Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:"

Átírás

1 Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek számára (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 6368/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben meghatározott érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: központi hivatal Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: általános közigazgatás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22423 Postai cím: Kossuth Lajos tér 2-4. Város: Budapest Postai irányítószám: 1055 Ország: Magyarország 1

2 Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály Címzett: Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): központi hivatal I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): általános közigazgatás I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 2

3 Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek számára kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására központosított közbeszerzés keretében, a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a keretmegállapodás aláírásától számított 12 hónapos határozott időtartamra. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 13 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben meghatározott érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) 3

4 Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma 3 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: 12 Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): A szerződések a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek igényei szerinti értékben a keretmegállapodás hatálya alatt folyamatosan kerülnek megkötésre a HUF keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a keretmegállapodás aláírásától számított 12 hónapos határozott időtartamban. A megkötendő keretmegállapodás hatálya alá tartozó érintett szervezetek beszerzéseinek finanszírozásához szükséges fedezet a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek költségvetésében áll rendelkezésre II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Keretmegállapodás a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek számára kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására központosított közbeszerzés keretében a HUF keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a keretmegállapodás aláírásától számított 12 hónapos határozott időtartamra. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók 4

5 egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A beszerzés mennyisége ajánlatkérő meghatározása szerint: 1 db a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatási csomag. A keretmegállapodás terhére a szerződések a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek igényei szerinti értékben a keretmegállapodás hatálya alatt folyamatosan kerülnek megkötésre a 25 Mrd HUF keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a keretmegállapodás aláírásától számított 12 hónapos határozott időtartamban. Ajánlatkérő a teljes mennyiséget a keretmegállapodás jellegére tekintettel nem tudja pontosabban meghatározni. A Kormány a kormányzati kommunikációs feladatok összehangolásáért az ajánlatkérő létrehozása mellett döntött, amelynek feladatait a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet az alábbiak szerint részletezi: a) ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét, amelyeket az érintett szervezetek társadalmi tevékenységük érdekében, feladatkörükben, a központi költségvetés terhére hajtanak végre, b) koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak megvalósítását, amelynek keretében jóváhagyja az érintett szervezetek által tervezett kormányzati kommunikációs feladatok célját, ütemezését, eszközeit és költségvetését, c) összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó közbeszerzési igényeket, d) véleményezi az érintett szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. -a szerinti éves összesített közbeszerzési terv e rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó részeit, e) központi beszerző szervezetként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító, az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó termékekre vonatkozó közbeszerzéseket, f) ellenőrzi és jóváhagyja az e) pontban meghatározott közbeszerzések alapján kötött szerződéseknek az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmával összhangban történő teljesítését. Fentiekkel kapcsolatosan ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás alapján az alábbi feladatokkal összefüggésben kíván keretmegállapodást kötni: 1 Kutatási feladatok Kutatások teljes körű tervezése és lebonyolítása, elemzése, kiértékelése Közvélemény- és marketingkutatás, hatékonyságmérés, Kvantitatív és kvalitatív kutatások, online, telefonos és személyes megkérdezések teljes körű menedzselése 2 Stratégiai tervezés és tanácsadás 5

6 Kommunikációs stratégia tervezés: éves, valamint ad hoc kommunikációs stratégiai tervek kidolgozása Folyamatos marketing és kommunikációs tanácsadás 3 Grafikai tervezés Arculattervezés, csomagolásfejlesztés, kiadványtervezés és szerkesztés, Kreatív tervek és koncepciók kidolgozása Reklámkampány tervezés, teljes körű kampánymenedzsment, lebonyolítás Integrált kormányzati kommunikációs feladatok ellátása: valamennyi jelenleg és jövőben ismert offline és online kommunikációs eszköz kidolgozása 4 Integrált reklámügynökségi szolgáltatások Kreatív tervek és koncepciók kidolgozása Reklámkampány tervezés, teljes körű kampánymenedzsment, lebonyolítás Integrált kormányzati kommunikációs feladatok ellátása: valamennyi jelenleg és jövőben ismert offline és online kommunikációs eszköz kidolgozása 5 PR ügynökségi szolgáltatások PR kormányzati kommunikációs feladatok teljes körű kialakítása - ide nem értve a beszédírást - PR stratégia, média- és kommunikációs tréningek, sajtókapcsolatok, sajtómenedzsment, közszereplésekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek (tervezés, lebonyolítás), szövegírás (cikk, webes tartalmak), sajtótájékoztatók, online PR Edukációs programok Kríziskommunikáció Társadalmi felelősségvállalás Sajtófigyelés 6 Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások Online kommunikációs stratégia kidolgozása és lebonyolítása, teljes körű kampánymenedzsment: online tervezés, banner-kampányok, közösségi média management, keresőmotor optimalizálás, honlap tervezése, gyártás, programozás, applikáció-fejlesztés, valamint tartalommenedzsment, márkafejlesztés, tartalom fejlesztése, web analitika 7 Gyártás Valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film- és videó anyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök gyártása és az installációk legyártása területén 8 Médiatervezés és vásárlás Teljes körű médiatervezés és vásárlás Fenti feladatokkal összefüggésben ajánlatkérő keretmegállapodást kíván kötni kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására központosított közbeszerzés keretében 25 Mrd forint keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a keretmegállapodás aláírásától számított 12 hónapos határozott időtartamig. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a keretmegállapodást további 12 hónappal meghosszabbítsa a II.2.3.) pontban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a keretmegállapodásban meghatározott keretösszeg a megadott 12 (tizenkettő) hónap alatt nem merül ki, abban az esetben a keretmegállapodás időbeli hatálya további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbítható a vállalkozók előzetes, a keretmegállapodás eredeti, 12 (tizenkettő) havi időbeli hatályának lejáratát legalább 1 hónappal megelőző írásbeli értesítése mellett. (adott esetben, csak számokkal) 6

7 Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható igen A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 1 vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Amennyiben Vállalkozó a Keretmegállapodás eredményeként megkötött Egyedi Szerződésben foglalt feladatot neki felróható módon határidőre nem, vagy nem a Keretmegállapodásban vagy az Egyedi Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesíti, a Ptk. 6:186. (1) bekezdése alapján kötbér, továbbá kártérítés fizetésére köteles. Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha a keretmegállapodás 2. részében az Egyedi szerződésben foglalt meghatározott kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja az Egyedi Szerződés nettó vállalkozói díja. A késedelmi kötbér mértéke: az adott Egyedi Szerződés nettó vállalkozói díjának 2 %-a/ naptári nap, (az órában meghatározott teljesítési határidő esetén a kötbér mértéke: az Egyedi Szerződés nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a/minden megkezdett késedelmes óra, a késedelemmel érintett naptári nap 24. órájáig,ezt követően a napi kötbérre vonatkozó rendelkezések az irányadóak), maximuma a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes. Felek az Egyedi Szerződések tekintetében irányadó késedelmi kötbérrel kapcsolatos részletszabályokat a Keretmegállapodás mellékletét képező Egyedi Szerződésben rögzítik. Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó az Egyedi Szerződések tekintetében hibás teljesítése esetén hibás teljesítés miatti kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke - ha a Megrendelő kijavítást vagy újbóli elvégzést igényel, - az Egyedi Szerződés teljes nettó vállalkozói díjának 2 %-a/naptári nap, a 7

8 kötbér maximuma a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Ha a teljesítés előkészítésének fogyatékosságai arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosságok kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat, de kárainak enyhítése érdekében a teljesítési határidő eltelte előtt is elállhat a szerződéstől és a teljesítést más Vállalkozótól rendelheti meg. Ez esetben a kötbér alapja az Egyedi Szerződés teljes nettó vállalkozói díja,mértéke az Egyedi Szerződés teljes nettó vállalkozói díjának 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Az Egyedi Szerződés - Vállalkozónak felróható - meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek (247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezet) fizetni, amennyiben az Egyedi Szerződésben Megrendelő meghiúsulási kötbért köt ki, melynek alapja az Egyedi Szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj, mértéke az Egyedi Szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. Ha az Egyedi Szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait vagy azok jelentős részét csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy az Egyedi Szerződés további teljesítése a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő az Egyedi szerződéstől elállhat, vagy azt felmondhatja kötbér és kártérítési igényének fenntartása mellett. Ez esetben a kötbér alapja az eseti szerződés teljes nettó vállalkozói díja, mértéke 20 %. Szerződő Felek a másik Fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a Keretmegállapodást, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják a dokumentációban rögzített feltételek szerint. Ajánlatkérő a keretmegállapodás vonatkozásában nem határoz meg késedelmi és hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért! III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A megkötendő keretmegállapodás hatálya alá tartozó érintett szerevezetek beszerzéseinek finanszírozásához szükséges fedezet a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek költségvetésében áll rendelkezésre. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A megrendelő a keretmegállapodás alapján - a keretmegállapodásos eljárás második részében -megkötésre kerülő egyedi szerződéshez tartozó számla ellenértékét a Kbt. 130 (1) és (5)-(6) bekezdések szerint és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:130. (1) - (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Kifizetésre vonatkozó további jogszabályok: 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény. Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. Részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza. Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:155. (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat érvényes. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény, azaz Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását, továbbá Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. 8

9 III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó vagy nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak. III. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel/amellyel szemben a Kbt. 56. (2) bek. szerinti kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek az alvállalkozójával vagy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, továbbá Kbt. 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontjaiban előírt kizáró okok bármelyike fennáll, illetve akivel szemben a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok a közbeszerzési eljárás során következnek be, figyelmmel a Kbt. 75. (1) bekezdés b) pontjára. Megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ai valamint a ai szerint az ajánlatában kell igazolnia, illetve nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2), valamint a Kbt. 57. (1) a)-d) és f) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján ajánlatában írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a Kbt. 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontok szerinti kizáró okokról a választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet ne tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolásárára igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá [310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 10. a)-b) pont]. A Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjaiban és a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állását közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott 9

10 esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56 (1) bekezdésben, továbbá a Kbt. 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontjaiban, illetve ajánlattevő esetében a Kbt. 56. (2) bekezdésében is foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 310/2011. Korm. rendelet 4. -ban meghatározott módon kell az igazolásokat és a nyilatkozatokat a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 56. (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 57. (1) bekezdés a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról benyújtani. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak, igazolásoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Amennyiben ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. alapján ajánlatához csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges válasz esetén is cégszerűen nyilatkozni szükséges, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők fi gyelmét a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (K.É évi 57. szám, ), valamint a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (K.É évi 61. szám, ). Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014 (VI.27.) számú összkollégiumi állásfoglalást adott ki, melyet a Közbeszerzési Hatóság dátummal a honlapján közzétett. Ajánlatkérő ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok [ ] az eljárás során következik be. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: P.1. a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontjára és a 310/2011. Korm. rend. 14. (1) bek. a) pontjára figyelemmel valamennyi számlavezető pénzügyi intézménynek az ajánlattevő cégkivonatában szereplő összes, a felhívás feladásakor fennálló pénzforgalmi számlaszámáról az eljárást megindító felhívás megjelenését követően kiállított nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal: I) a pénzügyi intézménynél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám, II) mióta vezeti az ajánlattevő pénzforgalmi számláját, III) pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban: 10

11 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult-e elő. Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a évi LXXXV. törvény pontjában foglaltakat érti. Minden, a felhívás III.2.2) P.1. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pénzügyi intézmények különböző tartalmú nyilatkozatokat adnak ki, ezért a nyilatkozatok tartalmára figyeljen, és a nyilatkozatot az Ajánlatkérő által megkért tartalommal mellékelje ajánlatukhoz. P.2. a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. Korm. rendelet 14. (b) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának releváns részét (eredménykimutatatás) egyszerű másolatban, amennyiben azok adatai nem találhatóak meg a honlapon. Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, ajánlatkérő a Kbt. 36. (5) bekezdés, illetve a 310/2011. Korm. rend. 14. (1) b) pontja alapján a pénzügyi alkalmasságot maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik ezen időszakra vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatához a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. (2) bek. szerint a közbeszerzés tárgya (kommunikációs feladatok ellátása) szerinti árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (kommunikációs feladatok ellátása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. P.3. cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év (a vizsgált időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplők esetében a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásáig elért) közbeszerzés tárgyából (kommunikációs feladatok ellátása) származó nettó árbevételéről évenkénti bontásban. Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. P.4. A közbeszerzés tárgya (kommunikációs feladatok ellátása) szerinti szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás egyszerű másolata és cégszerű nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról, vagy cégszerű nyilatkozat, hogy a keretmegállapodás aláírásának napjáig rendelkezni fog közbeszerzés tárgya szerinti (kommunikációs feladatok ellátása) szakmai felelősségbiztosítással. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. -ban és 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 11

12 adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. A P1)-P.4.) pontban meghatározott követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az NFM-NFÜ (ME)-KH-EUTAF közös álláspontja értelmében a 310/2011. (XII. 23) Kor. rendelet 14. (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők. Az együttes megfelelés értelmezésére vonatkozó elvek abban az esetben is irányadóak, ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben Ajánlattevő a P1)-P2). alkalmasság igazolásához (a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján) más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t kell csatolni, továbbá köteles csatolni az ebben a pontban meghatározottak szerint az alkalmassági előírás(ok)nak való megfelelését igazoló dokumentumokat is. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (6) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a keretszerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az Ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a keretszerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/

13 (XII.23.) Korm. rendelet 14. és 17..(1) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Ajánlattevő (közös ajánlagttevő) alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll: P.1. a 310/2011. Korm. rend. 14. (1) bek. a) pontjára figyelemmel a benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy a felhívás TED-re való (http://ted.europa.eu/) feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban: 15 napot meghaladóan sorbaállítás fordult elő, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától. A később létrejött gazdasági szereplő esetén a becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a számlatulajdonos bármely pénzforgalmi számláján a szervezet megalakulása óta eltelt időtartam alatt 15 napot meghaladó időtartamú sorbaálllítás van/volt. P.2. a Kbt. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bek. b) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több évben volt negatív, a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bek. szerinti esetben pedig a közbeszerzés tárgya (kommunikációs feladatok ellátása) szerinti nettó árbevétele a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig nem éri el legalább a nettó ,- Ft-ot. P.3. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. (1) bek. c) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben összesen legalább nettó ,- Ft közbeszerzés tárgya (kommunikációs feladatok ellátása) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Azon gazdasági szereplő, amely a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha nem rendelkezik a működésének ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig összesen legalább nettó ,- Ft közbeszerzés tárgya (kommunikációs feladatok ellátása) szerinti árbevétellel. P.4. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. (1) bek. d) pontjára figyelemmel nem rendelkezik, vagy a keretmegállapodás aláírásának napjáig nem fog rendelkezni legalább a tárgyi közbeszerzési eljárás alapján megkötendő keretmegállapodás alap időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti feladatokra (kommunikációs feladatok ellátása) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. 13

14 III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás TED-re való (http://ted.europa.eu/) feladásától visszafelé számított 3 (három) év legjelentősebb szolgáltatásainak (referencia) ismertetése. A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell: a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/az igénybe venni kívánt alvállalkozó/a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezet) nevét, címét (székhelyét), a teljesítés időtartamát (kezdés/befejezés időpontja naptári nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét (székhelyét), kapcsolattartója nevének, elérhetőségének, telefonszámának megjelölését, a szerződés szerinti teljesített szolgáltatások megnevezését, az elvégzett releváns munkák (szolgáltatás tárgyának) felsorolását, a szerződés szerinti ellenszolgáltatás összegét, közös ajánlattevők esetén a saját teljesítés értékét nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, amely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A műszaki- szakmai alkalmasság igazolására a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-( 2) bekezdés az irányadó. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK (2014/24/EK) európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást kell csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 16. (1) bekezdés a) pontja szerint. Ha azonban a szerződést kötő másik fél az előző mondatban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát kell csatolni. A csatolt nyilatkozatból / igazolásból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimum-követelmény tekintetében kívánja felhasználni! M.2. A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai 14

15 tapasztalatuk ismertetése, a szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során a végzettséget és/vagy képzettséget és a szakmai tapasztalatot alátámasztó saját kezűleg aláírt önéletrajzot, a szakemberek végzettségét és/vagy képzettségét igazoló dokumentumokat kell benyújtani. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által saját kezüleg aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat kérünk csatolni, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlattevők külön íven szövegezett cégszerűen aláírt nyilatkozatot kötelesek az ajánlatukba csatolni arról, hogy az ajánlatukban megjelölt szakembereket mely pozícióra kívánják bevonni. Amennyiben a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást a Kbt. 36. (6) bekezdése alapján. M.3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend 15. (3) bekezdés e) pontjára figyelemmel a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség (adatbázisok és engedélyek) leírásával olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, Ennek keretében a bemutatott adatbázisok tulajdonosainak (felhasználási jogosultjainak) nyilatkozatával a szerződés teljesítéshez szükséges adatbázisok rendelkezésre állásáról. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55 (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak. 15

16 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik: M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 15. (3) bek. a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) évben (36 hónapban) összesen a) legalább 2 db egyenként legalább nettó 2 millió forint ellenértékű kvalitatív és/vagy kvantitatív közvéleménykutatási referenciával; b) legalább 2 db kommunikációs stratégia tervezésére vonatkozó referenciával, amely a vizsgált 36 hónapos időtartamon belül legalább 1 éves időtartamra vonatkozott (az 1 éves időtartam egészének a 36 hónapos időtartamon belül kell lennie) és melyek ellenértéke meghaladta egyenként a nettó 5 millió forintot; c) legalább 2 db arculattervezési referenciával, melyek egyenként legalább nettó 4 millió forint ellenértékűek; d) legalább 2 db integrált, eredeti (nem adaptált) reklámkampány tervezésére és lebonyolítására vonatkozó referenciával, melyből legalább egy meghaladta a nettó 10 millió forint ellenértéket; e) legalább 1 db kiadványtervezésre, szerkesztésre és előállításra vonatkozó referenciával, mely legalább nettó 2 millió forint ellenértékű; f) legalább 2 db PR ügynökségi szolgáltatás ellátásra vonatkozó referenciával, melyek ellenértéke egyenként meghaladta a nettó 4 millió forintot, és melyek közül legalább egy állami tulajdonú megbízó és/vagy a 247/2011 (X. I.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv részére készült; g) legalább 2 db online kommunikációs és/vagy közösségi média szolgáltatások ellátására vonatkozó referenciával, melyek ellenértéke egyenként meghaladta a nettó 2 millió forintot; h) legalább 2 db honlap kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó referenciával melyek ellenértéke egyenként meghaladta a nettó 2 millió forintot, és melyek közül legalább egy állami tulajdonú megbízó és/vagy a 247/2011 (X. I.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv részére készült; i) legalább 1 db tartalomelőállítási feladatok ellátásra vonatkozó referenciával, melyek ellenértéke egyenként meghaladta a nettó 2 millió forintot; j) legalább 2 db nyomdai gyártási feladatok ellátására vonatkozó referenciával, melyek ellenértéke egyenként meghaladta a nettó 5 millió forintot; k) legalább 2 db filmgyártására vonatkozó referenciával amelyek közül legalább egy ellenértéke meghaladta a nettó 5 millió forintot; l), legalább 1 db médiatervezés és médiavásárlás tárgyú befejezett referenciával, melynek ellenértéke legalább nettó 500 millió forint. m) legalább 1 db olyan minimum 12 hónapos megvalósítási időtartamú kommunikációs feladatok ellátására irányuló referenciával, amelynek keretében minimum 250, abban érintett szervezettel és/vagy gazdasági társasággal kapcsolatosan kellett ellátni kommunikációs feladatokat (247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti kommunikációs feladatok ellátása). A fentiekben meghatározott különböző tárgyú referenciák igazolhatóak egy vagy több szerződéssel is, abban az esetben, ha egy adott szerződésen belül az adott szolgáltatások és annak ellenértékei jól elkülöníthetőek. Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, ha közös ajánlattevőként saját hányadban kielégíti az előírt minimumkövetelményt. M.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend 15. (3) bek. d) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt: - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű kutatási igazgatóval, aki legalább 3 (három) éves 16

17 közvéleménykutatási szakmai gyakorlattal rendelkezik; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű kutatási szakemberrel, aki legalább 3 (három) éves közvéleménykutatási szakmai gyakorlattal rendelkezik; - legalább 1 fő grafikussal, akik legalább 3 (három) éves arculattervezési és/vagy kiadványtervezési szakmai gyakorlattal rendelkeznek; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű kreatív szakemberrel, aki legalább 3 (három) éves kommunikációs kampányok kidolgozásában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű sajtókapcsolati vezetővel, aki kommunikációs kampány sajtókapcsolati feladatainak ellátásában legalább 3 (három) éves szakmai tapasztalattal rendelkezik; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű tartalomelőállítási szakemberrel, aki legalább 3 (három) éves szerkesztői szakmai tapasztalattal rendelkezik; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű online szakemberrel, aki legalább 3 (három) éves online kampánymenedzsment szakmai tapasztalattal rendelkezik; - legalább 1 fő, középfokú végzettségű közösségi média szakemberrel, aki legalább 3 (három) éves közösségi média kampánymenedzsment szakmai tapasztalattal rendelkezik; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű produkciós szakemberrel; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű médiatervező szakemberrel, aki legalább 3 (három) éves médiatervezési szakmai tapasztalattal rendelkezik; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű médiavásárló szakemberrel, aki legalább 3 (három) éves médiavásárlási szakmai tapasztalattal rendelkezik; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű szövegíró szakemberrel, aki legalább 3 (három) éves PR területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik; - legalább 1 fő felsőfokú végzettségű ügyfélkapcsolati vezetővel, aki legalább 3 (három) éves ügyfélkapcsolati szakmai tapasztalattal rendelkezik; - legalább 1 fő középfokú végzettségű ügyfélkapcsolati munkatárssal; - legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű projektmenedzserrel,aki rendelkezik olyan szakmai tapasztalattal, mely legalább 1 év alatt legalább 250 szervezetet és/vagy gazdasági társaságot érintő kommunikációs feladatok (247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti kommunikációs feladatok ellátása)lebonyolítására vonatkozik. A szakemberek között az átfedés nem megengedett, tekintettel a 247/2014 (X.I.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek magas számára, illetve az egyazon időben elvégzendő feladatok várható mennyiségére. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. M.3. Nem rendelkezik a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend 15. (3) bek. e) pontjára figyelemmel a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi bárki számára elérhető szoftverek valamelyikével,vagy ezekkel funkcionalítás szempontjából egyenértékű szoftverrel: - AGB Nielsen: Arianna (korábbi nevén TeleMonitor és Telespot) szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségi és reklám adatbázisok, - Millward Brown: Choices szoftver és TGI adatbázis, - Ipsos-Gemius: gemiusexploler szoftver és Audiance Online közönségmérés, - Ipsos: Nemzeti Olvasottsági Kutatás adatbázis: MédiaNavigátor. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 17

18 III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 18

19 a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám Szakemberek óradíjai 10 Grafikai tervezés összesített ára 10 Gyártás összesített ára a dekorációs és 4 marketing eszközök vonatkozásában Gyártás összesített ára a reklámajándékok 4 vonatkozásában Gyártás összesített ára a fotózás 4 vonatkozásában Gyártás összesített ára a rádió 5 vonatkozásában Gyártás összesített ára a filmek 8 vonatkozásában Gyártás összesített ára az utazás és 3 szállítás vonatkozásában Gyártás összesített ára a nyomdai 7 szolgáltatások vonatkozásában Integrált reklámügynöki tevékenység 25 összesített ára Integrált reklámügynöki tevékenység összesített ára online kommunikáció 15 esetén Kutatási feladatok összesített ára 20 Ellenszolgáltatás (net-net ár) értéke a 60 médiavásárlások tekintetében PR ügynöki szolgáltatás összesített ára 25 Stratégiai tervezés és tanácsadás 10 összesített ára Mintafeladat kidolgozottsága 135 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) 19

20 IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/06/08 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/06/08 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/06/08 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: Nemzeti Kommunikációs Hivatal, 1055 Budapest, Bihari János utca 5. II. emelet 208. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson résztvenni jogosultak az jánlatkérő képviselői, ajánlattevők, az általuk meghívott személyek. [Kbt. 62. (2)] Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. [Kbt. 62. (3)] Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a Kbt. 62. (4) bekezdésében előírtakat. Az ajánlatok bontásán az ott jelen lévő, Kbt. 62. (2) bekezdés szerinti személy - kérésére - azonnal betekinthet a felolvasólapba. [Kbt. 62. (6)] Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 62. (7)] A Kbt. 62. (2) bek.-ben meghatározottak.az ajánlattevők az érkezéshez vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyazonosítást követően lehetséges és 5-10 percet vehet igénybe. 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EURÓAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben