Zala Termálvölgye HACS tagság ülése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zala Termálvölgye HACS tagság ülése"

Átírás

1 Zala Termálvölgye HACS tagság ülése A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia első mérföldkövének ismertetése Döntés a beérkezett projekt ötletekről március 21., Zalaszentlászló HVS felülvizsgálat

2 HACS tagság ülés témája o A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) első mérföldkövének ismertetése o Döntés a beérkezett projekt ötletekről o Legkésőbb ig a HACS tagsága dönt a beérkezett projekt ötletekről, amelyeket ezt követően a tervezői csoport készít elő HPME szintre. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.

3 HVS felülvizsgálat végső célja Helyzetelemzés Projektötlet gyűjtés Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) évi LEADER ÚMVP III. (falumegújítás, vidéki örökség) pályázati kiírások T E R V E Z É S P Á L Y Á Z T A T Á S

4 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálat indító megbeszélés február 17., Zalacsány

5 Megválasztásra került a Tervezői Csoport A Zala Termálvölgye Tervezői Csoportjának tagjai: 1. Czigány Sándor, polgármester (Alsópáhok Község Önkormányzata) 2. Guitprechtné Molnár Erzsébet, elnök, Zala Termálvölgye Egyesület 3. Horváth János, vállalkozó (Szilvórium Bt., Zalaszentgrót) 4. Horváth Tibor, vállalkozó (MI-HO Protokoll Kft., Sármellék) 5. Hosszú Zsuzsanna, elnök (Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület, Zalaszentgrót) 6. Lajkó Ferenc, elnök (Hévízi Szobakiadók Szövetsége, Hévíz) 7. Németh Attila, polgármester (Almásháza Község Önkormányzata) 8. Tafota Istvánné, elnök (Rezi Várbarátok Köre, Rezi) 9. Tarsoly Róbert, vállalkozó (AGROFOR ZALA Kft., Zalaszentgrót) 10. Szabó Tibor, munka vezető, Zala Termálvölgye Egyesület

6 Tervezői csoport ülések Alsópáhok Zalaszentgrót

7 Tervezői csoport ülések Sármellék Zalaszentgrót

8 Honlap: ww.zalatermalvolgye.hu

9 Nyilvánosság a tervezés során o o o o o o Zala Termálvölgye honlapon minden meghívó, előadásanyag, munkaanyag stb. elhelyezése Hirdetmény elhelyezése minden térségi település polgármesteri hivatalában Felhívás elhelyezése a fontosabb térségi honlapokon Egyesületi tagok, partnerek kiértesítése -en vagy postán A 2 kistérség társulási tanács ülésein beszámoló a HVS felülvizsgálatról Lakossági fórumok szervezése

10 Tájékoztató fórumok Alsópáhok Zalaszentgrót

11 Tájékoztató fórumok - Új Széchenyi Terv Road Show , Zalaszentgrót

12 Projektötletgyűjtés március 4-ig! Tervezői Csoport LEADER Helyi Akciócsoport tagsága Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) Pályázati felhívások Miért volt érdemes beadni a projektötlet adatlapot? Valós helyi igényeknek megfelelő pályázati kiírások, forrásallokáció Előzetes szűrő a fejlesztési elképzelés igazítása a pályázati feltételrendszerhez as programozási időszak megalapozása

13 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 1. szakaszának elfogadása Elnökségi ülés , Zalaszentgrót

14 Elfogadott HVS tartalma 1. Vezetői összefoglaló A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe Főbb célkitűzések A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 2. Helyzetelemzés A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület Ismertetése A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség A LEADER megvalósítás során elért eredmények áttekintése A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága SWOT elemzés 3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései

15 HVS jövőképe: A Zala Termálvölgye térségében a sikeres közösségeknek és vállalkozásoknak köszönhetően nő a térség turisztikai vonzereje, versenyképessége, javul a térségben élők életminősége, javul a térség népességmegtartó képessége. Fő célkitűzések: 1. Gazdaságélénkítés - helyi termék és turizmus a Zala Termálvölgyében 2. Élhető települések a Zala Termálvölgyében 3. Természeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartható hasznosítása 4. A helyi emberi erőforrás fejlesztése a Zala Termálvölgyében 5. A Zala Termálvölgye egységének erősítése

16 1. Gazdaságélénkítés - helyi termék és turizmus a Zala Termálvölgyében Cél: Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatásbővítés, a lakosság jövedelemszerzési lehetőségeinek bővítése. Mindehhez kiváló alapot nyújt a térségben meglévő fejlett idegenforgalmi központok turisztikai kínálatfejlesztési szükséglete, a háttértelepülések kihasználatlan erőforrásai, valamint a mikrovállalkozások részéről felmerülő jelentős fejlesztési forrás igény. Lehetséges jogcímtípusok: ÚMVP III. Turisztikai tevékenységek ösztönzése ÚMVP III. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése LEADER vállalkozási célú fejlesztés

17 2. Élhető települések a Zala Termálvölgyében Cél: A térség falvaiban megvalósuló életminőségjavító beruházásokkal, programokkal javítható azok lakosságmegtartó ereje. Az akciócsoport településeinek zömét adó aprófalvak sokféle problémával küzdenek: csökkenő lakosságszám, kiüresedő épületek, elvándorló fiatalok. Lehetséges jogcímtípusok: ÚMVP III. Falumegújítás és fejlesztés LEADER közösségi célú fejlesztés

18 3. Természeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartható hasznosítása Cél: Vidéki örökségek fejlesztése, fenntartható hasznosítása, hosszútávú megőrzése A térség természeti, kulturális értékekben rendkívül gazdag, ugyanakkor ezek ismertsége, elismertsége még alacsony szintű a helyi lakosság, turisták körében. Lehetséges jogcímtípusok: ÚMVP III. Vidéki örökség megőrzése

19 4. A helyi emberi erőforrás fejlesztése a Zala Termálvölgyében Cél: Helyi szükségleteknek megfelelő, piacképes ismeretekhez az érintettek lakóhelyükhöz közel hozzáférhessenek. A Stratégia legfontosabb céljaként megjelölt gazdaságfejlesztés, nem valósulhat meg a kapcsolódó készségeket, ismereteket birtokló térségi munkaerőállomány nélkül. Lehetséges jogcímtípusok: LEADER közösségi célú fejlesztés

20 5. A Zala Termálvölgye egységének erősítése Cél: Térségi kohézió erősítése, a térség belső és külső kapcsolatrendszerének fejlesztése, a közösségben való gondolkodás elősegítése. A Zala Termálvölgye jelenleg egy társadalmi, gazdasági szempontból jelentős különbségekkel bíró, jóval a lehetőségei alatt teljesítő térség. Lehetséges jogcímtípusok: LEADER közösségi célú fejlesztés LEADER rendezvény Területközi és nemzetközi térségek közötti együttműködés

21 HVS felülvizsgálat további menetrend HACS döntés a beérkezett projektötletekről, HPME katalógus összeállításának megkezdése ig IH egyeztetés. HPME katalógus közgyűlés általi jóváhagyása ig LEADER rendelet, pályázati felhívás, HPME katalógus megjelenése től ÚMVP III. mikrovállalkozás és turisztika jogcím pályázatainak beadása tól LEADER pályázatok benyújtása től ÚMVP III. falumegújítás és vidéki örökség megőrzése jogcím pályázatainak beadása

22 Döntés a beérkezett Címoldal projektötletekről március 21., Zalaszentlászló HVS felülvizsgálat

23 Projektötlet gyűjtés eredménye 67 db beérkezett projektötlet Összesen 697 millió forint összköltség A projektelképzelések 42%-a vonatkozott vállalkozási célú-, 58%-a közösségi célú fejlesztésre.

24 Döntés projektötletekről A LEADER-ben összesen 10 HPME írható fel, amelyből legfeljebb 4 db kisértékű fejlesztések támogatását célozza. A HPME-hez két irányból lehet közelíteni: a fő célkitűzések szintjéről, a helyi projektötletgyűjtésből integrálva. HPME írható fel és forrás allokálható: ÚMVP III. falumegújítás, ÚMVP III. vidéki örökség megőrzése, LEADER közösségi célú fejlesztés, LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, LEADER rendezvény, LEADER képzés, LEADER tervek és tanulmányok. HPME írható fel, de forrás nem allokálható: ÚMVP III. mikrovállalkozás fejlesztés, ÚMVP III. turisztikai tevékenységek ösztönzése, LEADER területközi és nemzetközi együttműködés.

25 NEM LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyekhez kapcsolódóan HPME felírható 1. Falumegújító beruházások 2. Vidéki örökség fejlesztése 3. Turisztikai beruházások 4. Mikrovállalkozások beruházásai 5. Nemzetközi és térségközi együttműködés létesítése

26 Téma: Falumegújító beruházások Forrás: ÚMVP III. Falumegújítás és fejlesztés Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Önkormányzat Ifjúsági klub épületének külső felújítása 7 m Ft Önkormányzat Falu megújítás parkosítás, pihenőhely stb. 2 m Ft Önkormányzat "Pajta piac" kialakítása többfunkciós épület létrehozása 15 m Ft Önkormányzat Parkolóhelyek kialakítása a község középületeinél 5 m Ft Önkormányzat Településközpont, tér felújítás - üdvözlő kapu, utcabútorok, térburkolat 10 m Ft Önkormányzat Települési könyvtár vízközmű ellátása és külső felújítása 5 m Ft

27 Téma: Vidéki örökség fejlesztése (1) Forrás: ÚMVP III. Vidéki örökség megőrzése Benyújtó Önkormány zat Civil Civil Egyház község Önkormány zat Fejlesztési elképzelés Parasztház felújítása, hagyományőrző tevékenységek és a paraszti gazdálkodás helyben történő bemutatása Tájközponthoz kapcsolódó bemutatók felújítása, fejlesztése Gyógynövénybemutató kialakítása tájközponthoz kapcsolódóan Plébánia felújítása Műemlék szószék felújítása templomban Forrás igény 1,8 m Ft 2 m Ft 2 m Ft 27 m Ft 5 m Ft

28 Téma: Vidéki örökség fejlesztése (2) Forrás: ÚMVP III. Vidéki örökség megőrzése Benyújtó Önkormány zat Önkormány zat Önkormány zat Fejlesztési elképzelés Település központi terének rendezése, kilátó építés Település területén lévő források környezetének rendezése A szőlő útja - tematikus tanösvény táblákkal, marketing Forrás igény 2 m Ft 800 e Ft 3 m Ft Egyház község 1735 körül épített barokk parókia felújítása 10 m Ft Önkormány zat Tájház létesítése 40 m Ft

29 Téma: Turisztikai beruházások Forrás: ÚMVP III. Turisztikai tevékenységek ösztönzése Benyújtó Természete s személy Halastó kialakítása Fejlesztési elképzelés Forrás igény 80 m Ft Vállalkozás Kalandpark tó kialakítása 24 m Ft Vállalkozás Falusi szálláshely kialakítása 10 m Ft Vállalkozás Állatsimogató - ökoturisztikai fejlesztés - esőbeálló, út, szociális helyiségek 15 m Ft

30 Téma: Mikrovállalkozások beruházásai Forrás: ÚMVP III. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Vállalkozás Wellness-fitnessz központ fejlesztése 20 m Ft Civil Helyi termék üzlet 20 m Ft

31 Téma: Nemzetközi és térségközi együttműködés létesítése Forrás: Területközi és nemzetközi térségek közötti együttműködés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Határon átnyúló partnerség - közös projekt, rendezvények, marketing stb. Forrás igény 3 m Ft

32 LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyeket a Tervezői Csoport javasolt 1. Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása 2. Helyi termék előállításhoz kapcsolódó kisprojektek támogatása 3. Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése 4. Őshonos gyümölcsészetek létrejöttének ösztönzése 5. Fecskeházak kialakítása 6. Fecskeház központ létrehozása 7. Turisztikai információs pontok fejlesztése 8. Rendezvények infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 9. Kisrendezvények támogatása 10. Szakmai rendezvények támogatása

33 Téma: Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása (1) Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Természete s személy Fejlesztési elképzelés Hal és húsfeldolgozó kisüzem Forrás igény 6 m Ft Vállalkozó Gépbeszerzése méz és lekvárhoz 5 m Ft Vállalkozó Méhészeti támogatás 3 m Ft Vállalkozó Vállalkozó Gyümölcstároló vagy oldalozó mulcser nyesedékaprító Ökotermék piacra juttatása - bivaly és mangalica hús feldolgozása 11,5 m Ft 30 m Ft

34 Téma: Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása (2) Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Természete s személy Fejlesztési elképzelés Olajütő kisüzem - dióbél, szőlőmag, tökmag, napraforgómag Forrás igény 5 m Ft Vállalkozó Helyi termék feldolgozó létesítése - húsfeldolgozás helyiségei, eszközei 8 m Ft Vállalkozó Pálinkafőzde Optimálása - feldolgozás, bemutatás, forgalmazás 67 m Ft Vállalkozó Kézműves műhely és bemutató tér - fazekasműhely, bemutatóhelyiség, gépek 10 m Ft Vállalkozó Kisüzemi gyümölcslé előállító berendezés beszerzése 12 m Ft

35 Téma: Helyi termék előállításhoz kapcsolódó kisprojektek támogatása Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Természete s személy Természete s személy Fejlesztési elképzelés "Füves kert- I." Eszközbeszerzés helyi termék kínálat bővítéséhez Sajtkészítéshez köthető fejlesztések Forrás igény 500 e Ft 2 m Ft Vállalkozó Méhészet fejlesztés 1,5 m Ft Civil Kisüzemi aszalóberendezés beszerzése 1,5 m Ft

36 Téma: Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Vállalkozó Piactér kialakítás, bővítés 7 m Ft Szövetkeze t Vállalkozó Helyi termék kóstolók, bemutatók szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés Helyi termék csomagoláshoz kapcsolódó eszközök 1 m Ft 10 m Ft

37 Téma: Őshonos gyümölcsészetek létrejöttének ösztönzése Forrás: LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Önkormány zat Hagyományos gyümölcstermesztésen alapuló helyi termék előállítás 20 m Ft

38 Téma: Fecskeházak kialakítása Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Önkormány zat Önkormány zat Önkormány zat Fejlesztési elképzelés Fecskeházak kialakítása (2 db) Fecskeház kialakítása Települési fecskeház program Forrás igény 12 m Ft 5 m Ft 10 m Ft

39 Téma: Fecskeház központ létrehozása Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Térségi gyermek és ifjúsági centrum létrehozása Forrás igény 12 m Ft

40 Téma: Turisztikai információs pontok fejlesztése Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Önkormány zat Fejlesztési elképzelés Turisztikai információs iroda és közösségi ház infrastrukturális fejlesztése Forrás igény 3 m Ft

41 Téma: Rendezvények infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Társulás Fejlesztési elképzelés Rendezvények szervezését elősegítő infrastrukturális fejlesztés - 6x5 bemutatósátor, hőkályha, hangosítás Forrás igény 3 m Ft

42 Téma: Kisrendezvények támogatása Forrás: LEADER rendezvény Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Tömegsport rendezvények szervezése természeti értékek bemutatásával Forrás igény 250 e Ft

43 Téma: Szakmai rendezvények támogatása Forrás: LEADER rendezvény Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Falusi szállásadók és magánszállásadók képzése Forrás igény 3 m Ft

44 LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyeket a Tervezői Csoport NEM javasolt 1. Nagyrendezvények támogatása 2. Képzések szervezése 3. Helyi termékek népszerűsítése 4. Tanulmányok készítése 5. Megújuló energiát hasznosító mintaberuházások 6. Erdei iskolák fejlesztése 7. Szemléletformáló kampányok támogatása

45 Téma: Nagyrendezvények támogatása Forrás: LEADER rendezvény Benyújtó Természete s személy Fejlesztési elképzelés "Csigafesztivál - gasztronómia és kultúra Forrás igény 1275 e Ft

46 Téma: Képzések szervezése Forrás: LEADER képzés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Fenntartható gazdálkodás és a fenntartható életmód képzés a környezetünkért, a magasabb életminőségért, életminőségért, a hátrányos helyzet ellen - képzés lebonyolítása Forrás igény 1,2 m Ft

47 Téma: Helyi termékek népszerűsítése Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Helyi termék marketing - felpolcozott utánfutó, marketing eszközök Forrás igény 3 m Ft

48 Téma: Tanulmányok készítése Forrás: LEADER tervek és tanulmányok Benyújtó Civil Civil Civil Fejlesztési elképzelés Autonóm-ökológikus térségi vidékfejlesztési modellprogram kidolgozása Energetikai autonómiai megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata és programja Vízszükséglet csökkentésének és az alternatív vízforrások hasznosítása megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata és programja Forrás igény 5 m Ft 5 m Ft 5 m Ft

49 Téma: Megújuló energiát hasznosító mintaberuházások Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Ökológiai és Vidékfejlesztési Tájközpont fejlesztése Forrás igény 28,5 m Ft

50 Téma: Erdei iskolák fejlesztése Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés MADÁRLÁTTA Erdei Iskola fejlesztése Forrás igény 39 m Ft

51 Téma: Szemléletformáló kampányok támogatása Forrás: LEADER közösségi célú fejlesztés Benyújtó Civil Fejlesztési elképzelés Vándorkiállítások kialakítása az ökológiai szemléletformálás érdekében a tájközpont tevékenységéhez kapcsolódóan Forrás igény 4 m Ft

52 Projektek, amik nem fértek be egyik támogatható jogcímbe sem (1): Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Civil Civil Civil Civil Önkormány zat Állatmenhely kialakítása városban Térségi ivartalanítási akció az állatvédelmi program keretén belül Térségi turisztikai honlap Esély az egészségre, biztonságra kerékpárút, úszásoktatás, alkotótábor stb. Fajtagyűjtemény kialakítása, hagyományos fajták fölmérése, génmentés 9 m Ft 5 m Ft 4 m Ft 10 m Ft 800 e Ft

53 Projektek, amik nem fértek be egyik támogatható jogcímbe sem (2): Benyújtó Fejlesztési elképzelés Forrás igény Természete s személy Természete s személy Vállalkozó Vállalkozó Törpe vízi erőmű kialakítása Őshonos állatok beszerzése Aktív turizmus fogyatékkal élőknek elektromos kisautó beszerzés Törpe vízi erőmű - Megújuló energiaforrások használatával energiatermelés tervezése és prototípus készítése a Zala folyón Nincs adat 4 m Ft 2 m Ft 11 m Ft

54 NEM LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyekhez kapcsolódóan HPME felírható 1. Falumegújító beruházások (6 db projektötlet adatlap) 2. Vidéki örökség fejlesztése (10 db p.a.) 3. Turisztikai beruházások (4 db p.a.) 4. Mikrovállalkozások beruházásai (2 db p.a.) 5. Nemzetközi és térségközi együttműködés létesítése (1 db p.a.)

55 LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyeket a Tervezői Csoport javasolt 1. Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása (10 db p.a.) 2. Helyi termék előállításhoz kapcsolódó kisprojektek támogatása (4 db p.a.) 3. Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése (3 db p.a.) 4. Őshonos gyümölcsészetek létrejöttének ösztönzése (1 db p.a.) 5. Fecskeházak kialakítása (3 db p.a.) 6. Fecskeház központ létrehozása (1 db p.a.) 7. Turisztikai információs pontok fejlesztése (1 db p.a.) 8. Rendezvények infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (1 db p.a.) 9. Kisrendezvények támogatása (1 db p.a.) 10. Szakmai rendezvények támogatása (1 db p.a.)

56 LEADER-ből finanszírozott projektötlet csoportok, amelyeket a Tervezői Csoport NEM javasolt 1. Nagyrendezvények támogatása (1 db p.a.) 2. Képzések szervezése (1 db p.a.) 3. Helyi termékek népszerűsítése (1 db p.a.) 4. Tanulmányok készítése (3 db p.a.) 5. Megújuló energiát hasznosító mintaberuházások (1 db p.a.) 6. Erdei iskolák fejlesztése (1 db p.a.) 7. Szemléletformáló kampányok támogatása (1 db p.a.)

57 Projektek, amiket nem lehetett besorolni egy jogcímbe sem Ezáltal nem javasolt rájuk alapozott HPME-t készíteni Összesen 9 darab projektötlet adatlap

58 Köszönöm a figyelmet! Szabó Tibor Zala Termálvölgye Egyesület 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9., Tel.: 83/ , Fax: 83/ Honlap: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

LEADER a térségünkben

LEADER a térségünkben I. hírlevél 2011. december LEADER a térségünkben Almásháza, Alsópáhok, Batyk, Cserszegtomaj, Döbröce Dötk, Felsõpáhok, Hévíz, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbõ Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbõ,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. A HVS t érintő módosítások a 2009. évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

Rinya-Dráva Szövetség - LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Természetesen fejlődünk!

Rinya-Dráva Szövetség - LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Természetesen fejlődünk! Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Természetesen fejlődünk! Felülvizsgálva: 2013.05.29. Felülvizsgálva: 2011.05.26. Felülvizsgálva: 2009.10.27. Készült: 2008.07.03.

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ZEMPLÉNI TÁJAK HACS Zempléni Tájak Vidékfejlesztési

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Jóváhagyva: 2011.05.26. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe:... 2 1.2. A helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája Módosítva: 2011. 03. 11. 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

A NAGYKUNSÁGÉRT LEADER HELYI KÖZÖSSÉG HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. MÁJUS 30.

A NAGYKUNSÁGÉRT LEADER HELYI KÖZÖSSÉG HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. MÁJUS 30. A NAGYKUNSÁGÉRT LEADER HELYI KÖZÖSSÉG HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. MÁJUS 30. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A 2013-ra a térségünk

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával A F E J L Ő D É S K A P U J Á B A N C É L U N K A Z É L H E T Ő B B, V O N Z Ó B B J Ö V Ő! A B A K O N Y É S B A L A T O N K E L E T I K A P U J A L E A D E R H E L Y I A K C I Ó C S O P O R T H E L Y

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Az elérhetőbb jövő fejlesztése Jóváhagyva: 2013.04.10 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 4 I.1. A jövőképe... 4 I.2. Főbb célkitűzések:... 4 I.3. A felülvizsgálatának célja...

Részletesebben

1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló (2 oldal) 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A LEADER kistérség 30 településéből 28 település az Ózdi Kistérséghez

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2370 Dabas Szent István út 67. www.leaderkontakt.hu 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Fecskeház program bemutatása I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet Terület:

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Szinergia az élhető vidékért Felülvizsgálva: 2011.05.26. Felülvizsgálva: 2009.10.27. Készült: 2008.07.03. Szinergia Egyesület

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Zala Termálvölgye Egyesület 2008-ban alapított vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos lakossága részére AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Részletesebben