HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés"

Átírás

1 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Bakony Volán Zrt. Celli út 69. Címzett: Bakony Volán Zrt Pápa Telefon: Fax: További információ a következő címen szerezhető be: Procura Consulting Kft. Batthyány u. 54. III/5. Címzett: Gál Erzsébet 1015 Budapest Telefon: Fax: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Procura Consulting Kft. Batthyány u. 54. III/5. Címzett: Gál Erzsébet 1015 Budapest Telefon: Fax: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Bakony Volán Zrt. Sörház u. 7. Autóbusz állomás, Forgalmi igazgatói iroda 8100 Várpalota Telefon: /11

2 2/11 I.2) I.3) Fax: Fő tevékenység Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Számítógép alapú pénztárgépek, utastájékoztató eszközök beszerzése, továbbá forgalomirányító rendszerek megvalósítása és kapcsolódó szolgáltatások. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Ezek kombinációja A teljesítés helye: Várpalota, Dudar, Pápa. NUTS-kód HU213 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés - Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításban számítógép alapú, elektronikus kártya kezelésére is alkalmas pénztárgépek, jármű utastájékoztató eszközök beszerzése, járműkövetést biztosító forgalomirányítási rendszerek a dokumentációban meghatározott funkcióknak megfelelően, a funkciók ellátásához szorosan kapcsolódó, az ahhoz szükséges és a dokumentációban részletezett, hardver és szoftver eszközök biztosításával, továbbá karbantartásra és szoftverek követésére irányuló szolgáltatásra. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Számítógép alapú pénztárgépek, utastájékoztató eszközök beszerzése, továbbá forgalomirányító rendszerek megvalósítása és kapcsolódó szolgáltatások: Háttér rendszer: központi alkalmazás-, adatbázis és webszerver, VPN routerrel, interfészek biztsítása a vállalati rendszerekhez, transmodel adatbázis kialakítása, transexchange és SIRi interfész, csatlakozás a központi rendszerekhez (EH3 azonosítók szolgáltatás, ITSO és HOPS szolgáltatások), vállalati szintű eszköz és kártya menedzsment, telepítés, beüzemelés, oktatás 1 db, forgalomirányító rendszer 1 db, 2/11

3 3/11 II.2.2) II.2.3) II.3) Autóbuszokra fedélzeti pénztárgépek és fedélzeti számítógépek 148 db, fedélzeti számítógép kezelőfelülettel a helyi járművekre 16 db*, fedélzeti számítógép kezelőfelülettel az olyan helyközi járművekre, ahol megmaradó EMKE pénztárgép üzemel 49 db*, fedélzeti számítógép helyközi járművekre pénztárgéppel és kezelőfelülettel 83 db*, adatlefejtő eszköz 4 db, Járművezetők és más forgalmi munkatársak fedélzeten történő azonosítására szolgáló kártya 295 db*, járműfedélzeti (utastéri) kijelző 164 db*, Járműfedélzeti hangos utastájékoztatás 148 db*, összefoglaló utastájékoztató kijelző 4 db, megállóhelyi utastájékoztató kijelző 2 db, internetes és mobilinternetes utastájékoztató alkalmazás 1 db, leszállítandó hardver- és szoftvereszközök telepítése és üzembe helyezése (ajánlattevő ajánlata szerint, de legkésőbb szerződéskötés napjától számított 250. naptári nap), majd az üzembe helyezést követően karbantartási, szerviztevékenység és szoftverkövetés 8 évig. A *-gal megjelölt mennyiségeknél +10 % eltérés lehet. Becsült érték áfa nélkül: HUF Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje napban: 3170 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Jótállás (ajánlattevő ajánlata szerint). Késedelmi kötbér: nettó ellenszolgáltatás 0,005 %-a, ill. 20 %-a (a szerződéstervezetben részletezettek szerint). Meghiúsulási kötbér: nettó ellenszolgáltatás 30 %-a (a szerződéstervezetben részletezettek szerint). Jólteljesítési biztosíték nettó ellenszolgáltatás 5 %-a a Kbt. 53/A. (6) bekezdés a) pontja szerint. A jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő a KDOP számú program számára biztosított vissza nem térítendő támogatásból és saját erőből kívánja az ellenszolgáltatást fedezni. A támogatás mértéke: 85 %. Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A vállalkozó. 1 db részszámlát nyújthat be a szerződéskötést követő 2. hónap végéig, de maximum 30 %-os készültségi fok szerinti teljesítés elérését követően, a megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján, 1 db részszámlát nyújthat be a szerződéskötést követő 5. hónap végéig, de maximum 60 %-os készültségi fok szerinti teljesítés elérését követően, a megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján, 1 végszámla nyújtható be a sikeres átadás-átvételt követően. A jótállási idő lejártát követően a karbantartási, szerviztevékenység és szoftverkövetésről havonta állíthat ki számlát. 3/11

4 4/11 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) A számlák kifizetése a Kbt (3)-(6) bekezdéseivel összhangban a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint történik. Továbbá alkalmazandó az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 36/A. -a. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nem követelmény, azonban közös ajánlattétel esetén be kell nyújtani a közös ajánlattevők konzorciumi megállapodását, a dokumentációban meghatározott tartalommal. Egyéb különleges feltételek: A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával, vagy az eljárásba bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, 61. (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; vagy b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti. Az igazolás módja: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. (2)-(9) bekezdései és a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá. A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben több mint 1 évben negatív. (külön-külön megfelelés). P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját tőkéje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti év átlagában nem érte el a HUF-ot. (külön-külön megfelelés). 4/11

5 5/11 III.2.3) P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 naptári év (2008., 2009., 2010) teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételének átlaga nem éri el a HUF összeget, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából [menetrendszerinti személyszállításban forgalom irányítási és/vagy utastájékoztatási rendszerek, és/vagy jegykiadó rendszerek kiépítése (hardware és software)] származó - ÁFA nélkül számított - árbevételének átlaga nem éri el a HUF összeget. (együttes megfelelés). Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (P/1, P/2., P/3.), a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak (P/1., P/3.), illetve a Kbt. 69. (8) bekezdés alkalmazása esetén a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak (P/3.) a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: P/1-P/2. A saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről és (közös) ajánlattevő esetében az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a saját tőke mértékéről. Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló megtalálható a honlapon, a Kbt. 20. (7) bekezdése alapján a pénzügyi alkalmasságot az ajánlatkérő ellenőrzi, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót ebben az esetben nem kell benyújtani. (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont). A Kbt. 66. (2) bekezdés alapján ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a P/1. és P/2. pontok szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P/1. és P/2. pontok szerinti - a működésének időszakáról szóló - irat beadása mellett a P/3. pont szerinti - a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni. P/3. Nyilatkozat az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 naptári év (2008., 2009., 2010.) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából [menetrendszerinti személyszállításban forgalom irányítási és/vagy utastájékoztatási rendszerek, és/vagy jegykiadó rendszerek kiépítése (hardware és software)]származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). Amennyiben az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 naptári hónapban szerződésszerűen teljesített (befejezett), legalább nettó HUF értékű "forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer" szállításáról szóló referenciával. Forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerként olyan megvalósított referenciákat fogad el ajánlatkérő, amely tartalmaz forgalomirányítási és utastájékoztatási szoftvereket, ahhoz kapcsolódó jármű-fedélzeti számítógépet, valamint az alábbi, back office alkalmazásról vagy fedélzeti számítógépről vezérelt komponensek mindegyikét: fedélzeti audiovizuális utas-tájékoztatás (kijelzők és hangosítás), 5/11

6 6/11 megállóhelyi audiovizuális utastájékoztató berendezések, a járművek valós pozícióját is figyelembe vevő internetes utastájékoztató alkalmazás, fedélzeti utasszámláló berendezést fogadó szoftver és hardver technológia. M/1/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek az ajánlati felhívás feladásának napjától számított elmúlt 36 hónapban összesen szerződésszerűen teljesített (befejezett) alábbi referenciával: a) központi forgalomirányító rendszer szállítása és telepítése, b) fedélzeti számítógép és fedélzeti pénztárgép szállítása és üzembe helyezése, c) audiovizuális jármű fedélzeti rendszer utastájékoztató rendszer szállítása és üzembe helyezése (Az M/1/2 alkalmassági feltétel teljesíthető egy, vagy több referenciaigazolással is. Az M/1/1. és M/1/2. alkalmassági feltétel igazolható ugyanazon referenciával is). M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek. legalább 2 fő közlekedési mérnökkel (vagy közlekedés-üzemmérnökkel), akik külön-külön részt vettek legalább 1 db nettó HUF-ot meghaladó közlekedés-informatikai projekt megvalósításában, legalább 2 fő programozó matematikussal vagy informatikussal vagy villamosmérnökkel, akik különkülön részt vettek legalább 1 db nettó HUF-ot meghaladó értékű közlekedés-informatikai projekt megvalósításában, 1 fő minőségellenőrzésért felelős mérnökkel. A szakembereknek külön-külön legalább 5 év - a végzettségnek megfelelő - szakmai tapasztalattal és a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével kell rendelkezniük. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek a közbeszerzés tárgyára vonatkozó ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy intézkedéssel. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve a Kbt. 69. (8) bekezdés alkalmazása esetén a közbeszerzés értékének 10 %- át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: M/1. Az ajánlati felhívás feladásának napjától számított elmúlt 36 hónap legjelentősebb szállítási referenciáinak ismertetése (Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja). Az ismertetéshez csatolni kell a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti igazolásokat is. M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolatának csatolásával, rendelkezésre állási nyilatkozat és nyelvismeretre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával. (Kbt. 67. (1) bekezdés c) pont). M/3. Minőségbiztosítási rendszer bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolata, a Kbt. 68. (4) bekezdésének megfelelően ISO 9001:2008 (vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítás) előírásai szerint vagy a minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett intézkedések leírása. (Kbt. 67. (1) bekezdés f) pont). Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a 6/11

7 7/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Kbt. 65. (3)-(4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) Az eljárás fajtája Nyílt Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Nettó ajánlati ár, azaz vállalkozási díj a komplex rendszer kialakítására, üzembehelyezésére és a 8 év fenntartási időszakban a komplex rendszer szoftverkövetésének, szakmai felügyeletének és hardver karbantartásának ÁFA nélkül számított ára (HUF). Súlyszám A komplex rendszerre vállalt jótállási idő (hónap). Súlyszám 5 3. A komplex rendszer kialakításának, üzembehelyezésének végső befejezési határideje (szerződéskötés napjától számított 250. naptári nap) előtt vállalt teljesítés (naptári nap). Súlyszám 5 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet (Procura Consulting Kft.) számú MKB banknál vezetett számlájára kell befizetni (Jogcím: Bakony Volán - informatika). A dokumentáció fent megadott ára nettóban értendő. Az ajánlatkérő a dokumentáció telefonon, telefaxon vagy en történő igénylését követően bocsátja rendelkezésre a dokumentációt. A dokumentáció átvételére vonatkozó kérelmet és a díj befizetésének igazolását jelen ajánlati felhívás I.1 (A. melléklet II.) pontjában szereplő címre (Procura Consulting Kft.) kell megküldeni faxon ( ) vagy en vagy ott bemutatni ( 1015 Budapest, Batthyány u. 54. III. emelet 5.). A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét és a dokumentáció vételárát. A dokumentáció átvehető személyesen munkanapokon 9:00-16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között. Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 7/11

8 8/11 IV.3.6) IV.3.7) magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely 8100 Várpalota, Sörház u. 7. Autóbusz állomás, Forgalmi igazgatói iroda Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt a szerint biztosít hiánypótlást. 2. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: (10:00), helye: 8100 Várpalota, Sörház u. 7. Autóbusz állomás, Forgalmi igazgatói iroda 3. A szerződéskötés tervezett időpontja: A dokumentáció megvásárlása és átvétele a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel feltétele. (A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia és át kell vennie.) 5. A jelen közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke a rendszer kialakítására a jótállási időszak végéig: nettó HUF. A jótállási időt követően a komplex rendszer szoftverkövetésének, szakmai felügyeletének és hardver karbantartásának finanszírozására rendelkezésre álló fedezet mértéke nettó HUF. 6. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni. 7. Ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 4 másolati példányban. A szakmai és pénzügyi ajánlatot elektronikus formában (CD/DVD) is be kell nyújtani. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányokat az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, és erőforrást biztosító szervezetre vonatkozóan: az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi közhiteles cégkivonat(a), az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás, természetes személy esetében egyéni vállalkozói igazolvány (ha rendelkezik vele) vagy személyi igazolvány. 8/11

9 9/11 Fenti iratok az ajánlat aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a Kbt. 70/A. (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 8. Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá d) a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. (Kbt. 71. (1) bekezdés) 9. Az eljárás nyertese Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 10. Árfolyamok: Az ajánlatok elbírálása során, az ajánlatokban megadott pénzügyi adat bármely fizetőeszközről forintra történő átváltása az Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB által megadott devizaárfolyamon történik. 11. Irányadó Jog A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A. (6) bekezdés). 12. Igazolások formája: A Kbt. 20. (3) bekezdésére tekintettel, az előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 13. Fordítás: Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő egyszerű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás hitelességéért ajánlattevő felel. 14. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással a BAKONY VOLÁN Zrt számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. (banki átutalás esetén az ajánlattételi határidő lejártáig meg kell érkeznie az Ajánlatkérő bankszámlájára.) Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség teljes időtartamáig. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásáról szóló iratot egyszerű másolati példányban, nem magyar nyelvű kiállítása esetén hiteles magyar fordításban kell benyújtani. Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, vagy nem a dokumentációban előírt tartalommal és formában kerül benyújtásra, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. (Hiánypótlás során az ajánlati biztosíték nem pótolható, azonban figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal). 9/11

10 10/ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: részszempont: a legkedvezőbb Ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint: P = (Legalacsonyabb ajánlati ár/ Ajánlattevő ajánlati ára) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fenntartási időszak a sikeres műszaki átadástól számított 8 év. A komplex rendszer szoftverkövetésének, szakmai felügyeletének és hardver karbantartásának díja a jótállási idő lejártát követően havonta számlázható. Ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazza a 8 éves időszakra vonatkozó díjat is úgy, hogy a jótállási időszak időtartama alatt a komplex rendszer szoftverkövetésérek, szakmai felügyeletére és hardver karbantartására díj nem számlázható, miután ezt a jótállási kötelezettségek szerint teljesítési kell. 2. részszempont: Az Ajánlatkérő előírja, hogy az érvényes ajánlat feltétele a min. 12 hónap jótállás vállalása. 36 hónap vagy a feletti vállalást az Ajánlatkérő egységesen 36 hónapként vesz figyelembe a pontszámítás során. A 12 hónapot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a 36 vagy annál több hónapot vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. A 12 és 36 hónap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint: P = (Ajánlattevő által 12 hónapon felül, de 36 hónap alatt vállalt hónapok száma/24) Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. Ajánlattevőknek egész hónapokat kell megadniuk, tört hónapokat az Ajánlatkérő nem vesz figyelembe. 3. részszempont: A 0 és az 1 naptári napot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a 60 vagy annál több naptári napot vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. Az 1 és 60 nap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint: P = (Ajánlattevő által 1 naptári napon felül, de 60 naptári nap alatt vállalt előteljesítési napok száma/59) Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. Ajánlattevőknek egész napokat kell megadniuk, tört napokat az Ajánlatkérő nem vesz figyelembe. 16. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 17. A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a Kbt ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. 18. A szerződés teljesítése során a megajánlott típusú pénztárgépeket és jármű-utastájékoztató eszközöket kell szállítani, melyek ipari számítógép alapú vezérlésének műszaki, technikai leírását a csatolták és ezt az ajánlatban nyilatkozattal kell vállalni. A pénztárgépek NAV-engedélyének érvényességét ajánlattevőnek a szerződés (szállítás és üzemeltetés) teljes időtartama alatt biztosítani kell. Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a megajánlott pénztárgépek ajánlati kötöttség időtartamáig érvényes NAV forgalomba hozatali engedélyét, egyszerű másolatban. A szállított eszközöknek és alkalmazásoknak a szerződés időtartama alatt meg kell felelniük az ajánlattevő ajánlatában kitöltött " A komplex rendszer megfelelőségi nyilatkozata " című nyilatkozatában rögzített feltételeknek. 19. Ajánlatkérő a beszerzést támogatásból valósítja meg, amelyre tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. (3) és (4) bekezdésére. 10/11

11 11/11 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 20. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítése során figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthető (www.nfu.hu) "Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez", "Esélyegyenlőségi Útmutató" és "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez - Komplex akadálymentesítés" c. dokumentumok előírásait. 21. Az ajánlathoz részletes szakmai és tételes pénzügyi ajánlatot, valamint pénzügyi ütemtervet kell csatolni a dokumentációban meghatározott tartalommal. Az ütemterv a teljesítési határidő teljesíthetőségének vizsgálatára is szolgál. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /11

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140345-2011:text:hu:html HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181900-2011:text:hu:html HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132805-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362505-2012:text:hu:html HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben