t kell kialakitani 30 ha felett 3 kultúra, a fő kultúra max 75%, + és a terület 5% -án ZIE t kell kialakitani Kötelező a talajtakarás téli időszak alatt 2. A létező állandó gyepek megőrzése A legelők fenntartása (kaszálások idejének, módjának meghatározása), tájelemek megőrzése, műtrágya, növényvédőszerek használatának ellenőrzése Extenzív legeltetési mód (max. állatsűrűség, hagyományos fajták)

32 1 lista

33 1 lista

34 Zöldesítési elemek Zöldesítési követelmények: 3. Ökologiai fókuszterület (ZIE) 15 Ha nál nagyobb szántóterületen gazdálkodó gazdaságban kötelező Kötelező a Minimum 5%-a a szántóterületnek (pl. 15 ha szántó esetén ez 0,75 ha) Beszámítható területek (7 -as melléklet): mezsgyék, puffersávok, teraszok, fehérjenövény termőterület (zone cu culturi fixatoare de azot), fa csoport, fa sorok, erdősitett területek M221, Füvesített védősavok, (max 2m szeles) stb..

35 Fiatal gazdáknak nyújtandó támogatások Támogatási feltételek: (~29 euro/ha ) Első alkalommal gazdálkodnak önállóan, bizonyítani kell a feladatköröket, Nem jogos az a fiatal gazda aki 2011 előtt is volt kérelme 40 év alatti korhatár Max. 60 ha. A kifizetéseket 5 évig folyósítják Az összeg/ha a tagállamok által meghatározott 23 euro/ ha A közvetlen kifizetések max. 2% -t használhatják fel a tagállamok

36 A redisztribuciós kifizetések Minden gazda kérheti ezt a támogatást Az alap kifizetések kiegésztését jelentik -Az összeg a nemzeti átlag hektáronkénti értékének max 65%-a lehet -Max. 30 hektárig folyosítható,!mesterséges körülmény létrehozása (2011 október 18 után szétosztott gazdaság) Pénzügyi határ: a közvetlen kifizetések max. 30%-a, 5 euro/ha az első 5 hektára, és 46 euro/ha a többi 25 ha-ra.

37 Termeléshez kapcsolt támogatás Minden évben kormányhatározattal hagyják jóvá. A fő célkitűzés a meglévő termelési szint megtartása, emelése - Növénytermesztés és állattenyésztés ágazatokban 2016-ban kizárólag csak azok a létrehozott kultúrák támogathatók amelyek a 266/2002-os törvény szerint tanúsított vetőmagot használnak (kivétel a kis gazda támogatási rendszer) -kötelező; meghatározott minimális mennyiség megtermelése és szerződéses eladása, dokumentumok bemutatása (számla,mérleg,stb)

38

39 Kisgazdaságok támogatásanak rendszere KTR Adminisztratív eljárások egyszerűsítése: Euro/év/gazdaság 8/9 ha Önkéntes támogatási forma döntését jelenteni kell; Július 15 ig a rendszerből való kiállást vagy október 1-ig ha ezt a támogatási formát választják. Egyszerűsítés: mentesülnek a A HMKÁ/GAEC (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot) (SMR)A környezetvédelemre, illetve a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek és intézkedések keretében az állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények alól Kivétel; KAT, AKG támogatások Csak 2015 igényelhető, 5 évig kapják a gazdák, bármelyik (4) évben kiálhatnak ebbol a támogatási rendszerből, örökölhető ( )

40 LIMITE_ SUPRAFETE NR FERMIERI SUPRAFATA_ TOTALA_ ELIGIBILA SUPRAFATA_ PP Nr fermier cu_pp CU_ ANIMALE beneficiari cu probleme SUMA_ CALCULATA_ SAPS Területalapú Támogatások HR megyében- gazdasági mérete alapján >=1 - <=5 23,243 58, , ,773 4,967 17,806 8,070, >5 - <=8 4,274 26, , , ,308 3,680, KISGAZDA 27,517 27,020 5,906 TOTAL >=1 31, , , ,593 12,552 18,041 26,588,188.08

41 Állatenyésztési támogatások

42 ANTZ Állattenyésztési támogatás: Átmeneti Nemzeti Kiegészítő Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic a) Termeléstől független - A fejőstehén és a húsmarha ismert támogatási formája, b) Termeléstől függő anyajuh és anyakecske

43 Köszönöm a figyelmüket!

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL A ZÖLDÍTÉSI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL A ZÖLDÍTÉSI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL A ZÖLDÍTÉSI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE ALAPSZABÁLYOK - a gazdálkodóknak a 2015. évi egységes kérelmüket már a zöldítési támogatással összhangban kell beadniuk

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben

Aktuális és 2013-ban várható támogatások

Aktuális és 2013-ban várható támogatások Aktuális és 2013-ban várható támogatások Dr. Vásáry Miklós VM Agrárközgazdasági Főosztály - EU referens Cserkeszőlő - 2012. november 27. Főbb támogatási aktualitások - 2012 Kiegészítő nemzeti támogatás

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós I.pillér eredeti forrása (millió euró) Magyarország 2015-2020 közötti közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső összeghatárai Az

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály Bejelentés a hazai feltételekről

Részletesebben

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam második szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A Fiatal Gazda jelen tematikus számában a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésével,

Részletesebben

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály 2014. május 22. Agrár-környezetvédelem hosszú távon nem fenntartható

Részletesebben

Közös Agrárpolitika 2014-2020

Közös Agrárpolitika 2014-2020 Elfogadott rendeletek 2013 dec. 17 Közös Agrárpolitika 2014-2020 Közös Agrárpolitika 2014-2020 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1.

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. oldal gyakorla 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából

Részletesebben

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2711 A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

MJKSZ Részközgyűlés 2012. november. Sáfár László. operatív igazgató. ügyvezető igazgató. tenyésztésvezető. Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség

MJKSZ Részközgyűlés 2012. november. Sáfár László. operatív igazgató. ügyvezető igazgató. tenyésztésvezető. Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség MJKSZ Részközgyűlés 2012. november Hajduk Péter Bögréné Bodrogi Gabriella operatív igazgató Sáfár László tenyésztésvezető ügyvezető igazgató A juh- és kecskeágazat helyzete A javuló piaci helyzet hatására

Részletesebben

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló

Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Egységes kérelem 2014. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Elméleti összefoglaló Tartalom 1. Meghatalmazás, elsődleges képviselet és technikai közreműködés kezelése 2. Ügyfél-nyilvántartási adatok

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon 2014 2020 között: kötelez elemek és a döntéshozók mozgástere

A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon 2014 2020 között: kötelez elemek és a döntéshozók mozgástere 323 TA NUL M Á N Y A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon 2014 2020 között: kötelez elemek és a döntéshozók mozgástere POTORI NORBERT KOVÁCS MÁTÉ VÁSÁRY VIKTÓRIA Kulcsszavak: KAP 2014 2020,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben