Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 Közvetlen kifizetések Április 13 -Hargita megye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 Közvetlen kifizetések. 2015 Április 13 -Hargita megye"

Átírás

1 Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 Közvetlen kifizetések 2015 Április 13 -Hargita megye

2 A közvetlen kifizetésekre vonatkozó módosítások: (EU-s jogszabályok: 1306/2013,1307/2013) -Leadási határidő május 15 - meghosszabítódik június 15-ig; -A meghatározás alapján Gazda az a személy, aki mg-i tevékenységet folytat (pf, pj) RO területén; -Kötelező az Elektronikus formátumú területalapú kérelem kitöltése : IPA ONLINE; től EGYSEGES KERELEM LEADÁS(területalapú, állattenyésztés) tól kataszteri nyílvántartásba beírt/telekönyvezett területek támogathatók! Figyelem AKG ahol 5 éves kötelezettségválalás van ; -Gyepterületekre a támogatások igénylésének feltétele, hogy a gazda állatokkal rendelkezzen és nyilvántartásban kell legyen az Országos Nyilvántartó Rendszerébe melyet az Állategészségügyi Hivatalokhoz tartozik. (ANSVSA)

3 A közvetlen kifizetésekre vonatkozó módosítások: től az aktív gazdák kérhetnek támogatást; -Bármilyen változást 15 napon belül jelenteni kell (szerződés, kultúra módosítást, stb.) -30 napon belül rendezni kell ha egy fizikai blokkra tuligénylés áll fenn, (16 10 N+1) -A támogatás a területet megmûvelő személy által igényelhető; -Helyes mg-i és környezeti állapot betartása GAEK,valamínt a Jogszabályba foglalt gazdálkodási követelmények (SMR) betartása; -A támogati igényléshez szükséges dokumentumok érvényesek kell legyenek december 1-ig (szerződések) ; -Fontos a pontos parcella azonosítás; -A közösen művelt területek esetében kötelező a parcellák kijelölése, elhatárolása;

4 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU rendeletnek megfelelően kialakítandó hazai szabályzás során olyan kritériumot is meg kellett határozni, amely szükségessé teszi a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel elkülönítését. Mivel a Rendelet az aktív mezőgazdasági státuszt a közvetlen kifizetések (SAPS, zöldítés, termeléshez kötött támogatások, fiatal gazda támogatás) jogosultsági feltételeként rögzíti, az aktív mezőgazdasági termelő fogalmának meghatározása, és az aktív státusz megállapításának feltételei 2015-től a vonatkozó közösségi jogszabályok hatályba lépését követően külön Miniszteri rendeletben kerültek szabályozásra.

5 A Rendelet értelmében a közvetlen kifizetések követelményeinek való megfelelést a mezőgazdasági termelők nyilatkozatain túlmutató, ellenőrizhető bizonyítékkal kell alátámasztani. A közvetlen kifizetést igénylő, a Rendelet szerinti mezőgazdasági tevékenységen kívül más tevékenységet is folytató mezőgazdasági termelő január 1-jétől a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból a következő adatok rendelkezésre álljanak: a) mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel, b) nem mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel.

6 Aktív gazda? -definit la art. 9 şi desfășoară activitate agricolă conform art. 4 alin.(1) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/ Az a gazda akinek az előző évben -SAPS támogatásba részesült és az összeg nem haladta meg az eurót- (nu au depăşit cuantumul de 5000 euro este fermier activ!) -Aktív gazdának számít. (Kb. 30ha)

7 2. Az a gazda aki az előző évben SAPS támogatása meghaladta az 5000 eurót és be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalnál Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) és a fő tevekenységi -kodja (CAEN) mg-i tevékenység. Aktív gazdának számít. jogi személyiségű társaságok polgári jog, munkajog, pénzügyjog, alkotmányjog szabályoz

8 3. Az a jogi személyiségü kérelmező aki az előző évben SAPS támogatása meghaladta az 5000 eurót Nincs bejegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalnál(ONRC) (Oficiul Național al Registrului Comerțului) vagy be van jegyezve de a fő tevékenységi kodja (CAEN) nem mg-i tevékenység Bizonyítania kell hogy Aktív gazdának számít. természetes személy, jogi személyiségű társaságok

9 Bizonyítani kell hogy: vagy -a gazdaság összjövedelmének legkevessebb 1/3 -a mezőgazdasági jövedelem. -támogatások összege legkevesebb/min 5% a nem agrár tevékenységből származó jövedelméből kell legyen (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult+,fermierii persoane fizice/juridice sau grupurile de persoane fizice/juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităților de recreere, firme/companii de construcții, Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, administratorii de păduri private, penitenciarele, Unitățile Administrativ Teritoriale: comune, municipii, orașe, județe+)

10 Bizonyító akták: Éves mérleg, gazdasági jelentések, Támogatások összege legkevesebb/min -5% kell legyen a nem agrár tevékenységhez viszonyítva A gazdaság őssz jövedelemének 1/3- a támogatás 200 vagy a 221 adóügyi nyilatkozatok, igazoló akta az adó kifizetésről és igazolás a Megyei Közpénzügyi Igazgatóságtól az összjövedelemről. (változásokat szept. 1 ig jelezni kell)

11 A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE 2015 től az aktiv gazdák támogatást kérhetnek: A. Direkt Támogatási jogcimek 1. Alapkifizetések (~ euro/ha) -150 euro Újraosztható kifizetések/(plata redistributiva) (~5/45 euro 5ha/25ha) 3. Zöld komponens zöldesítés (~60 euro/ha ) 4. Fiatal gazdálkodóknak nyújtott támogatás (~23 euro/ha ) 5. ANT /Nemzeti kiegészítő (2013 kultúrák,termeléstől független) 6. Termeléshez kötött támogatás (19 kiírás különböző mg-i kultúrára, 5 állatfajra) -Természeti hátrányokkal súlytott területek támogatása KAT -Agrár-környezetgazdálkodási támogatás -AKG B. Kisgazdaságok számára kialakított rendszer (max 1250 euro = 8/9 ha)

12 Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE

13 VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE 10 Intézkedés,,Agrár-környezetgazdálkodási támogatás 13 Intézkedés,, KAT: hegyvidékre valamint speciális és jelentősen hátrányos helyzetű természeti területek támogatása LFA Intézkedés,, Ökológiai gazdálkodás 5 éves kötelezettségvállalások 214 Intézkedés,, AKG (PNDR ) - folytatható a elöbbi években megkötött jogcím -zárolhatók az érvényes, előző években felválalt jogcímek, kötelezettségek felülvizsgálati záradék /clauza de revizuire

14 Álltalános változások: -Változtak a Közigazgatási egységek, ahol kérelmezhető a támogatási csomagok, Október 1 ig bizonyítania kell, hogy a AKG 10-es és 11-es csomagokról tanfolyamot vegzett, - Nem hagyható fel/változtatható meg a gazdaságban a gyepterület nagysága, még akkor sem ha a parcellára nincs csomag, - Gyepterületek igényléséhez kötelezö hogy a gazdaságnak állata legyen,

15 13 Intézkedés: Természeti hátrányokkal súlytott területek támogatása Természeti hátrányokkal súlytott területek támogatása a vidékfejlesztési intézkedések között jelenik meg, Évente folyosítják területek nagysága alapján, tehát nincs 5 éves kötelezettségválalás, A tagállamok döntenek a támogatott gazdaságok maximális számáról, Pénzügyi határ: a közvetlen kifizetések max. 30%-a

16 VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÚJ RENDSZERE 10 Intézkedés: Agrár-környezetgazdálkodási támogatások: 1 Csomag (P1): Magas természeti értékű gyepterületek;93 2 Csomag (P2): Hagyományos mezőgazdasági gyakorlat;100/21 3 Csomag (P3): Madarak számára fontos gyepterületek; culturaharis2.jpg M zone eligibile TA.jpg P3.1 "HARIS" 261/182 vl. P /182 4 Csomag (P4): Zöldtrágya célú növények vetésforgóban;128 5 Csomag (P5): Ökológiai gazdálkodás; Csomag (P6): Lepkék számára fontos gyepterületek; 7 Csomag (P7): A vörösnyakú lúd védelme szempontjából fontos szántóterületek. 8 Csomag (P8): Állattenyésztés kihalófélben levő őshonos fajták (Juh, kecske, szarvasmarha, bivaly, ló, sertés)

17 Változások: 1 Csomag (P1):Magas természeti értékkel bíró gyepterületek -az istállótrágya hagyományos használata legtöbb 40 kg Ns.a./ha mennyiségig engedélyezett; -A kaszálást csak július 1-je után lehet elkezdeni azon a fizikai blokban, amelyek átlagosan 600 m tengerszint fölötti magasságban fekszenek, és hol alacsonnyabb ott junius 15-e után; -tilos a gazdaság gyepterületei felszántása és tárcsázása; -nem végezhető felszíni vagy felülvetés. Vetés helyi flórafajtákkal csak abban az esetben lehetséges, ha gyepszakaszok leromlottak vagy véletlenül sérültek;

18 Változások: 2 Csomag (P2): Hagyományos mezőgazdasági gyakorlat; -FIGYELEM! CSAK KASZÁLÓKÉNT HASZNÓSÍTHATÓ, -Míg ig a megye összterülete támogatható volt a 2-es csomagra 2015-től egész községek (közigazgatási egységek) kiestek a támogathatóság alól, - Változatai: 2.1 kaszálo - a mezőgazdasági munkálatok elvégzése kézi erővel történik 100 /ha Nem engedélyezett a mezőgazdasági munkálatok elvégzése, gépesített eszközökkel 2.2 kaszálo könnyű gépek használata engedélyezett 21 /ha

19 Változott: 3 Csomag (P3): Madarak számára fontos gyepterületek; -1 változat *Crex Crex(Haris madár) ig HR, MS megye nem volt támogatható a 3-as csomagra től egész községek (közigazgatási egységek) támogathatók lettek, lásd a térképet Változatai: 3.1 -a mezőgazdasági munkálatok elvégzése kézi erővel történik 261 euro/ha Nem engedélyezett a mezőgazdasági munkálatok elvégzése, gépesített eszközökkel 3.2 -könnyű gépek használata engedélyezett 182 euro/ ha

20 Az átminősítés azt jelenti, hogy az itteni gazdák (HR, MS) nem igényelhetik tovább a HNV gyep támogatást, hanem csak a haris csomagot. Ennek fő feltételei a következők: augusztus 1. után lehet kezdeni a kaszálást, csak kézi vagy könnyü géppel/ állati erővel lehet kaszálni, egy parcellán belül belülről kifele haladva, és a parcella szélén 3 m-es sávot kaszálatlanul kell hagyni, ezt le lehet kaszálni szeptember 1. után. Legeltetés esetén a fő kritérium a maximum 0,7 számosállattal való legeltetés,

21

22

23

24 Anexa Nr. 9 Változott: 4 Csomag (P4): Zöldtrágya célú növények vetésforgóban; napon belül, de legkésöbb szeptember 30-ig jelezni kell a zöldkultúra létrehozását az APIA nál. Lista culturilor pentru strat vegetal (culturi verzi) Nr. crt. Denumirea populară Denumirea ştiinţifică 1 Măzăriche de toamnă Vicia pannonica, Vicia villosa 2 Mazăre furajeră de toamnă Pisum sativum L 3 Secară Secale cereale 4 Orz Hordeum sativum 5 Ovăz Avena sativa 6 Trifoi Trifolium spp. 7 Rapiţă Brassica carinata 8 Phacelia Phacelia tanacetifolia 9 Muştar Sinapis spp. 10 Ghizdei Lotus corniculatus

25 Változások: 8 Csomag (P8): Őshonos és veszélyeztetett állatfajták támogatásának kifizetés igénylése -Juh, kecske, szarvasmarha, bivaly, ló, sertés fajok -törzskönyvezett állatok -kötelező, hogy gyepterülete legyen min 0,3 UVM/ha max 2 UVM/ha -gazdaregiszter vezetése -5 éves kötelezettségválalás a belépett állat létszámmal -15 napon belül jelenteni kell ha csökken az állatlétszám -6 honapon belül potolni kell a hiányzó állatokat Valoarea plăţii: Ovine 87 /UVM, Caprine 40 /UVM, Bovine (taurine şi bubaline 200 /UVM, Ecvidee 200 /UVM, Porcine 176 /UVM.

26 AKG 8 Csomag (P8): Állattenyésztés kihalófélben levő őshonos fajták OVINE/ JUH 87 /UVM CAPRINE/KECSKE 40 /UVM TAURINE/hímivarú szarvasmarha 200 /UVM BUBALINE/ BIVALY 200 /UVM ECVIDEE/ LÓ 200 /UVM PORCINE/SERTÉS 176 /UVM RASA / FAJ őshonos, törvényileg védett háziállatok Ţigaie cu cap negru de Teleorman Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon) Merinos de Suseni Merinos Transilvănean Merinos de Cluj Merinos de Palas Ţigaie varietatea ruginie Karacul de Botoşani Carpatina Alba de Banat Sura de Stepă -szürke szarvasmarha vagy magyar szürkemarha Bivolul românesc Furioso North Star Huţul Gidran Semigreul românesc Shagya Arabă Nonius Lipiţan Bazna Mangaliţa

27 Cerinţe specifice vechi Măsura Pachetul 5 Agricultura ecologică 1. Varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) Cerinţe specifice noi Măsura 11 Agricultura ecologică 1. Pachetul 1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ); 2. Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) 2. Pachetul 2 Legume; 3. Varianta 5.3 Livezi 3. Pachetul 3 Livezi; 4. Varianta 5.4 Vii 4. Pachetul 4 Vii; 5. Varianta 5.5 Plante medicinale şi aromatice 5. Pachetul 5 Plante medicinale şi aromatice; 6. Pachetul 6: Pajişti permanente

28 Közös Agrárpolitika Egységes területalapú támogatás 2015 Közvetlen kifizetések

29 Alaptámogatás Alaptámogatások -Területalapú támogatás ( 72 euro/ha) -Az alaptámogatás a többi támogatáshoz alapfeltétel -A támogatási összeg a terület alapján a 2015-ben aktív gazdáknak jár -0,3 ha parcella méret(kiv:szőlő, gyümölcsös, komlóültetvény, gyümölcsfaiskolák, szőlőiskolák, és gyümölcscserjék esetében a parcellák minimális mérete 0,1 hektár), 1 ha gazdaságméret, -gyepterület esetén minimális állatlétszám kötelező, ig alkalmazható azokban a tagországokban, ahol az SAPS rendszert alkalmazzák -A kifizetések a nyilatkozott területek alapján történik

30 Zöldesítési elemek Általános szabályok: Közvetlen támogatás kifizetésének feltétele az eddigi követelményeken túl további zöld kötelezettségek teljesítése A nemzeti maximális összeg: max. 30%-a a közvetlen kifizetéseknek A kifizetés módja: Évi összeg/ha (~53 euro/ha ) Ha egy gazda nem tartja be a vállalt kötelezettségeket, a büntetés a zöld kifizetések 25%-a. Átmeneti időszak 2 év a büntetések bevezetésére.

31 Zöldesítési követelmények: Zöldesítési elemek 1. Diverzifikáció -10 Ha nál nagyobb szántóterületen gazdálkodó gazdaságban kötelező ha területen legkevesebb 2 kultúra, a fő kultúra max 75% ha 2 kultúra, a fő kultúra max 75%, + és a terület 5% -án ZIE t kell kialakitani 30 ha felett 3 kultúra, a fő kultúra max 75%, + és a terület 5% -án ZIE t kell kialakitani Kötelező a talajtakarás téli időszak alatt 2. A létező állandó gyepek megőrzése A legelők fenntartása (kaszálások idejének, módjának meghatározása), tájelemek megőrzése, műtrágya, növényvédőszerek használatának ellenőrzése Extenzív legeltetési mód (max. állatsűrűség, hagyományos fajták)

32 1 lista

33 1 lista

34 Zöldesítési elemek Zöldesítési követelmények: 3. Ökologiai fókuszterület (ZIE) 15 Ha nál nagyobb szántóterületen gazdálkodó gazdaságban kötelező Kötelező a Minimum 5%-a a szántóterületnek (pl. 15 ha szántó esetén ez 0,75 ha) Beszámítható területek (7 -as melléklet): mezsgyék, puffersávok, teraszok, fehérjenövény termőterület (zone cu culturi fixatoare de azot), fa csoport, fa sorok, erdősitett területek M221, Füvesített védősavok, (max 2m szeles) stb..

35 Fiatal gazdáknak nyújtandó támogatások Támogatási feltételek: (~29 euro/ha ) Első alkalommal gazdálkodnak önállóan, bizonyítani kell a feladatköröket, Nem jogos az a fiatal gazda aki 2011 előtt is volt kérelme 40 év alatti korhatár Max. 60 ha. A kifizetéseket 5 évig folyósítják Az összeg/ha a tagállamok által meghatározott 23 euro/ ha A közvetlen kifizetések max. 2% -t használhatják fel a tagállamok

36 A redisztribuciós kifizetések Minden gazda kérheti ezt a támogatást Az alap kifizetések kiegésztését jelentik -Az összeg a nemzeti átlag hektáronkénti értékének max 65%-a lehet -Max. 30 hektárig folyosítható,!mesterséges körülmény létrehozása (2011 október 18 után szétosztott gazdaság) Pénzügyi határ: a közvetlen kifizetések max. 30%-a, 5 euro/ha az első 5 hektára, és 46 euro/ha a többi 25 ha-ra.

37 Termeléshez kapcsolt támogatás Minden évben kormányhatározattal hagyják jóvá. A fő célkitűzés a meglévő termelési szint megtartása, emelése - Növénytermesztés és állattenyésztés ágazatokban 2016-ban kizárólag csak azok a létrehozott kultúrák támogathatók amelyek a 266/2002-os törvény szerint tanúsított vetőmagot használnak (kivétel a kis gazda támogatási rendszer) -kötelező; meghatározott minimális mennyiség megtermelése és szerződéses eladása, dokumentumok bemutatása (számla,mérleg,stb)

38

39 Kisgazdaságok támogatásanak rendszere KTR Adminisztratív eljárások egyszerűsítése: Euro/év/gazdaság 8/9 ha Önkéntes támogatási forma döntését jelenteni kell; Július 15 ig a rendszerből való kiállást vagy október 1-ig ha ezt a támogatási formát választják. Egyszerűsítés: mentesülnek a A HMKÁ/GAEC (Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot) (SMR)A környezetvédelemre, illetve a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek és intézkedések keretében az állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények alól Kivétel; KAT, AKG támogatások Csak 2015 igényelhető, 5 évig kapják a gazdák, bármelyik (4) évben kiálhatnak ebbol a támogatási rendszerből, örökölhető ( )

40 LIMITE_ SUPRAFETE NR FERMIERI SUPRAFATA_ TOTALA_ ELIGIBILA SUPRAFATA_ PP Nr fermier cu_pp CU_ ANIMALE beneficiari cu probleme SUMA_ CALCULATA_ SAPS Területalapú Támogatások HR megyében- gazdasági mérete alapján >=1 - <=5 23,243 58, , ,773 4,967 17,806 8,070, >5 - <=8 4,274 26, , , ,308 3,680, KISGAZDA 27,517 27,020 5,906 TOTAL >=1 31, , , ,593 12,552 18,041 26,588,188.08

41 Állatenyésztési támogatások

42 ANTZ Állattenyésztési támogatás: Átmeneti Nemzeti Kiegészítő Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic a) Termeléstől független - A fejőstehén és a húsmarha ismert támogatási formája, b) Termeléstől függő anyajuh és anyakecske

43 Köszönöm a figyelmüket!

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK MAROS MEGYÉBEN

MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK MAROS MEGYÉBEN A. NÖVÉNYTERMESZTÉS MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK MAROS MEGYÉBEN 1. FÖLD ALAPU TAMOGATAS (SAPS) Igényelhető bármilyen típusú szántóföldre, gyepekre, gyümölcsösökre vagy szőlőültetvényekre. Feltétel az adott

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

Az új nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR) 2014 2020

Az új nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR) 2014 2020 Az új nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR) 2014 2020 Proiect Dezvoltarea Rurală și terenurile agricole cu înaltă valoare naturală www.propark.ro PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

KAP Közvetlen támogatások 2014 után Február Papp Gergely. Agrárgazdasági Kutató Intézet

KAP Közvetlen támogatások 2014 után Február Papp Gergely. Agrárgazdasági Kutató Intézet KAP 2014-2020 Közvetlen támogatások 2014 után 2013. Február 22-23. Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet www.aki.gov.hu a közvetlen kifizetések új rendszere támogatások progresszív csökkentése és

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Az agráriumhoz kötődő környezeti, természeti erőforrásaink helyzete Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület FALUGAZDÁSZOK

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály Bejelentés a hazai feltételekről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

Természetvédelem és természeti gazdálkodás Kovászna megyében

Természetvédelem és természeti gazdálkodás Kovászna megyében Természetvédelem és természeti gazdálkodás Kovászna megyében Célkitűzés természeti értékek megóvása, ezekkel való harmonikus együttélés. a lakosság tájékoztatása: a természeti értékek megóvása hosszú távon

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430-01 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Közvetlen támogatási lehetőségek 2014-2020 között

Közvetlen támogatási lehetőségek 2014-2020 között Közvetlen támogatási lehetőségek 2014-2020 között Dr. Vásáry Miklós EU referens, FM Agrárközgazdasági Főosztály Kecskemét - 2014. június 25. 2014. átmeneti év (1310/2013/EK/EP rendelet alapján) A Bizottság

Részletesebben

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2016. november 10. A mezőgazdasági

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei Változatlan célok mentén a program továbbfejlesztése Továbbfejlesztés területei: o Előírások egyszerűsítése, csökkentése o Korábbi célprogramok

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Szarvas, 2015. július 09. A mezőgazdasági célú vízhasználat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság Földügy és térképészet a nemzetgazdaság szolgálatában című 30. VÁNDORGYŰLÉSE A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt A 2016. évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2016. augusztus 22. Agrártámogatások millió forint

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet.

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek Magyarországon 2 Természetvédelmi

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Közvetlen támogatások. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

Közvetlen támogatások. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA Közvetlen támogatások Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár FORRÁSELOSZTÁS A KAP kiadásokat 2013-as nominálértéken befagyasztják A teljes KAP költségvetés 386,9

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására Bognár Erika Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság (Szekeres Ádám, Naszádos Anna, Balla Csilla) FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

A légi traffipax térinformatikai fejlesztései

A légi traffipax térinformatikai fejlesztései A légi traffipax térinformatikai fejlesztései Dr. László István Kocsis Attila Távérzékeléses Ellenőrzések Módszertani Osztálya Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. http://www.fomi.hu

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Vidékfejlesztés: Túlélô vagy fenntartható vidék?

Vidékfejlesztés: Túlélô vagy fenntartható vidék? agora_szorolap.qxd 25-Jun-07 7:46 AM Page 1 Vidékfejlesztés: Túlélô vagy fenntartható vidék? A vidékfejlesztésre nagyon sokan úgy tekintenek, mint egy eszközre, amely csodaszerként meg fogja oldani a falusi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN A NAK egységesen szervezett, kötelező tagsághoz kötött köztestület,

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

Támogatások az új Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014-2020 időszakában

Támogatások az új Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014-2020 időszakában Támogatások az új Nemzeti Vidékfejlesztési Program 2014-2020 időszakában A 2014-2020 időszakban támogatásokat csak aktív gazda igényelhet. Aktív gazda lehet az a személy, aki az előző évben támogatásban

Részletesebben

VP A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás. Az első értékelési szakasz záró dátuma:

VP A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás. Az első értékelési szakasz záró dátuma: VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 1 Pályázat benyújtása A támogatási kérelmek benyújtása lehetséges. Az első értékelési szakasz záró dátuma: 2017. március 31.

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon

A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon KAP támogatások csoportosítása a két pillér mentén -6, EU-15 Piac politika klasszikus piaci támogatások (%) közvetlen támogatások (7%!!!) Vidékfejlesztés

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd Ft Egyéni beruházás

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program aktualitásai

A Vidékfejlesztési Program aktualitásai A Vidékfejlesztési Program aktualitásai Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár Miniszterelnökség Mezőtúr 2017. április 26. A Vidékfejlesztési Program végrehajtásának

Részletesebben

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 Település, 2014. hónap nap E-kérelem Dolgozunk a megoldáson - lesznek megszemélyesített adatok - ugyanazon jogcímek maradnak az e-kérelemben, s benne maradnak a régi EMVA

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2015. március 6.) 1. Milyen adatot kell megadni a 242-es kérdésnél: Új kötelezettségvállalással érintett terület (ha) - AKG Kérjük,

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro III. évfolyam 111. szám www.oot.ro 2015. május 6. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Vidékfejlesztési program 3. APIA tájékoztató anyagok magyarul - Támogatási kérelem - Támogatási kérelem

Részletesebben

Tanácsok a zöldítés feltételeinek teljesítéséhez

Tanácsok a zöldítés feltételeinek teljesítéséhez Tanácsok a zöldítés feltételeinek teljesítéséhez Megjelent a földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Közös Agrárpolitika 2014-2020

Közös Agrárpolitika 2014-2020 Elfogadott rendeletek 2013 dec. 17 Közös Agrárpolitika 2014-2020 Közös Agrárpolitika 2014-2020 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott

Részletesebben

A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program tapasztalatai, jövőbeni támogatási kilátások

A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program tapasztalatai, jövőbeni támogatási kilátások A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program tapasztalatai, jövőbeni támogatási kilátások Dr. Vásáry Miklós VM Agrárközgazdasági Főosztály - EU referens MCTE közgyűlés - Üllő, 2013. május 23. A kérődző

Részletesebben

Az OECD rendszerben minősített vetőmagok statisztikája 2004/2005

Az OECD rendszerben minősített vetőmagok statisztikája 2004/2005 Az OECD rendszerben minősített vetőmagok statisztikája 2004/2005 Az OECD közzé tette a 2004/2005 évre vonatkozó jelentését az OECD vetőmag rendszerek alapján végzett vetőmag minősítésekről. A megkérdezett

Részletesebben

Novemberben megjelenő vidékfejlesztési pályázatok

Novemberben megjelenő vidékfejlesztési pályázatok Novemberben megjelenő vidékfejlesztési pályázatok Az alábbiakban a már megjelent Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és Ökológiai gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása, valamint a

Részletesebben

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás: szarvasmarha,

Részletesebben

Mezőgazdálkodás AKG nélkül

Mezőgazdálkodás AKG nélkül Mezőgazdálkodás AKG nélkül Az agrár-környezetgazdálkodási program egy éves kimaradásának hatásai és értékelése Kovács Krasznai Eszter és Kalóczkai Ágnes Kutatási cél Mi történt egy AKG nélküli évben? Kutatási

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére Fiatal gazda információs börze 2012. november 15-29. Borbényi György osztályvezető MVH

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 5 7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi

Részletesebben

Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság

Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Megjelent a földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek

Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Az agrárágazat előtt megnyíló pályázati lehetőségek Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár Miniszterelnökség 2016. május 27. Pápa Az agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Indikátor tárgya. A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 28,9 41%

Indikátor tárgya. A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 28,9 41% Tapasztalatok Szabóné Németh Ágnes szaktanácsadó Euro-Eco Csoport NAKVI névjegyzéki tanácsadók bemutatkozás szakmai kompetencia Közvetlen kapcsolat a gazdálkodókkal 1 98 db ügyfélből Gazdaság mérete túl

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2010. (IV.30.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban Németh Csaba állattenyésztési igazgató Sikeres regisztráció/belépés esetén az alábbi menüpontokból lehet választani: WebENAR

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19.

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19. Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap Bonyhád 2014. június 19. 1 Helyzetkép a mezőgazdaság teljesítménye 2013-ban az MSZR első előzetese szerint a mezőgazdaság kibocsátása folyó áron

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITÁJA (KAP) Common Agricultural Policy (CAP)

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITÁJA (KAP) Common Agricultural Policy (CAP) AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITÁJA (KAP) Common Agricultural Policy (CAP) A mezőgazdasági szakpolitika rövid története 1958: Római Szerződés ( Treaty of Rome ) Életbe lép a Római Szerződés, amellyel hat

Részletesebben