BIZTONSÁGI ADATLAP LHRP 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP LHRP 1"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP LHRP 1 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LHRP 1 ALKALMAZÁS: SKF korróziógátló zsír Gyártó/importőr: SKF Maintenance Products Cím: Postbus Irányítószám: NL-3430 BA Nieuwegein Ország: Hollandia Telefon: Fax: Kapcsolattartó: Ebbe Malmstedt, 2. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL No. Az alkotóelem neve EC no. CAS no. Koncentr. súlyt.% 1. Nafta (petróleum) nehéz hidrogénező finomitás. Alacsony forráspontú hidrogén kezelt nafta 2. Nafta (petróleum) nehéz hidrodesulfizált. Alacsony forráspontú hidrogén kezelt nafta Besorolás T; Kreft2, T; Kreft2, Báriumsók 1-5 Xn,20/22 4. Alapolajok nem specikált Jelölések: T+= nagyon mérgező, T=mérgező, C=korróziót okozó, Xn=káros, Xi=irritáló, E=robbanásra hajlamos, O=oxidálódó, F+=rendkívül gyúlékony, F= nagyon gyúlékony, N= környezetre veszélyes MEGJEGYZÉS AZ ALKOTÓRÉSZEKKEL KAPCSOLATBAN MEGJEGYZÉS AZ ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓAN Alapolaj - nem specifikált: DMSO tartalom < 3% DMSO tartalom < 3% Benzol < 0,1% 3. VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS VESZÉLYES EMBERI EGÉSZSÉG Belélegzése és lenyelése veszélyes. Beszívás vegyi tüdőgyulladást okozhat. Magas koncentrációban irritálhatja a légzőszervet és károsíthatja a központi idegrendszert. LHRP1_HU.doc 1

2 TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY Gyúlékony. Használat közben gyúlékony/robbanásveszélyes gázokat bocsájthat ki. hevításe robbanást okozhat. KÖRNYEZET A termék a környezetre káros anyagokat tartalmaz. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS BELÉLEGZÉS Az érintett személyt vigyük azonnal friss levegőre. A légutak irritációja, légzési nehézségek, fejfájás, fáradtság, hányinger és ájulás esetén forduljunk azonnal orvoshoz. Ha van rá lehetőség az orvosnak mutassuk meg ezt a termékleírást. BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS A bőrfelületet szappannal és vízzel azonnal mossuk le. A bőr kiszáradásának és repedezésének megakadályozására használjunk megfelelő kézápoló krémet. Ha az irritáció tartósan fennáll forduljunk orvoshoz. Lehetőség szerint mutassuk meg az orvosnak ezt a termékleírást. SZEMBEJUTÁS Azonnal öblítsük ki bő vízzel. Vegyük ki a kontaklencsét. Ha az irritáció tartósan fennáll, forduljunk orvoshoz. Lehetőség szerint mutassuk meg az orvosnak ezt a termékleírást. LENYELÉS Ne erőltessük a hányást. Ha mégis bekövetkezik, tartsuk a fejet alacsonyan, hogy a gyomorból feljövő anyag nehogy a tüdőbe kerüljön. A szájüreget alaposan öblítsük ki vízzel és az eszméletén lévő embernek adjunk sok tejet és vizet. Ha tünetek jelentkeznek forduljunk orvoshoz. Lehetőség szerint mutassuk meg az orvosnak ezt a termékleírást. 5. TŰZOLTÁS OLTÓANYAG Oltható vízzel, porral, habbal, homokkal és széndioxiddal HELYTELEN OLTÓANYAG Ne használjunk közvetlen vízsugarat, ami továbbterjesztheti a tüzet. TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY A tűz mérges gázokat szabadít fel. TŰZVÉDELMI VÉDŐFELSZERELÉS A veszélyes övezetbe való belépés előtt vegyünk fel védőfelszerelést. 6. BALESETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK SZEMÉLYVÉDELEM LHRP1_HU.doc 2

3 Dohányzás, tűz, hegesztés és szikra használata tilos. Kerüljük a szembe és légzőrendszerbe való bejutást, a bőrrel való érintkezést. KÖRNYEZETVÉDELEM Akadályozzuk meg a lefolyórendszerbe, ill. a közvetlen környezetbe való bejutást. ELTÁVOLÍTÁS Megfelelő tartályba gyűjtsük össze felszívó, nem- gyúlékony anyaggal. Ügyeljünk a tűz újbóli kialakulásának veszélyére, valamint a robbanásveszélyre. Tűzforrástól tartsuk távol Ne dohányozzunk. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS KEZELÉSI TANÁCSOK Kerüljük a gőzök belélegzését, a bőrrel és szemmel való érintkezést. Fontos a jó személyes higiénia. A bőr szennyeződése esetén azonnal mossuk le szappannal és vízzel. TÁROLÁS A tartályt tartsuk jól zárva. Az eredeti konténerben tároljuk, amit tartsunk jól szellőző helyen. 8. A KÁROS HATÁS MEGELŐZÉSE/SZEMÉLYVÉDELEM Anyag neve eset sz. Időtartam ppm mg/m3 Év megj. Báriumsók 8 óra 0, Olajköd, ásványi 8 óra 5, A KÁROS HATÁS MEGELŐZÉSE Kerüljük a gőzök belélegzését Gondoskodjunk a jó általános szellőzésről. Gőzképződéssel járó eljárásoknál biztosítsuk a megfelelő szellőzést. Fontos a jó személyes higiénia. A bőr szennyeződése esetén azonnal mossuk le szappannal és vízzel. A LÉGZŐSZERV VÉDELME Ha a szellőzés nem kielégítő, használjuk az A2/P2 szűrővel ellátott lélegeztető készüléket. Légzőkészülék portermeléssel járó műveletekhez. A SZEM VÉDELME Felfröccsenés veszélye esetén használjunk védőszemüveget és arcvédő maszkot. A KEZEK VÉDELME Használjunk megfelelő védőkesztyűt. VÉDŐRUHÁZAT Viseljünk megfelelő védőruházatot a bőrrel való érintkezés lehetőségének elkerülésére. Kötényt, vagy más könnyű védőruhát és csizmát. EGYÉB INFORMÁCIÓ Minden műszak végén, valamint étkezés és dohányzás előtt, WC használat után mossunk kezet. A szennyezett ruházatot tartsuk külön és újbóli használat előtt mossuk ki. LHRP1_HU.doc 3

4 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK FIZIKAI ÁLLAPOT SZÍN BARNA ILLAT JELLEGZETES OLDHATÓSÁG VÍZBEN NEM OLDÓDÓ OLVADÁSI PONT/TARTOMÁNY: SŰRŰSÉG 0,8 ROBB. HATÁR LEL-UEL %: 0,7-6,0 VÍZBEN OLDHATÓSÁG GŐZNYOMÁS: TELÍTETTSÉGI KONCENTRÁCIÓ BOMLÁSI HŐMÉRSÉKLET: REL.DENS.SAT.AIR (LEVEGŐ=1) PH OLDAT FORRÁSPONT/TARTOMÁNY: >100 C LOBBANÁSPONT 48 C PH KONCENTRÁCIÓ MOLEKULASÚLY: VISZKOZITÁS: 40 C <7 mm2/s GYULLADÁSPONT SZAGKÜSZÖBÉRTÉK REL. GÁZSŰRŰSÉG (LEVEGŐ=1) REL. PÁROLGÁSI SEBESSÉG LEVEGŐVEL VALÓ REAKCIÓKÉPESSÉG VÍZZEL VALÓ REAKCIÓ: 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ: STABILITÁS Normál hőmérsékleti viszonyok között stabil. KERÜLENDŐ ANYAGOK Kerüljük: az oxidáló anyagokat. VESZÉLYES LEBOMLÓ ANYAGOK Hő hatására mérgező gázok keletkeznek. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ BELÉGZÉS Belégzése káros. Magas koncentrációban a légzőszerv irritációját okozhatja és károsíthatja a központi idegrendszert. Kábító és altató hatása lehet, szédülést, émelygést, fejfájást és hányingert okozhat. Magas koncentráció esetén fennáll az eszméletvesztés esélye. BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS Irritáló lehet. Hosszabb ideig tartó és ismétlődő bőrpírt okozhat. SZEMBE JUTÁS Irritáló lehet, pirosodást és égő érzést okozhat. Rossz közérzetet válthat ki. Fájó érzést okoz. LENYELÉS Lenyelése káros. Fennáll az aspirációs tüdőgyulladás veszélye. A gyomron és a bélrendszeren át szívódik fel. Kábító és altató hatása lehet, szédülést, émelygést, fejfájást és hányingert okozhat. AKUT ÉS KRÓNIKUS MÉRGEZŐ HATÁS LHRP1_HU.doc 4

5 Károsíthatja a központi idegrendszert. Hosszan tartó és ismételt hatása komoly, tartós károsodást okozhat. 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT KÁROS HATÁS A termék káros a vízben lévő organizmusokra, a vizes környezetre hosszan tartó káros hatást okozhat. EGYÉB HATÁS Az olaj termékek a talajban és a vizbe n növelhetik a szennyezőanyag tartalmat. 13. ELTÁVOLÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Eltávolítását egyeztessük a környezetvédelmi mérnökkel és tartsuk be a helyi szabályokat. HULLADÉKOSZTÁLY EWX KÓD: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS: IGEN NEM N.A. UN NO. : 1993 PONTOS SZÁLLÍTÁSI MEGNEVEZÉS Gyúlékony folyadék, (terpentin helyettesítő) ADR/RID Osztály: 3 Csomagolás: Veszélyesség: 31 c Veszélyességi Id: IMDG Osztály: 3.3 Csomagolási csoport: II. Kockázat: EMS: 3-07 Tengeri szennyezőanyag: igen IATA Osztály: 3 Csomagolási csoport: III Kockázat: Címke: EGYÉB INFORMÁCIÓ 15. SZABÁLYOZÁSOK LHRP1_HU.doc 5

6 BESOROLÁS: VESZÉLYES EC BESOROLÁS IGEN NEM XXXX15-5 N.A. ÖSSZETÉTEL Nafta (kőolaj), hidrogénezett finomítású nehézolaj; alacsony forráspontú, hidrogén-kezelt nafta (30-60), nafta (kőolaj), hidrogén kéntelenített nehéz olaj; alacsony forráspontú, hidrogén-kezelt nafta (10-30), báriumsók (1-5) R-szövegek R10 Gyúlékony. R20/22 Belélegzés és lenyelés esetén káros, R65 ártalmas: lenyeléskor tüdőbetegséget okozhat. R 52/53 A termék káros a vízben lévő organizmusokra, a vizes környezetre hosszan tartó káros hatást okozhat. S-szövegek S7/9 A tartályt tartsuk szorosan lezárva és jól szellőző helyen. S16 Tűzforrástól tartsuk távol ne dohányozzunk. S23 A gázokat/gőzöket ne lélegezzük be (a megfelelő keletkező anyagok a gyártónak kell megadnia). S36 Viseljünk megfelelő védőruhát. S51 Csak jól szellőztetett helyen használjuk. S60Az anyag, ill. tartályának eltávolítása a veszélyes hulladékra vonatkozó szabályok szerint kell, hogy történjen. S62 lenyeléskor ne erőltessük a hányást: azonnal forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a tubust, vagy a címkét. REFERENCIÁK 67/548/EEC UTASÍTÁS, 1999/45/EC UTASÍTÁS, 88/379/EEC UTASÍTÁS, 75/442/EEC UTASÍTÁS, 2001/59/EC (28ATP) UTASÍTÁS, 91/155/EEC UTASÍTÁS 16.EGYÉB ADATOK ELADÓI INFORMÁCIÓ A jelen adatlapon szereplő információ aktuális adatainkat közli és legjobb tudásunk szerint pontos információt ad, amennyiben a terméket normál körülmények között, megfelelően kezelik és betartják a csomagoláson és/vagy a műszaki leírásban szereplő előírásokat. A termék más módon való, vagyis más anyaggal, vagy folyamattal együttes használata csak a felhasználó felelősségére történhet. MEGFELELŐ SZÖVEGEK LISTÁJA NO. R10 R-SZÖVEG GYÚLÉKONY R20/22 BELÉLEGZÉSE ÉS LENYELÉSE KÁROS. RÁKOT OKOZHAT. R45 R51/53 Mérgező a vízben lévő organizmusokra, a vizes környezetre hosszan tartó káros hatást okozhat. R52/53 Káros a vízben lévő organizmusokra, a vizes környezetre hosszan tartó káros hatást okozhat. LHRP1_HU.doc 6

7 R65 Ártalmas: lenyelés esetén tüdőbetegséget okozhat. KÉPZÉSI TANÁCS A felhasználót ki kell képezni a helyes eljárásra és meg kell ismerkednie jelen utasítás tartalmával. LHRP1_HU.doc 7

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ Utolsó módosítás: 2005. 12.14. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: ALKALMAZÁS: LAGD 125/ LAGD 60/ Kenőberendezés Gyártó/importőr:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.15. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/2013 1 / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1907/2006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék neve Termékkód Alkalmazás : AVERY DENNISON FLAT SURFACE CLEANER : CB1380001 : Tisztítószer. Ipari/intézeti felhasználásra. Szakember

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02-0115 Terméknév Tiszta anyag/elegy Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1.2 AZ anyag

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 12 NITRO hígító Kiállítás dátuma: 2012-9-12 Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma:2014-11-26 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ADATLAP A Zymo Research minden vásárló vagy ügyfél számára javasolja a biztonsági adatlap alapos/körültekintő áttanulmányozását a termékkel kapcsolatos veszélyek megismerése érdekében. Az olvasó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó szer A készítmény

Részletesebben

Anyag Biztonsági Adatlap

Anyag Biztonsági Adatlap Biztonsági Adatlap Létrehozatalának Dátuma: 2000-06-27 1.Készítmény és a Vállalat azonosítása: 1.1 Készítmény azonosítása: #03Átdolgozás Dátuma: 2008-09-09 Készítmény megnevezése: BRISTON CIPŐ DEO Spray

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA. A biztonsági adatlap kidolgozásáért felelős:

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA. A biztonsági adatlap kidolgozásáért felelős: Felülvizsgálat dátuma: 2009-10-29 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA 1/6 2009-10-29 A termék neve: A készítmény felhasználása: Motorolaj Kiszerelés mérete: Forgalmazó: Statoil

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 10 TESSAROL hígító Kiállítás dátuma: 2006-1-23 Felülvizsgálat sz:7 Felülvizsgálat dátuma:2014-8-22 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák A kiadás dátuma Verziószám

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Prista Ultra 5W-40 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Oldal: 1/(9) 1. Anyag / készítmény és vállalat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAP Q8 Rembrandt EP 00 1. TERMÉK ÉS GYÁRTÓ CÉG MEGNEVEZÉSE 2004-12-07 Készítmény neve: Q8 Rembrandt EP 00 Jelölése: NLGI No. 00 Használata: Kenőzsír Gyártó cég neve: Kuwait Petroleum

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID Felülvizsgálat dátuma 2022012 Hatályon kívül helyezés dátuma 23122011 1 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1072006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVERÉK ÉS A VÁLLALATVÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító

BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév A termék használata Eltávolítja a matricaragasztót, a gumiragasztót, a ragasztószalagot, a kátrány- és kenőolajfoltokat. Társaság/vállalat

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: A termék típusa: Sebességváltó olaj Gyártó neve: Shell International Petroleum Company Címe: London SE1 7NA

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév Cikkszám 281 REACH regisztrációs szám Nem alkalmazható Más azonosító jel 1.2. Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Husqvarna 2Stroke Oil

Részletesebben

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz 1.oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LARRIN WC PLUS MOUNTAIN CAS / EINECS-szám: Nem alkalmazható, a készítmény keverék. 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben