László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve DEBRECEN 1972

2

3 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. SZERKESZTI: DANKÓ IMRE László Gyula: Medgyessy Ferenc életműve DEBRECEN, 1972

4 :

5 Medgyessy Ferenc ( ) a legnagyobb magyar szobrász, Debrecen szülötte. Néhány nagyigényű mú méltatja ugyan munkásságát, de nyilvánvaló, hogy a munkáival való elmélyültebb foglalkozás a jövő nemzedékekre vár. Munkájuk megkönnyítésére tesszük közzé annak a kis füzetnek, könyvecskének szövegét, amelybe Medgyessy évről évre bejegyezte az évi munkáját. A munkák közül nagyon sok lappang, nagy részük főként a vázlatok nemzeti gyűjteménnyé nyilvánított egykori műtermében van, a nagy művek jelentős része közgyűjteményben, illetőleg köztéren található. Néhány szót a könyvecske szövegének születéséről. Bár a munkák egy-egy éven belül sorszám szerint következnek, ez általában csak hozzávetőleges. Amint Medgyessy a szerzőnek elmondta, rendszerint szilveszter estéjén vette elő kis könyvecskéjét s adott számot magának az az évi termésről. Néha egy-egy mű elkerülte a figyelmét, nem került bele a jegyzékbe. Szövegközlésünk betűhív, tehát benne maradtak Medgyessy Ferenc jellegzetes rövidítései is. A jegyzéket tintával írta és szóról szóra közöljük, csak igen kevés részlet mindössze néhány szó maradt ki, mert ilyen vagy amolyan okból nem bírta a nyomdafestéket. Ez a közlés nem tünteti fel Medgyessy Ferenc halála után bekövetkezett változásokat, továbbá egy-egy szobor tulajdonosának szinte követhetetlen változását. Meg kell azt is jegyeznünk, hogy a Mester halála után a törékeny gipszek egy részét az özvegy bronzba öntetté, ami tehát a jegyzőkönyvben gipszként (gi) szerepel, az azóta időtálló bronzban is megvan. A jegyzőkönyv adatai ilyen esetben inkább a Mester halálakor megvolt állapotot tükrözik. Ezt az állapotot egyébként a Magyar Nemzeti Galéria munkatársainak 1958-ban felvett 33 sűrűn gépelt oldalas lelkiismeretes jegyzőkönyve is rögzíti. A jegyzőkönyvek elkészítésekor az özvegy és dr. Medgyessy Gábor volt a művészettörténészek segítségére. A művekre megfelelő a jegyzőkönyvvel egyező sorszámok kerültek, azonban sajnos - a ragasztó gyatra volta miatt ezek a sorszámok gyakran leváltak a szobrokról, úgyhogy amíg nem késő újra át kellene a hagyatékot leltározni. Azt is itt kell megjegyeznünk, hogy a művész halála után meglehetősen sok terrakotta készült a régi vagy újonnan csinált darabformákról, ezeket Medgyessy nem láthatta már, s ennek ellenőrzésére a terrakották hátlapján be van karcolva a készülésük éve. A kis jegyzőkönyvben amely az Országos Széchényi Könyvtár tulajdona a művek jegyzékén kívül még rövid önéletrajz, kitünte-

6 tések, köztéren álló szobrok jegyzéke is megtalálható, ezeket is betűhíven közöltem. A jegyzőkönyv adatai után, elég gyakran beszúrás következik. Ha ugyanis a hozzám írt vagy általam összegyűjtött levelezésből, vagy dr. Medgyessy Gábor emlékezéséből biztos emléke maradt annak, hogy Medgyessy nyilatkozott volna szobráról, akkor ez a hiteles szöveg LGy vagy MG zárójeles jelzéssel a mű után került, jelezvén ezzel is, hogy a szoborra vonatkozó nyilatkozat kinek nyomán került bele a szövegbe. (K) jellel jeleztem Koczogh Ákos gyűjteményét (Életemről, a művészetről. 1960), illetőleg a név kiírásával, ha valaki mástól van az idézet. Meghagytuk jellegzetes rövidítéseit is, amelyek közül az anyagra vonatkozók (gi gipsz, br bronz, terrak terrakotta) közérthetők, de sajnos pl. a keresztneveknél alkalmazott rövidítések csak hosszas utánajárással oldhatók fel. Szolgáljon ennek az oeuvre-katalógusnak közzététele a jövendő számára, Medgyessy Ferenc művészetének jobb, pontosabb megértésének alapjául. Nem lehetünk elég körültekintők e nagy nemzeti kincsünknek gondozásában. A hagyaték közkinccsé tételét szolgálja majd összegyűjtött levelezésének válogatott közlése is, amire egy-két éven belül ugyancsak sor kerül.

7 MEDGYESSY FERENC MÜVEI Hegedülő (terrakotta) 25 cm. M. Pali tulajd. 2. Vigyorgó fej, maszk (gi) 5 cm. (MG): önportré volt Lábom feje (gi), 1/2 nagys. Bender dr.nál. 2. Genersich fej (plasztilin), 15 cm. Ajtainál. 3. Vak ember feje (gi) 20 cm. vlgy) : Lyka Károlynál. 4. Gyermekfej (gi) 20 cm. Lykánál Mintázó orosz nő (agyag) 30 cm. Ajánd. Caraman Chymay hg. nő tulajd. 2. Vigyorgó öreg nő, fej (agyag) Caraman Chymay hg. nő tulajd. Rajzok a Julian akad.-ban, szobrok a Gr. Chaumière iskolában Paris. Rajzok az Acad. d. Beaux Arts-ban. H. Duchène családjánál (28. Rue de la Voûte, Paris). 1. Ülő kisgyerek (gi), Duchène. 2. Síró kisgyerek (gi), Duchène. 3. Síró kisgyerek fő (gi), Duchène tulajd. 4. Saskeselyű (gi) 25 cm. 5. Saskeselyű (gi) Duchène tulajd. 6. Kislány fő (gi) Ariette Duchène. (LGy) : Ariette Duchène kislány fej nem síró, csak bámészkodó. A tátott száj családi vonás volt náluk ".

8 7. Kislányfő (gi) Marthe Duchène. Az 1 9 szobrok H. Duchène tulajdonai cserébe 1 évi ellátás és lakásért, az 1907:1, 3, 4 is. 8. Fiú fej (gi) Raimond Duchène. 9. Férfi fej (gi) Henri Duchène. Normandia, Vire Calvados. 10. Ülő alak (gi) 40 cm. Mme Andrieux tulajd. (ajándék). 11. Férfi fej (gi) Prof. Gaussein tulajd. ajándék Vire Calvados, Normandia. 12. Női fej (gi) Alice Denari tulajd. ajándék. Avenue de l'orléans Ülő nő (gi) 40 cm, ruhás. Mme Lambert, ajándék. 14. Női fej (gi) Judith Lassale, ajándék Paris 1. Kislány fej. Ariette Duchène. Mégegyszer: Budapestre hoztam. 2. Férfi fej, relief (gi) Prof. Andrieux, a legelső munka amiért pénzt kaptam. Nagy büszkeség; Bpestre hoztam. 3. Héttagú család fejek (Duchène) plakett 21 cm. Legelső plakettek. 4. Női alak. ülő (gi) Mme. Duchène 40 cm. csere szobrok ellátásért. Februárban Parisból eljöttem, Budapest. 5. Férfi fej, relief (gi) Kasza Gyula, ajándék. 6. Női akt, ülő 50 cm. Legelső bronz. Dr. Szirmai Kálmán tulajdona. Élesd (300 kor) 7. Kislány fej (gi) 24 cm. Mike Anna. 8. Nevető lányka, fej, színezett (gi) Hajós Anna. 9. Frizterv a Morgue kapu fölé (gi) 1 m. összetört. (LGy) : Már nem emlékszem rá, legfeljebb arra, hogy rossz volt. A rajza jó darabig meg volt. Amikor előkerült befűtöttem vele. Évtizedig itt hányódott, míg egyszer befűtöttem vele. Ha volt benne valami jó, elég időm volt rá, felhasználni egyébre (nonum prematur in annum)" Férfifej (gi) a 16-os kórházban egy katonáról (később kőbe faragtam). 2. Tehervivő férfiakt (br) 40 cm. M. Gábor állott hozzá, később Mező Béla, dr. Entz Béla dr. tulajd. 200 kor. 3. Két női fej plakett (gi) Blanka, Margit, elveszett. 4. Öreg fej (gi) Weichselgärtner Vince. Ilona u. 6. (lakásért). 5. Kislány fej relief (gi) Furherr Magda 8 éves. Hár. J.-né, ajándék. 6. Dakszli 12 cm. 7. Kölyökszörny 20 cm. Legelső kőfaragás, majolika, többször eladtam. (L GY) : Legelső faragás, agyagminta után szabadon". Medgyessy elmondta, hogy kifejezéséhez, fintorához az indítást egy döglött macska adta, amelyet a Nagyerdőn öccsével együtt eltakartak levelekkel s naponta nézték, hogy dögbogarak, hangyák miként rágják le, néhány nap múlva szinte emberi kifejezésű lett a feje. Fényképen, ahol Medgyessy néz rá: Mi lesz velünk fiam?"

9 1909 Firenze 1 2. Két sírkőrelief: (Koszorúzó nő, 2) Két kislány. K. Minich tanár részére, nem kellett neki. Debrecen. 3. Debr. iparművészeti kiállítás érem 6,7 cm. Arany, ezüst, bronz. (60 kor). (LGy) : 58X70 mm. kvadrát forma. A művészet géniusza megkoszorúz egy üllőn vasat kalapáló munkást." 4. Menekülők (br) 7 8 db cm. Többször eladtam kor. Az előző évi férfifejjel először volt a Műcsarnok kiállításán. (LGy) : Az öcsém azt a címet adta neki, hogy beiratkozás az egyetemre (a legelső kezéből hiányzik az index.) Tíz férfiakt egymás hegyén hátán menekül egyirányban. Ágyban, betegen fekve, irigyelve néztem ablakon át, hogy dulakodnak a gyerekek. Bizsergő izmaimat nem tudtam máskép lecsillapítani, mint ezzel a plakettel." (MG) : Sok előzetes akt tanulmány után készítette, ő is áll hozzá modellt, részben pedig önmagát nézte Medgyessy tükörből. 5. Mező Béla dr. mellszobor (br) ajándék. Festmények: Játszó gyermekek erdő mellett. Elcserélte R. R. Ödön antik olasz képért Medvén ülő gyerek. 30 cm. 2 br. 1 kő. Vágó László tulajd kor. (LGy) : amikor, egyízben képét közölni akartam ezt írta Kihagynám MF". 2. Romulus és Remus (4 5 br), cm. 100 kor. ezüst. Perlesz tulajd. 3. Kis ülő nő (gi) cca 20 cm. 4. Pihenő nő, karrarai márvány 45 cm. Dr. Borbély László orvos tanár tulajd kor. 1 bronz Erdélyi K. fényképész tulajd. csere. (LGy):... contapostoja nem tetszett..." 5. Pihenő lány (gi) Karrarai márv. Démán Marci tulajd Ennek háromszoros nagyítását vette meg az állam 1934-ben 2000 p. Rengeteg terrakotta, bronzok. 6. Női fej, relief (kő). Gulyás Ilonka. Marosvásárhelyen, ajándék. (LGy) : Rárajzolás után faragtam a körvonal fokozatos mélyítésével (egyiptomi asszír szumír hettita módszer, önként jön) (f) Unokahúgom Gulyás Ilonka, term, után egyenest kőbe, orr, száj, szem, fül, haj egyforma magas, nyak, váll stb." Megjegyzés: a keltezés itt téves, mert a kövön (Bordy András tulajdona, Marosvásárhely) világosan olvasható az 191 l-es évszám. 7. Női fej (gi). Hapkéné, Marosvásárhely, ajándék. 8. Zoltán Herman feje (gi) Debrecen. Pb. Százados úti művésztelep. 9. Kádár Béla plakett (gi) csere.

10 10. Beszédes László karrikatúra (gi) ajánd. B.-né tulajd. 11. Léda-hattyú relief (kő) 17X27 cm. Móricz Zsigmond tulajd Táncoló női torzó (kő) 32. cm. Dóczy J. tulajd. (eladás) 2. Három grácia, relief (gi) terrakotta, bronzok cm. 3. Szőke Imre fej (gi) 4. Groteszk térdeplő (terrak) 27 cm. 5. Kövér gondolkodó nő, 41 cm (gi. terrak. később br). Bartha Károly tulajd ben, 1920-ban 1. 1/2 nagys. piszkei kőből, később ennek változata: Borosnyai síremlék 1935:4. (MG): Véletlen kompozíció, a modell önként foglalta el a legplasztikusabb pózt. 6. Groteszk váza, egy férfi és két nő alak (gi) 23 cm. (LGy) :... ma is tetszik. Szerettem volna tál tartónak, de nem jutottam vele tovább. Talán majd egyszer." (1947) 7. Bagoly (gi) 23 cm. Nagyilonda. 8. Móricz Istvánné (gi) Nagyilonda, ajánd Művészházi érem (Dávid Góliát fej) arany, ezüst, bronz díj. eladás. 2. Szegh. Dezsőné fej (kis gi), csere 4 kis fotel. 3. Nagy kerti váza 180 (cm). Zsuk gr. Teleki Géza tulajd. Eladás ellátásért. 4. Bethlen Gáborka, mellszobor (kő) Eladás 600 kor. Zsuk. 5. Táncolók relief. 70/36 cm. Gi. Művészház nagydíj nyertese 1000 kor. (Szacelláry díj). Bronzban: Fővárosi Múzeum, megvette házbér fejében. Debrecen város tulajd. gipszben, 3 4 br. terrak. (LGy) : Mikor leraktam, akkor vettem észre mit csináltam. Aztán már tudva javítgattam" írta arra a megjegyzésemre, hogy a mozdulatok egymásból bomlanak ki. (MG): Buszia Eteí szép, fiatal délszláv típusú, több éven át állandó modellje után készítette. 6. Esterházy Manóné Batthyányi Aliz plakett (ón, br). Főváros, állam tulajd. Rendelő Telkes Pál meg. Többször eladtam 50 p. 7. Párzó macskák (br) 18/17 cm. 100 p. 8. Kis gnóm (br) 17 cm. 60 p. 9. Női akt relief (kő) cca 40/22 cm. Tamás Henrik tulajd Gonda Béláné mellszobor (gi) ajándék. 2. Kenyeres Sándorné mellszobor 1/2 nagys. (gi), nevető nő Hallósi két gyermek, fej 1/2 nagys. csere.

11 5. Ritter Ignác gyereke feje (gi) 200 kor. R. Rónaiéknál, Kaposvár. 6. Janus_, férfi-női alak (kő) 120 cm a szakállas öreg Rippl-Rónai nagybátyja. (LGy): Rippl-R.-éknél nyaraltam. Megfaragtam kerti díszül a R. R. nagybátyját rajzaim után. Érdekes feje volt. Kimaradt egy csomó kő hátul. Le kellett volna vágni, nyári melegben unalmas volt. Inkább faragtam belőle egy egyiptomi nőt." 7. Rippl-Rónai fej (kő) csere, ajándék. 8. Női akt (kő) cca 1 m. 9. Lovagló gyerekek (relief, kő) cca 1 m ajánd. 10. Márvány női maszk cca 20 cm. Kellner Dezsőék tulajd. csere török imaszőnyegért. 11. Térdeplő női akt (márv) cca 30 cm. Hutflesz A. tulajd. Később Vásárhelyi Lajos pü. főtanácsos. Pauler u. 11. csere. 12. Súroló asszony cm. (LGy) :... hajtott... környezetem gyűlölése is. A súroló asszony feneke egyenesen nekik szólt. Gondolhatod kiknek. Feneke mutatás: mint Szi. Mer. Pál a Majális"-án. A műterem kulcslyukon keresztül, néztem és lestem minden mozdulatát a folyosót súroló nőnek (ha kinyitom az ajtót, tán megzavartam volna.) Előbb a falra, aztán papírt kapva rajzoltam sebes kapásból 4 5 mozdulatot elölről, oldalt, hátulról. Ebből már lehetett mintázni." Kérdésemre, hogy mikor készült, mert többfajta dátumról tudok: Plasztilinben kezdtem el Abba maradt, 1914-ben jött a háború, én meg mentem, 1917-ben szabadságom alatt elkészült." (MG) mondta LGy.-nak, hogy először a látványnak megfelelő karcsú testtel és végtagokkal mintázta meg bátyja a mozdulatot, nem volt vele megelégedve egyikük sem. Egy hét múlva, amikor újra elment, már megvolt ez a vaskos figura. Később Medgyessy Nagy Gézának elmondta, hogy a súroló : asszony lába valójában a saját lába. Császárvadász korában a sok hegymászástól lett ilyen vastag. 13. Dárdai E. bankigaz. plakett (ezüst) 50 kor. 1. Piéta, kompozíció (gi) Debrecen (LGy) : Kb 40X25 cm. Félkör fülkébe terveztem. Faliszobor." 2. Körmendi három gyereke. Kompozíció, agyagban maradt a háború kitörése miatt, 1919-ben márványba faragtam. 3. Körmendiné fej (agyag) 4. Körmendi Bandi (vörös márv) 5. Kellner Géza, fej (kis gi) ajánd. 6. Dr. Kiss Ödön fej (gi) később br, 50. kor. 7. Női akt (gi) cca 70 cm. 8. Retteghy Margit (agyag) cca 20 cm. 9. Kürthy György, fej (gi) ajánd. (LGy) : Pihenő, álló fiatal, kövérkés lány. Gipszben eladtam, nem készült el."

12 10. Erotikus kompozíció. C. per os. 29 cm. br. többször eladva 100 p. (LGy) Képzeljünk el egy embernagyságú keresztespókot, amint 8 lábával ide-oda mozgolódik. Megdöbbentő plasztika. Rajzvázlatok után. Kolozsvár." 11. Erotikus kompozíció. C. per os. (br) csere. 12. Ülő kisfiú (gi) Gerő sebész tulajd. 1 2 nagys Kis lovas 22'22 cm. br. Szépműv. Múz. tulajd sok bronz, 120, 150, 220 p. 2. Szávits Kornél ezredes feje (gi) ajánd. 1 2 nagys. 3. Mosakodó, guggoló nő (br). A halicsi kórházban készült diphteria betegségben fekve. 60 p. (MG-nak VII. 15) Vagy három hétre mégis kórházba kerültem (Halics) enteritissei, amely időt ehhez hasonló kompozíciók csinálására használtam fel. Van egy guggoló női aktom is. Szobor mossa a Háborús benyomás Stanislauból." 1916 Podhajce 1. Sipka jelvény (Ersatz u. Werkstätten Gruppe), bronz ajánd. 2. Párzó egerek (sok gi. terrak. br.) 3. Párzó alakok (fa) vázlat. (LGy) Ugorkás üvegbe fogdostam össze 6 8 egeret. Egymás hátára másztak boglya formában, hogy a legfelső kiugorhassék. Bámultam ezt a szolidaritást. De az egymásra mászásból egyéb is eszembe jutott. Rajzoltam is. aztán mintáztam is." (LGy) Ragasztott fa szétvált. Nem lett kész elkallódott." 4. Síremlék, relief, dragonyos tiszt (kő). Német katonatiszt vette. Ez az egyik sírkövem, most csinálom a harmadikat de azon már egész alakok vannak és nem egyesek részére, hanem nagyobb ütközetek emlékére készülnek." 5. Síremlék, magyar ornamentika (kő) 6. Síremlék, haldokló akt és női alak (kő) ott maradt, 1 2 nagys. 7. Gránátvető (kő) 3. m. félbemaradt. (LGy azonos-e a későbbi sárospataki emlékkel?) Nem azonos. Nem sikerült volna. Jó, hogy abbamaradt." 8 9. Kúttervek (alabástrom) 10. Frigyes fhg. relief (gi) ajánd. erre jött a Signum Laudis kardokkal. 11. Farkas kapitány, lovas (gi) karrikatúra. Zsidacow 12. Női fej (kő) Ljukov Danilovica tulajd. Csere egy ukrán varrottasért. 10

13 1. Ágaskodó lovas (gi, br) 300 p Brzezany (Péter J.) Lengyelországban az első világháború alatt csináltam. A menetelések idején mindig a lovas szakaszparancsnokok mellett jártam és figyeltem a ló járását, izmainak játékát. Egyszer aztán megmintáztam, mert a háború alatt is főleg csak rajzoltam és mintáztam." 2. Elesett hősök oszlopa a Lysonián. Közvetlen közel az orosz fronthoz (100 lépésnyire) nagy ködben állítottuk fel, futó árokban húztuk előre. Csudálkozhattak az oroszok, mikor a köd eloszlott reggelre. III. 17. Budapest. 3. Síremlék a Kerepesi temetőben Lengyel Béla egyet, tanár (3000 kor?) (LGY) Kissé indiai, lefolyó drapériával." 4. Szoptató anya (márv.) Szépművészeti Múz. tulajd. 1/2 szeres nagyítás, 1 dr. Gróh Ede tulajd. 1 piszkei kő Rippl-Rónai tulajd. 1 m nagys. Főváros tulajd. Néhány bronz. (LGy kérdése Archipenkoról) A tömegek kontraposztjával és függőleges tagolásával meglepőt hozott. Az anya" szobromban is van belőle. De én már tartalmat kellett, hogy adjak neki." 5. Kislányom feje (gi). 6. Térdeplő kis női akt (br) 17 cm. 100 p. 7. Vetkőződő női akt (gi). 8. Vetkőződő női akt (márvány) vázlat, 1 m Cornions és Gröz-ben sok síremlék terv a katonai temető részére, amelyek sohasem készültek el, általános leszerelés miatt. (MG-nak, aug. 18.) Én jelenleg itt csinálok vázlatot az itten körül elesett debr.i 39-esek temetőjébe jövő hadiemlékről.'' (LGy) 8 10 db. architektúra, relief és kőszobor is, a tervek tovább forrottak, variálódtak." Rauch Krisztina, plakett (br) 30 cm. 2. Kellner Ilona, fej (agyag) 1/2 nagys. 3. Gondolkodó nő (piszkei kő) cca 60 cm. az 1911-inek 1/2 szeres nagyítása kor. Strasser J. tulajd. a másik 800 kor. Bíró Béla Szeged tulajd. 1940: Szépművészeti Múz. tulajd. 4. Engels fej 2 m (gi) a Tanácsköztársaság rendelése, összetörték kor. (LGy) az 1919-es május 1-i felvonuláshoz Szigeti Jancsi, mellszob. (márvány) cca 40 cm. Elad. 2. Démán M.-né fej (gi) 300 kor.

14 3. Kellner Évi, fej 8 9 éves (br) a Főváros megvette 300 p. 4. Kellner Marika, egész alak, 8 éves (gi) Elad. (MG) ízületeinek a lazasága tetszett benne, ami a kölyökkutyáknál van meg. Egyébként nem tetszett Medgyessynek. csak ezért mintázta meg. 5. Üjlaki Nagy Árpád, akt (gi) 63 cm. 6. Davidovics Györgyné, ülő nő (gi) 54 cm. Később homokkő, elad. Később az állam vette meg a berlini Collegium Hungaricum számára márványból 1200 p. (LGy) A festett gipsz szobor Magyary Kossá Gyuláék tulajdona Bp. V. Alkotmány u. 16. Ennek alapján faragtatta meg Medgyessyné férje halála után Bátki Lajos kőszobrász- Lszal márványból Rippl-Rónai plakett (ón. br). Később 1934-ben a Szépműv. Múz. vásárolta meg. (Medgyessy levele Prokopius Bélához) Bronz 6 példány, a 2. ik. sz. redukció útján készült 1/3 nagyságban, a többi eredeti nagyságú/' 2. önportré plakett 10X10 cm. Gáti Fülöp 2000 kor. Szépműv. Múz. sok bronz, terrakotta. 3. Schulhof Aranka plakett (gi) elad. 4. Dr. Sándor István neje, síremlék relief az újpesti temetőben 36/50 cm. kő. (LGy) ma a Nemzeti Galéria tulajdona. 5. Dr. Láng István fia, síremlék relief a debreceni kath. temetőben. Ijjazó fiú akt. 74/48 cm. Rovásírással a sírkőlapon (haraszti kő). A síremléket nem láttam, öccse szerint a beírás téves, meri karikázó fiú van rajta. 6. Fortuna istennő relief, a Fortuna 9. sz ház falára (cement) 180 cm. A Pesti Hírlap képes melléklete, mint múlt századi régiséget mutatta be a többi várbeli fali domborművek közt. 7. Körmendi János torzó, cca 50 cm Magyari Béláné, álló nő (gi) 65 cm. 2. Szörnyeteg (agyag) 23 cm. 3. Magyari Béláné ülő (gi) cca 60 cm. széncsere. 4. Nagy képkeret ornamentika Kernstock Károly képéhez (gi), Dr. Strasser József tulajd. Jávor u. 11 a. Elad. 5. Dr. Csics Rózsi (maszk) agyag. 6. Lovas szobor (gi, br) Ilm. Egy bronz a Nagyhegyen Piroska utcai villa előtt, a tul. Démán M. rendelte 1000 kor. értékben. A debreceni Múz. tulajd. az 1915-ös kis lovas változata. Barta Károly aktkiállítás a Műcsarnokban díjnyertese 500 p. Ernst Lajos díjnyertes a KUT kiállításon 500 p.

15 7. Két farkas (gi) cca 15/20 cm. Elad. 8. Kis lovas (gi) cca 15 cm. (LGy) ülő és álló farkas." Balett táncosnő. Krampera Ilona (br) 2 db. 48 cm. Csere. 2. Hősi emlék Vásárosbérc községnek (műkő). Lovas huszár relief, cca 60/60 cm. 3. Hősi emlék Vaskútnak (műkő). Támaszkodó baka. 4. Álló női akt, támaszkodó (terrak. br) 50 cm. Az 1934-évi veneziai kiállításon Mussolini megvette 300 p-ért, 1931-ben a Déri Múzeum. 5. Táncoló férfi (nő húzza) relief cm. 6. Táncoló nő (férfi fújja) relief cm. Lévay Gyula rend. Többször csere, eladás, terrakották. (LGy) A nyolc szeglet nem tetszett. Már le is faragtam. De így kívánta az adott terület (rendelés)."' Kérdésemre, hogy önarckép lappang benne: Miért csak lappang, mikor teljesen magamról mintáztam talán más világítás jobban mutatja. A táncoló domborműpár íi szögét 4 szögűre fűrészeltem, amúgy rendelték előbb egy-egy szekrény falába." 7. Női torzó, a támaszkodó nő változata (gi) cca 30 cm. Ajándék. 8. Hősi emlék Hete községnek, kis turulmadár (br). 9. Kandalló dísz, szörnyeteg (vörösréz domdorítás) cca Lévay Gyula albertfalvi lakásában. 10. Táncoló nő (br) 2 db. Dr. Gróh E. és Jakobovics J. tulajd. 600 p. 11. Pechán József síreml. az újverbászi temetőben (kő) kb p-ért. Támaszkodó nő. Gyalázatosul elfaragták ezt a követ, előre le (ki) nagyolás címén a Sauer János kőfaragó emberei. Nem tudtak pontozni, csak lenagyolták, azt is rosszul meg akartam szökni, de kérve kértek, ne hagyjam ott őket a... -ban. Kinn a temetőben felállítva próbáltam nagy kínnal kihozni valamit belőle nem sikerülhetett. (MG-nak írt lap XI. 7.) A faragás kész. plakettnak még 2 3 nap kell." 12. Lévay Gy. karrikatúra (agyag) cca 25 cm. Három db. pasztellkép: a) Pihenő ló kikötve egy fához (Czellár F. tulajd.) b) Heti vásár, gyümölcs (Gábor Pál tulajd.) c) A verbászi határ dombról nézve Isaszegi hősi emlék (műkő), tószegi hősi emlék (műkő) a kellő ugyanaz. Két baka, az egyik összeroskadva. 2. Kovács Miksa síremlék a városi zsidó temetőben (márvány). 3. Korsó, majom (terrak) 18 cm. 4. Vakarózó macska (terrak) 18 cm. 5. Endre Béláné, ülő kövér nő (gi). Ajánd. Szelőczey J. tulajd.

16 6. Wirth Márton dr. neje, ülő nő 61 31, márvány 64 cm. Pénz és csere. (LGy) Színezett gipsze Gámán Károlynál Virág u. 3. rovásírásos felirattal. Hódmezővásárhely 7. Vészi Arthur dr. ügyvéd, egész alak, római szónok (br) 67 cm. háromszoros nagyítása sóskúti kőből a Nemzeti Színház oszlop darabjából. 8. Gádor Pálné, magyar menyecske, álló nő (gi) 65 cm. csere. 9. Kövér asszony, gyertyatartó (terrak.) csere. 10. Kályhaterv állatokkal (terrak) 36 cm. 11. Váza állatreliefekkel (terrak) Lévay Gy.nek. Elad Jakobovics Jenőné és gyermeke (br) 2 db. cca 60 cm. Egyik széncsere, másik elad. 300 p. (LGy) Az egyik jelenleg Révész István tulajdonában. 2. Szilágyi Bandi, fej (br) kokszcsere. 3. Kállaii Lajosné, fej (br) 3 db. a) megvette a Főváros, b. c) Kállai László, egyiket ellopták. 4. Anya és gyermeke, relief (gi) az eredeti budatétényi kő elpusztult, Lévay Gyulának 81/68 cm. (LGy) Ennek a reliefnek története a következő: Adva van egy 6m.es betonuszoda Endre Béláné asszony éves Sára lánya most kezd úszni. Nehezen indul el. Az anyja az uszoda szélén ülve unszolja: csak tovább! na még! Végre sikerült végig úsznia a 6 m. t. Mikor kimászik, az anyja örömében magához öleli. Na kislányom, csakhogy sikerült!" Én sebes kapásból lekaptam a furcsa jelenetet. Pár évre rá megfaragtam, de olyan puha kőből, hogy semmi finomabb vonalat ki nem vághattam, úgy omlott a kő. Ezért lett ilyen darabos. A kő elpusztult a gipszbeöntés alatt. A gipsz szétnyomta." 5. Lovas, relief (kő) Lévaynak 68 cm. a puha kő szétment, elpusztult. 6. Sebesült akt (gi) 1 m. 7. Kállai síremlék a farkasréti temetőben Atléta, akt. Lágler Géza (gi, terrak) 75 cm. 2. Móricz Zsigmondné síremléke a kerepesi úti temetőben, Álló nő. (kő) 39. parcella p. Móricz Zsigmond túlfizette 100 p-vel. (Móricz Zs. levele MF-nek, XI. 9.): Kedves Barátom! Légy szíves a síremlék tervet hagyd függőben, míg megjövök. Pénteken itt leszek valószínűleg. Az oszlop formával nem vagyok kibékülve. Vagy virágkosár, vagy egy női alak! Szeretettel ölel barátod Móricz. 3. Jakobovics H. plakett (br) 19/21 cm. kokszcsere. 4. Szilágyi Emiiné, álló alak (gi) cca 70 cm. kokszcsere.

17 Álló férfi akt, halászfiúval (kő) életnagys. A Főváros rendelte a Széchenyi fürdőnek. 2. Álló női akt, korsós nő (műkő) életnagys. A főváros rendelte a Széchenyi fürdőnek. 3. Móricz Zsigmond fej (gi). (K) Itt van a Móricz Zsigmond fej. Az ő robusztus, magabízó, derűs magyar feje nagyon kínálkozott nekem, hogy megfaragjam és kihasználjam a kőnek.. az önként jelentkező nagyszerű adottságait, az ő jellemzésére" ötven éves korában végre kötélnek állt. Megengedte, hogy agyagba mintázzam, képmást készítsek róla. Kijárt a műterembe. Nyáron aztán kőbe faragtam.. de ezt már Leányfalun, úgy hogy odaköltöztem hozzájuk. Ott ült modellt a nagy diófa alatt. Sokat mulatott rajtam, hogy sohasem oda sújtottam a vésővel, ahová nézésem után gondolta." (Füstös István lejegyzése.) 4. Táncolók, három alak (műkő) 100,60 cm. Rabinovszkyék tánciskolájának falára Hősi emlék tervek. 7. Női akt. férfi alakot levágnám róla.'" Szőcs József leányának síremléke a farkasréti temetőben. Liliomot tépő leány (ruskicai márv.). 2. Dr. Bene Ernőné, fej (gi) Ady Endre emlék tervek (gi). 6. Jakobovics Pista fej (br). Elad. 7. Három párka, terv (gi) Debrecennek Kút tervek Debrecennek Schlotter Frigyesné, álló nő (márv) 72 cm. Debrecenben Ülő női és férfi alak a debreceni Déri Múzeumnak (gi) 40 cm. 4. Lovas alak az 1917-ben készült ágaskodó lóhoz (br) cca cm. Somló (Dante tulajd.), csere. 5. Álló huszár (hősi emlék terv) gi. 6. Trombitáló Hungária (gi) hősi emlék terv. 7. IV. Béla király. Terv. (gi) 50 cm. Pályázat a honv. min. részére, nem nyert. 100 p. 8. Vágó Lajosné (gi) 72 cm. Később márvány. 78 cm. Tátrafüreden. Ellátásért, pénz. 9. Álló nő (gi) életnagys. összetörtem. 10. Ülő nő (fekvő) a debreceni Múzeumnak (gi) cca 40 cm. Kalappal. Luby Margit tulajdona. 30 p.

18 11. Szana Zsigmond síremléke a temesvári zsidó temetőben (ruskicai márv. 290 mázsa p. 12. Pátzay Pálné, fej (gi). 13. Katona István mellszobor (br). A szegedi pantheon részére. 5 4 nagys. Száll V p. ; (Zsirkay Jánosnénak dec. 15.): Szegeden is van egy munkám, ha nem is valami különös, az emlékcsarnokban van Katona István jezsuita, nagy magyar történettudós és író mellszobra (bronz)." 1930 Két férfi, két női alak 240 $0 cm. a debreceni Déri Múzeum elé (br). Egy férfi, egy nő száll. V. 22.'a másik kettő X. 14. Darabja 7000 p. száll p. Gipszbeöntés db. 120 p. bröntés 3400 p ben Grand Prix a párisi kiállításon. (K) Kissé készületlenül találtak a debreceni nagy ülő bronzok. Azt hittem jámborul, hogy szót kell fogadnom a határidő betartással. Négy nagy (270X280-as) alak megmintázásával fél év alatt készen kellett lennem ( től, VI. 30-ig)... Szerintem legalább egy teljes év kellett hozzá. Ha,hibák vannak rajta, ki vállalja érte a felelősséget? Én-e?". (MG): A szobrok felrakásában MF barátja Kóbor Elek segítkezett. (LGy) Néprajz: Idegen híján az öcsémről kezdtem, sürgősség miatt magamról folytattam". Régészet: A húgom fiatalkori képe, Fejből is tudom." IX. 4-én kelt sajátkezű árajánlata még 2.30X160X77 cm-es kőszobrokról szól XII. 24.-én kötelezi magát, hogy 4 db. 2.34X160X77 cm-es bronzszobor közül évi április hó 15-ig, augusztus hó l-ig a helyszínen átvehetp. (1930. V. 26 MG-nak) : Állandó búcsújárás van a 2 szoborhoz." -., 5. Turáni lovas (gi) 60 cm. > 6. Szenes Béla síremléke a rákosi zsidó temetőbén (ruskicai márv,) ; 320 cm p. Ï Síremlék relief Minich tanár. sírboltjához (aranyozott br.) Elmenők'.' és Feltámadók" 48/64 cm. (LGy) A Minich sír e. 2 táblája nem nagy élmény volt számomra. Csináltam kötelességből mert M. sok jót tett velem az elindulásomnál." 1 3. Emlékplakett (br) 17 cm. Bécsben. 4. Tóth Árpád relief a debreceni Ady Társaság részére Négy prédikátor pályázat a debreceni központi egyetemhez. Méliusz P., Szenczi Molnár A. (1000 p. díj) Komáromi Csipkés Gy., Huszár Gál 45 cm. 9. Temetőszobor pályázat Debrecennek Kút tervek Debrecennek (gi).. ' - '..

19 14. Álló női akt (gi) 75 cm. Később háromszoros nagyításban (kő) a Szépműv. Múzeum vásárolta meg 2000 p ben Meier-Gräfe ajánlatára. A Nemzeti Színház sóskúti oszlopkövéből. Később visszakértem és haraszti kőbe faragtam, újra átdolgoztam, kijavítva kicseréltem 1936-ban. 15. Síremlékszobor (gi) 190 cm. Dóczy J. Nem vette át, de fizetett 500 p-t. 16. Takács Mihály 3 gyermek (gi), cca cm ben márv p. csere is. Szinyei nagydíj a Déri Múzeum négy ülő szobrára Anya, nagyítás (haraszti kő) 100 cm. A Főváros rendelte Négy darab Kálvária stáció terv a főváros részére. Lechner rendelte a Rezső téri templomhoz (gi) cm. nem rendelték meg. 6. Wiener Tibor dr. gör. keleti pap kislánya. Mellszobor (haraszti kő) Hódmezővásárhely, 300 p. 7. Batovics kislány, fej (gi) Derzsi megfaragta, csere. 8. Steiner Elza, fej (gi) csere. 10. Rácz Lajos dr. síremléke a debreceni izr. temetőben (haraszti kő) Magvető relief p. (Téves bejegyzés: a szobor a Köztemetőben van!) Gárdonyi pályázat (gi) A 3-as huszárok hősi emlék terve (gi) lovas relief cm Hősi emlék a debreceni kollégium diákjai részére, a kollégium falába (br) cm p. (LGy) (megjegyzése arra, amit így fogalmaztam: művészi tartalomban szegényes, nem belső kényszer műve, hanem a tudásé): Való igaz! Nem ís tetszik. A balra haladás oka: a fegyverek kézben való elhelyezésére alkalmasabb volta!,, 2 5. A debreceni Nemzeti Bank részére négy kuporgó akt (gi) terv Kolozsvári homokkő. Kőbe faragva (LGy) Álló alak nem töltötte volna ki a teret. Több álló alak olyan kicsi lett volna, hogy 8 m. magasból elveszett volna." A debr.i nemz. bank fali szobrai erőszakolt dolgok. 8 m. magosra kellett rakni kis figurákat. A tervező építész két balkezű rendelkezése folytán Természetes, hogy zsugorítva kellett adnom az alakokat, hogy mennél jobban látszódjanak alulról. Ezért van a vastagságuk is. Faragás közben folyton leszaladgáltam az utcára az emeletről, megnézni, látszik-e már valami egyáltalán." 6 8. Két női fej és egy öreg parasztférfi 60 cm. Kolozsvári homokkő, a debreceni Nemzeti Bank oldalán. 9. Komondor (gi) hortobágyi. A Déri múzeumnak, cca csere. (LGy) Ez a komondor vizitelt nálunk minden nap. Így jutott a megörökítésre." 10. Bauer-Bánócziné (gi) cca 45 cm. csere.

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve

MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Bibliográfia Samu Katalinról

Bibliográfia Samu Katalinról Bibliográfia Samu Katalinról Fotó: Koffán Károly (Tornyai János Múzeum) Hódmezővásárhely, 1934. november 21 Hódmezővásárhely, 2011. január 21. Részlet a Samu Katalin által összeállított 2007-es kiállítási

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

DUNAVARSÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJ ÉPÜLET KOSSUTH LAJOS KŐSZOBOR

DUNAVARSÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJ ÉPÜLET KOSSUTH LAJOS KŐSZOBOR DUNAVARSÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJ ÉPÜLET KOSSUTH LAJOS KŐSZOBOR tervezet Dunavarsány, 2014. június MŰLEÍRÁS, KONCEPCIÓ Dunavarsányban élő alkotóművészként munkámmal szeretnék hozzátenni a város életéhez,

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról Budapest főváros díszvilágításáról Jelenleg hatályos szöveg Melléklet a 67/2012. (IX. 28.)

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új Élete 1991. november 23.-án született Kiskohon ma Románia területe. Nehéz gyermekkora volt, hiszen árvaházba került. 1913-ban Andrássy József örökbefogadta. Cimfestő szakmát tanult, majd egyik tanára,

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről 43 a hatósági levéltárak rdélyben nem maradtak meg, tehát a magánlevéltári anyag forrásértéke jóval jelentősebb. A levéltárak lajstromozott állagait szintén teljes egészében leszállítjuk. A Levéltár egy

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : qráf Andrássy Gyula v. b t ALELNÖK : íjcorvai ^János szobrászművész IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ébauman ZMárton Qellert Jenő Katona ^Nándoi Kezdi ^Kovács

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér Árus neve Irszám Helység Relay 1426 Batthyány 2. 1011 Budapest Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár 1011 Budapest Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza 1081 Budapest Inmedio 2409 Bp Budagyöngye 1026 Budapest Inmedio

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja Rókus Inmedio 6500 Baja Inmedio 5630 Békés 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Inmedio 2708.

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-186/2008. Üi.: Sarnyai Tibor Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Fátyol Misi szobor országos pályázati

Részletesebben

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról 1. oldal 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról (Módosította a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

A hallgatók véleménye az 1973.-évi tanulmányi kirándulásról /reprezentatív felmérés alapjén/

A hallgatók véleménye az 1973.-évi tanulmányi kirándulásról /reprezentatív felmérés alapjén/ - 42 - Nagy Ilona : A hallgatók véleménye az 1973.-évi tanulmányi kirándulásról /reprezentatív felmérés alapjén/ "Audiator et altere pars" - hallgassátok meg a másik oldalt - elv alapján az 1973. évi 3

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben