Zala Termálvölgye HACS tagság ülése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zala Termálvölgye HACS tagság ülése"

Átírás

1 Zala Termálvölgye HACS tagság ülése A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia első mérföldkövének ismertetése Döntés a beérkezett projekt ötletekről március 21., Zalaszentlászló HVS felülvizsgálat

2 HACS tagság ülés témája o A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) első mérföldkövének ismertetése o Döntés a beérkezett projekt ötletekről o Legkésőbb ig a HACS tagsága dönt a beérkezett projekt ötletekről, amelyeket ezt követően a tervezői csoport készít elő HPME szintre. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.

3 HVS felülvizsgálat végső célja Helyzetelemzés Projektötlet gyűjtés Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) évi LEADER ÚMVP III. (falumegújítás, vidéki örökség) pályázati kiírások T E R V E Z É S P Á L Y Á Z T A T Á S

4 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálat indító megbeszélés február 17., Zalacsány

5 Megválasztásra került a Tervezői Csoport A Zala Termálvölgye Tervezői Csoportjának tagjai: 1. Czigány Sándor, polgármester (Alsópáhok Község Önkormányzata) 2. Guitprechtné Molnár Erzsébet, elnök, Zala Termálvölgye Egyesület 3. Horváth János, vállalkozó (Szilvórium Bt., Zalaszentgrót) 4. Horváth Tibor, vállalkozó (MI-HO Protokoll Kft., Sármellék) 5. Hosszú Zsuzsanna, elnök (Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület, Zalaszentgrót) 6. Lajkó Ferenc, elnök (Hévízi Szobakiadók Szövetsége, Hévíz) 7. Németh Attila, polgármester (Almásháza Község Önkormányzata) 8. Tafota Istvánné, elnök (Rezi Várbarátok Köre, Rezi) 9. Tarsoly Róbert, vállalkozó (AGROFOR ZALA Kft., Zalaszentgrót) 10. Szabó Tibor, munka vezető, Zala Termálvölgye Egyesület

6 Tervezői csoport ülések Alsópáhok Zalaszentgrót

7 Tervezői csoport ülések Sármellék Zalaszentgrót

8 Honlap: ww.zalatermalvolgye.hu

9 Nyilvánosság a tervezés során o o o o o o Zala Termálvölgye honlapon minden meghívó, előadásanyag, munkaanyag stb. elhelyezése Hirdetmény elhelyezése minden térségi település polgármesteri hivatalában Felhívás elhelyezése a fontosabb térségi honlapokon Egyesületi tagok, partnerek kiértesítése -en vagy postán A 2 kistérség társulási tanács ülésein beszámoló a HVS felülvizsgálatról Lakossági fórumok szervezése

10 Tájékoztató fórumok Alsópáhok Zalaszentgrót

11 Tájékoztató fórumok - Új Széchenyi Terv Road Show , Zalaszentgrót

12 Projektötletgyűjtés március 4-ig! Tervezői Csoport LEADER Helyi Akciócsoport tagsága Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) Pályázati felhívások Miért volt érdemes beadni a projektötlet adatlapot? Valós helyi igényeknek megfelelő pályázati kiírások, forrásallokáció Előzetes szűrő a fejlesztési elképzelés igazítása a pályázati feltételrendszerhez as programozási időszak megalapozása

13 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 1. szakaszának elfogadása Elnökségi ülés , Zalaszentgrót

14 Elfogadott HVS tartalma 1. Vezetői összefoglaló A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe Főbb célkitűzések A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 2. Helyzetelemzés A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület Ismertetése A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség A LEADER megvalósítás során elért eredmények áttekintése A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága SWOT elemzés 3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései

15 HVS jövőképe: A Zala Termálvölgye térségében a sikeres közösségeknek és vállalkozásoknak köszönhetően nő a térség turisztikai vonzereje, versenyképessége, javul a térségben élők életminősége, javul a térség népességmegtartó képessége. Fő célkitűzések: 1. Gazdaságélénkítés - helyi termék és turizmus a Zala Termálvölgyében 2. Élhető települések a Zala Termálvölgyében 3. Természeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartható hasznosítása 4. A helyi emberi erőforrás fejlesztése a Zala Termálvölgyében 5. A Zala Termálvölgye egységének erősítése

16 1. Gazdaságélénkítés - helyi termék és turizmus a Zala Termálvölgyében Cél: Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatásbővítés, a lakosság jövedelemszerzési lehetőségeinek bővítése. Mindehhez kiváló alapot nyújt a térségben meglévő fejlett idegenforgalmi központok turisztikai kínálatfejlesztési szükséglete, a háttértelepülések kihasználatlan erőforrásai, valamint a mikrovállalkozások részéről felmerülő jelentős fejlesztési forrás igény. Lehetséges jogcímtípusok: ÚMVP III. Turisztikai tevékenységek ösztönzése ÚMVP III. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER vállalkozási célú fejlesztés

17 2. Élhető települések a Zala Termálvölgyében Cél: A térség falvaiban megvalósuló életminőségjavító beruházásokkal, programokkal javítható azok lakosságmegtartó ereje. Az akciócsoport településeinek zömét adó aprófalvak sokféle problémával küzdenek: csökkenő lakosságszám, kiüresedő épületek, elvándorló fiatalok. Lehetséges jogcímtípusok: ÚMVP III. Falumegújítás és fejlesztés LEADER közösségi célú fejlesztés

18 3. Természeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartható hasznosítása Cél: Vidéki örökségek fejlesztése, fenntartható hasznosítása, hosszútávú megőrzése A térség természeti, kulturális értékekben rendkívül gazdag, ugyanakkor ezek ismertsége, elismertsége még alacsony szintű a helyi lakosság, turisták körében. Lehetséges jogcímtípusok: ÚMVP III. Vidéki örökség megőrzése

19 4. A helyi emberi erőforrás fejlesztése a Zala Termálvölgyében Cél: Helyi szükségleteknek megfelelő, piacképes ismeretekhez az érintettek lakóhelyükhöz közel hozzáférhessenek. A Stratégia legfontosabb céljaként megjelölt gazdaságfejlesztés, nem valósulhat meg a kapcsolódó készségeket, ismereteket birtokló térségi munkaerőállomány nélkül. Lehetséges jogcímtípusok: LEADER közösségi célú fejlesztés

20 5. A Zala Termálvölgye egységének erősítése Cél: Térségi kohézió erősítése, a térség belső és külső kapcsolatrendszerének fejlesztése, a közösségben való gondolkodás elősegítése. A Zala Termálvölgye jelenleg egy társadalmi, gazdasági szempontból jelentős különbségekkel bíró, jóval a lehetőségei alatt teljesítő térség. Lehetséges jogcímtípusok: LEADER közösségi célú fejlesztés LEADER rendezvény Területközi és nemzetközi térségek közötti együttműködés

21 HVS felülvizsgálat további menetrend HACS döntés a beérkezett projektötletekről, HPME katalógus összeállításának megkezdése ig IH egyeztetés. HPME katalógus közgyűlés általi jóváhagyása ig LEADER rendelet, pályázati felhívás, HPME katalógus megjelenése től ÚMVP III. mikrovállalkozás és turisztika jogcím pályázatainak beadása tól LEADER pályázatok benyújtása től ÚMVP III. falumegújítás és vidéki örökség megőrzése jogcím pályázatainak beadása

22 Döntés a beérkezett Címoldal projektötletekről március 21., Zalaszentlászló HVS felülvizsgálat

23 Projektötlet gyűjtés eredménye 67 db beérkezett projektötlet Összesen 697 millió forint összköltség A projektelképzelések 42%-a vonatkozott vállalkozási célú-, 58%-a közösségi célú fejlesztésre.

24 Döntés projektötletekről A LEADER-ben összesen 10 HPME írható fel, amelyből legfeljebb 4 db kisértékű fejlesztések támogatását célozza. A HPME-hez két irányból lehet közelíteni: a fő célkitűzések szintjéről, a helyi projektötletgyűjtésből integrálva. HPME írható fel és forrás allokálható: ÚMVP III. falumegújítás, ÚMVP III. vidéki örökség megőrzése, LEADER közösségi célú fejlesztés, LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, LEADER rendezvény, LEADER képzés, LEADER tervek és tanulmányok. HPME írható fel, de forrás nem allokálható: ÚMVP III. mikrovállalkozás fejlesztés, ÚMVP III. turisztikai tevékenységek ösztönzése, LEADER területközi és nemzetközi együttműködés.

25 NEM LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyekhez kapcsolódóan HPME felírható 1. Falumegújító beruházások 2. Vidéki örökség fejlesztése 3. Turisztikai beruházások 4. Mikrovállalkozások beruházásai 5. Nemzetközi és térségközi együttműködés létesítése

26 Téma: Falumegújító beruházások Forrás: ÚMVP III. Falumegújítás és fejlesztés Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Önkormányzat Ifjúsági klub épületének külső felújítása 7 m Ft Önkormányzat Falu megújítás parkosítás, pihenőhely stb. 2 m Ft Önkormányzat "Pajta piac" kialakítása többfunkciós épület létrehozása 15 m Ft Önkormányzat Parkolóhelyek kialakítása a község középületeinél 5 m Ft Önkormányzat Településközpont, tér felújítás - üdvözlő kapu, utcabútorok, térburkolat 10 m Ft Önkormányzat Települési könyvtár vízközmű ellátása és külső felújítása 5 m Ft

27 Téma: Vidéki örökség fejlesztése (1) Forrás: ÚMVP III. Vidéki örökség megőrzése Benyújtó Önkormány zat Civil Civil Egyház község Önkormány zat Fejlesztési elképzelés Parasztház felújítása, hagyományőrző tevékenységek és a paraszti gazdálkodás helyben történő bemutatása Tájközponthoz kapcsolódó bemutatók felújítása, fejlesztése Gyógynövénybemutató kialakítása tájközponthoz kapcsolódóan Plébánia felújítása Műemlék szószék felújítása templomban Forrás igény 1,8 m Ft 2 m Ft 2 m Ft 27 m Ft 5 m Ft

28 Téma: Vidéki örökség fejlesztése (2) Forrás: ÚMVP III. Vidéki örökség megőrzése Benyújtó Önkormány zat Önkormány zat Önkormány zat Fejlesztési elképzelés Település központi terének rendezése, kilátó építés Település területén lévő források környezetének rendezése A szőlő útja - tematikus tanösvény táblákkal, marketing Forrás igény 2 m Ft 800 e Ft 3 m Ft Egyház község 1735 körül épített barokk parókia felújítása 10 m Ft Önkormány zat Tájház létesítése 40 m Ft

29 Téma: Turisztikai beruházások Forrás: ÚMVP III. Turisztikai tevékenységek ösztönzése Benyújtó Természete s személy Halastó kialakítása Fejlesztési elképzelés Forrás igény 80 m Ft Vállalkozás Kalandpark tó kialakítása 24 m Ft Vállalkozás Falusi szálláshely kialakítása 10 m Ft Vállalkozás Állatsimogató - ökoturisztikai fejlesztés - esőbeálló, út, szociális helyiségek 15 m Ft

30 Téma: Mikrovállalkozások beruházásai Forrás: ÚMVP III. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Vállalkozás Wellness-fitnessz központ fejlesztése 20 m Ft Civil Helyi termék üzlet 20 m Ft

31 Téma: Nemzetközi és térségközi együttműködés létesítése Forrás: Területközi és nemzetközi térségek közötti együttműködés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Határon átnyúló partnerség - közös projekt, rendezvények, marketing stb. Forrás igény 3 m Ft

32 LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyeket a Tervezői Csoport javasolt 1. Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása 2. Helyi termék előállításhoz kapcsolódó kisprojektek támogatása 3. Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése 4. Őshonos gyümölcsészetek létrejöttének ösztönzése 5. Fecskeházak kialakítása 6. Fecskeház központ létrehozása 7. Turisztikai információs pontok fejlesztése 8. Rendezvények infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 9. Kisrendezvények támogatása 10. Szakmai rendezvények támogatása

33 Téma: Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása (1) Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Természete s személy Fejlesztési elképzelés Hal és húsfeldolgozó kisüzem Forrás igény 6 m Ft Vállalkozó Gépbeszerzése méz és lekvárhoz 5 m Ft Vállalkozó Méhészeti támogatás 3 m Ft Vállalkozó Vállalkozó Gyümölcstároló vagy oldalozó mulcser nyesedékaprító Ökotermék piacra juttatása - bivaly és mangalica hús feldolgozása 11,5 m Ft 30 m Ft

34 Téma: Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása (2) Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Természete s személy Fejlesztési elképzelés Olajütő kisüzem - dióbél, szőlőmag, tökmag, napraforgómag Forrás igény 5 m Ft Vállalkozó Helyi termék feldolgozó létesítése - húsfeldolgozás helyiségei, eszközei 8 m Ft Vállalkozó Pálinkafőzde Optimálása - feldolgozás, bemutatás, forgalmazás 67 m Ft Vállalkozó Kézműves műhely és bemutató tér - fazekasműhely, bemutatóhelyiség, gépek 10 m Ft Vállalkozó Kisüzemi gyümölcslé előállító berendezés beszerzése 12 m Ft

35 Téma: Helyi termék előállításhoz kapcsolódó kisprojektek támogatása Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Természete s személy Természete s személy Fejlesztési elképzelés "Füves kert- I." Eszközbeszerzés helyi termék kínálat bővítéséhez Sajtkészítéshez köthető fejlesztések Forrás igény 500 e Ft 2 m Ft Vállalkozó Méhészet fejlesztés 1,5 m Ft Civil Kisüzemi aszalóberendezés beszerzése 1,5 m Ft

36 Téma: Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Vállalkozó Piactér kialakítás, bővítés 7 m Ft Szövetkeze t Vállalkozó Helyi termék kóstolók, bemutatók szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés Helyi termék csomagoláshoz kapcsolódó eszközök 1 m Ft 10 m Ft

37 Téma: Őshonos gyümölcsészetek létrejöttének ösztönzése Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Önkormány zat Hagyományos gyümölcstermesztésen alapuló helyi termék előállítás 20 m Ft

38 Téma: Fecskeházak kialakítása Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Önkormány zat Önkormány zat Önkormány zat Fejlesztési elképzelés Fecskeházak kialakítása (2 db) Fecskeház kialakítása Települési fecskeház program Forrás igény 12 m Ft 5 m Ft 10 m Ft

39 Téma: Fecskeház központ létrehozása Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Térségi gyermek és ifjúsági centrum létrehozása Forrás igény 12 m Ft

40 Téma: Turisztikai információs pontok fejlesztése Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Önkormány zat Fejlesztési elképzelés Turisztikai információs iroda és közösségi ház infrastrukturális fejlesztése Forrás igény 3 m Ft

41 Téma: Rendezvények infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Társulás Fejlesztési elképzelés Rendezvények szervezését elősegítő infrastrukturális fejlesztés - 6x5 bemutatósátor, hőkályha, hangosítás Forrás igény 3 m Ft

42 Téma: Kisrendezvények támogatása Forrás: LEADER rendezvény Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Tömegsport rendezvények szervezése természeti értékek bemutatásával Forrás igény 250 e Ft

43 Téma: Szakmai rendezvények támogatása Forrás: LEADER rendezvény Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Falusi szállásadók és magánszállásadók képzése Forrás igény 3 m Ft

44 LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyeket a Tervezői Csoport NEM javasolt 1. Nagyrendezvények támogatása 2. Képzések szervezése 3. Helyi termékek népszerűsítése 4. Tanulmányok készítése 5. Megújuló energiát hasznosító mintaberuházások 6. Erdei iskolák fejlesztése 7. Szemléletformáló kampányok támogatása

45 Téma: Nagyrendezvények támogatása Forrás: LEADER rendezvény Benyújtó Természete s személy Fejlesztési elképzelés "Csigafesztivál - gasztronómia és kultúra Forrás igény 1275 e Ft

46 Téma: Képzések szervezése Forrás: LEADER képzés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Fenntartható gazdálkodás és a fenntartható életmód képzés a környezetünkért, a magasabb életminőségért, életminőségért, a hátrányos helyzet ellen - képzés lebonyolítása Forrás igény 1,2 m Ft

47 Téma: Helyi termékek népszerűsítése Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Helyi termék marketing - felpolcozott utánfutó, marketing eszközök Forrás igény 3 m Ft

48 Téma: Tanulmányok készítése Forrás: LEADER tervek és tanulmányok Benyújtó Civil Civil Civil Fejlesztési elképzelés Autonóm-ökológikus térségi vidékfejlesztési modellprogram kidolgozása Energetikai autonómiai megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata és programja Vízszükséglet csökkentésének és az alternatív vízforrások hasznosítása megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata és programja Forrás igény 5 m Ft 5 m Ft 5 m Ft

49 Téma: Megújuló energiát hasznosító mintaberuházások Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Ökológiai és Vidékfejlesztési Tájközpont fejlesztése Forrás igény 28,5 m Ft

50 Téma: Erdei iskolák fejlesztése Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés MADÁRLÁTTA Erdei Iskola fejlesztése Forrás igény 39 m Ft

51 Téma: Szemléletformáló kampányok támogatása Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Vándorkiállítások kialakítása az ökológiai szemléletformálás érdekében a tájközpont tevékenységéhez kapcsolódóan Forrás igény 4 m Ft

52 Projektek, amik nem fértek be egyik támogatható jogcímbe sem (1): Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Civil Civil Civil Civil Önkormány zat Állatmenhely kialakítása városban Térségi ivartalanítási akció az állatvédelmi program keretén belül Térségi turisztikai honlap Esély az egészségre, biztonságra kerékpárút, úszásoktatás, alkotótábor stb. Fajtagyűjtemény kialakítása, hagyományos fajták fölmérése, génmentés 9 m Ft 5 m Ft 4 m Ft 10 m Ft 800 e Ft

53 Projektek, amik nem fértek be egyik támogatható jogcímbe sem (2): Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Természete s személy Természete s személy Vállalkozó Vállalkozó Törpe vízi erőmű kialakítása Őshonos állatok beszerzése Aktív turizmus fogyatékkal élőknek elektromos kisautó beszerzés Törpe vízi erőmű - Megújuló energiaforrások használatával energiatermelés tervezése és prototípus készítése a Zala folyón Nincs adat 4 m Ft 2 m Ft 11 m Ft

54 NEM LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyekhez kapcsolódóan HPME felírható 1. Falumegújító beruházások (6 db projektötlet adatlap) 2. Vidéki örökség fejlesztése (10 db p.a.) 3. Turisztikai beruházások (4 db p.a.) 4. Mikrovállalkozások beruházásai (2 db p.a.) 5. Nemzetközi és térségközi együttműködés létesítése (1 db p.a.)

55 LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyeket a Tervezői Csoport javasolt 1. Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása (10 db p.a.) 2. Helyi termék előállításhoz kapcsolódó kisprojektek támogatása (4 db p.a.) 3. Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése (3 db p.a.) 4. Őshonos gyümölcsészetek létrejöttének ösztönzése (1 db p.a.) 5. Fecskeházak kialakítása (3 db p.a.) 6. Fecskeház központ létrehozása (1 db p.a.) 7. Turisztikai információs pontok fejlesztése (1 db p.a.) 8. Rendezvények infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (1 db p.a.) 9. Kisrendezvények támogatása (1 db p.a.) 10. Szakmai rendezvények támogatása (1 db p.a.)

56 LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyeket a Tervezői Csoport NEM javasolt 1. Nagyrendezvények támogatása (1 db p.a.) 2. Képzések szervezése (1 db p.a.) 3. Helyi termékek népszerűsítése (1 db p.a.) 4. Tanulmányok készítése (3 db p.a.) 5. Megújuló energiát hasznosító mintaberuházások (1 db p.a.) 6. Erdei iskolák fejlesztése (1 db p.a.) 7. Szemléletformáló kampányok támogatása (1 db p.a.)

57 Projektek, amiket nem lehetett besorolni egy jogcímbe sem Ezáltal nem javasolt rájuk alapozott HPME-t készíteni Összesen 9 darab projektötlet adatlap

58 Köszönöm a figyelmet! Szabó Tibor Zala Termálvölgye Egyesület 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9., Tel.: 83/ , Fax: 83/ Honlap: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Indító megbeszélés. 2011. február 16., Zalacsány

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Indító megbeszélés. 2011. február 16., Zalacsány Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Indító megbeszélés 2011. február 16., Zalacsány Mi a LEADER program? Vidékfejlesztési módszer Lényege: Egy térség helyi szereplői összefognak, létrehoznak

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Zala Termálvölgye Egyesület 2008-ban alapított vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24.

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat Döntés a projektötletekről Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat I. szakasz Tervezői csoport megválasztása Stratégia általános felülvizsgálat (helyzetelemzés, eredmények áttekintése,

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése

Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása 2011. május 24., Zalaszentgrót HVS felülvizsgálat Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

ÚMVP III., IV. (LEADER) tengely pályázatai 2011. 2011. február 28., Zalaszentgrót HVS felülvizsgálat

ÚMVP III., IV. (LEADER) tengely pályázatai 2011. 2011. február 28., Zalaszentgrót HVS felülvizsgálat ÚMVP III., IV. (LEADER) tengely pályázatai 2011 2011. február 28., Zalaszentgrót HVS felülvizsgálat Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet Területe: 34 település Tagjai: 110

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Gyakorlati útmutatás ügyfeleknek PROJEKT ADATLAP kitöltéséről. Nagy Anita Lilla, projektmenedzser Zalaszentgrót, 2013. június 7.

Gyakorlati útmutatás ügyfeleknek PROJEKT ADATLAP kitöltéséről. Nagy Anita Lilla, projektmenedzser Zalaszentgrót, 2013. június 7. Gyakorlati útmutatás ügyfeleknek PROJEKT ADATLAP kitöltéséről Nagy Anita Lilla, projektmenedzser Zalaszentgrót, 2013. június 7. LEADER HACS döntési folyamat a beérkező projektekről I. LEADER HACS döntési

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

Közös kertünk: Zala Fenntartható táj(újra)használat a Zalai-dombságban. 2014. május 6. Szepetnek

Közös kertünk: Zala Fenntartható táj(újra)használat a Zalai-dombságban. 2014. május 6. Szepetnek Közös kertünk: Zala Fenntartható táj(újra)használat a Zalai-dombságban 2014. május 6. Szepetnek Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről

Jegyzőkönyv. a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről Jegyzőkönyv a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről Helyszín: 8778 Újudvar Fő út 75., Kultúrház Résztvevők: a jelenléti ív szerint (35 fő, ebből HACS tag 30 fő) Kezdési időpont: 17.00 óra

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Akciócsoport neve: Zala Termálvölgye Egyesület HVS címe: Stratégia a Zala Termálvölgye térség sikeres közösségeiért és vállalkozásaiért Zala Termálvölgye

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely II. körös nyertes pályázatai Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése egyéb településeken Pályázó

Részletesebben

1. Turisztikai és örökségvédelmi együttműködések kialakulásának és elképzeléseinek támogatása térségünkben (térségen belüli együttműködés-komplex)

1. Turisztikai és örökségvédelmi együttműködések kialakulásának és elképzeléseinek támogatása térségünkben (térségen belüli együttműködés-komplex) MELLÉKLETEK 5.1 Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció A III. tengely forrásallokációja a 147/2007 (XII.4.) FVM rendelet keretében az ÚMVP III. intézkedéscsoport fejlesztési forrásait kiegészítő forrással

Részletesebben

Zala Termálvölgye LEADER HACS A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata

Zala Termálvölgye LEADER HACS A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Zala Termálvölgye LEADER HACS A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Utolsó frissítés: 2011.03.10. Helyzetelemzés - munkaanyag- 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Szakmai beszámoló 2011

Szakmai beszámoló 2011 Szakmai beszámoló 2011 1 A Zala Termálvölgye Egyesület a LEADER program helyi megvalósítására 2008-ban létrehozott vidékfejlesztési civil szervezet. A LEADER helyi akciócsoport cím birtokosaként legfontosabb

Részletesebben

2013. évi LEADER kiírás

2013. évi LEADER kiírás 2013. évi LEADER kiírás Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Közgyűlés 2013. április 15., Zalacsány Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport -

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati Fórum 2013.04.02. 1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) időszakos felülvizsgálatát az 1698/2005/EK tanácsi rendelet írja elő a programozási

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségei 2007-2013. Előadó: Farkas Ferenc Hőgyészi mikrotérségi LEADER iroda Helyszín: Döbrököz

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségei 2007-2013. Előadó: Farkas Ferenc Hőgyészi mikrotérségi LEADER iroda Helyszín: Döbrököz Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségei 2007-2013 Előadó: Farkas Ferenc Hőgyészi mikrotérségi LEADER iroda Helyszín: Döbrököz 1 Dátum: 2008. július 17. A vidékfejlesztés eszközei és térségi

Részletesebben

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Fecskeház program bemutatása I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet Terület:

Részletesebben

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER-szerűség vizsgálatának kritérium rendszere a projekt javaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület tagjai részére előzetes tájékoztatás a 2011. március hó 25-i Közgyűlés 1.

A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület tagjai részére előzetes tájékoztatás a 2011. március hó 25-i Közgyűlés 1. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE BEÉRKEZETT PROJEKTÖTLETEK ELŐTERJESZTÉSE TERVEZÉSI CSOPORT JAVASLATA ALAPJÁN! Dátum: 2011.03.24. A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület tagjai részére előzetes tájékoztatás

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11.

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. Mi a LEADER? LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A Zala Termálvölgye LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához*

PROJEKT ADATLAP A Zala Termálvölgye LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához* PROJEKT ADATLAP A Zala Termálvölgye LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához* 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Képviseletre jogosult személy neve: Ügyfél székhelye/lakcíme:

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa LEADER Intézkedési

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként (A pályázatnak legalább négy kritériumnak kell megfelelnie!) Helyi termékek előállításának,

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

III. Tengelyes nyertesek

III. Tengelyes nyertesek III. Tengelyes nyertesek Pályázó szervezet/személy neve Jogcím típusa Kérelem címe 1. Frey Attiláné 2. T.A.R.K.Ó. Kft 3. Hársfiúk Kft 4. Schoffhauser János 5. Szikszaház Property Kft 6. Kovács Attila 7.

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

LEADER a térségünkben

LEADER a térségünkben I. hírlevél 2011. december LEADER a térségünkben Almásháza, Alsópáhok, Batyk, Cserszegtomaj, Döbröce Dötk, Felsõpáhok, Hévíz, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbõ Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbõ,

Részletesebben

Referencialista Andrási László - Vállalkozói tevékenység projektjei

Referencialista Andrási László - Vállalkozói tevékenység projektjei Év Program neve Projekt címe tanulmány összeállítása Pályázati dokumentáció összeállítása Projektmenedzseri feladatok ellátása Gyümölcsfa génbank létrehozása 2 374 024 2 892 970 Pénzügyi terv Orvosi kellék

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA. 2012. augusztus 17. Balatonkenese

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA. 2012. augusztus 17. Balatonkenese HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA 2012. augusztus 17. Balatonkenese A vidék élni akar, Magyarország megújul! A vidékfejlesztés az EU-csatlakozás előkészítése

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT Komárom Esztergom megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Mocsi Ádám - Vidékfejlesztési referens NAKVI fő feladatai Közreműködés EMVA Darányi Ignác terv- LEADER HACS IKSZT

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben