MEDGYESSY FERENC ( ) szobrászati életműve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC ( ) szobrászati életműve

2

3 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC ( ) szobrászati életműve

4 Lektorálta : Koczogh A kos Fényképek : F. Molnár Erzsébet Megjelent a Medgyessy centenárium évében, 1981-ben

5 BEVEZETŐ Medgyessy Ferenc minden szilveszterkor összesítette az év termését. Szobrok" feliratú kis kockás füzetét az Országos Széchényi Könyvtár őrzi a 25-ös fond 18-as fóliájában. Ezt a füzetet, László Gyula gondozásában közreadta a Déri Múzeum (László Gyula: Medgyessy Ferenc életműve, Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, 16. sz. 32. p.). László Gyula professzor, Medgyessy barátja és monográfusa értékes elő-, utószóval és kommentárral látta el Medgyessy közléseit, fontos tétel azonban kimaradt. Az alábbi oeuvre-lista az eredeti Medgyessy kézirat és László Gyula közlésének egybevetése alapján készült s kizárólag a szobrászati anyaggal foglalkozik. Ahol két hivatkozási szám szerepel s közte ill." rövidítés áll, ott a kézirat és a kiadvány eltérésre utalunk. A szobrász bizonyos esetekben tévedett, így az 191 l-es jelzésű Gulyás Ilonka domborművét 1910-re datálta, vagy kihagyott naplójából műveket. Ezek jórészét felsorolja László Gyula füzete, de újabbakat is találtunk, amelyek ténylegesen megvannak, vagy amelyeket levelezésében említ, illetve katalógusok, hírlapi cikkek közölnek, reprodukálnak. A szobrászati oeuvre-katalógus két részből áll. Az első nagy részben a viszonylagosan meghatározott műveket közöljük időrendben, a napló alapján. A köz- és magángyűjteményekben fellelhető, azonosított müvek felsorolása tartalmazza az évszámot, technikát, méretet, anyagot, a leltári számot, egyáltalán a lelőhelyet. A csak naplóból ismert művek esetében a lelőhelye ismeretlen" kifejezést használjuk, vagy az eredeti tulajdonos nevét közöljük, s ha lehetőség van, a fotók, reprodukciók lelőhelyét is megadjuk. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy a mai tulajdonosok (akik örökölték, vagy magától a művésztől, feleségétől, ismert helyről, személytől vásárolták a műveket) ráismerjenek a sajátjukra, azonosítani tudják a mű címét, készítési évét. Nem titkolt szándékunk az sem, hogy e közlések révén újabb lelőhelyek bejelentéseit kapjuk, a lappangó műveket felkutassuk, megismerjük, fotózhassuk, s a további kutatás számára hozzáférhetővé tegyük. Vannak olyan művek, amelyek ugyan nem szerepelnek Medgyessy naplójában, de megvannak és készítési idejüket pontosan meghatározhatjuk (pl. Rippl-Rónai síremléke ban készült, mert ekkor halt

6 meg a szobrász atyai jóbarátja, s már a KUT 1928-as téli kiállításán szerepelt is e terv, amelynek alapján az 1952-es emlékmű készült). Ugyanakkor, bár hírlapi említésből ismerjük Debrecenbe szánt Juhász Nagy Sándor síremlékét, nem azonosíthattuk, mert sem a művel, sem reprodukciójával, sem leírásával nem találkoztunk eddig. 2 3 szoborcsoport rejtélyesnek tűnik Medgyessy lakonikus közlései miatt. Az egyik az 1918-as 8 10 db architektúra, relief és kőszobor" (László Gyula közlése), amely egy része bizonyára későbbi hősi emlékműveiben élt tovább. A másik a kéziratos naplójában említett 1926/5. tételszámú csoport, amelybe a Mackós kút" első agyagterve, a síremlék-, hősi emléktervek agyagfogalmazványai sorolhatók. Ezeket részben síremléktervként használta fel: például 1936-ban Csinszka-, ban Radnai Béla szülei-, 1949-ben Radnainé síremlékeként, részben a Déri Múzeum első terveinél ( ben, amikor még álló alakokat tervezett), majd hősi emlékműveknél es Mackós kút-jának eredete tehát 1926-ig nyúlik vissza ban Debrecen tanácsa akarta felállítani, de nem volt rá pénz. Csak a főváros 1954-es pályázatán jelent meg ismét a terv zsűri előtt, s 1957-re fel is állították Budán, a Fő utcán. Ugyancsak 1926-os őse van Radnainé síremlékének, csak közben e tervet pl. Ady Endréné (Márffy Ödönné), Csinszka részére is meg akarta valósítani. Még rejtélyesebb egy, csak fotóról ismert Álló, orsót tartó nőalak" sorsa. Ez a valószínűleg 1926-os agyagterv lett 1928-ban a Déri Múzeum Néprajz" c. szobrának első modellje (ld. részletesen a szerző Medgyessy és Debrecen" c. könyve lapját), de egyúttal az as Török síremlék őse. Mindezeket a rajzokkal, vázlatfüzetek lapjaival egybevetés, egy-egy megjegyzéstöredék, levélrészlet alapján állíthatjuk, valamint annak tudatában, hogy köztéri mű, síremlék előkészítése általában nem a nagy agyagminta megcsinálásával kezdődik, hanem a kis modell mintázásával. Sem a Radnai szüleinek készült, sem a Török síremlék készítésének évében nem említ Medgyessy kis agyag-, gipsz-vázlatot, tehát jóval előbbi szobrok újjászületéséről lehet szó. Erről meg is írta a szobrász Önportré betűkkel" című életrajzában: Más egyéb szobraimmal is előfordult, hogy húszhuszonöt-harminc éves rajz és agyagvázlatból keltek életre. Belezavarodnék, aki a fejlődésem menetét akarná megállapítani. A múlt és jövő így kavarodik össze a jelenben. Szinte nincs is idő, csak a kalendáriumban". László Gyula immár három monográfiában vállalkozott arra, hogy megállapítsa az életmű fejlődésének menetét". Az oeuvrekatalógus összeállítója sokkal szárazabb, de a továbblépéshez szükséges listát készített, amelyben megpróbálta a magyar köz- és magángyűjteményekben fellelhető műveket azonosítani. Ez nem volt könnyű, mert maga Medgyessy is több címmel látta el alkotásait és a korabeli lapok, katalógusok is változó címen közölték ugyanazt, s természetesen a múzeumokban is egészen más címeken leltározták az azonos műveket. A külföldön lévő szobrokról vajmi keveset tudunk, ez lesz a jövő kutatás egyik nagy feladata a további azonosítás, meghatározás, valamint a festészeti- és grafikai oeuvrelista elkészítése mellett. A katalógus második, kisebb része a még nem teljesen azono-

7 sított, vagy nem datált műveket tartalmazza. Ezek a művek léteznek, jórészük Debrecenbe került a művészi hagyatékkal. A szerző, épp azért, hogy a további kutatásnak utat nyisson, vállalkozott arra, hogy felhívja a hasonlóságra a figyelmet, s utaljon arra, mely művek előtanulmánya lehet az említett agyag-, vagy gipsz szobor. Szó van itt bronzokról is, hiszen Maria Alexandrova Djakonova a kis agyagtervekről gipszmintát készíttetett, majd bronzokat is (pl. Csokonai síremlék főalakja, Bocskai szoborterv, Medveczkyné síremlékterv ősfogalmazványa"). Bizonyos Medgyessy művek igen népszerűek lettek már a harmincas évek közepére. Némelyikről bronz példányt is öntetett Medgyessy. Ezt a Pihenő lány" eladása kapcsán be is vallotta Aszalós Imre bajai műgyűjtőnek 1935-ben: Hanem azt már nem írhatom róla, hogy első bronz példány. Mert most már a harmadik azóta, hogy először ajánlottam. Akkor még első lett volna. Érdekes hogy most jutott eszébe az embereknek bronzba kívánni. Nade az teljesen mindegy hányadik. A kis lovas szobrom már van vagy harmincadik. Még most is az a legkelendőbb. Igaz hogy mindegyiket olcsón adom. Es csakis úgy adhatom ilyen olcsón ha több példányban adom. Ezekből én úgysem élhetnék meg. Jóformán csak reklámnak valók ezek. A haját fonó lányról sem tudom hogy öt é vagy hat. Csak több nyolcnál. Szanaszét vannak. Pesten, vidéken, külföldön. (Közölte Késmárky Mária Kőhelyi Mihály a Déri Múzeum évkönyve 327. p.) A sokszorosításról Illyés Gyula egyik hangulatos írása is megemlékezett (közölte az Alföld" 1964/5. sz p.). Az író egy vásárlás történetét írta meg, amelyet Ő, mint egy gazdag iroda kishivatalnoka közvetített a cég gazdag vezetői részérc. A Szoptató anyá"-t ajánlotta megvételre. Miután megegyeztek, felmerült az az aggodalom, hogy a szobor egyedüli példány-e? Nem volt az, hogy is lehetett volna, amikor öntvény volt, a kőbe faragott eredetin kívül készült így belőle legalább húsz darab, négyről-ötről magam is tudtam. A művész kínos némaságba merült. A fiatalember (Illyés Gyula) most már némileg belekeserült képpel a kérdésre úgy felelt, hogy a műből ez az egy példány került piacra, ez lesz a végleges alakzat, mert a mester még amúgy is reszel rajta. Sa többi példány? Meg lesz semmisítve. Le lesz rombolva! Úgy helyes! Bár a pénz erkölcse szerint nyilván úgy lett volna becsületes is, természetesen semmiféle rombolás nem történt". Nem lehet az a cél, hogy mind a húsz, vagy akár öt tulajdonost is felsoroljuk, akinél pl. a Kis lovas", vagy a Szoptató anya" egy-egy példánya van. Többen nem is adtak engedélyt, hogy közöljem nevüket, így kerülnek olyan sorok a katalógusba, mint több példány magántulajdonban". Felvetheti az olvasó azt a kérdést, miért ilyen különösek a címek? Ennek oka, hogy Medgyessy címadásait követtük a kéziratos napló alapján. A napló pl. sehol nem

8 említi a Debreceni Vénusz"-t, de magyarázatul, Medgyessy címadása után utaltunk az egyéb címekre, nevekre is. Ugyancsak pontatlannak tűnik néhol az anyag, a technika, vagy az egykori tulajdonos megjelölése, vagy éppen az ábrázolt neve (a keresztnév gyakran hiányzik). Még a fél adat is jobb azonban, mint a semmi, s a kutatásban egy vezetéknév is lehet elindító. A szerző tisztában van azzal, hogy egy jobb, tökéletesebb oeuvre-lista kiadása szükséges lesz e katalógus után is. Ahhoz azonban a külföldön lévő művek szemléje, tanulmányozása, valamint a közönség segítséges szükséges. Reméljük, hogy e katalógus olvasói között sokan lesznek, akik újabb adatra, lelőhelyre hívják fel a figyelmet.

9 SZOBROK JEGYZÉKE Felhasznált források: OSZK 25-ös fondjában lévő Medgyessy levelek, szerződések. Déri Múzeum irattárában és Medgyessy adattárában, a debreceni Egyetemi Könyvtár kézirattárában (MS ) talált levelek, katalógus, valamint az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja cikk-, katalógus- és cédulaanyaga. Rövidítések: Mű címe után szereplő évszám és tételszám: (pl. 1936/5. Említi Medgyessy Ferenc Szobrok" c. kéziratos füzete 1936-ban az 5-ös tétel alatt). Ltsz. : MNG. Hmv. TJM. PJPM XJM BTM DM DM. ltsz: II. DM. ltsz. : MF. leltári szám Magyar Nemzeti Galéria szoborosztálya Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum tulajdona Pécs, Janus Pannonius Múzeum tulajdona Győr, Xantus János Múzeum tulajdona Budapesti Történeti Múzeum tulajdona A Déri Múzeum tulajdona A Déri Múzeum képzőművészeti osztályának szerzeménye 1977-ig A Medgyessy hagyatékból Déri Múzeumba került művek leltári száma, ill. az 1977 óta vásárolt Medgyessy művek száma J. jelzés J. b. I. jelzés balra lent jelzés nélkül J. k. f., jelzés középen fent ill. J. k. 1. jelzés középen lent, J. j. 1. jelzés jobbra lent MF jelzés egyaránt jelent ffi, ff), -et, valamint a halála után kivitelezett művek MF jelzését.

10

11 I. AZONOSÍTOTT MŰVEK 1903 Hegedülő, 1903(1. terrakotta, 25 cm Medgyessy Pál tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Vigyorgó fej, 1903(2. gipsz maszk, 5 cm Táncosnő, 1903 körül agyag, 36 cm Moll Szilárdné tul. Bp. (repr.: Lyka Károly: Vándorlásaim a művészet körül Bp P.) Lábam feje, 1904( gipsz, 1/2-es nagyság Dr. Bender tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Genersich fej, 1904(2. plasztilin, 15 cm Dr. Ajtai tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Vak ember feje, gipsz, 20 cm Moll Szilárdné tul. Bp. (repr.: Lyka: Uo p.) Gyermekfej, 1904(4. gipsz, 20 cm Lyka Károlynál volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen 1905 Mintázó orosz nő, 1905(1. agyag, 30 cm Caraman Chimay hg. nő tul. volt Párizs, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Vigyorgó öreg női fej, 1905(2. agyag Caraman Chimay hg. nő tul. volt Párizs, jelenlegi lelőhelye ismeretlen 1906 Ülő kisgyerek (Duchene), 1906(1. Párizs gipsz

12 Síró kisgyerek fő (Raimond Duchene), 1906/2. gipsz Húzó ló, 1906/3. gipsz, 35 cm Duchene tul. volt (említi a kézirat) Jelenlegi lelőhelye ismeretlen Saskeselyű, 1906/4. és 5. gipsz, 25 cm egyik változata : Duchene tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kislányfő (Ariette Duchene), 1906/6. gipsz, 27 cm DM. ltsz.: MF Kislányfő (Marthe Duchene), 1906/7. gipsz Duchene tul. volt, valószínűleg Franciaországban található, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Fiúfej (Raimond Duchene), 1906/8. gipsz Férfifej (Henri Duchene), 1906/9. gipsz Ülő női alak, 1906/10. gipsz, 40 cm Mme Andrieux tul. volt Normandia, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Férfifej, 1906/11. gipsz Prof. Gaussein tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Női fej, 1906/12. gipsz Alice Denári tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Ülő nő (ruhás), 1906/13. gipsz, 40 cm Mme Lambert tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Női fej, 1906/14. gipsz Judith Lassale tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen 1907 Kislány fej (Ariette), 1907/1. gipsz, 26 cm J. j. oldalt: MF DM. ltsz.: MF és László Gyula tul. Bp. terrakotta, 26 cm DM. ltsz.: II és dr. Talpai Emil tul. Szeged Hmv. TJM. ltsz.: Férfifej (Prof. Andrieux), 1907/2. gipsz relief Héttagú családfejek (Duchene), 1907/3. színezett gipsz relief, 19x27 cm DM. ltsz.: MF

13 Női ülő alak, 1907}4. gipsz, 40 cm Mme Duchene tul. volt jelenlegi lelőhelye ismeretlen, valószínűleg Franciaországban található Férfi fej, 1907/5. gipsz relief, 28,5 cm DM. ltsz. : MF Ülő női akt, 1907/6. bronz, 50 cm Dr. Szirmai Kálmán tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kislányfej (Mike Annuska), 1907/7. sárgásbarna patinázott gipsz, 23,5 cm DM. ltsz.: MF Nevető leánykafej (Hajós Anna), 1907/8. gipsz Frízterv a Morgue kapu fölé, 1907/9. gipsz relief, 100 cm Összetört Párizsban, költözés közben. Férfifej, 1908/ gipsz (később kő változatban is) Tehervivő férfiakt (Követ emelő), 1908/2. gipsz, 37,5 cm J. az ovális talapzaton felül: Medgyessy DM. ltsz.: II és MF bronz, 37 cm PJPM. ltsz.: és özv. Radnai Béláné tul. Több példány lappang Két női fej (Blanka, Margit), 1908/3. gipsz plakett, Öreg fej, 1908/4. gipsz Weischselgärtner Vince tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kislány fej (Fuhrerr Magda), 1908/5. gipsz relief Dakszli (Pitiző kutya), 1908/6. kerámia, 12,5 cm DM. ltsz.: MF patinázott agyag, 11 cm DM. ltsz.: MF gipsz, 11 cm DM. ltsz.: MF Bronz változat magántulajdonban Kölyökszörny, 1908/7. sötétre patinázott gipsz, 19 cm DM. ltsz. : MF festett terrakotta, 19 cm Hmv. TJM. ltsz.: bronz, 19 cm J. b. a talapzaton : Medgyessy DM. ltsz.: MF Koszorúzó nő (Sírkőrelief), 1909/1. Két kislány (Sírkörelief) 1909/2.

14 Debreceni Iparművészeti Kiállítás plakettje, 1909/3. bronz, 70x58 mm DM. ltsz. : IJ. 12/1911. MNG. ltsz.: P. és P. arany, ezüst változat lelőhelye ismeretlen Menekülők, 1909/4. bronz relief, 20,5x31 cm J. j. 1. : Medgyessy F. MNG. ltsz. : N. DM. ltsz.: MF BTM. ltsz.: KM PJPM. ltsz. : Két példány, lelőhelye ismeretlen, gipsz, 19x31 cm J. j. 1. : Medgyessy F. DM. ltsz.: MF kerámia, 19x31 cm Hmv. TJM. ltsz.: Egy-egy példány László Gyulánál és dr. Talpay Emilnél. Dr. Mező Béla mellszobra, 1909/5. bronz 1910 Medvén ülő gyerek, 1910/1. bronz, 30 cm Dr. Talpai Emil tul. Szeged Egy változat lelőhelye ismeretlen kő, 30 cm Vágó László tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Romulus és Remus, 1910/2. gipsz, 9 cm DM. ltsz.: MF Ezüst változat Perlesz tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen több bronz szobor jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kis ülő nő, 1910/3. gipsz, 26 cm MNG. ltsz. : 64.3 N. Ezüst változat jelenlegi lelőhelye ismeretlen Pihenő nő, 1910/4. karrarai márvány, 45 cm Dr. Borbély László tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen bronz változata Erdélyi K. tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Pihenő lányka, 1910/5. gipsz, 33 cm J. b. 1. oldalt: Medgyessy DM. ltsz.: MF és MF Egy példány László Gyula tul. Bp. terrakotta, 33,7 cm J. az ülőke jobb oldalán alul: Medgyessy DM. ltsz.: II és MF Miskolc, Herman Ottó Múzeum ltsz.: műkő, 37 cm Baja, Türr István Múzeum ltsz.: bronz, 32,5 cm J. a talapzaton: Medgyessy F. MNG. ltsz.: 65.5 N. Zolnay Lászlóné tul. Bp. özv. Radnai Béláné tul. Bp. karrarai márvány változata Démán Márton tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen

15 Női fej (Hapkáné) J910/7. gipsz, Marosvásárhelyen volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Zoltán Herman feje, 1910/8. gipsz Kádár Béla, 1910/9. gipsz plakett Beszédes László (karikatúra) 1910/10. gipsz Léda-hattyú, 1910/11. agyag, 17x26 cm J. j. a szegélyen: Medgyessy DM. ltsz. : MF gipsz, 17x26 cm J. j. a szegélyen: Medgyessy DM. ltsz.: MF terrakotta, 17x26 cm több példányban a Déri Múzeumban és magántulajdonban kő, 17x26 cm Móricz Zsigmond tul. volt Kis tacskó, 1910/12. plasztilin, 12 cm több kerámia változat, 12 cm Pecsétnyomónak készült (eml. a kézirat) 1911 Pihenő lány IL, márvány, 50 cm J. j. a talapzaton: Medgyessy F MNG. ltsz.: N. Női fej (Gulyás Ilonka), kő relief J. j. f. : Medgyessy F Tévesen eml.: MF. 1910/6. tétel alatt! Marosvásárhelyi Képtár tul. Táncoló női torzó, 1911/1. kő szobor, 32 cm Dóczy Jenő tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen. Három grácia, 1911/2. patinázott gipsz, 33x25,5 cm J. j. 1. : Medgyessy DM. ltsz: MF és MF színezett gipsz, 33x25,5 cm J. j. 1. : Medgyessy DM. ltsz.: H L bronz, 33x25 cm dr. Antal Péter tul. Debrecen. terrakotta Berettyóújfalu, Bihari Múzeum ltsz.: B.M. V Több példány lelőhelye ismeretlen Szőke Imre fej, 1911/3. gipsz szobor lelőhelye ismeretlen Groteszk térdeplő, 191-1/4. terrakotta, 27 cm patinázott agyag, 27 cm DM. ltsz.: MF Kövér gondolkodó nő, 1911/5. bronz, 34 cm J. j. 1. a talapzaton: Medgyessy MNG. ltsz. : N.

16 DM. Itsz.: II BTM. ltsz.: Több példány leló'helye ismeretlen patinázott gipsz, 40 cm J. j. 1. a talapzaton: Medgyessy terrakotta, 37 cm J. j. oldalt : Medgyessy DM. ltsz.: MF és II Hmv. TJM. ltsz.: Baja, Türr István Múzeum, ltsz. : Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz.: Koczogh Ákos tul. Bp. Groteszk váza (Egy férfi és két nőalak) gipsz, 23 cm DM. ltsz.: MF Bagoly, agyag, 24,5 cm DM. ltsz.: MF gipsz változat Nagyilondán volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Móricz Istvánné, 1911/8a. gipsz szobor Nagyilondai tul.-ban volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Polyxena, b. Említi a kézirat Művészházi érem (Dávid Góliát fej), 1912/1. vert bronz érem, 42,5 mm J. oldalt: Medgyessy MNG. ltsz.: P. arany, ezüst változat lelőhelye ismeretlen Szegh Dezsőné fej, 1912/2. gipsz Nagy kerti váza, 1912/3. kő, 180 cm gr. Teleki Géza tul. volt Zsukon, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Bethlen Gáborka mellszobra (12 éves fiú), 1912/4. kő változat lelőhelye ismeretlen gipsz, 45 cm DM. ltsz.: MF Táncolók, 1912/5. bronz relief, 36x72,5 cm J. a szelvény alsó j. sarkában: Medgyessy F. MNG. ltsz.: N. (F.K.840) Miskolc, Herman Ottó Múzeum ltsz. : özv. Radnai Béláné tul. Bp. gipsz relief, 36x72,5 cm J. a talapzat j. oldalán: Medgyessy DM. ltsz.: MF /a és 2/b festett gipsz, 36X72,5 cm özv. Mártsa Istvánné tul. Bp. terrakotta relief, 36x72 cm Magántulajdonban több példány Fiatal nő (Batthyány Aliz), 1912/6. öntött bronz plakett, 23,5x15,5 cm J. k. 1. : Medgyessy MNG. ltsz.: P. és özv. Radnai Béláné tul. Bp. ólom változatának lelőhelye ismeretlen

17 Párzó macskák, 1912J7. gipsz, 16,5 cm DM. ltsz. : MF és MF gipsz, 21 cm-es változat J. a talapzat b. oldalán : MF. MNG. ltsz. : 57.7 N. bronz változatának lelőhelye ismeretlen Kis gnóm, kő, 17 cm J. j. 1. : Medgyessy Dr. Talpai Emil tul. Szeged terrakotta, 18 cm J. hátul a talapzaton : Medgyessy DM. ltsz.: II patinázott gipsz, 18 cm J. hátul a talapzaton : Medgyessy DM. ltsz.: MF bronz változat lelőhelye ismeretlen Női akt, 1912/9. kő relief, 40x22 cm Keszthely, Balaton Múzeum ltsz.: Béka, 1912/10. sok terrakotta és színes majolika, később bronz terrakotta, 10 cm DM. ltsz.: MF Több bronz és terrakotta példány magántulajdonban Debreceni Iparművészeti Kiállítás, ad. 1909/3. (az 1909-es változata) ezüst plakett, 70x58 mm DM. ltsz.: II. 1927/10. bronz plakett, 70x58 mm DM. ltsz.: II. 1927/11. MNG. ltsz.: P Gonda Béláné mellszobra, 1913/1. gipsz. Kenyeres Sándorné mellszobra, (Nevető nő), 1913/2. gipsz, 31 cm DM. ltsz. : MF Hallási két gyermek, 1913/ fejszobor, 1/2-es nagyság Ritter Ignác gyereke feje, 1913/5. gipsz szobor J anus, férfi-női alak, 1913/6. mészkő faragvány, 215 cm Rippl-Rónai Emlékmúzeum kertje, Kaposvár Rippl-Rónai fej, 1913/7. mészkő, 67 cm Rippl-Rónai Emlékmúzeum, Kaposvár gipsz, 43 cm-es változat J. j. 1. vésve: Medgyessy Kaposvár. DM. ltsz.: MF Női akt, 1913/8. mészkő, 110 cm Rippl-Rónai Emlékmúzeum kertje, Kaposvár

18 Lovagló gyerekek (Szamárháton ülő gyerekek), 1913/9. mészkő relief, 75 X 85 cm Rippl-Rónai Emlékmúzeum kertje, Kaposvár Márvány női maszk, 1913/10. maszk, 20 cm Kellner Dezső tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Térdeplő női akt, 1913/11. márvány, 28 cm J. j. 1.: MF. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz. : Súroló asszony, 1913/12. bronz, 17,5 cm J. a talapzat hátsó oldalán : MF. MNG. ltsz. : 6136.; DM. ltsz MF BTM. ltsz.: KM ; PJPM. ltsz.: és özv. Radnai Béláné tul. Bp. patinázott gipsz szobortöredék, (2 db) 15 cm DM. lt.sz. : M.F és M.F gipsz, 18 cm J. hátul a bal lábnál: MF. DM. ltsz.: M.F terakotta, 18 cm Hmv. TJM. ltsz.: DM. ltsz.: II Dárdai E. bankigazgató portréja, 1913/13. ezüst plakett Súroló asszony, 1913 után ad. 1913/12. színezett kerámia (majolika), 17 cm J. a talapzat hátsó részén: MF. DM. ltsz.: II Batthány házaspár, 1913 gipsz plakett, 26x21,5 cm DM. ltsz.: MF Piéta, 1914/ gipsz töredék, 23x46 cm J. a talapzaton hátul: Medgyessy DM. ltsz.: MF Körmendi három gyereke, 1914/2. agyag, márványba faragva 1919-ben Repr. : MNG. fotótárában Körmendiné fej, 1914/3. agyag Körmendi Bandi, 1914/4. vörös márvány Kellner Géza fej, 1914/5. gipsz Dr. Kiss Ödön fej, 1914/6. gipsz és bronz Lelőhelyei ismeretlenek Alló női akt (Almásán Annus), 1914/7. gipsz, 70 cm Retteghy Margit színésznő 1914/8. agyag, 20 cm (Kolozsvár),

19 Kürthy György fej, 1914(9. gipsz Erotikus kompozíció I. 1914/10. gipsz, 28 cm DM. ltsz.: MF bronz, 28,5 cm J. oldalt: Medgyessy MNG. ltsz.: N. Erotikus kompozíció II., 1914/11. gipsz, 12 cm DM. ltsz. : MF bronz változat lelőhelye ismeretlen Ülő kisfiú, 1914/12. gipsz Gerő sebész tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kis lovas, 1915/ gipsz, 23 cm J. a talapzaton felül : Medgyessy DM. ltsz. : MF és MF bronz, 23 cm J. a talapzaton felül : Medgyessy MNG. ltsz. : N. BTM. ltsz. : Magántulajdonban több bronz festett gipsz, lovasa plasztilin, 25 cm, J. hátul a talapzaton : Medgyessy F. DM. ltsz. : MF Szávits Kornél ezredes feje, 1915/2. gipsz, feles nagyság Mosakodó guggoló nő, 1915/3. bronz, 17,5 cm DM. ltsz.: MF MNG. ltsz.: N. PJPM. ltsz.: patinázott gipsz, 17,5 cm DM. ltsz.: MF és MF terrakotta, 17,5 cm DM. ltsz.: II Sipkajelvény (Ersatz u. Werkätten Gruppe), 1916/1. bronz Párzó egerek, 1916/2. patinázott gipsz, 11 cm J. a. talapzaton hátul : Medgyessy DM. ltsz. : MF és MF Bronz, terrakotta változatok magántulajdonban Párzó alakok, 1916/3. fa vázlat Síremlék (Dragonyos tiszt), 1916/4. kő dombormű (síremléken) Podhajceban Galíciában maradt Síremlék, magyar ornamentika, 1916/5. kő faragvány (síremléken) Podhajceban Galíciában maradt

20 Síremlék, haldokló akt és női alak, kő szobor, 1/2-es nagyság Podhajceban Galíciában maradt Gránátvető, 1916/7. kő szobor, 3 m félbemaradt Podhajceban, Galíciában. Kúttervek, 1916/8 9. alabástrom Frigyes fhg. portré, 1916/10. gipsz plakett Frigyes főherceg tulajdona volt lelőhelye ismeretlen Farkas kapitány (lovas), 1916/11. gipsz karikatúra Zsidacowban volt jelenlegi lelőhelye ismeretlen Női fej (maszk), 1916/12. festett gipsz, 20 cm DM. ltsz.: MF kő példánya Ljubow Danilovics tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen 1917 Ágaskodó lovas, 1917/1. gipsz, 42 cm (2 db) DM. ltsz.: MF és MF (törött) Bronz példánya Brzezany-ban, Galíciában maradt Elesett hősök oszlopa, 1917/2. Lysonián, Olaszországban maradt. Lengyel Béla síremléke, 1917/3. haraszti kő, 180 cm Eredetileg a Kerepesi úti temetőben volt, jelenleg az MNG. tul. ltsz. : N. Újra faragva felállítva a Farkasréti temetőben Szoptató anya, 1917/4. márvány, 41,5 cm J. a talapzat j. oldalán: Medgyessy MNG. ltsz.: vörösmárvány, 41,5 cm Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár gipsz (2 db), 38 cm J. a talapzat j. oldalán: Medgyessy DM. ltsz.: MF és MF /a bronz, 37 cm J. a talapzat j. oldalán: Medgyessy DM. ltsz.: MF terrakotta, 41,5 cm MNG. ltsz. : terrakotta, 35,5 cm-es változat (2 db) J. a talapzat b. oldalán : Medgyessy Hmv. TJM. ltsz.: DM. ltsz.: II és MF és Koczogh Ákos tul. Bp. Kéz tanulmány a szoptató anyához, ad. 1917/4. gipsz öntés, 10,5 cm DM. ltsz. : MF

21 Női fej (részlet) ad. 1917J4. bronz, 9,5 cm Kaposi Endre tul. Esztergom ólom, 9,5 cm özv. Mártsa Istvánné tul. Bp. Gyerekfej (Kislányom feje), 1917j5. agyag, 15 cm DM. ltsz.: MF gipsz Térdeplő kis női akt, 1917/6. bronz, 26,5 cm DM. ltsz.: MF BTM. ltsz. : Egy példány László Gyula tul. terrakotta, bronz 17 cm-es változatok Magán tul.-ban több helyen gipsz, 20 cm és 27,5 cm J. j. oldalt: Medgyessy DM. ltsz.: MF és MF Vetkőző női akt, 1917/7. gipsz, 100 cm Vetkőződö női akt, 1917/8. márvány vázlat, 100 cm később 1946-ban átdolgozva ld. az 1946/8. tételt! 1918 Síremlék tervek, db architectura relief és kő szobor Cormons-ban és Gröz-ben maradtak (ma Olaszország) 1919 Rauch Krisztina, 1919/1. bronz plakett, 30 cm Kellner Ilka fej, 1919/2. agyag, 1/2-es nagyság Gondolkodó nő, 1919/3. piszkei kő, 60 cm özv. Radnai Béláné tul. Bp. gipsz, 60 cm DM. ltsz.: MF Engels fej, 1919/4. gipsz, 2 m Összetörték 1920 Szigeti Jancsi mellszobor, 1920/1. márvány, 40 cm Démán Mártonné fej, 1920/2. festett gipsz, 20 cm DM. ltsz.: MF Kellner Évi fej, 1920/3. bronz, 40 cm J. a bal váll alatt : Medgyessy MNG. ltsz. : N. gipsz, 40 cm DM. ltsz. : MF terrakotta, 32 cm DM. ltsz. : II Hmv. TJM. ltsz.: Több példány magántulajdonban

22 Kellner Marika (egész alak), 1920/4. gipsz, 68 cm J. a talapzaton : Medgyessy DM. ltsz.: MF Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz. : Újlaki Nagy Árpád akt, 1920/5. gipsz, 63 cm Davidovics Györgyné (Ülőnő), 1920/6. gipsz, 54 cm Magyary Kossá Gyula tul. Bp. márvány változata a berlini Collegium Hungaricumban Késó'bbi homokkő változat lelőhelye ismeretlen 1921 Rippl-Rónai érem, 1921/1. bronz, 0 = 18 cm DM. ltsz.: II. 35/1930. és kaposvári Rippl-Rónai Múzeum ltsz: özv. Radnai Béláné tul. Bp ben " feliratú változata készült Több bronz és ón változat lelőhelye ismeretlen Önportré, bronz plakett, 10,5 X 10 cm J. j. 1.: MF. DM. ltsz.: (3 db) II. 147/1930.; II ; MF MNG. ltsz.: P.; P.; P. BT M. ltsz. : és PJPM. ltsz.: László Gyula tul. Bp. özv. Radnai Béláné tul. Bp. több terrakotta, 14,5 X 12 cm J. j. a nyakszirtnél: MF. DM. ltsz.: II és II Hmv. TJM. ltsz.: valamint magántul.-ban gipsz, 10,5x 10 cm DM. ltsz.: MF és MF ; MF Ón és bronz változatok magántulajdonban Önportré vázlat, 1921/2. gipsz érem, 0 = 11,5 cm J. b. f. : MF. DM. ltsz.: MF Schulhof Aranka, 1921/3. gipsz plakett Dr. Sándor István neje síremléke (Anya gyermekével), 1921/4. mészkő dombormű, 45,5x61 cm J. b. 1. : Medgyessy az Újpesti temetőben volt, ma MNG. ltsz.: N. Dr. Láng Sándor fia, síremléke (íjászé fiú)» 1921/5. haraszti kő dombormű, 74x48 cm J. j. 1. : rovásírással a debreceni kath. temetőben volt, ma Fellegi Vince tul. Debrecen Fortuna istennő relief, 1921/6. cement dombormű, 180X 120 cm Budapest, Fortuna u. 9.

23 Körmendi János torzó, 1921/7. szobortöredék, 50 cm 1922 Magyari Béláné (Álló nő), 1922/1. gipsz, 65 cm Szörnyeteg, 1922/2. agyag, 23 cm DM. ltsz. : MF Magyari Béláné (Ülőnő), 1922/3. gipsz, 60 cm Nagy képkeret ornamentika (Kernstock Károly képéhez), 1922/4. gipsz keret Dr. Strasszer József tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Dr. Csics Rózsi portré, 1922/5. és 1937/15, 18 agyag maszk Lovas szobor, 1922/6. bronz, 100 cm J. a talapzat bal hátsó részén : Medgyessy DM. ltsz.: II. 28/1930. Egy példány a Nagyhegyen, a Piroska utcai villa előtt volt. Gipsz változat lelőhelye ismeretlen Két farkas, 1922/7. gipsz, 15x20 cm Kis lovas, 1922/8. gipsz, 21 cm J. a talapzaton felül: Medgyessy DM. ltsz. : MF MNG. ltsz. : bronz, 21 cm Koczogh Ákos tul. Bp. özv. Radnai Béláné tul. Bp Balett táncosnő (Krampera Ilona) r 1923/1. bronz, 48 cm (2 db) gipsz szobortöredék, 35,5 cm DM. ltsz. : MF Lovas huszár hősi emlék, Vásárosbérc községnek, 1923/2, műkő dombormű, 60x60 cm Vásárosbérc főterén Támaszkodó baka (Hősi emlék Vaskútnak), 1923/3. műkő, 150 cm Vaskút főterén, emlékoszlopnál Támaszkodó baka (emlékműterv), ad. 1923/3. gipsz, 74 cm DM. ltsz.: MF Támaszkodó női akt, 1923/4. bronz, 49 cm J. j. a talapzaton: Medgyessy DM. ltsz.: II. 1930/16. MNG. ltsz.: N.

24 István király Múzeum ltsz. : dr. Soó Rezsőné és dr. Radnai Béláné tul. Bp. gipsz, 49 cm (2 db) DM. ltsz.: MF és MF terrakotta, 49 cm DM. ltsz.: II Hmv, TJM. ltsz.: Több példány magántulajdonban Táncoló férfi (nő húzza), 1923(5. patinázott gipsz dombormű, 40x50 cm J. j. 1. : Medgyessy DM. ltsz. : II Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum ltsz negatív és pozitív festett gipsz (8 szögletű), 43 X 52 cm DM. ltsz. : MF és MF /a Táncoló nő (férfi fújja), 1923(6. terrakotta dombormű, 40x50 cm J. j. 1. : Medgyessy DM. ltsz.: II. 19/1930. és II Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum ltsz.: Hmv. TJM ltsz.: Több példány magántulajdonban gipsz, 45x41 cm J. j. 1. a szegélyen : Medgyessy DM. ltsz. : MF bronz, 44x40 cm Miskolc, Herman Ottó Múzeum ltsz.: Női torzó, a támaszkodó nő változata, 1923(7. gipsz, 27 cm DM. ltsz.: MF Kis turulmadár (Hősi emlék Hete községnek), 1923(8. bronz Szörnyeteg, kandallódísz, 1923(9. vörösréz domborítás, 70x50 cm Lévai Gyula tul. volt gipsz változat, 28 cm DM. ltsz.: MF Táncoló nő, 1923(10. bronz, 100 cm (2 db) J. a talapzaton felül : Medgyessy Egyik példány a MNG. tul. ltsz. : N. terrakotta, 95 cm DM. ltsz.: II Hmv. TJM. ltsz.: Dr. Talpai Emil tul. Szeged patinázott gipsz, 102 cm J. a talapzaton fent : Medgyessy DM. ltsz. : MF és László Gyula tul. Bp. műkő szobor, 102 cm DM. ltsz.: II. 1930/42. Támaszkodó nő (Pechán József síremléke), 1923(11. kó'szobor, 100 cm Újverbászi temetőben gipsze Pechán Béla tul. Verbász. Lévai Gy. karikatúra, 1923(12. agyag, 25 cm Pechán József portré, 1923(13. gipsz negatív 41X33 cm Pechán Béla tul. Verbász. Í

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve

László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. László Gyula : Medgyessy Ferenc életműve DEBRECEN 1972 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 16. SZ. SZERKESZTI: DANKÓ IMRE László Gyula: Medgyessy Ferenc

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia 2011.05.30. 14:07:09 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAPOLCA 3 ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 3

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Kisköre város Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (.10.) Korm. rendelet 12. (1)

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben