A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY"

Átírás

1 Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat engedélyezését az alábbi rendelettel szabályozza. A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed Mórahalom város közigazgatási területére. (2) Rendelkezései vonatkoznak minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, tevékenykednek. 1 (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: - a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. részére vásár- és piacszervezés céljára átadott területek használatára, - a közutak igazgatásáról szóló módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendeletben felsorolt nem közlekedési célú közúthasználatra A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY 2. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges. Engedélyes a közterület-használatot kizárólag jogerős közterület-használati engedély birtokában kezdheti meg. 2 (2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a) a közterületbe 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, valamint bármilyen reklámhordozó, megállító tábla elhelyezésére, 3 b) árusító és egyéb fülke (pl: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére, * Az július 1-én hatályos szövegnek a 16/1997.(XI.12.) KT. sz. rendelettel, a 12/1998.(IX.3.) KT. sz. rendelettel, a 17/2000. (VI. 2.) Kt. sz. rendelettel, valamint a 14/2001. (Iv. 26.) Kt. sz. rendelettel, a 26/2002. (XI. 28.) Kt. sz., a 7/2006. (III. 1.), 12/2008. (IV. 1.), 20/2008. (XI. 28.), 19/2010. (IX. 30.), 11/2011.(IV.28.), 18/2011. (IX.29.), 10/2012. (V.31.), 20/2012. (X.31.), a 28/2013. (VII. 25.) önkormányzati rendelettel módosított szövege. 1 A (3) bekezdés szövegét beépítette a 18/2011. (IX.29.) Ör. 2 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 3 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 1

2 c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő-állomás, iparvágány elhelyezésére, d) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozó helyek céljára, e) 4 f) alapzatos zászlórúd, köztárgyak elhelyezésére, árusító automata közterületen történő elhelyezésére, 5 g) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére, h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék építőipari gép, berendezés elhelyezésére, építési munkaterület létesítése, építéséhez szükséges anyagok, segédeszközök és szerkezetek lerakása, felvonulási épület elhelyezése esetén, ha a területhasználat a közlekedést, illetve a szabad kilátást nem akadályozza, és ha a területhasználat a 48 órát meghaladja. A 48 órát meg nem haladó közterület-használat 30 napon belüli ismétlődése, illetve törmelékek, hulladékok lerakása, elhelyezése esetén konténer kötelező igénybevételével történő területhasználat engedélyköteles a használat időtartamától függetlenül 6. i) alkalmi és mozgóbolti 7 árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, j) kerthelyiség vagy vendéglátó-ipari előkert (terasz) 8 céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport-, kulturális és cirkuszi rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, l) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl: meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására m) állandó jellegű létesítmények (tárlóakna, gabonatovábbító berendezés, járműmegőrző telep, stb.) elhelyezésére, n) tüzelő 7 napon túli tárolásához, o) lakodalmas sátor elhelyezése 9 p) 10 r) ingatlanra történő közmű csatlakozás, bekötővezeték létesítéséhez 11 s) közmű és egyéb vezeték (elektromos, gáz, víz, csatorna, távfűtő stb.) közterülethasználattal járó építése, karbantartása, nyomvonalas létesítmény kiépítése sz) az üzletet magában foglaló építmény közterületről látható homlokzatának ajtószárnyán, ablakszárnyán és lépcsőjén történő árubemutatásra, üzlete homlokzatával érintkező területet árubemutatás céljára szolgáló mozgatható állvány kihelyezéséhez t) az üzemképtelen, valamint az érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező járműveknek közterületen történő, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 59. (3) bekezdésében meghatározott időtartamot meghaladó időtartamú tárolására, 4 Az e) pontot hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 5 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 6 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 7 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 8 Beépítette a 18/2011. (IX.29.) Ör. 9 A bekezdés szövegét módosította a 18/2011. (IX.29.) Ör. 10 A p) pontot hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 11 Az s.-ty. pontokat beépítette a 18/2011. (IX.29.) Ör 2

3 ty) közhasználati dolog vagy tárgy (pl: költözködés során bútorok és háztartási felszerelések, konténerek, stb.) elhelyezése és tárolása esetén, feltéve, hogy a területhasználat a közlekedést nem akadályozza, továbbá ha a 24 órát meghaladja. (3) Nem kell közterület-használati engedély az alábbi esetekben, azonban a nem közterülethasználati engedélyköteles rendeltetésről eltérő használat bejelentési kötelezettség alá esik: 12 a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához, b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c) a közterületek, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, 13 e) közhasználati dolog vagy tárgy (pl: költözködés során bútorok és háztartási felszerelések, konténerek, stb.) rakodásához és tárolásához, feltéve, hogy az 24 óra időtartamot nem halad meg és a közlekedést nem akadályozza, f) tüzelő 7 napon belüli tárolásához, ha a közlekedést nem akadályozza, g) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamú lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja, h) nyomvonal jellegű létesítmények céljára, elkészítésüket követően, ha ez után nem zavarja a közterület rendeltetésszerű használatát i) közmű- és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, csatorna, stb.) halasztást nem tűrő hibaelhárítása, javítása 14 esetén. j) film- és televízió felvételre k) kerékpártárolók elhelyezéséhez 15 l) a 2.. (2) bekezdésében, valamint a 2.. (3) a)-k) pontjaiban fel nem sorolt, rendeltetéstől eltérő használat esetén (közterület részben vagy egészben történő elzárása, lezárása, eltorlaszolása) 16 (4) Nem helyezhető el reklámhordozó 17 és hirdetmény: a) baleseti gócnak tekintett útkereszteződés (Szegedi út és Röszkei út, Szent László park 18 ) előtt és után 30 m távolságon belül, b) közúti jelzőtábla tartóoszlopán, c) közparkban (kivéve önkormányzati hirdetőtábla), d) közterületeken álló fákon, padokon, e) emlékműveken, szobrokon, (5) Tilos árusítani: a) baleseti gócnak tekintett útkereszteződés (Szegedi út és Röszkei út, Szent László park 19 ) előtt és után 100 m távolságon belül, b) közparkokban 12 A 18/2011. (IX. 29) Ör-rel módosított szöveg 13 A 18/2011. (IX. 29) Ör-rel módosított szöveg 14 A 18/2011. (IX. 29) Ör-rel módosított szöveg 15 A 26/2002. (XI. 28.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 16 Módosította a 18/2011. (IX. 29) Ör 17 A 18/2011. (IX. 29) Ör-rel módosított szöveg 18 A 26/2002. (XI. 28.) kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 19 A 26/2002. XI. 28.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 3

4 20 (6) Közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendeletben meghatározott közterületen értékesíthető termékek árusíthatók. (7) A közterület-használat a) állandó jelleggel - határidő nélkül - vagy b) ideiglenes jelleggel - meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig - engedélyezhető. 21 (8) Nem helyezhető el helyhez kötött reklámhordozó a Millenniumi sétány mentén. A közterület filmforgatási célú használata 22 2/A. (1) A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselőtestületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen a Mórahalom Városi Önkormányzat és saját szervezetei (pl. intézményei, költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára, továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében, lakossági tájékoztatást szolgáló közérdekű információk rögzítése céljából végzett filmforgatás. (4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet. 2/B (1) Az Mgtv szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: a) az eredeti állapot helyreállítását, b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról, e) a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítésének folyamatos biztosítását, f) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót megjelentetését a helyi médiában, továbbá g) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. 2/C. 20 A 18/2011. (IX. 29) Ör. rendelettel módosított szöveg 21 Beépítette a 11/2011. (IV.28.) Ör., továbbá módosította a 18/2011.(IX.29.) Ör. 22 Az alcímet beépítette a 29/2013. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 4

5 (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. (2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. (3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. (4) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m 2 területet. (5) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterülethasználathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. (6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. (7) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. 2/D. (1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. (2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területnek számít a Dankó u.- Dobó u. - Bercsényi u. - Zákányszéki út - Mátyás király körút - Batthyány Lajos u. - Bethlen István u. - Balogh páter u. - József Attila u. - Szabadság u. - István király út - Szövetkezeti u. - Kölcsey u. - Röszkei út - Kissori út - Béke u. - Tömörkény u. - Szegedi út - Honvéd u. - Petőfi utca által határolt terület. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 3. (1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester 23 jogosult eljárni. (2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött építési munkával kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felől - az engedélyben - az építési (létesítési) engedély megadására külön jogszabályban meghatározott hatóság határoz. A SZAKHATÓSÁGOK KÖZREMŰKÖDÉSE 23 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 2. -nak megfelelően módosított szöveg. 5

6 4. (1) 24 (2) Közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátóipari, illetőleg kisipari tevékenység esetében a közterület-használati engedély megadásához az illetékes hatóság 25 hozzájárulása is szükséges. (3) Reklámhordozó vagy önálló reklámtartó építmény elhelyezésére irányuló kérelemhez a 20/2013. (IV.25.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti településképi bejelentési eljárás eredményeként született bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást kell mellékelni. Az igazolás hiányában vagy a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozat esetén a kérelmet el kell utasítani. 26 (4) A közút nem közlekedési célú igénybevételével járó közterület-használat engedélyezéséhez a közút kezelőjének engedélye szükséges (19/1994. (V.31.) KHVM sz. rendelet). AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 5. (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, írásban aki a közterületet használni kívánja. Üzemképtelen jármű tárolására engedélyt a jármű tulajdonosának, üzembentartójának kell kérnie. 27 (2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie. (3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie. (4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét, b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni, c) A közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.: vállalkozói igazolvány, iparjogosítvány, működési engedély) ismertetését, e) Helyszíni vázlatot, amelyen feltüntetik a használni kívánt közterületen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket, köztárgyakat és úttartozékokat, valamint zöldleltárt, illetve az igénybe veendő közterületet. Az 1:500 méretarányú helyszínrajzon fel kell tüntetni a felbontandó terület bejelölését. f) A garanciavállalási nyilatkozatot (5) Az engedély iráni kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító iratot. (6) A közterület-használat jellegétől függően a közterület-használati ügyekben eljáró szerv (továbbiakban eljáró szerv) 28 az e) pontban szereplő adatok becsatolásától eltekinthet. 24 Hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 25 A 26/2002. (XI. 28.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 26 Módosította a 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 27 A 18/2011. (IX.29.) Ör. rendelettel módosított szöveg. 28 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 3. -nak megfelelően módosított szöveg. 6

7 AZ ENGEDÉLY MEGADÁSA 6. (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a város összevont rendezési tervét, a városképi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok, és más szervek hozzájárulásában előírt követelményeket, és ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl: vállalkozói igazolvány stb.) fennállását is. (2) A közterület-használat - az 5. (3) bekezdésében említett esetben - csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető. (3) A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl.: gyümölcs - és zöldségárusítás, göngyöleg elhelyezése céljára) esetenként legfeljebb 1 évre (idényre, hónapra lehet engedélyt adni. (4) A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén engedély csak akkor adható, ha a) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl.: autóbuszvárakozófülke létesítése, építési munka végzése), b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges (pl.: idényjellegű árusítás, a településen igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó hirdetőberendezés) 29 (5) A (4) bekezdésben említett területeken a közterület-használat göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolása céljára nem engedélyezhető. 7. (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét, b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg hogy állandó jellegű, c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok, más szervek hozzájárulásában foglalt előírásokat, e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségén történő helyreállítására, valamint a használt közterület visszaadás előtti feltakarítására való kötelezettség előírását. f) figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterület - tartozékaival együtt (járda, útburkolatok, fák, csatornák, árkok, korlátok, építmények, úttartozékok)- mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul. Ha az engedélyes e kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes veszélyére és költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását. g) amennyiben a közút, járda igénybevétele során az érintett területnek több mint 60 %-át felbontják, az igénybevevő köteles az utat vagy a járdaszakaszt teljes szélességében, az 29 Módosította a 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7

8 eredeti burkolattal azonos módon újjáépíteni. Ha a bontás a felület %-át érinti a teljes felület zárórétegének újjáépítése kötelező. h) abban az esetben, ha a bontás a felület legfeljebb 25 %-át érinti, az igénybevevő a felbontott területet eredeti állapot szerint köteles helyreállítani. i) foltonkénti bontás esetén a felbontott területnél 50 %-kal nagyobb terület helyreállítása is előírható. j) figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy az önkormányzat műszaki ellenőrét köteles előzetesen értesíteni a helyreállítás ellenőrzése céljából. k) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját. (2) Az engedélyezett célú közterület-használat jogutódlásának engedélyezését kérni kell az engedélyező hatóságtól. (3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. (4) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben a) - szükség szerint - elő kell írni a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését, b) elő kell írni, hogy - ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogos közlekedés a másik oldalon levő járdára nem terelhető át - az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni. (5) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy közvetlen kézből vagy járműről történhet-e. (6) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: a) a kérelmezővel, b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, más szervekkel, a közterület felügyeletével megbízott személlyel c) 30 d) a Költségvetési és Adó Osztállyal, mint a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel. 31 AZ ENGEDÉLY ÉRVÉNYE 8. (1) Az engedély a) a meghatározott idő elteltéig, b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig c) a visszavonásig érvényes. (2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 30 Hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 31 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 4. -nak megfelelően módosított szöveg. 8

9 (3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 3 munkanappal korábban benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. 32 A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ 9. (1) Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni. (2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. (3) A közterület-használati díj az Önkormányzat költségvetését illeti meg. (4) A közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját a Képviselőtestület állapítja meg. A fizetendő közterület-használati díjat és megfizetésének módját az engedélyben az eljáró szerv 33 határozza meg. (5) A közterület-használati díjszabást a rendelet 1. sz. 34 melléklete tartalmazza. (6) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét kell számításba venni, cég-, cím-, és reklámhordozó 35, esetén annak felületét is. (7) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett naptári év, hó, nap, valamint m2, és fm egésznek számít. (8) A közterület-használati díjat Mórahalom város költségvetési elszámolási számlájára ( ) 36 kell befizetni a) ideiglenes jellegű közterület-használat esetén: - egy évnél rövidebb időtartamnál az engedély jogerőre emelkedésekor, - egy évnél hosszabb időtartamnál a tárgyév végéig (december 31.) esedékes díjat az engedély jogerőre emelkedésekor, a további díjakat minden év január 31-ig kell befizetni. b) állandó jellegű közterület-használat esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, azt követően a tárgyév január hó napjáig (évenként), a mindenkor érvényes közterület-használati díj január 1-i érvényességének megfelelően. c) A közterület-használati díj legkisebb mértéke 1000,- Ft-nál kevesebb nem lehet. MENTESSÉG A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL A bekezdést módosította a 19/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 33 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 5. (1) bek.-nek megfelelően módosított szöveg. 34 A 18/2011. (IX.29.) Ör. módosított szöveg 35 A 18/2011. (IX.29.) Ör. módosított szöveg 36 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 5. (3) bek.-nek megfelelően módosított szöveg. 37 A 26/2002. (XI. 28.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 9

10 (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, és létesítményeik elhelyezése, b) a közműveknek (elektromos-, gáz-, víz-, és csatornázási művek), valamint a köztisztasági feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítmények elhelyezése, c) a Magyar Posta postai és a távközlési szolgáltató 38 tevékenységével kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezése, d) a közforgalmú közúti szervek (vállalatok) a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése, e) alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezése, 39 f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek. (2) Külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre - a polgármester részben, vagy egészben felmentést adhat a közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól. Külön méltánylást érdemlő eset, ha a közterület-használat az önkormányzat közfeladat ellátáshoz, a város kulturális és gazdasági kapcsolatainak fejlődését elősegítő programokhoz szorosan kapcsolódik. Külön méltánylást érdemlő eset kérelmező esetében a fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. 40 (3) A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható részbeni vagy teljes felmentés, ha a kérelmező a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltakról eltérően használja. 41 A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE ÉS AZ ENGEDÉLY MEGVONÁSA 11. (1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére - kérelmére - másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani. (2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjában ismételten nem tesz eleget. (3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. (4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési (létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírták. 38 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 6. -nak megfelelően módosított szöveg. 39 A 18/2011. (IX.29.) Ör. rendelettel módosított szöveg 40 A 18/2011. (IX.29.) Ör. rendelettel módosított szöveg. 41 A 16/1997.(IX.12.) KT.sz.rend. 3. -nak megfelelően módosított szöveg. 10

11 (5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésében említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. A közterület engedély néküli használatának jogkövetkezményei 12. (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az eljáró szerv 42 felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. (2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére lehet kötelezni. A közterület felügyeletét ellátó személy engedély nélküli közterület-használat esetén helyszínbírságolási joggal bír. (3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - az eljáró szerv 43 a közterülethasználatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól. VEGYES ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 13. (1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 44 rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. (2) E rendelet alkalmazása szempontjából a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A közterület rendeltetése: a telkek térbeli kapcsolódásának, megközelítésének, a közúti és gyalogos közlekedés (új, járda stb.), a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés, a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének, a közművek elhelyezésének, zöldfelületek kialakításának biztosítása A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 7. -nak megfelelően módosított szöveg. 43 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 7. -nak megfelelően módosított szöveg. 44 A 27/2005. (XI. 1.) Ör. módosította 45 A 18/2011. (IX.29.) Ör.-rel módosított szöveg 11

12 b) Garanciavállalási nyilatkozat: Felelősségvállalás az e Rendeletben és az engedélyben foglaltak maradéktalan teljesítésére, melynek kötelező melléklete a közterület igénybevétele esetére kötött megállapodás. c) 46, 47 d) Közérdek: közérdeknek a város szabályozási tervével összhangban lévő olyan érdek minősül, amely a város lakosságának nagyobb részét érinti. 48 e) Árusító és egyéb fülke (pavilon): bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített, környezetébe illeszkedő földszintes építmény. f) Reklám: minden olyan vizuális, audiovizuális információ, mely - termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (továbbiakban: áru) használatára, elérhetőségére, értékesítésére vagy más módon történő igénybevételét előmozdítani törekszik, vagy arra felhív, - vállalkozási, illetve politikai tevékenységet végző személy, szervezet nevét, megjelölését, védjegyét, emblémáját, tevékenységét, a róla alkotott képet népszerűsíti, illetőleg - áru, vagy árujelző megismertetését mozdítja elő. g) Reklámhordozó: minden olyan vizuális vagy audiovizuális tárgy, eszköz, illetve berendezés, amelynek világító vagy nem világító felületén, vagy amelynek működése közben reklámnak, hirdetésnek minősülő információk jelennek meg. A reklámhordozók pl. a reklám célú üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, kirakatszekrény, konzolos, vagy önálló hirdetőberendezés, hirdetőeszköz, fényreklám, cégér-, információs-, irányító tábla, plakát stb. h) Megállító tábla: a két hirdetési oldalú, lábakon önállóan megálló, bármikor elmozdítható táblák i) Plakát: falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma a hordozóanyagtól függetlenül. j) Köztárgy: közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen álló művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, dísz- és szökőkút, pad, figyelmeztető és tájékoztató-irányító tábla, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertépítészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor k) Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) jármű. l) Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz A c. pontot hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 47 A c-d) pontot a 12/2008. (IV. 1.) Ör módosítása építette be 48 Az e-l) pontokat beépítette a 18/2011. (IX.29.) Ör. 49 Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V.31.) Ör 12

13 A RENDELET HATÁLYBALÉPÉSE 15. (1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az első fokon még el nem bírált, folyamatban lévő államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Mórahalom város Képviselőtestületének 2/1990. (XII.27.) KT. rendelete hatályát veszti. (3) E rendelet rendelkezései nem érintik a vásári és piaci helyhasználat engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos díj fizetésére vonatkozó külön rendelkezések hatályát E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Mórahalom, március 27. Nógrádi Zoltán sk. polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia sk. jegyző 50 A 16. -t beépítette a 25/2009. (X. 29.) Ör. 13

14 Mórahalom Város Képviselőtestületének 15/1994.(VI.3.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. melléklete 51 A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE A közterület-használat díj a/ A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla) 100 Ft/m2/hó b/ árusító és egyéb fülke, pavilon, 250 Ft/m2/hó - állandó jellegű létesítmények (pl: tárlóakna, gabonatovábbító berendezés, járműmegőrző telep) - árubemutatás céljára szolgáló mozgatható állvány kihelyezése c/ üzemanyagtöltő állomás, gázcseretelep 60 Ft/m2/hó d/ taxik állomáshelye 4000 Ft/m2/hó e/ reklámhordozó István király út Szeged felé vezető szakaszán 700 Ft/m2/hó Egyéb közigazgatási területen: 350 Ft/m2/hó megállító tábla 200 Ft/m2/hó f/ Városi rendezvény során árusítók, szolgáltatók kitelepülése 1000,-Ft/m2 g/ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, 100,-Ft/m2/hó tüzelő 7 napon túli tárolása esetén, közhasználati dolog és tárgy elhelyezés és tárolása esetén h/ idény jellegű árusításnál, alkalmi és mozgóárusításnál 1000 Ft/nap i/ kerthelyiség vagy vendéglátó-ipari előkert (terasz) céljára 600 Ft/m2/hó 52 j/ üzleti szállítás vagy rakodás, árurakodás 500 Ft/nap az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhely k/ ideiglenes jellegű létesítmény (felvonulási épület, lakodalmas sátor) 100Ft/m2 - mutatványos tevékenység, cirkusz 100 Ft/m2 51 A 20/2012. (X.31.) Ör.-rel módosított szöveg 5252 Módosította a 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14

15 l/ közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 10 Ft/m2/év m/ ingatlanra történő közmű csatlakozás bekötővezeték létesítéséhez 1000 Ft/hó n/ nyomvonalas létesítmények kiépítése esetén, ha az igénybe vett közterület - kiemelt terület (Szegedi út, István király út, Millenniumi sétány, Zákányszéki út, Röszkei út, Szövetkezeti utca, Szentháromság tér ) mentén 5000,-Ft/m2/nap - egyéb közigazgatási terület 100-, Ft/m2/nap o) árusító automata 1000 Ft/m2/hó p) üzemképtelen vagy érvénytelen hatósági jelzéssel ,- Ft/db/hó rendelkező jármű tárolása A közterülethasználati díj mértéke az ÁFÁ-t nem tartalmazza. 15

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005. (XII.13.) számú rendelete* A közterületek használatának rendjéről

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005. (XII.13.) számú rendelete* A közterületek használatának rendjéről Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2005. (XII.13.) számú rendelete* A közterületek használatának rendjéről Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról Módosítva:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról Fülöpháza

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete. Kistelek Város Képviselő-testülete 17/1994. (VI.30.) rendelete a közterület használatról

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete. Kistelek Város Képviselő-testülete 17/1994. (VI.30.) rendelete a közterület használatról Kistelek Város Képviselő-testülete 17/1994. (VI.30.) rendelete a közterület használatról 1 Kistelek Város Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2005. (I.25.) KKÖT. rendelete a közterület használat rendjéről (Egységes szerkezet)

Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2005. (I.25.) KKÖT. rendelete a közterület használat rendjéről (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2005. (I.25.) KKÖT. rendelete a közterület használat rendjéről (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról.

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól. (Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010.

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete a közterületek használatáról 2013. szeptember 30-i módosítást követően Egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzatának

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

a közterület-használatról, valamint az utcai ideiglenes zöldség-gyümölcs árusítás szabályairól

a közterület-használatról, valamint az utcai ideiglenes zöldség-gyümölcs árusítás szabályairól KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 22-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 6./2012./VIII.29./ ÖK. sz. r e n d e l e t e a közterület-használatról, valamint

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2005.

Részletesebben

Rendelet. Önkormány zati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormány zati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormány zati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2003.(IV.01.) Rendelet típusa: A lap Rendelet címe: A k özterület-használat engedély ezésév el k apcsolatos eljárásról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - 2 - A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről Monor Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hangony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete Zákány Község Képviselőtestületének 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete A közterület használat engedélyezéséről (Egységes szerkezetben) Zákány Község Képviselőtestülete

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kihirdetve: 2005. június 17. Nagy János jegyző megbízásából: Józan Judit aljegyző

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Szank községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használat általános rendjéről

Szank községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használat általános rendjéről Szank községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használat általános rendjéről Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

KEREKEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

KEREKEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról KEREKEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya. 2.. A közterület-használati engedély

1.. A rendelet hatálya. 2.. A közterület-használati engedély NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2003. (II.19.) rendelete (a 13/2004. (V.26.), a 4/2006. (II.22.), a 21/2006. (XII.06.), a 20/2008. (V.28.), a 24/2008. (IX.12.), a 10/2010. (VII.23.),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1994.(X. 17.) sz. rendelete egységes szerkezetben az 5/1998.(VI.29.) számú a 12/2005.(IX.1.) számú a 22/2005.(XII.20.) számú és a 12/2008.(VII.01.)

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.01.) Ör a közterület használatáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.01.) Ör a közterület használatáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.01.) Ör a közterület használatáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 9/2013. (IX. 02.) ÖR egységes szerkezetben.

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000. (XI. 28.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól a 9/2007.(VI.22.), 8/2008.(VI.20.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 32/2003.(XII. 18.) RENDELETTEL, A 32/2004.(X. 28.) RENDELETTEL, A 23/2005.(X.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestülete 21/2004. (XII.16.) számú r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestülete 21/2004. (XII.16.) számú r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete 21/2004. (XII.16.) számú r e n d e l e t e a közterület-használatról, valamint az utcai ideiglenes zöldség-gyümölcs árusítás szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati R E N D E L E T E a közterület használatáról, védelméről, díjáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.27. ) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő használatáról és a használat engedélyezéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (VII. 19.) rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestülete 21/2004. (XII.16.) számú r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestülete 21/2004. (XII.16.) számú r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete 21/2004. (XII.16.) számú r e n d e l e t e a közterület-használatról, valamint az utcai ideiglenes zöldség-gyümölcs árusítás szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Földeák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008./V.29./ rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjról

Földeák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008./V.29./ rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjról Földeák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008./V.29./ rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjról 1.. E rendelet hatálya kiterjed A rendelet hatálya a.) az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

1/8. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.. 2..

1/8. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.. 2.. 1/8 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a 44/2005. (X.28.) 1 és a 20/2009. (IX.30.) 2 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A közterület-használati hozzájárulás

A közterület-használati hozzájárulás ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK közterület használati hozzájárulásról szóló módosított 5/1996.(06.02.) rendelete egységes szerkezetben 1 A közterületek célszerű, gazdaságos, környezeti,

Részletesebben