László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve DEBRECEN 1972

2

3 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. SZERKESZTI: DANKÓ IMRE László Gyula: Medgyessy Ferenc életműve DEBRECEN, 1972

4 :

5 Medgyessy Ferenc ( ) a legnagyobb magyar szobrász, Debrecen szülötte. Néhány nagyigényű mú méltatja ugyan munkásságát, de nyilvánvaló, hogy a munkáival való elmélyültebb foglalkozás a jövő nemzedékekre vár. Munkájuk megkönnyítésére tesszük közzé annak a kis füzetnek, könyvecskének szövegét, amelybe Medgyessy évről évre bejegyezte az évi munkáját. A munkák közül nagyon sok lappang, nagy részük főként a vázlatok nemzeti gyűjteménnyé nyilvánított egykori műtermében van, a nagy művek jelentős része közgyűjteményben, illetőleg köztéren található. Néhány szót a könyvecske szövegének születéséről. Bár a munkák egy-egy éven belül sorszám szerint következnek, ez általában csak hozzávetőleges. Amint Medgyessy a szerzőnek elmondta, rendszerint szilveszter estéjén vette elő kis könyvecskéjét s adott számot magának az az évi termésről. Néha egy-egy mű elkerülte a figyelmét, nem került bele a jegyzékbe. Szövegközlésünk betűhív, tehát benne maradtak Medgyessy Ferenc jellegzetes rövidítései is. A jegyzéket tintával írta és szóról szóra közöljük, csak igen kevés részlet mindössze néhány szó maradt ki, mert ilyen vagy amolyan okból nem bírta a nyomdafestéket. Ez a közlés nem tünteti fel Medgyessy Ferenc halála után bekövetkezett változásokat, továbbá egy-egy szobor tulajdonosának szinte követhetetlen változását. Meg kell azt is jegyeznünk, hogy a Mester halála után a törékeny gipszek egy részét az özvegy bronzba öntetté, ami tehát a jegyzőkönyvben gipszként (gi) szerepel, az azóta időtálló bronzban is megvan. A jegyzőkönyv adatai ilyen esetben inkább a Mester halálakor megvolt állapotot tükrözik. Ezt az állapotot egyébként a Magyar Nemzeti Galéria munkatársainak 1958-ban felvett 33 sűrűn gépelt oldalas lelkiismeretes jegyzőkönyve is rögzíti. A jegyzőkönyvek elkészítésekor az özvegy és dr. Medgyessy Gábor volt a művészettörténészek segítségére. A művekre megfelelő a jegyzőkönyvvel egyező sorszámok kerültek, azonban sajnos - a ragasztó gyatra volta miatt ezek a sorszámok gyakran leváltak a szobrokról, úgyhogy amíg nem késő újra át kellene a hagyatékot leltározni. Azt is itt kell megjegyeznünk, hogy a művész halála után meglehetősen sok terrakotta készült a régi vagy újonnan csinált darabformákról, ezeket Medgyessy nem láthatta már, s ennek ellenőrzésére a terrakották hátlapján be van karcolva a készülésük éve. A kis jegyzőkönyvben amely az Országos Széchényi Könyvtár tulajdona a művek jegyzékén kívül még rövid önéletrajz, kitünte-

6 tések, köztéren álló szobrok jegyzéke is megtalálható, ezeket is betűhíven közöltem. A jegyzőkönyv adatai után, elég gyakran beszúrás következik. Ha ugyanis a hozzám írt vagy általam összegyűjtött levelezésből, vagy dr. Medgyessy Gábor emlékezéséből biztos emléke maradt annak, hogy Medgyessy nyilatkozott volna szobráról, akkor ez a hiteles szöveg LGy vagy MG zárójeles jelzéssel a mű után került, jelezvén ezzel is, hogy a szoborra vonatkozó nyilatkozat kinek nyomán került bele a szövegbe. (K) jellel jeleztem Koczogh Ákos gyűjteményét (Életemről, a művészetről. 1960), illetőleg a név kiírásával, ha valaki mástól van az idézet. Meghagytuk jellegzetes rövidítéseit is, amelyek közül az anyagra vonatkozók (gi gipsz, br bronz, terrak terrakotta) közérthetők, de sajnos pl. a keresztneveknél alkalmazott rövidítések csak hosszas utánajárással oldhatók fel. Szolgáljon ennek az oeuvre-katalógusnak közzététele a jövendő számára, Medgyessy Ferenc művészetének jobb, pontosabb megértésének alapjául. Nem lehetünk elég körültekintők e nagy nemzeti kincsünknek gondozásában. A hagyaték közkinccsé tételét szolgálja majd összegyűjtött levelezésének válogatott közlése is, amire egy-két éven belül ugyancsak sor kerül.

7 MEDGYESSY FERENC MÜVEI Hegedülő (terrakotta) 25 cm. M. Pali tulajd. 2. Vigyorgó fej, maszk (gi) 5 cm. (MG): önportré volt Lábom feje (gi), 1/2 nagys. Bender dr.nál. 2. Genersich fej (plasztilin), 15 cm. Ajtainál. 3. Vak ember feje (gi) 20 cm. vlgy) : Lyka Károlynál. 4. Gyermekfej (gi) 20 cm. Lykánál Mintázó orosz nő (agyag) 30 cm. Ajánd. Caraman Chymay hg. nő tulajd. 2. Vigyorgó öreg nő, fej (agyag) Caraman Chymay hg. nő tulajd. Rajzok a Julian akad.-ban, szobrok a Gr. Chaumière iskolában Paris. Rajzok az Acad. d. Beaux Arts-ban. H. Duchène családjánál (28. Rue de la Voûte, Paris). 1. Ülő kisgyerek (gi), Duchène. 2. Síró kisgyerek (gi), Duchène. 3. Síró kisgyerek fő (gi), Duchène tulajd. 4. Saskeselyű (gi) 25 cm. 5. Saskeselyű (gi) Duchène tulajd. 6. Kislány fő (gi) Ariette Duchène. (LGy) : Ariette Duchène kislány fej nem síró, csak bámészkodó. A tátott száj családi vonás volt náluk ".

8 7. Kislányfő (gi) Marthe Duchène. Az 1 9 szobrok H. Duchène tulajdonai cserébe 1 évi ellátás és lakásért, az 1907:1, 3, 4 is. 8. Fiú fej (gi) Raimond Duchène. 9. Férfi fej (gi) Henri Duchène. Normandia, Vire Calvados. 10. Ülő alak (gi) 40 cm. Mme Andrieux tulajd. (ajándék). 11. Férfi fej (gi) Prof. Gaussein tulajd. ajándék Vire Calvados, Normandia. 12. Női fej (gi) Alice Denari tulajd. ajándék. Avenue de l'orléans Ülő nő (gi) 40 cm, ruhás. Mme Lambert, ajándék. 14. Női fej (gi) Judith Lassale, ajándék Paris 1. Kislány fej. Ariette Duchène. Mégegyszer: Budapestre hoztam. 2. Férfi fej, relief (gi) Prof. Andrieux, a legelső munka amiért pénzt kaptam. Nagy büszkeség; Bpestre hoztam. 3. Héttagú család fejek (Duchène) plakett 21 cm. Legelső plakettek. 4. Női alak. ülő (gi) Mme. Duchène 40 cm. csere szobrok ellátásért. Februárban Parisból eljöttem, Budapest. 5. Férfi fej, relief (gi) Kasza Gyula, ajándék. 6. Női akt, ülő 50 cm. Legelső bronz. Dr. Szirmai Kálmán tulajdona. Élesd (300 kor) 7. Kislány fej (gi) 24 cm. Mike Anna. 8. Nevető lányka, fej, színezett (gi) Hajós Anna. 9. Frizterv a Morgue kapu fölé (gi) 1 m. összetört. (LGy) : Már nem emlékszem rá, legfeljebb arra, hogy rossz volt. A rajza jó darabig meg volt. Amikor előkerült befűtöttem vele. Évtizedig itt hányódott, míg egyszer befűtöttem vele. Ha volt benne valami jó, elég időm volt rá, felhasználni egyébre (nonum prematur in annum)" Férfifej (gi) a 16-os kórházban egy katonáról (később kőbe faragtam). 2. Tehervivő férfiakt (br) 40 cm. M. Gábor állott hozzá, később Mező Béla, dr. Entz Béla dr. tulajd. 200 kor. 3. Két női fej plakett (gi) Blanka, Margit, elveszett. 4. Öreg fej (gi) Weichselgärtner Vince. Ilona u. 6. (lakásért). 5. Kislány fej relief (gi) Furherr Magda 8 éves. Hár. J.-né, ajándék. 6. Dakszli 12 cm. 7. Kölyökszörny 20 cm. Legelső kőfaragás, majolika, többször eladtam. (L GY) : Legelső faragás, agyagminta után szabadon". Medgyessy elmondta, hogy kifejezéséhez, fintorához az indítást egy döglött macska adta, amelyet a Nagyerdőn öccsével együtt eltakartak levelekkel s naponta nézték, hogy dögbogarak, hangyák miként rágják le, néhány nap múlva szinte emberi kifejezésű lett a feje. Fényképen, ahol Medgyessy néz rá: Mi lesz velünk fiam?"

9 1909 Firenze 1 2. Két sírkőrelief: (Koszorúzó nő, 2) Két kislány. K. Minich tanár részére, nem kellett neki. Debrecen. 3. Debr. iparművészeti kiállítás érem 6,7 cm. Arany, ezüst, bronz. (60 kor). (LGy) : 58X70 mm. kvadrát forma. A művészet géniusza megkoszorúz egy üllőn vasat kalapáló munkást." 4. Menekülők (br) 7 8 db cm. Többször eladtam kor. Az előző évi férfifejjel először volt a Műcsarnok kiállításán. (LGy) : Az öcsém azt a címet adta neki, hogy beiratkozás az egyetemre (a legelső kezéből hiányzik az index.) Tíz férfiakt egymás hegyén hátán menekül egyirányban. Ágyban, betegen fekve, irigyelve néztem ablakon át, hogy dulakodnak a gyerekek. Bizsergő izmaimat nem tudtam máskép lecsillapítani, mint ezzel a plakettel." (MG) : Sok előzetes akt tanulmány után készítette, ő is áll hozzá modellt, részben pedig önmagát nézte Medgyessy tükörből. 5. Mező Béla dr. mellszobor (br) ajándék. Festmények: Játszó gyermekek erdő mellett. Elcserélte R. R. Ödön antik olasz képért Medvén ülő gyerek. 30 cm. 2 br. 1 kő. Vágó László tulajd kor. (LGy) : amikor, egyízben képét közölni akartam ezt írta Kihagynám MF". 2. Romulus és Remus (4 5 br), cm. 100 kor. ezüst. Perlesz tulajd. 3. Kis ülő nő (gi) cca 20 cm. 4. Pihenő nő, karrarai márvány 45 cm. Dr. Borbély László orvos tanár tulajd kor. 1 bronz Erdélyi K. fényképész tulajd. csere. (LGy):... contapostoja nem tetszett..." 5. Pihenő lány (gi) Karrarai márv. Démán Marci tulajd Ennek háromszoros nagyítását vette meg az állam 1934-ben 2000 p. Rengeteg terrakotta, bronzok. 6. Női fej, relief (kő). Gulyás Ilonka. Marosvásárhelyen, ajándék. (LGy) : Rárajzolás után faragtam a körvonal fokozatos mélyítésével (egyiptomi asszír szumír hettita módszer, önként jön) (f) Unokahúgom Gulyás Ilonka, term, után egyenest kőbe, orr, száj, szem, fül, haj egyforma magas, nyak, váll stb." Megjegyzés: a keltezés itt téves, mert a kövön (Bordy András tulajdona, Marosvásárhely) világosan olvasható az 191 l-es évszám. 7. Női fej (gi). Hapkéné, Marosvásárhely, ajándék. 8. Zoltán Herman feje (gi) Debrecen. Pb. Százados úti művésztelep. 9. Kádár Béla plakett (gi) csere.

10 10. Beszédes László karrikatúra (gi) ajánd. B.-né tulajd. 11. Léda-hattyú relief (kő) 17X27 cm. Móricz Zsigmond tulajd Táncoló női torzó (kő) 32. cm. Dóczy J. tulajd. (eladás) 2. Három grácia, relief (gi) terrakotta, bronzok cm. 3. Szőke Imre fej (gi) 4. Groteszk térdeplő (terrak) 27 cm. 5. Kövér gondolkodó nő, 41 cm (gi. terrak. később br). Bartha Károly tulajd ben, 1920-ban 1. 1/2 nagys. piszkei kőből, később ennek változata: Borosnyai síremlék 1935:4. (MG): Véletlen kompozíció, a modell önként foglalta el a legplasztikusabb pózt. 6. Groteszk váza, egy férfi és két nő alak (gi) 23 cm. (LGy) :... ma is tetszik. Szerettem volna tál tartónak, de nem jutottam vele tovább. Talán majd egyszer." (1947) 7. Bagoly (gi) 23 cm. Nagyilonda. 8. Móricz Istvánné (gi) Nagyilonda, ajánd Művészházi érem (Dávid Góliát fej) arany, ezüst, bronz díj. eladás. 2. Szegh. Dezsőné fej (kis gi), csere 4 kis fotel. 3. Nagy kerti váza 180 (cm). Zsuk gr. Teleki Géza tulajd. Eladás ellátásért. 4. Bethlen Gáborka, mellszobor (kő) Eladás 600 kor. Zsuk. 5. Táncolók relief. 70/36 cm. Gi. Művészház nagydíj nyertese 1000 kor. (Szacelláry díj). Bronzban: Fővárosi Múzeum, megvette házbér fejében. Debrecen város tulajd. gipszben, 3 4 br. terrak. (LGy) : Mikor leraktam, akkor vettem észre mit csináltam. Aztán már tudva javítgattam" írta arra a megjegyzésemre, hogy a mozdulatok egymásból bomlanak ki. (MG): Buszia Eteí szép, fiatal délszláv típusú, több éven át állandó modellje után készítette. 6. Esterházy Manóné Batthyányi Aliz plakett (ón, br). Főváros, állam tulajd. Rendelő Telkes Pál meg. Többször eladtam 50 p. 7. Párzó macskák (br) 18/17 cm. 100 p. 8. Kis gnóm (br) 17 cm. 60 p. 9. Női akt relief (kő) cca 40/22 cm. Tamás Henrik tulajd Gonda Béláné mellszobor (gi) ajándék. 2. Kenyeres Sándorné mellszobor 1/2 nagys. (gi), nevető nő Hallósi két gyermek, fej 1/2 nagys. csere.

11 5. Ritter Ignác gyereke feje (gi) 200 kor. R. Rónaiéknál, Kaposvár. 6. Janus_, férfi-női alak (kő) 120 cm a szakállas öreg Rippl-Rónai nagybátyja. (LGy): Rippl-R.-éknél nyaraltam. Megfaragtam kerti díszül a R. R. nagybátyját rajzaim után. Érdekes feje volt. Kimaradt egy csomó kő hátul. Le kellett volna vágni, nyári melegben unalmas volt. Inkább faragtam belőle egy egyiptomi nőt." 7. Rippl-Rónai fej (kő) csere, ajándék. 8. Női akt (kő) cca 1 m. 9. Lovagló gyerekek (relief, kő) cca 1 m ajánd. 10. Márvány női maszk cca 20 cm. Kellner Dezsőék tulajd. csere török imaszőnyegért. 11. Térdeplő női akt (márv) cca 30 cm. Hutflesz A. tulajd. Később Vásárhelyi Lajos pü. főtanácsos. Pauler u. 11. csere. 12. Súroló asszony cm. (LGy) :... hajtott... környezetem gyűlölése is. A súroló asszony feneke egyenesen nekik szólt. Gondolhatod kiknek. Feneke mutatás: mint Szi. Mer. Pál a Majális"-án. A műterem kulcslyukon keresztül, néztem és lestem minden mozdulatát a folyosót súroló nőnek (ha kinyitom az ajtót, tán megzavartam volna.) Előbb a falra, aztán papírt kapva rajzoltam sebes kapásból 4 5 mozdulatot elölről, oldalt, hátulról. Ebből már lehetett mintázni." Kérdésemre, hogy mikor készült, mert többfajta dátumról tudok: Plasztilinben kezdtem el Abba maradt, 1914-ben jött a háború, én meg mentem, 1917-ben szabadságom alatt elkészült." (MG) mondta LGy.-nak, hogy először a látványnak megfelelő karcsú testtel és végtagokkal mintázta meg bátyja a mozdulatot, nem volt vele megelégedve egyikük sem. Egy hét múlva, amikor újra elment, már megvolt ez a vaskos figura. Később Medgyessy Nagy Gézának elmondta, hogy a súroló : asszony lába valójában a saját lába. Császárvadász korában a sok hegymászástól lett ilyen vastag. 13. Dárdai E. bankigaz. plakett (ezüst) 50 kor. 1. Piéta, kompozíció (gi) Debrecen (LGy) : Kb 40X25 cm. Félkör fülkébe terveztem. Faliszobor." 2. Körmendi három gyereke. Kompozíció, agyagban maradt a háború kitörése miatt, 1919-ben márványba faragtam. 3. Körmendiné fej (agyag) 4. Körmendi Bandi (vörös márv) 5. Kellner Géza, fej (kis gi) ajánd. 6. Dr. Kiss Ödön fej (gi) később br, 50. kor. 7. Női akt (gi) cca 70 cm. 8. Retteghy Margit (agyag) cca 20 cm. 9. Kürthy György, fej (gi) ajánd. (LGy) : Pihenő, álló fiatal, kövérkés lány. Gipszben eladtam, nem készült el."

12 10. Erotikus kompozíció. C. per os. 29 cm. br. többször eladva 100 p. (LGy) Képzeljünk el egy embernagyságú keresztespókot, amint 8 lábával ide-oda mozgolódik. Megdöbbentő plasztika. Rajzvázlatok után. Kolozsvár." 11. Erotikus kompozíció. C. per os. (br) csere. 12. Ülő kisfiú (gi) Gerő sebész tulajd. 1 2 nagys Kis lovas 22'22 cm. br. Szépműv. Múz. tulajd sok bronz, 120, 150, 220 p. 2. Szávits Kornél ezredes feje (gi) ajánd. 1 2 nagys. 3. Mosakodó, guggoló nő (br). A halicsi kórházban készült diphteria betegségben fekve. 60 p. (MG-nak VII. 15) Vagy három hétre mégis kórházba kerültem (Halics) enteritissei, amely időt ehhez hasonló kompozíciók csinálására használtam fel. Van egy guggoló női aktom is. Szobor mossa a Háborús benyomás Stanislauból." 1916 Podhajce 1. Sipka jelvény (Ersatz u. Werkstätten Gruppe), bronz ajánd. 2. Párzó egerek (sok gi. terrak. br.) 3. Párzó alakok (fa) vázlat. (LGy) Ugorkás üvegbe fogdostam össze 6 8 egeret. Egymás hátára másztak boglya formában, hogy a legfelső kiugorhassék. Bámultam ezt a szolidaritást. De az egymásra mászásból egyéb is eszembe jutott. Rajzoltam is. aztán mintáztam is." (LGy) Ragasztott fa szétvált. Nem lett kész elkallódott." 4. Síremlék, relief, dragonyos tiszt (kő). Német katonatiszt vette. Ez az egyik sírkövem, most csinálom a harmadikat de azon már egész alakok vannak és nem egyesek részére, hanem nagyobb ütközetek emlékére készülnek." 5. Síremlék, magyar ornamentika (kő) 6. Síremlék, haldokló akt és női alak (kő) ott maradt, 1 2 nagys. 7. Gránátvető (kő) 3. m. félbemaradt. (LGy azonos-e a későbbi sárospataki emlékkel?) Nem azonos. Nem sikerült volna. Jó, hogy abbamaradt." 8 9. Kúttervek (alabástrom) 10. Frigyes fhg. relief (gi) ajánd. erre jött a Signum Laudis kardokkal. 11. Farkas kapitány, lovas (gi) karrikatúra. Zsidacow 12. Női fej (kő) Ljukov Danilovica tulajd. Csere egy ukrán varrottasért. 10

13 1. Ágaskodó lovas (gi, br) 300 p Brzezany (Péter J.) Lengyelországban az első világháború alatt csináltam. A menetelések idején mindig a lovas szakaszparancsnokok mellett jártam és figyeltem a ló járását, izmainak játékát. Egyszer aztán megmintáztam, mert a háború alatt is főleg csak rajzoltam és mintáztam." 2. Elesett hősök oszlopa a Lysonián. Közvetlen közel az orosz fronthoz (100 lépésnyire) nagy ködben állítottuk fel, futó árokban húztuk előre. Csudálkozhattak az oroszok, mikor a köd eloszlott reggelre. III. 17. Budapest. 3. Síremlék a Kerepesi temetőben Lengyel Béla egyet, tanár (3000 kor?) (LGY) Kissé indiai, lefolyó drapériával." 4. Szoptató anya (márv.) Szépművészeti Múz. tulajd. 1/2 szeres nagyítás, 1 dr. Gróh Ede tulajd. 1 piszkei kő Rippl-Rónai tulajd. 1 m nagys. Főváros tulajd. Néhány bronz. (LGy kérdése Archipenkoról) A tömegek kontraposztjával és függőleges tagolásával meglepőt hozott. Az anya" szobromban is van belőle. De én már tartalmat kellett, hogy adjak neki." 5. Kislányom feje (gi). 6. Térdeplő kis női akt (br) 17 cm. 100 p. 7. Vetkőződő női akt (gi). 8. Vetkőződő női akt (márvány) vázlat, 1 m Cornions és Gröz-ben sok síremlék terv a katonai temető részére, amelyek sohasem készültek el, általános leszerelés miatt. (MG-nak, aug. 18.) Én jelenleg itt csinálok vázlatot az itten körül elesett debr.i 39-esek temetőjébe jövő hadiemlékről.'' (LGy) 8 10 db. architektúra, relief és kőszobor is, a tervek tovább forrottak, variálódtak." Rauch Krisztina, plakett (br) 30 cm. 2. Kellner Ilona, fej (agyag) 1/2 nagys. 3. Gondolkodó nő (piszkei kő) cca 60 cm. az 1911-inek 1/2 szeres nagyítása kor. Strasser J. tulajd. a másik 800 kor. Bíró Béla Szeged tulajd. 1940: Szépművészeti Múz. tulajd. 4. Engels fej 2 m (gi) a Tanácsköztársaság rendelése, összetörték kor. (LGy) az 1919-es május 1-i felvonuláshoz Szigeti Jancsi, mellszob. (márvány) cca 40 cm. Elad. 2. Démán M.-né fej (gi) 300 kor.

14 3. Kellner Évi, fej 8 9 éves (br) a Főváros megvette 300 p. 4. Kellner Marika, egész alak, 8 éves (gi) Elad. (MG) ízületeinek a lazasága tetszett benne, ami a kölyökkutyáknál van meg. Egyébként nem tetszett Medgyessynek. csak ezért mintázta meg. 5. Üjlaki Nagy Árpád, akt (gi) 63 cm. 6. Davidovics Györgyné, ülő nő (gi) 54 cm. Később homokkő, elad. Később az állam vette meg a berlini Collegium Hungaricum számára márványból 1200 p. (LGy) A festett gipsz szobor Magyary Kossá Gyuláék tulajdona Bp. V. Alkotmány u. 16. Ennek alapján faragtatta meg Medgyessyné férje halála után Bátki Lajos kőszobrász- Lszal márványból Rippl-Rónai plakett (ón. br). Később 1934-ben a Szépműv. Múz. vásárolta meg. (Medgyessy levele Prokopius Bélához) Bronz 6 példány, a 2. ik. sz. redukció útján készült 1/3 nagyságban, a többi eredeti nagyságú/' 2. önportré plakett 10X10 cm. Gáti Fülöp 2000 kor. Szépműv. Múz. sok bronz, terrakotta. 3. Schulhof Aranka plakett (gi) elad. 4. Dr. Sándor István neje, síremlék relief az újpesti temetőben 36/50 cm. kő. (LGy) ma a Nemzeti Galéria tulajdona. 5. Dr. Láng István fia, síremlék relief a debreceni kath. temetőben. Ijjazó fiú akt. 74/48 cm. Rovásírással a sírkőlapon (haraszti kő). A síremléket nem láttam, öccse szerint a beírás téves, meri karikázó fiú van rajta. 6. Fortuna istennő relief, a Fortuna 9. sz ház falára (cement) 180 cm. A Pesti Hírlap képes melléklete, mint múlt századi régiséget mutatta be a többi várbeli fali domborművek közt. 7. Körmendi János torzó, cca 50 cm Magyari Béláné, álló nő (gi) 65 cm. 2. Szörnyeteg (agyag) 23 cm. 3. Magyari Béláné ülő (gi) cca 60 cm. széncsere. 4. Nagy képkeret ornamentika Kernstock Károly képéhez (gi), Dr. Strasser József tulajd. Jávor u. 11 a. Elad. 5. Dr. Csics Rózsi (maszk) agyag. 6. Lovas szobor (gi, br) Ilm. Egy bronz a Nagyhegyen Piroska utcai villa előtt, a tul. Démán M. rendelte 1000 kor. értékben. A debreceni Múz. tulajd. az 1915-ös kis lovas változata. Barta Károly aktkiállítás a Műcsarnokban díjnyertese 500 p. Ernst Lajos díjnyertes a KUT kiállításon 500 p.

15 7. Két farkas (gi) cca 15/20 cm. Elad. 8. Kis lovas (gi) cca 15 cm. (LGy) ülő és álló farkas." Balett táncosnő. Krampera Ilona (br) 2 db. 48 cm. Csere. 2. Hősi emlék Vásárosbérc községnek (műkő). Lovas huszár relief, cca 60/60 cm. 3. Hősi emlék Vaskútnak (műkő). Támaszkodó baka. 4. Álló női akt, támaszkodó (terrak. br) 50 cm. Az 1934-évi veneziai kiállításon Mussolini megvette 300 p-ért, 1931-ben a Déri Múzeum. 5. Táncoló férfi (nő húzza) relief cm. 6. Táncoló nő (férfi fújja) relief cm. Lévay Gyula rend. Többször csere, eladás, terrakották. (LGy) A nyolc szeglet nem tetszett. Már le is faragtam. De így kívánta az adott terület (rendelés)."' Kérdésemre, hogy önarckép lappang benne: Miért csak lappang, mikor teljesen magamról mintáztam talán más világítás jobban mutatja. A táncoló domborműpár íi szögét 4 szögűre fűrészeltem, amúgy rendelték előbb egy-egy szekrény falába." 7. Női torzó, a támaszkodó nő változata (gi) cca 30 cm. Ajándék. 8. Hősi emlék Hete községnek, kis turulmadár (br). 9. Kandalló dísz, szörnyeteg (vörösréz domdorítás) cca Lévay Gyula albertfalvi lakásában. 10. Táncoló nő (br) 2 db. Dr. Gróh E. és Jakobovics J. tulajd. 600 p. 11. Pechán József síreml. az újverbászi temetőben (kő) kb p-ért. Támaszkodó nő. Gyalázatosul elfaragták ezt a követ, előre le (ki) nagyolás címén a Sauer János kőfaragó emberei. Nem tudtak pontozni, csak lenagyolták, azt is rosszul meg akartam szökni, de kérve kértek, ne hagyjam ott őket a... -ban. Kinn a temetőben felállítva próbáltam nagy kínnal kihozni valamit belőle nem sikerülhetett. (MG-nak írt lap XI. 7.) A faragás kész. plakettnak még 2 3 nap kell." 12. Lévay Gy. karrikatúra (agyag) cca 25 cm. Három db. pasztellkép: a) Pihenő ló kikötve egy fához (Czellár F. tulajd.) b) Heti vásár, gyümölcs (Gábor Pál tulajd.) c) A verbászi határ dombról nézve Isaszegi hősi emlék (műkő), tószegi hősi emlék (műkő) a kellő ugyanaz. Két baka, az egyik összeroskadva. 2. Kovács Miksa síremlék a városi zsidó temetőben (márvány). 3. Korsó, majom (terrak) 18 cm. 4. Vakarózó macska (terrak) 18 cm. 5. Endre Béláné, ülő kövér nő (gi). Ajánd. Szelőczey J. tulajd.

16 6. Wirth Márton dr. neje, ülő nő 61 31, márvány 64 cm. Pénz és csere. (LGy) Színezett gipsze Gámán Károlynál Virág u. 3. rovásírásos felirattal. Hódmezővásárhely 7. Vészi Arthur dr. ügyvéd, egész alak, római szónok (br) 67 cm. háromszoros nagyítása sóskúti kőből a Nemzeti Színház oszlop darabjából. 8. Gádor Pálné, magyar menyecske, álló nő (gi) 65 cm. csere. 9. Kövér asszony, gyertyatartó (terrak.) csere. 10. Kályhaterv állatokkal (terrak) 36 cm. 11. Váza állatreliefekkel (terrak) Lévay Gy.nek. Elad Jakobovics Jenőné és gyermeke (br) 2 db. cca 60 cm. Egyik széncsere, másik elad. 300 p. (LGy) Az egyik jelenleg Révész István tulajdonában. 2. Szilágyi Bandi, fej (br) kokszcsere. 3. Kállaii Lajosné, fej (br) 3 db. a) megvette a Főváros, b. c) Kállai László, egyiket ellopták. 4. Anya és gyermeke, relief (gi) az eredeti budatétényi kő elpusztult, Lévay Gyulának 81/68 cm. (LGy) Ennek a reliefnek története a következő: Adva van egy 6m.es betonuszoda Endre Béláné asszony éves Sára lánya most kezd úszni. Nehezen indul el. Az anyja az uszoda szélén ülve unszolja: csak tovább! na még! Végre sikerült végig úsznia a 6 m. t. Mikor kimászik, az anyja örömében magához öleli. Na kislányom, csakhogy sikerült!" Én sebes kapásból lekaptam a furcsa jelenetet. Pár évre rá megfaragtam, de olyan puha kőből, hogy semmi finomabb vonalat ki nem vághattam, úgy omlott a kő. Ezért lett ilyen darabos. A kő elpusztult a gipszbeöntés alatt. A gipsz szétnyomta." 5. Lovas, relief (kő) Lévaynak 68 cm. a puha kő szétment, elpusztult. 6. Sebesült akt (gi) 1 m. 7. Kállai síremlék a farkasréti temetőben Atléta, akt. Lágler Géza (gi, terrak) 75 cm. 2. Móricz Zsigmondné síremléke a kerepesi úti temetőben, Álló nő. (kő) 39. parcella p. Móricz Zsigmond túlfizette 100 p-vel. (Móricz Zs. levele MF-nek, XI. 9.): Kedves Barátom! Légy szíves a síremlék tervet hagyd függőben, míg megjövök. Pénteken itt leszek valószínűleg. Az oszlop formával nem vagyok kibékülve. Vagy virágkosár, vagy egy női alak! Szeretettel ölel barátod Móricz. 3. Jakobovics H. plakett (br) 19/21 cm. kokszcsere. 4. Szilágyi Emiiné, álló alak (gi) cca 70 cm. kokszcsere.

17 Álló férfi akt, halászfiúval (kő) életnagys. A Főváros rendelte a Széchenyi fürdőnek. 2. Álló női akt, korsós nő (műkő) életnagys. A főváros rendelte a Széchenyi fürdőnek. 3. Móricz Zsigmond fej (gi). (K) Itt van a Móricz Zsigmond fej. Az ő robusztus, magabízó, derűs magyar feje nagyon kínálkozott nekem, hogy megfaragjam és kihasználjam a kőnek.. az önként jelentkező nagyszerű adottságait, az ő jellemzésére" ötven éves korában végre kötélnek állt. Megengedte, hogy agyagba mintázzam, képmást készítsek róla. Kijárt a műterembe. Nyáron aztán kőbe faragtam.. de ezt már Leányfalun, úgy hogy odaköltöztem hozzájuk. Ott ült modellt a nagy diófa alatt. Sokat mulatott rajtam, hogy sohasem oda sújtottam a vésővel, ahová nézésem után gondolta." (Füstös István lejegyzése.) 4. Táncolók, három alak (műkő) 100,60 cm. Rabinovszkyék tánciskolájának falára Hősi emlék tervek. 7. Női akt. férfi alakot levágnám róla.'" Szőcs József leányának síremléke a farkasréti temetőben. Liliomot tépő leány (ruskicai márv.). 2. Dr. Bene Ernőné, fej (gi) Ady Endre emlék tervek (gi). 6. Jakobovics Pista fej (br). Elad. 7. Három párka, terv (gi) Debrecennek Kút tervek Debrecennek Schlotter Frigyesné, álló nő (márv) 72 cm. Debrecenben Ülő női és férfi alak a debreceni Déri Múzeumnak (gi) 40 cm. 4. Lovas alak az 1917-ben készült ágaskodó lóhoz (br) cca cm. Somló (Dante tulajd.), csere. 5. Álló huszár (hősi emlék terv) gi. 6. Trombitáló Hungária (gi) hősi emlék terv. 7. IV. Béla király. Terv. (gi) 50 cm. Pályázat a honv. min. részére, nem nyert. 100 p. 8. Vágó Lajosné (gi) 72 cm. Később márvány. 78 cm. Tátrafüreden. Ellátásért, pénz. 9. Álló nő (gi) életnagys. összetörtem. 10. Ülő nő (fekvő) a debreceni Múzeumnak (gi) cca 40 cm. Kalappal. Luby Margit tulajdona. 30 p.

18 11. Szana Zsigmond síremléke a temesvári zsidó temetőben (ruskicai márv. 290 mázsa p. 12. Pátzay Pálné, fej (gi). 13. Katona István mellszobor (br). A szegedi pantheon részére. 5 4 nagys. Száll V p. ; (Zsirkay Jánosnénak dec. 15.): Szegeden is van egy munkám, ha nem is valami különös, az emlékcsarnokban van Katona István jezsuita, nagy magyar történettudós és író mellszobra (bronz)." 1930 Két férfi, két női alak 240 $0 cm. a debreceni Déri Múzeum elé (br). Egy férfi, egy nő száll. V. 22.'a másik kettő X. 14. Darabja 7000 p. száll p. Gipszbeöntés db. 120 p. bröntés 3400 p ben Grand Prix a párisi kiállításon. (K) Kissé készületlenül találtak a debreceni nagy ülő bronzok. Azt hittem jámborul, hogy szót kell fogadnom a határidő betartással. Négy nagy (270X280-as) alak megmintázásával fél év alatt készen kellett lennem ( től, VI. 30-ig)... Szerintem legalább egy teljes év kellett hozzá. Ha,hibák vannak rajta, ki vállalja érte a felelősséget? Én-e?". (MG): A szobrok felrakásában MF barátja Kóbor Elek segítkezett. (LGy) Néprajz: Idegen híján az öcsémről kezdtem, sürgősség miatt magamról folytattam". Régészet: A húgom fiatalkori képe, Fejből is tudom." IX. 4-én kelt sajátkezű árajánlata még 2.30X160X77 cm-es kőszobrokról szól XII. 24.-én kötelezi magát, hogy 4 db. 2.34X160X77 cm-es bronzszobor közül évi április hó 15-ig, augusztus hó l-ig a helyszínen átvehetp. (1930. V. 26 MG-nak) : Állandó búcsújárás van a 2 szoborhoz." -., 5. Turáni lovas (gi) 60 cm. > 6. Szenes Béla síremléke a rákosi zsidó temetőbén (ruskicai márv,) ; 320 cm p. Ï Síremlék relief Minich tanár. sírboltjához (aranyozott br.) Elmenők'.' és Feltámadók" 48/64 cm. (LGy) A Minich sír e. 2 táblája nem nagy élmény volt számomra. Csináltam kötelességből mert M. sok jót tett velem az elindulásomnál." 1 3. Emlékplakett (br) 17 cm. Bécsben. 4. Tóth Árpád relief a debreceni Ady Társaság részére Négy prédikátor pályázat a debreceni központi egyetemhez. Méliusz P., Szenczi Molnár A. (1000 p. díj) Komáromi Csipkés Gy., Huszár Gál 45 cm. 9. Temetőszobor pályázat Debrecennek Kút tervek Debrecennek (gi).. ' - '..

19 14. Álló női akt (gi) 75 cm. Később háromszoros nagyításban (kő) a Szépműv. Múzeum vásárolta meg 2000 p ben Meier-Gräfe ajánlatára. A Nemzeti Színház sóskúti oszlopkövéből. Később visszakértem és haraszti kőbe faragtam, újra átdolgoztam, kijavítva kicseréltem 1936-ban. 15. Síremlékszobor (gi) 190 cm. Dóczy J. Nem vette át, de fizetett 500 p-t. 16. Takács Mihály 3 gyermek (gi), cca cm ben márv p. csere is. Szinyei nagydíj a Déri Múzeum négy ülő szobrára Anya, nagyítás (haraszti kő) 100 cm. A Főváros rendelte Négy darab Kálvária stáció terv a főváros részére. Lechner rendelte a Rezső téri templomhoz (gi) cm. nem rendelték meg. 6. Wiener Tibor dr. gör. keleti pap kislánya. Mellszobor (haraszti kő) Hódmezővásárhely, 300 p. 7. Batovics kislány, fej (gi) Derzsi megfaragta, csere. 8. Steiner Elza, fej (gi) csere. 10. Rácz Lajos dr. síremléke a debreceni izr. temetőben (haraszti kő) Magvető relief p. (Téves bejegyzés: a szobor a Köztemetőben van!) Gárdonyi pályázat (gi) A 3-as huszárok hősi emlék terve (gi) lovas relief cm Hősi emlék a debreceni kollégium diákjai részére, a kollégium falába (br) cm p. (LGy) (megjegyzése arra, amit így fogalmaztam: művészi tartalomban szegényes, nem belső kényszer műve, hanem a tudásé): Való igaz! Nem ís tetszik. A balra haladás oka: a fegyverek kézben való elhelyezésére alkalmasabb volta!,, 2 5. A debreceni Nemzeti Bank részére négy kuporgó akt (gi) terv Kolozsvári homokkő. Kőbe faragva (LGy) Álló alak nem töltötte volna ki a teret. Több álló alak olyan kicsi lett volna, hogy 8 m. magasból elveszett volna." A debr.i nemz. bank fali szobrai erőszakolt dolgok. 8 m. magosra kellett rakni kis figurákat. A tervező építész két balkezű rendelkezése folytán Természetes, hogy zsugorítva kellett adnom az alakokat, hogy mennél jobban látszódjanak alulról. Ezért van a vastagságuk is. Faragás közben folyton leszaladgáltam az utcára az emeletről, megnézni, látszik-e már valami egyáltalán." 6 8. Két női fej és egy öreg parasztférfi 60 cm. Kolozsvári homokkő, a debreceni Nemzeti Bank oldalán. 9. Komondor (gi) hortobágyi. A Déri múzeumnak, cca csere. (LGy) Ez a komondor vizitelt nálunk minden nap. Így jutott a megörökítésre." 10. Bauer-Bánócziné (gi) cca 45 cm. csere.

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény

Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény Rákosmentét ábrázoló kortárs fotókkal gyarapodott a helytörténeti gyűjtemény Vannak olyan kiállítások, amelyeknél jóformán lehetetlen tárgyakat használni, illusztrációként csak dokumentum vagy képes ábrázolás

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894) KOSSUTH LAJOS (Monok, 1802 Torinó, 1894) Kossuth Lajos jogász, újságíró, politikus, államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális viszonyok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Csángóföldön jártunk. fotókiállítás megtekinthetô a Könyvtár Galériájában, nyitvatartási idôben 2005. augusztus végéig.

MEGHÍVÓ. Csángóföldön jártunk. fotókiállítás megtekinthetô a Könyvtár Galériájában, nyitvatartási idôben 2005. augusztus végéig. 2005. július Ára: 150 Ft XI. évfolyam 7. szám,,ne higgye Szentséged, hogy csak egynéhány szétszórt és ideodavándorolt magyarról van szó. Sok magyar család van, kik egész helységeket tartanak megszállva,

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

MÉSZÁROS DEZSÔ (1923 2003) SZOBRÁSZMÛVÉSZ

MÉSZÁROS DEZSÔ (1923 2003) SZOBRÁSZMÛVÉSZ MÉSZÁROS DEZSÔ (1923 2003) SZOBRÁSZMÛVÉSZ Fotó: Dr. Körmendi Anna Wehner Tibor MÉSZÁROS DEZSÔ (1923 2003) szobrászmûvész 2005 Visegrád, Áprily-völgy, 2003 AZ ANYAG ÉS AZ ISTENEK KÖZÖTTI JEL: SZOBOR Az

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása FAZEKAS MIHÁLY A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA I. A karcagi múzeum alapítása A karcagi múzeum alapításának történetéről sokan írtak már. Ezek a kutatók - Péter László, Balassa Iván, S. Kovács

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Készült a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Derkovits-kutatócsoportja és az MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet Tudománytörténeti

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

Halotti beszéd a hulló leveleknek

Halotti beszéd a hulló leveleknek A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 120 Ft XII. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2005. november Halotti beszéd a hulló leveleknek Látjátok feleim, hogy mik vagyunk?

Részletesebben

2. Forduló Történelem és tudomány. Megoldások. I. Mindenütt ismerik

2. Forduló Történelem és tudomány. Megoldások. I. Mindenütt ismerik 2. Forduló Történelem és tudomány Megoldások I. Mindenütt ismerik Az első fordulóban messze földön híres művészek és sportolók alakját, alkotásait idézzük meg. Olvassátok el figyelmesen a bevezető szövegeket,

Részletesebben

Wass Albert Karácsonyi vers

Wass Albert Karácsonyi vers 2005. december Ára: 200 Ft XI. évfolyam 12. szám Wass Albert Karácsonyi vers Elindul újra a mese! Fényt porzik gyémánt szekere! Minden csillag egy kereke! Ezeregy angyal száll vele! Jön, emberek, jön,

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

EGY ÚJ KORSZAK KEZDETE

EGY ÚJ KORSZAK KEZDETE XXVII. évfolyam 5. szám 2012. március 9. KÖZÉLETI LAP MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN Ára: 150 forint www.szerencsihirek.hu EGY ÚJ KORSZAK KEZDETE A Szerencsi Hírek megújításá nak gondolata

Részletesebben

A székelyudvarhelyi. Emlékezés Parkja

A székelyudvarhelyi. Emlékezés Parkja A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja Ábel Alapítvány 2006 A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kiadványterv: Blaskó János Balázs A fényképeket

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva

Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR. élete képekben és dokumentumokban. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva 87 Én + Te = Mi III /2 BIELICZKY JOÓ SÁNDOR élete képekben és dokumentumokban Összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Bieliczkyné Buzás Éva Gyermekkori és utolsó fényképe 88 Utunk irányát magunkban

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

Balekká vált nemzedék?

Balekká vált nemzedék? 30 Könyvbemutató EKOSZ - EMTE Balekká vált nemzedék? Réhon József saját és korosztálya sorsának alakulásáról ír új könyvében. (A szerzõ Belényesen született 1931-ben, családja 1940-ben a II. bécsi döntés

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 29. 2011. Kortes-tál (Helytörténeti Gyűjtemény) (dr. Németh László ajándéka)

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 29. 2011. Kortes-tál (Helytörténeti Gyűjtemény) (dr. Németh László ajándéka) FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 29. 2011. Kortes-tál (Helytörténeti Gyűjtemény) (dr. Németh László ajándéka) A Brázay-villa Tüdős Klára "Fény és árnyék" című filmjében, 1943

Részletesebben

Március 15-re emlékezünk

Március 15-re emlékezünk A keresztény nemzeti gondolat hírnöke V. évfolyam 3. szám http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ 1998. március Március 15-re emlékezünk A régi Pilvax kávéház 2 Az endrődi honvédek: 58. Honvédzászlóalj Vécsey

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. VII. évfolyam 1. szám, 2006. április. Kedves Tagtársak, Barátaink! Idei első Forgó számunkban örömmel jelentem, hogy ismét elnyertük a

Részletesebben