MEDGYESSY FERENC ( ) szobrászati életműve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEDGYESSY FERENC (1881-1958) szobrászati életműve"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC ( ) szobrászati életműve

2

3 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 38. SZÁM KÖZLEMÉNYEI SZ. KÜRTI KATALIN MEDGYESSY FERENC ( ) szobrászati életműve

4 Lektorálta : Koczogh A kos Fényképek : F. Molnár Erzsébet Megjelent a Medgyessy centenárium évében, 1981-ben

5 BEVEZETŐ Medgyessy Ferenc minden szilveszterkor összesítette az év termését. Szobrok" feliratú kis kockás füzetét az Országos Széchényi Könyvtár őrzi a 25-ös fond 18-as fóliájában. Ezt a füzetet, László Gyula gondozásában közreadta a Déri Múzeum (László Gyula: Medgyessy Ferenc életműve, Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, 16. sz. 32. p.). László Gyula professzor, Medgyessy barátja és monográfusa értékes elő-, utószóval és kommentárral látta el Medgyessy közléseit, fontos tétel azonban kimaradt. Az alábbi oeuvre-lista az eredeti Medgyessy kézirat és László Gyula közlésének egybevetése alapján készült s kizárólag a szobrászati anyaggal foglalkozik. Ahol két hivatkozási szám szerepel s közte ill." rövidítés áll, ott a kézirat és a kiadvány eltérésre utalunk. A szobrász bizonyos esetekben tévedett, így az 191 l-es jelzésű Gulyás Ilonka domborművét 1910-re datálta, vagy kihagyott naplójából műveket. Ezek jórészét felsorolja László Gyula füzete, de újabbakat is találtunk, amelyek ténylegesen megvannak, vagy amelyeket levelezésében említ, illetve katalógusok, hírlapi cikkek közölnek, reprodukálnak. A szobrászati oeuvre-katalógus két részből áll. Az első nagy részben a viszonylagosan meghatározott műveket közöljük időrendben, a napló alapján. A köz- és magángyűjteményekben fellelhető, azonosított müvek felsorolása tartalmazza az évszámot, technikát, méretet, anyagot, a leltári számot, egyáltalán a lelőhelyet. A csak naplóból ismert művek esetében a lelőhelye ismeretlen" kifejezést használjuk, vagy az eredeti tulajdonos nevét közöljük, s ha lehetőség van, a fotók, reprodukciók lelőhelyét is megadjuk. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy a mai tulajdonosok (akik örökölték, vagy magától a művésztől, feleségétől, ismert helyről, személytől vásárolták a műveket) ráismerjenek a sajátjukra, azonosítani tudják a mű címét, készítési évét. Nem titkolt szándékunk az sem, hogy e közlések révén újabb lelőhelyek bejelentéseit kapjuk, a lappangó műveket felkutassuk, megismerjük, fotózhassuk, s a további kutatás számára hozzáférhetővé tegyük. Vannak olyan művek, amelyek ugyan nem szerepelnek Medgyessy naplójában, de megvannak és készítési idejüket pontosan meghatározhatjuk (pl. Rippl-Rónai síremléke ban készült, mert ekkor halt

6 meg a szobrász atyai jóbarátja, s már a KUT 1928-as téli kiállításán szerepelt is e terv, amelynek alapján az 1952-es emlékmű készült). Ugyanakkor, bár hírlapi említésből ismerjük Debrecenbe szánt Juhász Nagy Sándor síremlékét, nem azonosíthattuk, mert sem a művel, sem reprodukciójával, sem leírásával nem találkoztunk eddig. 2 3 szoborcsoport rejtélyesnek tűnik Medgyessy lakonikus közlései miatt. Az egyik az 1918-as 8 10 db architektúra, relief és kőszobor" (László Gyula közlése), amely egy része bizonyára későbbi hősi emlékműveiben élt tovább. A másik a kéziratos naplójában említett 1926/5. tételszámú csoport, amelybe a Mackós kút" első agyagterve, a síremlék-, hősi emléktervek agyagfogalmazványai sorolhatók. Ezeket részben síremléktervként használta fel: például 1936-ban Csinszka-, ban Radnai Béla szülei-, 1949-ben Radnainé síremlékeként, részben a Déri Múzeum első terveinél ( ben, amikor még álló alakokat tervezett), majd hősi emlékműveknél es Mackós kút-jának eredete tehát 1926-ig nyúlik vissza ban Debrecen tanácsa akarta felállítani, de nem volt rá pénz. Csak a főváros 1954-es pályázatán jelent meg ismét a terv zsűri előtt, s 1957-re fel is állították Budán, a Fő utcán. Ugyancsak 1926-os őse van Radnainé síremlékének, csak közben e tervet pl. Ady Endréné (Márffy Ödönné), Csinszka részére is meg akarta valósítani. Még rejtélyesebb egy, csak fotóról ismert Álló, orsót tartó nőalak" sorsa. Ez a valószínűleg 1926-os agyagterv lett 1928-ban a Déri Múzeum Néprajz" c. szobrának első modellje (ld. részletesen a szerző Medgyessy és Debrecen" c. könyve lapját), de egyúttal az as Török síremlék őse. Mindezeket a rajzokkal, vázlatfüzetek lapjaival egybevetés, egy-egy megjegyzéstöredék, levélrészlet alapján állíthatjuk, valamint annak tudatában, hogy köztéri mű, síremlék előkészítése általában nem a nagy agyagminta megcsinálásával kezdődik, hanem a kis modell mintázásával. Sem a Radnai szüleinek készült, sem a Török síremlék készítésének évében nem említ Medgyessy kis agyag-, gipsz-vázlatot, tehát jóval előbbi szobrok újjászületéséről lehet szó. Erről meg is írta a szobrász Önportré betűkkel" című életrajzában: Más egyéb szobraimmal is előfordult, hogy húszhuszonöt-harminc éves rajz és agyagvázlatból keltek életre. Belezavarodnék, aki a fejlődésem menetét akarná megállapítani. A múlt és jövő így kavarodik össze a jelenben. Szinte nincs is idő, csak a kalendáriumban". László Gyula immár három monográfiában vállalkozott arra, hogy megállapítsa az életmű fejlődésének menetét". Az oeuvrekatalógus összeállítója sokkal szárazabb, de a továbblépéshez szükséges listát készített, amelyben megpróbálta a magyar köz- és magángyűjteményekben fellelhető műveket azonosítani. Ez nem volt könnyű, mert maga Medgyessy is több címmel látta el alkotásait és a korabeli lapok, katalógusok is változó címen közölték ugyanazt, s természetesen a múzeumokban is egészen más címeken leltározták az azonos műveket. A külföldön lévő szobrokról vajmi keveset tudunk, ez lesz a jövő kutatás egyik nagy feladata a további azonosítás, meghatározás, valamint a festészeti- és grafikai oeuvrelista elkészítése mellett. A katalógus második, kisebb része a még nem teljesen azono-

7 sított, vagy nem datált műveket tartalmazza. Ezek a művek léteznek, jórészük Debrecenbe került a művészi hagyatékkal. A szerző, épp azért, hogy a további kutatásnak utat nyisson, vállalkozott arra, hogy felhívja a hasonlóságra a figyelmet, s utaljon arra, mely művek előtanulmánya lehet az említett agyag-, vagy gipsz szobor. Szó van itt bronzokról is, hiszen Maria Alexandrova Djakonova a kis agyagtervekről gipszmintát készíttetett, majd bronzokat is (pl. Csokonai síremlék főalakja, Bocskai szoborterv, Medveczkyné síremlékterv ősfogalmazványa"). Bizonyos Medgyessy művek igen népszerűek lettek már a harmincas évek közepére. Némelyikről bronz példányt is öntetett Medgyessy. Ezt a Pihenő lány" eladása kapcsán be is vallotta Aszalós Imre bajai műgyűjtőnek 1935-ben: Hanem azt már nem írhatom róla, hogy első bronz példány. Mert most már a harmadik azóta, hogy először ajánlottam. Akkor még első lett volna. Érdekes hogy most jutott eszébe az embereknek bronzba kívánni. Nade az teljesen mindegy hányadik. A kis lovas szobrom már van vagy harmincadik. Még most is az a legkelendőbb. Igaz hogy mindegyiket olcsón adom. Es csakis úgy adhatom ilyen olcsón ha több példányban adom. Ezekből én úgysem élhetnék meg. Jóformán csak reklámnak valók ezek. A haját fonó lányról sem tudom hogy öt é vagy hat. Csak több nyolcnál. Szanaszét vannak. Pesten, vidéken, külföldön. (Közölte Késmárky Mária Kőhelyi Mihály a Déri Múzeum évkönyve 327. p.) A sokszorosításról Illyés Gyula egyik hangulatos írása is megemlékezett (közölte az Alföld" 1964/5. sz p.). Az író egy vásárlás történetét írta meg, amelyet Ő, mint egy gazdag iroda kishivatalnoka közvetített a cég gazdag vezetői részérc. A Szoptató anyá"-t ajánlotta megvételre. Miután megegyeztek, felmerült az az aggodalom, hogy a szobor egyedüli példány-e? Nem volt az, hogy is lehetett volna, amikor öntvény volt, a kőbe faragott eredetin kívül készült így belőle legalább húsz darab, négyről-ötről magam is tudtam. A művész kínos némaságba merült. A fiatalember (Illyés Gyula) most már némileg belekeserült képpel a kérdésre úgy felelt, hogy a műből ez az egy példány került piacra, ez lesz a végleges alakzat, mert a mester még amúgy is reszel rajta. Sa többi példány? Meg lesz semmisítve. Le lesz rombolva! Úgy helyes! Bár a pénz erkölcse szerint nyilván úgy lett volna becsületes is, természetesen semmiféle rombolás nem történt". Nem lehet az a cél, hogy mind a húsz, vagy akár öt tulajdonost is felsoroljuk, akinél pl. a Kis lovas", vagy a Szoptató anya" egy-egy példánya van. Többen nem is adtak engedélyt, hogy közöljem nevüket, így kerülnek olyan sorok a katalógusba, mint több példány magántulajdonban". Felvetheti az olvasó azt a kérdést, miért ilyen különösek a címek? Ennek oka, hogy Medgyessy címadásait követtük a kéziratos napló alapján. A napló pl. sehol nem

8 említi a Debreceni Vénusz"-t, de magyarázatul, Medgyessy címadása után utaltunk az egyéb címekre, nevekre is. Ugyancsak pontatlannak tűnik néhol az anyag, a technika, vagy az egykori tulajdonos megjelölése, vagy éppen az ábrázolt neve (a keresztnév gyakran hiányzik). Még a fél adat is jobb azonban, mint a semmi, s a kutatásban egy vezetéknév is lehet elindító. A szerző tisztában van azzal, hogy egy jobb, tökéletesebb oeuvre-lista kiadása szükséges lesz e katalógus után is. Ahhoz azonban a külföldön lévő művek szemléje, tanulmányozása, valamint a közönség segítséges szükséges. Reméljük, hogy e katalógus olvasói között sokan lesznek, akik újabb adatra, lelőhelyre hívják fel a figyelmet.

9 SZOBROK JEGYZÉKE Felhasznált források: OSZK 25-ös fondjában lévő Medgyessy levelek, szerződések. Déri Múzeum irattárában és Medgyessy adattárában, a debreceni Egyetemi Könyvtár kézirattárában (MS ) talált levelek, katalógus, valamint az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja cikk-, katalógus- és cédulaanyaga. Rövidítések: Mű címe után szereplő évszám és tételszám: (pl. 1936/5. Említi Medgyessy Ferenc Szobrok" c. kéziratos füzete 1936-ban az 5-ös tétel alatt). Ltsz. : MNG. Hmv. TJM. PJPM XJM BTM DM DM. ltsz: II. DM. ltsz. : MF. leltári szám Magyar Nemzeti Galéria szoborosztálya Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum tulajdona Pécs, Janus Pannonius Múzeum tulajdona Győr, Xantus János Múzeum tulajdona Budapesti Történeti Múzeum tulajdona A Déri Múzeum tulajdona A Déri Múzeum képzőművészeti osztályának szerzeménye 1977-ig A Medgyessy hagyatékból Déri Múzeumba került művek leltári száma, ill. az 1977 óta vásárolt Medgyessy művek száma J. jelzés J. b. I. jelzés balra lent jelzés nélkül J. k. f., jelzés középen fent ill. J. k. 1. jelzés középen lent, J. j. 1. jelzés jobbra lent MF jelzés egyaránt jelent ffi, ff), -et, valamint a halála után kivitelezett művek MF jelzését.

10

11 I. AZONOSÍTOTT MŰVEK 1903 Hegedülő, 1903(1. terrakotta, 25 cm Medgyessy Pál tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Vigyorgó fej, 1903(2. gipsz maszk, 5 cm Táncosnő, 1903 körül agyag, 36 cm Moll Szilárdné tul. Bp. (repr.: Lyka Károly: Vándorlásaim a művészet körül Bp P.) Lábam feje, 1904( gipsz, 1/2-es nagyság Dr. Bender tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Genersich fej, 1904(2. plasztilin, 15 cm Dr. Ajtai tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Vak ember feje, gipsz, 20 cm Moll Szilárdné tul. Bp. (repr.: Lyka: Uo p.) Gyermekfej, 1904(4. gipsz, 20 cm Lyka Károlynál volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen 1905 Mintázó orosz nő, 1905(1. agyag, 30 cm Caraman Chimay hg. nő tul. volt Párizs, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Vigyorgó öreg női fej, 1905(2. agyag Caraman Chimay hg. nő tul. volt Párizs, jelenlegi lelőhelye ismeretlen 1906 Ülő kisgyerek (Duchene), 1906(1. Párizs gipsz

12 Síró kisgyerek fő (Raimond Duchene), 1906/2. gipsz Húzó ló, 1906/3. gipsz, 35 cm Duchene tul. volt (említi a kézirat) Jelenlegi lelőhelye ismeretlen Saskeselyű, 1906/4. és 5. gipsz, 25 cm egyik változata : Duchene tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kislányfő (Ariette Duchene), 1906/6. gipsz, 27 cm DM. ltsz.: MF Kislányfő (Marthe Duchene), 1906/7. gipsz Duchene tul. volt, valószínűleg Franciaországban található, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Fiúfej (Raimond Duchene), 1906/8. gipsz Férfifej (Henri Duchene), 1906/9. gipsz Ülő női alak, 1906/10. gipsz, 40 cm Mme Andrieux tul. volt Normandia, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Férfifej, 1906/11. gipsz Prof. Gaussein tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Női fej, 1906/12. gipsz Alice Denári tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Ülő nő (ruhás), 1906/13. gipsz, 40 cm Mme Lambert tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Női fej, 1906/14. gipsz Judith Lassale tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen 1907 Kislány fej (Ariette), 1907/1. gipsz, 26 cm J. j. oldalt: MF DM. ltsz.: MF és László Gyula tul. Bp. terrakotta, 26 cm DM. ltsz.: II és dr. Talpai Emil tul. Szeged Hmv. TJM. ltsz.: Férfifej (Prof. Andrieux), 1907/2. gipsz relief Héttagú családfejek (Duchene), 1907/3. színezett gipsz relief, 19x27 cm DM. ltsz.: MF

13 Női ülő alak, 1907}4. gipsz, 40 cm Mme Duchene tul. volt jelenlegi lelőhelye ismeretlen, valószínűleg Franciaországban található Férfi fej, 1907/5. gipsz relief, 28,5 cm DM. ltsz. : MF Ülő női akt, 1907/6. bronz, 50 cm Dr. Szirmai Kálmán tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kislányfej (Mike Annuska), 1907/7. sárgásbarna patinázott gipsz, 23,5 cm DM. ltsz.: MF Nevető leánykafej (Hajós Anna), 1907/8. gipsz Frízterv a Morgue kapu fölé, 1907/9. gipsz relief, 100 cm Összetört Párizsban, költözés közben. Férfifej, 1908/ gipsz (később kő változatban is) Tehervivő férfiakt (Követ emelő), 1908/2. gipsz, 37,5 cm J. az ovális talapzaton felül: Medgyessy DM. ltsz.: II és MF bronz, 37 cm PJPM. ltsz.: és özv. Radnai Béláné tul. Több példány lappang Két női fej (Blanka, Margit), 1908/3. gipsz plakett, Öreg fej, 1908/4. gipsz Weischselgärtner Vince tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kislány fej (Fuhrerr Magda), 1908/5. gipsz relief Dakszli (Pitiző kutya), 1908/6. kerámia, 12,5 cm DM. ltsz.: MF patinázott agyag, 11 cm DM. ltsz.: MF gipsz, 11 cm DM. ltsz.: MF Bronz változat magántulajdonban Kölyökszörny, 1908/7. sötétre patinázott gipsz, 19 cm DM. ltsz. : MF festett terrakotta, 19 cm Hmv. TJM. ltsz.: bronz, 19 cm J. b. a talapzaton : Medgyessy DM. ltsz.: MF Koszorúzó nő (Sírkőrelief), 1909/1. Két kislány (Sírkörelief) 1909/2.

14 Debreceni Iparművészeti Kiállítás plakettje, 1909/3. bronz, 70x58 mm DM. ltsz. : IJ. 12/1911. MNG. ltsz.: P. és P. arany, ezüst változat lelőhelye ismeretlen Menekülők, 1909/4. bronz relief, 20,5x31 cm J. j. 1. : Medgyessy F. MNG. ltsz. : N. DM. ltsz.: MF BTM. ltsz.: KM PJPM. ltsz. : Két példány, lelőhelye ismeretlen, gipsz, 19x31 cm J. j. 1. : Medgyessy F. DM. ltsz.: MF kerámia, 19x31 cm Hmv. TJM. ltsz.: Egy-egy példány László Gyulánál és dr. Talpay Emilnél. Dr. Mező Béla mellszobra, 1909/5. bronz 1910 Medvén ülő gyerek, 1910/1. bronz, 30 cm Dr. Talpai Emil tul. Szeged Egy változat lelőhelye ismeretlen kő, 30 cm Vágó László tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Romulus és Remus, 1910/2. gipsz, 9 cm DM. ltsz.: MF Ezüst változat Perlesz tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen több bronz szobor jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kis ülő nő, 1910/3. gipsz, 26 cm MNG. ltsz. : 64.3 N. Ezüst változat jelenlegi lelőhelye ismeretlen Pihenő nő, 1910/4. karrarai márvány, 45 cm Dr. Borbély László tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen bronz változata Erdélyi K. tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Pihenő lányka, 1910/5. gipsz, 33 cm J. b. 1. oldalt: Medgyessy DM. ltsz.: MF és MF Egy példány László Gyula tul. Bp. terrakotta, 33,7 cm J. az ülőke jobb oldalán alul: Medgyessy DM. ltsz.: II és MF Miskolc, Herman Ottó Múzeum ltsz.: műkő, 37 cm Baja, Türr István Múzeum ltsz.: bronz, 32,5 cm J. a talapzaton: Medgyessy F. MNG. ltsz.: 65.5 N. Zolnay Lászlóné tul. Bp. özv. Radnai Béláné tul. Bp. karrarai márvány változata Démán Márton tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen

15 Női fej (Hapkáné) J910/7. gipsz, Marosvásárhelyen volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Zoltán Herman feje, 1910/8. gipsz Kádár Béla, 1910/9. gipsz plakett Beszédes László (karikatúra) 1910/10. gipsz Léda-hattyú, 1910/11. agyag, 17x26 cm J. j. a szegélyen: Medgyessy DM. ltsz. : MF gipsz, 17x26 cm J. j. a szegélyen: Medgyessy DM. ltsz.: MF terrakotta, 17x26 cm több példányban a Déri Múzeumban és magántulajdonban kő, 17x26 cm Móricz Zsigmond tul. volt Kis tacskó, 1910/12. plasztilin, 12 cm több kerámia változat, 12 cm Pecsétnyomónak készült (eml. a kézirat) 1911 Pihenő lány IL, márvány, 50 cm J. j. a talapzaton: Medgyessy F MNG. ltsz.: N. Női fej (Gulyás Ilonka), kő relief J. j. f. : Medgyessy F Tévesen eml.: MF. 1910/6. tétel alatt! Marosvásárhelyi Képtár tul. Táncoló női torzó, 1911/1. kő szobor, 32 cm Dóczy Jenő tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen. Három grácia, 1911/2. patinázott gipsz, 33x25,5 cm J. j. 1. : Medgyessy DM. ltsz: MF és MF színezett gipsz, 33x25,5 cm J. j. 1. : Medgyessy DM. ltsz.: H L bronz, 33x25 cm dr. Antal Péter tul. Debrecen. terrakotta Berettyóújfalu, Bihari Múzeum ltsz.: B.M. V Több példány lelőhelye ismeretlen Szőke Imre fej, 1911/3. gipsz szobor lelőhelye ismeretlen Groteszk térdeplő, 191-1/4. terrakotta, 27 cm patinázott agyag, 27 cm DM. ltsz.: MF Kövér gondolkodó nő, 1911/5. bronz, 34 cm J. j. 1. a talapzaton: Medgyessy MNG. ltsz. : N.

16 DM. Itsz.: II BTM. ltsz.: Több példány leló'helye ismeretlen patinázott gipsz, 40 cm J. j. 1. a talapzaton: Medgyessy terrakotta, 37 cm J. j. oldalt : Medgyessy DM. ltsz.: MF és II Hmv. TJM. ltsz.: Baja, Türr István Múzeum, ltsz. : Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz.: Koczogh Ákos tul. Bp. Groteszk váza (Egy férfi és két nőalak) gipsz, 23 cm DM. ltsz.: MF Bagoly, agyag, 24,5 cm DM. ltsz.: MF gipsz változat Nagyilondán volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Móricz Istvánné, 1911/8a. gipsz szobor Nagyilondai tul.-ban volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Polyxena, b. Említi a kézirat Művészházi érem (Dávid Góliát fej), 1912/1. vert bronz érem, 42,5 mm J. oldalt: Medgyessy MNG. ltsz.: P. arany, ezüst változat lelőhelye ismeretlen Szegh Dezsőné fej, 1912/2. gipsz Nagy kerti váza, 1912/3. kő, 180 cm gr. Teleki Géza tul. volt Zsukon, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Bethlen Gáborka mellszobra (12 éves fiú), 1912/4. kő változat lelőhelye ismeretlen gipsz, 45 cm DM. ltsz.: MF Táncolók, 1912/5. bronz relief, 36x72,5 cm J. a szelvény alsó j. sarkában: Medgyessy F. MNG. ltsz.: N. (F.K.840) Miskolc, Herman Ottó Múzeum ltsz. : özv. Radnai Béláné tul. Bp. gipsz relief, 36x72,5 cm J. a talapzat j. oldalán: Medgyessy DM. ltsz.: MF /a és 2/b festett gipsz, 36X72,5 cm özv. Mártsa Istvánné tul. Bp. terrakotta relief, 36x72 cm Magántulajdonban több példány Fiatal nő (Batthyány Aliz), 1912/6. öntött bronz plakett, 23,5x15,5 cm J. k. 1. : Medgyessy MNG. ltsz.: P. és özv. Radnai Béláné tul. Bp. ólom változatának lelőhelye ismeretlen

17 Párzó macskák, 1912J7. gipsz, 16,5 cm DM. ltsz. : MF és MF gipsz, 21 cm-es változat J. a talapzat b. oldalán : MF. MNG. ltsz. : 57.7 N. bronz változatának lelőhelye ismeretlen Kis gnóm, kő, 17 cm J. j. 1. : Medgyessy Dr. Talpai Emil tul. Szeged terrakotta, 18 cm J. hátul a talapzaton : Medgyessy DM. ltsz.: II patinázott gipsz, 18 cm J. hátul a talapzaton : Medgyessy DM. ltsz.: MF bronz változat lelőhelye ismeretlen Női akt, 1912/9. kő relief, 40x22 cm Keszthely, Balaton Múzeum ltsz.: Béka, 1912/10. sok terrakotta és színes majolika, később bronz terrakotta, 10 cm DM. ltsz.: MF Több bronz és terrakotta példány magántulajdonban Debreceni Iparművészeti Kiállítás, ad. 1909/3. (az 1909-es változata) ezüst plakett, 70x58 mm DM. ltsz.: II. 1927/10. bronz plakett, 70x58 mm DM. ltsz.: II. 1927/11. MNG. ltsz.: P Gonda Béláné mellszobra, 1913/1. gipsz. Kenyeres Sándorné mellszobra, (Nevető nő), 1913/2. gipsz, 31 cm DM. ltsz. : MF Hallási két gyermek, 1913/ fejszobor, 1/2-es nagyság Ritter Ignác gyereke feje, 1913/5. gipsz szobor J anus, férfi-női alak, 1913/6. mészkő faragvány, 215 cm Rippl-Rónai Emlékmúzeum kertje, Kaposvár Rippl-Rónai fej, 1913/7. mészkő, 67 cm Rippl-Rónai Emlékmúzeum, Kaposvár gipsz, 43 cm-es változat J. j. 1. vésve: Medgyessy Kaposvár. DM. ltsz.: MF Női akt, 1913/8. mészkő, 110 cm Rippl-Rónai Emlékmúzeum kertje, Kaposvár

18 Lovagló gyerekek (Szamárháton ülő gyerekek), 1913/9. mészkő relief, 75 X 85 cm Rippl-Rónai Emlékmúzeum kertje, Kaposvár Márvány női maszk, 1913/10. maszk, 20 cm Kellner Dezső tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Térdeplő női akt, 1913/11. márvány, 28 cm J. j. 1.: MF. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz. : Súroló asszony, 1913/12. bronz, 17,5 cm J. a talapzat hátsó oldalán : MF. MNG. ltsz. : 6136.; DM. ltsz MF BTM. ltsz.: KM ; PJPM. ltsz.: és özv. Radnai Béláné tul. Bp. patinázott gipsz szobortöredék, (2 db) 15 cm DM. lt.sz. : M.F és M.F gipsz, 18 cm J. hátul a bal lábnál: MF. DM. ltsz.: M.F terakotta, 18 cm Hmv. TJM. ltsz.: DM. ltsz.: II Dárdai E. bankigazgató portréja, 1913/13. ezüst plakett Súroló asszony, 1913 után ad. 1913/12. színezett kerámia (majolika), 17 cm J. a talapzat hátsó részén: MF. DM. ltsz.: II Batthány házaspár, 1913 gipsz plakett, 26x21,5 cm DM. ltsz.: MF Piéta, 1914/ gipsz töredék, 23x46 cm J. a talapzaton hátul: Medgyessy DM. ltsz.: MF Körmendi három gyereke, 1914/2. agyag, márványba faragva 1919-ben Repr. : MNG. fotótárában Körmendiné fej, 1914/3. agyag Körmendi Bandi, 1914/4. vörös márvány Kellner Géza fej, 1914/5. gipsz Dr. Kiss Ödön fej, 1914/6. gipsz és bronz Lelőhelyei ismeretlenek Alló női akt (Almásán Annus), 1914/7. gipsz, 70 cm Retteghy Margit színésznő 1914/8. agyag, 20 cm (Kolozsvár),

19 Kürthy György fej, 1914(9. gipsz Erotikus kompozíció I. 1914/10. gipsz, 28 cm DM. ltsz.: MF bronz, 28,5 cm J. oldalt: Medgyessy MNG. ltsz.: N. Erotikus kompozíció II., 1914/11. gipsz, 12 cm DM. ltsz. : MF bronz változat lelőhelye ismeretlen Ülő kisfiú, 1914/12. gipsz Gerő sebész tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Kis lovas, 1915/ gipsz, 23 cm J. a talapzaton felül : Medgyessy DM. ltsz. : MF és MF bronz, 23 cm J. a talapzaton felül : Medgyessy MNG. ltsz. : N. BTM. ltsz. : Magántulajdonban több bronz festett gipsz, lovasa plasztilin, 25 cm, J. hátul a talapzaton : Medgyessy F. DM. ltsz. : MF Szávits Kornél ezredes feje, 1915/2. gipsz, feles nagyság Mosakodó guggoló nő, 1915/3. bronz, 17,5 cm DM. ltsz.: MF MNG. ltsz.: N. PJPM. ltsz.: patinázott gipsz, 17,5 cm DM. ltsz.: MF és MF terrakotta, 17,5 cm DM. ltsz.: II Sipkajelvény (Ersatz u. Werkätten Gruppe), 1916/1. bronz Párzó egerek, 1916/2. patinázott gipsz, 11 cm J. a. talapzaton hátul : Medgyessy DM. ltsz. : MF és MF Bronz, terrakotta változatok magántulajdonban Párzó alakok, 1916/3. fa vázlat Síremlék (Dragonyos tiszt), 1916/4. kő dombormű (síremléken) Podhajceban Galíciában maradt Síremlék, magyar ornamentika, 1916/5. kő faragvány (síremléken) Podhajceban Galíciában maradt

20 Síremlék, haldokló akt és női alak, kő szobor, 1/2-es nagyság Podhajceban Galíciában maradt Gránátvető, 1916/7. kő szobor, 3 m félbemaradt Podhajceban, Galíciában. Kúttervek, 1916/8 9. alabástrom Frigyes fhg. portré, 1916/10. gipsz plakett Frigyes főherceg tulajdona volt lelőhelye ismeretlen Farkas kapitány (lovas), 1916/11. gipsz karikatúra Zsidacowban volt jelenlegi lelőhelye ismeretlen Női fej (maszk), 1916/12. festett gipsz, 20 cm DM. ltsz.: MF kő példánya Ljubow Danilovics tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen 1917 Ágaskodó lovas, 1917/1. gipsz, 42 cm (2 db) DM. ltsz.: MF és MF (törött) Bronz példánya Brzezany-ban, Galíciában maradt Elesett hősök oszlopa, 1917/2. Lysonián, Olaszországban maradt. Lengyel Béla síremléke, 1917/3. haraszti kő, 180 cm Eredetileg a Kerepesi úti temetőben volt, jelenleg az MNG. tul. ltsz. : N. Újra faragva felállítva a Farkasréti temetőben Szoptató anya, 1917/4. márvány, 41,5 cm J. a talapzat j. oldalán: Medgyessy MNG. ltsz.: vörösmárvány, 41,5 cm Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár gipsz (2 db), 38 cm J. a talapzat j. oldalán: Medgyessy DM. ltsz.: MF és MF /a bronz, 37 cm J. a talapzat j. oldalán: Medgyessy DM. ltsz.: MF terrakotta, 41,5 cm MNG. ltsz. : terrakotta, 35,5 cm-es változat (2 db) J. a talapzat b. oldalán : Medgyessy Hmv. TJM. ltsz.: DM. ltsz.: II és MF és Koczogh Ákos tul. Bp. Kéz tanulmány a szoptató anyához, ad. 1917/4. gipsz öntés, 10,5 cm DM. ltsz. : MF

21 Női fej (részlet) ad. 1917J4. bronz, 9,5 cm Kaposi Endre tul. Esztergom ólom, 9,5 cm özv. Mártsa Istvánné tul. Bp. Gyerekfej (Kislányom feje), 1917j5. agyag, 15 cm DM. ltsz.: MF gipsz Térdeplő kis női akt, 1917/6. bronz, 26,5 cm DM. ltsz.: MF BTM. ltsz. : Egy példány László Gyula tul. terrakotta, bronz 17 cm-es változatok Magán tul.-ban több helyen gipsz, 20 cm és 27,5 cm J. j. oldalt: Medgyessy DM. ltsz.: MF és MF Vetkőző női akt, 1917/7. gipsz, 100 cm Vetkőződö női akt, 1917/8. márvány vázlat, 100 cm később 1946-ban átdolgozva ld. az 1946/8. tételt! 1918 Síremlék tervek, db architectura relief és kő szobor Cormons-ban és Gröz-ben maradtak (ma Olaszország) 1919 Rauch Krisztina, 1919/1. bronz plakett, 30 cm Kellner Ilka fej, 1919/2. agyag, 1/2-es nagyság Gondolkodó nő, 1919/3. piszkei kő, 60 cm özv. Radnai Béláné tul. Bp. gipsz, 60 cm DM. ltsz.: MF Engels fej, 1919/4. gipsz, 2 m Összetörték 1920 Szigeti Jancsi mellszobor, 1920/1. márvány, 40 cm Démán Mártonné fej, 1920/2. festett gipsz, 20 cm DM. ltsz.: MF Kellner Évi fej, 1920/3. bronz, 40 cm J. a bal váll alatt : Medgyessy MNG. ltsz. : N. gipsz, 40 cm DM. ltsz. : MF terrakotta, 32 cm DM. ltsz. : II Hmv. TJM. ltsz.: Több példány magántulajdonban

22 Kellner Marika (egész alak), 1920/4. gipsz, 68 cm J. a talapzaton : Medgyessy DM. ltsz.: MF Miskolc, Herman Ottó Múzeum, ltsz. : Újlaki Nagy Árpád akt, 1920/5. gipsz, 63 cm Davidovics Györgyné (Ülőnő), 1920/6. gipsz, 54 cm Magyary Kossá Gyula tul. Bp. márvány változata a berlini Collegium Hungaricumban Késó'bbi homokkő változat lelőhelye ismeretlen 1921 Rippl-Rónai érem, 1921/1. bronz, 0 = 18 cm DM. ltsz.: II. 35/1930. és kaposvári Rippl-Rónai Múzeum ltsz: özv. Radnai Béláné tul. Bp ben " feliratú változata készült Több bronz és ón változat lelőhelye ismeretlen Önportré, bronz plakett, 10,5 X 10 cm J. j. 1.: MF. DM. ltsz.: (3 db) II. 147/1930.; II ; MF MNG. ltsz.: P.; P.; P. BT M. ltsz. : és PJPM. ltsz.: László Gyula tul. Bp. özv. Radnai Béláné tul. Bp. több terrakotta, 14,5 X 12 cm J. j. a nyakszirtnél: MF. DM. ltsz.: II és II Hmv. TJM. ltsz.: valamint magántul.-ban gipsz, 10,5x 10 cm DM. ltsz.: MF és MF ; MF Ón és bronz változatok magántulajdonban Önportré vázlat, 1921/2. gipsz érem, 0 = 11,5 cm J. b. f. : MF. DM. ltsz.: MF Schulhof Aranka, 1921/3. gipsz plakett Dr. Sándor István neje síremléke (Anya gyermekével), 1921/4. mészkő dombormű, 45,5x61 cm J. b. 1. : Medgyessy az Újpesti temetőben volt, ma MNG. ltsz.: N. Dr. Láng Sándor fia, síremléke (íjászé fiú)» 1921/5. haraszti kő dombormű, 74x48 cm J. j. 1. : rovásírással a debreceni kath. temetőben volt, ma Fellegi Vince tul. Debrecen Fortuna istennő relief, 1921/6. cement dombormű, 180X 120 cm Budapest, Fortuna u. 9.

23 Körmendi János torzó, 1921/7. szobortöredék, 50 cm 1922 Magyari Béláné (Álló nő), 1922/1. gipsz, 65 cm Szörnyeteg, 1922/2. agyag, 23 cm DM. ltsz. : MF Magyari Béláné (Ülőnő), 1922/3. gipsz, 60 cm Nagy képkeret ornamentika (Kernstock Károly képéhez), 1922/4. gipsz keret Dr. Strasszer József tul. volt, jelenlegi lelőhelye ismeretlen Dr. Csics Rózsi portré, 1922/5. és 1937/15, 18 agyag maszk Lovas szobor, 1922/6. bronz, 100 cm J. a talapzat bal hátsó részén : Medgyessy DM. ltsz.: II. 28/1930. Egy példány a Nagyhegyen, a Piroska utcai villa előtt volt. Gipsz változat lelőhelye ismeretlen Két farkas, 1922/7. gipsz, 15x20 cm Kis lovas, 1922/8. gipsz, 21 cm J. a talapzaton felül: Medgyessy DM. ltsz. : MF MNG. ltsz. : bronz, 21 cm Koczogh Ákos tul. Bp. özv. Radnai Béláné tul. Bp Balett táncosnő (Krampera Ilona) r 1923/1. bronz, 48 cm (2 db) gipsz szobortöredék, 35,5 cm DM. ltsz. : MF Lovas huszár hősi emlék, Vásárosbérc községnek, 1923/2, műkő dombormű, 60x60 cm Vásárosbérc főterén Támaszkodó baka (Hősi emlék Vaskútnak), 1923/3. műkő, 150 cm Vaskút főterén, emlékoszlopnál Támaszkodó baka (emlékműterv), ad. 1923/3. gipsz, 74 cm DM. ltsz.: MF Támaszkodó női akt, 1923/4. bronz, 49 cm J. j. a talapzaton: Medgyessy DM. ltsz.: II. 1930/16. MNG. ltsz.: N.

24 István király Múzeum ltsz. : dr. Soó Rezsőné és dr. Radnai Béláné tul. Bp. gipsz, 49 cm (2 db) DM. ltsz.: MF és MF terrakotta, 49 cm DM. ltsz.: II Hmv, TJM. ltsz.: Több példány magántulajdonban Táncoló férfi (nő húzza), 1923(5. patinázott gipsz dombormű, 40x50 cm J. j. 1. : Medgyessy DM. ltsz. : II Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum ltsz negatív és pozitív festett gipsz (8 szögletű), 43 X 52 cm DM. ltsz. : MF és MF /a Táncoló nő (férfi fújja), 1923(6. terrakotta dombormű, 40x50 cm J. j. 1. : Medgyessy DM. ltsz.: II. 19/1930. és II Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum ltsz.: Hmv. TJM ltsz.: Több példány magántulajdonban gipsz, 45x41 cm J. j. 1. a szegélyen : Medgyessy DM. ltsz. : MF bronz, 44x40 cm Miskolc, Herman Ottó Múzeum ltsz.: Női torzó, a támaszkodó nő változata, 1923(7. gipsz, 27 cm DM. ltsz.: MF Kis turulmadár (Hősi emlék Hete községnek), 1923(8. bronz Szörnyeteg, kandallódísz, 1923(9. vörösréz domborítás, 70x50 cm Lévai Gyula tul. volt gipsz változat, 28 cm DM. ltsz.: MF Táncoló nő, 1923(10. bronz, 100 cm (2 db) J. a talapzaton felül : Medgyessy Egyik példány a MNG. tul. ltsz. : N. terrakotta, 95 cm DM. ltsz.: II Hmv. TJM. ltsz.: Dr. Talpai Emil tul. Szeged patinázott gipsz, 102 cm J. a talapzaton fent : Medgyessy DM. ltsz. : MF és László Gyula tul. Bp. műkő szobor, 102 cm DM. ltsz.: II. 1930/42. Támaszkodó nő (Pechán József síremléke), 1923(11. kó'szobor, 100 cm Újverbászi temetőben gipsze Pechán Béla tul. Verbász. Lévai Gy. karikatúra, 1923(12. agyag, 25 cm Pechán József portré, 1923(13. gipsz negatív 41X33 cm Pechán Béla tul. Verbász. Í

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Jeles évfordulók Holló Barnabás szobrászművész 150 éve Stróbl Alajos tanítványaként Epreskert Holló Barnabást domborműveket

Jeles évfordulók Holló Barnabás szobrászművész 150 éve Stróbl Alajos tanítványaként Epreskert Holló Barnabást domborműveket Jeles évfordulók Holló Barnabás szobrászművész 150 éve, 1865. május 16-án született Alsóhangonyban (Borsód-Abaúj-Zemplén megyében) és 1917. november 2-án halt meg Budapesten. Tanulmányait a budapesti iparművészeti

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

PROHÁSZKA LÁSZLÓ. 1953-ban született Buda - pesten. Művészeti író. Leg - utóbbi írását 2009. 4. számunkban. Lyka Károly: Nagy magyar

PROHÁSZKA LÁSZLÓ. 1953-ban született Buda - pesten. Művészeti író. Leg - utóbbi írását 2009. 4. számunkban. Lyka Károly: Nagy magyar PROHÁSZKA LÁSZLÓ 1953-ban született Buda - pesten. Művészeti író. Leg - utóbbi írását 2009. 4. számunkban közöltük. 1 Lyka Károly: Nagy magyar művészek. Gondolat, Budapest, 1957, 138. Korai munkák 2 MNG

Részletesebben

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL

PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL 11213 */M. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS 188 FÜZETEK PÁKEI LAJOS RAJZAI KOLOZSVÁR ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEIRŐL ÍRTA BALOGH JOLÁN ö m, % % l y

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI BÁRSONY PÉTER A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2010 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténetitudományok besorolású doktori iskola A VÉSZKORSZAK

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007)

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007) TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK I évfolyam 3 szám (2007) Ópusztaszeri harangszentelés székelyföldi résztvevőkkel A nándorfehérvári győzelem 551 évfordulója alkalmával, 2007 július 22-én Ópusztaszeren,

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Készült a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Derkovits-kutatócsoportja és az MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet Tudománytörténeti

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 S. Nagy Katalin A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 Egyre többször olvassa az ember kritika helyett, hogy ki zsidó, kinek a felesége az, és így tovább. Mintha egy mûvésznek nem a mûvészete

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben