Pittaway books Box 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pittaway books Box 1."

Átírás

1 Pittaway books Box 1. Nagy, György. Eszmék, intézmények, ideológiák Errdélyben. Kolozsvár: Kom-press, Rézler, Gyula. A magyar nagyipari munkásság kialakulása: Budapest: Record, Rajk László és társai a népbíróság elıtt Budapest: Szikra, n.d. Simon, István-Szerencsés, Károly. Azok a kádári szép napok: Dokumentumok a hetvenes évek történetébıl. Budapest: Kairosz, 2004 Egry, Gábor. Az erdélyiség színeváltozása : Kísérlet az erdélyi Párt ideoloógiájának és identitáspolitikájának elemzésére. Budapest: Napvilág, Hungarian Sociology Today. Budapest: Hungarian Sociological Association, 1982 Pölöskei, Ferenc-Szakács, Kálmán. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon Budapest: Mezıgazdasági Dolgozók Szakszervezete, 1962 Das Schicksal der Deutschen in Ungarn. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, Rákosi Mátyás. Építjük a nép országát. Budapest: Szikra, Nagy Ferenc. Küzdelem a vasfüggöny mögött, 2 vols. Budapest: Európa-História, 1990 Elméletek és hipotézisek: Rétegzıdés-modell vizsgálat.1 Budapest: Társadalomtudományi Intézet, Gazdagság és rétegzıdés: Rétegzıdés-modell vizsgálat. 2 Budapest: Társadalomtudományi Intézet, Tilkovszky Loránt. Ez volt a Volksbund. Budapest:Kossuth, 1978 Szirtes Gábor.. A gatyás kommunisták? A Nemzeti Parasztpárt Baranyában Pécs: Baranya Megyei Könyvtár, Kemény István. Közelrıl s távolból. Budapest: Gondolat, 1991 Egry Gábor. Otthonosság és idegenség. Identitáspoliticka és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltozás óta. Budapest: Napvilág, 2010 (with author s autograph)

2 Andor László. Eltévedt éllovas. Budapest: Napvilág, 2010 Takács Róbert. A származási megkülönböztetés megszüntetése Budapest: Napvilág, Balázs Béla. Népmozgalom és nemzeti bizottságok, Budapest: Kossuth, Moldova György. A szent tehén, Budapest: Magvetı, 1980 Kıvágó László. Nemzetiségek a mai Magyarországon. Budapest: Kossuth 1981 A Petıfi Kör vitái hiteles jegyzıkönyvek alapján. Vols 1, 2, 3, 5, 7. Budapest: Kelenföldi, Munkanélküliség: megoldások és terápiák Budapest: Szociológiai Kutató, 1990 Sík Endre. Vihar a levelet. Budapest: Zrínyi, A magyar gazdaság fejlesztési útjairól, Budapest: Kossuth, 1980 Kiútkeresés 1943, Budapest: Kossuth, Régió 1998, 2000/4, 2001/3 Tudományegyetemek Amagyar munkásmozgalom története Budapest: Tankönyvkiadó, 1985 Tóth, Sándor and Srágli, Lajos. Lovászi. Budapest: Száz magyar falu, Teichova, Alice. Central Europe in the Twentieth Century. Brookfield, USA: Ashgate, 1997 Bindorffer Györgyi. Kettıs identitás. Budapest: Új Mandátum, 2001 Kovács, Andor, Forradalom Somogyba. Riehen: Magyar Öregdiák Szövetésg, 1988.

3 Box 2 56-os intézet évkönyv, 2002,2003, 2004 Fodor András. A kollégium:napló, Budapest: Magvetı, 1991 Bársony, János and Daróczi, Ágnes (eds.). Pharrajimos. 2 vols. Budapest: L Harmattan, 2004 Múltunk. 1990/2, 1991/1, 1992/4, 1993/2-3, 1995/3, 1996/1, 2005/1, 2005/3, 2005/4, 2006/4, 2007/2, 2009/3

4 Box 3 Cserhalmi, Imre. Történelmi kulcsátvétel. Budapest: Kossuth, 1983 Veszprém megye mezıgazdasági termelıszövetkezetei Veszprém: Veszprém megyei, 1985 Az életszínvonal alakulása Magyarországon. Belsı használatra. N.d. Vass, Henrik. Történelmi múlt-társadalmi jelen. Budapest: Kossuth, Frank, Norbert. Burgenland, : Ausgewahlte Bibliographie. Eisenstadt, 2001 Tanulmányok a munkásosztályról. Budapest: Kossuth, 1973 Egry, Gábor. Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés? Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemzeti mozgalomban ( )Csíkszereda: Pro-Print, 2009 Andorka, Rudolf and Bertalan, László (eds.) Economy and society in Hungary. Budapest: Karl Marx University, 1986 Mátyus, Alíz. Pusztafalu. Budapest: Müvelıdéskutató, Bruszt, László. A centralizáció csapdája. Szombathely: Savaria, Gönczöl, Katalin. Bőnös szegények, Budapest: Közgazdasági és Jogi, Bozóki, András (szerk.) Tiszta lappal: a Fidesz a magyar politikában, Budapest: Fidesz, Szabó, Miklós. Politikai kultúra Magyarországon Budapest: Atlantis, A Tanácsköztársaság ás szomszédaink Budapest: Kossuth,1979. Szamizdat Budapest: AB-Beszélı, 1990.

5 BOX 4 A Magyar Szocialista Munkáspárt Határozatai és dokumentumai , Budapest: Kossuth, Csizmadia Ervin. A magyar demokratikus ellenzék 3 vols. Budapest: T-Twins, 1995.

6 BOX 5. Medvetánc 1983/4 1984/1, 1985/4 1986/1, 1986/4 1987/1, Fordulat és reform,1987/3-4, 1988/2-3, 1988/4, 1989/1 Nagy, Dezsı. Magyar munkásfolklór, Budapest: Gondolat,1987 Szocializmus Budapest: Kossuth, Lederer Emma. Az ipari kapitalizmus kezdetei Magyarországon Budapest: Közoktatásügyi, 1952 Erényi Tibor-Kende János- Varga Lajos. Fél évszázad: a szociáldemokrácia kezdetei Magyarországon Budapest: Politikatörténeti, 1990 Történelem forradalom: Bibliográfiai kalauz. Budapest: FSZEK, 1969 Dolgozó ifjúság. Budapest: MSZMP, Magyarország története Budapest: Tankönyvkiadü, Szántó Miklós, A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években. Budapest: Akadémiai, Jakab Miklós, Társadalmi változás és a magyar értelmiség Budapest: Kossuth, 1979

7 Box 6 Magyarország története Budapest: Akadémiai, vols: /1-2, /1-2.

8 Box 7 Magyarország története Budapest: Akadémiai, vols: /1-2, / os intézet. Évkönyv, 2000 Budapest: 56-os intézet, os intézet. Évkönyv, 2001 Budapest: 56-os intézet, 2001.

9 Box 8 Mozgó világ 2000/6, 2001/8, 1995/2, 1994/11,1994/5,, 1993/9,, 1992/6, 1956-os intézet évkönyv 1994, 1995, 2005, 2008 Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai , , Budapest: Kossuth, Magyar Szocialista Munkáspárt jegyzıkönyvei. 4 vols. Budapest: Kossuth, 1993-

10 Box 9 Karner, Stefan, Barbara Stelzl-Marx, Alexander Tschubarjan. Die Rote Armee in Österreich, Sowjetische Besetzung, vols. Graz: Verein, 2005 Rákosi, Mátyás. Visszaemlékezések, 2 vols. Budapest: Napvilág, 2002 Esély, 1995/1, 1995/2, 1995/3

11 Box os intézet évkönyv 1992, 1993, , 1999 Eszmélet 25,26, kézikönyve 2 vols. Budapest: 56-os intézet, 1996 Ungváry Krisztián. A magya honvédség a második világháborúban Budapest: Osiris, 2005.

12 Box 11 Donáth, Ferenc. Demokratikus földreform Magyarországon Budapest: Akadémiai, 1969 A per: Nagy Imre és társai, Budapest: 1956-os intézet, Rauchensteiner, Manfried. Der Sonderfall: Die Besatzungzeit in Österreich 1945 bis Graz, Magyar Szocialista Munkáspárt jegyzıkönyvei vol nov jún 26 Budapest: Napvilág, Benda Gyula. Társadalomtörténeti tanulmányok Budapest: Osiris, 2006 Widder, Roland. Burgenland. Wien: Bohlau, 2000.

13 Box 12. Kriechbaumer, Robert. Liebe auf den zweiten Blick. Wien: Böhlau, Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai ,, , Budapest: Kossuth, A Magyar Dolgozók Pártja határozatai Budapest: Napvilág, Horthy Mikós titkos iratai, Budapest: Kossuth, Belényi, Gyula. Az állam szorításában,: Az ipari munkásság társadalmi átalakulása Magyarországon, Szeged: Belvedere, Bozóki András. Politikai pluralizmus Magyarországon, Budapest: Századvég, Bethlen István titkos iratai, Budapest: Kossuth, 1972 Gyır: várostörténeti tanulmányok Gyır, 1971 Kovách, Imre (szerk.) Társadalmi metszetek. Budapest: Napvilág, Srágli, Lajos and Vándor, László. Egervár. Budapest: Száz magyar falu, Sortüzek, vols. Budapest: Igazságügyi, Hatalom és társadalom a XX. Századi magyar történelemben Budapest: 1956-os intézet, Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban, Budapest: Rosszpen, Balogh, Sándor. Parlamenti és pártharcok Magyarországon, Budapest: Kossuth, Botz, Gerhard. Nationalsozialismus in Wien. Wien: Mandelbaum, 2008

14 Box 13 Dálnoki Miklós Béla kormányának minisztertanácsi jegyzıkönyvei 2 vols. Budapest: MOL, Dinnyés Lajos elsı kormányának minisztertanácsi jegyzıkönyvei Budapest: MOL, Nagy Ferenc elsı kormányának minisztertanácsi jegyzıkönyvei 2 vols. Budapest: MOL, A magyar népfront története: Dokumentumok, Budapest: Kossuth, Petı, Iván-Szakács Sándor, A hazai gazdaság négy évtizedének története I Budapest: Közgazdasági, 1985, Révész, Sándor, Aczél és korunk. Budapest: Sík, 1997, Parlamenti választások, Budapest: MTA, 2003, Geschichte des burgenlandischen Landesmuseums. Eisenstadt, Változó valóság: szociográfiai tanulmányok. Bukarest: Kriterion, Törésvonalak és értákválasztások Budapest: MTA, Újjáépítı magyarok: az országépítés három esztendeje. Budapest: Kossuth, 1948?

15 BOX 14 Tilkovszky, Loránt, SS-toborzás Magyarországon Budapest: Kossuth, 1974 Beny-Graml-Weiss. Enzyklopadie des Nationalsozialismus München: Deutscher Taschenbuch Verlag, A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában Budapest: Akadémiai, Erdély története: a kezdetektıl 1606-ig. Budapest: Akadémiai, 1986, Erdély története: 1606-tıl 1830-ig. Budapest: Akadémiai, 1986, Magyarország politikai évkönyve 1988, 1990, 1992 Pártközi értekezletek Budapest: Napvilág, Berend, T. Iván. A szocialista gazdaság fejlıdése Magyarországon Budapest: Kossuth, 1974 Források Budapest történetéhez 3 vols ( , , ) Budapest, 1973.

16 BOX 15 Aly, Göty. Hitler s Volksstat, Frankfurt: Fischer, Ipari újjáépítésünk. Budapest: Forum, Fehér István, Az utolsó percben: Magyarország nemzetiségei, Budapest: Kossuth, 1993 A Jelcin-dosszié: szovjet dokumentumok 1956-ról, Budapest: 56-os intézet, Szárszó, Budapest: Kossuth, Hárs, József. Fertırákos. Budapest: Száz magyar falu, Szakál, Gyula. Vállalkozó gyıri polgárok Budapest: L Harmattan, Allgemeine Bilbiographie des Burgenlandes Eisenstadt, Ötven éves a magyar kıolaj-és földgázbányászat Nagykanizsa: Kıolaj-és Földgázbányászati Vállalat,. N.d. Az ideiglenes nemzetgyőlsé és az ideiglenes nemzeti kormány Budapest: Politikatörténeti alapítvány, Horthy-Magyarország részvétele Jugoszlávia megszállásában Budapest: Zrínyi, 1986, Váncsa, Jenı. Öt évtized a mezıgazdaság szolgálatában Budapest: Magyar Mezıgazdasági Múzeum, 2010, Oláh, József. Az akasztói-vésztıi uradalmak gazdálkodása a XIX-XX: század fordulóján Budapest:Akadémiai, Az Endre-Baky-Jaross per. Budapest: Cserépfalvy, Lackó, Miklós. Ipari munkásságunk összetételének alakulása Budapest: Kossuth, Keszthelyen és a keszthelyi járásban Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 2006 Bonifert, Donát, A bérszabályozás. Honnan kezdıdött? Hová jutott? Merre tart? Budapest: Közgazdasági, 1987.

17 BOX 16. A nemzetközi munkásmozgalom történetébıl 1996 évkönyv. A város térben és idıben : Sopron kapcsolatrendszerének változásai Sopron, Századvég tavasz, 2006/2. Valóság, 1976/8 Szociológia folyóirat, 1988/3, 1989/2. A salgótarjáni munkások mőveltsége és mővelıdése vol. 2. Budapest: MSZMP Társadalomtudományi Intézet., n.d. Gerı Ernı. Harcban a szocialista népgazdaságért Budapest: Szikra, 1950, Dokumentumok Zala megye történetébıl Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 1999, Beluszky, Pál. Magyarország településföldrajza Pécs: Dialóg, Beluszky, Pál. Magyarország történeti földrajza v.1. Pécs: Dialóg, Csepel története Kövér, György. A felhalmozás éve. Budapest: Új mandátum, 2002 Magyar gazdaságtörténeti szöveggyőjtemény, század, Budapest: Aula, 2003, Paládi-Kovács Attila. A magyar parasztság rétgazdálkodása. Budapest: Akadémiai, 1979 Bródy András. Kompország ezredfordulója Budapest: Pesti Szalon, Munka-gazdaság-társadalom Budapest: MSZMP Társadalomtudományi Intézet., A vidék forradalma 2 vols. Budapest: 56-os intézet, , Kriechbaumer, Robert. Die grossen Erzahlungen der Politik. Wien: Böhlau,2001 A magyarországi szövetséges ellenırzési bizottság jegyzıkönyvei Budapest: Napvilág, 2003

18 Box 17 Szabó, Zoltán. Hazugság nélkül 2 vols. Budapest? Héttorony, n.d Szabó Zoltán. Szellemi honvédelem Budapest? Héttorony, n.d Kövér, György. Iparosodás agrárországban Budapest: Gondolat, 1982 Munkára és pályára nevelés Budapest: Tankönyvkiadó, 1974, Tóth, István. A Nemzeti Parasztpárt története. Budapest: Kossuth, 1972 Arat a magyar. BudapestÉ MTA, 1988, Szarka, László. Szlovák nemzeti fejlıdés magyar nemzetiségi politika. Pozsony: Kalligram, 1995, Szalai, Erzsébet. Útelágazás: hatalom és értelmiség az államszocializmus után Budapest: Pesti Szalon, Question marks: The Hungarian Government Budapest: Korridor, Berki, Mihály. Hadsereg vezetés nélkül 1956 Budapest: Magyar média, Romsics, Ignác. Ellenforradalom és konszolidáció, Budapest: Gondolat, 1982, Schlett, István. A szociáldemokráci a és a magyar társadalom 1914-ig Budapest: Gondolat, Berend, T. Iván Gazdasági útkeresés, Budapest: Magvetı, 1983.

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92,

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92, 1 Névmutató A Aczél György 118, 242, 243, 270 Ács Ferenc vértanú 134 Ádám László 64 Adriányi Gábor 317, 327, 331, 332, 401 168, 170, 194, 197, 209, 401 Alszeghy Zoltán 426 Andorka Rudolf 88 András Imre

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kaposi József ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Száray Miklós Kaposi József Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam címő tankönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó Az új negyedikes tankönyv Száray Miklós és Kaposi

Részletesebben

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Mérei Ferenc életrajza

Mérei Ferenc életrajza Mérei Ferenc életrajza 1909 1934 Szülei fényképészek, mőtermük a pesti Csikágóban, a Thököly úton állt. Mérei Gáspár Géza 37 évesen bekövetkezett halála után a Ferencet és három évvel idısebb Endre bátyját

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Magyarul megjelent mővek válogatott listája

Magyarul megjelent mővek válogatott listája Kornai János Magyarul megjelent mővek válogatott listája KÖNYVEK A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Elsı kiadás: 1957. Második kiadás, új elıszóval:

Részletesebben

TÁRSADALOMELMÉLET ÉS ÉRTÉKSZOCIOLÓGIA

TÁRSADALOMELMÉLET ÉS ÉRTÉKSZOCIOLÓGIA 1 4/3. Doktori Program Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése A doktori szigorlat főtárgyának megnevezése: Szociológia, társadalomlélektan és társtudományok.

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben